Forord

Gjengitt fra årboka 2003 med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV

Forord

Kjære leser! Det er en glede å for fjerde gang gi ut Årbok for historielagene i Malvik. Det som startet som et tusenårsprosjekt i 2000, har utviklet seg til en årviss begivenhet. Vi håper du har hatt glede av de histo­riske glimtene vi presenterer gjennom denne utgivelsen, og at gleden vil fortsette med denne boka.

— de tre historielagene i Malvik; Hommelviks Venner, Malvik Historielag og Jernverkets Venner

Årboka utgis i fellesskap mellom de tre historielagene i Malvik; Hommelviks Venner, Malvik Historielag og Jernverkets Venner. Salget av boka har dessverre ikke blitt noen økonomisk suksess, men det har heller aldri vært det primære målet Hensikten har i større grad vært å utgi en bok som gir et glimt inn i kommunens historie, både fjern og nær fortid.

— hvor vi kommer fra

Vi tror at kunnskap om det som var, hvordan stedet så ut før i tiden og hva menneskene som bodde her foretok seg, er viktig for alle oss som bor her nå. Enten man er født og oppvokst her, eller i likhet med stadig flere, har kommet hit som innflytter. Alle behøver vi å vite noe om hvor vi kommer fra, og gjennom denne boka håper vi å bidra til at flere vil oppleve noe av den samme identiteten, enten man kaller seg hommelviking, mosting, malviking eller trønder!

— noe «på vent» til neste år

Som i de tidligere utgivelsene er det en rekke bidragsytere og skribenter som har gjort denne boka mulig. Også i år har tilgangen på stoff vært god, og det har medført at vi nok en gang har vært nødt til å legge noe «på vent» til neste år. Dette betyr aldeles ikke at vi ikke trenger mer stoff til den neste boka.

Vi er stadig på jakt etter flere bidragsytere til årboka, og vi oppfordrer gamle og unge til å ta kontakt med undertegnede, dersom noen har en historie å fortelle, eller hvis man har lyst til å bidra på annen måte. Merk også at det ikke bare er det skrevne ord som er interessant for en bok som dette. Muntlige historier, bilder og øvrig historisk materiale er også av interesse. Det er i denne sammen­hengen riktig å påpeke at alt arbeid med denne boka er fri­villig og gjøres på dugnad.

— annonsører som støtter utgivelsen

I årets utgave vil observante og trofaste lesere legge merke til en liten, men vesentlig forandring. Vi har i år fått med oss en del annonsører som støtter utgivelsen, og som dermed gjør det økonomiske løftet for de respektive lagene lettere. Videre er det verdt å nevne at den geografiske fordelingen av stoff mellom indre og ytre del av kommunen, aldri har vært bedre. Det betyr at boka bør fenge like mye i Stibakken på Saksvik som på Nessbakkan i Hommelvik

— Disse bøkene kan du få tak i ved å kontakte et av historie­lagene

Når vi utgir årboka på denne årstiden, er det selvsagt i håp om at mange skal finne den som en hyggelig julegave, både som giver og mottaker. Vi gjør samtidig oppmerksom på at de tre første bøkene fortsatt er tilgjengelig i et restopplag. Disse bøkene kan du få tak i ved å kontakte et av historie­lagene.

Vi ønsker deg en hyggelig og interessant lesestund med årboka, og takker avslutningsvis alle som har bidratt til det ferdige produktet du nå holder i hendene.

God lesning!

Ole Christian Iversen                          Øivind Kristiansen