Elektrisiteten på Karslyst

Elektrisiteten på Karslyst med vannkraft fra Sandbekken.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er HHV-0301.jpg
Generatoren som var i bygget i foten av «Fossen» Dette bildet stammer fra Karslyst og er fra perioden 1900 – 1912
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er P50-M02-Diverse-B030-1425x1024.jpg
Denne teksten er gjengitt på baksiden av originalbildet og forfattet av brukseier Jakob Kielland: «Gaarden Karlslysts Electrisitetsværk
til Gaardens Belysning og Kraftforbruk — Kapasitet 12 V2 Hestekraft, Faldhøide 50 mtr. Anlægget funksionerte udmærket,
og jeg brukte det fra 19. til 1912 da jeg solgte Gaarden. Paa Billedet staar Jakob Kielland nærmest Fossen med øx i
Haand, den anden Mand er Altmuligmanden «Husmand Svend Ratvold», disse to bygget Værket. Meget morsomt og intresant
Arbeide. Til Dambygningen – vi benyttet Graasten, havde jeg to Sælbygger – Ole Moen og Per Punde, de havde akord.»
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Fossen-Under-utbygging_utsnitt_markert.jpg
Dette bildet er fra 1978 over, vises med en «O» hvor generatoren var plassert.

Hele omalen rundt dette i Folkebladet Nr 2 30.august 1909. Dette er en Orginalavis som stammer fra min bestefar Håkon Sandmark på gården Sandvang. Min bestemor Marie Sandmark fortalte litt om dette, men den gang var ikke historie det man tenkte på.
Et annet prosjekt i området.
Det var i planene å bygge et større kraftverk med vann fra demningen på «Damgjerdet», men under oppfylling sviktet grunnen og vannflomm var et faktum. Ikke sikker på tidspunkt o.l
Kåre Sandmark

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Folkebladet_brevhode.jpg
Folkebladet
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Folkebladet-side-16-web-2-721x1024.jpg
Sidee 16
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Folkebladet-side-17_web-730x1024.jpg
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Folkebladet-side-18_web-721x1024.jpg
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Folkebladet-side-19_web-718x1024.jpg

Laste ned hele Folkebladet som pdf.

Hvor ble det av Fossen?,
Jo den ble sprengt ned og gjemt under dagens E-6 Motorveien.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Fossen-Under-utbygging_utgjevnet-1398x1024.jpg
Her er den sprengt ned og fossefallet blir bare mindre.
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Fossen-Under-utbygging_forseglet-1408x1024.jpg
Her er den pakket inn og bekken lagt i rør igjennom veien. Riktig nokk er det laget en kunstig foss, men ikke som den gamle.