Bygdeblad for Malvik

Her kommer det første nummer av «BYGDEBLAD FOR MAI.VIK» som kommunestyret har besluttet å utgi forsøksvis.
Opprinnelig var det meningen à utgi et kombinert kirke og bygdeblad, men på grunn av visse vanskeligheter måtte dette oppgis. — Bladet skal komme ut med 10—11 nummer i året og distribueres gratis til samtlige husstander i bygda, og det gis også anledning til å abonnere for utflyttere og andre som måtte ha interesse.

Slik lyder introduksjonen til bygdebladet og det endte med 394 utgivelser.

Vi vil i løpet av høsten/vinteren 2024 forsøke å gjengi disse. Det vil bli en eget avsnitt for hvert år.


Dette avsnittet tar for seg Bygdebladet for Malvik 1971Dette avsnittet tar for seg Bygdebladet for Malvik 1972Dette avsnittet tar for seg Bygdebladet for Malvik 1973Dette avsnittet tar for seg Bygdebladet for Malvik 1974Dette avsnittet tar for seg Bygdebladet for Malvik 1975Dette avsnittet tar for seg Bygdebladet for Malvik 1976Dette avsnittet tar for seg Bygdebladet for Malvik 1977Dette avsnittet tar for seg Bygdebladet for Malvik 1978Dette avsnittet tar for seg Bygdebladet for Malvik 1979Dette avsnittet tar for seg Bygdebladet for Malvik 1994