Broer over Homla

FRA FOLDSJØEN TIL

UTLØPET I HOMMELVIKBUKTA

Hengebru ved ”Storsteinan”
BRU NR. 1, Fra Selbuvegen til Mostadmarkens Jernverk
BRU NR. 1, Fra Selbuvegen til Mostadmarkens Jernverk
BRU NR. 2, Fra Selbuvegen til Øra
BRU NR. 2, Fra Selbuvegen til Øra
BRU NR. 3, Fra Selbuvegen til Danielshaugen
BRU NR. 3, Fra Selbuvegen til Danielshaugen
BRU nr. 4 , Ny bru der Selbuvegen krysser Homla nedenfor Karlstad
BRU nr. 4, Ny bru der Selbuvegen krysser Homla nedenfor Karlstad
BRU nr. 5, Gammel bru der Selbuvegen krysser Homla nedenfor Karlstad
BRU nr. 5, Gammel Selbuvegen krysser Homla nedenfor Karlstad
BRU nr. 6, Fra Selbuvegen mot Nevervollen
BRU nr. 6, Fra Selbuvegen mot Nevervollen
BRU nr. 7, ”Follabrua”
BRU nr. 7, ”Follabrua”
BRU nr. 8, Bruhølen til Dølan
BRU nr. 8, Bruhølen til Dølan
BRU NR. 9, Buhølen til Nygårdsvollspennet
BRU NR. 9, Buhølen til Nygårdsvollspennet
BRU NR. 10, Hengebru ved ”Storsteinan”
BRU NR. 10, Hengebru ved ”Storsteinan”
BRU NR. 11, Hommelvikbrua, E-6
BRU NR. 11, Hommelvikbrua, E-6
BRU NR. 12, Hengebru i ”Gryta”
BRU NR. 12, Hengebru i ”Gryta”
BRU NR. 13, ”Krana Bru”
BRU NR. 13, ”Krana Bru”
BRU NR. 14, Fra Danielstrøa til ”Hommelvik jernvare”
BRU NR. 14, Fra Danielstrøa til ”Hommelvik jernvare”
Det er naturlig å ta med bilder av et av brukarene som viser hvor brua over gamle Riksveg 50 var plassert før vi fikk ”Nybrua” som benyttes i dag. Brokarene er et av fire markerte kulturminner i Hommelvik
Det er naturlig å ta med bilder av et av brukarene som viser hvor brua over gamle Riksveg 50 var plassert før vi fikk ”Nybrua” som benyttes i dag. Brokarene er et av fire markerte kulturminner i Hommelvik.
BRU NR. 15 Fylkesveg
BRU NR. 15 Fylkesveg
BRU NR. 16 Jernbanebru
BRU NR. 16 Jernbanebru
BRU nr. 17 Gammel bru fra havnevegen til Hommelvik Bruk
BRU nr. 17 Gammel bru fra havnevegen til Hommelvik Bruk
BRU NR. 18 Havnevegen ved utløpet av Homla.
BRU NR. 18 Havnevegen ved utløpet av Homla.
Utarbeidet av Historielaget