NGU

Vi får denne henvendelsen, seniorgruppa ved NGU i Trondheim planlegger tur til Hommelvik

Hva er vel mere naturlig for senior-geologer med følge enn å besøke «Tyskertrappene»

Olav Fossen som leder av kulturminnegruppa stilte opp som guid og vegviser på rellativ kort varsel.
(for anledningen også som fotograf)

Takk for besøket