Innhold

Med utgangspunkt i lagets vedtekter punkt 1.1. Historielaget Hommelviks Venner har som formål å vekke interessen for og øke kjennskapen til Hommelvik og omegns historie, og å verne om lokale kulturminner.

Artikler fra Årbøker, med tillatelse fra årbokkomiteen. tilrettelagt for web av HHV.


Av praktiske grunner startet vi med

 20202019201820172016201520142013201220112010200920082007,

2006200520042003200220012000

2021 og 2022 er forbeholdt salg


HHV vil ta for seg historier fra Vika i første omgang. Det er nå utgitt 22 bøker som er utgitt og i første omgang er det artikler som berører Hommelvik som er prioritert. Se innholdsfortegnelsen for hver årgang, blå skrift har linker til artikkelen.

Skrive/konverteringsfeil kan oppstå, men da er det bare å gi oss beskjed så retter vi opp