Registrerings ark

Arkivering og registrering

Fotogruppa holder på med å registreringer tekst rundt hvert enkelt bilde vi har i magasinet. Dette gangner oss i å hjelpe dere når vi får spørsmål om: Har dere bilde av …, Har dere bilder fra den og den hendelsen, Oversikter, Grupper osv.
Dette er en jobb man aldri blir ferdig med, nye ting OSV. Alltid på etterskudd, dem som vet noe om bildet har forlatt oss. Tips til alle, noter bak på bildene hvem som er med, når, hvor osv.
Har dere søkt fra forsiden og får opp dette, finnes teksten
«Søk på denne tabellen for å få eksakt bilde Nr«
Dette vil ikke vise fysiske bildet, men et referanse nr xxx-xxx-xxx-xxx.jpg. Dette gjenspeiler hvor i bildearkivet dette ligger. Eks: 400-401-m32-b008.jpg betyr: Perm 400 Leverandør, 401 (unikt), M32= mappe 32, B008 = bilde nr. Spørsmål ? Se kontakt oss 
Tips drei mobile 90 grader for bedre tabell-visning. Sist oppdatert 21. april 2024
Ps! Tar en liten stund å laste tabellen ……..

Laste inn tabellen på en ny side