Tekster på registreringsark

Bilde NrKategoriStedTidsperiodeInformasjon
400-401-M01-B003.jpgPortrettMostadmark1920 til 1929Foran husveggen finstasen "arm i arm" Alma og Sverre Thorshaug brudebilde ( på 1920-tallet).
400-401-M01-B005.jpgSport sparkGrindbakken1920 til 1929Spark vinter mann På bildet Sverre Thorshaug som bodde i Borkdalen. Far til Magne Thorshaug. Greta Thorshaug Hagen og Eli Thorshaug Laugen Står ved sparken foran størhuset på Grindbakken. Sverre var snekker av yrke.
400-401-M01-B007.jpgSport turnGrindbakken1910 til 1919Boksekamp på Grindbakken. Bilde er fra en glassplate etter Iver Grindbak. Iver Grindbak og Johannes Storvik.
400-401-M01-B009.jpgHobbyGrindbakken1910 til 1919Bilde er tatt på Grindbakken. Fra venstre: Johannes Storvik, ukjent, og Iver Grindbak. Bildet er tatt med selvutløser.
400-401-M01-B011.jpgArbeidslivBakken?1920 til 1929Fra er sagbruk, antaglig ved Bakken. Fra venstre: Paul Fosmo, ukjent, ukjent, ukjent, Jøssås,Jøssås, Esten Fosmo Haugen, ukjent, ukjent.
400-401-M01-B013.jpgArbeidslivNull1920 til 1929Slåttånd Sittende på slåmaskinen 4 damer 3 gutter og mann med hatt sittende på slåmaskinen. Dame med rive og tretinner. Bildet er med stor sannsynlighet tatt på Buaas Indre.
400-401-M01-B015.jpgSport skiNullNullJente på ski
400-401-M01-B017.jpgGruppeHommelvik1920 til 1929Bildet er tatt utenfor Gunthergården i Hommelvik. Bild et er tatt utenfor hovedinngangen, Fra v. Rogathe Julsrud, barn ukjent, ukjent.
400-401-M01-B019.jpgSport turnNullNullViser muskler 2 gutter
400-401-M01-B021.jpgPortrettDanielshaugen1910 til 1919Dette bildet er tatt på Danielshaugen, Mostadmark. Bildet viser Kristian Haugen.
400-401-M01-B023.jpgArbeidslivHomla1920 til 1929Tømmerfløyting i Homla. Tømmerrenne i forkant.
400-401-M01-B025.jpgJordbrukMostadmark1920 til 1929Skpttearbeid i Mostadmark.
400-401-M02-B001.jpgPortrettMalvik1920 til 1929Bildet er tatt i Modalen (Nilsdal) Bildet viser Gyda Nilsdal Sneisen.
400-401-M02-B003.jpgArbeidslivHommelvik verft og støperi1910 til 1919Båt på slippen på Hommelvik verft og støperi rundt 1910-1920.
400-401-M02-B007.jpgBåterHommelvik1910 til 1919Båt på slippen.
400-401-M02-B009.jpgGruppeHommelvik1930 til 1939Tre på tur opp stordalen.
400-401-M02-B011.jpgBåterHommelvik1910 til 1919Båt på slippen i Hommelvik.
400-401-M02-B013.jpgBåterHommelvik1900 til 1909Båt på slippen i Hommelvik.
400-401-M02-B015.jpgPortrettBuaas gård (Storvik)1940 til 1949Bikde av Iver Markus Storvik tatt i 1946. Bildet er tatt på heimgården.
400-401-M02-B017.jpgGruppeHommelvik(?)1920 til 1929Familiebilde fra arkivet til Iver Grindbak. Navn ??
400-401-M02-B019.jpgPortrettNull1930 til 1939Bildet viser en barn(gutt) som er tatt av Iver Grindbak. . Ukjent?
400-401-M02-B021.jpgPortrettNull1920 til 1929Dette viser datter av Bernt Wigen som utvandret til Ada, Minnesota. Marit Grindbak og Pauline Berg er tante til denne damen. Iver Grindbak har fått det sendt etter krigen.
400-401-M02-B023.jpgPortrettBuaas gård( Storvik)1940 til 1949Bilde av Iver Markus Storvik. Bilder er tatt i 1946 på heimgården.
400-401-M02-B025.jpgPortrettBuaas gård ( Storvik)1946Bilde av Iver Markus Storvik. Bildet er tatt på heimgården.
400-401-M02-B027.jpgNullNullNullIkke arkivverdig
400-401-M02-B029.jpgPortrettGrindbakken1940 til 1949Steinar Grindbak i stua på Grindbakken 1946.
400-401-M02-B031.jpgBygningerGrindbakken1940 til 1949Grindbakken i snø.
400-401-M02-B033.jpgBarnebildeNull1947Bilde av Steinar Grindbak. Tatt inne på kammerset i Gammelstua på Grindbak. Steinar var et yndet fotomotiv .
400-401-M03-B001.jpgSituasjonNull1930 til 1939Bilde av viser en gutt som er på sykkeltur. Er usikker på hvor bildet er tatt. Dette bildet er fra en gammel glassplate.
400-401-M03-B003.jpgBåterHommelvik1900 til 1909Seilbåt ved kai Hommelvik under bygging av jernbanen.
400-401-M03-B005.jpgArbeidslivNull1920 til 1929Bildet viser en arbeidsgjeng ved en av trelastfirmaene i Hommelvik
400-401-M03-B010.jpgBygningerHommelvik1900 til 1909Hommelvik & Os kobberverk som ble efterfulgt av NSB innpregneringsverk nå nygården båthavn.
400-401-M04-B003.jpgBygningerHell1920 til 1929Hell jernbanestasjon. Antatt rundt 1920
400-401-M04-B004.jpgHommelvik BrukNull1910 til 1919Brukets industriområde
400-401-M04-B005.jpgHommelvik BrukHommelvik1900 til 1909Hommelvik Bruk rundt 1900 bildet er tatt fra Kalslyst.
400-401-M04-B006.jpgHommelvik BrukNull1920 til 1929Bildet viser Hommelvik Bruk. I forgrunn fyrhuset. Vi ser også utskipskaiene.
400-401-M04-B011.jpgGruppeGranåsen1910 til 1919Dette bildet er tatt oppe i Granåsen, Plass ute på Jervskogen/Bakken. Personen er Petter Granås og Magnhild Granås Nygårdsvold. Bildet er brukt i flere sammenhenger.
400-401-M04-B013.jpgPortrettNull1920 til 1929Bildet viser Therese Øren, (Nilsdal)
400-401-M04-B016.jpgBygningerIdrettens hus1930 til 1939Idrettens hus, Reidar jensens gate, Hommelvik skole Hommelvik skole "Idrettens hus ferdigbygd" Viser j. nygarardsvold gt
400-401-M04-B021.jpgOversikt sentrumNull1900 til 1909Oversiktsbilde over Hommelvik Sentrum med bebyggelsen i årene. Vi ser Løfta, jernbanestasjonen, grustaket, kirka og skolen. I bakgrunnen Hommelvik Brug ( Meråker Brug).
400-401-M04-B023.jpgBåterNull1920 til 1929Bildet viser båter ute på Trondheimsfjorden. Usikker på sted.
400-401-M04-B025.jpgBygningerHommelvik1910 til 1919Oversiktsbilde av Hommelvik ca tidlig 1900 tallet.
400-401-M04-B027.jpgGruppeNullNullMannskap på Berlin?
400-401-M04-B028.jpgBygningerGrustaket1920 til 1929Oversiktsbilde over Hommelvik sentrum. I bakgrunn Løfta( Selbuvegen ) og Gammeløfta. I Fra kirka mot Vest
400-401-M04-B034.jpgBygningerHommelvik1940 til 1949Utsnitt av Hommelvik med stasjonsgåran til høyre bunkeran nederst ivenstre jørne Hommelvik Bruk mitt i bildet.
400-401-M05-B001.jpgGruppeHommelvik1930 til 1939Gruppebilde av 4 jenter.
400-401-M05-B003.jpgBygningerHommelvik1910 til 1919Utsnitt fra Hommelvik.
400-401-M05-B006.jpgBygningerHommelvik1910 til 1919Utsnitt fra Hommelvik fra Korsveian mot løfta.
400-401-M05-B008.jpgPortrettHommelvik1920 til 1929Brit Lundberg Forslund..Tatt oppe på Gammelløfta
400-401-M05-B010.jpgBygningerHommelvik1900 til 1909Der hvor Østre Kirkeveg møter Malvikvegen ligger gårdene Karlsrud og Heimstad (opprinnelig kalt Dillan) På bildet ser vi også en av Jernbanegårdene på nordsiden av hovedvegen. I bakgrunnen ser vi Millerkaia til venstre og Meråkerkaia. Her har det blitt drevet handel- og servicenæring i ulike former helt fra 1890 da gårdene ble bygd og fram til i dag. Av virksomheter kan nevnes «vask og strygning», smie, fargehandel og sportsforretning, moteklær for damer, bakeriutsalg, avisproduksjon, herrefrisør, damefrisør, landhandel, salg av garn og stoffer, urmaker, optiker og blomsterforretning. Trangboddheten i Vika var stor da disse gårdene var ny. I 1900 bodde det for eksempel ifølge Folketellinga 41 personer på Karlsrud! Bildet er tatt fra kirketårnet trolig rundt 1906-07 og har vært i Iver Grindbaks eie.
400-401-M07-B001.jpgGruppeMostadmark1920 til 1929Familiebilde fra oppe i Brannhaugen. Besteforeldre Volden- Lina og John. Barnebarn foran Hanna og i mellom besteforeldrene Jenny. Barnebarna hadde etternavn. Sandvik. Mora Marit døde tidlig.
400-401-M07-B003.jpgBygningerHommelvik fjære1940 til 1949Bilde av " Tyske Handelskammer" tatt under krigen. ilustrasjonsbilde .
400-401-M07-B005.jpgBygningerMostadmark1920 til 1929Oversiktsbilde over Vikenegårdene i Mostadmark. I forgrunn Nedre Viken og øverste med den hvite hovedbygningen Øvre Viken.
400-401-M07-B007.jpgPortrettNullNullUkjent. Fra arkivet til Iver Grindbak
400-401-M07-B009.jpgPortrettNullNullBilde tatt med selvutløser. Iver Grindbak og en ukjent dame.
400-401-M07-B011.jpgGruppeNullNullHer ser vi Marit Grindbak og barnebarnet Fred Steinar Grindbak. Bildet er tatt i 1945 i stua i Gammelhuset.
400-401-M07-B013.jpgPortrettNullNullBarnebilde fra Iver Grindbaks arkiv. Gutten er på flere bilder.
400-401-M07-B015.jpgBygningerNull1920 til 1929Bildet viser husene Brannhaugen. Heimplassen til John og Karoline Volden. Plassen ligger i Vikengrenda i Mostadmark
400-401-M07-B017.jpgGruppeMostadmark1945Her er det bilde av Thorvald og Marit Viken, Mikal og Gunvor Eiden samt sistenevntes elste sønn Olav. Bildet er tatt på Nordheim, plassen til Mikael og Gunvor
400-401-M07-B019.jpgBygningerNull1930 til 1939Bildet viser Øvre Viken i Mostadmark ( Bildet er speilvendt)
400-401-M07-B021.jpgGruppeNull1946Familien Storvik. Jonetta og Johannes med en elste sønnen, Iver Markus. Bildet er tatt oppe i hagen
400-401-M07-B025.jpgPortrettNull1940 til 1949Bildet er tatt på Buaas Indre (Storvik). Barn på besøk. Fra Iver Grindbaks arkiv
400-401-M07-B027.jpgGruppeNull1920 til 1929Bildet er en montasje laget av Iver Grindbak. Bldet er tatt med selvutløser. Iver i hagen heime.
400-401-M07-B029.jpgGruppeNull1920 til 1929Bilde av familien Molund i Mostadmark. Litt usikker på navnene. Se familiebilde av samme bilde i bygdeboka bikd 3, side 698.
400-401-M08-B003.jpgGruppe1945NullBildet viser Marit Grindbak (bestemor) med Fred Steinar på fanget.
400-401-M08-B005.jpgGruppeNull1920 til 1929Montasje laget av Iver Grindbak. Tatt med selvutløser. (Iver Grindbak)
400-401-M08-B007.jpgGruppeNull1920 til 1929Montasje av Iver Grindbak tatt med selvutløser.
400-401-M08-B009.jpgPortrettNull1920 til 1929Bilde av Magnhild Granaas Nygårdsvold. Hun arbeidet på kafeen i andre etasje på samvirkelaget( Sentralkaffeen?).
400-401-M08-B011.jpgGruppeNullNullMontasje av Iver Grindbak. Bildene er tatt med selvutløser og montert sammen i mørkerommet
400-401-M08-B013.jpgGruppeNullNullMontasje av Iver Grindbak. Bildet er tatt i hagen på Grindbakken og sammensatt i eget mørkerom.
400-401-M09-B001.jpgLandskapGrindbakkenNullHer kommer Marit Grindbak med ku og kalv opp gårdsveien til Grindbak. Husene på Stokkbakken sees i bakgrunn.
400-401-M10-B007.jpgBygningerNullNullOppsatt 1938 av Thorshaug O Milstad
400-401-M10-B021.jpgAktie HandelsforeninSentrumNullAktie Handelsforening sitt bygg, Hommelvik kirke, Eidemgården, Mann i gata
400-401-M11-B022.jpgLandskapNullNullJohan Nygaardsvolds gate Hommelvik kirke på høyden
400-401-M12-B025.jpgBrudebilderNull1930 til 1939Bryllupsbilde av brudeparet Buaas. Usikker på hvem fra Buaas familien.
400-401-M12-B029.jpgGruppeNull1930 til 1939Bilde viser 5 damer på tur. Fra v. Molla (Lilly) Moen, Polly Svingen, Karen Fossmo, Klara Snustad og Inga Nilsdal. Bilder er fra glassplate. Foto: Iver Grindbak.
400-401-M12-B030.jpgGruppeNull1930 til 1939Bilde viser 5 damer på tur. Fra v. Molla (Lilly) Moen, Polly Svingen, Karen Fossmo, Klara Snustad og Inga Nilsdal. Bilder er fra glassplate. Foto: Iver Grindbak.
400-401-M12-B031.jpgBrudebilderNull1920 til 1929Bryllupsbilde av brudeparet Buaas. Usikker på hvem fra Buaas familien.
400-401-M12-B035.jpgBarnNull1920 til 1929Barnebilde. Ukjent.
400-401-M12-B037.jpgBarnNullNullBarbebilde
400-401-M12-B040.jpgGruppeNull1930 til 1939Trekkspillmusikk i friluft. F.v. Anna Hallien, Olaf Larsen og ukjent. Vennine av Anna Hallien
400-401-M12-B042.jpgGruppeNull1930 til 1939Bilde er tatt oppe i Kjønnåsen. I forgrunn lensmann Mathias Bjerkan,
400-401-M13-B003.jpgNullNullNullNull
400-401-M20-B033.jpegDokumentNull1920 til 1929Frimerke. Norskes Finnemisjonsselskap.
400-401-M21-B000.jpgPortrettGrindbakken1920 til 1929Bilde tatt med selvutløser. Iver Grindbak
400-401-M21-B004.jpegArbeidslivHommelvik1920 til 1929Bilder av ansatte ved Samvirkelager. Bilde 1. 5 ansatte på trappa.
400-401-M21-B005.jpegLandskapNull1900 til 1909Bilde 1. Personer oppe i Løfta. Mogjerdet i bakgrunn. Bilde 2. Overskt nedover mot Hommelvik
400-401-M21-B006.jpgNullLøfta, Hommelvik1920 til 1929Personer som står å ser på utsikten utover Mogjerdet, Hommelvik. Sivertsenhuset i forgrunn
400-401-M21-B010.jpgLandskapModalen, HommelvikNullMildet viser eiendommen Stokkbakken( 63/2). Bildet er tatt fra Grindbakken. Vi ser også gamle fylkesveien som tar en sving rett ned for avkjøringen til Grindbaken. Deler av Åsberget i bakgrunn.
400-401-M21-B011.jpegNullHomelvik1920 til 19291. Bilde 1. Ukjent dame med elghund. Bilde 2. Bilde tatt med selvutløser. Iver Grindbak. Bilde 3. Bilde av Peter Granås. Tatt oppe i Granåsen.
400-401-M21-B012.jpegGruppeGrindbakken1930 til 1939Bilde 1. Bilde viser Marit Grindbak, Tatt i Gammelstua på Grindbakken. Bilde 2. Ragna Widerøe og Birger Sivertsen. Tatt i Gammelstua på Grindbakken.
400-401-M21-B013.jpgNullHommelvik Sentrum1910 til 1919Bilde av en bil som kjører på R 50 gjennom sentrum i Hommelvik. Fotograf Iver Grindbak
400-401-M21-B018.jpegGruppeModalen, Hommelvik1920 til 1929Bilder viser 6 damer på tur. f,v. Johanna Jøssås, Kaia Høyby, (?), Anna Hallien, Anna Stokkbak og Marie Stokkbak. Barnet i barnevognet er ukjent
400-401-M21-B019.jpegArbeidslivHommelvik1910 til 1919Bilde 1. Bilde fra manefakturavdelingen på Samvirkelaget. Damen er ukjent. Bilde 2. Iver Grindbak i stua på Grindbakken
400-401-M21-B020.jpegPortrettBuaas gård, Hommelvik1920 til 1929Portrettbilder av Dagny Storvik. Lærer ved Ås Landbruksskole. Datter av Markus og Eli Storvik.
400-401-M21-B021.jpegArbeidslivHommelvik1910 til 1919Byggearbeider i Hommelvik sentrum. Moan E (?)
400-401-M32-B007.jpgKlassebildeVikhamar Framhaldsskole1950 til 1959Klassebilde, framhaldsskolen skoleåret 1959/60 1. rekke: Anbjørg Halseth, Ingeborg Vikhammermo, Kristine Bostad, vaktmester Ivar Herjuaune, lærer Olav Hammer, lærer Karen A. Jensen, lærer Ivar Stokka, husstellærer Killingbergtrø, lærer Rogstad, lærer Anna Landrød, lærer Even Fossum, Ruth Erlandsen, Heddy Johansson, Borgny Malvik. 2. rekke: Oddny Hansen, Kari Hågenstad, Kirsten Gundersen,Anne Karin Storbekken, Else Grøtan, Ann Judith Jensen, Tordis Olsen, Eli-Karin Clausen, Inger Marie Amdal, Magnhild Leistad, Jorid Kristensen, Åse Stuevold, Brit Røkke, Mary Sandmark, Randi Nevermo, Karin Andersen, Ingrid Stav. 3. rekke: Iver Markus Storvik, Ole Buaas-Hansen, Knut Sundli, Bjarne Forbord, Roar Nevermo, Bård Brøseth, Jarle Haug, Steinar Grindbak, Per Snustad, Per Vollan, Trond Sneisen. 4. rekke: Harald Larsen, Egil Kjølsø, Ingrid Olsen, Judith Lysø, Randi Wahl, Anne-Grete Staven, Solveig Skjølsvold, Karin Aune, Kari Jøsås, Teigseth, Jostein Hammer, Knut Rotabakk, Per Martin Sundt, Per Ove Pettersen, Stein Nørkov, Torstein Langjord. 5. rekke: Svein Fred Buseth, Håkon Brevik, Gunnar Granås, Dagfinn Malvik, Brit Melvold, Brit Halstadtrø, Mildrid Undhjem, Ragnhild Halstadtrø, Tor Røkke, Per Jørgensen, Bjørn Lundberg, Bjarne Hammer, Knut Sjøvold, Arne Herjuaune, Terje Gjersvold, Reidar Winum. Foto: L. Aasback
400-402-M03-B004.jpgJakt/Fiske/FritidFossa1950 til 1959Elgjakt Stolte elgjegere som har skutt en stor elgsokse på Bjørndalsmyra. Året er 1959. Jegerne er Gustav Fossen ved bilen, og Johan E. Fossen. De var en del av 8-mannslaget til Johan E. Fossen. Fotograf: Steinar Grindbak
400-402-M03-B007.jpgSkytterlagNesbakkan1930 til 1939Miniaturskyting på Nesbakken Dette bildet viser aktiviteten på Hommelvik Miniatyrskytterlags bane på en stevnedag i midten av 1930-årene. Miniatyrskytingen ble en egen avdeling i Hommelvik Idrettslag i 1930, men ble senere et selvstendig lag under navnet Hommelvik Miniatyrskytterlag. Laget var aktivt fra rundt 1930 og fram til midten av 1950-årene. Det ble holdt flere stevner på denne banen. Av disse bør nevnes Landsskytterstevnet i juli 1937. Der deltok i alt 230 skyttere fra Oslo i sør til Kopperå i nord. Fotograf: Iver Grindbak
400-402-M03-B008.jpgSkytterlagNesbakkan1930 til 1939Miniaturskyting på Nesbakken Dette bildet viser aktiviteten på Hommelvik Miniatyrskytterlags bane på en stevnedag i midten av 1930-årene. Miniatyrskytingen ble en egen avdeling i Hommelvik Idrettslag i 1930, men ble senere et selvstendig lag under navnet Hommelvik Miniatyrskytterlag. Laget var aktivt fra rundt 1930 og fram til midten av 1950-årene. Det ble holdt flere stevner på denne banen. Av disse bør nevnes Landsskytterstevnet i juli 1937. Der deltok i alt 230 skyttere fra Oslo i sør til Kopperå i nord. Fotograf: Iver Grindbak
400-402-M04-Støperiet-B000.jpgHommelvik verft & stNull1930 til 1939Bilder viser Kristian Haug med motorsykkel. Bildet er tatt på Grønberg. Bopel til Kristian Haug
400-402-M04-Støperiet-B001.jpgHommelvik verft & stStøperiet1920 til 1929Bildet er tatt inne i støperihallen til Hommelvik Verft og Støberi. Bildet viser noen av ferdigstøpte deler til en ovn
400-402-M04-Støperiet-B002.jpgHommelvik verft & stStøperietNullBildet er tatt inne i støperihallen. Ferdig produkter til ev ovn.
400-402-M04-Støperiet-B003.jpgHommelvik verft & stNull1940 til 1949Bilde viser et av produktene til Vaskator.
400-402-M04-Støperiet-B005.jpgHommelvik verft & stNull1930 til 1939Bilder viser fra v. Per Stav, Arnulf Sollihaug, resten ukjent. De er arbeidere ved Hommelvik Verft og Støberi. Bildet er fra samlingen til Iver Grindbak
400-402-M04-Støperiet-B006.jpgHommelvik verft & stVerftet1930 til 1939Bildet viser båt som er under bygging ved Hommelvik Veft og støberi, Bedriftens kontorbygg vises i bakgrunn.
400-402-M04-Støperiet-B007.jpgHommelvik verft & stNull1930 til 1939Bildet er fra produksjonshallen ved Hommelvik Vefft og Støberi.
400-402-M04-Støperiet-B008.jpgHommelvik verft & stNull1920 til 1929Bildet er tatt ute på tomta til Støberiet. En ansatt
400-402-M04-Støperiet-B009.jpgHommelvik verft & stNull1920 til 1929Bildet er fra maskinverksted ved Hommelvik Verft og Støberi.
400-402-M04-Støperiet-B010.jpgHommelvik verft & stNull1920 til 1929Ansatte ved "Støberiet". Ansatte Arnulf Sollihaug, Odd Snustad,N.N. og Iver Grindbak.
400-402-M04-Støperiet-B011.jpgHommelvik verft & stNullNullBilde fra støperihallen ved Støperiet. Iver Grindbak
400-402-M04-Støperiet-B012.jpgHommelvik verft & stNull1920 til 1929Bilder er av Harald Waagan, ansatt ved Hommelvik Vefft og Støberi. Bildet er tatt inne i støperihallen.
400-402-M04-Støperiet-B013.jpgHommelvik verft & stHommelvik1930 til 1939Bildet viser deltakere på tur. Kan være i regi av Stæberiet.
400-402-M04-Støperiet-B014.jpgHommelvik verft & stNull1920 til 1929Fra produksjonshallen ved Støperiet. Annsatt antas å være Iver Grindbak.
400-402-M04-Støperiet-B015.JPGHommelvik verft & stNull1920 til 1929Bildet er fra kontoret ved Hommelvik Verft og Støberi. Bildet viser leder Gøtesen (?).
400-402-M04-Støperiet-B016.jpgHommelvik verft & stNull1920 til 1929Bildet er fra dykking ved kaia utenfor Støperiet. Personene er ikke kjent.
400-403-M01-B000.jpgPortrettPrixNullArne Lundberg og NN forran inngangen til Prix. Arne sitter forran vinduet til Holm Bakerri og Konditori
400-403-M01-B002.jpgPortrettPrixNullOlaf Garberg låser sykkelen mot sykkelstativet forran Prix. n. Fuglem står bak og betrakter trafikken. Rundkjøringen, banken, Ivar Hagen bygget. Eidem huset.
400-403-M01-B004.jpgHILØyaNullThoralv Spets sjekker kamraets innstillinger. HIL Fra v. Thoralv Spets, Kristian Nevermo, NN
400-403-M02-B002.jpgJakobsliThorshaugNullThorshaugsamlingen NN står og beundrer.
400-403-M02-B004.jpgJakobsliBarnerommetNullBarnerommet besøkende Fra v: NN, NN, NN
400-403-M03-B000.jpegBygningerHommelvik skole2000 til 2009Montasje 4 bilder Riving av hommelvik skole
400-403-M03-B001.jpegBygningerHommelvik skoleNullRiving av Hommelvik skole
400-403-M03-B002.jpegBygningerHommelvik skoleNullMontasje 4 bilder Riving av hommelvik skole
400-403-M03-B003.jpegBygningerRiving Hommelvik skole2000 til 2009Riving av Hommelvik barneskole 2003, barneskolen sto ferdig i 1916 og de første fire årene var skolen rød
400-403-M03-B004.jpegBygningerHommelvik skole2000 til 2009Montasje 4 bilder Riving av hommelvik skole
400-403-M03-B005.jpegBygningerHommelvik skole2000 til 2009Montasje 4 bilder Riving av hommelvik skole
400-403-M03-B006.jpegBygningerHommelvik skole2000 til 2009Montasje 4 bilder Riving av hommelvik skole
400-403-M04-Arbeidsplasser-B000.jpgArbeidslivMalvik Brannvesen1980 til 1989Gruppebilde Malvik Brannvesen tildelt nye uniformer Bodil Løvås inform: 1.rad fra venstre:Sturla Lervik,Per Stokbak, Idar Lundemo,Egil Fremstad,Edvin Lervik,.2.rekke :Leif Sollihaug,Jan Bjørkli ,Frank kindseth,Tor Arne Løvås,Ola venn,Ivar Bjørkli.3.rekke:Tor Harald Auran,Helge Brobak,Gudmund Kjøsnes,Asbjørn Hervik ,Asbjørn Jøssås.4.rekke:Gunnar Auran,Kristian Nevermo,Bjørn Nesbak,Helge Skogen. Mener at det skal være nogenlunde riktige navn
400-403-M04-Arbeidsplasser-B001.jpgArbeidslivButikk1980 til 1989Montasje Torggården bok og papir Forran f.v: Julius Dahle, Christiane Fagertun, Henriette Fagertun og Christian Broholt Øverst f.v: Rolf Johan Bye, Hege Olufsen. bak disken Rigmor Solem Bak til Høyre: Hilde eriksen, Irene Jensen og Liv Fossen
400-403-M04-Arbeidsplasser-B002.jpgArbeidslivHommelvik brukNullArbeiderne på brukestomta. Plankebærerne Hestekusken er Hans Brun Hansen
400-403-M04-Arbeidsplasser-B003.jpgArbeidslivStøperiet1950 til 1959Arbeidere på støperiet
400-403-M04-Auf-B000.jpgAUFGoksjø1950 til 1959Auf gruppe på tur til Goksjø
400-403-M04-Bruket-B000.jpgHommelvik BrukBommanNullGamle bomman intaket til kjerraten som gikk under riksvei 50 til gamle sagbruket. Sandfjæra og smeplassen i bakgrunnen. Foten av solbakken. Lia oppe bak i midten
400-403-M04-Bruket-B001.jpgDokumentNull1940 til 1949Navneliste til bilde 400-403-M04-Bruket-B002.jpg
400-403-M04-Bruket-B002.jpgArbeidslivHommelvik bruk1940 til 1949Arbeiderne på Hommelvik Bruk
400-403-M04-Bruket-B003.jpgHommelvik BrukHommelvik brukNullHommelvik bruk med homla i forgrunnen Brokarene til høyre fra Glassplate
400-403-M04-Bygninger-B000.jpgBygningerNesset1950 til 1959Nesset aldershjem
400-403-M04-Bygninger-B001.jpgBygningerShell stasjonNullHommelvik Shell stasjon i den tiden Kjell Haugan drev den
400-403-M04-Bygninger-B002.jpgBygningerMalvik HandelslaglNullMalvik Handelslag mann med håndkjerre
400-403-M04-Bygninger-B003.jpgBygningerShell stasjonNullHommelvik Shell stasjon Brakke med Wigum huset i bakgrunnen og lenger bak Sandmark
400-403-M04-Bygninger-B004.jpgBygningerNullNullNarvesen kiosken på Jernbanestasjonen
400-403-M04-Bygninger-B005.jpgLandskapNullNullPå benken utenfor samvirkelaget. ? berg og Olaf Garberg (Laffen)
400-403-M04-Bygninger-B006.jpgGruppeNullNull3 karer utenfor samvirkelaget løser verdensproblemer f.v: Sverre Kindseth, NN, Henry Iversen
400-403-M04-Bygninger-B007.jpgBygningerShell StasjonNullHommelvik Shell stasjon
400-403-M04-Foldsjøen-B000.jpgLandskapFoldsjøenNullFoldsjøen demningen av trestokker
400-403-M04-Homla-B000.jpgLandskapNesdammenNullNesdammen mye folk
400-403-M04-Kirka-B000.jpgBygningerHommelvik KirkeNullHommelvik Kirke i nattetimene
400-403-M04-Kirka-B001.jpgOrganisasjonerHommelvik kirkeNullBlandakor "Capella" Terje Snustad til venstre
400-403-M04-Kirka-B002.jpgBygningerHommelvik kirkeNullHommelvik Kirke i tåke
400-403-M04-Kirka-B003.jpgBygningerHommelvik kirkeNullHommelvik kirke opplyst en vinterdag i nattetimene
400-403-M04-Kirka-B004.jpgBygningerHommelvik kirkeNullHommelvik Kirke ferdigbygget
400-403-M04-Kirka-B005.jpgBygningerHommelvik KirkeNullHommelvik kirke ferdigbygget
400-403-M04-Landskap-B000.jpgLandskapSentrumNullOversikt hommelvik sentrum Hommelvik skole rød, støperiet
400-403-M04-Landskap-B001.jpgLandskapMalvik SykehjemNullMalvik Sykehjem
400-403-M04-Landskap-B002.jpgLandskapSentrumNullHommelvik sentrum fra Hesthuset innover mot Hommelvik Bruk, Moantomta
400-403-M04-Landskap-B003.jpgLandskapSentrumNullHommelvik sentrum Rådhus 1
400-403-M04-Landskap-B004.jpgLandskapNedre SolbakkenNullNedre Solbakken
400-403-M04-Landskap-B006.jpgLandskapSentrum1920 til 1929Panorama Hommelvik sentrum
400-403-M04-Landskap-B007.jpgLandskapVikhammerløkkaNullVikhammerløkka og Vikhov
400-403-M04-Landskap-B008.jpgLandskapSentrumNullHommelvik Sentrum
400-403-M04-Landskap-B009.jpgLandskapSentrumNullHommelvik sentrum
400-403-M04-Landskap-B010.jpgFlyfotoHommelvik Bruk1950 til 1959Hommelvik bruk Flyfoto
400-403-M04-Landskap-B011.jpgLandskapMoanNullMoan
400-403-M04-Landskap-B012.jpgDokumentNull1920 til 1929Bilder er fra 1923 Samvirkelaget er under oppføring til bilde 400-403-M04-Landskap-B013.jp
400-403-M04-Landskap-B013.jpgLandskapSentrum1920 til 1929Oversikt fra løfta mot Mogjerdet Hommelvik skole Hommelvik Kirke, Brukeskaia Nygården Grustaket Samvirkelaget under bygging i 1923
400-403-M04-Landskap-B015.jpgLandskapNullNullHommelvik kirke ferdigbygget Sentrum
400-403-M04-Landskap-B016.jpgLandskapNullNullMuruvik med leiret og tømmerlundene Gården til Leif Muruvik i front
400-403-M04-Landskap-B017.jpgLandskapNullNullKommelvik sentrum, Hommelvik skole, Folkets hus fra klokkatihaugen
400-403-M04-Landskap-B018.jpgLandskapMotrøtunet2000 til 2009Hommelvik Motrøtunet
400-403-M04-Landskap-B019.jpgLandskapNygårdenNullNygården impregneringsverk, Nygårdskaia
400-403-M04-Landskap-B020.jpgLandskapMillerkaiaNullMillerkaia, Brukestomta, Stasjonsfjæra
400-403-M04-Landskap-B021.jpgLandskapNullNullØvre del av solbakken, Gartneri, gården Weisetaune i bakre del
400-403-M04-Landskap-B022.jpgLandskapNullNullHommelvik Sentrum, Rampa Shell, nye samvirkelaget Tatt fra Hesthuset
400-403-M04-Landskap-B023.jpgLandskapBrukestomtaNullHommelvik bruk, Brukestomta, Trelast utsalg, Millerkaia, Kasern
400-403-M04-Landskap-B024.jpgLandskapNullNullMalvik sykehjem, Trønderverftet, Grønberg
400-403-M04-Landskap-B025.jpgLandskapSentrumNullHommelvik Nygaardsvolds gate, Ungdomsskolen, Hommelvik Kirke, Øya gressmatte, løpebane ikke anbrakt
400-403-M04-Landskap-B026.jpgLandskapSentrumNullHommelvik Nygaardsvolds gate, Ungdomsskolen, Hommelvik Kirke, Øya gressmatte, løpebane ikke anbrakt
400-403-M04-Landskap-B027.jpgLandskapNullNullHommelvik Sentrum Rampa, Herredshuset, samvirkelaget,Rådhus 1, Moan, Hommelvik bruk, sannan
400-403-M04-Landskap-B028.jpgLandskapFolkets husNullFolkets hus, Ungdomsskolen, Stykke
400-403-M04-Landskap-B029.jpgLandskapSentrum2000 til 2009Hommelvik Sentrum Produsert for Malvik Kommune
400-403-M04-Landskap-B030.jpgLandskapBrukestomtaNullBrukestomta, Millerkaia, Brukeskaia, Saliberget, Homla, Bomberget, Solbakken, Korntrøberget, Lia
400-403-M04-Landskap-B031.jpgLandskapHommelvik skoleNullHommelvik sentrum, Hommelvik skole, Samvirkelaget, Hommelvik Bruk, Homla i sløyfe rundt øya, Karslyst
400-403-M04-Landskap-B032.jpgLandskapNesbakkanNullFolkets hus Nessbakkan, før ungdomsskolen
400-403-M04-Landskap-B033.jpgLandskapNesbakkkanNullFolkets hus Nessbakkan, før ungdomsskolen
400-403-M04-Landskap-B034.jpgLandskapSentrumNullBrukestomta, Millerkaia, Brukeskaia, Saliberget, Homla, Bomberget
400-403-M04-Landskap-B035.jpgLandskapMojaletNullHommelvik sentrum, Mogjerdet, Hommelvik skole, Hommelvik Kirke, Grustaket
400-403-M04-Landskap-B036.jpgLandskapHommelvik1910 til 1919Oversikt Hommelvik med Berlin på fjorden Montasje 3 bilder
400-403-M04-Landskap-B037.jpgLandskapSentrumNullHommelvik sentrum, Rampa, Moan, Brukestomta
400-403-M04-Landskap-B038.jpgLandskapBåthavnaNullBåthavna, sveian, Nygården, Båthavna, Hommelvik bruk, sentrum, Grønberg
400-403-M04-Landskap-B039.jpgLandskapHommelvik skoleområde1960 til 1969Utsnitt skoleområdet i Hommelvik med nummer på bygningene
400-403-M04-Landskap-B040.jpgLandskapHommelvik skole2000 til 2009Her ser vi "skoleområdet" i Hommelvik med 10 skolebygg. 1. Nessvegen 1/Skoleslettea, "Gammelskolen" 2. Realskolebygget 1905..) 3 Hommelvik Barneskole(1916-1993, 4 Idrettens hus, her barnehage. 5. "Gulskolen" bygd 1959, og revet på 2000 tallet. 6. Hommelvik ungdomsskole(1968-2018), 7. "Gråbrakka" nå Malvik kommune IT avdeling med mere. 8. Hommelvik bedehus, 9. Frelsesarmen. !0. Hommelvik nye barneskole(2003--) oppe i venstre hjørne av bildet)ikke bygd når bildet ble tatt) Alle plasser har vært brukt i skolesammenheng. Utsnitt skoleområdet i Hommelvik med nummer på bygningene 1 Prestekontoret 2 Realskolen 3 Hommelvik skole 4 Hommelvik Barnehage 5 Hommelvik Barneskole 6 Hommelvik Ungdomsskole 7 Rådhus 3 8 Bedehuset 9 Frelsesarmen 10 Grusbanen
400-403-M04-Landskap-B041.jpgLandskapHommelvik skoleområde1960 til 1969Utsnitt skoleområdet i Hommelvik med nummer på bygningene 1 Prestekontoret 2 Realskolen 3 Hommelvik skole 4 Hommelvik Barnehage 5 Hommelvik Barneskole 6 Hommelvik Ungdomsskole 7 Rådhus 3 8 Bedehuset 9 Frelsesarmen 10 Grusbanen
400-403-M04-Malvik Kommune-B000.jpgPolitikkKommunestyreNullKommunestyre med Ordfører Nøstmo
400-403-M04-Malvik Kommune-B001.jpgPolitikkFormannskapetNullFormannskapet med ordfører Nøstmo i sentrum
400-403-M04-Markeringer-B000.jpgMarkeringFolkets hus1950 til 195950 års jubileum 1905 til 1955 N.J. & M.F i Folkets Hus
400-403-M04-Markeringer-B001.jpgSkytterlagIvermoen1950 til 1959Jubileumsfest på Ivermoen 21/5-1955
400-403-M04-Markeringer-B003.jpgHILFolkets HusNullJubileumsmiddag i Folkets hus
400-403-M04-Markeringer-B004.jpgMarkeringFolkets HusNullHommelvik Samvirkelag\s Ungdomsfest 15/9 - 55
400-403-M04-Portrett-B002.jpgPortrettGrimsmoNullDokter Grimsmo
400-403-M04-Riving Hus-B000.jpgHendelseFjesethgårdenNullRiving av Fjeseth gården
400-403-M04-Riving Hus-B001.jpgHendelseFjesethgårdenNullRiving av Fjesethgården
400-403-M04-Riving Hus-B002.jpgHendelseHestneshusetNullRiving av Hestnes huset
400-403-M04-Sentrum-B000.jpgLandskapSentrumNullSentrum, Ivar Bye, Samvirkelaget tårngården, Samvirkelaget, Meieriet
400-403-M04-Sentrum-B001.jpgBygningerNullNullSamvirkelaget Borggården opp mot Hommelvik skole fra jernbanestasjon
400-403-M04-Sentrum-B002.jpgLandskapKirkegårdenNull Gaten uten navn" Eidemgården, ned mot Torggården. Her er det kirkegård nå.
400-403-M05-Album-1995-96-B000.jpegBygningerHommelvik skole1990 til 19994 bilder Hommelvik musikkorps Hommelvik skole med jernbanevogner i front Ovversikt fra Hesthuset mot sentrum
400-403-M06-Album-1996-97-B000.jpgSkoleHommelvik skole2000 til 2009Siste elever og lærere ved Hommelvik skole 19.06.2003 før den ble revet.
400-403-M07-Album-1997-98-B000.jpegBygningerNull1990 til 19993 bilder Hommelvik skole Sparebank 1 baksiden mot Blomsterbutikken Tårngården "Sigrids" Eidemgården
400-403-M08-Album-2002-B000.jpegBygningerHommelvik kirke2000 til 20093 bilder Reidar jensens gate flagget fra Folkets hus. Hommelvik kirke Hommelvik kirke
400-403-M09-Album-1997-B000.jpeg1.maiJohan Nygaardsvolds gt1990 til 19993 bilder fra Demonstrasjonstoget mellom Hommelvik skole og Hommelvik kirke. En regnfull dag
400-403-M09-Album-1997-B017.jpeg17. MaiHommelvik skole1990 til 19993 bilder Utmars av Folketoget fra Hommelvik skole på tur til Grønberg
400-403-M09-Album-1997-B030.jpeg17. MaiAldershjemmet Grønberg1990 til 19993 bilder ute ved aldershjemmet på Grønberg
400-403-M11-B000.jpgFlyfotoHommelvik Bruk1960 til 1969Hommelvik bruk, Millerkaia, Brukeskaia i oppløsning, Brukestomta, Kassern, Idrettsbanen på øya under grovplanering, Nygården
400-403-M11-B002.jpgFlyfotoHommelvik Bruk1960 til 1969Hommelvik Bruk
400-403-M11-B003.jpgFlyfotoHommelvik Bruk1960 til 1969Hommelvik Bruk
400-403-M12-B000.JPGBygningerNull1990 til 1999Vinterbilde maivegen
400-403-M12-B001.JPGBygningerNull1990 til 1999Vinterbilde Johan Nygaardsvolds gate mot bedehuset
400-403-M12-B002.JPGBygningerJohan Nygaardsvolds gt1990 til 1999Vinterbilde Johan Nygaardsvolds gate mot bedehuset
400-403-M12-B003.JPGSituasjonHomla1990 til 1999Homla i en åpen råk. Vinterbilde fra Krana bru
400-403-M12-B004.JPGSituasjonNull1990 til 1999Homla i åpen råk opp fra krana bru
400-403-M12-B005.JPGSituasjonDanielstrøa1990 til 1999Vinterbilde fra krana bru mot Danielstrøa
400-403-M12-B006.JPGBygningerBrukesbården1990 til 1999Brukesgården Rehabilitering med nye leiligheter.
400-403-M12-B007.JPGSituasjonHomla bro1990 til 1999Homla bro fra undersiden med Holla
400-403-M12-B008.JPGSituasjonHomla bro1990 til 1999Homla bro og Jernbanebroen
400-403-M12-B009.JPGLandskapSaliberget1990 til 1999Saliberget en vinterdag
400-403-M12-B010.JPGLandskapSaliberget1990 til 1999Ut mot stolpene etter brukeskaia mot Rota en vinterdag
400-403-M12-B011.JPGLandskapSaliberget1990 til 1999Saliberget med restene fra brukeskaia mot Svartnesset
400-403-M12-B012.JPGLandskapHommelvik bruk1990 til 1999Nye broa mot Hommelvik Bruk som senere ble promenaden mot Malvikstien en vinterdag.
400-403-M12-B013.JPGLandskapSaligberget1990 til 1999Saligberget med det berømte Treet
400-403-M12-B015.JPGLandskapStasjonsfjæra1990 til 1999Stasjonsflæa mot Djupvasskaia en vinterdag
400-403-M12-B016.JPGLandskapStasjonsfjæra1990 til 1999Stasjonsfjæra med restene etter Millerkaia en vinterdag ut mot Frosta og Skatval, Sørnesset
400-403-M12-B017.JPGBygningerMaivegen1990 til 1999Maivegen, Hommelvik barneskole i bakgrunnen
400-403-M12-B018.JPGSituasjonTurbinhølen1990 til 1999Homla fra Turbinhølen mot Hommelvik bruk
400-403-M12-B019.JPGBygningerNull1990 til 1999Over Homla mot Tyrrommet til Hommelvik Bruk. Pipa sto på venstre side av bygget og ble revet på 60 tallet. Bygget brukte industriverkstedet som verksted under Viktor Andersens sin ledelse.
400-403-M12-B020.JPGBygningerHomla1990 til 1999Homla med broa ovenfor Homla bro
400-403-M12-B021.JPGBygningerNull1990 til 1999Granåshjørnet mot sentrum. Herredhuset, Stasjonen, Homla
400-403-M12-B022.JPGLandskapHomla1990 til 1999Opp Homla sitt utløp en vinterdag, med brukesgården i bakgrunnen
400-403-M12-B023.JPGLandskapHomla1990 til 1999Utløpet til Homla en vinterdag med Grønberg i bakgrunnet
400-403-M12-B024.JPGLandskapStasjonsfjæra1990 til 1999Stasjonsfjæra mot Saliberget en vinterdag
400-403-M12-B025.JPGLandskapStasjonsfjæra1990 til 1999Naustan i Stasjonsfjæra en vinterdag med rota i det fjærne
400-403-M12-B026.JPGSituasjonMoantomta1990 til 1999Her lagres rår på Moan tomta
400-403-M12-B027.JPGSituasjonSollielva1990 til 1999Flom i Solielva, gravemaskin er i full gang
400-403-M12-B029.JPGLandskapHaugenbakken1990 til 1999Haugenbakken mot sentrum
400-403-M13-B000.jpg1.maiNygaardsvoldsmuseet2000 til 2009Ordfører Nøstmo og Jens Stoltenberg
400-403-M13-B001.jpg1.maiNygardsvoldsmuseet2000 til 2009Ordfører Nøstmo og Jens Stoltenberg
400-403-M13-B002.jpg1.maiNygardsvoldsmuseet2000 til 2009Jens Stoltenberg
400-403-M13-B003.jpg1.maiNygardsvoldsmuseet2000 til 2009Jens Stoltenberg, Nøstmo, Terje Granmo
400-403-M13-B004.jpg1.maiNygardsvoldsmuseet2000 til 2009Jens Stoltenberg, Nøstmo, Terje Granmo
400-403-M14-B000.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Stolpene etter Millerkaia
400-403-M14-B004.JPGBygningerFjæraNullNaustan i stasjonsfjæra
400-403-M14-B005.JPGOversiktBlåhammeren2000 til 2009Blåhammeren fra fjorden
400-403-M14-B006.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Vestre ende av stasjonsfjæra mot haugenbakken Høsten 2002
400-403-M14-B007.JPGBygningerFjæra2000 til 2009Naustan i stasjonsfjæra med en nydelig bjørk i sine høstfarger
400-403-M14-B008.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra mot saliberget en høstdag
400-403-M14-B019.JPGOversiktSolbakken2000 til 2009Øvre solbakken, Båthavna, Hommelvik mellom, båthuset bildet tatt fra fjorden
400-403-M15-B000.jpgUtviklingSveberg1980 til 1989Utbygging av E6 Motorveien i gang på Sveberg over gården til Rekkebo.
400-403-M16-B000.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Folkets Hus Maiveien, Reidar Jensens gate, Mogjerdet
400-403-M16-B001.jpgLandskapNull1990 til 1999Hommelvik Ungdomsskole, Gamle barneskolen, Rådhus 3
400-403-M16-B002.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Fra Hesthuset mot nesbakkan
400-403-M16-B003.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum, Brukestomta, Hommelvik bruk, Rødhus 1, Brakkene på torget, Administrasjonsbrakken ved Herreshuset, Stasjonen, Rampa
400-403-M16-B004.jpgLandskapFolkets hus1990 til 1999Folkets Hus Vinterbilde, Idrettsplassen, Mogjerdet
400-403-M16-B005.jpgLandskapHommelvik skole1990 til 1999Hommelvik skole, barneskolen, rådhus 3
400-403-M16-B006.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum, Banken, Eidemgården, Tårngården, Jakobsen, Evensen, Shell, Wigum, Noroil, Brobak, Havnevegen(gt)
400-403-M16-B007.jpgLandskapMoan1990 til 1999Sentrum, Brukestomta, Moan, Hommelvik bruk en vinterdag
400-403-M16-B008.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Hommelvik sentrum Hommelvik skole, rådhus 3, øya en vinterdag
400-403-M16-B009.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum, brakkene forran Fesethhuset
400-403-M16-B010.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Mogjerdet Folkets hus, Nesbakkan, ungdomsskolen, idrettsplassen i dvale før byggeprosessen for motrøtunet
400-403-M16-B011.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Mogjerdet Folkets hus, Nesbakkan, ungdomsskolen, idrettsplassen i dvale før byggeprosessen for motrøtunet
400-403-M16-B012.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Mogjerdet Folkets hus, Hommelvik skole, Hommelvik ungdomsskole. Nessbakkan Boysenbakken
400-403-M16-B013.jpgLandskapMojalet1990 til 1999Hommelvik kirke, Hommelvik skole, Hommelvik barneskole, Rådhus 3, Hommelvik Ungdomsskole, Mauivegen, Millers vei, Boysenbakke, Reidar Jensens gata
400-403-M16-B014.jpgLandskapNull1990 til 1999Mogjerdet, Folkets hus, fraflyttet Idrettsplass, Nesbakkan
400-403-M16-B015.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum, Moan, Brukestomta
400-403-M16-B016.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum Hommelvik skole, Hommelvik barneskole, Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M16-B017.jpgLandskapNull1990 til 1999Sentrum, Rampa, Stasjonen, Brukestomta, Hommelvik Bruk, rester av Brukeskaia
400-403-M16-B020.jpgBygningerDjupvasskaia1990 til 1999Djupvasskaia med flytedokken en vinterdag. Stille på arbeidsfronten, etter trønderverftets nedleggelse.
400-403-M16-B021.jpgBygningerDjupvasskaia1990 til 1999Djupvasskaia, Nobøbygget, maskinhallen til Trønderverftet, E-6 slynger seg opp mot Grønberg med Aldershjemmet oppe til venstre.
400-403-M17-B000.jpgLandskapNull1990 til 1999Sentrum inn mot Sannan Nye e-6 under bygging i bakgrunnen. Den midlertidige brakkene på Fjesethtomta er demonter Fotballbanen på Øya begynner å ta form.
400-403-M17-B001.jpgBygningerHommelvik bruk1940 til 1949Hommelvik Bruk, Plankestabler Korntrøberget i bakgrunnen. Husene i front f.v:Skimter Byberg og huset til Elbjørg og Fred Olsen. Videre: Alf Sllighaug, Skauge, Ruth og Olaf Bonaunet, Brobak, John Garberg (laffen), Harald Wagan, Gerda og Erling Kjølsø På Toppen: Oddleif Ness (Odd Langolf), Teigen og Spets Til høyre: Brakka på sannan hvor Stetty hadde lakeringsverksted.
400-403-M17-B002.jpgBåterDjupvasskaia1990 til 1999Store båter ankommer Djupvasskaia. Da blir bygningene små. Denne gangen så er det trolig rundt forhåndslagringen. Også en ferje i flytedokken til sammenligning. Grønberg i bakgrunnen Bildet er tatt fra plattået oppe ved Tyskertrappene.
400-403-M17-B003.jpgBåterDjupvasskaia1990 til 1999Grønberg, Djupvasskaia, stor båt ved kaia, ferje i flytedokken. (Forhåndslagring"
400-403-M17-B004.jpgBåterDjupvasskaia1990 til 1999Store båter ankommer Djupvasskaia. Da blir bygningene små. Denne gangen så er det trolig rundt forhåndslagringen. Også en ferje i flytedokken til sammenligning. Grønberg i bakgrunnen Bildet er tatt fra plattået oppe ved Tyskertrappene. E-5 slynger seg opp fra Halstad
400-403-M17-B005.jpgBåterDjupvasskaia1990 til 1999Store båter ankommer Djupvasskaia. Da blir bygningene små. Denne gangen så er det trolig rundt forhåndslagringen. Også en ferje i flytedokken til sammenligning. Grønberg i bakgrunnen Bildet er tatt fra plattået oppe ved Tyskertrappene. E-5 slynger seg opp fra Halstad
400-403-M17-B006.jpgLandskapGrønberg1990 til 1999E-6 Slynger seg opp halstad forbi Samvirkelaget avd. Grønberg
400-403-M17-B007.jpgLandskapGrønberg1990 til 1999E-6 Slynger seg opp halstad forbi Samvirkelaget avd. Grønberg
400-403-M17-B008.jpgLandskapGrønberg gård1990 til 1999Grønberg gård, E-6
400-403-M17-B009.jpgLandskapGrønberg gård1990 til 1999Grønberg gård, E-6
400-403-M17-B010.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Omlegging av Sentrum, her bygges en rundkjøring. Hommelvik skole i bakgrunnen se vika i utvikling
400-403-M17-B011.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Omlegging av Sentrum, her bygges en rundkjøring. Hommelvik skole i bakgrunnen se vika i utvikling
400-403-M17-B012.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Omlegging av Sentrum, her utvides veien og fortau. se vika i utvikling
400-403-M17-B013.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Omlegging av Sentrum, her utvides veien og fortau. se vika i utvikling
400-403-M17-B014.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Omlegging av Sentrum, her utvides veien og fortau. se vika i utvikling
400-403-M17-B015.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Omlegging av Sentrum, her utvides veien og fortau. Rampa og jernbanen i bakgrunn se vika i utvikling
400-403-M17-B016.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum, Moan
400-403-M17-B017.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Rådhuset, Brakkene på torget borte og Fjesethhuset Hommelvik skole,
400-403-M17-B018.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum Hommelvik Stasjon, Rampa, Moan Brakkene til Administrasjon i Malvik kommune
400-403-M17-B019.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Nesbakkan, Folkets hus, Mogjerdet
400-403-M17-B020.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Gamle brannstasjonen, Gressmatte mogjerdet idrettsbane
400-403-M17-B021.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Mogjeret, Nesbakkan, Folkets Hus, idrettsplassen
400-403-M17-B022.jpgLandskapStasjonsfjæra1990 til 1999Saliberget, stasjonsfjæra, sentrum, løfta, moan
400-403-M17-B023.jpgLandskapNull1990 til 1999Nedre Solbakken, "Litjmon" Der malvikstien går nå etter jenbanesporet som u ser på bildet.
400-403-M17-B024.jpgLandskapHommelvik Bruk1990 til 1999Hommelvik bruk med Tømmerlundene klar for måling og saging,, Liaveien og Lundliveien i bakgrunnen. På toppen til venstre ser vi Hommelvik Østre (Bjørnstad) Brakka på sannan står enda.Flyhangaren
400-403-M17-B025.jpgLandskapGrønberg1990 til 1999Grønberg, Oppkjørsel til Dalabakkan, Grønberg gård til høyre
400-403-M17-B026.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Mogjerdet, Folkets hus. Hommelvik Skole, med Solbakken i bakgrunn
400-403-M17-B027.jpgLandskapSolbakken1990 til 1999Nedre Solbakken
400-403-M17-B027_pan.jpgLandskapSolbakken1990 til 1999Panorama Nedre Solbakken
400-403-M17-B028.jpgLandskapNedre Solbakken1990 til 1999Langåsen med masta, nedre solbakken, Båthavna, Sveian(Nygården) På toppen til høyre Hommelvik Vestre (Furan)
400-403-M17-B029.jpgLandskapUngdomsskolen1990 til 1999Ungdomsskolen. Øya fotball med gressmatte, men uten løpebane Hommelvik bruk, Solbakken, Lia, Danielstrøa
400-403-M19-B000.jpgLandskapHommelvik bruk1990 til 1999Hommelvik bruk
400-403-M19-B001.jpgBygningerHestneshuset1990 til 1999Gata bak samvirkelaget Hestneshuset, Spetshuset, Fjesethhuset
400-403-M19-B002.jpgBygningerHestneshuset1990 til 1999Hestneshuset, Spetshuset
400-403-M19-B003.jpgBygningerHommelvik Skole1990 til 1999Hommelvik skole, starten på riving
400-403-M19-B004.jpgBygningerHestneshuset1990 til 1999Hestneshuset, Plakattavla
400-403-M19-B006.jpgBygningerRampa1990 til 1999Ned mot rundkjøringen og jernbanen riksvei 50
400-403-M19-B007.jpgBygningerSpetshuset1990 til 1999Hestneshuset borte, Spetshuset
400-403-M19-B008.jpgBygningerBanken1990 til 1999Nedenfor banken
400-403-M19-B009.jpgBygningerMalvikvegen1990 til 1999Rundkjøringen riksvei Malvikvegen
400-403-M19-B018.jpgBygningerJohnsen foto1990 til 1999Johnsen foto i bygget etter blomsterbutikken. Rett over for Prix Hestnes huset står
400-403-M19-B019.jpgBygningerFotograf Aasback1990 til 1999Fotograf Aasback, Flytting Johnsen foto til blomsterbutkken
400-403-M19-B124.JPGLandskapJernbanefjæra1990 til 1999Jernbanefjæra. Restene etter kaia
400-403-M19-B125.JPGBygningerMalvikvegen1990 til 1999Rundkjøringen ved selbuvegen, Stor tankbil fra felleskjøpet Plakat Bunnpris Grillpølser 19.90
400-403-M20-B021.jpgBygningerNygaardsvolds gate1990 til 1999Hommelvik kirke og Hommelvik skole opp Nygaardsvolds gate i krysset kirkegata
400-403-M21-B000.jpgBygningerMillers vei1990 til 1999Millers vei stengt ned mot torget
400-403-M22-B000.jpgBygningerSpetshuset1990 til 1999Riving av Fjesethhuset
400-403-M22-B001.jpgBygningerFjesethhuset1990 til 1999Riving av Fjesethhuset
400-403-M23-B000.jpgNullNull2000 til 2009Hommelvik kirke
400-403-M23-B005.jpgMarkeringHommelvik kirke2000 til 2009Johan Nygaardsvold bauta 1879 - 1952, Blomsternedlegging
400-403-M24-B000.jpg1.maiNull2000 til 2009Nrk filmer Roald bye Jens Stoltenberg besøk (årets taler)
400-403-M25-B001.JPGSituasjonHommelvik stasjon2000 til 2009Jernbanestasjonen lokaltog 92 59
400-403-M26-B001.JPGBygningerHengbrua2000 til 2009Homla ved hengbrua
400-403-M26-B002.JPGLandskapBomstasjon2000 til 2009Bildet viser avkjørsel motorvei til Hommelvik. Hågenstadbergan til venstre og Svartløftberget til høyre. Opp dalen som leder inn til Furan som var den førte transport åren nordover.
400-403-M26-B003.JPGLandskapKarslyst2000 til 2009Opp "Revkula" med Karslyst gård.
400-403-M26-B004.JPGKjøretøyNull2000 til 2009Ivar Bjørkli rygger ut med sin spesielle bil. Blå huset Sparebank 1, Eidemgårde
400-403-M26-B005.JPGSituasjonSentrum2000 til 2009Rundkjøringen Malvikvegen
400-403-M26-B006.JPGBygningerEidemgården2000 til 2009Eidemgården under rehabilitering
400-403-M26-B007.JPGBygningerSamvirkelaget2000 til 2009COOP Prix Samvirkelaget Bunnpris i det fjerne ved granåshjørnet
400-403-M26-B008.JPGBygningerCafe Rampa2000 til 2009Cafe Rampa
400-403-M26-B009.JPGSituasjonSentrum2000 til 2009Nedenfor samvirkelaget, Cafe Rampa
400-403-M26-B010.JPGSituasjonNull2000 til 2009Cafe rampa, Blå varebil
400-403-M26-B011.JPGBygningerHommelvik Stasjon2000 til 2009Hommelvik stasjon
400-403-M26-B012.JPGBygningerSentrum2000 til 2009Forran Herredshuset, Bygget Aasback og Bunnpris(Lunden), Granåshjørnet, Malvivegen
400-403-M26-B013.JPGSituasjonSentrum2000 til 2009Forran Samvirkelaget, Malvikvegen
400-403-M26-B014.JPGBygningerTorget2000 til 2009Torget mellom Rådhuset og Herredshuset, Den midlertidige brakken skuler Hommelvik skole
400-403-M26-B015.JPGBygningerMaivegen2000 til 2009Bak rådhuset opp Maivegen.
400-403-M26-B016.JPGBygningerJakobsli2000 til 2009Selbuvegen, Jakobsli
400-403-M26-B017.JPGBygningerJakobsli2000 til 2009Selbuvegen, Jakobsli
400-403-M26-B018.JPGBygningerLunden2000 til 2009Bunnpris 9-21(18) Lunden, Granåshjørnet
400-403-M26-B019.JPGBygningerThoresen2000 til 2009Thoresen (Baker Einar Thoresen)
400-403-M26-B020.JPGBygningerJakobsli2000 til 2009Sentrum, Jakobsli Før dokkestua er flyttet på Jakobsli.
400-403-M26-B021.JPGBygningerSentrum2000 til 2009Rådhuset, Jakobsli, Sentrum, Hommelvik skole, Havnevegen 1,
400-403-M26-B022.JPGBygningerMillers veg2000 til 2009Hommelvik skole, huset til fotografen i Millers veg.
400-403-M26-B023.JPGBygningerGammelløfta2000 til 2009Platå bak Snustad i Gammelløfta, Fra h: Thoresen, Sixten Berg
400-403-M26-B024.JPGBygningerMillers vei2000 til 2009Hommelvik skole
400-403-M26-B026.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Krans nedleggelse Johan Nygaardsvold
400-403-M26-B027.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Tale ved støtten til Johan Nygaardsvold av ? Terje Granmo holder mikrofonen
400-403-M26-B028.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Krans nedleggelse Johan Nygaardsvold
400-403-M26-B029.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Krans nedleggelse Johan Nygaardsvold
400-403-M26-B030.JPGBygningerMillers vei2000 til 2009Fra millers vei, bosted fotograf
400-403-M26-B031.JPGBygningerMillers vei2000 til 2009Huset til fotografen i Millers veg 6
400-403-M26-B032.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Glade musikanter fra MHK utenfor gjerdet til kirkegården Fra v: NN, NN. Robert Iversen, ? Eggen
400-403-M26-B034.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Hmk spiller ved siden av fallenes bauta
400-403-M26-B035.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Blomsternedleggelse Johan Nygaardsvold Terje Granmo
400-403-M26-B036.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Terje Granmo
400-403-M26-B037.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Tale av Terje Granmo holder mikrifonen
400-403-M26-B038.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Fotograf i arbeid
400-403-M26-B039.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Tale av Terje Granmo holder mikrofonen
400-403-M26-B040.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Tala av Terje granmo holder mikrofonen
400-403-M26-B041.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Kirkeporten med Hommelvik skole i bakgrunnen
400-403-M26-B042.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B043.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B044.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen HMK med Tor Byberg i spissen.
400-403-M26-B045.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen HMK
400-403-M26-B046.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen HMK Ketil Trøbakk med stortromma
400-403-M26-B047.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B048.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B049.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen Nøstmo holder snoren til fanen Hommelvik barneskole bak til høyre i Millers vei.
400-403-M26-B050.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B051.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B052.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B053.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B054.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B055.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen Drillpikene i Juniorkorpset
400-403-M26-B056.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen Drillpikene
400-403-M26-B057.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen Drillpikene
400-403-M26-B058.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen Juniorkorpset
400-403-M26-B059.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen Aspirantene
400-403-M26-B060.JPG1.maiFolkets hus2000 til 20091. mai toget oppstilt forran folkets hus
400-403-M26-B061.JPG1.maiFolkets hus2000 til 20091. mai toget oppstilt forran folkets hus
400-403-M26-B062.JPG1.maiFolkets hus2000 til 20091. mai toget oppstilt forran folkets hus Hommelvik Juniorkorps
400-403-M26-B063.JPG1.maiFolkets Hus2000 til 20091. mai toget oppstilt forran folkets hus Juniorkorpset
400-403-M26-B064.JPG1.maiFolkets hus2000 til 20091. Maitoget forran Folkets hus Hommelvik Juniorkorps
400-403-M26-B067.JPGLandskapHommelvik skole2000 til 2009Oversikt skolegården, Hommelvik skole, Hommelvik Barneskole, Paviliongen, Hommelvik Kirke Bilder tatt fra Hesthuset
400-403-M26-B068.JPGBygningerCafe Rampa2000 til 2009Cafe rampa
400-403-M26-B069.JPGLandskapKorntrøberget2000 til 2009Havneveien 1, Korntrøberget, Sandmarka, Haagenstad, Lundlivegen Hommelvik Bruk, Tjelstad, Bygget for Tømmermålingen. Virksomheten er stanset. Brukestomta tom for materialer
400-403-M26-B070.JPGLandskapLia2000 til 2009Lia, Lundlivegen, Bjørklia, Kojen, Ingdal. Hanssen, Welva, Sveian, Hommelvik bruk
400-403-M26-B071.JPGLandskapKorntrøberget2000 til 2009Korntrøberget, Sannan, Sandmarka
400-403-M26-B072.JPGLandskapLitjmon2000 til 2009Litjmon Nedre Solbakken
400-403-M26-B073.JPGLandskapNedre Solbakken2000 til 2009Nedre Solbakken, Moloen, Båthavna, Høgda
400-403-M26-B074.JPGLandskapBåthavna2000 til 2009Nedre Solbakken og Øvre Solbakken, Langåsen, Båthavna
400-403-M26-B075.JPGLandskapStykke2000 til 2009Opp mot Nesbakkan
400-403-M26-B076.JPGLandskapHommelvik Ungdomsskole2000 til 2009Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M26-B077.JPGLandskapMotrøbygget2000 til 2009Mogjerdet, Folkets hus, Motrøtunet er under byggig
400-403-M26-B078.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Folkets hus, Motrøtunet under bygging, Nessbakkan
400-403-M26-B079.jpg1.maiKirkegården2000 til 2009Blomsternedleggelse Bjørn Stuevold på bauta til Johan Hygaardsvold
400-403-M26-B080.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Blomsternedleggelse Bjørn Stuevold
400-403-M26-B081.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Rådhuset med brakkene bak torget Hommelvik Kirke
400-403-M26-B082.JPGLandskapSannan2000 til 2009Sentrum og innover Sannan mot Solbakkken og Lia
400-403-M26-B083.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Hommelvik Ungdomsskole, Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B084.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet, Hommelvik Ungdomsskolen Motrøtunet under bygging, Sentrum, Sannan, Lundlivegen
400-403-M26-B085.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B088.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet, Hommelvik Ungdomsskole, bakkan, Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B089.JPGLandskapMotrøtunet2000 til 2009Mogjerdet, Motrøtunet, Hommelvik Ungdomsskole, Nessbakkan, Folkets Hus, Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B090.JPGLandskapLøfta2000 til 2009Opp mot Isdammen
400-403-M26-B091.JPGLandskapLøfta2000 til 2009Motrøtunet, Løfta opp mot Isdammen, Klokkatihaugen
400-403-M26-B095.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla opp fra Krana bro
400-403-M26-B096.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra mot saliberget
400-403-M26-B097.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Nedre solbakken
400-403-M26-B098.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Fjæra, Naustene, Hommelvik Bruk, Lundlivegen
400-403-M26-B099.JPGLandskapDjupvasskaia2000 til 2009Djupvasskaia, Båt ved kaia
400-403-M26-B100.JPG17. MaiNull2000 til 2009Hommelvik skole sine siste dager
400-403-M26-B101.JPG17. MaiHommelvik Skole2000 til 2009Toget går ut av Hommelvik skole
400-403-M26-B102.JPG17. MaiHommelvik skole2000 til 2009Toget ned Johan Nygardsvolds gate mot sentrum
400-403-M26-B103.JPGBygningerHommelvik skole2000 til 2009Alt har sin ende, Her fraflyttet Hommelvik skole
400-403-M26-B104.JPGBygningerMillers vei 62000 til 2009Millers vei 6 Fotografens hjem
400-403-M26-B107.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum, Solbakken i bakgrunnen
400-403-M26-B108.JPGLandskapLøfta2000 til 2009Løfta, Opp mot isdammen
400-403-M26-B109.JPGLandskapLøfta2000 til 2009Nedover Selbuvegen løfta i Djupvik svingen
400-403-M26-B110.JPGBygningerMotrøtunet2000 til 2009Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B111.JPGSolnedgangFjæra2000 til 2009Solnedgang i brokonstruksjonen over homla
400-403-M26-B112.JPGSolnedgangFjæra2000 til 2009Solnedgang i fjæra
400-403-M26-B115.JPGLandskapHengbroa2000 til 2009Homla Hengbroa
400-403-M26-B116.JPGBygningerMillers vei2000 til 2009Millers vei 6
400-403-M26-B117.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla opp fra Krana bro
400-403-M26-B118.JPGBygningerKrana Bro2000 til 2009Krana bro
400-403-M26-B119.JPGLandskapHengebroa2000 til 2009Hengebroa (den nye)
400-403-M26-B121.JPGLandskapHommelvik2000 til 2009Hommelvik bruk, mot sentrum, båthavna, løfta Bildet tatt fra Langåsen Øvre Solbakken
400-403-M26-B122.JPGLandskapHommelvik2000 til 2009Hommelvik bruk, mot sentrum, båthavna, løfta Bildet tatt fra Langåsen Øvre Solbakken
400-403-M26-B123.JPGLandskapHommelvik2000 til 2009Hommelvik bruk, mot sentrum, båthavna, løfta Bildet tatt fra Langåsen Øvre Solbakken
400-403-M26-B124.JPGLandskapGrønberg2000 til 2009Grønberg med Svebergtunet på toppen
400-403-M26-B130.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra fra solbakken
400-403-M26-B131.JPGLandskapBrukestomta2000 til 2009Brukestomta ryddes, bare målebrakka står igjen
400-403-M26-B132.JPGLandskapBrattalia2000 til 2009Grønberg Malvik Sykehjemm, Fryselageret, Brattalia tatt fra Solbakken
400-403-M26-B133.JPGLandskapGrønberg2000 til 2009Grønberg fra Solbakken
400-403-M26-B134.JPGLandskapRota2000 til 2009Rota, Tatt fra Langåsen (200mm)
400-403-M26-B135.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet mot Bakkan. Hommelvik skole, Hommelvik Ungdomsskole, Motrøtunet, Folkets hus Tatt fra Hesthuset
400-403-M26-B136.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B137.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Hommelvik skole, Ungdomsskolen
400-403-M26-B138.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B139.JPGLandskapBåthavna2000 til 2009Båthavna fra Hesthuset
400-403-M26-B140.JPGMarkeringPlankebæreren2000 til 2009Plankebereren i kveldslys
400-403-M26-B141.JPGSituasjonHesthuset2000 til 2009Lyngblomster oppe på Hesthuset
400-403-M26-B142.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum fra hesthuset
400-403-M26-B143.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet tatt fra Hesthuset
400-403-M26-B144.jpgLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B145.jpgLandskapNull2000 til 2009Sentrum vinterbilde tatt fra Hesthuset
400-403-M26-B148.JPGBygningerNull2000 til 2009Millers vei 16
400-403-M26-B149.JPGBygningerVed badet2000 til 2009Der badet var. Bilen til Ivar Bjørkli
400-403-M26-B151.JPGSituasjonNull2000 til 2009Miljøstasjon i Nessvegen
400-403-M26-B152.JPGBygningerHavnevegen 12000 til 2009Wigumhuset rimi butikken og Havnevegen 1
400-403-M26-B153.JPGSituasjonøya gressbane2000 til 2009Øya Gressmatta, Shell
400-403-M26-B155.JPGBygningerGressmatta Øya2000 til 2009Gressmatta Øya, Havnevegen 1, brannstasjon
400-403-M26-B156.JPGSituasjonTribunen øya2000 til 2009Tribunen på øya
400-403-M26-B157.JPGLandskapHomla2000 til 2009Opp Homla fra Krana bro
400-403-M26-B158.JPGLandskapGrytberget2000 til 2009Homla ved grytberget
400-403-M26-B160.JPGBygningerSommerfjøset2000 til 2009Sommerfjøset Karslyst
400-403-M26-B164.JPGLandskapSannan2000 til 2009Sannan, Kjellandhaugen
400-403-M26-B165.JPGBygningerSmeplassen2000 til 2009Undergangen på Sannan. Her lå smeplass
400-403-M26-B167.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla opp mot Gryta
400-403-M26-B168.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Fjøra ved Saliberget ut mot Djupvasskaia. Rester av kaiene
400-403-M26-B169.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Fjøra ved Saliberget ut mot Nygården. Rester av kaiene
400-403-M26-B170.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Fjøra ved Saliberget ut mot Djupvasskaia. Rester av kaiene
400-403-M26-B171.JPGBygningerFjæra2000 til 2009Nedre broa over homla sitt utløp
400-403-M26-B172.JPGBygningerBergskogen2000 til 2009Gressmatta på øya med Hommelvik kirke. Huset i bergskogen
400-403-M26-B173.JPGBygningerBergskogen2000 til 2009Huset i bergskogen
400-403-M26-B174.JPGBygningerHommelvik Skole2000 til 2009Leikeapparatene på Hommelvik skole
400-403-M26-B175.JPGBygningerHommelvik skoleby2000 til 2009Hommelvik skole sine siste dager
400-403-M26-B176.JPGBygningerMillers vei2000 til 2009Millers vei 16
400-403-M26-B177.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra nøstene, djupvasskaia
400-403-M26-B184.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Vinterbilde sentrum Stasjonen, Rampa, Herredshuset Tatt fra Granåshjørnet
400-403-M26-B185.JPGLandskapFjæra2000 til 2009fjæra
400-403-M26-B186.JPGLandskapFredheim2000 til 2009Fredheim (Breivang) fra moan
400-403-M26-B187.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra mot svartnesset
400-403-M26-B188.JPGBygningerHengbrua2000 til 2009Hengbrua over Homla
400-403-M26-B189.JPGSituasjonFjæra2000 til 2009Trapp ned til vannet i fjæra nedenfor haugenbakken
400-403-M26-B190.JPGLandskapSolbakken2000 til 2009Nedre solbakken
400-403-M26-B191.JPGLandskapSolbakken2000 til 2009Nedre Solbakken
400-403-M26-B192.JPGLandskapBåthavna2000 til 2009Nedre solbakken Båthavna
400-403-M26-B193.JPGLandskapSolbakken2000 til 2009Nedre Solbakken Tog på Litjmoen
400-403-M26-B194.JPGLandskapHommelvik Bruk2000 til 2009Hommelvik bruk i opphør (Kjelstad)
400-403-M26-B195.JPGBygningerHommelvik Ungdomsskole2000 til 2009Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M26-B196.JPGLandskapNull2000 til 2009Øvre solbakken med godstog på linja
400-403-M26-B197.JPGBygningerMillers vei 62000 til 2009Millers vei 6 Hommelvik skole
400-403-M26-B198.JPGLandskapNesbakkan2000 til 2009Nesbakkan opp mot leikeplassen
400-403-M26-B200.JPGBygningerMotrøtunet2000 til 2009Motrøtunet tar form Flyttet inn
400-403-M26-B201.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum Moan, Brukestomta, Sannan
400-403-M26-B202.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum, rampa, moan
400-403-M26-B203.JPGLandskapNesset2000 til 2009Nesset broa over homla motorveien
400-403-M26-B205.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Fjæra sterkt maltraktert i strandsonen
400-403-M26-B206.JPGBygningerFjæra2000 til 2009Bryggen ned for haugenbakken i strandsonen
400-403-M26-B207.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Hvelvet båt i strandsonen
400-403-M26-B208.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B209.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet nesbakkan ungdomsskolen en vinterdag
400-403-M26-B211.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet, Nesbakkan Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M26-B212.JPGLandskapNull2000 til 2009Motrøtunet, selbuvegen opp mot isdammen
400-403-M26-B214.JPGLandskapNull2000 til 2009Sentrum, Shell, Ica, Havnevegen 1, Nye Hommelvik barneskole
400-403-M26-B215.JPGLandskapHommelvik kirke2000 til 2009Hommelvik Gamle Homelvik skole borte, Hommelvik kirke
400-403-M26-B216.JPGLandskapNull2000 til 2009Korntrøberget, Sandmarka(sandvang) nye E-6
400-403-M26-B217.JPGLandskapNordbakkan2000 til 2009Nordbakkan Fagratunvegen, Nesbakkan
400-403-M26-B218.JPGLandskapStasjonsfjøra2000 til 2009Plannering på moan, noen har kjørt 8-tall
400-403-M26-B219.JPGLandskapBjørklia2000 til 2009Lia, Bjørklia
400-403-M26-B220.JPGLandskapØvre Solbakken2000 til 2009Øvre solbakken, Røde huset øverst tilhører Odny og Kåre Sveian Hvite huset til venstre Merethe Sandmark
400-403-M26-B221.JPGBygningerMillers vei 62000 til 2009Millers vei 6
400-403-M26-B222.JPGLandskapåthavna2000 til 2009Langåsen med masta, båthavna
400-403-M26-B223.JPGLandskapLitjmoen2000 til 2009Solbakken, Litjmoen
400-403-M26-B224.JPGLandskapSolbakken2000 til 2009Nedre solbakken
400-403-M26-B225.JPGLandskapSolbakken2000 til 2009Bøthavna, nedre solbakken
400-403-M26-B226.JPGLandskapSolbakken2000 til 2009Båthavna Nygården(sveian). Nedre solbakken
400-403-M26-B227.JPGLandskapØya2000 til 2009Øya idrettsanlegg
400-403-M26-B228.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum, Shell, Havnevegen 1, Ica, Nye Hommelvik barneskole
400-403-M26-B230.JPGLandskapHommelvik skole2000 til 2009Hommelvik skole, Hommelvik kirke
400-403-M26-B231.JPGLandskapDanielstrøa2000 til 2009Danielstrøa Nye e-6
400-403-M26-B232.JPGLandskapSelbuvegen2000 til 2009Selbuvegen opp mot isdammen
400-403-M26-B233.JPGLandskapHommelvik Ungdomsskole2000 til 2009Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M26-B234.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum, Rampa, Tog inn på parongen
400-403-M26-B235.JPGLandskapKjelstad2000 til 2009Moan, Hommelvik bruk(Kjelstad) avviklet
400-403-M26-B236.JPGLandskapHommelvik Kirke2000 til 2009Hommelvik skole, Hommelvik Kirke
400-403-M26-B238.JPGLandskapHommelvik kirke2000 til 2009Hommelvik Kirke
400-403-M26-B239.JPGLandskapKjelstad2000 til 2009Hommelvik bruk(kjelstad) avviklet
400-403-M26-B240.JPGLandskapCafe Rampa2000 til 2009Sentrum Cafe rampa
400-403-M26-B241.jpgLandskapMillers vei 62000 til 2009Millers vei 6
400-403-M26-B244.JPGSituasjonDansarstein2000 til 2009Dansarstein i høybyveien
400-403-M26-B245.JPGBygningerHommelvik kirke2000 til 2009Hommelvik kirke
400-403-M26-B271.JPGLandskapNygården2000 til 2009Båthavna, Sveian, Nygården
400-403-M26-B287.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum fra Hesthuset
400-403-M27-B000.JPGBygningerSkolegården2000 til 2009Hommelvik kirke, Hommelvik skole
400-403-M28-B000.JPG1.maiStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra fra saliberget
400-403-M28-B001.JPG1.maiStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra fra Bomberget
400-403-M28-B002.JPG1.maiHaugenfjæra2000 til 2009Båtbrygge i stasjonsfjæra
400-403-M28-B003.JPG1.maiStasjonsfjæra2000 til 2009Kvelvet båter i stasjonsfjæra
400-403-M28-B090.JPG1.maiSolbakken2000 til 2009Solbakken Båthavna Pasasjertog
400-403-M28-B091.JPG1.maiSolbakken2000 til 2009Nedre Solbakken, Tog
400-403-M28-B092.JPG1.maiHommelvik Bruk2000 til 2009Hommelvik Bruk, Lia, Lundlivegen, Haagenstad
400-403-M28-B093.JPG1.maiUngdomsskolen2000 til 2009Ungdomsskolen, Nessvegen
400-403-M28-B094.JPG1.maiNull2000 til 2009Øvre Solbakken, Båthavn Godstog
400-403-M28-B095.JPG1.maiHommelvik Skole2000 til 2009Hommelvik skole (buset til Geir Johnsen
400-403-M28-B096.JPG1.maiNesbakkan2000 til 2009Nesbakkan, starten på nessbakkan (øvre johan nygaardsvolds gate)
400-403-M28-B097.JPG1.maiNesbakkan2000 til 2009Nesbakkan Nordbakkan
400-403-M28-B098.JPG1.maiMotrøtunet2000 til 2009Motrøtunet, Folkets hus
400-403-M28-B099.JPG1.maiSentrum2000 til 2009Sentrum, Rampa, Herredshuset, Samvirkelaget, Moan
400-403-M28-B100.JPG1.maiRampa2000 til 2009Sentrum, rampa, tog, Stasjon
400-403-M29-B000.JPG1.maiThoresenberget2000 til 2009Thoresenberget Islagt
400-403-M30-B000.JPGLandskapFredheim2000 til 2009E6 Gang sykkelfelt nedenfor Fredheim retning Thoresenberget Vinterbilde
400-403-M30-B001.JPGBygningerMogjerdet2000 til 2009Her bor Geir Johnsen Millers veg 6 Vinter
400-403-M30-B002.JPGBygningerJohan Nygårdsvolls gate2000 til 2009Johan Nygårdsvolds gate mot bedehuset
400-403-M30-B003.JPGBygningerJohan Nygaardsvols gate2000 til 2009Johan Nygårdsvolds gate mot bedehuset
400-403-M30-B004.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla med åpen vannråk
400-403-M30-B005.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla med åpen vannråk Vinterbilde
400-403-M30-B006.JPGLandskapHomlastien2000 til 2009Homlastien like ovenfor Krana bru. Vinterbilde
400-403-M30-B007.JPGBygningerBrukesgården2000 til 2009Brukesgården Leilighetene er under bygging. Vinterbilde
400-403-M30-B008.JPGBygningerHomla Bru2000 til 2009Under homla bru oppført 1938 Vinterbilde Ser også jenbanebrua og homla ut mot fjorden.
400-403-M30-B009.JPGBygningerHomla bru2000 til 2009Under homla bru oppført 1938 Vinterbilde Ser også jenbanebrua og homla ut mot fjorden.
400-403-M30-B010.JPGLandskapSaliberget2000 til 2009Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Stasjonsfjæra i bakgrunnen
400-403-M30-B011.JPGLandskapSaliberget2000 til 2009Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Ut over hommelvikbukta med restene av stolpene etter brukeskaia. Vinterbilde
400-403-M30-B012.JPGLandskapSaliberget2000 til 2009Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Ut over hommelvikbukta mot Solbakken og Båthavna med restene av stolpene etter brukeskaia. Vinterbilde
400-403-M30-B013.JPGLandskapSaliberget2000 til 2009Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Ut over hommelvikbukta mot Solbakken og Hommelvik bruk. Vinterbilde
400-403-M30-B014.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra bjørketre ved rasteplassen forran saligberget
400-403-M30-B015.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra bjørketre ved rasteplassen forran saligberget
400-403-M30-B016.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjøra en vinterdag ut over hommelvikbukta med Djupvasskaia mellom trærne. Vinterbilde
400-403-M30-B017.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra en vinterdag. Vi ser utover fjorden med stolpene etter Millerkaia. Svartnesset til høyre. Vinterbilde
400-403-M30-B018.JPGBygningerMillers veg2000 til 2009Millers Veg 6 Vinterbilde
400-403-M30-B019.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla går åpen og isfri nedover danielstrøa mot brua som står der "Kjerratten var en gang for knape 50 år siden " Vinterbilde
400-403-M30-B020.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla går flommstor. På andre sida ser vi fyrhuset til Hommelvik Bruk, industriverkstedet, Hommelvik jernvare, Gåtteriflata.
400-403-M30-B021.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla går flommstor. ved brua. "Tomta etter Kjerratten"
400-403-M30-B022.JPGLandskapGranåshjørnet2000 til 2009Granåshjørnet. Starten på Selbuvegen. Retning mot sentrum. Vinterbilde
400-403-M30-B023.JPGLandskapHomla2000 til 2009Isflak flyter ut elvemunningen og ut i Hommelvikbukta. Brukesgården i bakgrunnen.
400-403-M30-B024.JPGLandskapHomla2000 til 2009Ruskette vintervær ved elvemunningen. Retning Djupvasskaia og stolpene etter brukeskaia og Millerkaia. Vinterbilde
400-403-M30-B025.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjøra med saliberget. Barfrost en vinterdag
400-403-M30-B026.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra Nøstene med utsyn over hommelvikbukta en vinterdag
400-403-M30-B027.JPGLandskapMoan2000 til 2009Moan med lagring av rør til ny vannledning. Hommelvik stasjon i bakgrunnen med Rampa.
400-403-M30-B028.JPGLandskapSolielva2000 til 2009Flomstor solielva. Vinterbilde Gravemaskin
400-403-M30-B029.JPGLandskapSolielva2000 til 2009Flom i solielva Vinterbilde
400-403-M31-B000.JPGLandskapMoan2000 til 2009Oversikt Moan og Hommelvik stasjon Rampa Bildet tatt fra hesthusetHommelvik Bruk Sannan
400-403-M31-B001.JPGLandskapHommelvik sentrum2000 til 2009Hommelvik sentrum tatt fra Hesthuset
400-403-M31-B002.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Hommelvik sentrum Mogjerdet tatt fra Hesthuset
400-403-M31-B003.JPGLandskapHommelvik sentrum2000 til 2009Hommelvik sentrum tatt fra Hesthuset
400-403-M31-B018.JPGNullNull2000 til 2009Null
400-403-M32-HVIKB2007-B000.JPG1.maiSkolegården2000 til 2009Parkering på skolegården
400-403-M32-HVIKB2007-B001.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Hommelvik Kirke
400-403-M32-HVIKB2007-B002.JPG1.maiHommelvik kirke2000 til 2009Klargjøring for kransenedleggelse. Fanen til Arbeiderpartiet Per Arne Pettersen helt til høyre.
400-403-M32-HVIKB2007-B003.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Folket kommer ut kirkedøra etter gudstjeneste
400-403-M32-HVIKB2007-B004.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Utenfor kirkedøra
400-403-M32-HVIKB2007-B006.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Står klar med kransen og reist fane
400-403-M32-HVIKB2007-B007.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Utenfor kirkeporten
400-403-M32-HVIKB2007-B008.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Tilskuere ved kirkeporten
400-403-M32-HVIKB2007-B009.JPG1.maiNull2000 til 2009Opp mot realfagskolen (Gammelskolen) hvor Edvin Leirvik tar bilder
400-403-M32-HVIKB2007-B010.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Hommelvik Musikkorps spiller ved de fallenes bauta
400-403-M32-HVIKB2007-B011.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Hommelvik Musikkorps spiller ved de fallenes bauta
400-403-M32-HVIKB2007-B012.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B013.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B014.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B015.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B016.JPG1.maiMillers veg 62000 til 2009Millers veg 6
400-403-M32-HVIKB2007-B017.JPG1.maiMillers veg 62000 til 2009Millers veg 6
400-403-M32-HVIKB2007-B018.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-404-M03-B032.jpegMarkeringHommelvik stasjon1940 til 1949Krigsfangenes hjemkomst
400-404-M03-B034.jpegMarkeringNull1940 til 1949Kong Olav V hjemkomst
400-404-M05-B007.jpg17. MaiGranåshjørne1940 til 194917. mai-toget 1945 I år er det 75 år siden 2. verdenskrig ble avsluttet og landets innbyggere fikk igjen friheten. Som bildet viser var det stor feiring 17. mai i fredsåret. Musikkorpset var på plass i sine flotte uniformer, og folket i Hommelvik hadde funnet fram de flaggene som var å oppdrive og deltok i marsjen. Alt som kunne krype og gå var ute i det flotte vårværet. (1) Trygve Lysholm, (2) Bernard Sveian, (3) Ottar Lundberg, (4) Reidar Moan og (5) Ivar Bye. Bildet er tatt idet toget er på vei opp Løfta og passerer Frydenlund. Nå er denne eiendommen kun et minne.
400-404-M05-B018.jpg17. MaiGranåshjørnetNullThoresen, HMK, 17 mai Lokstallen, Granåshjørnet
400-404-M05-B019.jpgFredsdageneMogjerdet1940 til 1949Johan Nygaardsvold håndhilser på
400-404-M06-M01-B000.jpgFredsdagenesentrum1940 til 1949Russerfangene kommer Den første amerikaner
400-404-M06-M01-B001.jpgFredsdageneSentrum1940 til 1949Venting på tog Alt var pyntet
400-404-M06-M02-B003.jpgNullNullNullNull
400-404-M06-M03-B022.jpgEtterkrigsdageneNull1940 til 1949Velkommen til Einar Iversen
400-404-M08-B009.jpgRevyerFolkets hus1940 til 1949Hommelvik Manskor Revy. Revyene ble spilt i Folkets Hus hvert år fra krigens slutt og i seks-sju år fremover. Fra v. Arvid Lundli, Erling Jensen, Harry NæssJan Lorentsen Fritz Henriksen Nesbakk, Henrik Svedal, Leif Fredriksen, Georg Pettersen, Erling Lorentzen Sigvart Sivertsen og bak Magne Sorte
400-404-M11-Sangerstevne-B000.JPGHommelvik ManskorSangerstevneNullOppmars Sangerstevnet
400-404-M11-Sangerstevne-B001.JPGHommelvik ManskorSangerstevneNullOppmars Sangerstevnet
400-404-M11-Sangerstevne-B002.JPGHommelvik ManskorSangerstevnetNullOppmars Sangerstevnet
400-404-M11-Sangerstevne-B003.JPGDamekoretSangerstevnetNullOppmars Sangerstevnet Sannan
400-404-M11-Sangerstevne-B004.JPGDamekoretSangerstevnetNullOppmars Sangerstevnet igjennom vika
400-404-M12-Muruvik-B000.JPGLandskapFlatholman1940 til 1949Ku på Flatholman Flere negativer sammen med bildet
400-404-M12-Muruvik-B001.JPGLandskapMuruvik1940 til 1949E6-før samvirkelaget i muruvik. Muruvikvegen. Postkort
400-404-M12-Muruvik-B002.JPGLandskapMuruvik1940 til 1949E6-før samvirkelaget i muruvik. Muruvikvegen. Orginalen til påstkortet
400-404-M12-Muruvik-B003.JPGLandskapMuruvik1940 til 1949Nedre muruvik nedenfor Holmen gård. Arntzenbakken i bakgrunnen. Berget forran hommelviktjønna helt bak
400-404-M12-Muruvik-B004.JPGEtterkrigsdageneMuruvik1940 til 1949Hjemmkomst Bjarne Haugan Oppmars musikkorps i muruvik. Nedenfor Holmen gård, Hjemmet til Fotografen i sentrum på bildet Iversen gård
400-404-M13-Flyhavna-B001.JPGFlyhavnaSjøflyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna i Hommelvik. Prøveturen 01.05.1947 (annet kvalitet)
400-404-M14-Manskoret 15 år-B000.JPGHommelvik ManskorFolkets hus1950 til 195915 års jubileum i Folkets hus
400-404-M16-Avdukinger-B000.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avduking Fanles bauta ved Hommelvik Kirke. Reist av Malvik Kommune
400-404-M16-Avdukinger-B001.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avduking Falnes bauta ved Hommelvik Kirke. Reist av Malvik Kommune Manskoret i bakgrunnen Kranspålegging
400-404-M16-Avdukinger-B002.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avduking Falnes bauta ved Hommelvik Kirke. Reist av Malvik Kommune Tale av Bjørn Haugan
400-404-M16-Avdukinger-B003.JPGMarkeringHommelvik KirkeNullAvduking bauta over Skatteinspektør Johan Nilsen f 12.08.1892 d 23.10.1943 Avduking med tale av Lærer Kalseth
400-404-M16-Avdukinger-B004.JPGMarkeringHommelvik KirkeNullAvduking bauta over Skatteinspektør Johan Nilsen f 12.08.1892 d 23.10.1943 Tale av Øwre.
400-404-M16-Avdukinger-B005.JPGMarkeringHommelvik KirkeNullAvduking bauta over Skatteinspektør Johan Nilsen f 12.08.1892 d 23.10.1943 Tale av Johan Nilsen
400-404-M16-Avdukinger-B006.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avduking fallne bauta Mannskoret
400-404-M17-Negativer-B000.jpgLandskapMuruvik1950 til 1959Muruvik Gård Negativmappe 12 Negativer
400-404-M17-Negativer-B001.jpgEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Hommelvik 1945 Freden Gatebilder Falstadfanger Hommelvik stasjon negativmappe med 29 negativer.
400-404-M17-Negativer-B002.jpgEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Fredsdagene Trondheim Falstadfangene kommer til hommelvik, Diverse fredsbilder Julsrud, Stokbakk 39 negativer
400-404-M17-Negativer-B003.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Eksempler på negativbilder til B002
400-404-M17-Negativer-B004.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 19491945 Fredsdagene Diverse fra Hommelvik Kallseth kommer. 31 negativer
400-404-M17-Negativer-B005.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Fredsdagene Stjørdal Amerikanerne. Hommelvik Polititroppen Kalseth Russen 17 mai Trondheim. 31 negativer
400-404-M17-Negativer-B006.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Nygårdsvolds hjemkomst mottakelse i Hommelvik 36 negativer
400-404-M17-Negativer-B007.jpgEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Nygårdsvoll 23 Negativer
400-404-M17-Negativer-B008.jpgEtterkrigsdageneMuruvik1940 til 1949Fredsdagene Muruvik, Bjarne Haugans hjemkomst fra fangenskap 22 negativer
400-404-M17-Negativer-B009.JPGFlyhavnaFlyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna Fly Prøvetur 01.05.1947
400-404-M17-Negativer-B010.JPGFlyhavnaFlyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna Hommelvik Fly Prøvetur 1. mai 1947 Bilder egen mappa
400-404-M17-Negativer-B011.JPGArangemangSangens dag1940 til 1949Sangens dag 1. og 2. juni 1947 i Hommelvik
400-404-M17-Negativer-B012.JPGSport skiHil langrenn1940 til 1949H.I.L. Langrenn i Høybyveien Mars 1949
400-404-M17-Negativer-B013.JPG17. MaiHommelvik1940 til 194917. mai 1948 i hommelvik negativer
400-404-M17-Negativer-B014.JPGUlykkerHommelvikbukta1940 til 1949Sjøflyulykken "Bukken Bruse oktober 1948
400-404-M17-Negativer-B015.JPGHommelvik ManskorSelbutur1940 til 1949Selbutur manskoret 17. august 1947
400-404-M17-Negativer-B016.JPG17. MaiHommelvik1940 til 194917. mai Folketog Hommelvik
400-404-M17-Negativer-B017.JPGHommelvik ManskorManskoret på tur1940 til 1949Manskoret på tur ca 1946
400-404-M17-Negativer-B018.JPGHommelvik ManskorHarryNullHarry manskoret
400-404-M17-Negativer-B019.JPGSport HoppNonstadbakken1940 til 1949Hopprenn Nnstadbakken i hommelvik 6. mars 1949
400-404-M17-Negativer-B020.JPGLandskapHommelvik oversiktNullHommelvik Oversiktsbilder
400-404-M17-Negativer-B022.JPGSamvirkelagetHommelvik1940 til 1949Styret Hommelvik samvirkelag februar 1948
400-404-M17-Negativer-B023.JPGArbeidslivSjauerlaget1940 til 1949Hommelvik Sjauerlag styret 1948
400-404-M17-Negativer-B024.JPGBåterHavna1940 til 1949Edvart Grieg i Hommelvik 4. mai 1947
400-404-M17-Negativer-B025.JPGFlyhavnaSjøflyhavna1940 til 1949Åpning av sjøflyruta i hommelvik 1-2 juni 1947
400-404-M17-Negativer-B026.JPGMarkeringSolbakken1940 til 1949Odd Wullum Bauta avduking 13 juni 1946
400-404-M17-Negativer-B027.JPGUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Hommelvik Raset materiell på fjorden 1942
400-404-M17-Negativer-B028.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Valgdagen Hommelvik 8. oktober 1945
400-404-M17-Negativer-B029.JPG17. MaiHommelvik kirke1940 til 1949Hommelvik Musikkorps "Skjønsbys" bauta 17. mai 1947
400-404-M17-Negativer-B030.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avdukingj J. Nilsens bauta 1. mai 1947
400-404-M17-Negativer-B031.JPGFlyhavnaSjøflyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna i hommelvik 1 mai 1947
400-404-M17-Negativer-B032.JPG17. MaiHommelvik1940 til 1949Sangens dag 17.mai 1947
400-404-M17-Negativer-B034.JPGLandskapMuruvikNullLysbilde Muruvik
400-404-M17-Negativer-B036.JPGLandskapGjevingåsen1960 til 1969Fargebilder gjevingåsen
400-404-M17-Negativer-B037.JPGSkoleMuruvik1940 til 1949Søndagsskolen 25. juni 1946
400-404-M17-Negativer-B038.JPGArbeidslivMuruvikNullPoteton hjemme iversen Johan Lovise Slått Stuberget
400-404-M17-Negativer-B039.JPGLandskapMuruvikNullOljetanker på havna 6. juni
400-404-M17-Negativer-B040.JPG17. MaiHommelvikNullLysbilder Hommelvik
400-404-M17-Negativer-B041.JPGBygningerHommelvikNullHommelvik Meieri Landskap portrett
400-404-M17-Negativer-B042.JPGBygningerHommelvikNullEksempler Hommelvik Meieri bilde 400-404-M17-Negativer-B041
400-404-M18-Glassplater-B000.JPGHommelvik ManskorHommelvik Kirke1940 til 1949Manskoret forran Hommelvik kirke
400-404-M18-Glassplater-B001.JPGHommelvik ManskorHommelvik Kirke1940 til 1949Manskoret forran Hommelvik kirke
400-404-M18-Glassplater-B002.JPGHommelvik ManskorHommelvik Kirke1940 til 1949Manskoret forran Hommelvik kirke
400-404-M19--B000.jpg17. MaiSmeplassenNullHommelvik Musikkorps og Hommelvik Manskor på mars inn til Solbakken for å legge ned krans på Bauta etter Odd Wullum Ser grustaket, Lunden og Karslyst i bakgrunnen
400-404-M19--B001.jpgMarkeringSolbakkenNullBekransning Odd Wullum bauta
400-404-M19--B002.jpgMarkeringSolbakkenNullBekransning Odd Wullum bauta
400-404-M19--B003.jpgMarkeringSolbakkenNullBekransning Odd Wullum bauta Hommelvik musikkorps og Hommelvik Mannskor deltar
400-404-M19--B004.jpgMarkeringSolbakkenNullBekransning Odd Wullum bauta Hommelvik Manskor og HMK
400-405-M00-B000.jpgDokumentNull1900 til 1909Hylster selvlaget konvolutter. bilde 'Fredheim fra Hismofors's tak
400-405-M00-B001.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvollutt Fredheim's østre side (mangler plate)
400-405-M00-B002.jpgBygningerFredheim1900 til 1909Fredheim fra Hismofors's tak opp mot fredheim. Jernbanespor og riksvei 50 (haugenbakken)
400-405-M00-B003.jpgDokumentFredheim1900 til 1909Konvolutt Fredheim , Arneberg + Solli fra Meraker Bruk's tak (østre flæy)
400-405-M00-B004.jpgBygningerFredheim1900 til 1909Fredheim fra Hismofors's tak opp mot fredheim. Jernbanespor og riksvei 50 (haugenbakken)
400-405-M00-B005.jpgDokumentFredheim1910 til 1919Konvolutt Fredheim, Arneberg + Solli fra Meraker Bruks tak (østre fløy)
400-405-M00-B006.jpgPortrettNull1910 til 1919Anna Sollihaug og Karen Sollihaug i hagen med blomster i hånden
400-405-M00-B007.jpgDokument1900 til 1909Konvolutt Anna + Karen Sollihaug
400-405-M00-B008.jpgPortrettVed en herse1910 til 1919Anna Sollighaug og Karen Sollihaug ved hersen
400-405-M00-B009.jpgDokumentNull1910 til 1919Anna Sollighaug og Karen Sollihaug
400-405-M00-B010.jpgDokumentØstraat1910 til 1919Konvollutt Østraat Ørland Hovedtrapp med taarnet, inde i gaarden. (mangler) Negativ film.
400-405-M00-B011.jpgDokumentØstraat1910 til 1919Konvolutt Østraat Hovedporten. Film. Filmen ødelagt mangler
400-405-M00-B012.jpgDokumentAustråt1910 til 1919Nr 8 Østraat Hovedporten Filmen manger ødelagt. Nr 9 Paa kaien ved Arbeiderstevnet. Filmen ødelagt mangler
400-405-M00-B013.jpgGruppeSolighauggrenda1900 til 1909Solighauggrendens barn (18 stk) Oppstilt foran huset
400-405-M00-B014.jpgDokumentSollihauggrenda1910 til 1919Konvolutt Sollighauggrendens barn (18 stk) Oppstilt foran huset
400-405-M00-B015.jpgGruppeSollihaug1910 til 1919Kristine sollihaug, Anna Sollihaug og Karen Sollihaug. Kristine sitter. Ute i hagen
400-405-M00-B016.jpgDokumentSollihaug1910 til 1919Konvolutt Kristine sollihaug, Anna Sollihaug og Karen Sollihaug. Kristine sitter. Ute i hagen
400-405-M00-B017.jpgPortrettMolla1900 til 1909Karen Haugen (molla) Karl Haugen's Sitter i en stol liten pike.
400-405-M00-B018.jpgDokumentMolla1900 til 1909Konvolutt Karen Haugen (molla) Karl Haugen's
400-405-M00-B019.jpgGruppeLøvaasen1900 til 1909Gruppe ved Løvaasen. (dårlig bilde mørkt)
400-405-M00-B020.jpgDokumentLøvaasen1910 til 1919Konvolutt Gruppe ved Løvaasen. (dårlig bilde mørkt)
400-405-M00-B021.jpgPortrettGustav Hansen1900 til 1909Gustav Hansen (fotografen) Selvportrett
400-405-M00-B022.jpgDokumentGustav Hansen1910 til 1919Konvolutt Gustav Hansen (fotografen) Selvportrett
400-405-M00-B023.jpgGruppeHalstad1900 til 1909Marie Dybdahl, Mali, Petra, Rikke Jakobsen , (Budeien paa Halstad gård) Damer på søndagstur Fra venstre NN (budeie på Halstad), Rikka Hansine Vie f. Jacobsen, Mali Boysen f. Jacobsen, Marie Dybdal, Petra Nilssen f. Aune. Bildet er tatt i 1909. Vi ser Halstad gård i bakgrunnen. Lauritz Nicolai Jenssen - Malvik kommunes første ordfører - flyttet hit fra Mostadmark jernverk i 1868. Huset ble bygd i 1868. Foto: Gustav Hansen
400-405-M00-B024.jpgDokumentHalstad1900 til 1909Marie Dybdahl, Mali, Petra, Rikke Jakobsen , (Budeien paa Halstad gård)
400-405-M00-B025.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Nr 16 Marie Dybdahl, Mali, Petra og Rikke Jakobsen Film ødelagt Nr 18 Marie Dybdahl, Mali, Petra og Rikke Jakobsen Film ødelagt Nr 17 Marie Vikmark og Mathilde Spets Film ødelagt/mangler Nr 19 Marie Vikmark og Mathilde Spets Film ødelagt/mangler
400-405-M00-B026.jpgGruppeNull1900 til 1909Buaas, Jensen og Harrang
400-405-M00-B027.jpgDokumentNull1900 til 1909Konvolutt Buaas, Jensen og Harrang
400-405-M00-B028.jpgGruppeNystrøm1900 til 1909Nystrøm Interiør Nystrøm var verksmester på stoperiet Ektepar med 2 barn sittende i stua.
400-405-M00-B029.jpgDokumentNystrøm1910 til 1919Konvolutt Nystrøm Interiør
400-405-M00-B030.jpgBygningerElvebakken1900 til 1909Elvebakken Torstein Buaas Elvebakken 1909 Huset ble bygd av Torstein Buaas i 1909. Det var bygd i 2 etasjer av tømmer, hadde 11 rom, 3 kjøkken, veranda og kjeller. Området er kjent som Hommelviks første sentrum med stor økonomisk virksomhet fra 1840-åra (blant annet sagbruk og møllebruk). Eiendommen ble solgt til Malvik kommunale elverk i 1964 (kjøpesum kr 64.000,-), som sørget for at huset ble revet på slutten av året 1982.Historielaget Hommelviks Venner engasjerte seg sterkt for å bevare huset for ettertiden, men forgjeves. (Kilde: Malvik bygdebok - Foto: Gustav Hansen)
400-405-M00-B031.jpgDokumentElvebakken1900 til 1909Konvolutt Elvebakken Torstein Buaas
400-405-M00-B032.jpgGruppeElvebakken1900 til 1909Bak. Othelie Buaas F.v.: Per Buaas, Mikal Buaas Forran hunden "Hektor" urolig
400-405-M00-B033.jpgDokumentElvebakken1900 til 1909Konvolutt, Bak. Othelie Buaas F.v.: Per Buaas, Mikal Buaas Forran hunden "Hektor" urolig
400-405-M00-B034.jpgBygningerElvebakken1910 til 1919Elvebakken Torstein Buaas
400-405-M00-B035.jpgDokumentElvebakken1910 til 1919Konvolutt Elvebakken Torstein Buaas
400-405-M00-B036.jpgGruppeNull1910 til 1919Olga Rimul og Hansine Olsen. (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B037.jpgGruppeNull1910 til 1919Olga Rimul og Hansine Olsen. Bilde 2 (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B038.jpgGruppeNull1910 til 1919Olga Rimul og Hansine Olsen. (bilde3 (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B039.jpgDokumentNull1910 til 1919Olga Rimul og Hansine Olsen. (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B040.jpgGruppeNull1910 til 1919Olga Rimol og Hansine Olsen i furukvistene
400-405-M00-B041.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Olga Rimol og Hansine Olsen i furukvistene
400-405-M00-B042.jpgPortrettGustav Hansen1910 til 1919Gustav Hansen (fotografen) i furukvist haugen Selvportrett
400-405-M00-B043.jpgDokumentGustav Hansen1910 til 1919Gustav Hansen (fotografen) i furukvist haugen Selvportrett
400-405-M00-B044.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Ingebrigt Klefstad
400-405-M00-B045.jpgArbeidslivNull1910 til 1919Støperiet
400-405-M00-B046.jpgArbeidslivNull1910 til 1919Støperiet
400-405-M00-B047.jpgDokumentNull1910 til 1919Interiør Fredheim
400-405-M00-B048.jpgGruppeFredheim1910 til 1919Interiør Fredheim
400-405-M00-B049.jpgPortrettNull1910 til 1919Interiør fredheim film mangler. Liten unge på et pledd i hagen.
400-405-M00-B050.jpgLandskapArneborg1910 til 1919Utsikt fra Arneborg retning støperiet
400-405-M00-B051.jpgDokumentNull1910 til 1919Nyheim og Solli
400-405-M00-B052.jpgLandskapNull1910 til 1919Jernbane Stakett 2 hus 1 sittende på gjerdet en annen står ed siden av
400-405-M00-B053.jpgDokumentLitsanget1910 til 1919Konvolutt: "Litsagnet" Mørsil
400-405-M00-B054.jpgDokumentLitsanget1910 til 1919Konvolutt. Gruppe ved "Litsagnet"
400-405-M00-B055.jpgLandskapLitsagnet1910 til 1919 Litsagnet" og omegn
400-405-M00-B056.jpgDokumentLitsenget1910 til 1919Nr 37 Konvolutt "Litsagnet" ogomegn Nr 38 Jonas Bernhard og Gustav Film Nr 39 Enafors
400-405-M00-B058.jpgGruppeEnafors1910 til 1919Hest slede Enafors ? 2 i sleden og en kusk kak på setet.
400-405-M00-B059.jpgBygningerHalstad1910 til 1919Halstad (fra hagen)
400-405-M00-B060.jpgDokumentHalstad1910 til 1919Konvolutt Halstad fra haven Istykkerbrakt
400-405-M00-B061.jpgDokumentHalstad1910 til 1919Halstad fra gården (mangler)
400-405-M00-B062.jpgBygningerLukespell1910 til 1919Lukespeil (Lukespill) for damluke Står forran wn bygning
400-405-M00-B063.jpgDokumentLukespil1910 til 1919Konvolut: Lukespil (Lukespill) for damluke
400-405-M00-B064.jpgBygningerHalstad1910 til 1919Halstad (fra haven) Hagen
400-405-M00-B065.jpgDokumentHalstad1910 til 1919Halstad (fra haven) Hagen
400-405-M00-B066.jpgDokumentHarrang1910 til 1919Konvolut. Harrang's børn (barn)
400-405-M00-B067.jpgGruppeHarrang1910 til 1919Harrang's børn (barn) 6 barn og 3 hunder (4 jenter og 2 gutter)
400-405-M00-B068.jpgGruppeHarrang1910 til 1919Harrang's børn (barn) 6 barn og 3 hunder (4 jenter og 2 gutter)
400-405-M00-B069.jpg1.maiHaugenbakken1910 til 19191. mai-tog 1910
400-405-M00-B070.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolut 1. mai-tog 1910
400-405-M00-B071.jpgDokumentKraftstasjon1910 til 1919Nr 47 Konvolutt. Kraftstasjon indvendig i ildslys Nr 48 Tomten Nyheim
400-405-M00-B072.jpgBygningerKraftstasjon1910 til 1919Kraftstasjon indvendig i ildslys
400-405-M00-B073.jpgBygningerNystrøm1910 til 1919Tomten Nystrøm
400-405-M00-B074.jpgDokumentSolli1910 til 1919Konvolutt. Gruppe hos Solli
400-405-M00-B075.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Marie Grønbergs mors kiste. Nr 50 uten folk Nr 50 med folk
400-405-M00-B076.jpgBegravelseNull1910 til 1919Marie Grønberg's kiste uten folk
400-405-M00-B077.jpgBegravelseNull1910 til 1919Marie Grønberg's kiste med folk
400-405-M00-B078.jpgPortrettNull1910 til 1919Johanne Pettersen med sønnen på armen. På plenen med en bjørkeskog i bakgrunnen
400-405-M00-B079.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt, Johanne Pettersen + sønn
400-405-M00-B080.jpgPortrettNull1910 til 1919Marta Kulbotten sittende ved en vei i bjørkeskogen
400-405-M00-B081.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Marta Kulbotten
400-405-M00-B082.jpgBygningerSolheim1910 til 1919Solheim Leer. Leer var former på støperiet. Senere Kjevik
400-405-M00-B083.jpgDokumentSolheim1910 til 1919 Solheim" Leer
400-405-M00-B084.jpgGruppeNull1910 til 1919Wuttudal med familie Mor og Far med 4 jenter og 1 gutt Bjørketrær vei stakett plen
400-405-M00-B085.jpgDokumentNull1910 til 1919Vutudahl m familie.
400-405-M00-B086.jpgGruppeNull1910 til 19193 barn sitter på plenen i en bjørkeskog Stakett gjerde Brobak, Borghild Sollihaug, Kristin Stendahl
400-405-M00-B087.jpgDokumentNull1910 til 19193 barn (Brobak, Skauge, Moan)
400-405-M00-B088.jpgDokumentNull1910 til 1919Hele familien, Ingeborg og Fru Moe
400-405-M00-B089.jpgGruppeNull1910 til 1919Wuttudal med familie Mor og Far med 4 jenter og 1 gutt Bjørketrær
400-405-M00-B090.jpgDokumentNull1910 til 1919Vuttudal m /familie
400-405-M00-B091.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Anna, Karen, Borghild Sollihaug, Kristin Stendahl
400-405-M00-B092.jpgDokumentNull1910 til 1919Nr 60 Signe Aune og sønn, Ella Nes og hennes Svigerinne Nr 61 Ella Nes og svigerinne
400-405-M00-B093.jpgGruppeNull1910 til 1919Signe Aune og sønn, Ella Nes og hennes Svigerinne
400-405-M00-B094.jpgPortrettNull1910 til 1919Ella Nes og svigerinnen
400-405-M00-B095.jpgSport turnNull1910 til 1919Emanuel Klemmetsen i turndrakt
400-405-M00-B096.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Emanuel Klemmetsen i turndrakt
400-405-M00-B097.jpgDokumentNull1910 til 1919konvolutt Nr 63 Nikolai Hulaas i turndrakt Nr 64 Nikolai Hulaas i turn-marschdragt
400-405-M00-B098.jpgSport turnNull1910 til 1919Nikolai Hulaas i turndrakt
400-405-M00-B099.jpgSport turnNull1910 til 1919Nikolai Hulaas i turn-marschdragt
400-405-M00-B100.jpgPortrettNull1910 til 1919Signe Aune med sønnen og hunden på plenen i hagen
400-405-M00-B101.jpgDokumentNull1910 til 1919Signe Aune med sønnen og hunden på plenen i hagen
400-405-M00-B102.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolunt. Nr 66 Nils Kaare Aune på gyngehest Nr 67 Nils Kaare Aune med trillebåre
400-405-M00-B103.jpgPortrettNull1910 til 1919Nils Kaare Aune med trillebåre
400-405-M00-B104.jpgPortrettNull1910 til 1919Nils Kaare Aune på gyngehest
400-405-M00-B105.jpgDokumentNull1910 til 1919Ivar Snustad med familie
400-405-M00-B106.jpgGruppeNull1910 til 1919Ivar Snustad med frue sittende ved et bjørketre
400-405-M00-B107.jpgGruppeNull1910 til 1919Iver Snustad med frue barna Gutt og jente med en staslig barnevogn i bjørkeskogen
400-405-M00-B108.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt: Nr 70 Alfhild Skjoldvor og Harald Nr 71 "Stav" Vogterbolig
400-405-M00-B109.jpgGruppeNull1910 til 1919Alfhild, Skjoldvor og Harald ute forran noen grantrær
400-405-M00-B110.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Gebursdagsselskap hos Fru Solli
400-405-M00-B111.jpgGruppeSolli1910 til 1919Gebursdagsselskap hos Fru Solli i en gruppe forran huset på gårdsplassen.
400-405-M00-B112.jpgGruppeNull1910 til 1919Gebursdagsselskap hos Fru Solli i en gruppe forran huset på gårdsplassen.
400-405-M00-B113.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Nr 74 Budeien på Halstad gård med datter Nr 75 Alfhild og Skoldvor Haanæs
400-405-M00-B114.jpgPortrettNull1910 til 1919Alfhild Haanæs og Skoldvor Haanæs
400-405-M00-B115.jpgPortrettNull1910 til 1919Budeien på Halstad gård med datter på marken i bjørkeskogen.
400-405-M00-B116.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Nr 76 Halseth's Nr 77 01.08.1910 D/S "Norma" Dårlig plate (Mangler! Dårlig kopi vedlagt)
400-405-M00-B117.jpgGruppeNull1910 til 1919Nr 76 Halseth's 2 piker og 3 barn i bjørkeskogen iført fine hatter.
400-405-M00-B118.jpegBåterHommelvik1910 til 1919D/S "Norma" Dårlig plate (Mangler! Dårlig kopi vedlagt)
400-405-M00-B122.jpgDokumentNull1910 til 1919Nr 78 A. Sollihaug og P.Nilsen (mangler!) Nr 79 2.08.1910 D/S "Norma" dårlige plater
400-405-M00-B123.jpgBåterNull1910 til 1919D/S "Norma" dårlige plater
400-405-M00-B124.jpgBåterNull1910 til 1919D/S "Norma" dårlige plater
400-405-M00-B125.jpgDokumentNull1910 til 1919Martin, Marie og Margit Sornæss (mangler)
400-405-M00-B126.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Nr 82 Stornæss, Sørager's og mor Nr 83 Bredingsberg Vuku 8.8.19110
400-405-M00-B127.jpgGruppeNull1910 til 1919Familie Stornæss, Familje Sørager's og mor
400-405-M00-B128.jpgBygningerVuku1910 til 1919Bredingsberg Vuku
400-405-M00-B129.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Nr 84 Olaug Skansen Vuku Film Nr 85 Vuku kirke interiør film Mangler
400-405-M00-B130.jpgPortrettVuku1910 til 1919Olaug Skansen Vuku i hagen.
400-405-M00-B131.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Nr 86 Kr Sandmark'huse (Mangler) Nr 87 Kr Sandmark med familie.
400-405-M00-B132.jpgGruppeNull1910 til 1919Kr. Sandmark med familie foran huset. stakketgjerde 8 barn
400-405-M00-B133.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Nr 88 En familie som bor hos Kr. Sandmark Nr 89 Ole Sandmark med familie
400-405-M00-B134.jpgGruppeNull1910 til 1919En familie som bor hos Kr. Sandmark. Dame med 3 barn Huset stakketgjerdet.
400-405-M00-B135.jpgGruppeNull1910 til 1919Ole sandmark med familie 11 persjoner
400-405-M00-B136.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Nr 92 og 83 Borghild og Kaare Haugen Mangler
400-405-M00-B137.jpgGruppeNull1910 til 1919Nils Kaare Aune på gyngehest Nils Kaare Aune med Dukkevogn
400-405-M00-B138.jpgGruppeNull1910 til 1919Familien Jøsaas Bestemor, Mor og far og datter
400-405-M00-B139.jpgDokumentNull1910 til 1919Nr 94 Familien Jøsaas Nr 95 A/S Meraker Bruk Hommelvik (mangler)
400-405-M00-B140.jpegDokumentNull1910 til 1919Dokument innhold Nr 1 til 36
400-405-M00-B141.jpegDokumentNull1910 til 1919Dokument innhold Nr 37 til 87
400-405-M00-B142.jpegDokumentNull1910 til 1919Dokument innhold Nr 88 til eske 6
400-405-M00-B144.jpgGruppeHalstad1900 til 1909Damer på søndagstur Fra venstre NN (budeie på Halstad), Rikka Hansine Vie f. Jacobsen, Mali Boysen f. Jacobsen, Marie Dybdal, Petra Nilssen f. Aune. Bildet er tatt i 1909. Vi ser Halstad gård i bakgrunnen. Lauritz Nicolai Jenssen - Malvik kommunes første ordfører - flyttet hit fra Mostadmark jernverk i 1868. Huset ble bygd i 1868.
400-405-M01-B000.jpgDokumentNull1910 til 1919Omslag for glassplatene i denne mappen.
400-405-M01-B003.jpgGruppeFredheim1910 til 1919Fredsheim Sittende rundt bordet i stua. f.v. nn, Johan, Anna, NN
400-405-M01-B005.jpgPortrettNull1910 til 1919Bernhard Hansen med staven sittende i reinkanten med bjørkeskog bak
400-405-M01-B008.jpgGruppeFredheim1910 til 1919I stua på Fredheim hos fam Hansen. F v. under lampa,NN, Bernhard , Anna, NN,Johan Gustav (stående)
400-405-M01-B009.jpgBåterBerlin1910 til 1919Berlin Tatt fra Fredheim, Kaia til Meråker Bruk nedenfor riksveien. (Riksveien og jernbanen mellom gjerdet og bygningen)
400-405-M01-B011.jpgBåterBerlin1910 til 1919Berlin Tatt fra Fredheim, Kaia til Meråker Bruk nedenfor riksveien. (Riksveien og jernbanen mellom gjerdet og bygningen)
400-405-M01-B013.jpgBygningerFredheim1910 til 1919Bakgården/Inngang/artrium Fredheim, der leieboere Anna og Harald er trolig leid i 1.etg.
400-405-M01-B015.jpgLandskapFredheim1910 til 1919Vinterbilde Fredheim ca midt i bildet, bak fredheim ser vi Morseth, til høyre Arneberg
400-405-M01-B017.jpgBygningerFredheim1910 til 1919Fredheim inngangsparti
400-405-M01-B018.jpgBygningerFredheim1910 til 1919Epletrær i full blomst foran veggen på fredheim.
400-405-M01-B020.jpgLandskapFredheim1910 til 1919Fredheim fra div posisjoner. Jernbane ser du som markert skjæring. Veien er bak gjerdet
400-405-M01-B021.jpgLandskapFredheim1910 til 1919Vinterbilde Fredheimmidt i bildet, bak fredheim ser vi Morseth, til høyre Arneberg
400-405-M01-B022.jpgLandskapFredheim1910 til 1919Vinterbilde Fredheimmidt i bildet, bak fredheim ser vi Morseth, til høyre Arneberg
400-405-M02-B002.jpgNullFredheim1910 til 1919Fredheim fra inngangssiden (Øst)
400-405-M02-B003.jpgBåterFlåttån1910 til 1919Her får flåttån i slep ut fjorden med retning mot england. Denne ble bygd i "Stasjonsfjere" med kompakt materialer fra Meråker Bruk. (trelast i avansert frakt). Beklagelig så gikk det med en under utglidningen. (ble klemt fast og floa tok ham slik at han druknet)
400-405-M02-B004.jpgBåterBerlin1910 til 1919Bilder fra grønberg under 1. verdenskrig "Berlin" ligger på bukta.
400-405-M02-B005.jpgLandskapFlåttån1910 til 1919Nygårdskaia med utsyn over flåttån der den ligger i fjæra klar for utglidning og sjøsetting
400-405-M02-B006.jpgLandskapMeråker bruk1910 til 1919Meråker bruk. (tatt fra jernbanebroa)
400-405-M02-B007.jpgLandskapHommelvikbukta1910 til 1919Kveldsbilde utover Hommelvik bukta. Tatt fra Fredheim
400-405-M02-B009.jpgLandskapSollihaugen1910 til 1919Fra kalender 2007 I forkant, nede ved sjøen, ser vi lagerskurene som raste ut under siste krig. Ovenfor «Bratt-Kaia» ligger Solli kassefabrikk (med hvitt tak) og våningshuset til Ner-Sollia. Lengre fram langs fjorden har vi «Kis-tomta» med kai og dernest Hommlevik verft og støperi. Elvebakken ligger i forkant av jordet til Hallstad gård.
400-405-M02-B010.jpgLandskapFlåttån1910 til 1919Flåttån for utskiping
400-405-M02-B011.jpgBåterFlåttån1910 til 1919Slepebåten liggende klar for å frakte flåttån når den kommer på vannet.
400-405-M02-B012.jpgLandskapBerlin1910 til 1919 Berlin" ligger på fjorden under 1.verdenskrig.
400-405-M02-B013.jpgUlykkerLokkutforkjøring1910 til 1919Damplokket "Eystein" står på sine skinner med 2 stolte lokkførere som posserer foran. På Malvik Stasjon.
400-405-M02-B015.jpgUlykkerMalvik stasjon1910 til 1919Lokomotiv, Leiv, Tog, Togulykke, Avsporing, Malvik stasjon
400-405-M02-B016.jpgUlykkerMalvik stasjon1910 til 1919Lokomotiv, Leiv, Tog, Togulykke, Avsporing, Malvik stasjon
400-405-M02-B018.jpgBygningerSingsås stasjon1910 til 1919Singsås stasjon Gustav Hansen tjenestegjorde som telegrafist her fra 4,11,1912
400-405-M02-B019.jpgBygningerSingsås Stasjon1910 til 1919Singsås stasjon Gustav Hansen tjenestegjorde som telegrafist her fra 4,11,1912
400-405-M09-B001.jpgOversikt sentrumNull1800 til 1899Null
400-405-M09-B002.jpgNullNull1910 til 1919Null
400-405-M09-B003.jpgNullNull1910 til 1919Null
400-405-M09-B004.jpgNullNull1910 til 1919Null
400-405-M10-B042.jpgBygningerHesttrøa 41910 til 1919Hestrøa 4 Byd i 1906 Glassplatenegativ
400-406-M02-B000.jpgPortrettNullNullBarn med sin bamse sitter på bordet
400-406-M02-B001.jpgDokumentNullNullBarn med sin bamse sitter på bordet
400-409-B000.jpgBåterDjupvasskaiaNullDjupvasskaia Lasteskipet «Norwachport» ligger til kai. A/S Djupvasskaia startet bygginga av nytt kaianlegg i 1945. Anlegget hadde fra starten i 1946 jevn trafikk basert på svensk transitt. Fra 1947 - 1957 ble det skipet over 430.000 tonn forskjellige typer last, pluss 34.277 tonn standard trelast. (Kilde: Forbord Malvik Bygdebok V - Foto: Henrik Svedahl)
400-409-B001.jpgKjøretøyNullNullMotorsykkler med sidevogn. Ene registrert på eier i Fanrem (U-65)
400-409-B003.jpgPortrettNullNullGustav Granaas
400-409-B004.jpgKjøretøyNullNullDrosje U-4484 "PONTIAC" Rolf Stav med sin Drosje U-4484. En PONTIAC. Stav utenfor med Torvald og Anna Svedal.
400-409-B005.jpgDokumentNullNullBaksiden på 400-409-b006
400-409-B006.jpgKjøretøyNullNullVarebil "Freia sjokolade"
400-409-B007.jpgMontasjeNullNullPostkort Montasje Bergli - 27.mars 1964 Utsyn over Hommelvik
400-409-B008.jpgDokumentNullNullTeksten til 400-409-b007
400-409-B009.jpgBygningerNullNullBetong mur markert "Skammens mur"
400-409-B010.jpgJakt/Fiske/FritidNullNull5 karer som sitter ved et meget stort grantre. Gustav Granaas bak til venstre
400-409-B011.jpgPortrettNullNull2 menn i uniform
400-409-B012.jpgPortrettNullNullHjertelig gratulation på 5 aarsdagen ifra oss alle paa Svedahl Mann med jente på fanget
400-409-B016.jpgBåterNullNullBåt på slippen. Ombygging
400-409-B017.jpgBåterNullNullBåt på slippen, Tatt fra Jensengården Ombygging
400-409-B018.jpgBåterNullNullBåt på ved Djupvasskaia Ombygging
400-409-B031.jpgKjøretøySannanNullTrafikkulykke u-6443 Vognkortet ligger som pdf i samme mappe
400-411-M01-Glassplater-B000.JPGArbeidslivBommanNullKjerrattens oppsamling av tømmer fra tømmerlensene Bomman Sandfjæra og Sveian i bakgrunnen.
400-411-M01-Glassplater-B001.jpgArbeidslivHommelvik BrukNullKjerrattens oppsamling av tømmer fra tømmerlensene Bomman Sandfjæra og Sveian i bakgrunnen.
400-411-M01-Glassplater-B002.jpgArbeidslivHommelvik brukNullUtsnitt Sandfjæra, Smeplassen, Sveian, Lia, Moan, Wutudal, Bjørklia, Husdal.
400-411-M01-Glassplater-B003.JPGHommelvik BrukHommelvik bruk1910 til 1919Hommelvik Bruk Tatt fra Riksveien retning Karslyst. se spesielt på broen over Homla
400-411-M01-Glassplater-B004.jpgHommelvik BrukHommelvik brukNullHommelvik Bruk Tatt fra Riksveien retning Karslyst. se spesielt på broen over Homla
400-411-M01-Glassplater-B005.jpgHommelvik BrukHommelvik BrukNullHommelvik Bruk Tatt fra Riksveien retning Karslyst. se spesielt på broen over Homla
400-411-M01-Glassplater-B006.JPGHommelvik BrukHommelvik BrukNullHommelvik Bruk Tatt fra Riksveien retning Karslyst. Utsnitt
400-411-M01-Glassplater-B007.JPGHommelvik BrukHommelvik BrukNullHommelvik bruk. Utsnitt "Slusesystem over Homla. Lite omtale
400-411-M01-Glassplater-B008.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik idrettslag C-lag 1935 Foran f.v: Olaf Garberg, Nils Wikmark, Ole Dahle Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimul, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug.
400-411-M01-Glassplater-B009.jpgSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik idrettslag C-lag 1935 Foran f.v: Olaf Garberg, Nils Wikmark, Ole Dahle Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimul, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug.
400-411-M01-Glassplater-B010.jpgSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik idrettslag C-lag 1935 Foran f.v: Olaf Garberg, Nils Wikmark, Ole Dahle Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimul, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug.
400-411-M04-Landskap-B000.jpgLandskapBostadhuset1900 til 1909Utbygging ny E-6 Bostadhuset
412-M01-Bildene-B000.jpgUtstillingRådhuset2010 til 2019Utstillern i Rådhuset 2012 av fotograf Odd Rune Wang. "Nye historier" Historielaget Hommelviks Venner stiller ut bilder av historisk betydning med at det enten har blitt historisk eller er i ferd med å bli historisk. Det kan være at det du ser på bilde ikke lengre er slik det ser ut, eller at det kommer til å forsvinne i nær fremtid. Det kan også være at det er tatt vare på slik at det ikke forsvinner med det første. Bildene er tatt av Historielagets medlem, Odd Rune Wang bosatt på Grønberg, men opprinnelig fra Bodø. Alle bildene er tatt i Malvik Kommune. De fleste bildene er tatt med en forholdsvis ny teknikk som kalles for HDR (High dynamic range) Høyt dynamisk område, og går ut på å ta tre eksponeringer, fortrinnsvis med stativ, hvor en eksponering er overeksponert, en eksponering er normaleksponert og en eksponering er undereksponert. Dvs. et lyst, et normalt og et mørkt bilde som da legges oppå hverandre på datamaskinen og justeres til et akseptabelt resultat. Dette er gjort i et program som heter Photomatix, men det finnes også andre programmer for dette. Bilden er tatt i RAW-format. Bildene kan også ses på facebook: Hommelvik & Malvik-bilder Før & Nå http://www.facebook.com/groups/268178586635149/ Se Historielaget Hommelviks Venner hjemmeside: http://www.hommelviksvenner.no/ God fornøyelse:
412-M01-Bildene-B001.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Skarv i stasjonsfjæra"
412-M01-Bildene-B002.jpgUtstillingAbrahallen2000 til 2009 Abrahallen Natt
412-M01-Bildene-B003.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Historisk tre stasjonsfjæra
412-M01-Bildene-B006.jpgUtstillingRota2010 til 2019 Naust i Rota
412-M01-Bildene-B007.jpgUtstillingJ.Nygaardsv gt2010 til 2019 Rød trønderlån sentrum
412-M01-Bildene-B009.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Haust & Haust" Stasjonsfjæra
412-M02-utstillingen-B001.jpgUtstillingStasjonsfjøra2010 til 2019 Skarv i stasjonsfjæra
412-M02-utstillingen-B002.jpgUtstillingAbrahallen2000 til 2009 Abrahallen natt
412-M02-utstillingen-B003.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Historisk tre stasjonsfjæra
412-M02-utstillingen-B006.jpgUtstillingRota2010 til 2019 Naust i Rota
412-M02-utstillingen-B007.jpgUtstillingJ.Nygaardsv gt2010 til 2019 Rød trønderlån i sentrum
412-M02-utstillingen-B008.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Nust & Høst
412-M02-utstillingen-B009.jpgUtstillingTårngården2010 til 2019 Hommelvik Frisørsenter" Tårngården
412-M02-utstillingen-B010.jpgUtstillingTårngården2010 til 2019 Hommelvik Frisørsenter" Tårngården
450-001-001-M01-B000.jpg17. MaiNullNullBildene er trolig fra Annebjørg Løvås
450-001-001-M01-B006.jpgNullNullNullAnnebjørg Løvås og nn Andersen
450-001-001-M01-B007.jpgMusikkorpsetTårngårdenNullHommelvik Musikkorps med Thomas Byberg i spissen ned fra kakehuset mellom Tårngården og Edemhuset . Ketil Bonaunet til høyre,
450-001-001-M03-B000.jpgNullNullNull8. klasse forran Realskole bygget
450-001-001-M03-B002.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B003.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B004.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B005.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B006.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B008.jpgNullNullNull8. klasse forran Realskole bygget
450-001-001-M08-B002.jpgNullNullNullNull
450-001-001-M08-B008.jpgPortrettSelbuvegen 41950 til 1959Tor Arne Løvås og Randi Lundberg (giftVordal). Tor Arne med ( den berømte) skilpadda til Løvås i hendene. Bildet er tatt i Løfta (Serlbuvegen 4).
450-002-M01-Bonaunet-B000.JPGBrudebilderNullNullGullbryllup Mostadmark Samfunnshus. Gullbryllup til Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B001.JPGBygningerNullNullGård Bonaune Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B002.JPGBygningerNullNullGård Bonaune (Redigert) Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B003.JPGBrudebilderNullNullDiamantbryllup dag Hjemme på Gården Bonaune Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B004.JPGGruppeNullNullGruppebilde søskenflokk Bonaunet. Forran fra Venstre: Margot Sandmark, Karen Hansen Einar Bonaunet Reidun Haugan Olaf Bonaunet Bak fra Venstre: Magne Bonaunet, Haakon Bonaunet,Jørgen Bonaunet, Arne Bonaunet og Rolf Bonaunet (sønn av Jørgen), men vokste opp som en bror.
450-002-M01-Bonaunet-B005.JPGGruppeNullNullSlektstreff etter Karen og Ole Bonaunet på gården Bonaune i Mostadmark.
450-002-M01-Bonaunet-B006.JPGBrudebilderAmdalNullGrupper Menesker Brudebilde Halfrid og Rolf Bonaunet i Amdalin Sitende forran f.v. Ketil Bonaunet, Kåre Sandmark, nn, Brit Bonaunet, Kristin Haugan, NN, Emil Haugan. 1. rekke fra brudepare mot høyre: Karen Bonaunet, Ole Bonaunet, Jørgen Bonaunet, Petra Bonaunet, Reidun Haugan, Gunvor Torshaug, Else Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B007.JPGBrudebilderMostadmark Samfunnshus1970 til 1979Karen og Ole hadde diamant bryllupsdag 23. april 1972. hadde 9 barn, 21 barnebarn og 24 oldebarn på dagen. Karen er født i Dagsten i 1891 og Ole er født i Amdal 1888 overtok gården Bonaunet i Mostadmark i 1918. Overlot gården til Einar for noen år siden(1972) På bildet er forsamlingen som var med å feire dagen i Mostadmark Samfunshus den -----1972 1.Rekke f.v: Steinar Leirvik, Per Kristian Gjølmesli, Ole Jørgen Austli, Roar Helge Bonaunet, Jorunn Haugan, Jorid Bente Bonaunet, Jan Erik Sæheim, Jahn Harry Kristiansen, Anne Karin Kristiansen, Ann Marit Bonaunet, Kristin Bonaunet, Eli Anita Bonaunet, Tove Bonaunet, Bjørn Roar Hammer, Bjørn Brobak, Stein Rønne, Eli Rønne, Svein Erik Gjølmesli. 2.Rekke f.v: Margot Sandmark, Olaf Bonaunet, Håkon Bonaunet, Magne Bonaunet, Helga Draksten, Karen Bonaunet, Ole Bonaunet Karen Hansen, Øistein Kristiansen (på fanget), Einar Bonaunet, Jørgen Bonaunet, Arne Bonaunet, Reidun Haugan. 3.Rekke f.v: Magli Ansnes(f.Nutudal), Rolf Sandmark, Ruth Bonaunet, Ruth Bonaunet, Paul Nutudal, Åse Nutudal, Marit Bonaunet, Hans Hansen, Gunvor Thorshaug, Petra Bonaunet, Else Bonaunet, Birger Haugan. 4.Rekke f.v: Arne Ansnes Nutudal, Liv Sandmark, Brit Bonaunet Thoresen, Mary Hammer, Ingrid Austli (f.Bonaunet), Ester Rønne (f.Bonaunet),Turid Gjølmesli (f.Bonaunet), Inger Astrid Sæheim, Halfrid Bonaunet. Kari Kristiansen, Oddny Leirvik, Karin Nikolaisen, (Marit Nikolaisen i armene), Kristin Haugan 5.Rekke f.v: Øivind Kristiansen, Otto Rønne, Haldor Kringhaug, Svein Olav Nikolaisen, Gerd Bonaunet, Bjarne Hammer, Gunhild Brobak, Helge Brobak, Emil Haugan, Arne Brobak 6.Rekke f.v: Arnstein Bonaunet, Torleif Austli, Einar Sæheim, Ketil Bonaunet, Rolf Bonaunet, Arne Sandmark, Kjell Bonaunet, Kåre Sandmark, Leif Hansen, Edvin Leirvik, (Randi Leirvik i armene), John Harald Brobak
450-002-M01-Bonaunet-B008.JPGBygningerNullNullGård Bonaune Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B009.JPGBrudebilderMostadmark Samfunnshus1970 til 1979Karen og Ole hadde diamant bryllupsdag 23. april 1972. hadde 9 barn, 21 barnebarn og 24 oldebarn på dagen. Karen er født i Dagsten i 1891 og Ole er født i Amdal 1888 overtok gården Bonaunet i Mostadmark i 1918. Overlot gården til Einar for noen år siden(1972) På bildet er forsamlingen som var med å feire dagen i Mostadmark Samfunshus den -----1972 1.Rekke f.v: Steinar Leirvik, Per Kristian Gjølmesli, Ole Jørgen Austli, Roar Helge Bonaunet, Jorunn Haugan, Jorid Bente Bonaunet, Jan Erik Sæheim, Jahn Harry Kristiansen, Anne Karin Kristiansen, Ann Marit Bonaunet, Kristin Bonaunet, Eli Anita Bonaunet, Tove Bonaunet, Bjørn Roar Hammer, Bjørn Brobak, Stein Rønne, Eli Rønne, Svein Erik Gjølmesli. 2.Rekke f.v: Margot Sandmark, Olaf Bonaunet, Håkon Bonaunet, Magne Bonaunet, Helga Draksten, Karen Bonaunet, Ole Bonaunet Karen Hansen, Øistein Kristiansen (på fanget), Einar Bonaunet, Jørgen Bonaunet, Arne Bonaunet, Reidun Haugan. 3.Rekke f.v: Magli Ansnes(f.Nutudal), Rolf Sandmark, Ruth Bonaunet, Ruth Bonaunet, Paul Nutudal, Åse Nutudal, Marit Bonaunet, Hans Hansen, Gunvor Thorshaug, Petra Bonaunet, Else Bonaunet, Birger Haugan. 4.Rekke f.v: Arne Ansnes Nutudal, Liv Sandmark, Brit Bonaunet Thoresen, Mary Hammer, Ingrid Austli (f.Bonaunet), Ester Rønne (f.Bonaunet),Turid Gjølmesli (f.Bonaunet), Inger Astrid Sæheim, Halfrid Bonaunet. Kari Kristiansen, Oddny Leirvik, Karin Nikolaisen, (Marit Nikolaisen i armene), Kristin Haugan 5.Rekke f.v: Øivind Kristiansen, Otto Rønne, Haldor Kringhaug, Svein Olav Nikolaisen, Gerd Bonaunet, Bjarne Hammer, Gunhild Brobak, Helge Brobak, Emil Haugan, Arne Brobak 6.Rekke f.v: Arnstein Bonaunet, Torleif Austli, Einar Sæheim, Ketil Bonaunet, Rolf Bonaunet, Arne Sandmark, Kjell Bonaunet, Kåre Sandmark, Leif Hansen, Edvin Leirvik, (Randi Leirvik i armene), John Harald Brobak
450-002-M01-Bonaunet-B010.JPGBygningerBonaunet1970 til 1979Bonaunet trolig ført på 1970 Einar og Gunvor har tatt over gården. 2 hjuls traktoren står i låveinngangen
450-002-M01-Bonaunet-B011.jpgBygningerBonaunet1970 til 1979Bonaunet trolig ført på 1970 Fargelagt Einar og Gunvor har tatt over gården. 2 hjuls traktoren står i låveinngangen
450-002-M02-Sandmark-B000.JPGGruppeNullNullFamiliebilde etter Marie og Haakon Sandmark. Foran fra Venstre: Marie Sandmark, Ingrid Øvre, Signe Hanssen Haakon Sandmark Bak fra Venstre: Oskar Sandmark, Henry Sandmark, Rolf Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B001.JPGGruppeSandvang1940 til 1949Søsken Sandmark Foran fra venstre: Ingrid Øwre, Henry Sandmark, Signe Hanssen Bak fra venstre: Oskar Sandmark, Rolf Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B002.JPGBygningerSandvang1920 til 1929Hus hest Rolf Sandmark sitter på hesten Gården Sandvang Mette Sandmark og Meier Sandmark Dette er bygningen før brannen i 1932
450-002-M02-Sandmark-B003.JPGGruppeSandvangNullSandvang Bak f v. Marie Sandmark Gunvor Sandmark (f.Lundberg) I stolen Mette Sandmark og NN
450-002-M02-Sandmark-B004.JPGJordbrukSandvangNullHøy hest høyvogn menesker Høykjøring på gården Sandvang Fra venstre, Henry Sandmark Haakon Sandmark Rolf Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B005.JPGGruppeSandvang1920 til 1929Menesker hagebilde gruppe Familiebilde Sandmark Foran fra venstre: Signe Hanssen(f 1924), Marie Sandmark, Ingrid Øwre(på fanget), Mette Sandmark Bak fra Venstre: Arne Sandmark, Rolf Sandmark, Oskar Sandmark, Henry Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B006.JPGGruppeSandvang1950 til 1959Potetopptaking i Sandmarka (Sandvang) 1957 1. rekke: Arne Sandmark, Solveig Hanssen, Arvid Hanssen 2. rekke: Harald Eriksen, Randi Spets 3. rekke: Solfrid Eriksen, Margot Sandmark, Kjellrun Eriksen, Signe Hanssen, Nelly Lundberg (?) 4. rekke: Aina Øwre og Arvid Fredriksen. Bak til venstre ser vi gården Hågenstad.
450-002-M02-Sandmark-B007.JPGKlassebildeHommelvik Barneskole1960 til 1969Klassebilde 1. klasse 1961/1962 (2.etg øst) 1. rekke: Joar Mathisen, Oddvar Sundt, Svein Røsten, Jan Ole Jøssås, Turid Bjerkan, Steinar Sandmark, Kåre Sandmark, Jan Haldor Bjørkli Sittende på huk Anne Grete Hagenstad. 2. rekke: Aud Lundlie, Ketil Iversen, Richard Boysen, Grethe Midtsand, Liv Elin Skjølberg, Hilde Berg, Bjørn Høiby, Rolf Økstad, Terje Østvang, Stein Svedahl, Trond Johnny Holm, Torbjørn Stamnestrø, Gerd Inger Jøssås. 3. rekke: Tor Gunnar Solem, Willem Plugge, Lærer Kjeldrun L. Kosberg.
450-002-M02-Sandmark-B008.jpgGruppeNull1940 til 1949Sandmarka 1947 "Sandvang Hei, Må vel gi en navneliste: 1. rekke f.v: Marie Sandmark(f.Røkke), Øystein Hanssen, Arne Sandmark, Haakon Sandmark. 2- Rekke f.v: Oskar Sandmark, Elin Sandmark(f.Elin Kristina Anderson fra Leksand) Signe Sandmark(g.Hanssen), Mary Sandmark (g.Hammer), Margot Sandmark (f.Bonaunet) Antar bildet er fra ca 1947. Fra Hushjørnet til Sandvang. (husan står på nåde enda)
450-002-M03-Landskap 1995-B000.JPGLandskapNull1990 til 1999E6 utbygging i "litjmarka" Helltunnellen bak fotograffen. Leikeplassen i "Trøa" til høyre.
450-002-M03-Landskap 1995-B001.JPGLandskapNull1990 til 1999Hestmarkdammen mot demningen. Liljer i vannskorpen
450-002-M03-Landskap 1995-B002.JPGLandskapNull1990 til 1999Lia Langåsen, Gartneriet, Ottesen (Sandmark vestre) Sandvang
450-002-M03-Landskap 1995-B003.JPGLandskapNull1990 til 1999Lia, Langåsen, Furan, skatvalslandet, Frostad, Gartneriet
450-002-M03-Landskap 1995-B004.JPGLandskapNull1990 til 1999Hommelvik, Korntrøberget, Sandmarkgrenda, Trøa med bjørkene, Ottesen (Sandmark Vestre)
450-002-M03-Landskap 1995-B005.JPGLandskapNull1990 til 1999Hommelvik, Øya, Gotteriflata, Lunden, Djupvasskaia, Stasjonsfjæra, Brukesgården, Ungdomsskolen
450-002-M03-Landskap 1995-B006.JPGLandskapNull1990 til 1999Hommelvik, Lunden, Brakka på sannan, Hommelvik Bruk, E6-Avkjørsel 1 ettappe ut stavsjøtunell ferdig.
450-002-M03-Landskap 1995-B007.JPGLandskapNull1990 til 1999Korntrøberget, Hommelvik bruk, Båthavna,
450-002-M03-Landskap 1995-B008.JPGLandskapNull1990 til 1999Lunden, Hommelvik Bruk, Brakka på sannan, Gotteriflata, Djupvasskaia, Grønberg. Øverst over grønberg ser vi den nye fyllingen for E-6. Sparkjøp ikke bygget.
450-002-M03-Landskap 1995-B009.JPGLandskapNull1990 til 1999Korntrøberget, Hommelvik Bruk, Båthavna
450-002-M03-Landskap 1995-B010.JPGLandskapNull1990 til 1999Korntrøberget, Hommelvik Bruk, Båthavna, Ottesen (sandmark vestre)
450-002-M04-Dronebilder-B000.JPGDronebilderSentrum2020 til 2029Dronebilde "Tårngården" "Pettersengården" Hommelvik kirke J. Nygårdsvolds gate bakkan Nye Ungdomsskolen
450-002-M04-Dronebilder-B001.JPGDronebilderSentrum2020 til 2029 Tårngården" "Pettersengården" Frisørsentret Kakehuset
450-002-M04-Dronebilder-B002.JPGDronebilderHommelvik skole2020 til 2029Nye Hommelvik Skole, Byggtorget, Homla, Rester av Fyrhuset Hommelvik Bruk, Sandfjæra, Solbakken, Båthavna, Stilasjehuset, Statssalg, Danielstrøa
450-002-M04-Dronebilder-B003.JPGDronebilderHommelvik Skole2020 til 2029Nye Hommelvik Skole, Byggtorget, Homla, Rester av Fyrhuset Hommelvik Bruk, Sandfjæra, Solbakken, Båthavna, Stilasjehuset, Statssalg, Danielstrøa Lunden, Korntrøberget, Sandmarka, Lia og på toppen Bjørnstad. Forbordsfjellet helt i bakgrunnen
450-002-M04-Dronebilder-B004.JPGFlyfotoSentrum1960 til 1969Hommelvik bruk 1963, Kassern, Moddet, Brukesgården, Bruket, Fyrrommet med murpipa, Homla. Bomman, nysaga, materialtørka, høvleriet, med brikettfabrikken, materialstablene, Hangarden, Sandfjæra, Sandlåven, Nygården, Nedre Solbakken, Øvre Solbakken, Furan, og bak Forbordsfjellet
450-002-M04-Dronebilder-B005.JPGDronebilderDjupvasskaia2020 til 2029Dronebilde sammensatt til panorama Djupvasskaia med Metallico. Her tildekkes sandbotten på Hommelvikbukta med mange kubikk sand. Dette for å tildekke tidligere biljøskade med kreosot flytende utover fra Impregneringsverket på Bygården.
450-002-M04-Dronebilder-B006.JPGDronebilderMoan2020 til 2029Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan
450-002-M04-Dronebilder-B007.JPGDronebilderMoan2020 til 2029Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan
450-002-M04-Dronebilder-B008.JPGDronebilderSentrum2020 til 2029Dronebilde Sentrum Hommelvik kirke
450-002-M04-Dronebilder-B009.JPGDronebilderØya2020 til 2029Dronebilde Øya stadion løpebanen mot vest
450-002-M04-Dronebilder-B010.JPGDronebilderMoan2020 til 2029Dronebilde Stsjonsfjæra mot sørvest, Sjøsiden, Hommelvik bro, Saliberget
450-002-M04-Dronebilder-B011.JPGDronebilderMoan2010 til 2019Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan, sentrum, extra
450-002-M04-Dronebilder-B012.JPGDronebilderMoan2010 til 2019Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan Øya, Tårngården, Kirkegården nordre
450-002-M04-Dronebilder-B013.JPGDronebilderMoan2020 til 2029Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan, Saliberget, Sjøsiden, Solbakken, mot Nord
450-002-M04-Dronebilder-B014.JPGDronebilderMoan2020 til 2029Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan
450-002-M04-Dronebilder-B015.JPGDronebilderMoan2020 til 2029Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan, Rampa, Extra, Rådhus 1, Rådhus 2. Malvik Kirke, Lunden, Tårngården,Jernbanen, Stasjonsbygningen
450-002-M05-Situasjoner-B000.jpgBygningerSannan2020 til 2029Her rives administrasjonsbygget til Stilasjehuset. Her blir det nå leiligheter. Riving av hus 2020
450-002-M05-Situasjoner-B001.jpgBygningerSannan2020 til 2029Her rives administrasjonsbygget til Stilasjehuset. Her blir det nå leiligheter. Riving av hus 2020
450-002-M05-Situasjoner-B002.jpgBygningerSannan2020 til 2029Her var det et hus, klart for å bygge leiligheter Det tar ikke lang tid å rive et hus. 2020
450-002-M05-Situasjoner-B003.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Sørnesset måtte rives for å få frem 2 nye bruer til 4 felts motorvei. Nå er det bare grunnmuren på det siste huset som står, men bravemaskinen til høyre er klar for å ta den også. Nesset sommerfjøset, lunden i det fjerne. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B004.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Her var det flere bygninger som måtte bøte med livet til fordel for vei. Sørnesset måtte rives for å få frem 2 nye bruer til 4 felts motorvei. Veien bakover ledet opp mot dagens motorvei og v. side på Homla. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B005.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Riving av hus, her er det grunnmuren på Sørnesset som må gå tapt. En murer har lite å stille opp mot slike krefter. Sterk i klypa. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B006.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Sørnesset. Bygningene borte og klar for nye utbygginger. En epoke går over til en annen. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B007.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Sørnesset. Bygningene Før de ble sanert. Bildet fra 6. juni 2020 Utsnitt fra et dronebilde
450-002-M05-Situasjoner-B008.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Sørnesset. Denne måtte bøte for sanneringen. Bildet tatt få dager før rivingen i november 2020
450-002-M05-Situasjoner-B009.JPGSport fotballØya Stadion2020 til 2029Fotballkamp på den nyelagte gressmatten på Øya i flombelysning. Kveldsbilde
450-004-B002.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Matroser fra "Berlin" på utflukt under norsk soldat bevokning.
450-004-B003.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Tysk matros på kaffebesøk
450-004-B013.jpgPortrettNull1910 til 1919Dame på ski ovenfor Halstad
450-004-B016.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Skitrening av "Berlin" matroser
450-004-B017.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Skitrening av "Berlin" matroser
450-004-B020.jpgLandskapNull1910 til 1919Utflukt med robåt
450-004-B021.jpgPortrettNull1910 til 1919Matros fra Berlin sitter i en stol
450-004-B022.jpgPortrettNull1910 til 1919Matros fra Berlin
450-004-B023.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Båten Berlin
450-004-B024.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Hjelpekrysseren Berlin innramet vakker blomsterramme
450-004-B025.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Ung gutt posserer på trappa med lånt lue fra matros på Berlin
450-004-B026.jpgPortrettNull1910 til 19192 Damer med et lite barn på armen. Forran trappen
450-004-B027.jpgLandskapNull1910 til 1919Brokaren slik dem var når broen gikk over Homla. Dame på broen
450-004-B028.jpgLandskapHommelvik1910 til 1919Oversikt Moan med Eidemgården, Bygården, Jernbanegårdene Grønberg med Rota i bakgrunnen
450-004-B029.jpgLandskapNull1910 til 1919Bilde over Hommelvik med nedre Grønberg Trolig tatt fra Brattalia
450-004-B030.jpgBygningerNull1910 til 1919Kort fra Kølen, Motiv Stjørdal jernbanestasjon og lokkstall
450-004-B032.jpgLandskapNull1910 til 1919Parti fra Hommelvik Hus under byggin i Reidar J. Gate Hommelvik skole
450-004-B033.jpg1. VerdenskrigBerlin1910 til 1919Manskap om bord ble underholdt med Hornmusikk
450-004-B034.jpgLandskapMogjerdet1910 til 1919Hommelvik kirke, bruket, Tegelverket
450-004-B035.jpg1. VerdenskrigHjemmebesøk1910 til 1919Matros fra Berlin på damebesøk
450-004-B036.jpgPortrettNull1910 til 1919Matros fra Berlin
450-004-B037.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Utflukt med matroser fra Berlin og damer. Foss i bakgrunnen
450-004-B038.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Offiser fra Berlin sammen med 2 damer. Sitter på en tømmerstokk
450-004-B039.jpgMarkeringNull1910 til 1919Samling rundt kaffebordet under en begivenhet. Matros fra Berlin deltar, Gittarspill
450-004-B040.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Fru Rothfos (frueene fikk komme på besøk til Offiserene på Berlin
450-004-B041.jpg1. VerdenskrigVinterbilde1910 til 1919Hommelvik 1915 Offiser fra Berlin med H.Rothfosmed frue
450-004-B042.jpg1. VerdenskrigLofjorden1910 til 1919Berlin i Lofjorden
450-004-B043.jpgLandskapMogjerdetMogjerdet Reidar j. Gate
450-004-B044.jpgLandskapHvalsmoenBygging av midlertidig bro for frakting av millitert personell og utstyr
450-004-B045.jpgLandskapMogjerdet1910 til 1919Mogjerdet tatt fra Gammelløfta
450-005-B002.jpgBygningerNull1900 til 1909Tårngården først på 1900-tallet Eiendommen (der Frisørsenteret holder til i dag) heter Karlsrud, men ble på folkemunne kalt Tårngården. Damen som står alene til venstre var vertinne i kafeen som lå i kjelleren. På trappa står den svenske butikkinnehaveren. Ved gjerdet står fra venstre Johan Pettersen, datteren Petra, Pauline Pettersen og baker Oskar Johansen. På gjerdet sitter fra venstre Peder Pettersen og Trygve Mikalsen - henholdsvis sønn og nevø av Johan Pettersen. Til høyre ser vi (Øvergården» (Kakehuset i dag). Det var handelsmann Carl Johansen som satte opp Karlsrud i 1890. Da bildet ble tatt, omkring 1906, var det smed Johan Pettersen som eide gården. Han hadde smie i Øvergården der han også bodde med familien på dette tidspunktet. Fra gamle regkort: Karlsrud "Pettersengården" " Tårngården"- I forgrunnen ser vi Johan Pettersen med sønnen Georg ? og Paula Pettersen med to av de øvrige barna
450-025-M00-B000.jpgKlassebildeHommelvik skole1930 til 19393. Klasse Hommelvik Folkeskole 1935 1. Rekke f.v: Ingeborg Brandsleth, Signe Flytliw, Reidun Larsen, Minni Skauge?, Ruth Hammer, Aslaug Fisknes(lærerinne) 2. Rekke f.b: Bjørg Olafsen, Borghild Fredriksen, Gerd Skauge, Målfrid Lundberg, Alfred Bostad, Alf sollihaug. 3. Rekke fra v: Sverre Pettersen, Jørgen Bostad, Kolbjørn Skjetne, Per Torstensen?, Georg Thorshaug
450-025-M00-B002.jpgDokumentNullNull3. Klasse Hommelvik Folkeskole 1935
450-025-M01-B002.jpgKjøretøyNullNull5 menn, 1 dame og en gutt påkjøretur
450-025-M01-B003.jpgGruppeNullNull9 menn på hytta
450-025-M01-B004.jpgUlykkerMeråkerkaia1940 til 1949Vrakrestene av Meråkerkaia, bakenden på en stor båt
450-025-M01-B005.jpgJakt/Fiske/FritidNullMalvikDette er jakttider og da tar vi med dette bildet. Det er Petter Olsen Granås som har fått besøk av tidligere jaktkammerat, men alle disse er nå borte. 1.Rekke f.v: John Aasberg "kjent elgjeger", Petter Granås "sjøl", og så er det brødrene Thorvald og Iver Svedahl med hund Skigard
450-025-M01-B007.jpgGruppesandskogenNullUngdommer i Sandskogen
450-025-M01-B008.jpgMusikkorpsetNullNull1. mai ved togstallen
450-025-M01-B011.jpgGruppeNullNullFeren 1939
450-025-M01-B012.jpgArbeidslivNullNullSkredder, sydame og herrer
450-025-M01-B013.jpgSamvirkelagetNullNullStyret avd. 59 1937
450-025-M01-B014.jpgGruppeNullNull4 herrer
450-025-M01-B016.jpgGruppeNullNullGustav Granaas
450-025-M01-B017.jpgGruppeNullNullUtflukt med buss
450-025-M01-B018.jpgGruppeNullNullDame sammen med bjørketrær
450-025-M01-B019.jpgGruppeNullNullHerrer sittende 4 stk Står bak 6 stk
450-025-M01-B020.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset på Haugenbakken. vrakgods på bukta
450-025-M02-B000.jpgGruppeGustav Granaas1930 til 1939Toddylag hos Gustav Granaas, Kristian Nygaardsvold, Einar Øwre og Petter Brandslet 1934
450-025-M02-B001.jpgGruppeNull1930 til 1939Hommelvik Sjauerlag 1937 1. Rekke f.v: Martin Lundberg, Gudleik Lundberg, og Arne Økstad 2. Rekke f.v: Ola Stokbak, Martin Sundt, Petter Stokbak, NN, Hjalmar Lundberg, Paul Brandslet
450-025-M02-B002.jpgGruppeNullNull5 herrer på haugen
450-025-M02-B003.jpgLandskapNesdammenNullNesdammen
450-025-M02-B004.jpgGruppeNullNullPå setra
450-025-M02-B005.jpgGruppeBomberget1940 til 1949Bomberget Hommelvik en sommerdag 1947 1948 Foran Eugen Berg, Hubert Berg, Liggende ukjent, Harald Melby, Georg Pettersen. Bak: Thorbjørn Auran, Gudmund Berg, Roald Bye, Kristian Nygaardsvold, Egon Sandstrøm og Thorleif Pettersen
450-025-M02-B006.jpgLandskapBrukestomta1920 til 1929Parti fra Hommelvik 1924
450-025-M02-B008.jpgLandskapStykke1960 til 1969Hommelvik omkring 1950 Til venstre midt på bildet ser vi den gamle idrettsplassen, der Motrøtunet ligger i dag. I forkant har vi «Stykket», som seinere fikk navnet Johan Nygaardsvolds gate. Nygaardsvolds bolig, som nå er blitt museum, ligger helt øverst i gata. Den lange bygningen opp mot skogkanten er snekkerverkstedet til Høiby&Hansen.
450-025-M02-B009.jpgBygningerHommelvik BrukNullHommelvik Bruk, Kaia ved Homla
450-025-M02-B010.jpgGruppeNullNullGruppe ved flaggstanga
450-025-M02-B011.jpgBygningerIdrettens hus1910 til 1919Nøytraliseringsvakta forran huset
450-025-M02-B013.jpgKulturminnerNullNullBjørnrommet "Slik så det ut her for ca 70-80 år siden"
450-025-M02-B015.jpgArbeidslivGrustaket1930 til 1939Torghandel i Grustaket ca. 1937 Personene på bildet er fra venstre Olaf Løvseth med sykkel, Bjarne Olafsen, Ottar Lundberg, Finn Haugen, Torstein Berg (bak ham Kåre Halse), Torbjørn Granås, Asbjørn Haug, Gudmund Berg, muligens Reidar Moan, Ivar Auran, Sverre Skjetne og Ragnhild Skauge Fra kalender Torghandel i Grustaket ca. 1937 Personene på bildet er fra venstre Olaf Løvseth med sykkel, Bjarne Olafsen, Ottar Lundberg, Finn Haugen, Torstein Berg (bak ham Kåre Halse), Torbjørn Granås, Asbjørn Haug, Gudmund Berg, muligens Reidar Moan, Ivar Auran, Sverre Skjetne og Ragnhild Skauge
450-025-M02-B016.jpgLandskapNullNullFoldsjøen, Gamle demningen, Tømmerrenna
450-025-M02-B017.jpgLandskapNullNullNesdammen stor vannføring
450-025-M02-B018.jpgArbeidslivBrukestomtaNullStableggerne 1993? Sverre Lundberg, NN, Jonne Garberg, NN, Aenold Olafsen, Willy Halseth, NN, Olaf Løvseth, NN, Birger Berg, NN, Oskar Spets og ? Ser ut for at det er på fritiden, Mimrestund
450-025-M02-B021.jpgEtterkrigsdageneNullNullNygaardsvolds hjemkomst 2 eldre menn og en Dame. Herrene med stokk
450-025-M02-B022.jpgBygningerNullNullHommelvik Skole
450-025-M02-B023.jpgKjøretøyNullNullMaterialer surret på bil
450-025-M02-B026.jpgArbeidslivHommelvik BrukNullHommelvik bruk
450-025-M02-B027.jpgMeråker Bruk a/sMeråker bruk1910 til 1919Meråker bruk, Karslyst i bakgrunnen, Tømmerrennen, Vandringene, Vedstabler, Lemme broa? Fra et annet bilde Meråker bruk Saga tatt fra riksvei 50. Kjerratten helt til venstre. Ikke den som gikk over bomberget, det var senere. Her er den som gikk ned til homla og tok opp tømmeret som ble fløytet ned homla via Nesdammen. Ser ogsp på midten et slussystem for å regulere vandstanden.
450-025-M02-B028.jpgArbeidslivNullNullHommelvik bruk Arbeidere sitter på plankestabbel
450-025-M02-B029.jpgGruppeStøperietNullArbeidere ved støperiet?
450-025-M02-B030.jpgArbeidslivBrukestomtaNullPlankebæreren. Arbeiderne på Brukestomta med pute på skuldra og plank på skulderen. Bomberget og smeplassen i bakgrunnen. F.v: Willy Halseth, Simon Iversen, Waldemar Forslund, Birger Moan
450-025-M02-B031.jpgHommelvik BrukHommelvik BrukNullArbeidere ved Hommelvik bruk 1920 1. Rekke f.v: Peder Halseth, Per Slind, Jørgen Bostad, Alfred Svingen, Kristian Brandslet, Peder Moan, Rolf Moan, Simon Iversen, Oskar Lundberg, Bror Johanson. 2.Rekke fra v: Richard Stokbak, Peder m. Moan, Olaf Undhjem, Anders Østeraas, Erling Bostad, Konrad Erikson,-
450-025-M02-B033.jpgLandskapBrokaranNullHomla med gammelbrua, Brokarene, Pottetkjelleren, Kjerratten
450-025-M02-B036.jpgHommelvik BrukNull1930 til 1939Arbeidere ved Hommelvik bruk ca 1930
450-025-M02-B037.jpgHommelvik BrukNull1920 til 1929Sagbruksarbeidere,Trelast,gruppe,bebyggelse. Første rekke fra v:Harald Wik.Henrik g Wehn,Gustav Midtsand,Ola Lundberg,Paul Olufsen,formand Berg,John (Benjamin ) Inedergård,Sivert Røsten,Tore Husdal,Martin Trøbak.2.rekke Birger Moan,Reidar,Gustav Spets,Anders Berg,Martin Hofstad,Simon Iversen,Stenbom,Ola Sandmark.John Stokke,Hans Hansen, Bakre r:Nore Berg,Ingvald Auran,Oskar Spets,Martin Røsten,(delvis sjult),John Stokbak,Aksel Løvseth,Lars Myran,Birger Berg,Lars Hansen,Paul Moan,og Svein Berg. Tomtearbeidere ved Meraker Brug 1927 - 28 Foran fra venstre: Harald Wiik, Henrik G. Wehn, Gustav Midtsand, Ole Lundberg, Paul Olufsen, formann Nils Berg, John (Benjamin) Indergård (seinere skomaker i arbeiderboligen «Kassern»), Sivert Røsten, Tore Husdal og Martin Trøbak. Andre rekke: Birger Moan, Reidar Røsten, Gustav Spets, Anders Berg, Martin Hofstad, Simon Iversen, Otto Stenbom, Ole Sandmark, John Stokke og Hans Hansen. Bak: Nore Berg, Ingvald Auran, Oskar Spets, Martin Røsten, John Stokbak, Aksel Løvseth, Lars Myran, Birger Berg, Lars Hansen, Paul Moan, Aksel Næss og Sven Berg.
450-025-M03-B007.jpgMusikkorpsetHommelvik skole1930 til 1939HMK anno 1938. På trappa til "Nyskolen" fra 1915 1. Rekke f.v: John Voldmo. Birger Hulaas, Erik Spets. Alfred Spets, Trygve Lysholm. Per Pettersen, Oskar Stokbak og Nils Vikmark. 2. Rekke f.v Arne Røsten, Kristian Dybvik, Einar Nevermo, Ottar Lundberg, Olav Brobak, Edvard Røsten og Thomas Byberg. 3. Rekke f.v: Rolf Aune, Erling Olafsen, Hermann Sveian, Rolf Smiseth og Bernhard Sveian
450-025-M03-B025.jpgMusikkorpsetHommelvik SkoleNullHommelvik Musikkorps HMK oppstilt på trappa Hommelvik skole. 1.Rekke f.v: John Voldmo, Tor Haldberg, Bjørn Jensen, Nils Spets, Løytnant Sigurd Skogstad, Alfred Spets, Egil Hansen, Oskar Stokbak, Olav Brobak, Thormod Larsen. 2. Rekke f.v: Per Pettersen, Peder A. J. Pedersen, Rolf Teigen, Ottar Lundberg, Rolf Smiseth, Harald Lundberg, Bjørn Teigen. 3.Rekke f.v: Birger Sveian, Rolf Aune, Arne Røsten, Leif Brobak, Aksel Østeraas, Herman Sveian, Birger Sivertsen. 4. Rekke f.v: Wilhelm Gundersen, Bernhard Sveian, Sverre Sveian, Øivind Kristiansen
450-025-M07-B000.jpgArbeidslivNygården1940 til 1949Bedriftsfotograferi fra 1947 1. Rekkke f.v: Alfred Klefstad, Adolf Gundersen, Karl Aas(bestyrer, Sverre Dreier(kontorfullmektig) og Nils Woldmo. 2. Rekke f.v: Håkon Rygg, Hilmar Gøransson, Odin Løveng, Odin Brandslet, Hans Julsrud, Kristian Wikmark, Nore Berg og John Søberg. 3. Rekke f.v: Arvid Falck, Bernhard Flytli, Robert Granaas, Arne Sollihaug, Peder Reberg, Gustav Sellin, Johannes Myhre. 4. Rekke f.v: Sverre Sivertsen, John Julsrud, Ole Hammer, Oskar Normann, Einar Brandslet Kristian Brandslet, Wilhem Gundersen og Ingvar Røsæg.
450-025-M11-B000.jpgSport fotballIdrettsplassen1920 til 1929Hommelviks første A-lag i fotball. Laget er fotografert på idrettsplassen (foran Folkets Hus) den 6. juni 1926. Hommelvik vant 6 - 2 i åpningskampen mot Ørnulf fra Trondheim. Lagoppstillingen var, 1. rekke fra venstre: Ragnar Saksvik (høyre back), Osvald Stokbak (målmann), Johannes Myhre (venstre back). 2. rekke: Ole Fjeseth (høyre half og kaptein), Ingvald Hansen (senter half), Karl Sneisen (venstre half. 3. rekke: Arne Nygaardsvold (ytre høyre), Ole Granås (indre høyre), Jakob Branslet (senter), Erling Evensen (indre høyre) og Johan Lundberg (ytre venstre).
450-028-M010-B000.jpgPortrettNullNullAgnes Venn Gift Larsen og Erling Bromseth Gammelkjærester
450-028-M010-B001.jpgNullNullNullAnders Høyby med familie. Flyttet til USA
450-028-M010-B002.jpgNullNullNullAnna Jøssås f.Fiskvik 1876-1964 og Johan Jøssås 1873-1905 bror til Bergitte Venn
450-028-M010-B003.jpgNullNullNullAnna Venn (Hjelseng) Øra 1882-1941
450-028-M010-B004.jpgNullNullNullAnne Knutsen og Lars Knutsen Gammelplass etter at de reiste til USA
450-028-M010-B005.jpgNullNullNullAnne Knutsen og Lars Knutsen Gammelplass før de reiste til USA
450-028-M010-B006.jpgNullNullNullBak Kristian Henriksen Sneisen 1892-1918 og Martin Johansen Brobak 1891- Foran Torstein Henriksen Sneisen 1894-1985 og Gustav Pettersen Rolstad 1894-1975
450-028-M010-B007.jpgBygningerNullNullBakken Bedehus
450-028-M010-B008.jpgNullNullNullBeret Høyby Fredriksen
450-028-M010-B009.jpgNullNullNullBeret Kvam (Folden) 1885-1965
450-028-M010-B011.jpgNullNullNullBerntine Pettersdatter Rolstad Sneisen 1892-1958 og Kristian Henriksen Sneisen 1892-1918
450-028-M010-B012.jpgNullNullNullBorghild Venn 1903-1991 gift Sneisen og Agnes Venn 1906-1978 Gift Larsen(Øra)
450-028-M010-B013.jpgNullNullNullBorghild Sneisen 1903-1991 og Torstein Sneisen 1894-1986 med sønnen Henrik Torsteinsen Sneisen f 1929
450-028-M010-B014.jpgNullNullNullBorghild Sneisen (Venn) 1903-1991 kopi
450-028-M010-B015.jpgNullNullNullBorghild Sneisen (Venn) 1903-1991
450-028-M010-B016.jpgNullNullNullBrynhild Hjelseng født Høiby
450-028-M010-B017.jpgNullNullNullBrynhild Høyby
450-028-M010-B018.jpgNullNullNullBrødrene (Knutsen) Larsen Lars Kristian Larsen, Johan Martin Larsen, August Larsen, Martinus Larsen Paul Larsen Gammelplassen Reiste til USA i 1879
450-028-M010-B019.jpgNullNullNullChristian Lassen Saxevik.1869-1942
450-028-M010-B020.jpgNullNullNullChristian Lassen Saxevik 1869-1942
450-028-M010-B021.jpgNullNullNullDatter av Frimurer Selsbak
450-028-M010-B022.jpgNullNullNullForan Marie Mathilde Sneisen 1898-1918, Gustav Rolstad, Agnes Sneisen og Helga Sneisen Bak. Håkon Snustad, John Bonaunet Torstein H. Sneisen, Harald Rognås og Ole J. Venn
450-028-M010-B023.jpgNullNullNullFotograf Erikson
450-028-M010-B024.jpgNullNullNullFra v. Gustav Pettersen Rolstad og Torstein Henriksen Sneisen
450-028-M010-B025.jpgNullNullNullFra v. Oskar Berg 1904-1992,Tore Berg 1909-1979 og Sigrid Berg Risan 1906-1986 Barn av Pauline Berg 1868-1955 f ødt på Viken øvre
450-028-M010-B026.jpgNullNullNullPetter Eidem,Torstein H Sneisen,Olaf Vennberg og Ole J Venn. Nederst fra venstre
450-028-M010-B027.jpgNullNullNullGudrun Nybrodahl født Rognås (1900-1983) og Torstein Nybrodahl (1895-1964)
450-028-M010-B028.jpgNullNullNullGunhild Rolstad (1885-1959) gift Lergård
450-028-M010-B029.jpgNullNullNullGunhild Olsdatter Venn født Bjørgaunet i Lånke (1814-1906)
450-028-M010-B030.jpgNullNullNullPeter Andreas Normann Halvorsplass 1870 Utvandret til USA
450-028-M010-B031.jpgNullNullNullHalvorsplass 1880 årene.1
450-028-M010-B032.jpgNullNullNullHalvorsplass 1880 årene.2
450-028-M010-B033.jpgNullNullNullHalvorsplass 1885
450-028-M010-B034.jpgNullNullNullHanna Eidem (1859-1937) og Ole Eidem (1860-1937) med barna Ragna Eidem (1884-1972), Petter Eidem (1889-1947) og Torstein Eidem (1896-1971)
450-028-M010-B035.jpgNullNullNullHanna Eidem (1889-1955) og Petter Eidem (1 889-1947) med sønnen Ole P. Eidem (1916-1997)
450-028-M010-B036.jpgNullNullNullHanna Ottesen Kokkepike til Saxevik f 1871 i Egge ved Steinkjer
450-028-M010-B037.jpgNullNullNullHanna Jørgine Pettersdatter Rolstad gift Eidem (1889-1955)
450-028-M010-B038.jpgNullNullNullHenrik Sneisen (1868-1919) og hustru Gunhild Sneisen (1892-1958) med barna Kristian (1892-1918), Torstein Sneisen (1894-1986) og Ragna Sneisen (1902-1964)
450-028-M010-B039.jpgNullNullNullHenrik Snustad (Kringhaug) (1862-1937)
450-028-M010-B040.jpgNullNullNullHenrik Viken (1939-2017)
450-028-M010-B041.jpgNullNullNullJakob Hulaas (1845-1925) og hustru Ingeborg Hulaas (1847-1916) født Oldermilen
450-028-M010-B042.jpgNullNullNullJ. P. Hjelseng
450-028-M010-B043.jpgBarnebildeNullNullJakop Hulaas Pedersen
450-028-M010-B044.jpgPortrettNullNullJohan J Venn (1885-1973)
450-028-M010-B045.jpgNullNullNullJohan Nilsen
450-028-M010-B046.jpgNullNullNullJohanna Jøsaas (1880-1972) født Fossum i Selbu gift med Iver Jonsen Jøsaas født 1896
450-028-M010-B047.jpgNullNullNullFinnplassen, Sjøli Kristian Rolstad (1887-1941) og hustru Sigrid Johanne Rolstad med barna Gunhild Rolstad (1910-1985) gift Stav, Janna (1912-1996) gift Gaustad og Ella Rolstad (1914-1997)
450-028-M010-B048.jpgNullNullNullJohanna Rolstad(1853-1915) født Jøsås og Petter Rolstad (1849-1910) født Venn
450-028-M010-B049.jpgBrudebilderNullNullJohanna Eidem (1905-1984) født Venn og Torstein Eidem (1896-1971)
450-028-M010-B050.jpgPortrettNullNullJohannes Trondsen Kringhaug født 1885 tok navnet Morseth skomaker
450-028-M010-B051.jpgNullNullNullJon Olsen Venn (1861-1915) og Kjerstine Venn (1858-1939) født Jøssås
450-028-M010-B052.jpgNullNullNullJonetta Oldermilen (1857-1951) (Gift med Ole iversen Snustad)
450-028-M010-B053.jpgNullNullNullJørgine Gjervan f 1852 født Oldermilen, datter av Mali og Tore
450-028-M010-B054.jpgNullNullNullJørgine Brandslet og Alfred Brandslet
450-028-M010-B055.jpgNullNullNullKaren Folstad (1895-), Ole Folstad (1894-1916) og Marit Folstad (1893-) Nyhus Bakken
450-028-M010-B056.jpgNullNullNullKari Balstad med familie
450-028-M010-B057.jpgNullNullNullKari Bonaunet (1865-1930) født Nuttudal fra Amdal i Selbu
450-028-M010-B058.jpgLandskapNullNullKarslyst Hommelvik, bilde tatt fra Sannan
450-028-M010-B059.jpgNullNullNullKirsten Venn (1889-1936) født Snustad
450-028-M010-B060.jpgNullNullNullKlassebilde Sneisen Skole ca 1938-39
450-028-M010-B061.jpgNullNullNullKontoret Contoiret på Verket i 1920 Mostadmark Jernverk
450-028-M010-B062.jpgNullNullNullKristian H Sneisen (1892-1918)
450-028-M010-B063.jpgNullNullNullKristian Haugen (1894-1972) Danielshaugen
450-028-M010-B064.jpgNullNullNullKristian Rolstad (1887-1941) Finnplassen
450-028-M010-B065.jpgNullNullNullKristine Solihaug til høyre
450-028-M010-B066.jpgNullNullNullLauritz Nicolai og Wilhelmine Darre Jenssen
450-028-M010-B067.jpgNullNullNullRikard Haugan (1877-1955) var lærer ved Sneisen skole 1913-1939
450-028-M010-B068.jpgNullNullNullMarit Fossen f.Draksten( 1888-1930) og Esten Fossen (1882-1955)
450-028-M010-B069.jpgNullNullNullMarit Høyby Født Narbuvold Tolga
450-028-M010-B070.jpgNullNullNullMarit Kringhaug (1837-1913) født Hulaas
450-028-M010-B071.jpgNullNullNullMarit Torshaug (1895-1973) født Snustad
450-028-M010-B072.jpgNullNullNullMarken Hommelvik
450-028-M010-B073.jpgNullNullNullMeierske på Verket Julie Berg f. 1872 på Inderøya og Anna Venn født Hjelseng
450-028-M010-B074.jpgPortrettNullNullMikal Pedersen Selbu f.1875 bodde på Gammelplassen
450-028-M010-B075.jpgBygningerSneisen1915Mostadmarkens Ungdomslag, Mostadmark Ungdomshus, Sneisen. Ble reist i 1912 på gården Sneisen grunn. På bildet (fra rundt 1915) ser vi medlemmer av Mostadmarkens ungdomslag som ble stiftet i 1910. Huset ble revet da det nye samfunnshuset ble reist
450-028-M010-B076.jpgNullNullNullForan: Agnes Sneisen , bak: Helga Sneisen, Signe Jøsås og Mathilde Sneisen
450-028-M010-B077.jpgNullNullNullOla Hofsmo og frue.
450-028-M010-B078.jpgPortrettNullNullOla Kindseth
450-028-M010-B079.jpgNullNullNullOlaf Lundberg i midten med Søskenene Gustav Lundberg og Anna Lundberg
450-028-M010-B080.jpgNullNullNullOlaf Lundberg og Bergitte Lundberg med sønnen Hjalmar Lundberg
450-028-M010-B081.jpgNullNullNullOlaf Vennberg (1896-1916)
450-028-M010-B082.jpgNullNullNullOle J Venn (1896-1978)
450-028-M010-B083.jpgNullNullNullOle Pedersen Eidem (1860-1937) Halvorsplassen
450-028-M010-B084.jpgMenneskerNullNullOle J Venn (1896-1978) ,Karen Venn (1890-1978) gift Jøsås og Serina Venn (1884-1962) gift Volden
450-028-M010-B085.jpgNullNullNullOluf Venn (1879-1913)
450-028-M010-B086.jpgNullNullNullOskar Marken
450-028-M010-B087.jpgNullNullNullOskar Spets (1901-1972) Gift med Ragna Sneisen
450-028-M010-B088.jpgNullNullNullPauline Viken (1868-1955) gift Berg
450-028-M010-B089.jpgNullNullNullPeder Høyby
450-028-M010-B090.jpgNullNullNullPeder Olav Balstad født 1916 bodde på Jøsås Store
450-028-M010-B091.jpgNullNullNullPeder Draksten og Karen Draksten, Osen, Klæbu
450-028-M010-B092.jpgNullNullNullPeder Uthus (1872-1951) til høyre og Martin Bakmark (1871-1968)
450-028-M010-B093.jpgNullNullNullPetter Jonsen Jøsaas (1849-1932)
450-028-M010-B094.jpgPortrettNullNullPetter Trondsen Kringhaug (1815-?)
450-028-M010-B095.jpgNullNullNullRagna Spets født Sneisen i 1902 med sønnen Henrik Spets
450-028-M010-B096.jpgNullNullNullRagna Spets (Sneisen)med Henrik Spets og Einar Spets og Ida Spets født Molund til høyre
450-028-M010-B097.jpgNullNullNullRagna Svedahl født Eidem (1884-1972) og Olaf Svedahl (1886-1971)
450-028-M010-B098.jpgNullNullNullRagnhild Rolstad (Nytrøen) Selbu f.1853 og Anders Rolstad (Jøsås)f.1852
450-028-M010-B099.jpgNullNull1900 til 1909Richard Kringhaug (1881-1942) og Ragnhild Kringhaug (1878-1952) født Fossum i Selbu med sønnen Haldor Kringhaug (1906-1979)
450-028-M010-B100.jpgNullNullNullSelsbakk, Trondheim
450-028-M010-B101.jpgPortrettNullNullSerine Olsdatter Kringhaug (1875-1965) født Stamnes, bodde i Windom Minnesota USA
450-028-M010-B103.jpgHusNull1953Sørli Høsten 1953
450-028-M010-B104.jpgNullNull1910Thomas Fernley April 1910
450-028-M010-B105.jpgNullNullNullGustav Korsvik f.1887 på Strinden, Tjenestegut,Kvægvokter på Verkensgården
450-028-M010-B106.jpgBrudebilderNull1933Tora Sneisen (1907-1995) født Torshaug og Olaf Sneisen (1909-1987)
450-028-M010-B107.jpgNullNullNullTorstein H Sneisen (1894-1986)
450-028-M010-B108.jpgNullNullNullTorstein H Sneisen (1894-1986)
450-028-M010-B109.jpgNullNullNullTorstein K Sneisen (1866-1934)
450-028-M010-B110.jpgNullNullNullTorstein Snustad (1893-1956)
450-028-M010-B111.jpgNullNullNullTorstein Eidem (1896-1971) Halvorsplassen
450-028-M010-B112.jpgNullNullNullTorvald Sneisen (1900-1980) bodde på verkensplassen Dalen, Dala
450-028-M010-B113.jpgNullNullNullTron Kringhaug f. 1905. utvandret til British Columbia Canada
450-028-M010-B114.jpgNullNullNullUkjent 1
450-028-M010-B115.jpgNullNullNullUkjent 2
450-028-M010-B116.jpgNullNullNullUkjent 3
450-028-M010-B117.jpgNullNullNullUkjent 4
450-028-M010-B118.jpgNullNullNullUkjent 5
450-028-M011-B000.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 1
450-028-M011-B001.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 10
450-028-M011-B002.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 11
450-028-M011-B003.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 12
450-028-M011-B004.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 13
450-028-M011-B005.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 14
450-028-M011-B006.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 15
450-028-M011-B007.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 16
450-028-M011-B008.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 17
450-028-M011-B009.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 19
450-028-M011-B010.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 2
450-028-M011-B011.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 20
450-028-M011-B012.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 21
450-028-M011-B013.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 22
450-028-M011-B014.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 4
450-028-M011-B015.jpgBrudebilderNullNullInner-Venna Ukjent 5
450-028-M011-B016.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 6
450-028-M011-B017.jpgPortrettNullNullInner-Venna Ukjent 7
450-028-M011-B018.jpgNullNullNullInner-Venna Ukjent 8
450-028-M011-B019.jpgPortrettNullNullInner-Venna Ukjent 9
450-028-M011-Ny mappe-B000.jpgPortrettNullNullOluf Venn (1879-1913)
450-028-M011-Ny mappe-B001.jpgPortrettNullNullAlfred O Venn (1889-1915)
450-028-M011-Ny mappe-B002.jpgNullNullNullAnton Bye
450-028-M011-Ny mappe-B003.jpgNullNullNullBak f.v: Torstein Vennberg (1885-1?), Johan J Venn (1885-1973), Alfred O Venn (1889-1915) Foran f.v: Beret Marta Venn (1883-1960), Serine Venn (1884-1962) gift Volden og Karen Venn (1890-1978) gift Jøsås
450-028-M011-Ny mappe-B004.jpgNullNullNullIngebjørg Nilsdal (1909-1959) gift Hellberg
450-028-M011-Ny mappe-B005.jpgNullNullNullJohan O Venn (1878-1940) Bodde på plassen Botnan
450-028-M011-Ny mappe-B006.jpgNullNullNullLudvik Nilsdal (1896-?) bodde i Modalen
450-028-M011-Ny mappe-B007.jpgNullNullNullOlaf Alfred Vennberg (1896-1916)
450-028-M011-Ny mappe-B008.jpgNullNullNullOle J Jøssås (1887-?)
450-028-M011-Ny mappe-B009.jpgNullNullNullOluf Venn (1879-1913)
450-028-M011-Ny mappe-B010.jpgNullNullNullSerine Venn (1884-1962) gift Volden og Karen Venn (1890-1978) gift Jøsås
450-028-M011-Ny mappe-B011.jpgNullNullNullSigne Haugen (1894-1987) , født Nilsdal bodde på Danielshaugen
450-028-M011-Ny mappe-B012.jpgNullNullNullSigne Jøssås (1891-1971) til høyre, ukjent til venstre
450-028-M011-Ny mappe-B013.jpgNullNullNullSigne Jøssås (1891-1971)
450-028-M011-Ny mappe-B014.jpgNullNullNullTo søsken, Ulrikke Jøsås (1885-1967) gift Kroglund og Ole Jøssås (1887-?)
450-028-M011-Ny mappe-B015.jpgNullNullNullTil Venstre Ole J Venn (1896-1978)
450-028-M012-B000.jpgNullNull1930Anne Kjønnås (1849-1941) født Sneisen
450-028-M012-B001.jpgNullNull1934Anne Kjønnås 1934 med familie Bak f.v: Ragnhild Leikvoll med Fritz Aarstad (f. 1933) på fanget, Karen Aarstad (1874-?) født Kjønnås, Anne Kjønnås (1849-1941) Foran f.v: Karen Aarstad( f.1928) gift Kringhaug og Gerd Aarstad (f.1926) gift Venn
450-028-M012-B002.jpgNullNull1939Anne Kjønnås (1849-1941) 90 årsdag
450-028-M012-B003.jpgNullNull1890-1900Anne Kjønnås (1849-1941) , Karen Aarstad (f. 1874) og Jon Kjønnås (1830-1906)
450-028-M012-B004.jpgNullNull1940Anne Kjønnås (1849-1941) med Nils Aarstad (f.1938)
450-028-M012-B005.jpgNullNullNullAnne Kjønnås (1849-1941) til venstre ukjent mann t.h.
450-028-M012-B006.jpgNullNullNullAne Leikvoll m barnebarn
450-028-M012-B007.jpgNullNull1909Ane Leikvoll bryllup 1909
450-028-M012-B008.jpgNullNull1910-1915Anneus Martin Aarstad (f. 1867) med familie. Bak f.v: Karen Aarstad (f.1874) , Anneus Aarstad, Anne Kjønnås. Foran f.v: Jon Aarstad (1903-1968), Borghild Alida Aarstad (f.1897) gift Thoresen, Bertha Aarstad (1901-?). Fremst Gunvor Jonetta Aarstad (f. 1
450-028-M012-B009.jpgNullNull1916Anneus Martin Årstad (f.1867) med familie. Sannsynligvis tatt ved Berthas konfirmasjon. Bak f. v: Karen Aarstad, Anneus M Aarstad og Anne Kjønnaas. Foran f.v: Jon Aarstad (1903-1968), Gunvor Jonetta Aarstad (f. 1908), Bertha Aarstad (f.1901 gift Snusta
450-028-M012-B010.jpgNullNull19465Anneus Aarstad (1930-1991) kofirmant 01_07_1945
450-028-M012-B011.jpgNullNullNullAnneus Aarstad (1930-1991)
450-028-M012-B012.jpgNullNullNullAnton Bye II
450-028-M012-B013.jpgNullNullNullAnton Bye
450-028-M012-B014.jpgNullNullNullAnton Bye og Johanna Bye II
450-028-M012-B015.jpgNullNullNullAnton Bye og Johanna Bye III
450-028-M012-B016.jpgNullNullNullAnton Byen og Johanna Bye
450-028-M012-B017.jpgNullNullNullBasse på besøk. Sittende f.v: Henrik Venn, Ukjent, Jon Aarstad og Jon Leikvoll. Foran f.v: "Basse" og Norolf Venn
450-028-M012-B018.jpgNullNullNullBesøk, Kjønnaasen, motorsykkel
450-028-M012-B019.jpgNullNull1955Bjørn Venn (f. 1954) 1955
450-028-M012-B020.JPGNullNull1957Bjørn Venn (f.1954) 3 år
450-028-M012-B021.jpgNullNull1960-1965Bjørn Venn (f.195) t.v ukjent t.h. I Tydalen
450-028-M012-B022.jpgNullNullNullBorghild Thoresen (f.1897) m fam på besøk, Volvo PV444
450-028-M012-B023.jpgNullNullNullElgjakt II Nr. 2 bak f.v. er Jon Leikvoll. Sittende helt t.h. er Jon Aarstad
450-028-M012-B024.jpgNullNullNullElgjakt 12 takker elgokse.
450-028-M012-B025.jpgNullNullNullEstrid Aarstad (1902-1982) med div barn
450-028-M012-B026.jpgNullNullNullEstrid Aarstad (190-1982), Nils Aarstad (f.1938) og Rosa Isaksen
450-028-M012-B027.jpgNullNullNullFire søsken. F.v: Karen Aarstad (f. 1928) gift Kringhaug, Anneus M Aarstad (f. 1930), Friz Aarstad (f.1933) og Gerd Borgny Aarstad (f.1926) gift Venn
450-028-M012-B028.jpgNullNull1945Fritz Aarstad (f.1933) påsken 1945
450-028-M012-B029.jpgNullNullNullGerd Aarstad (f.1926) gift Venn og Anny Snustad (f. 1927) gift Viken. Bildet er tatt på gårdsplassen i Snustad Nedre
450-028-M012-B030.jpgNullNull1948Til h: Gerd Aarstad (f.1926) gift Venn og og Nils Aarstad (f. 1938) 1948
450-028-M012-B031.jpgNullNull1948Gerd Aarstad (f.1926) gift Venn
450-028-M012-B032.jpgNullNullNullGunvor Aarstad (f. 1908)
450-028-M012-B033.jpgNullNullNullHenrik m fam. Sittende f.v: Gerd Venn (f.1926) født Aarstad, Norolf Venn (f. 1949) delvis skjult og Henrik Venn (1921-1990). Ukjent person, (muligens Ola T Venn) i forgrunnen. Bildet er tatt i Kjønnåsen
450-028-M012-B034.jpgNullNullNullHøyonn i Kjønnåsen. Kjører med hest. Damer med høyriver.
450-028-M012-B035.jpgNullNullNullIvar Schalin med Solgunn på armen Norolf Venn (f.1949) og Bjørn Venn (f.1954) julen 1956
450-028-M012-B036.jpgNullNull1940-1945Høyonn i Kjønnåsen. F.v: Jon Leikvoll, Anneus Aarstad (f.1930) og Nils Aarstad (f.1938)
450-028-M012-B037.jpgNullNullNullJon Leikvoll og Fritz Aarstaf (f.1933)
450-028-M012-B038.jpgNullNull1950-1960Jon Leikvoll, (i midten sannsylnlig Norolf Venn, evt Bjørn Venn) og Fritz Aarstad (f.1933)
450-028-M012-B039.jpgNullNullNullJon Aarstad (f. 1803) på hesten sitter Basse
450-028-M012-B040.jpgNullNullNullJon Aarstad (f.1903) m fam og Tor Thoresen
450-028-M012-B041.jpgNullNullNullJon Aarstad (f.1903) m fam
450-028-M012-B042.jpgNullNull1923Jon Aarstad (f.1903) Skjetlein Landbruksskole klassebilde for kullet 1921-1923
450-028-M012-B043.jpgNullNullNullJorid med en katt på fanget i Kjønnåsen
450-028-M012-B044.jpgNullNullNullKaren Aarstad (f. 1928) og Nils Aarstad (f.1938)
450-028-M012-B045.jpgNullNullNullKari Thoresen med Nils Aarstad (f.1938)
450-028-M012-B046.jpgNullNullNullKjønnåsen ca 1902 . T.v. Anne Leikvoll med Bertha Aarstad på armen. Kjønnåsen var skysstasjon Hest og vogn.
450-028-M012-B047.jpgNullNullNullKjønnåsen ca 1930, motorsykkelmed sidevogn.
450-028-M012-B048.jpgNullNull1932Kåre 1932 Leketøyshest
450-028-M012-B049.jpgNullNullNullKåre og Basse
450-028-M012-B050.jpgNullNullNullLundås besøk I
450-028-M012-B051.jpgNullNullNullLundås besøk II
450-028-M012-B052.jpgNullNullNullNils Aarstad (f.1938)
450-028-M012-B053.jpgNullNullNullNorolf Venn (f.1949), Henrik Venn (1921-1990) og Gerd Venn (f. 1926) født Aarstad
450-028-M012-B054.jpgNullNull1951Norolf Venn (f.1949) på Langnesset Foldsjøen
450-028-M012-B055.jpgNullNull1951Norolf Venn (f.1949) som baby 2 år
450-028-M012-B056.jpgNullNull1949Norolfs Barnedåp. Norolf Venn (f.1949) og Gerd Venn (f. 1926) født Aarstad
450-028-M012-B057.jpgNullNull1956Norolf Venn (f.1949) første skoledag med bror Bjørn Venn (f.1954)
450-028-M012-B058.jpgNullNull1931Gerd Aarstad (f.1926), Karen Aarstad (f.1928) og Tomas Overvik 1931. Innafor vinduet sannsynligvis Anneus Aarstad (f.1930)
450-028-M012-B059.jpgNullNullNullTor og Britts bryllup
450-028-M012-B060.jpgNullNullNullUtsikt fra gården II. Kjønnåsen og Kjønnåstjønna
450-028-M012-B061.jpgNullNullNullUtsikt fra gården. Kjønnåsen og Kjønnåstjønna
450-028-M013-B000.jpgNullNullNullHenrik Venn og Gerd Venn
450-028-M013-B001.jpgNullNullNullHenrik Venn (f. 1925), Bodil Venn (f.1960) og Ola T Venn (f-1931)
450-028-M013-B002.jpgNullNullNullKoinntrøa. Flyfoto. Vennstad
450-028-M013-B003.jpgNullNullNullØystein Larsen (f.1953) barnedåp
450-028-M013-B004.jpgNullNullNullØystein Larsen (f.1953) konfirmasjon
450-028-M014-B000.jpgNullNullNullAnny Snustad (f.1927) gift Viken , Karen Snustad (f.1936) gift Kjøsnes og Bjørg Sustad (f.1929) gift Sneisen
450-028-M014-B001.jpgNullNullNullGammelhuset fest. Mostadmark Ungdomshus
450-028-M014-B002.jpgNullNullNullGammelhuset Skytterfest Mostadmark Ungdomshus, Mostadmark Skytterlag
450-028-M014-B003.jpgNullNullNullGerd Aarstad, Olaf Viken m flere ukjente
450-028-M014-B004.jpgNullNullNullHallstein Viken (f.1954)
450-028-M014-B005.jpgNullNullNullMostadmark Husmorlag II. Bildet er tatt hos Anneus Aarstad på Malvik
450-028-M014-B006.jpgNullNullNullHusmorlaget III
450-028-M014-B007.jpgNullNullNullHusmorlaget i Mostadmark
450-028-M014-B008.jpgNullNullNullHusmorlaget IV
450-028-M014-B009.jpgNullNull1959Husmorlaget i Hommelvik og Mostadmark juni 1959
450-028-M014-B010.jpgNullNullNullHåkon Snustad (1901-1972) m familie. Bildet er tatt i Snustad Øvre
450-028-M014-B011.jpgNullNull1935Jørgen Wenn (1921-2005) som konfirmant i døra ser vi Arvid Wennberg (1930-2008)
450-028-M014-B012.jpgNullNullNullKristen Sneisen (1904-1980)
450-028-M014-B013.jpgNullNullNullMartin Haugen
450-028-M014-B014.jpgNullNull1940Martin Viken m fam ca. 1940. Foran f.v: Martin Viken (1902-1967), Mary Viken (f. 1937) gift Martinsen, Gunnar Viken (1936-1998) og Margit Viken (1905-1984) født Sneisen. Bak f.v: Kjellrun Viken (f.1924) gift Molund, Henrik Viken (1931-2017) og Olav Viken
450-028-M014-B015.jpgNullNull1937Mostadmark Skytterlag 50 års jubileum 1937
450-028-M014-B016.jpgNullNull1957Mostadmark Skytterlag jubileum 70 år 1957
450-028-M014-B017.jpgNullNull1945-1950Nils Aarstad Klassebilde Sneisen Skole
450-028-M014-B018.jpgNullNullNullOle J Wenn, Borghild Wennog Jørgen Wenn
450-028-M014-B019.jpgNullNullNullPlantelag, skogplanting
450-028-M014-B020.jpgNullNull1959Innvielsesfest, Mostadmark Samfunnshus bygd 1958- 1959
450-028-M014-B021.jpgNullNullNullSigvart Molund (1919-1997) og Kjellrun Molund (f. 1924) født Viken
450-028-M014-B022.jpgNullNull2000Slektsstevne 2000, Vennaslekta, Jervalla, Travbanen på Jervskogen. Ca. 2500 deltakere
450-028-M014-B023.jpgNullNullNullSnustad Øvre
450-028-M015-B000.jpgNullNullNullGerd Venn (f.1926) og Norolf (f.1949) Koinntrøin
450-028-M015-B001.jpgNullNullNullGerd Venn (f.1926) og Norolf (f.1949) Skitur
450-028-M015-B002.jpgNullNullNullHenrik Venn (f.1925) Norolf Venn (f.1949) Bildet er tatt i Kjønnåsen mot vest Sneishaugan
450-028-M015-B003.jpgNullNullNullKlassebilde Småskolen Sneisen Skole
450-028-M015-B004.jpgNullNullNullKlassebilde Storskolen Sneisen Skole
450-028-M015-B005.jpgNullNullNullJon Leikvoll, Norolf Venn (f.1949) og Henrik Venn (f.1925)
450-028-M015-B006.jpgNullNullNullNorolf Venn (f.1949) Koinntrøin
450-028-M015-B007.jpgNullNull1964Norolf Venn (f.1949) Konfirmasjon Gruppebilkde
450-028-M015-B008.jpgNullNullNullTorvald Venn (1921-1990) og Norolf Venn (f.1949)
450-028-M015-B009.jpgNullNullNullTorvald Venn (1921-1990) og Norolf Venn (f.1949)
450-028-M016-B000.jpgNullNullNullKoinntrøin Kjøkkenet. Midt på bildet: Johanna Venn (1898-1989) født Snustad.
450-028-M016-B001.jpgNullNullNullMolund Nissemaske
450-028-M016-B002.jpgNullNullNullOla i Thailand. Helt til høyre: Ola T Venn (1931-2015)
450-028-M016-B003.jpgNullNullNullHeimen til Olveig Martinsen Venn (f.1931) på Helgeland.
450-028-M016-B004.jpgNullNull1958Olveig Venn (f.1931) og sønn Jomar Venn (f.1956) om bord i ei ferge på Helgeland
450-028-M016-B005.jpgNullNullNullOlveig Venn (f.1931) på motorsykkel
450-028-M016-B006.jpgNullNull1950-1960Ragnhild Wenn (f.1941) født Sneisen og Olveig Venn (f.1931) på Rørostur
450-028-M016-B007.jpgNullNull1959F.V: Øystein Larsen (f.1953), Olveig Venn (f.1931), Torleif Larsen (1914-1984), Anne Larsen (fr.1924), og Ola T. Venn (1931-2015) Inne i Lastebil: Johanna Venn (1898-1989) med Jomar Venn (f.1956) på fanget.
450-028-M016-B008.jpgNullNullNullTorleif Larsen (1914-1984) på motorsykkel
450-028-M016-B009.jpgNullNull1954Bak: Trygve Molund (f.1944). Foran f.v: Gunhild Molund (1946-1998), Eli Trondsen (f.1948) gift Brøset og Ingrid Molund (f.1951) gift Hjertenes
450-028-M016-B010.jpgNullNull1957-1958Tur til Hegra festning I
450-028-M016-B011.jpgNullNull1957-1958Tur til Hegra festning II
450-028-M016-B012.jpgNullNull1958Tydalstur I. F.v: Johanna Venn, Anne Larsen, Olveig Venn, Jomar Venn, Torleif Larsen, Øystein Larsen, Trond Venn og Torvald Venn
450-028-M016-B013.jpgNullNull1958Tydalstur II. F.v: Johanna Venn, Anne Larsen, Olveig Venn, Jomar Venn, Torleif Larsen, Øystein Larsen, Trond Venn og Torvald Venn
450-028-M016-B014.jpgNullNull1954Anne Larsen, Ola T. Venn, Øystein Larsen og Torleif Larsen
450-028-M016-B015.jpgNullNull1954Øystein Larsen (f.1953)
450-028-M017-B000.jpgNullNullNullUten navn-2. To ukjente personer
450-028-M018-B000.jpgNullNull1933Vennberg 1933. F.v: Bjarne Wennberg (f.1928), Arvid Wennberg (f.1930) og Ågot Wennberg (f.1927) gift Garberg
450-028-M018-B001.jpgNullNull1944Vennberg sommeren 1944
450-028-M018-B002.jpgNullNull1945Vennberg 1945. Bildet er tatt ved hytte nord for husa i Rommet. Personer er f. v: ukjent, Ågot Wennberg, Alfred Wennberg (1901-1966), Borghild Wenn (1902-1985) født Torshaug,, Astrid Wennberg (f.1937) gift Nonstad og Kristine Wennberg (1904-1991) født To
450-028-M018-B003.jpgNullNullNullBernhard Torshaug foran hytta si. Hytta ligger ca. 100m nord for husa i Rommet, Vennberg
450-028-M018-B004.jpgNullNull1945Vennberg, Rommet Gammelhusa 1945
450-028-M018-B005.jpgNullNull1945Vennberg, Rommet Gammelhusa 1945. Bildet er tatt fra sør ved sommerfjøset
450-028-M018-B006.jpgNullNull1945Vennberg, Rommet Gammelhusa 1945. Bildet er tatt fra nordvest
450-028-M018-B007.jpgNullNull1945Vennberg, Rommet Gammelhusa 1945
450-028-M018-B008.jpgNullNull1945-1946Solveig Wennberg (f.1945) gift Høiby
450-028-M018-B009.jpgNullNull1942Vennberg 1942. Bygging av hytta nord for husa i Rommet. Sittende midt på bildet er Alfred Wennberg (1901-1966) med datter Astrid (f.1937) på fanget
450-028-M018-B010.jpgNullNull1944Vennberg 1944. F.v: Alfred Wennberg, Kristine Wennberg, Ågot Wennberg, Astrid Wennberg, Bjarne Wennberg, Arvid Wennberg med trekkspill og Guttorm Torshaug.
450-028-M018-B011.jpgNullNull1945Vennberg 1945. Bjarne Wennberg (t.v) og Alfred Wennberg med hver sin hest. Bak ser vi Ågot Wennberg og Kristine Wennberg.
450-028-M018-B012.jpgNullNull1945Vennberg 1945. F.v: Kristine Wennberg, Ågot Wennberg (bak), Astrid Wennberg, Arvid Wennberg, Bjarne Wennberg på hesteryggen og Alfred Wennberg.
450-028-M019-B000.jpgNullNull1930-1935F.v: Bjarne Torshaug (1927-2002), Adolf Torshaug (1898-1990), Marit Torshaug (1895-1973) og Brit Torshaug (1929-1955) Bildet er tatt på Sneishaugan
450-028-M019-B001.jpgNullNull1935-1940Nelly Torshaug (f. 1919) og hennes tilkommende ektemann Alf Andersen (f. 1913)
450-028-M019-B002.jpgNullNull1940-1950F.v: Alf Andersen (f.1913), Åse Gurine Andersen (f.1944, g. Rennemo), Nelly Andersen (f. 1919) og Leif Bernhard Andersen (f.1938)
450-028-M019-B003.jpgNullNull1953Anders Pettersen Jøsås (1883-1969) på hans 70-årsdag 13. august 1953
450-028-M019-B004.jpgNullNull1900-1910Anna Venn (f. Værnes i1879-1915) Hun var gift med John O. Venn (f. 1886) og de bodde på Solhaugen i Vennagrenda. Rommet heter i dag Bjørkly
450-028-M019-B005.jpgNullNull1948Konfirmant Arne Pedersen Venn (f. 1933 på Øra)
450-028-M019-B006.jpgNullNull1940-1945Arne Pedersen Venn (f. 1933 på Øra)
450-028-M019-B007.jpgNullNull1930-1940Bernhard Pedersen Torshaug (1870-1942) foran hytta si. Hytta ligger ca. 100m nord for husa i Rommet, Vennberg
450-028-M019-B008.jpgNullNull1930-1940Bernhard Pedersen Torshaug (1870-1942) og Gurina Pettersdatter Jøssås (1878-1933) Bildet er tatt i Trøin Snustadtrø, Skogly
450-028-M019-B009.jpgNullNull1930-1940Bernhard Pedersen Torshaug (1870-1942) Bildet er tatt i Trøin Snustadtrø, Skogly
450-028-M019-B010.jpgNullNull1930-1940Bernhard Pedersen Torshaug (1870-1942) foran hytta si. Hytta ligger ca. 100m nord for husa i Rommet, Vennberg
450-028-M019-B011.jpgNullNull1910-1920Bernhard Pedersen Torshaug (1870-1942) og hans datter Kristine gift Wennberg (1904-1991)
450-028-M019-B012.jpgNullNull1930Birger Torshaug (1900-1984) på elgpost i Hevilen 17. september 1930
450-028-M019-B013.jpgNullNull1970-1975Birger Torshaug (1900-1984) med skinn av 7 rever han har skutt på gluggjakt heime i Trøin på 1970-tallet
450-028-M019-B014.jpgNullNull1950-1960Birger Torshaug (1900-1984) med medaljer fra deltakelse i skytterlaget
450-028-M019-B015.jpgNullNull1940-1950Birger Torshaug (1900-1984)
450-028-M019-B016.jpgNullNull1921Bryllup Borghild (f.Torshaug 1902-1985) og Ole J Venn (1896-1978) Bildet er tatt i Innervenna (Venn Østre) 12 mars 1921
450-028-M019-B017.jpgNullNull1950-1960Medaljeutdeling i Skytterlaget. F.v: Ole J Venn (1896-1978), Birger Torshaug (1900-1984) og Harald Rognås
450-028-M019-B018.jpgNullNull1920-1930F.v: Birger Torshaug (1900-1984), Ole J Venn (1896-1978),
450-028-M019-B019.jpgNullNull1950-1960F.v: Guttorm Torshaug (1914-1985) Alfred Vennberg (1901-1966) og Alf Andersen (f.1913)
450-028-M019-B020.jpgNullNull1942Gunlaug (f. Storvik 1902-1993) og Birger Torshaug (1900-1984) med datter Gjertrud (g. Knutsen 1942-2019)
450-028-M019-B021.jpgNullNull1920-1930Marta Gurine Pettersdatter Torshaug f.Jøssås (1878-1933)
450-028-M019-B022.jpgNullNull1921F.v. Vilhelm Torshaug , Jenny Torshaug med Leif Husby på arma, og Gurine Torshaug med Nelly Torshaug på arma
450-028-M019-B023.jpgNullNull1950-1960Harald Rognås f. 1886
450-028-M019-B024.jpgNullNull1960Johanna Pettersdatter Jøssås (1880-1972)
450-028-M019-B025.jpgNullNull1920-1930Johanna Pettersdatter Jøssås (1880-1972), Petter Johnsen Jøssås (1849-1932) og Johannas sønn John Jøssås (1907-1929)
450-028-M019-B026.jpgNullNull1960Jostein Malvik (f. 1950) med elghunden Tim
450-028-M019-B027.jpgNullNull1930-1935F.v: Jørgine Jøsås (f.1888) , Berrnhard Torshaug (1870-1942) og Paula Torshaug (1885-1982)
450-028-M019-B028.jpgNullNull1950-1960Ole Johnsen Wenn (1896-1978)
450-028-M019-B029.jpgNullNullNullOle jog BorghildWenn Gurine med Nelly Ingrid Torshaug Manuell Kringhaug,Paula,kirsten,Mary,Aslaug,Erling
450-028-M019-B030.jpgNullNull1950-1960Paula Pedersdatter Torshaug (1885-1982)
450-028-M019-B031.jpgNullNull1880-1890Peder Pedersen Torshaug (Torskjjønn 1835-1927)
450-028-M019-B032.jpgNullNull1930Petter Andersen Jøssås (1923-1996)
450-028-M019-B033.jpgNullNull1931Petter Jonsen Jøssås (1849-1932) som skogskar 82 år
450-028-M019-B034.jpgNullNull1937Skoglanting i Slåttdalen 1937
450-028-M019-B035.jpgNullNull1930-1940Telttur eller skogplanting Nelly
450-028-M019-B036.jpgNullNullNullSnustadtrøen, Skogly, Trøin
450-028-M019-B037.jpgNullNullNullSnustadtrøen, Skogly, Trøin
450-028-M019-B038.jpgNullNullNullSnustadtrøen, Skogly, Trøin
450-028-M019-B039.jpgNullNull1963Snustadtrøen, Skogly, Trøin flyfoto
450-028-M019-B040.jpgNullNullNullSnustadtrøen, Skogly, Trøin
450-028-M019-B041.jpgNullNullNullSnustadtrøen, Skogly, Trøin
450-028-M019-B042.jpgNullNullNullSkogsarbeid T.v: John Leikvold
450-028-M019-B045.jpgNullNullNullGruppe ukjente
450-028-M019-B046.jpgNullNullNullMostadmark Skytterlags 50-års jubileum 1937
450-028-M019-B047.jpgNullNullNullVilhelm Agaton Martinsen Torshaug (1898-1967) på Skogly
450-028-M019-B048.jpgNullNullNullÅse Gurine Andersen (f. 1944) og Leif Bernhard Andersen (f.1938)
450-028-M01-B-B-Avdeling Alfhild 1.jpg17. MaiMogjerdet1940 til 1949Avdeling Alfhilds fane
450-028-M03-B000.jpgJordbrukMostadmarkNullPløying hest 2spann Bonaunet
Einar Bonaunet pløyer med hestene i 2-spann
450-028-M03-B001.jpgPortrettNullNullPortrett
Einar Bonaunet
450-028-M03-B002.jpgBygningerNullNullPå trappa i Bonaunet trekkspill
Einar Bonaunet spiller trekkspill på trappa. Gården Bonaunet ved lille foldsjøen. Samboer Gunvor Torshaug lytter.
Einar fortalte at dem var forgjengerne til samboerskapet.
Han fortalte også på sine siste dager på hjemmet at
450-028-M03-B003.jpgAndreNullNullSykkel Dame Bro Gård
Gunvor Torshaug på Brubakksbrua i Mostadmark
450-028-M03-B004.jpgPortrettNullNullFoldsjøen stein par
Haldor og Solvei Kringhaug
450-028-M03-B005.jpgJordbrukBonaunetNullHersing Gården Bonaunet
450-028-M03-B006.jpgBrudebilderNullNullbrudebilde
Jakop og Mary Sneisen
450-028-M03-B007.jpgMeneskerSandavikenNullJust Dragsten fra Sandaviken i Draksten. trommer på blikkspann
Just Drakstan far til Karen Bonaune gift med Ole Bonaunet
450-028-M03-B008.jpgJordbrukBonaunetNullHest slåmaskin gårdstun.
Hest med slåmaskin på tunet Bonunet i mostadmark
450-028-M03-B009.jpgBygningerSneishauganNullMelkerampe sneishaugan mjølk rampe
450-028-M03-B010.jpgMeneskerSneishauganNullMelkrampe sneishaugan.
Venter på bussen til Hommelvik
Fra v. (1)nn (2) nn (3) nn (4) Gunvor Torshaug (5) Håkon Bonaune? (6) nn
450-028-M03-B011.jpgSport HoppNonstadbakkenNullSkihopp Nonstadbakken
450-028-M03-B013.jpgMeneskerBakkenNull3 Damer på bakken
Gunhild, Ragnhild og Gjertrud
450-028-M03-B014.jpgJordbrukBonaunetNullHøyond hest rive tømmer slåmaskin Bonaunet
Ole Bonaunet sitter på slåmaskinen. Tror det er Håkon Bonaunet som står med riva.
450-028-M03-B015.jpgMeneskerNullNullMenesker på stein trapp bygning
Olina og Martin Torshaug med barna Astrid Gunvor og August
450-028-M03-B016.jpgBygningerBonaunetNullBygning Gårdstun Lille Foldsjøen
Bonaunet før påbygging av fjøset.
450-028-M03-B017.jpgMeneskerBonaunetNullpar sitter på stein
Gunvor Torshaug og Einar Bonaunet
450-028-M03-B018.jpgMeneskerSandavikenNullBygning hjemmelaget hjå sandaviken i draksten
Ane og Just Draksten forran huset i Sandaviken. Foreldre til Karen Bonaunet gift med Ole Bonaunet
450-028-M03-B019.jpgBygningerRolstadsaga1940 til 1949Saging.
Østeraas Sager til Finnemisjonen i 1946 ute i Rolstan.
Dette til gjennopobygging av Finnmark etter krigen.
450-028-M03-B020.jpgMeneskerNullNullHermann Gunhild og Magnar Sneisen
450-028-M03-B021.jpgMeneskerRolstadsagaNullTømmer Saging
Østeraas Sager til Finnemisjonen i 1946 ute i Rolstan
450-028-M03-B022.jpgMeneskerSandavikenNullBygning hjemmelaget hjå sandaviken i draksten
Ane og Just Draksten forran huset i Sandaviken. Foreldre til Karen Bonaunet gift med Ole Bonaunet
450-028-M04-B000.jpgSermoni/MarkeringNullNullsermoni markering folkesamling
Avduking av Arnt Sæter 's bauta
450-028-M04-B001.jpgNullNullNullElv personer
Danielshaugen
450-028-M04-B002.jpgNullNullNullKorn-band på staur, hus gårdsbruk
Danielshaugen
450-028-M04-B003.jpgNullNullNullGårdstun hus
Danielshaugen
450-028-M04-B004.jpgMeneskerNullNullFolkegruppe
Diverse folk Navn NN
450-028-M04-B005.jpgMeneskerNullNullFamilie Gruppe
Familien Haugen
450-028-M04-B006.jpgMeneskerNullNullFamilie gruppe Gårdstun Danielshaugen
Familie haugen
450-028-M04-B007.jpgMeneskerNullNullGruppe menn Bil
Fra venstre Alfinn Venn Wilhelm Torshaug Hilmar Sandvik
450-028-M04-B008.jpgPortrettNullNullPortrett
Ivar Haugen
450-028-M04-B009.jpgPortrettNull1910 til 1919Portrett
Arnt Sæter 1899 til 1945
450-028-M04-B010.jpgNullNullNullKapell bil mann
August Torshaug
450-028-M04-B011.jpgBrudebilderNullNullBrudebilde
Brynhild og Ole Jøssås
450-028-M04-B012.jpgBygningerNullNullBygning Sæter
Gammelhusa oppi sætra
450-028-M04-B013.jpgBygningerNullNullJordbruk Bygning
Gammelstuggu Danielshaugen
450-028-M04-B014.jpgJordbrukNullNullHøybæring innhøsting
Høybæring på gammelmåten
450-028-M04-B015.jpgJakt/Fiske/FritidNullNullJakt Våpen Hund Elghund
Iver Snustad
450-028-M04-B016.jpgJordbrukNullNullHersing Herser Staur Tråd
Kristian Haugen Herser
450-028-M04-B017.jpgJordbrukNullNullHest Vogn Hund Høyvogn
Kristian Haugen kjører inn høyet
450-028-M04-B018.jpgJordbrukNullNullHerser sleprive høy gras hest
Kristian Haugen kjører slepriva bak hesten
450-028-M04-B019.jpgJordbrukNullNullHest herser sleprive
Kristian Haugen kjører sleprive med hesten
450-028-M05-B000.jpgPortrettNullNullKristian Henriksen Sneisen 1892-1958
450-028-M05-B001.jpgPortrettNullNullKristian Henriksen Sneisen (1892-1958) i militær uniform
450-028-M05-B002.jpgMenneskerNullNullBak f. v: Johanna P Jøsås, Hanna Pettersdatter Eidem og Petter Olsen Eidem. Foran f. v: Petter Kringhaug, Johanna Jonsdatter Rolstad og Kristian Pettersen Rolstad
450-028-M05-B003.jpgPortrettNullNullBeret Haugen (Sæther) 1892-1935
450-028-M05-B004.jpgMenneskerNullNullBerntine Pettersdatter Rolstad 1892-1958
450-028-M05-B005.jpgMenneskerNullNullF.v: Berntine Pettersdatter Rolstad (1892-1958) og Hanna Jørgine Pettersdatter Rolstad (1889-1955)
450-028-M05-B006.jpgMenneskerNull1920 til 1929Biltur. Bak nr. 5 f.v: Sjåfør Haldor Kjøsnes (1908-1989). Foran f.v: Hanna Eidem med sønnen Ole Pettersen Eidem (1916-1997)
450-028-M05-B007.jpgPortrettNullNullBorghild Hjertine Andersdatter Sneisen (f. Venn) (1903-1991)
450-028-M05-B008.jpgMenneskerNull1920 til 1929F. v: Petter Eidem (1889-1947),John Bonaunet (1894-1959), Marit Bonaunet (1903-1991) og Kristian Svedal
450-028-M05-B009.jpgMenneskerNullNullF.v: Adolf Torshaug,Torstein Eidem og Harald Rognås
450-028-M05-B010.jpgMenneskerNullNullHanna og Gunhild Rolstad
450-028-M05-B011.jpgMenneskerNullNullF.v: John Bonaunet,Iver Snustad og Petter Eidem. Alle i militær uniform
450-028-M05-B012.jpgMenneskerNullNullGunhild Lergård (f. Rolstad) (1885-1959)
450-028-M05-B013.jpgMenneskerNullNullGustav Pettersen Rolstad (1894-1975)
450-028-M05-B014.jpgMenneskerNullNullGruppebilde fra Halvorsplassen personer ukjent
450-028-M05-B015.jpgMenneskerNullNullHanna Jørgine Eidem (f. Rolstad 1889-1955)
450-028-M05-B016.jpgMenneskerNullNullHanna Ottesen,Kokke hosl Saksvik på Verketsgården
450-028-M05-B017.jpgMenneskerNullNullHansine Grøtte Selbu
450-028-M05-B018.jpgMenneskerNullNullJohan Bjørgum Lånke
450-028-M05-B019.jpgMenneskerNullNullJohanna Eidem (f. Venn 1905-1984)
450-028-M05-B020.jpgMenneskerNullNullJohanna Jonsdatter Rolstad (f. Jøssås 1853-1915) og Petter Anderssen (f. Venn 1849-1910)
450-028-M05-B021.jpgMenneskerNullNullJohanna Edevartsdatter Rolstad (f. Viken 1880-1984)
450-028-M05-B022.jpgMenneskerNullNullKristian Henriksen Sneisen (1892-1958)
450-028-M05-B023.jpgMenneskerNullNullKristian Pettersen Rolstad (1887-1941) i militær uniform. Bodde på Finnplassen (Sjøli)
450-028-M05-B024.jpgMenneskerNullNullKristian Pettersen Rolstad (1887-1941). Bodde på Finnplassen (Sjøli)
450-028-M05-B025.jpgMenneskerNullNullKristian Svedal i militær uniform (bodde i Hommelvik)
450-028-M05-B026.jpgMenneskerNullNullKåre,August,Reidar,Jakob og Peder
450-028-M05-B027.jpgPortrettNullNullMarie Pettersdatter Rolstad f 1882 Bodde i Lånke, døde tidlig
450-028-M05-B028.jpgPortrettNullNullMarit Røssetmo Selbu
450-028-M05-B029.jpgPortrettNullNullMarit Henriksdatter Thorshaug (f. Snustad 1895-1973)
450-028-M05-B030.jpgPortrettNullNullOlaf Alfred Anderssen Wennberg (1896-1916) Han døde samme dag som datteren Magda ble født
450-028-M05-B031.jpgUlykkeNullNullOle P Eidem kjørte utfor veien nedi Mila
450-028-M05-B032.jpgUlykkeNullNullOle P Eidem kjørte utfor veien nedi Mila
450-028-M05-B033.jpgMenneskerNullNullOlga Brobak Selbu
450-028-M05-B034.jpgPortrettNullNullPetter Trondsen Kringhaug (1884-1946)
450-028-M05-B035.jpgMenneskerNullNullTur til Selbustrand I midten foran: Petter Olsen Eidem
450-028-M05-B036.jpgMenneskerNullNullSøstrene Rolstad Stående f.v: Hanna Rolstad (1889-1955) og Gunnhild Rolstad (1885-1955) Sittende f.v: Marie Rolstad (1882-?) og Berntine Rolstad (1892-1958)
450-028-M05-B037.jpgMenneskerNullNullGustav Korsvik f.1887 i Strinda Tjenestegutt,Kvægvokter på Verkensgården
450-028-M05-B038.jpgPortrettNullNullTorstein Olsen Eidem (1896-1971) i militær uniform
450-028-M05-B039.jpgPortrettNullNullTorstein Olsen Eidem (1896-1971)
450-028-M05-B040.jpgPortrettNullNullTorstein Henriksen Snustad (1893-1956)
450-028-M05-B041.jpgSkogbrukNullNullTømmervål I Hommla
450-028-M05-B042.jpgMenneskerNullNullF.v: Petter Trondsen Kringhaug (1884-1946), Ukjent, Ukjent
450-028-M05-B044.jpgMenneskerNullNullUngdommer ved Verketsgården
450-028-M05-B045.jpgBygningerNullNullVerketsgården Lastebilen tilhører Ole P. Eidem
450-028-M06-B000.jpgMenneskerNull1950 til 1959Foran f.v: Adolf Torshaug (1898-1990) og Marit Torshaug (1895-1979) Bak f.v: Bjarne Torshaug 1927-2009) Gerda Torshaug (1937-2016) ,Brit,Torshaug (1929-1955)
450-028-M06-B001.jpgMenneskerNull1950 til 1959Familie på Molund F.v: Oskar Molund (1899-1971), Marta Molund (1938-) og Ane Molund (f. Næssmo i Selbu 1905-1989)
450-028-M06-B002.jpgMenneskerNullNullBak f.v: Adolf Torshaug (1898-1990) og Marit Torshaug (1895-1979) Foran f.v: Gerda Torshaug (1937-2016), Bjarne Torshaug (1927-2009) og Brit,Torshaug (1929-1955)
450-028-M06-B003.jpgMenneskerNull1920 til 1929Familie på Brubakken. F.v: Peder Moen (1912-1999), Beret Moen (1882-?), Emma Moen (1918-1993), Einar Moen (1915-1998), Esten Moen (1877-?) og Melvin Moen (1911-1979)
450-028-M06-B004.jpgMenneskerNull1910 til 1919Familie på Brubakken. F.v: Esten Moen (1877-?) Melvin Moen (1911-1979) og Beret Moen (1882-?)
450-028-M06-B005.jpgMenneskerNull1930 til 1939Familie på Venn Vestre Bak f.v: Ole O Venn (1880-1960) og Bergitte Venn (1886-1977) Foran f.v: Arne Venn (1923-2012), Odd Venn (1928-1999) og Bjarne Venn (1926-1995)
450-028-M06-B006.jpgMenneskerNull1930 til 1939Familie på Venn Vestre F.v: Georg Venn (1915-1991), Olaf Venn (1906-1992), Johan O Venn (Botnan 1878-1940), John O Venn (1911-1995), Beret Marta Venn (1883-1960), Bjarne Venn (1926-1995), Bergitte Venn (1886-1977), Ole O Venn (1880-1960), Arne Venn (1923
450-028-M06-B007.jpgMenneskerNullNullFam. Kristiansen
450-028-M06-B008.jpgMenneskerNullNullFam. Sneisen
450-028-M06-B009.jpgMenneskerNullNullFam.Peder Uthus (Molund)
450-028-M06-B010.jpgMenneskerNull1910 til 1919Familie på Venn Østre: Bak f.v: Ole J Venn (1896-1978 , Oluf Venn (1879-1913), Karen Venn (1890-1978) og Serina Venn (1884-1962) Foran.Jon O Venn (1861-1915), ,Johan J Venn (1885-1973) og Kjerstine Venn (1858-1939).
450-028-M06-B011.jpgMenneskerNull1930 til 1939Familie på Snustad Nedre Foran Henrik Snustad (1862-1937) og Beret Snustad (1862-1948) Bak fr.v: Reidar Snustad (1907-1976) ,Håkon Snustad (1901-1972), Kirsten Snustad (1889-1936) ,Marit Snustad (1895-1973),Johanna Snustad (1898-1989) og Torsten Snustad (
450-028-M06-B012.jpgMenneskerNull1900 til 1909Familie på Sørli Foran f.v: Henrik Kristensen Sneisen (1868-1919), Mathilde Sneisen (1898-1918) og Gunhild Sneisen (f. Kringhaug 1867-1931) Bak f.v: Kristian H Sneisen (1892-1918) og Torstein Sneisen (1894-1986)
450-028-M06-B013.jpgMenneskerNull1900 til 1909Familie på Halvorsplassen. Foran f.v: Ole Pedersen Eidem (1860-1937), Torstein Eidem (1896-1971), Hanna Margrete Trondsdatter Eidem (1859-1937) Bak f.v: Petter Eidem (1889-1947) og Ragna Eidem (1884-1972)
450-028-M06-B014.jpgMenneskerNull1940 til 1949Familie på Snustad Øvre. Bak Håkon Snustad (1901-1972) og Berta Snustad (1901-?) Foran f.v: Bjørg Snustad (1929- ),Karen Snustad (1936-?) og Anny Snustad (1927-?)
450-028-M06-B015.jpgMenneskerNull1910 til 1919Familie på Finnplassen (Sjøli) Bak Sigrid Johanne Edvardsdatter (f.Viken 1890-1984) og Kristian Pettersen Rolstad (1887-1941) Barna foran f.v: Janna Rolstad (1912-1996), Ella Rolstad (1914-1997) og Gunhild Rolstad (1910-1985)
450-028-M06-B016.jpgMenneskerNull1910 til 1919Familie på Nilsdal. Sittende foran: Johannes Jakobsen Nilsdal (1852-1934) og Ingeborg Olsdatter (f.Venn 1859-1939) Bak f. v: Ludvik Nilsdal (1896-?), Johan Nilsdal (1883-1971), Oluf Nilsdal (1891-1980), Ole Nildsal (1887-1969) og Signe Nilsdal (1894-1987
450-028-M06-B017.jpgMenneskerNull1910 til 1919Familie på Brannhaugen Fra v: Marie Volden (1906-1933), Karoline Volden (f. Viken 1881-1962) med Torleif Volden (1917-1996) på fanget, Jon Georgn Volden (1908-2000), Johan Jonsen Volden (1881-1969), og Einar Gustav Volden (1910-1972)
450-028-M06-B018.jpgMenneskerNullNullFamilie på Brattalia. Manuel Kringhaug ,Halvar Kringhaug og Per Kringhaug
450-028-M06-B019.jpgMenneskerNull1910 til 1919Familie på Brattalia. Manuel Tronsen Krighaug (1879-1955) og Torina Kringhaug (f.Fossum i Selbu 1880-1934) med barna f.v: Tron Kringhaug (1905-1996), Halvor Kringhaug (1915-1985), Mali Kringhaug (1910-1935), Randi Kringhaug (1912-19?) og Marit Kringhaug
450-028-M06-B020.jpgMenneskerNull1940 til 1949Familie på Viken Nedre. F.v: Martin Olsen Viken (1902-1967), Kjellrun Viken (1924-?), Mary Viken (1937- ), Henrik Viken (1931-2018), Gunnar Viken (1936-1998), Olav Viken (1927-2015) og Margit Henriksdatter (f. Sneisen 1905-1984)
450-028-M06-B022.jpgMennerskerNull1960 til 1969Familie i Rødmyrdalen. Jørgen Wenn (1921-2006), Gerda Borghild Bernhardsdatter Wenn (f. Torshaug 1902-1985) og Ole Jonsen Wenn (1896-1978)
450-028-M06-B023.jpgMenneskerNull1930 til 1939Familie på Venn Vestre Bak f.v: Ole O Venn (1880-1960) og Bergitte Venn (1886-1977) Foran f.v: Arne Venn (1923-2012), Odd Venn (1928-1999) og Bjarne Venn (1926-1995)
450-028-M06-B024.jpgMenneskerNull1920 til 1929Oluf Nilsdal (1891-1980) med familie Barna f.v: Gyda Nilsdal (G. Sneisen 1916-1986, Inga Nilsdal ( g. Sandvik1914-1992) og Magne (1920-1989) Kone Sofie Nilsdal (f. Røddesnes i Lånke 1892-1963)
450-028-M06-B025.jpgMenneskerNull1950 til 1959Reidar Henriksen Snustad (1907-1976) med Anna Snustad (1940-) Berit Snustad (1945-1964) og Signe Snustad (f.Berg på Dombås 1915-1997)
450-028-M06-B026.jpgMenneskerVenn1960 til 1969Familie på Venn Vestre Foran F.v: Jenny Malvik, Harald Malvik, Bergitte Venn, Ole O. Venn, Klara Sneisen, Ottar Sneisen og Alfhild Venn Bak f.v: Bjarne Venn, Arne Venn, Nils Sjøtrø, Agnes Sjøtrø, Kristine Venn, Olaf Venn, Odd Venn, Georg Venn og John O
450-028-M07-B000.jpgMenneskerNull1953Bergljot og Kristen Aas Bryllup 1953
450-028-M07-B001.jpgMenneskerNullNullF.v: Knut Haugen, Ivar Haugen, Kristian Haugen, Magda Haugen Inger Haugen, Signe Haugen (f. Nilsdal) og Kjellfrid Haugen
450-028-M07-B002.jpgMenneskerNullNullF.v: Thorvald Viken (1883-1954), Marit Viken (f. Solem i Selbu 1889-1969),Haldor Kjøsnes og Signe Kjøsnes og barna f.v: Arvid Kjøsnes, Torstein (Totto) Kjøsnes og Ola Kjøsnes
450-028-M07-B003.jpgMenneskerNullNullF.v: Bernhard Øren, Sverre Torshaug og Kristian Haugen
450-028-M07-B004.jpgMenneskerNullNullF.v: Magda Haugen, Inger Haugen, Signe Haugen, Kjellfrid Haugen, Ivar Haugen, Knut Haugen og Kristian Haugen
450-028-M07-B005.jpgMenneskerNull1940 til 1949Framhaldsskolen Sneisen skole 1946
450-028-M07-B006.jpgMenneskerNullNullGammelkallan Fotballag
450-028-M07-B007.jpgMenneskerNullNullGammelkallan Fotballag`s motstandere Damelaget
450-028-M07-B008.jpgMenneskerNull1930 til 1939Gyda Nilsdal`s Konfirmasjon
450-028-M07-B010.jpgMenneskerNullNullJenny og Harald Malvik bryllup 1947
450-028-M07-B011.jpgMenneskerNullNullJohanna Pettersdatter Jøssås nr 3 f.v. i bakre rekke
450-028-M07-B012.jpgMenneskerNull1935Jørgen Olsen Venn Konfirmasjon
450-028-M07-B013.jpgMenneskerNull1933Kirsten Gunelie Bernhardsdatter Torsdaug og Peder Vehn Bryllup
450-028-M07-B014.jpgMenneskerNull1938-1940Klassebilde Sneisen Skole ca 1938-39
450-028-M07-B015.jpgMenneskerNull1945-1950Klassebilde Sneisen Skole
450-028-M07-B016.jpgMenneskerNull1928Skoletur Sneisen Skole til Selbu 1928
450-028-M07-B017.jpgMenneskerNull1925-1930Skolebilde Marit Henriksdatter Torshaug (f. Snustad 1895-1979) i midten foran og Johanne Henriksdatter Venn (f. Snustad 1898-1989) helt t.v. i midter rekke Andre ukjente.
450-028-M07-B018.jpgMenneskerNull1937Mostadmark Skytterlag 50 års jubileum 1937
450-028-M07-B019.jpgMenneskerNullNullMostadmark Skytterlag 60 års jubileum 1947
450-028-M07-B020.jpgMenneskerNullNullMostadmark Songlag 1
450-028-M07-B021.jpgMenneskerNullNullMostadmark Songlag 2
450-028-M07-B022.jpgMenneskerNullNullMostadmark Songlag 3
450-028-M07-B023.jpgMenneskerNullNullMostadmark Songlag 4 Sneishaugan
450-028-M07-B024.jpgMenneskerNullNullMostadmark Songlag 5 Sneishaugan Midttun
450-028-M07-B025.jpgMenneskerNullNullOluf Nilsdal (1891-1980) med familie Barna f.v: Gyda Nilsdal (G. Sneisen 1916-1986, Inga Nilsdal ( g. Sandvik1914-1992) og Magne (1920-1989) Kone Sofie Nilsdal (f. Røddesnes i Lånke 1892-1963)
450-028-M07-B026.jpgMenneskerNull1933På tur til Mathilde og Steinar Tapper på Vollan
450-028-M07-B027.jpgMenneskerNullNullF.v: Reidun Sæther (1934-), Elisabeth (1914-?) Sæther,Jon Sæther (1905-1973) og Kari Sæther (g. Øwre 1936-)
450-028-M07-B028.jpgMenneskerNull1940-1950Skoleklasse Sneisen Skole
450-028-M07-B029.jpgMenneskerNull1944Sneisen Skole Fortsettelsesklasse 15 juni 1944
450-028-M07-B030.jpgMenneskerNull1948Sneisen Skole ca 1948
450-028-M07-B031.jpgMenneskerNull1935-1939Søstrene f.v: Signe Snustad (g. Molund 1922-1964), Beret Snustad (g. Rognås 1924-), Olaug Snustad (g. Trondsen 1926-) og Helga Snustad (g. Viken 1927-)
450-028-M07-B032.jpgMenneskerNull1940Terrengskyting/feltskyting Fossen mars 1940
450-028-M07-B033.jpgMenneskerNull1940Terrengskyting/feltskyting Fossen mars 1940
450-028-M07-B034.jpgMenneskerNull1933Mostinger pur til Røros 1933
450-028-M07-B035.jpgMenneskerNullNullTur til Selbustrand I midten foran: Petter Olsen Eidem
450-028-M07-B036.jpgMenneskerNullNullRøde Kors Ukjent sted
450-028-M07-B037.jpgBygningerNullNullFjellstuggu muligens på annen plass enn nå, lenger vest opp mot Jervfjellet
450-028-M07-B038.jpgMenneskerNullNullUngdom ved Verket
450-028-M07-B039.jpgMenneskerNullNullUngdommer ved Verketsgården
450-028-M07-B040.jpgBygningerNullNullVerketsgården Lastebilen tilhører Ole P. Eidem
450-028-M07-Ny mappe-B000.jpgMenneskerNull1939Anne Gundersdatter Kjønaas (f. Sneisen 1849- 1941) 90 årsdag
450-028-M07-Ny mappe-B001.jpgMenneskerNullNullFamilie i Norgjerdet Jøssås Nordre. F.v: Olaf Jøssås (1900-1972), Iver Johnsen Jøssås (1863-1947), Anne Katrine Jøssås (f. Røset i Selbu 1866-1944), Marit Jøssås (1902-?), John Jøssås (1908-1973) og Ingrid Jøssås (1911-1973)
450-028-M07-Ny mappe-B002.jpgSeremoniNull1947Avduking av Minnesmerke Bauta Arnt Sæther Mostadmark Jernverk
450-028-M07-Ny mappe-B003.jpgMenneskerNull1920Biltur. Bak nr. 5 f.v: Sjåfør Haldor Kjøsnes (1908-1989). Foran f.v: Hanna Eidem med sønnen Ole Pettersen Eidem (1916-1997)
450-028-M07-Ny mappe-B004.jpgMenneskerNullNullBryllup Ane og Oskar Molund
450-028-M07-Ny mappe-B005.jpgMenneskerNull1920-1925Gruppebilde i Nilsdal ca 1924
450-028-M07-Ny mappe-B006.jpgMenneskerNull1930-1935Gruppebilde i Snustad Ca 1933
450-028-M07-Ny mappe-B007.jpgMenneskerNullNullFamiliebilde foran gammelstuggu på Danielshaugen. Foran står Signe Haugen og Kristian I. Haugen
450-028-M07-Ny mappe-B008.jpgMenneskerNullNullFam. Kristiansen
450-028-M07-Ny mappe-B009.jpgMenneskerNull1938Fosslivolden Person t.v. er Gustav Granaas 1938
450-028-M07-Ny mappe-B010.jpgMenneskerNullNullFra Danielshaugen skyttere
450-028-M07-Ny mappe-B011.jpgMenneskerNullNullGruppebilde Danielshaugen personer ukjente
450-028-M07-Ny mappe-B012.jpgMenneskerNullNullGruppebilde Snustad Øvre T.v: Håkon Snustad (1901-1972)
450-028-M07-Ny mappe-B013.jpgMenneskerNullNullSneisen Skole Skoleklasse
450-028-M08-B000.jpgPortrettNullNullAgnes Venn Gift Larsen og Erling Bromseth Gammelkjærester
450-028-M08-B001.jpgPortrettNullNullAlfred Olsen Venn (1889-1915)
450-028-M08-B002.jpgPortrettNullNullAlfred Andersen Wennberg (1901-1966)
450-028-M08-B003.jpgPortrettNullNullAlfinn Magne Alfredsen Venn (1916-1999) og Olav Alfredsen Venn ( 1914-1986)
450-028-M08-B004.jpgPortrettNullNullAnders Olsen Vennberg (1866-1926) og hans hustru Gjertrud Kristensdatter Vennberg (f. Sneisen 1863-1920)
450-028-M08-B005.jpgPortrettNull1885-1890Anders Olsen Vennberg (1866-1926) i militær uniform
450-028-M08-B006.jpgPortrettNull1880-1890Anders Olsen Vennberg (1866-1926)
450-028-M08-B007.jpgPortrettNull1939Anne Gundersdatter Kjønaas (f. Sneisen 1849- 1941) 90 år
450-028-M08-B008.jpgPortrettNullNullAnne Kjønnas, Karen Kjønnaas og Jon Kjønnås
450-028-M08-B009.jpgPortrettNullNullAnna Jøssås (f.Fiskvik 1876-1964) og Johan Jøssås (1873-1905) bror til Bergitte Venn
450-028-M08-B010.jpgPortrettNullNullAnna Johnsdatter Rognaas (1905-1993)
450-028-M08-B011.jpgPortrettNullNullAnna Venn (f Værnes 1879 - 1915) Mor til Julius Venn Solhaugen
450-028-M08-B012.jpgPortrettNullNullAnna Martine Pettersdatter Venn (f. Hjelseng 1882-1941) Øra
450-028-M08-B013.jpgPortrettNull1875-1880Anne Jakobsdatter (f. Gudal på Røros 1823-?) og Lars Toresen Gammelplass (1826-?) etter at de reiste til USA
450-028-M08-B014.jpgPortrettNull1880-1890Anne Jakobsdatter (f. Gudal på Røros 1823-?) og Lars Toresen Gammelplass (1826-?) før de reiste til USA
450-028-M08-B015.jpgPortrettNullNullAnton Bye (Kjønnåsen)
450-028-M08-B016.jpgPortrettNullNullArnt Hanssen Sæther (1899-1945) Milorg, motstandsmann, krigsfange døde i Vaihingen Tyskland
450-028-M08-B017.jpgPortrettNullNullBak f. v: Johanna P Jøsås, Hanna Pettersdatter Eidem og Petter Olsen Eidem. Foran f. v: Petter Kringhaug, Johanna Jonsdatter Rolstad og Kristian Pettersen Rolstad
450-028-M08-B018.jpgPortrettNull1945Bak fra v. Adolf Torshaug,Gustav Rolstad og Torstein Snustad foran fra v.John Bonaunet,Torstein H Sneisen
450-028-M08-B019.jpgPortrettNullNullBak fra v.Kristian Sneisen og John Bonaunet Foran fra v, Torstein H Sneisen og Gustav Rolstad i militær uniform
450-028-M08-B020.jpgMenneskerNullNullBak fra v.Kristian Sneisen og John Bonaunet Foran fra v, Torstein H Sneisen og Gustav Rolstad i militær uniform
450-028-M08-B021.jpgMenneskerNullNullBeret Haugen (f. Sæther 1892-1935) Gift med Ingvald Haugen
450-028-M08-B022.jpgPortrettNullNullBeret Ingebrigtsdatter Kvam (f. Folden 1885-1965)
450-028-M08-B023.jpgMenneskerNullNullFamilie på Brubakken. F.v: Peder Moen (1912-1999), Beret Moen (1882-?), Emma Moen (1918-1993), Einar Moen (1915-1998), Esten Moen (1877-?) og Melvin Moen (1911-1979)
450-028-M08-B024.jpgMenneskerNullNullFamilie på Brubakken. F.v: Esten Moen (1877-?) Melvin Moen (1911-1979) og Beret Moen (1882-?)
450-028-M08-B025.jpgMenneskerNullNullBeret Jonsdatter Snustad (f. Jøssås 1862-1948)
450-028-M08-B026.jpgMenneskerNullNullBernhart Torshaug fra v. Signe Kjøsnes(Viken) Inga Reberg og Kjerstina Viken
450-028-M08-B027.jpgMenneskerNullNullBernt Olsen Kvam (1880-1919 Folden
450-028-M08-B028.jpgMenneskerNullNullBerntine Pettersdatter (f. Rolstad 1892-1958) og Kristian Henriksen Sneisen (1892.1918)
450-028-M08-B029.jpgPortrettNullNullBerntine Pettersdatter (f. Rolstad 1892-1958)
450-028-M08-B030.jpgNullNullNullBersvend Pedersen Viggen (1862-?) Viken Nedre utvandret til USA
450-028-M08-B031.jpgBrudebildeNullNullBersvend Pedersen Viggen (1862-?) Viken Nedre utvandret til USA og hans kone Henriette Viggen
450-028-M08-B032.jpgPortrettNullNullBersvend Pedersen Viggen (1862-?) Viken Nedre som emigrant
450-028-M08-B033.jpgPortrettNull1900-1910Bersvend Pedersen Viggen (1862-?) Viken Nedre atelierbilde tatt il USA
450-028-M08-B034.jpgMenneskerNullNullBorghild Gjertine Venn (1903-1991) og Agnes Venn Venn (1906-1978) Øra
450-028-M08-B035.jpgPortrettNullNullBorghild Andersdatter Sneisen (f. Venn 1903-1991) Sørli
450-028-M08-B036.jpgBrudebildeNullNullBrynhild Pedersdatter Jøssås (f. Stamnes i Selbu 1892-1974) og Ole Johnsen Jøssås (1887-?)
450-028-M08-B037.jpgPortrettNullNull4 brødre fra Gammelplassen emigrerte til Brodhead/Wisconsin USA i 1879. F.v: Paul (1862-?), Lars Kristian (1850-?), Martinus (1861-?) og Johan Martin (1855-?)
450-028-M08-B038.jpgMenneskerNullNullChristian Lassen Saxevik (1869-1942)
450-028-M08-B039.jpgPortrettNullNullChristian Lassen Saxevik (1869-1942)
450-028-M08-B040.jpgMenneskerNull1915Elisabeth Torsteinsdatter Wennberg (g. Høines 1914-1994)
450-028-M08-B041.jpgMenneskerNull1910-1920Emelie Snustad (f. Skjærvold på Skatval 1885-1982)
450-028-M08-B042.jpgMenneskerNull1900-1910Emelie Snustad (f. Skjærvold på Skatval 1885-1982)
450-028-M08-B043.jpgMenneskerNull1912Familie på Venn Østre: Bak f.v: Ole J Venn (1896-1978 , Oluf Venn (1879-1913), Karen Venn (1890-1978) og Serina Venn (1884-1962) Foran.Jon O Venn (1861-1915), ,Johan J Venn (1885-1973) og Kjerstine Venn (1858-1939).
450-028-M08-B044.jpgMenneskerNullNullForan f.v: Mathilde Sneisen, Gustav Rolstad, Agnes Sneisen og Helga Sneisen. Bak f.v: Håkon Snustad,John Bonaunet Torstein H. Sneisen,Harald Rognås og Ole J. Venn
450-028-M08-B045.jpgMenneskerNullNullSkyttere Foran f.v: Ole J Venn og Harald Rognås. Bak Birger Torshaug
450-028-M08-B046.jpgMenneskerNull1934Familie på Snustad Nedre Foran Henrik Snustad (1862-1937) og Beret Snustad (1862-1948) Bak fr.v: Reidar Snustad (1907-1976) ,Håkon Snustad (1901-1972), Kirsten Snustad (1889-1936) ,Marit Snustad (1895-1973),Johanna Snustad (1898-1989) og Torsten Snustad (
450-028-M08-B047.jpgMenneskerNullNullFra v: Gustav Rolstad (1894-1975) og Torstein H Sneisen (1894-1986) begge i militær uniform
450-028-M08-B048.jpgMenneskerNull1920-1930Tre herrer med hver sin sykkel. Fra v: Harald Rognås, Adolf Torshaug og Torstein Eidem
450-028-M08-B049.jpgMenneskerNullNullFra v: Oskar Berg,Tore Berg og Sigrid Berg. Barn av Pauline Toresdatter Berg (f. Viken øvre 1868-?)
450-028-M08-B050.jpgMenneskerNullNullSkyttere med Krag-Jørgensen geværer. F.v: Torstein Snustad (1893-1956), Richard Kringhaug (1881-1942 og Harald Rognås (1886-?)
450-028-M08-B051.jpgMenneskerNull1945Stående f.v: Håkon Snustad og Torstein Snustad. Sittende f.: Marit Snustad og Johanna Snustad
450-028-M08-B052.jpgMenneskerNullNullFra v: John Bonaunet (1894-1959) , Marit Bonaunet (f. Eidem 1903-1991) og Kari Bonaunet (f. Nuttudal i Selbu i 1865)
450-028-M08-B053.jpgMenneskerNullNullFra v: Adolf Torshaug,Torstein Eid em og Harald Rognås
450-028-M08-B054.jpgPortrettNullNullFra v: Birger Torshaug og Ole J Venn
450-028-M08-B055.jpgMenneskerNullNullSøstrene Hanna Pettersdatter Rolstad (g. Eidem 1889-1995) og Gunhild Pettersdatter Rolstad (g. Lergaard 1885-1959)
450-028-M08-B056.jpgMenneskerNullNullF.v: Harald Klausen, Oluf Nilsdal (1891-1980)og Ole Nilsdal (1887-1969)
450-028-M08-B057.jpgMenneskerNullNullJohn Bonaunet (1894-1959), Iver Snustad (1888-?) og Petter Eidem. Alle i militær uniform
450-028-M08-B058.jpgMenneskerNull1910-1920Ole J Venn(1896-1978), Kristian Wennberg (1891-1965) i militær uniform og Johan Vennberg (1898-1917)
450-028-M08-B059.jpgMenneskerNullNullBak f.v: Petter Eidem, Torstein H Sneisen, Olaf Vennberg og Ole J Venn. Foran f.v: Kristian Sneisen, Harald Rognås og ukjent alle tre i militær uniform
450-028-M08-B060.jpgMenneskerNullNullF.v: Torstein Wennberg (1885-?), Johan J Venn (1885-1973) og Alfred O. Venn (1889-1915) Sittende f.v: Beret Marta Venn (1883-1960), Serine Venn (g. Volden 1884-1962) og Karen Venn (g. Jøsås 1890-1978)
450-028-M08-B061.jpgMenneskerNullNullF.v: Birger Torshaug, Alfred Vennberg og Ole J Venn
450-028-M08-B062.jpgMenneskerNullNullF.v: Kristian Vennberg (1891-1965) (, Kristian Sneisen (1877-1957) og Torstein Vennberg (1885-?)
450-028-M08-B063.jpgPortrettNullNullGjertrud Pedresdatter Granås (f.Grøtte i Selbu i 1830 død etter 1920 Mor til Petter Granås)
450-028-M08-B064.jpgPortrettNull1880-1890Gjertrud Kristensdatter Wennberg (f. Sneisen 1863-1920)
450-028-M08-B065.jpgPortrettNull1890-1900Gjertrud Kristensdatter Wennberg (f. Sneisen 1863-1920)
450-028-M08-B066.jpgPortrettNull1900-1910Gjertrud Kristensdatter Wennberg (f. Sneisen 1863-1920)
450-028-M08-B067.jpgBrudebildeNull1923Gudrun Nybrodahl (f. Rognås 1900-1983) og Torstein Nybrodahl (1895-1964) Volden Øvre
450-028-M08-B068.jpgMenneskerNull1890-1900Gunhild Johansdatter Brobakk (f. Jøssås 1867-1936)
450-028-M08-B069.jpgMenneskerNullNullF.v: ukjent, Gunhild Pettersdatter Lergaard (f. Rolstad 1885-1959)
450-028-M08-B070.jpgMenneskerNullNullGunhild Pettersdatter Lergaard (f. Rolstad 1885-1959)
450-028-M08-B071.jpgMenneskerNullNullForan f.v: Henrik K Sneisen (1868-1919), Mathilde Sneisen (1898-1918) (Kristian H. Sneisen (1892-1918) og Torstein H. Sneisen (1894-1986)
450-028-M08-B072.jpgPortrettNull1890-1900Gunhild Olsdatter Venn (f. Bjørgaunet i Lånke 1814-1906) Mor til Ole Andreas Venn, Ol Ainnersa
450-028-M08-B073.jpgMenneskerNullNullGunhild Tronsdatter Sneisen (f. Kringhaug 1867-1931) Sørli
450-028-M08-B074.jpgMenneskerNullNullGunvor Anneusdatter Årstad. (1908-?) Kjønnåsen
450-028-M08-B075.jpgMenneskerNullNullGustav Pettersen Rolstad (1894-1975)
450-028-M08-B076.jpgMenneskerNullNullGustav Pettersen Rolstad (1894-1975) i militær uniform og ridende på hest
450-028-M08-B077.jpgMenneskerNull1890Gustav Olsen Venn (1869-1955) i militær uniform, bodde Fjeldset i Hommelvik
450-028-M08-B078.jpgMenneskerNullNullGustav Venn (1869-1955) med døtrene Ella Venn og Alma Venn
450-028-M08-B079.jpgBrudebildeNullNullGustav Olsen Venn (1869-1955) og Kirsten Eriksdatter Venn (f. Bjørgum i Lånke 1872-1952)
450-028-M08-B080.jpgMenneskerNull1922Haldor Kjøsnes (1908-1989) konfirmant
450-028-M08-B081.jpgMenneskerNull1882Petter Andreas Olsen Eidem Halvorsplass (f. 1847, utvandret til USA 1882
450-028-M08-B082.jpgMenneskerNull1882Ole Olsen Eidem Halvorsplass (f. 1845, utvandret til USA 1882
450-028-M08-B083.jpgMenneskerNull1882Halvor Olaus Olsen Eidem Halvorsplass (f. 1841, utvandret til USA 1882
450-028-M08-B084.jpgMenneskerNullNullHalvorsplassen 1885
450-028-M08-B085.jpgMenneskerNullNullHanna Margrete Trondsdatter Eidem (f. Langvik/Kringhaug 1859-1937) og Ole Pedersen Eidem (f. på Eidem i Selbu 1860-1937) Halvorsplassen
450-028-M08-B086.jpgMenneskerNullNullHanna Jørgine Pettersdatter Eidem (f. Rolstad 1889-1955) Verketsgården
450-028-M08-B087.jpgMenneskerNullNullHanna og Ole Eidem med barna Ragna (1884-1972) ,Petter Eidem (1889-1947) og Torstein Eidem (1896-1971) Halvorsplassen
450-028-M08-B088.jpgMenneskerNull1917Petter og Hanna Eidem med sønnen Ole Eidem (1916-1997) Verketsgården
450-028-M08-B089.jpgMenneskerNullNullHarald Rognås (1886-?) i militær uniform
450-028-M08-B090.jpgPortrettNullNullHarda Estensdatter Bonaunet (1892-1966) hun jobbet som bestyrerinne på Nesset Aldersheim i Hommelvik
450-028-M08-B091.jpgMenneskerNullNullF.v: ukjent, Harda Bonaunet (1892-1966)
450-028-M08-B092.jpgMenneskerNull1920-1930Beret Johnsdatter Snustad (f. Jøssås 1862-1948) og Henrik Trondsen Snustad (f.Langvik/Kringhaug 1862-1937)
450-028-M08-B093.jpgMenneskerNullNullHenrik Kristensen Sneisen (1868-1919)
450-028-M08-B094.jpgMenneskerNull1882Henrik Snustad (f. Langvik/Kringhaug 1862-1937)
450-028-M08-B095.jpgMenneskerNull1916Håkon Henriksen Snustad (1902-1972)
450-028-M08-B096.jpgPortrettNull1911Ingebjørg Johansdatter Nilsdal (g. Helberg 1909-1959)
450-028-M08-B097.jpgMenneskerNull1910-1915Ingeborg Olsdatter Nilsdal (f. Venn 1859-1939) og Johannes Jakobsen Nilsdal (1852-1934)
450-028-M08-B098.jpgMenneskerNull1890-1900Jakob Halvorsen Hulaas (1845-1925) og Ingeborg Toresdatter Hulas (f. Oldermilen 1847-1916)
450-028-M08-B099.jpgMenneskerNullNullIver Johnsen Jøssås (1896-?)
450-028-M08-B100.jpgMenneskerNull1900-1905Iver Johansen Snustad (1888-1956) Lastebilsjåfør, bodde på Lunden i Hommelvik
450-028-M08-B101.jpgPortrettNull1900-1910Johan J Venn (1885-1973)
450-028-M08-B102.jpgMenneskerNull1910-1915F.v: Johan J Venn (1885-1973) og Kristian Wennberg (1891-1965)
450-028-M08-B103.jpgPortrettNull1900Johan J Venn (1885-1973) Venn Østre
450-028-M08-B104.jpgMenneskerNullNullJohan O Venn (1878-1940) Bodde på plassen Botnan
450-028-M08-B105.jpgMenneskerNullNullJohanna Jøsaas (f. Fossum i Selbu 1880-1972) Gift med Iver Jonsen Jøsaas (1896-?)
450-028-M08-B106.jpgMenneskerNullNullPetter Anderssen Rolstad (f. Venn 1849-1910) og hustru Johanna Jonsdatter Rolstad(f- Jøsås 1853-1915)
450-028-M08-B107.jpgBrudebildeNullNullBrudebilde av Johanna Andersdatter (f.Venn Øra 1905-1984) og Torstein Olsen Eidem (1896-1971) Halvorsplassen
450-028-M08-B108.jpgMenneskerNull1915-1920Johanna Heriksdatter Venn (f. Snustad 1898-1989) og Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979) Vennstad Koinntrø
450-028-M08-B109.jpgMenneskerNullNullJohanna Edevartsdatter Rolstad (f. Viken 1890-1984) Finnplassen Sjøli
450-028-M08-B110.jpgPortrettNull1915-1920Johanna Henriksdatter Venn (Snustad 1898-1989)
450-028-M08-B111.jpgMenneskerNull1890-1900Johannes Trondsen Kringhaug (tok navnet Morseth etter sin hustru Bodde i Hommelvik arbeidet som skomaker 1864-?)
450-028-M08-B112.jpgMenneskerNull1910-1915Familie på Nilsdal. Sittende foran: Johannes Jakobsen Nilsdal (1852-1934) og Ingeborg Olsdatter (f.Venn 1859-1939) Bak f. v: Ludvik Nilsdal (1896-?), Johan Nilsdal (1883-1971), Oluf Nilsdal (1891-1980), Ole Nildsal (1887-1969) og Signe Nilsdal (1894-1987
450-028-M08-B113.jpgMenneskerNull1910-1915John Bonaunet (1894-1959) i militær uniform
450-028-M08-B114.jpgMenneskerNullNullJohn Jonsen Rognås (1866-1946)
450-028-M08-B115.jpgMenneskerNull1900-1910Jon Olsen Venn (1861-1915) og hustru Kjerstine Venn (f. Jøssås 1858-1939)
450-028-M08-B116.jpgMenneskerNull1960Jonanna Pettersdatter Jøssås (1880-1972)
450-028-M08-B117.jpgMenneskerNullNullJonetta Jonsdatter Nilsdal (f. Haldaas/Høgåsen 1863-1941) og Johan Martin Jakobsen Nilsdal (han brukte navnet Jakobsen 1857-1934) Eggens Minde i Hommelvik
450-028-M08-B118.jpgMenneskerNullNullJonetta Jonsdatter Jacobsen (f. Haldaas/Høgåsen 1863-1941)
450-028-M08-B119.jpgMenneskerNullNullJonetta Toresdatter Snustad (f.Oldermilen 1857-1951) Gift med Ole iversen Snustad
450-028-M08-B120.jpgMenneskerNullNullKaren Folstad (f. 1895), Ole Folstad (f. 1894) og MaritFoldstadn (f. 1893) Nyhus Bakken
450-028-M08-B121.jpgMenneskerNull1900-1910Kari Bonaunet (f. Nuttudal i Amdalsgrenda i Selbu 1865)
450-028-M08-B122.jpgMenneskerNull1900Karl Mathias Olsen Viken (1897-1919) jobbet som militær i forsvaret og bodde i Oslo
450-028-M08-B123.jpgMenneskerNull1901Karl Mathias Olsen Viken (1897-1919) jobbet som militær i forsvaret og bodde i Oslo
450-028-M08-B124.jpgMenneskerNull1909F.v: Karl Mathias Olsen Viken (1897-1919) , Signe Gurine Olsdatter Viken (g. Kjøsnes 1904-1989) og Martin Viken (1902-1967)
450-028-M08-B125.jpgMenneskerNull1934Kirsten Henriksdatter Venn (f.1889-1936) og Johan Oluf Jonsen Venn (1885-1973) Venn Østre
450-028-M08-B126.jpgMenneskerNull1920Kirsten Henriksdatter Venn (f.1889-1936) og John J Venn (1915-1995) Venn Østre
450-028-M08-B127.jpgMenneskerNull1900-1910Kirsten Henriksdatter Venn (f.1889-1936)
450-028-M08-B128.jpgMenneskerNull1938Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøsås 1858-1939) Venn Østre
450-028-M08-B129.jpgMenneskerNull1880-1885Kjerstine Kristensdatter Viken (f. Sneisen 1861-1925)
450-028-M08-B130.jpgMenneskerNull1890-1900Kjerstine Kristensdatter Viken (f. Sneisen 1861-1925)
450-028-M08-B131.jpgMenneskerNull1890-1900Kristian Henriksen Sneisen (1882-1918)
450-028-M08-B132.jpgMenneskerNull1902Kristian Henriksen Sneisen (1882-1918) i militær uniform
450-028-M08-B133.jpgMenneskerNull1910-1920Kristian Iversen Haugen (1894-1972) i militær uniform
450-028-M08-B134.jpgMenneskerNull1910-1920Kristian Iversen Haugen (1894-1972) Danielshaugen
450-028-M08-B135.jpgMenneskerNull1890-1900Kristian Kristensen Sneisen (1877-1957) bodde på Skolesletten i Hommelvik
450-028-M08-B136.jpgMenneskerNull1905.1910Kristian Pettersen Rolstad (1887-1941) Finnplassen i militær uniform
450-028-M08-B137.jpgMenneskerNull1900-1910Kristian Pettersen Rolstad (1887-1941) Finnplassen
450-028-M08-B138.jpgMenneskerNull1902Kristian Pettersen Rolstad (1887-1941) Finnplassen
450-028-M08-B139.jpgMenneskerNull1910-1920F.v: Kristian H Sneisen (1882-1918), Kristian Wennberg (1891-1965) og Torstein Wennberg (1885-?)
450-028-M08-B140.jpgMenneskerNullNullLauritz Nicolai Jenssen og hustru Wilhelmine Darre Jenssen Halstad
450-028-M08-B141.jpgMenneskerNull1900-1910Karoline (Lina) Iversdatter Haugen (f. Snustad 1848-1928) og Peder (Per) Estensen Haugen (f. Fossen 1842-1921) Danielshaugen og Bonaunet
450-028-M08-B142.jpgMenneskerNull1910-1920Ludvig Johannesen Nilsdal (1896-1942) bodde i Modalen i Hommelvik
450-028-M08-B143.jpgMenneskerNull1910-1920Richard Haugan f 1877 Lærer ved Sneisen skole
450-028-M08-B144.jpgMenneskerNull1880-1885Mali Hansdatter Oldermilen (f. Vennberg 1825-1898) Mali Mila
450-028-M08-B145.jpgMenneskerNull1880-1885Johanna (Hanna) Toresdatter Oldermilen (g. Løvås f 1868) Mali Mila`s datter
450-028-M08-B146.jpgMenneskerNullNullJørgine Toresdatter Oldermilen (g. Gjervan f 1852) Mali Mila`s datter
450-028-M08-B147.jpgMenneskerNullNullMaren Bersvendsdatter Viken (f. Høyby i Selbu 1832) Vikagjerdet
450-028-M08-B148.jpgMenneskerNullNullMarit Eriksdatter Brandåsen f 1850 Brandåsen Ytre
450-028-M08-B149.jpgMenneskerNullNullMarie Rolstad f.1882 Døde tidlig inni lånke
450-028-M08-B150.jpgMenneskerNullNullMarit Arntsdatter Fossen (f.Draksten 1888-1930) og Esten Johansen Fossen (1882-1955)
450-028-M08-B151.JPGMenneskerNullNullMarit Toresdatter Grindbakk (f. Viken 1861-1949) med barnebarn Fred Steinar Grindbakk f. 1945 på fanget
450-028-M08-B152.jpgMenneskerNull1900-1910Marit Halvorsdatter Kringhaug (f. Hulaas 1837-1913)
450-028-M08-B153.jpgPortrettNullNullMarit Henriksdatter Torshaug og Adolf Bernhardssen Torshaug
450-028-M08-B154.jpgMenneskerNull1910-1920Marit Henriksdatter Torshaug (f. Snustad 1895-1973)
450-028-M08-B155.jpgMenneskerNull1910-1920Marit Henriksdatter Torshaug (f. Snustad 1895-1973)
450-028-M08-B156.jpgMenneskerNull1910-1915Marit Henriksdatter Torshaug (f. Snustad 1895-1973)
450-028-M08-B157.jpgMenneskerNullNullMarta Jonsdatter Fosmo (f. Haldaas/Høgåsen 1868-?)
450-028-M08-B158.jpgMenneskerNullNullMartin Johansen Grønberg (1855-1912)
450-028-M08-B159.jpgMenneskerNullNullF.v: Martin Jonsen Jøssås (1884-?) Ukjent, ,Gustav Midtsand og Ukjent
450-028-M08-B160.jpgMenneskerNull1915-1918Mathilde Henriksdatter Sneisen 1898-1918
450-028-M08-B161.jpgMenneskerNullNullMeierske på Verket Julie Berg f. 1872 på Inderøya og Anna Venn (f. Hjelseng 1882-1941)
450-028-M08-B162.jpgMenneskerNullNullMikal Pedersen (f. i Selbu 1875) Bodde på Gammelplassen i 1900 og på Brubakken 1910-1930
450-028-M08-B163.jpgMenneskerNull1910-1918Bak f.v: Nr.1 Helga Torsteinsdatter Sneisen (1899-1986), Signe Johnsdatter Jøsås (1891-1971), og Nr. 3 Mathilde Henriksdatter Sneisen (1898-1918). Foran sitter Nr.2 Agnes Torsteinsdatter Sneisen (1898-1931)
450-028-M08-B164.jpgMenneskerNull1920-1930Ole Pedersen Viken (1858-1930)
450-028-M08-B165.jpgMenneskerNullNullBak f.v: Karl Viken, Martin Viken og Ola Viken Foran f.v: Kjerstine Viken, Kjellrun Viken og Signe viken
450-028-M08-B166.jpgMenneskerNull1910-1916Olaf Alfred Andersen Wennberg (1896-1916)
450-028-M08-B167.jpgMenneskerNull1910-1920Ole Andreas Andersen Venn (1841-1927) Ol Ainnersa Venn Vestre
450-028-M08-B168.jpgMenneskerNullNullOle Jonsen Venn (1896-1978) Rødmyrdalen
450-028-M08-B169.jpgMenneskerNull1916F.v: Ukjent, Ukjent og Ole Jonsen Venn (1896-1978) Rødmyrdalen i militær uniform
450-028-M08-B170.jpgMenneskerNullNullStående t.v: Ole Jonsen Venn (1896-1978) Rødmyrdalen, de andre er Ukjent
450-028-M08-B171.jpgMenneskerNullNullOle Johnsen Jøssås (1887-?) Jøsås Lille og Follan
450-028-M08-B172.jpgMenneskerNull1907Ole Johannesen Nilsdal (1887-1969) i militær uniform
450-028-M08-B173.jpgPortrettNull1880-1890Ole Pedersen Eidem (1860-1937) Halvorsplassen
450-028-M08-B174.jpgMenneskerNullNullOle Jonsen Volden (1878-1919)
450-028-M08-B175.jpgMenneskerNull1910F.v: Ole Olsen Venn (1880-1960) Olaf Olsen Venn (1906-1992),Bergitte Jonsdatter Venn (f. Jøsås 1886-1977) og Klara Olsdatter Venn (g. Sneisen 1908-1994) Venn Vestre
450-028-M08-B176.jpgMenneskerNull1905-1910F.v: Ole Jonsen Venn (1896-1978), Jon Olsen Venn (1861-1915) og Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøsås 1858-1939) Venn Østre
450-028-M08-B177.jpgMenneskerNullNullTre søsken F.v: Ole Jonsen Venn (1896-1978), Karen Jonsdatter Venn (g. Jøssås 1890-1978) og Serina Jonsdatter Venn (g. Volden 1884-1962) Venn Østre
450-028-M08-B178.jpgMenneskerNull1910-1915Olga Marie Johansdatter (Valdemarsen) Brobak (f i Selbu 1894) Brubakken
450-028-M08-B179.jpgBrudebildeNull1915Ole Johannesen Nilsdal (1887-1969) og Ragnhild Olive (f. Stamnes i Selbu 1892-1974) Jøsås Lille
450-028-M08-B180.jpgPortrettNull1890-1900Oluf Venn (1879-1913)
450-028-M08-B181.jpgMenneskerNull1899Oluf Venn (1879-1913) i militær uniform
450-028-M08-B182.jpgMenneskerNull1900-1910Stående: Oluf Venn (1879-1913) og sittende: Torstein Christiansen Wennberg (1885-?)
450-028-M08-B183.jpgMenneskerNullNullOskar Spets (1901-1972) Gift med Ragna Sneisen
450-028-M08-B184.jpgMenneskerNull1950-1960Paula Pedersdatter Torshaug (1885-1982)
450-028-M08-B185.jpgMenneskerNull1885-1890Pauline Toresdatter Berg (f. Viken 1868-1955)
450-028-M08-B186.jpgPortrettNull1880Pauline Toresdatter Berg (f. Viken 1868-1955)
450-028-M08-B187.jpgMenneskerNull1910-1920Peder Pedersen Torshaug (1835-1927) Torskjønn
450-028-M08-B188.jpgMenneskerNullNullPeder Haldorsen Sandvik (1890-?) med hustru Karen Sletne fra Selbu. Lånkstuggu, bodde på Skatval
450-028-M08-B189.jpgMenneskerNullNullF.v: Martin Johansen Bakmark (1871-1968) og Peder Olaf Uthus (1872 -1951) Molund
450-028-M08-B190.jpgMenneskerNullNullPetrine Persdatter Rognaas (f. Almås i Selbu 1877-1919)
450-028-M08-B191.jpgMenneskerNull1909Petter Olsen Eidem (1889-1947) i militær uniform Halvorsplassen
450-028-M08-B192.jpgMenneskerNull1920-1930Petter Jonsen Jøssås (1849-1932) tømmerhogst, øks, sag svans,Rolset
450-028-M08-B193.jpgPortrettNull1895-1905Petter Trondsen Kringhaug (1884-1946)
450-028-M08-B194.jpgMenneskerNull1905-1915Petter Trondsen Kringhaug (1884-1946)
450-028-M08-B195.jpgMenneskerNullNullF-v: Gjertrud Kristensdatter Vennberg (f. Sneisen 1863-1920 og Ragna Henriksdatter Sneisen (g. Spets 1902-?)
450-028-M08-B196.jpgMenneskerNull1920-1925F.v: Ukjent og Ragna Henriksdatter Sneisen (g. Spets 1902-?)
450-028-M08-B197.jpgPortrettNullNullOlaf Svedahl (1886-1971) og Ragna Svedahl (f. Eidem 1884-1972)
450-028-M08-B198.jpgMenneskerNullNullAnders Jonsen Rolstad (f. Jøsås i 1852) og hustru Ragnhild Pedersdatter Rolstad (f. Nytrøen i Selbu i 1853)
450-028-M08-B199.jpgPortrettNullNullReidar Henriksen Snustad (1907-1976) bodde i Nannestad
450-028-M08-B200.jpgMenneskerNull1907Richard Trondsen Kringhaug (1881-1942 og Ragnhild (f Fossum i Selbu 1878-1952) med sønnen Haldor Richardsen Kringhaug (1906-1979)
450-028-M08-B201.jpgMenneskerNull1900-1910Serine Jonsdatter Venn (g. Volden 1884-1962) og Karen Jonsdatter Venn (g. Jøssås 1890-1978)
450-028-M08-B202.jpgMenneskerNull1908Signe Johannesdatter Nilsdal (g. Haugen 1894-1987) Danielshaugen
450-028-M08-B203.jpgMenneskerNull1910-1915Signe Johannesdatter Nilsdal (g. Haugen 1894-1987) Danielshaugen
450-028-M08-B204.jpgMenneskerNull1910-1915Signe Johnsdatter Jøssås (1891-1971)
450-028-M08-B205.jpgMenneskerNull1915-1920Signe Johnsdatter Jøssås (1891-1971)
450-028-M08-B206.jpgMenneskerNull1920-1930F.v: Ukjent og Signe Johnsdatter Jøssås (1891-1971)
450-028-M08-B207.jpgMenneskerNull1910-1915F.v: Signe Johnsdatter Jøssås (1891-1971) og Signe Johannesdatter Nilsdal (g. Haugen 1894-1987)
450-028-M08-B208.jpgMenneskerNull1920-1930Sittende Helga Torsteinsdatter Sneisen (1899-1986) og Ragna Henriksdatter Sneisen (1902-?)
450-028-M08-B209.jpgMenneskerNull1900-1910Sivert Kristensen Sneisen (1874-1942) Kringhaugen Høgstret
450-028-M08-B210.jpgMenneskerNull1890-1900Sivert Kristian Viken (1867-?) i militær uniform Døde i Oslo
450-028-M08-B211.jpgMenneskerNull1900-1910Søsken Ulrikke Johnsdatter Jøsås (g. Kroglund 1885-?) og Ole Johnsen Jøsås (1887-?)
450-028-M08-B212.jpgMenneskerNullNullSøstrene Pettersdatter Rolstad Bak f.v: Hanna Jørgine (g. Eidem 1899-1955) og Gunhild Anna (g.1885-1959) Foran f.v: Marie (1882-?) og Berntine (1892-1958)
450-028-M08-B213.jpgMenneskerNullNullF.v: Berntine Pettersdatter Rolstad (1892-1958) og Hanna Jørgine Pettersdatter Rolstad (g. Eidem 1889-1955)
450-028-M08-B214.jpgMenneskerNull1911F.v: Oluf Nilsdal (1891-1980) og Martin Brobak (1891-1955) begge i militær uniform
450-028-M08-B215.jpgMenneskerNull1915-1920Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979) Vennstad Koinntrø
450-028-M08-B216.jpgMenneskerNull1915-1925Torstein Olsen Eidem (1896-1971) Halvorsplassen
450-028-M08-B217.jpgMenneskerNull1910-1915Torstein Henriksen Sneisen (1894-1986) Sørli
450-028-M08-B218.jpgMenneskerNull1908Torstein Henriksen Sneisen (1894-1986) Sørli
450-028-M08-B219.jpgMenneskerNull1880-1890Torstein Kristensen Sneisen (1866-1934)
450-028-M08-B220.jpgMenneskerNull1880-1885F.v: Torstein Kristensen Sneisen (1866-1934) og Ukjent
450-028-M08-B221.jpgMenneskerNull1880-1885Torstein Kristensen Sneisen (1866-1934)
450-028-M08-B222.jpgMenneskerNull1913Torstein Henriksen Snustad (1893-1956) i militær uniform
450-028-M08-B223.jpgMenneskerNull1905-1910Torstein Henriksen Snustad (1893-1956)
450-028-M08-B224.jpgMenneskerNull1916Torstien Olsen Eidem (1896-1971) i militær uniform og med Krag-Jørgensen gevær
450-028-M08-B225.jpgMenneskerNull1920-1930Torvald Sivertsen Sneisen (1900-1980) Kringhaug og Dalen
450-028-M08-B226.jpgMenneskerNull1910-1920Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979) og Ludvig Johannesen Nilsdal (1896-1942)
450-028-M08-B227.jpgMenneskerNull1910-1915Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979)
450-028-M08-B228.jpgMenneskerNull1915Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979) i militær uniform
450-028-M09-B000.jpgGruppebildeNull1953Anders Pettersen Jøsås (1883-1969) feirer 70-årsdag 13. august 1953
450-028-M09-B001.jpgBygningerNull1945-1955Waaganhuset, Granholdt, Butikk på Sneishaugan
450-028-M09-B002.jpgMenneskerNull1945-1950Bak: Adolf BernhardsenTorsghaug og Marit Heriksdatter Torshaug . Foran f.v: Gerda Torshaug, Bjarne Torshaug og Brit Torshaug
450-028-M09-B003.jpgMenneskerNull1930-1936Adolf Torshaug (1898-1990),Bjarne Torshaug (1927-?) og Brit Torshaug (1929-1955) ved Snustaddammen Snustad Nedre og Snustad Øvre i bakgrunnen
450-028-M09-B004.jpgMenneskerNull1934Familiebilde Snustad
450-028-M09-B005.jpgMenneskerNullNullFamilie på Venn Østre: Bak f.v: Ole J Venn (1896-1978 , Oluf Venn (1879-1913), Karen Venn (1890-1978) og Serina Venn (1884-1962) Foran.Jon O Venn (1861-1915), ,Johan J Venn (1885-1973) og Kjerstine Venn (1858-1939).
450-028-M09-B006.jpgMenneskerNull1945Stående f.v: Håkon Snustad og Torstein Snustad. Sittende f.: Marit Snustad og Johanna Snustad
450-028-M09-B007.jpgMenneskerNullNullGammelstuggu Innervenna Venn Østre (1880-1940)
450-028-M09-B008.jpgMenneskerNullNullStående bak f.v: Johan J Venn (1885-1973), Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøsås 1858-1939) og John J Venn (1915-1995). Sittende foran f.v: Beret Johansdatter Venn (g. Bjørkli 1922-1994) og Kjerstina Johansdatter Venn (g. Stokdahl 1917-2004)
450-028-M09-B009.jpgMenneskerNull1910-1915Stående bak f.v: Ukjent, Serine Jonsdatter Venn (g.Volden 1884-1962), Olive Johansdatter Valdemarsen (f. på Brubakken 1903), Ole Jonsen Venn (1896-1978), Karen Jonsdatter Venn (g. Jøssås 1890-1978) og Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøsås 1858-1939). Stiien
450-028-M09-B010.jpgMenneskerNull1906F.v: Ukjent, Kirsten Henriksdatter Snustad (g. Venn 1889-1936), Ukjent og Ukjent Bildet er tatt på Fredly Folkehøgskole i Børsa
450-028-M09-B011.jpgMenneskerNull1930-1940Gruppe kvinneforening Nr. 2 f.v: i bakre rekke er Kjerstina Venn (1917-2004) og nr. 3 er Jenny Venn (1921-1993) nr. & er Alfhild Venn (1918-1990)
450-028-M09-B012.jpgMenneskerNull1938Gruppebilde da Kjerstine Jonsdatter Venn (1858-1939) feiret 80-årsdag 15. juli 1938. Inervenna Venn Østre
450-028-M09-B013.jpgMenneskerNull1930Gruppebilde i Snustad Foran f.v: Anny Snustad, Bjarne Torshaug, Anne Venn, Signe Snustad, Olaug Snustad, Beret Venn, Kjerstina Venn,og Henrik Venn. 2. rekke f.v: Marit Torshaug, Brit Torshaug, Torstein Snustad, Henrik Snustad, Beret Snustad (f.1924), Ber
450-028-M09-B014.jpgMenneskerNullNullHenrik og Beret Snustad med sine barn
450-028-M09-B015.jpgMenneskerNull1940Husbygging i Inervenna Venn Østre 1940 Foran f.v: Kjerstina Venn, Beret Venn, Torvald Venn og Julius Venn. Bak f.v: John J Venn, Johan Venn, Jon Volden og Ole J Venn
450-028-M09-B016.jpgMenneskerNullNullHusbygging grunnmurstøping i Inervenna Venn Østre 1940 arbeidsfolk
450-028-M09-B017.jpgMenneskerNull1940-1945Familie på Snustad Øvre. Bak Håkon Snustad (1901-1972) og Berta Snustad (1901-?) Foran f.v: Bjørg Snustad (1929- ),Karen Snustad (1936-?) og Anny Snustad (1927-?)
450-028-M09-B018.jpgMenneskerNull1900-1910F.v: Johan J Venn (1885-1973) og Kristian Wennberg (1891-1965)
450-028-M09-B019.jpgMenneskerNull1933F.v: Johan J Venn, Beret Venn, Brit Torshaug, John J Venn, Bjarne Torshaug, Kjerstina Venn, Kirsten Venn og Marit Torshaug ved Vennatjønna Husa i Venn Østre i bakgrunn
450-028-M09-B020.jpgMenneskerNull1919Johan J Venn (1885-1973) med datter Kjerstina Venn (g. Stokdahl 1917-2004) Venn Østre
450-028-M09-B021.jpgMenneskerNull1900-1905Johan Jonsen Venn (1885-1973)
450-028-M09-B023.jpgMenneskerNull1935-1940Jon Johansen Venn (1915-1995)
450-028-M09-B024.jpgMenneskerNull1935-1940Jon Johansen Venn (1915-1995) Bildet er tatt på gårdsplassen i Inervenna Venn Østre Ser buret t.h.
450-028-M09-B025.jpgMenneskerNull1930Gruppebilde ved Jon O Volden konfirmasjon
450-028-M09-B026.jpgMenneskerNull1945-1950Jon Olsen Volden (1916-2012)
450-028-M09-B027.jpgMenneskerNull1908F.v: Ole J Venn (1896-1978), Jon Olsen Venn(1861-1915) og Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøsås 1958-1939) Venn Østre
450-028-M09-B028.jpgPortrettNullNullF.v: John J Venn (1915-1995 og Petter Bjørkli (1912-1991)
450-028-M09-B029.jpgMenneskerNull1935-1940Jørgen O Venn (1921-2006)
450-028-M09-B030.jpgMenneskerNull1935Gruppebilde ved Jørgen O Venn konfirmasjon
450-028-M09-B031.jpgMenneskerNull1934Kirsten Henriksdatter Venn (f. Snustad 1889-1936) og Johan Jonsen Venn (1885-1973)
450-028-M09-B032.jpgMenneskerNull1910-1915Kirsten Henriksdatter Venn (f. Snustad 1889-1936)
450-028-M09-B033.jpgMenneskerNull1920Kirsten Henriksdatter Venn (f. Snustad 1889-1936) og John J Venn (1915-1995)
450-028-M09-B034.jpgMenneskerNull1938Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøssås 1858-1939)
450-028-M09-B035.jpgMenneskerNull1928Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøssås 1858-1939) på hennes 70-årsdag 15.juli 1928 sammen med sine barnebarn, sittende f.v: Beret, Kjerstina, Jørgen og Petter Jøsås. Stående f.v: John J. Venn og Jon O Volden
450-028-M09-B036.jpgMenneskerNull1931Sittende f.v: Kirsten Venn, Jørgen Venn, Borghild Venn, Kjerstine Venn, Marit Torshau, Bjarne Torshaug og Brit Torshaug. Bak f.v: Johan J Venn, John J Venn og Ole J Venn
450-028-M09-B037.jpgMenneskerNull1928Gruppebilde Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøssås 1858-1939) på hennes 70-årsdag. Sittende foran f.v: Petter Jøsås og Jørgen Venn. 2. rekke f.v: Kjerstina Venn, Serine Volden, Kjerstine Venn, Karen Jøsås og Beret Venn. Stående i midten f.v: Kirsten Venn o
450-028-M09-B038.jpgMenneskerNull1935Konfirmant Jørgen Venn (1921-2006) i døra ser man Arvid Vennberg (1930-2008)
450-028-M09-B039.jpgMenneskerNullNullGruppe kvinneforening Nr. 2 f.v: i bakre rekke er Kjerstina Venn (1917-2004) og nr. 3 er Jenny Venn (1921-1993) nr. & er Alfhild Venn (1918-1990)
450-028-M09-B040.jpgPortrettNull1915-1920Marit Henriksdatter Snustad (g. Torshaug 1895-1973)
450-028-M09-B041.jpgMenneskerNull1937Mostadmark Skytterlag 50-års jubileum
450-028-M09-B042.jpgMenneskerNull1920-1930Beret Jonsdatter Snustad (f. Jøssås 1862-1948) og Hernrik Trondsen Snustad (f. Langvik/Kringhaug 1862-1937)
450-028-M09-B043.jpgPortrettNull1900-1910Ole Jonsen Volden (1878-1919)
450-028-M09-B044.jpgMenneskerNull1935Gruppebilde ved Jørgen O Venn konfirmasjon
450-028-M09-B045.jpgMenneskerNull1900-1910Stående: Oluf Venn (1879-1913) og sittende: Torstein Christiansen Wennberg (1885-?)
450-028-M09-B046.jpgMenneskerNull1934Familie på Snustad Nedre Foran Henrik Snustad (1862-1937) og Beret Snustad (1862-1948) Bak fr.v: Reidar Snustad (1907-1976) ,Håkon Snustad (1901-1972), Kirsten Snustad (1889-1936) ,Marit Snustad (1895-1973),Johanna Snustad (1898-1989) og Torsten Snustad
450-028-M09-B047.jpgMenneskerNull1920-1930Petter Jonsen Jøsås (1849-1932) tømmerkjøring med hest og støtting
450-028-M09-B048.jpgMenneskerNull1925Jon Olsen Volden (1916-2012) og hans mor Serine Volden (f. Venn 1884-1962)
450-028-M09-B049.jpgPortrettNull1940-1945Torstein Henriksen Snustad (1893-1956) og Emelie Snustad (f. Skjærvold på Skatval 1885-1962)
450-028-M09-B050.jpgJaktNull1926Stor elgokse 12 spir felt av Torvald Venn. Oppå elgen sitter Henrik Venn (1921-1990) Krag-Jørgensen gevær
450-028-M09-B051.jpgPortrettNull1933Mostinger på tur til Røros. Sittende f.v: Torvald Venn og Johan J Venn. Stående f.v: Julius Venn, Ukjent (mulig: Johan O Venn), Paula Torshaug, Haldor Kjøsnes, Aslaug Venn, Johanna Jøsås, Torstein Snustad, Guttorm Torshaug, Ukjent, Marit Torshau og Ukjen
450-028-M09-B052.jpgMenneskerNullNullSøsken Ulrikke Johnsdatter Jøsås (g. Kroglund 1885-?) og Ole Johnsen Jøsås (1887-?)
450-028-M09-B053.jpgMenneskerNull1957Gruppebilde i Inervenna Venn Østre 1957. Foran f.v: Beret Bjørkli (1922-1994), Solvor Bjørkli (g. Jakobsen 1952-) og Ole.J Venn. 2. rekke f.v: John J Venn (1915-1995), Bjarne Stokdahl (1923-1992) og Borghild Venn (1902-1985) Bak f.v: Kjerstina Stokdahl
450-028-M09-B054.jpgBygningerNull1933Venn Østre, Inervenna sett fra sydøst
450-028-M20-B000.jpgMenneskerNull1948Eli Sneisen (g. Aarstad 1945-)
450-028-M20-B001.jpgMenneskerNull1958Familiebilde i Sneisen. Foran f..v: Einar Volden (1910-1972), Helga Volden (f. Sneisen 1899-1986), Hjørdis Sneisen (1907-1988) og Torleif Sneisen (1910-1979 Bak f.v: Kristen Sneisen (1904-1980), Mary Sneisen (f.Torshaug 1910-?) og Jakob Sneisen (1906-199
450-028-M20-B002.jpgMenneskerNull1960-1965Helga og Einar Volden
450-028-M20-B003.jpgMenneskerNull1945F. v: Martin Vollan, Hans Vollan, Roald Sneisen, Mary Sneisen og Jakob Sneisen Sneishaugan, Kjønnåsen i bakgrunnen
450-028-M20-B004.jpgMenneskerNull1935-1940Mary Otelie Martinsdatter Sneisen (f. Torshaug 1910-?) og Jakob Torsteinsen Sneisen (1906-1990)
450-028-M20-B005.jpgMenneskerNull1946Roald Sneisen (1943-) på trehjulsykkel med maiblomst
450-028-M20-B006.jpgMenneskerNull1960-1965F.v: OddvarGunnar Moen (1946-) og Olaf Nilsson
450-028-M20-B007.jpgMenneskerNull1947Ragna Jakobsdatter Sneisen (f. Hulaas 1872-1949) med barnebarna Eli Sneisen og Roald Sneisen
450-028-M20-B008.jpgMenneskerNull1947Eli Sneisen (f-1945) og Roald Sneisen (f. 1943)
450-028-M20-B009.jpgMenneskerNull1955Roald Sneisen (f. 1943) og Eli Sneisen (f-1945) på trappa i Sneisen Skilt for postkontoret i Mostadmarka
450-028-M20-B010.jpgMenneskerNull1944Roald Sneisen (f. 1943)
450-028-M20-B011.jpgMenneskerNull1958Gruppebilde ved konfirmasjon Roald Sneisen (f. 1943-)
450-028-M20-B012.jpgMenneskerNull1938-1939Skolebilde Sneisen Skole
450-028-M20-B013.jpgLandskapNull1934Sneisen og Kjønnåsen Høsten 1934
450-028-M20-B014.jpgMenneskerNull1943Gruppebilde i stua i Sneisen julen 1943
450-028-M20-B015.jpgMenneskerNull1943Gruppebilde i stua i Sneisen julen 1943
450-028-M20-B016.jpgMenneskerNull1940Gruppebilde da man tok vare på en tysk sperreballong som falt ned ved Viken i Mostadmark høsten 1940 Bildet er tatt ved Viken Nedre F-v: Martin Viken, Per Kallset, Kristen Sneisen, Einar Volden, John O Volden, nr. 10 er Einar Moen, andre ukjente
450-028-M20-B017.jpgMenneskerNull1940Man tok vare på en tysk sperreballong som falt ned ved Viken i Mostadmark høsten 1940 Bildet er tatt ved Viken Nedre
450-028-M20-B018.jpgMenneskerNull1945-1948Torbjørn Sneisen (1936-1948)
450-028-M20-B019.jpgMenneskerNullNullF.v: Torleif Torsteinsen Sneisen (1910-1978) og johan Thorvaldsen Viken f. 1913-1976) foran Ungdomshuset i Mostadmark som stod på Sneisen
450-028-M21-B000.jpgMenneskerNull1954Foran f.v: Adolf Torshaug (1898-1990) og Marit Torshaug (1895-1979) Bak f.v: Bjarne Torshaug 1927-2009) Gerda Torshaug (1937-2016) ,Brit,Torshaug (1929-1955)
450-028-M21-B001.jpgMenneskerNull1930-1936Adolf Torshaug (1898-1990),Bjarne Torshaug (1927-?) og Brit Torshaug (1929-1955) ved Snustaddammen Snustad Nedre og Snustad Øvre i bakgrunnen
450-028-M21-B002.jpgMenneskerNull1950-1955Familie på Molund F.v: Oskar Molund (1899-1971), Marta Molund (1938-) og Ane Molund (f. Næssmo i Selbu 1905-1989)
450-028-M21-B003.jpgBrudebildeNull1930-1940Brudebilde Oskar Molund (1899-1971) og Ane Molund (f. Næssmo 1905-1989)
450-028-M21-B004.jpgMenneskerNull1950-1960Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-) og Berit Reidarsdatter Snustad (1945-1964)
450-028-M21-B005.jpgMenneskerNull1950-1955Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-) spiller piano
450-028-M21-B006.jpgMenneskerNull1945Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-)
450-028-M21-B007.jpgMenneskerNull1941Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-)
450-028-M21-B008.jpgMenneskerNull1950-1955Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-) spiller piano
450-028-M21-B009.jpgMenneskerNull1955Familiebilde ved konfirmasjon Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-) Bak Signe Snustad (f.Berg 1915-1997) og Reidar Snustad (1907-1976) Foran står Ann og søster Berit Snustad (1945-1964)
450-028-M21-B010.jpgMenneskerNull1955Gruppebilde ved konfirmasjon Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-)
450-028-M21-B011.jpgMenneskerNull1945-1950F.v: Anny Snustad (g. Viken (1927-?), Karen Snustad (g. Kjøsnes 1936-) og Bjørg Snustad (1929-) Snustad Øvre
450-028-M21-B012.jpgMenneskerNull1932F.v: Anny Snustad (g. Viken (1927-?) og Bjørg Snustad (1929-) med en katt Snustad Øvre
450-028-M21-B013.jpgMenneskerNull1970-1980F.v: Margit Molund (1907-1997) og Arnold Molund (1916-1998)
450-028-M21-B014.jpgMenneskerNullNullFamiliebilde Bak f.v: Adolf Torshaug (1898-1990) og Marit Torshaug (1895-1979) Foran f.v: Gerda Torshaug (1937-2016), Bjarne Torshaug (1927-2009) og Brit,Torshaug (1929-1955)
450-028-M21-B015.jpgMenneskerNull1933Gruppebilde barnebarn av Henrik og Beret Snustad. Foran f.v: Bjørg Snustad, Bjarne Torshaug, Anne Venn, Bjørg Snustad. 2. rekke f.v: Beret Venn, Signe Snustad, Beret Snustad, Anny Snustad og Olaug Snustad. Bak f.v: Kjertina Venn med Ola T Venn , John J Ve
450-028-M21-B016.jpgMenneskerNull1931Familiebilde i Snustad Nedre
450-028-M21-B017.jpgMenneskerNull1933Gruppebilde i Snustad Foran f.v: Anny Snustad, Bjarne Torshaug, Anne Venn, Signe Snustad, Olaug Snustad, Beret Venn, Kjerstina Venn,og Henrik Venn. 2. rekke f.v: Marit Torshaug, Brit Torshaug, Torstein Snustad, Henrik Snustad, Beret Snustad (f.1924), Ber
450-028-M21-B018.jpgMenneskerNull1940-1948Beret Jonsdatter Snustad (f. Jøssås 1862-1948) Snustad Nedre
450-028-M21-B019.jpgMenneskerNull1940-1948Gruppebilde Beret Snustad med barn og barnebarn Snustad Nedre
450-028-M21-B020.jpgMenneskerNull1945-1948Foran: Bergitte Venn`s søster Jørgine Jøssås( f. 1888-?) på besøk fra USA
450-028-M21-B021.jpgMenneskerNull1933F.v: Bjarne Torshaug 1927-2009) og Brit,Torshaug (1929-1955)
450-028-M21-B022.jpgMenneskerNull1931F.v: Bjarne Torshaug 1927-2009) og Brit,Torshaug (1929-1955)
450-028-M21-B023.jpgMenneskerNull1945-1950Bjarne Torshaug 1927-2009)
450-028-M21-B024.jpgPortrettNull1962Edvin Moen (1941-) i militær uniform
450-028-M21-B025.jpgJaktNull1945Elgjakt på Kjønnåsmarka. F.v: Anneus Aarstad, John Leikvoll,Torstein Snustad og Ingvald Solem.
450-028-M21-B026.jpgMenneskerNull1935-1939Elgjakt F.v: Torstein Snustad, Jon Aarstad og Olav Solem
450-028-M21-B027.jpgMenneskerNull1945Elgjakt på Kjønnåsmarka .F.v: Torstein Snustad,John Leikvold,Anneus Aarstad og Ingvald Solem Selbu
450-028-M21-B028.jpgMenneskerNull1945Elgjegere og hunder
450-028-M21-B029.jpgMenneskerNull1950Emelie Snustad med barnebarn f.v: Gunhild Molund og Eli Trondsen
450-028-M21-B030.jpgMenneskerNullNullSittende foran Emelie Snustad med sine døtre og barnebarn. F.v: Gunnhild Molund, Signe Molund, Beret Rognås, Eldbjørg Rognås, Helga Snustad, Olaug Trondsen og Eli Trondsen
450-028-M21-B031.jpgMenneskerNull1929Torstein og Emelie Snustad med sine døtre. F.v: Olaug, Signe Beret og Helga
450-028-M21-B032.jpgMenneskerNull1929Torstein og Emelie Snustad med sine døtre. F.v: Olaug, Signe Beret og Helga
450-028-M21-B033.jpgPortrettNull1940-1950Torstein Henriksen Snustad (1893-1956) og Emelie Snustad (f. Skjærvold på Skatval 1885-1982)
450-028-M21-B034.jpgMenneskerNullNullEmelie Snustad (f. Skjærvold på Skatval 1885-1962)
450-028-M21-B035.jpgMenneskerNullNullTorstein Henriksen Snustad (1893-1956) og Emelie Snustad (f. Skjærvold på Skatval 1885-1982)
450-028-M21-B036.jpgMenneskerNull1954Emelie Snustad med barnebarna f.v: Elbjørg Rognaas, Eli Trondsen, Gunhilfd Molund og Ingrid Molund
450-028-M21-B037.jpgMenneskerNull1970-1980Emelie Snustad med hund og kalv
450-028-M21-B038.jpgMenneskerNull1965Emelie Snustad feirer 80 årsdag
450-028-M21-B039.jpgMenneskerNullNullF.v: Eli Trondsen (g. Brøset 1948-), Emelie Snustad (1885-1982) og Ingrid Molund (g. Hjertenes(1951-)
450-028-M21-B040.jpgMenneskerNull1965F. v: Ingrid Molund, Tor Viken (1960-2016) og Emelie Snustad
450-028-M21-B041.jpgMenneskerNullNullEmelie Snustad sine søstre f.v: Gunelie Gorset og Petrine Hestad begge født Skjærvold
450-028-M21-B042.jpgMenneskerNullNullEmelie Snustad (1885-1982)
450-028-M21-B043.jpgMenneskerNullNullPauline Skjærvold søter til Emelie Snustad
450-028-M21-B044.jpgMenneskerNull1965Emelie Snustad feirer 80 årsdag
450-028-M21-B045.jpgMenneskerNull1955Emelie Snustad feirer 80 årsdag
450-028-M21-B046.jpgMenneskerNullNullOla og Sara Skjærvold Emelie Snustad sine foreldre
450-028-M21-B047.jpgMenneskerNullNullAnna Skjærvold gift Forbord søster til Emelie Snustad
450-028-M21-B048.jpgPortrettNullNullGunelie Skjærvold søster til Emelie Snustad reiste til USA
450-028-M21-B049.jpgPortrettNullNullOlga Skjærvold, (g. Dalin) søster til Emelie Snustad
450-028-M21-B050.jpgPortrettNullNullOline Skjærvold gift med Robert Midtlyng med barna Oskar og Ragnar
450-028-M21-B051.jpgPortrettNullNullOline Midtlyng f Skjærvold
450-028-M21-B052.jpgPortrettNullNullOline Midtlyng f Skjærvold
450-028-M21-B053.jpgMenneskerNull1935-1940F.v: Brit Torshaug, Gerda Torshaug, Helga Snustad og Bjarne Torshaug ei geit Bildet er tatt på Enganvollen på Vennafjellet
450-028-M21-B054.jpgMenneskerNull1956Fam. Molund 1956 Foran f.v: Signe Molund, Ingrid Molund og Peder Molund. Bak f.v: Gunhild Molund og Trygve Molund
450-028-M21-B055.jpgMenneskerNull1925-1930Famile på Molund . Peder Olaf Uthus (1872-.1951)) og Gunhild Marta Olsdatter Molund (. Venn 1875-1930) og deres tolv barn
450-028-M21-B056.jpgMenneskerNullNullFamile på Molund .Foran f.v: Arnold, John, Kåre, Peder Olaf, Gunhild Marta, Sigvart, Bak f.v: Peder, Ilmar, Oskar, Ida, Karen, Gunda, Margit og Karen
450-028-M21-B057.jpgMenneskerNull1973Fire generasjoner F.v: Eli Brøset (mor), Emelie Snustad (oldemor), Heidi Brøset (datter) og Olaug Trondsen 8bestemor)
450-028-M21-B058.jpgMenneskerNull1975Fire generasjoner F.v: Olaug Trondsen 8bestemor), Eli Brøset (mor), Heidi Brøset (datter) og Emelie Snustad (oldemor)
450-028-M21-B059.jpgMenneskerNull1931Foran Beret og Henrik Snustad bak fra v.Torstein Marit, Kirsten, Reidar,J ohanna og Håkon Snustad
450-028-M21-B060.jpgMenneskerNull1933Foran Henrik og Beret Bak fra v, Reidar, Håkon, Kirsten, Marit, Johanna og Torstein Snustad
450-028-M21-B061.jpgMenneskerNull1933Foran Henrik og Beret Bak fra v, Reidar, Håkon, Kirsten, Marit, Johanna og Torstein Snustad
450-028-M21-B062.jpgMenneskerNull1966F.v: Tor Viken,Randi Viken, Helga Viken, Emelie Snustad, Anne Trondsen og Olaug Trondsen
450-028-M21-B063.jpgMenneskerNull1953Bak f.v: Gunhild og Trygve Molund foran f. v: Berit Sneisen og Norolf Venn
450-028-M21-B064.jpgMenneskerNull1930-1935F.v: Alma, Margit og Gunda Molund
450-028-M21-B065.jpgMenneskerNull1935-1940F.v: Ane, Oskar Kåre Peder, Margit, Sigvard og Signe Molund
450-028-M21-B066.jpgMenneskerNull1950F.v: Eli Torshaug, Gunn Molund Kjellrun Molund,Kristen T Sneisen Helga Snustad og Gunhild Molund
450-028-M21-B067.jpgMenneskerNull1940-1950Ilmar Molund og Julius Venn på skitur
450-028-M21-B068.jpgMenneskerNull1945-1950Margit Pedersdatter Molund (1907-1997) og Signe Torsteinsdatter Molund (1922-1964)
450-028-M21-B069.jpgMenneskerNullNullF.v: Norolf Venn, Magne Eidem og Terje Garberg
450-028-M21-B070.jpgMenneskerNull1940Arvid Wennberg, Ola T Venn, Bjarne Wennberg, Trond Wenn og Bjarne Torshaug på skitur Bildet er tatt på Ingridvollen på Vennafjellet
450-028-M21-B071.jpgMenneskerNull1946F.v: Karen Snustad,Brit Torshaug, Trygve Molund og Gerda Torshaug Bildet er tatt i Snustad Nedre
450-028-M21-B072.jpgMenneskerNull1945Gerda Torshaug og Brit Torshaug selbukofte og selbustrømper
450-028-M21-B073.jpgMenneskerNull1945Gerda Torshaug selbukofte og selbustrømper
450-028-M21-B074.jpgMenneskerNull1947Gerda Torshaug og Trygve Molund, Bildet er tatt i Snustad Nedre, Snustad Øvre i bakgrunn
450-028-M21-B075.jpgMenneskerNull1939Gerda Torshaug med dukke
450-028-M21-B076.jpgMenneskerNull1937Gerda Torshaug`s barnedåd 30 Mai 1937, Foran f.v: Bjarne Torshaug, Johanna Venn, Kristine Wennberg, Emelie Snustad, Beret Snustad og Signe Snustad I Midten f.v: Ola T Venn, Trond Wenn, Olaug Snustad, Helga Snustad og Brit Torshaug Bak f.v: Marit Tor
450-028-M21-B077.jpgMenneskerNull1955Ingrid Molund og Gunnhild Molund
450-028-M21-B078.jpgMenneskerNull1952Gunnhild Molund (1947-1998)
450-028-M21-B079.jpgMenneskerNull1970-1980Gunnhild Molund (1947-1998)
450-028-M21-B080.jpgMenneskerNull1949Gunnhild Molund (1947-1998) og Beret Snustad (g. Rognaas (1924-)
450-028-M21-B081.jpgMenneskerNull1953Gunhild Molund (f. Uvøyen i Meldal 1922-2003) og Kåre Molund (1921-1971) Påska 1953
450-028-M21-B082.jpgMenneskerNull1950Gunnhild Molund (1947-1998) og Olaug Snustad (g. Trondsen (1926-)
450-028-M21-B083.jpgMenneskerNull1950Gunnhild Molund (1947-1998) og Olaug Snustad (g. Trondsen (1926-)
450-028-M21-B084.jpgMenneskerNull1949Gunnhild Molund (1947-1998) og Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B085.jpgMenneskerNull1950Gunnhild Molund (1947-1998) og Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B086.jpgMenneskerNull1965-1970Gunnhild Molund (1947-1998) på hesteryggen Snustad Nedre
450-028-M21-B087.jpgMenneskerNull1958Gunnhild Molund (1947-1998), Ingrid Molund(1951-) og Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B088.jpgMenneskerNull1949Gunnhild Molund (1947-1998) med gyngehest Snustad Nedre
450-028-M21-B089.jpgMenneskerNull1958Hallstein Viken (1954-2010)
450-028-M21-B090.jpgMenneskerNull1949F.v: Gunnhild Molund og Helga Viken med Eli Trondsen på fanget
450-028-M21-B091.jpgMenneskerNull1947Helga Snustad (g Viken) med Trygve Molund på fanget
450-028-M21-B092.jpgMenneskerNull1940Bak f..v: Helga Snustad Olaug Snustad, Bjarne Torshaug Foran f.v: Brit Torshaug og Gerda Torshaug Snustad Nedre
450-028-M21-B093.jpgMenneskerNull1945-1950Helga Snustad (g Viken)
450-028-M21-B094.jpgMenneskerNull1920-1930Beret Jonsdatter Snustad (f. Jøssås 1862-1948) og Hernrik Trondsen Snustad (f. Langvik/Kringhaug 1862-1937)
450-028-M21-B095.jpgMenneskerNull1875-1880Hernrik Trondsen Snustad (f. Langvik/Kringhaug 1862-1937)
450-028-M21-B096.jpgKjøretøyNull1937Hernrik Trondsen Snustad (f. Langvik/Kringhaug 1862-1937) begravelse, lastebiler kjører fra Snustad Nedre
450-028-M21-B097.jpgMenneskerNull1937Hernrik Trondsen Snustad (f. Langvik/Kringhaug 1862-1937) begravelse, kiste og bil på gårdsplassen i Snustad Nedre, Snustad øvrei bakgrunnen
450-028-M21-B098.jpgMenneskerNullNullHenrik Venn Kåre Molund
450-028-M21-B099.jpgPortrettNull1945Familie på Snustad Øvre. Bak Håkon Snustad (1901-1972) og Berta Snustad (1901-?) Foran f.v: Bjørg Snustad (1929- ),Karen Snustad (1936-?) og Anny Snustad (1927-?)
450-028-M21-B100.jpgMenneskerNull1915-1920Håkon Snustad (1902-1972)
450-028-M21-B101.jpgMenneskerNull1935-1940Familiegruppe i Snustad Øvre Håkon Snustad sin familie og Jon Aarstad sin famile
450-028-M21-B102.jpgMenneskerNull1968-1972Høykjøring ca 1970 i Snustadøyan Peder Modulund ved høylasset og Trygve Molund kjører traktor
450-028-M21-B103.jpgMenneskerNull1930-1940Ida (f. Molund 1901-1976) og Gustav Spets med barna for f.v: . Eilif, Rolf, Eva, Ivar og Per Spets
450-028-M21-B104.jpgMenneskerNull1970-1975Ilmar Molund (1904-1995) høyonn, hest og slåmaskin
450-028-M21-B105.jpgMenneskerNull1950-1960Ilmar Molund (1904-1995)
450-028-M21-B106.jpgMenneskerNull1920-1930Ilmar Molund (1904-1995) og Peder Molund (1910-1988)
450-028-M21-B107.jpgMenneskerNull1952Ingrid Molund (g. Hjertenes 1951-)
450-028-M21-B108.jpgMenneskerNull1955Ingrid Molund (g. Hjertenes 1951-)
450-028-M21-B109.jpgMenneskerNull1900-1910Marit Halvorsdatter Kringhaug (f. Hulaas 1837-1913) hun var Ingrid og Trygve Molunds tip-oldemor på morsida
450-028-M21-B110.jpgMenneskerNull1890-1900Gunhild Olsdatter Venn (f. Bjørgaunet i Lånke 1814-1906). Tippoldemor på farsia til Ingrid og Trygve Molund
450-028-M21-B111.jpgMenneskerNull1954Tove Karin Molund (g. Holand 1952-) og Ingrid Molund (g. Hjertenes 1951-)
450-028-M21-B112.jpgMenneskerNull1959F.v: Ingrid Molund, Målfrid Viken og Halstein Viken Bildet er tatt på Hegra Festning
450-028-M21-B113.jpgMenneskerNull1960Ingrid Molund (g. Hjertenes 1951-)
450-028-M21-B114.jpgMenneskerNull1945-1950Familiegruppe på Molund
450-028-M21-B115.jpgMenneskerNull1930Familie i Koinntrøa. F.v: Henrik Venn, Johanna Venn, Anne Venn o Torvald Venn med Trond Venn på fanget. Bildet er tatt under bygging av huset som var flyttet fra Høybytrøa (Bjørnrommet) i Hommelvik
450-028-M21-B116.jpgPortrettNull1920-1925Johanna Henriksdatter (f. Snustad 1898-1989) Venn, og Torvald Torsteinsen Venn (1895-1975)
450-028-M21-B117.jpgMenneskerNull1915-1920Johanna Henriksdatter (f. Snustad 1898-1989) Venn
450-028-M21-B118.jpgMenneskerNull1918-1922Johannes Dehli med Snustad Øvre i Bakgrunnen ca 1920
450-028-M21-B119.jpgMenneskerNull1943Juleselskap på Molund 1943
450-028-M21-B120.jpgMenneskerNull1943Juleselskap på Molund 1943 Foran t.v: John Molund med trekkspill
450-028-M21-B121.jpgMenneskerNull1900-1910Kirsten Henriksdatter Snustad (g. Venn 1889-1936)
450-028-M21-B122.jpgMenneskerNull1959Klassebilde Storskolen Sneisen Skole
450-028-M21-B123.jpgMenneskerNull1960-1965Klassebilde Storskolen Sneisen Skole Foran f.v: Ukjent, Ingrid Molund, Tordis Kjøsnes og Odd Jostein Malvik I midten f.v: Målfrid Viken, Norold Venn, Marion Volden, Tove Molund og Berit Bonaunet. Bak f.v: Gunn Molund, Ukjent, Lærer Nyland og Ukjent
450-028-M21-B124.jpgMenneskerNull1970Høyonn/slåttonn i Koinntrøa
450-028-M21-B125.jpgMenneskerNull1970Høyonn/slåttonn i Koinntrøa
450-028-M21-B126.jpgMenneskerNull1970Høyonn/slåttonn i Koinntrøa
450-028-M21-B127.jpgMenneskerNull1970Høyonn/slåttonn i Koinntrøa
450-028-M21-B128.jpgMenneskerNull1970Høyonn/slåttonn i Koinntrøa Foran f.v: Torleif Larsen, Anne Larsen, Ragnhild Venn, Ola T Venn, Øystein Larsen, Trond Wenn og Torgeir Wenn. Bak står f. v: Pedre Molund, Johanna Venn og Ukjent
450-028-M21-B129.jpgMenneskerNull1970Gruppebilde i Koinntrøa F.v: Torleif Larsen, Anne Larsen og Peder Molund.
450-028-M21-B130.jpgMenneskerNull1955Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-) Konfirmansjon
450-028-M21-B131.jpgMenneskerNull1938Konfirmasjon gruppebilde Anne Venn (g. Larsen 1924-?) helt t.v.
450-028-M21-B132.jpgMenneskerNull1938Konfirmasjon gruppebilde Anne Venn (g. Larsen 1924-?) Fora f.v: Trond Wenn, Torvald Venn, Anne Venn, Johanna Venn og Ola T Venn. Bak f.v: Bjarne Torshaug, Signe Molund, Kjerstina Venn, Håkon Snustad og Henrik Venn
450-028-M21-B133.jpgMenneskerNull1938Konfirmant Anne Venn (g. Larsen 1924-?)
450-028-M21-B134.jpgMenneskerNull1941Konfirmant Anny Snustad (g. Viken 1927-?)
450-028-M21-B135.jpgMenneskerNull1938Konfirmant Beret Snustad (g. Rognaas 1924-)
450-028-M21-B136.jpgMenneskerNull1938Gruppebilde ved konfirmasjon Beret Snustad (g. Rognaas 1924-) Snustad Nedre
450-028-M21-B137.jpgMenneskerNull1960Gruppebilde ved konfirmasjon Berit Snustad (1945-1964)
450-028-M21-B138.jpgMenneskerNull1941Konfirmant Bjarne Torshaug (1927-?) Søstre Brit t.v. og Gerda t.h
450-028-M21-B139.jpgMenneskerNull1943Konfirmant Brit Torshaug (1929-1955)
450-028-M21-B140.jpgMenneskerNull1961Konfirmant Gunhild Molund (1946-1998) Snustad Nedre
450-028-M21-B141.jpgMenneskerNull1940Konfirmant Olaug Snustad (g. Trondsen 1926-) Snustad Nedre
450-028-M21-B142.jpgMenneskerNull1936Konfirmant Signe Snustad (g. Molund 1922-1964) Snustad Nedre
450-028-M21-B143.jpgMenneskerNull1936Gruppebilde ved konfirmasjon Signe Snustad (g. Molund 1922-1964)
450-028-M21-B144.jpgMenneskerNull1959Konfirmant Trygve Molund (1944-) Snustad Nedre
450-028-M21-B145.jpgMenneskerNull1959Konfirmant Trygve Molund (1944-) Mor Signe t.v: og far Peder t.h. Snustad Nedre
450-028-M21-B146.jpgMenneskerNull1935-1942Gruppebilde i Konntrøa F.v: Begitte Venn, Ole O Venn, Beret Snustad, Johanna Venn, Anne Venn, Johan J Venn, Ola T Venn, ? Molund, Trond Wenn, Torvald Venn og Henrik Venn
450-028-M21-B147.jpgMenneskerNull1975-1985Kvinneforening møte på Molund Foran f.v: Tora Sneisen, Ane Molund og Borhild Venn. Bak f.v: Anny Viken, Kristine Wennberg og Ukjent
450-028-M21-B148.jpgMenneskerNull1950Kåre Molund med tam-reven Mikkel i 1950
450-028-M21-B149.jpgMenneskerNull1950Kåre Molund med tam-reven Mikkel
450-028-M21-B150.jpgPortrettNull1940Kåre Molund (1921-2000) i militær uniform
450-028-M21-B151.jpgMenneskerNull1940Letemannskap som lette etter Beret Snustad i 1940
450-028-M21-B152.jpgMenneskerNull1930-1935Margit Molund og Gunda Molund
450-028-M21-B153.jpgMenneskerNull1930Marit og Adolf med Bjarne og Brit Torshaug
450-028-M21-B154.jpgPortrettNull1925-1930Marit og Adolf Torshaug
450-028-M21-B155.jpgMenneskerNull1915-1920Marit Torshaug (f. Snustad 1895-1973)
450-028-M21-B156.jpgMenneskerNull1920-1930Marit Torshaug (f. Snustad 1895-1973)
450-028-M21-B157.jpgBygningerNull1930-1935Molund stuggulån oppført i 1930 før den ble panelt utvendig
450-028-M21-B158.jpgBygningerNull1951Molund 1951
450-028-M21-B159.jpgBygningerNull1920-1930Molund før 1930
450-028-M21-B160.jpgMenneskerNull1963Molund flyfoto i farger
450-028-M21-B161.jpgMenneskerNull1960-1970Mostadmark Fotballag (gammelkallan)
450-028-M21-B162.jpgMenneskerNull1950-1955Olaug Snustad, Helga Snustad og Trygve Molund som sitter på ei vogn (sulky) trukket av en hund.
450-028-M21-B163.jpgMenneskerNull1940Gruppebilde ved konfirmasjon Olaug Snustad (g. Trondsen 1926-) Snustad Nedre
450-028-M21-B164.jpgMenneskerNull1950-1955Olav Viken, Olaug Trondsen, Trygve Molund og Helga Viken
450-028-M21-B165.jpgMenneskerNull1900-1910Ole Andreas Venn (1841-1927) Ol Ainnersa
450-028-M21-B166.jpgMenneskerNull1965Peder Molund 1965 slåttonn i Hansåsen med to hester og slåmaskin Snustad Øvre i bakgrunn
450-028-M21-B167.jpgMenneskerNull1950-1960Peder Molund 1965 harejakt to harer dobbelløpet haglgevær
450-028-M21-B168.jpgMenneskerNull1945-1950På Røstvollen/Røddesvoll/Røssvold på Leksdalsalmenningen. F.v: Peder Molund, Brynhild og Sivert Jullum på
450-028-M21-B169.jpgMenneskerNull1960-1970Peder Molund (1910-1988)
450-028-M21-B170.jpgMenneskerNull1930-1940Peder Uthus (Molund 1872-1951) med hest og sulky
450-028-M21-B171.jpgMenneskerNull1900-1910F.v: Martin Bakmark og Peder Uthus
450-028-M21-B172.jpgMenneskerNull1935-1940Skogplanting
450-028-M21-B173.jpgMenneskerNull1935-1940Skogplanting
450-028-M21-B174.jpgMenneskerNull1935-1940Skogplantingslag F.v: Alfhild Venn, Sigrid Nilsdal, Jenny Venn, Signe Snustad og Beret Venn
450-028-M21-B175.jpgMenneskerNull1935-1940Skogplanting
450-028-M21-B176.jpgMenneskerNull1934-1937Gruppebilde på Sommerstuggutrappa i Snustad Nedre
450-028-M21-B177.jpgMenneskerNull1940-1945Telttur F.v: Sigvart Molund,Ukjent, Anne Venn (g. Larsen), Signe Snustad (g. Molund) og Henrik Venn
450-028-M21-B178.jpgMenneskerNull1940-1945Telttur F.v: Signe Snustad (g. Molund),, Anne Venn (g. Larsen) og Sigvart Molund
450-028-M21-B179.jpgMenneskerNull1932-1933På tur til Mathilde og Steinar Tapper
450-028-M21-B180.jpgMenneskerNull1946Reidar Snustad (1907-1976) med Berit Snustad (1945-1964) på armen
450-028-M21-B181.jpgPortrettNull1925-1935Reidar Snustad (1907-1976)
450-028-M21-B182.jpgMenneskerNull1994Rognåsen sett fra sør Foldsjøen i bakgrunn
450-028-M21-B183.jpgMenneskerNullNullRolf Spets
450-028-M21-B184.jpgMenneskerNull1939Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre
450-028-M21-B185.jpgMenneskerNull1939Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre Peder Molund t.v. John J, Johan og Ole J Venn t.h
450-028-M21-B186.jpgMenneskerNull1939Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre Peder Molund t.v. Jørgen Venn t.h.
450-028-M21-B187.jpgMenneskerNull1939Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre oljemotor som drivkraft Lauvhaugen og Staurhusrabben i bakgrunn
450-028-M21-B188.jpgMenneskerNull1951Gunhild Molund (1947-1998) og mor Signe Molund (1922-1964) Snustad Nedre
450-028-M21-B189.jpgMenneskerNull1948Signe Molund (1922-1964) med Gunhild Molund (1947-1998) på amen og Trygve Molund (1944-) Snustad Nedre
450-028-M21-B190.jpgMenneskerNull1958Tur til Peilestasjonen på Vennafjellet. F.v: Julius Venn, Signe Molund Halstein Viken, Målfrid Viken og Ingrid Molund. Tilflukstsrommet t.h.
450-028-M21-B191.jpgMenneskerNull1935-1940Skogplanting
450-028-M21-B192.jpgMenneskerNull1957F.v: Ingrid Molund, Signe Molund, Halstein Viken, Anny Viken, Gunhild Molund og Målfrid Viken
450-028-M21-B193.jpgMenneskerNull1948F.v: Gunnhild Molund, Signe Molund, Peder Molund og Trygve Molund Snustad Nedre
450-028-M21-B194.jpgMenneskerNull1956Signe Molund (f. Snustad 1922-1964) og Peder Molund (1910-1988)
450-028-M21-B195.jpgMenneskerNull1960-1965Signe Molund (f. Snustad 1922-1964) og Peder Molund (1910-1988)
450-028-M21-B196.jpgMenneskerNull1956Signe Molund (f. Snustad 1922-1964) og Peder Molund (1910-1988)
450-028-M21-B197.jpgMenneskerNull1951Signe Molund (f. Snustad 1922-1964) og Peder Molund (1910-1988)
450-028-M21-B198.jpgMenneskerNull1947Reidar Snustads familie
450-028-M21-B199.jpgMenneskerNull1948Reidar Snustads familie
450-028-M21-B200.jpgMenneskerNull1950F.v: Reidar Snustad med Berit Snustad på fanget, Anna Snustad, Torleif Sneisen og Singe Berg Snustad
450-028-M21-B201.jpgMenneskerNull1951F.v: Trygve Molund, Beret Rognaas, Eldbjørg Rognaas, Gunhild Molund, Olaug Trondsen, Signe Molund og Ingrid Molund
450-028-M21-B202.jpgMenneskerNull1945-1950Kjellrun Molund (f. Viken 1924-?) og Sigvart Molund (1919-1997)
450-028-M21-B203.jpgMenneskerNull1960-1965Sjømannen Trygve Molund til høyre sammen med Tømmermann fra Hitra
450-028-M21-B204.jpgPortrettNull1962Skoleskipselev Trygve Molund i uniform
450-028-M21-B205.jpgMenneskerNull1962Skoleskipselev Trygve Molund i uniform om bord i skoleskipet Trøndelag
450-028-M21-B206.jpgMenneskerNull1970Skuronn med traktor og sjølbinder Trygve Molund på traktoren og Pederb Molund på maskina.
450-028-M21-B207.jpgMenneskerNull1968-1972Slåttgraut selskap på Snustad Nedre F.v: Peder Molund, Torvald Venn, Trond Venn, Torleif Larsen, Trygve Molund,Ola T Venn og to Ukjentehelt t.h
450-028-M21-B208.jpgBygningerNull1930-1935Snustadgårdene ca 1933
450-028-M21-B209.jpgBygningerNullNullSnustadgårdene sett fra Sneisberget
450-028-M21-B210.jpgBygningerNullNullSnustadgårdene sett fra Sneisberget
450-028-M21-B211.jpgBygningerNull1967Snustad Nedre 1967 Snustaddammen i forgrunnen er tømt.
450-028-M21-B212.jpgBygningerNull1920-1935Snustad Nedre ca 1930
450-028-M21-B213.jpgMenneskerNull1930-1940Gruppebilde i Snustad Nedre ca 1935
450-028-M21-B214.jpgMenneskerNull1936Gruppebilde i Snustad Nedre ca 1936 F.v: Beret Snustad, Helga Snustad, Ola T Venn, Trond Wenn, Bjarne Torshaug og Signe Snustad
450-028-M21-B215.jpgMenneskerNull1930-1940Gruppebilde i Snustad Nedre ca 1935
450-028-M21-B216.jpgBygningerNull1945-1955Snustad Nedre ca 1950 Snustaddammen i forgrunnen er fylt
450-028-M21-B217.jpgMenneskerNull1930-1940Høyonn i Snustad Øvre kjøring med hest og høyvogn Berta Snustad og Håkon Snustad
450-028-M21-B218.jpgMenneskerNull1930-1940Sverre Torshaug på jakt med to tiurer
450-028-M21-B219.jpgMenneskerNull1958Mostadmark sykepleieforening på tur til Nuttudal i Amdalsgrenda i Selbu ca 1958
450-028-M21-B220.jpgMenneskerNull1933-1938Søstrene Snustad F.v: Signe, Beret, Olaug og Helga
450-028-M21-B221.jpgMenneskerNull1931Søstrene Snustad Fora f.v: , Olaug og Helga Bak Signe og Beret
450-028-M21-B222.jpgMenneskerNull1920-1925Torstein Snustad med tiur og Birger Thorshaug på jakt med haglgevær
450-028-M21-B223.jpgMenneskerNull1970Teleløsning i Vennaveien ved Snustad Hansåsen Trygve Molund på traktoren. Peder Molund står bak
450-028-M21-B224.jpgMenneskerNullNullTofvald Venn 1895-1979
450-028-M21-B225.jpgMenneskerNull1962Tor Viken (1960-2016)
450-028-M21-B226.jpgMenneskerNull1905-1910Torstein Snustad (1893-1956)
450-028-M21-B227.jpgPortrettNull1910-1920Brødre Torstein Snustad (1893-1956) og Håkon Snustad (1901-1972)
450-028-M21-B228.jpgMenneskerNull1913Torstein Snustad (1893-1956) i militær uniform
450-028-M21-B229.jpgMenneskerNull1920-1930Torstein Snustad (1893-1956)
450-028-M21-B230.jpgMenneskerNull1910-1920Torstein Snustad (1893-1956) Bildet er tatt i Trøin
450-028-M21-B231.jpgMenneskerNull1953F.v: Trygve Molund, Olaug Trondsen, Emelie Snustad, Gunhild Molund,Torstein Snustad, Eli Trondsen, Olav Viken, Signe Molund, Ingrid Molund, Peder Molund og Helga Viken
450-028-M21-B232.jpgMenneskerNull1930-1940Gruppebilde Torstein Snustad sittende nr 2 f.v
450-028-M21-B233.jpgMenneskerNull1953Gruppebilde i Snustad Nedre
450-028-M21-B234.jpgMenneskerNull1930Gruppebilde hos Torvald og Johanna Venn i Koinntrøa
450-028-M21-B235.jpgMenneskerNull1951F.v: Torvald Venn, Norolf Venn og Trygve Molund
450-028-M21-B236.jpgMenneskerNullNullF.v: Torvald Venn og Ludvig Nilsdal
450-028-M21-B237.jpgMenneskerNull1915Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979) i militær uniform
450-028-M21-B238.jpgMenneskerNull1905-1910Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979)
450-028-M21-B239.jpgMenneskerNull1910-1920Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979) med hest muligens militær
450-028-M21-B240.jpgMenneskerNull1954Bak: Trygve Molund. Foran f.v: Gunhild Molund, Eli Trondsen og Ingrid Molund
450-028-M21-B241.jpgMenneskerNull1945Trygve Molund (1944-) og mor Signe Molund (1922-1964)
450-028-M21-B242.jpgMenneskerNull1960Gruppebilde i konfirmasjon Trygve Molund
450-028-M21-B243.jpgMenneskerNull1965Trygve Molund (1944-) i militær maninen uniform
450-028-M21-B244.jpgMenneskerNull1980-1985Trygve Molund (1944-) med ljå og Alfinn Venn Lånkstuggu, slåttonn
450-028-M21-B245.jpgMenneskerNull1950-1951Trygve Molund (1944-) og Gunhild Molund (1947-1998)
450-028-M21-B246.jpgMenneskerNull1950-1951Trygve Molund (1944-) og Gunhild Molund (1947-1998) slåttonn i Snustad Nedre
450-028-M21-B247.jpgMenneskerNull1949Trygve Molund (1944-) og Gunhild Molund (1947-1998)
450-028-M21-B248.jpgMenneskerNull1950Trygve Molund (1944-) og Gunhild Molund (1947-1998)
450-028-M21-B249.jpgMenneskerNull1947Trygve Molund og Gunhild Marta Molund (g. Vågen 1938-)
450-028-M21-B250.jpgMenneskerNull1960-1970Trygve Molund og Olav Viken
450-028-M21-B251.jpgMenneskerNull1944Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B252.jpgMenneskerNull1960-1965Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B253.jpgMenneskerNull1946Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B254.jpgMenneskerNull1950Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B255.jpgMenneskerNull1930-1940Mostinger muligens Mostadmark Sykepleieforening på tur Ukjent sted
450-028-M21-B256.jpgMenneskerNull1945-1950Gruppebildet ved stuggulåna på Molund
450-028-M21-B257.jpgMenneskerNull1937Veiarbeid Vennaveien 1937 F.v: Ukjent, John J Venn, Jørgen Wenn, John O Venn, Guttorm Torshaug og Julius Venn
450-028-M21-B258.jpgMenneskerNull1937Veiarbeid Vennaveien 1937 Spade, hakke og trillebår (sluskbår)
450-028-M21-B259.jpgMenneskerNull1937Veiarbeid Vennaveien 1937 Ved Snustaddammen . Sittende f.v: Peder Molund og Guttorm Torshaug. Stående f.v: John O Venn, John J Venn og Ukjent
450-028-M21-B260.jpgMenneskerNull1937Veiarbeid Vennaveien 1937
450-028-M21-B261.jpgMenneskerNull1930-1940Gruppebilde ved Venn Vestre (Vennagården) Foran f.v: Julius Venn og Peder Molund
450-028-M22-B000.jpgGruppeNull1950 til 1959Gruppebilde ved konfirmasjon Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-)
450-028-M22-B001.jpgMenneskerNullNullBeret Snustad med barn og barnebarn
450-028-M22-B003.jpgMenneskerNullNullHenrik og Beret Snustad med barn og barnebarn
450-028-M22-B004.jpgMenneskerNullNullHenrik og Beret Snustad med barn
450-028-M22-B005.jpgPortrettNullNullHenrik og Beret Snustad
450-028-M22-B006.jpgBegravelseNull1930 til 1939Henrik Snustad Begravelse 1937 Begravels følget forlater gårde. Kisten fraktes først på åpen lastebil.
450-028-M22-B007.jpgBegravelseNull1930 til 1939Henrik Snustad Begravelse 1937
450-028-M22-B008.jpgMenneskerNullNullHenrik Venn Kåre Molund
450-028-M22-B009.jpgMenneskerNullNullJon Molund Trekkspill
450-028-M22-B010.jpgGravstøtteNullNullJon Molund ved gravstøtten til John A. Leikvold, Ragnhild J. Leikvold og John J. Leikvold
450-028-M22-B011.jpgJordbrukKorntrøaNullKoinntrøa høionn
450-028-M22-B012.jpgJordbrukKorntrøaNullKoinntrøa høionn
450-028-M22-B013.jpgPortrettNullNullMarit Hulås Kringhaug
450-028-M22-B016.jpgSport fotballMostadmark FotballagNullMostadmark Fotballag
450-028-M22-B017.jpgSkytterlagMostadmark1930 til 1939Mostadmark Skytterlags 50 års jubileum 1937 Bildet er tatt ved ungdomshuset i Mostadmark Rekke 1 f.v: Guttorm Thorshaug, Thorleif Sneisen, Esten Fossen, Bjarne Viken, Palmer Andersen, Edvard Viken. Rekke 2 f.v: Esten Moen (brobak), ? Svedahl, Anders Jøssås, ? Brakstad(kjøpmann), Emanuel Kringhaug, Ole o. Venn, Rikard Viken, Sivert Sneisen. Rekke 3 f.v Jøssås?, NN, Nilsdahl, Jon Solhaugen Venn, Birger Thorshaug, Ole J. Venn, Harald Rognes, Bernhard Thorshaug, NN, Henrik Hulaas (far til Jacob), Mattias Bjerkan, Lars Larsen Rekke 4 f. v.:Mary Thorshaug Sneisen, Helga Volden?, Serina Volden, Karen Jøssås, Marit Viken, Astrid Aarstad, NN, Eeret Moen (Brobak), NN, NN, Gunlaug Thorshaug, Beretmarta? Venn, Ottar Sneisen. Rekke 5 f.v: Einar Moen, Georg Venn, Jørgen Venn, Johannes Storvik, Lars Buaasli, Jacob Sneisen, Johan O.Venn, Johan Aarstad, John Leikvold, Julius Venn, NN, Petter Jøssås, Krister T. Sneisen, Johan O. Volden (sønn til Serina)
450-028-M22-B018.jpgMenneskerSnustad NedreNullSnustad Nedre og Øvre
450-028-M22-B019.jpgMenneskerSnustad nedreNullSnustad Nedre Selskap
450-028-M22-B020.jpgMenneskerSnustad ØvreNullSnustad Øvre Høioinn Høyonn i Snustad Øvre kjøring med hest og høyvogn Berta Snustad og Håkon Snustad
450-028-M22-B021.jpgPortrettNullNullTorstein og Emelie Snustad
450-028-M22-B022.jpgMenneskerNullNullTorvald og Johanna Venn m_flere
450-028-M22-B023.jpgMenneskerNullNullTorvald Venn og Trygve Molund
450-028-M22-B024.jpgMenneskerNullNullTrygve Gunhild Berit Norolf
450-028-M23-B000.jpgMenneskerNullNullRolstad F.V: Ukjent, Johanna Pettersdatter Jøssås, Ukjent, Ukjent.
450-028-M23-B001.jpgMenneskerSørliNullUkjent 1.Sneisen Indre Sørli
450-028-M24-B000.jpgPortrettNull1900 til 1909Alfred Olsen Venn(1889-1915)
450-028-M24-B001.jpgPortrettNull1910 til 1919Alfred Anderssen Wennberg (1901-1966)
450-028-M24-B002.jpgPortrettNull1800 til 1899Anders Olsen Vennberg (1866-1926) i militær uniform
450-028-M24-B003.jpgPortrettNull1800 til 1899Anders Olsen Vennberg (1866-1926)
450-028-M24-B004.jpgMenneskerTrøin1910 til 1919F.v: Bernhart Torshaug, Signe Viken (g.Kjøsnes, Inga Reberg og Kjerstina Viken Snustadtrø, Trøin
450-028-M24-B005.jpgBarnNull1910 til 1919Elisabeht Marie Torsteinsdatter Wennberg (g. Høines 1914-1994)
450-028-M24-B006.jpgMenneskerNull1910 til 1919F.v: Ole J Venn Kristian Wennberg og Johan Wennberg
450-028-M24-B007.jpgMenneskerNull1910 til 1919Bak f.v: Petter Eidem,Torstein H Sneisen,Olaf Vennberg og Ole J Venn . Foran er ukjente i uniform
450-028-M24-B008.jpgMenneskerNull1900 til 1909Bak f.v: ,Torstein Vennberg ,Johan J Venn og Alfred O Venn. Foran f.v: Beret Marta Venn, Serine Venn (g. Volden) og Karen Venn (g. Jøssås)
450-028-M24-B009.jpgPortrettNull1800 til 1899Gjertrud Kristensdatter Wennberg (f. Sneisen 1863-1920)
450-028-M24-B010.jpgMenneskerNull1800 til 1899Gunhild Johansdatter Brobakk (f. Jøssås 1867-1936)
450-028-M24-B011.jpgGruppeNullNullGunhild og Henrik K neisen,Kristian,Torstein og Mathilde
450-028-M24-B012.jpgPortrettNullNullGustav Venn (1869-1955)
450-028-M24-B013.jpgMenneskerNull1900 til 1909Gustav Venn (1869-1955) med døtrene Ella Venn og Alma Venn
450-028-M24-B014.jpgMenneskerNull1800 til 1899F.v: Kirsten Venn og Gustav Venn Fjeldset i Hommelvik
450-028-M24-B015.jpgPortrettSørli1800 til 1899Henrik Kristensen Sneisen (1868-1919) Sørli
450-028-M24-B016.jpgPortrettNull1900 til 1909Johan O Venn (1878-1940) Bodde på plassen Botnan
450-028-M24-B017.jpgPortrettNull1800 til 1899John Rognås (1866-1946)
450-028-M24-B018.jpgPortrettNullNullJonetta Jonsdatter Jacobsen (f. Haldaas/Høgberget 1863-1941)
450-028-M24-B019.jpgBarnNull1900 til 1909Karl Mathias Olsen Viken (1897-1919) jobbet som militær i forsvaret og bodde i Oslo
450-028-M24-B020.jpgPortrettNullNullKjerstine Viken (f. Sneisen 1861-1925)
450-028-M24-B021.jpgKlassebildeFredly Folkeskole1900 til 1909Klassebilde Fredly Folkehøgskole
450-028-M24-B022.jpgPortrettNullNullKristian K Sneisen (1877-1957)
450-028-M24-B023.jpgMenneskerNull1900 til 1909Bak står: Kristian Sneisen Foran f.v: Kristian Wennberg og Torstein Wennberg
450-028-M24-B024.jpgPortrettNull1910 til 1919Rikard Haugan (1877-1955) var lærer ved Sneisen skole 1913-1939
450-028-M24-B025.jpgPortrettNull1800 til 1899Johanna Toresdatter Oldermilen (Hanna Verket g. Løvaas 1868-?) Mali Mila`s datter
450-028-M24-B026.jpgPortrettNull1800 til 1899Jørgine Toresdatter Oldermilen (g. Gjervan 1852-?) Mali Mila`s datter
450-028-M24-B027.jpgPortrettNull1800 til 1899Marit Eriksen Brandåsen Ytre (1850-?)
450-028-M24-B028.jpgMenneskerNull1880-1890Marta Fosmo (f. Haldaas/Høgberget 1868-?)
450-028-M24-B029.jpgMenneskerNull1880-1900Martin Johansen Grønberg (1855-1912)
450-028-M24-B030.jpgMenneskerNull1900-1910Bak: Ukjent. Foran f.v: Martin Vilhelm Iversen Jøssås (1893-1957), Gustav Midtsand (1880-1954) og Ukjent
450-028-M24-B031.jpgMenneskerNull1870-1890Ola Torkildsen Kindseth (1833-?)
450-028-M24-B032.jpgMenneskerNull1910-1920Ole Jonsen Venn (1896-1978) Rødmyrdalen
450-028-M24-B033.jpgMenneskerNull1909Ole Olsen Venn (1880-1960) og hustru Bergitte Jonsdatter (f. Jåsås 1896-1977) og barna f.v: Olaf Venn (1906-1992) og Klara Venn (g. Sneisen 1908-1971) Venn Vestre
450-028-M24-B034.jpgMenneskerNull1905-1910F.v: Ole Jonsen Venne (1896-1978), Jon Olsen Venn (1861-1915) og Kjerstine Venn (f. Jøsås 1858-1939) Venn Østre
450-028-M24-B035.jpgMenneskerNull1880-1900Pauline Toresdatter Viken (g. Berg 1868-1955)
450-028-M24-B036.jpgPortrettNull1910-1920F. v: Ukjent og Ragna Henriksdatter Sneisen (g. Spets 1902-?)
450-028-M24-B037.jpgMenneskerNull1905-1915Signe Jakobsdatter Nilsdal (g. Haugen 1894-1987)
450-028-M24-B038.jpgPortrettNull1890-1900Sivert Kristensen Sneisen (1874-1942) Høgstret Kringhaug
450-028-M24-B039.jpgMenneskerNullNullSøster Ingrid
450-028-M24-B040.jpgMenneskerNull1910-1920Torstein Henriksen Sneisen (1894-1986) Sørli
450-028-M24-B041.jpgMenneskerNull1920-1925F.v: Torstein Henriksen Sneisen (1894-1986) Sørli og Ukjent
450-028-M24-B042.jpgPortrettNullNullUkjent (Viken)
450-028-M25-B000.jpgMenneskerNull1938Familie i Viken Nedre F.v: Martin Olsen Viken (1902-167), Kjellrun Viken (g. Molund 1924-?), Margit Henriksdatter Viken (f. Sneisen 1905-1984), Mary Viken (g. Martinsen 1937-), Henrik Viken (1931-?) og Olav Viken (1927-?)
450-028-M25-B001.jpgMenneskerNull1950-1960Torstein og Borghild Sneisen, Martin Viken i båt med påhengsmotor, sannsynligvis på Heimfjordan.
450-028-M25-Nu mappe-B000.jpgMenneskerNull1910-1920F.v: Bernhart Torshaug, Signe Viken (g.Kjøsnes, Inga Reberg og Kjerstina Viken Snustadtrø, Trøin
450-028-M25-Nu mappe-B001.jpgMenneskerNull1940Martin Viken m fam ca. 1940. Foran f.v: Martin Viken (1902-1967), Mary Viken (f. 1937) gift Martinsen, Gunnar Viken (1936-1998) og Margit Viken (1905-1984) født Sneisen. Bak f.v: Kjellrun Viken (f.1924) gift Molund, Henrik Viken (1931-2017) og Olav Viken
450-028-M25-Nu mappe-B002.jpgMenneskerNull1945-1955F.v: Henrik Viken, Ola Kjøsnes og Olav Viken kortspill
450-028-M25-Nu mappe-B003.jpgMenneskerNull1930-1950Gruppebilde barn i Viken Nedre personer ukjent
450-028-M25-Nu mappe-B004.jpgMenneskerNull1920-1930Bil ved Millandet Foldsjøen Halvorsplassen i bakgrunn Signe Kjøsnes med flere
450-028-M25-Nu mappe-B005.jpgMenneskerNull1935-1950Kjellrun og Sigvart Molund
450-028-M26-B000.jpgMenneskerNullNullHåkon Snustad, Jon Bonaunet, Torsten Sneisen, Harald Rognås, Mathilda Sneisen, Gustav Rolstad og Agnes Sneisen
450-028-M26-B001.jpgMenneskerNullNullJohn Volden, Jørgen Venn, Johan J Venn, Ole J Wenn, Karen Jøssås, Serina Volden og Borghild Wenn
450-028-M26-B002.jpgBåterViken ØvreNullViken_Øvre Stor trebåt oppe på en tralle
450-028-M26-B005.jpgBygningerViken ØvreNullViken_Øvre Musikkant med fela og dame med blomster
450-028-M26-B006.jpgBygningerviken øvreNullViken_Øvre Musikant med fele og dame med blomster på tunet
450-028-M26-B007.jpgBygningerviken øvreNullViken_Øvre Dame med blomster sitter i en stol på tunet
450-028-M26-B012.jpgBygningerViken Øvre1910 til 1919Viken_Øvre Mostadmarken februar 1918
450-028-M26-B013.jpgBygningerViken ØvreNullViken_Øvre På verandaen i inngangspartiet 3 stykker sitter på verandaen
450-028-M26-B021.jpgBegravelseViken ØvreNullViken_Øvre Bilen frakter kisten
450-028-M26-B022.jpgBygningerViken ØvreNullViken_Øvre 2 damer forran inngangsverandaen
450-028-M26-B023.jpgBegravelseViken ØvreNullViken_Øvre Begravelsesermoni ute på tunet. U-3560
450-028-M26-B024.jpgBegravelseViken ØstrNullViken_Øvre Henrik Snustad Begravelse 1937 Begravels følget forlater gårde. Kisten fraktes først på åpen lastebil.
450-028-M26-B025.jpgJordbrukViken ØvreNullViken_Øvre to hester i 2 spann
450-028-M26-B026.jpgJordbrukViken ØvreNullViken_Øvre Hest med bøyvogn
450-028-M26-B027.jpgPortrettViken ØvreNullViken_Øvre Jente i gresset med en fiolin
450-028-M26-B028.jpgGruppeViken ØvreNullViken_Øvre Mann, dame, jente
450-028-M26-B029.jpgPortrettViken ØvreNullViken_Øvre Dame sitter på benken og venter.
450-028-M26-B030.jpgGruppeViken ØvreNullViken_Øvre Familie sitter på trappen veranda, mann, kone og 3 barn
450-028-M26-B031.jpgBygningerUngdomshusetNullViken_Øvre Mostadmark Ungdomslag
450-028-M26-B032.jpgPortrettViken ØvreNullViken_Øvre Mann, Dame, Mann
450-028-M26-B034.jpgPortrettViken ØvreNullViken_Øvre Dame, barn
450-028-M28-B000.jpgBygningerBonaunet Søndre1920-1940Bonaunet Søndre
450-028-M28-B001.jpgBygningerBrubakkenNullBrubakken med Gammelstallen
450-028-M28-B002.jpgKjøretøyNull1935-1940Haldor Kjøsnes sin rutebuss som besørget person- og godstrafikk mellom Hommelvik og Mostadmark 1930-1958 U-4575
450-028-M28-B003.jpgKjøretøyGranly Sneishaugan1940 til 1949Lastebil og buss tilhørende Haldor Kjøsnes. Steinar Kjøsnes Bildet er tatt ved Granly Sneishaugan Buss U-4544 Lastebil U-3382
450-028-M28-B004.jpgKjøretøySneishaugan1940 til 1949Lastebil og buss tilhørende Haldor Kjøsnes. Bildet er tatt ved Granholt (Waagans butikk) Sneishaugan Lastebil U-3382 Buss U-4544
450-028-M28-B005.jpgKjøretøySneishaugan1950-1955To busser tilhørende Haldor Kjøsnes. Bildet er tatt ved Granly Sneishaugan U-4589
450-028-M28-B006.jpgKjøretøySneishaugan1950-1955To busser tilhørende Haldor Kjøsnes. Bildet er tatt ved Granly Sneishaugan Buss U-4575 Buss U-4589
450-028-M28-B007.jpgKjøretøyNull1945-1950Lastebil og to busser tilhørende Haldor Kjøsnes. Bildet er tatt ved Granly Sneishaugan Lastebil U-4532 Buss U-4589 Buss U-4575
450-028-M28-B008.jpgKjøretøyNull1950-1960Rutebil Hommelvik - Mostadmark Rutevogn med Kjøsnes . Sted og personer ukjent U-4589
450-028-M28-B009.jpgKjøretøyNull1950-1960Busstur med Kjøsnes buss. Sted og personer ukjent Buss U-4589
450-028-M28-B010.jpgKjøretøyNull1945-1950Busstur med Kjøsnes buss. Sted og personer ukjent Buss U-4589
450-028-M28-B011.jpgBygningerEnganvolden1930 til 1939Enganvolden på Vennafjellet geiter
450-028-M28-B012.jpgBygningerEnganvolden1930 til 1939Enganvolden på Vennafjellet geiter
450-028-M28-B013.jpgBygningerEnganvolden1930 til 1939Enganvolden på Vennafjellet geiter
450-028-M28-B014.jpgBygningerNullNullTrondheim Torg Olav Trygvason
450-028-M28-B015.jpgBarnNullNullErna_ (88)
450-028-M28-B017.jpgMennerskerNullNullErna_ (112)
450-028-M28-B018.jpgMennerskerNullNullErna_ (120)
450-028-M28-B019.jpgBygningerNullNullFinnsk flagg??
450-028-M28-B020.jpgMennerskerNullNullErna_ (195)
450-028-M28-B021.jpgMennerskerNullNullErna_ (299)
450-028-M28-B022.jpgPortrettSlåttånd ljåNullEsten Pedersen Moen ( f. i Selbu 1877-?) slåttonn ljå
450-028-M28-B023.jpgBrudebilderNull1920 til 1929Fra Bryllupet til Borghild og Torsten H Sneisen hester rytter
450-028-M28-B024.jpgJakt/Fiske/FritidElgjaktNullF.v: Torvald Svedal, Bernhard Øren og Olaf Malvik elgjakt, Krag-Jørgensen gevær jathund
450-028-M28-B025.jpgArbeidslivJernverket1920-1930F.v: Kristian Haugen, Arnt Sæter og Richard Kringhaug arbeid med å bygge tømmerrenne ved Mostadmark Jernverk bestyrerboligen kalt Soria Moria i Bakgrunnen
450-028-M28-B026.jpgArbeidslivSkogsarbeidNullF.v: .Bjarne Wennberg, Kristen T Sneisen og Kåre Molund, skogsarbeid tølmmerhugst motorsag kjedesag
450-028-M28-B027.jpgJakt/Fiske/FritidElgjakt1950 til 1959Elgjakt F.v: Sigvart Molund, Martin Viken, Bjarne Venn, Skytter Sivert Sneisen og Kjører Knut Haugen, Krag Jørgensen gevær
450-028-M28-B028.jpgBygningerVenn Østre1930 til 1939Venn Østre, gammelhusa i Inervenna sett fra sydøst
450-028-M28-B029.jpgBygningerSetra ved Foldsjøen1950 til 1959Gammelhusa i Setra Sæter ved Foldsjøen
450-028-M28-B030.jpgBygningerSnustadtrøa1930 til 1939Gammelhusa Skogly Trøin Snustadtrø ca 1940 vinter
450-028-M28-B031.jpgBygningerBakken Bedehus1930 til 1939Bakken Bedehus
450-028-M28-B032.jpgBygningerDanielshaugen1930 til 1939Danielshaugen, skuronn, kornband på kornstaur, Gammelstuggu
450-028-M28-B033.jpgBygningerDanielshaugen1930 til 1939Danielshaugen, Gammelstuggu
450-028-M28-B034.jpgBygningerDanielshaugen1930 til 1939Danielshaugen, Gammelstuggu
450-028-M28-B035.jpgBygningerVenna Østre1930 til 1939Gammelstuggu Inervenna Venn Østre
450-028-M28-B036.jpgBygningerKjønnåsen1920 til 1929Kjønnåsen sett fra Sneisen, postkort 1920-1940?
450-028-M28-B037.jpgBygningerKjønnåsen1920 til 1929Kjønnåsen sett fra Sneisen, postkort, utsnitt av gammelhusa
450-028-M28-B038.jpgBygningerJernverket1920 til 1929Mostadmark Jernverk, Kontorbygnin, Contoiret i 1920
450-028-M28-B039.jpgBygningerVerkensplasse Dalen1930 til 1939Gammelstuggu på verkensplassen Dalen (Dala), vinter
450-028-M28-B040.jpgBygningerSnustad Nedre1930 til 1939Snustad Nedre ca 1930, med gammelhusa
450-028-M28-B041.jpgBygningerTorskjønn1930 til 1939Torskjønn med Gammelstuggu
450-028-M28-B042.jpgBygningerNedre Viken1910 til 1919Viken Nedre med gammelhusa
450-028-M28-B043.jpgBygningerViken Øvre1930 til 1939Viken Øvre med gammelstuggu t.h
450-028-M28-B044.jpgArbeidslivVennaveien1930 til 1939Guttorm Torshaug holder boret og Julius Venn slår med feisel hammer, Veiarbeid på Vennaveien 1937
450-028-M28-B045.jpgKjøretøyFossen1930 til 1939F.v: Ukjent og Haldor Kjøsnes, bildet er trolig tatt ved gården Fossen Buss med kjettinger
450-028-M28-B046.jpgMenneskerMolund1950 til 1959Henrik Venn brøyter snø med Anneus Aarstad sin bulldoser ved Molund en gang på 1950 tallet
450-028-M28-B047.jpgMenneskerInnervenna1940 til 1949Husbygging i Innervenna Venn Østre Foran f.v: Kjerstina Venn, Beret Venn, Torvald Venn og Julius Venn. Bak står f.v: John J Venn, Johan J Venn, Jon Volden, og Ole J Venn
450-028-M28-B048.jpgMenneskerInnervenna1940 til 1949Husbygging, støping av grunnmur i Innervenna Venn Østre F.v: Jørgen Wenn,Julius Venn. Ole J Venn, Torvald Venn , Ukjent, Ukjent, Ukjent og John J Venn
450-028-M28-B049.jpgMenneskerUkjentNullHøyberging på gammelmåten på ryggen med reip og det hele
450-028-M28-B050.jpgMenneskerSnustad Øwre1930 til 1939Høyonn i Snustad Øvre kjøring med hest og høyvogn Berta Snustad og Håkon Snustad
450-028-M28-B051.jpgMenneskerDanielshaugen1960 til 1969Høyonn på Danielshaugen kjøring med hest og høyvogn, Kristian I Haugen med tømmene og Jan Torshaug ved hesten
450-028-M28-B052.jpgHusdyrBonaunet1960 til 1969Slåttonn Bonaunet, hest og slåmaskin
450-028-M28-B053.jpgMenneskerBonaunet1950 til 1959Slåttonn Bonaunet, med hest , Ole E Bonaunet sitter på slåmaskina Håkon Bonaunet med riva.
450-028-M28-B054.jpgMenneskerMolund1930 til 1939Høyonn på Molund ca 1939, hest, høyvogn, sleperive
450-028-M28-B055.jpgMenneskerKoinntrøa1950 til 1959Høystakker Koinntrøa, Norolf Venn og bestefar Torvald Venn
450-028-M28-B056.jpgMenneskerTømmerskogen1930 til 1939I tømmerskogen, hest, støtting. Forkledning med granskjegg
450-028-M28-B057.jpgMenneskerTømmerskogen1930 til 1939I tømmerskogen, svans, sag, bakespade, øks
450-028-M28-B058.jpgMenneskerTømmerskogen1930 til 1939I tømmerskogen, svans, sag, bakespade, øks
450-028-M28-B059.jpgMenneskerTømmerskogen1930 til 1939I tømmerskogen, hest, støtting, tømmersaks. Forkledning med granskjegg Pedre Molund nr. 3 f.h
450-028-M28-B060.jpgMenneskerNull1910 til 1919Iver Grindbak og Gunhild Rolstad, trening, boksing, boksehansker
450-028-M28-B061.jpgMenneskerTømmerfløting1940 til 1949Kaffepause i fløytinga, nærmest sitter Torvald Venn
450-028-M28-B062.jpgMenneskerBonaunet1930 til 1939Ole og Karen Bonaunet foran husa, Foldsjøen i bakgrunn
450-028-M28-B063.jpgLandskapKarslyst1900 til 1909Karslyst Hommelvik sett fra Sannan
450-028-M28-B064.jpgMenneskerHesteskyss1960 til 1969Knut Haugen (1928-2019) med hest og slede sluffe
450-028-M28-B065.jpgMenneskerTømmertransport1950 til 1959Knut Haugen (1928-2019) med hest og tømmerstøtting og hund
450-028-M28-B066.jpgMenneskerDanielshaugen1950 til 1959Såttonn på Danielshaugen Kristian Haugen henger gras i hesje
450-028-M28-B067.jpgMenneskerDanielshaugen1950 til 1959Høyonn på Danielshaugen Kristian Haugen kjører med hest og høyvogn
450-028-M28-B068.jpgMenneskerDanielshaugen1960 til 1969Såttonn på Danielshaugen Kristian Haugen kjører med hest og sleperive
450-028-M28-B069.jpgMenneskerDanielshaugen1950 til 1959Såttonn på Danielshaugen Kristian Haugen kjører med hest og sleperive
450-028-M28-B070.jpgMenneskerDanielshaugen1950 til 1959Kristian Haugen kjører med hest og lovogn med framstøtting oppi, Danielshaugen
450-028-M28-B071.jpgMenneskerMolund1950 til 1959Kåre Molund (1921-200)med tam-reven Mikkel i 1950
450-028-M28-B072.jpgKjøretøyNull1945-1955Lastebil med plankelass. F.v: Melvin Moen, Erling Moen og Peder Moen
450-028-M28-B073.jpgMenneskerNordheim1930 til 1939Mikal Eidem (1904-1976) skuronn, høyrive, Nordheim
450-028-M28-B074.jpgMenneskerTømmerskogen1930 til 1939Mikal Eidem (1904-1976) i tømmerskogen med øks Nordheim
450-028-M28-B075.jpgMenneskerSneishaugan1940 til 1949Mostadmark Sentrum, Sneishaugan, Mostadmark Meieri t.v. butikken filial samvirkelaget t.h. Anneus Aarstad og Jenny Volden(Solem), Beret Moen i bakgrunn
450-028-M28-B076.jpgMenneskerSneisen1920 til 1929Mostadmarkens Ungdomslag og Ungdomshuset på Sneisen
450-028-M28-B077.jpgSport HoppNonstadbakken1930 til 1939Hopprenn i Nonstadbakken, Nostadberget i Fossen grenda
450-028-M28-B078.jpgJakt/Fiske/FritidVenn Vestre1920 til 1929Ole Olsen Venn (1880-1960) med jakthund og Remingtonrifle. Foran gammelstuggu på Venn Vestre
450-028-M28-B079.jpgKjøretøyMila1950 til 1959Ole P Eidem kjørte av veien nedi Mila Lastebil U-4526
450-028-M28-B080.jpgKjøretøyMila1950 til 1959Ole P Eidem kjørte av veien nedi Mila Lastebil U-4526
450-028-M28-B081.jpgMenneskerHansåsen1960 til 1969Peder Molund 1965 slåttonn i Hansåsen med to hester , tospann og slåmaskin Snustad Øvre i bakgrunn
450-028-M28-B082.jpgMenneskerTømmerhogst1930 til 1939Petter Jonsen Jøssås (1849-1932) som skogskar med øks og svans sag 82 år
450-028-M28-B083.jpgMenneskerSlottdalen1930 til 1939Skogplanting Slottdalen
450-028-M28-B084.jpgMenneskerVennavolden1950 til 1959Skogplanting ved Vennavolden Asbjørn Sneisen ,Odd Venn, Bjarne Vennberg og Ola O Venn
450-028-M28-B087.jpgMenneskerKoinntrøa1930 til 1939Potetopptaking i Koinntrøa med hest og potetopptaker. Torvald Venn ved hesten
450-028-M28-B088.jpgMenneskerNull1950 til 1959Potetopptaking med hest og potetopptaker
450-028-M28-B089.jpgMenneskerJernverket1910 til 1919Sagbruket ved Mostadmark Jernverk, Foldsjøen og Foldsjødemningen i bakgrunn
450-028-M28-B090.jpgMenneskerVenn Østre1930 til 1939Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre
450-028-M28-B091.jpgMenneskerVenn Østre1920 til 1929Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre Peder Molund t.v. John J, Johan og Ole J Venn t.h
450-028-M28-B092.jpgMenneskerVenn Østre1930 til 1939Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre Peder Molund t.v. Jørgen Venn t.h.
450-028-M28-B093.jpgMenneskerVenn Østre1930 til 1939Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre oljemotor som drivkraft Lauvhaugen og Staurhusrabben i bakgrunn
450-028-M28-B094.jpgMenneskerSolhaugen1930 til 1939Saging av hustømmer på Solhaugen, hos Julius Venn
450-028-M28-B095.jpgMenneskerSolhaugen1930 til 1939Saging av hustømmer på Solhaugen, hos Julius Venn som sitter oppe på sagbenken, oljemotor
450-028-M28-B096.jpgMenneskerVikaslette1930 til 1939Saging av trelast i Vikaslette 1939 F.v: John Leikvold, Guttorm Torshaug, Jon Aarstad, Julius Venn, Olav Viken, Ukjent og Martin Viken
450-028-M28-B097.jpgMenneskerVikaslette1930 til 1939Saging av trelast i Vikaslette 1939
450-028-M28-B098.jpgMenneskerVikaslette1930 til 1939Saging av trelast i Vikaslette 1939
450-028-M28-B099.jpgMenneskerSkogplanting1940 til 1949Skogplanting 1945
450-028-M28-B100.jpgMenneskerSkogplanting1940 til 1949Skogplanting 1945
450-028-M28-B101.jpgMenneskerSkogplanting1940 til 1949Skogplanting 1945
450-028-M28-B103.jpgMenneskerDanielshaugen1930 til 1939Skuronn på Danielshaugen. Signe og Kristian Haugen, hest og (sjølbinder selvbinder) dette er ingen selvbinder
450-028-M28-B104.jpgKjøretøy1930 til 1939Snøbrøyting med Lastebil og snøplog
450-028-M28-B105.jpgJakt/Fiske/FritidNull1920 til 1929Torstein .Snustad og Birger Thorshaug på fuglejakt med en tiur og haglgevær
450-028-M28-B106.jpgJakt/Fiske/FritidNull1910 til 1919Tiur Jakt Rolstad, Christian L Saxevig Saxvik, Tre tiurer, fuglehund
450-028-M28-B107.jpgMenneskerDalen1950 til 1959Torvald Sivertsen Sneisen (1900-1980) Dalen Dala med hest, vinter
450-028-M28-B108.jpgMenneskerNull1930 til 1939Torvald Venn pløyer med hest og plog med treramme
450-028-M28-B109.jpgMenneskerViken Nedre1910 til 1919Ola Ole Pedresen Viken (1858-1930) med hest Viken Nedre
450-028-M28-B110.jpgMenneskerSelbusjøem1950 til 1959Tømmerhugging skogsarbeid på sørsida av Selbusjøen
450-028-M28-B111.jpgMenneskerSelbusjøen1950 til 1959Tømmerhugging skogsarbeid på sørsida av Selbusjøen
450-028-M28-B112.jpgMenneskerSelbusjøen1950 til 1959Tømmerhugging skogsarbeid på sørsida av Selbusjøen
450-028-M28-B113.jpgMenneskerSelbusjøen1950 til 1959Tømmerhugging skogsarbeid på sørsida av Selbusjøen
450-028-M28-B114.jpgMenneskerSelbusjøen1950 til 1959Tømmerhugging skogsarbeid på sørsida av Selbusjøen
450-028-M28-B115.jpgMenneskerSelbusjøen1950 til 1959Tømmerhugging skogsarbeid på sørsida av Selbusjøen
450-028-M28-B116.jpgMenneskerTømmerkjøring1930 til 1939Tømmerkjøring med hest og støtting, ukjent person
450-028-M28-B117.jpgMenneskerTømmerkjøring1930 til 1939Tømmerkjøring med hest og støtting, ukjent person
450-028-M28-B118.jpgMenneskerMoli1950 til 1959Tømmermåling på Moli. F.v: . Ottar Sneisen, Håkon Bonaunet, Meråkerbygg, Bjarne Venn og Jon Sneisen
450-028-M28-B119.jpgArbeidslivHomla1930 til 1939Tømmervål i Homla En utfordring for tømmerfløtere å få dette nedover elva
450-028-M28-B120.jpgArangemangHomla1930 til 1939Tømmervål i Homla Fløtere i sitt våte element
450-028-M28-B121.jpgArbeidslivHomla1930 til 1939Tømmervål i Homla Ikke så greit å få tømmeret forgi mettifossen
450-028-M28-B122.jpgArbeidslivHomla1930 til 1939Tømmerfløting tømmervål i Homla ved Dølafossen Fløterne med stakene for å lede tømmeret
450-028-M28-B123.jpgMenneskerNull1930 til 1939Arbeidslag med spade ved Kjønnåstjønna
450-028-M28-B124.jpgTransportNull1940 til 1949Hador Kjøsnes drivervVedkjøring med lastebil U-3382
450-028-M28-B125.jpgArbeidslivVennavegen1930 til 1939Veiarbeid Vennaveien 1937 F.v: Ukjent, John O Venn, Guttorm Torshaug, John J Venn og Pedre Molund
450-028-M28-B126.jpgArbeidslivVennavegen1930 til 1939Veiarbeid Vennaveien 1937 Spade, hakke og trillebår (sluskbår)
450-028-M28-B127.jpgArbeidslivVennavegen1930 til 1939Veiarbeid Vennaveien 1937 F.v: Ukjent, John J Venn, Jørgen Wenn, John O Venn, Guttorm Torshaug og Julius Venn
450-028-M28-B128.jpgArbeidslivVennavegen1930 til 1939Veiarbeid Vennaveien 1936
450-028-M28-B129.jpgArbeidslivVennavegen1930 til 1939Veiarbeid Vennaveien 1937 Ved Snustaddammen . Sittende f.v: Peder Molund og Guttorm Torshaug. Stående f.v: John O Venn, John J Venn og Ukjent
450-028-M28-B130.jpgBygningerViken Øvre1930 til 1939Ola Kjøsnes (1931-1989) i barnevogn med Viken Øvre i bakgrunn
450-028-M28-B131.jpgBygningerSneishaugan1950 til 1959Hilsen fra Granholt Mostadmark Alfred Waagans hus Granholdt på Sneishaugan
450-028-M28-B132.jpgBygningerSneishaugan1930 til 1939Sneishaugan kafee lastebil utenfor Alfred Waagans hus Granholdt på Sneishaugan før krigen
450-028-M28-B133.jpgBygningerVikaslette1930 til 1939Bohuset i Vikaslette 1939
450-036-Anne B.Moen-B000.jpgGruppeNullNull4 herrer foran en hytte bygning og en ungdom på trekkspill Fra v: John Gjervan, Arnt Fossen, Harald Haugen, Arnt Sæther, Bjarne Warmdal.
450-036-Anne B.Moen-B001.jpgNullNullNull2.rekke:nr.1 fra v: Olaf Larsen, nr.3:Ole Fosli. Midt i bildet: Johannes Storvik. Foran fra v: Gudrun Fossen, Brynhild Fossen.
450-036-Anne B.Moen-B002.jpgNullNullNullSkøyterenn Mogjerdet. 1 fra v: Reidar Lundberg, nr.3: mulig Erling Andersen.
450-036-Anne B.Moen-B003.jpgNullNullNullHyttetur til Buaashytta ved Bakktjønna. Personer: 4. fra venstre Bernice Falck , 5. Ulrik Buaas 6 fra vestre Anna Sveian
450-036-Anne B.Moen-B004.jpgNullNullNullFotball på Røros. 1.r.nr.3: Bjarne Haldberg. nr. 4 i andre rekke Eiliv Spets, bakerst rekke fra venstre nr. Petter Brandsleth, nr. 6 Einar Brandsleth Hjalmar Lundberg med armene rundt ei foran.
450-036-Anne B.Moen-B005.jpgNullNullNullBakerst til høyre:Odd Berg og Georg Pettersen. Foran: Jenny Sveian, Ingegjerd Kallseth, Tortleif Pettersen, Petter Sletaune.
450-036-Anne B.Moen-B006.jpgSport SvømmingNullNullBilde av to svømmere. Oskar Spets og n.n.
450-036-Anne B.Moen-B007.jpgGruppeNullNullFredrikke og Sigurd Lindboe.
450-036-Anne B.Moen-B008.jpgGruppeNullNullTelttur . Sosialt samvær med trekkspillmusikk. Øverst til h. Fridtjof Bostad.
450-036-Anne B.Moen-B010.jpgNullNullNullSLETTES !
450-036-Anne B.Moen-B012.jpgGruppeNullNullUtflukt. Gerorg Pettersen ytterst i andre rekke. Nr. 4 fra venstre rekke er Torleif Pettersen
450-036-Anne B.Moen-B013.jpgGruppeNullNullFørste rekke N.N, Borghild Bakken, Magnus Nilsen, Selma Sandstrøm, Laura Jakobsen, N.N.. Foran Jon Jakobsen. Bakerst Hjarmar Lundberg og Thomas Nilsen (?)
450-036-Anne B.Moen-B014.jpgArbeidslivNullNullseilskuta på havna i Sollia.
450-036-Anne B.Moen-B015.JPGArbeidslivBorkdalsammen1930 til 1939Pliktarbeid i Borkalsdammen i sommer der vi får vannet fra. Sigurd Melbye, Peder Jøsas, Martin Moan, Lars larsen, Johan Halberg, Peder Moan, Arne Dahl, Kristian Nygaardsvold, Kristian Dahl, Olaf Larsen
450-036-Anne B.Moen-B016.JPGFlyhavnaSannan1940 til 1949Tysk fly oppe på slippen ved den nye hangarden på Sannan.
450-036-Anne B.Moen-B017.JPGLandskapSentrum1930 til 1939Avisutklipp fra sentrum i Hommelvik, Samvirkelaget Tårngården, Venstre forskerm på en sort bil til Høyre i bildet. Fra Bladet i 2017. Bilen er en Citroen. Helt til høyre i bildekant over bilen er noen damer på vei opp Meieribakken. Første hus på høyre side er Hommelvik Samvirkelag, det som året før het Hommelvik Aktieforening. Det var som skiltet viser Cafe i andre etasje og fruktavdeling på hjørnet av huset. Mellom de to første husene går i dag Johan Nygaardsvolds gate, men den gang het området Stykket. Huset bortenfor tilhører også Samvirkelaget, oppsatt i 1927/28. Her var fiskmat, kolonial og manufakturavdeling. Det lyse huset vi ser litt av, var Wahls kolonialforretning, noe senere drev Ivar Bye butikken der. Det store huset vi ser bakgrunnen var Eidems manufakturavdeling. Til Venstre av riksveien ligger et hvitt hus med jernbaneboliger. Vi ser også inngangen til jernbanestasjonen på venstre side. Informasjonen gitt av: Hans Auran, Brit Randi Reberg, Harald Kullbotn, Per Arne Holtesmo og Herman Jensen
450-036-Anne B.Moen-B018.JPGPortrettJohan NygaardsvoldNullJohan Nygardsvold i Amerika. Står i en inngangsportal
450-036-Anne B.Moen-B019.JPGBygningerNullNullJohan nygaardsvold ved en bildør utenfor en åpen hageport i amerika
450-036-Anne B.Moen-B020.JPGGruppeBergskogenNullBilde fra Bergskogen. Sittende foran: Bernice Fack og Åse Buaas. Barna bak er ikke kjent. Huset bak er huset som Johan Berg fikk satt opp.
450-036-Anne B.Moen-B021.JPGGruppeHommelvik meieriNullForan Hommelvik Meieri. Fra v. n.n., Harald Midtsand, Reidar Moan, n.n., Morten Moan, W. Halseth(?)
450-036-Anne B.Moen-B022.JPGArbeidslivHommelvik MeieriNullBakgården på Hommelvik Meieri. Ansatte er Ellen Mæhre, Tordis Hallien Nilsdal og Eli Bostad Landsem
450-036-Anne B.Moen-B023.JPGHommelvik BrukHomlaNullAnne Berit Moen: Det er min far Reidar Moan på gammel brua over Homla med Kjerratten og potetkjelleren i bakgrunnen.
450-036-Anne B.Moen-B024.JPGJakt/Fiske/FritidBlåbærskogenNullGustav Granås liggende på blåbærtur ute i lynget og sin bøtte
450-036-Anne B.Moen-B025.JPGUtfluktBlåbærskogenNullAvisutklipp "det gamle bilde" innsendt av HHV Fra v. NN, NN(Sjåfør), Gyda Person, Margit, Gyda, Inga, Gudrun Sneisen Forran Reidun Nilsdal
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B000.JPGHommelvik ManskorSangerstevne Stjørdal1930 til 1939Sangerstevne på Stjørdal 1938?
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B001.JPGHommelvik ManskorSelbu1940 til 1949Hommelvik mannskor på tur til Selbu
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B002.JPGHommelvik ManskorMostadmarkNullManskoret synger i mostadmark
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B003.JPGHommelvik ManskorSelbuNullViser turnegenskaper Fra v. NN, NN, Jørgen Stensås, Harry Næss, NN,NN, Alf Holberg, Georg Pettersen, Reidar Moan, NN, Petterr Slettaunet
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B004.JPGHommelvik ManskorSelbusjøen1940 til 1949Manskoret på båttur selbusjøen med Kong Sverrei 1943
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B005.JPGHommelvik ManskorSelbusjøen1940 til 1949Manskoret på Selbusjøen i 1943 Hommelvik Mannskor på tur med Kong Sverre på Selbusjøen i 1943 Dirigent Knut Kalseth. Vi ser i front: Håkon Byberg, Erling Loretsen, Hjalmar Jøssås, Odd Berg, Ludvik Aasback, Erling Svingen, Petter Slettaunet, Samuel Widerø, Reidar oan, Georg Pettersen, Torleif Pettersen
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B006.JPGHommelvik ManskorSelbu1940 til 1949Hommelvik Manskor på tur til Selbu, her er noen av damene som var med Fra V. NN, NN, NN, NN,NN, NN, Samuel Widerøe, Torleif Pettersen, NN, NN
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B007.JPGHommelvik ManskorSelbustrand kirke1940 til 1949Hommelvik Mannskor synger i Selbustrand kirke
450-036-M03-Sport-B000.JPGSport skiGymsalen ungdomsskolen1990 til 1999Hommelvik Idrettslag Langrennsavdelingen 17.09.1991 Fotografering av aktive og ledere i nye drakter. Presentasjon av nye drakter. 1.Rekke f.v: Roger Moen, Trond Moen, Marit Moen, Lill Bente Moen, Arild Moen, Anders Eggen, Torstein Waldal, Espen Brandslett, Roger Hammer, Ole Erik Thoresen, Marit Sneisen 2.Rekke f.v:.Hjørdis Sesseng, Birgit Viken, Bjørg Hammer, Eldrun Hansen, Gerd Fjellseth, Olaug Moen, Mary Moen, Kari Slind. 3.Rekke f.v: Niklas Morgen, Ellinor Johansen, Magnhild Johansen, Mats Valleraunet, Torun Sneisen, Sindre Eggen, Hans Olav Korsan, Per Erik Fjellseth, Rune Moen, Astri Waldal Are Rønning. 4.Rekke f.v: Sigurd Wullum, Esten Murbrekk, Tommy Sagmyr, David Wåseth, Ola Renå, Oddmund Slind, Frode Aksnes, Ronny Hammer, Christer Haugan, Inge Fjellseth, Helge Øwre, Janne Marita Hansen. 5.Rekke f.v: Ståle Slind, Per Eggen, Frode Johansen, Tor Helge Hansen, Aage Moen, Kåre Hammer, Trond Murbrekk, Kai Ove Moen, Gunnar Sesseng. 6.Rekke f.v: Morten Hammer, Lars Waldal, Aksel Sundt, Bård Aksnes, Håvard Rønning, Arne Moen, Torgeir Aksnes, Harald Sneisen, Villy Valleraunet
450-040-Ivar Pettersen-B000.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B001.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B002.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B003.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B004.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B005.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-041-M01-B000.jpgLandskapKjønnåsenNull2 menn speider nedover fossagårdene
450-041-M01-B001.jpgLandskapHomla NessdammenNullStuper ut i Homla ved nesdammen.
450-041-M01-B002.jpgLandskapSandfjæraNullSandfjæra med flyhangar og fly oppstilling. Bildet tatt fra kjellandhaugen. Smeplassen i forgrunnen, planunderbgangen. Fjæra sjø.
450-041-M01-B003.jpg17. MaiSannanNullOpptog innover mot sannan
450-041-M01-B004.jpgLandskapHaugenbakkenNullHaugenbakken opptog
450-041-M01-B005.jpgGruppeLangstein1930 til 19393 musikanter fele, trekkspill, gitar, tromme Teltleir langstein
450-041-M01-B007.jpgArbeidslivSannan1930 til 1939Fra Sannan ca 1938 1939 i bakgrunnen ser vi husene fra v. Hagenstad(Ottar, Bjarne, Sofie), Økstad, (Sandvang) Haakon Sandmark, (Sverre) Myran, (Sivert) Forsklund (gift med Skauge) Slektskap ? Drosje-eier Palmer Skauge med sin bil. Reiste senere til Orkanger og bosatte seg der.
450-041-M01-B008.jpgEtterkrigsdageneHommelvik sentrum1940 til 19492 tyske soldater spaserer på jernbanen. Samvirkelaget,hommelvik skole i bakgrunnen. En del av bygdas innbyggere ser mot soldatene.
450-041-M01-B009.jpgKrigsåreneStasjonsfjøraNullMillerkaia Rester av fly
450-041-M01-B010.jpgLandskapDjupvasskaiaNullDjupvasskaia under bygging
450-041-M01-B011.jpg17. MaiNullNullOpptog Plakat "Fyll er ikke fest"
450-041-M01-B012.jpg17. MaiNullNullOpptog Innover sannan
450-041-M01-B013.jpg17. MaiHaugenbakkenNullHaugenbakken Opptog
450-041-M01-B014.jpgLandskapNullNullMobekken kulvert ved idrettsplassen. Brannstasjonen.
450-041-M02-Maleri-B000.JPGMaleriGrustaketNullFra Grustaket. Gården "Røsten" med arresten til venstre.
450-041-M02-Maleri-B001.JPGMaleriGrustaket ArrestenNullArresten i Grustaket
450-041-M02-Maleri-B002.JPGMaleriStrømmengårdenNullKveldsro (Strømmengården) på Mojalet.
450-041-M02-Maleri-B003.JPGMaleriStykketNullFra Stykket. Johan Nygaardsvolds gate.
450-041-M02-Maleri-B004.JPGMaleriSentrumNullFra sentrum. Riksvei 50
450-041-M02-Maleri-B005.JPGMaleriGrustaketNullFra Grustaket. Til høyre Breidablikk(Bykvistgården), Sollihaughuset, Losjelokalet
450-041-M02-Maleri-B006.JPGMaleriBúnntergårdenNullFra sentrum. Frydenlund og Brakstadgården
450-041-M02-Maleri-B007.JPGMaleriGrustaketNullGrustaket med Samvirkelaget til venstre
450-041-M02-Maleri-B008.JPGMaleriKassernNullBrukesgården og Kassern
450-041-M02-Maleri-B009.JPGMaleriSollielvaNullBensinpumpa og kraftstasjonen v/Sollielva
450-041-M02-Maleri-B010.JPGMaleriJakobsliNullNyløfta med Jakobsli
450-041-M02-Maleri-B012.JPGMaleriWahlgårdenNullSentrum. Wahlgården. (kjøpmann Bye)
450-041-M02-Maleri-B013.JPGMaleriGrustaketNullFra Grustaket. Skomaker Dybvad. Det hvite huset er Boysen. Svedalsbakken til høyre
450-041-M02-Maleri-B014.JPGMaleriGrustaketNullGrustaket Bykvistgården
450-041-M02-Maleri-B015.JPGMaleriIdrettsplassenNullDen gamle idrettsplassen med Folkets Hus
450-041-M02-Maleri-B016.JPGMaleriIdrettens HusNullIdrettens Hus / Arbeiderforeningen
450-041-M03-Portrett-B000.JPGPortrettNullNullFortrett av Dag Dygvad
450-041-M03-Portrett-B001.jpgPortrettNullNullFortrett av Dag Dygvad Redigert
450-042-Arnold Pedersen-B000.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Helen Rose, Johnny Mobakken, karin i hommelvik på besøk i stasjonsgården. Oppstilt i hagen
450-042-Arnold Pedersen-B001.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Maj-Lis Hatland også på besøk i stasjonsgården i Hommelvik. Med sin rosa kjole og badminton rekkert i hånden. Den manuelle løftekranen på rampa for lessing av togvogner i bakgrunnen bak klesnor stattivet. Lysmastene på stasjonsområdet.
450-042-Arnold Pedersen-B002.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Karl Erik Mobakken og Ann Kristin Hatland i hagen ved stasjonsgårdene. Retning Nord.
450-042-Arnold Pedersen-B003.jpgBygningerStasjonsgårdene1960 til 1969Dame sittende på benken i inngangspartiet stasjonsgårdene
450-042-Arnold Pedersen-B004.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Arnold pedersen hjemme i stasjonsgårdene lener seg mot stakett gjerdet. Togvogner i bakgrunn retning Grønberg (vest)
450-042-Arnold Pedersen-B005.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Bjarne Mobakken i hagen stasjonsmester boligen jernbanevogn i bakgrunnen
450-042-Arnold Pedersen-B006.jpgPortrettJernbanegårdene1960 til 1969Hagen ved jernbanegårdene, Gunvor Mobakken og jente med rosa kjole. Jernbane vogner i bakgrunnen.
450-042-Arnold Pedersen-B007.jpgPortrettJernbanegårdene1960 til 1969Mann står mot stakettet i hagen jernbanegårdene. Togvogner i bakgrunnen. Djupvasskaia til venstre. Het i bakgrunnen Grønberg Tyskerbunkeren uten tak ved gule brakka
450-042-Arnold Pedersen-B008.jpgBygningerJernbanegårdene1960 til 1969Stasjonsbygningene mann sitter på verandaen h.side
450-042-Arnold Pedersen-B009.jpgBygningerJernbanegårdene1960 til 1969Jernbanegårdene mann sitter på verandaen
450-042-Arnold Pedersen-B010.jpgLandskapMoan1960 til 1969Stasjonsfjæra "Moan" Djupvass kaia, båt ligger ved kaia
450-042-Arnold Pedersen-B011.jpgLandskapGrønberg1960 til 1969Vinterbilde over Grønberg med blåhammeren. Djupvasskaia
450-042-Arnold Pedersen-B012.jpgLandskapNull1960 til 1969Vinter Bilde fra toppen solbakken mot sentrum. Hommelvik bruk, sandfjæra, bomman,
450-042-Arnold Pedersen-B013.jpgLandskapStasjonsfjæra1960 til 1969Stasjonsfjæra Millerkaia
450-042-Arnold Pedersen-B014.jpgLandskapStasjonsfjæra1960 til 1969Solnedgang i sort hvit over blåhammeren
450-042-Arnold Pedersen-B015.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969vinterbilde 6 unger ned mot stasjonsfjera
450-042-Arnold Pedersen-B016.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Vinter mot stasjonsfjæra tyskerbunkeren med tak. Solbakken i det fjerne. 7 unger
450-042-Arnold Pedersen-B017.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Barneflokk i hagen stasjonsbygningene. Foran f.v Kari Jacobsen, Gunn Ragnhild Pettersen «Lillegutt» Bogstrand, Gunn Bjerknes, Sølvi Bogstrand Bak f.v. Arnold Pedersen. Lasse Løvseth, Åge Pedersen, Steinar Pedersen, Gunn Eggen Info gitt av Liv Aksnes
450-042-Arnold Pedersen-B018.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Inne stasjonsgårdene, jente på trekkspill foran radioen.
450-042-Arnold Pedersen-B019.jpgBygningerStasjonsgårdene1960 til 1969Hagen stasjonsbygningene, bak f. v. Kjøpmann Ivar bye, hommelvik samvirkelag (manufaktur 2.etg)(Torggården) skimter Hommelvik skole mellom bygningene Arne Pettersen Personene på bilde tror jeg er søsterens Karin og Helen Rose som var på bilferie hos Pedersen i jernbaneboliene. De var vist fra Majavatn og kom på ferie noen sommere.
450-042-Arnold Pedersen-B020.jpgGruppeStasjonsbygningene1960 til 1969Inne stasjonsbygningene, 4 damer i sofaen F.v. nn, nn, Gunvor Hammer, nn, nn,nn,nn
450-042-Arnold Pedersen-B021.jpgBygningerNull1960 til 1969Arne pettersen, Steinar Arnold, Åge, Per Eggen, Gunn Eggen, Magnhild
450-042-Arnold Pedersen-B022.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Astri Julie på besøk i Hommelvik
450-042-Arnold Pedersen-B023.jpgGruppeJernbanegårdene1960 til 1969Hagen i jernbanegårdene retning pakkuset (Kaffe rampa) Nye samvirkelaget er bygget. Krana på lasterampa 2 jenter og 2 gutter
450-042-Arnold Pedersen-B024.jpgKlassebildeNull1960 til 1969Arnolds klasse Første rekke fra venstreJanne Svedal ,Torill Pettersen, Siri Jakobsen,Gerd Nordstrand, Gunnar Kristiansen,Håkon Hanche Evensen,Kristian Slind,Karl Kristian Haugen.Andre rekke fra venstre Greta Flytlie,Toril Buaas,Kirsten Sjøtrø, Kjell Allan Westrum,nn,Gunnar Halstadtrø.Tredje rekke fra venstre LivSæter ,Inger Løveng,Jan Helge Lundberg,Torleif Hammer,Arne Krogstad,Arnold Pedersen og lærer Dagrun Gjervan
450-042-Arnold Pedersen-B025.jpgGruppeNull1960 til 1969Inne stasjonsgårdene
450-042-Arnold Pedersen-B026.jpgGruppeNull1960 til 1969Band "Los Amigos" 3 på gitar , en på saksofon og en på slagverk
450-042-Arnold Pedersen-B027.jpgGruppeNull1960 til 1969Band "Los Amigos" 3 på gitar , en på saksofon og en på slagverk
450-042-Arnold Pedersen-B028.jpgLandskapHommelvik sentrum1960 til 1969Postkort Oversik Hommelvik sentrum tatt fra "Klokkatihaugen" Idrettsplassen, folkets hus, hommelvik torg, herredshuset, Hommelvik skole, Hommelvik kirke, Hommelvik Bruk, Bruketskaia, Millerkaia, nygården, solbakken
450-042-Arnold Pedersen-B030.jpgVelgNull1960 til 1969Klassetreff fra årgangen 1949 Lærer Per Kalset i midten
450-042-Arnold Pedersen-B031.jpgGruppeStasjonsgårdene1950 til 19594 jenter og 2 gutter ved stakett gjerdet i hagen i stasjonsgårdene. Togvogner i bakgrunnen.
450-042-Arnold Pedersen-B032.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 19692 jenter og 3 gutter sitter på rygstøet på benken i hagen stasjonsbygningene. Jernbanevogner i bakgrunnen. Tyskerbunkeren med tak i gakgrunnen. Til høyre er solbakken.
450-042-Arnold Pedersen-B033.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 19699 jenter og gutter sitter på benken i hagen stasjonsbygningene. Tog i bakgrunnen
450-042-Arnold Pedersen-B034.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Inngangsporten til stasjonsgården 2 herrer står og spiser is. Jernbanevogner i kakgrunnen.
450-042-Arnold Pedersen-B035.jpgGruppeJernganegårdene1960 til 1969Gunvor og Bjarne eg ein av gutan slapper av i hagen hjemme ved stasjonsbygningene. Bakgrunnet ene bonkersen på v.side av bomtrasseen ned til stasjonsfjæra.
450-042-Arnold Pedersen-B036.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Hjemme i stua. F.v.: Gunvor Hammer (f.Solem) (vennepar spilte mye kort sammen), Molfrid Nilsen (nabo), Kåre Hatland, Jorun Hattland. Med ryggen til ukjent
450-042-Arnold Pedersen-B037.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Hjemme naboer på kakebesøk. F.v. nn, Sølvi Bogstrand, NN (naboer)
450-042-Arnold Pedersen-B038.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Syngende dame med mikrofon på besøk
450-042-Arnold Pedersen-B039.jpgArbeidslivStasjonsfjæra1960 til 1969Drar opp båten på rulleskinnene opp til Naustet. Trebåt
450-042-Arnold Pedersen-B040.jpgGruppeStasjonsfjæra1960 til 1969Sittende på benken i stasjonsfjæra. F.v. Dagmar Pedersen, Karin, Arnold Pedersen, Rose Pedersen, Bk f.v. Jorun, Steinar Pedersen
450-042-Arnold Pedersen-B041.jpgGruppeStasjonsfjæra1960 til 1969På benken i stasjonsfjæra. Rolf Pedersen, Dagmar Pedersen og Rose Pedersen
450-042-Arnold Pedersen-B042.jpgBygningerJernbanegårdene1960 til 1969På trappa i jernbanegårdene. Arendalsbesøk i Hommelvik hos Gunvor og Bjarne Pedersen Navn?
450-042-Arnold Pedersen-B043.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Dette er ute i hagen til stasjonsgårdan. seks ungdommer sitter rundt et bord med platespiller og singelplater. 2 jenter og 4 gutter. Bak til venstre ser vi veggen til Bygården (Kjøpmann Ivar Bye), Hommelvik skole, Posthusgården (hvor Anne Berit Moan bodde), Samvirkelaget. "Klokkati haugen" helt bak. Bildet er tatt etter at gamle samvirkelaget med Tårngården er revet. Dette åpnet opp for gata som er i dag. (kun samvirkelaget er igjen i dag, resten er revet.
450-042-Arnold Pedersen-B044.jpg17. MaiSentrum1960 til 196917 mai toget passering i sentrum. Bak ser vi gamle samvirkelaget med "Torggården" inneholdt trappen opp til manufakturen som lå i andre etasje, Hommelvik skole oppe til høyre. Arnold Pedersen i sentrum bærer sit norske flagg.
450-042-Arnold Pedersen-B045.jpgBegravelseHommelvik Kirke1960 til 1969Kan det være begravelsen til Rolf Pedersen. Del av Hommelvik Musikkorps spiller urenfor kirka, Ser ut til at det er Tor Haldberg som står helt til høyre
450-042-Arnold Pedersen-B046.jpgGruppeNull1960 til 1969F.f.v. Dagmar og barna med Birger og Klara Lyng (banemester Stjørdal) Bak f.v. guttene Pedersen Sykler
450-042-Arnold Pedersen-B047.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Hjemme i stasjonsgårdene. Kari Stuevold og mannen, nn har ei datter som heter Åse Stuevold
450-042-Arnold Pedersen-B048.jpgGruppeSolemsgerenda i Selbustrand1960 til 1969Dette er fra en tur til "Stuggun" hjemmplassen til Gunvor Hammer (f.Solem) i solemsgrenda i Selbustrand. F.v. Rolf Pedersen, Gunvor Hammer, Hans Solem, Gurine Solem, Birger Hammer. Forran datteren Mary Hammer (g. Kjevik og bor på sjøsiden i Hommelvik)
450-042-Arnold Pedersen-B049.jpgOrganisasjonerHommelvik1960 til 1969Ap- møte i Hommelvik
450-042-Arnold Pedersen-B050.jpgGruppeStasjonsgårdan1960 til 1969Hjemme i stasjonsgårdene. Kåre spiller opp, Vier spiller med, Rose ser undrende på.
450-042-Arnold Pedersen-B051.jpg17. MaiTorget Hommelvik1960 til 196917. mai på Hommelvik Torg, manskoret synger forran bygningen "Arresten"
450-042-Arnold Pedersen-B052.jpg17. MaiNull1960 til 196917 mai. Ikke stedfestet.
450-043-M01-E6-B000.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Svartløftsbergan før skjeringen i fjellet Stykke ut i byggeperioden
450-043-M01-E6-B001.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Svartløftsbergan med skjeringen i fjellet 1. strekning til Hommelvik er ferdig
450-043-M01-E6-B002.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Høibyveien fra Karslystbakken med sommerfjøset før resturering og før E-6 utbyggingen. Høibydalen
450-043-M01-E6-B003.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Høibyveien fra Karslystbakken med sommerfjøset før resturering og Etter E-6 utbyggingen. Høibydalen
450-043-M01-E6-B004.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Høibyveien strekket før stien ned til hengbrua før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B005.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Høibyveien strekket før stien ned til hengbrua etter e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B006.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Sommerfjøsbakkan før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B007.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Sommerfjøsbakkan etter e-6 utbyggingen.
450-043-M01-E6-B008.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1960 til 1969Jordbruksveien opp sommerfjøsbakkan med Lunden til venstre. Oppe til høyre var det et grustak. Bildet er før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B009.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1980 til 1989Jordbruksveien opp sommerfjøsbakkan med Lunden til venstre. Oppe til høyre var det et grustak. Bildet er etter e-6 utbyggingen første etappe til Hommelvik
450-043-M01-E6-B010.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Jordbruksveien opp sommerfjøsbakkan med Lunden til venstre. Oppe til høyre var det et grustak. Bildet er før e-6 utbyggingen Vinterbilde
450-043-M01-E6-B011.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Jordbruksveien opp sommerfjøsbakkan med Lunden til venstre. Dette er under 2. del av utbyggingen. Tunnelmasse ble brukt til å fylle opp og matjorden ble lagt tilbake. Ny forbedret dyrkamark ble resultatet.
450-043-M01-E6-B012.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Høybyveien opp mot bommen og "Bostad" husan før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B013.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Høybyveien opp mot bommen etter e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B014.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Høybyveien ned mot huset til Ola Wehn før e-6 utbyggingen. Dette huset gikk med under utbyggingen.
450-043-M01-E6-B015.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Høybyveien ned mot huset til Ola Wehn sto etter e-6 utbyggingen. De små røde husene er også revet.
450-043-M01-E6-B016.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Høibyvegen var stengt med bom også før ny E6 kom og endret landskapet. Her står den imidlertid åpen, like ved avkjørselen opp til Kulbotn som lå oppe til høyre for bildet. På 30- tallet flyttet Ragnfrid og Jørgen Bostad med sine 6 sønner inn i huset nedenfor bommen. De flyttet etter hvert ned på Sørnesset, men sønnen Ragnvald med familie bodde her til ca 1960 da de flyttet til Drammen. Deretter bodde familien Brevik her og til slutt Grethe og Bjørn Rygh som eide huset ved bommen fram til ny E6 trengte seg fram rundt 1990.
450-043-M01-E6-B017.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Bostad husene er borte og ble en undergang og dertil parkering til turområdet ved bommen etter e-6 utbyggingen.
450-043-M01-E6-B018.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Øvre del av sommerfjøsbakkan, veien inn til grustaket før utbyggingen av e-6
450-043-M01-E6-B019.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Øvre del av sommerfjøsbakkan, Grustaket borte og fjellskeringen etter e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B020.JPGLandskapSvartløftsbergan1990 til 1999Svartløftsbergan mot "Litjmarka" før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B021.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Grustaket på toppen av Sommerfjøs bakkan før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B022.JPGLandskapBostadhusene1980 til 1989Bostad husene som gikk med under e-6 utbyggingen.
450-043-M01-E6-B023.JPGLandskapHøybyveien1990 til 1999Parkeringen ved Høybyveiens turområde nedenfor bommen. Etter e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B024.JPGLandskapBostadhusene1980 til 1989Bostad husene som gikk med under e-6 utbyggingen.
450-043-M01-E6-B025.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Parkeringen ved Høybyveiens turområde nedenfor bommen. Etter e-6 utbyggingen. Opp Høibydalen
450-043-M01-E6-B026.JPGLandskapSvartløftsbergan1970 til 1979Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" før e-6 utbyggingen Vinterbilde
450-043-M01-E6-B027.JPGLandskapSvartløftsbergan1990 til 1999Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" under e-6 utbyggingen Høstbilde
450-043-M01-E6-B028.JPGLandskapSvartløftsbergan1990 til 1999Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" før e-6 utbyggingen Vinter bilde. Sandmarka og Haagenstad i det fjerne.
450-043-M01-E6-B029.JPGLandskapLunden1990 til 1999Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" under e-6 utbyggingen Vinter bilde. Sandmarka og Haagenstad i det fjerne.
450-043-M01-E6-B030.JPGLandskapLunden2000 til 2009Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" etter e-6 utbyggingen høst bilde. Sandmarka og Haagenstad i det fjerne.
450-044-M01-fjæra-B000.JPGLandskapBrukeskaiaNullBrukeskaia forfaller
450-044-M01-fjæra-B001.JPGLandskapBrukeskaiaNullBrukeskaia forfaller
450-044-M01-fjæra-B002.jpgBygningerBrukeskaia1940 til 1949Badeliv i Stasjonsfjæra Brukeskaia inntakt og i bruk fra 1949
450-044-M02-Kassern-B000.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B001.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B002.jpgUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kasern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B003.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B005.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B006.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann i "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B007.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann i "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B008.JPGBygningerKassern1960 til 1969 Kasern" som var en arbeiderbolig for arbeidere på Hommelvik Bruk. Når den ble satt opp er lit uviss. Men endte sine dager i flammenes rov den 11. februar 1970
450-044-M03-Oversikt-B000.JPGLandskapHommelvik1960 til 1969Hommelvik 17. mai 1960
450-044-M03-Oversikt-B001.JPGLandskapNessvegen1950 til 1959Fra hommelvik Nesvegen Bergskogen Marken Før ungdomsskolen i 1952
450-044-M03-Oversikt-B002.JPGLandskapSolbakkenNullSolbakken med Furan på Toppen Hommelvik Vestre og Hommelvik mellom i midten
450-044-M03-Oversikt-B003.JPGLandskapØvre Nesbakkan1970 til 1979Øvre Nesbakkan 1972
450-044-M03-Oversikt-B004.JPGLandskapNullNullHommelvik sentrum og innover sannan Hangarden Bruket lia i bakgrunnen Tatt fra Hesthuset
450-044-M03-Oversikt-B005.JPGLandskapNygårdsvoldsgataNullParti Hommelvik Johan Nygaardsvolds gate, Nessvegen, Bensinstasjonene, Wigumgården, Plankstablene på brukestomta Berghuset i midten på bildet bodde giveren av disse bildene, som er sønn av Fotografen Oskar Berg. (han var forøvrig meget god til å spille på sin "snekkersag og fiolinbue"
450-044-M03-Oversikt-B006.JPGLandskapMogjerdet1950 til 1959Parti Hommelvik Hommelvik skole, Realskolen, Barneskolen Nye samvirkelaget, Bygården, Jernbanetomta, millerkaia, bunkeren, jernbanevogner, Brukestomta, Folkets hus, Mogjerdet
450-044-M03-Oversikt-B007.JPGLandskapHommelvik Sentrum1980 til 1989Hommelvik sentrum og Bensinstasjonene Wigum 10. august 1980
450-044-M03-Oversikt-B008.JPGLandskapHommelvik sentrumNullHommelvik fra Grønberg ovenfor Brattalia
450-044-M03-Oversikt-B009.JPGLandskapSmeplassen1970 til 1979Bildet over nedre solbakken. Smeplassen sandfjære Fotball plassen fylt med Impregnerte strømstolper. Taket på "Sandlåven" under riving? Lysbildet er markert 1967, men hvis Sandlåven er under riving så var det i 1979. Sveian huset står som brann i 19xx Tåg på linja
450-044-M03-Oversikt-B010.JPGLandskapNull1960 til 1969Parti fra Hommelvika mot Nygårdsvols gata, Høyby Snekkerfabrikk, Idrettsplassen, Selbuvegen
450-044-M03-Oversikt-B011.JPGLandskapDjupvasskaia1980 til 1989Hommelvik Djupvasskaia fra Thoresenberget 10. mai 1981
450-044-M03-Oversikt-B012.JPGLandskapHommelvik1960 til 1969Hommelvik 17.mai 1960
450-044-M03-Oversikt-B013.JPGLandskapStykke1950 til 1959Berg, Hommelvik Kirke, Brukeskaia, Husene på brukestomta, Nygården, Smeplassen, Sandlåven, Hommelvik vestre, solbakken med Forbordsfjellet i bakgrunnen
450-044-M03-Oversikt-B014.JPGLandskapNull1960 til 1969Parti mot Lia Gartneriet lundlivegen Hommelvikhøgda Hommelvik Vestre Til venstre "Ottesen" Sandmark Vestre. ca 1960
450-044-M03-Oversikt-B015.JPGLandskapKorntrøberget1960 til 1969Korntrøberget våren 1967
450-044-M03-Oversikt-B016.JPGLandskapSvømmehallen1970 til 1979Parti fra Hommelvik over Hommelvik ungdomsskole. Idrettsbygget og svømmehallen under bygging. Mogjerdet, Folkets hus, Løfta
450-044-M03-Oversikt-B017.JPGLandskapNessvegen1970 til 1979Parti Hommelvik Nessvegen, Bergskogen, Hommelvik Kirke, Hommelvik Skole, Djupvasskaia, Strømheim
450-044-M03-Oversikt-B018.JPGLandskapGrønberg1960 til 1969Grønberg med nye sykehjemmeti 1968
450-044-M03-Oversikt-B019.JPGLandskapKjellandhaugenNullHommelvik vestre og Hommelvik Østre Kjellandhaugen og deler av lia. Nedre Solbakken Smeplassen
450-044-M03-Oversikt-B020.JPGUlykkerSkelstadmarka1960 til 1969Etter leirraset i Skjelstadmarka i 1962
450-044-M03-Oversikt-B021.JPGUlykkerHegra1950 til 1959Ras på Mellomriksveien Hegra 1957
450-044-M03-Oversikt-B022.JPGLandskapKorntrøberget1970 til 1979Korntrøberget Sandlåven, Sandfjæra, Nygaarden, Hommelvik Bruk, Hommelvikbukta Randi og Terje Nilsen bygger hus i 1979, grunnmuren.
450-044-M03-Oversikt-B023.JPGLandskapFagratunvegen1970 til 1979Fagratunvegen mot Nessvegen, Passerer huset til Eggen
450-044-M03-Oversikt-B024.JPGLandskapHommelvik1960 til 1969Parti Hommelvik Hommelvik skole, Realskolen, Barneskolen Nye samvirkelaget, Bygården, Jernbanetomta, millerkaia, bunkeren, jernbanevogner, Brukestomta, Folkets hus, Mogjerdet
450-044-M03-Oversikt-B025.JPGLandskapMogjerdetNullMogjerdet Ratvollan i bakgrunnen. 17. mai
450-044-M04-u-skolen-B000.JPGBygningerUngdomsskolen1970 til 1979Hommelvik Ungdomsskole Vinter 1979
450-044-M04-u-skolen-B001.JPGBygningerUngdomsskolen1970 til 1979Vinter i 1979
450-044-M04-u-skolen-B002.JPGArangemangUngdomsskolen1970 til 1979Ungdomskole og parkering av busser under turnstevnet i Hommelvik 26-27. mai 1979
450-044-M04-u-skolen-B003.JPGBygningerHommevik Ungdomsskole1970 til 1979Tidlig en vårdag i 1978. Hommelvik Ungdomsskole
450-044-M04-u-skolen-B004.JPGUlykkerHommelvik Ungdomsskole1970 til 1979Påsken i 1970. Vårløsningen førte med seg store vannansamlinger på ungdomsskolen som strømmet over nessvegen ned mot Homla. Vårflom
450-044-M04-u-skolen-B005.JPGBygningerSvømmehallen1970 til 1979Den nye svømmehall-bygget under oppføring i 1973 ved hommelvik ungdomsskole.
450-044-M05-Bygninger-B000.JPGBygningerGammelmarka1960 til 1969Gammelmarkka i 1967
450-044-M05-Bygninger-B001.JPGBygningerNesset1950 til 1959Gamlehjemmet på Nesset Høsten 1957
450-044-M05-Bygninger-B002.JPGLandskapSentrumNullKveldsbilde Hommelvik Skole Hommelvik kirke lyssatt fra Hesthuset
450-044-M05-Bygninger-B003.JPGBygningerKarslyst1960 til 1969Karslyst 1967
450-044-M05-Bygninger-B004.JPGBygningerIdrettens husNullRiving av Idrettens hus av Peder a.J. Pedersen med sin Brøyt X2 Peder A.J Pedersen til venstre og Einar Møller passerer
450-044-M05-Bygninger-B005.JPGBygningerDjupvasskaia1980 til 1989Over havna djupvasskaia hommelvik 10. mai 1986 (meget blast bilde)
450-044-M05-Bygninger-B006.jpgBygningerDjupvasskaia1980 til 1989Over havna djupvasskaia hommelvik 10. mai 1986
450-044-M05-Bygninger-B007.JPGBygningerBedehuset1950 til 1959Hommelvik Bedehus 15.09 1957
450-044-M06-Nygaardsvold-b000.JPGMarkeringStatue1950 til 1959Etter avdukingen av statue til minne om Johan Nygaardsvold 1. mai 1953
450-044-M07-17mai-B000.JPG17. MaiNessvegen1950 til 195917. Mai toget på tur fra Gamlehjemmet på Nesset. Passerer Berghuset. (her bodde giverenog fotografen av bildene)
450-044-M07-17mai-B001.JPGMusikkorpsetNessvegen1950 til 1959Guttemusikken langs Nessvegen i 17. mai 1955
450-044-M08-Riksvei50-B000.JPGLandskapGjevingåsen1930 til 1939Gjevingåsen 1949 Riksvei 50
450-044-M08-Riksvei50-B001.jpgLandskapGjevingåsen1940 til 1949Gjevingåsen 1949 Riksvei 50
450-044-M09-Arbeidsliv-B000.JPGBåterTrondheim1950 til 1959Negrer pusser turistskipet "Coronia" på havna i Trondheim 1953
450-045-M01-Martha-Hulaas-B000.JPGPortrettNull1910 til 1919tre gutter en sittende på ovn, en sittende på en stol, en står vedsiden av. Birger Hulaas f. 23.04.1898 døde 1970
450-045-M01-Martha-Hulaas-B001.JPGPortrettNullNull2 gutter en sittende på en stol og den andre står bak. Stående: Birger Hulaas
450-045-M01-Martha-Hulaas-B002.JPGPortrettNullNullJente og en gutt stående mot en vegg. Ukjent
450-045-M01-Martha-Hulaas-B003.JPGPortrettNullNullJente sittende på stol med en gutt i matrosdress ved siden av. Ukjent
450-045-M01-Martha-Hulaas-B004.JPGGruppeNullNullSittende rundt kaffebordet i stua Hulaasgården bilder på veggen, oljelampe, dør, finstasen. F. v: Hanna Hulaas, Sigurd Lindboe, Henrik Hulaas, nn, Jacob Hulaas
450-045-M01-Martha-Hulaas-B005.JPGGruppeHulaasgårdenNullHenrik og Hanna Hulaas sittende i hver sin stol i stua, bilder på veggen, forran vinduet
450-045-M01-Martha-Hulaas-B006.JPGPortrettNullNullBirger Hulaas
450-045-M01-Martha-Hulaas-B007.JPGGruppeHulaasgårdenNullBildet er tatt i Hulaasgården. Jacob Hulaas med familie Bak f.v: Hulda Pettersen, Asta Hulaas Hansen, Mikal Pedersen, Harda Pedersen(f.Hulaas) med datteren Ragnhild, Henrik Hulaas. Forran f.v: Jacob Hulaas sen. med dattersønn Gudmund Pedersen, Ingeborg Hulaas, Jacob Hulaas jun, Hanna Hulaas og datteren Lucie.
450-045-M01-Martha-Hulaas-B008.JPGGruppeSolligårdenNullBak på bildet. Gitt av Hulaas? Bildetet er fra Solligården? 2 damer med en gutt imellom seg forran døren med blomsterbue inn til huset.
450-045-M01-Martha-Hulaas-B009.JPGMarkeringSolli1940 til 1949Bursdag feiring Hanna Hulaas. samme blomster som 450-045-Hulaas-B010 1. rekke f.v: Borghild Krogen, Rosvold?, Janne Hulaas, Hanna Hulaas, Jacob Hulaas, Asta Hulaas Hansen, Helga Volden. 2.Rekke f.v: Martha Dahl, Sigurd Lindboe, Fredrikke Lindboe, Ingeborg Pedersen, Astrid Pedersen, Gudmund Pedersen, Hulda Viken, Johan Viken, Karen Råen, nn Råen, Magdalena Bragstad, Ola Sneisen, Gudrun Sneisen, Oskar Bragstad
450-045-M01-Martha-Hulaas-B010.JPGMarkeringHjemme1940 til 1949Hanna Hulaas f. 30.08.1872 pikenavn Laugen. gift med Henrik Hulaas f. 30.11.1869 Muligens hennes 75- årsdag 1947 eller 80-års dag 1952 Sittende ved bordet dekt med blomster, forran står en pyntet stol med en blomsterdekarsjon. Bilder på veggene.
450-045-M01-Martha-Hulaas-B011.JPGPortrettNull1910 til 1919Nikolai Hulaas f. 04.02.1891 utvandret til USA. Orginal hilsen. Sendt til bror Jacob ? På baksiden: Kjære lesere! Sender dig et billede som jeg tok l?? i høst. Det er ikke godt, men fortiden det
450-045-M01-Martha-Hulaas-B012.JPGDokumentNull1910 til 1919Baksiden av bildet Nicolai Hulaas
450-045-M01-Martha-Hulaas-B013.JPGGruppeSneisenNull1.rekke f.v: Tor Hulaas Hansen, Helga Volden (f.Sneisen), Helge Hansen (Helgas sønn), Kristen T. Sneisen, Ruth Berg (f.Hansen), Aina Pedersen (f. Pettersen) (Marie's datter), Marry Sneisen (f.Thorshaug, Signe Jøssås, Harald Hansen. 2. rekke f. v: Henrik Hulaas, Ragna Sneisen (f.Hulaas), Marie Pettersen (f.Hulaas). 3.rekke f.v: Harda Pedersen (f. Hulaas), Mikael Pedersen, Ingeborg Pedersen, Ragnhild Sæther (f.Thorshaug), Hulda Viken (f.Pettersen), Asta Hansen (f.Hulaas), Hanna Hulaas (f.Laugen), Oline Thorshaug (f.Hulaas).
450-045-M01-Martha-Hulaas-B014.JPGGruppeSneisen1950 til 1959Familiebilde tatt i 1958. Sneisen "frammer" gnr 75/1 fra v: Mary Sneisen, Eli Sneisen, Jakob Sneisen og Roald Sneisen
450-045-M01-Martha-Hulaas-B015.JPGMarkeringSneisen1950 til 1959Bildet mest sannsynlig tatt på Marie Pettersens 80-årsdag i 1955. 1. Asta Hansen, 2, Hanna Hulaas, 3 Hulda Viken, 4 Marie Pettersen, 5 Aina Pedersen, 6 ukjent, 7 Magdalena Brakstad, 8 Oskar Brakstad, 9 Hjørdis Sneisen, 10 Jakob Hulaas, 11 Alma Thorshaug, 12 Johan Viken, Mary Sneisen, 14 Gudmund Pedersen, 15 Tora Sneisen, 16 Sigurd Lindbo, 17 Borghild Krogen, 18 Astid Pedersen, 19 Gudrun Raaen, 20 Ingeborg Pedersen, 21 Helga Volden, 22 Fredrika Lindboe, 23 Martha Dahl, 24 Janne Hulaas, 25 Torleif Sneisen, 26 Ragnhild Sæther, 27 Harald Krogen, 28 Sverre Thorshaug.
450-045-M01-Martha-Hulaas-B016.JPGDokumentSneisen1950 til 1959Bildet mest sannsynlig tatt på Marie Pettersens 80-årsdag i 1955. 1. Asta Hansen, 2, Hanna Hulaas, 3 Hulda Viken, 4 Marie Pettersen, 5 Aina Pedersen, 6 ukjent, 7 Magdalena Brakstad, 8 Oskar Brakstad, 9 Hjørdis Sneisen, 10 Jakob Hulaas, 11 Alma Thorshaug, 12 Johan Viken, Mary Sneisen, 14 Gudmund Pedersen, 15 Tora Sneisen, 16 Sigurd Lindbo, 17 Borghild Krogen, 18 Astid Pedersen, 19 Gudrun Raaen, 20 Ingeborg Pedersen, 21 Helga Volden, 22 Fredrika Lindboe, 23 Martha Dahl, 24 Janne Hulaas, 25 Torleif Sneisen, 26 Ragnhild Sæther, 27 Harald Krogen, 28 Sverre Thorshaug.
450-046-M01-B000.jpgJordbrukFotaNullHerman Sveian i "Fota" hadde ikke hest, men det fantes en råd. Han spente like godt kua forran vognen til å dra lasset. Man må jobbe for føden.
450-046-M01-B001.jpgPortrettNullNullHerman Sveian som musikker med sin uniform
450-046-M01-B002.jpgEtterkrigsdageneHommelvik StasjonNullFrigsfangene kommer hjem
450-046-M01-B003.jpgPortrettFotaNullHermann Sveian. Hermann var gårdbruker i "Fota" og dyktig feolinmaker. Hans arbeidstegninger og utstyr er utstilt på Jakobsli Museum.
450-047-M01-Oversikt-B000.jpgLandskapNull1960 til 1969Info fra Lars Otto på FB Dette bildet tror jeg må være tatt tidlig på 60 tallet. Fremst ser vi Eidem gården med trappa og inngangen til frisør Odd Martinussen. Bak ser vi tårngården, Håvard Renanger hvor min far Odd Berg drev fargehandel. Kanskje noen som kjenner seg igjen i ferd med å parkere sykkelen for å inn å handle? Her står tårnet med veranda under omtrent slik som det var da det ble bygget i 1898. Dessverre var det den gang vanskelig med taktekking når det ble slike kroker og kriker som tårnet hadde, og dette medførte at det hadde vært vannlekkasjer. Husker selv at det sto bøtter og spann i tårnet som samlet opp lekkasjene. Men lekkasjene hadde ført til så store råteskader at det var frykt for at det skulle ramle ned, og økonomien var nok ikke tilstrekkelig til å bygge nytt. Derfor ble tårnet revet, jeg tror det måtte være ca 1964. I dag finns det så my bra byggemateriale så det skulle være morsomt å se det bygget opp igjen Håvard Renanger Det stemmer Håvard Renanger, ble bygd et ark på taket der hvor tårnet sto og slik står det i dag. Tegnet og bygd av Roger Snustad "Tårngården" "Pettersengården"
450-047-M01-Oversikt-B001.jpgLandskapTårngården1960 til 1969Info fra Lars Otto på FB Dette bildet tror jeg må være tatt tidlig på 60 tallet. Fremst ser vi Eidem gården med trappa og inngangen til frisør Odd Martinussen. Bak ser vi tårngården, Håvard Renanger hvor min far Odd Berg drev fargehandel. Kanskje noen som kjenner seg igjen i ferd med å parkere sykkelen for å inn å handle? Her står tårnet med veranda under omtrent slik som det var da det ble bygget i 1898. Dessverre var det den gang vanskelig med taktekking når det ble slike kroker og kriker som tårnet hadde, og dette medførte at det hadde vært vannlekkasjer. Husker selv at det sto bøtter og spann i tårnet som samlet opp lekkasjene. Men lekkasjene hadde ført til så store råteskader at det var frykt for at det skulle ramle ned, og økonomien var nok ikke tilstrekkelig til å bygge nytt. Derfor ble tårnet revet, jeg tror det måtte være ca 1964. I dag finns det så my bra byggemateriale så det skulle være morsomt å se det bygget opp igjen Håvard Renanger Det stemmer Håvard Renanger, ble bygd et ark på taket der hvor tårnet sto og slik står det i dag. Tegnet og bygd av Roger Snustad "Tårngården" "Pettersengården"
450-048-Johan P. Wigum-B000.jpgBygningerWigum1950 til 1959Hommelvik shell stasjon, Wigumhuset, Enslig mann på sykkel langs riksvei 50. Bensinpumper
450-048-Johan P. Wigum-B001.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet til Wigum Fra venstre Bjarne Wigum og Johan Petter Wigum i lagerfrakk til høyre Per evjen drev vekstedet en periode på 70 tallet
450-048-Johan P. Wigum-B002.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet til Wigum Fra venstre Bjarne Wigum og Johan Petter Wigum i lagerfrakk til høyre Per evjen drev vekstedet en periode på 700 tallet
450-048-Johan P. Wigum-B003.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet til Wigum Fra venstre Bjarne Wigum og Johan Petter Wigum i lagerfrakk til høyre Per evjen drev vekstedet en periode på 70 tallet
450-048-Johan P. Wigum-B004.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet til Wigum Fra venstre Bjarne Wigum og Johan Petter Wigum i lagerfrakk til høyre Per evjen drev vekstedet en periode på 60 tallet
450-048-Johan P. Wigum-B005.jpgArbeidslivWigumhuset1950 til 1959J.P. Wigum sin WW pick-up firmabil "FIAT TRAKTORER" Fiat traktor utstilt forran wigumgården
450-048-Johan P. Wigum-B006.jpgArbeidslivVerksted1950 til 1959Bjarne Wigum borrer stort hull i en metallplate. "Progress" gulvmodell borrmaskin med automatisk mating
450-048-Johan P. Wigum-B007.jpgArbeidslivVerkstedet1950 til 1959Bjarne Wigum borrer stort hull i en metallplate. "Progress" gulvmodell borrmaskin med automatisk mating
450-048-Johan P. Wigum-B008.jpgArbeidslivVerkstedhallen1950 til 1959Verkstedet. Konstruksjon av gravemaskin bommen. Hydralisk ventilstyring. Bjarne Wigum bak til Høyre
450-048-Johan P. Wigum-B009.jpgArbeidslivNorol1980 til 1989Norol stasonen Bensinstasjon Verksted Butikk Bensinpumper
450-048-Johan P. Wigum-B010.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Bilverksted Wigum. (trolig i Per Kato Evjen tiden)
450-048-Johan P. Wigum-B011.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet. Verkstedhallen
450-048-Johan P. Wigum-B012.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Bilverksted Verkstedhallen løftebukk
450-048-Johan P. Wigum-B013.jpgArbeidslivVerkstedhall1950 til 1959Bilverksted løftebukk Rallybilen til Per kato Evjen
450-048-Johan P. Wigum-B014.jpgArbeidslivVerkstedhall1950 til 1959Bilverksted Løftebukken nede. Rød Ford Escort i front
450-048-Johan P. Wigum-B015.jpgArbeidslivStatoil1990 til 1999Statoil Stasjon
450-048-Johan P. Wigum-B016.jpgBygningerWigumbygget1950 til 1959Norol Bilverksted butikk Wigumbygget
450-048-Johan P. Wigum-B017.jpgKjøretøyWigumhuset1950 til 1959Fiat Traktor med Frontlaster laget av "Wigums"
450-048-Johan P. Wigum-B018.jpgKjøretøyButikk1950 til 1959Traktorer på rekke og rad utenfor butikken. Fiat Traktorer av ulike typer 4 traktorer
450-048-Johan P. Wigum-B019.jpgKjøretøyUtstilling1950 til 1959Traktorutstilling "Fiat J.P.Wigum" Johan P. Wigum på traktoren til høyre
450-048-Johan P. Wigum-B020.jpgArbeidslivSteinknuser1950 til 1959Steinknusing Klar for levering fra v. Bjarne Wigum, Johan P..Wigum
450-048-Johan P. Wigum-B021.jpgArbeidslivSteinknuser1950 til 1959Steinknusing Klar for levering fra v. Bjarne Wigum, Johan P..Wigum
450-048-Johan P. Wigum-B022.jpgArbeidslivButikken1950 til 1959Steinknuser F.V. Bjarne Wigum, NN, Johan P. Wigum
450-048-Johan P. Wigum-B023.jpgKjøretøyButikk1950 til 1959Foran butikken 3 fiat traktorer for salg i ulik størrelse og utstyr.
450-048-Johan P. Wigum-B024.jpgArbeidslivButikken1950 til 1959Vel utstyrt traktor med gravemaskin, boggi for belter. Trolig levering
450-048-Johan P. Wigum-B025.jpgKjøretøyWigumhuset1950 til 1959Fiat 411R med frontskjer og boggi. Frontenhet laget av Wigums
450-048-Johan P. Wigum-B026.jpgKjøretøyWigumhuset1950 til 1959Truck klar for levering
450-048-Johan P. Wigum-B027.jpgArbeidslivButikken1950 til 1959Mopeder klar for salg. En Puk i fronten med pedaler for å kjelpe til i motbakkene når motoren ble for svak.I bakre rekke ser vi 2 skutere
450-048-Johan P. Wigum-B029.jpgKjøretøyButikken1950 til 1959Vinter nedsnødd forran butikken
450-048-Johan P. Wigum-B030.jpgArbeidslivJernbanen1950 til 1959Store snømengder på jernbanen, Snøfresen ifull sving for å åpne sporet.
450-048-Johan P. Wigum-B031.jpgBygningerWigumhuset1950 til 1959Wigumhuset tatt fra "Reina" på baksiden
450-048-Johan P. Wigum-B032.jpgBygningerWigumhuset1950 til 1959Inngangen på baksiden, Verkstedhallen i bakgrunnen.
450-048-Johan P. Wigum-B033.jpgKjøretøyNull1950 til 1959Ungdommer og arbeidere ved en WW pickup 6 ungdommer. Jernbanebygg i bakgrunnen
450-048-Johan P. Wigum-B034.jpgArbeidslivNull1950 til 1959Arbeidere på verkstedet
450-048-Johan P. Wigum-B035.jpgArbeidslivNull1950 til 1959Fiat traktormed gravemaskin og boggi Lasteramme forran. På traktoren, NN Sittende forran f.v. Bjarne Wigum, NN
450-048-Johan P. Wigum-B036.jpgGruppeNull1950 til 1959Familiebildet med hund ved trappa forran butikken. Brobakhuset i bakgrunnen ? Herre i uniform.
450-048-Johan P. Wigum-B038.jpgArbeidslivNull1960 til 1969Steinknuser i bakgrunnen, 2 herrer i hagen ved Wigumhuset
450-048-Johan P. Wigum-B040.jpgBygningerBP stasjon1950 til 1959BP Bensinstasjon Brukestomta i bakgrunnen. Huset til Leif Brobakk som hadde en finger innenfor BP Ble Norol, Statoil til den ble lagt ned.
450-048-Johan P. Wigum-B041.jpgBygningerWigumhuset1950 til 1959Wigumhuset forran butikken. Lastebil, motorsykkel, Før bensinstasjonen ble bygget.
450-048-Johan P. Wigum-B042.jpgBygningerWigumhuset1950 til 1959Wigumhuset på baksiden før verkstedutvidelsen.
450-048-Johan P. Wigum-B043.jpgBygningerShellstasjon1950 til 1959Wigumhuset med shell stasjonen i front. Før hus ble revet for å giplass til BP stasjonen.
450-048-Johan P. Wigum-B044.jpgBygningerSentrum1950 til 1959Hommelvik sentrum med stasjonsgårdene til Høyre
450-048-Johan P. Wigum-B045.jpgBygningerSentrum1950 til 1959Sentrum. På v.side Bygården, Samvirkelaget, Meieriet På H. Side stasjonsgårdene, rampa, stasjonen Gjerdet ned mot stasjonsområdet.
450-048-Johan P. Wigum-B047.jpgArbeidslivBP Stasjon1960 til 1969BP Stasjonen Campingvogn Bensin Super og 2-takt blander for bensin til mopeder o.l. Legg merke til mannen mellom pumpene som fylte bensin for kundene og vasket rutene hvis skitten. Drosjeeier Kristian Haugen med Chevrolet Biscaine 1961. Det er Grethe Myrvang som står ved siden av sin bestefar. Haugen kjørte Chevrolet U-4482. Bildet er tatt i 1963 og henger også på kafe Homla.
450-048-Johan P. Wigum-B048.jpgKjøretøyLastebil1960 til 1969Lastebil u-24341
450-048-Johan P. Wigum-B049.jpgArbeidslivPresse2010 til 2019Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B050.jpgArbeidslivPresse2010 til 2019Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B051.jpgArbeidslivPresse1950 til 1959Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B052.jpgArbeidslivPresse1950 til 1959Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B053.jpgArbeidslivPresse1950 til 1959Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B054.jpgKjøretøybuldoser1970 til 1979Bjarne Wigum kjører Cat buldoser
450-049-Bjørn Roald Evensen-B000.jpgPortrettNullNullFamiliebilde Kone, mann, gutt, jente
450-049-Bjørn Roald Evensen-B002.jpegPortrettNullNullJente vedsiden av en stol
450-049-Bjørn Roald Evensen-B006.jpegPortrettNullNullDame Fra baksiden Johan Evensen Ragnar Evensen
450-049-Bjørn Roald Evensen-B007.jpegPortrettNullNullMann På bildet innpreget Olaf scrødahl (fotograf) Johan Evensen
450-049-Bjørn Roald Evensen-B011.jpgGruppeNullNullGruppebilde ute i hagen
450-049-Bjørn Roald Evensen-B013.jpgGruppeNullNullGruppebilde en eller annen markering
450-049-Bjørn Roald Evensen-B015.jpgPortrettNullNullFamiliebilde
450-049-Bjørn Roald Evensen-B016.jpegGruppeNullNullGruppebilde en eller annen markering
450-049-Bjørn Roald Evensen-B017.jpgKlassebildeHommelvik skole1910 til 1919Skoleklasse 1918-1919 Lærerinnne Marit Reitan 1. Rekke f.v: NN, NN, Margit Røsten, Greta Berg, Petra Hansen, Ingebjørg Buås, Krismar Stokbak, Jorun Lundberg, Elisabeth Smiseth, Borghild Muruvik, Gudrun Holmen Husdal. 2. Rekke f.v: William Halseth, John Lundli, Georg Pettersen, NN, nn, Pauline Brobak, NN, Reidar Bjørkli, Ivar Hågenstad, Reidar Wehl. 3. Rekke f.v: Magne Sorthe, Ottar Hågenstad, Kåre Jøssås, John Fossmo, Arne Normann, Petter Bjørkli, Johannes Smeplass, Johan Dahle, Odin Brandslet, Lærer Marit Reitan. 4. Rekke f.v. Olaf Svedahl, Birger Moan, Fredrik Moan, Arne Haug
450-049-Bjørn Roald Evensen-B020.jpgBygningerNullNullFamiliebilde forran huset
450-049-Bjørn Roald Evensen-B021.jpegSamvirkelagetFolkets husNullGruppebilde forran folkets hus Samvirkelaget
450-049-Bjørn Roald Evensen-B024.jpegBygningerNullNull6 herrer foran tømmerkoia
450-049-Bjørn Roald Evensen-B025.jpegPortrettNullNullDame
450-049-Bjørn Roald Evensen-B026.jpegPortrettNullNullHerre
450-049-Bjørn Roald Evensen-B027.jpgPortrettNullNullPar dame og mann
450-049-Bjørn Roald Evensen-B028.jpegPortrettNullNullHerre
450-049-Bjørn Roald Evensen-B030.jpegPortrettNullNullJente vedsiden av en stol
450-051-OLGA BJERKAN-B000.jpgDokumentFagratunvegen 11NullByggekontrakt Lensmand Bjerkan Gaard side 1
450-051-OLGA BJERKAN-B001.jpgDokumentFagratunvegen 11NullByggekontrakt Lensmand Bjerkan Gaard side 2
450-051-OLGA BJERKAN-B002.jpgBygningerFagratunvegen 111910 til 1919Gårdstunet fagratunvegen 11 Fra høyre: Mathias Bjerkan, Johanna Bjerkan, Kristian Bjerkan, Ingeborg Bjerkan, Aslaug Bjerkan Hansen, Jarlfrid Bjerkan, Karen Bjerkan(John Bjerkans datter), John Bjerkans kone, John Bjerkan(Bror av Kristian Bjerkan), Mathias Bjerkan(Far til Kristian Bjerkan, Mathias Bakkan(far til Kristian Bjerkan), Trygve Bjerkan(i vinduet 2.etg)
450-051-OLGA BJERKAN-B003.jpgDokumentFagratunvegen 111910 til 1919Baksiden av 450-051-Olga Bjerkan-B002 Fra høyre: Mathias Bjerkan, Johanna Bjerkan, Kristian Bjerkan, Ingeborg Bjerkan, Aslaug Bjerkan Hansen, Jarlfrid Bjerkan, Karen Bjerkan(John Bjerkans datter), John Bjerkans kone, John Bjerkan(Bror av Kristian Bjerkan), Mathias Bjerkan(Far til Kristian Bjerkan, Mathias Bakkan(far til Kristian Bjerkan), Trygve Bjerkan(i vinduet 2.etg)
450-051-OLGA BJERKAN-B004.jpgPortrettFagratunvegen 111910 til 1919Johanna Bjerkan? og Mathias Bjerkan?
450-051-OLGA BJERKAN-B005.jpgLandskapFagratunvegen 111910 til 1919Ute på jordet med byrene. markajordet
450-051-OLGA BJERKAN-B006.jpgKjøretøyNull1910 til 1919Familien Bjerkan på biltur med U-83
450-051-OLGA BJERKAN-B007.jpgKjøretøyNull1910 til 1919Familien Bjerkan på biltur med U-83
450-051-OLGA BJERKAN-B008.jpgKjøretøyNull1910 til 1919Familien Bjerkan på biltur med U-83 på landevegen
450-051-OLGA BJERKAN-B009.jpgPortrettFagratunvegen 111910 til 1919Mathias Bjerkan?
450-051-OLGA BJERKAN-B010.jpgSpeidernNullNullGruppepilde med Olga Bjerkan speidern
450-051-OLGA BJERKAN-B011.jpgKjøretøyNullNullEinar Bjerkan Motorsykler Y-3850 og Y-3893
450-051-OLGA BJERKAN-B012.jpgJakt/Fiske/FritidNullNullEinar Bjerkan speider ut vinduet i kikkert og Nattkjikkert, Rifla i vinduskarmen tegner på jakt.
450-051-OLGA BJERKAN-B013.jpg17. MaiJ. Nygaardsvolds gtNullEinar Bjerkan i uniform forran i 17. mai toget.
450-051-OLGA BJERKAN-B014.jpgPortrettNullNullEinar Bjerkan i unifiorm
450-051-OLGA BJERKAN-B015.jpgGruppeNullNullFamiliebilde Einar Bjerkan med failie
450-051-OLGA BJERKAN-B016.jpgBygningerFagratunvegen 111900 til 1909Byggefase på slutten hovedbygget Fagratunvegen 11
450-051-OLGA BJERKAN-B017.jpgBygningerFagratunvegen 111900 til 1909Fagratunvegen 11 gårdstunet med hest og vogn
450-051-OLGA BJERKAN-B018.jpgBygningerFagratunvegen 111900 til 1909Fagratunvegen 11
450-051-OLGA BJERKAN-B019.jpgBygningerFagratunvegen 111900 til 1909Fagratunvegen 11 Vinterbilde
450-051-OLGA BJERKAN-B020.jpgBygningerFagratunvegen 111900 til 1909Julekort fra Kristian Bjerkan "Herved ønsker eder en gledelig jul og et godt nyår! Hilsen fra oss alle vi er freske og raske. 24.12-04 Kristian"
450-051-OLGA BJERKAN-B021.jpgBygningerFagratunvegen 11NullFagratunvegen 11 Bygningsmasse
450-051-OLGA BJERKAN-B022.jpgGruppeFagratunvegen 11NullBare damer inne
450-051-OLGA BJERKAN-B023.jpgGruppeFagratunvegen 1NullGamle drakter fra loftet Kristian Bjerkan til høyre
450-051-OLGA BJERKAN-B024.jpgPortrettFagratunvegen 11NullGunhild Brun Hansen tjenestepike hos Bjerkan
450-051-OLGA BJERKAN-B025.JPGHommelvik verft & stFagratunvegen 11NullOvn fra støperiet
450-051-OLGA BJERKAN-B026.JPGHommelvik verft & stFagratunvegen 11NullOvn fra Støperiet Dekormalt
450-051-OLGA BJERKAN-B027.JPGInteriørFagratunvegen 11NullInteriør bord, lampe og speil
450-051-OLGA BJERKAN-B028.JPGInteriørNullNullInteriør bord, lampe og speil
450-051-OLGA BJERKAN-B029.JPGInteriørFageratunvegen 11NullStoler, bord, lysestake og speil
450-051-OLGA BJERKAN-B030.jpgInteriørfagratunvegen 11NullSalogng, sofa, bord stoler, skap
450-051-OLGA BJERKAN-B032.jpgInteriørFagratunvegen 11NullMøbler piano
450-051-OLGA BJERKAN-B033.jpgInteriørFagratunvegen 11NullMøbler stoler piano
450-051-OLGA BJERKAN-B035.jpgInteriørFagratunvegen 11NullKlokke, bord, bilde
450-051-OLGA BJERKAN-B037.jpgPortrettHolmenkollenNullKristian Bjerkan med frue "Hilsen fra Holmenkollen"
450-051-OLGA BJERKAN-B038.jpgPortrettFagratunvegen 11NullKristian Bjerkan med frue
450-051-OLGA BJERKAN-B039.jpgPortrettFagratunvegen 11NullKristian Bjerkan
450-051-OLGA BJERKAN-B040.jpgSpeidernFagratunvegen 11NullOlga Bjerkan speidern
450-051-OLGA BJERKAN-B041.jpgSpeidernFagratunvegen 11NullOlga Bjerkan Speidern
450-051-OLGA BJERKAN-B042.JPGInteriørFagratunvegen 11NullOlga Bjerkan med gammel brannvarsler
450-051-OLGA BJERKAN-B043.JPGHommelvik verft & stFagratunvegenNullTrappeneser fra Støperiet
450-051-OLGA BJERKAN-B044.jpgSport turnFagratunvegen 11NullTurnere fra Hommelvik
450-051-OLGA BJERKAN-B045.jpgDokumentHommelvik Buekorps2000 til 2009Omtale i mavikbladet om funn av fane fra Hommelvik Buekorps side 1 av 2
450-051-OLGA BJERKAN-B046.jpgDokumentHommelvik Buekorps2000 til 2009Omtale i mavikbladet om funn av fane fra Hommelvik Buekorps side 2 av 2
450-051-OLGA BJERKAN-B047.JPGInteriørFagratunvegen 112000 til 2009Olga Bjerkan og Thor Byberg med den omtalte fanen "Hommelviks Buekorps"
450-052-Ragnhild Bostad-B000.JPGBrudebilderHommelvik1930 til 1939Anna og Erling Flataker bryllup
450-052-Ragnhild Bostad-B001.JPGGruppeFolkets husNullGruppebilde forran Folkets Hus, Dame som er jubilandt midt på 1. rad Ukjent for Ragnhild
450-052-Ragnhild Bostad-B002.JPGPortrettNullNullVIKTORIAKORT Til Åsmund Bostad Mine besteforeldre Ragnfrid og Jørgen Bostad sitter ved inngangsdøra. (fra Ragnhild Bostad)
450-052-Ragnhild Bostad-B003.JPGGruppeNull1940 til 19492 gutter med en hund sittende i fjæra. Steinar Bostad f 1938 Jørgen Bostad f 1943 Hunden "Snara"
450-052-Ragnhild Bostad-B004.JPGGruppeNull1900 til 1909Pappa med søsken (1910) 1.Rekke f.v: Åsmund Bostad, Erling Bostad 2. Rekke f.v: Fridtjof Bostad, Gunnar Bostad, Einar Bostad
450-052-Ragnhild Bostad-B005.JPGGruppeStudio1940 til 1949Min tante Anna Bostad og onkel Erling Bostad med sin datter Birgit f 1944
450-052-Ragnhild Bostad-B006.JPGGruppeNull1980 til 1989Familiebilde 1983
450-052-Ragnhild Bostad-B007.JPGGruppeNull1960 til 1969Familiebilde 1962
450-053-M01-B001.jpgLandskapGryta1800 til 1899Gryta ved homla. Sørnesset, Høybydalen
450-053-M01-B002.jpgLandskapGryta1800 til 1899Gryta ved homla. Sørnesset, Høybydalen
450-053-M01-B004.jpgLandskapKarslyst1800 til 1899Karslyst i bakgrunnen. Hommelvik Bruk
450-053-M01-B005.jpgLandskapHomla1800 til 1899Ned homla over Nesdammen, Karslyst til høyre og Moan gårdene rett frem. Dette bildet er tatt før jernbanen kom
450-053-M01-B005_org.jpgLandskapHomla1800 til 1899Ned homla over Nesdammen, Karslyst til høyre og Moan gårdene rett frem. Dette bildet er tatt før jernbanen kom
450-054-Sverre Myran-B000.jpgDokumentSangen & Musikkens1950 til 1959Sangen & Musikkens dag i Homelvik
450-054-Sverre Myran-B001.jpgMusikk instrumentFolkets Hus1950 til 1959Sangen & Musikkens dag i Homelvik. Opptrende på senen i folkets hus med Sverre Myran i front. Kommelvik Musikkorps deltakere følger ivrig med forran senen.
450-054-Sverre Myran-B002.jpgMusikk instrumentSentrum1950 til 1959Sangen & Musikkens dag i Homelvik. Oppmars med trekkspillet på ryggen. Riksvei 50, Kafe Corner Lunden, Thoresen bakeri, Fotograf Aasback
450-054-Sverre Myran-B003.jpgMusikk instrumentSelbuvegen1950 til 1959Sangen & Musikkens dag i Homelvik. Oppmars opp Selbuvegen
450-054-Sverre Myran-B009.jpgMusikk instrumentNull1950 til 1959Null
450-054-Sverre Myran-B012.jpgPortrettInne1950 til 1959Sangens og Musikkens dag i Hommelvik. Sverre Myran hedres med Blomster, trekkspillet og flagget til tops med en hilsen.
450-054-Sverre Myran-B013.jpgMusikk instrumentReidar Jensens gate1950 til 1959Sangens og Musikkens dag i Hommelvik. Her marsjerer trekkspill gruppa til Sverre Myran i Reidar Jensens gate med trekkspillet på ryggen
450-054-Sverre Myran-B021.jpgMusikk instrumentReidar jensens gate1950 til 1959Sangen og musikkens dag i Hommelvik Trolig Sverre Myran som leier på Lars Myran(f 1955) Kan da være stevne på 60 tallet Idrettens hus i bakgrunnen
450-054-Sverre Myran-B024.jpgDokumentTrekkspillkurs1960 til 1969Tydal og Selbu
450-054-Sverre Myran-B025.JPGMusikk instrumentTrekkspillkurs1960 til 1969Trekkspillkurs av Sverre Myran i Selbu og Tydal
450-054-Sverre Myran-B026.JPGMusikk instrumentTrekkspillkurs1960 til 1969Trekkspillkurs av Sverre Myran i Selbu og Tydal
450-054-Sverre Myran-B027.jpgMusikk instrumentMoheim1960 til 1969Trekkspillkurs av Sverre Myran fra Hommelvik, her i Selbu og Tydal 1.Rekke f.v: NN, NN, NN, Sverre Myran, NN, NN, NN, NN 2. Rekke f.v:
450-054-Sverre Myran-B028.JPGMusikk instrumentTrekkspillkurs1960 til 1969Trekkspillkurs av Sverre Myran i Selbu og Tydal
450-055-Eirik Haugen-B004.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B006.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B007.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B011.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B012.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B013.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B015.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B016.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B020.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B034.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B039.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B040.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B042.JPGNullNullNullNull
450-055-Eirik Haugen-B044.JPGNullNullNullNull
450-056-Gunvor Verkland-B000.jpgJakt/Fiske/FritidNullNull4 herrer på telttur. Spisstelt
450-057-M02-Åse-Moan Buaas-B000.JPGAlbumNullNullAlbum forside levert tilbake
450-057-M02-Åse-Moan Buaas-B026.jpgPortrettHomla bru1930 til 1939Reidar Moan på Homla bru Anne Berit Moen: Det er min far Reidar Moan på gammel brua over Homla med Kjerratten og potetkjelleren i bakgrunnen
450-057-M03-Album Ingebørg og Marit Buaas-B000.JPGAlbumNullNullAlbum etter Ingebørg og Marit Buaas
450-057-M03-Album Ingebørg og Marit Buaas-B001.JPGAlbumNullNullSivert Buaas med døtrene Marit Buaas og Ingebjørg Buaas
450-057-M03-Album Ingebørg og Marit Buaas-B002.JPGDokumentNullNullSivert Buaas med døtrene Marit Buaas og Ingebjørg Buaas
450-057-M03-Album Ingebørg og Marit Buaas-B007.JPGDokumentSlekstreNullSlektstre buaas
450-057-M03-Album Ingebørg og Marit Buaas-B008.JPGBygningerMaiveien 3NullBakketun 49/104 buset fra 1917 Maiveie vei nr. 3
450-057-M03-Album Ingebørg og Marit Buaas-B009.jpgBygningerMaiveien 3NullBakketun 49/104 buset fra 1917 Maiveie vei nr. 3
450-057-M03-Album Ingebørg og Marit Buaas-B010.jpgBygningerMaiveien 3NullBakketun 49/104 buset fra 1917 Maiveie vei nr. 3
450-057-M03-Album Ingebørg og Marit Buaas-B016.jpgGruppeElvebakkenNullGruppebilde (original med skader)
450-057-M03-Album Ingebørg og Marit Buaas-B017.jpgGruppeElvebakkenNullGruppebilde redigert
450-057-M03-Album Ingebørg og Marit Buaas-B018.jpgGruppeElvebakkenNullGruppebilde konvertert til sort/hvit
450-057-M03-Album Ingebørg og Marit Buaas-B024.JPGDokumentSlekstre MoanNullSlektstre Moan
450-058 Robert Bostad-B000.JPGPortrettNullNull79 år
450-058 Robert Bostad-B001.JPGDokumentNullNullAktie-brev Hommelvik Aktie Handelsforening utstedt til Fridjolf Bostad
450-058 Robert Bostad-B002.JPGMarkeringNullNullSamling rundt bordet til kaffe og en dram
450-058 Robert Bostad-B005.JPGDokumentNullNullPostkort fra USA
450-058 Robert Bostad-B006.JPGGruppeNullNullFlere bilder trolig fra en USA besøk
450-058 Robert Bostad-B007.JPGPortrettNullNullFlere bilder trolig fra en USA tur
450-31-Brynulf Fossum-B000.jpgSpeidernNullNulltre Speidergutter. Fra v: NN, NN, Olav Jakobsen?
450-31-Brynulf Fossum-B001.jpgSamvirkelagetTaket av SamvirkelagetNullArbeidsgjengen på taket under byggingen av samvirkelaget. 14 herrer sittende på Takkonstruksjonen. Postkort
450-31-Brynulf Fossum-B002.jpgSamvirkelagetSneishauganNullBygging av samvikelaget på sneishaugan. Mostadmark samvirkelag.
450-31-Brynulf Fossum-B003.jpgGruppeNullNullSkøyteaktivitet på en innsjø. ni gutter og jenter i en velfortjent hvilepause for trøtte ankler. Sittende i skogholtet. en med en hund i forgrunnen. (sjefer) Skruskøyter og pansere uten sko.
450-31-Brynulf Fossum-B004.jpgBygningerSkolestueNullSkolestua i mostadmark. Mor, bjarne og Brit . Signert BritForsklund
450-31-Brynulf Fossum-B006.jpgSamvirkelagetMostadmark1950 til 1959Mostadmark samvirkelag. (det første) 6.februar 1958 Bygning.
450-31-Brynulf Fossum-B007.jpgBygningerNull1930 til 1939Wåganhuset under bygging. oktober 1930 (forretninger).
450-31-Brynulf Fossum-B008.jpgKlassebildeSneisen Skole1930 til 1939Sneisen skole 1. rekke Bjørg Widerøe 2. Rekke f.v: Brit Torshaug, Anna Sneisen, Kristine Nilsdal. 3. Rekke f.v: Bjørg Snustad, Jenny Sandvik Volden, Karen Aarstad 4.Rekke f:v: Anneus Aarstad, Ola T. Venn 5. Rekke f.v: Arvid Wennberg, Ola Kjøsnes, Henrik Viken, Ole T. Eidem 6. Reke f.v: Henrik Sneisen, Odd Venn, Trond Venn, Helge Hansen
450-31-Brynulf Fossum-B009.jpgGruppeGruppeboldeNullGruppebilde av barn 10 gutter og jenter.2.r.f.v: Asbjørn Jøssås.
450-31-Brynulf Fossum-B010.jpgGruppeUtfluktNullUtflukt på en skogstur.
450-31-Brynulf Fossum-B011.jpgGruppeNullNullUtflukt på en skogstur.
450-31-Brynulf Fossum-B012.jpgGruppeFestlig lagNullFem herrer i festlig lag. Parafinlampe i taket.T.h.: John Stokkbak
450-31-Brynulf Fossum-B013.jpgBygningerSamvirkelaget1920 til 1929Mønsås på Samvirkelags-gården. Torggården. 1927 1928 Bildet viser takkonstruksjon og fundamentet til Tårnavslutningen. Norske flagg vaier i vinden. Hommelvik bruk sine lagerbygg i bakgrunnen Bildet er et postkort Thorvald Fossum til høyre. Anders Halstadtrø ?
450-31-Brynulf Fossum-B015.jpgGruppeNullNullfem herrer på skitur. Vennafjellet?
450-31-Brynulf Fossum-B016.jpgGruppeNullNullfem herrer og en gutt og en jente foran hytteveggen. Vinterbilde.
450-31-Brynulf Fossum-B017.jpgArbeidslivNull1930 til 1939Lastebil med bygningsmaterialer. Stroppet og lastet slik at man fikk med seg det meste. Iver Snustad. Materialtransport Sjåfør Iver Snustad har utnyttet lastebilen maksimalt. Bildet er tatt i midten av 1930-åra.
450-31-Brynulf Fossum-B018.jpgBegravelseNullNullLite info ser ut til at det er en begravelse.
450-31-Brynulf Fossum-B019.jpgGruppeNullNullFire herrer og fem jenter på utflukt i naturen. sittende i en gruppe.
450-31-Brynulf Fossum-B020.jpgArbeidslivDjupvasskaia1940 til 1949Fra en annen info: Jernbanekaia i Hommelvik raste på sjøen under krigen. Det var sjøbotten som sviktet, men det ble også sagt at tyskernes uvettige beslutning på kaia var en medvirkende årsak. Etter krigen kom arbeidet i gang med bygging av nytt kaianlegg, vest for ra. sstedet, den nåværende Djupvasskaia. Bildet viser anleggsarbeidet er begynt med utsprengning av et stort bergområde for å gi kaia plass. Det var vante karer som kunne håntere feisel, bor, og spett. De brukte stubbryter med tralle for å frakte fort stein. Her har arbeidslaget tatt en hvilepause mellom feiselens klang og dynamittens brak. Fra v: Torvald Fossum, Anders Halstadtrø, Paul Haug, Gustav Lundberg, Oskar Olsen, Gustav Haseth og arkitekt Husby som er på inspeksjon. Bakenfor ser vi John Eriksson og John Holm
500-510-B001.jpegMeråker Bruk a/sMeråker bruk1910 til 1919Meråker bruk, Karslyst i bakgrunnen, Tømmerrennen, Vandringene, Vedstabler, Lemme broa? Fra et annet bilde Meråker bruk Saga tatt fra riksvei 50. Kjerratten helt til venstre. Ikke den som gikk over bomberget, det var senere. Her er den som gikk ned til homla og tok opp tømmeret som ble fløytet ned homla via Nesdammen. Ser ogsp på midten et slussystem for å regulere vandstanden.
500-510-B002.jpegBygningerSoria MoriaNullSoria Moria på Karlstad
500-510-B003.jpegLandskapNesdammenNullDmningen til Nesdammen
500-510-B004.jpegLandskapBrokaranNullBrokarene med broa over Homla, Homla med gammelbrua, Brokarene, Pottetkjelleren, Kjerratten
500-510-B005.jpegLandskapBrokaranNullBroa mellom brokarene med Hommelvik bruk
500-510-B006.jpgLandskapNesdammenNullNesdammen
500-510-B007.jpegLandskapTegelverketNullHommelvik bruk og tegelverket
500-510-B008.jpegLandskapNesdammenNullNesdammen
500-510-B009.jpgLandskapFoldsjøenNullFoldsjøen med tømmerrenna og den 1. demningen i trestokker
500-515-Orange_Album-B000.JPGAlbumBuås1930 til 1939Forsiden på albumen
500-515-Orange_Album-B001.JPGAlbumBuåsli1930 til 19391. Småbruket "Buåslia" ved Selbuvegen. 2. Bygging av uthus til Buåslia. 3. Fossasetra m/uthus for ved, stall, do låve i bakgrunnen kufjøset. 4. Småbruket "Stokbakken" (i bakgrunnen Trøbakken)
500-515-Orange_Album-B002.JPGAlbumFossen1930 til 19391. Fossli (eier Iver Fossen) i bakgrunn Småbruket "Dølan" (eier Olaf Engan) 2. Bakken skole. Ørengården i bakgrunnen. 3. Elva Homla. Ovenfor Bakken skole og Bakken bedehus. Bildet er tatt ved Skaugbrua 4. Sandbekkvatnet
500-515-Orange_Album-B003.JPGAlbumFossen1930 til 19391. Johan E. Fossen på tur oppover Fisktjønndalen. 2. Olaf Larsen i Bakkmarka. Bakktjønna i bakgrunnen. 3. I godt lag nn, nn, Olaf Larsen(trekkspill), Ole Fosli, Arne Fossen, Jon Sæter, nn 4. Gutta på tur: Johan E., Johan I, og Jon Fossen.
500-515-Orange_Album-B004.JPGAlbumJervfjellet1930 til 1939Bilder fra Jervfjellet. 1. 2. Rast i skiløypa, Bakerst f.v. Morten Trøbak, .Halseth, Foran f.v Olaf Larsen.
500-515-Orange_Album-B005.JPGAlbumJervfjellet1930 til 1939Jervfjellet. 1. Rast i Fjelldalen: Olaf Larsen, Gudrun Fossen, nn 2. Flere skiløpere: Johan E.,Einar og Jan Fossen 3. Olaf Larsen, I.Svedal, nn, og Arne Wullum. Ved Fosslivollen (Setervolden tilhører Iver Fossen)
500-515-Orange_Album-B006.JPGAlbumVariabelt1930 til 19391. Lars Buåsli og (Vår) 2. Olaug Solli på skitur. 3. Arnt Fossen og Olaf Larsen på skitur. 4. Johan J. Fossen (Helgekledd festkledd)
500-515-Orange_Album-B007.JPGAlbumFossen1930 til 19391. Jente ungdom. 2. Ungdommer sittende på trappa(søndagskledd): Arne fossen, Manuel Bakmark, Jon Fossen. 3. Arne Fossen, Olaf Larsen, Hjalmar Lundberg og Kristen Engan. Fotografert utenfor Fossen gården. På andre sida av Homla ser vi husene i Dølan. 4. Olaf Larsen
500-515-Orange_Album-B008.JPGAlbumFossasetra1930 til 1939Fossåsetra 1 og 3 Buåsli 4 1. Setra Iver Fossen med en av gårdshestene 2. Hest på vei. Ukjent kusk. 3. "Flere år senere": Foran f.v. Gjertrud(Fossen) Starvik, Thoresen, Nikolai Fossli, Harald Fossen. På benken: Jonetta Fossen, Jonetta(Fossen) Storvik, Iver Fossen, xx. Bak benken: Kristine Fossen, Jon Sæter, Johannes Storvik, Inga Jørgine Fossen, Arne Fossen, Gunvor Fossen 4. Potetopptaking ved Buåslia. Gutt Nikolai Fossli med hest, Kaffepause. Far, Sigrid Fossli, x, Othelie Fossli, Kristine Larsen. Gårdbruker Lars Buåsli står bakerst.
500-515-Orange_Album-B009.JPGAlbumFisketur1930 til 19391. Johan E. Fossen på fisketur/ båttur 2. Båten far unge karer. 3. Johan E og Jan Fossen på fisketur 4. Johan E i Adams drakt prøver fiskelykken. 5. Bildet er tatt fra gården Fossen(Fam). Dølafossen (storfossen). Dølan gård på andre siden av Homla.
500-515-Orange_Album-B010.JPGAlbumFossen1930 til 19391. Bildet er tatt fra Fossen gård(fam) Fra v. Manuel Bakmark, Arne Fossen, Trygve Østerås m/gutt på fanget, Hjalmar Lundberg M/sønnen Gergard på fanget, Kristen Engan m/Marit Lundberg på fanget, Jonetta(Netta) Fossen Lundberg. 2. Sykkeltur over Øifjellet x og Olaf Larsen 3. 4 mann på rotur. 4. Søndagskledde karer fra v.: Arne Fossen, x, x,
500-515-Orange_Album-B011.JPGAlbumBuås1930 til 1939Buås 1. Ung mann henter vann fra brønnen 2. Hestene Ruggen og Svarten i 2 spann pløyer. 3. Høner 4. Mann m/bart
500-515-Orange_Album-B012.JPGAlbumSolemsåsen1930 til 1939Solemsåsen. 1. Anders Løvset 2. Olaf Larsen 3. Olaf Larsen, Kåre Sneisen, x Kringhaug, x. Oskar Sandmark, x Kringhaug?, x 4. Lars Buåsli, ung gutt og Olaf Larsen.
500-515-Orange_Album-B013.JPGAlbumSolemsåsen1930 til 1939Stafettrenn på Solemsåsen i 1939 1. Olaf Larsen(lag4) starter av gårde og kringhaug er ferdig med sitt løp. 2. Kafferast x, x, x, Olaf Larsen, jenta foran er Olaug Engan 3. Olaf Larsen, Johannes Storvik og Lars Buåsli 4. Arne Fossen, Jon Fossen, Manuel Bakmark, Arnt Fossen og Johan e. Fossen
500-515-Orange_Album-B014.JPGAlbumOslo1930 til 1939Biltur fra en tur til Oslo 1.Slottet På Hue Bygsøy Arne Fossen 2. Forsvaret Stjørdalselva 3. Forsvaret Stjørdalselva i sammenbygd båt for transport 4. Mann i uniform.
500-515-Orange_Album-B015.JPGAlbumBlanding1930 til 1939Ingen info rundt bildene
500-515-Orange_Album-B016.JPGAlbumSkjettenbuåsen1930 til 19391. Fra Skettenbuåsen (hytta til Esten Fossen). Fra v. Jon Fossen, Johannes Storvik, Gjertrud Fossen, Jonetta(fossen) Storvik, Arnt Fossen, Netta(Fossen) Lundberg, Rakel (pettersen) Fossen, x, x, Hjalmar Lundberg. Foran Sigvart Sivertsen 2. Skettenbuåsen: Hjalmar Lundberg ordner med ski. 3. Skettenbuåsen ligger ovenfor Bostadvollbakken og Fossa setra. 4 Skiløpere
500-515-Orange_Album-B017.JPGAlbumJervfjellet1930 til 19391. 2. Skiløpere fra Skettenbuåsen og Jervfjellet 3, 4.
500-515-Orange_Album-B018.JPGAlbumJervfjellet1930 til 19391. Kafferast på Jervfjellet. Fjelldalen: Bakfra, Arnt Fossen, Rakel p. Fossen, Kjellrun 2. Bildet tatt forfra: Arnt Fossen, Kjellrun W. Fossen. Rakelp. Fossen, Johan e. Fossen, Martin Øren, x 3. Rakel(Pettersen) Fossen, Arnt Fossen Kjellrun(Wuttdre) Fossen 4. Rakel(Pettersen) Fossen, Arnt Fossen Kjellrun(Wuttdre) Fossen, Olaf Larsen. Fotografer Olaf Larsen og Johan E. Fossen.
500-515-Orange_Album-B019.JPGAlbumVinterbilder1930 til 19391. Vinterbilder/skitur Jon Fossen og Manuell Bakmark 2. x, x, Olaug(Solli) Svedal, Jon Sæter, x, x 3. x (voksen dame). 4. Jon Sæther, Henny(Johanson) Nilsen, Sigurd Kristiansen. 5. Rakel(Pettersen) Fossen
500-515-Orange_Album-B020.JPGAlbumVinterbilde1930 til 19391. Andreas Løvsth, Sigurd Kristiansen og x. 2. Arne Wullum, xx Svedal, x, x, x, 3. x, Olaf Larsen 4. UKJENT
500-515-Orange_Album-B021.JPGAlbumVedarbeid1930 til 19391. Ei lita jente sitter på gjerdet. 2. Olaf Larsen, Arne Fossen, Manuel Bakmark, Martin Haugan 3. Slåttonna er her 4. Ved arbeid. På traktor Manuel Bakmark, x, x, x, Johan E.Fossen, einar Fossen og Gustav Fossen.
500-515-Orange_Album-B022.JPGAlbumSkogsarbeid1930 til 19391. Arne Fossen, Lars Buåsli 2. Arnt Fossen med hesten Guri 3. Olaf Larsen, Lars Buåsli, Arne Fossen og x (Kusken med bart og skjermlue)
500-515-Orange_Album-B023.JPGAlbumTømmerhogst1930 til 1939Skogsarbeid 1. Hestene tar pause (3 hester med støtting og en uten) 2. Hester og skogsarbeidere 3. x, Olaf Larsen, x 4. Kvessing av sagbladet (enkel "svandsen") Kvasst utstyr var halve jobben.
500-515-Orange_Album-B024.JPGAlbumTurbilder Finstas1930 til 19391. Arne Fossen på tur. 2. Gruppebilde: Manuel Bakmark, Gudmun Fossen, Anne Mari Bragstad, Arnt Fossen, Jon Fossen, Brynhild Fossen Nordfjell, Olaf Larsen, Arne Fossen 3. Søndagskledde karer fra Fossen: Hjalmar Lundberg, x, Einar Fossen, Arnt Fossen, Johan E Fossen, Jon Fossen. 4. x, Jon Fossen, Anne Mari Bragstad
500-515-Orange_Album-B025.JPGAlbumHverdagsbilder1930 til 19391. Jon Egil Storvik. (Sønn av Jonetta (donta)(fossen) Storvik og Johannes Storvik. Sitter her oppe i bikk-vogna på returkjøring av lass. 2. Olaf Larsen (skogsrbeider, skiløper) Albumens eier.
500-515-Orange_Album-B026.JPGAlbumVinterbilder1930 til 19391. x, Johannes Storvik, x Gudrun Fossen 2. Olaf Larsen på brua, to karer sitter på rekkverket 3. Olaf Larsen, x, x, Grindbak, x
500-515-Orange_Album-B027.JPGAlbumHverdagsbilde1930 til 19391. 2 karer foran en bygning, Rparerer støttingen for vinteren. 2. Eldre herre ut og går tur.
500-516-Vikas utvikling-B000.JPGBygningerHommelvik kirke1970 til 1979Hommelvik kirke mot sør
500-516-Vikas utvikling-B001.JPGArbeidslivNygården1970 til 1979Oversikt NSB`s impregneringsverk på Nygården. Bestyrerboligen helt til høyre på oversiden av jernbanesporet. Meråkerbanen, jernbanespor, jernbanesviller, kreosottank, bygninger. (bildet datert januar 1972)
500-516-Vikas utvikling-B002.JPGUtviklingSentrum1970 til 1979Bildet tatt fra Selbuvegen, fra den gamle vegtrasseen ved Sivertsen/ Solem. Markante bygg er NSB`s impregneringsverksted, 1916- bygget ved Hommelvik skole, Hommelvik kirke og Folkets Hus
500-516-Vikas utvikling-B003.JPGBygningerSannan1970 til 1979Brakka på "Sannan" bygges på. Opprinnelig satt opp under krigen. Bak på bildet står: 26 eie bred J. Chr Kolbotn Polaroid
500-516-Vikas utvikling-B004.JPGBygningerTorget1970 til 1979Hommelvik Torg. Herredshuset av 1957, Torggården, tidligere skredder Dalums hus, tidligere Finnesgården Moan C G.nr 53, Br Nr 3
500-516-Vikas utvikling-B005.JPGBygningerBedehuset1970 til 1979Bedehuset
500-516-Vikas utvikling-B006.JPGBygningerBykvistgården1970 til 1979Breidablikk gnr 49 bnr 7 (Bykvistgården) revet ca 1981 Til høyre Nøysomhet gnr 49 bnr 26, familien Søbergs eiendom
500-516-Vikas utvikling-B007.JPGBygningerSentrum1970 til 1979Dette bygget var opprinneligden bakre delen av samvirkelagets nybygg fra 1929. Det inneholdt Hommelvik sitt fryselager hvor innbyggerne kunne leie kjølebokser . Kinoplakatene i skapet på nedsiden. Det store utstillingsvinduet ble satt inn i 1972 av Aslak Danielsen "te-ra" som startet med salg, reparasjon av TV og Radio, salg av elektrisk utstyr etter at Samvirkelaget la ned sin elektriske avdeling. Det har senere hatt flere leietakere bl a Sandmark Blomster, Stjørdal Taxi og pt (2022) Vika Landhandel.
500-516-Vikas utvikling-B008.JPGBygningerHestneshuset1970 til 1979Torggata i Hommelvik 1979. Trondos til høyre. Inngangen til kafe Forum og Trygdekontoret. Fra venstre: Hestnesgården, Spetsgården og Fjesethhuset (skjult bak trærne) I Hestnes- huset var det opprinnelig skredderi, senere postkontor i tillegg til bolig.
500-516-Vikas utvikling-B009.JPGBygningerbye-gården1970 til 1979Wahlgården (Moan G) Familien Wahl drev forretning her i mange år. I 1955 tok Ivar Bye over eiendommen og fortsatte forretningsdrifta. Plakattavlen på veggen. Malvik Sparebank (Sparebank 1) sitt bygg til høyre. Bak ser vi bygget til urmaker og optiker Hagen. Frisør Martinussen hadde tidligere sine lokaler der. Røyken bak stammer fra byggtørka til Hommelvik Bruk B019 er fra andre retningen
500-516-Vikas utvikling-B010.JPGBygningerBye-Gården1970 til 1979Wahlgården (Moan G) Familien Wahl drev forretning her i mange år. I 1955 tok Ivar Bye over eiendommen og fortsatte forretningsdrifta. Malvik Sparebank (Sparebank 1) sitt bygg til venstre. Bak ser vi Samvirkelagsbygget som ble bygd på 60- tallet. Riksvei 50, E6, Malvikvegen til høyre. B009 fra andre retningen
500-516-Vikas utvikling-B011.JPGBygningerHommelvik sentrum1970 til 1979Bildet fra oppkjørsel Selbuvegen. (Granåshjørnet) Hommelvik mars 1979 Høyre side: Herredshuset, Torggården, Samvirkelaget, Bye- huset. Til venstre jernbanestasjonen med stasjonsbygget og pakkhuset som ble bygd om til Kafe Rampa midt på 1990- tallet,
500-516-Vikas utvikling-B012.JPGUtviklingNygårdskaia1980 til 1989Nygårdskaia med rester av ei jekt liggende halvt nedgravd i fjærasanda. Jekta var til reparasjon ved Ingebrigt Andersens båtbyggeri da den ble trukket bort fra slippen under en storm med springflo i 1870- åra. Bøye fra 2. verdenskrig lå enda utenfor kaia.
500-516-Vikas utvikling-B013.JPGUtviklingSandfjæraNullNy fylling i Sandfjæra som dannet ny sjøkant mot Hommelvikbukta. Det ble mudret opp på innsiden med sand fra bunnen på utsiden. Ble brukt til vei inn til nedre Solbakken, senere Malvikstien. Hommelvik bruk etablerte seg på innsiden av moloen, senere brukt som utbyggingsområde Hommelvik Sjøside. Nordlandsbanen i forgrunn.
500-516-Vikas utvikling-B014.JPGBygningerNull1970 til 1979 Granåshjørnet" krysset E6/ Selbuvegen med Lunden Østre. Hommelvik mars 1979 Bygd 1908 av slakter Granås som hadde slakteri med utsalg her. Senere brukt til ulike virksomheter bl a Cafe Corner og Hommelvik Frukt- og Tobakk (eller bare "Karen og Hilda") Lensmannen hadde kontor her i 1950- åra. Bildet tatt i 1979 da Corner Matsenter (VIVO) hadde dagligvarebutikk her.
500-516-Vikas utvikling-B015.JPGBygningermaivegen 51970 til 1979Maivegen 5 ca 1979. En av NSB`s eiendommer på Mojalet. Utskifting av vinduer, brannhydrant.
500-516-Vikas utvikling-B016.JPGBygningerMoveien1970 til 1979Movegen 5, 7 og 9.
500-516-Vikas utvikling-B017.JPGBygningerMoveien1970 til 1979Movegen 3a og 3b, Selbuvegen 2 og 4.
500-516-Vikas utvikling-B018.JPGUtviklingNygården1970 til 1979 Nygården" Impregneringsverket ble lagt ned i 1974/75. Nygårdskaia Sveian gård. Mot Hommelvik sentrum, Djupvasskaia
500-516-Vikas utvikling-B019.JPGBygningerNygården1970 til 1979Nygården Impregneringsverk ble lagt ned i 1974/ 75. Pipen, Kreosottanken,
500-516-Vikas utvikling-B020.JPGBygningerSandlåven1970 til 1979Sandlåven i bunnen av lia ble revet i 1979,¨Låven ble over 100 år. (den lå forran huset etter Øivind Kristiansen)
500-516-Vikas utvikling-B021.JPGBygningerBrukesgården1970 til 1979Brukesgården. Kontorene til Hommelvik Bruk lå i 1. etasje. 2. etasje var bolig til "disponenten" på Bruket. Disponent Kallseth og sist disponent Hemb. På slutten av 1900- tallet brukt til møterom for Pensjonistforeninga. Senere ombygd til boligbygg.
500-516-Vikas utvikling-B022.JPGBygningerBrukesgården1970 til 1979Brukesgården som var kontorene til Hommelvik Bruk. Disponent Arnulf Hemb bodde i høyre fløy og 2.etg.
500-516-Vikas utvikling-B023.JPGBåterDjupvasskaia1970 til 1979J nale? båt 27000 tonn ved djupvasskaia
500-516-Vikas utvikling-B024.JPGBygningerSveian gård1970 til 1979Nygården. Gården ble utskilt fra Hommelvik mellom i 1853 Det lille lysthuset er flyttet opp fra opprinnelig plassering på Nygården, det er over 100 år gammelt. Uthusene brant ned i 11. desember 2019 https://www.bladet.no/nyheter/2019/12/11/Dramatisk-g%C3%A5rdsbrann-%E2%80%93-Det-var-ikke-v%C3%A5r-tur-denne-gangen-20590748.ece
500-516-Vikas utvikling-B025.JPGUtviklingHaugenbakken1970 til 1979Haugenbakken mot den gamle tyskerbrakka pt (2022) kalt for Strømheim. Halstad gård skimtes oppe til venstre. Sollielva i kulvert under Malvikvegen.
500-516-Vikas utvikling-B026.JPGUtviklingMuruvik1980 til 1989Oversikt Muruvik, Leiret, Flatholman, Muruvik gård, Svartnesset Hommelvikhøgda
500-516-Vikas utvikling-B027.JPGUtviklingMuruvik1980 til 1989Muruvik Havn, Flatholman, Leiret
500-516-Vikas utvikling-B028.JPGBygningerHulåsgården1980 til 1989Hulåsgården rives i 1981 I bakgrunnen Moan 1 på nedsiden av riksvei 50. Familien Auran bodde der fra 1901. Revet etter 1980.
500-516-Vikas utvikling-B029.JPGBygningerShell stasjon1980 til 1989Shell stasjonen i Hommelvik i 1981. Drivere den gang var Kjell Haugan
500-516-Vikas utvikling-B030.JPGBygningerNorol Stasjon1980 til 1989Norol stasjonen i Hommelvik i 1981.Drivere den gang Jan Haldor Bjørkli. Tidligere BP driver Westrum. Bak ser vi buset til Brobakk som var sterkt inne i BP. Riksvei 50 til venstre Senere Statoil
500-516-Vikas utvikling-B031.JPGSport fotballØya stadion1980 til 1989Fotball kamp på gressmatta på Øya Stadion. Før løpebanen
500-516-Vikas utvikling-B032.JPGSport fotballØya Stadion1980 til 1989Fotball kamp på grusbanen/gress på Øya Stadion. Før løpebanen Karslyst i bakgrunnen
500-516-Vikas utvikling-B033.JPGBygningerGranåshjørnet1980 til 1989 Granåshjørnet" "Lunden" med Fotograf Aasback i sokkelen. Matvarebutikken Corner (Vivo) på hjørnet ved oppkjørsel Selbuvegen
500-516-Vikas utvikling-B034.JPGBygningerGranåshjørnet1980 til 1989Granåshjørnet med Lunden Østre og Lunden. Fotograf Aasback i sokkelen i Lunden og Matvarebutikken Corner (Vivo) i Lunden Østre på hjørnet ved oppkjørsel Selbuvegen Thoresenberget Det hvite uyhuset på Lunden Østre ble senere revet og erstattet av et nytt forretningsbygg.
500-516-Vikas utvikling-B035.JPGBygningerNSB Snekkerverksted1980 til 1989Riving av NSB Snekkerverksted i 1982 Jernbanevogner, jernbanesport Stasjonsområdet. Riksvei 50 til venstre og Jernbanen til høyre. Bakgrunnen ser vi samvirkelaget og sentrum
500-516-Vikas utvikling-B036.JPGBygningerGranåshjørnet1980 til 1989 Granåshjørnet" Corner matsenter (Vivo) Thoresen bygget, Thoresenberget, Riksvei 50
500-516-Vikas utvikling-B037.JPGBygningerLunden1980 til 1989Lunden. I sokkelen har det vært flere ulike virksomheter bl a fiskmatbutikk, kassefabrikk, skomakerverksted og damefrisør. Da bildet ble tatt hadde fotograf Aasback sine lokaler her. Før ham drev Henrik Svedal fotoforretning og etter Aasback tok Geir Johnsen over drifta.
500-516-Vikas utvikling-B038.JPGBygningerLunden1980 til 1989 Lunden" med med forretningen til Ludvik Aasback. Gammelløfta og Kveberg i bakgrunnen.
500-516-Vikas utvikling-B039.JPGBygningerGranåshjørnet1980 til 1989 Granåshjørnet" Lunden østre med Corner matsenter (Vivo) Her rives uthuset og gjør plass til nytt forretningsbygg.
500-516-Vikas utvikling-B040.JPGMarkeringKirkegården1980 til 1989Innvielse av ny del av kirkegården og nytt gravkapell i 1982. Fra v sokneprest Kjell Fosse, kapellan Hanne Hoff og vikarprest Johannes Skauge.
500-516-Vikas utvikling-B041.JPGBygningerTorget1980 til 1989 Torget" i Hommelvik, Samvirkelaget, Telefonboksene, Fjeseth huset, biler. Skilt kaffe inngang. Samvirkelagsbygget: opprinnelig inngang til bestyrerbolig i hjørnet deretter inngang til Kafe Forum.
500-516-Vikas utvikling-B042.JPGBygningerMalvik Sparebank1980 til 1989Utvidelse av lokalene tilMalvik Sparebank i 1980?
500-516-Vikas utvikling-B043.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget Varehus Kafeteria, utsyn mot Pakkhuset som ble til Kaffe rampa senere. Biler Nylagt asfalt på parkeringstomta hvor huset til Ivar Bye sto. Båt på Dypvasskaia Jernbanevogner.
500-516-Vikas utvikling-B045.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Inne i Hommelvik Kirke, Alteret, alterringen, døpefont, Prekestol 1980?
500-516-Vikas utvikling-B046.JPGBygningerSentrum1980 til 1989Lokalene til Urmaker Ivar B. Hagen
500-516-Vikas utvikling-B047.JPGBygningerHommelvik Stasjon1980 til 1989Hommelvik stasjon, Togpendlere. Narvesekioskens siste dag. Pakkhuset, sykkelstativene, Rampa, Svartnesset i bakgrunnen
500-516-Vikas utvikling-B048.JPGBygningerOle Sivertsen1970 til 1979Det minste huset på Karlsrud, opprinnelig brukt til smie (Pettersen). Gården har huset mange forretninger opp igjennom tidene. Her ser vi Rørlegger Ole Sivertsen som hadde avdeling her på 70- tallet. På 80- tallet hadde baker Holm utsalg her og huset ble kalt Kakehuset. Deretter brukt som bolig i begge etasjer.
500-516-Vikas utvikling-B049.JPGBygningerKirkegården1980 til 1989Kirkegården, Karlsrud med "Sigrids" og malerforretning. Bygget også kalt "Pettersengården" og "Tårngården", "Kakehuset" i huset til høyre. Urmaker Ivar B Hagen i huset til venstre.
500-516-Vikas utvikling-B050.JPGUtviklingIdrettsplassen1980 til 1989Bebyggelsen rundt idrettsplassen på Mojalet. Folkets hus. Hus langs Millers veg og Motrrøvegen. Tivoli på idrettsplassen,
500-516-Vikas utvikling-B051.JPGBygningerJernbanedammen1980 til 1989Den nyeste av de 3 dammene (Jernbanedamman) nedtappet av sikkerhetsmessige årsaker. Ikke offisielt navn, men ble av enkelte kalt Nydammen. Ligger et par hundre meter nedenfor Svartdalsdammen.
500-516-Vikas utvikling-B052.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget Varehus, Kafeteria (Kafe Forum) Sentrum, Riksvei 50, Pakkhuset på Jernbanestasjonen med Rampa. Granåshjørnet i bakgrunnen.
500-516-Vikas utvikling-B053.JPGUtviklingØstre kirkevei1980 til 1989Østre Kirkeveg retning nord en kveldsstund i 1982
500-516-Vikas utvikling-B054.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Inngang til kirkegården mot kirkedøra.. Hommelvik Kirke med gammeltrappa i 1982
500-516-Vikas utvikling-B055.JPGOrganisasjonerDjupvasskaia1980 til 1989Postkort Djupvasskaia, Halstad, Sollia, Sykehjemmet, Grønberg, Trønderverftet, Elvebakken, Brakka (senere Strømheim)
500-516-Vikas utvikling-B056.JPGTurstiståggånNull Ståggån" Turstien opp til Hommelviktjønna
500-516-Vikas utvikling-B057.JPGBygningerSentrum1980 til 1989Blomster Sandmark, Hommelvik Skole
500-516-Vikas utvikling-B058.JPGBegravelseHommelvik Kirke1980 til 1989Begravelse en regnfull dag Gamle Bårehuset til Høyre. Hommelvik Skole til venstre.
500-516-Vikas utvikling-B059.JPGBygningerNullNullKiosken på parkeringsplassen ved Selbuvegen 1980 Brakka til kommuneadministrasjon i bakgrunnen til venstre og huset til familien Odd Sollihaug til høyre.
500-516-Vikas utvikling-B060.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget Varehus Kafeteria
500-516-Vikas utvikling-B061.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget Varehus, Hommelvik Skole, Blomster Sandmark
500-516-Vikas utvikling-B062.JPGBygningerTorggården1980 til 1989 Tårngården" "Pettersengården" Bygget har huset ulike virksomheter opp ghjennom åra. På dette tidspunkt "Sigrids" som solgte dameklær. I krysset Østre Kirkeveg/ Riksvei 50 (E6)
500-516-Vikas utvikling-B063.JPGBygningerSentrum1800 til 1899 Blomster" Sandmark
500-516-Vikas utvikling-B064.JPGBygningerTorget1980 til 1989Tatt fra Torget ned mot sentrum. S-laget til høyre og Torggården ( tidl Dalum- gården) til venstre
500-516-Vikas utvikling-B065.JPGBygningerHommelvik stasjon1980 til 1989Ensom og forlatt står jernbanebommen igjen bak pakkhuset, kjørevegen ned til fjæra er stengt Jernbanegårdene er borte og området har blitt en trist parkeringsplass. Bak ser vi fra v: Tårngården (Pettersengården) Eidemgården, Malvik Sparebank, kirka, og blomsterbutikken.
500-516-Vikas utvikling-B066.JPGArbeidslivGryta1980 til 1989Hjelpebru over Homla nedom Gryta under byggingen av ny E-6 våren 1989
500-516-Vikas utvikling-B067.JPGUtviklingStasjonsfjæraNullStasjonsfjæra mot Millerkaia, Saliberget, Solbakken, Kjellandhaugen, lia, Sandan, Smeplassen, Sandlåven. To gutter i fjæra. Tids 50-60 tallet
500-516-Vikas utvikling-B068.JPGUtviklingStasjonsfjæraNullFlæra mellom Millerkaia og Saliberget. Vi ser 4 gutter på kaia. en på sykkel og 3 på trallen som ble brukt til å frakte materialer ut til båtene for utskiping. Damplokomotiv i bakgrunnen oppe på stasonsområdet. Fjæra sjø. 50-60 tallet?
500-516-Vikas utvikling-B069.JPGUtviklingStasjonsfjæraNullGuttegjeng i fjæra. 2 tester ut kreftene i en brytekamp ved millerkaia. Båtnaust
500-516-Vikas utvikling-B070.JPGBygningerNull1980 til 1989Moan 1 rives (nedenfor jernbanen ved brua over Homla). Erik Spets fra Oravais i Finland var den første som bodde her. Også kalt Broplads. Her ser vi traktorgraveren i fult arbeid (CASE). Hommelvik Bruk i bakgrunnen. E6 til høyre. Brakka på Sandan..
500-516-Vikas utvikling-B071.JPGBygningerHulåsgården1980 til 1989Hulåsgården siste dager før rivingen i 1981. Her står Hans (Brun) Hansen og tar sine siste farvell med nabohuset
500-516-Vikas utvikling-B072.JPGBygningerHulåsgården1980 til 1989Riving av Hulåsgården 1981 Hulås gården har stått i mange år, men må gi tapt når rå maskinkraft går løs på treverket i 1981. Hans (Brun) Hansen følger med og tenker vel, her var det mange snekker timer og plank som måtte bæres for å sette opp dette.(en som all sin tid jobbet på bruket) På en økt så er det jevnet med jorden og går over i historien. Homla bro kommer tilsyne når huset rives.
500-516-Vikas utvikling-B073.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Hommelvik kirke 1983 med steintrappa som ble erstattet av rullestolrampe på 80- tallet. Se B074 og B075 arbeidet går fremmover.
500-516-Vikas utvikling-B074.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Nå er trappen borte og uttraugingen og klar for å lage ny som er tilpasset rullestol og bårevogn.
500-516-Vikas utvikling-B075.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Hommelvik kirke med sin nye trapp, siste hånd på verket i gang med monteringen av rekkverk. 1983
500-516-Vikas utvikling-B076.JPGBygningerHommelvik KirkeNullRiving av Bårehuset. (Lik- kapellet")
500-516-Vikas utvikling-B077.JPGUtviklingHaagenstadbergan1980 til 1989Bilde over Hommelvik sett fra Haagenstadbergan fra et punkt som kalles "Rosenlund"
500-516-Vikas utvikling-B078.JPGGruppeStasjonsfjæraNullMillerkaia. 3 gutter leker med tralla på Millerkaia
500-516-Vikas utvikling-B079.JPGUtviklingDamjalet1980 til 1989Her er hullet i demningen på Damgjerdet sprengt for å gi en ny trasse for tømmer-/ turvei. Den gamle raste igjen. Demningen stammer fra et påtenkt vannmagasin først på 1900 tallet for kraftproduksjon. Det ble det ikke noe av, grunnet dårlig fundamentering. Raste ut under oppfylling medfærte stor flom.
500-516-Vikas utvikling-B080.JPGUtviklingNygården1980 til 1989Nygården Impregneringsverk Nygårdskaia
500-516-Vikas utvikling-B081.JPGUtviklingSannan1980 til 1989Bildet er rett opp for Brakka på Sannan. Her er det startet med planleggingen v den nye veitrasseen til Lia, sandmarkvegen og Korntrøberget. Dette var en del av omleggingen til den nye E-6 avkjøringen. Lia opp mot Bjørnstad i bakgrunnen.
500-516-Vikas utvikling-B082.JPGArbeidslivMillerkaiaNullTo traller med materialer trillet ut på Millerkaia klar for ankomst av båt som skal lastes.
500-516-Vikas utvikling-B083.JPGUtviklingSandfjæraNullFylling i Sandfjæra for å bygge ny vei til Nedre Solbakken. Ytterligere utfylling senere for bygging av "Sjøsiden" Ny bilveg lenger mot sør og gangveg ytterst på fyllinga (Malvikstien) Tid ??
500-516-Vikas utvikling-B084.JPGMarkeringHommelvik Kirke1970 til 1979Innsettelse av res. Kap. Hanna C. Hoff i Hommelvik Kirke 1979
500-516-Vikas utvikling-B085.JPGBygningerSveian gård1980 til 1989Nygården. Gården ble utskilt fra Hommelvik mellom i 1853 Det lille lysthuset er flyttet opp fra opprinnelig plassering på Nygården, det er over 100 år gammelt. Uthusene brant ned i 11. desember 2019
500-516-Vikas utvikling-B086.JPGUtviklingNygaarden1970 til 1979Nygården Impregneringsverk Nygaardskaia kveldsbilde
500-516-Vikas utvikling-B087.JPGPortrettKommelvik Kirke1970 til 1979Kirketjener Ulf Nilsen tar en hvil på benken utenfor Hommelvik Kirke
500-516-Vikas utvikling-B088.JPGBygningerHommelvik Kirke1970 til 1979Gudstjeneste i Hommelvik Kirke sommeren 1975 Klokker Per Kalset midt i bildet
500-516-Vikas utvikling-B089.JPGUlykkerHaugenkaia1950 til 1959Ruiner etter brann på Jemtlandsbruket (1950) Jernbanespor
500-516-Vikas utvikling-B090.JPGBegravelseHommelvik Kirke1970 til 1979Begravelse i Hommelvik Kirke 1976 Hvem?
500-516-Vikas utvikling-B091.JPGGruppeHommelvik Kirke1970 til 1979Menighetsrådets formann Oddmund Rykkvin, vikarprest Johannes Skauge, Sokneprest Fosse foran Hommelvik kirke 1979
500-516-Vikas utvikling-B092.JPGMarkeringHommelvik Kirke1970 til 1979Fra feiringen av 100 års jubileet for Johan Nygaardsvold fødsel i 1979 Nygaardsvolds statue Hommelvik skole i bakgrunnen
500-516-Vikas utvikling-B093.JPGBygningerHommelvik Kirke1970 til 1979Bildet etter restureringen i 1974 Altertavle, Alterring
500-516-Vikas utvikling-B094.JPGBygningerHommelvik Kirke1950 til 1959Bilde etter restureringen 1950 Altertavle, alterring, Døpefont
500-516-Vikas utvikling-B095.JPGUtviklingHommelvik kirke1970 til 1979Parkering i Johan Nygaardsvolds gate under en begravelse i 1979
500-516-Vikas utvikling-B096.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1980 til 1989Konfirmanter i 1980 under innmars Hommelvik skole i bakgrunnen
500-516-Vikas utvikling-B097.JPGBegravelseHommelvik Kirke1980 til 1989Begravelse i hommelvik kirke i 1982 Bildet tatt igjennom vinduet
500-516-Vikas utvikling-B098.JPGGruppeHommelvik Kirke1980 til 1989På trappa foran Hommelvik kirke. Biskop Kyrre Bremer, domprost Tron Tronsen, ved en minivisitas i Hommelvik Kirke våren 1980. Foran til v. Biskop Kyrre Bremer, sogneprest Kjell Fosse og domprost Tron Tronsen, Bak f.v: Res.kap Hanne Clara Hoff, Stiftskap. Tor Singsås og kirkeverge Thorleif Bratvold.
500-516-Vikas utvikling-B099.JPGPortrettHommelvik Kirke1980 til 1989Sogneprest Tormod Rostad res kap. Hanne Hoff
500-516-Vikas utvikling-B100.JPGMarkeringBakke bedehus1980 til 1989Bakken Bedehus Dette er Sogneprest Kjell Fosse som forretter ved en gudstjeneste 2. pinsedag 1980.
500-516-Vikas utvikling-B101.JPGBygningerHommelvik kirkeNullJohan Nygardsvolds gate / Kirkegata Bårehuset er revet.
500-516-Vikas utvikling-B102.JPGBygningerHommelvik KirkeNullJohan Nygardsvolds gate/ Kirkegata. Det gamle bårehuset til høyre.
500-516-Vikas utvikling-B103.JPGUtfluktMostadmark Jernverk1990 til 1999Historielagets høsttur til jernverkstomta med Gisle Rød, formann i Mostadmark Jernverks Venner, som guide.
500-516-Vikas utvikling-B104.JPGUtfluktMostadmark jernverk1990 til 1999Historielagets høsttur til jernverkstomta med Gisle Rød, formann i Mostadmark Jernverks Venner, som guide. Ruiner fra jernverket og sagbruksdrifta.
500-516-Vikas utvikling-B105.JPGUtviklingMuruvik1980 til 1989Muruvik havn, Flatholman
500-516-Vikas utvikling-B106.JPGBygningerFlatholman1980 til 1989Nøstan på Flatholman
500-516-Vikas utvikling-B107.JPGBygningerFlatholman1980 til 1989Nøstan på Flatholman Postkort Robåt i forgrunnen med hvite riper Dobbelt rorsett
500-516-Vikas utvikling-B108.JPGBygningerArntzenbakken1980 til 1989Arntzen -huset i Muruvik. Iversen-huset i bakgrunnen
500-516-Vikas utvikling-B109.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen 1992- 1994. Viser E6 med aluminiumsfendere på begge sider. Pakkhuset på jetrnbanen.
500-516-Vikas utvikling-B110.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen 1992-94. Herredhuset mot Granåshjørnet
500-516-Vikas utvikling-B111.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra Granåshjørnet mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B112.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen. Fra Granåshjørnet mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B113.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra Granåshjørne mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B114.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen 1992-94. Fra Granåshjørnet opp mot Grustaket. Administrasjonsbrakka til kommunen, kiosken på parkeringsplassen. Veiskilt Fuglem 26/ Mostadmark.
500-516-Vikas utvikling-B115.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen 1992- 94. Fra "Tårngården" "Pettersengården" (Sigrids) mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B116.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen. Fra Herredshuset mot Granåshjørnet. Lunden og Lunden Østre og Lundberget.
500-516-Vikas utvikling-B117.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen 1992- 94. Fra S-laget mot stasjonen og pakkhuset (Rampa). Fotgjengerovergang, Lyssignal, Jernbanestasjonen.
500-516-Vikas utvikling-B118.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra parkeringen ved Selbuvegen mot Stasjonen og Pakkhuset (Rampa)
500-516-Vikas utvikling-B119.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra Malvik sparebank mot Prix ned mot stasjonen og Rampa Prix logo og Hjørne (kafeteria)
500-516-Vikas utvikling-B120.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Bildet er tatt fra oppe i Hommelvik skole mot Torget og Granåshjørnet. Ser Administrasjonsbrakka, Legesentret, Spets- gården nærmest.
500-516-Vikas utvikling-B121.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen 1992- 94. Ser parkeringen på jernbanen hvor Stasjonsmesterboligen var, Jernbanevogner, Fjæra Svartnesset
500-516-Vikas utvikling-B122.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen. Mot sentrum, Postgården/ Hestnes/ Sneisen., Prix, Jernbanen, Blomster- butikken/ Fryseriet
500-516-Vikas utvikling-B123.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen 1992- 94. Tatt foran banken mot sentrum Prix, Minibank
500-516-Vikas utvikling-B124.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen 1992- 94. Retning inn mot sentrum fra Tårngården/ Pettersen- gården. Prix, Jernbanen, Jernbanevogner
500-516-Vikas utvikling-B125.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen 1992- 94. Fra Granåshjørnet mot Herredshuset (Rådhus II) Administrasjonsbrakken, Herredshuset, Torggården, Prix
500-516-Vikas utvikling-B126.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen 1992- 94. Minibank, Prix, Jernbanen
500-516-Vikas utvikling-B127.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Jernbanen, Prix, Pakkhuset/ Rampa
500-516-Vikas utvikling-B128.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen 1992- 94. Fra Tårngården/ "Pettersengården" mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B129.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Fra Tårngården/ Pettersen- gården mot sentrum.
500-516-Vikas utvikling-B130.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Fra Sentrum mot "Tårngården," "Pettersengården"
500-516-Vikas utvikling-B131.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Fra Granåshjørnet mot jernbane stasjonen. Sentrum
500-516-Vikas utvikling-B132.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Her er man i ferd med å runde av svingen inn til sentrum. Utrolig at man får til å arbeide samtidig som trafikken går sin gang.
500-516-Vikas utvikling-B133.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Her opparbeides parkeringsplassen og ankomst til Stasjonsområdet
500-516-Vikas utvikling-B134.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Her fra Granåshjørnet mot stasjonsområdet. Påbegynt omlegging av veg og parkeringsplasser.
500-516-Vikas utvikling-B135.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Opparbeiding av rundkjøring i krysset E6/ Joh Nygaardsvolds gt.
500-516-Vikas utvikling-B136.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Fra Granåshjørnet. Sentrum ribbet for vegetasjon.
500-516-Vikas utvikling-B137.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Gammel asfalt høvlet vekk.
500-516-Vikas utvikling-B138.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Kantstein og brostein må til. Fra Eidem/ Hagen- gården mot vest. Jernbaneområdet/ sentrum.
500-516-Vikas utvikling-B139.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Mot sentrum fra Granås- hjørnet. Hovedvegen utvides inn i stasjonsparken
500-516-Vikas utvikling-B140.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Mot sentrum fra vest.
500-516-Vikas utvikling-B141.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Lunden Østre/ Granåshjørnet. Lunden Vestre i bakgrunnen
500-516-Vikas utvikling-B142.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Sentrum
500-516-Vikas utvikling-B143.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Østre rundkjøringen tar form
500-516-Vikas utvikling-B144.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Kantsteinen er kommet på plass. Bygdas innbyggere har i hele anleggsperioden vent seg til å gå i ulendt terreng.
500-516-Vikas utvikling-B145.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Klart for asfaltering, Østover fra banken. Urmaker Hagen, "Tårngården" "Pettersengården" Shell ,Norol,
500-516-Vikas utvikling-B146.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Granåshjørnet har fått rundkjøring. Bunnpris ble etablert i denne perioden.
500-516-Vikas utvikling-B147.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Parkeringsplasser og veger asfalteres.
500-516-Vikas utvikling-B148.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Trafikken går på den nye veien.
500-516-Vikas utvikling-B149.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Fortauet avmerket og avrettingen for asfaltering er i gang. Tatt fra Heredshuset mot Samvirkelaget, Banken, Urmaker Hagen, Sigrids "Pettersengården" "Tårngården" Pakkhuset før "Kafe Rmpa"
500-516-Vikas utvikling-B150.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Ny kantstein markerer ny vegutforming Tatt fra Torggården mot Urmaker Hagen, Sigrids, "Pettersengården", Tårngården" Pakkhuset før "Kafe Rampa"
500-516-Vikas utvikling-B151.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Rundkjøringen ved Granåshjørnet!!
500-516-Vikas utvikling-B152.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Rundkjøringa ved Granåshjørnet utformes
500-516-Vikas utvikling-B153.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Tatt fra samvirkelaget mot Banken, Urmaker Hagen, Sigrids "Pettersengården" Tårngården"
500-516-Vikas utvikling-B154.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Pukking til vei og Fortau Tatt fra "Granåshjørnet" mot sentrum, Stasjonen, Pakkhuset før "Kafe Rampa", Samvirkelaget "Pettersen- gården" "Tårngården"
500-516-Vikas utvikling-B155.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Ny utforming av stasjonsområdet.
500-516-Vikas utvikling-B156.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Fra Tårngården inn mot sentrum. Ting tar form. Snøen kommer.
500-516-Vikas utvikling-B157.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fra bensinstasjonen inn mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B158.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Under ombyggingen av sentrum 1992- 94 ("TON- prosjektet") Mot Granåshjørnet/ Bunnpris
500-516-Vikas utvikling-B159.JPGUtviklingStasjonsfjæra1980 til 1989Rester av Millerkaia. Stasjonsfjæra, "Diktailla", Blåhammeren
500-516-Vikas utvikling-B160.JPGUtviklingDjupvasskaia1980 til 1989Djupvasskaia, flytedokken, Strømheim/ Brakka, Sykehjemmet, Grønberg
500-516-Vikas utvikling-B161.JPGUtviklingSjøsiden1980 til 1989Rester etter "Tysk-kaia" utenfor Malvikstien ved "Sjøsiden" Rester står der den dag i dag (2020)
500-516-Vikas utvikling-B162.JPGBegravelseHommelvik Kirke1970 til 1979Begravelse i Hommelvik kirke 1979. Res kapelan Johannes Skauge forretter.
500-516-Vikas utvikling-B163.JPGUtviklingNygården1980 til 1989Minner fra Hommelviks skipsbyggingstradisjoner. Vrakrester i Nygårdmæln etter uhell ved Ingebrigt Andersens skipsbyggeri, hvor en halvpreparert jekt ble trukket av slippen under en storm med springflo i 1870- årene. Bildet er tatt i 1980 Her ser vi Nygårdskaia, Flyte bøyen utenfor kaia, over mot Haugenbakken i bakgrunnen.
500-516-Vikas utvikling-B164.JPGUlykkerNygården1980 til 1989Nygården, med kreosot- tanken slik så den ut etter en innvendig brann og lekkasje av kreosot. Den ble vippet på fjorden og ferden gikk sjøveien til Verdal sommeren 1980 Tanken har vært som et "ICON" til Nygården impregneringsverk.
500-516-Vikas utvikling-B165.JPGUtviklingGrønberk1980 til 1989Utsikt fra Grønberg mot Sentrum, Trønderverftet, Djupvasskaia, Stasjonsfjæra.
500-516-Vikas utvikling-B166.JPGArbeidslivHomla Bro1990 til 1999Her står vi på den nye brua midt over Homla og speider mot nord og ser sårene i naturen etter veiutbyggingen av E-6 Til venstre på bildet ser vi Nesset gård.
500-516-Vikas utvikling-B167.JPGArbeidslivDjupvasskaia1990 til 1999Fra gården Nessbakken ser den nye E6- brua og den midlertidige anleggsveien. Bildet er fra påsken 1990. (nå i 2020 så blir denne revet og erstattet med 2 nye broer)
500-516-Vikas utvikling-B168.JPGBåterDjupvasskaiaNullSeilskuta Christian Radic under restaurering ved Trønderverftet. Bl a fikk skuta nye dekk. Djupvasskaia, kraner
500-516-Vikas utvikling-B169.JPGBygningerNullNull Hommelvik bad" ved Mobekken i Bergskogen. I tillegg til de vanlige dusjene var det karbad og badstue. Damene badet fredag og herrer på lørdag.
500-516-Vikas utvikling-B170.JPGBåterHommelvikbuktaNullHer kommer et stort konteiner skip inn på bukta med slepebåter, Kurs for Djupvasskaia
500-516-Vikas utvikling-B171.JPGArbeidslivSandfjøraNullOppstabling av Jernbanesviller som skal inn til Impregneringsverket på Nygården. Det hvite huset oppe til venstre er huset til Edda og Johan Haagenstad. (heimplassen til Øyvind og Ingolf)
500-516-Vikas utvikling-B172.JPGBygningerNullNullSiste huset på nedsiden av jernbanelinjen ved Homla bro. Moan 1 Erik Spets fra Oravais i Finland var den første som bodde her. Også kalt Broplads. Se også bilde 500-516-Tor Haldberg Vikas utvikling-B070.JPG
500-516-Vikas utvikling-B173.JPGBygningerLikhusetNullGamle Likhuset ved Hommelvik Kirke. Dette ble revet færst i 1980- åra da det nye bårehuset ble bygd.
500-516-Vikas utvikling-B174.JPGTurstiNullNullGrinda på gammelvegen. Leif Halse omtaler den i boka "Den grønne grinda" som "Raugrinda"
500-516-Vikas utvikling-B175.JPGGruppeFolkets Hus1980 til 1989Pause i øvelsen til Hommelvik Musikkorps i gamle Folkets Hus 1982. Rundt bordet: på venstre side: 3 Geir Fossen, 5 Harald Byberg, 6 Øyvind Røsten, På høyre side: 2 Tor Byberg, 3, Terje Haldberg, 6 Brit Thoresen, 7 Rolf Steinar Stav, 8 Trond Sivertsen, 13 Roger Snustad, 14 Eirik Haugen 15 Vigdis Melvold Foran med ryggen til: Bjærn Solberg
500-516-Vikas utvikling-B176.JPGArbeidslivHommelvik Kirke1970 til 1979Organist Tor Haldberg ved orgelet i Hommelvik Kirke 3. juledag 1973. Tor Haldberg har ved siden av musikkvirksomheten vørt levende opptatt av lokalhistorie. Han var en sentral person ve opprettelsen av HHV
500-516-Vikas utvikling-B177.JPGMarkeringNull1980 til 1989Rollein Heggli (cembalo), Kari Rosvold Evenshaug (sopran), Tor Haldberg (fløyte). Fra konsert ved åpningen av den nye storsalen på Jøssåsen Landsby i februar 1980
500-516-Vikas utvikling-B178.JPGMarkeringJøssåsen Landsby1800 til 1899Rollein Heggli (cembalo), Tor Haldberg (fløyte). Barokk konsert ved åpningen av den nye storsalen på Jøssåsen Landsby i februar 1980
500-516-Vikas utvikling-B179.JPGUtviklingBåthavnaNullBåtplassen ved Nygården ble kalt "Smedplassen båthavn", Etter Petter Smedplass som hadde sine garn og båt her. Båtene ligger der hvor båthavna er i dag (1074)
500-516-Vikas utvikling-B180.JPGBygningerDahlums gård1970 til 1979Moan C i sentrum. Kalt Torggården, Dalum- gården (etter skredder Dahlum) Finnesgården , Jomfru Hammers Hotell.
500-516-Vikas utvikling-B181.JPGBygningerBrukespipa1970 til 1979Murpipen på Hommelvik Bruk sto rakrygget igjen etter brannen på bruket. Denne falt med bruk av dynamitt etter brannen. Fyrhuset som det var tilknyttet står den dag i dag (2020)
500-516-Vikas utvikling-B182.JPGMarkeringSaksvik1980 til 1989Kammerkonsert på Saksvik 9. november 1986
500-516-Vikas utvikling-B183.JPGBygningerHommelvik BedehusNullHommelvik Bedehus før det ble utvidet/ endret. Huset ble flyttet hit fra Moen gård midt på 1880- tallet.Huset er trolig det eldste huset som står igjen i Hommelvik.
500-516-Vikas utvikling-B184.JPGBygningerHaugenbakkkenNullhommelvik kirke
500-516-Vikas utvikling-B185.JPGUtviklingNullNullHommelvik sentrum med en enslig mann på sykkel i veien. Jernbanestasjonen, Djupvasskaia, Thoresenberget, Lokstallen, Halstad Gård
500-516-Vikas utvikling-B186.JPGUlykkerHommelvik brukNullRestene av Hommelvik Bruk etter brannen 1970. Her var det bare Fyrhuset og pipen som sto igjen. Til venstre ser vi deler av kjerratten som som overlevde brannen, men ble revet under opprenskingen. Pipa ble sprengt ned like etter brannen.. Gården Karslyst på toppen i bakgrunnen, Ser også huset ved Høibyvegen som Gerda og Erling Kjølsø bodde i før dem bygde eget.
500-516-Vikas utvikling-B187.JPGBygningerTorgetNullTorget med julegrana på plass, Moan C (Torggården) i bakgrunnen tv, Meieriet i midten og det eldste samvirkelagsbygget bak til høyre
500-516-Vikas utvikling-B188.JPGUtvikling19751970 til 1979Hommelvik Bruk, bildet er fra Kjellandhaugen
500-516-Vikas utvikling-B189.JPGBygningerNullNullSiste huset på nedsiden av jernbanelinjen ved Homla bro. Moan 1 Erik Spets fra Oravais i Finland var den første som bodde her. Også kalt Broplads. Se også bilde 500-516-Tor Haldberg Vikas utvikling-B070.JPG
500-516-Vikas utvikling-B190.JPGBygningerHommelvik KirkeNullForkynner fra prekestolen. Hvem? Når
500-516-Vikas utvikling-B191.JPGKonfirmanter19801980 til 1989Konfirmanter rundt alterringen i Hommelvik Kirke 1980
500-516-Vikas utvikling-B192.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1970 til 1979Konfirmanter rundt alterringen i 1976 Thoralf Bratvold sitter til Høyre
500-516-Vikas utvikling-B193.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Bildet tatt fra Hommelvik skole Hommelvik sentrum rundt 1994. Hestneshuset, Prixbygget, Jernbanen, Djupvasskaia,
500-516-Vikas utvikling-B194.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1980 til 1989Utenfor Hommelvik kirke en konfirmasjonsdag i 1980
500-516-Vikas utvikling-B195.JPGMarkeringFrimurerlosjen1970 til 1979Hommelvik Korforening Krigkastingsopptak i Frimurerlosjen i Trondheim. 1974 Dirigent Tor Haldberg. Senebilde langt hold.
500-516-Vikas utvikling-B196.JPGMarkeringBårehuset1980 til 1989Innvielse av nytt bårehus i 1982 Hommelvik kirke På trappen ble innvielsen ble ledet av: (res.kap) Hanne Hoff, (sokneprest) Kjell Fosse og (domprost) Tron Tronsen, (Johannes Skauge?)
500-516-Vikas utvikling-B197.JPGMarkering19741970 til 1979Hommelvik Korforening Krigkastingsopptak i Frimurerlosjen i Trondheim. 1974 Dirigent Tor Haldberg. (ikke på bildet, fotograf) Senebilde nærmere
500-516-Vikas utvikling-B198.JPGBygningerHøybyen1970 til 1979Høyby- gjardet (eier fam Østeraas) etter oppussingen
500-516-Vikas utvikling-B199.JPGBygningerKulbotn1970 til 1979Kulbotn 1975 Bildet tatt på toppen av Svebakken Forran ser vi Eva Haldberg
500-516-Vikas utvikling-B200.JPGBygningerNygården1970 til 1979Nygaarden 1972
500-516-Vikas utvikling-B201.JPGBygningerVigumgården1980 til 1989Vika Bilservice as holdt til en kort periode i Wigum- gården ca 1980. Bygde senere eget verksted.
500-516-Vikas utvikling-B202.JPGBygningerBårehusetNullRiving av bårehuset ved Hommelvik Kirke
500-516-Vikas utvikling-B203.JPGBygningerIndustribrakka1980 til 1989Tyskerbrakka/ Industribrakka på "Sandan" 1989 like før rivingen.
500-516-Vikas utvikling-B204.JPGBygningerTorget1970 til 1979Torget 1980 Helsesenteret, Herredshuset Dalumgården Biler
500-516-Vikas utvikling-B205.JPGBygningerWahlgården1980 til 1989Riving av Bye gården (Wahl-gården) revet i begynnelsen av 1980 S.laget Varehus Riksvei 50, Blomster kinotavle Hestnesbygget Sentrum
500-516-Vikas utvikling-B206.JPGBygningerAuranhuset1980 til 1989Siste huset på nedsiden av jernbanelinjen ved Homla bro. Moan 1 Erik Spets fra Oravais i Finland var den første som bodde her. Også kalt Broplads. le revet 1982 Se også bilde 500-516-Tor Haldberg Vikas utvikling-B070.JPG
500-516-Vikas utvikling-B207.JPGBygningerNedrer Røsten1970 til 1979 Nedre Røsten" 1974
500-516-Vikas utvikling-B208.JPGBygningerØvre røsten1970 til 1979 Øvre Røsten" i 1974
500-516-Vikas utvikling-B209.JPGBygningerNedre Røsten1970 til 1979 Nedre Røsten" i 1974
500-516-Vikas utvikling-B210.JPGBygningerNedre Røsten1970 til 1979 Nedre Røsten" 1974
500-516-Vikas utvikling-B211.JPGMarkeringHommelvik Kirke1970 til 1979Barnedåp i Hommelvik kirke 1975 Res kap Bjarne Kleivane Thorleif Bratvold Organist Tor Haldberg
500-516-Vikas utvikling-B212.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1970 til 1979Konfirmanter 1976 ved alterringen i Hommelvik Kirke 1976
500-516-Vikas utvikling-B213.JPGMarkeringHommelvik Kirke1970 til 1979Fra feiringen av 100 års jubileet for Johan Nygaardsvold fødsel Bildet fra Klokketårnet ut vinduet
500-516-Vikas utvikling-B214.JPGUtviklingHommelvik gårdene1960 til 1969Hommelvik Østre og Hommelvik Vestre Hommelvikhøgda
500-516-Vikas utvikling-B215.JPGUtviklingHommelvik Vestre1960 til 1969Hommelvik Vestre ca 1965
500-516-Vikas utvikling-B216.JPGUtviklingKullbotn1960 til 1969Høybyvegen ved bommen. Kullbotn til venstre og Bostad husene ned til høyre Ny opprustet vei til Høybyen ca 1965
500-516-Vikas utvikling-B217.JPGUtviklingsollielva1970 til 1979Bilde ned mot sollielva, Kraftstasjonen E-6 Haugenbakken, ca 1975 Halstad Elektrisitetsverk nederst til høyre (nedlagt)
500-516-Vikas utvikling-B218.JPGBegravelseHommelvik kirke1980 til 1989Begravelse ved Hommelvik Kirke i 1980
500-516-Vikas utvikling-B219.JPGBegravelseHommelvik Kirke1980 til 1989Begravelse ved Hommelvik Kirke 1982 Bildet tatt fra klokketårnet
500-516-Vikas utvikling-B220.JPGMarkeringBårehuset1980 til 1989Innvielse Nykapellet bårehuset 1982
500-516-Vikas utvikling-B221.JPGBygningerFyrhuset1970 til 1979Fyrhuset ved Hommelvik Bruk etter brannen i 1970
500-516-Vikas utvikling-B222.JPGArbeidslivHommelvik Bruk1960 til 1969Inne på Hommelvik Bruk Materialutkjøringen traller, planker
500-516-Vikas utvikling-B223.JPGArbeidslivHommelvik Bruk1960 til 1969Hommelvik bruk Bygninger før brannen
500-517-Ellinor Landsem-B053.JPGGruppeNullNullPensjonistene på tur (klassevenner) til Flatholman (læreren va Leif Halse) Fra venstre: Gerd Rekkebo, Anne mari sneisen, Ellinor Landsem, Gunnhild Brobak, Kari Øwre, Aud Sæter, Ruth Fossen, Iris Smiseth, Helga Renå Startet på skolen i 1943 Startet på skole på nesset Gamlehjem i 1. etage
500-525-Hommelvik-B001.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B002.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B003.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B004.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B005.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B006.JPGDokumentNullNullInnholdsfortegnelse over bildene i albumen. PS! Bilde nr 1 MANGLER, noen sider er stokket
500-525-Hommelvik-B007.JPGBygningerNygaardsvollenNullNygårdsvollen (Johan Nygaardsvolds heim)
500-525-Hommelvik-B008.JPGArbeidslivMoan Tomta1900 til 1909Tomtene år 1900
500-525-Hommelvik-B009.JPGLandskapHavneområdet1930 til 1939Hommelvik havn 1930
500-525-Hommelvik-B010.JPGLandskapParti HommelvikNullParti fra Hommelvik Tatt fra Løfta, Folkets hus, Hommelvik skole
500-525-Hommelvik-B011.JPGLandskapHommelvik sentrumNullPanorama Hommelvik sentrum tatt fra hesthuset
500-525-Hommelvik-B012.JPGBygningerSamvirkelagetNullHommelvik Samvirkelag. Bildet tatt fra stasjon opp mot kirka. Tårngården, Bye huset
500-525-Hommelvik-B013.JPGLandskapHommelvik Bruk1940 til 1949Hommelvik Bruk med Evakueringsbrua hvis homla bro ble sprengt, Homla
500-525-Hommelvik-B014.JPGLandskapNygårdenNullStatsbanenes Impregneringsanlegg på nygården
500-525-Hommelvik-B015.JPGBygningerHommelvik kirkeNullHommelvik kirke. Baksiden
500-525-Hommelvik-B016.JPGFlyfotoHavneområdet1940 til 1949Havna år 1940
500-525-Hommelvik-B017.JPGFlyhavnaNull1940 til 1949Hommelvik som Tysk flyhavn 8 fly på fjorden og en båt. Bildet tatt fra Nedre Grønberg
500-525-Hommelvik-B018.JPGUlykkerDjupvasskaia1940 til 1949Etter raset i 1942 kaiområdet på djupvasskaia
500-525-Hommelvik-B019.JPGUlykkerNull1940 til 1949Etter raset Haugenområdet Hommelvik bruk
500-525-Hommelvik-B020.JPGUlykkerHaugenområdet1940 til 1949Flytende vrakgods etter raset på haugenbakken
500-525-Hommelvik-B021.JPGUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Jernbaneskinnen henger i luften på haugenbakken
500-525-Hommelvik-B022.JPGBygningerStøperietNullHommelvik Verft & Støperi med nye slippen
500-525-Hommelvik-B023.JPGBygningerDjupvasskaiaNullPanorama Djupvasskaia under bygging
500-526-Solveig Bye-B000.JPGAlbumNullNullAlbum Ark
500-526-Solveig Bye-B002.jpgGruppeNullNull6 damer i rotur Bærplukking Fra v: NN, Solveig Bye, NN, NN.NN,NN
500-526-Solveig Bye-B003.jpgPortrettNullNullThorbjørn Nyhus og Olav Forslund
500-526-Solveig Bye-B005.JPGAlbumNullNullAlbum ark
500-526-Solveig Bye-B006.jpgPortrettNullNullHildur Echman / olafsen
500-526-Solveig Bye-B007.jpgPortrettNullNull? Bekman / Olausen og Steinar Husby
500-526-Solveig Bye-B008.jpgPortrettNullNullSteinar Husby på Viking
500-526-Solveig Bye-B009.jpgPortrettNullNullSolveig Bye og Gunvor
500-526-Solveig Bye-B010.JPGAlbumNull1950 til 1959Album ark
500-526-Solveig Bye-B011.jpgBygningerJ. Nygaardsvolds gate1950 til 1959Magnus og Astrid
500-526-Solveig Bye-B012.jpgBygningerNull1950 til 1959Astrid og Solveig
500-526-Solveig Bye-B013.jpgBygningerNull1950 til 1959Astrid Magnus og Solveig
500-529-Karslyst-B003.jpgGruppeLunden1900 til 1909Fra Liv Anne Kjelland (Liven Kjelland) Familien på tur i Lunden, Over Karlslyst gård Hommelvik, sittende fremst, oldemor, bak henne, oldefar Jakob Kjelland, med barn og svigerbarn. Bildet kan være tatt rundt 1907-1909 Nelly Kielland og Andreas Andersen ble gift 6-6-1908 Ytterst flanke tror jeg er "tante" Dikken (Hun var vist en morsom dame, fant på mye rart. Alle med morsomme hatter
500-529-Karslyst-B013.jpgGruppeLunden1900 til 1909Fra Liv Anne Kjelland (Liven Kjelland) Familien på tur i Lunden, Over Karlslyst gård Hommelvik, sittende fremst, oldemor, bak henne, oldefar Jakob Kjelland, med barn og svigerbarn. Bildet kan være tatt rundt 1907-1909 Nelly Kielland og Andreas Andersen ble gift 6-6-1908 Ytterst flanke tror jeg er "tante" Dikken (Hun var vist en morsom dame, fant på mye rart. Alle med morsomme hatter
500-529-Karslyst-B022.jpgGruppeLunden1900 til 1909Fra Liv Anne Kjelland (Liven Kjelland) Familien på tur i Lunden, Over Karlslyst gård Hommelvik, sittende fremst, oldemor, bak henne, oldefar Jakob Kjelland, med barn og svigerbarn. Bildet kan være tatt rundt 1907-1909 Nelly Kielland og Andreas Andersen ble gift 6-6-1908 Ytterst flanke tror jeg er "tante" Dikken (Hun var vist en morsom dame, fant på mye rart. Alle med morsomme hatter
500-531-Album1-B000.jpegAlbumForside Album1930 til 1939Forside album Til Steinar Grindbak. Iver hadde lånt "Homla" fra Reidar Håkonsen - ikke fått igjen. Ring til Roar Øverland, Sverre Larsen spør - Melbye Det er også en kopi av disse med gule lapper på hvor. Kan være utført av Inga Werenskold?
500-531-Album1-B001.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B002.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B003.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B004.jpgAlbumNull1930 til 1939Venstre side Bilde1 Bilde 2 Bilde 3 Bilde 4 Bilde 5 Høyre side Bilde 1 Bryllup- Olga og Ingmar "Rikstadgården?" Bilde 2 Finnemisjon Bilde 3 Lunden Bilde 4
500-531-Album1-B005.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B006.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B007.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B008.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B009.jpegAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B000.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B001.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B002.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B003.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B004.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B006.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B007.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album3-B001.jpeg17. MaiHommelvik1940 til 1949Bilde 1 17.mai tog "Fyll er ikke fest" Bilde 2 17.mai tog Halstad. Djupvasskaia under bygging Bilde 3 17. mai tog innover "Sannan" Bilde 4 17. mai tog "Haugenbakken" Bilde 5 Sandfjæra Flyhangard, "speilvendt" Bilde 6 Mobekken på mogjerdet Bilde 7 Fjæra med Millerkaia
500-531-Album3-B003.jpegAlbumNull1940 til 1949Bilde 1 Bil "Skauge" på Sannan Bilde 2 Fredsdagene 2 tyske offiserer på stasjonen Bilde 3 Landskap Bilde 4 Fredsdagene 17 mai tog Haugenbakken Bilde 5 Sandfjæra med flyhangar under bygging Bilde 6 17 mai tog innover Sannan
500-531-Album3-B005.jpegAlbumNull1930 til 1939Bilde 1 Busikk band Bilde 2 Bil "Skauge" på Sannan Bilde 3 Fredsdagene 2 tyske offiserer på stasjonen Bilde 4 Toget med retur av krigsfanger/soldater Bilde 5 17 Mai tog Haugenbakken Bilde 6 Landskap Bilde 7 17 mai tog på Sannan Bilde 8 Bading/stuping i Nesdammen Bilde 9 Sannfjøra med Flyhangar under bygging.
500-531-B000.jpgGruppeNull1930 til 1939Gruppebilde i Album 1
500-539-Johan N-B001.JPGAlbumLondon1940 til 1949En album levert av Asgeir Nygaardsvold etter sin far og bestefar Kristian Nygaardsvold som har samllet og satt sammen i en album fra sin far Statsminister Johan Nygaardsvold sin tid i London under krigen . 1940 til 1946. Avslutter med avdukingen av Johan Nygaardsvolds minnebauta i 1953
MissingFil.jpgNullNullNullTest data
P01-M01-B001.jpg17. MaiGunters barn1900 til 190917. mai 1908 Tre av barna til Osvald og Jørgine Günther: Luffi Theodora (f. 15.11.1894 d 1935), Owe Carolius (f. 04.10.1896 d.22.01.1930) begge døde i Vancouverog , Aily (f. 10.12.1898).Rogathe (f 18.11.1902) Günther var en kjent byggmester, født og utdannet i Tyskland. Han var spesialist på kirkebygging, og satte opp omkring 25 kirker i Trøndelag. Han var således byggmester for Hommelvik kirke 1885-86. Günther satte også opp flere gårder Hommelvik sentrum, blant annet den han og familien bodde i (som seinere ble kalt Günther-gården).
P01-M01-B007.jpg1.maiFolkets hus plass1920 til 19291. mai-stevne omkring 1920 Folk er samlet på Folkets Hus-plassen for å høre på talen. I bakgrunnen ser vi fra venstre" Eggengården", «Julsrudgården», «Rimolgården», «Nystrømgården» og «Flønesgården».
P01-M01-B010.jpg1.maiSannan1920 til 19291. mai-opptog på "Sannan" inn mot sentrum Material stabler nede på brukestomta.
P01-M01-B012.jpg1.maiLokomotivstallen1920 til 1929Opptog 1. mai 1922 "Hornmusikken i Hommelvik spiller om morgenen 1. mai 1922" De passerer her lokomotivstallen. Til høyre sees lagerskur på Jemtlandsbrukets kai. i bakgrunnen-. "Øvre- og Ner-Grønberg" og noen av husa i Svahyllan. Nr 1 til høyre i rekken Petter Svahn Lysholm og nr 3 i samme rekke: Alfred Spets Musikkorpset foran Togstallen 1. mai 1922 Riksvei 50 Granårhjørnet Togstallen ble revet i 1973
P01-M01-B014.jpg1.maiSvahyllan1920 til 19291. mai opptog av barn på Svahyllan i 1922-23 Toget snudde utenfor smia til Haug. Korpset: 1. rekke f.h: Petter Lysholm, Oskar Spets, Alfred Spets og Iver Sveian. 3. rekke (på tenor): Martin Røsten
P01-M01-B017.jpgBygningerHallstad Gård1920 til 1929Haven på halstad gård pinsen 1924. Fra v: Reidar, Far, Jan og Erik Jenssen
P01-M01-B021.jpg17. MaiSelbuvegen1930 til 193917.mai-tog i Hommelvik. 17 mai toget svinger fra Movegen til Selbuvegen
P01-M01-B023.jpg17. MaiHalstad gård1920 til 1929Barn i 17.mai stas- Ved Halstad gård Fra v: Sigrid Saxevik, Christian Saxevik, Reidar Jenssen, Jan Jenssen, og Cornelia Saxevik
P01-M01-B025.jpg17. MaiSkolegården1920 til 192917. mai toget på skolegården
P01-M01-B027.jpg17. MaiSentrum1920 til 19291. - eller 17 maitog gjennom Hommelvik Sentrum Reidar Moan ( f. 1915) med skjermlue går forran musikkorpset
P01-M01-B029.jpgUtfluktHalstad Gård1920 til 1929Pinsemorro på Halstad Gård. Jan Jenssen sitter bak kurven
P01-M01-B031.jpg17. MaiReidar Jensens Gate1920 til 192917. mai tog . Hommelvik skytterlag bak flagget. I forreste rekke på høyre side går Odin Granaas og Mathias Bjerkan på venstre side. Ned bakken reidar Jensens gate mellom idrettens hus og Hommelvik skole
P01-M01-B033.jpg17. MaiHommelvik skole1920 til 1929!7 mai ved Hommelvik skole Klar for avmars skoleklassene
P01-M01-B035.jpg17. MaiSentrum1920 til 192917. mai 1927 Mens 17. mai - toget gikk, laget ungdomslagene i komunistpartiet og Arbeiderpartiet sitt eget demonstrasjonstog på samme tid. De to togene møttes på veien og det var etter det ble fortalt, ikke helt "fredelig" da de passerte hverandre "Mot-demontrasjonen" ble oppløst utenfor Hommelvik .....forts Sentrum. Sandstrømkiosken
P01-M01-B037.jpg17. MaiSentrum1920 til 192917. mai? Fra v: Henry Løvseth, NN, (søster av Ragna Løvseth) Ragna Skjønsby Løvseth, Eline Løvseth Stokbak, Solveig Snustad, Molla Andersen og NN Barna til venstre: NN, Annelise Stokbak og NN
P01-M01-B039.jpg17. MaiGranåshjørnet1920 til 192917. mai ved Granåshjørnet Fra v: Berit Øidahl Bykvist og Selma Valvik (som hadde en fruktbutikk på Granåshjørnet).
P01-M01-B041.jpg17. MaiGranåshjørnet1930 til 193917.mai 1930 ved Granåshjørnet Dr. Waage i hatt til venstre i forgrunnen. Hans kone til høyre for ham. Gutten til venstre for Waage er Ole? Folden Kvam
P01-M01-B043.jpg17. MaiGranåshjørnet1930 til 193917. mai 1930. Bildet er tatt ved Frydenlund (Rikstad-gården) Hommelvik turnforening med sin fane - dametroppen. Sverre Widerø går i fremste rekke med lys kappe. Kvinnen ved siden av er hans kone (søster til Sivert Buaas). Turndamene i nærmest rekke er Marit Buaas Risan, Fredrike Haugen Lindboe, Anna Hallien og Huda Pettersen Viken. Gudrun Raaen Nilsen går først i borteste rekke
P01-M01-B045.jpg1.maiFolkets hus1930 til 1939Demonstrasjonstoget går ut fra Folkets Hus
P01-M01-B047.jpg17.MaiGranåshjørnet1930 til 1939Narsonaldag 17.mai opptog turnforening skytterlag. 17. mai-toget passerer Frydenlund Rikstadgården - Vi ser en del av turnforeningens medlemmer (med skjermlue). Derretter følger Hommelvik Skytterlags fane: Det norske flagg med stiftelsesdatoen på. Midterste rekke: 1: Ole Svedal 2: Trygve Nilsen 3: Arne Buaas 4: Trygve Bjerkan 5: Johannes Storvik 6: nn Bakre rekke: 1: Hjalmar Nilsen Johan Sivertsen helt til venstre (med paraply ?)
P01-M01-B049.jpg1.maiFolkets hus1930 til 19391. mai toget innkomst ved Folkets Hus
P01-M01-B051.jpg1.maiFolkets Hus1930 til 19391. mai-toget. Innkomst ved Folkets Hus
P01-M01-B053.jpg1.maiFolkets hus1930 til 19391.mai- feiring. Ivar Skjånes på talestolen. Gården i bakgrunnen er den s.k. "Nystrøm-gården".
P01-M01-B055.jpg17. MaiSentrum1930 til 193917. - mai tog på riksvei 50 ved Tårngården. Musikkorpset, turngruppa
P01-M01-B057.jpg1.maiNull1930 til 19391. mai tog Fane "Sag-, Tomt- og Høvleriarbeiderforeningens (stiftet 21.01.1919)" fane 1. mai i 1930-årene" Fanebærer: Gustav Granaas, Vakter: Petter Brandsleth (t.v.) og Håkon Rygh (t.h.)
P01-M01-B059.jpg17. MaiSannan1930 til 193917. Mai feiring. Riksvei 50 ved Torggården Brukestomta
P01-M01-B061.jpgAUFNull1930 til 1939Hommelvik AUL innviet sin nye fane 1. mai 1932. En del medlemmer med fanen forran plankegjerdet inne på HIL's idrettsbane. Det var den gang tillatt å bruke uniformer og AUF hadde blå skjorte med AUF i rødt på brystet (senere, i 1935, ble det uniformforbud for politiske organisasjoner i Norge. 1. rekke f.v: NN, Jenny Fossmo Harrang, NN, Polly Vangsmo Svingen, Einar Øwre, Ruth Brandslet, Åse Sneisen, Henry Røsæg, Harry Sneisen, Jørgen Olufsen, Ingeborg Haldberg. 2. Rekke f.v. NN. ? Stokbak Hofstad, Solveig Brandslet, Nils Spets, Helga Brandslet, Asbjørn Haug, Tulla Pedersen Sæther, Kåre Sneisen, Konrad Brandslet, Irene Julsrud Nevermo, Rikard Nilsen, Kristian Nygaardsvold, Ivar Evenshaug(svarte klær). 3. Rekke f.v: NN, Aslaug Auran, Ragnvald Sandstrøm (med åpen skjorte), Georg Brandslet, Sverre Sollihaug, Leif Muruvik, Petter Brandslet (med sort jakke).
P01-M01-B066.jpg17. MaiBykvistgården1930 til 193917. mai - festkledde jenter utenfor Bykvistgården. Forran fra venstre: Solveig Marta Bykvist Saksvik, Borghild Fredriksen, Mora? (g. Kvande), Inger Bykvist Aune, Kirsten Thoresen Raaen og Kirsten Haugen. Bak fra v: Gjertrud Granaas og Anne Marie Bragstad.
P01-M01-B068.jpg17. MaiJernbaneparken1930 til 1939 Hommelvik Turnforening i 17. mai-tog. Ca . 1935" Bildet er tatt fra 2. etg i Samvirkelagets bygning på Moan E. Til høyre: parken rundt jernbanestasjonen.
P01-M01-B069.jpg1.maiFolkets hus1930 til 1939Framlagets Tramgjeng (Talekor) forran Folkets Hus på Arbeiderungdommens dag (Sept) i første rekke f.v. A. Samdal,\(Julsrud), Roald Bye, Otto Julsrud, Harald Fuglem, 2.Reke f.v. Pedersen. . . . Martha Nilsen, Kolbjørn Solyelne, Røsten, , Haug, Gunvor Skjønsby, Rigmor Nesbak, , Lenger bak i rekkene kjenner jeg ikke igjen. Tramgjengen – 1. mai 1939 Hommelvik Framlags Talekor opptrer på Folkets Hus-plassen. Gutten i første rekke til venstre (som er delvis skjult) er ukjent. Deretter følger Abigel Julsrud, Roald Bye, Asbjørn Otto Julsrud og Harald Fuglem. 2. rekke: Hjørdis Pedersen, Brit Lundberg Forslund (til høyre for fanesnora), ukjent, Martha Nilsen Sjoner, ukjent, Marit Røsten, Ola Haugen, Aud Haug og Gunvor Skjønsby. I mellom Marit Røsten og Ola Haugen ses Solveig Nilsen Bye. Bak Gunvor Skjønsbye står Rigmor Nesbak. Til høyre for henne: Ester Ingstad.
P01-M01-B073.jpgMarkeringGuntergården1930 til 1939Juletrefest i Guntergården. Benedicte Håkonsen skjenker sjokolade?. Rogathe Gunter står ved siden av. Barna fra v rundt bordet: Ivar? Spets, Eva Spets, Gudrun Julsrud, Borghild Lundberg, Ruth Fredriksen (Tellefsen)?, Abiel Jørstad, Otto Julsrud og Tor Byberg.
P01-M01-B074.jpgMarkeringGyntergården1930 til 1939Juletrefest i Giinthergården ca. 1939 Fra venstre: Ingrid Runde, Abiel Sunndal Jørstad, Borghild Lundberg Johansen, Gudrun Julsrud Lundberg, Rogathe Gfinther Julsrud, Benedicte Håkonsen, Otto Julsrud, Ivar Spets, Eva Marthe Spets Bremset og Thor Byberg.
P01-M01-B077.jpg17. MaiSentrum1930 til 193917. mai toget i 1945. Hommelvik sentrum. Bildet er tatt fra 2. etg i "Thoresengården". En tysk bil med knott-installasjon og tilhenger må vike plass utenfor "Granåshjørnet"
P01-M01-B080.jpg17. Maijohan Nygaardsvolds gt1940 til 194917-mai tog Banneret til den "Avdeling Alfhild" (radiostasjon for den engelske Høyre rekke: Gunhild Rimol, Olaf Rimol, Olaug Sollie (Svedahl), Eli Stensås (Rimol) Bærer bannersnora), militær fra Stjørdal, Arne Wuull?, Willy I? Venstre rekke: Halvdan Svedahl, NN, NN, Johan Svedahl i uniform Fanebærer Henrik T. Sneisen
P01-M01-B082.jpg17. MaiJohan Nygaardsvolds gt1940 til 1949 17. mai-tog med komiteen i spissen" Fra v: Leif Halse, Reidar Brandslet, Bjarne Haugan (med flagget), Arnulf Gjervan og Ragna Løvseth. Alfred Spets (forran i musikken) med Bernhard Sveian ytterst t.v. i første rekke og Sverre Sveian helt til høyre i samme rekke. Bygningen midt i bildet er potetkjelleren som tyskerne satte opp under krigen på game skoletomta i Hommelvik. Bak denne igjen ser vi Halsethgården Bildet er tatt på broen over "Mobekken"
P01-M01-B083.jpg1.maiHaugenbakken1940 til 19491. mai 1947. Hommelvik Kommunistiske Ungdomslag med sin fane under oppmarsjen. Bak: Hommelvik Kommunistiskei. Bilde er ant tatt i 1947 idet den ene av brakkene på Halstad er revet, noe som skjedde i 1946. Djupvasskaia under bygging. Sted: Hommelvik, Riksvegen ved Sollihaugen
P01-M01-B086.jpg17. MaiGranaashjørnet1950 til 195917. mai tog Toget passerer eiendommen Frydenlund ? (Rikstad-gården) opp Selbuvegen
P01-M01-B088.jpg17. MaiHaugenbakken1950 til 195917. mai toget opp haugenbakken
P01-M01-B090.jpg17. MaiHaugenbakken1950 til 195917. mai toget opp haugenbakken
P01-M01-B092.jpg17. MaiJohan Nygaardsvolds gt1950 til 195917. mai tog i Hommelvik kommer opp fra Johan Nygaardsvolds gate 17 mai kommitee i front forran musikkorpset. Bakgrunnen huset til xx
P01-M01-B094.jpg17. MaiJohan Nygaardsvolds gate1950 til 195917 . mai toget opp fra Johan Nygaardsvolds gate Synlige kjente musikkanter: 1. Rekke: Torbjørn Fossmo 2. rekke: Helge Haagenstad, Øystein Gundersen og Rolf Walstad 3. Rekke: Per Erik på tuba Russetoget: Grønnruss fra Malvik kommunale realskole Plakater: Venstre: "Rykker HIL opp i Hovedserien" Plakat bæres av Ola Kvernmo, videre bakover ser vi Elin Snustad og Kari Hansen Høyre: "Oljesjeiken Muruvik får sin siste olje" Plakatbærer ser vi Leif Buseth, Ingrid Bromseth, Jarle Dalamomo Bakerste plakatbærer: Arne Martin Karlsen Anna Sofie Dybwad f. Skjølberg
P01-M01-B097.jpg1.maiNull1950 til 19591. mai tog i Hommelvik. Framlaget masjerer inn mot Folkets hus ca 1955 Fra høyre: Else Rosvold, Roald Bye, Svein Helge Wuttudal, NN, Bjørn Haug, Johan Schjetne, Fredrik Kvam, Halseth, Bjarne Hammer og Jørgen Bostad
P01-M01-B100.jpg17. MaiSentrum1950 til 195917. mai tog 1956-58 Forran Politi Sigurd Lindboe Komiteen først, Flaggbærer Sverre Esten Fossen, Tambur Nils Spets, til høyre for Nils Spets: Bjørn Terje Spets. Til venstre for flaggbærer: Per Kallseth Bildet er tatt ved krysset Riksvei 50 og Selbuvegen. "Granaashjørne"
P01-M01-B103.jpg17. MaiNull1950 til 195917.mai tog Øystein Hansen bærer flagget, Torgeir Moan bak ham
P01-M01-B104.jpg17. MaiNull1960 til 1969Drillpike i 1961 Tove Byberg går foran Hommelvik juniorkorps ved siden av dirigenten Nils Spets. Drill piken forran er datra til Thomas: Tove Byberg Jenta i 1. rekke med klarinett er Randi Karin Stokke. Jernbanegårdene i bakgrunnen
P01-M01-B107.jpg1.mai1960 til 19691. mai. Pyntet til 1. maifeiring, Eldar Buaas. Eiendommen til Ulrik Buaas i bakgrunnen
P01-M01-B109.jpg1.maiSentrum1960 til 19691. mai Toget Framlaget passerer Herredhuset i sentrum langs riksvei 50.
P01-M02-B113.jpg1. VerdenskrigHommelvik barneskole1910 til 1919 Nøytralitetsvernet i Hommelvik vinteren 1914" (Hommelvik Barneskole i bkgrunnen)
P01-M02-B115.jpg1. VerdenskrigHommelvik Barneskole1910 til 1919Nøytralitetsvern i Hommelvik 1914 - 1915 (Hommelvik Barneskole i bkgrunnen)
P01-M02-B116.jpg1. VerdenskrigBerlin1910 til 1919Skipet er Hjelpekrysseren "Berlin" (Repro av postkort)
P01-M02-B119.jpg1. VerdenskrigIdrettens Hus1910 til 1919Vaktsoldater for "Berlin", tatt utenfor Idrettens Hus, der de bodde. Hommelvik-damene var kjøkkenhjelp. Fra v: Beret Høyby, Ellen Hovind og Anna Iversen Lundberg.
P01-M02-B121.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Mannskapet på "Berlin"
P01-M02-B123.jpg1. VerdenskrigThoresenberget1910 til 1919Mannskap (tyske marinegaster fra "Berlin") og norske vakter. Sittende med armene i kors er Julius Packer - gift med Svanhild Lysholm. (De bosatte seg i Hommelvik, senere i Trondheim). Bildet er tatt ved Thoresenberget. "Fredheim" i bakgrunnen
P01-M02-B127.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Unge gutter. På bildet skal finnes Ove Karolus Gunther(f.1896). Johannes Storvik med trekkspill, Oskar Eriksen midt på bildet med armene kors.
P01-M02-B130.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Gast fra "Berlin" Signalgiver med norske flagg.
P01-M02-B133.jpg1. VerdenskrigBerlin1910 til 1919 Berlin" Prospektkort /mMinnekort" laget av tyskerne Berlin. Postkort/ "minnekort" laget av tyskerne SMH. Berlin in Hommelvik "zur 2 nt der ...." Norske og det tyske flagget. Båten Berlin tegnet.
P01-M02-B136.jpg1. VerdenskrigBerlin1910 til 1919 Berlin" Pent dekorert kort
P01-M02-B147.jpg1. VerdenskrigMoan1910 til 1919Den norske nøytralitetsvernet i forgrunnen. I bakgrunnen er det tyske skipet "Berlin" som kom til Hommelvik i 1914. Besetningen på skipet ble internert i Hommelvik, der skipet lå til 1917 (ble da flyttet til Lofjorden hvor det lå til 1919). Under krigen bodde deler av nøytralitetsvenet i Halseth-gården
P01-M02-B150.jpg1. VerdenskrigHommelvik1910 til 1919Den norske vaktstyrken på den tyske krysseren "Berlin", som lå internert i Hommelvik-bukta under 1. verdenskrig. Person nr 4 fra venstre i bakre rekke er Emil Sagløkk fra Lundamo.
P01-M02-B153.jpg1. VerdenskrigBerlin1910 til 1919Fra en besøksdag om bord på "Berlin" Bakre rekkke: Mannskapet på "Berlin" Forran sittende fra v: Gutt, Dame, Dame, Dame
P01-M02-B155.jpg1. VerdenskrigBerlin1910 til 1919En besøksdag ombord på "Berlin" Fra krysseren "Berlin": internert i Hommelvik under 1. verdenskrig. De sivile er fra v: Johan Saxvik, Sandvik, Bjarne Sveian, Oskar Wikmark. Mellom Sveian og Wikmark står Jacob Syversneck.
P01-M02-B157.jpg1. VerdenskrigBerlin1910 til 1919Portrett av Karl Køppner Mannskap på hjelpekrysseren "Berlin" Karl Høppner
P01-M02-B159.jpg1. VerdenskrigBerlin1910 til 1919to av mannskapet på "Berlin" Fra v: Karl Høppner, NN Krysseren "Berlin" var internert i Hommelvik under 1. verdenskrig
P01-M02-B163.jpg1. VerdenskrigBykvistgården1910 til 1919Offiserer fra hjelpekrysseren "Berlin" Kvinnen helt til venstre er Margot Bykvist Svendsen. Rett bak Offiseren står Inger Hanna Buaas Bykvist. Bak henne : Robert Bykvist. Bildet er tatt på verandaen ut mot Selbuveien
P01-M02-B165.jpg1. VerdenskrigFrydenlundgården1910 til 1919Vedsaging med 2 armet bue-svans. Bildet er muligens tatt i Frydenlundgården. Mannskap fra "Berlin" sager ved. Hjamar Lundberg står bak til venstre. Damene er muligens kaffebetjeningen
P01-M02-B167.jpg1. VerdenskrigFrisøren1910 til 1919Båtmannskap fra "Berlin" hos frisøren. Mannskap håndhilser på hunden
P01-M02-B168.jpg1. VerdenskrigKaia1910 til 1919Hjelpekrysseren Berlin i Hommelvikbukta oktober 1916 Hvis hommelvikinger som har opplevd I. verdenskrig, blir spurt om hva de husker fra den tida, vil de aller fleste først nevne Berlin. Skipet var internert f Hommelvik fra november 1914 til høsten 1917. Det ble etter hvert god kontakt mellom besetningen på omlag 450 mann og folket i Hommelvik. Det kom for eksempel i stand fotballturneringer, badeutflukter og skiturer. Da skipet forlot Norge i 1919, ble noen av mannskapet igjen i Hommelvik. Foran på bildet ser vi den norske nøytralitetsvakten oppstilt Jernbanevogner, hommelvikbukta soldater "Bordfest - S.M.H. Berlin" Hommelvik 1.10.1916 Skipet var internert i Hommelvik under 1. vedenskrig. Forran er den norske nøytralitetsvakten oppstilt
P01-M02-B171.jpg1. VerdenskrigÅsenfjord1910 til 1919Båtmannskap. Mannskap fra "Berlin". Hommelvikinger på besøk av tyske gaster i et privat hjem. Kvinnen fra v: Lena (Inegorg Helene) Stokbak og Agnes Stokbak
P01-M02-B172.jpgBrudebilderHommelvik Kirke1910 til 1919Bryllup 1917 Bryllup i Hommelvik kirke mellom Heinrich Ollrogge og Johny-Hildegard Günther. Ollrogge var maskinsjef på hjelpekrysseren Berlin, som var internert i Hommelvik fra november 1914 til høsten 1917. Rogathe Günther står ved siden av brudgommen. Ellers ser vi flere av mannskapet på Berlin.
P01-M02-B175.jpg1. VerdenskrigLofjorden1910 til 1919Berlin i Lofjorden etter at den ble flyttet fra Hommelvik i 1917
P01-M02-B177.jpg1. VerdenskrigLofjorden1910 til 1919Berlin i Lofjorden etter at den var flyttet fra Hommelvik i 1917
P01-M03-B179.jpg2. VerdenskrigHommelvik havn1940 til 1949Hommelvik havn Krigsfly på hommelvikbukta. Bøten "Ruth" i forgrunnen
P01-M03-B181.jpg2. VerdenskrigHommelvik Havn1940 til 1949Hommelvik havn Krigsfly på Hommelvikbukta
P01-M03-B182.jpgGruppeFossen gård1940 til 1949Evakuering 1940 Krig medfører ofte drastiske endringer av dagliglivet. Bildet viser hommelvikinger som evakuerte til Fossen gård sommeren 1940. Fra venstre: Kjellrun Hallstadtrø, Gjertrud Fossen, Esten Fossen (sittende), Gustav Lundberg (bak Esten Fossen), Alfred Lundberg (med Astrid Sandmark på armen), Reidar Lundberg, Lars Larsen, Arne Fossen, Hjalmar Lundberg med NN på armen, Mannen helt til høyre Nils Voldmo og gutten foran: Lars Hallstadtrø VERIFISERES
P01-M03-B185.jpg2. VerdenskrigHommelvik Havn1940 til 1949Hommelvik havn Krigsfly på Hommelvikbukta, Blåhammere, 3 båter ved kaia
P01-M03-B186.jpgUlykkerNygården1940 til 1949Togulykke ved Nygården - 1940 Motorvogna fra Meråker kolliderte med arbeidstoget fra Trondheim om morgenen den 19. november 1940. Personen på bildet er en tysk soldat. 22 personer ble drept, hvorav en kvinne fra Hommelvik, og 45 skadet. Mange arbeidere fra Trondheim dagpendlet til Værnes, der tyskerne hadde satt i gang en storstilt utbygging av flyplassen. Mye tyder på at hovedårsaken til ulykken var blendingspåbudet. Togene skulle krysse ved Hommelvik stasjon som var totalt mørklagt. Føreren av arbeidstoget mente han hadde sett motorvogna inne på stasjonsområdet, og satte kursen mot Værnes. Motorvogna befant seg imidlertid på vei til Hommelvik, og ulykken var ikke til å unngå.
P01-M03-B188.jpgBygningerTobakksdyrking1940 til 1949Tobakksdyrking i Lia under krigen Tobakksplantene kunne bli et par meter. Bladene ble levert i Trondheim og en fikk ferdig tobakk til gjengjeld. Fra venstre: Hjørdis Wehn, Frøydis Hofstad, Martin Hofstad med datteren på armen og Ragnhild Wehn (Bykvist). I bakgrunnen ser vi huset til Henrik A. Wehn, Vårheim.
P01-M03-B191.jpgBygningerPotetkjelleren1940 til 1949 Potetkjelleren under bygging av tyskerne (?) under 2. verdens krig. Kjelleren lå nederst i Johan Nygaardsvolds gate, der prestekontoret ligger i dag. "Idrettens hus skimtes midt på bildet Oppe til høyre skimtes Hommelvik Barneskole.
P01-M03-B193.jpgLandskapSannan1940 til 1949 Tysk ambulansebil". Skurene ved Hommelvik Bruk. Bilene er nær en tysk sykehusbrakke som er reist der Shell nå holder til" Riksvei 50 og Sannan
P01-M03-B195.jpgArbeidslivLiavegen1940 til 1949Tobakksdyrking i lia, mannen er Fredrik Moan
P01-M03-B197.jpg2. VerdenskrigHommelvik havn1940 til 1949Fly i brann på fjorden. Tysk rekonoseringsfly, muligens et tomotors lett bombefly av typen Heinckel 110.
P01-M03-B199.jpg2. VerdenskrigHommelvik Havn1940 til 1949Krigsskip på Hommelvik bukta, med sjøfly forran
P01-M03-B201.jpgUlykkerNygaarden1940 til 1949Togulykken på Nygaarden
P01-M03-B203.jpgUlykkerNygaarden1940 til 1949Togulykken på Nygaarden
P01-M03-B205.jpgGruppeEidemgården1940 til 1949 Personale i Forsyningsnemda i Malvik 1941" Forran f.v: Oskar Svingen, Borghild Brattås, Asbjørn Haug Bak f.v: Rolf Sandmark, Kristian T. Sneisen, Gunvor Skjønsby, Magnus Nilsen.
P01-M03-B207.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset 14.april 1942" på Haugenbakken
P01-M03-B209.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset. 14.april 1942" Vrakrester
P01-M03-B211.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset 14.april 1942" Raskanten Huset til Lindbo i overkant.
P01-M03-B213.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset. 14.april 1942" Raskanten fra Djupvasskaia
P01-M03-B215.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset 14.april 1942 Mot Djupvasskaia og støperiet
P01-M03-B217.jpg ; Ulykker ; Haugenbakken ; 1940 til 1949 ; "Det store raset 14.april 1942 Jernbaneskinner og hus i hulter og bulder. Båt ved kaia
P01-M03-B219.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset 14.04 1942" Oversikt over hele rasområdet
P01-M03-B221.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset 14.04 1942" Raskanten ved djupvasskaia
P01-M03-B223.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset 14.april 1942" Raskanten ved Djupvasskaia
P01-M03-B225.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset 14.april 1942 Her ser vi skadene på bygget til Hommelvik bruk
P01-M03-B227.jpg ; Ulykker ; Haugenbakken ; 1940 til 1949 ; Det store raset 14.april 1942 Flyfoto over rasområdet
P01-M03-B229.jpg ; Ulykker ; Arneberg ; 1940 til 1949 ; "Det store raset 14.april 1942" Bildet er tatt fra "Arneberg" like etter raset på havna Bildet er tatt i smug, da all fotografering var forbudt Båt ved kaia
P01-M03-B231.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset 14.april 1942" Kaiområdet etter "raset" vrakgods på fjorden og hus og jernbaneskinner i fult kaos. Bildet tatt fra "Arneberg"
P01-M03-B233.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset 14.april 1942" Bildet tatt fra Jensen Gård?
P01-M03-B235.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset 14.april 1942 Oversiktsbilde rasområdet
P01-M03-B237.jpg ; Ulykker ; Haugenbakken ; 1940 til 1949 ; "Det store raset 14. april 1942. Oversiktsbildet med Solli kassefabrikk
P01-M03-B239.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset 14.april 1942. Oversiktsbilde
P01-M03-B241.jpg ; Ulykker ; Haugenbakken ; 1940 til 1949 ; "Det store raset 14.april 1942 Oversiktsbilde
P01-M03-B243.jpgBygningerGranåsen1940 til 1949Petter granås stue i Granåsen ved Jervskogen. Waldemar Forslund på jakttur (ulovlig under krigen). Var ofte innom Petter Granås
P01-M03-B244.jpgKrigsåreneHommelvik stasjon1940 til 1949Tyttebærsøndagen 5. september 1943 Hommelvik stasjon Under krigen var bærplukking nyttig matauke. Tyttebærplukldng var tillatt fra en bestemt søndag. Vi ser bærplukkere fra Trondheim ved Hommelvik stasjon.
P01-M03-B247.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949 Det store raset 04.april 1942 Oversiktsbilde
P01-M03-B249.jpg ; Krigsårene ; Hommelvik stasjon ; 1940 til 1949 ; Tyttebærsesong 5.september 1943 Hommelvik stasjon. Tyttebærplukking var tillat fra en bestemt søndag: 05. september 1943. Bærplukkere fra Trondheim venter på ekstratog
P01-M03-B251.jpg ; Kjøretøy ; Snustadgården ; 1940 til 1949 ; Rolf Snustad ved bil. Bilen gikk på knott, et brenselsom ble brukt i mangel på annet drivstoff. (se sekken med knott på biltaket).
P01-M03-B253.jpg ; 2. Verdenskrig ; Hommelvik Havn ; 1940 til 1949 ; "Krigsskip" på Hommelvik havn Båten kan trolig være "Admiral Scheer" eller "Lutzow" Stort tysk krigsskip utenfor Hommelvik Bildet er ikke særlig skarpt, men en detalj er helt tydelig, akterdekket ligger et dekk lavere enn fordekket. Det hadde bare krysserne av Liitzow-klassen. Av dem er bare Admiral Scheer og Ltitzow aktuelle i vårt tilfelle. Admiral Scheer Ble sendt til Trondheim 23. februar 1942 og lå i Lofjorden (arm av Åsenfjorden). 10 mai fortsatte den til Narvik. I september og oktober skiftet den ankerplasser, antagelig nordpå. 6. november drog den fra Trondheimsfjorden til Tyskland. Hvor lenge og hvor den lå i vårt område på tilbaketuren, har jeg ikke opplysning om. Llitzow Ankom Lofjorden 19. mai 1942. 25. mai drog den nordover. 10. juli 1942 kom den igjen til Lofjorden. 9. august fortsatte den sørover og ankom Swinerniinde 12. august 1942. Andre skip er, som sagt, helt utenkelige. Disse to hadde klare forskjeller i utseendet da de var nye, men under krigen ble de ombygget flere ganger og var etter hvert svært like. Jeg kan derfor ikke si noe om hvilken av disse to det er som er fotografert.
P01-M03-B256.jpg2. VerdenskrigHommelvik Stasjon1940 til 1949 Tyttebærhelg. Ekstratog på vei tilbake til Trondheim., Man trengte seg sammen i godsvogner." Annet fantes ikke. Døra til venterommet på stasjonen står åpen og det fremgår at blendingsgardinene er på plass på innsiden
P01-M03-B258.jpgKjøretøyHommelvik sentrum1940 til 1949 Mostadmark-bussen" svinger ut på riksveien fra jernbanestasjonen. Lørdagene dro folk til hyttene i Mostadmark, og trengselen var stor. Både taket og motorkassen ble tatt i bruk. Ved Stokkbakken hang en lysledning så lavt over veien, at bussen stoppet, slik at folk kunne gå ned. Etterpå kløv de på igjen. Riksvei 15
P01-M03-B260.jpg2. VerdenskrigMeieribakken1940 til 1949Improvisert folketog sent om kvelden 8. mai 1945., da alt var over og freden var et faktum. Bildet er tatt på riksveien i fra "Meieribakken"
P01-M03-B262.jpgEtterkrigsdageneHommelvik stasjon1940 til 1949Frigjøringsdagene 8. – 9. mai 1945 Hundrevis av mennesker samlet seg på jernbanestasjonen for å hylle norske krigsfanger. Dette toget fraktet fanger fra Falstad. Helt til venstre i forgrunnen ser vi Sigurd Sorthe. Litt ovenfor ham, med blikket rettet mot fotografen, Rolf Aune. Til høyre for Aune finner vi ei jente med hårsløyfe, og til høyre for henne står Egil O. Svingen. Personen med lys skjermlue omtrent midt på bildet er Folke Johanson. Helt borte ved jernbanevognene står Thorvald Skauge (med sort skjermlue) og samtaler med Anna Sofie Rimol. Bak Skauge skimtes Jørgen Stensaas.
P01-M03-B266.jpg2. VerdenskrigJernbanestasjon1940 til 1949Fra frigjøringen i mai 1945. Hundrevis av mennesker var møtt opp på jernbanestasjonen for å ta imot norske krigsfanger fra Sverige
P01-M03-B268.jpg2. VerdenskrigJernbanestasjon1940 til 1949Mens man venter på å få hylde noen som kommer med toget
P01-M03-B270.jpg2. VerdenskrigJernbanestasjon1940 til 1949Tysklandsfanger Hommelvik Stasjon
P01-M03-B272.jpg2. VerdenskrigJernbanestasjon1940 til 1949Hommelvik stasjon Frigjøringsdager Lærer Knut Kallseth kommer hjem. Til venstre: Arnold Venn, Otto Julsrud håndhilser. Jon Sæter til høyre
P01-M03-B274.jpg2. VerdenskrigJernbanestasjon1940 til 1949Folk venter på tog (enten et tog med frigitte fanger, eller norske soldater fra Sverige)
P01-M03-B276.jpg2. VerdenskrigJernbanestasjon1940 til 1949En av de første dagene etter 8.mai 1945. Tog med frigitte tysklandsfanger (etter opphold i Sverige) hyldes på stasjon.
P01-M03-B278.jpg2. VerdenskrigJernbanestasjonen1940 til 1949Fra frigjøringsdagene i mai 1945. Hundrevis av mennesker var møtt opp på jernbanestasjonen for å ta imot norske krigsfanger fra Sverige
P01-M03-B280.jpg2. VerdenskrigJernbanestasjonen1940 til 1949Fra frigjøringsdagene i mai 1945. Hundrevis av mennesker var møtt opp på jernbanestasjonen for å ta imot norske krigsfanger fra Sverige
P01-M03-B282.jpg2. VerdenskrigJernbanestasjon1940 til 1949Fra frigjøringsdagene i mai 1945. Hundrevis av mennesker var møtt opp på jernbanestasjonen for å ta imot norske krigsfanger fra Sverige
P01-M03-B284.jpg2. VerdenskrigJernbanestasjon1940 til 1949Tysklandsfanger Arne Rein med frue
P01-M03-B286.jpg2. VerdenskrigJernbanestasjonen1940 til 1949Fra frigjøringsdagene i mai 1945. Hundrevis av mennesker var møtt opp på jernbanestasjonen for å ta imot norske krigsfanger fra Sverige
P01-M03-B288.jpg17. MaiSentrum1940 til 194917. mai-feiring 1945. Barnetoget gjennom Hommelvik sentrum. Tysk bil parkert med henger.
P01-M03-B290.jpg17. MaiJohan Nygaardsvolds gt1940 til 194917. mai-tog. Banneret til den "Avdeling Alfhild" (radiostasjonen for den engelske etterretning). Høyre rekke Gunnhild Rimol, Olaf Rimol, Olaug Sollie (Svedahl), Eli Stensas (Rimol) (bærer banner snora), militær fra Stjørdal, Arne Wullum, Willy Dahlberg. Venstre rekke: Halvdan Svedal, NN, NN, Johan Svedahl i uniform, fanebærer Henrik T. Sneisen
P01-M03-B292.jpg17. MaiSentrum1940 til 194917. mai toget i 1945. Hommelvik sentrum. Bildet er tatt fra 2. etg i "Thoresengården". En tysk bil med knott-installasjon og tilhenger må vike plass utenfor "Granåshjørnet"
P01-M03-B295.jpg2. VerdenskrigIdrettsplassen1940 til 1949Johan nygaardsvolds hjemkomst i 1945 Oppmars til arrangement på idrettsplassen ved Folkets hus Forran: Major Langford Engelsk kompani som var stasjonert i Hommelvik
P01-M03-B298.jpgBegravelseHommelvik Kirke1940 til 1949Begravelsen til Gunnar Skjønsby Han ble skutt ved Gratangen i Troms ( siste uka i april 1940) Bærrerne fra venstre: Alfred Smeplass og Ole Svedal (bak). Nærmest rekke fra venstre: Margido Kvam, Sverre Lorentzen og NN (fra Mostadmark). Kvinnen er kona til Adolf Skjønsby (bror til Gunnar). Kristian Fuglem med flagget. Olaf Nevermo ved siden av ham
P01-M04-B300.jpgBrudebilderHommelvik1900 til 1909Brudebilde Albine og Johan Nygaardsvold med alle gjestene Ingeborg Anna Nevermo 2.6 Ann Kristine R.Hoybybrenna 52 Johan Nevermo 2 Jorgthe Normann 27 Gurina Halseth 53 Otto Fossen 3 Ingeborg Melby 28 Malene Svian 54 Bjorn Hoiby 4 Ingeborg Mmhre 29 Ola Svian 55 Paul Olufsen 5 Spillemann NN 30 Jakob Hulaas 56 J.M.O.Fjeseth 6 Mathias Kristiansens mor 31 Kirsti Brandsleth 57 Andreas Olsen 7 Olga Rimol Geving 32 Andrea Nygaardsvold 58 Johan Brandsleth 8 Ane Sian 33 Johan Nilsen 59 ? Jonland 9 Ellen Hatrem 34 Martha Sandmark 66 Alfred Brandsleth 10 Bjorn Svian 35 Thomas Nilsen 61 Sivert Heiby 11 Martin Nygaardsvold(Westby) 36 Martha Nilsen 62 Jon Hoiby 12 Kristian Marken 37 Magnus Nilsen 63 Henrik Heiby 13 Oline Joisaas 38 Mathias Kristiansen 64 Signe Bomberg Erlandsen 14 Margrete Olufsen 39 Ida Sandmark 65 Sverre Hoiby 15 Jorgine Nevermo Auran 40 Asta Hulaas Hansen 66 Andreas Svian 16 Johanna Brandsleth 41 Kristian Nygaardsvold 67 Sigurd Melby 17 Oline Heiby 42 Nils Nilsen 68 Regine Hoiby 18 Sanna Solem 43 Borghild Sandmark 69 Hakon Solem 19 Gunhild Hansen Broen 44 Rikka Sandmark 7o Jakob Olsen 20 Olina Kristiansen 45 Martin Sandmark 71 Magnhild Hoiby 21 Olga Auran 46 Olaf Nevermo 22 Anna Olsen 47 Ole Solem 72 Sven Ratvolden 23 Margit Olsen 48 Odin Borkdal 73 Aagot Nygaardsvold 24 Ingeborg Hulaas 49 Edvard Brandsleth 74 Petter Brandsleth 25 Ellen Heiby ' 50 Anders Osteraas 75 Anna Nilsen 51 Edvard Marken 76 Inga Nilsen 77 Gunda Svian 78 ALBINE NYGAARDSVOLD 79 JOHAN NYGAARDSVOLD
P01-M04-B307.jpgBygningerHommelvik Stasjon1920 til 1929Hommelvik stasjon. Per C. Hansen i grå dress i midten, bl.a. medeier i "Brødrene Hansen". Kassefabrikk. Johan Nygaardsvold til høyre
P01-M04-B309.jpgPortrettNull1920 til 1929Johan Nygaardsvold på veg til Stortinget i hatt og frakk med reisebeggen i høyre hånd.
P01-M04-B311.jpgBygningerHommelvik jernbanestasjon1920 til 1929Hommelvik stasjon.på parrongen Per C. Hansen i grå dress i midten, bl.a. medeier i "Brødrene Hansen". Kassefabrikk.. Johan Nygaardsvold til høyre Stasjonsmesteren til venstre
P01-M04-B313.jpgLandskapDraksjøen1920 til 1929Jordgamme på "Øya" på Draksjøen. Kristian og Albine Nygaardsvold
P01-M04-B315.jpgPortrettNygaardsvold1920 til 1929Kjøkkeninnredning. Albine Nygaardsvold, kona til Johan. (ovnen er laget ved Hommelvik verft & støperi)
P01-M04-B317.jpgPortrettNygaardsvold1920 til 1929Johan Nygaardsvold
P01-M04-B319.jpgPortrettNygaardsvold1920 til 1929Andrea Nygaardsvold, mor til Johan.Bildet er tatt i Nygaardsvolds hjem i "Stykket"
P01-M04-B321.jpgPortrettNygaardsvold1920 til 1929Johan Nygaardsvold sitter på trappa til heimen i "Stykket"
P01-M04-B323.jpgPortrettNygaardsvold1920 til 1929Johan Nygaardsvold hjemme på gårdsplassen i "Stykket"
P01-M04-B325.jpgPortrettNygaardsvollen1920 til 1929Johan Nygaardsvold på fødeplassen. "Nygaardsvollen"
P01-M04-B327.jpgBygningerDraksjøen1930 til 1939Hyttebygging, Oppsetting av Johan Nygaardsvolds hytte ved Draksjøen. Bernhard Nesbakk og Anders Halstadtrø var snekkere. Hytta ble satt opp på palassen "Rarrommet" ? Johan Nygaardsvold sitter med barnebarnet på trappa.
P01-M04-B328.jpgNygaardsvoldDragstsjøen1930 til 1939Statsministeren fra Vika Johan Nygaardsvold dannet regjerning for nøyaktig 75 år siden. Den 20. mars 1935 åpnet han sitt første statsråd. Men det var slett ikke slik at Nygaardsvold med dette fikk realisert en gammel drøm. I boka «Min barndom og ungdom» skriver han om seg selv som 30-åring i 1909: «Dessverre var jeg lettsindig nok til å blande meg inn i spørsmål vedrørende politikk, kommunal forvaltning og foreningsvesen, og dermed var min stilling som fri og forholdsvis uberyktet mann ødelagt». Alle vet at Nygaardsvold ble en «beryktet» mann langt utenfor Hommelvik. Bildet, som er tatt i begynnelsen av 1930-årene, viser Johan og kona Albine utenfor båtnaustet til hytta ved Draktsjøen.
P01-M04-B331.jpgGruppeDraksjøen1930 til 1939Kristian Nygaardsvold og Johan Nygaardsvold sitter på hyttetrappa (Drakssjøen)
P01-M04-B333.jpgBygningerNygaardsvold1930 til 1939Jordbærhøsting hos Johan Nygaardsvold i "Stykket". "Olsen huset" i bakgrunnen
P01-M04-B334.jpgNygaardsvoldNygårdsvold1930 til 1939Statsminister med barnebarn — 1939 Johan Nygaardsvold med barnebarna Gjertrud (3 år) til venstre og Haldis (2 år). Bildet er tart en søndag sommeren 1939. Gjertrud født 1936 og Haldis født 1937 Kan være Astrid Nygaardsvold som har tatt bildet.
P01-M04-B337.jpg1.maiNull1950 til 1959Kransnedlegging Johan Nygaardsvold av Ordfører Knut Kallset Hommelvik damekor deltar
P01-M04-B340.jpgMarkeringHommelvik kirke1950 til 1959Forhenværende utenriksminister Halvdan Koht holder tale ved avdukingen av Johan Nygaardsvoldmonument på Hommelvik kirkegård. Hommelvik Musikkorps (mus). Løytnant Sigurd Skogstad, og for Hommelvik Damekor Knut Kallseth
P01-M04-B341.jpgMinnemarkeringHommelvik Kirke1950 til 1959Avdukinga av bautaen over Johan Nygaardsvold i 1953 For folk utenfor Trøndelag forbindes gjerne Hommelvik med Johan Nygaardsvold - «sagbruksarbeideren som ble statsminister» eller «han som fikk hele folket i arbeid». Et år etter Nygaardsvolds død i 1952 reiste Det Norske Arbeiderparti en minnestein på graven hans. Sønnen, Kristian, holder takketale på vegne av familien. Foran Hommelvik damekor står ordfører Knut Kallseth (som også var dirigent for koret). Mellom koret og monumentet står to av Nygaardsvolds partivenner, Alfred Brandslet og tidligere ordfører Olaf Svingen.
P01-M04-B345.jpgMarkeringHommelvik kirke1950 til 1959Avduking bauta Johan Nygaardsvold. Ordfører Olaf Svingen sees til høyre.
P01-M04-B346.jpgMarkeringHommelvik kirke1950 til 1959Fra avdukingen av Nygaardsvoldmonumentet Damekoret synger
P02-M00-B000.jpgLandskapStasjonsfjæra1990 til 1999Jernbanefjæra med "Saliberget", Båtnaust
P02-M00-B002.jpgLandskapHaugenkaia1910 til 1919Innskrift "Fra Hommelvik " Trelastbrukene i forgrunnen
P02-M00-B007.jpgLandskapHomla1800 til 1899Storfossen i bakgrunnen, Gården Dølan og Dølafossen til høyre i front
P02-M00-B009.jpgLandskapKindsethkjønna1910 til 1919Kindsethkjønna. Kindsethkjønna ligger i dag (2002) mellom Bjørnmyra boligfelt og motorvegen.
P02-M00-B012.jpgBygningerHommelvik Kirke1910 til 1919Hommelvik Gammelkirkegård Wahlgården i bakgrunnen
P02-M00-B015.jpgBygningerBruket1910 til 1919Bildet viser sett fra sør, Til venstre Tegelverket Til høyre Sagbruket Bomberget midt i bildet i bakgrunnen.
P02-M00-B021.jpgLandskapHomla1910 til 1919Homla elv opp mot smuttu. Nesset gård, sommerfjøset ovenfor Nesset. Nederst ser vi Nesdammen En ser også hus på Nessbakkan, Sørnesset
P02-M00-B023.jpgLandskapNull1920 til 1929 Fra Hommelvik Trøndelagen" "186 Hj.R Johnsen Hamar" Kaia i midten er kiskaia. Gårdene er Grønberg. I huset oppe i skogen bodde verksmester Harrang på Støperiet. (Marta Gjervan har senere bodd der). Båtene er sansynligvis "Tronda". Det var to båter som pulk her. Den andre het "Valun". I følge Ivar Østerås fraktet trelast. Celulose skur hiterst.
P02-M00-B025.jpgMennerskerMilers vei1920 til 1929Sykkelist på Mogjerdet. Uthuset ligger på Millers veg (Olaf Løvseth eiendom?, men det mangler et vindu på tverrveggen) Ser pipa på bruket og "lunden" i bakgrunnen
P02-M00-B028.jpgPortrettSandskogen1920 til 1929Sandfjæra, Sandskogen Fra Sandskogen i Sandfjæra, Aksel Østerås (f.1907)
P02-M00-B030.jpgLandskapNesbakkan1920 til 1929Nesbakkan. Fremst ligger Borkdalen. Det hvite huset til v. er Brandslet Østre. I bakgrunnen midt på bildet ligger Sneisen, og bak den, gården til Nikolai Evenshaug. Helt til venstre skimtes sommerfjøset på Karslyst
P02-M00-B032.jpgBygningerStykket1920 til 1929Parti fra "Stykket". Huset til venstre tilhørte Anna Jøssås. Til høyre huset til Marit Reitan (lærerinne Hommelvik skole)
P02-M00-B034.jpgBygningerNull1920 til 1929 Mojalet". Bildet viser det området der HIL bygde sin idrettsplas i 1926. Gården midt på bildet helt til venstre er Folkets Hus. Like til høyre for Folkets Hus sees det som på folkemunnet het "Martha Jensen-gården"
P02-M00-B036.jpgBygningerStykket1920 til 1929Parti fra Hommelvik tatt fra Stykket - Johan Nygaardsvolds hje. Til høyre ser en huset til Aksel Spets (på Mojalet(???)) Huset til Olaf Løvseth skimtes til høyre. Mobekken, Løfta, Hesthuset,
P02-M00-B038.jpgBygningerMogjerdet1920 til 1929Markajalet sett fra Johan Nygaardsvolds hjem i "Stykket". Marken gård (Marken Venstre) til venstre. Karslyst skimtes i skogen i bakgrunnen.
P02-M00-B040.jpgLandskapsprøytetårnet1920 til 1929Parti fra Hommelvik. Den gamle brannstasjon med sprøytetårnet midt på bildet. Huset til Petra Tømmervik til venstre. Margit Olsen i forgrunnen.
P02-M00-B042.jpgBygningerMogjerdet1920 til 1929Mojalet, Hommelvik skole (til høyre) og Strømmengården. Fra v.: Svanhild Lysholm Packer, Ingrid Lysholm Wehn, Marta Røsten Saksvik.
P02-M00-B047.jpgLandskapDølafossen1930 til 1939Nederste Dølafossen i Homla med tømmerrennene. Gården Dølan (Østeraas)
P02-M00-B048.jpgLandskapSollihaugen1930 til 1939Sollihaugen omkring 1930 I forkant, nede ved sjøen, ser vi lagerskurene som raste ut under siste krig. Ovenfor «Bratt-Kaia» ligger Solli kassefabrikk (med hvitt tak) og våningshuset til Ner-Sollia. Lengre fram langs fjorden har vi «Kis-tomta» med kai og dernest Hommlevik verft og støperi. Elvebakken ligger i forkant av jordet til Hallstad gård.
P02-M00-B051.jpgGruppeMillers veg1930 til 1939Brødrene f.v: Ole Boysen, Karl Boysen og Theodor Boysen. Karl Martin var baker og første sekretær i Hommelvik Arbeiderparti. Bildet er tatt på eiendommen til Karl Martin Boysen.
P02-M00-B053.jpgBygningerNesset1930 til 1939Nesset gård
P02-M00-B054.jpgGruppeSandfjæra1930 til 1939Sandfjæra 1930-35 Omtrent der Kjeldstad har trelastlageret sitt i dag, lå Sandskogen og Sandfjæra som var et mye brukt rekreasjonsområde i Hommelvik. På bildet ser vi Sandfjæra, delt i to av en pælerekke. Det fortelles at i mellomkrigstida badet jentene og guttene på hver sin side av pælerekka - og det var strengt forbudt å trenge seg inn på hverandres område. Personene er fra venstre Ragna Løvseth, Erling og Gunvor Evensen.
P02-M00-B057.jpgBygningerFagratun1930 til 1939 Utsikt mot Nessbakkan. Lensmann Kristian Bjerkans eiendom, Fagratun, til venstre
P02-M00-B059.jpgGruppeSandfjæra1930 til 1939I Sandskogen, Sandfjæra. Gunvor Evensen og Erling Evensen
P02-M00-B061.jpgGruppeSannan1930 til 1939På Sannan ved Smeplassen. Husene bak er Sveian 3 damer og en jente, Men hvem Fra v: Gunvor Evensen?, NN, NN
P02-M00-B066.jpgBygningerJakobsli1930 til 1939Historielaget Hommelviks Venner er 25 år! Historielaget Hommelviks Venner ble stiftet 27. november 1980. En viktig oppgave for laget har hele tiden vært å samle inn gamle bruksting, gjenstander o.l. og en var tidlig på utkikk etter en egnet bolig som kunne brukes til museum. Høsten 1985 lyktes det laget å få leie eiendommen Jakobsli i Selbuvegen av Malvik kommune. Tomtearbeider Hågen Jakobsen Nilsdal bygde Jakobsli i 1890. Eiendommen fungerte som bolig helt fram til historielaget overtok den. Museets hovedbygning inneholder i dag en 2-roms arbeiderleilighet fra mellomkrigsårene og ulike samlinger i de andre rommene: redskaper/husgeråd, skolestue og kirkerom. De andre husene på eiendommen er også bevart: stabbur, dokkestue og uthus med størhus, boder og stall. Her finner vi blant annet ovnsmodeller fra Hommelvik Verft og Støperi.
P02-M00-B068.jpgGruppeMoan Riksvei 501930 til 1939Søndagstur på Moan Strekningen fra Thoresenberget til Homla elv ble tidligere kalt Moan. Fra venstre John Julsrud, Rogathe Julsrud og Harald Haugen. Harald Haugens sønn sitter i barnevogna. Bildet er tatt ca. 1937 ved riksvegen like innenfor der Statoil ligger i dag. I huset vi ser i bakgrunnen bodde Ingvald og Aslaug Auran. Erik Spets, som kom fra Vasa i Finnland, satte opp denne bygningen i 1890.
P02-M00-B071.jpgLandskapSandfjæra1940 til 1949 Bomman", Sandfjæra, og Lia Erling Evensen
P02-M00-B073.jpgGruppeNull1940 til 1949 Parti fra Stykket (Johan Nygaardsvolds gate)" Fra v: Margit Moan (med Per Moan i vogna), NN, Berit Moan og Eldar Buaas (i vogna).
P02-M00-B075.jpgLandskapBomman1950 til 1959Sannan, Lia, Flyhangarden, Fra v: Pike, dame, mann ???
P02-M00-B077.jpgGruppeNull1950 til 1959Parti fra Hommelvik: Brua over "Homla" riksvei 50. Bildet tatt fra Brukesbakken. Brokarene og kjerratten i bakgrunnen til høyre. Sissel Moan og Aage Moan Sitter på en stabbstein ved bjørketreet.
P02-M00-B079.jpgBygningerNessveien1950 til 1959Parti fra Nessvegen / Johan Nygaardsvoldsgt. "Myhre-huset" sees midt på bildet.
P02-M00-B081.jpgJakt/Fiske/FritidHåsethdammen1950 til 1959Håsetdammen før oppdemming i 1955. Dammen er helt tom. Den gamle dammen var en s.k. "lindam". Demningsarbeidet ble foretatt av Malvik Jeger og Fiskeforening (leide dammen av Meråker Bruk). Bildet er forsøkt sammensatt av 2 bilder
P02-M00-B083.jpgBygningerGrønberg1950 til 1959 Husklynge på Grønberg". Fra venstre:eiendommen til Martin Jøssås og Julie Jøssås, Per Stav og Gunhild Stav og Kåre Brandslet (nærmest). Ny huset til Martin Jøssås ble satt opp i 1957 som er umalt på bildet.
P02-M00-B085.jpgBygningerNesset1960 til 1969Aldershjemmet på Nesset"
P02-M00-B087.jpgBygningerNygaardsvolds gt1970 til 1979 Halset-gården i Hommelvik sentrum" (Nygaardsvolds gate)
P02-M01-B000.jpgLandskapOversikt Hommelvik1800 til 1899Hommelvik, 1870-71 1 siste halvdel av 1870-åra gjorde Merakerbanen sitt inntog i bygda. Ingen enkeltbegivenhet har verken før eller siden ført til så store forandringer i Hommelvik Jernbaneanlegget krevde stor plass. Det ble nødvendig å flytte både veier og hus. Husmennene som bodde nede ved sjøen ble sterkest rammet. Transportmulighetene av blant annet trelast fra Sverige som jernbanen åpnet skulle også vise seg å gjøre sitt til at industrien avløste jordbruk og fiske som viktigste sysselsetting blant folk. Bildet, som er det eldste oversiktsbildet av Hommelvik vi kjenner til, viser husmannsplassene på Moan slik de lå før jernbanen kom. I forgrunnen ser vi teglverket. Bom ullspinneriet ligger ovenfor Hallstad gård på andre sida av bukta. På Regkortet: Hommelvik. Oversiktsbilde mot Grønberg. Teglverket i forgrunnen. Husmannsplasser på Moan.
P02-M01-B002.jpgLandskapHallstad1800 til 1899Hallstad gård sammensetting av tre bilder. Gårdarbeidere forran hovedbygningen.(Muligens) kvinnelige arbeidere ved bomullsspinneriet til venstre
P02-M01-B004.jpgLandskapElvebakken1800 til 1899Bilde tatt fra Elvebakken (kornet er satt på staur for tørk), med Solli i forgrunnen.(Mot øst) Bildet er tidsbestemt på bakgrunn av at en ser at kirka er under oppføriing Kirka blir 126 år i 2006
P02-M01-B006.jpgLandskapNygården1800 til 1899Os-Hommelvikens Kobberverk ca. 1890 Da Hommelvik vokste fram som et industristed fra slutten av 1800-tallet, dreide det seg først og fremst om tilast. Men også annen virksomhet så dagens lys. 1 1888 kjøpte et industriselskap eiendommen Nygården nede ved fjorden i Solbakkan. Her ble det bygd ei smeltehytte som skulle utvinne gull og sølv av malm. Malmen skulle kjøpes i Sør-Amerika, men en tenkte seg også å utvinne metaller under behandlingen av norsk råmateriale. For å sikre seg malm, ble det kjøpt flere norske gruve? blant annet kobbergruven i Os i Østerdalen. Utbyttet av driften var derimot så lavt at verket ble nedlagt allerede i 1892. Regkortet: Jordlandet i bakgrunnen ble kalt "Holmenkollen". Huset helt til høyre var vaktstue. Materialforvalteren het "Jullin". Os-Hommelvikens Kobberverk.
P02-M01-B008.jpgLandskapSentrum1800 til 1899Bildet finnes andre steder
P02-M01-B010.jpgLandskapGrustaket1900 til 1909Innskr.: "Parti av Hommelviken"
P02-M01-B012.jpgLandskapGrustaket1900 til 1909Innskr.: "Parti av Hommelviken"
P02-M01-B014.jpgLandskapGrustaket1900 til 1909Parti fra Hommelvik Oversikt over Hommelvik sentrum. Nærmest ser vi takene på Frydenlund. Grustaket har nå fått en rekke gårder, lengst vekk ser vi Moan E og Spetsgården, Viken. Den hvite gården ved RV50 er Dillangården og bak den Karlsrud (Pettersengården) Innover Moan ser vi hitom Labb- Hansenskogen huset til Labb- Hansen. Deretter Brobak og sagmesterboligen. Lengst unna ser vi et større mørkt hus. Det er Hulaas- gården (Brobakken) Rett over vegen ser vi et lite hus. Det er Moan 1 (Auran). "Kasser´n" er godt synlig foran Bruket. Til høyre for kirka ses Gammelskola som ble bygd i 1905. Foran den ligger Korsveian og bak ser vi Bedehuset med huset til Tømmervik bak der igjen. Fra kalender: Hommelvik for hundre år siden Til venstre ser vi den gamle jernbanestasjonen ved siden av Rampa, til høyre finner vi «Gammelskolen». I forkant på bildet ligger «Frydenlund», mens «Kasser’n» ses i bakgrunnen. Det hvite huset midt på bildet ved siden av jernbaneboligene, er Dillan-gården (der det de seinere årene har vært brilleforretning). Bildet er tatt av skredder og amatørfotograf Olav Hestnes en gang mellom 1906 og 1912.
P02-M01-B016.jpgLandskapTegelverket1900 til 1909Bildet er tatt fra "Lunden". Kassern ennå ikke bygd. Vi ser Leirtaket og Tegelverket (nedlagt 1903) og Sagbruket. Det relativt store bygget midt på bildet er "Hyggen" (Labb-Hansens hus). Vi ser Labb-Hansens-skogen og Karlsrud helt til venstre
P02-M01-B018.jpgLandskapSandfjæra1900 til 1909Parti fra Hommelvik. Oversikt over Hommelvik tatt fra øst. (fra Kjellandhaugen) Til venstre teglverket og sagbruket. Muligens etter 1910 jamfør kassern og Hulåsgården er med. F.v. Sandfjæra, Sandskogen, Bomberget, Utløp Homla
P02-M01-B020.jpgLandskapGrustaket1900 til 1909Grustaket
P02-M01-B022.jpgLandskapGrustaket1900 til 1909Grustaket
P02-M01-B024.jpgLandskapGrustaket1900 til 1909Grustaket
P02-M01-B026.jpgLandskapHommelvikbukta1900 til 1909Hommelvikbukta. Bildet tatt fra Kjellanhaugen mot Djupvasskaia.
P02-M01-B028.jpegLandskapGrustaket1900 til 1909Hommelvik først på 1900-tallet Det hvite huset helt til venstre er «Moheim». Helt til høyre har vi «Karlsrud» (der Frisørsenteret holder til). Husene i forgrunnen stod i Grustaket. Av disse er det bare «Hestnes-gården» og «Spets-gården» som står igjen i dag. Mojalet er ennå ubebygd På den andre siden av bukta ser vi bygningene etter Os- Hommelviken kopparvtirk som var i drift i en kort periode, 1889-92. Innskr.: "Motiv fra Hommelvik" og julehilsen datert 16/12-1906
P02-M01-B030.jpgLandskapFrydenlund1900 til 1909Trelast-tomta Sentrum, Lokkstallen, Granåshjørnet, Selbuvegen, Bomberget, Solbakken, Lia Millerkaia en ser midt på bildet, ble bygd i 1904-1905. Til høyre sees en liten lokomobil som drev saga, Johan Søberg var første fyrbøter på lokomobilen. Frydenlund, Brakstad butikk ("landhandel"), Skystasjon, Kafe, kjelleren bolig, Guntergården, Gamle stasjonsbygningen, Rampa
P02-M01-B032.jpgLandskapFrydenlund1900 til 1909Trelast-tomta Sentrum, Lokkstallen, Granåshjørnet, Selbuvegen, Bomberget, Solbakken, Lia Millerkaia en ser midt på bildet, ble bygd i 1904-1905. Til høyre sees en liten lokomobil som drev saga, Johan Søberg var første fyrbøter på lokomobilen. Frydenlund, Brakstad butikk ("landhandel"), Skystasjon, Kafe, kjelleren bolig, Guntergården, Gamle stasjonsbygningen, Rampa
P02-M01-B034.jpgLandskapFrydenlund1900 til 1909Trelast-tomta Sentrum, Lokkstallen, Granåshjørnet, Selbuvegen, Bomberget, Solbakken, Lia Millerkaia en ser midt på bildet, ble bygd i 1904-1905. Til høyre sees en liten lokomobil som drev saga, Johan Søberg var første fyrbøter på lokomobilen. Frydenlund, Brakstad butikk ("landhandel"), Skystasjon, Kafe, kjelleren bolig, Guntergården, Gamle stasjonsbygningen, Rampa
P02-M01-B036.jpgLandskapMarkajalet1900 til 1909Skolesletten med parsellene mot gården "Marken". Nedersti "Stykket" er skolesletten, sees det store huset som var skole før man i 1906 bygde nyskolen(Realskolen) ved Korsveian. Postkort. Innskrift.: "Parti fra Hommelvik"
P02-M01-B038.jpgLandskapSentrum1910 til 1919Sentrum Bak kirken ser vi trelastlageret til Meråker Bruk. Trelasten skulle til England Lunden, Frydenlun,, Brakstad, Grustaket, Gamle jernbanestasjonen, Rampa, Hommevik kirke, Karslyst, Nyskolen(Realskolen) Bildet tatt fra "Hesthuset" Bilde info: "Panorama af Hommelvik".
P02-M01-B040.jpgLandskapMeråker Bruk1910 til 1919Innskrift: "Hommelvik",(håndskrift) (Reporo postkort) Kasern, Meråker bruk, Brukesgården, Må være før 1914 Berlin ligger ikke på fjorden.Ser ikke ut til at millerkaia er bygd (ble ferdig i 19065 Bildet er tatt fra karslyst
P02-M01-B042.jpgLandskapBerlin1910 til 1919Parti fra Hommelvik 1914 Bildet er fra den tida da trelastindustrien blomstret i Hommelvik. Nærmest ser vi Meråkerkaia og Millerkaia. Legg merke til bygningene midt på Millerkaia. Ovenfor strandkanten ligger en mengde trelastskur og rekker med godsvogner befinner seg på jernbanesporene. Ute på fjorden ligger den tyske hjelpekrysseren Berlin, som var internert i Hommelvikbukta fra november 1914 til høsten 1917. Bak forreste masta på båten ser vi øverst bygninger etter Halstadelvens Bomuldspinerie som kom i gang i 1846. På midten av 1800- tallet hadde spinneriet 40-50 arbeidere, hvorav over 90 prosent kvinner.
P02-M01-B045.jpgLandskapNygården1910 til 19192 Panoramabilder Panorama over Hommelvik med Nygården i forgrunnen. Berlin ligger på reden.
P02-M01-B047.jpgLandskapHommelvik Berlin1910 til 1919Hommelvik 1915 I forgrunnen ser vi Folkets Hus som er under oppføring. Til høyre: Moskogen, eller Moparken, som den også ble kalt. Ute på fjorden ligger den tyske hjelpekrysseren Berlin, som var internert i Hommelvik fra november 1914 til høsten 1917.
P02-M01-B050.jpgLandskapHommelvik Havn1910 til 1919Skipet som ligger på bukta er hjelpekrysseren "Berlin" Lå her fra 1914 til 1917. Den ble da flyttet til Lofjorden. (Repro av postkort) Innskrift "Parti fra Hommelvik Sentrum rundt Frydenlund, Mogjerdet, Grustaket
P02-M01-B052.jpgLandskapMovegen1910 til 1919Postkort Repro. Hjelpekrysseren "Berlin" på fjorden. Husrekke i Moveien, Berlin, Millerkaia, Brukeskaia, Nygården
P02-M01-B054.jpgLandskapPanorama1910 til 1919Panorama av Hommelvik. "Berlin" ligger på fjorden
P02-M01-B056.jpgLandskapPanorama1910 til 1919Panorama av Hommelvik. "Berlin" ligger på fjorden
P02-M01-B058.jpgLandskapPanorama1910 til 1919Panorama av Hommelvik. "Berlin" ligger på fjorden
P02-M01-B060.jpgLandskapNull1910 til 1919Hommelvik Bruk fra Fjorden
P02-M01-B063.jpgLandskapMeråker bruk1910 til 1919Meråker bruk Tegelverket 2 murpiper, Meråkerkaia, Bomberget, Sandskogen Bildet tatt fra karslyst
P02-M01-B065.jpgLandskapMeråker bruk1910 til 1919Meråker Bruk og Hommelvikbukta Bildet er tatt fra Svartløftsbergan retning "Trøa", Lunden mot Jernbanebrua, Meråkerkaia, Kassern
P02-M01-B067.jpgBygningerReidar jensens gate1910 til 1919 Parti fra Hommelvik Repro av postkort", Reidar Jensens gate Utbygging på mogjerdet Før 1916
P02-M01-B069.jpgBygningerMogjerdet1910 til 1919Reidar Jensens gt. til høyre, Moveien til venstre. Nærmeste kai Millerkaia. Bortenfor ligger Meråkerkaia(Brukeskaia). Bakenfor: Solbakken med OS-Hommelviken Kopperverk (nedlagt) Til høyre for kirken ligger brannstasjonen (tårnet) og bakenfor ser vi pipa på Hommelvik Bruk Hommelvik skole, grustaket
P02-M01-B071.jpgLandskapNullNull766 Fra Hommelvik
P02-M01-B073.jpgLandskapSannan1920 til 1929Parti fra Hommelvik Sannanområdet og Solbakkan. Korntrøberget nederst til høyre. Huset på Sannan der riksveien gjør en krapp sving er Sandlåven. De to nærmeste husene er Solstad til venstre og Sandberg til høyre. (Sandlåven fra den gang gården "Sanden" lå de. før sammenslåingen med Haset til Carlslyst). Ofte dans v/åven og mål for søndagsturen. Nærmeste huset er Waagan (eneste huset på korntrøberget) Bildet er tatt fra svartløftbergan ovenfor Karslyst, Smeplassen, Sveian, Nygaarden, Solbakken
P02-M01-B075.jpgLandskapMojalet1920 til 1929 Mojalet med Folkets Hus" Hommelvik skole, Hommelvik kirke, Reidar jensens gate, Korntrøberget
P02-M01-B077.jpgLandskapMolalet1920 til 1929Mojalet Hommelvik skole (rød) Hommelvik kirke
P02-M01-B079.jpgLandskapStykket1920 til 1929 Stykket" Bildet er tatt fra Ola Fjeseths tomt på "Bakkan". Taket i forgrunnen er Brandslet vestre(uthuset), som på folkemunne gikk under navnet "Nevermoreina". Johan Nevermo eide huset i 1895. Det ble senere solgt til Nikolai Evenshaug
P02-M01-B081.jpgLandskapMillerkaia1930 til 1939Millerkaia i forgrunnen, Jamtlandsbruket til høyre. Bildet er tatt fra fjorden inn mot Sentrum
P02-M01-B083.jpgLandskapReidar Jensens gate1930 til 1939Postkort "Hommelvik" "Foto: j. E. Nahlin" Reidar Jensens gate, Hommelvik skole, Hommelvik kirke, "Gammelskolen(Realskolen)"
P02-M01-B085.jpgLandskapTrelast-tomta1930 til 1939Innskrift: "Hommelvik", "Foto: j.e. Nahlin" Moan Millerkaia, Meråkerkaia, Bomberget, Meråker bruk, Kassern. Bildet tatt fra "Hesthuset"
P02-M01-B087.jpgLandskapMeråkerkaia1930 til 1939 Hommelvik havn" Bildet er tatt fra Meråkerkaia Her vises en tralle med materialer som skal lastes over til båten
P02-M01-B089.jpgLandskapLøfta1930 til 1939Hommelvik ca1935 Bildet tatt fra Høyby i løfta. Brukeskaia, Millerkaia, Nygården, Solbakken, Hommelvik skole, Hommelvik kirke, Folkets hus, ned mot sentru, Huset til høyre er Høyby. Forbordfjellet i bakgrunnen.
P02-M01-B091.jpgLandskapMojalet1930 til 1939 Mojalet og Grustaket. Nessdammen med tømmer i bakgrunnen" Hommelvik skole, Gammelskolen, Karslyst i bakgrunnen
P02-M01-B093.jpgFlyfotoHomla bro1930 til 1939Hommelvik (før Homla ble omlagt ved Øya) På bildet vises at den nye brua over Homla er under bygging. (ble åpnet i 1938) Stemplet tillatt offentliggjort 1939 av generalstaben Bomberget, Kjerratten, Meråkerkaia, Millerkaia
P02-M01-B095.jpgLandskapSentrum1940 til 1949Hommelvik sentrum. Bildet tatt fra "Hesthuset"
P02-M01-B098.jpgLandskapNull1940 til 1949Hommelvik sentrum. Bildet tatt fra "Hesthuset"
P02-M01-B100.jpgLandskapHommelvik1940 til 1949Bilder ove Hommelvik i 1940-45 med Sjøfly på havna. Bildet er satt sammen av 2 bilder til Panorama
P02-M01-B103.jpgLandskapMojalet1940 til 1949Til venstre ser vi Øteraas Sag- og Kassefabrikk. Bak Folkets hus ser vi 2 av brakkene tyskerne bygde 1940-1945 se FTTF.70533
P02-M01-B105.jpgLandskapMojalet1940 til 1949Til venstre ser vi Øteraas Sag- og Kassefabrikk. Bak Folkets hus ser vi 2 av brakkene tyskerne bygde 1940-1945 se FTTF.70625
P02-M01-B107.jpgLandskapHommelvik1940 til 1949Bildet viser Mogjerdet, Stykket og Nesbakkan Hommelvik skole, Gammelskolen(realskolen), Reidar Jensens gate, Folkets hus Bildet tatt fra Besthuset
P02-M01-B111.jpgFlyfotoHommelvik1940 til 1949Hommelvik med A/S Hommelvik Bruk i forgrunnen. De tre bolighusene i Sandfjæra ble satt opp under krigen. Bomman, Kjerratten, Bomberget
P02-M01-B113.jpgLandskapSolbakken Sveian1940 til 1949Solbakken Sveian Postkort Hommelvik sett fra Solbakkan - 1947 Sveian gård i bildets sentrum med nygården ut til høyre Utsyn over Hommelvik i slutten av 1940-åra. "Stykket" og Marken gård sees i forgrunnen. I mellom Millerkaia og Meråkerkaia ser vi de mange trelastskurene. Ved strandlinja til venstre skimtes taket på Jåmtlandsbruket som brant i august 1951. Bygningene på gamle Grønberg gård er ennå ikke revet, og Djupvasskaia er ikke bygd. Postkort Utsyn over Hommelvik i slutten av 1940-åra. "Stykket" og Marken gård sees i forgrunnen. I mellom Millerkaia og Meråkerkaia ser vi de mange trelastskurene. Ved strandlinja til venstre skimtes taket på Jåmtlandsbruket som brant i august 1951. Bygningene på gamle Grønberg gård er ennå ikke revet, og Djupvasskaia er ikke bygd. Postkort
P02-M01-B119.jpgLandskapStykket Marken1940 til 1949Utsyn over Hommelvik i slutten av 1940-åra. "Stykket" og Marken gård sees i forgrunnen. I mellom Millerkaia og Meråkerkaia ser