Tekster på registreringsark

Bilde Nr Kategori Sted Tidsperiode Informasjon
400-401-M01-B003.jpg Brudebilde Hommelvik 1930 til 1939 Alma og Sverre Thorshaug brudebilde ( på 1920-tallet).
400-401-M01-B005.jpg Sport spark Grindbakken 1920 til 1929 Spark vinter mann På bildet Sverre Thorshaug som bodde i Borkdalen. Far til Magne Thorshaug. Greta Thorshaug Hagen og Eli Thorshaug Laugen Står ved sparken foran størhuset på Grindbakken. Sverre var snekker av yrke.
400-401-M01-B007.jpg Sport turn Grindbakken 1910 til 1919 Boksekamp på Grindbakken. Bilde er fra en glassplate etter Iver Grindbak. Iver Grindbak og Johannes Storvik.
400-401-M01-B009.jpg Hobby Grindbakken 1910 til 1919 Bilde er tatt på Grindbakken. Fra venstre: Johannes Storvik, ukjent, og Iver Grindbak. Bildet er tatt med selvutløser.
400-401-M01-B011.jpg Arbeidsliv Bakken? 1920 til 1929 Fra er sagbruk, antaglig ved Bakken. Fra venstre: Paul Fosmo, ukjent, ukjent, ukjent, Jøssås,Jøssås, Esten Fosmo Haugen, ukjent, ukjent.
400-401-M01-B013.jpg Arbeidsliv Null 1920 til 1929 Slåttond. Sittende på slåmaskinen 4 damer, 3 gutter og mann med hatt.De sitter på slåmaskinen. Dame med rive. Bildet er med stor sannsynlighet tatt på Buaas Indre.
400-401-M01-B015.jpg Sport ski Null Null Bilde viser Kirsten Trøbak på skitur.
400-401-M01-B017.jpg Gruppe Hommelvik 1920 til 1929 Bildet er tatt utenfor hovedinngangen til Gunthergården i Hommelvik. Fra v. Rogathe Julsrud, barn ukjent, ukjent.
400-401-M01-B019.jpg Sport turn Null Null 2 gutter som viser muskler.
400-401-M01-B021.jpg Portrett Danielshaugen 1910 til 1919 Dette bildet er tatt på Danielshaugen, Mostadmark. Bildet viser Kristian Haugen.
400-401-M01-B023.jpg Arbeidsliv Homla 1920 til 1929 Tømmerfløyting i Homla. Tømmerrenne i forkant.
400-401-M01-B025.jpg Jordbruk Mostadmark 1920 til 1929 Bildet er tatt under slåtten på en gård i Mostadmarka. Usikker på navnene.
400-401-M02-B001.jpg Portrett Malvik 1920 til 1929 Bildet er tatt i Modalen (Nilsdal) Bildet viser Gyda Nilsdal Sneisen.
400-401-M02-B003.jpg Arbeidsliv Hommelvik verft og støperi 1910 til 1919 Båt på slippen på Hommelvik verft og støperi rundt 1910-1920.
400-401-M02-B005.jpg Portrett Hommelvik. 1920 til 1929 Barnebilde. ukjent
400-401-M02-B007.jpg Hommelvik verft & st Hommelvik 1910 til 1919 Bilde av Grøndberg/kai/ støberiet. Grøndberggårdene i bakgrunn. Båt på slippen.
400-401-M02-B009.jpg Gruppe Hommelvik 1930 til 1939 Bilde er tatt oppe i Stordalen ved Grindbakken. Usikker på hvem personene er.
400-401-M02-B011.jpg Båter Hommelvik 1910 til 1919 Båt på slippen ved Hommelvik Verft og Støberi. Forlengelse av båten "Frøya"
400-401-M02-B013.jpg Båter Hommelvik 1900 til 1909 Båt på slippen i Hommelvik ved Hommelvik Verft og Støperi. Forlengelse av båten "Frøya"
400-401-M02-B015.jpg Portrett Buaas gård (Storvik) 1940 til 1949 Bilde av Iver Markus Storvik tatt i 1946. Bildet er tatt på Buaas Indre.
400-401-M02-B017.jpg Gruppe Hommelvik(?) 1920 til 1929 Familiebilde fra arkivet til Iver Grindbak. Navn ??
400-401-M02-B019.jpg Portrett Null 1930 til 1939 Bildet viser en barn(gutt) som er tatt av Iver Grindbak. . Ukjent?
400-401-M02-B021.jpg Portrett Null 1920 til 1929 Dette viser datter av Bernt Wigen som utvandret til Ada, Minnesota. Marit Grindbak og Pauline Berg er tante til denne damen. Iver Grindbak har fått det sendt etter krigen.
400-401-M02-B023.jpg Portrett Buaas gård( Storvik) 1940 til 1949 Bilde av Iver Markus Storvik. Bilder er tatt i 1946 på heimgården.
400-401-M02-B025.jpg Portrett Buaas gård ( Storvik) 1946 Bilde av Iver Markus Storvik. Bildet er tatt på heimgården Buaas Indre.
400-401-M02-B029.jpg Barn Grindbakken 1940 til 1949 Steinar Grindbak i stua (gammelhuset) på Grindbakken 1946.
400-401-M02-B031.jpg Bygninger Grindbakken 1940 til 1949 Viser snømengden ute i gårdsplassen på Grindbakken rundt 1950.
400-401-M02-B033.jpg Barnebilde Null 1947 Bilde av Steinar Grindbak. Tatt inne på kammerset i Gammelstua på Grindbak. Steinar var et yndet fotomotiv .
400-401-M03-B001.jpg Situasjon Null 1930 til 1939 Bilde av viser en gutt som er på sykkeltur. Er usikker på hvor bildet er tatt. Dette bildet er fra en gammel glassplate.
400-401-M03-B003.jpg Båter Hommelvik 1900 til 1909 Seilbåt ved kai Hommelvik under bygging av jernbanen.
400-401-M03-B005.jpg Arbeidsliv Null 1920 til 1929 Bildet viser en arbeidsgjeng ved en av trelastfirmaene i Hommelvik
400-401-M03-B010.jpg Kobberverket Hommelvik 1900 til 1909 Hommelvik & Os kobberverk som ble efterfulgt av NSB innpregneringsverk nå Nygården båthavn.
400-401-M04-B003.jpg Bygninger Hell 1920 til 1929 Hell jernbanestasjon. Antatt rundt 1920
400-401-M04-B004.jpg Hommelvik Bruk Null 1910 til 1919 Hommelvik Bruk. Bomberget, Brukeskaia. Bomman. Revkula
400-401-M04-B011.jpg Gruppe Granåsen 1910 til 1919 Dette bildet er tatt oppe i Granåsen, Plass ute på Jervskogen/Bakken. Personen er Petter Granås og Magnhild Granås Nygårdsvold. Bildet er brukt i flere sammenhenger.
400-401-M04-B013.jpg Portrett Null 1920 til 1929 Bildet viser Therese Øren, (Nilsdal)
400-401-M04-B016.jpg Bygninger Idrettens hus 1930 til 1939 Idrettens hus, Reidar jensens gate, Hommelvik skole Hommelvik skole "Idrettens hus ferdigbygd" Viser j. nygarardsvold gt
400-401-M04-B021.jpg Oversikt sentrum Null 1900 til 1909 Oversiktsbilde over Hommelvik Sentrum med bebyggelsen .. Vi ser Løfta, jernbanestasjonen, grustaket, kirka og skolen. I bakgrunnen Hommelvik Brug ( Meråker Brug). Hommelvik sentrum sett vestfra, fra Lundberget Vi ser bl.a. Frydenlund, grustaket, kirka og skolen (bygd i 1905) Bildet er antagelig fra 1905/06
400-401-M04-B023.jpg Båter Null 1920 til 1929 Bildet viser båter ute på Trondheimsfjorden. Usikker på sted.
400-401-M04-B025.jpg Bygninger Hommelvik 1910 til 1919 Oversiktsbilde av Hommelvik ca tidlig 1900 tallet.
400-401-M04-B027.jpg Gruppe Null Null Mannskap på Berlin?
400-401-M04-B028.jpg Bygninger Grustaket 1920 til 1929 Oversiktsbilde over Hommelvik sentrum. I bakgrunn Løfta( Selbuvegen ) og Gammeløfta. I Fra kirka mot Vest
400-401-M04-B034.jpg Bygninger Hommelvik 1900 til 1909 Utsnitt av Hommelvik med stasjonsgårdene til høyre. Hommelvik Bruk mdtt i bildet.
400-401-M05-B001.jpg Gruppe Hommelvik 1930 til 1939 Gruppebilde av 4 jenter.
400-401-M05-B003.jpg Bygninger Hommelvik 1910 til 1919 Utsnitt fra Hommelvik.
400-401-M05-B006.jpg Bygninger Hommelvik 1910 til 1919 Utsnitt fra Hommelvik fra Korsveian mot løfta.
400-401-M05-B008.jpg Portrett Hommelvik 1920 til 1929 Brit Lundberg Forslund..Tatt oppe på Gammelløfta
400-401-M05-B010.jpg Bygninger Hommelvik 1900 til 1909 Der hvor Østre Kirkeveg møter Malvikvegen ligger gårdene Karlsrud og Heimstad (opprinnelig kalt Dillan) På bildet ser vi også en av Jernbanegårdene på nordsiden av hovedvegen. I bakgrunnen ser vi Millerkaia til venstre og Meråkerkaia. Her har det blitt drevet handel- og servicenæring i ulike former helt fra 1890 da gårdene ble bygd og fram til i dag. Av virksomheter kan nevnes «vask og strygning», smie, fargehandel og sportsforretning, moteklær for damer, bakeriutsalg, avisproduksjon, herrefrisør, damefrisør, landhandel, salg av garn og stoffer, urmaker, optiker og blomsterforretning. Trangboddheten i Vika var stor da disse gårdene var ny. I 1900 bodde det for eksempel ifølge Folketellinga 41 personer på Karlsrud! Bildet er tatt fra kirketårnet trolig rundt 1906-07 og har vært i Iver Grindbaks eie.
400-401-M07-B001.jpg Gruppe Mostadmark 1920 til 1929 Familiebilde fra oppe i Brannhaugen. Besteforeldre Volden- Lina og John. Barnebarn foran Hanna og i mellom besteforeldrene Jenny. Barnebarna hadde etternavn. Sandvik. Mora Marit døde tidlig.
400-401-M07-B003.jpg Bygninger Hommelvik fjære 1940 til 1949 Bilde av " Tyske Handelskammer" tatt under krigen. ilustrasjonsbilde .
400-401-M07-B005.jpg Bygninger Mostadmark 1920 til 1929 Oversiktsbilde over Vikenegårdene i Mostadmark. I forgrunn Nedre Viken og øverste med den hvite hovedbygningen Øvre Viken.
400-401-M07-B007.jpg Portrett Null Null Ukjent. Fra arkivet til Iver Grindbak
400-401-M07-B009.jpg Portrett Null Null Bilde tatt med selvutløser. Iver Grindbak og en ukjent dame.
400-401-M07-B011.jpg Gruppe Null Null Her ser vi Marit Grindbak og barnebarnet Fred Steinar Grindbak. Bildet er tatt i 1945 i stua i Gammelhuset.
400-401-M07-B013.jpg Portrett Null Null Barnebilde fra Iver Grindbaks arkiv. Gutten er på flere bilder.
400-401-M07-B015.jpg Bygninger Null 1920 til 1929 Bildet viser husene Brannhaugen. Heimplassen til John og Karoline Volden. Plassen ligger i Vikengrenda i Mostadmark
400-401-M07-B017.jpg Gruppe Mostadmark 1945 Her er det bilde av Thorvald og Marit Viken, Mikal og Gunvor Eiden samt sistenevntes elste sønn Olav. Bildet er tatt på Nordheim, plassen til Mikael og Gunvor
400-401-M07-B019.jpg Bygninger Null 1930 til 1939 Bildet viser Øvre Viken i Mostadmark.
400-401-M07-B021.jpg Gruppe Null 1946 Familien Storvik. Jonetta og Johannes med en elste sønnen, Iver Markus. Bildet er tatt oppe i hagen
400-401-M07-B025.jpg Portrett Null 1940 til 1949 Bildet er tatt på Buaas Indre (Storvik). Barn på besøk. Fra Iver Grindbaks arkiv
400-401-M07-B027.jpg Gruppe Null 1920 til 1929 Bildet er en montasje laget av Iver Grindbak. Bldet er tatt med selvutløser. Iver i hagen heime.
400-401-M07-B029.jpg Gruppe Null 1920 til 1929 Bilde av familien Molund i Mostadmark. Litt usikker på navnene. Se familiebilde av samme bilde i bygdeboka bikd 3, side 698.
400-401-M08-B003.jpg Gruppe 1945 Null Bildet viser Marit Grindbak (bestemor) med Fred Steinar på fanget.
400-401-M08-B005.jpg Gruppe Null 1920 til 1929 Montasje laget av Iver Grindbak. Tatt med selvutløser. (Iver Grindbak)
400-401-M08-B007.jpg Gruppe Null 1920 til 1929 Montasje av Iver Grindbak tatt med selvutløser.
400-401-M08-B009.jpg Portrett Null 1920 til 1929 Bilde av Magnhild Granaas Nygårdsvold. Hun arbeidet på kafeen i andre etasje på samvirkelaget( Sentralkaffeen?).
400-401-M08-B011.jpg Gruppe Null Null Montasje av Iver Grindbak. Bildene er tatt med selvutløser og montert sammen i mørkerommet
400-401-M08-B013.jpg Gruppe Null Null Montasje av Iver Grindbak. Bildet er tatt i hagen på Grindbakken og sammensatt i eget mørkerom.
400-401-M09-B001.jpg Landskap Grindbakken Null Her kommer Marit Grindbak med ku og kalv opp gårdsveien til Grindbak. Husene på Stokkbakken sees i bakgrunn.
400-401-M09-B003.jpg Portrett Null Null Ukjent ( Mulig Arntsen)
400-401-M09-B005.jpg Portrett Grindbakken 1920 til 1929 Bilde av Iver Grindbak. Bildet er tatt i hagen på Grindbakken.
400-401-M09-B007.jpg Gruppe Mostadmark 1930 til 1939 Familiebilde fra Mostadmark. Sverre og Alma Thorshaug med 2 av barna. Videre to karen fra Molund (?).
400-401-M09-B009.jpg Portrett Høyby, Løfta 1930 til 1939 Datter til Høyby. ?
400-401-M09-B011.jpg Portrett Bakken 1930 til 1939 Inga og There Øren. Inga er gift Vassås og There gift Nilsdahl. De er på sykkeltur.
400-401-M09-B013.jpg Gruppe Bakken (Eggen) 1930 til 1939 Bilder viser Iver Grindbak og Therese Øren Nilsdahl, og ekteparet Arntsen (?). Bakken bedehus i bakgrunn.
400-401-M09-B015.jpg Gruppe Bakken (Eggen) 1930 til 1939 Ingrid Vassås og Therese Nilsdahl (begge Øren) og ekteparen Arntsen (?). Bakken bedehus i bakgrunn. Bedehuset ble revet rundt 1960 (?)
400-401-M09-B017.jpg Gruppe Bakken (Eggen) 1930 til 1939 Therese og Inga Øren (gift helholdsvis Nilsdal og Vassås). Videre ekteparet Arntsen
400-401-M09-B019.jpg Landskap Foldsjøen 1930 til 1939 Damer på tur oppe med Foldsjøen.
400-401-M09-B021.jpg Gruppe Buaas Indre 1930 til 1939 Johannes Storvik med 2 av sine søstre på skuldrene. Fra v. Frida Buaas og Dagny Storvik.
400-401-M09-B023.jpg Portrett Dølafossen 1930 til 1939 Frida Storvik Buaas ved Fossen.
400-401-M09-B025.jpg Gruppe Bakken (Eggen) 1930 til 1939 Bilde tatt ved Bakken (Eggen). Arntsen(?), et barn og Therese Øren Nilsdahl.
400-401-M10-B001.jpg Bygninger Grindbakken 1930 til 1939 Bildet viser byggingen av driftsbygningen (fjøset) på Grindbakken. Bygningen ble satt opp i 1938. Snekkere er Adolf Thorshaug og Oluf Nildsahl.
400-401-M10-B003.jpg Portrett Null Null Ukjent dame.
400-401-M10-B007.jpg Bygninger Grindbakken 1930 til 1939 Ny driftsbygning på Grindbakken. Ferdig i 1938. Snekkere var Oluf Nilsdal og Adolf Thorshaug.
400-401-M10-B009.jpg Gruppe Null 1940 til 1949 Gruppebilde fra Buaasli Gård. Hågen og Kristine Larsen, Anna Hallien, 2 ukjente damer Lars Buuasli, Olaf Larsen og Johannes Storvik. Olaf med trekkspillet.
400-401-M10-B011.jpg Portrett Null 1940 til 1949 Bilde av Inga Nilsdal.
400-401-M10-B013.jpg Portrett Modalen 1940 til 1949 Bilde av Inga Nilsdal.
400-401-M10-B017.jpg Bygninger Grindbakken 1930 til 1939 Oppsettingen av driftsbyggingen på Grindbakken. 1938. Snekkere er Oluf Nilsdahl og Adolf Thorshaug.
400-401-M10-B019.jpg Portrett Grindbakken 1920 til 1929 Bilde av Iver Grindbak.
400-401-M10-B021.jpg Aktie Handelsforenin Sentrum 1910 til 1919 Aktie Handelsforening sitt bygg. I bakgrunn ser vi Eidemgården, Wahlgården og kirka.
400-401-M10-B025.jpg Bygninger Grindbakken 1930 til 1939 Oppsettingen av driftsbygningen på Grindbakken. Byggeår 1938. Snekkere luf Nilsdahl og Adolf Thorshaug
400-401-M10-B027.jpg Portrett Null Null Kopi av bilde. Montasje fra Iver Grindbak
400-401-M11-B001.jpg Portrett Hommelvik 1920 til 1929 Person ombord på båt. Ukjent.
400-401-M11-B003.jpg Båter Hommelvik 1930 til 1939 ombord på båt.
400-401-M11-B005.jpg Gruppe Grindbakken 1930 til 1939 Bilde av personer på besøk på Grindbakken. fra v. foran: Sofie Nilsdahl, Eli Storvik, Marit Grindbak og Pauline Berg. bak. Tore Berg, Ragna Widerøe og Karen Berg. Bildet er tatt utenfor stuevinduet i hovedbygningen.
400-401-M11-B007.jpg Gruppe Løfta, Hommelvik 1930 til 1939 Bilde viser familien Høyby. Birger, Ivar, far, Henrik, og søster.
400-401-M11-B009.jpg Portrett Grindbakken 1920 til 1929 Her er Sivert Grindbak med en av kyrne på Grindbakken. Bildet er tatt nedfor fjøset.
400-401-M11-B011.jpg Portrett Grindbakken 1930 til 1939 Bilde av Marit Grindbak. Bildet er tatt i stua på Grindbakken.
400-401-M11-B013.jpg Portrett Mostadmark Null Bilde av 2 damer i Mostadmarka.
400-401-M11-B015.jpg Gruppe Verket, Foldsjøen 1930 til 1939 Gruppe samlet ved Verket, Mostadmark. Tømmerrenna i bakgrunn. Personene er ukjent.
400-401-M11-B017.jpg Portrett Bakken, Hommelvik 1920 til 1929 Therese Øren Nilsdal og Inga Øren Vassås. Disse damene er søstre.
400-401-M11-B019.jpg Bygninger Fossen Gård, Hommelvik 1920 til 1929 Mannen er Ole Fossli. Resten er ukjent
400-401-M11-B021.jpg Bygninger Foldsjøen, Mostadmark 1940 til 1949 Gammelplassen ved Foldsjøen. Bildet antas å være tatt ca. 1940.
400-401-M11-B022.jpg Oversikt Stykke Null Null Johan Nygaardsvolds gate Hommelvik kirke på høyden
400-401-M11-B028.jpg Gruppe Hommelvik 1920 til 1929 Bilde viser fra v. Iver Grindbak, Therese Øren, Inga Vassås, Johan Bakmark.
400-401-M12-B001.jpg Null Buaas Gård, Hommelvik Null Bilde tatt ved flaggstanga på Buaas Gård. Ukjente personer.
400-401-M12-B003.jpg Gruppe Løfta 1930 til 1939 Damer fra tur oppi Løfta. ? Wiklund, Inga Nilsdal, Cisilie Wiklund, barn i vogn, Olga Nilsdal.
400-401-M12-B005.jpg Arbeidsliv Hommelvik Støperi 1930 til 1939 Deler av kranbanen på slipen ved Hommelvik og Støperi.
400-401-M12-B007.jpg Barn Grindbakken 1930 til 1939 Gutt som sitter på trappa på Grindbakken. Ukjent.
400-401-M12-B009.jpg Barn Hommelvik 1920 til 1929 Barnebilde av Regine Høyby.
400-401-M12-B011.jpg Gruppe Grindbakken 1940 til 1949 Ragna og Geir Widerøe. Bildet er tatt på gårdsplassen på Grindbak.
400-401-M12-B013.jpg Gruppe Grindbakken 1920 til 1929 Familiebilde av familien Høyby. Henrik og Kaja Høyby med datter Regine.
400-401-M12-B019.jpg Gruppe Fossen 1930 til 1939 Bildet tatt ved Fossen Gård. Esten Fossen med hesten. Sønnen Johan på hesteryggen. Resten er ukjent
400-401-M12-B021.jpg Null Hommelvik 1930 til 1939 Bilde av familien Nilsdal. Foran f.v. : Magne Nilsdal, ukjent, Gyda Nilsdal, Sofie Nilsdal, ukjent. Bak: 2 fra v.: Inga Nilsdal, og 2 fra høyre Oluf Nilsdal. Resten antas på være en del av familien Nilsdal.
400-401-M12-B023.jpg Portrett Hommelvik 1920 til 1929 Bilde av Iver Grindbak med pistol.
400-401-M12-B025.jpg Brudebilde Null 1930 til 1939 Bryllupsbilde av brudeparet Buaas. Usikker på hvem fra Buaas familien.
400-401-M12-B027.jpg Gruppe Løfta, Hommelvik Null 2 karer på spasertur oppover løfta. Ukjent.
400-401-M12-B029.jpg Gruppe Null 1930 til 1939 Bildet viser 5 unge damer fra Modalen. Bildet er trolig tatt på Isdammen/ Meieridammen før det var bebyggelse på østsiden. Bildet er speilvendt. Fra v. Molla (Lilly) Moen, Polly Svingen, Karen Fossmo, Klara Snustad og Inga Nilsdal. Bilder er fra glassplate. Foto: Iver Grindbak. Fem fine ungpia fra Vika Posering for fotografen en gang først på 1930-tallet. Det er usikkert hvor dette bilde er tatt, men en mulighet er Isdammen (Meieridammen) ved Selbuvegen. Fra venstre: Inga Nilsdal Sandvik, Klara Snustad, Karen Haugen Fosmo, Polly Vangsmo Svingen og Lilli (Molla) Svingen Moan. Fotograf: Iver Grindbak (reprodusert til farge av HHV)
400-401-M12-B030.jpg Gruppe Null 1930 til 1939 Bilde viser 5 damer på tur. Fra v. Molla (Lilly) Moen, Polly Svingen, Karen Fossmo, Klara Snustad og Inga Nilsdal. Bilder er fra glassplate. Foto: Iver Grindbak. Fem fine ungpia fra Vika Posering for fotografen en gang først på 1930-tallet. Det er usikkert hvor dette bilde er tatt, men en mulighet er Isdammen (Meieridammen) ved Selbuvegen. Fra venstre: Inga Nilsdal Sandvik, Klara Snustad, Karen Haugen Fosmo, Polly Vangsmo Svingen og Lilli (Molla) Svingen Moan. Fotograf: Iver Grindbak (reprodusert til farge av HHV)
400-401-M12-B031.jpg Brudebilde Null 1930 til 1939 Bryllupsbilde av brudeparet Risan. Marit Buaas og Georg Risan. Se navneliste i arkiv.
400-401-M12-B033.jpg Barn Null 1920 til 1929 Barnefoto av Iver Grindbak. Barn ukjent
400-401-M12-B035.jpg Barn Null 1920 til 1929 Barnebilde. Ukjent.
400-401-M12-B037.jpg Barn Null Null Barnebilde. Bilde tatt av Iver Grindbak
400-401-M12-B040.jpg Gruppe Null 1930 til 1939 Trekkspillmusikk i friluft. F.v. Anna Hallien, Olaf Larsen og ukjent. Vennine av Anna Hallien
400-401-M12-B042.jpg Gruppe Null 1930 til 1939 Bilde er tatt oppe i Kjønnåsen. I forgrunn lensmann Mathias Bjerkan,
400-401-M12-B044.jpg Gruppe Trøbakken Null Olga og Kirsten Trøbakk. Tatt på nedsida av hovedbygning på på Trøbakken
400-401-M12-B046.jpg Gruppe Veisletta 1920 til 1929 Bildet viser Sigrid Risan Berg og Karen Berg. Søstre.
400-401-M12-B048.jpg Portrett Null Null Ukjent dame. Fra Iver Grindbaks samling
400-401-M12-B050.jpg Brudebilde Hommelvik 1950 til 1959 Brudeparet Buaas Risan.
400-401-M12-B057.jpg Portrett Modalen, Hommelvik 1920 til 1929 Bildet viser Maja Sivertsen Vonen, Søster til Ragna Widerøe
400-401-M13-B001.jpg Gruppe Buaas gård 1920 til 1929 Kaffeselskap . ukjente personer
400-401-M13-B003.jpg Brann. Hommelvik 1920 til 1929 Brann ned i Vika.
400-401-M13-B005.jpg Gruppe Hommelvik 1940 til 1949 Rogate Gunther og 3 damer- Barn i barnevogn.
400-401-M13-B011.jpg Landskap Øydalen, Jonsvannet Null Bildet viser Øydalsvika, Jonsvannet
400-401-M13-B015.jpg Gruppe Fossen Gård 1920 til 1929 Familien Esten Fossen foran inngangspartien på Fossen Gård.
400-401-M13-B017.jpg Gruppe Null 1930 til 1939 2 damer på tur.
400-401-M13-B019.jpg Portrett Grindbakken 1930 til 1939 Dame fotografert i hagen på Grindbakken. Størhuset i bakgrunn.
400-401-M13-B023.jpg Gruppe Hommelvik 1920 til 1929 Hjalmar Lundberg sammen med to damer. Damene har vi ikke navnet på.
400-401-M13-B025.jpg Jakt/Fiske/Fritid Nonstadbakken 1920 til 1929 Publikum hopprenn i Nonstadbakken på slutten av 20-tallet Solveig Snustad i lys jakke. Til høyre for henne: Laura Jakobsen, Kristian Brandsleth, Agnes Løvås.
400-401-M13-B029.jpg Familiefoto Nilsdal Hommelvik 1930 til 1939 Bilde viser familien Nilsdal. Foreldre Sofie og Oluf , og barna Inga, Magne og Gyda. Sofie med gitar.
400-401-M16-B001.jpg Gruppe Hommelvik 1930 til 1939 Bilde viser Therese Øren Nilsdal og Iver Grindbak.
400-401-M16-B003.jpg Portrett Grindbakken 1930 til 1939 Bildet viser Marit Grindbak på trappa til hovedhuset på Grindbakken
400-401-M16-B005.jpg Gruppe Grindbakken 1930 til 1939 Bildet viser Therese Øren Nilsdal og Iver Grindbak
400-401-M16-B007.jpg Portrett Grindbakken 1930 til 1939 Marit Grindbak ved veggen på hovedhuset på Grindbakken.
400-401-M16-B009.jpg Gruppe Grindbakken 1920 til 1929 Iver Grindbak og en ukjent dame.
400-401-M16-B011.jpg Portrett Hommelvik 1920 til 1929 Torstein Grindbak i hagen på Grindbakken.
400-401-M17-B001.jpg Familiefoto Buaas Gård 1930 til 1939 Familiebilde tatt på "Syden". Veggen oppover på hovedbygningen på Buaas. Familien er ukjent.
400-401-M17-B003.jpg Gruppe Løfta. Gamelløfta. 1920 til 1929 Barn/ungdommer samlet oppå Gammeløfta. Av kjente personer er bl.a. Magnus Svingen og Rolf Hofstad.
400-401-M17-B007.jpg Gruppe Veisletta, Hommelvik 1930 til 1939 Besøk hos familien Berg på Veisletta. ( Fam. Johan Berg)
400-401-M17-B009.jpg Gruppe Stokbakken, Hommelvik Null Personer fra familien Stokbakk og Grindbakl. Den elste damen med sort tørkle er Marit Grindbak. Den lengste unge damen i midten er Marie Stokbak.
400-401-M17-B011.jpg Gruppe Grindbakken ? 1920 til 1929 Iver Grindbak og en ukjent dame. Antar at bildet er tatt med selvutkøser.
400-401-M17-B013.jpg Gruppe Modalen 1920 til 1929 Ukjent, Olga Trøbak Leistad, ukjent, Kirsten Trøbak.
400-401-M17-B021.jpg Gruppe Grindbakken. 1920 til 1929 Søstrene f.v. Pauline Viken Berg og Marit Viken Grindbak. Bak Johanne Berg Bjørgum. Bildet er tatt i hagen på Grindbakken. Størhuset i bakgrunn.
400-401-M17-B023.jpg Portrett Grindbakken 1920 til 1929 Karen Berg på trappa til gammelhuset på Grindbakken.
400-401-M18-B001.jpg Gruppe Finnplassen, Foldsjøen 1920 til 1929 Far og 2 barn
400-401-M18-B009.jpg Portrett Østerås(Dølan) 1930 til 1939 Eldre Dame sitter foran staburet på gården
400-401-M18-B015.jpg Samvirkelaget Null 1930 til 1939 Samvirkelagets ansatte på utflukt til Nilsdalen Deltakere bla.a: Selma Sandstrøm, Olaf Ottesen (trekkspiller), Laura Jakobsen, Dagmar Haugen, Bjarne Haldberg, Berndt Løvås, Margit Olsen
400-401-M20-B033.jpeg Dokument Null 1920 til 1929 Frimerke. Norskes Finnemisjonsselskap.
400-401-M21-B000.jpg Portrett Grindbakken 1920 til 1929 Bilde tatt med selvutløser. Iver Grindbak
400-401-M21-B004.jpeg Arbeidsliv Hommelvik 1920 til 1929 Bilder av ansatte ved Samvirkelager. Bilde 1. 5 ansatte på trappa.
400-401-M21-B005.jpeg Oversikt Mogjerdet Null 1900 til 1909 Bilde 1. Personer oppe i Løfta. Mogjerdet i bakgrunn. Bilde 2. Overskt nedover mot Hommelvik
400-401-M21-B006.jpg Oversikt Mogjerdet Løfta, Hommelvik 1920 til 1929 Personer som står å ser på utsikten utover Mogjerdet, Hommelvik. Sivertsenhuset i forgrunn
400-401-M21-B010.jpg Oversikt Selbuvegen Modalen, Hommelvik Null Mildet viser eiendommen Stokkbakken( 63/2). Bildet er tatt fra Grindbakken. Vi ser også gamle fylkesveien som tar en sving rett ned for avkjøringen til Grindbaken. Deler av Åsberget i bakgrunn.
400-401-M21-B011.jpeg Null Homelvik 1920 til 1929 1. Bilde 1. Ukjent dame med elghund. Bilde 2. Bilde tatt med selvutløser. Iver Grindbak. Bilde 3. Bilde av Peter Granås. Tatt oppe i Granåsen.
400-401-M21-B012.jpeg Gruppe Grindbakken 1930 til 1939 Bilde 1. Bilde viser Marit Grindbak, Tatt i Gammelstua på Grindbakken. Bilde 2. Ragna Widerøe og Birger Sivertsen. Tatt i Gammelstua på Grindbakken.
400-401-M21-B013.jpg Oversikt sentrum Hommelvik Sentrum 1910 til 1919 Bilde av en bil som kjører på R 50 gjennom sentrum i Hommelvik. Fotograf Iver Grindbak
400-401-M21-B018.jpeg Gruppe Modalen, Hommelvik 1920 til 1929 Bilder viser 6 damer på tur. f,v. Johanna Jøssås, Kaia Høyby, (?), Anna Hallien, Anna Stokkbak og Marie Stokkbak. Barnet i barnevognet er ukjent
400-401-M21-B019.jpeg Arbeidsliv Hommelvik 1910 til 1919 Bilde 1. Bilde fra manefakturavdelingen på Samvirkelaget. Damen er ukjent. Bilde 2. Iver Grindbak i stua på Grindbakken
400-401-M21-B020.jpeg Portrett Buaas gård, Hommelvik 1920 til 1929 Portrettbilder av Dagny Storvik. Lærer ved Ås Landbruksskole. Datter av Markus og Eli Storvik.
400-401-M21-B021.jpeg Arbeidsliv Hommelvik 1910 til 1919 Byggearbeider i Hommelvik sentrum. Moan E (?)
400-401-M23-B024.jpg Null Buaas gård 1910 til 1919 Bildet viser et par og et barn. Utkledd som brudepar
400-401-M30-B005.jpg Sport fotball Null 1930 til 1939 Fotballkamp i Smuttu Ungdommer samlet til fotballkamp i Smuttu. Bildet er fra ca 1935. Det var vanlig at grendalag møttes til dyst, for eksempel Løfta mot Bakkan. Personer: Jakob Trøbak, Magnus Svingen og Hjalmar Lundberg. Her fantes det også en skibakke - Smuttubakken. I dette området var det to husmannsplasser, Smuttuplassene Nessmark og Åsmark. Folket her var blant de aller første fra Malvik som utvandret til den «nye verden» (1857). Nessmark er pr i dag skogsbevokst og Åsmark er dyrket opp som en del av gården Buås Indre. Fotograf: Iver Grindbak (reprodusert til farge av HHV)
400-401-M30-B011.jpg Friluftsliv Null 1930 til 1939 Skitur. F.v.: NN, NN, NN, Anna Sveian, Bernhard Marken, Solveig Snustad, Kirsti Snustad, Olaf Løvseth. Foran: NN.
400-401-M31-B011.jpg Null Granåsen i Hommelvik1938 1930 til 1939 Fv: Manuel Bakmark, Petter Granås, Alfhild Bye Østeraas, Johan Bakmark
400-401-M32-B007.jpg Klassebilde Vikhamar Framhaldsskole 1950 til 1959 Klassebilde, framhaldsskolen skoleåret 1959/60 1. rekke: Anbjørg Halseth, Ingeborg Vikhammermo, Kristine Bostad, vaktmester Ivar Herjuaune, lærer Olav Hammer, lærer Karen A. Jensen, lærer Ivar Stokka, husstellærer Killingbergtrø, lærer Rogstad, lærer Anna Landrød, lærer Even Fossum, Ruth Erlandsen, Heddy Johansson, Borgny Malvik. 2. rekke: Oddny Hansen, Kari Hågenstad, Kirsten Gundersen,Anne Karin Storbekken, Else Grøtan, Ann Judith Jensen, Tordis Olsen, Eli-Karin Clausen, Inger Marie Amdal, Magnhild Leistad, Jorid Kristensen, Åse Stuevold, Brit Røkke, Mary Sandmark, Randi Nevermo, Karin Andersen, Ingrid Stav. 3. rekke: Iver Markus Storvik, Ole Buaas-Hansen, Knut Sundli, Bjarne Forbord, Roar Nevermo, Bård Brøseth, Jarle Haug, Steinar Grindbak, Per Snustad, Per Vollan, Trond Sneisen. 4. rekke: Harald Larsen, Egil Kjølsø, Ingrid Olsen, Judith Lysø, Randi Wahl, Anne-Grete Staven, Solveig Skjølsvold, Karin Aune, Kari Jøsås, Teigseth, Jostein Hammer, Knut Rotabakk, Per Martin Sundt, Per Ove Pettersen, Stein Nørkov, Torstein Langjord. 5. rekke: Svein Fred Buseth, Håkon Brevik, Gunnar Granås, Dagfinn Malvik, Brit Melvold, Brit Halstadtrø, Mildrid Undhjem, Ragnhild Halstadtrø, Tor Røkke, Per Jørgensen, Bjørn Lundberg, Bjarne Hammer, Knut Sjøvold, Arne Herjuaune, Terje Gjersvold, Reidar Winum. Foto: L. Aasback
400-402-M03-B004.jpg Jakt/Fiske/Fritid Fossa 1950 til 1959 Elgjakt Stolte elgjegere som har skutt en stor elgsokse på Bjørndalsmyra. Året er 1959. Jegerne er Gustav Fossen ved bilen, og Johan E. Fossen. De var en del av 8-mannslaget til Johan E. Fossen. Fotograf: Steinar Grindbak
400-402-M03-B007.jpg Skytterlag Nesbakkan 1930 til 1939 Miniaturskyting på Nesbakken Dette bildet viser aktiviteten på Hommelvik Miniatyrskytterlags bane på en stevnedag i midten av 1930-årene. Miniatyrskytingen ble en egen avdeling i Hommelvik Idrettslag i 1930, men ble senere et selvstendig lag under navnet Hommelvik Miniatyrskytterlag. Laget var aktivt fra rundt 1930 og fram til midten av 1950-årene. Det ble holdt flere stevner på denne banen. Av disse bør nevnes Landsskytterstevnet i juli 1937. Der deltok i alt 230 skyttere fra Oslo i sør til Kopperå i nord. Fotograf: Iver Grindbak
400-402-M03-B008.jpg Skytterlag Nesbakkan 1930 til 1939 Miniaturskyting på Nesbakken Dette bildet viser aktiviteten på Hommelvik Miniatyrskytterlags bane på en stevnedag i midten av 1930-årene. Miniatyrskytingen ble en egen avdeling i Hommelvik Idrettslag i 1930, men ble senere et selvstendig lag under navnet Hommelvik Miniatyrskytterlag. Laget var aktivt fra rundt 1930 og fram til midten av 1950-årene. Det ble holdt flere stevner på denne banen. Av disse bør nevnes Landsskytterstevnet i juli 1937. Der deltok i alt 230 skyttere fra Oslo i sør til Kopperå i nord. Fotograf: Iver Grindbak
400-402-M04-Støperiet-B000.jpg Hommelvik verft & st Null 1930 til 1939 Bilder viser Kristian Haug med motorsykkel. Bildet er tatt på Grønberg. Bopel til Kristian Haug
400-402-M04-Støperiet-B001.jpg Hommelvik verft & st Støperiet 1920 til 1929 Bildet er tatt inne i støperihallen til Hommelvik Verft og Støberi. Bildet viser noen av ferdigstøpte deler til en ovn
400-402-M04-Støperiet-B002.jpg Hommelvik verft & st Støperiet Null Bildet er tatt inne i støperihallen. Ferdig produkter til ev ovn.
400-402-M04-Støperiet-B003.jpg Hommelvik verft & st Null 1940 til 1949 Bilde viser et av produktene til Vaskator.
400-402-M04-Støperiet-B005.jpg Hommelvik verft & st Null 1930 til 1939 Bilder viser fra v. Per Stav, Arnulf Sollihaug, resten ukjent. De er arbeidere ved Hommelvik Verft og Støberi. Bildet er fra samlingen til Iver Grindbak
400-402-M04-Støperiet-B006.jpg Hommelvik verft & st Verftet 1930 til 1939 Bildet viser båt som er under bygging ved Hommelvik Veft og støberi, Bedriftens kontorbygg vises i bakgrunn.
400-402-M04-Støperiet-B007.jpg Hommelvik verft & st Null 1930 til 1939 Bildet er fra produksjonshallen ved Hommelvik Vefft og Støberi.
400-402-M04-Støperiet-B008.jpg Hommelvik verft & st Null 1920 til 1929 Bildet er tatt ute på tomta til Støberiet. En ansatt
400-402-M04-Støperiet-B009.jpg Hommelvik verft & st Null 1920 til 1929 Bildet er fra maskinverksted ved Hommelvik Verft og Støberi.
400-402-M04-Støperiet-B010.jpg Hommelvik verft & st Null 1920 til 1929 Ansatte ved "Støberiet". Ansatte Arnulf Sollihaug, Odd Snustad,N.N. og Iver Grindbak.
400-402-M04-Støperiet-B011.jpg Hommelvik verft & st Null Null Bilde fra støperihallen ved Støperiet. Iver Grindbak
400-402-M04-Støperiet-B012.jpg Hommelvik verft & st Null 1920 til 1929 Bilder er av Harald Waagan, ansatt ved Hommelvik Vefft og Støberi. Bildet er tatt inne i støperihallen.
400-402-M04-Støperiet-B013.jpg Hommelvik verft & st Hommelvik 1930 til 1939 Bildet viser deltakere på tur. Kan være i regi av Stæberiet.
400-402-M04-Støperiet-B014.jpg Hommelvik verft & st Null 1920 til 1929 Fra produksjonshallen ved Støperiet. Annsatt antas å være Iver Grindbak.
400-402-M04-Støperiet-B015.JPG Hommelvik verft & st Null 1920 til 1929 Bildet er fra kontoret ved Hommelvik Verft og Støberi. Bildet viser disponent Gerhard Gøthesen
400-402-M04-Støperiet-B016.jpg Hommelvik verft & st Null 1920 til 1929 Bildet er fra dykking ved kaia utenfor Støperiet. Personene er ikke kjent.
400-403-M01-B000.jpg Portrett Prix Null Arne Lundberg og NN forran inngangen til Prix. Arne sitter forran vinduet til Holm Bakerri og Konditori
400-403-M01-B002.jpg Portrett Prix Null Olaf Garberg låser sykkelen mot sykkelstativet forran Prix. n. Fuglem står bak og betrakter trafikken. Rundkjøringen, banken, Ivar Hagen bygget. Eidem huset.
400-403-M01-B004.jpg HIL Øya Null Thoralv Spets sjekker kamraets innstillinger. HIL Fra v. Thoralv Spets, Kristian Nevermo, NN
400-403-M02-B002.jpg Jakobsli Thorshaug Null Thorshaugsamlingen NN står og beundrer.
400-403-M02-B004.jpg Jakobsli Barnerommet Null Barnerommet besøkende Fra v: NN, NN, NN
400-403-M03-B000.jpeg Bygninger Hommelvik skole 2000 til 2009 Montasje 4 bilder Riving av hommelvik skole
400-403-M03-B001.jpeg Bygninger Hommelvik skole Null Riving av Hommelvik skole
400-403-M03-B002.jpeg Bygninger Hommelvik skole Null Montasje 4 bilder Riving av hommelvik skole
400-403-M03-B003.jpeg Bygninger Riving Hommelvik skole 2000 til 2009 Riving av Hommelvik barneskole 2003, barneskolen sto ferdig i 1916 og de første fire årene var skolen rød
400-403-M03-B004.jpeg Bygninger Hommelvik skole 2000 til 2009 Montasje 4 bilder Riving av hommelvik skole
400-403-M03-B005.jpeg Bygninger Hommelvik skole 2000 til 2009 Montasje 4 bilder Riving av hommelvik skole
400-403-M03-B006.jpeg Bygninger Hommelvik skole 2000 til 2009 Montasje 4 bilder Riving av hommelvik skole
400-403-M04-Arbeidsplasser-B000.jpg Arbeidsliv Malvik Brannvesen 1980 til 1989 Gruppebilde Malvik Brannvesen tildelt nye uniformer Bodil Løvås inform: 1.rad fra venstre:Sturla Lervik,Per Stokbak, Idar Lundemo,Egil Fremstad,Edvin Lervik,.2.rekke :Leif Sollihaug,Jan Bjørkli ,Frank kindseth,Tor Arne Løvås,Ola venn,Ivar Bjørkli.3.rekke:Tor Harald Auran,Helge Brobak,Gudmund Kjøsnes,Asbjørn Hervik ,Asbjørn Jøssås.4.rekke:Gunnar Auran,Kristian Nevermo,Bjørn Nesbak,Helge Skogen. Mener at det skal være nogenlunde riktige navn
400-403-M04-Arbeidsplasser-B001.jpg Arbeidsliv Butikk 1980 til 1989 Montasje Torggården bok og papir Forran f.v: Julius Dahle, Christiane Fagertun, Henriette Fagertun og Christian Broholt Øverst f.v: Rolf Johan Bye, Hege Olufsen. bak disken Rigmor Solem Bak til Høyre: Hilde eriksen, Irene Jensen og Liv Fossen
400-403-M04-Arbeidsplasser-B002.jpg Arbeidsliv Hommelvik bruk Null Arbeiderne på brukestomta. Plankebærerne Hestekusken er Hans Brun Hansen
400-403-M04-Arbeidsplasser-B003.jpg Arbeidsliv Støperiet 1950 til 1959 Arbeidere på støperiet
400-403-M04-Auf-B000.jpg AUF Goksjø 1950 til 1959 Auf gruppe på tur til Goksjø
400-403-M04-Bruket-B000.jpg Hommelvik Bruk Bomman 1900 til 1909 Gamle bomman intaket til kjerraten som gikk under riksvei 50 til gamle sagbruket. Sandfjæra og smeplassen i bakgrunnen. Foten av solbakken. Lia bak i bildet. Fra glassplate
400-403-M04-Bruket-B001.jpg Dokument Null 1940 til 1949 Navneliste til bilde 400-403-M04-Bruket-B002.jpg
400-403-M04-Bruket-B002.jpg Arbeidsliv Hommelvik bruk 1940 til 1949 Arbeiderne på Hommelvik Bruk
400-403-M04-Bruket-B003.jpg Hommelvik Bruk Hommelvik bruk 1920 til 1929 Hommelvik bruk med homla i forgrunnen Brokarene til høyre fra Glassplate
400-403-M04-Bygninger-B000.jpg Bygninger Nesset 1950 til 1959 Nesset aldershjem
400-403-M04-Bygninger-B001.jpg Bygninger Shell stasjon Null Hommelvik Shell stasjon i den tiden Kjell Haugan drev den
400-403-M04-Bygninger-B002.jpg Bygninger Malvik Handelslagl Null Malvik Handelslag mann med håndkjerre
400-403-M04-Bygninger-B003.jpg Bygninger Shell stasjon Null Hommelvik Shell stasjon Brakke med Wigum huset i bakgrunnen og lenger bak Sandmark
400-403-M04-Bygninger-B004.jpg Bygninger Null Null Narvesen kiosken på Jernbanestasjonen
400-403-M04-Bygninger-B005.jpg Bruer-Demninger Null Null På benken utenfor samvirkelaget. ? berg og Olaf Garberg (Laffen)
400-403-M04-Bygninger-B006.jpg Gruppe Null Null 3 karer utenfor samvirkelaget løser verdensproblemer f.v: Sverre Kindseth, NN, Henry Iversen
400-403-M04-Bygninger-B007.jpg Bygninger Shell Stasjon Null Hommelvik Shell stasjon
400-403-M04-Foldsjøen-B000.jpg Bruer-Demninger Foldsjøen Null Foldsjøen demningen av trestokker Lav vandstand, Nedtappet
400-403-M04-Homla-B000.jpg Landskap Nesdammen Null Nesdammen mye folk
400-403-M04-Kirka-B000.jpg Bygninger Hommelvik Kirke Null Hommelvik Kirke i nattetimene
400-403-M04-Kirka-B001.jpg Organisasjoner Hommelvik kirke Null Blandakor "Capella" Terje Snustad til venstre
400-403-M04-Kirka-B002.jpg Bygninger Hommelvik kirke Null Hommelvik Kirke i tåke
400-403-M04-Kirka-B003.jpg Bygninger Hommelvik kirke Null Hommelvik kirke opplyst en vinterdag i nattetimene
400-403-M04-Kirka-B004.jpg Bygninger Hommelvik kirke Null Hommelvik Kirke ferdigbygget
400-403-M04-Kirka-B005.jpg Bygninger Hommelvik Kirke Null Hommelvik kirke ferdigbygget
400-403-M04-Landskap-B000.jpg Oversikt sentrum Sentrum Null Oversikt hommelvik sentrum Hommelvik skole rød, støperiet
400-403-M04-Landskap-B001.jpg Oversikt Grønberg Malvik Sykehjem Null Malvik Sykehjem
400-403-M04-Landskap-B002.jpg Oversikt sentrum Sentrum Null Hommelvik sentrum fra Hesthuset innover mot Hommelvik Bruk, Moantomta
400-403-M04-Landskap-B003.jpg Oversikt sentrum Sentrum Null Hommelvik sentrum Rådhus 1
400-403-M04-Landskap-B004.jpg Oversikt Solbakken Nedre Solbakken Null Nedre Solbakken
400-403-M04-Landskap-B006.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1920 til 1929 Panorama Hommelvik sentrum
400-403-M04-Landskap-B007.jpg Oversikt Malviklande Vikhammerløkka Null Vikhammerløkka og Vikhov
400-403-M04-Landskap-B008.jpg Oversikt sentrum Sentrum Null Hommelvik Sentrum
400-403-M04-Landskap-B009.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1940 til 1949 Hommelvik sentrum
400-403-M04-Landskap-B010.jpg Flyfoto Hommelvik Bruk 1950 til 1959 Hommelvik bruk Flyfoto
400-403-M04-Landskap-B011.jpg Oversikt sentrum Moan Null Moan
400-403-M04-Landskap-B012.jpg Dokument Null 1920 til 1929 Bilder er fra 1923 Samvirkelaget er under oppføring til bilde 400-403-M04-Landskap-B013.jp
400-403-M04-Landskap-B013.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1920 til 1929 Oversikt fra løfta mot Mogjerdet Hommelvik skole Hommelvik Kirke, Brukeskaia Nygården Grustaket Samvirkelaget under bygging i 1923
400-403-M04-Landskap-B015.jpg Oversikt sentrum Null Null Hommelvik kirke ferdigbygget Sentrum
400-403-M04-Landskap-B016.jpg Oversikt Muruvik Null Null Muruvik med leiret og tømmerlundene Gården til Leif Muruvik i front
400-403-M04-Landskap-B017.jpg Oversikt sentrum Null Null Kommelvik sentrum, Hommelvik skole, Folkets hus fra klokkatihaugen
400-403-M04-Landskap-B018.jpg Oversikt Mogjerdet Motrøtunet 2000 til 2009 Hommelvik Motrøtunet
400-403-M04-Landskap-B019.jpg Oversikt Solbakken Nygården 1960 til 1969 Nygården impregneringsverk, Nygårdskaia
400-403-M04-Landskap-B020.jpg Oversikt fjæraområde Millerkaia Null Millerkaia, Brukestomta, Stasjonsfjæra
400-403-M04-Landskap-B021.jpg Oversikt Solbakken Null Null Øvre del av solbakken, Gartneri, gården Weisetaune i bakre del
400-403-M04-Landskap-B022.jpg Oversikt sentrum Null Null Hommelvik Sentrum, Rampa Shell, nye samvirkelaget Tatt fra Hesthuset
400-403-M04-Landskap-B023.jpg Oversikt fjæraområde Brukestomta Null Hommelvik bruk, Brukestomta, Trelast utsalg, Millerkaia, Kasern
400-403-M04-Landskap-B024.jpg Oversikt Grønberg Null Null Malvik sykehjem, Trønderverftet, Grønberg
400-403-M04-Landskap-B025.jpg Oversikt sentrum Sentrum Null Hommelvik Nygaardsvolds gate, Ungdomsskolen, Hommelvik Kirke, Øya gressmatte, løpebane ikke anbrakt
400-403-M04-Landskap-B026.jpg Oversikt sentrum Sentrum Null Hommelvik Nygaardsvolds gate, Ungdomsskolen, Hommelvik Kirke, Øya gressmatte, løpebane ikke anbrakt
400-403-M04-Landskap-B027.jpg Oversikt sentrum Null Null Hommelvik Sentrum Rampa, Herredshuset, samvirkelaget,Rådhus 1, Moan, Hommelvik bruk, sannan
400-403-M04-Landskap-B028.jpg Oversikt Mogjerdet Folkets hus Null Folkets hus, Ungdomsskolen, Stykke
400-403-M04-Landskap-B029.jpg Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Hommelvik Sentrum Produsert for Malvik Kommune
400-403-M04-Landskap-B030.jpg Oversikt fjæraområde Brukestomta Null Brukestomta, Millerkaia, Brukeskaia, Saliberget, Homla, Bomberget, Solbakken, Korntrøberget, Lia
400-403-M04-Landskap-B031.jpg Oversikt sentrum Hommelvik skole 1930 til 1939 Hommelvik sentrum, Hommelvik skole, Samvirkelaget, Hommelvik Bruk, Homla i sløyfe rundt øya, Karslyst
400-403-M04-Landskap-B032.jpg Oversikt Mogjerdet Nesbakkan Null Folkets hus Nessbakkan, før ungdomsskolen
400-403-M04-Landskap-B033.jpg Oversikt Mogjerdet Nesbakkkan Null Folkets hus Nessbakkan, før ungdomsskolen
400-403-M04-Landskap-B034.jpg Oversikt fjæraområde Sentrum Null Brukestomta, Millerkaia, Brukeskaia, Saliberget, Homla, Bomberget
400-403-M04-Landskap-B035.jpg Oversikt Mogjerdet Mojalet Null Hommelvik sentrum, Mogjerdet, Hommelvik skole, Hommelvik Kirke, Grustaket
400-403-M04-Landskap-B037.jpg Oversikt sentrum Sentrum Null Hommelvik sentrum, Rampa, Moan, Brukestomta
400-403-M04-Landskap-B038.jpg Oversikt sentrum Båthavna Null Båthavna, sveian, Nygården, Båthavna, Hommelvik bruk, sentrum, Grønberg
400-403-M04-Landskap-B039.jpg Oversikt Mogjerdet Hommelvik skoleområde 1960 til 1969 Utsnitt skoleområdet i Hommelvik med nummer på bygningene
400-403-M04-Landskap-B040.jpg Oversikt Mogjerdet Hommelvik skole 2000 til 2009 Her ser vi "skoleområdet" i Hommelvik med 10 skolebygg. 1. Nessvegen 1/Skoleslettea, "Gammelskolen" 2. Realskolebygget 1905..) 3 Hommelvik Barneskole(1916-1993, 4 Idrettens hus, her barnehage. 5. "Gulskolen" bygd 1959, og revet på 2000 tallet. 6. Hommelvik ungdomsskole(1968-2018), 7. "Gråbrakka" nå Malvik kommune IT avdeling med mere. 8. Hommelvik bedehus, 9. Frelsesarmen. !0. Hommelvik nye barneskole(2003--) oppe i venstre hjørne av bildet)ikke bygd når bildet ble tatt) Alle plasser har vært brukt i skolesammenheng. Utsnitt skoleområdet i Hommelvik med nummer på bygningene 1 Prestekontoret 2 Realskolen 3 Hommelvik skole 4 Hommelvik Barnehage 5 Hommelvik Barneskole 6 Hommelvik Ungdomsskole 7 Rådhus 3 8 Bedehuset 9 Frelsesarmen 10 Grusbanen
400-403-M04-Landskap-B041.jpg Oversikt Mogjerdet Hommelvik skoleområde 1960 til 1969 Utsnitt skoleområdet i Hommelvik med nummer på bygningene 1 Prestekontoret 2 Realskolen 3 Hommelvik skole 4 Hommelvik Barnehage 5 Hommelvik Barneskole 6 Hommelvik Ungdomsskole 7 Rådhus 3 8 Bedehuset 9 Frelsesarmen 10 Grusbanen
400-403-M04-Malvik Kommune-B000.jpg Politikk Kommunestyre Null Kommunestyre med Ordfører Nøstmo 4. Rekke fra v: Trond Sneisen, Rolf Harry Korstad, Gunnar Stensli, NN, Åse Lindgjerdet, Hermann Sneisen, NN, Inge Vågland 3. Rekkke f.v: NN, NN, NN, Trond Svingen, Bjørg Rekkebo, NN, NN, Hilmar Knutsen 2. Rekke f.v: NN, Terje Bremnes Granmo, Knut Erling Flataker, NN, Siri Solem, Lillian Svingen, Karl Kristian Haugen, Brit Thoresen, NN 1. Rekke f.v: NN, NN,Bernt Folden Kvam, Asbjørn Nøstmo, Per Walseth, Gunhild Lund, Helge Pettersen
400-403-M04-Malvik Kommune-B001.jpg Politikk Formannskapet Null Etatsjefer pluss ordfører Nøstmo. 1.rekke f.v.: Mary Kvidahl (undervisning), Magnar Bollingmo (rådmann), ordfører Asbjørn Nøstmo, NN, Kirsti Forbord (kultur). 2.rekkef.v.: Per Snustad (teknisk), Ragnar Rossbach (helse og sosial), nn, *Eilif Elden (økoniomi)
400-403-M04-Markeringer-B000.jpg Markering Folkets hus 1950 til 1959 50 års jubileum 1905 til 1955 N.J. & M.F i Folkets Hus
400-403-M04-Markeringer-B001.jpg Skytterlag Ivermoen 1950 til 1959 Jubileumsfest på Ivermoen 21/5-1955
400-403-M04-Markeringer-B003.jpg HIL Folkets Hus Null Jubileumsmiddag i Folkets hus
400-403-M04-Markeringer-B004.jpg Samvirkelaget Folkets Hus 1950 til 1959 Hommelvik Samvirkelag Ungdomsfest 15/9-55
400-403-M04-Portrett-B002.jpg Portrett Grimsmo Null Dokter Grimsmo
400-403-M04-Riving Hus-B000.jpg Hendelse Fjesethgården Null Riving av Fjeseth gården
400-403-M04-Riving Hus-B001.jpg Hendelse Fjesethgården Null Riving av Fjesethgården
400-403-M04-Riving Hus-B002.jpg Hendelse Hestneshuset Null Riving av Hestnes huset
400-403-M04-Sentrum-B000.jpg Oversikt sentrum Sentrum Null Sentrum, Ivar Bye, Samvirkelaget tårngården, Samvirkelaget, Meieriet
400-403-M04-Sentrum-B001.jpg Bygninger Null Null Samvirkelaget Borggården opp mot Hommelvik skole fra jernbanestasjon
400-403-M04-Sentrum-B002.jpg Oversikt sentrum Kirkegården Null Gaten uten navn Eidemgården, ned mot Torggården. Her er det kirkegård nå.
400-403-M05-Album-1995-96-B000.jpeg Bygninger Hommelvik skole 1990 til 1999 4 bilder Hommelvik musikkorps Hommelvik skole med jernbanevogner i front Ovversikt fra Hesthuset mot sentrum
400-403-M06-Album-1996-97-B000.jpg Skole Hommelvik skole 2000 til 2009 Siste elever og lærere ved Hommelvik skole 19.06.2003 før den ble revet.
400-403-M07-Album-1997-98-B000.jpeg Bygninger Null 1990 til 1999 3 bilder Hommelvik skole Sparebank 1 baksiden mot Blomsterbutikken Tårngården "Sigrids" Eidemgården
400-403-M08-Album-2002-B000.jpeg Bygninger Hommelvik kirke 2000 til 2009 3 bilder Reidar jensens gate flagget fra Folkets hus. Hommelvik kirke Hommelvik kirke
400-403-M08-Album-2002-B004.jpeg Null Null 2000 til 2009 NN, Eva Sivertsen, Roald Bye
400-403-M09-Album-1997-B000.jpeg 1. Mai Johan Nygaardsvolds gt 1990 til 1999 3 bilder fra Demonstrasjonstoget mellom Hommelvik skole og Hommelvik kirke. En regnfull dag
400-403-M09-Album-1997-B017.jpeg 17. Mai Hommelvik skole 1990 til 1999 3 bilder Utmars av Folketoget fra Hommelvik skole på tur til Grønberg
400-403-M09-Album-1997-B030.jpeg 17. Mai Aldershjemmet Grønberg 1990 til 1999 3 bilder ute ved aldershjemmet på Grønberg
400-403-M11-B000.jpg Flyfoto Hommelvik Bruk 1960 til 1969 Hommelvik bruk, Millerkaia, Brukeskaia i oppløsning, Brukestomta, Kassern, Idrettsbanen på øya under grovplanering, Nygården
400-403-M11-B002.jpg Flyfoto Hommelvik Bruk 1960 til 1969 Hommelvik Bruk
400-403-M11-B003.jpg Flyfoto Hommelvik Bruk 1960 til 1969 Hommelvik Bruk
400-403-M12-B000.JPG Bygninger Null 1990 til 1999 Vinterbilde maivegen
400-403-M12-B001.JPG Bygninger Null 1990 til 1999 Vinterbilde Johan Nygaardsvolds gate mot bedehuset
400-403-M12-B002.JPG Bygninger Johan Nygaardsvolds gt 1990 til 1999 Vinterdag i Johan Nygaardsvolds gate/Stykke/Skolesletten Snøplogen har nettopp gått, bare å finne fram snøskuffa. I begynnelsen av 1990-tallet ble gata renovert. Nye ledninger for vatn, avløp og asfaltdekke ble lagt og nye gatelykter montert. Alt dette var en del av det såkalte Ton-prosjektet. Bildet er tatt fra J. Nygaardsvolds gt. 29 og nordover mot Reidar Jensens gate. Helt i enden ser vi de gamle husene fra Moan og Bedehuset i bakgrunnen. Fotograf: Geir Johnsen
400-403-M12-B003.JPG Situasjon Homla 1990 til 1999 Homla i en åpen råk. Vinterbilde fra Krana bru
400-403-M12-B004.JPG Situasjon Null 1990 til 1999 Homla i åpen råk opp fra krana bru
400-403-M12-B005.JPG Situasjon Danielstrøa 1990 til 1999 Vinterbilde fra krana bru mot Danielstrøa
400-403-M12-B006.JPG Bygninger Brukesbården 1990 til 1999 Brukesgården Rehabilitering med nye leiligheter.
400-403-M12-B007.JPG Situasjon Homla bro 1990 til 1999 Homla bro fra undersiden med Holla
400-403-M12-B008.JPG Situasjon Homla bro 1990 til 1999 Homla bro og Jernbanebroen
400-403-M12-B009.JPG Oversikt fjæraområde Saliberget 1990 til 1999 Saliberget en vinterdag
400-403-M12-B010.JPG Oversikt fjæraområde Saliberget 1990 til 1999 Ut mot stolpene etter brukeskaia mot Rota en vinterdag
400-403-M12-B011.JPG Oversikt fjæraområde Saliberget 1990 til 1999 Saliberget med restene fra brukeskaia mot Svartnesset
400-403-M12-B012.JPG Oversikt fjæraområde Hommelvik bruk 1990 til 1999 Nye broa mot Hommelvik Bruk som senere ble promenaden mot Malvikstien en vinterdag.
400-403-M12-B013.JPG Oversikt fjæraområde Saligberget 1990 til 1999 Saligberget med det berømte Treet
400-403-M12-B015.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 1990 til 1999 Stasjonsflæa mot Djupvasskaia en vinterdag
400-403-M12-B016.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 1990 til 1999 Stasjonsfjæra med restene etter Millerkaia en vinterdag ut mot Frosta og Skatval, Sørnesset
400-403-M12-B017.JPG Bygninger Maivegen 1990 til 1999 Maivegen, Hommelvik barneskole i bakgrunnen
400-403-M12-B018.JPG Situasjon Turbinhølen 1990 til 1999 Homla fra Turbinhølen mot Hommelvik bruk
400-403-M12-B019.JPG Bygninger Null 1990 til 1999 Over Homla mot Tyrrommet til Hommelvik Bruk. Pipa sto på venstre side av bygget og ble revet på 60 tallet. Bygget brukte industriverkstedet som verksted under Viktor Andersens sin ledelse.
400-403-M12-B020.JPG Bygninger Homla 1990 til 1999 Homla med broa ovenfor Homla bro
400-403-M12-B021.JPG Bygninger Null 1990 til 1999 Granåshjørnet mot sentrum. Herredhuset, Stasjonen, Homla
400-403-M12-B022.JPG Oversikt fjæraområde Homla 1990 til 1999 Opp Homla sitt utløp en vinterdag, med brukesgården i bakgrunnen
400-403-M12-B023.JPG Oversikt fjæraområde Homla 1990 til 1999 Utløpet til Homla en vinterdag med Grønberg i bakgrunnet
400-403-M12-B024.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 1990 til 1999 Stasjonsfjæra mot Saliberget en vinterdag
400-403-M12-B025.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 1990 til 1999 Naustan i Stasjonsfjæra en vinterdag med rota i det fjærne
400-403-M12-B026.JPG Situasjon Moantomta 1990 til 1999 Her lagres rår på Moan tomta
400-403-M12-B027.JPG Situasjon Sollielva 1990 til 1999 Flom i Solielva, gravemaskin er i full gang
400-403-M12-B029.JPG Oversikt sentrum Haugenbakken 1990 til 1999 Haugenbakken mot sentrum
400-403-M13-B000.jpg 1. Mai Nygaardsvoldsmuseet 2000 til 2009 Ordfører Nøstmo og Jens Stoltenberg
400-403-M13-B001.jpg 1. Mai Nygardsvoldsmuseet 2000 til 2009 Ordfører Nøstmo og Jens Stoltenberg
400-403-M13-B002.jpg 1. Mai Nygardsvoldsmuseet 2000 til 2009 Jens Stoltenberg
400-403-M13-B003.jpg 1. Mai Nygardsvoldsmuseet 2000 til 2009 Jens Stoltenberg, Nøstmo, Terje Granmo
400-403-M13-B004.jpg 1. Mai Nygardsvoldsmuseet 2000 til 2009 Jens Stoltenberg, Nøstmo, Terje Granmo
400-403-M14-B000.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 Stolpene etter Millerkaia
400-403-M14-B004.JPG Bygninger Fjæra Null Naustan i stasjonsfjæra
400-403-M14-B005.JPG Oversikt Blåhammeren 2000 til 2009 Blåhammeren fra fjorden
400-403-M14-B006.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 Vestre ende av stasjonsfjæra mot haugenbakken Høsten 2002
400-403-M14-B007.JPG Bygninger Fjæra 2000 til 2009 Naustan i stasjonsfjæra med en nydelig bjørk i sine høstfarger
400-403-M14-B008.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjæra mot saliberget en høstdag
400-403-M14-B019.JPG Oversikt Solbakken 2000 til 2009 Øvre solbakken, Båthavna, Hommelvik mellom, båthuset bildet tatt fra fjorden
400-403-M15-B000.jpg Utvikling Sveberg 1980 til 1989 Utbygging av E6 Motorveien i gang på Sveberg over gården til Rekkebo.
400-403-M16-B000.jpg Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 1990 til 1999 Folkets Hus Maiveien, Reidar Jensens gate, Mogjerdet
400-403-M16-B001.jpg Oversikt Mogjerdet Null 1990 til 1999 Hommelvik Ungdomsskole, Gamle barneskolen, Rådhus 3
400-403-M16-B002.jpg Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 1990 til 1999 Fra Hesthuset mot nesbakkan
400-403-M16-B003.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1990 til 1999 Sentrum, Brukestomta, Hommelvik bruk, Rødhus 1, Brakkene på torget, Administrasjonsbrakken ved Herreshuset, Stasjonen, Rampa
400-403-M16-B004.jpg Oversikt Mogjerdet Folkets hus 1990 til 1999 Folkets Hus Vinterbilde, Idrettsplassen, Mogjerdet
400-403-M16-B005.jpg Oversikt Mogjerdet Hommelvik skole 1990 til 1999 Hommelvik skole, barneskolen, rådhus 3
400-403-M16-B006.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1990 til 1999 Sentrum, Banken, Eidemgården, Tårngården, Jakobsen, Evensen, Shell, Wigum, Noroil, Brobak, Havnevegen(gt)
400-403-M16-B007.jpg Oversikt sentrum Moan 1990 til 1999 Sentrum, Brukestomta, Moan, Hommelvik bruk en vinterdag
400-403-M16-B008.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1990 til 1999 Hommelvik sentrum Hommelvik skole, rådhus 3, øya en vinterdag
400-403-M16-B009.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1990 til 1999 Sentrum, brakkene forran Fesethhuset
400-403-M16-B010.jpg Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 1990 til 1999 Mogjerdet Folkets hus, Nesbakkan, ungdomsskolen, idrettsplassen i dvale før byggeprosessen for motrøtunet
400-403-M16-B011.jpg Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 1990 til 1999 Mogjerdet Folkets hus, Nesbakkan, ungdomsskolen, idrettsplassen i dvale før byggeprosessen for motrøtunet
400-403-M16-B012.jpg Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 1990 til 1999 Mogjerdet Folkets hus, Hommelvik skole, Hommelvik ungdomsskole. Nessbakkan Boysenbakken
400-403-M16-B013.jpg Oversikt Mogjerdet Mojalet 1990 til 1999 Hommelvik kirke, Hommelvik skole, Hommelvik barneskole, Rådhus 3, Hommelvik Ungdomsskole, Mauivegen, Millers vei, Boysenbakke, Reidar Jensens gata
400-403-M16-B014.jpg Oversikt Mogjerdet Null 1990 til 1999 Mogjerdet, Folkets hus, fraflyttet Idrettsplass, Nesbakkan
400-403-M16-B015.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1990 til 1999 Sentrum, Moan, Brukestomta
400-403-M16-B016.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1990 til 1999 Sentrum Hommelvik skole, Hommelvik barneskole, Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M16-B017.jpg Oversikt sentrum Null 1990 til 1999 Sentrum, Rampa, Stasjonen, Brukestomta, Hommelvik Bruk, rester av Brukeskaia
400-403-M16-B020.jpg Oversikt Grønberg Djupvasskaia 1990 til 1999 Djupvasskaia med flytedokken en vinterdag. Stille på arbeidsfronten, etter trønderverftets nedleggelse.
400-403-M16-B021.jpg Oversikt Grønberg Djupvasskaia 1990 til 1999 Djupvasskaia, Nobøbygget, maskinhallen til Trønderverftet, E-6 slynger seg opp mot Grønberg med Aldershjemmet oppe til venstre.
400-403-M17-B000.jpg Oversikt sentrum Null 1990 til 1999 Sentrum inn mot Sannan Nye e-6 under bygging i bakgrunnen. Den midlertidige brakkene på Fjesethtomta er demonter Fotballbanen på Øya begynner å ta form.
400-403-M17-B001.jpg Bygninger Hommelvik bruk 1940 til 1949 Hommelvik Bruk, Plankestabler Korntrøberget i bakgrunnen. Husene i front f.v:Skimter Byberg og huset til Elbjørg og Fred Olsen. Videre: Alf Sllighaug, Skauge, Ruth og Olaf Bonaunet, Brobak, John Garberg (laffen), Harald Wagan, Gerda og Erling Kjølsø På Toppen: Oddleif Ness (Odd Langolf), Teigen og Spets Til høyre: Brakka på sannan hvor Stetty hadde lakeringsverksted.
400-403-M17-B002.jpg Båter Djupvasskaia 1990 til 1999 Store båter ankommer Djupvasskaia. Da blir bygningene små. Denne gangen så er det trolig rundt forhåndslagringen. Også en ferje i flytedokken til sammenligning. Grønberg i bakgrunnen Bildet er tatt fra plattået oppe ved Tyskertrappene.
400-403-M17-B003.jpg Oversikt Grønberg Djupvasskaia 1990 til 1999 Grønberg, Djupvasskaia, stor båt ved kaia, ferje i flytedokken. (Forhåndslagring"
400-403-M17-B004.jpg Båter Djupvasskaia 1990 til 1999 Store båter ankommer Djupvasskaia. Da blir bygningene små. Denne gangen så er det trolig rundt forhåndslagringen. Også en ferje i flytedokken til sammenligning. Grønberg i bakgrunnen Bildet er tatt fra plattået oppe ved Tyskertrappene. E-5 slynger seg opp fra Halstad
400-403-M17-B005.jpg Båter Djupvasskaia 1990 til 1999 Store båter ankommer Djupvasskaia. Da blir bygningene små. Denne gangen så er det trolig rundt forhåndslagringen. Også en ferje i flytedokken til sammenligning. Grønberg i bakgrunnen Bildet er tatt fra plattået oppe ved Tyskertrappene. E-5 slynger seg opp fra Halstad
400-403-M17-B006.jpg Oversikt Grønberg Grønberg 1990 til 1999 E-6 Slynger seg opp halstad forbi Samvirkelaget avd. Grønberg
400-403-M17-B007.jpg Oversikt Grønberg Grønberg 1990 til 1999 E-6 Slynger seg opp halstad forbi Samvirkelaget avd. Grønberg
400-403-M17-B008.jpg Oversikt Grønberg Grønberg gård 1990 til 1999 Grønberg gård, E-6
400-403-M17-B009.jpg Oversikt Grønberg Grønberg gård 1990 til 1999 Grønberg gård, E-6
400-403-M17-B010.jpg Ombygging sentrum Sentrum 1990 til 1999 Omlegging av Sentrum, her bygges en rundkjøring. Hommelvik skole i bakgrunnen se vika i utvikling
400-403-M17-B011.jpg Ombygging sentrum Sentrum 1990 til 1999 Omlegging av Sentrum, her bygges en rundkjøring. Hommelvik skole i bakgrunnen se vika i utvikling
400-403-M17-B012.jpg Ombygging sentrum Sentrum 1990 til 1999 Omlegging av Sentrum, her utvides veien og fortau. se vika i utvikling
400-403-M17-B013.jpg Ombygging sentrum Sentrum 1990 til 1999 Omlegging av Sentrum, her utvides veien og fortau. se vika i utvikling
400-403-M17-B014.jpg Ombygging sentrum Sentrum 1990 til 1999 Omlegging av Sentrum, her utvides veien og fortau. se vika i utvikling
400-403-M17-B015.jpg Ombygging sentrum Sentrum 1990 til 1999 Omlegging av Sentrum, her utvides veien og fortau. Rampa og jernbanen i bakgrunn se vika i utvikling
400-403-M17-B016.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1990 til 1999 Sentrum, Moan
400-403-M17-B017.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1990 til 1999 Rådhuset, Brakkene på torget borte og Fjesethhuset Hommelvik skole,
400-403-M17-B018.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1990 til 1999 Sentrum Hommelvik Stasjon, Rampa, Moan Brakkene til Administrasjon i Malvik kommune
400-403-M17-B019.jpg Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 1990 til 1999 Nesbakkan, Folkets hus, Mogjerdet
400-403-M17-B020.jpg Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 1990 til 1999 Gamle brannstasjonen, Gressmatte mogjerdet idrettsbane
400-403-M17-B021.jpg Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 1990 til 1999 Mogjeret, Nesbakkan, Folkets Hus, idrettsplassen
400-403-M17-B022.jpg Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 1990 til 1999 Saliberget, stasjonsfjæra, sentrum, løfta, moan
400-403-M17-B023.jpg Oversikt Solbakken Nedre solbakken 1990 til 1999 Nedre Solbakken, "Litjmon" Der malvikstien går nå etter jenbanesporet som u ser på bildet.
400-403-M17-B024.jpg Oversikt Lia (innafo Hommelvik Bruk 1990 til 1999 Hommelvik bruk med Tømmerlundene klar for måling og saging,, Liaveien og Lundliveien i bakgrunnen. På toppen til venstre ser vi Hommelvik Østre (Bjørnstad) Brakka på sannan står enda.Flyhangaren
400-403-M17-B025.jpg Oversikt Grønberg Grønberg 1990 til 1999 Grønberg, Oppkjørsel til Dalabakkan, Grønberg gård til høyre
400-403-M17-B026.jpg Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 1990 til 1999 Mogjerdet, Folkets hus. Hommelvik Skole, med Solbakken i bakgrunn
400-403-M17-B027.jpg Oversikt Solbakken Solbakken 1990 til 1999 Nedre Solbakken
400-403-M17-B027_pan.jpg Oversikt Solbakken Solbakken 1990 til 1999 Panorama Nedre Solbakken
400-403-M17-B028.jpg Oversikt Solbakken Nedre Solbakken 1990 til 1999 Langåsen med masta, nedre solbakken, Båthavna, Sveian(Nygården) På toppen til høyre Hommelvik Vestre (Furan)
400-403-M17-B029.jpg Oversikt Mogjerdet Ungdomsskolen 1990 til 1999 Ungdomsskolen. Øya fotball med gressmatte, men uten løpebane Hommelvik bruk, Solbakken, Lia, Danielstrøa
400-403-M18-B000.jpg Null Null Null Lunden (Granåshjørnet) Før Meråkerbanen ble bygd (offisiell åpning 1882), lå det både bakeri og landhandel i Lunden. Lunden er området vest for nåværende Selbuvegen nederst i Løfta. Hele bebyggelsen gikk med i en storbrann i år 1900 og ble bygd opp igjen i løpet av årene etterpå. Lunden østre, som vi ser på bildet, ble bygd av slakter Odin Granås som drev slakteri og utsalg her i mange år. Eldre folk i bygda kaller dette fortsatt for Granåshjørnet. Opp gjennom årene har det vært ulike virksomheter i gården blant annet fotoforretning, fiskeutsalg, frukt- og tobakksforretning og kafè. Mostadmark Meieri hadde også i mange år melkeutsalg her. Familien Johnsen kjøpte Lunden Østre i 1966 og drev i mange år kolonialhandel. De eldste av oss husker Vivo-butikken og som her på bildet Bunnpris (ca. 1995). Fotograf: Geir Johnsen
400-403-M19-B000.jpg Bygninger Hommelvik bruk 1990 til 1999 Hommelvik bruk
400-403-M19-B001.jpg Bygninger Hestneshuset 1990 til 1999 Gata bak samvirkelaget Hestneshuset, Spetshuset, Fjesethhuset
400-403-M19-B002.jpg Bygninger Hestneshuset 1990 til 1999 Hestneshuset, Spetshuset
400-403-M19-B003.jpg Bygninger Hommelvik Skole 1990 til 1999 Hommelvik skole, starten på riving
400-403-M19-B004.jpg Bygninger Hestneshuset 1990 til 1999 Hestneshuset, Plakattavla
400-403-M19-B006.jpg Oversikt sentrum Rampa 1990 til 1999 Ned mot rundkjøringen og jernbanen riksvei 50
400-403-M19-B007.jpg Bygninger Spetshuset 1990 til 1999 Hestneshuset borte, Spetshuset
400-403-M19-B008.jpg Oversikt sentrum Banken 1990 til 1999 Nedenfor banken
400-403-M19-B009.jpg Oversikt sentrum Malvikvegen 1990 til 1999 Rundkjøringen riksvei Malvikvegen
400-403-M19-B018.jpg Bygninger Johnsen foto 1990 til 1999 Johnsen foto i bygget etter blomsterbutikken. Rett over for Prix Hestnes huset står
400-403-M19-B019.jpg Bygninger Fotograf Aasback 1990 til 1999 Fotograf Aasback, Flytting Johnsen foto til blomsterbutkken
400-403-M19-B124.JPG Oversikt fjæraområde Jernbanefjæra 1990 til 1999 Jernbanefjæra. Restene etter kaia
400-403-M19-B125.JPG Oversikt sentrum Malvikvegen 1990 til 1999 Rundkjøringen ved selbuvegen, Stor tankbil fra felleskjøpet Plakat Bunnpris Grillpølser 19.90
400-403-M20-B021.jpg Bygninger Nygaardsvolds gate 1990 til 1999 Hommelvik kirke og Hommelvik skole opp Nygaardsvolds gate i krysset kirkegata
400-403-M21-B000.jpg Bygninger Millers vei 1990 til 1999 Millers vei stengt ned mot torget
400-403-M22-B000.jpg Bygninger Spetshuset 1990 til 1999 Riving av Fjesethhuset
400-403-M22-B001.jpg Bygninger Fjesethhuset 1990 til 1999 Riving av Fjesethhuset
400-403-M23-B000.jpg Null Null 2000 til 2009 Hommelvik kirke
400-403-M23-B005.jpg Markering Hommelvik kirke 2000 til 2009 Johan Nygaardsvold bauta 1879 - 1952, Blomsternedlegging
400-403-M24-B000.jpg 1. Mai Null 2000 til 2009 Nrk filmer Roald bye Jens Stoltenberg besøk (årets taler)
400-403-M25-B001.JPG Situasjon Hommelvik stasjon 2000 til 2009 Jernbanestasjonen lokaltog 92 59
400-403-M26-B001.JPG Bygninger Hengbrua 2000 til 2009 Homla ved hengbrua
400-403-M26-B002.JPG Motorvei utbygging Bomstasjon 2000 til 2009 Bildet viser avkjørsel motorvei til Hommelvik. Hågenstadbergan til venstre og Svartløftberget til høyre. Opp dalen som leder inn til Furan som var den førte transport åren nordover.
400-403-M26-B003.JPG Bygninger Karslyst 2000 til 2009 Opp "Revkula" med Karslyst gård.
400-403-M26-B004.JPG Kjøretøy Null 2000 til 2009 Ivar Bjørkli rygger ut med sin spesielle bil. Blå huset Sparebank 1, Eidemgårde
400-403-M26-B005.JPG Situasjon Sentrum 2000 til 2009 Rundkjøringen Malvikvegen
400-403-M26-B006.JPG Bygninger Eidemgården 2000 til 2009 Eidemgården under rehabilitering
400-403-M26-B007.JPG Bygninger Samvirkelaget 2000 til 2009 COOP Prix Samvirkelaget Bunnpris i det fjerne ved granåshjørnet
400-403-M26-B008.JPG Bygninger Cafe Rampa 2000 til 2009 Cafe Rampa
400-403-M26-B009.JPG Situasjon Sentrum 2000 til 2009 Nedenfor samvirkelaget, Cafe Rampa
400-403-M26-B010.JPG Situasjon Null 2000 til 2009 Cafe rampa, Blå varebil
400-403-M26-B011.JPG Bygninger Hommelvik Stasjon 2000 til 2009 Hommelvik stasjon
400-403-M26-B012.JPG Bygninger Sentrum 2000 til 2009 Forran Herredshuset, Bygget Aasback og Bunnpris(Lunden), Granåshjørnet, Malvivegen
400-403-M26-B013.JPG Situasjon Sentrum 2000 til 2009 Forran Samvirkelaget, Malvikvegen
400-403-M26-B014.JPG Bygninger Torget 2000 til 2009 Torget mellom Rådhuset og Herredshuset, Den midlertidige brakken skuler Hommelvik skole
400-403-M26-B015.JPG Bygninger Maivegen 2000 til 2009 Bak rådhuset opp Maivegen.
400-403-M26-B016.JPG Bygninger Jakobsli 2000 til 2009 Selbuvegen, Jakobsli
400-403-M26-B017.JPG Bygninger Jakobsli 2000 til 2009 Selbuvegen, Jakobsli
400-403-M26-B018.JPG Bygninger Lunden 2000 til 2009 Bunnpris 9-21(18) Lunden, Granåshjørnet
400-403-M26-B019.JPG Bygninger Thoresen 2000 til 2009 Thoresen (Baker Einar Thoresen)
400-403-M26-B020.JPG Bygninger Jakobsli 2000 til 2009 Sentrum, Jakobsli Før dokkestua er flyttet på Jakobsli.
400-403-M26-B021.JPG Bygninger Sentrum 2000 til 2009 Rådhuset, Jakobsli, Sentrum, Hommelvik skole, Havnevegen 1,
400-403-M26-B022.JPG Bygninger Millers veg 2000 til 2009 Hommelvik skole, huset til fotografen i Millers veg.
400-403-M26-B023.JPG Bygninger Gammelløfta 2000 til 2009 Platå bak Snustad i Gammelløfta, Fra h: Thoresen, Sixten Berg
400-403-M26-B024.JPG Bygninger Millers vei 2000 til 2009 Hommelvik skole
400-403-M26-B026.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Krans nedleggelse Johan Nygaardsvold
400-403-M26-B027.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Tale ved støtten til Johan Nygaardsvold av ? Terje Granmo holder mikrofonen
400-403-M26-B028.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Krans nedleggelse Johan Nygaardsvold
400-403-M26-B029.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Krans nedleggelse Johan Nygaardsvold
400-403-M26-B030.JPG Bygninger Millers vei 2000 til 2009 Fra millers vei, bosted fotograf
400-403-M26-B031.JPG Bygninger Millers vei 2000 til 2009 Huset til fotografen i Millers veg 6
400-403-M26-B032.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Glade musikanter fra MHK utenfor gjerdet til kirkegården Fra v: NN, NN. Robert Iversen, ? Eggen
400-403-M26-B034.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Hmk spiller ved siden av fallenes bauta
400-403-M26-B035.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Blomsternedleggelse Johan Nygaardsvold Terje Granmo
400-403-M26-B036.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Terje Granmo
400-403-M26-B037.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Tale av Terje Granmo holder mikrifonen
400-403-M26-B038.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Fotograf i arbeid
400-403-M26-B039.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Tale av Terje Granmo holder mikrofonen
400-403-M26-B040.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Tala av Terje granmo holder mikrofonen
400-403-M26-B041.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Kirkeporten med Hommelvik skole i bakgrunnen
400-403-M26-B042.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B043.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B044.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen HMK med Tor Byberg i spissen.
400-403-M26-B045.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen HMK
400-403-M26-B046.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen HMK Ketil Trøbakk med stortromma
400-403-M26-B047.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B048.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B049.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen Nøstmo holder snoren til fanen Hommelvik barneskole bak til høyre i Millers vei.
400-403-M26-B050.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B051.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B052.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B053.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B054.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B055.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen Drillpikene i Juniorkorpset
400-403-M26-B056.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen Drillpikene
400-403-M26-B057.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen Drillpikene
400-403-M26-B058.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen Juniorkorpset
400-403-M26-B059.JPG 1. Mai Maivegen 2000 til 2009 1. mai toget opp Maivegen Aspirantene
400-403-M26-B060.JPG 1. Mai Folkets hus 2000 til 2009 1. mai toget oppstilt forran folkets hus
400-403-M26-B061.JPG 1. Mai Folkets hus 2000 til 2009 1. mai toget oppstilt forran folkets hus
400-403-M26-B062.JPG 1. Mai Folkets hus 2000 til 2009 1. mai toget oppstilt forran folkets hus Hommelvik Juniorkorps
400-403-M26-B063.JPG 1. Mai Folkets Hus 2000 til 2009 1. mai toget oppstilt forran folkets hus Juniorkorpset
400-403-M26-B064.JPG 1. Mai Folkets hus 2000 til 2009 1. Maitoget forran Folkets hus Hommelvik Juniorkorps
400-403-M26-B067.JPG Oversikt sentrum Hommelvik skole 2000 til 2009 Oversikt skolegården, Hommelvik skole, Hommelvik Barneskole, Paviliongen, Hommelvik Kirke Bilder tatt fra Hesthuset
400-403-M26-B068.JPG Bygninger Cafe Rampa 2000 til 2009 Cafe rampa
400-403-M26-B069.JPG Oversikt Lia (innafo Korntrøberget 2000 til 2009 Havneveien 1, Korntrøberget, Sandmarka, Haagenstad, Lundlivegen Hommelvik Bruk, Tjelstad, Bygget for Tømmermålingen. Virksomheten er stanset. Brukestomta tom for materialer
400-403-M26-B070.JPG Oversikt Lia (innafo Lia 2000 til 2009 Lia, Lundlivegen, Bjørklia, Kojen, Ingdal. Hanssen, Welva, Sveian, Hommelvik bruk
400-403-M26-B071.JPG Oversikt Lia (innafo Korntrøberget 2000 til 2009 Korntrøberget, Sannan, Sandmarka
400-403-M26-B072.JPG Oversikt Solbakken Litjmon 2000 til 2009 Litjmon Nedre Solbakken
400-403-M26-B073.JPG Oversikt Solbakken Nedre Solbakken 2000 til 2009 Nedre Solbakken, Moloen, Båthavna, Høgda
400-403-M26-B074.JPG Oversikt Solbakken Båthavna 2000 til 2009 Nedre Solbakken og Øvre Solbakken, Langåsen, Båthavna
400-403-M26-B075.JPG Oversikt Mogjerdet Stykke 2000 til 2009 Opp mot Nesbakkan
400-403-M26-B076.JPG Oversikt Mogjerdet Hommelvik Ungdomsskole 2000 til 2009 Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M26-B077.JPG Oversikt Mogjerdet Motrøbygget 2000 til 2009 Mogjerdet, Folkets hus, Motrøtunet er under byggig
400-403-M26-B078.JPG Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 2000 til 2009 Folkets hus, Motrøtunet under bygging, Nessbakkan
400-403-M26-B079.jpg 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Blomsternedleggelse Bjørn Stuevold på bauta til Johan Hygaardsvold
400-403-M26-B080.JPG 1. Mai Kirkegården 2000 til 2009 Blomsternedleggelse Bjørn Stuevold
400-403-M26-B081.JPG Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Rådhuset med brakkene bak torget Hommelvik Kirke
400-403-M26-B082.JPG Oversikt sentrum Sannan 2000 til 2009 Sentrum og innover Sannan mot Solbakkken og Lia
400-403-M26-B083.JPG Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 2000 til 2009 Hommelvik Ungdomsskole, Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B084.JPG Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 2000 til 2009 Mogjerdet, Hommelvik Ungdomsskolen Motrøtunet under bygging, Sentrum, Sannan, Lundlivegen
400-403-M26-B085.JPG Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 2000 til 2009 Mogjerdet Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B088.JPG Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 2000 til 2009 Mogjerdet, Hommelvik Ungdomsskole, bakkan, Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B089.JPG Oversikt Mogjerdet Motrøtunet 2000 til 2009 Mogjerdet, Motrøtunet, Hommelvik Ungdomsskole, Nessbakkan, Folkets Hus, Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B090.JPG Oversikt Selbuvegen Løfta 2000 til 2009 Opp mot Isdammen
400-403-M26-B091.JPG Oversikt Selbuvegen Løfta 2000 til 2009 Motrøtunet, Løfta opp mot Isdammen, Klokkatihaugen
400-403-M26-B095.JPG Oversikt Homla Homla 2000 til 2009 Homla opp fra Krana bro
400-403-M26-B096.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjæra mot saliberget
400-403-M26-B097.JPG Oversikt Solbakken Fjæra 2000 til 2009 Nedre solbakken
400-403-M26-B098.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 Fjæra, Naustene, Hommelvik Bruk, Lundlivegen
400-403-M26-B099.JPG Oversikt Grønberg Djupvasskaia 2000 til 2009 Djupvasskaia, Båt ved kaia
400-403-M26-B100.JPG 17. Mai Null 2000 til 2009 Hommelvik skole sine siste dager
400-403-M26-B101.JPG 17. Mai Hommelvik Skole 2000 til 2009 Toget går ut av Hommelvik skole
400-403-M26-B102.JPG 17. Mai Hommelvik skole 2000 til 2009 Toget ned Johan Nygardsvolds gate mot sentrum
400-403-M26-B103.JPG Bygninger Hommelvik skole 2000 til 2009 Alt har sin ende, Her fraflyttet Hommelvik skole
400-403-M26-B104.JPG Bygninger Millers vei 6 2000 til 2009 Millers vei 6 Fotografens hjem
400-403-M26-B106.JPG Oversikt Mogjerdet Sentrum 2000 til 2009 Sentrum
400-403-M26-B107.JPG Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Sentrum, Solbakken i bakgrunnen
400-403-M26-B108.JPG Oversikt Selbuvegen Løfta 2000 til 2009 Løfta, Opp mot isdammen
400-403-M26-B109.JPG Oversikt Selbuvegen Løfta 2000 til 2009 Nedover Selbuvegen løfta i Djupvik svingen. "Klokka ti haugen" i bakgrunnen
400-403-M26-B110.JPG Bygninger Motrøtunet 2000 til 2009 Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B111.JPG Solnedgang Fjæra 2000 til 2009 Solnedgang i brokonstruksjonen over homla
400-403-M26-B112.JPG Solnedgang Fjæra 2000 til 2009 Solnedgang i fjæra
400-403-M26-B115.JPG Oversikt Homla Hengbroa 2000 til 2009 Homla Hengbroa
400-403-M26-B116.JPG Bygninger Millers vei 2000 til 2009 Millers vei 6
400-403-M26-B117.JPG Oversikt Homla Homla 2000 til 2009 Homla opp fra Krana bro
400-403-M26-B118.JPG Bygninger Krana Bro 2000 til 2009 Krana bro
400-403-M26-B119.JPG Oversikt Homla Hengebroa 2000 til 2009 Hengebroa (den nye)
400-403-M26-B121.JPG Oversikt fjæraområde Hommelvik 2000 til 2009 Hommelvik bruk, mot sentrum, båthavna, løfta Bildet tatt fra Langåsen Øvre Solbakken
400-403-M26-B122.JPG Oversikt Solbakken Hommelvik 2000 til 2009 Hommelvik bruk, mot sentrum, båthavna, løfta Bildet tatt fra Langåsen Øvre Solbakken
400-403-M26-B123.JPG Oversikt Solbakken Hommelvik 2000 til 2009 Hommelvik bruk, mot sentrum, båthavna, løfta Bildet tatt fra Langåsen Øvre Solbakken
400-403-M26-B124.JPG Oversikt Grønberg Grønberg 2000 til 2009 Grønberg med Svebergtunet på toppen
400-403-M26-B130.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjæra fra solbakken
400-403-M26-B131.JPG Oversikt fjæraområde Brukestomta 2000 til 2009 Brukestomta ryddes, bare målebrakka står igjen
400-403-M26-B132.JPG Oversikt Grønberg Brattalia 2000 til 2009 Grønberg Malvik Sykehjemm, Fryselageret, Brattalia tatt fra Solbakken
400-403-M26-B133.JPG Oversikt Grønberg Grønberg 2000 til 2009 Grønberg fra Solbakken
400-403-M26-B134.JPG Oversikt Grønberg Rota 2000 til 2009 Rota, Tatt fra Langåsen (200mm)
400-403-M26-B135.JPG Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 2000 til 2009 Mogjerdet mot Bakkan. Hommelvik skole, Hommelvik Ungdomsskole, Motrøtunet, Folkets hus Tatt fra Hesthuset
400-403-M26-B136.JPG Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B137.JPG Oversikt sentrum Mogjerdet 2000 til 2009 Hommelvik skole, Ungdomsskolen
400-403-M26-B138.JPG Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B139.JPG Oversikt Solbakken Båthavna 2000 til 2009 Båthavna fra Hesthuset
400-403-M26-B140.JPG Markering Plankebæreren 2000 til 2009 Plankebereren i kveldslys
400-403-M26-B141.JPG Situasjon Hesthuset 2000 til 2009 Lyngblomster oppe på Hesthuset
400-403-M26-B142.JPG Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Sentrum fra hesthuset
400-403-M26-B143.JPG Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 2000 til 2009 Mogjerdet tatt fra Hesthuset
400-403-M26-B144.jpg Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B145.jpg Oversikt sentrum Null 2000 til 2009 Sentrum vinterbilde tatt fra Hesthuset
400-403-M26-B148.JPG Bygninger Null 2000 til 2009 Millers vei 16
400-403-M26-B149.JPG Bygninger Ved badet 2000 til 2009 Der badet var. Bilen til Ivar Bjørkli
400-403-M26-B151.JPG Situasjon Null 2000 til 2009 Miljøstasjon i Nessvegen
400-403-M26-B152.JPG Bygninger Havnevegen 1 2000 til 2009 Wigumhuset rimi butikken og Havnevegen 1
400-403-M26-B153.JPG Situasjon øya gressbane 2000 til 2009 Øya Gressmatta, Shell
400-403-M26-B155.JPG Bygninger Gressmatta Øya 2000 til 2009 Gressmatta Øya, Havnevegen 1, brannstasjon
400-403-M26-B156.JPG Situasjon Tribunen øya 2000 til 2009 Tribunen på øya
400-403-M26-B157.JPG Oversikt Homla Homla 2000 til 2009 Opp Homla fra Krana bro
400-403-M26-B158.JPG Landskap Grytberget 2000 til 2009 Homla ved grytberget
400-403-M26-B160.JPG Bygninger Sommerfjøset 2000 til 2009 Sommerfjøset Karslyst
400-403-M26-B164.JPG Oversikt Lia (innafo Sannan 2000 til 2009 Sannan, Kjellandhaugen
400-403-M26-B165.JPG Bygninger Smeplassen 2000 til 2009 Undergangen på Sannan. Her lå smeplass
400-403-M26-B167.JPG Oversikt Homla Homla 2000 til 2009 Homla opp mot Gryta
400-403-M26-B168.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 Fjøra ved Saliberget ut mot Djupvasskaia. Rester av kaiene
400-403-M26-B169.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 Fjøra ved Saliberget ut mot Nygården. Rester av kaiene
400-403-M26-B170.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 Fjøra ved Saliberget ut mot Djupvasskaia. Rester av kaiene
400-403-M26-B171.JPG Bygninger Fjæra 2000 til 2009 Nedre broa over homla sitt utløp
400-403-M26-B172.JPG Bygninger Bergskogen 2000 til 2009 Gressmatta på øya med Hommelvik kirke. Huset i bergskogen
400-403-M26-B173.JPG Bygninger Bergskogen 2000 til 2009 Huset i bergskogen
400-403-M26-B174.JPG Bygninger Hommelvik Skole 2000 til 2009 Leikeapparatene på Hommelvik skole
400-403-M26-B175.JPG Bygninger Hommelvik skoleby 2000 til 2009 Hommelvik skole sine siste dager
400-403-M26-B176.JPG Bygninger Millers vei 2000 til 2009 Millers vei 16
400-403-M26-B177.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjæra nøstene, djupvasskaia
400-403-M26-B184.JPG Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Vinterbilde sentrum Stasjonen, Rampa, Herredshuset Tatt fra Granåshjørnet
400-403-M26-B185.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 fjæra, båt
400-403-M26-B186.JPG Oversikt fjæraområde Fredheim 2000 til 2009 Fredheim (Breivang) fra moan
400-403-M26-B187.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjæra mot svartnesset
400-403-M26-B188.JPG Oversikt Homla Hengbrua 2000 til 2009 Hengbrua over Homla
400-403-M26-B189.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 Trapp ned til vannet i fjæra nedenfor haugenbakken
400-403-M26-B190.JPG Oversikt Solbakken Solbakken 2000 til 2009 Nedre solbakken
400-403-M26-B191.JPG Oversikt Solbakken Solbakken 2000 til 2009 Nedre Solbakken
400-403-M26-B192.JPG Oversikt Solbakken Båthavna 2000 til 2009 Nedre solbakken Båthavna
400-403-M26-B193.JPG Oversikt Solbakken Solbakken 2000 til 2009 Nedre Solbakken Tog på Litjmoen
400-403-M26-B194.JPG Oversikt Lia (innafo Hommelvik Bruk 2000 til 2009 Hommelvik bruk i opphør (Kjelstad)
400-403-M26-B195.JPG Oversikt Mogjerdet Hommelvik Ungdomsskole 2000 til 2009 Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M26-B196.JPG Oversikt Solbakken Null 2000 til 2009 Øvre solbakken med godstog på linja
400-403-M26-B197.JPG Bygninger Millers vei 6 2000 til 2009 Millers vei 6 Hommelvik skole
400-403-M26-B198.JPG Oversikt Mogjerdet Nesbakkan 2000 til 2009 Nesbakkan opp mot leikeplassen
400-403-M26-B200.JPG Bygninger Motrøtunet 2000 til 2009 Motrøtunet tar form Flyttet inn
400-403-M26-B201.JPG Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Sentrum Moan, Brukestomta, Sannan
400-403-M26-B202.JPG Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Sentrum, rampa, moan
400-403-M26-B203.JPG Oversikt Homla Nesset 2000 til 2009 Nesset broa over homla motorveien
400-403-M26-B205.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 Fjæra sterkt maltraktert i strandsonen
400-403-M26-B206.JPG Bygninger Fjæra 2000 til 2009 Bryggen ned for haugenbakken i strandsonen
400-403-M26-B207.JPG Oversikt fjæraområde Fjæra 2000 til 2009 Hvelvet båt i strandsonen
400-403-M26-B208.JPG Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B209.JPG Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 2000 til 2009 Mogjerdet nesbakkan ungdomsskolen en vinterdag
400-403-M26-B211.JPG Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 2000 til 2009 Mogjerdet, Nesbakkan Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M26-B212.JPG Oversikt Selbuvegen Null 2000 til 2009 Motrøtunet, selbuvegen opp mot isdammen
400-403-M26-B214.JPG Oversikt sentrum Null 2000 til 2009 Sentrum, Shell, Ica, Havnevegen 1, Nye Hommelvik barneskole
400-403-M26-B215.JPG Oversikt sentrum Hommelvik kirke 2000 til 2009 Hommelvik Gamle Homelvik skole borte, Hommelvik kirke
400-403-M26-B216.JPG Oversikt Lia (innafo Null 2000 til 2009 Korntrøberget, Sandmarka(sandvang) nye E-6
400-403-M26-B217.JPG Oversikt Mogjerdet Nordbakkan 2000 til 2009 Nordbakkan Fagratunvegen, Nesbakkan
400-403-M26-B218.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjøra 2000 til 2009 Plannering på moan, noen har kjørt 8-tall
400-403-M26-B219.JPG Oversikt Lia (innafo Bjørklia 2000 til 2009 Lia, Bjørklia
400-403-M26-B220.JPG Oversikt Solbakken Øvre Solbakken 2000 til 2009 Øvre solbakken, Røde huset øverst tilhører Odny og Kåre Sveian Hvite huset til venstre Merethe Sandmark
400-403-M26-B221.JPG Bygninger Millers vei 6 2000 til 2009 Millers vei 6
400-403-M26-B222.JPG Oversikt Solbakken åthavna 2000 til 2009 Langåsen med masta, båthavna
400-403-M26-B223.JPG Oversikt Solbakken Litjmoen 2000 til 2009 Solbakken, Litjmoen
400-403-M26-B224.JPG Oversikt Solbakken Solbakken 2000 til 2009 Nedre solbakken
400-403-M26-B225.JPG Oversikt Solbakken Solbakken 2000 til 2009 Bøthavna, nedre solbakken
400-403-M26-B226.JPG Oversikt Solbakken Solbakken 2000 til 2009 Båthavna Nygården(sveian). Nedre solbakken
400-403-M26-B227.JPG Oversikt sentrum Øya 2000 til 2009 Øya idrettsanlegg
400-403-M26-B228.JPG Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Sentrum, Shell, Havnevegen 1, Ica, Nye Hommelvik barneskole
400-403-M26-B230.JPG Oversikt Mogjerdet Hommelvik skole 2000 til 2009 Hommelvik skole, Hommelvik kirke
400-403-M26-B231.JPG Oversikt Mogjerdet Danielstrøa 2000 til 2009 Danielstrøa Nye e-6
400-403-M26-B232.JPG Oversikt Selbuvegen Selbuvegen 2000 til 2009 Selbuvegen opp mot isdammen
400-403-M26-B233.JPG Oversikt Bakkan Hommelvik Ungdomsskole 2000 til 2009 Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M26-B234.JPG Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 Sentrum, Rampa, Tog inn på parongen
400-403-M26-B235.JPG Oversikt sentrum Kjelstad 2000 til 2009 Moan, Hommelvik bruk(Kjelstad) avviklet
400-403-M26-B236.JPG Oversikt sentrum Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Hommelvik skole, Hommelvik Kirke
400-403-M26-B238.JPG Oversikt sentrum Hommelvik kirke 2000 til 2009 Hommelvik Kirke
400-403-M26-B239.JPG Oversikt Lia (innafo Kjelstad 2000 til 2009 Hommelvik bruk(kjelstad) avviklet
400-403-M26-B240.JPG Oversikt sentrum Cafe Rampa 2000 til 2009 Sentrum Cafe rampa
400-403-M26-B241.jpg Oversikt Mogjerdet Millers vei 6 2000 til 2009 Millers vei 6
400-403-M26-B244.JPG Situasjon Dansarstein 2000 til 2009 Dansarstein i høybyveien
400-403-M26-B245.JPG Bygninger Hommelvik kirke 2000 til 2009 Hommelvik kirke
400-403-M26-B271.JPG Oversikt Solbakken Nygården 2000 til 2009 Båthavna, Sveian, Nygården
400-403-M26-B287.JPG Oversikt Mogjerdet Sentrum 2000 til 2009 Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B288.JPG Oversikt Mogjerdet Null 2000 til 2009 Sentrum moan ungdomsskolen, folkets hus, motrøtunet
400-403-M26-B289.JPG Oversikt Bakkan Null 2000 til 2009 Moan og bakkan
400-403-M26-B290.JPG Oversikt sentrum Sentrum 2000 til 2009 sentrum fra Hesthuset
400-403-M27-B000.JPG Bygninger Skolegården 2000 til 2009 Hommelvik kirke, Hommelvik skole
400-403-M28-B000.JPG 1. Mai Stasjonsfjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjæra fra saliberget
400-403-M28-B001.JPG 1. Mai Stasjonsfjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjæra fra Bomberget
400-403-M28-B002.JPG 1. Mai Haugenfjæra 2000 til 2009 Båtbrygge i stasjonsfjæra
400-403-M28-B003.JPG 1. Mai Stasjonsfjæra 2000 til 2009 Kvelvet båter i stasjonsfjæra
400-403-M28-B090.JPG 1. Mai Solbakken 2000 til 2009 Solbakken Båthavna Pasasjertog
400-403-M28-B091.JPG 1. Mai Solbakken 2000 til 2009 Nedre Solbakken, Tog
400-403-M28-B092.JPG 1. Mai Hommelvik Bruk 2000 til 2009 Hommelvik Bruk, Lia, Lundlivegen, Haagenstad
400-403-M28-B093.JPG 1. Mai Ungdomsskolen 2000 til 2009 Ungdomsskolen, Nessvegen
400-403-M28-B094.JPG 1. Mai Null 2000 til 2009 Øvre Solbakken, Båthavn Godstog
400-403-M28-B095.JPG 1. Mai Hommelvik Skole 2000 til 2009 Hommelvik skole (buset til Geir Johnsen
400-403-M28-B096.JPG 1. Mai Nesbakkan 2000 til 2009 Nesbakkan, starten på nessbakkan (øvre johan nygaardsvolds gate)
400-403-M28-B097.JPG 1. Mai Nesbakkan 2000 til 2009 Nesbakkan Nordbakkan
400-403-M28-B098.JPG 1. Mai Motrøtunet 2000 til 2009 Motrøtunet, Folkets hus
400-403-M28-B099.JPG 1. Mai Sentrum 2000 til 2009 Sentrum, Rampa, Herredshuset, Samvirkelaget, Moan
400-403-M28-B100.JPG 1. Mai Rampa 2000 til 2009 Sentrum, rampa, tog, Stasjon
400-403-M29-B000.JPG 1. Mai Thoresenberget 2000 til 2009 Thoresenberget Islagt
400-403-M30-B000.JPG Oversikt sentrum Fredheim 2000 til 2009 E6 Gang sykkelfelt nedenfor Fredheim retning Thoresenberget Vinterbilde
400-403-M30-B001.JPG Bygninger Mogjerdet 2000 til 2009 Her bor Geir Johnsen Millers veg 6 Vinter
400-403-M30-B002.JPG Bygninger Johan Nygårdsvolls gate 2000 til 2009 Johan Nygårdsvolds gate mot bedehuset
400-403-M30-B003.JPG Bygninger Johan Nygaardsvols gate 2000 til 2009 Johan Nygårdsvolds gate mot bedehuset
400-403-M30-B004.JPG Oversikt Homla Homla 2000 til 2009 Homla med åpen vannråk
400-403-M30-B005.JPG Oversikt Homla Homla 2000 til 2009 Homla med åpen vannråk Vinterbilde
400-403-M30-B006.JPG Oversikt Homla Homlastien 2000 til 2009 Homlastien like ovenfor Krana bru. Vinterbilde
400-403-M30-B007.JPG Bygninger Brukesgården 2000 til 2009 Brukesgården Leilighetene er under bygging. Vinterbilde
400-403-M30-B008.JPG Bygninger Homla Bru 2000 til 2009 Under homla bru oppført 1938 Vinterbilde Ser også jenbanebrua og homla ut mot fjorden.
400-403-M30-B009.JPG Bygninger Homla bru 2000 til 2009 Under homla bru oppført 1938 Vinterbilde Ser også jenbanebrua og homla ut mot fjorden.
400-403-M30-B010.JPG Oversikt fjæraområde Saliberget 2000 til 2009 Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Stasjonsfjæra i bakgrunnen
400-403-M30-B011.JPG Oversikt fjæraområde Saliberget 2000 til 2009 Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Ut over hommelvikbukta med restene av stolpene etter brukeskaia. Vinterbilde
400-403-M30-B012.JPG Oversikt fjæraområde Saliberget 2000 til 2009 Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Ut over hommelvikbukta mot Solbakken og Båthavna med restene av stolpene etter brukeskaia. Vinterbilde
400-403-M30-B013.JPG Oversikt fjæraområde Saliberget 2000 til 2009 Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Ut over hommelvikbukta mot Solbakken og Hommelvik bruk. Vinterbilde
400-403-M30-B014.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjæra bjørketre ved rasteplassen forran saligberget
400-403-M30-B015.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjæra bjørketre ved rasteplassen forran saligberget
400-403-M30-B016.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjøra en vinterdag ut over hommelvikbukta med Djupvasskaia mellom trærne. Vinterbilde
400-403-M30-B017.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjæra en vinterdag. Vi ser utover fjorden med stolpene etter Millerkaia. Svartnesset til høyre. Vinterbilde
400-403-M30-B018.JPG Bygninger Millers veg 2000 til 2009 Millers Veg 6 Vinterbilde
400-403-M30-B019.JPG Oversikt Homla Homla 2000 til 2009 Homla går åpen og isfri nedover danielstrøa mot brua som står der "Kjerratten var en gang for knape 50 år siden " Vinterbilde
400-403-M30-B020.JPG Oversikt Homla Homla 2000 til 2009 Homla går flommstor. På andre sida ser vi fyrhuset til Hommelvik Bruk, industriverkstedet, Hommelvik jernvare, Gåtteriflata.
400-403-M30-B021.JPG Oversikt Homla Homla 2000 til 2009 Homla går flommstor. ved brua. "Tomta etter Kjerratten"
400-403-M30-B022.JPG Oversikt sentrum Granåshjørnet 2000 til 2009 Granåshjørnet. Starten på Selbuvegen. Retning mot sentrum. Vinterbilde
400-403-M30-B023.JPG Oversikt fjæraområde Homla 2000 til 2009 Isflak flyter ut elvemunningen og ut i Hommelvikbukta. Brukesgården i bakgrunnen.
400-403-M30-B024.JPG Oversikt fjæraområde Homla 2000 til 2009 Ruskette vintervær ved elvemunningen. Retning Djupvasskaia og stolpene etter brukeskaia og Millerkaia. Vinterbilde
400-403-M30-B025.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjøra med saliberget. Barfrost en vinterdag
400-403-M30-B026.JPG Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 2000 til 2009 Stasjonsfjæra Nøstene med utsyn over hommelvikbukta en vinterdag
400-403-M30-B027.JPG Oversikt fjæraområde Moan 2000 til 2009 Moan med lagring av rør til ny vannledning. Hommelvik stasjon i bakgrunnen med Rampa.
400-403-M30-B028.JPG Oversikt Grønberg Solielva 2000 til 2009 Flomstor solielva. Vinterbilde Gravemaskin
400-403-M30-B029.JPG Oversikt Grønberg Solielva 2000 til 2009 Flom i solielva Vinterbilde
400-403-M31-B000.JPG Oversikt fjæraområde Moan 2000 til 2009 Oversikt Moan og Hommelvik stasjon Rampa Bildet tatt fra hesthusetHommelvik Bruk Sannan
400-403-M31-B001.JPG Oversikt sentrum Hommelvik sentrum 2000 til 2009 Hommelvik sentrum tatt fra Hesthuset
400-403-M31-B002.JPG Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 2000 til 2009 Hommelvik sentrum Mogjerdet tatt fra Hesthuset
400-403-M31-B003.JPG Oversikt sentrum Hommelvik sentrum 2000 til 2009 Hommelvik sentrum tatt fra Hesthuset
400-403-M31-B018.JPG Null Null 2000 til 2009 Null
400-403-M32-HVIKB2007-B000.JPG 1. Mai Skolegården 2000 til 2009 Parkering på skolegården
400-403-M32-HVIKB2007-B001.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Hommelvik Kirke
400-403-M32-HVIKB2007-B002.JPG 1. Mai Hommelvik kirke 2000 til 2009 Klargjøring for kransenedleggelse. Fanen til Arbeiderpartiet Per Arne Pettersen helt til høyre.
400-403-M32-HVIKB2007-B003.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Folket kommer ut kirkedøra etter gudstjeneste
400-403-M32-HVIKB2007-B004.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Utenfor kirkedøra
400-403-M32-HVIKB2007-B006.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Står klar med kransen og reist fane
400-403-M32-HVIKB2007-B007.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Utenfor kirkeporten
400-403-M32-HVIKB2007-B008.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Tilskuere ved kirkeporten
400-403-M32-HVIKB2007-B009.JPG 1. Mai Null 2000 til 2009 Opp mot realfagskolen (Gammelskolen) hvor Edvin Leirvik tar bilder
400-403-M32-HVIKB2007-B010.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Hommelvik Musikkorps spiller ved de fallenes bauta
400-403-M32-HVIKB2007-B011.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Hommelvik Musikkorps spiller ved de fallenes bauta
400-403-M32-HVIKB2007-B012.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B013.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B014.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B015.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B016.JPG 1. Mai Millers veg 6 2000 til 2009 Millers veg 6
400-403-M32-HVIKB2007-B017.JPG 1. Mai Millers veg 6 2000 til 2009 Millers veg 6
400-403-M32-HVIKB2007-B018.JPG 1. Mai Hommelvik Kirke 2000 til 2009 Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-404-M03-B032.jpeg Markering Hommelvik stasjon 1940 til 1949 Krigsfangenes hjemkomst
400-404-M03-B034.jpeg Markering Null 1940 til 1949 Kong Olav V hjemkomst
400-404-M05-B007.jpg 17. Mai Granåshjørne 1940 til 1949 17. mai-toget 1945 I år er det 75 år siden 2. verdenskrig ble avsluttet og landets innbyggere fikk igjen friheten. Som bildet viser var det stor feiring 17. mai i fredsåret. Musikkorpset var på plass i sine flotte uniformer, og folket i Hommelvik hadde funnet fram de flaggene som var å oppdrive og deltok i marsjen. Alt som kunne krype og gå var ute i det flotte vårværet. (1) Trygve Lysholm, (2) Bernard Sveian, (3) Ottar Lundberg, (4) Reidar Moan og (5) Ivar Bye. Bildet er tatt idet toget er på vei opp Løfta og passerer Frydenlund. Nå er denne eiendommen kun et minne.
400-404-M05-B018.jpg 17. Mai Granåshjørnet Null Thoresen, HMK, 17 mai Lokstallen, Granåshjørnet
400-404-M05-B019.jpg Fredsdagene Mogjerdet 1940 til 1949 Johan Nygaardsvold håndhilser på
400-404-M06-M01-B000.jpg Fredsdagene sentrum 1940 til 1949 Russerfangene kommer Den første amerikaner
400-404-M06-M01-B001.jpg Fredsdagene Sentrum 1940 til 1949 Venting på tog Alt var pyntet
400-404-M06-M01-B002.jpg Fredsdagene Jernbanestasjon 1940 til 1949 Falstadfangene Mye folk på perongen
400-404-M06-M01-B003.jpg Fredsdagene Jernbanestasjon 1940 til 1949 Tåget ankommer stasjonen Koret er oppstilt på "Rampa" Full jubel stasjonsmester hilser toget velkommen.Folk med Norske flagg heier.
400-404-M06-M01-B004.jpg Fredsdagene Jernbanestasjonen 1940 til 1949 Knut Kallset hjem fra FANGENSKAP Ledsaget av datteren Aud. Langs parongen med Lokstallen i bakgrunn
400-404-M06-M01-B005.jpg Fredsdagene Sentrum 1940 til 1949 De første flagg på samvirkelagets bygninger. Sentrum Riksvei 50 Stasjonsbygningene Ryktet går
400-404-M06-M01-B006.jpg Fredsdagene Jernbanestasjon 1940 til 1949 Norske soldater kommer fra Sverige. Toget kommer og folk strømmer til for å ønske velkommen hjem.
400-404-M06-M01-B007.jpg Fredsdagene Jernbanestasjon 1940 til 1949 Soldatene fra Sverige speider etter kjente. Stor stemning og jubel
400-404-M06-M01-B008.jpg Fredsdagene Idrettsplassen 1940 til 1949 Bjarne's far Anders i daglig tale Sjøvold A
400-404-M06-M01-B009.jpg Fredsdagene Muruvik 1940 til 1949 Bjarne kommer hjem
400-404-M06-M01-B010.jpg Fredsdagene Muruvik 1940 til 1949 De fleste heimene beslaglagt av tyskerne Innbyggerne på flyttefot med hest og kjerre Her flytter iv hjem fra Stugguberget og Tollan-hytta Andreas Aaback er kusk
400-404-M06-M01-B011.jpg Fredsdagene Muruvik 1940 til 1949 Utkommandert sivile til å gå vakt første tiden etter freden "Folk lo av oss" På vakt - Med merke på arma og armert. Kristian Gjøne og Henry Iversen ved kaia i Muruvik
400-404-M06-M01-B012.jpg Fredsdagene Idrettsplassen 1940 til 1949 Mottakelse av Johan Nygaardsvold ved folkets hus ned mot idrettsplassen Engelsk paradevakt som Æredsvakter ved vestveggen på folkets hus
400-404-M06-M02-B003.jpg Null Null Null Null
400-404-M06-M03-B022.jpg Etterkrigsdagene Null 1940 til 1949 Velkommen til Einar Iversen
400-404-M06-M04-B001.jpg 17. Mai Haugenbakken 1950 til 1959 Hommelvik Manskor Hommelvik Damekor. Gutt i sentrum
400-404-M06-M04-B004.jpg 1. Mai Sentrum Null Utenfor pettersengården
400-404-M06-M04-B014.jpg Oversikt Null Null Karslyst vinter. Revkula Hest på tur opp
400-404-M06-M04-B017.jpg Bygninger Null Null Bilde 1 Bilde 2 Bil Bilde 3 Sveian "Fota" Bilde Hommelvik Meieri
400-404-M06-M04-B018.jpg 17. Mai Sentrum Null 8 bilder
400-404-M06-M04-B019.jpg Fredsdagene Sentrum Null Fredsåret 6 bilder
400-404-M06-M04-B023.jpg Hommelvik Manskor Null Null Gruppe bilde Hommelvik manskor stiftet i 1942 (en uten lue)
400-404-M06-M04-B024.jpg 17. Mai Sentrum 1940 til 1949 Hommelvik Manskor R50 utenfor pettersengården
400-404-M08-B001.jpg Revyer Null 1940 til 1949 Fra Hommelvik mannskors revyer
400-404-M08-B009.jpg Revyer Folkets hus 1940 til 1949 Hommelvik Manskor Revy. Revyene ble spilt i Folkets Hus hvert år fra krigens slutt og i seks-sju år fremover. Fra v. Arvid Lundli, Erling Jensen, Harry NæssJan Lorentsen Fritz Henriksen Nesbakk, Henrik Svedal, Leif Fredriksen, Georg Pettersen, Erling Lorentzen Sigvart Sivertsen og bak Magne Sorte
400-404-M11-Sangerstevne-B000.JPG Hommelvik Manskor Sangerstevne Null Oppmars Sangerstevnet
400-404-M11-Sangerstevne-B001.JPG Hommelvik Manskor Sangerstevne Null Oppmars Sangerstevnet
400-404-M11-Sangerstevne-B002.JPG Hommelvik Manskor Sangerstevnet Null Oppmars Sangerstevnet
400-404-M11-Sangerstevne-B003.JPG Damekoret Sangerstevnet Null Oppmars Sangerstevnet på tur mot Sandfjæra og hangaren Sannan
400-404-M11-Sangerstevne-B004.JPG Damekoret Sangerstevnet Null Oppmars Sangerstevnet igjennom vika
400-404-M12-Muruvik-B000.JPG Oversikt Muruvik Flatholman 1940 til 1949 Ku på Flatholman Flere negativer sammen med bildet
400-404-M12-Muruvik-B001.JPG Oversikt Muruvik Muruvik 1940 til 1949 E6-før samvirkelaget i muruvik. Muruvikvegen. Postkort
400-404-M12-Muruvik-B002.JPG Oversikt Muruvik Muruvik 1940 til 1949 E6-før samvirkelaget i muruvik. Muruvikvegen. Orginalen til påstkortet
400-404-M12-Muruvik-B003.JPG Oversikt Muruvik Muruvik 1940 til 1949 Nedre muruvik nedenfor Holmen gård. Arntzenbakken i bakgrunnen. Berget forran hommelviktjønna helt bak
400-404-M12-Muruvik-B004.JPG Etterkrigsdagene Muruvik 1940 til 1949 Hjemmkomst Bjarne Haugan Oppmars musikkorps i muruvik. Nedenfor Holmen gård, Hjemmet til Fotografen i sentrum på bildet Iversen gård
400-404-M13-Flyhavna-B001.JPG Flyhavna Sjøflyhavna 1940 til 1949 Sjøflyhavna i Hommelvik. Prøveturen 01.05.1947 (annet kvalitet)
400-404-M14-Manskoret 15 år-B000.JPG Hommelvik Manskor Folkets hus 1950 til 1959 15 års jubileum i Folkets hus
400-404-M16-Avdukinger-B000.JPG Markering Hommelvik Kirke 1940 til 1949 Avduking Fanles bauta ved Hommelvik Kirke. Reist av Malvik Kommune
400-404-M16-Avdukinger-B001.JPG Markering Hommelvik Kirke 1940 til 1949 Avduking Falnes bauta ved Hommelvik Kirke. Reist av Malvik Kommune Manskoret i bakgrunnen Kranspålegging
400-404-M16-Avdukinger-B002.JPG Markering Hommelvik Kirke 1940 til 1949 Avduking Falnes bauta ved Hommelvik Kirke. Reist av Malvik Kommune Tale av Bjørn Haugan
400-404-M16-Avdukinger-B003.JPG Markering Hommelvik Kirke Null Avduking bauta over Skatteinspektør Johan Nilsen f 12.08.1892 d 23.10.1943 Avduking med tale av Lærer Kalseth
400-404-M16-Avdukinger-B004.JPG Markering Hommelvik Kirke Null Avduking bauta over Skatteinspektør Johan Nilsen f 12.08.1892 d 23.10.1943 Tale av Øwre.
400-404-M16-Avdukinger-B005.JPG Markering Hommelvik Kirke Null Avduking bauta over Skatteinspektør Johan Nilsen f 12.08.1892 d 23.10.1943 Tale av Johan Nilsen
400-404-M16-Avdukinger-B006.JPG Markering Hommelvik Kirke 1940 til 1949 Avduking fallne bauta Mannskoret
400-404-M17-Negativer-B000.jpg Negativ samling Muruvik 1950 til 1959 Muruvik Gård Negativmappe 12 Negativer
400-404-M17-Negativer-B001.jpg Etterkrigsdagene Hommelvik 1940 til 1949 Hommelvik 1945 Freden Gatebilder Falstadfanger Hommelvik stasjon negativmappe med 29 negativer.
400-404-M17-Negativer-B002.jpg Etterkrigsdagene Hommelvik 1940 til 1949 Fredsdagene Trondheim Falstadfangene kommer til hommelvik, Diverse fredsbilder Julsrud, Stokbakk 39 negativer
400-404-M17-Negativer-B003.JPG Etterkrigsdagene Hommelvik 1940 til 1949 Eksempler på negativbilder til B002
400-404-M17-Negativer-B004.JPG Etterkrigsdagene Hommelvik 1940 til 1949 1945 Fredsdagene Diverse fra Hommelvik Kallseth kommer. 31 negativer
400-404-M17-Negativer-B005.JPG Etterkrigsdagene Hommelvik 1940 til 1949 Fredsdagene Stjørdal Amerikanerne. Hommelvik Polititroppen Kalseth Russen 17 mai Trondheim. 31 negativer
400-404-M17-Negativer-B006.JPG Etterkrigsdagene Hommelvik 1940 til 1949 Nygårdsvolds hjemkomst mottakelse i Hommelvik 36 negativer
400-404-M17-Negativer-B007.jpg Etterkrigsdagene Hommelvik 1940 til 1949 Nygårdsvoll 23 Negativer
400-404-M17-Negativer-B008.jpg Etterkrigsdagene Muruvik 1940 til 1949 Fredsdagene Muruvik, Bjarne Haugans hjemkomst fra fangenskap 22 negativer
400-404-M17-Negativer-B009.JPG Flyhavna Flyhavna 1940 til 1949 Sjøflyhavna Fly Prøvetur 01.05.1947
400-404-M17-Negativer-B010.JPG Flyhavna Flyhavna 1940 til 1949 Sjøflyhavna Hommelvik Fly Prøvetur 1. mai 1947 Bilder egen mappa
400-404-M17-Negativer-B011.JPG Arangemang Sangens dag 1940 til 1949 Sangens dag 1. og 2. juni 1947 i Hommelvik
400-404-M17-Negativer-B012.JPG Sport ski Hil langrenn 1940 til 1949 H.I.L. Langrenn i Høybyveien Mars 1949
400-404-M17-Negativer-B013.JPG 17. Mai Hommelvik 1940 til 1949 17. mai 1948 i hommelvik negativer
400-404-M17-Negativer-B014.JPG Ulykker Hommelvikbukta 1940 til 1949 Sjøflyulykken "Bukken Bruse oktober 1948
400-404-M17-Negativer-B015.JPG Hommelvik Manskor Selbutur 1940 til 1949 Selbutur manskoret 17. august 1947
400-404-M17-Negativer-B016.JPG 17. Mai Hommelvik 1940 til 1949 17. mai Folketog Hommelvik
400-404-M17-Negativer-B017.JPG Hommelvik Manskor Manskoret på tur 1940 til 1949 Manskoret på tur ca 1946
400-404-M17-Negativer-B018.JPG Hommelvik Manskor Harry Null Harry manskoret
400-404-M17-Negativer-B019.JPG Sport Hopp Nonstadbakken 1940 til 1949 Hopprenn Nnstadbakken i hommelvik 6. mars 1949
400-404-M17-Negativer-B020.JPG Negativ samling Hommelvik oversikt Null Hommelvik Oversiktsbilder
400-404-M17-Negativer-B022.JPG Samvirkelaget Hommelvik 1940 til 1949 Styret Hommelvik samvirkelag februar 1948
400-404-M17-Negativer-B023.JPG Arbeidsliv Sjauerlaget 1940 til 1949 Hommelvik Sjauerlag styret 1948
400-404-M17-Negativer-B024.JPG Båter Havna 1940 til 1949 Edvart Grieg i Hommelvik 4. mai 1947
400-404-M17-Negativer-B025.JPG Flyhavna Sjøflyhavna 1940 til 1949 Åpning av sjøflyruta i hommelvik 1-2 juni 1947
400-404-M17-Negativer-B026.JPG Markering Solbakken 1940 til 1949 Odd Wullum Bauta avduking 13.oktober1946
400-404-M17-Negativer-B027.JPG Ulykker Haugenbakken 1940 til 1949 Hommelvik Raset materiell på fjorden 1942
400-404-M17-Negativer-B028.JPG Etterkrigsdagene Hommelvik 1940 til 1949 Valgdagen Hommelvik 8. oktober 1945
400-404-M17-Negativer-B029.JPG 17. Mai Hommelvik kirke 1940 til 1949 Hommelvik Musikkorps "Skjønsbys" bauta 17. mai 1947
400-404-M17-Negativer-B030.JPG Markering Hommelvik Kirke 1940 til 1949 Avdukingj J. Nilsens bauta 1. mai 1947
400-404-M17-Negativer-B031.JPG Flyhavna Sjøflyhavna 1940 til 1949 Sjøflyhavna i hommelvik 1 mai 1947
400-404-M17-Negativer-B032.JPG 17. Mai Hommelvik 1940 til 1949 Sangens dag 17.mai 1947
400-404-M17-Negativer-B034.JPG Negativ samling Muruvik Null Lysbilde Muruvik
400-404-M17-Negativer-B036.JPG Negativ samling Gjevingåsen 1960 til 1969 Fargebilder gjevingåsen Muruvik ca 1960
400-404-M17-Negativer-B037.JPG Skole Muruvik 1940 til 1949 Søndagsskolen 25. juni 1946
400-404-M17-Negativer-B038.JPG Arbeidsliv Muruvik Null Poteton hjemme iversen Johan Lovise Slått Stuberget
400-404-M17-Negativer-B039.JPG Negativ samling Muruvik Null Oljetanker på havna 6. juni
400-404-M17-Negativer-B040.JPG 17. Mai Hommelvik Null Lysbilder Hommelvik
400-404-M17-Negativer-B041.JPG Bygninger Hommelvik Null Hommelvik Meieri Landskap portrett
400-404-M17-Negativer-B042.JPG Bygninger Hommelvik Null Eksempler Hommelvik Meieri bilde 400-404-M17-Negativer-B041
400-404-M18-Glassplater-B000.JPG Hommelvik Manskor Hommelvik Kirke 1940 til 1949 Manskoret forran Hommelvik kirke
400-404-M18-Glassplater-B001.JPG Hommelvik Manskor Hommelvik Kirke 1940 til 1949 Manskoret forran Hommelvik kirke
400-404-M18-Glassplater-B002.JPG Hommelvik Manskor Hommelvik Kirke 1940 til 1949 Manskoret forran Hommelvik kirke
400-404-M19--B000.jpg Markering Smeplassen 1940 til 1949 Hommelvik Musikkorps og Hommelvik Manskor på mars inn til Solbakken for å avduke bautaen etter Odd Wullum Ser sandtaket på Sainnan. Lunden og Karslyst i bakgrunnen
400-404-M19--B001.jpg Markering Solbakken 1940 til 1949 Bekransning Odd Wullum bauta
400-404-M19--B002.jpg Markering Solbakken 1940 til 1949 Bekransning Odd Wullum bauta
400-404-M19--B003.jpg Markering Solbakken 1940 til 1949 Avduking av Odd Wullums bauta Hommelvik musikkorps og Hommelvik Mannskor deltar
400-404-M19--B004.jpg Markering Solbakken 1940 til 1949 Bekransning Odd Wullum bauta Hommelvik Manskor og HMK
400-404-M19--B005.jpg Markering Solbakken 1940 til 1949 Avduking av Odd Wullums bauta Hommelvik musikkorps og Hommelvik Mannskor deltar
400-404-M19--B006.jpg Markering Solbakken 1940 til 1949 Avduking av Odd Wullums bauta Hommelvik musikkorps og Hommelvik Mannskor deltar
400-404-M19--B007.jpg Markering Solbakken 1940 til 1949 Avduking av Odd Wullums bauta Hommelvik musikkorps og Hommelvik Mannskor deltar
400-404-M19--B008.jpg Markering Smeplassen 1940 til 1949 Hommelvik Musikkorps og Hommelvik Manskor på mars inn til Solbakken for å avduke bautaen etter Odd Wullum Ser sandtaket på Sainnan. Lunden og Karslyst i bakgrunnen
400-404-M19--B009.jpg Markering Solbakken 1940 til 1949 Avduking av Odd Wullums bauta Hommelvik musikkorps og Hommelvik Mannskor deltar
400-404-M19--B010.jpg Markering Smeplassen 1940 til 1949 Hommelvik Musikkorps og Hommelvik Manskor på mars inn til Solbakken for å avduke bautaen etter Odd Wullum Ser sandtaket på Sainnan. Lunden og Karslyst i bakgrunnen
400-404-M19--B011.jpg Markering Solbakken 1940 til 1949 Avduking av Odd Wullums bauta Hommelvik musikkorps og Hommelvik Mannskor deltar
400-404-M19--B012.jpg Markering Solbakken 1940 til 1949 Avduking av Odd Wullums bauta Hommelvik musikkorps og Hommelvik Mannskor deltar
400-405-M00-B000.jpg Dokument Null 1900 til 1909 Hylster selvlaget konvolutter. bilde 'Fredheim fra Hismofors's tak
400-405-M00-B001.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvollutt Fredheim's østre side (mangler plate)
400-405-M00-B002.jpg Bygninger Fredheim 1900 til 1909 Fredheim fra Hismofors's tak opp mot fredheim. Jernbanespor og riksvei 50 (haugenbakken)
400-405-M00-B003.jpg Dokument Fredheim 1900 til 1909 Konvolutt Fredheim , Arneberg + Solli fra Meraker Bruk's tak (østre flæy)
400-405-M00-B004.jpg Bygninger Fredheim 1900 til 1909 Fredheim fra Hismofors's tak opp mot fredheim. Jernbanespor og riksvei 50 (haugenbakken)
400-405-M00-B005.jpg Dokument Fredheim 1910 til 1919 Konvolutt Fredheim, Arneberg + Solli fra Meraker Bruks tak (østre fløy)
400-405-M00-B006.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Anna Sollihaug og Karen Sollihaug i hagen med blomster i hånden
400-405-M00-B007.jpg Dokument 1900 til 1909 Konvolutt Anna + Karen Sollihaug
400-405-M00-B008.jpg Portrett Ved en herse 1910 til 1919 Anna Sollighaug og Karen Sollihaug ved hersen
400-405-M00-B009.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Anna Sollighaug og Karen Sollihaug
400-405-M00-B010.jpg Dokument Østraat 1910 til 1919 Konvollutt Østraat Ørland Hovedtrapp med taarnet, inde i gaarden. (mangler) Negativ film.
400-405-M00-B011.jpg Dokument Østraat 1910 til 1919 Konvolutt Østraat Hovedporten. Film. Filmen ødelagt mangler
400-405-M00-B012.jpg Dokument Austråt 1910 til 1919 Nr 8 Østraat Hovedporten Filmen manger ødelagt. Nr 9 Paa kaien ved Arbeiderstevnet. Filmen ødelagt mangler
400-405-M00-B013.jpg Gruppe Solighauggrenda 1900 til 1909 Solighauggrendens barn (18 stk) Oppstilt foran huset
400-405-M00-B014.jpg Dokument Sollihauggrenda 1910 til 1919 Konvolutt Sollighauggrendens barn (18 stk) Oppstilt foran huset
400-405-M00-B015.jpg Gruppe Sollihaug 1910 til 1919 Kristine sollihaug, Anna Sollihaug og Karen Sollihaug. Kristine sitter. Ute i hagen
400-405-M00-B016.jpg Dokument Sollihaug 1910 til 1919 Konvolutt Kristine sollihaug, Anna Sollihaug og Karen Sollihaug. Kristine sitter. Ute i hagen
400-405-M00-B017.jpg Portrett Molla 1900 til 1909 Karen Haugen (molla) Karl Haugen's Sitter i en stol liten pike.
400-405-M00-B018.jpg Dokument Molla 1900 til 1909 Konvolutt Karen Haugen (molla) Karl Haugen's
400-405-M00-B019.jpg Gruppe Løvaasen 1900 til 1909 Gruppe ved Løvaasen. (dårlig bilde mørkt)
400-405-M00-B020.jpg Dokument Løvaasen 1910 til 1919 Konvolutt Gruppe ved Løvaasen. (dårlig bilde mørkt)
400-405-M00-B021.jpg Portrett Gustav Hansen 1900 til 1909 Gustav Hansen (fotografen) Selvportrett
400-405-M00-B022.jpg Dokument Gustav Hansen 1910 til 1919 Konvolutt Gustav Hansen (fotografen) Selvportrett
400-405-M00-B023.jpg Gruppe Halstad 1900 til 1909 Marie Dybdahl, Mali, Petra, Rikke Jakobsen , (Budeien paa Halstad gård) Damer på søndagstur Fra venstre NN (budeie på Halstad), Rikka Hansine Vie f. Jacobsen, Mali Boysen f. Jacobsen, Marie Dybdal, Petra Nilssen f. Aune. Bildet er tatt i 1909. Vi ser Halstad gård i bakgrunnen. Lauritz Nicolai Jenssen - Malvik kommunes første ordfører - flyttet hit fra Mostadmark jernverk i 1868. Huset ble bygd i 1868. Foto: Gustav Hansen
400-405-M00-B024.jpg Dokument Halstad 1900 til 1909 Marie Dybdahl, Mali, Petra, Rikke Jakobsen , (Budeien paa Halstad gård)
400-405-M00-B025.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt Nr 16 Marie Dybdahl, Mali, Petra og Rikke Jakobsen Film ødelagt Nr 18 Marie Dybdahl, Mali, Petra og Rikke Jakobsen Film ødelagt Nr 17 Marie Vikmark og Mathilde Spets Film ødelagt/mangler Nr 19 Marie Vikmark og Mathilde Spets Film ødelagt/mangler
400-405-M00-B026.jpg Gruppe Null 1900 til 1909 Buaas, Jensen og Harrang
400-405-M00-B027.jpg Dokument Null 1900 til 1909 Konvolutt Buaas, Jensen og Harrang
400-405-M00-B028.jpg Gruppe Nystrøm 1900 til 1909 Nystrøm Interiør Nystrøm var verksmester på stoperiet Ektepar med 2 barn sittende i stua.
400-405-M00-B029.jpg Dokument Nystrøm 1910 til 1919 Konvolutt Nystrøm Interiør
400-405-M00-B030.jpg Bygninger Elvebakken 1900 til 1909 Elvebakken Torstein Buaas Elvebakken 1909 Huset ble bygd av Torstein Buaas i 1909. Det var bygd i 2 etasjer av tømmer, hadde 11 rom, 3 kjøkken, veranda og kjeller. Området er kjent som Hommelviks første sentrum med stor økonomisk virksomhet fra 1840-åra (blant annet sagbruk og møllebruk). Eiendommen ble solgt til Malvik kommunale elverk i 1964 (kjøpesum kr 64.000,-), som sørget for at huset ble revet på slutten av året 1982.Historielaget Hommelviks Venner engasjerte seg sterkt for å bevare huset for ettertiden, men forgjeves. (Kilde: Malvik bygdebok - Foto: Gustav Hansen) Bildet er tatt 4/11 1909. Huset ble bygd i 1909 av Torstein Buaas. Han var disponent og driftsleder i Aktieselskabet Hommelvik Verft & Støberi grunnlagt 1901. Huset ble revet i ??? for å gi plass til Malvik Elverks garasjer.
400-405-M00-B031.jpg Dokument Elvebakken 1900 til 1909 Konvolutt Elvebakken Torstein Buaas
400-405-M00-B032.jpg Gruppe Elvebakken 1900 til 1909 Bak. Othelie Buaas F.v.: Per Buaas, Mikal Buaas Forran hunden "Hektor" urolig
400-405-M00-B033.jpg Dokument Elvebakken 1900 til 1909 Konvolutt, Bak. Othelie Buaas F.v.: Per Buaas, Mikal Buaas Forran hunden "Hektor" urolig
400-405-M00-B034.jpg Bygninger Elvebakken 1910 til 1919 Elvebakken Torstein Buaas
400-405-M00-B035.jpg Dokument Elvebakken 1910 til 1919 Konvolutt Elvebakken Torstein Buaas
400-405-M00-B036.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Olga Rimul og Hansine Olsen. (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B037.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Olga Rimul og Hansine Olsen. Bilde 2 (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B038.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Olga Rimul og Hansine Olsen. (bilde3 (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B039.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Olga Rimul og Hansine Olsen. (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B040.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Olga Rimol og Hansine Olsen i furukvistene
400-405-M00-B041.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt Olga Rimol og Hansine Olsen i furukvistene
400-405-M00-B042.jpg Portrett Gustav Hansen 1910 til 1919 Gustav Hansen (fotografen) i furukvist haugen Selvportrett
400-405-M00-B043.jpg Dokument Gustav Hansen 1910 til 1919 Gustav Hansen (fotografen) i furukvist haugen Selvportrett
400-405-M00-B044.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt Ingebrigt Klefstad
400-405-M00-B045.jpg Arbeidsliv Null 1910 til 1919 Støperiet
400-405-M00-B046.jpg Arbeidsliv Null 1910 til 1919 Støperiet
400-405-M00-B047.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Interiør Fredheim
400-405-M00-B048.jpg Gruppe Fredheim 1910 til 1919 Interiør Fredheim
400-405-M00-B049.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Interiør fredheim film mangler. Liten unge på et pledd i hagen.
400-405-M00-B050.jpg Bygninger Arneborg 1910 til 1919 Utsikt fra Arneborg retning støperiet
400-405-M00-B051.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Nyheim og Solli
400-405-M00-B052.jpg Landskap Null 1910 til 1919 Jernbane Stakett 2 hus 1 sittende på gjerdet en annen står ed siden av
400-405-M00-B053.jpg Dokument Litsanget 1910 til 1919 Konvolutt: "Litsagnet" Mørsil
400-405-M00-B054.jpg Dokument Litsanget 1910 til 1919 Konvolutt. Gruppe ved "Litsagnet"
400-405-M00-B055.jpg Landskap Litsagnet 1910 til 1919 Litsagnet og omegn
400-405-M00-B056.jpg Dokument Litsenget 1910 til 1919 Nr 37 Konvolutt "Litsagnet" ogomegn Nr 38 Jonas Bernhard og Gustav Film Nr 39 Enafors
400-405-M00-B058.jpg Gruppe Enafors 1910 til 1919 Hest slede Enafors ? 2 i sleden og en kusk kak på setet.
400-405-M00-B059.jpg Bygninger Halstad 1910 til 1919 Halstad (fra hagen)
400-405-M00-B060.jpg Dokument Halstad 1910 til 1919 Konvolutt Halstad fra haven Istykkerbrakt
400-405-M00-B061.jpg Dokument Halstad 1910 til 1919 Halstad fra gården (mangler)
400-405-M00-B062.jpg Bygninger Lukespell 1910 til 1919 Lukespeil (Lukespill) for damluke Står forran wn bygning
400-405-M00-B063.jpg Dokument Lukespil 1910 til 1919 Konvolut: Lukespil (Lukespill) for damluke
400-405-M00-B064.jpg Bygninger Halstad 1910 til 1919 Halstad (fra haven) Hagen
400-405-M00-B065.jpg Dokument Halstad 1910 til 1919 Halstad (fra haven) Hagen
400-405-M00-B066.jpg Dokument Harrang 1910 til 1919 Konvolut. Harrang's børn (barn)
400-405-M00-B067.jpg Gruppe Harrang 1910 til 1919 Harrang's børn (barn) 6 barn og 3 hunder (4 jenter og 2 gutter)
400-405-M00-B068.jpg Gruppe Harrang 1910 til 1919 Harrang's børn (barn) 6 barn og 3 hunder (4 jenter og 2 gutter)
400-405-M00-B069.jpg 1. Mai Haugenbakken 1910 til 1919 1. mai-tog 1910
400-405-M00-B070.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolut 1. mai-tog 1910
400-405-M00-B071.jpg Dokument Kraftstasjon 1910 til 1919 Nr 47 Konvolutt. Kraftstasjon indvendig i ildslys Nr 48 Tomten Nyheim
400-405-M00-B072.jpg Bygninger Kraftstasjon 1910 til 1919 Kraftstasjon indvendig i ildslys
400-405-M00-B073.jpg Bygninger Nystrøm 1910 til 1919 Tomten Nystrøm
400-405-M00-B074.jpg Dokument Solli 1910 til 1919 Konvolutt. Gruppe hos Solli
400-405-M00-B075.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt Marie Grønbergs mors kiste. Nr 50 uten folk Nr 50 med folk
400-405-M00-B076.jpg Begravelse Null 1910 til 1919 Marie Grønberg's kiste uten folk
400-405-M00-B077.jpg Begravelse Null 1910 til 1919 Marie Grønberg's kiste med folk
400-405-M00-B078.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Johanne Pettersen med sønnen på armen. På plenen med en bjørkeskog i bakgrunnen
400-405-M00-B079.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt, Johanne Pettersen + sønn
400-405-M00-B080.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Marta Kulbotten sittende ved en vei i bjørkeskogen
400-405-M00-B081.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt Marta Kulbotten
400-405-M00-B082.jpg Bygninger Solheim 1910 til 1919 Solheim Leer. Leer var former på støperiet. Senere Kjevik
400-405-M00-B083.jpg Dokument Solheim 1910 til 1919 Solheim Leer
400-405-M00-B084.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Wuttudal med familie Mor og Far med 4 jenter og 1 gutt Bjørketrær vei stakett plen
400-405-M00-B085.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Vutudahl m familie.
400-405-M00-B086.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 3 barn sitter på plenen i en bjørkeskog Stakett gjerde Brobak, Borghild Sollihaug, Kristin Stendahl
400-405-M00-B087.jpg Dokument Null 1910 til 1919 3 barn (Brobak, Skauge, Moan)
400-405-M00-B088.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Hele familien, Ingeborg og Fru Moe
400-405-M00-B089.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Wuttudal med familie Mor og Far med 4 jenter og 1 gutt Bjørketrær
400-405-M00-B090.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Vuttudal m /familie
400-405-M00-B091.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt. Anna, Karen, Borghild Sollihaug, Kristin Stendahl
400-405-M00-B092.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Nr 60 Signe Aune og sønn, Ella Nes og hennes Svigerinne Nr 61 Ella Nes og svigerinne
400-405-M00-B093.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Signe Aune og sønn, Ella Nes og hennes Svigerinne
400-405-M00-B094.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Ella Nes og svigerinnen
400-405-M00-B095.jpg Sport turn Null 1910 til 1919 Emanuel Klemmetsen i turndrakt
400-405-M00-B096.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt. Emanuel Klemmetsen i turndrakt
400-405-M00-B097.jpg Dokument Null 1910 til 1919 konvolutt Nr 63 Nikolai Hulaas i turndrakt Nr 64 Nikolai Hulaas i turn-marschdragt
400-405-M00-B098.jpg Sport turn Null 1910 til 1919 Nikolai Hulaas i turndrakt
400-405-M00-B099.jpg Sport turn Null 1910 til 1919 Nikolai Hulaas i turn-marschdragt
400-405-M00-B100.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Signe Aune med sønnen og hunden på plenen i hagen
400-405-M00-B101.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Signe Aune med sønnen og hunden på plenen i hagen
400-405-M00-B102.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolunt. Nr 66 Nils Kaare Aune på gyngehest Nr 67 Nils Kaare Aune med trillebåre
400-405-M00-B103.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Nils Kaare Aune med trillebåre
400-405-M00-B104.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Nils Kaare Aune på gyngehest
400-405-M00-B105.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Ivar Snustad med familie
400-405-M00-B106.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Ivar Snustad med frue sittende ved et bjørketre
400-405-M00-B107.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Iver Snustad med frue barna Gutt og jente med en staslig barnevogn i bjørkeskogen
400-405-M00-B108.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt: Nr 70 Alfhild Skjoldvor og Harald Nr 71 "Stav" Vogterbolig
400-405-M00-B109.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Alfhild, Skjoldvor og Harald ute forran noen grantrær
400-405-M00-B110.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt. Gebursdagsselskap hos Fru Solli
400-405-M00-B111.jpg Gruppe Solli 1910 til 1919 Gebursdagsselskap hos Fru Solli i en gruppe forran huset på gårdsplassen.
400-405-M00-B112.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Gebursdagsselskap hos Fru Solli i en gruppe forran huset på gårdsplassen.
400-405-M00-B113.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt. Nr 74 Budeien på Halstad gård med datter Nr 75 Alfhild og Skoldvor Haanæs
400-405-M00-B114.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Alfhild Haanæs og Skoldvor Haanæs
400-405-M00-B115.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Budeien på Halstad gård med datter på marken i bjørkeskogen.
400-405-M00-B116.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt. Nr 76 Halseth's Nr 77 01.08.1910 D/S "Norma" Dårlig plate (Mangler! Dårlig kopi vedlagt)
400-405-M00-B117.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Nr 76 Halseth's 2 piker og 3 barn i bjørkeskogen iført fine hatter.
400-405-M00-B118.jpeg Båter Hommelvik 1910 til 1919 D/S "Norma" Dårlig plate (Mangler! Dårlig kopi vedlagt)
400-405-M00-B122.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Nr 78 A. Sollihaug og P.Nilsen (mangler!) Nr 79 2.08.1910 D/S "Norma" dårlige plater
400-405-M00-B123.jpg Båter Null 1910 til 1919 D/S "Norma" dårlige plater
400-405-M00-B124.jpg Båter Null 1910 til 1919 D/S "Norma" dårlige plater
400-405-M00-B125.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Martin, Marie og Margit Sornæss (mangler)
400-405-M00-B126.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt Nr 82 Stornæss, Sørager's og mor Nr 83 Bredingsberg Vuku 8.8.19110
400-405-M00-B127.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Familie Stornæss, Familje Sørager's og mor
400-405-M00-B128.jpg Bygninger Vuku 1910 til 1919 Bredingsberg Vuku
400-405-M00-B129.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt Nr 84 Olaug Skansen Vuku Film Nr 85 Vuku kirke interiør film Mangler
400-405-M00-B130.jpg Portrett Vuku 1910 til 1919 Olaug Skansen Vuku i hagen.
400-405-M00-B131.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt. Nr 86 Kr Sandmark'huse (Mangler) Nr 87 Kr Sandmark med familie.
400-405-M00-B132.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Kr. Sandmark med familie foran huset. stakketgjerde 8 barn
400-405-M00-B133.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt. Nr 88 En familie som bor hos Kr. Sandmark Nr 89 Ole Sandmark med familie
400-405-M00-B134.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 En familie som bor hos Kr. Sandmark. Dame med 3 barn Huset stakketgjerdet.
400-405-M00-B135.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Ole sandmark med familie 11 persjoner
400-405-M00-B136.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Konvolutt Nr 92 og 83 Borghild og Kaare Haugen Mangler
400-405-M00-B137.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Nils Kaare Aune på gyngehest Nils Kaare Aune med Dukkevogn
400-405-M00-B138.jpg Gruppe Null 1910 til 1919 Familien Jøsaas Bestemor, Mor og far og datter
400-405-M00-B139.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Nr 94 Familien Jøsaas Nr 95 A/S Meraker Bruk Hommelvik (mangler)
400-405-M00-B140.jpeg Dokument Null 1910 til 1919 Dokument innhold Nr 1 til 36
400-405-M00-B141.jpeg Dokument Null 1910 til 1919 Dokument innhold Nr 37 til 87
400-405-M00-B142.jpeg Dokument Null 1910 til 1919 Dokument innhold Nr 88 til eske 6
400-405-M00-B144.jpg Gruppe Halstad 1900 til 1909 Damer på søndagstur Fra venstre NN (budeie på Halstad), Rikka Hansine Vie f. Jacobsen, Mali Boysen f. Jacobsen, Marie Dybdal, Petra Nilssen f. Aune. Bildet er tatt i 1909. Vi ser Halstad gård i bakgrunnen. Lauritz Nicolai Jenssen - Malvik kommunes første ordfører - flyttet hit fra Mostadmark jernverk i 1868. Huset ble bygd i 1868.
400-405-M01-B000.jpg Dokument Null 1910 til 1919 Omslag for glassplatene i denne mappen.
400-405-M01-B003.jpg Gruppe Fredheim 1910 til 1919 Fredsheim Sittende rundt bordet i stua. f.v. nn, Johan, Anna, NN
400-405-M01-B005.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Bernhard Hansen med staven sittende i reinkanten med bjørkeskog bak
400-405-M01-B008.jpg Gruppe Fredheim 1910 til 1919 I stua på Fredheim hos fam Hansen. F v. under lampa,NN, Bernhard , Anna, NN,Johan Gustav (stående)
400-405-M01-B009.jpg Båter Berlin 1910 til 1919 Berlin Tatt fra Fredheim, Kaia til Meråker Bruk nedenfor riksveien. (Riksveien og jernbanen mellom gjerdet og bygningen)
400-405-M01-B011.jpg Båter Berlin 1910 til 1919 Berlin Tatt fra Fredheim, Kaia til Meråker Bruk nedenfor riksveien. (Riksveien og jernbanen mellom gjerdet og bygningen)
400-405-M01-B013.jpg Bygninger Fredheim 1910 til 1919 Bakgården/Inngang/artrium Fredheim, der leieboere Anna og Harald er trolig leid i 1.etg. Anna Hansen på benken er huseieren med sønn Harald. Alle de andre er trolig leieboere, også babyen
400-405-M01-B015.jpg Bygninger Fredheim 1910 til 1919 Haugenbakken Dette bildet er tatt ca. 1910 og viser tre av husa i Sollihaugen (Haugenbakken). Det øverste huset er Morset, satt opp i 1894. Huset hadde før stått i Langvika ved Foldsjøen. Til venstre har vi Fredheim, opprinnelig banemester Gulbrand Hansens hus, fra ca. 1885. Her ble Malvik kommunes første herredsstyremøte avholdt i 29. januar 1891. Malvik ble utskilt som eget herred fra Strinda fra 1. januar 1891. Huset til høyre hadde navnet Arneberg, bygd i 1889. Her hadde A/B Jämtlandsbruket kontorer. Lorentz Øwre kjøpte eiendommen i 1954. Revet 1972. Fotograf: Gustav Hansen, født 1890 (sønn av banemester Hansen)
400-405-M01-B017.jpg Bygninger Fredheim 1910 til 1919 Fredheim inngangsparti
400-405-M01-B018.jpg Bygninger Fredheim 1910 til 1919 Epletrær i full blomst foran veggen på fredheim.
400-405-M01-B020.jpg Bygninger Fredheim 1910 til 1919 Fredheim fra div posisjoner. Jernbane ser du som markert skjæring. Veien er bak gjerdet
400-405-M01-B021.jpg Bygninger Fredheim 1910 til 1919 Vinterbilde Fredheimmidt i bildet, bak fredheim ser vi Morseth, til høyre Arneberg
400-405-M01-B022.jpg Bygninger Fredheim 1910 til 1919 Vinterbilde Fredheimmidt i bildet, bak fredheim ser vi Morseth, til høyre Arneberg
400-405-M02-B002.jpg Bygninger Halstad 1910 til 1919 Halstad Jensengården
400-405-M02-B003.jpg Båter Flåttån 1910 til 1919 Her får flåttån i slep ut fjorden med retning mot england. Denne ble bygd i "Stasjonsfjere" med kompakt materialer fra Meråker Bruk. (trelast i avansert frakt). Beklagelig så gikk det med en under utglidningen. (ble klemt fast og floa tok ham slik at han druknet)
400-405-M02-B004.jpg Båter Berlin 1910 til 1919 Bilder fra grønberg under 1. verdenskrig "Berlin" ligger på bukta.
400-405-M02-B005.jpg Oversikt fjæraområde Flåttån 1910 til 1919 Nygårdskaia med utsyn over flåttån der den ligger i fjæra klar for utglidning og sjøsetting
400-405-M02-B006.jpg Meråker Bruk a/s Meråker bruk 1910 til 1919 Meråker bruk. (tatt fra jernbanebroa)
400-405-M02-B007.jpg Landskap Hommelvikbukta 1910 til 1919 Kveldsbilde utover Hommelvik bukta. Tatt fra Fredheim
400-405-M02-B009.jpg Oversikt Grønberg Sollihaugen 1910 til 1919 Fra kalender 2007 I forkant, nede ved sjøen, ser vi lagerskurene som raste ut under siste krig. Ovenfor «Bratt-Kaia» ligger Solli kassefabrikk (med hvitt tak) og våningshuset til Ner-Sollia. Lengre fram langs fjorden har vi «Kis-tomta» med kai og dernest Hommlevik verft og støperi. Elvebakken ligger i forkant av jordet til Hallstad gård.
400-405-M02-B010.jpg Oversikt fjæraområde Flåttån 1910 til 1919 Flåttån for utskiping
400-405-M02-B011.jpg Båter Flåttån 1910 til 1919 Slepebåten liggende klar for å frakte flåttån når den kommer på vannet.
400-405-M02-B012.jpg 1. Verdenskrig Berlin 1910 til 1919 Berlin ligger på fjorden under 1.verdenskrig.
400-405-M02-B013.jpg Ulykker Lokkutforkjøring 1910 til 1919 Damplokket "Eystein" står på sine skinner med 2 stolte lokkførere som posserer foran. På Malvik Stasjon.
400-405-M02-B015.jpg Ulykker Malvik stasjon 1910 til 1919 Lokomotiv, Leiv, Tog, Togulykke, Avsporing, Malvik stasjon
400-405-M02-B016.jpg Ulykker Malvik stasjon 1910 til 1919 Lokomotiv, Leiv, Tog, Togulykke, Avsporing, Malvik stasjon
400-405-M02-B018.jpg Bygninger Singsås stasjon 1910 til 1919 Singsås stasjon Gustav Hansen tjenestegjorde som telegrafist her fra 4,11,1912
400-405-M02-B019.jpg Bygninger Singsås Stasjon 1910 til 1919 Singsås stasjon Gustav Hansen tjenestegjorde som telegrafist her fra 4,11,1912
400-405-M07-B001.jpg Null Fredheim 1910 til 1919 Nedenfor veien ved Fredheim
400-405-M07-B002.jpg Null Fredheim 1910 til 1919 Nedenfor veien ved Fredheim
400-405-M07-B003.jpg Meråker Bruk a/s Fredheim 1910 til 1919 Meråker bruk. bygninger
400-405-M09-B000.jpg Oversikt Null 1910 til 1919 Bildet fra karslyst mot sannan og solbakken
400-405-M09-B001.jpg Oversikt sentrum Null 1800 til 1899 Hommelvik sentrum Utsikt fra Moløfta ca 1890. Vi ser Bruketskaia, Millerkaia og Os-Hommelviken kopparvärk. Jakobsli (lagets museum), Moheim, Hedvigslund, losjelokalet og Moan C (i dag Torggården) er med på bildet.
400-405-M09-B002.jpg Oversikt sentrum Sentrum 1800 til 1899 Hommelvik sentrum. Bildet er fra ca 1878-79. Hommelvik kirke ble ferdig i 1878 Jernbanen ble ferdig i 1883. Ser ut til at jernbanesporene er nylig lagt
400-405-M09-B003.jpg Oversikt Brygghaugen 1910 til 1919 Brygghaugen med jernbanekai 1 Kiskaia
400-405-M09-B004.jpg Meråker Bruk a/s Haugenbakken 1910 til 1919 Meråker bruk
400-405-M09-B005.jpg Bygninger Brygghaugen Null Brygghaugen
400-405-M09-B007.jpg Bygninger Brygghaugen Null Brygghaugen
400-405-M10-B042.jpg Bygninger Hesttrøa 4 1910 til 1919 Hestrøa 4 Byd i 1906 Glassplatenegativ
400-405-M14-B000.jpg Oversikt sentrum Null 1910 til 1919 Hommelvik sntrum
400-406-M02-B000.jpg Portrett Null Null Barn med sin bamse sitter på bordet
400-406-M02-B001.jpg Dokument Null Null Barn med sin bamse sitter på bordet
400-406-M02-B167.jpg Ulykker Brakstadgården Null Etter brannen av brakstadgården
400-406-M03-B292.jpg Ulykker Halljalet i Hommelvik 1950 til 1959 Dobbelbilde (fra begge retningene) NSBbuss som kjørte av veien ved nedkjøringa til Buås Indre. Sjåfør Øystein Sneisen
400-409-B000.jpg Båter Djupvasskaia Null Djupvasskaia Lasteskipet «Norwachport» ligger til kai. A/S Djupvasskaia startet bygginga av nytt kaianlegg i 1945. Anlegget hadde fra starten i 1946 jevn trafikk basert på svensk transitt. Fra 1947 - 1957 ble det skipet over 430.000 tonn forskjellige typer last, pluss 34.277 tonn standard trelast. (Kilde: Forbord Malvik Bygdebok V - Foto: Henrik Svedahl)
400-409-B001.jpg Kjøretøy Null Null Motorsykkler med sidevogn. Ene registrert på eier i Fanrem (U-65)
400-409-B003.jpg Portrett Null Null Gustav Granaas
400-409-B004.jpg Kjøretøy Null Null Drosje U-4484 "PONTIAC" Rolf Stav med sin Drosje U-4484. En PONTIAC. Stav utenfor med Torvald og Anna Svedal.
400-409-B005.jpg Dokument Null Null Baksiden på 400-409-b006
400-409-B006.jpg Kjøretøy Null Null Varebil "Freia sjokolade"
400-409-B007.jpg Montasje Null Null Postkort Montasje Bergli - 27.mars 1964 Utsyn over Hommelvik
400-409-B008.jpg Dokument Null Null Teksten til 400-409-b007
400-409-B009.jpg Bygninger Null Null Betong mur markert "Skammens mur"
400-409-B010.jpg Jakt/Fiske/Fritid Null Null 5 karer som sitter ved et meget stort grantre. Innerst innenfor Rolstan i slåttdalen Gustav Granaas bak til venstre
400-409-B011.jpg Portrett Null Null 2 menn i uniform
400-409-B012.jpg Portrett Null Null Hjertelig gratulation på 5 aarsdagen ifra oss alle paa Svedahl Mann med jente på fanget
400-409-B016.jpg Båter Null Null Båt på slippen. Ombygging
400-409-B017.jpg Båter Null Null Båt på slippen, Tatt fra Jensengården Ombygging
400-409-B018.jpg Båter Null Null Båt på ved Djupvasskaia Ombygging
400-409-B031.jpg Kjøretøy Sannan Null Trafikkulykke u-6443 Vognkortet ligger som pdf i samme mappe
400-410-M03-B067.JPG Portrett Null Null Joralf Gjerstad og Rigmor Sneisen (snåsamannen)
400-411-M01-Glassplater-B000.JPG Arbeidsliv Bomman Null Kjerrattens oppsamling av tømmer fra tømmerlensene Bomman Sandfjæra og Sveian i bakgrunnen.
400-411-M01-Glassplater-B001.jpg Arbeidsliv Hommelvik Bruk Null Kjerrattens oppsamling av tømmer fra tømmerlensene Bomman Sandfjæra og Sveian i bakgrunnen.
400-411-M01-Glassplater-B002.jpg Arbeidsliv Hommelvik bruk Null Utsnitt Sandfjæra, Smeplassen, Sveian, Lia, Moan, Wutudal, Bjørklia, Husdal.
400-411-M01-Glassplater-B003.JPG Hommelvik Bruk Hommelvik bruk 1910 til 1919 Hommelvik Bruk Tatt fra Riksveien retning Karslyst. se spesielt på broen over Homla
400-411-M01-Glassplater-B004.jpg Hommelvik Bruk Hommelvik bruk Null Hommelvik Bruk Tatt fra Riksveien retning Karslyst. se spesielt på broen over Homla
400-411-M01-Glassplater-B005.jpg Hommelvik Bruk Hommelvik Bruk Null Hommelvik Bruk Tatt fra Riksveien retning Karslyst. se spesielt på broen over Homla
400-411-M01-Glassplater-B006.JPG Hommelvik Bruk Hommelvik Bruk Null Hommelvik Bruk Tatt fra Riksveien retning Karslyst. Utsnitt
400-411-M01-Glassplater-B007.JPG Hommelvik Bruk Hommelvik Bruk Null Hommelvik bruk. Utsnitt "Slusesystem over Homla. Lite omtale
400-411-M01-Glassplater-B008.JPG Sport fotball Idrettsplassen 1930 til 1939 Hommelvik idrettslag C-lag 1935 Foran f.v: Olaf Garberg, Nils Wikmark, Ole Dahle Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimul, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug.
400-411-M01-Glassplater-B009.jpg Sport fotball Idrettsplassen 1930 til 1939 Hommelvik idrettslag C-lag 1935 Foran f.v: Olaf Garberg, Nils Wikmark, Ole Dahle Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimul, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug.
400-411-M01-Glassplater-B010.jpg Sport fotball Idrettsplassen 1930 til 1939 Hommelvik idrettslag C-lag 1935 Foran f.v: Olaf Garberg, Nils Wikmark, Ole Dahle Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimul, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug.
400-411-M04-Landskap-B000.jpg Motorvei utbygging Bostadhuset 1900 til 1909 Motorvei Slik så det ut! Høibyveien med «Bostadhuset» (omtrent der parkeringa ved veibommen er i dag). Bildet er tatt ved bygging av nye E6 på slutten 1980-tallet. Stavsjøtunellen ble åpnet våren 1990 og i 2019 er det planlagt oppstart av utvidelse til til firefelts motorvei i området. Foto: Aasback Motorvei Slik så det ut! Høibyveien med «Bostadhuset» (omtrent der parkeringa ved veibommen er i dag). Bildet er tatt ved bygging av nye E6 på slutten 1980-tallet. Stavsjøtunellen ble åpnet våren 1990 og i 2019 er det planlagt oppstart av utvidelse til til firefelts motorvei i området. Foto: Aasback
412-M01-Bildene-B000.jpg Utstilling Rådhuset 2010 til 2019 Utstillern i Rådhuset 2012 av fotograf Odd Rune Wang. "Nye historier" Historielaget Hommelviks Venner stiller ut bilder av historisk betydning med at det enten har blitt historisk eller er i ferd med å bli historisk. Det kan være at det du ser på bilde ikke lengre er slik det ser ut, eller at det kommer til å forsvinne i nær fremtid. Det kan også være at det er tatt vare på slik at det ikke forsvinner med det første. Bildene er tatt av Historielagets medlem, Odd Rune Wang bosatt på Grønberg, men opprinnelig fra Bodø. Alle bildene er tatt i Malvik Kommune. De fleste bildene er tatt med en forholdsvis ny teknikk som kalles for HDR (High dynamic range) Høyt dynamisk område, og går ut på å ta tre eksponeringer, fortrinnsvis med stativ, hvor en eksponering er overeksponert, en eksponering er normaleksponert og en eksponering er undereksponert. Dvs. et lyst, et normalt og et mørkt bilde som da legges oppå hverandre på datamaskinen og justeres til et akseptabelt resultat. Dette er gjort i et program som heter Photomatix, men det finnes også andre programmer for dette. Bilden er tatt i RAW-format. Bildene kan også ses på facebook: Hommelvik & Malvik-bilder Før & Nå http://www.facebook.com/groups/268178586635149/ Se Historielaget Hommelviks Venner hjemmeside: http://www.hommelviksvenner.no/ God fornøyelse:
412-M01-Bildene-B001.jpg Utstilling Stasjonsfjæra 2010 til 2019 Skarv i stasjonsfjæra
412-M01-Bildene-B002.jpg Utstilling Abrahallen 2000 til 2009 Abrahallen Natt
412-M01-Bildene-B003.jpg Utstilling Stasjonsfjæra 2010 til 2019 Historisk tre stasjonsfjæra
412-M01-Bildene-B006.jpg Utstilling Rota 2010 til 2019 Naust i Rota
412-M01-Bildene-B007.jpg Utstilling J.Nygaardsv gt 2010 til 2019 Rød trønderlån sentrum
412-M01-Bildene-B009.jpg Utstilling Stasjonsfjæra 2010 til 2019 Haust & Haust Stasjonsfjæra
412-M02-utstillingen-B001.jpg Utstilling Stasjonsfjøra 2010 til 2019 Skarv i stasjonsfjæra
412-M02-utstillingen-B002.jpg Utstilling Abrahallen 2000 til 2009 Abrahallen natt
412-M02-utstillingen-B003.jpg Utstilling Stasjonsfjæra 2010 til 2019 Historisk tre stasjonsfjæra
412-M02-utstillingen-B006.jpg Utstilling Rota 2010 til 2019 Naust i Rota
412-M02-utstillingen-B007.jpg Utstilling J.Nygaardsv gt 2010 til 2019 Rød trønderlån i sentrum
412-M02-utstillingen-B008.jpg Utstilling Stasjonsfjæra 2010 til 2019 Nust & Høst
412-M02-utstillingen-B009.jpg Utstilling Tårngården 2010 til 2019 Hommelvik Frisørsenter Tårngården
412-M02-utstillingen-B010.jpg Utstilling Tårngården 2010 til 2019 Hommelvik Frisørsenter Tårngården
450-001-00-B000.JPG Dokument Null 1950 til 1959 Omslag på negativene
450-001-00-B001.JPG Dokument Null 1950 til 1959 Omslag på negativene
450-001-M00-B000.JPG Misjon Bedehuset i H.vik 1940 til 1949 Gruppe fra bedehuset misjonsforening barnegruppe Søndagsskole på bedehuset. Bak til venstre misjonær Sigrid Risan, til høyre Rolf Hofstad. 1.rekke f.v.: Randi Thoresen Evjen (f.1940), Jorun Normann, Greta Normann, NN, Martha Helene Thyholt, NN, Johan Jensen (f. 1940). 2.rekke f.v.: NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN. 3. rekke fv.: NN, Tordis Normann, Anne Gerd Røsten(f 1940), Birgit Bostad Flataker (1937), Anne Brit Richstad Eriksen, NN, Jostein Thyholt
450-001-M01-B000.jpg 17. Mai Null 1950 til 1959 17. mai- toget fotografert i Bergskogen på tur til Gammelhjemmet på Nesset. Harald Larsen ser på fotografen og smiler. ca 1957
450-001-M01-B001.jpg 1. Mai Hommelvik 1950 til 1959 1. mai- toget på mars gjennom sentrum, Stasjonsgårdene i bakgrunnen. Kristian Fuglem er flaggbærer foran Framlaget/AUF
450-001-M01-B002.jpg 17. Mai Hommelvik 1950 til 1959 17. mai- toget runder hjørnet ved Tårngården/ Pettersen- gården (Karlsrud). Bergs Fargehandel holdt til i gården på denne tida. Tor Arne Løvås ser mot fotografen og smiler.
450-001-M01-B003.jpg 17. Mai Hommelvik 1950 til 1959 17. mai- toget har stilt opp på skolegården. Hommelvik skole, Malvik Realskole.
450-001-M01-B004.jpg Gruppe Hommelvik 1950 til 1959 Fra v. Anne Marie Eggesbø f. Andersen og Anne Bjørg Løvås. Bildet er tatt på Brandsletta med Andersen- eiendommen i bakgrunnen. Bildet tatt sist på 50- tallet
450-001-M01-B005.jpg Skole Hommelvik 1950 til 1959 Bilde fra skolegården, Malvik Realskole i bakgrunnen. To barn snur seg,Hans Eriksen til venstre og Oddvar Hammer. Sistnevnte bosatte seg senere i Fredrikstad
450-001-M01-B006.jpg Gruppe Hommelvik 1950 til 1959 Fra v. Anne Bjørg Løvås og Anne MarieEggesbø f. Andersen. Bildet er tatt på jernbanestasjonen, tysk bunkers bak til høyre.
450-001-M01-B007.jpg Musikkorpset Hommelvik 1950 til 1959 Hommelvik Musikkorps med Thomas Byberg i spissen marsjerer ned Østre Kirkeveg mellom Tårngården (Karlsrud) og Eidemhuset . 1. rekke fra venstre: Egil Hansen, Nils Spets, Alfred Spets Butikkdøra til Georg Pettersen.
450-001-M02-B000.jpg Mennesker Hommelvik 1950 til 1959 Karen Løvås måker snø hjemme på Vonheim i Selbuvegen 4 (Nyløfta)
450-001-M02-B001.jpg Mennesker Null 1950 til 1959 Anne Bjørg Løvås
450-001-M02-B002.jpg Gruppe Null 1950 til 1959 Karen Løvås med barna Anne Bjørg og Tor Arne Selbuvegen 4, Nyløfta
450-001-M02-B003.jpg Mennesker Hommelvik 1950 til 1959 Karen og Ivar Løvås med sønnen Tor Arne hjemme i Selbuvegen.
450-001-M03-B000.jpg Skole Hommelvik 1950 til 1959 Jenter fra 8. klasse foran Realskolebygget. fra v. Jorunn Nordmann, Anne Britt Fosmo, Guri Vikhammer Klæbo. Foran Aud Vårvik
450-001-M03-B001.jpg Mennesker Hommelvik 1950 til 1959 Jenter fotografert ved Idrettens Hus. F.v.: Grete Skjønsby gift Reberg, Anne Mari Andersen, Anne Bjørg Løvås. Disse er født i 1939 og hadde håndarbeid i kjelleren.
450-001-M03-B002.jpg Bygninger Hommelvik 1950 til 1959 Huset til Nelly og Sverre Larsen på Grønberg se også bilde nr 450-001-M03-B003, 04, 05 og 06
450-001-M03-B003.jpg Null Hommelvik 1950 til 1959 Huset til Nelly og Sverre Larsen på Grønberg se også bilde nr 450-001-M03-B002, 04, 05, 06
450-001-M03-B004.jpg Null Hommelvik 1950 til 1959 Huset til Nelly og Sverre Larsen. se bilde 450-001-M03-B002, 003, 005 og 006
450-001-M03-B005.jpg Null Hommelvik 1950 til 1959 Huset til Nelly og Sverre Larsen på Grønberg se også bilde nr 450-001-M03-B002, 003, 04 og 06
450-001-M03-B006.jpg Null Hommelviik 1950 til 1959 Huset til Nelly og Sverre Larsen på Grønberg se også 450-001-M03- B002, 004, 005 og 006
450-001-M03-B007.jpg Bading Sandfjæra 1950 til 1959 Utflukt i Sandfjæra. Nr 3 fra venstre er Nelly Larsen, deretter Karen Løvås med sønnen Tor Arne De to til høyre er ukjent.
450-001-M04-B000.jpg HIL Hommelvik 1950 til 1959 Fotballtrening på fotballbanen på Mogjerdet. Fra venstre Kolbjørn Moum, Harald Hammer, Finn Radmann og Tor Sæter. Iflg Anne Bjørg Rossbach er mannen til venstre Kolbjørn Moum som den gang bodde på Mogjardet.
450-001-M04-B001.jpg Konfirmanter Hommelvik 1950 til 1959 Konfirmanter foran Hommelvik kirke. Fra venstre Arne Halseth, Johan Jensen og Asbjørn Andersen.
450-001-M04-B002.jpg Konfirmanter Hommelvik 1950 til 1959 Konfirmanter foran Hommelvik kirke. Fra venstre Arne Halseth, Johan Jensen og Asbjørn Andersen. Alle født i 1940.
450-001-M05-B002.jpg Null Hommelvik 1950 til 1959 Anne Bjørg Løvås gift Rossbach til høyre, ukjent dame til venstre
450-001-M05-B003.jpg Null Null 1950 til 1959 Null
450-001-M05-B004.jpg Null Null 1950 til 1959 Null
450-001-M05-B005.jpg Null Null 1950 til 1959 Null
450-001-M05-B006.jpg Null Null 1950 til 1959 Null
450-001-M05-B007.jpg Null Null 1950 til 1959 Null
450-001-M06-B000.jpg Null Null 1950 til 1959 Ansatte på Hommelvik Bruk med familie på båttur med ruteskipet "Agdenes" innover Trondheimsfjorden. fra v. Kristian Nevermo og Egon Brandslet
450-001-M06-B001.jpg Null Trondheimsfjorden 1950 til 1959 Ansatte på Hommelvik Bruk med familie på båttur med ruteskipet "Agdenes" innover Trondheimsfjorden. Her Anne Mari Andersen
450-001-M06-B002.jpg Null Null 1950 til 1959 Ansatte på Hommelvik Bruk med familie på båttur med ruteskipet "Agdenes" innover Trondheimsfjorden., Anne Bjørg Løvås til venstre
450-001-M06-B003.jpg Null Null 1950 til 1959 Ansatte på Hommelvik Bruk med familie på båttur med ruteskipet "Agdenes" innover Trondheimsfjorden. Anne Mari Andersen til venstre.
450-001-M06-B004.jpg Null Null 1950 til 1959 Ansatte på Hommelvik Bruk med familie på båttur med ruteskipet "Agdenes" innover Trondheimsfjorden. Anne Mari Andersen i forgrunnen.
450-001-M07-B000.jpg Null Hommelvik 1950 til 1959 Sommerdag. Harald Larsen til venstre, et barnebarn av toller Stavem og Tor Arne Løvås.
450-001-M07-B001.jpg Null Hommelvik 1950 til 1959 Sommerdag i Sandfjæra. Karen og Ivar Løvås.
450-001-M07-B002.jpg Null Hommelvik 1950 til 1959 Sommerdag i Sandfjæra, Impregneringsverkstedet på Nygården i bakgrunnen.
450-001-M07-B003.jpg Null Null 1950 til 1959 Hyttetur på hytta til fam Bostad i Venna Anne Bjørg Løvås bak til venstre, Gerd Granås til høyre. Brit Wikmark foran
450-001-M08-B001.jpg Null Null 1950 til 1959 Gunnar Larsen på trappa i Selbuvegen 4
450-001-M08-B002.jpg Gruppe Null 1950 til 1959 På tunet i Movegen Foran fra venstre Tor Arne Løvås, Karl Kristian Haugen, Åke Brandslet, NN. Bak fra venstre NN og Rolf Steinar Stav
450-001-M08-B003.jpg Gruppe Null 1950 til 1959 Fra venstre Harald, Larsen, Gunnar Larsen, Tor Arne Løvås.
450-001-M08-B004.jpg Null Null 1950 til 1959 Vennegjeng på tur i Løfta. Fra venstre Rolf Steinar Stav, Karl Kristian Haugen (?), Åke Brandslet (?), Tor Arne Løvås Bebyggelsen på Lundbergflata i bakgrunnen
450-001-M08-B005.jpg Gruppe Null 1950 til 1959 Vennegjeng på tur i Løfta. Fra venstre Åke Brandslet (?), Karl Kristian Haugen (?), Rolf Steinar Stav og Tor Arne Løvås
450-001-M08-B006.jpg Oversikt Mogjerdet Null 1950 til 1959 Harald Larsen foran inngangen til Folkets Hus
450-001-M08-B007.jpg Gruppe Null 1950 til 1959 NN bak til venstre. Foran fra venstre Åke Brandslet, Tor Arne Løvås, Karl Christian Haugen, Rolf Steinar Stav og Roar Nevermo. Bildet er tatt i hagen i Selbuv 4. Bebyggelsen i Maivegen i bakgrunnen.
450-001-M08-B008.jpg Portrett Selbuvegen 4 1950 til 1959 Tor Arne Løvås og Randi Lundberg (gift Vordal). Tor Arne med ( den berømte) skilpadda til Løvås i hendene. Bildet er tatt i Løfta (Selbuvegen 4).
450-001-M10-B000.jpg Gruppe Gammelløfta 1950 til 1959 På trappa i Lunden. Bak Brit Jørgensen, foran th Roger Snustad og tv hans søskenbarn Tove Kvande
450-001-M10-B001.jpg Null Gammelløfta 1950 til 1959 Roger Snustad i Lunden i Gammelløfta
450-001-M10-B002.jpg Null Null 1950 til 1959 Roger Snustad med trehjulsykkel foran"Smuttet" i Lunden
450-001-M10-B003.jpg Null Gammelløfta 1950 til 1959 Øystein Larsen på trappa i Lunden, Gammelløfta
450-001-M10-B004.jpg Null Null 1950 til 1959 Ingen kjente
450-001-M10-B005.jpg Null Gammelløfta 1950 til 1959 Elin Søberg og Roger Snustad fotografert i Lunden i Gammelløfta
450-001-M10-B006.jpg Null Gammelløfta 1950 til 1959 Øystein Larsen og Roger Snustad på kjelken i gården i Lunden.
450-002-M01-Bonaunet-B001.JPG Bygninger Null Null Gård Bonaune Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B002.JPG Bygninger Null Null Gård Bonaune (Redigert) Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B003.JPG Brudebilde Null Null Diamantbryllup dag Hjemme på Gården Bonaune Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B004.JPG Gruppe Null Null Gruppebilde søskenflokk Bonaunet. Forran fra Venstre: Margot Sandmark, Karen Hansen Einar Bonaunet Reidun Haugan Olaf Bonaunet Bak fra Venstre: Magne Bonaunet, Haakon Bonaunet,Jørgen Bonaunet, Arne Bonaunet og Rolf Bonaunet (sønn av Jørgen), men vokste opp som en bror.
450-002-M01-Bonaunet-B005.JPG Gruppe Null Null Slektstreff etter Karen og Ole Bonaunet på gården Bonaune i Mostadmark.
450-002-M01-Bonaunet-B006.JPG Brudebilde Amdal Null Grupper Menesker Brudebilde Halfrid og Rolf Bonaunet i Amdalin Sitende forran f.v. Ketil Bonaunet, Kåre Sandmark, nn, Brit Bonaunet, Kristin Haugan, NN, Emil Haugan. 1. rekke fra brudepare mot høyre: Karen Bonaunet, Ole Bonaunet, Jørgen Bonaunet, Petra Bonaunet, Reidun Haugan, Gunvor Torshaug, Else Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B007.JPG Brudebilde Mostadmark Samfunnshus 1970 til 1979 Karen og Ole hadde diamant bryllupsdag 23. april 1972. hadde 9 barn, 21 barnebarn og 24 oldebarn på dagen. Karen er født i Dagsten i 1891 og Ole er født i Amdal 1888 overtok gården Bonaunet i Mostadmark i 1918. Overlot gården til Einar for noen år siden(1972) På bildet er forsamlingen som var med å feire dagen i Mostadmark Samfunshus den -----1972 1.Rekke f.v: Steinar Leirvik, Per Kristian Gjølmesli, Ole Jørgen Austli, Roar Helge Bonaunet, Jorunn Haugan, Jorid Bente Bonaunet, Jan Erik Sæheim, Jahn Harry Kristiansen, Anne Karin Kristiansen, Ann Marit Bonaunet, Kristin Bonaunet, Eli Anita Bonaunet, Tove Bonaunet, Bjørn Roar Hammer, Bjørn Brobak, Stein Rønne, Eli Rønne, Svein Erik Gjølmesli. 2.Rekke f.v: Margot Sandmark, Olaf Bonaunet, Håkon Bonaunet, Magne Bonaunet, Helga Draksten, Karen Bonaunet, Ole Bonaunet Karen Hansen, Øistein Kristiansen (på fanget), Einar Bonaunet, Jørgen Bonaunet, Arne Bonaunet, Reidun Haugan. 3.Rekke f.v: Magli Ansnes(f.Nutudal), Rolf Sandmark, Ruth Bonaunet, Ruth Bonaunet, Paul Nutudal, Åse Nutudal, Marit Bonaunet, Hans Hansen, Gunvor Thorshaug, Petra Bonaunet, Else Bonaunet, Birger Haugan. 4.Rekke f.v: Arne Ansnes Nutudal, Liv Sandmark, Brit Bonaunet Thoresen, Mary Hammer, Ingrid Austli (f.Bonaunet), Ester Rønne (f.Bonaunet),Turid Gjølmesli (f.Bonaunet), Inger Astrid Sæheim, Halfrid Bonaunet. Kari Kristiansen, Oddny Leirvik, Karin Nikolaisen, (Marit Nikolaisen i armene), Kristin Haugan 5.Rekke f.v: Øivind Kristiansen, Otto Rønne, Haldor Kringhaug, Svein Olav Nikolaisen, Gerd Bonaunet, Bjarne Hammer, Gunhild Brobak, Helge Brobak, Emil Haugan, Arne Brobak 6.Rekke f.v: Arnstein Bonaunet, Torleif Austli, Einar Sæheim, Ketil Bonaunet, Rolf Bonaunet, Arne Sandmark, Kjell Bonaunet, Kåre Sandmark, Leif Hansen, Edvin Leirvik, (Randi Leirvik i armene), John Harald Brobak
450-002-M01-Bonaunet-B008.JPG Bygninger Null Null Gård Bonaune Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B009.JPG Brudebilde Mostadmark Samfunnshus 1970 til 1979 Karen og Ole hadde diamant bryllupsdag 23. april 1972. hadde 9 barn, 21 barnebarn og 24 oldebarn på dagen. Karen er født i Dagsten i 1891 og Ole er født i Amdal 1888 overtok gården Bonaunet i Mostadmark i 1918. Overlot gården til Einar for noen år siden(1972) På bildet er forsamlingen som var med å feire dagen i Mostadmark Samfunshus den -----1972 1.Rekke f.v: Steinar Leirvik, Per Kristian Gjølmesli, Ole Jørgen Austli, Roar Helge Bonaunet, Jorunn Haugan, Jorid Bente Bonaunet, Jan Erik Sæheim, Jahn Harry Kristiansen, Anne Karin Kristiansen, Ann Marit Bonaunet, Kristin Bonaunet, Eli Anita Bonaunet, Tove Bonaunet, Bjørn Roar Hammer, Bjørn Brobak, Stein Rønne, Eli Rønne, Svein Erik Gjølmesli. 2.Rekke f.v: Margot Sandmark, Olaf Bonaunet, Håkon Bonaunet, Magne Bonaunet, Helga Draksten, Karen Bonaunet, Ole Bonaunet Karen Hansen, Øistein Kristiansen (på fanget), Einar Bonaunet, Jørgen Bonaunet, Arne Bonaunet, Reidun Haugan. 3.Rekke f.v: Magli Ansnes(f.Nutudal), Rolf Sandmark, Ruth Bonaunet, Ruth Bonaunet, Paul Nutudal, Åse Nutudal, Marit Bonaunet, Hans Hansen, Gunvor Thorshaug, Petra Bonaunet, Else Bonaunet, Birger Haugan. 4.Rekke f.v: Arne Ansnes Nutudal, Liv Sandmark, Brit Bonaunet Thoresen, Mary Hammer, Ingrid Austli (f.Bonaunet), Ester Rønne (f.Bonaunet),Turid Gjølmesli (f.Bonaunet), Inger Astrid Sæheim, Halfrid Bonaunet. Kari Kristiansen, Oddny Leirvik, Karin Nikolaisen, (Marit Nikolaisen i armene), Kristin Haugan 5.Rekke f.v: Øivind Kristiansen, Otto Rønne, Haldor Kringhaug, Svein Olav Nikolaisen, Gerd Bonaunet, Bjarne Hammer, Gunhild Brobak, Helge Brobak, Emil Haugan, Arne Brobak 6.Rekke f.v: Arnstein Bonaunet, Torleif Austli, Einar Sæheim, Ketil Bonaunet, Rolf Bonaunet, Arne Sandmark, Kjell Bonaunet, Kåre Sandmark, Leif Hansen, Edvin Leirvik, (Randi Leirvik i armene), John Harald Brobak
450-002-M01-Bonaunet-B010.JPG Bygninger Bonaunet 1970 til 1979 Bonaunet trolig ført på 1970 Einar og Gunvor har tatt over gården. 2 hjuls traktoren står i låveinngangen
450-002-M01-Bonaunet-B011.jpg Bygninger Bonaunet 1970 til 1979 Bonaunet trolig ført på 1970 Fargelagt Einar og Gunvor har tatt over gården. 2 hjuls traktoren står i låveinngangen
450-002-M02-Sandmark-B000.JPG Gruppe Sandvang Null Familiebilde etter Marie og Haakon Sandmark. Foran fra Venstre: Marie Sandmark, Ingrid Øvre, Signe Hanssen Haakon Sandmark Bak fra Venstre: Oskar Sandmark, Henry Sandmark, Rolf Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B001.JPG Gruppe Sandvang 1940 til 1949 Søsken Sandmark Foran fra venstre: Ingrid Øwre, Henry Sandmark, Signe Hanssen Bak fra venstre: Oskar Sandmark, Rolf Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B002.JPG Bygninger Sandvang 1920 til 1929 Hus hest Rolf Sandmark sitter på hesten Gården Sandvang Mette Sandmark og Meier Sandmark Dette er bygningen før brannen i 1932
450-002-M02-Sandmark-B003.JPG Gruppe Sandvang Null Sandvang Bak f v. Marie Sandmark Gunvor Sandmark (f.Lundberg) I stolen Mette Sandmark og NN
450-002-M02-Sandmark-B004.JPG Jordbruk Sandvang 1920 til 1929 Høy hest høyvogn menesker Høykjøring på gården Sandvang Fra venstre, Rolf Sandmark Haakon Sandmark Arne Sandmark (g.m. Gunnvor Lundberg)
450-002-M02-Sandmark-B005.JPG Gruppe Sandvang 1920 til 1929 Menesker hagebilde gruppe Familiebilde Sandmark Foran fra venstre: Signe Hanssen(f 1924), Marie Sandmark, Ingrid Øwre(på fanget), Mette Sandmark Bak fra Venstre: Arne Sandmark, Rolf Sandmark, Oskar Sandmark, Henry Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B006.JPG Gruppe Sandvang 1950 til 1959 Potetopptaking i Sandmarka (Sandvang) 1957 1. rekke: Arne Sandmark, Solveig Hanssen, Arvid Hanssen 2. rekke: Harald Eriksen, Randi Spets 3. rekke: Solfrid Eriksen, Margot Sandmark, Kjellrun Eriksen, Signe Hanssen, Nelly Lundberg (?) 4. rekke: Aina Øwre og Arvid Fredriksen. Bak til venstre ser vi gården Hågenstad.
450-002-M02-Sandmark-B007.JPG Klassebilde Hommelvik Barneskole 1960 til 1969 Klassebilde 1. klasse 1961/1962 (2.etg øst) 1. rekke: Joar Mathisen, Oddvar Sundt, Svein Røsten, Jan Ole Jøssås, Turid Bjerkan, Steinar Sandmark, Kåre Sandmark, Jan Haldor Bjørkli Sittende på huk Anne Grete Hagenstad. 2. rekke: Aud Lundlie, Ketil Iversen, Richard Boysen, Grethe Midtsand, Liv Elin Skjølberg, Hilde Berg, Bjørn Høiby, Rolf Økstad, Terje Østvang, Stein Svedahl, Trond Johnny Holm, Torbjørn Stamnestrø, Gerd Inger Jøssås. 3. rekke: Tor Gunnar Solem, Willem Plugge, Lærer Kjeldrun L. Kosberg.
450-002-M02-Sandmark-B008.jpg Gruppe Sandvang 1940 til 1949 Sandmarka 1947 "Sandvang Hei, Må vel gi en navneliste: 1. rekke f.v: Marie Sandmark(f.Røkke), Øystein Hanssen, Arne Sandmark, Haakon Sandmark. 2- Rekke f.v: Oskar Sandmark, Elin Sandmark(f.Elin Kristina Anderson fra Leksand) Signe Sandmark(g.Hanssen), Mary Sandmark (g.Hammer), Margot Sandmark (f.Bonaunet) Antar bildet er fra ca 1947. Fra Hushjørnet til Sandvang. (husan står på nåde enda)
450-002-M03-Landskap 1995-B000.JPG Motorvei utbygging Litjmarka 1990 til 1999 E6 utbygging i "litjmarka" Helltunnellen bak fotograffen. Leikeplassen i "Trøa" til høyre. Helltunnelen åpnet for trafikk 18.oktober 1995
450-002-M03-Landskap 1995-B001.JPG Bruer-Demninger Hestmerkdammen 1990 til 1999 Hestmarkdammen mot demningen. Liljer i vannskorpen
450-002-M03-Landskap 1995-B002.JPG Oversikt Lia (innafo Lia 1990 til 1999 Lia Langåsen, Gartneriet, Ottesen (Sandmark vestre) Sandvang
450-002-M03-Landskap 1995-B003.JPG Oversikt Lia (innafo Lia 1990 til 1999 Lia, Langåsen, Furan, skatvalslandet, Frostad, Gartneriet
450-002-M03-Landskap 1995-B004.JPG Oversikt Lia (innafo Sandmarka 1990 til 1999 Hommelvik, Korntrøberget, Sandmarkgrenda, Trøa med bjørkene, Ottesen (Sandmark Vestre)
450-002-M03-Landskap 1995-B005.JPG Oversikt sentrum Øya 1990 til 1999 Hommelvik, Øya, Gotteriflata, Lunden, Djupvasskaia, Stasjonsfjæra, Brukesgården, Ungdomsskolen
450-002-M03-Landskap 1995-B006.JPG Oversikt fjæraområde Lunden 1990 til 1999 Hommelvik, Lunden, Brakka på sannan, Hommelvik Bruk, E6-Avkjørsel 1 ettappe ut stavsjøtunell ferdig.
450-002-M03-Landskap 1995-B007.JPG Oversikt fjæraområde Bruket 1990 til 1999 Korntrøberget, Hommelvik bruk, Båthavna,
450-002-M03-Landskap 1995-B008.JPG Oversikt fjæraområde Bruket 1990 til 1999 Lunden, Hommelvik Bruk, Brakka på sannan, Gotteriflata, Djupvasskaia, Grønberg. Øverst over grønberg ser vi den nye fyllingen for E-6. Sparkjøp ikke bygget.
450-002-M03-Landskap 1995-B009.JPG Oversikt Solbakken Smeplassen 1990 til 1999 Korntrøberget, Hommelvik Bruk, Båthavna
450-002-M03-Landskap 1995-B010.JPG Oversikt Lia (innafo Korntrøberget 1990 til 1999 Korntrøberget, Hommelvik Bruk, Båthavna, Ottesen (sandmark vestre)
450-002-M03-Landskap 1995-B011.jpg Bygninger Hestmarkdammen 1990 til 1999 Hytte på nordsiden av Hestmarkdammen. Byggherre ukjent
450-002-M03-Landskap 1995-B012.jpg Bygninger Hestmarkdammen 1990 til 1999 Hytte på nordsiden av Hestmarkdammen. Byggherre ukjent
450-002-M04-Dronebilder-B000.JPG Dronebilder Sentrum 2020 til 2029 Dronebilde "Tårngården" "Pettersengården" Hommelvik kirke J. Nygårdsvolds gate bakkan Nye Ungdomsskolen
450-002-M04-Dronebilder-B001.JPG Dronebilder Sentrum 2020 til 2029 Tårngården "Pettersengården" Frisørsentret Kakehuset
450-002-M04-Dronebilder-B002.JPG Dronebilder Hommelvik skole 2020 til 2029 Nye Hommelvik Skole, Byggtorget, Homla, Rester av Fyrhuset Hommelvik Bruk, Sandfjæra, Solbakken, Båthavna, Stilasjehuset, Statssalg, Danielstrøa
450-002-M04-Dronebilder-B003.JPG Dronebilder Hommelvik Skole 2020 til 2029 Nye Hommelvik Skole, Byggtorget, Homla, Rester av Fyrhuset Hommelvik Bruk, Sandfjæra, Solbakken, Båthavna, Stilasjehuset, Statssalg, Danielstrøa Lunden, Korntrøberget, Sandmarka, Lia og på toppen Bjørnstad. Forbordsfjellet helt i bakgrunnen
450-002-M04-Dronebilder-B004.JPG Flyfoto Sentrum 1960 til 1969 Hommelvik bruk 1963, Kassern, Moddet, Brukesgården, Bruket, Fyrrommet med murpipa, Homla. Bomman, nysaga, materialtørka, høvleriet, med brikettfabrikken, materialstablene, Hangarden, Sandfjæra, Sandlåven, Nygården, Nedre Solbakken, Øvre Solbakken, Furan, og bak Forbordsfjellet
450-002-M04-Dronebilder-B005.JPG Dronebilder Djupvasskaia 2020 til 2029 Dronebilde sammensatt til panorama Djupvasskaia med Metallico. Her tildekkes sandbotten på Hommelvikbukta med mange kubikk sand. Dette for å tildekke tidligere biljøskade med kreosot flytende utover fra Impregneringsverket på Bygården.
450-002-M04-Dronebilder-B006.JPG Dronebilder Moan 2020 til 2029 Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan
450-002-M04-Dronebilder-B007.JPG Dronebilder Moan 2020 til 2029 Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan
450-002-M04-Dronebilder-B008.JPG Dronebilder Sentrum 2020 til 2029 Dronebilde Sentrum Hommelvik kirke
450-002-M04-Dronebilder-B009.JPG Dronebilder Øya 2020 til 2029 Dronebilde Øya stadion løpebanen mot vest
450-002-M04-Dronebilder-B010.JPG Dronebilder Moan 2020 til 2029 Dronebilde Stsjonsfjæra mot sørvest, Sjøsiden, Hommelvik bro, Saliberget
450-002-M04-Dronebilder-B011.JPG Dronebilder Moan 2010 til 2019 Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan, sentrum, extra
450-002-M04-Dronebilder-B012.JPG Dronebilder Moan 2010 til 2019 Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan Øya, Tårngården, Kirkegården nordre
450-002-M04-Dronebilder-B013.JPG Dronebilder Moan 2020 til 2029 Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan, Saliberget, Sjøsiden, Solbakken, mot Nord
450-002-M04-Dronebilder-B014.JPG Dronebilder Moan 2020 til 2029 Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan
450-002-M04-Dronebilder-B015.JPG Dronebilder Moan 2020 til 2029 Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan, Rampa, Extra, Rådhus 1, Rådhus 2. Malvik Kirke, Lunden, Tårngården,Jernbanen, Stasjonsbygningen
450-002-M04-Dronebilder-B016.jpg Dronebilder Brattalia 2020 til 2029 Brattalia bygningsmassen på sine siste dager. Bildet opp mot Nortura og fryselagret
450-002-M04-Dronebilder-B017.JPG Dronebilder Brattalia 2020 til 2029 Hele bygningsmassen i Brattalia like før rivingen. Fraflyttet
450-002-M04-Dronebilder-B018.JPG Dronebilder Brattalia 2020 til 2029 Gammelhuset i Brattalia like før det ble revet
450-002-M04-Dronebilder-B019.JPG Dronebilder Brattalia 2020 til 2029 Brattalia hovedhuset med Sjøsiden i bakgrunn
450-002-M04-Dronebilder-B020.JPG Dronebilder Nessbakkan 2020 til 2029 Fossen. Siste dagene før dem flyttet ut
450-002-M04-Dronebilder-B021.JPG Dronebilder Nessbakkan 2020 til 2029 Fossen. Siste dagene før dem flyttet ut
450-002-M04-Dronebilder-B022.JPG Dronebilder Nessbakkan 2020 til 2029 Fossen. Siste dagene før dem flyttet ut
450-002-M04-Dronebilder-B023.JPG Dronebilder Nessbakkan 1920 til 1929 Fossen. Siste dagene før dem flyttet ut
450-002-M04-Dronebilder-B024.JPG Dronebilder Nessbakkan 2010 til 2019 Fossen. Siste dagene før dem flyttet ut viser plassering i forhold til stavsjøtunellens inngang
450-002-M04-Dronebilder-B025.JPG Dronebilder Nessbakkan 2020 til 2029 Kariolen står i sitt eget innhup på Fossen gård Nessbakkan
450-002-M04-Dronebilder-B026.JPG Dronebilder Nessbakkan 2020 til 2029 Gårdeiere sitter og funderer over sitt livsverk gå i grus.
450-002-M04-Dronebilder-B027.JPG Dronebilder Nessbakkan 2020 til 2029 Fossen gård fraflyttet og venter på sin skjebne
450-002-M04-Dronebilder-B028.JPG Dronebilder Nessbakkan 2020 til 2029 Fossen gård fraflyttet og venter på sin skjebne. I bakgrunnen ser vi hvor leirraset kommer til å gå
450-002-M04-Dronebilder-B029.JPG Dronebilder Nessbakkan 2020 til 2029 Fossen gård fraflyttet. til høyre ser vi skjebnen som kan ventes. Sørnesset
450-002-M04-Dronebilder-B030.JPG Dronebilder Sørnesset 2020 til 2029 Sørnesset før riving og utbygging
450-002-M04-Dronebilder-B031.JPG Dronebilder Sørnesset 2020 til 2029 Sørnesset etter at utbyggere har holdt på i 2 år
450-002-M05-Situasjoner-B000.jpg Bygninger Sannan 2020 til 2029 Her rives administrasjonsbygget til Stilasjehuset. Her blir det nå leiligheter. Riving av hus 2020
450-002-M05-Situasjoner-B001.jpg Bygninger Sannan 2020 til 2029 Her rives administrasjonsbygget til Stilasjehuset. Her blir det nå leiligheter. Riving av hus 2020
450-002-M05-Situasjoner-B002.jpg Bygninger Sannan 2020 til 2029 Her var det et hus, klart for å bygge leiligheter Det tar ikke lang tid å rive et hus. 2020
450-002-M05-Situasjoner-B003.JPG Bygninger Sørnesset 2020 til 2029 Sørnesset måtte rives for å få frem 2 nye bruer til 4 felts motorvei. Nå er det bare grunnmuren på det siste huset som står, men bravemaskinen til høyre er klar for å ta den også. Nesset sommerfjøset, lunden i det fjerne. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B004.JPG Bygninger Sørnesset 2020 til 2029 Her var det flere bygninger som måtte bøte med livet til fordel for vei. Sørnesset måtte rives for å få frem 2 nye bruer til 4 felts motorvei. Veien bakover ledet opp mot dagens motorvei og v. side på Homla. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B005.JPG Bygninger Sørnesset 2020 til 2029 Riving av hus, her er det grunnmuren på Sørnesset som må gå tapt. En murer har lite å stille opp mot slike krefter. Sterk i klypa. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B006.JPG Bygninger Sørnesset 2020 til 2029 Sørnesset. Bygningene borte og klar for nye utbygginger. En epoke går over til en annen. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B007.JPG Bygninger Sørnesset 2020 til 2029 Sørnesset. Bygningene Før de ble sanert. Bildet fra 6. juni 2020 Utsnitt fra et dronebilde
450-002-M05-Situasjoner-B008.JPG Bygninger Sørnesset 2020 til 2029 Sørnesset. Denne måtte bøte for sanneringen. Bildet tatt få dager før rivingen i november 2020
450-002-M05-Situasjoner-B009.JPG Sport fotball Øya Stadion 2020 til 2029 Fotballkamp på den nyelagte gressmatten på Øya i flombelysning. Kveldsbilde
450-002-M06-B000.jpg Sport Håndball Selbucup 1980 til 1989 Selbucup 1986. Bak f.v.: Randi Leirvik (trener), Marianne Sandmark, Monica Sandmark, Marit Sandmark, Henriette Fagertun, Marianne Aslberg, Unni Elvedal (trener). Foran f.v.: Veronica Jensen, Thea Hogstad, Lisbeth Brandslet, Maria Sivertsen. Liggende foran: Gunilla Schjetne. Spillerne er født i 1976/79
450-002-M07-B000.JPG Arbeidsliv Statoil 1980 til 1989 Statoilstasjonen en vinterdag
450-004-B002.jpg 1. Verdenskrig Null 1910 til 1919 Matroser fra "Berlin" på utflukt under norsk soldat bevokning.
450-004-B003.jpg 1. Verdenskrig Null 1910 til 1919 Tysk matros på kaffebesøk
450-004-B013.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Dame på ski ovenfor Halstad
450-004-B016.jpg 1. Verdenskrig Null 1910 til 1919 Skitrening av "Berlin" matroser
450-004-B017.jpg 1. Verdenskrig Null 1910 til 1919 Skitrening av "Berlin" matroser
450-004-B020.jpg Landskap Null 1910 til 1919 Utflukt med robåt
450-004-B021.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Matros fra Berlin sitter i en stol
450-004-B022.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Matros fra Berlin
450-004-B023.jpg 1. Verdenskrig Null 1910 til 1919 Båten Berlin
450-004-B024.jpg 1. Verdenskrig Null 1910 til 1919 Hjelpekrysseren Berlin innramet vakker blomsterramme
450-004-B025.jpg 1. Verdenskrig Null 1910 til 1919 Ung gutt posserer på trappa med lånt lue fra matros på Berlin
450-004-B026.jpg Portrett Null 1910 til 1919 2 Damer med et lite barn på armen. Forran trappen
450-004-B027.jpg Kulturminner Null 1910 til 1919 Brokaren slik dem var når broen gikk over Homla. Dame på broen
450-004-B028.jpg Oversikt sentrum Hommelvik 1910 til 1919 Oversikt Moan med Eidemgården, Bygården, Jernbanegårdene Grønberg med Rota i bakgrunnen
450-004-B029.jpg Oversikt Grønberg Grønberg 1920 til 1929 Postkort fra Fotograf Norman Bilde 11207 Hommelvik Bilde over Hommelvik med nedre Grønberg Trolig tatt fra Brattalia Helt til høyre ser vi huset til Ole Halstadtrå som ble satt opp 1926. (flyttet fra øverst i Halstadtrøen) kilde Malvik bygdabok
450-004-B030.jpg Bygninger Null 1910 til 1919 Kort fra Kølen, Motiv Stjørdal jernbanestasjon og lokkstall
450-004-B032.jpg Oversikt Mogjerdet Null 1910 til 1919 Parti fra Hommelvik Hus under byggin i Reidar J. Gate Hommelvik skole
450-004-B033.jpg 1. Verdenskrig Berlin 1910 til 1919 Manskap om bord ble underholdt med Hornmusikk
450-004-B034.jpg Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 1910 til 1919 Hommelvik kirke, bruket, Tegelverket
450-004-B035.jpg 1. Verdenskrig Hjemmebesøk 1910 til 1919 Matros fra Berlin på damebesøk
450-004-B036.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Matros fra Berlin
450-004-B037.jpg 1. Verdenskrig Null 1910 til 1919 Utflukt med matroser fra Berlin og damer. Foss i bakgrunnen
450-004-B038.jpg 1. Verdenskrig Null 1910 til 1919 Offiser fra Berlin sammen med 2 damer. Sitter på en tømmerstokk
450-004-B039.jpg Markering Null 1910 til 1919 Samling rundt kaffebordet under en begivenhet. Matros fra Berlin deltar, Gittarspill
450-004-B040.jpg 1. Verdenskrig Null 1910 til 1919 Fru Rothfos (frueene fikk komme på besøk til Offiserene på Berlin
450-004-B041.jpg 1. Verdenskrig Vinterbilde 1910 til 1919 Hommelvik 1915 Offiser fra Berlin med H.Rothfosmed frue
450-004-B042.jpg 1. Verdenskrig Lofjorden 1910 til 1919 Berlin i Lofjorden
450-004-B043.jpg Oversikt Mogjerdet Mogjerdet Mogjerdet Reidar j. Gate
450-004-B044.jpg Landskap Hvalsmoen Bygging av midlertidig bro for frakting av millitert personell og utstyr
450-004-B045.jpg Oversikt Mogjerdet Mogjerdet 1910 til 1919 Mogjerdet tatt fra Gammelløfta
450-005-B002.jpg Bygninger Null 1900 til 1909 Tårngården først på 1900-tallet Eiendommen (der Frisørsenteret holder til i dag) heter Karlsrud, men ble på folkemunne kalt Tårngården. Damen som står alene til venstre var vertinne i kafeen som lå i kjelleren. På trappa står den svenske butikkinnehaveren. Ved gjerdet står fra venstre Johan Pettersen, datteren Petra, Pauline Pettersen og baker Oskar Johansen. På gjerdet sitter fra venstre Peder Pettersen og Trygve Mikalsen - henholdsvis sønn og nevø av Johan Pettersen. Til høyre ser vi (Øvergården» (Kakehuset i dag). Det var handelsmann Carl Johansen som satte opp Karlsrud i 1890. Da bildet ble tatt, omkring 1906, var det smed Johan Pettersen som eide gården. Han hadde smie i Øvergården der han også bodde med familien på dette tidspunktet. Fra gamle regkort: Karlsrud "Pettersengården" " Tårngården"- I forgrunnen ser vi Johan Pettersen med sønnen Georg ? og Paula Pettersen med to av de øvrige barna
450-008-B067.jpg Brudebilde Null Null Bryllup til Kristian Nygaardsvold Albine Nygaardsvold, Johan Nygarrdsvold, xx, Kristian Nygaardsvold
450-008-Enkeltb-B067.jpg Brudebilde Null Null Bryllupet til Kristian Nygaardsvold
450-014-M04-Diverse-B005.jpg Utflukt Øverbygda 1930 til 1939 I følge gutten i hvitt og svart som er Ernst Thoresen, er det Kirsten Thoresen, gift Raaen som er jenta med forkle. I bilen til høyre sitter Finn Hofstad, Magnus Hofstad står til høyre for Rolf Hofstad. Bak Ernst til venstre hans mor Oline f.Evenshaug og hans far Einar Thoresen. Damen bak dem kan muligens være Hjørdis Hofstad, g. Svingen. Bilen til venstre er Einar Thoresen sin og den til høyre er Petter Hofstad sin. Turen gikk til Øverbygda i Selbu i 1931.
450-014-M06-Båter og diverse-B000.jpg Båter Petrine 1920 til 1929 Null
450-018-B042.jpg Slettes Null Null Fotballgruppe ukjent
450-018-B043.jpg Samvirkelaget Null 1930 til 1939 Gruppebilde trolig samvirkelaget som var med på en eller annen samling. Ukjent sted i Trondheim (Røstad?)
450-018-B044.jpg Gruppe Null Null Gruppeebilde 8 herrer i dress. Ukjent
450-018-B045.jpg Gruppe Null Null Gruppebilde 7 herrer og 7 damer sittende forran. Ukjent sted og anledning
450-025-M00-B000.jpg Klassebilde Hommelvik skole 1930 til 1939 3. Klasse Hommelvik Folkeskole 1935 1. Rekke f.v: Ingeborg Brandsleth, Signe Flytliw, Reidun Larsen, Minni Skauge?, Ruth Hammer, Aslaug Fisknes(lærerinne) 2. Rekke f.b: Bjørg Olafsen, Borghild Fredriksen, Gerd Skauge, Målfrid Lundberg, Alfred Bostad, Alf sollihaug. 3. Rekke fra v: Sverre Pettersen, Jørgen Bostad, Kolbjørn Skjetne, Per Torstensen?, Georg Thorshaug
450-025-M00-B002.jpg Dokument Null Null 3. Klasse Hommelvik Folkeskole 1935
450-025-M01-B002.jpg Kjøretøy Null Null 5 menn, 1 dame og en gutt påkjøretur
450-025-M01-B003.jpg Gruppe Granåsen, Hommelvik 1910 til 1919 9 menn på hytta
450-025-M01-B004.jpg Ulykker Meråkerkaia 1940 til 1949 Vrakrestene av Meråkerkaia, bakenden på en stor båt
450-025-M01-B005.jpg Jakt/Fiske/Fritid Null Malvik Dette er jakttider og da tar vi med dette bildet. Det er Petter Olsen Granås som har fått besøk av tidligere jaktkammerat, men alle disse er nå borte. 1.Rekke f.v: John Aasberg "kjent elgjeger", Petter Granås "sjøl", og så er det brødrene Thorvald og Iver Svedahl med hund Skigard
450-025-M01-B007.jpg Gruppe sandskogen Null Ungdommer i Sandskogen
450-025-M01-B008.jpg Musikkorpset Hommelvik 1930 til 1939 Musikkorpset i Hommelvik. 1. mai feiring. Uniformer ala 1936. P23-M01-B001 P41-M01-B107
450-025-M01-B011.jpg Gruppe Null Null Feren 1939
450-025-M01-B012.jpg Arbeidsliv Null Null Skredder, sydame og herrer
450-025-M01-B013.jpg Hommelvik Bruk Null Null Styret avd. 59 1937
450-025-M01-B014.jpg Gruppe Null Null 4 herrer
450-025-M01-B016.jpg Gruppe Null Null Gustav Granaas
450-025-M01-B017.jpg Gruppe Null Null Utflukt med buss
450-025-M01-B018.jpg Gruppe Null Null Dame sammen med bjørketrær
450-025-M01-B019.jpg Gruppe Null Null Herrer sittende 4 stk Står bak 6 stk
450-025-M01-B020.jpg Ulykker Haugenbakken 1940 til 1949 Raset på Haugenbakken. vrakgods på bukta
450-025-M02-B000.jpg Gruppe Gustav Granaas 1930 til 1939 Toddylag hos Gustav Granaas, Kristian Nygaardsvold, Einar Øwre og Petter Brandslet 1934
450-025-M02-B001.jpg Gruppe Null 1930 til 1939 Hommelvik Sjauerlag 1937 1. Rekke f.v: Martin Lundberg, Gudleik Lundberg, og Arne Økstad 2. Rekke f.v: Ola Stokbak, Martin Sundt, Petter Stokbak, NN, Hjalmar Lundberg, Paul Brandslet
450-025-M02-B002.jpg Gruppe Null Null 5 herrer på haugen
450-025-M02-B003.jpg Oversikt Homla Nesdammen Null Nesdammen
450-025-M02-B004.jpg Gruppe Null Null På setra
450-025-M02-B005.jpg Gruppe Bomberget 1940 til 1949 Bomberget Hommelvik en sommerdag 1947 1948 Foran Eugen Berg, Hubert Berg, Liggende ukjent, Harald Melby, Georg Pettersen. Bak: Thorbjørn Auran, Gudmund Berg, Roald Bye, Kristian Nygaardsvold, Egon Sandstrøm og Thorleif Pettersen
450-025-M02-B006.jpg Oversikt fjæraområde Brukestomta 1920 til 1929 Parti fra Hommelvik 1924
450-025-M02-B009.jpg Bygninger Hommelvik Bruk Null Hommelvik Bruk, Kaia ved Homla
450-025-M02-B010.jpg Gruppe Null Null Gruppe ved flaggstanga
450-025-M02-B011.jpg Bygninger Idrettens hus 1910 til 1919 Nøytraliseringsvakta forran huset
450-025-M02-B013.jpg Kulturminner Null Null Bjørnrommet "Slik så det ut her for ca 70-80 år siden"
450-025-M02-B015.jpg Arbeidsliv Grustaket 1930 til 1939 Torghandel i Grustaket ca. 1937 Personene på bildet er fra venstre Olaf Løvseth med sykkel, Bjarne Olafsen, Ottar Lundberg, Finn Haugen, Torstein Berg (bak ham Kåre Halse), Torbjørn Granås, Asbjørn Haug, Gudmund Berg, muligens Reidar Moan, Ivar Auran, Sverre Skjetne og Ragnhild Skauge Fra kalender Torghandel i Grustaket ca. 1937 Personene på bildet er fra venstre Olaf Løvseth med sykkel, Bjarne Olafsen, Ottar Lundberg, Finn Haugen, Torstein Berg (bak ham Kåre Halse), Torbjørn Granås, Asbjørn Haug, Gudmund Berg, muligens Reidar Moan, Ivar Auran, Sverre Skjetne og Ragnhild Skauge
450-025-M02-B016.jpg Oversikt Homla Null Null Foldsjøen, Gamle demningen, Tømmerrenna
450-025-M02-B017.jpg Oversikt Homla Null Null Nesdammen stor vannføring
450-025-M02-B018.jpg Arbeidsliv Brukestomta Null Stableggerne 1993? Sverre Lundberg, NN, Jonne Garberg, NN, Aenold Olafsen, Willy Halseth, NN, Olaf Løvseth, NN, Birger Berg, NN, Oskar Spets og ? Ser ut for at det er på fritiden, Mimrestund
450-025-M02-B021.jpg Etterkrigsdagene Null Null Nygaardsvolds hjemkomst 2 eldre menn og en Dame. Herrene med stokk
450-025-M02-B022.jpg Bygninger Null Null Hommelvik Skole
450-025-M02-B023.jpg Kjøretøy Null Null Materialer surret på bil
450-025-M02-B026.jpg Arbeidsliv Hommelvik Bruk Null Hommelvik bruk
450-025-M02-B027.jpg Meråker Bruk a/s Meråker bruk 1910 til 1919 Meråker bruk, Karslyst i bakgrunnen, Tømmerrennen, Vandringene, Vedstabler, Lemme broa? Fra et annet bilde Meråker bruk Saga tatt fra riksvei 50. Kjerratten helt til venstre. Ikke den som gikk over bomberget, det var senere. Her er den som gikk ned til homla og tok opp tømmeret som ble fløytet ned homla via Nesdammen. Ser ogsp på midten et slussystem for å regulere vandstanden.
450-025-M02-B028.jpg Arbeidsliv Null Null Hommelvik bruk Arbeidere sitter på plankestabbel
450-025-M02-B029.jpg Gruppe Støperiet Null Arbeidere ved støperiet?
450-025-M02-B030.jpg Arbeidsliv Brukestomta Null Plankebæreren. Arbeiderne på Brukestomta med pute på skuldra og plank på skulderen. Bomberget og smeplassen i bakgrunnen. F.v: Willy Halseth, Simon Iversen, Waldemar Forslund, Birger Moan
450-025-M02-B031.jpg Hommelvik Bruk Hommelvik Bruk Null Arbeidere ved Hommelvik bruk 1920 1. Rekke f.v: Peder Halseth, Per Slind, Jørgen Bostad, Alfred Svingen, Kristian Brandslet, Peder Moan, Rolf Moan, Simon Iversen, Oskar Lundberg, Bror Johanson. 2.Rekke fra v: Richard Stokbak, Peder m. Moan, Olaf Undhjem, Anders Østeraas, Erling Bostad, Konrad Erikson,-
450-025-M02-B033.jpg Oversikt Lia (innafo Brokaran Null Homla med gammelbrua, Brokarene, Pottetkjelleren, Kjerratten
450-025-M02-B036.jpg Hommelvik Bruk Null 1930 til 1939 Arbeidere ved Hommelvik bruk ca 1930
450-025-M02-B037.jpg Hommelvik Bruk Null 1920 til 1929 Sagbruksarbeidere,Trelast,gruppe,bebyggelse. Første rekke fra v:Harald Wik.Henrik g Wehn,Gustav Midtsand,Ola Lundberg,Paul Olufsen,formand Berg,John (Benjamin ) Inedergård,Sivert Røsten,Tore Husdal,Martin Trøbak.2.rekke Birger Moan,Reidar,Gustav Spets,Anders Berg,Martin Hofstad,Simon Iversen,Stenbom,Ola Sandmark.John Stokke,Hans Hansen, Bakre r:Nore Berg,Ingvald Auran,Oskar Spets,Martin Røsten,(delvis sjult),John Stokbak,Aksel Løvseth,Lars Myran,Birger Berg,Lars Hansen,Paul Moan,og Svein Berg. Tomtearbeidere ved Meraker Brug 1927 - 28 Foran fra venstre: Harald Wiik, Henrik G. Wehn, Gustav Midtsand, Ole Lundberg, Paul Olufsen, formann Nils Berg, John (Benjamin) Indergård (seinere skomaker i arbeiderboligen «Kassern»), Sivert Røsten, Tore Husdal og Martin Trøbak. Andre rekke: Birger Moan, Reidar Røsten, Gustav Spets, Anders Berg, Martin Hofstad, Simon Iversen, Otto Stenbom, Ole Sandmark, John Stokke og Hans Hansen. Bak: Nore Berg, Ingvald Auran, Oskar Spets, Martin Røsten, John Stokbak, Aksel Løvseth, Lars Myran, Birger Berg, Lars Hansen, Paul Moan, Aksel Næss og Sven Berg.
450-025-M03-B007.jpg Musikkorpset Hommelvik skole 1930 til 1939 HMK anno 1938. På trappa til "Nyskolen" fra 1915 1. Rekke f.v: John Voldmo. Birger Hulaas, Erik Spets. Alfred Spets, Trygve Lysholm. Per Pettersen, Oskar Stokbak og Nils Vikmark. 2. Rekke f.v Arne Røsten, Kristian Dybvik, Einar Nevermo, Ottar Lundberg, Olav Brobak, Edvard Røsten og Thomas Byberg. 3. Rekke f.v: Rolf Aune, Erling Olafsen, Hermann Sveian, Rolf Smiseth og Bernhard Sveian
450-025-M03-B025.jpg Musikkorpset Hommelvik Skole Null Hommelvik Musikkorps HMK oppstilt på trappa Hommelvik skole. 1.Rekke f.v: John Voldmo, Tor Haldberg, Bjørn Jensen, Nils Spets, Løytnant Sigurd Skogstad, Alfred Spets, Egil Hansen, Oskar Stokbak, Olav Brobak, Thormod Larsen. 2. Rekke f.v: Per Pettersen, Peder A. J. Pedersen, Rolf Teigen, Ottar Lundberg, Rolf Smiseth, Harald Lundberg, Bjørn Teigen. 3.Rekke f.v: Birger Sveian, Rolf Aune, Arne Røsten, Leif Brobak, Aksel Østeraas, Herman Sveian, Birger Sivertsen. 4. Rekke f.v: Wilhelm Gundersen, Bernhard Sveian, Sverre Sveian, Øivind Kristiansen
450-025-M07-B000.jpg Arbeidsliv Nygården 1940 til 1949 Bedriftsfotograferi fra 1947 1. Rekkke f.v: Alfred Klefstad, Adolf Gundersen, Karl Aas(bestyrer, Sverre Dreier(kontorfullmektig) og Nils Woldmo. 2. Rekke f.v: Håkon Rygg, Hilmar Gøransson, Odin Løveng, Odin Brandslet, Hans Julsrud, Kristian Wikmark, Nore Berg og John Søberg. 3. Rekke f.v: Arvid Falck, Bernhard Flytli, Robert Granaas, Arne Sollihaug, Peder Reberg, Gustav Sellin, Johannes Myhre. 4. Rekke f.v: Sverre Sivertsen, John Julsrud, Ole Hammer, Oskar Normann, Einar Brandslet Kristian Brandslet, Wilhem Gundersen og Ingvar Røsæg.
450-025-M11-B000.jpg Sport fotball Idrettsplassen 1920 til 1929 Hommelviks første A-lag i fotball. Laget er fotografert på idrettsplassen (foran Folkets Hus) den 6. juni 1926. Hommelvik vant 6 - 2 i åpningskampen mot Ørnulf fra Trondheim. Lagoppstillingen var, 1. rekke fra venstre: Ragnar Saksvik (høyre back), Osvald Stokbak (målmann), Johannes Myhre (venstre back). 2. rekke: Ole Fjeseth (høyre half og kaptein), Ingvald Hansen (senter half), Karl Sneisen (venstre half. 3. rekke: Arne Nygaardsvold (ytre høyre), Ole Granås (indre høyre), Jakob Branslet (senter), Erling Evensen (indre høyre) og Johan Lundberg (ytre venstre).
450-025-M17-Portrett-B000.jpg Portrett Null Null Olaf Lundberg
450-025-M17-Portrett-B001.jpg Portrett Null Null Henrik Svedahl
450-025-M17-Portrett-B002.jpg Portrett Null Null Iver Bjørklie
450-025-M17-Portrett-B003.jpg Portrett Null Null Petter Stav
450-025-M17-Portrett-B004.jpg Portrett Null Null Thorvald Svedahl
450-025-M17-Portrett-B005.jpg Portrett Null Null Petter Roten
450-025-M17-Portrett-B006.jpg Portrett Null Null Thorvald Øwre
450-025-M17-Portrett-B007.jpg Portrett Null Null Andreas Stav
450-025-M17-Portrett-B008.jpg Portrett Null Null Edvart Marken
450-025-M17-Portrett-B009.jpg Portrett Null Null Henrik Øwre ?
450-025-M17-Portrett-B010.jpg Portrett Null Null Karl Melby
450-025-M17-Portrett-B011.jpg Portrett Null Null Kristian Nesbak
450-025-M17-Portrett-B012.jpg Portrett Null Null Johan Grønberg
450-025-M17-Portrett-B013.jpg Portrett Null Null Iver Øwre
450-025-M17-Portrett-B014.jpg Portrett Null Null Ebbe Sveberg
450-025-M17-Portrett-B015.jpg Portrett Null Null Karl Stav
450-025-M17-Portrett-B016.jpg Portrett Null Null Petter Smeplads
450-025-M17-Portrett-B017.jpg Portrett Null Null August Iversen
450-025-M17-Portrett-B018.jpg Portrett Null Null Lorents Øwre
450-025-M17-Portrett-B019.jpg Portrett Null Null Arne Dahl
450-025-M17-Portrett-B020.jpg Portrett Null Null Haagen Skjærvold
450-025-M17-Portrett-B021.jpg Portrett Null Null Kristian Dahl
450-025-M17-Portrett-B022.jpg Portrett Null Null John Høiby
450-025-M17-Portrett-B023.jpg Portrett Null Null Petter Hjeldseth
450-025-M17-Portrett-B024.jpg Portrett Null Null Henrik Sveian
450-028-M010-B000.jpg Portrett Null Null Agnes Venn Gift Larsen og Erling Bromseth Gammelkjærester
450-028-M010-B001.jpg Null Null Null Anders Høyby med familie. Flyttet til USA
450-028-M010-B002.jpg Null Null Null Anna Jøssås f.Fiskvik 1876-1964 og Johan Jøssås 1873-1905 bror til Bergitte Venn
450-028-M010-B003.jpg Null Null Null Anna Venn (Hjelseng) Øra 1882-1941
450-028-M010-B004.jpg Null Null Null Anne Knutsen og Lars Knutsen Gammelplass etter at de reiste til USA
450-028-M010-B005.jpg Null Null Null Anne Knutsen og Lars Knutsen Gammelplass før de reiste til USA
450-028-M010-B006.jpg Null Null Null Bak Kristian Henriksen Sneisen 1892-1918 og Martin Johansen Brobak 1891- Foran Torstein Henriksen Sneisen 1894-1985 og Gustav Pettersen Rolstad 1894-1975
450-028-M010-B007.jpg Bygninger Null Null Bakken Bedehus
450-028-M010-B008.jpg Null Null Null Beret Høyby Fredriksen
450-028-M010-B009.jpg Null Null Null Beret Kvam (Folden) 1885-1965
450-028-M010-B011.jpg Null Null Null Berntine Pettersdatter Rolstad Sneisen 1892-1958 og Kristian Henriksen Sneisen 1892-1918
450-028-M010-B012.jpg Null Null Null Borghild Venn 1903-1991 gift Sneisen og Agnes Venn 1906-1978 Gift Larsen(Øra)
450-028-M010-B013.jpg Null Null Null Borghild Sneisen 1903-1991 og Torstein Sneisen 1894-1986 med sønnen Henrik Torsteinsen Sneisen f 1929
450-028-M010-B014.jpg Null Null Null Borghild Sneisen (Venn) 1903-1991 kopi
450-028-M010-B015.jpg Null Null Null Borghild Sneisen (Venn) 1903-1991
450-028-M010-B016.jpg Null Null Null Brynhild Hjelseng født Høiby
450-028-M010-B017.jpg Null Null Null Brynhild Høyby
450-028-M010-B018.jpg Null Null Null Brødrene (Knutsen) Larsen Lars Kristian Larsen, Johan Martin Larsen, August Larsen, Martinus Larsen Paul Larsen Gammelplassen Reiste til USA i 1879
450-028-M010-B019.jpg Null Null Null Christian Lassen Saxevik.1869-1942
450-028-M010-B020.jpg Null Null Null Christian Lassen Saxevik 1869-1942
450-028-M010-B021.jpg Null Null Null Datter av Frimurer Selsbak
450-028-M010-B022.jpg Null Null Null Foran Marie Mathilde Sneisen 1898-1918, Gustav Rolstad, Agnes Sneisen og Helga Sneisen Bak. Håkon Snustad, John Bonaunet Torstein H. Sneisen, Harald Rognås og Ole J. Venn
450-028-M010-B023.jpg Null Null Null Fotograf Erikson
450-028-M010-B024.jpg Null Null Null Fra v. Gustav Pettersen Rolstad og Torstein Henriksen Sneisen
450-028-M010-B025.jpg Null Null Null Fra v. Oskar Berg 1904-1992,Tore Berg 1909-1979 og Sigrid Berg Risan 1906-1986 Barn av Pauline Berg 1868-1955 f ødt på Viken øvre
450-028-M010-B026.jpg Null Null Null Petter Eidem,Torstein H Sneisen,Olaf Vennberg og Ole J Venn. Nederst fra venstre
450-028-M010-B027.jpg Null Null Null Gudrun Nybrodahl født Rognås (1900-1983) og Torstein Nybrodahl (1895-1964)
450-028-M010-B028.jpg Null Null Null Gunhild Rolstad (1885-1959) gift Lergård
450-028-M010-B029.jpg Null Null Null Gunhild Olsdatter Venn født Bjørgaunet i Lånke (1814-1906)
450-028-M010-B030.jpg Null Null Null Peter Andreas Normann Halvorsplass 1870 Utvandret til USA
450-028-M010-B031.jpg Null Null Null Halvorsplass 1880 årene.1
450-028-M010-B032.jpg Null Null Null Halvorsplass 1880 årene.2
450-028-M010-B033.jpg Null Null Null Halvorsplass 1885
450-028-M010-B034.jpg Null Null Null Hanna Eidem (1859-1937) og Ole Eidem (1860-1937) med barna Ragna Eidem (1884-1972), Petter Eidem (1889-1947) og Torstein Eidem (1896-1971)
450-028-M010-B035.jpg Null Null Null Hanna Eidem (1889-1955) og Petter Eidem (1 889-1947) med sønnen Ole P. Eidem (1916-1997)
450-028-M010-B036.jpg Null Null Null Hanna Ottesen Kokkepike til Saxevik f 1871 i Egge ved Steinkjer
450-028-M010-B037.jpg Null Null Null Hanna Jørgine Pettersdatter Rolstad gift Eidem (1889-1955)
450-028-M010-B038.jpg Null Null Null Henrik Sneisen (1868-1919) og hustru Gunhild Sneisen (1892-1958) med barna Kristian (1892-1918), Torstein Sneisen (1894-1986) og Ragna Sneisen (1902-1964)
450-028-M010-B039.jpg Null Null Null Henrik Snustad (Kringhaug) (1862-1937)
450-028-M010-B040.jpg Null Null Null Henrik Viken (1939-2017)
450-028-M010-B041.jpg Null Null Null Jakob Hulaas (1845-1925) og hustru Ingeborg Hulaas (1847-1916) født Oldermilen
450-028-M010-B042.jpg Null Null Null J. P. Hjelseng
450-028-M010-B043.jpg Barnebilde Null Null Jakop Hulaas Pedersen
450-028-M010-B044.jpg Portrett Null Null Johan J Venn (1885-1973)
450-028-M010-B045.jpg Null Null Null Johan Nilsen
450-028-M010-B046.jpg Null Null Null Johanna Jøsaas (1880-1972) født Fossum i Selbu gift med Iver Jonsen Jøsaas født 1896
450-028-M010-B047.jpg Null Null Null Finnplassen, Sjøli Kristian Rolstad (1887-1941) og hustru Sigrid Johanne Rolstad med barna Gunhild Rolstad (1910-1985) gift Stav, Janna (1912-1996) gift Gaustad og Ella Rolstad (1914-1997)
450-028-M010-B048.jpg Null Null Null Johanna Rolstad(1853-1915) født Jøsås og Petter Rolstad (1849-1910) født Venn
450-028-M010-B049.jpg Brudebilde Null Null Johanna Eidem (1905-1984) født Venn og Torstein Eidem (1896-1971)
450-028-M010-B050.jpg Portrett Null Null Johannes Trondsen Kringhaug født 1885 tok navnet Morseth skomaker
450-028-M010-B051.jpg Null Null Null Jon Olsen Venn (1861-1915) og Kjerstine Venn (1858-1939) født Jøssås
450-028-M010-B052.jpg Null Null Null Jonetta Oldermilen (1857-1951) (Gift med Ole iversen Snustad)
450-028-M010-B053.jpg Null Null Null Jørgine Gjervan f 1852 født Oldermilen, datter av Mali og Tore
450-028-M010-B054.jpg Null Null Null Jørgine Brandslet og Alfred Brandslet
450-028-M010-B055.jpg Null Null Null Karen Folstad (1895-), Ole Folstad (1894-1916) og Marit Folstad (1893-) Nyhus Bakken
450-028-M010-B056.jpg Null Null Null Kari Balstad med familie
450-028-M010-B057.jpg Null Null Null Kari Bonaunet (1865-1930) født Nuttudal fra Amdal i Selbu
450-028-M010-B058.jpg Oversikt Lia (innafo Sannan Null Karslyst Hommelvik, bilde tatt fra Sannan
450-028-M010-B059.jpg Null Null Null Kirsten Venn (1889-1936) født Snustad
450-028-M010-B060.jpg Null Null Null Klassebilde Sneisen Skole ca 1938-39
450-028-M010-B061.jpg Null Null Null Kontoret Contoiret på Verket i 1920 Mostadmark Jernverk
450-028-M010-B062.jpg Null Null Null Kristian H Sneisen (1892-1918)
450-028-M010-B063.jpg Null Null Null Kristian Haugen (1894-1972) Danielshaugen
450-028-M010-B064.jpg Null Null Null Kristian Rolstad (1887-1941) Finnplassen
450-028-M010-B065.jpg Null Null Null Kristine Solihaug til høyre
450-028-M010-B066.jpg Null Null Null Lauritz Nicolai og Wilhelmine Darre Jenssen
450-028-M010-B067.jpg Portrett Null Null Rikard Haugan (1877-1955) var lærer ved Sneisen skole 1913-1939
450-028-M010-B068.jpg Null Null Null Marit Fossen f.Draksten( 1888-1930) og Esten Fossen (1882-1955)
450-028-M010-B069.jpg Null Null Null Marit Høyby Født Narbuvold Tolga
450-028-M010-B070.jpg Null Null Null Marit Kringhaug (1837-1913) født Hulaas
450-028-M010-B071.jpg Null Null Null Marit Torshaug (1895-1973) født Snustad
450-028-M010-B072.jpg Null Null Null Marken Hommelvik
450-028-M010-B073.jpg Null Null Null Meierske på Verket Julie Berg f. 1872 på Inderøya og Anna Venn født Hjelseng
450-028-M010-B074.jpg Portrett Null Null Mikal Pedersen Selbu f.1875 bodde på Gammelplassen
450-028-M010-B075.jpg Bygninger Sneisen 1915 Mostadmarkens Ungdomslag, Mostadmark Ungdomshus, Sneisen. Ble reist i 1912 på gården Sneisen grunn. På bildet (fra rundt 1915) ser vi medlemmer av Mostadmarkens ungdomslag som ble stiftet i 1910. Huset ble revet da det nye samfunnshuset ble reist
450-028-M010-B076.jpg Null Null Null Foran: Agnes Sneisen , bak: Helga Sneisen, Signe Jøsås og Mathilde Sneisen
450-028-M010-B077.jpg Null Null Null Ola Hofsmo og frue.
450-028-M010-B078.jpg Portrett Null Null Ola Kindseth
450-028-M010-B079.jpg Null Null Null Olaf Lundberg i midten med Søskenene Gustav Lundberg og Anna Lundberg
450-028-M010-B080.jpg Null Null Null Olaf Lundberg og Bergitte Lundberg med sønnen Hjalmar Lundberg
450-028-M010-B081.jpg Null Null Null Olaf Vennberg (1896-1916)
450-028-M010-B082.jpg Null Null Null Ole J Venn (1896-1978)
450-028-M010-B083.jpg Null Null Null Ole Pedersen Eidem (1860-1937) Halvorsplassen
450-028-M010-B084.jpg Mennesker Null Null Ole J Venn (1896-1978) ,Karen Venn (1890-1978) gift Jøsås og Serina Venn (1884-1962) gift Volden
450-028-M010-B085.jpg Null Null Null Oluf Venn (1879-1913)
450-028-M010-B086.jpg Null Null Null Oskar Marken
450-028-M010-B087.jpg Null Null Null Oskar Spets (1901-1972) Gift med Ragna Sneisen
450-028-M010-B088.jpg Null Null Null Pauline Viken (1868-1955) gift Berg
450-028-M010-B089.jpg Null Null Null Peder Høyby
450-028-M010-B090.jpg Null Null Null Peder Olav Balstad født 1916 bodde på Jøsås Store
450-028-M010-B091.jpg Null Null Null Peder Draksten og Karen Draksten, Osen, Klæbu
450-028-M010-B092.jpg Null Null Null Peder Uthus (1872-1951) til høyre og Martin Bakmark (1871-1968)
450-028-M010-B093.jpg Null Null Null Petter Jonsen Jøsaas (1849-1932)
450-028-M010-B094.jpg Portrett Null Null Petter Trondsen Kringhaug (1815-?)
450-028-M010-B095.jpg Null Null Null Ragna Spets født Sneisen i 1902 med sønnen Henrik Spets
450-028-M010-B096.jpg Null Null Null Ragna Spets (Sneisen)med Henrik Spets og Einar Spets og Ida Spets født Molund til høyre
450-028-M010-B097.jpg Null Null Null Ragna Svedahl født Eidem (1884-1972) og Olaf Svedahl (1886-1971)
450-028-M010-B098.jpg Null Null Null Ragnhild Rolstad (Nytrøen) Selbu f.1853 og Anders Rolstad (Jøsås)f.1852
450-028-M010-B099.jpg Null Null 1900 til 1909 Richard Kringhaug (1881-1942) og Ragnhild Kringhaug (1878-1952) født Fossum i Selbu med sønnen Haldor Kringhaug (1906-1979)
450-028-M010-B100.jpg Null Null Null Selsbakk, Trondheim
450-028-M010-B101.jpg Portrett Null Null Serine Olsdatter Kringhaug (1875-1965) født Stamnes, bodde i Windom Minnesota USA
450-028-M010-B103.jpg Hus Null 1953 Sørli Høsten 1953
450-028-M010-B104.jpg Null Null 1910 Thomas Fernley April 1910
450-028-M010-B105.jpg Null Null Null Gustav Korsvik f.1887 på Strinden, Tjenestegut,Kvægvokter på Verkensgården
450-028-M010-B106.jpg Brudebilde Null 1933 Tora Sneisen (1907-1995) født Torshaug og Olaf Sneisen (1909-1987)
450-028-M010-B107.jpg Null Null Null Torstein H Sneisen (1894-1986)
450-028-M010-B108.jpg Null Null Null Torstein H Sneisen (1894-1986)
450-028-M010-B109.jpg Null Null Null Torstein K Sneisen (1866-1934)
450-028-M010-B110.jpg Null Null Null Torstein Snustad (1893-1956)
450-028-M010-B111.jpg Null Null Null Torstein Eidem (1896-1971) Halvorsplassen
450-028-M010-B112.jpg Null Null Null Torvald Sneisen (1900-1980) bodde på verkensplassen Dalen, Dala
450-028-M010-B113.jpg Null Null Null Tron Kringhaug f. 1905. utvandret til British Columbia Canada
450-028-M010-B114.jpg Null Null Null Ukjent 1
450-028-M010-B115.jpg Null Null Null Ukjent 2
450-028-M010-B116.jpg Null Null Null Ukjent 3
450-028-M010-B117.jpg Null Null Null Ukjent 4
450-028-M010-B118.jpg Null Null Null Ukjent 5
450-028-M011-B000.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 1
450-028-M011-B001.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 10
450-028-M011-B002.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 11
450-028-M011-B003.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 12
450-028-M011-B004.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 13
450-028-M011-B005.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 14
450-028-M011-B006.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 15
450-028-M011-B007.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 16
450-028-M011-B008.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 17
450-028-M011-B009.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 19
450-028-M011-B010.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 2
450-028-M011-B011.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 20
450-028-M011-B012.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 21
450-028-M011-B013.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 22
450-028-M011-B014.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 4
450-028-M011-B015.jpg Brudebilde Null Null Inner-Venna Ukjent 5
450-028-M011-B016.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 6
450-028-M011-B017.jpg Portrett Null Null Inner-Venna Ukjent 7
450-028-M011-B018.jpg Null Null Null Inner-Venna Ukjent 8
450-028-M011-B019.jpg Portrett Null Null Inner-Venna Ukjent 9
450-028-M011-Ny mappe-B000.jpg Portrett Null Null Oluf Venn (1879-1913)
450-028-M011-Ny mappe-B001.jpg Portrett Null Null Alfred O Venn (1889-1915)
450-028-M011-Ny mappe-B002.jpg Null Null Null Anton Bye
450-028-M011-Ny mappe-B003.jpg Null Null Null Bak f.v: Torstein Vennberg (1885-1?), Johan J Venn (1885-1973), Alfred O Venn (1889-1915) Foran f.v: Beret Marta Venn (1883-1960), Serine Venn (1884-1962) gift Volden og Karen Venn (1890-1978) gift Jøsås
450-028-M011-Ny mappe-B004.jpg Null Null Null Ingebjørg Nilsdal (1909-1959) gift Hellberg
450-028-M011-Ny mappe-B005.jpg Null Null Null Johan O Venn (1878-1940) Bodde på plassen Botnan
450-028-M011-Ny mappe-B006.jpg Null Null Null Ludvik Nilsdal (1896-?) bodde i Modalen
450-028-M011-Ny mappe-B007.jpg Null Null Null Olaf Alfred Vennberg (1896-1916)
450-028-M011-Ny mappe-B008.jpg Null Null Null Ole J Jøssås (1887-?)
450-028-M011-Ny mappe-B009.jpg Null Null Null Oluf Venn (1879-1913)
450-028-M011-Ny mappe-B010.jpg Null Null Null Serine Venn (1884-1962) gift Volden og Karen Venn (1890-1978) gift Jøsås
450-028-M011-Ny mappe-B011.jpg Null Null Null Signe Haugen (1894-1987) , født Nilsdal bodde på Danielshaugen
450-028-M011-Ny mappe-B012.jpg Null Null Null Signe Jøssås (1891-1971) til høyre, ukjent til venstre
450-028-M011-Ny mappe-B013.jpg Null Null Null Signe Jøssås (1891-1971)
450-028-M011-Ny mappe-B014.jpg Null Null Null To søsken, Ulrikke Jøsås (1885-1967) gift Kroglund og Ole Jøssås (1887-?)
450-028-M011-Ny mappe-B015.jpg Null Null Null Til Venstre Ole J Venn (1896-1978)
450-028-M012-B000.jpg Null Null 1930 Anne Kjønnås (1849-1941) født Sneisen
450-028-M012-B001.jpg Null Null 1934 Anne Kjønnås 1934 med familie Bak f.v: Ragnhild Leikvoll med Fritz Aarstad (f. 1933) på fanget, Karen Aarstad (1874-?) født Kjønnås, Anne Kjønnås (1849-1941) Foran f.v: Karen Aarstad( f.1928) gift Kringhaug og Gerd Aarstad (f.1926) gift Venn
450-028-M012-B002.jpg Null Null 1939 Anne Kjønnås (1849-1941) 90 årsdag
450-028-M012-B003.jpg Null Null 1890-1900 Anne Kjønnås (1849-1941) , Karen Aarstad (f. 1874) og Jon Kjønnås (1830-1906)
450-028-M012-B004.jpg Null Null 1940 Anne Kjønnås (1849-1941) med Nils Aarstad (f.1938)
450-028-M012-B005.jpg Null Null Null Anne Kjønnås (1849-1941) til venstre ukjent mann t.h.
450-028-M012-B006.jpg Null Null Null Ane Leikvoll m barnebarn
450-028-M012-B007.jpg Null Null 1909 Ane Leikvoll bryllup 1909
450-028-M012-B008.jpg Null Null 1910-1915 Anneus Martin Aarstad (f. 1867) med familie. Bak f.v: Karen Aarstad (f.1874) , Anneus Aarstad, Anne Kjønnås. Foran f.v: Jon Aarstad (1903-1968), Borghild Alida Aarstad (f.1897) gift Thoresen, Bertha Aarstad (1901-?). Fremst Gunvor Jonetta Aarstad (f. 1
450-028-M012-B009.jpg Null Null 1916 Anneus Martin Årstad (f.1867) med familie. Sannsynligvis tatt ved Berthas konfirmasjon. Bak f. v: Karen Aarstad, Anneus M Aarstad og Anne Kjønnaas. Foran f.v: Jon Aarstad (1903-1968), Gunvor Jonetta Aarstad (f. 1908), Bertha Aarstad (f.1901 gift Snusta
450-028-M012-B010.jpg Null Null 19465 Anneus Aarstad (1930-1991) kofirmant 01_07_1945
450-028-M012-B011.jpg Null Null Null Anneus Aarstad (1930-1991)
450-028-M012-B012.jpg Null Null Null Anton Bye II
450-028-M012-B013.jpg Null Null Null Anton Bye
450-028-M012-B014.jpg Null Null Null Anton Bye og Johanna Bye II
450-028-M012-B015.jpg Null Null Null Anton Bye og Johanna Bye III
450-028-M012-B016.jpg Null Null Null Anton Byen og Johanna Bye
450-028-M012-B017.jpg Null Null Null Basse på besøk. Sittende f.v: Henrik Venn, Ukjent, Jon Aarstad og Jon Leikvoll. Foran f.v: "Basse" og Norolf Venn
450-028-M012-B018.jpg Null Null Null Besøk, Kjønnaasen, motorsykkel
450-028-M012-B019.jpg Null Null 1955 Bjørn Venn (f. 1954) 1955
450-028-M012-B020.JPG Null Null 1957 Bjørn Venn (f.1954) 3 år
450-028-M012-B021.jpg Null Null 1960-1965 Bjørn Venn (f.195) t.v ukjent t.h. I Tydalen
450-028-M012-B022.jpg Null Null Null Borghild Thoresen (f.1897) m fam på besøk, Volvo PV444
450-028-M012-B023.jpg Null Null Null Elgjakt II Nr. 2 bak f.v. er Jon Leikvoll. Sittende helt t.h. er Jon Aarstad
450-028-M012-B024.jpg Null Null Null Elgjakt 12 takker elgokse.
450-028-M012-B025.jpg Null Null Null Estrid Aarstad (1902-1982) med div barn
450-028-M012-B026.jpg Null Null Null Estrid Aarstad (190-1982), Nils Aarstad (f.1938) og Rosa Isaksen
450-028-M012-B027.jpg Null Null Null Fire søsken. F.v: Karen Aarstad (f. 1928) gift Kringhaug, Anneus M Aarstad (f. 1930), Friz Aarstad (f.1933) og Gerd Borgny Aarstad (f.1926) gift Venn
450-028-M012-B028.jpg Null Null 1945 Fritz Aarstad (f.1933) påsken 1945
450-028-M012-B029.jpg Null Null Null Gerd Aarstad (f.1926) gift Venn og Anny Snustad (f. 1927) gift Viken. Bildet er tatt på gårdsplassen i Snustad Nedre
450-028-M012-B030.jpg Null Null 1948 Til h: Gerd Aarstad (f.1926) gift Venn og og Nils Aarstad (f. 1938) 1948
450-028-M012-B031.jpg Null Null 1948 Gerd Aarstad (f.1926) gift Venn
450-028-M012-B032.jpg Null Null Null Gunvor Aarstad (f. 1908)
450-028-M012-B033.jpg Null Null Null Henrik m fam. Sittende f.v: Gerd Venn (f.1926) født Aarstad, Norolf Venn (f. 1949) delvis skjult og Henrik Venn (1921-1990). Ukjent person, (muligens Ola T Venn) i forgrunnen. Bildet er tatt i Kjønnåsen
450-028-M012-B034.jpg Null Null Null Høyonn i Kjønnåsen. Kjører med hest. Damer med høyriver.
450-028-M012-B035.jpg Null Null Null Ivar Schalin med Solgunn på armen Norolf Venn (f.1949) og Bjørn Venn (f.1954) julen 1956
450-028-M012-B036.jpg Null Null 1940-1945 Høyonn i Kjønnåsen. F.v: Jon Leikvoll, Anneus Aarstad (f.1930) og Nils Aarstad (f.1938)
450-028-M012-B037.jpg Null Null Null Jon Leikvoll og Fritz Aarstaf (f.1933)
450-028-M012-B038.jpg Null Null 1950-1960 Jon Leikvoll, (i midten sannsylnlig Norolf Venn, evt Bjørn Venn) og Fritz Aarstad (f.1933)
450-028-M012-B039.jpg Null Null Null Jon Aarstad (f. 1803) på hesten sitter Basse
450-028-M012-B040.jpg Null Null Null Jon Aarstad (f.1903) m fam og Tor Thoresen
450-028-M012-B041.jpg Null Null Null Jon Aarstad (f.1903) m fam
450-028-M012-B042.jpg Null Null 1923 Jon Aarstad (f.1903) Skjetlein Landbruksskole klassebilde for kullet 1921-1923
450-028-M012-B043.jpg Null Null Null Jorid med en katt på fanget i Kjønnåsen
450-028-M012-B044.jpg Null Null Null Karen Aarstad (f. 1928) og Nils Aarstad (f.1938)
450-028-M012-B045.jpg Null Null Null Kari Thoresen med Nils Aarstad (f.1938)
450-028-M012-B046.jpg Null Null Null Kjønnåsen ca 1902 . T.v. Anne Leikvoll med Bertha Aarstad på armen. Kjønnåsen var skysstasjon Hest og vogn.
450-028-M012-B047.jpg Null Null Null Kjønnåsen ca 1930, motorsykkelmed sidevogn.
450-028-M012-B048.jpg Null Null 1932 Kåre 1932 Leketøyshest
450-028-M012-B049.jpg Null Null Null Kåre og Basse
450-028-M012-B050.jpg Null Null Null Lundås besøk I
450-028-M012-B051.jpg Null Null Null Lundås besøk II
450-028-M012-B052.jpg Null Null Null Nils Aarstad (f.1938)
450-028-M012-B053.jpg Null Null Null Norolf Venn (f.1949), Henrik Venn (1921-1990) og Gerd Venn (f. 1926) født Aarstad
450-028-M012-B054.jpg Null Null 1951 Norolf Venn (f.1949) på Langnesset Foldsjøen
450-028-M012-B055.jpg Null Null 1951 Norolf Venn (f.1949) som baby 2 år
450-028-M012-B056.jpg Null Null 1949 Norolfs Barnedåp. Norolf Venn (f.1949) og Gerd Venn (f. 1926) født Aarstad
450-028-M012-B057.jpg Null Null 1956 Norolf Venn (f.1949) første skoledag med bror Bjørn Venn (f.1954)
450-028-M012-B058.jpg Null Null 1931 Gerd Aarstad (f.1926), Karen Aarstad (f.1928) og Tomas Overvik 1931. Innafor vinduet sannsynligvis Anneus Aarstad (f.1930)
450-028-M012-B059.jpg Null Null Null Tor og Britts bryllup
450-028-M012-B060.jpg Null Null Null Utsikt fra gården II. Kjønnåsen og Kjønnåstjønna
450-028-M012-B061.jpg Null Null Null Utsikt fra gården. Kjønnåsen og Kjønnåstjønna
450-028-M013-B000.jpg Null Null Null Henrik Venn og Gerd Venn
450-028-M013-B001.jpg Null Null Null Henrik Venn (f. 1925), Bodil Venn (f.1960) og Ola T Venn (f-1931)
450-028-M013-B002.jpg Null Null Null Koinntrøa. Flyfoto. Vennstad
450-028-M013-B003.jpg Null Null Null Øystein Larsen (f.1953) barnedåp
450-028-M013-B004.jpg Null Null Null Øystein Larsen (f.1953) konfirmasjon
450-028-M014-B000.jpg Null Null Null Anny Snustad (f.1927) gift Viken , Karen Snustad (f.1936) gift Kjøsnes og Bjørg Sustad (f.1929) gift Sneisen
450-028-M014-B001.jpg Null Null Null Gammelhuset fest. Mostadmark Ungdomshus
450-028-M014-B002.jpg Null Null Null Gammelhuset Skytterfest Mostadmark Ungdomshus, Mostadmark Skytterlag
450-028-M014-B003.jpg Null Null Null Gerd Aarstad, Olaf Viken m flere ukjente
450-028-M014-B004.jpg Null Null Null Hallstein Viken (f.1954)
450-028-M014-B005.jpg Null Null Null Mostadmark Husmorlag II. Bildet er tatt hos Anneus Aarstad på Malvik
450-028-M014-B006.jpg Null Null Null Husmorlaget III
450-028-M014-B007.jpg Null Null Null Husmorlaget i Mostadmark
450-028-M014-B008.jpg Null Null Null Husmorlaget IV
450-028-M014-B009.jpg Null Null 1959 Husmorlaget i Hommelvik og Mostadmark juni 1959
450-028-M014-B010.jpg Null Null Null Håkon Snustad (1901-1972) m familie. Bildet er tatt i Snustad Øvre
450-028-M014-B011.jpg Null Null 1935 Jørgen Wenn (1921-2005) som konfirmant i døra ser vi Arvid Wennberg (1930-2008)
450-028-M014-B012.jpg Null Null Null Kristen Sneisen (1904-1980)
450-028-M014-B013.jpg Null Null Null Martin Haugen
450-028-M014-B014.jpg Null Null 1940 Martin Viken m fam ca. 1940. Foran f.v: Martin Viken (1902-1967), Mary Viken (f. 1937) gift Martinsen, Gunnar Viken (1936-1998) og Margit Viken (1905-1984) født Sneisen. Bak f.v: Kjellrun Viken (f.1924) gift Molund, Henrik Viken (1931-2017) og Olav Viken
450-028-M014-B015.jpg Null Null 1937 Mostadmark Skytterlag 50 års jubileum 1937
450-028-M014-B016.jpg Null Null 1957 Mostadmark Skytterlag jubileum 70 år 1957
450-028-M014-B017.jpg Null Null 1945-1950 Nils Aarstad Klassebilde Sneisen Skole
450-028-M014-B018.jpg Null Null Null Ole J Wenn, Borghild Wennog Jørgen Wenn
450-028-M014-B019.jpg Null Null Null Plantelag, skogplanting
450-028-M014-B020.jpg Null Null 1959 Innvielsesfest, Mostadmark Samfunnshus bygd 1958- 1959
450-028-M014-B021.jpg Null Null Null Sigvart Molund (1919-1997) og Kjellrun Molund (f. 1924) født Viken
450-028-M014-B022.jpg Null Null 2000 Slektsstevne 2000, Vennaslekta, Jervalla, Travbanen på Jervskogen. Ca. 2500 deltakere
450-028-M014-B023.jpg Null Null Null Snustad Øvre
450-028-M015-B000.jpg Null Null Null Gerd Venn (f.1926) og Norolf (f.1949) Koinntrøin
450-028-M015-B001.jpg Null Null Null Gerd Venn (f.1926) og Norolf (f.1949) Skitur
450-028-M015-B002.jpg Null Null Null Henrik Venn (f.1925) Norolf Venn (f.1949) Bildet er tatt i Kjønnåsen mot vest Sneishaugan
450-028-M015-B003.jpg Klassebilde Sneisen skole 1950 til 1959 Klassebilde Småskolen Sneisen Skole. Elever f. 1944 - 1949. 1.rekke fv: Gunn Molund, Solveig Vennberg, Berit Sneisen, Magnus Wærnesbranden, Randi Bonaunet, Eldbjørg Rognås, Toril Larsen. 2.rekke fv: Per Vollan, Oddvar Moen, Trygve Molund, Gunhild Molund, Eli Sneisen, Anne Brit Malvik, Magne Eidem, Johannes Volden.
450-028-M015-B004.jpg Null Null Null Klassebilde Storskolen Sneisen Skole
450-028-M015-B005.jpg Null Null Null Jon Leikvoll, Norolf Venn (f.1949) og Henrik Venn (f.1925)
450-028-M015-B006.jpg Null Null Null Norolf Venn (f.1949) Koinntrøin
450-028-M015-B007.jpg Null Null 1964 Norolf Venn (f.1949) Konfirmasjon Gruppebilkde
450-028-M015-B008.jpg Null Null Null Torvald Venn (1921-1990) og Norolf Venn (f.1949)
450-028-M015-B009.jpg Null Null Null Torvald Venn (1921-1990) og Norolf Venn (f.1949)
450-028-M016-B000.jpg Null Null Null Koinntrøin Kjøkkenet. Midt på bildet: Johanna Venn (1898-1989) født Snustad.
450-028-M016-B001.jpg Null Null Null Molund Nissemaske
450-028-M016-B002.jpg Null Null Null Ola i Thailand. Helt til høyre: Ola T Venn (1931-2015)
450-028-M016-B003.jpg Null Null Null Heimen til Olveig Martinsen Venn (f.1931) på Helgeland.
450-028-M016-B004.jpg Null Null 1958 Olveig Venn (f.1931) og sønn Jomar Venn (f.1956) om bord i ei ferge på Helgeland
450-028-M016-B005.jpg Null Null Null Olveig Venn (f.1931) på motorsykkel
450-028-M016-B006.jpg Null Null 1950-1960 Ragnhild Wenn (f.1941) født Sneisen og Olveig Venn (f.1931) på Rørostur
450-028-M016-B007.jpg Null Null 1959 F.V: Øystein Larsen (f.1953), Olveig Venn (f.1931), Torleif Larsen (1914-1984), Anne Larsen (fr.1924), og Ola T. Venn (1931-2015) Inne i Lastebil: Johanna Venn (1898-1989) med Jomar Venn (f.1956) på fanget.
450-028-M016-B008.jpg Null Null Null Torleif Larsen (1914-1984) på motorsykkel
450-028-M016-B009.jpg Null Null 1954 Bak: Trygve Molund (f.1944). Foran f.v: Gunhild Molund (1946-1998), Eli Trondsen (f.1948) gift Brøset og Ingrid Molund (f.1951) gift Hjertenes
450-028-M016-B010.jpg Null Null 1957-1958 Tur til Hegra festning I
450-028-M016-B011.jpg Null Null 1957-1958 Tur til Hegra festning II
450-028-M016-B012.jpg Null Null 1958 Tydalstur I. F.v: Johanna Venn, Anne Larsen, Olveig Venn, Jomar Venn, Torleif Larsen, Øystein Larsen, Trond Venn og Torvald Venn
450-028-M016-B013.jpg Null Null 1958 Tydalstur II. F.v: Johanna Venn, Anne Larsen, Olveig Venn, Jomar Venn, Torleif Larsen, Øystein Larsen, Trond Venn og Torvald Venn
450-028-M016-B014.jpg Null Null 1954 Anne Larsen, Ola T. Venn, Øystein Larsen og Torleif Larsen
450-028-M016-B015.jpg Null Null 1954 Øystein Larsen (f.1953)
450-028-M017-B000.jpg Null Null Null Uten navn-2. To ukjente personer
450-028-M018-B000.jpg Null Null 1933 Vennberg 1933. F.v: Bjarne Wennberg (f.1928), Arvid Wennberg (f.1930) og Ågot Wennberg (f.1927) gift Garberg
450-028-M018-B001.jpg Null Null 1944 Vennberg sommeren 1944
450-028-M018-B002.jpg Null Null 1945 Vennberg 1945. Bildet er tatt ved hytte nord for husa i Rommet. Personer er f. v: ukjent, Ågot Wennberg, Alfred Wennberg (1901-1966), Borghild Wenn (1902-1985) født Torshaug,, Astrid Wennberg (f.1937) gift Nonstad og Kristine Wennberg (1904-1991) født To
450-028-M018-B003.jpg Null Null Null Bernhard Torshaug foran hytta si. Hytta ligger ca. 100m nord for husa i Rommet, Vennberg
450-028-M018-B004.jpg Null Null 1945 Vennberg, Rommet Gammelhusa 1945
450-028-M018-B005.jpg Null Null 1945 Vennberg, Rommet Gammelhusa 1945. Bildet er tatt fra sør ved sommerfjøset
450-028-M018-B006.jpg Null Null 1945 Vennberg, Rommet Gammelhusa 1945. Bildet er tatt fra nordvest
450-028-M018-B007.jpg Null Null 1945 Vennberg, Rommet Gammelhusa 1945
450-028-M018-B008.jpg Null Null 1945-1946 Solveig Wennberg (f.1945) gift Høiby
450-028-M018-B009.jpg Null Null 1942 Vennberg 1942. Bygging av hytta nord for husa i Rommet. Sittende midt på bildet er Alfred Wennberg (1901-1966) med datter Astrid (f.1937) på fanget
450-028-M018-B010.jpg Null Null 1944 Vennberg 1944. F.v: Alfred Wennberg, Kristine Wennberg, Ågot Wennberg, Astrid Wennberg, Bjarne Wennberg, Arvid Wennberg med trekkspill og Guttorm Torshaug.
450-028-M018-B011.jpg Null Null 1945 Vennberg 1945. Bjarne Wennberg (t.v) og Alfred Wennberg med hver sin hest. Bak ser vi Ågot Wennberg og Kristine Wennberg.
450-028-M018-B012.jpg Null Null 1945 Vennberg 1945. F.v: Kristine Wennberg, Ågot Wennberg (bak), Astrid Wennberg, Arvid Wennberg, Bjarne Wennberg på hesteryggen og Alfred Wennberg.
450-028-M019-B000.jpg Null Null 1930-1935 F.v: Bjarne Torshaug (1927-2002), Adolf Torshaug (1898-1990), Marit Torshaug (1895-1973) og Brit Torshaug (1929-1955) Bildet er tatt på Sneishaugan
450-028-M019-B001.jpg Null Null 1935-1940 Nelly Torshaug (f. 1919) og hennes tilkommende ektemann Alf Andersen (f. 1913)
450-028-M019-B002.jpg Null Null 1940-1950 F.v: Alf Andersen (f.1913), Åse Gurine Andersen (f.1944, g. Rennemo), Nelly Andersen (f. 1919) og Leif Bernhard Andersen (f.1938)
450-028-M019-B003.jpg Null Null 1953 Anders Pettersen Jøsås (1883-1969) på hans 70-årsdag 13. august 1953
450-028-M019-B004.jpg Null Null 1900-1910 Anna Venn (f. Værnes i1879-1915) Hun var gift med John O. Venn (f. 1886) og de bodde på Solhaugen i Vennagrenda. Rommet heter i dag Bjørkly
450-028-M019-B005.jpg Null Null 1948 Konfirmant Arne Pedersen Venn (f. 1933 på Øra)
450-028-M019-B006.jpg Null Null 1940-1945 Arne Pedersen Venn (f. 1933 på Øra)
450-028-M019-B007.jpg Null Null 1930-1940 Bernhard Pedersen Torshaug (1870-1942) foran hytta si. Hytta ligger ca. 100m nord for husa i Rommet, Vennberg
450-028-M019-B008.jpg Null Null 1930-1940 Bernhard Pedersen Torshaug (1870-1942) og Gurina Pettersdatter Jøssås (1878-1933) Bildet er tatt i Trøin Snustadtrø, Skogly
450-028-M019-B009.jpg Null Null 1930-1940 Bernhard Pedersen Torshaug (1870-1942) Bildet er tatt i Trøin Snustadtrø, Skogly
450-028-M019-B010.jpg Null Null 1930-1940 Bernhard Pedersen Torshaug (1870-1942) foran hytta si. Hytta ligger ca. 100m nord for husa i Rommet, Vennberg
450-028-M019-B011.jpg Null Null 1910-1920 Bernhard Pedersen Torshaug (1870-1942) og hans datter Kristine gift Wennberg (1904-1991)
450-028-M019-B012.jpg Null Null 1930 Birger Torshaug (1900-1984) på elgpost i Hevilen 17. september 1930
450-028-M019-B013.jpg Null Null 1970-1975 Birger Torshaug (1900-1984) med skinn av 7 rever han har skutt på gluggjakt heime i Trøin på 1970-tallet
450-028-M019-B014.jpg Null Null 1950-1960 Birger Torshaug (1900-1984) med medaljer fra deltakelse i skytterlaget
450-028-M019-B015.jpg Null Null 1940-1950 Birger Torshaug (1900-1984)
450-028-M019-B016.jpg Null Null 1921 Bryllup Borghild (f.Torshaug 1902-1985) og Ole J Venn (1896-1978) Bildet er tatt i Innervenna (Venn Østre) 12 mars 1921
450-028-M019-B017.jpg Null Null 1950-1960 Medaljeutdeling i Skytterlaget. F.v: Ole J Venn (1896-1978), Birger Torshaug (1900-1984) og Harald Rognås
450-028-M019-B018.jpg Null Null 1920-1930 F.v: Birger Torshaug (1900-1984), Ole J Venn (1896-1978),
450-028-M019-B019.jpg Null Null 1950-1960 F.v: Guttorm Torshaug (1914-1985) Alfred Vennberg (1901-1966) og Alf Andersen (f.1913)
450-028-M019-B020.jpg Null Null 1942 Gunlaug (f. Storvik 1902-1993) og Birger Torshaug (1900-1984) med datter Gjertrud (g. Knutsen 1942-2019)
450-028-M019-B021.jpg Null Null 1920-1930 Marta Gurine Pettersdatter Torshaug f.Jøssås (1878-1933)
450-028-M019-B022.jpg Null Null 1921 F.v. Vilhelm Torshaug , Jenny Torshaug med Leif Husby på arma, og Gurine Torshaug med Nelly Torshaug på arma
450-028-M019-B023.jpg Null Null 1950-1960 Harald Rognås f. 1886
450-028-M019-B024.jpg Null Null 1960 Johanna Pettersdatter Jøssås (1880-1972)
450-028-M019-B025.jpg Null Null 1920-1930 Johanna Pettersdatter Jøssås (1880-1972), Petter Johnsen Jøssås (1849-1932) og Johannas sønn John Jøssås (1907-1929)
450-028-M019-B026.jpg Null Null 1960 Jostein Malvik (f. 1950) med elghunden Tim
450-028-M019-B027.jpg Null Null 1930-1935 F.v: Jørgine Jøsås (f.1888) , Berrnhard Torshaug (1870-1942) og Paula Torshaug (1885-1982)
450-028-M019-B028.jpg Null Null 1950-1960 Ole Johnsen Wenn (1896-1978)
450-028-M019-B029.jpg Null Null Null Ole jog BorghildWenn Gurine med Nelly Ingrid Torshaug Manuell Kringhaug,Paula,kirsten,Mary,Aslaug,Erling
450-028-M019-B030.jpg Null Null 1950-1960 Paula Pedersdatter Torshaug (1885-1982)
450-028-M019-B031.jpg Null Null 1880-1890 Peder Pedersen Torshaug (Torskjjønn 1835-1927)
450-028-M019-B032.jpg Null Null 1930 Petter Andersen Jøssås (1923-1996)
450-028-M019-B033.jpg Null Null 1931 Petter Jonsen Jøssås (1849-1932) som skogskar 82 år
450-028-M019-B034.jpg Null Null 1937 Skoglanting i Slåttdalen 1937
450-028-M019-B035.jpg Null Null 1930-1940 Telttur eller skogplanting Nelly
450-028-M019-B036.jpg Null Null Null Snustadtrøen, Skogly, Trøin
450-028-M019-B037.jpg Null Null Null Snustadtrøen, Skogly, Trøin
450-028-M019-B038.jpg Null Null Null Snustadtrøen, Skogly, Trøin
450-028-M019-B039.jpg Null Null 1963 Snustadtrøen, Skogly, Trøin flyfoto
450-028-M019-B040.jpg Null Null Null Snustadtrøen, Skogly, Trøin
450-028-M019-B041.jpg Null Null Null Snustadtrøen, Skogly, Trøin
450-028-M019-B042.jpg Null Null Null Skogsarbeid T.v: John Leikvold
450-028-M019-B045.jpg Null Null Null Gruppe ukjente
450-028-M019-B046.jpg Null Null Null Mostadmark Skytterlags 50-års jubileum 1937
450-028-M019-B047.jpg Null Null Null Vilhelm Agaton Martinsen Torshaug (1898-1967) på Skogly
450-028-M019-B048.jpg Null Null Null Åse Gurine Andersen (f. 1944) og Leif Bernhard Andersen (f.1938)
450-028-M01-B-B-Avdeling Alfhild 1.jpg 17. Mai Mogjerdet 1940 til 1949 Avdeling Alfhilds fane
450-028-M03-B000.jpg Jordbruk Mostadmark Null Pløying hest 2spann Bonaunet
Einar Bonaunet pløyer med hestene i 2-spann
450-028-M03-B001.jpg Portrett Null Null Portrett
Einar Bonaunet
450-028-M03-B002.jpg Bygninger Null Null På trappa i Bonaunet trekkspill
Einar Bonaunet spiller trekkspill på trappa. Gården Bonaunet ved lille foldsjøen. Samboer Gunvor Torshaug lytter.
Einar fortalte at dem var forgjengerne til samboerskapet.
Han fortalte også på sine siste dager på hjemmet at
450-028-M03-B003.jpg Andre Null Null Sykkel Dame Bro Gård
Gunvor Torshaug på Brubakksbrua i Mostadmark
450-028-M03-B004.jpg Portrett Null Null Foldsjøen stein par
Haldor og Solvei Kringhaug
450-028-M03-B005.jpg Jordbruk Bonaunet Null Hersing Gården Bonaunet
450-028-M03-B006.jpg Brudebilde Null Null brudebilde
Jakop og Mary Sneisen
450-028-M03-B007.jpg Mennesker Sandaviken Null Just Dragsten fra Sandaviken i Draksten. trommer på blikkspann
Just Drakstan far til Karen Bonaune gift med Ole Bonaunet
450-028-M03-B008.jpg Jordbruk Bonaunet Null Hest slåmaskin gårdstun.
Hest med slåmaskin på tunet Bonunet i mostadmark
450-028-M03-B009.jpg Bygninger Sneishaugan Null Melkerampe sneishaugan mjølk rampe
450-028-M03-B010.jpg Mennesker Sneishaugan Null Melkrampe sneishaugan.
Venter på bussen til Hommelvik
Fra v. (1)nn (2) nn (3) nn (4) Gunvor Torshaug (5) Håkon Bonaune? (6) nn
450-028-M03-B011.jpg Sport Hopp Nonstadbakken Null Skihopp Nonstadbakken
450-028-M03-B013.jpg Mennesker Bakken Null 3 Damer på bakken
Gunhild, Ragnhild og Gjertrud
450-028-M03-B014.jpg Jordbruk Bonaunet Null Høyond hest rive tømmer slåmaskin Bonaunet
Ole Bonaunet sitter på slåmaskinen. Tror det er Håkon Bonaunet som står med riva.
450-028-M03-B015.jpg Mennesker Null Null Menesker på stein trapp bygning
Olina og Martin Torshaug med barna Astrid Gunvor og August
450-028-M03-B016.jpg Bygninger Bonaunet Null Bygning Gårdstun Lille Foldsjøen
Bonaunet før påbygging av fjøset.
450-028-M03-B017.jpg Mennesker Bonaunet Null par sitter på stein
Gunvor Torshaug og Einar Bonaunet
450-028-M03-B018.jpg Mennesker Sandaviken Null Bygning hjemmelaget hjå sandaviken i draksten
Ane og Just Draksten forran huset i Sandaviken. Foreldre til Karen Bonaunet gift med Ole Bonaunet
450-028-M03-B019.jpg Bygninger Rolstadsaga 1940 til 1949 Saging.
Østeraas Sager til Finnemisjonen i 1946 ute i Rolstan.
Dette til gjennopobygging av Finnmark etter krigen.
450-028-M03-B020.jpg Mennesker Null Null Hermann Gunhild og Magnar Sneisen
450-028-M03-B021.jpg Mennesker Rolstadsaga Null Tømmer Saging
Østeraas Sager til Finnemisjonen i 1946 ute i Rolstan
450-028-M03-B022.jpg Mennesker Sandaviken Null Bygning hjemmelaget hjå sandaviken i draksten
Ane og Just Draksten forran huset i Sandaviken. Foreldre til Karen Bonaunet gift med Ole Bonaunet
450-028-M04-B000.jpg Sermoni/Markering Null Null sermoni markering folkesamling
Avduking av Arnt Sæter 's bauta
450-028-M04-B001.jpg Null Null Null Elv personer
Danielshaugen
450-028-M04-B002.jpg Null Null Null Korn-band på staur, hus gårdsbruk
Danielshaugen
450-028-M04-B003.jpg Null Null Null Gårdstun hus
Danielshaugen
450-028-M04-B004.jpg Mennesker Null Null Folkegruppe
Diverse folk Navn NN
450-028-M04-B005.jpg Mennesker Null Null Familie Gruppe
Familien Haugen
450-028-M04-B006.jpg Mennesker Null Null Familie gruppe Gårdstun Danielshaugen
Familie haugen
450-028-M04-B007.jpg Mennesker Null Null Gruppe menn Bil
Fra venstre Alfinn Venn Wilhelm Torshaug Hilmar Sandvik
450-028-M04-B008.jpg Portrett Null Null Portrett
Ivar Haugen
450-028-M04-B009.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Portrett
Arnt Sæter 1899 til 1945
450-028-M04-B010.jpg Null Null Null Kapell bil mann
August Torshaug
450-028-M04-B011.jpg Brudebilde Null Null Brudebilde
Brynhild og Ole Jøssås
450-028-M04-B012.jpg Bygninger Null Null Bygning Sæter
Gammelhusa oppi sætra
450-028-M04-B013.jpg Bygninger Null Null Jordbruk Bygning
Gammelstuggu Danielshaugen
450-028-M04-B014.jpg Jordbruk Null Null Høybæring innhøsting
Høybæring på gammelmåten
450-028-M04-B015.jpg Jakt/Fiske/Fritid Null Null Jakt Våpen Hund Elghund
Iver Snustad
450-028-M04-B016.jpg Jordbruk Null Null Hersing Herser Staur Tråd
Kristian Haugen Herser
450-028-M04-B017.jpg Jordbruk Null Null Hest Vogn Hund Høyvogn
Kristian Haugen kjører inn høyet
450-028-M04-B018.jpg Jordbruk Null Null Herser sleprive høy gras hest
Kristian Haugen kjører slepriva bak hesten
450-028-M04-B019.jpg Jordbruk Null Null Hest herser sleprive
Kristian Haugen kjører sleprive med hesten
450-028-M05-B000.jpg Portrett Null Null Kristian Henriksen Sneisen 1892-1958
450-028-M05-B001.jpg Portrett Null Null Kristian Henriksen Sneisen (1892-1958) i militær uniform
450-028-M05-B002.jpg Mennesker Null Null Bak f. v: Johanna P Jøsås, Hanna Pettersdatter Eidem og Petter Olsen Eidem. Foran f. v: Petter Kringhaug, Johanna Jonsdatter Rolstad og Kristian Pettersen Rolstad
450-028-M05-B003.jpg Portrett Null Null Beret Haugen (Sæther) 1892-1935
450-028-M05-B004.jpg Mennesker Null Null Berntine Pettersdatter Rolstad 1892-1958
450-028-M05-B005.jpg Mennesker Null Null F.v: Berntine Pettersdatter Rolstad (1892-1958) og Hanna Jørgine Pettersdatter Rolstad (1889-1955)
450-028-M05-B006.jpg Mennesker Null 1920 til 1929 Biltur. Bak nr. 5 f.v: Sjåfør Haldor Kjøsnes (1908-1989). Foran f.v: Hanna Eidem med sønnen Ole Pettersen Eidem (1916-1997)
450-028-M05-B007.jpg Portrett Null Null Borghild Hjertine Andersdatter Sneisen (f. Venn) (1903-1991)
450-028-M05-B008.jpg Mennesker Null 1920 til 1929 F. v: Petter Eidem (1889-1947),John Bonaunet (1894-1959), Marit Bonaunet (1903-1991) og Kristian Svedal
450-028-M05-B009.jpg Mennesker Null Null F.v: Adolf Torshaug,Torstein Eidem og Harald Rognås
450-028-M05-B010.jpg Mennesker Null Null Hanna og Gunhild Rolstad
450-028-M05-B011.jpg Mennesker Null Null F.v: John Bonaunet,Iver Snustad og Petter Eidem. Alle i militær uniform
450-028-M05-B012.jpg Mennesker Null Null Gunhild Lergård (f. Rolstad) (1885-1959)
450-028-M05-B013.jpg Mennesker Null Null Gustav Pettersen Rolstad (1894-1975)
450-028-M05-B014.jpg Mennesker Null Null Gruppebilde fra Halvorsplassen personer ukjent
450-028-M05-B015.jpg Mennesker Null Null Hanna Jørgine Eidem (f. Rolstad 1889-1955)
450-028-M05-B016.jpg Mennesker Null Null Hanna Ottesen,Kokke hosl Saksvik på Verketsgården
450-028-M05-B017.jpg Mennesker Null Null Hansine Grøtte Selbu
450-028-M05-B018.jpg Mennesker Null Null Johan Bjørgum Lånke
450-028-M05-B019.jpg Mennesker Null Null Johanna Eidem (f. Venn 1905-1984)
450-028-M05-B020.jpg Mennesker Null Null Johanna Jonsdatter Rolstad (f. Jøssås 1853-1915) og Petter Anderssen (f. Venn 1849-1910)
450-028-M05-B021.jpg Mennesker Null Null Johanna Edevartsdatter Rolstad (f. Viken 1880-1984)
450-028-M05-B022.jpg Mennesker Null Null Kristian Henriksen Sneisen (1892-1958)
450-028-M05-B023.jpg Mennesker Null Null Kristian Pettersen Rolstad (1887-1941) i militær uniform. Bodde på Finnplassen (Sjøli)
450-028-M05-B024.jpg Mennesker Null Null Kristian Pettersen Rolstad (1887-1941). Bodde på Finnplassen (Sjøli)
450-028-M05-B025.jpg Mennesker Null Null Kristian Svedal i militær uniform (bodde i Hommelvik)
450-028-M05-B026.jpg Mennesker Null Null Kåre,August,Reidar,Jakob og Peder
450-028-M05-B027.jpg Portrett Null Null Marie Pettersdatter Rolstad f 1882 Bodde i Lånke, døde tidlig
450-028-M05-B028.jpg Portrett Null Null Marit Røssetmo Selbu
450-028-M05-B029.jpg Portrett Null Null Marit Henriksdatter Thorshaug (f. Snustad 1895-1973)
450-028-M05-B030.jpg Portrett Null Null Olaf Alfred Anderssen Wennberg (1896-1916) Han døde samme dag som datteren Magda ble født
450-028-M05-B031.jpg Ulykke Null Null Ole P Eidem kjørte utfor veien nedi Mila
450-028-M05-B032.jpg Ulykke Null Null Ole P Eidem kjørte utfor veien nedi Mila
450-028-M05-B033.jpg Mennesker Null Null Olga Brobak Selbu
450-028-M05-B034.jpg Portrett Null Null Petter Trondsen Kringhaug (1884-1946)
450-028-M05-B035.jpg Mennesker Null Null Tur til Selbustrand I midten foran: Petter Olsen Eidem
450-028-M05-B036.jpg Mennesker Null Null Søstrene Rolstad Stående f.v: Hanna Rolstad (1889-1955) og Gunnhild Rolstad (1885-1955) Sittende f.v: Marie Rolstad (1882-?) og Berntine Rolstad (1892-1958)
450-028-M05-B037.jpg Mennesker Null Null Gustav Korsvik f.1887 i Strinda Tjenestegutt,Kvægvokter på Verkensgården
450-028-M05-B038.jpg Portrett Null Null Torstein Olsen Eidem (1896-1971) i militær uniform
450-028-M05-B039.jpg Portrett Null Null Torstein Olsen Eidem (1896-1971)
450-028-M05-B040.jpg Portrett Null Null Torstein Henriksen Snustad (1893-1956)
450-028-M05-B041.jpg Skogbruk Null Null Tømmervål I Hommla
450-028-M05-B042.jpg Mennesker Null Null F.v: Petter Trondsen Kringhaug (1884-1946), Ukjent, Ukjent
450-028-M05-B044.jpg Mennesker Null Null Ungdommer ved Verketsgården
450-028-M05-B045.jpg Bygninger Null Null Verketsgården Lastebilen tilhører Ole P. Eidem
450-028-M06-B000.jpg Mennesker Null 1950 til 1959 Foran f.v: Adolf Torshaug (1898-1990) og Marit Torshaug (1895-1979) Bak f.v: Bjarne Torshaug 1927-2009) Gerda Torshaug (1937-2016) ,Brit,Torshaug (1929-1955)
450-028-M06-B001.jpg Mennesker Null 1950 til 1959 Familie på Molund F.v: Oskar Molund (1899-1971), Marta Molund (1938-) og Ane Molund (f. Næssmo i Selbu 1905-1989)
450-028-M06-B002.jpg Mennesker Null Null Bak f.v: Adolf Torshaug (1898-1990) og Marit Torshaug (1895-1979) Foran f.v: Gerda Torshaug (1937-2016), Bjarne Torshaug (1927-2009) og Brit,Torshaug (1929-1955)
450-028-M06-B003.jpg Mennesker Null 1920 til 1929 Familie på Brubakken. F.v: Peder Moen (1912-1999), Beret Moen (1882-?), Emma Moen (1918-1993), Einar Moen (1915-1998), Esten Moen (1877-?) og Melvin Moen (1911-1979)
450-028-M06-B004.jpg Mennesker Null 1910 til 1919 Familie på Brubakken. F.v: Esten Moen (1877-?) Melvin Moen (1911-1979) og Beret Moen (1882-?)
450-028-M06-B005.jpg Mennesker Null 1930 til 1939 Familie på Venn Vestre Bak f.v: Ole O Venn (1880-1960) og Bergitte Venn (1886-1977) Foran f.v: Arne Venn (1923-2012), Odd Venn (1928-1999) og Bjarne Venn (1926-1995)
450-028-M06-B006.jpg Mennesker Null 1930 til 1939 Familie på Venn Vestre F.v: Georg Venn (1915-1991), Olaf Venn (1906-1992), Johan O Venn (Botnan 1878-1940), John O Venn (1911-1995), Beret Marta Venn (1883-1960), Bjarne Venn (1926-1995), Bergitte Venn (1886-1977), Ole O Venn (1880-1960), Arne Venn (1923
450-028-M06-B007.jpg Mennesker Null Null Fam. Kristiansen
450-028-M06-B008.jpg Mennesker Null Null Fam. Sneisen
450-028-M06-B009.jpg Mennesker Null Null Fam.Peder Uthus (Molund)
450-028-M06-B010.jpg Mennesker Null 1910 til 1919 Familie på Venn Østre: Bak f.v: Ole J Venn (1896-1978 , Oluf Venn (1879-1913), Karen Venn (1890-1978) og Serina Venn (1884-1962) Foran.Jon O Venn (1861-1915), ,Johan J Venn (1885-1973) og Kjerstine Venn (1858-1939).
450-028-M06-B011.jpg Mennesker Null 1930 til 1939 Familie på Snustad Nedre Foran Henrik Snustad (1862-1937) og Beret Snustad (1862-1948) Bak fr.v: Reidar Snustad (1907-1976) ,Håkon Snustad (1901-1972), Kirsten Snustad (1889-1936) ,Marit Snustad (1895-1973),Johanna Snustad (1898-1989) og Torsten Snustad (
450-028-M06-B012.jpg Mennesker Null 1900 til 1909 Familie på Sørli Foran f.v: Henrik Kristensen Sneisen (1868-1919), Mathilde Sneisen (1898-1918) og Gunhild Sneisen (f. Kringhaug 1867-1931) Bak f.v: Kristian H Sneisen (1892-1918) og Torstein Sneisen (1894-1986)
450-028-M06-B013.jpg Mennesker Null 1900 til 1909 Familie på Halvorsplassen. Foran f.v: Ole Pedersen Eidem (1860-1937), Torstein Eidem (1896-1971), Hanna Margrete Trondsdatter Eidem (1859-1937) Bak f.v: Petter Eidem (1889-1947) og Ragna Eidem (1884-1972)
450-028-M06-B014.jpg Mennesker Null 1940 til 1949 Familie på Snustad Øvre. Bak Håkon Snustad (1901-1972) og Berta Snustad (1901-?) Foran f.v: Bjørg Snustad (1929- ),Karen Snustad (1936-?) og Anny Snustad (1927-?)
450-028-M06-B015.jpg Mennesker Null 1910 til 1919 Familie på Finnplassen (Sjøli) Bak Sigrid Johanne Edvardsdatter (f.Viken 1890-1984) og Kristian Pettersen Rolstad (1887-1941) Barna foran f.v: Janna Rolstad (1912-1996), Ella Rolstad (1914-1997) og Gunhild Rolstad (1910-1985)
450-028-M06-B016.jpg Mennesker Null 1910 til 1919 Familie på Nilsdal. Sittende foran: Johannes Jakobsen Nilsdal (1852-1934) og Ingeborg Olsdatter (f.Venn 1859-1939) Bak f. v: Ludvik Nilsdal (1896-?), Johan Nilsdal (1883-1971), Oluf Nilsdal (1891-1980), Ole Nildsal (1887-1969) og Signe Nilsdal (1894-1987
450-028-M06-B017.jpg Mennesker Null 1910 til 1919 Familie på Brannhaugen Fra v: Marie Volden (1906-1933), Karoline Volden (f. Viken 1881-1962) med Torleif Volden (1917-1996) på fanget, Jon Georgn Volden (1908-2000), Johan Jonsen Volden (1881-1969), og Einar Gustav Volden (1910-1972)
450-028-M06-B018.jpg Mennesker Null Null Familie på Brattalia. Manuel Kringhaug ,Halvar Kringhaug og Per Kringhaug
450-028-M06-B019.jpg Mennesker Null 1910 til 1919 Familie på Brattalia. Manuel Tronsen Krighaug (1879-1955) og Torina Kringhaug (f.Fossum i Selbu 1880-1934) med barna f.v: Tron Kringhaug (1905-1996), Halvor Kringhaug (1915-1985), Mali Kringhaug (1910-1935), Randi Kringhaug (1912-19?) og Marit Kringhaug
450-028-M06-B020.jpg Mennesker Null 1940 til 1949 Familie på Viken Nedre. F.v: Martin Olsen Viken (1902-1967), Kjellrun Viken (1924-?), Mary Viken (1937- ), Henrik Viken (1931-2018), Gunnar Viken (1936-1998), Olav Viken (1927-2015) og Margit Henriksdatter (f. Sneisen 1905-1984)
450-028-M06-B022.jpg Mennesker Null 1960 til 1969 Familie i Rødmyrdalen. Jørgen Wenn (1921-2006), Gerda Borghild Bernhardsdatter Wenn (f. Torshaug 1902-1985) og Ole Jonsen Wenn (1896-1978)
450-028-M06-B023.jpg Mennesker Null 1930 til 1939 Familie på Venn Vestre Bak f.v: Ole O Venn (1880-1960) og Bergitte Venn (1886-1977) Foran f.v: Arne Venn (1923-2012), Odd Venn (1928-1999) og Bjarne Venn (1926-1995)
450-028-M06-B024.jpg Mennesker Null 1920 til 1929 Oluf Nilsdal (1891-1980) med familie Barna f.v: Gyda Nilsdal (G. Sneisen 1916-1986, Inga Nilsdal ( g. Sandvik1914-1992) og Magne (1920-1989) Kone Sofie Nilsdal (f. Røddesnes i Lånke 1892-1963)
450-028-M06-B025.jpg Mennesker Null 1950 til 1959 Reidar Henriksen Snustad (1907-1976) med Anna Snustad (1940-) Berit Snustad (1945-1964) og Signe Snustad (f.Berg på Dombås 1915-1997)
450-028-M06-B026.jpg Mennesker Venn 1960 til 1969 Familie på Venn Vestre Foran F.v: Jenny Malvik, Harald Malvik, Bergitte Venn, Ole O. Venn, Klara Sneisen, Ottar Sneisen og Alfhild Venn Bak f.v: Bjarne Venn, Arne Venn, Nils Sjøtrø, Agnes Sjøtrø, Kristine Venn, Olaf Venn, Odd Venn, Georg Venn og John O
450-028-M07-B000.jpg Mennesker Null 1953 Bergljot og Kristen Aas Bryllup 1953
450-028-M07-B001.jpg Mennesker Null Null F.v: Knut Haugen, Ivar Haugen, Kristian Haugen, Magda Haugen Inger Haugen, Signe Haugen (f. Nilsdal) og Kjellfrid Haugen
450-028-M07-B002.jpg Mennesker Null Null F.v: Thorvald Viken (1883-1954), Marit Viken (f. Solem i Selbu 1889-1969),Haldor Kjøsnes og Signe Kjøsnes og barna f.v: Arvid Kjøsnes, Torstein (Totto) Kjøsnes og Ola Kjøsnes
450-028-M07-B003.jpg Mennesker Null Null F.v: Bernhard Øren, Sverre Torshaug og Kristian Haugen
450-028-M07-B004.jpg Mennesker Null Null F.v: Magda Haugen, Inger Haugen, Signe Haugen, Kjellfrid Haugen, Ivar Haugen, Knut Haugen og Kristian Haugen
450-028-M07-B005.jpg Mennesker Null 1940 til 1949 Framhaldsskolen Sneisen skole 1946
450-028-M07-B006.jpg Mennesker Null Null Gammelkallan Fotballag
450-028-M07-B007.jpg Mennesker Null Null Gammelkallan Fotballag`s motstandere Damelaget
450-028-M07-B008.jpg Mennesker Null 1930 til 1939 Gyda Nilsdal`s Konfirmasjon
450-028-M07-B010.jpg Mennesker Null Null Jenny og Harald Malvik bryllup 1947
450-028-M07-B011.jpg Mennesker Null Null Johanna Pettersdatter Jøssås nr 3 f.v. i bakre rekke
450-028-M07-B012.jpg Mennesker Null 1935 Jørgen Olsen Venn Konfirmasjon
450-028-M07-B013.jpg Mennesker Null 1933 Kirsten Gunelie Bernhardsdatter Torsdaug og Peder Vehn Bryllup
450-028-M07-B014.jpg Skole Sneisen skole 1938-1940 Klassebilde Sneisen Skole ca 1938-39
450-028-M07-B015.jpg Mennesker Null 1945-1950 Klassebilde Sneisen Skole
450-028-M07-B016.jpg Mennesker Null 1928 Skoletur Sneisen Skole til Selbu 1928
450-028-M07-B017.jpg Mennesker Null 1925-1930 Skolebilde Marit Henriksdatter Torshaug (f. Snustad 1895-1979) i midten foran og Johanne Henriksdatter Venn (f. Snustad 1898-1989) helt t.v. i midter rekke Andre ukjente.
450-028-M07-B018.jpg Mennesker Null 1937 Mostadmark Skytterlag 50 års jubileum 1937
450-028-M07-B019.jpg Mennesker Null Null Mostadmark Skytterlag 60 års jubileum 1947
450-028-M07-B020.jpg Mennesker Null Null Mostadmark Songlag 1
450-028-M07-B021.jpg Mennesker Null Null Mostadmark Songlag 2
450-028-M07-B022.jpg Mennesker Null Null Mostadmark Songlag 3
450-028-M07-B023.jpg Mennesker Null Null Mostadmark Songlag 4 Sneishaugan
450-028-M07-B024.jpg Mennesker Null Null Mostadmark Songlag 5 Sneishaugan Midttun
450-028-M07-B025.jpg Mennesker Null Null Oluf Nilsdal (1891-1980) med familie Barna f.v: Gyda Nilsdal (G. Sneisen 1916-1986, Inga Nilsdal ( g. Sandvik1914-1992) og Magne (1920-1989) Kone Sofie Nilsdal (f. Røddesnes i Lånke 1892-1963)
450-028-M07-B026.jpg Mennesker Null 1933 På tur til Mathilde og Steinar Tapper på Vollan
450-028-M07-B027.jpg Mennesker Null Null F.v: Reidun Sæther (1934-), Elisabeth (1914-?) Sæther,Jon Sæther (1905-1973) og Kari Sæther (g. Øwre 1936-)
450-028-M07-B028.jpg Mennesker Null 1940-1950 Skoleklasse Sneisen Skole
450-028-M07-B029.jpg Mennesker Null 1944 Sneisen Skole Fortsettelsesklasse 15 juni 1944
450-028-M07-B030.jpg Mennesker Null 1948 Sneisen Skole ca 1948
450-028-M07-B031.jpg Mennesker Null 1935-1939 Søstrene f.v: Signe Snustad (g. Molund 1922-1964), Beret Snustad (g. Rognås 1924-), Olaug Snustad (g. Trondsen 1926-) og Helga Snustad (g. Viken 1927-)
450-028-M07-B032.jpg Mennesker Null 1940 Terrengskyting/feltskyting Fossen mars 1940
450-028-M07-B033.jpg Mennesker Null 1940 Terrengskyting/feltskyting Fossen mars 1940
450-028-M07-B034.jpg Mennesker Null 1933 Mostinger pur til Røros 1933
450-028-M07-B035.jpg Mennesker Null Null Tur til Selbustrand I midten foran: Petter Olsen Eidem
450-028-M07-B036.jpg Mennesker Null Null Røde Kors Ukjent sted
450-028-M07-B037.jpg Bygninger Null Null Fjellstuggu muligens på annen plass enn nå, lenger vest opp mot Jervfjellet
450-028-M07-B038.jpg Mennesker Null Null Ungdom ved Verket
450-028-M07-B039.jpg Mennesker Null Null Ungdommer ved Verketsgården
450-028-M07-B040.jpg Bygninger Null Null Verketsgården Lastebilen tilhører Ole P. Eidem
450-028-M07-Ny mappe-B000.jpg Mennesker Null 1939 Anne Gundersdatter Kjønaas (f. Sneisen 1849- 1941) 90 årsdag
450-028-M07-Ny mappe-B001.jpg Mennesker Null Null Familie i Norgjerdet Jøssås Nordre. F.v: Olaf Jøssås (1900-1972), Iver Johnsen Jøssås (1863-1947), Anne Katrine Jøssås (f. Røset i Selbu 1866-1944), Marit Jøssås (1902-?), John Jøssås (1908-1973) og Ingrid Jøssås (1911-1973)
450-028-M07-Ny mappe-B002.jpg Seremoni Null 1947 Avduking av Minnesmerke Bauta Arnt Sæther Mostadmark Jernverk
450-028-M07-Ny mappe-B003.jpg Mennesker Null 1920 Biltur. Bak nr. 5 f.v: Sjåfør Haldor Kjøsnes (1908-1989). Foran f.v: Hanna Eidem med sønnen Ole Pettersen Eidem (1916-1997)
450-028-M07-Ny mappe-B004.jpg Mennesker Null Null Bryllup Ane og Oskar Molund
450-028-M07-Ny mappe-B005.jpg Mennesker Null 1920-1925 Gruppebilde i Nilsdal ca 1924
450-028-M07-Ny mappe-B006.jpg Mennesker Null 1930-1935 Gruppebilde i Snustad Ca 1933
450-028-M07-Ny mappe-B007.jpg Mennesker Null Null Familiebilde foran gammelstuggu på Danielshaugen. Foran står Signe Haugen og Kristian I. Haugen
450-028-M07-Ny mappe-B008.jpg Mennesker Null Null Fam. Kristiansen
450-028-M07-Ny mappe-B009.jpg Mennesker Null 1938 Fosslivolden Person t.v. er Gustav Granaas 1938
450-028-M07-Ny mappe-B010.jpg Mennesker Null Null Fra Danielshaugen skyttere
450-028-M07-Ny mappe-B011.jpg Mennesker Null Null Gruppebilde Danielshaugen personer ukjente
450-028-M07-Ny mappe-B012.jpg Mennesker Null Null Gruppebilde Snustad Øvre T.v: Håkon Snustad (1901-1972)
450-028-M07-Ny mappe-B013.jpg Mennesker Null Null Sneisen Skole Skoleklasse
450-028-M08-B000.jpg Portrett Null Null Agnes Venn Gift Larsen og Erling Bromseth Gammelkjærester
450-028-M08-B001.jpg Portrett Null Null Alfred Olsen Venn (1889-1915)
450-028-M08-B002.jpg Portrett Null Null Alfred Andersen Wennberg (1901-1966)
450-028-M08-B003.jpg Portrett Null Null Alfinn Magne Alfredsen Venn (1916-1999) og Olav Alfredsen Venn ( 1914-1986)
450-028-M08-B004.jpg Portrett Null Null Anders Olsen Vennberg (1866-1926) og hans hustru Gjertrud Kristensdatter Vennberg (f. Sneisen 1863-1920)
450-028-M08-B005.jpg Portrett Null 1885-1890 Anders Olsen Vennberg (1866-1926) i militær uniform
450-028-M08-B006.jpg Portrett Null 1880-1890 Anders Olsen Vennberg (1866-1926)
450-028-M08-B007.jpg Portrett Null 1939 Anne Gundersdatter Kjønaas (f. Sneisen 1849- 1941) 90 år
450-028-M08-B008.jpg Portrett Null Null Anne Kjønnas, Karen Kjønnaas og Jon Kjønnås
450-028-M08-B009.jpg Portrett Null Null Anna Jøssås (f.Fiskvik 1876-1964) og Johan Jøssås (1873-1905) bror til Bergitte Venn
450-028-M08-B010.jpg Portrett Null Null Anna Johnsdatter Rognaas (1905-1993)
450-028-M08-B011.jpg Portrett Null Null Anna Venn (f Værnes 1879 - 1915) Mor til Julius Venn Solhaugen
450-028-M08-B012.jpg Portrett Null Null Anna Martine Pettersdatter Venn (f. Hjelseng 1882-1941) Øra
450-028-M08-B013.jpg Portrett Null 1875-1880 Anne Jakobsdatter (f. Gudal på Røros 1823-?) og Lars Toresen Gammelplass (1826-?) etter at de reiste til USA
450-028-M08-B014.jpg Portrett Null 1880-1890 Anne Jakobsdatter (f. Gudal på Røros 1823-?) og Lars Toresen Gammelplass (1826-?) før de reiste til USA
450-028-M08-B015.jpg Portrett Null Null Anton Bye (Kjønnåsen)
450-028-M08-B016.jpg Portrett Null Null Arnt Hanssen Sæther (1899-1945) Milorg, motstandsmann, krigsfange døde i Vaihingen Tyskland
450-028-M08-B017.jpg Portrett Null Null Bak f. v: Johanna P Jøsås, Hanna Pettersdatter Eidem og Petter Olsen Eidem. Foran f. v: Petter Kringhaug, Johanna Jonsdatter Rolstad og Kristian Pettersen Rolstad
450-028-M08-B018.jpg Portrett Null 1945 Bak fra v. Adolf Torshaug,Gustav Rolstad og Torstein Snustad foran fra v.John Bonaunet,Torstein H Sneisen
450-028-M08-B019.jpg Portrett Null Null Bak fra v.Kristian Sneisen og John Bonaunet Foran fra v, Torstein H Sneisen og Gustav Rolstad i militær uniform
450-028-M08-B020.jpg Mennesker Null Null Bak fra v.Kristian Sneisen og John Bonaunet Foran fra v, Torstein H Sneisen og Gustav Rolstad i militær uniform
450-028-M08-B021.jpg Mennesker Null Null Beret Haugen (f. Sæther 1892-1935) Gift med Ingvald Haugen
450-028-M08-B022.jpg Portrett Null Null Beret Ingebrigtsdatter Kvam (f. Folden 1885-1965)
450-028-M08-B023.jpg Mennesker Null Null Familie på Brubakken. F.v: Peder Moen (1912-1999), Beret Moen (1882-?), Emma Moen (1918-1993), Einar Moen (1915-1998), Esten Moen (1877-?) og Melvin Moen (1911-1979)
450-028-M08-B024.jpg Mennesker Null Null Familie på Brubakken. F.v: Esten Moen (1877-?) Melvin Moen (1911-1979) og Beret Moen (1882-?)
450-028-M08-B025.jpg Mennesker Null Null Beret Jonsdatter Snustad (f. Jøssås 1862-1948)
450-028-M08-B026.jpg Mennesker Null Null Bernhart Torshaug fra v. Signe Kjøsnes(Viken) Inga Reberg og Kjerstina Viken
450-028-M08-B027.jpg Mennesker Null Null Bernt Olsen Kvam (1880-1919 Folden
450-028-M08-B028.jpg Mennesker Null Null Berntine Pettersdatter (f. Rolstad 1892-1958) og Kristian Henriksen Sneisen (1892.1918)
450-028-M08-B029.jpg Portrett Null Null Berntine Pettersdatter (f. Rolstad 1892-1958)
450-028-M08-B030.jpg Null Null Null Bersvend Pedersen Viggen (1862-?) Viken Nedre utvandret til USA
450-028-M08-B031.jpg Brudebilde Null Null Bersvend Pedersen Viggen (1862-?) Viken Nedre utvandret til USA og hans kone Henriette Viggen
450-028-M08-B032.jpg Portrett Null Null Bersvend Pedersen Viggen (1862-?) Viken Nedre som emigrant
450-028-M08-B033.jpg Portrett Null 1900-1910 Bersvend Pedersen Viggen (1862-?) Viken Nedre atelierbilde tatt il USA
450-028-M08-B034.jpg Mennesker Null Null Borghild Gjertine Venn (1903-1991) og Agnes Venn Venn (1906-1978) Øra
450-028-M08-B035.jpg Portrett Null Null Borghild Andersdatter Sneisen (f. Venn 1903-1991) Sørli
450-028-M08-B036.jpg Brudebilde Null Null Brynhild Pedersdatter Jøssås (f. Stamnes i Selbu 1892-1974) og Ole Johnsen Jøssås (1887-?)
450-028-M08-B037.jpg Portrett Null Null 4 brødre fra Gammelplassen emigrerte til Brodhead/Wisconsin USA i 1879. F.v: Paul (1862-?), Lars Kristian (1850-?), Martinus (1861-?) og Johan Martin (1855-?)
450-028-M08-B038.jpg Mennesker Null Null Christian Lassen Saxevik (1869-1942)
450-028-M08-B039.jpg Portrett Null Null Christian Lassen Saxevik (1869-1942)
450-028-M08-B040.jpg Mennesker Null 1915 Elisabeth Torsteinsdatter Wennberg (g. Høines 1914-1994)
450-028-M08-B041.jpg Mennesker Null 1910-1920 Emelie Snustad (f. Skjærvold på Skatval 1885-1982)
450-028-M08-B042.jpg Mennesker Null 1900-1910 Emelie Snustad (f. Skjærvold på Skatval 1885-1982)
450-028-M08-B043.jpg Mennesker Null 1912 Familie på Venn Østre: Bak f.v: Ole J Venn (1896-1978 , Oluf Venn (1879-1913), Karen Venn (1890-1978) og Serina Venn (1884-1962) Foran.Jon O Venn (1861-1915), ,Johan J Venn (1885-1973) og Kjerstine Venn (1858-1939).
450-028-M08-B044.jpg Mennesker Null Null Foran f.v: Mathilde Sneisen, Gustav Rolstad, Agnes Sneisen og Helga Sneisen. Bak f.v: Håkon Snustad,John Bonaunet Torstein H. Sneisen,Harald Rognås og Ole J. Venn
450-028-M08-B045.jpg Mennesker Null Null Skyttere Foran f.v: Ole J Venn og Harald Rognås. Bak Birger Torshaug
450-028-M08-B046.jpg Mennesker Null 1934 Familie på Snustad Nedre Foran Henrik Snustad (1862-1937) og Beret Snustad (1862-1948) Bak fr.v: Reidar Snustad (1907-1976) ,Håkon Snustad (1901-1972), Kirsten Snustad (1889-1936) ,Marit Snustad (1895-1973),Johanna Snustad (1898-1989) og Torsten Snustad (
450-028-M08-B047.jpg Mennesker Null Null Fra v: Gustav Rolstad (1894-1975) og Torstein H Sneisen (1894-1986) begge i militær uniform
450-028-M08-B048.jpg Mennesker Null 1920-1930 Tre herrer med hver sin sykkel. Fra v: Harald Rognås, Adolf Torshaug og Torstein Eidem
450-028-M08-B049.jpg Mennesker Null Null Fra v: Oskar Berg,Tore Berg og Sigrid Berg. Barn av Pauline Toresdatter Berg (f. Viken øvre 1868-?)
450-028-M08-B050.jpg Mennesker Null Null Skyttere med Krag-Jørgensen geværer. F.v: Torstein Snustad (1893-1956), Richard Kringhaug (1881-1942 og Harald Rognås (1886-?)
450-028-M08-B051.jpg Mennesker Null 1945 Stående f.v: Håkon Snustad og Torstein Snustad. Sittende f.: Marit Snustad og Johanna Snustad
450-028-M08-B052.jpg Mennesker Null Null Fra v: John Bonaunet (1894-1959) , Marit Bonaunet (f. Eidem 1903-1991) og Kari Bonaunet (f. Nuttudal i Selbu i 1865)
450-028-M08-B053.jpg Mennesker Null Null Fra v: Adolf Torshaug,Torstein Eid em og Harald Rognås
450-028-M08-B054.jpg Portrett Null Null Fra v: Birger Torshaug og Ole J Venn
450-028-M08-B055.jpg Mennesker Null Null Søstrene Hanna Pettersdatter Rolstad (g. Eidem 1889-1995) og Gunhild Pettersdatter Rolstad (g. Lergaard 1885-1959)
450-028-M08-B056.jpg Mennesker Null Null F.v: Harald Klausen, Oluf Nilsdal (1891-1980)og Ole Nilsdal (1887-1969)
450-028-M08-B057.jpg Mennesker Null Null John Bonaunet (1894-1959), Iver Snustad (1888-?) og Petter Eidem. Alle i militær uniform
450-028-M08-B058.jpg Mennesker Null 1910-1920 Ole J Venn(1896-1978), Kristian Wennberg (1891-1965) i militær uniform og Johan Vennberg (1898-1917)
450-028-M08-B059.jpg Mennesker Null Null Bak f.v: Petter Eidem, Torstein H Sneisen, Olaf Vennberg og Ole J Venn. Foran f.v: Kristian Sneisen, Harald Rognås og ukjent alle tre i militær uniform
450-028-M08-B060.jpg Mennesker Null Null F.v: Torstein Wennberg (1885-?), Johan J Venn (1885-1973) og Alfred O. Venn (1889-1915) Sittende f.v: Beret Marta Venn (1883-1960), Serine Venn (g. Volden 1884-1962) og Karen Venn (g. Jøsås 1890-1978)
450-028-M08-B061.jpg Mennesker Null Null F.v: Birger Torshaug, Alfred Vennberg og Ole J Venn
450-028-M08-B062.jpg Mennesker Null Null F.v: Kristian Vennberg (1891-1965) (, Kristian Sneisen (1877-1957) og Torstein Vennberg (1885-?)
450-028-M08-B063.jpg Portrett Null Null Gjertrud Pedresdatter Granås (f.Grøtte i Selbu i 1830 død etter 1920 Mor til Petter Granås)
450-028-M08-B064.jpg Portrett Null 1880-1890 Gjertrud Kristensdatter Wennberg (f. Sneisen 1863-1920)
450-028-M08-B065.jpg Portrett Null 1890-1900 Gjertrud Kristensdatter Wennberg (f. Sneisen 1863-1920)
450-028-M08-B066.jpg Portrett Null 1900-1910 Gjertrud Kristensdatter Wennberg (f. Sneisen 1863-1920)
450-028-M08-B067.jpg Brudebilde Null 1923 Gudrun Nybrodahl (f. Rognås 1900-1983) og Torstein Nybrodahl (1895-1964) Volden Øvre
450-028-M08-B068.jpg Mennesker Null 1890-1900 Gunhild Johansdatter Brobakk (f. Jøssås 1867-1936)
450-028-M08-B069.jpg Mennesker Null Null F.v: ukjent, Gunhild Pettersdatter Lergaard (f. Rolstad 1885-1959)
450-028-M08-B070.jpg Mennesker Null Null Gunhild Pettersdatter Lergaard (f. Rolstad 1885-1959)
450-028-M08-B071.jpg Mennesker Null Null Foran f.v: Henrik K Sneisen (1868-1919), Mathilde Sneisen (1898-1918) (Kristian H. Sneisen (1892-1918) og Torstein H. Sneisen (1894-1986)
450-028-M08-B072.jpg Portrett Null 1890-1900 Gunhild Olsdatter Venn (f. Bjørgaunet i Lånke 1814-1906) Mor til Ole Andreas Venn, Ol Ainnersa
450-028-M08-B073.jpg Mennesker Null Null Gunhild Tronsdatter Sneisen (f. Kringhaug 1867-1931) Sørli
450-028-M08-B074.jpg Mennesker Null Null Gunvor Anneusdatter Årstad. (1908-?) Kjønnåsen
450-028-M08-B075.jpg Mennesker Null Null Gustav Pettersen Rolstad (1894-1975)
450-028-M08-B076.jpg Mennesker Null Null Gustav Pettersen Rolstad (1894-1975) i militær uniform og ridende på hest
450-028-M08-B077.jpg Mennesker Null 1890 Gustav Olsen Venn (1869-1955) i militær uniform, bodde Fjeldset i Hommelvik
450-028-M08-B078.jpg Mennesker Null Null Gustav Venn (1869-1955) med døtrene Ella Venn og Alma Venn
450-028-M08-B079.jpg Brudebilde Null Null Gustav Olsen Venn (1869-1955) og Kirsten Eriksdatter Venn (f. Bjørgum i Lånke 1872-1952)
450-028-M08-B080.jpg Mennesker Null 1922 Haldor Kjøsnes (1908-1989) konfirmant
450-028-M08-B081.jpg Mennesker Null 1882 Petter Andreas Olsen Eidem Halvorsplass (f. 1847, utvandret til USA 1882
450-028-M08-B082.jpg Mennesker Null 1882 Ole Olsen Eidem Halvorsplass (f. 1845, utvandret til USA 1882
450-028-M08-B083.jpg Mennesker Null 1882 Halvor Olaus Olsen Eidem Halvorsplass (f. 1841, utvandret til USA 1882
450-028-M08-B084.jpg Mennesker Null Null Halvorsplassen 1885
450-028-M08-B085.jpg Mennesker Null Null Hanna Margrete Trondsdatter Eidem (f. Langvik/Kringhaug 1859-1937) og Ole Pedersen Eidem (f. på Eidem i Selbu 1860-1937) Halvorsplassen
450-028-M08-B086.jpg Mennesker Null Null Hanna Jørgine Pettersdatter Eidem (f. Rolstad 1889-1955) Verketsgården
450-028-M08-B087.jpg Mennesker Null Null Hanna og Ole Eidem med barna Ragna (1884-1972) ,Petter Eidem (1889-1947) og Torstein Eidem (1896-1971) Halvorsplassen
450-028-M08-B088.jpg Mennesker Null 1917 Petter og Hanna Eidem med sønnen Ole Eidem (1916-1997) Verketsgården
450-028-M08-B089.jpg Mennesker Null Null Harald Rognås (1886-?) i militær uniform
450-028-M08-B090.jpg Portrett Null Null Harda Estensdatter Bonaunet (1892-1966) hun jobbet som bestyrerinne på Nesset Aldersheim i Hommelvik
450-028-M08-B091.jpg Mennesker Null Null F.v: ukjent, Harda Bonaunet (1892-1966)
450-028-M08-B092.jpg Mennesker Null 1920-1930 Beret Johnsdatter Snustad (f. Jøssås 1862-1948) og Henrik Trondsen Snustad (f.Langvik/Kringhaug 1862-1937)
450-028-M08-B093.jpg Mennesker Null Null Henrik Kristensen Sneisen (1868-1919)
450-028-M08-B094.jpg Mennesker Null 1882 Henrik Snustad (f. Langvik/Kringhaug 1862-1937)
450-028-M08-B095.jpg Mennesker Null 1916 Håkon Henriksen Snustad (1902-1972)
450-028-M08-B096.jpg Portrett Null 1911 Ingebjørg Johansdatter Nilsdal (g. Helberg 1909-1959)
450-028-M08-B097.jpg Mennesker Null 1910-1915 Ingeborg Olsdatter Nilsdal (f. Venn 1859-1939) og Johannes Jakobsen Nilsdal (1852-1934)
450-028-M08-B098.jpg Mennesker Null 1890-1900 Jakob Halvorsen Hulaas (1845-1925) og Ingeborg Toresdatter Hulas (f. Oldermilen 1847-1916)
450-028-M08-B099.jpg Mennesker Null Null Iver Johnsen Jøssås (1896-?)
450-028-M08-B100.jpg Mennesker Null 1900-1905 Iver Johansen Snustad (1888-1956) Lastebilsjåfør, bodde på Lunden i Hommelvik
450-028-M08-B101.jpg Portrett Null 1900-1910 Johan J Venn (1885-1973)
450-028-M08-B102.jpg Mennesker Null 1910-1915 F.v: Johan J Venn (1885-1973) og Kristian Wennberg (1891-1965)
450-028-M08-B103.jpg Portrett Null 1900 Johan J Venn (1885-1973) Venn Østre
450-028-M08-B104.jpg Mennesker Null Null Johan O Venn (1878-1940) Bodde på plassen Botnan
450-028-M08-B105.jpg Mennesker Null Null Johanna Jøsaas (f. Fossum i Selbu 1880-1972) Gift med Iver Jonsen Jøsaas (1896-?)
450-028-M08-B106.jpg Mennesker Null Null Petter Anderssen Rolstad (f. Venn 1849-1910) og hustru Johanna Jonsdatter Rolstad(f- Jøsås 1853-1915)
450-028-M08-B107.jpg Brudebilde Null Null Brudebilde av Johanna Andersdatter (f.Venn Øra 1905-1984) og Torstein Olsen Eidem (1896-1971) Halvorsplassen
450-028-M08-B108.jpg Mennesker Null 1915-1920 Johanna Heriksdatter Venn (f. Snustad 1898-1989) og Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979) Vennstad Koinntrø
450-028-M08-B109.jpg Mennesker Null Null Johanna Edevartsdatter Rolstad (f. Viken 1890-1984) Finnplassen Sjøli
450-028-M08-B110.jpg Portrett Null 1915-1920 Johanna Henriksdatter Venn (Snustad 1898-1989)
450-028-M08-B111.jpg Mennesker Null 1890-1900 Johannes Trondsen Kringhaug (tok navnet Morseth etter sin hustru Bodde i Hommelvik arbeidet som skomaker 1864-?)
450-028-M08-B112.jpg Mennesker Null 1910-1915 Familie på Nilsdal. Sittende foran: Johannes Jakobsen Nilsdal (1852-1934) og Ingeborg Olsdatter (f.Venn 1859-1939) Bak f. v: Ludvik Nilsdal (1896-?), Johan Nilsdal (1883-1971), Oluf Nilsdal (1891-1980), Ole Nildsal (1887-1969) og Signe Nilsdal (1894-1987
450-028-M08-B113.jpg Mennesker Null 1910-1915 John Bonaunet (1894-1959) i militær uniform
450-028-M08-B114.jpg Mennesker Null Null John Jonsen Rognås (1866-1946)
450-028-M08-B115.jpg Mennesker Null 1900-1910 Jon Olsen Venn (1861-1915) og hustru Kjerstine Venn (f. Jøssås 1858-1939)
450-028-M08-B116.jpg Mennesker Null 1960 Jonanna Pettersdatter Jøssås (1880-1972)
450-028-M08-B117.jpg Mennesker Null Null Jonetta Jonsdatter Nilsdal (f. Haldaas/Høgåsen 1863-1941) og Johan Martin Jakobsen Nilsdal (han brukte navnet Jakobsen 1857-1934) Eggens Minde i Hommelvik
450-028-M08-B118.jpg Mennesker Null Null Jonetta Jonsdatter Jacobsen (f. Haldaas/Høgåsen 1863-1941)
450-028-M08-B119.jpg Mennesker Null Null Jonetta Toresdatter Snustad (f.Oldermilen 1857-1951) Gift med Ole iversen Snustad
450-028-M08-B120.jpg Mennesker Null Null Karen Folstad (f. 1895), Ole Folstad (f. 1894) og MaritFoldstadn (f. 1893) Nyhus Bakken
450-028-M08-B121.jpg Mennesker Null 1900-1910 Kari Bonaunet (f. Nuttudal i Amdalsgrenda i Selbu 1865)
450-028-M08-B122.jpg Mennesker Null 1900 Karl Mathias Olsen Viken (1897-1919) jobbet som militær i forsvaret og bodde i Oslo
450-028-M08-B123.jpg Mennesker Null 1901 Karl Mathias Olsen Viken (1897-1919) jobbet som militær i forsvaret og bodde i Oslo
450-028-M08-B124.jpg Mennesker Null 1909 F.v: Karl Mathias Olsen Viken (1897-1919) , Signe Gurine Olsdatter Viken (g. Kjøsnes 1904-1989) og Martin Viken (1902-1967)
450-028-M08-B125.jpg Mennesker Null 1934 Kirsten Henriksdatter Venn (f.1889-1936) og Johan Oluf Jonsen Venn (1885-1973) Venn Østre
450-028-M08-B126.jpg Mennesker Null 1920 Kirsten Henriksdatter Venn (f.1889-1936) og John J Venn (1915-1995) Venn Østre
450-028-M08-B127.jpg Mennesker Null 1900-1910 Kirsten Henriksdatter Venn (f.1889-1936)
450-028-M08-B128.jpg Mennesker Null 1938 Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøsås 1858-1939) Venn Østre
450-028-M08-B129.jpg Mennesker Null 1880-1885 Kjerstine Kristensdatter Viken (f. Sneisen 1861-1925)
450-028-M08-B130.jpg Mennesker Null 1890-1900 Kjerstine Kristensdatter Viken (f. Sneisen 1861-1925)
450-028-M08-B131.jpg Mennesker Null 1890-1900 Kristian Henriksen Sneisen (1882-1918)
450-028-M08-B132.jpg Mennesker Null 1902 Kristian Henriksen Sneisen (1882-1918) i militær uniform
450-028-M08-B133.jpg Mennesker Null 1910-1920 Kristian Iversen Haugen (1894-1972) i militær uniform
450-028-M08-B134.jpg Mennesker Null 1910-1920 Kristian Iversen Haugen (1894-1972) Danielshaugen
450-028-M08-B135.jpg Mennesker Null 1890-1900 Kristian Kristensen Sneisen (1877-1957) bodde på Skolesletten i Hommelvik
450-028-M08-B136.jpg Mennesker Null 1905.1910 Kristian Pettersen Rolstad (1887-1941) Finnplassen i militær uniform
450-028-M08-B137.jpg Mennesker Null 1900-1910 Kristian Pettersen Rolstad (1887-1941) Finnplassen
450-028-M08-B138.jpg Mennesker Null 1902 Kristian Pettersen Rolstad (1887-1941) Finnplassen
450-028-M08-B139.jpg Mennesker Null 1910-1920 F.v: Kristian H Sneisen (1882-1918), Kristian Wennberg (1891-1965) og Torstein Wennberg (1885-?)
450-028-M08-B140.jpg Mennesker Null Null Lauritz Nicolai Jenssen og hustru Wilhelmine Darre Jenssen Halstad
450-028-M08-B141.jpg Mennesker Null 1900-1910 Karoline (Lina) Iversdatter Haugen (f. Snustad 1848-1928) og Peder (Per) Estensen Haugen (f. Fossen 1842-1921) Danielshaugen og Bonaunet
450-028-M08-B142.jpg Mennesker Null 1910-1920 Ludvig Johannesen Nilsdal (1896-1942) bodde i Modalen i Hommelvik
450-028-M08-B143.jpg Mennesker Null 1910-1920 Richard Haugan f 1877 Lærer ved Sneisen skole
450-028-M08-B144.jpg Mennesker Null 1880-1885 Mali Hansdatter Oldermilen (f. Vennberg 1825-1898) Mali Mila
450-028-M08-B145.jpg Mennesker Null 1880-1885 Johanna (Hanna) Toresdatter Oldermilen (g. Løvås f 1868) Mali Mila`s datter
450-028-M08-B146.jpg Mennesker Null Null Jørgine Toresdatter Oldermilen (g. Gjervan f 1852) Mali Mila`s datter
450-028-M08-B147.jpg Mennesker Null Null Maren Bersvendsdatter Viken (f. Høyby i Selbu 1832) Vikagjerdet
450-028-M08-B148.jpg Mennesker Null Null Marit Eriksdatter Brandåsen f 1850 Brandåsen Ytre
450-028-M08-B149.jpg Mennesker Null Null Marie Rolstad f.1882 Døde tidlig inni lånke
450-028-M08-B150.jpg Mennesker Null Null Marit Arntsdatter Fossen (f.Draksten 1888-1930) og Esten Johansen Fossen (1882-1955)
450-028-M08-B151.JPG Mennesker Null Null Marit Toresdatter Grindbakk (f. Viken 1861-1949) med barnebarn Fred Steinar Grindbakk f. 1945 på fanget
450-028-M08-B152.jpg Mennesker Null 1900-1910 Marit Halvorsdatter Kringhaug (f. Hulaas 1837-1913)
450-028-M08-B153.jpg Portrett Null Null Marit Henriksdatter Torshaug og Adolf Bernhardssen Torshaug
450-028-M08-B154.jpg Mennesker Null 1910-1920 Marit Henriksdatter Torshaug (f. Snustad 1895-1973)
450-028-M08-B155.jpg Mennesker Null 1910-1920 Marit Henriksdatter Torshaug (f. Snustad 1895-1973)
450-028-M08-B156.jpg Mennesker Null 1910-1915 Marit Henriksdatter Torshaug (f. Snustad 1895-1973)
450-028-M08-B157.jpg Mennesker Null Null Marta Jonsdatter Fosmo (f. Haldaas/Høgåsen 1868-?)
450-028-M08-B158.jpg Mennesker Null Null Martin Johansen Grønberg (1855-1912)
450-028-M08-B159.jpg Mennesker Null Null F.v: Martin Jonsen Jøssås (1884-?) Ukjent, ,Gustav Midtsand og Ukjent
450-028-M08-B160.jpg Mennesker Null 1915-1918 Mathilde Henriksdatter Sneisen 1898-1918
450-028-M08-B161.jpg Mennesker Null Null Meierske på Verket Julie Berg f. 1872 på Inderøya og Anna Venn (f. Hjelseng 1882-1941)
450-028-M08-B162.jpg Mennesker Null Null Mikal Pedersen (f. i Selbu 1875) Bodde på Gammelplassen i 1900 og på Brubakken 1910-1930
450-028-M08-B163.jpg Mennesker Null 1910-1918 Bak f.v: Nr.1 Helga Torsteinsdatter Sneisen (1899-1986), Signe Johnsdatter Jøsås (1891-1971), og Nr. 3 Mathilde Henriksdatter Sneisen (1898-1918). Foran sitter Nr.2 Agnes Torsteinsdatter Sneisen (1898-1931)
450-028-M08-B164.jpg Mennesker Null 1920-1930 Ole Pedersen Viken (1858-1930)
450-028-M08-B165.jpg Mennesker Null Null Bak f.v: Karl Viken, Martin Viken og Ola Viken Foran f.v: Kjerstine Viken, Kjellrun Viken og Signe viken
450-028-M08-B166.jpg Mennesker Null 1910-1916 Olaf Alfred Andersen Wennberg (1896-1916)
450-028-M08-B167.jpg Mennesker Null 1910-1920 Ole Andreas Andersen Venn (1841-1927) Ol Ainnersa Venn Vestre
450-028-M08-B168.jpg Mennesker Null Null Ole Jonsen Venn (1896-1978) Rødmyrdalen
450-028-M08-B169.jpg Mennesker Null 1916 F.v: Ukjent, Ukjent og Ole Jonsen Venn (1896-1978) Rødmyrdalen i militær uniform
450-028-M08-B170.jpg Mennesker Null Null Stående t.v: Ole Jonsen Venn (1896-1978) Rødmyrdalen, de andre er Ukjent
450-028-M08-B171.jpg Mennesker Null Null Ole Johnsen Jøssås (1887-?) Jøsås Lille og Follan
450-028-M08-B172.jpg Mennesker Null 1907 Ole Johannesen Nilsdal (1887-1969) i militær uniform
450-028-M08-B173.jpg Portrett Null 1880-1890 Ole Pedersen Eidem (1860-1937) Halvorsplassen
450-028-M08-B174.jpg Mennesker Null Null Ole Jonsen Volden (1878-1919)
450-028-M08-B175.jpg Mennesker Null 1910 F.v: Ole Olsen Venn (1880-1960) Olaf Olsen Venn (1906-1992),Bergitte Jonsdatter Venn (f. Jøsås 1886-1977) og Klara Olsdatter Venn (g. Sneisen 1908-1994) Venn Vestre
450-028-M08-B176.jpg Mennesker Null 1905-1910 F.v: Ole Jonsen Venn (1896-1978), Jon Olsen Venn (1861-1915) og Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøsås 1858-1939) Venn Østre
450-028-M08-B177.jpg Mennesker Null Null Tre søsken F.v: Ole Jonsen Venn (1896-1978), Karen Jonsdatter Venn (g. Jøssås 1890-1978) og Serina Jonsdatter Venn (g. Volden 1884-1962) Venn Østre
450-028-M08-B178.jpg Mennesker Null 1910-1915 Olga Marie Johansdatter (Valdemarsen) Brobak (f i Selbu 1894) Brubakken
450-028-M08-B179.jpg Brudebilde Null 1915 Ole Johannesen Nilsdal (1887-1969) og Ragnhild Olive (f. Stamnes i Selbu 1892-1974) Jøsås Lille
450-028-M08-B180.jpg Portrett Null 1890-1900 Oluf Venn (1879-1913)
450-028-M08-B181.jpg Mennesker Null 1899 Oluf Venn (1879-1913) i militær uniform
450-028-M08-B182.jpg Mennesker Null 1900-1910 Stående: Oluf Venn (1879-1913) og sittende: Torstein Christiansen Wennberg (1885-?)
450-028-M08-B183.jpg Mennesker Null Null Oskar Spets (1901-1972) Gift med Ragna Sneisen
450-028-M08-B184.jpg Mennesker Null 1950-1960 Paula Pedersdatter Torshaug (1885-1982)
450-028-M08-B185.jpg Mennesker Null 1885-1890 Pauline Toresdatter Berg (f. Viken 1868-1955)
450-028-M08-B186.jpg Portrett Null 1880 Pauline Toresdatter Berg (f. Viken 1868-1955)
450-028-M08-B187.jpg Mennesker Null 1910-1920 Peder Pedersen Torshaug (1835-1927) Torskjønn
450-028-M08-B188.jpg Mennesker Null Null Peder Haldorsen Sandvik (1890-?) med hustru Karen Sletne fra Selbu. Lånkstuggu, bodde på Skatval
450-028-M08-B189.jpg Mennesker Null Null F.v: Martin Johansen Bakmark (1871-1968) og Peder Olaf Uthus (1872 -1951) Molund
450-028-M08-B190.jpg Mennesker Null Null Petrine Persdatter Rognaas (f. Almås i Selbu 1877-1919)
450-028-M08-B191.jpg Mennesker Null 1909 Petter Olsen Eidem (1889-1947) i militær uniform Halvorsplassen
450-028-M08-B192.jpg Mennesker Null 1920-1930 Petter Jonsen Jøssås (1849-1932) tømmerhogst, øks, sag svans,Rolset
450-028-M08-B193.jpg Portrett Null 1895-1905 Petter Trondsen Kringhaug (1884-1946)
450-028-M08-B194.jpg Mennesker Null 1905-1915 Petter Trondsen Kringhaug (1884-1946)
450-028-M08-B195.jpg Mennesker Null Null F-v: Gjertrud Kristensdatter Vennberg (f. Sneisen 1863-1920 og Ragna Henriksdatter Sneisen (g. Spets 1902-?)
450-028-M08-B196.jpg Mennesker Null 1920-1925 F.v: Ukjent og Ragna Henriksdatter Sneisen (g. Spets 1902-?)
450-028-M08-B197.jpg Portrett Null Null Olaf Svedahl (1886-1971) og Ragna Svedahl (f. Eidem 1884-1972)
450-028-M08-B198.jpg Mennesker Null Null Anders Jonsen Rolstad (f. Jøsås i 1852) og hustru Ragnhild Pedersdatter Rolstad (f. Nytrøen i Selbu i 1853)
450-028-M08-B199.jpg Portrett Null Null Reidar Henriksen Snustad (1907-1976) bodde i Nannestad
450-028-M08-B200.jpg Mennesker Null 1907 Richard Trondsen Kringhaug (1881-1942 og Ragnhild (f Fossum i Selbu 1878-1952) med sønnen Haldor Richardsen Kringhaug (1906-1979)
450-028-M08-B201.jpg Mennesker Null 1900-1910 Serine Jonsdatter Venn (g. Volden 1884-1962) og Karen Jonsdatter Venn (g. Jøssås 1890-1978)
450-028-M08-B202.jpg Mennesker Null 1908 Signe Johannesdatter Nilsdal (g. Haugen 1894-1987) Danielshaugen
450-028-M08-B203.jpg Mennesker Null 1910-1915 Signe Johannesdatter Nilsdal (g. Haugen 1894-1987) Danielshaugen
450-028-M08-B204.jpg Mennesker Null 1910-1915 Signe Johnsdatter Jøssås (1891-1971)
450-028-M08-B205.jpg Mennesker Null 1915-1920 Signe Johnsdatter Jøssås (1891-1971)
450-028-M08-B206.jpg Mennesker Null 1920-1930 F.v: Ukjent og Signe Johnsdatter Jøssås (1891-1971)
450-028-M08-B207.jpg Mennesker Null 1910-1915 F.v: Signe Johnsdatter Jøssås (1891-1971) og Signe Johannesdatter Nilsdal (g. Haugen 1894-1987)
450-028-M08-B208.jpg Mennesker Null 1920-1930 Sittende Helga Torsteinsdatter Sneisen (1899-1986) og Ragna Henriksdatter Sneisen (1902-?)
450-028-M08-B209.jpg Mennesker Null 1900-1910 Sivert Kristensen Sneisen (1874-1942) Kringhaugen Høgstret
450-028-M08-B210.jpg Mennesker Null 1890-1900 Sivert Kristian Viken (1867-?) i militær uniform Døde i Oslo
450-028-M08-B211.jpg Mennesker Null 1900-1910 Søsken Ulrikke Johnsdatter Jøsås (g. Kroglund 1885-?) og Ole Johnsen Jøsås (1887-?)
450-028-M08-B212.jpg Mennesker Null Null Søstrene Pettersdatter Rolstad Bak f.v: Hanna Jørgine (g. Eidem 1899-1955) og Gunhild Anna (g.1885-1959) Foran f.v: Marie (1882-?) og Berntine (1892-1958)
450-028-M08-B213.jpg Mennesker Null Null F.v: Berntine Pettersdatter Rolstad (1892-1958) og Hanna Jørgine Pettersdatter Rolstad (g. Eidem 1889-1955)
450-028-M08-B214.jpg Mennesker Null 1911 F.v: Oluf Nilsdal (1891-1980) og Martin Brobak (1891-1955) begge i militær uniform
450-028-M08-B215.jpg Mennesker Null 1915-1920 Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979) Vennstad Koinntrø
450-028-M08-B216.jpg Mennesker Null 1915-1925 Torstein Olsen Eidem (1896-1971) Halvorsplassen
450-028-M08-B217.jpg Mennesker Null 1910-1915 Torstein Henriksen Sneisen (1894-1986) Sørli
450-028-M08-B218.jpg Mennesker Null 1908 Torstein Henriksen Sneisen (1894-1986) Sørli
450-028-M08-B219.jpg Mennesker Null 1880-1890 Torstein Kristensen Sneisen (1866-1934)
450-028-M08-B220.jpg Mennesker Null 1880-1885 F.v: Torstein Kristensen Sneisen (1866-1934) og Ukjent
450-028-M08-B221.jpg Mennesker Null 1880-1885 Torstein Kristensen Sneisen (1866-1934)
450-028-M08-B222.jpg Mennesker Null 1913 Torstein Henriksen Snustad (1893-1956) i militær uniform
450-028-M08-B223.jpg Mennesker Null 1905-1910 Torstein Henriksen Snustad (1893-1956)
450-028-M08-B224.jpg Mennesker Null 1916 Torstien Olsen Eidem (1896-1971) i militær uniform og med Krag-Jørgensen gevær
450-028-M08-B225.jpg Mennesker Null 1920-1930 Torvald Sivertsen Sneisen (1900-1980) Kringhaug og Dalen
450-028-M08-B226.jpg Mennesker Null 1910-1920 Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979) og Ludvig Johannesen Nilsdal (1896-1942)
450-028-M08-B227.jpg Mennesker Null 1910-1915 Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979)
450-028-M08-B228.jpg Mennesker Null 1915 Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979) i militær uniform
450-028-M09-B000.jpg Gruppebilde Null 1953 Anders Pettersen Jøsås (1883-1969) feirer 70-årsdag 13. august 1953
450-028-M09-B001.jpg Bygninger Null 1945-1955 Waaganhuset, Granholdt, Butikk på Sneishaugan
450-028-M09-B002.jpg Mennesker Null 1945-1950 Bak: Adolf BernhardsenTorsghaug og Marit Heriksdatter Torshaug . Foran f.v: Gerda Torshaug, Bjarne Torshaug og Brit Torshaug
450-028-M09-B003.jpg Mennesker Null 1930-1936 Adolf Torshaug (1898-1990),Bjarne Torshaug (1927-?) og Brit Torshaug (1929-1955) ved Snustaddammen Snustad Nedre og Snustad Øvre i bakgrunnen
450-028-M09-B004.jpg Mennesker Null 1934 Familiebilde Snustad
450-028-M09-B005.jpg Mennesker Null Null Familie på Venn Østre: Bak f.v: Ole J Venn (1896-1978 , Oluf Venn (1879-1913), Karen Venn (1890-1978) og Serina Venn (1884-1962) Foran.Jon O Venn (1861-1915), ,Johan J Venn (1885-1973) og Kjerstine Venn (1858-1939).
450-028-M09-B006.jpg Mennesker Null 1945 Stående f.v: Håkon Snustad og Torstein Snustad. Sittende f.: Marit Snustad og Johanna Snustad
450-028-M09-B007.jpg Mennesker Null Null Gammelstuggu Innervenna Venn Østre (1880-1940)
450-028-M09-B008.jpg Mennesker Null Null Stående bak f.v: Johan J Venn (1885-1973), Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøsås 1858-1939) og John J Venn (1915-1995). Sittende foran f.v: Beret Johansdatter Venn (g. Bjørkli 1922-1994) og Kjerstina Johansdatter Venn (g. Stokdahl 1917-2004)
450-028-M09-B009.jpg Mennesker Null 1910-1915 Stående bak f.v: Ukjent, Serine Jonsdatter Venn (g.Volden 1884-1962), Olive Johansdatter Valdemarsen (f. på Brubakken 1903), Ole Jonsen Venn (1896-1978), Karen Jonsdatter Venn (g. Jøssås 1890-1978) og Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøsås 1858-1939). Stiien
450-028-M09-B010.jpg Mennesker Null 1906 F.v: Ukjent, Kirsten Henriksdatter Snustad (g. Venn 1889-1936), Ukjent og Ukjent Bildet er tatt på Fredly Folkehøgskole i Børsa
450-028-M09-B011.jpg Mennesker Null 1930-1940 Gruppe kvinneforening Nr. 2 f.v: i bakre rekke er Kjerstina Venn (1917-2004) og nr. 3 er Jenny Venn (1921-1993) nr. & er Alfhild Venn (1918-1990)
450-028-M09-B012.jpg Mennesker Null 1938 Gruppebilde da Kjerstine Jonsdatter Venn (1858-1939) feiret 80-årsdag 15. juli 1938. Inervenna Venn Østre
450-028-M09-B013.jpg Mennesker Null 1930 Gruppebilde i Snustad Foran f.v: Anny Snustad, Bjarne Torshaug, Anne Venn, Signe Snustad, Olaug Snustad, Beret Venn, Kjerstina Venn,og Henrik Venn. 2. rekke f.v: Marit Torshaug, Brit Torshaug, Torstein Snustad, Henrik Snustad, Beret Snustad (f.1924), Ber
450-028-M09-B014.jpg Mennesker Null Null Henrik og Beret Snustad med sine barn
450-028-M09-B015.jpg Mennesker Null 1940 Husbygging i Inervenna Venn Østre 1940 Foran f.v: Kjerstina Venn, Beret Venn, Torvald Venn og Julius Venn. Bak f.v: John J Venn, Johan Venn, Jon Volden og Ole J Venn
450-028-M09-B016.jpg Mennesker Null Null Husbygging grunnmurstøping i Inervenna Venn Østre 1940 arbeidsfolk
450-028-M09-B017.jpg Mennesker Null 1940-1945 Familie på Snustad Øvre. Bak Håkon Snustad (1901-1972) og Berta Snustad (1901-?) Foran f.v: Bjørg Snustad (1929- ),Karen Snustad (1936-?) og Anny Snustad (1927-?)
450-028-M09-B018.jpg Mennesker Null 1900-1910 F.v: Johan J Venn (1885-1973) og Kristian Wennberg (1891-1965)
450-028-M09-B019.jpg Mennesker Null 1933 F.v: Johan J Venn, Beret Venn, Brit Torshaug, John J Venn, Bjarne Torshaug, Kjerstina Venn, Kirsten Venn og Marit Torshaug ved Vennatjønna Husa i Venn Østre i bakgrunn
450-028-M09-B020.jpg Mennesker Null 1919 Johan J Venn (1885-1973) med datter Kjerstina Venn (g. Stokdahl 1917-2004) Venn Østre
450-028-M09-B021.jpg Mennesker Null 1900-1905 Johan Jonsen Venn (1885-1973)
450-028-M09-B023.jpg Mennesker Null 1935-1940 Jon Johansen Venn (1915-1995)
450-028-M09-B024.jpg Mennesker Null 1935-1940 Jon Johansen Venn (1915-1995) Bildet er tatt på gårdsplassen i Inervenna Venn Østre Ser buret t.h.
450-028-M09-B025.jpg Mennesker Null 1930 Gruppebilde ved Jon O Volden konfirmasjon
450-028-M09-B026.jpg Mennesker Null 1945-1950 Jon Olsen Volden (1916-2012)
450-028-M09-B027.jpg Mennesker Null 1908 F.v: Ole J Venn (1896-1978), Jon Olsen Venn(1861-1915) og Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøsås 1958-1939) Venn Østre
450-028-M09-B028.jpg Portrett Null Null F.v: John J Venn (1915-1995 og Petter Bjørkli (1912-1991)
450-028-M09-B029.jpg Mennesker Null 1935-1940 Jørgen O Venn (1921-2006)
450-028-M09-B030.jpg Mennesker Null 1935 Gruppebilde ved Jørgen O Venn konfirmasjon
450-028-M09-B031.jpg Mennesker Null 1934 Kirsten Henriksdatter Venn (f. Snustad 1889-1936) og Johan Jonsen Venn (1885-1973)
450-028-M09-B032.jpg Mennesker Null 1910-1915 Kirsten Henriksdatter Venn (f. Snustad 1889-1936)
450-028-M09-B033.jpg Mennesker Null 1920 Kirsten Henriksdatter Venn (f. Snustad 1889-1936) og John J Venn (1915-1995)
450-028-M09-B034.jpg Mennesker Null 1938 Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøssås 1858-1939)
450-028-M09-B035.jpg Mennesker Null 1928 Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøssås 1858-1939) på hennes 70-årsdag 15.juli 1928 sammen med sine barnebarn, sittende f.v: Beret, Kjerstina, Jørgen og Petter Jøsås. Stående f.v: John J. Venn og Jon O Volden
450-028-M09-B036.jpg Mennesker Null 1931 Sittende f.v: Kirsten Venn, Jørgen Venn, Borghild Venn, Kjerstine Venn, Marit Torshau, Bjarne Torshaug og Brit Torshaug. Bak f.v: Johan J Venn, John J Venn og Ole J Venn
450-028-M09-B037.jpg Mennesker Null 1928 Gruppebilde Kjerstine Jonsdatter Venn (f. Jøssås 1858-1939) på hennes 70-årsdag. Sittende foran f.v: Petter Jøsås og Jørgen Venn. 2. rekke f.v: Kjerstina Venn, Serine Volden, Kjerstine Venn, Karen Jøsås og Beret Venn. Stående i midten f.v: Kirsten Venn o
450-028-M09-B038.jpg Mennesker Null 1935 Konfirmant Jørgen Venn (1921-2006) i døra ser man Arvid Vennberg (1930-2008)
450-028-M09-B039.jpg Mennesker Null Null Gruppe kvinneforening Nr. 2 f.v: i bakre rekke er Kjerstina Venn (1917-2004) og nr. 3 er Jenny Venn (1921-1993) nr. & er Alfhild Venn (1918-1990)
450-028-M09-B040.jpg Portrett Null 1915-1920 Marit Henriksdatter Snustad (g. Torshaug 1895-1973)
450-028-M09-B041.jpg Mennesker Null 1937 Mostadmark Skytterlag 50-års jubileum
450-028-M09-B042.jpg Mennesker Null 1920-1930 Beret Jonsdatter Snustad (f. Jøssås 1862-1948) og Hernrik Trondsen Snustad (f. Langvik/Kringhaug 1862-1937)
450-028-M09-B043.jpg Portrett Null 1900-1910 Ole Jonsen Volden (1878-1919)
450-028-M09-B044.jpg Mennesker Null 1935 Gruppebilde ved Jørgen O Venn konfirmasjon
450-028-M09-B045.jpg Mennesker Null 1900-1910 Stående: Oluf Venn (1879-1913) og sittende: Torstein Christiansen Wennberg (1885-?)
450-028-M09-B046.jpg Mennesker Null 1934 Familie på Snustad Nedre Foran Henrik Snustad (1862-1937) og Beret Snustad (1862-1948) Bak fr.v: Reidar Snustad (1907-1976) ,Håkon Snustad (1901-1972), Kirsten Snustad (1889-1936) ,Marit Snustad (1895-1973),Johanna Snustad (1898-1989) og Torsten Snustad
450-028-M09-B047.jpg Mennesker Null 1920-1930 Petter Jonsen Jøsås (1849-1932) tømmerkjøring med hest og støtting
450-028-M09-B048.jpg Mennesker Null 1925 Jon Olsen Volden (1916-2012) og hans mor Serine Volden (f. Venn 1884-1962)
450-028-M09-B049.jpg Portrett Null 1940-1945 Torstein Henriksen Snustad (1893-1956) og Emelie Snustad (f. Skjærvold på Skatval 1885-1962)
450-028-M09-B050.jpg Jakt Null 1926 Stor elgokse 12 spir felt av Torvald Venn. Oppå elgen sitter Henrik Venn (1921-1990) Krag-Jørgensen gevær
450-028-M09-B051.jpg Portrett Null 1933 Mostinger på tur til Røros. Sittende f.v: Torvald Venn og Johan J Venn. Stående f.v: Julius Venn, Ukjent (mulig: Johan O Venn), Paula Torshaug, Haldor Kjøsnes, Aslaug Venn, Johanna Jøsås, Torstein Snustad, Guttorm Torshaug, Ukjent, Marit Torshau og Ukjen
450-028-M09-B052.jpg Mennesker Null Null Søsken Ulrikke Johnsdatter Jøsås (g. Kroglund 1885-?) og Ole Johnsen Jøsås (1887-?)
450-028-M09-B053.jpg Mennesker Null 1957 Gruppebilde i Inervenna Venn Østre 1957. Foran f.v: Beret Bjørkli (1922-1994), Solvor Bjørkli (g. Jakobsen 1952-) og Ole.J Venn. 2. rekke f.v: John J Venn (1915-1995), Bjarne Stokdahl (1923-1992) og Borghild Venn (1902-1985) Bak f.v: Kjerstina Stokdahl
450-028-M09-B054.jpg Bygninger Null 1933 Venn Østre, Inervenna sett fra sydøst
450-028-M20-B000.jpg Mennesker Null 1948 Eli Sneisen (g. Aarstad 1945-)
450-028-M20-B001.jpg Mennesker Null 1958 Familiebilde i Sneisen. Foran f..v: Einar Volden (1910-1972), Helga Volden (f. Sneisen 1899-1986), Hjørdis Sneisen (1907-1988) og Torleif Sneisen (1910-1979 Bak f.v: Kristen Sneisen (1904-1980), Mary Sneisen (f.Torshaug 1910-?) og Jakob Sneisen (1906-199
450-028-M20-B002.jpg Mennesker Null 1960-1965 Helga og Einar Volden
450-028-M20-B003.jpg Mennesker Null 1945 F. v: Martin Vollan, Hans Vollan, Roald Sneisen, Mary Sneisen og Jakob Sneisen Sneishaugan, Kjønnåsen i bakgrunnen
450-028-M20-B004.jpg Mennesker Null 1935-1940 Mary Otelie Martinsdatter Sneisen (f. Torshaug 1910-?) og Jakob Torsteinsen Sneisen (1906-1990)
450-028-M20-B005.jpg Mennesker Null 1946 Roald Sneisen (1943-) på trehjulsykkel med maiblomst
450-028-M20-B006.jpg Mennesker Null 1960-1965 F.v: OddvarGunnar Moen (1946-) og Olaf Nilsson
450-028-M20-B007.jpg Mennesker Null 1947 Ragna Jakobsdatter Sneisen (f. Hulaas 1872-1949) med barnebarna Eli Sneisen og Roald Sneisen
450-028-M20-B008.jpg Mennesker Null 1947 Eli Sneisen (f-1945) og Roald Sneisen (f. 1943)
450-028-M20-B009.jpg Mennesker Null 1955 Roald Sneisen (f. 1943) og Eli Sneisen (f-1945) på trappa i Sneisen Skilt for postkontoret i Mostadmarka
450-028-M20-B010.jpg Mennesker Null 1944 Roald Sneisen (f. 1943)
450-028-M20-B011.jpg Mennesker Null 1958 Gruppebilde ved konfirmasjon Roald Sneisen (f. 1943-)
450-028-M20-B012.jpg Mennesker Null 1938-1939 Skolebilde Sneisen Skole
450-028-M20-B013.jpg Landskap Null 1934 Sneisen og Kjønnåsen Høsten 1934
450-028-M20-B014.jpg Mennesker Null 1943 Gruppebilde i stua i Sneisen julen 1943
450-028-M20-B015.jpg Mennesker Null 1943 Gruppebilde i stua i Sneisen julen 1943
450-028-M20-B016.jpg Mennesker Null 1940 Gruppebilde da man tok vare på en tysk sperreballong som falt ned ved Viken i Mostadmark høsten 1940 Bildet er tatt ved Viken Nedre F-v: Martin Viken, Per Kallset, Kristen Sneisen, Einar Volden, John O Volden, nr. 10 er Einar Moen, andre ukjente
450-028-M20-B017.jpg Mennesker Null 1940 Man tok vare på en tysk sperreballong som falt ned ved Viken i Mostadmark høsten 1940 Bildet er tatt ved Viken Nedre
450-028-M20-B018.jpg Mennesker Null 1945-1948 Torbjørn Sneisen (1936-1948)
450-028-M20-B019.jpg Mennesker Null Null F.v: Torleif Torsteinsen Sneisen (1910-1978) og johan Thorvaldsen Viken f. 1913-1976) foran Ungdomshuset i Mostadmark som stod på Sneisen
450-028-M21-B000.jpg Mennesker Null 1954 Foran f.v: Adolf Torshaug (1898-1990) og Marit Torshaug (1895-1979) Bak f.v: Bjarne Torshaug 1927-2009) Gerda Torshaug (1937-2016) ,Brit,Torshaug (1929-1955)
450-028-M21-B001.jpg Mennesker Null 1930-1936 Adolf Torshaug (1898-1990),Bjarne Torshaug (1927-?) og Brit Torshaug (1929-1955) ved Snustaddammen Snustad Nedre og Snustad Øvre i bakgrunnen
450-028-M21-B002.jpg Mennesker Null 1950-1955 Familie på Molund F.v: Oskar Molund (1899-1971), Marta Molund (1938-) og Ane Molund (f. Næssmo i Selbu 1905-1989)
450-028-M21-B003.jpg Brudebilde Null 1930-1940 Brudebilde Oskar Molund (1899-1971) og Ane Molund (f. Næssmo 1905-1989)
450-028-M21-B004.jpg Mennesker Null 1950-1960 Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-) og Berit Reidarsdatter Snustad (1945-1964)
450-028-M21-B005.jpg Mennesker Null 1950-1955 Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-) spiller piano
450-028-M21-B006.jpg Mennesker Null 1945 Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-)
450-028-M21-B007.jpg Mennesker Null 1941 Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-)
450-028-M21-B008.jpg Mennesker Null 1950-1955 Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-) spiller piano
450-028-M21-B009.jpg Mennesker Null 1955 Familiebilde ved konfirmasjon Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-) Bak Signe Snustad (f.Berg 1915-1997) og Reidar Snustad (1907-1976) Foran står Ann og søster Berit Snustad (1945-1964)
450-028-M21-B010.jpg Mennesker Null 1955 Gruppebilde ved konfirmasjon Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-)
450-028-M21-B011.jpg Mennesker Null 1945-1950 F.v: Anny Snustad (g. Viken (1927-?), Karen Snustad (g. Kjøsnes 1936-) og Bjørg Snustad (1929-) Snustad Øvre
450-028-M21-B012.jpg Mennesker Null 1932 F.v: Anny Snustad (g. Viken (1927-?) og Bjørg Snustad (1929-) med en katt Snustad Øvre
450-028-M21-B013.jpg Mennesker Null 1970-1980 F.v: Margit Molund (1907-1997) og Arnold Molund (1916-1998)
450-028-M21-B014.jpg Mennesker Null Null Familiebilde Bak f.v: Adolf Torshaug (1898-1990) og Marit Torshaug (1895-1979) Foran f.v: Gerda Torshaug (1937-2016), Bjarne Torshaug (1927-2009) og Brit,Torshaug (1929-1955)
450-028-M21-B015.jpg Mennesker Null 1933 Gruppebilde barnebarn av Henrik og Beret Snustad. Foran f.v: Bjørg Snustad, Bjarne Torshaug, Anne Venn, Bjørg Snustad. 2. rekke f.v: Beret Venn, Signe Snustad, Beret Snustad, Anny Snustad og Olaug Snustad. Bak f.v: Kjertina Venn med Ola T Venn , John J Ve
450-028-M21-B016.jpg Mennesker Null 1931 Familiebilde i Snustad Nedre
450-028-M21-B017.jpg Mennesker Null 1933 Gruppebilde i Snustad Foran f.v: Anny Snustad, Bjarne Torshaug, Anne Venn, Signe Snustad, Olaug Snustad, Beret Venn, Kjerstina Venn,og Henrik Venn. 2. rekke f.v: Marit Torshaug, Brit Torshaug, Torstein Snustad, Henrik Snustad, Beret Snustad (f.1924), Ber
450-028-M21-B018.jpg Mennesker Null 1940-1948 Beret Jonsdatter Snustad (f. Jøssås 1862-1948) Snustad Nedre
450-028-M21-B019.jpg Mennesker Null 1940-1948 Gruppebilde Beret Snustad med barn og barnebarn Snustad Nedre
450-028-M21-B020.jpg Mennesker Null 1945-1948 Foran: Bergitte Venn`s søster Jørgine Jøssås( f. 1888-?) på besøk fra USA
450-028-M21-B021.jpg Mennesker Null 1933 F.v: Bjarne Torshaug 1927-2009) og Brit,Torshaug (1929-1955)
450-028-M21-B022.jpg Mennesker Null 1931 F.v: Bjarne Torshaug 1927-2009) og Brit,Torshaug (1929-1955)
450-028-M21-B023.jpg Mennesker Null 1945-1950 Bjarne Torshaug 1927-2009)
450-028-M21-B024.jpg Portrett Null 1962 Edvin Moen (1941-) i militær uniform
450-028-M21-B025.jpg Jakt Null 1945 Elgjakt på Kjønnåsmarka. F.v: Anneus Aarstad, John Leikvoll,Torstein Snustad og Ingvald Solem.
450-028-M21-B026.jpg Mennesker Null 1935-1939 Elgjakt F.v: Torstein Snustad, Jon Aarstad og Olav Solem
450-028-M21-B027.jpg Mennesker Null 1945 Elgjakt på Kjønnåsmarka .F.v: Torstein Snustad,John Leikvold,Anneus Aarstad og Ingvald Solem Selbu
450-028-M21-B028.jpg Mennesker Null 1945 Elgjegere og hunder
450-028-M21-B029.jpg Mennesker Null 1950 Emelie Snustad med barnebarn f.v: Gunhild Molund og Eli Trondsen
450-028-M21-B030.jpg Mennesker Null Null Sittende foran Emelie Snustad med sine døtre og barnebarn. F.v: Gunnhild Molund, Signe Molund, Beret Rognås, Eldbjørg Rognås, Helga Snustad, Olaug Trondsen og Eli Trondsen
450-028-M21-B031.jpg Mennesker Null 1929 Torstein og Emelie Snustad med sine døtre. F.v: Olaug, Signe Beret og Helga
450-028-M21-B032.jpg Mennesker Null 1929 Torstein og Emelie Snustad med sine døtre. F.v: Olaug, Signe Beret og Helga
450-028-M21-B033.jpg Portrett Null 1940-1950 Torstein Henriksen Snustad (1893-1956) og Emelie Snustad (f. Skjærvold på Skatval 1885-1982)
450-028-M21-B034.jpg Mennesker Null Null Emelie Snustad (f. Skjærvold på Skatval 1885-1962)
450-028-M21-B035.jpg Mennesker Null Null Torstein Henriksen Snustad (1893-1956) og Emelie Snustad (f. Skjærvold på Skatval 1885-1982)
450-028-M21-B036.jpg Mennesker Null 1954 Emelie Snustad med barnebarna f.v: Elbjørg Rognaas, Eli Trondsen, Gunhilfd Molund og Ingrid Molund
450-028-M21-B037.jpg Mennesker Null 1970-1980 Emelie Snustad med hund og kalv
450-028-M21-B038.jpg Mennesker Null 1965 Emelie Snustad feirer 80 årsdag
450-028-M21-B039.jpg Mennesker Null Null F.v: Eli Trondsen (g. Brøset 1948-), Emelie Snustad (1885-1982) og Ingrid Molund (g. Hjertenes(1951-)
450-028-M21-B040.jpg Mennesker Null 1965 F. v: Ingrid Molund, Tor Viken (1960-2016) og Emelie Snustad
450-028-M21-B041.jpg Mennesker Null Null Emelie Snustad sine søstre f.v: Gunelie Gorset og Petrine Hestad begge født Skjærvold
450-028-M21-B042.jpg Mennesker Null Null Emelie Snustad (1885-1982)
450-028-M21-B043.jpg Mennesker Null Null Pauline Skjærvold søter til Emelie Snustad
450-028-M21-B044.jpg Mennesker Null 1965 Emelie Snustad feirer 80 årsdag
450-028-M21-B045.jpg Mennesker Null 1955 Emelie Snustad feirer 80 årsdag
450-028-M21-B046.jpg Mennesker Null Null Ola og Sara Skjærvold Emelie Snustad sine foreldre
450-028-M21-B047.jpg Mennesker Null Null Anna Skjærvold gift Forbord søster til Emelie Snustad
450-028-M21-B048.jpg Portrett Null Null Gunelie Skjærvold søster til Emelie Snustad reiste til USA
450-028-M21-B049.jpg Portrett Null Null Olga Skjærvold, (g. Dalin) søster til Emelie Snustad
450-028-M21-B050.jpg Portrett Null Null Oline Skjærvold gift med Robert Midtlyng med barna Oskar og Ragnar
450-028-M21-B051.jpg Portrett Null Null Oline Midtlyng f Skjærvold
450-028-M21-B052.jpg Portrett Null Null Oline Midtlyng f Skjærvold
450-028-M21-B053.jpg Mennesker Null 1935-1940 F.v: Brit Torshaug, Gerda Torshaug, Helga Snustad og Bjarne Torshaug ei geit Bildet er tatt på Enganvollen på Vennafjellet
450-028-M21-B054.jpg Mennesker Null 1956 Fam. Molund 1956 Foran f.v: Signe Molund, Ingrid Molund og Peder Molund. Bak f.v: Gunhild Molund og Trygve Molund
450-028-M21-B055.jpg Mennesker Null 1925-1930 Famile på Molund . Peder Olaf Uthus (1872-.1951)) og Gunhild Marta Olsdatter Molund (. Venn 1875-1930) og deres tolv barn
450-028-M21-B056.jpg Mennesker Null Null Famile på Molund .Foran f.v: Arnold, John, Kåre, Peder Olaf, Gunhild Marta, Sigvart, Bak f.v: Peder, Ilmar, Oskar, Ida, Karen, Gunda, Margit og Karen
450-028-M21-B057.jpg Mennesker Null 1973 Fire generasjoner F.v: Eli Brøset (mor), Emelie Snustad (oldemor), Heidi Brøset (datter) og Olaug Trondsen 8bestemor)
450-028-M21-B058.jpg Mennesker Null 1975 Fire generasjoner F.v: Olaug Trondsen 8bestemor), Eli Brøset (mor), Heidi Brøset (datter) og Emelie Snustad (oldemor)
450-028-M21-B059.jpg Mennesker Null 1931 Foran Beret og Henrik Snustad bak fra v.Torstein Marit, Kirsten, Reidar,J ohanna og Håkon Snustad
450-028-M21-B060.jpg Mennesker Null 1933 Foran Henrik og Beret Bak fra v, Reidar, Håkon, Kirsten, Marit, Johanna og Torstein Snustad
450-028-M21-B061.jpg Mennesker Null 1933 Foran Henrik og Beret Bak fra v, Reidar, Håkon, Kirsten, Marit, Johanna og Torstein Snustad
450-028-M21-B062.jpg Mennesker Null 1966 F.v: Tor Viken,Randi Viken, Helga Viken, Emelie Snustad, Anne Trondsen og Olaug Trondsen
450-028-M21-B063.jpg Mennesker Null 1953 Bak f.v: Gunhild og Trygve Molund foran f. v: Berit Sneisen og Norolf Venn
450-028-M21-B064.jpg Mennesker Null 1930-1935 F.v: Alma, Margit og Gunda Molund
450-028-M21-B065.jpg Mennesker Null 1935-1940 F.v: Ane, Oskar Kåre Peder, Margit, Sigvard og Signe Molund
450-028-M21-B066.jpg Mennesker Null 1950 F.v: Eli Torshaug, Gunn Molund Kjellrun Molund,Kristen T Sneisen Helga Snustad og Gunhild Molund
450-028-M21-B067.jpg Mennesker Null 1940-1950 Ilmar Molund og Julius Venn på skitur
450-028-M21-B068.jpg Mennesker Null 1945-1950 Margit Pedersdatter Molund (1907-1997) og Signe Torsteinsdatter Molund (1922-1964)
450-028-M21-B069.jpg Mennesker Null Null F.v: Norolf Venn, Magne Eidem og Terje Garberg
450-028-M21-B070.jpg Mennesker Null 1940 Arvid Wennberg, Ola T Venn, Bjarne Wennberg, Trond Wenn og Bjarne Torshaug på skitur Bildet er tatt på Ingridvollen på Vennafjellet
450-028-M21-B071.jpg Mennesker Null 1946 F.v: Karen Snustad,Brit Torshaug, Trygve Molund og Gerda Torshaug Bildet er tatt i Snustad Nedre
450-028-M21-B072.jpg Mennesker Null 1945 Gerda Torshaug og Brit Torshaug selbukofte og selbustrømper
450-028-M21-B073.jpg Mennesker Null 1945 Gerda Torshaug selbukofte og selbustrømper
450-028-M21-B074.jpg Mennesker Null 1947 Gerda Torshaug og Trygve Molund, Bildet er tatt i Snustad Nedre, Snustad Øvre i bakgrunn
450-028-M21-B075.jpg Mennesker Null 1939 Gerda Torshaug med dukke
450-028-M21-B076.jpg Mennesker Null 1937 Gerda Torshaug`s barnedåd 30 Mai 1937, Foran f.v: Bjarne Torshaug, Johanna Venn, Kristine Wennberg, Emelie Snustad, Beret Snustad og Signe Snustad I Midten f.v: Ola T Venn, Trond Wenn, Olaug Snustad, Helga Snustad og Brit Torshaug Bak f.v: Marit Tor
450-028-M21-B077.jpg Mennesker Null 1955 Ingrid Molund og Gunnhild Molund
450-028-M21-B078.jpg Mennesker Null 1952 Gunnhild Molund (1947-1998)
450-028-M21-B079.jpg Mennesker Null 1970-1980 Gunnhild Molund (1947-1998)
450-028-M21-B080.jpg Mennesker Null 1949 Gunnhild Molund (1947-1998) og Beret Snustad (g. Rognaas (1924-)
450-028-M21-B081.jpg Mennesker Null 1953 Gunhild Molund (f. Uvøyen i Meldal 1922-2003) og Kåre Molund (1921-1971) Påska 1953
450-028-M21-B082.jpg Mennesker Null 1950 Gunnhild Molund (1947-1998) og Olaug Snustad (g. Trondsen (1926-)
450-028-M21-B083.jpg Mennesker Null 1950 Gunnhild Molund (1947-1998) og Olaug Snustad (g. Trondsen (1926-)
450-028-M21-B084.jpg Mennesker Null 1949 Gunnhild Molund (1947-1998) og Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B085.jpg Mennesker Null 1950 Gunnhild Molund (1947-1998) og Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B086.jpg Mennesker Null 1965-1970 Gunnhild Molund (1947-1998) på hesteryggen Snustad Nedre
450-028-M21-B087.jpg Mennesker Null 1958 Gunnhild Molund (1947-1998), Ingrid Molund(1951-) og Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B088.jpg Mennesker Null 1949 Gunnhild Molund (1947-1998) med gyngehest Snustad Nedre
450-028-M21-B089.jpg Mennesker Null 1958 Hallstein Viken (1954-2010)
450-028-M21-B090.jpg Mennesker Null 1949 F.v: Gunnhild Molund og Helga Viken med Eli Trondsen på fanget
450-028-M21-B091.jpg Mennesker Null 1947 Helga Snustad (g Viken) med Trygve Molund på fanget
450-028-M21-B092.jpg Mennesker Null 1940 Bak f..v: Helga Snustad Olaug Snustad, Bjarne Torshaug Foran f.v: Brit Torshaug og Gerda Torshaug Snustad Nedre
450-028-M21-B093.jpg Mennesker Null 1945-1950 Helga Snustad (g Viken)
450-028-M21-B094.jpg Mennesker Null 1920-1930 Beret Jonsdatter Snustad (f. Jøssås 1862-1948) og Hernrik Trondsen Snustad (f. Langvik/Kringhaug 1862-1937)
450-028-M21-B095.jpg Mennesker Null 1875-1880 Hernrik Trondsen Snustad (f. Langvik/Kringhaug 1862-1937)
450-028-M21-B096.jpg Kjøretøy Null 1937 Hernrik Trondsen Snustad (f. Langvik/Kringhaug 1862-1937) begravelse, lastebiler kjører fra Snustad Nedre
450-028-M21-B097.jpg Mennesker Null 1937 Hernrik Trondsen Snustad (f. Langvik/Kringhaug 1862-1937) begravelse, kiste og bil på gårdsplassen i Snustad Nedre, Snustad øvrei bakgrunnen
450-028-M21-B098.jpg Mennesker Null Null Henrik Venn Kåre Molund
450-028-M21-B099.jpg Portrett Null 1945 Familie på Snustad Øvre. Bak Håkon Snustad (1901-1972) og Berta Snustad (1901-?) Foran f.v: Bjørg Snustad (1929- ),Karen Snustad (1936-?) og Anny Snustad (1927-?)
450-028-M21-B100.jpg Mennesker Null 1915-1920 Håkon Snustad (1902-1972)
450-028-M21-B101.jpg Mennesker Null 1935-1940 Familiegruppe i Snustad Øvre Håkon Snustad sin familie og Jon Aarstad sin famile
450-028-M21-B102.jpg Mennesker Null 1968-1972 Høykjøring ca 1970 i Snustadøyan Peder Modulund ved høylasset og Trygve Molund kjører traktor
450-028-M21-B103.jpg Mennesker Null 1930-1940 Ida (f. Molund 1901-1976) og Gustav Spets med barna for f.v: . Eilif, Rolf, Eva, Ivar og Per Spets
450-028-M21-B104.jpg Mennesker Null 1970-1975 Ilmar Molund (1904-1995) høyonn, hest og slåmaskin
450-028-M21-B105.jpg Mennesker Null 1950-1960 Ilmar Molund (1904-1995)
450-028-M21-B106.jpg Mennesker Null 1920-1930 Ilmar Molund (1904-1995) og Peder Molund (1910-1988)
450-028-M21-B107.jpg Mennesker Null 1952 Ingrid Molund (g. Hjertenes 1951-)
450-028-M21-B108.jpg Mennesker Null 1955 Ingrid Molund (g. Hjertenes 1951-)
450-028-M21-B109.jpg Mennesker Null 1900-1910 Marit Halvorsdatter Kringhaug (f. Hulaas 1837-1913) hun var Ingrid og Trygve Molunds tip-oldemor på morsida
450-028-M21-B110.jpg Mennesker Null 1890-1900 Gunhild Olsdatter Venn (f. Bjørgaunet i Lånke 1814-1906). Tippoldemor på farsia til Ingrid og Trygve Molund
450-028-M21-B111.jpg Mennesker Null 1954 Tove Karin Molund (g. Holand 1952-) og Ingrid Molund (g. Hjertenes 1951-)
450-028-M21-B112.jpg Mennesker Null 1959 F.v: Ingrid Molund, Målfrid Viken og Halstein Viken Bildet er tatt på Hegra Festning
450-028-M21-B113.jpg Mennesker Null 1960 Ingrid Molund (g. Hjertenes 1951-)
450-028-M21-B114.jpg Mennesker Null 1945-1950 Familiegruppe på Molund
450-028-M21-B115.jpg Mennesker Null 1930 Familie i Koinntrøa. F.v: Henrik Venn, Johanna Venn, Anne Venn o Torvald Venn med Trond Venn på fanget. Bildet er tatt under bygging av huset som var flyttet fra Høybytrøa (Bjørnrommet) i Hommelvik
450-028-M21-B116.jpg Portrett Null 1920-1925 Johanna Henriksdatter (f. Snustad 1898-1989) Venn, og Torvald Torsteinsen Venn (1895-1975)
450-028-M21-B117.jpg Mennesker Null 1915-1920 Johanna Henriksdatter (f. Snustad 1898-1989) Venn
450-028-M21-B118.jpg Mennesker Null 1918-1922 Johannes Dehli med Snustad Øvre i Bakgrunnen ca 1920
450-028-M21-B119.jpg Mennesker Null 1943 Juleselskap på Molund 1943
450-028-M21-B120.jpg Mennesker Null 1943 Juleselskap på Molund 1943 Foran t.v: John Molund med trekkspill
450-028-M21-B121.jpg Mennesker Null 1900-1910 Kirsten Henriksdatter Snustad (g. Venn 1889-1936)
450-028-M21-B122.jpg Mennesker Null 1959 Klassebilde Storskolen Sneisen Skole
450-028-M21-B123.jpg Mennesker Null 1960-1965 Klassebilde Storskolen Sneisen Skole Foran f.v: Ukjent, Ingrid Molund, Tordis Kjøsnes og Odd Jostein Malvik I midten f.v: Målfrid Viken, Norold Venn, Marion Volden, Tove Molund og Berit Bonaunet. Bak f.v: Gunn Molund, Ukjent, Lærer Nyland og Ukjent
450-028-M21-B124.jpg Mennesker Null 1970 Høyonn/slåttonn i Koinntrøa
450-028-M21-B125.jpg Mennesker Null 1970 Høyonn/slåttonn i Koinntrøa
450-028-M21-B126.jpg Mennesker Null 1970 Høyonn/slåttonn i Koinntrøa
450-028-M21-B127.jpg Mennesker Null 1970 Høyonn/slåttonn i Koinntrøa
450-028-M21-B128.jpg Mennesker Null 1970 Høyonn/slåttonn i Koinntrøa Foran f.v: Torleif Larsen, Anne Larsen, Ragnhild Venn, Ola T Venn, Øystein Larsen, Trond Wenn og Torgeir Wenn. Bak står f. v: Pedre Molund, Johanna Venn og Ukjent
450-028-M21-B129.jpg Mennesker Null 1970 Gruppebilde i Koinntrøa F.v: Torleif Larsen, Anne Larsen og Peder Molund.
450-028-M21-B130.jpg Mennesker Null 1955 Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-) Konfirmansjon
450-028-M21-B131.jpg Mennesker Null 1938 Konfirmasjon gruppebilde Anne Venn (g. Larsen 1924-?) helt t.v.
450-028-M21-B132.jpg Mennesker Null 1938 Konfirmasjon gruppebilde Anne Venn (g. Larsen 1924-?) Fora f.v: Trond Wenn, Torvald Venn, Anne Venn, Johanna Venn og Ola T Venn. Bak f.v: Bjarne Torshaug, Signe Molund, Kjerstina Venn, Håkon Snustad og Henrik Venn
450-028-M21-B133.jpg Mennesker Null 1938 Konfirmant Anne Venn (g. Larsen 1924-?)
450-028-M21-B134.jpg Mennesker Null 1941 Konfirmant Anny Snustad (g. Viken 1927-?)
450-028-M21-B135.jpg Mennesker Null 1938 Konfirmant Beret Snustad (g. Rognaas 1924-)
450-028-M21-B136.jpg Mennesker Null 1938 Gruppebilde ved konfirmasjon Beret Snustad (g. Rognaas 1924-) Snustad Nedre
450-028-M21-B137.jpg Mennesker Null 1960 Gruppebilde ved konfirmasjon Berit Snustad (1945-1964)
450-028-M21-B138.jpg Mennesker Null 1941 Konfirmant Bjarne Torshaug (1927-?) Søstre Brit t.v. og Gerda t.h
450-028-M21-B139.jpg Mennesker Null 1943 Konfirmant Brit Torshaug (1929-1955)
450-028-M21-B140.jpg Mennesker Null 1961 Konfirmant Gunhild Molund (1946-1998) Snustad Nedre
450-028-M21-B141.jpg Mennesker Null 1940 Konfirmant Olaug Snustad (g. Trondsen 1926-) Snustad Nedre
450-028-M21-B142.jpg Mennesker Null 1936 Konfirmant Signe Snustad (g. Molund 1922-1964) Snustad Nedre
450-028-M21-B143.jpg Mennesker Null 1936 Gruppebilde ved konfirmasjon Signe Snustad (g. Molund 1922-1964)
450-028-M21-B144.jpg Mennesker Null 1959 Konfirmant Trygve Molund (1944-) Snustad Nedre
450-028-M21-B145.jpg Mennesker Null 1959 Konfirmant Trygve Molund (1944-) Mor Signe t.v: og far Peder t.h. Snustad Nedre
450-028-M21-B146.jpg Mennesker Null 1935-1942 Gruppebilde i Konntrøa F.v: Begitte Venn, Ole O Venn, Beret Snustad, Johanna Venn, Anne Venn, Johan J Venn, Ola T Venn, ? Molund, Trond Wenn, Torvald Venn og Henrik Venn
450-028-M21-B147.jpg Mennesker Null 1975-1985 Kvinneforening møte på Molund Foran f.v: Tora Sneisen, Ane Molund og Borhild Venn. Bak f.v: Anny Viken, Kristine Wennberg og Ukjent
450-028-M21-B148.jpg Mennesker Null 1950 Kåre Molund med tam-reven Mikkel i 1950
450-028-M21-B149.jpg Mennesker Null 1950 Kåre Molund med tam-reven Mikkel
450-028-M21-B150.jpg Portrett Null 1940 Kåre Molund (1921-2000) i militær uniform
450-028-M21-B151.jpg Mennesker Null 1940 Letemannskap som lette etter Beret Snustad i 1940
450-028-M21-B152.jpg Mennesker Null 1930-1935 Margit Molund og Gunda Molund
450-028-M21-B153.jpg Mennesker Null 1930 Marit og Adolf med Bjarne og Brit Torshaug
450-028-M21-B154.jpg Portrett Null 1925-1930 Marit og Adolf Torshaug
450-028-M21-B155.jpg Mennesker Null 1915-1920 Marit Torshaug (f. Snustad 1895-1973)
450-028-M21-B156.jpg Mennesker Null 1920-1930 Marit Torshaug (f. Snustad 1895-1973)
450-028-M21-B157.jpg Bygninger Null 1930-1935 Molund stuggulån oppført i 1930 før den ble panelt utvendig
450-028-M21-B158.jpg Bygninger Null 1951 Molund 1951
450-028-M21-B159.jpg Bygninger Null 1920-1930 Molund før 1930
450-028-M21-B160.jpg Mennesker Null 1963 Molund flyfoto i farger
450-028-M21-B161.jpg Mennesker Null 1960-1970 Mostadmark Fotballag (gammelkallan)
450-028-M21-B162.jpg Mennesker Null 1950-1955 Olaug Snustad, Helga Snustad og Trygve Molund som sitter på ei vogn (sulky) trukket av en hund.
450-028-M21-B163.jpg Mennesker Null 1940 Gruppebilde ved konfirmasjon Olaug Snustad (g. Trondsen 1926-) Snustad Nedre
450-028-M21-B164.jpg Mennesker Null 1950-1955 Olav Viken, Olaug Trondsen, Trygve Molund og Helga Viken
450-028-M21-B165.jpg Mennesker Null 1900-1910 Ole Andreas Venn (1841-1927) Ol Ainnersa
450-028-M21-B166.jpg Mennesker Null 1965 Peder Molund 1965 slåttonn i Hansåsen med to hester og slåmaskin Snustad Øvre i bakgrunn
450-028-M21-B167.jpg Mennesker Null 1950-1960 Peder Molund 1965 harejakt to harer dobbelløpet haglgevær
450-028-M21-B168.jpg Mennesker Null 1945-1950 På Røstvollen/Røddesvoll/Røssvold på Leksdalsalmenningen. F.v: Peder Molund, Brynhild og Sivert Jullum på
450-028-M21-B169.jpg Mennesker Null 1960-1970 Peder Molund (1910-1988)
450-028-M21-B170.jpg Mennesker Null 1930-1940 Peder Uthus (Molund 1872-1951) med hest og sulky
450-028-M21-B171.jpg Mennesker Null 1900-1910 F.v: Martin Bakmark og Peder Uthus
450-028-M21-B172.jpg Mennesker Null 1935-1940 Skogplanting
450-028-M21-B173.jpg Mennesker Null 1935-1940 Skogplanting
450-028-M21-B174.jpg Mennesker Null 1935-1940 Skogplantingslag F.v: Alfhild Venn, Sigrid Nilsdal, Jenny Venn, Signe Snustad og Beret Venn
450-028-M21-B175.jpg Mennesker Null 1935-1940 Skogplanting
450-028-M21-B176.jpg Mennesker Null 1934-1937 Gruppebilde på Sommerstuggutrappa i Snustad Nedre
450-028-M21-B177.jpg Mennesker Null 1940-1945 Telttur F.v: Sigvart Molund,Ukjent, Anne Venn (g. Larsen), Signe Snustad (g. Molund) og Henrik Venn
450-028-M21-B178.jpg Mennesker Null 1940-1945 Telttur F.v: Signe Snustad (g. Molund),, Anne Venn (g. Larsen) og Sigvart Molund
450-028-M21-B179.jpg Mennesker Null 1932-1933 På tur til Mathilde og Steinar Tapper
450-028-M21-B180.jpg Mennesker Null 1946 Reidar Snustad (1907-1976) med Berit Snustad (1945-1964) på armen
450-028-M21-B181.jpg Portrett Null 1925-1935 Reidar Snustad (1907-1976)
450-028-M21-B182.jpg Mennesker Null 1994 Rognåsen sett fra sør Foldsjøen i bakgrunn
450-028-M21-B183.jpg Mennesker Null Null Rolf Spets
450-028-M21-B184.jpg Mennesker Null 1939 Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre
450-028-M21-B185.jpg Mennesker Null 1939 Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre Peder Molund t.v. John J, Johan og Ole J Venn t.h
450-028-M21-B186.jpg Mennesker Null 1939 Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre Peder Molund t.v. Jørgen Venn t.h.
450-028-M21-B187.jpg Mennesker Null 1939 Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre oljemotor som drivkraft Lauvhaugen og Staurhusrabben i bakgrunn
450-028-M21-B188.jpg Mennesker Null 1951 Gunhild Molund (1947-1998) og mor Signe Molund (1922-1964) Snustad Nedre
450-028-M21-B189.jpg Mennesker Null 1948 Signe Molund (1922-1964) med Gunhild Molund (1947-1998) på amen og Trygve Molund (1944-) Snustad Nedre
450-028-M21-B190.jpg Mennesker Null 1958 Tur til Peilestasjonen på Vennafjellet. F.v: Julius Venn, Signe Molund Halstein Viken, Målfrid Viken og Ingrid Molund. Tilflukstsrommet t.h.
450-028-M21-B191.jpg Mennesker Null 1935-1940 Skogplanting
450-028-M21-B192.jpg Mennesker Null 1957 F.v: Ingrid Molund, Signe Molund, Halstein Viken, Anny Viken, Gunhild Molund og Målfrid Viken
450-028-M21-B193.jpg Mennesker Null 1948 F.v: Gunnhild Molund, Signe Molund, Peder Molund og Trygve Molund Snustad Nedre
450-028-M21-B194.jpg Mennesker Null 1956 Signe Molund (f. Snustad 1922-1964) og Peder Molund (1910-1988)
450-028-M21-B195.jpg Mennesker Null 1960-1965 Signe Molund (f. Snustad 1922-1964) og Peder Molund (1910-1988)
450-028-M21-B196.jpg Mennesker Null 1956 Signe Molund (f. Snustad 1922-1964) og Peder Molund (1910-1988)
450-028-M21-B197.jpg Mennesker Null 1951 Signe Molund (f. Snustad 1922-1964) og Peder Molund (1910-1988)
450-028-M21-B198.jpg Mennesker Null 1947 Reidar Snustads familie
450-028-M21-B199.jpg Mennesker Null 1948 Reidar Snustads familie
450-028-M21-B200.jpg Mennesker Null 1950 F.v: Reidar Snustad med Berit Snustad på fanget, Anna Snustad, Torleif Sneisen og Singe Berg Snustad
450-028-M21-B201.jpg Mennesker Null 1951 F.v: Trygve Molund, Beret Rognaas, Eldbjørg Rognaas, Gunhild Molund, Olaug Trondsen, Signe Molund og Ingrid Molund
450-028-M21-B202.jpg Mennesker Null 1945-1950 Kjellrun Molund (f. Viken 1924-?) og Sigvart Molund (1919-1997)
450-028-M21-B203.jpg Mennesker Null 1960-1965 Sjømannen Trygve Molund til høyre sammen med Tømmermann fra Hitra
450-028-M21-B204.jpg Portrett Null 1962 Skoleskipselev Trygve Molund i uniform
450-028-M21-B205.jpg Mennesker Null 1962 Skoleskipselev Trygve Molund i uniform om bord i skoleskipet Trøndelag
450-028-M21-B206.jpg Mennesker Null 1970 Skuronn med traktor og sjølbinder Trygve Molund på traktoren og Pederb Molund på maskina.
450-028-M21-B207.jpg Mennesker Null 1968-1972 Slåttgraut selskap på Snustad Nedre F.v: Peder Molund, Torvald Venn, Trond Venn, Torleif Larsen, Trygve Molund,Ola T Venn og to Ukjentehelt t.h
450-028-M21-B208.jpg Bygninger Null 1930-1935 Snustadgårdene ca 1933
450-028-M21-B209.jpg Bygninger Null Null Snustadgårdene sett fra Sneisberget
450-028-M21-B210.jpg Bygninger Null Null Snustadgårdene sett fra Sneisberget
450-028-M21-B211.jpg Bygninger Null 1967 Snustad Nedre 1967 Snustaddammen i forgrunnen er tømt.
450-028-M21-B212.jpg Bygninger Null 1920-1935 Snustad Nedre ca 1930
450-028-M21-B213.jpg Mennesker Null 1930-1940 Gruppebilde i Snustad Nedre ca 1935
450-028-M21-B214.jpg Mennesker Null 1936 Gruppebilde i Snustad Nedre ca 1936 F.v: Beret Snustad, Helga Snustad, Ola T Venn, Trond Wenn, Bjarne Torshaug og Signe Snustad
450-028-M21-B215.jpg Mennesker Null 1930-1940 Gruppebilde i Snustad Nedre ca 1935
450-028-M21-B216.jpg Bygninger Null 1945-1955 Snustad Nedre ca 1950 Snustaddammen i forgrunnen er fylt
450-028-M21-B217.jpg Mennesker Null 1930-1940 Høyonn i Snustad Øvre kjøring med hest og høyvogn Berta Snustad og Håkon Snustad
450-028-M21-B218.jpg Mennesker Null 1930-1940 Sverre Torshaug på jakt med to tiurer
450-028-M21-B219.jpg Mennesker Null 1958 Mostadmark sykepleieforening på tur til Nuttudal i Amdalsgrenda i Selbu ca 1958
450-028-M21-B220.jpg Mennesker Null 1933-1938 Søstrene Snustad F.v: Signe, Beret, Olaug og Helga
450-028-M21-B221.jpg Mennesker Null 1931 Søstrene Snustad Fora f.v: , Olaug og Helga Bak Signe og Beret
450-028-M21-B222.jpg Mennesker Null 1920-1925 Torstein Snustad med tiur og Birger Thorshaug på jakt med haglgevær
450-028-M21-B223.jpg Mennesker Null 1970 Teleløsning i Vennaveien ved Snustad Hansåsen Trygve Molund på traktoren. Peder Molund står bak
450-028-M21-B224.jpg Mennesker Null Null Tofvald Venn 1895-1979
450-028-M21-B225.jpg Mennesker Null 1962 Tor Viken (1960-2016)
450-028-M21-B226.jpg Mennesker Null 1905-1910 Torstein Snustad (1893-1956)
450-028-M21-B227.jpg Portrett Null 1910-1920 Brødre Torstein Snustad (1893-1956) og Håkon Snustad (1901-1972)
450-028-M21-B228.jpg Mennesker Null 1913 Torstein Snustad (1893-1956) i militær uniform
450-028-M21-B229.jpg Mennesker Null 1920-1930 Torstein Snustad (1893-1956)
450-028-M21-B230.jpg Mennesker Null 1910-1920 Torstein Snustad (1893-1956) Bildet er tatt i Trøin
450-028-M21-B231.jpg Mennesker Null 1953 F.v: Trygve Molund, Olaug Trondsen, Emelie Snustad, Gunhild Molund,Torstein Snustad, Eli Trondsen, Olav Viken, Signe Molund, Ingrid Molund, Peder Molund og Helga Viken
450-028-M21-B232.jpg Mennesker Null 1930-1940 Gruppebilde Torstein Snustad sittende nr 2 f.v
450-028-M21-B233.jpg Mennesker Null 1953 Gruppebilde i Snustad Nedre
450-028-M21-B234.jpg Mennesker Null 1930 Gruppebilde hos Torvald og Johanna Venn i Koinntrøa
450-028-M21-B235.jpg Mennesker Null 1951 F.v: Torvald Venn, Norolf Venn og Trygve Molund
450-028-M21-B236.jpg Mennesker Null Null F.v: Torvald Venn og Ludvig Nilsdal
450-028-M21-B237.jpg Mennesker Null 1915 Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979) i militær uniform
450-028-M21-B238.jpg Mennesker Null 1905-1910 Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979)
450-028-M21-B239.jpg Mennesker Null 1910-1920 Torvald Torsteinsen Venn (1895-1979) med hest muligens militær
450-028-M21-B240.jpg Mennesker Null 1954 Bak: Trygve Molund. Foran f.v: Gunhild Molund, Eli Trondsen og Ingrid Molund
450-028-M21-B241.jpg Mennesker Null 1945 Trygve Molund (1944-) og mor Signe Molund (1922-1964)
450-028-M21-B242.jpg Mennesker Null 1960 Gruppebilde i konfirmasjon Trygve Molund
450-028-M21-B243.jpg Mennesker Null 1965 Trygve Molund (1944-) i militær maninen uniform
450-028-M21-B244.jpg Mennesker Null 1980-1985 Trygve Molund (1944-) med ljå og Alfinn Venn Lånkstuggu, slåttonn
450-028-M21-B245.jpg Mennesker Null 1950-1951 Trygve Molund (1944-) og Gunhild Molund (1947-1998)
450-028-M21-B246.jpg Mennesker Null 1950-1951 Trygve Molund (1944-) og Gunhild Molund (1947-1998) slåttonn i Snustad Nedre
450-028-M21-B247.jpg Mennesker Null 1949 Trygve Molund (1944-) og Gunhild Molund (1947-1998)
450-028-M21-B248.jpg Mennesker Null 1950 Trygve Molund (1944-) og Gunhild Molund (1947-1998)
450-028-M21-B249.jpg Mennesker Null 1947 Trygve Molund og Gunhild Marta Molund (g. Vågen 1938-)
450-028-M21-B250.jpg Mennesker Null 1960-1970 Trygve Molund og Olav Viken
450-028-M21-B251.jpg Mennesker Null 1944 Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B252.jpg Mennesker Null 1960-1965 Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B253.jpg Mennesker Null 1946 Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B254.jpg Mennesker Null 1950 Trygve Molund (1944-)
450-028-M21-B255.jpg Mennesker Null 1930-1940 Mostinger muligens Mostadmark Sykepleieforening på tur Ukjent sted
450-028-M21-B256.jpg Mennesker Null 1945-1950 Gruppebildet ved stuggulåna på Molund
450-028-M21-B257.jpg Mennesker Null 1937 Veiarbeid Vennaveien 1937 F.v: Ukjent, John J Venn, Jørgen Wenn, John O Venn, Guttorm Torshaug og Julius Venn
450-028-M21-B258.jpg Mennesker Null 1937 Veiarbeid Vennaveien 1937 Spade, hakke og trillebår (sluskbår)
450-028-M21-B259.jpg Mennesker Null 1937 Veiarbeid Vennaveien 1937 Ved Snustaddammen . Sittende f.v: Peder Molund og Guttorm Torshaug. Stående f.v: John O Venn, John J Venn og Ukjent
450-028-M21-B260.jpg Mennesker Null 1937 Veiarbeid Vennaveien 1937
450-028-M21-B261.jpg Mennesker Null 1930-1940 Gruppebilde ved Venn Vestre (Vennagården) Foran f.v: Julius Venn og Peder Molund
450-028-M22-B000.jpg Gruppe Null 1950 til 1959 Gruppebilde ved konfirmasjon Anna Reidarsdatter Snustad (g. Horn 1940-)
450-028-M22-B001.jpg Mennesker Null Null Beret Snustad med barn og barnebarn
450-028-M22-B003.jpg Mennesker Null Null Henrik og Beret Snustad med barn og barnebarn
450-028-M22-B004.jpg Mennesker Null Null Henrik og Beret Snustad med barn
450-028-M22-B005.jpg Portrett Null Null Henrik og Beret Snustad
450-028-M22-B006.jpg Begravelse Null 1930 til 1939 Henrik Snustad Begravelse 1937 Begravels følget forlater gårde. Kisten fraktes først på åpen lastebil.
450-028-M22-B007.jpg Begravelse Null 1930 til 1939 Henrik Snustad Begravelse 1937
450-028-M22-B008.jpg Mennesker Null Null Henrik Venn Kåre Molund
450-028-M22-B009.jpg Mennesker Null Null Jon Molund Trekkspill
450-028-M22-B010.jpg Gravstøtte Null Null Jon Molund ved gravstøtten til John A. Leikvold, Ragnhild J. Leikvold og John J. Leikvold
450-028-M22-B011.jpg Jordbruk Korntrøa Null Koinntrøa høionn
450-028-M22-B012.jpg Jordbruk Korntrøa Null Koinntrøa høionn
450-028-M22-B013.jpg Portrett Null Null Marit Hulås Kringhaug
450-028-M22-B016.jpg Sport fotball Mostadmark Fotballag Null Mostadmark Fotballag
450-028-M22-B017.jpg Skytterlag Mostadmark 1930 til 1939 Mostadmark Skytterlags 50 års jubileum 1937 Bildet er tatt ved ungdomshuset i Mostadmark Rekke 1 f.v: Guttorm Thorshaug, Thorleif Sneisen, Esten Fossen, Bjarne Viken, Palmer Andersen, Edvard Viken. Rekke 2 f.v: Esten Moen (brobak), ? Svedahl, Anders Jøssås, ? Brakstad(kjøpmann), Emanuel Kringhaug, Ole o. Venn, Rikard Viken, Sivert Sneisen. Rekke 3 f.v Jøssås?, NN, Nilsdahl, Jon Solhaugen Venn, Birger Thorshaug, Ole J. Venn, Harald Rognes, Bernhard Thorshaug, NN, Henrik Hulaas (far til Jacob), Mattias Bjerkan, Lars Larsen Rekke 4 f. v.:Mary Thorshaug Sneisen, Helga Volden?, Serina Volden, Karen Jøssås, Marit Viken, Astrid Aarstad, NN, Eeret Moen (Brobak), NN, NN, Gunlaug Thorshaug, Beretmarta? Venn, Ottar Sneisen. Rekke 5 f.v: Einar Moen, Georg Venn, Jørgen Venn, Johannes Storvik, Lars Buaasli, Jacob Sneisen, Johan O.Venn, Johan Aarstad, John Leikvold, Julius Venn, NN, Petter Jøssås, Krister T. Sneisen, Johan O. Volden (sønn til Serina)
450-028-M22-B018.jpg Mennesker Snustad Nedre Null Snustad Nedre og Øvre
450-028-M22-B019.jpg Mennesker Snustad nedre Null Snustad Nedre Selskap
450-028-M22-B020.jpg Mennesker Snustad Øvre Null Snustad Øvre Høioinn Høyonn i Snustad Øvre kjøring med hest og høyvogn Berta Snustad og Håkon Snustad
450-028-M22-B021.jpg Portrett Null Null Torstein og Emelie Snustad
450-028-M22-B022.jpg Mennesker Null Null Torvald og Johanna Venn m_flere
450-028-M22-B023.jpg Mennesker Null Null Torvald Venn og Trygve Molund
450-028-M22-B024.jpg Mennesker Null Null Trygve Gunhild Berit Norolf
450-028-M23-B000.jpg Mennesker Null Null Rolstad F.V: Ukjent, Johanna Pettersdatter Jøssås, Ukjent, Ukjent.
450-028-M23-B001.jpg Mennesker Sørli Null Ukjent 1.Sneisen Indre Sørli
450-028-M24-B000.jpg Portrett Null 1900 til 1909 Alfred Olsen Venn(1889-1915)
450-028-M24-B001.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Alfred Anderssen Wennberg (1901-1966)
450-028-M24-B002.jpg Portrett Null 1800 til 1899 Anders Olsen Vennberg (1866-1926) i militær uniform
450-028-M24-B003.jpg Portrett Null 1800 til 1899 Anders Olsen Vennberg (1866-1926)
450-028-M24-B004.jpg Mennesker Trøin 1910 til 1919 F.v: Bernhart Torshaug, Signe Viken (g.Kjøsnes, Inga Reberg og Kjerstina Viken Snustadtrø, Trøin
450-028-M24-B005.jpg Barn Null 1910 til 1919 Elisabeht Marie Torsteinsdatter Wennberg (g. Høines 1914-1994)
450-028-M24-B006.jpg Mennesker Null 1910 til 1919 F.v: Ole J Venn Kristian Wennberg og Johan Wennberg
450-028-M24-B007.jpg Mennesker Null 1910 til 1919 Bak f.v: Petter Eidem,Torstein H Sneisen,Olaf Vennberg og Ole J Venn . Foran er ukjente i uniform
450-028-M24-B008.jpg Mennesker Null 1900 til 1909 Bak f.v: ,Torstein Vennberg ,Johan J Venn og Alfred O Venn. Foran f.v: Beret Marta Venn, Serine Venn (g. Volden) og Karen Venn (g. Jøssås)
450-028-M24-B009.jpg Portrett Null 1800 til 1899 Gjertrud Kristensdatter Wennberg (f. Sneisen 1863-1920)
450-028-M24-B010.jpg Mennesker Null 1800 til 1899 Gunhild Johansdatter Brobakk (f. Jøssås 1867-1936)
450-028-M24-B011.jpg Gruppe Null Null Gunhild og Henrik K neisen,Kristian,Torstein og Mathilde
450-028-M24-B012.jpg Portrett Null Null Gustav Venn (1869-1955)
450-028-M24-B013.jpg Mennesker Null 1900 til 1909 Gustav Venn (1869-1955) med døtrene Ella Venn og Alma Venn
450-028-M24-B014.jpg Mennesker Null 1800 til 1899 F.v: Kirsten Venn og Gustav Venn Fjeldset i Hommelvik
450-028-M24-B015.jpg Portrett Sørli 1800 til 1899 Henrik Kristensen Sneisen (1868-1919) Sørli
450-028-M24-B016.jpg Portrett Null 1900 til 1909 Johan O Venn (1878-1940) Bodde på plassen Botnan
450-028-M24-B017.jpg Portrett Null 1800 til 1899 John Rognås (1866-1946)
450-028-M24-B018.jpg Portrett Null Null Jonetta Jonsdatter Jacobsen (f. Haldaas/Høgberget 1863-1941)
450-028-M24-B019.jpg Barn Null 1900 til 1909 Karl Mathias Olsen Viken (1897-1919) jobbet som militær i forsvaret og bodde i Oslo
450-028-M24-B020.jpg Portrett Null Null Kjerstine Viken (f. Sneisen 1861-1925)
450-028-M24-B021.jpg Klassebilde Fredly Folkeskole 1900 til 1909 Klassebilde Fredly Folkehøgskole
450-028-M24-B022.jpg Portrett Null Null Kristian K Sneisen (1877-1957)
450-028-M24-B023.jpg Mennesker Null 1900 til 1909 Bak står: Kristian Sneisen Foran f.v: Kristian Wennberg og Torstein Wennberg
450-028-M24-B024.jpg Portrett Null 1910 til 1919 Rikard Haugan (1877-1955) var lærer ved Sneisen skole 1913-1939
450-028-M24-B025.jpg Portrett Null 1800 til 1899 Johanna Toresdatter Oldermilen (Hanna Verket g. Løvaas 1868-?) Mali Mila`s datter
450-028-M24-B026.jpg Portrett Null 1800 til 1899 Jørgine Toresdatter Oldermilen (g. Gjervan 1852-?) Mali Mila`s datter
450-028-M24-B027.jpg Portrett Null 1800 til 1899 Marit Eriksen Brandåsen Ytre (1850-?)
450-028-M24-B028.jpg Mennesker Null 1880-1890 Marta Fosmo (f. Haldaas/Høgberget 1868-?)
450-028-M24-B029.jpg Mennesker Null 1880-1900 Martin Johansen Grønberg (1855-1912)
450-028-M24-B030.jpg Mennesker Null 1900-1910 Bak: Ukjent. Foran f.v: Martin Vilhelm Iversen Jøssås (1893-1957), Gustav Midtsand (1880-1954) og Ukjent
450-028-M24-B031.jpg Mennesker Null 1870-1890 Ola Torkildsen Kindseth (1833-?)
450-028-M24-B032.jpg Mennesker Null 1910-1920 Ole Jonsen Venn (1896-1978) Rødmyrdalen
450-028-M24-B033.jpg Mennesker Null 1909 Ole Olsen Venn (1880-1960) og hustru Bergitte Jonsdatter (f. Jåsås 1896-1977) og barna f.v: Olaf Venn (1906-1992) og Klara Venn (g. Sneisen 1908-1971) Venn Vestre
450-028-M24-B034.jpg Mennesker Null 1905-1910 F.v: Ole Jonsen Venne (1896-1978), Jon Olsen Venn (1861-1915) og Kjerstine Venn (f. Jøsås 1858-1939) Venn Østre
450-028-M24-B035.jpg Mennesker Null 1880-1900 Pauline Toresdatter Viken (g. Berg 1868-1955)
450-028-M24-B036.jpg Portrett Null 1910-1920 F. v: Ukjent og Ragna Henriksdatter Sneisen (g. Spets 1902-?)
450-028-M24-B037.jpg Mennesker Null 1905-1915 Signe Jakobsdatter Nilsdal (g. Haugen 1894-1987)
450-028-M24-B038.jpg Portrett Null 1890-1900 Sivert Kristensen Sneisen (1874-1942) Høgstret Kringhaug
450-028-M24-B039.jpg Mennesker Null Null Søster Ingrid
450-028-M24-B040.jpg Mennesker Null 1910-1920 Torstein Henriksen Sneisen (1894-1986) Sørli
450-028-M24-B041.jpg Mennesker Null 1920-1925 F.v: Torstein Henriksen Sneisen (1894-1986) Sørli og Ukjent
450-028-M24-B042.jpg Portrett Null Null Ukjent (Viken)
450-028-M25-B000.jpg Mennesker Null 1938 Familie i Viken Nedre F.v: Martin Olsen Viken (1902-167), Kjellrun Viken (g. Molund 1924-?), Margit Henriksdatter Viken (f. Sneisen 1905-1984), Mary Viken (g. Martinsen 1937-), Henrik Viken (1931-?) og Olav Viken (1927-?)
450-028-M25-B001.jpg Mennesker Null 1950-1960 Torstein og Borghild Sneisen, Martin Viken i båt med påhengsmotor, sannsynligvis på Heimfjordan.
450-028-M25-Nu mappe-B000.jpg Mennesker Null 1910-1920 F.v: Bernhart Torshaug, Signe Viken (g.Kjøsnes, Inga Reberg og Kjerstina Viken Snustadtrø, Trøin
450-028-M25-Nu mappe-B001.jpg Mennesker Null 1940 Martin Viken m fam ca. 1940. Foran f.v: Martin Viken (1902-1967), Mary Viken (f. 1937) gift Martinsen, Gunnar Viken (1936-1998) og Margit Viken (1905-1984) født Sneisen. Bak f.v: Kjellrun Viken (f.1924) gift Molund, Henrik Viken (1931-2017) og Olav Viken
450-028-M25-Nu mappe-B002.jpg Mennesker Null 1945-1955 F.v: Henrik Viken, Ola Kjøsnes og Olav Viken kortspill
450-028-M25-Nu mappe-B003.jpg Mennesker Null 1930-1950 Gruppebilde barn i Viken Nedre personer ukjent
450-028-M25-Nu mappe-B004.jpg Mennesker Null 1920-1930 Bil ved Millandet Foldsjøen Halvorsplassen i bakgrunn Signe Kjøsnes med flere
450-028-M25-Nu mappe-B005.jpg Mennesker Null 1935-1950 Kjellrun og Sigvart Molund
450-028-M26-B000.jpg Mennesker Null Null Håkon Snustad, Jon Bonaunet, Torsten Sneisen, Harald Rognås, Mathilda Sneisen, Gustav Rolstad og Agnes Sneisen
450-028-M26-B001.jpg Mennesker Null Null John Volden, Jørgen Venn, Johan J Venn, Ole J Wenn, Karen Jøssås, Serina Volden og Borghild Wenn
450-028-M26-B002.jpg Båter Viken Øvre Null Viken_Øvre Stor trebåt oppe på en tralle
450-028-M26-B005.jpg Bygninger Viken Øvre Null Viken_Øvre Musikkant med fela og dame med blomster
450-028-M26-B006.jpg Bygninger viken øvre Null Viken_Øvre Musikant med fele og dame med blomster på tunet
450-028-M26-B007.jpg Bygninger viken øvre Null Viken_Øvre Dame med blomster sitter i en stol på tunet
450-028-M26-B012.jpg Bygninger Viken Øvre 1910 til 1919 Viken_Øvre Mostadmarken februar 1918
450-028-M26-B013.jpg Bygninger Viken Øvre Null Viken_Øvre På verandaen i inngangspartiet 3 stykker sitter på verandaen
450-028-M26-B021.jpg Begravelse Viken Øvre Null Viken_Øvre Bilen frakter kisten
450-028-M26-B022.jpg Bygninger Viken Øvre Null Viken_Øvre 2 damer forran inngangsverandaen
450-028-M26-B023.jpg Begravelse Viken Øvre Null Viken_Øvre Begravelsesermoni ute på tunet. U-3560
450-028-M26-B024.jpg Begravelse Viken Østr Null Viken_Øvre Henrik Snustad Begravelse 1937 Begravels følget forlater gårde. Kisten fraktes først på åpen lastebil.
450-028-M26-B025.jpg Jordbruk Viken Øvre Null Viken_Øvre to hester i 2 spann
450-028-M26-B026.jpg Jordbruk Viken Øvre Null Viken_Øvre Hest med bøyvogn
450-028-M26-B027.jpg Portrett Viken Øvre Null Viken_Øvre Jente i gresset med en fiolin
450-028-M26-B028.jpg Gruppe Viken Øvre Null Viken_Øvre Mann, dame, jente
450-028-M26-B029.jpg Portrett Viken Øvre Null Viken_Øvre Dame sitter på benken og venter.
450-028-M26-B030.jpg Gruppe Viken Øvre Null Viken_Øvre Familie sitter på trappen veranda, mann, kone og 3 barn
450-028-M26-B031.jpg Bygninger Ungdomshuset Null Viken_Øvre Mostadmark Ungdomslag
450-028-M26-B032.jpg Portrett Viken Øvre Null Viken_Øvre Mann, Dame, Mann
450-028-M26-B034.jpg Portrett Viken Øvre Null Viken_Øvre Dame, barn
450-028-M28-B000.jpg Bygninger Bonaunet Søndre 1920-1940 Bonaunet Søndre
450-028-M28-B001.jpg Bygninger Brubakken Null Brubakken med Gammelstallen
450-028-M28-B002.jpg Kjøretøy Null 1935-1940 Haldor Kjøsnes sin rutebuss som besørget person- og godstrafikk mellom Hommelvik og Mostadmark 1930-1958 U-4575
450-028-M28-B003.jpg Kjøretøy Granly Sneishaugan 1940 til 1949 Lastebil og buss tilhørende Haldor Kjøsnes. Steinar Kjøsnes Bildet er tatt ved Granly Sneishaugan Buss U-4544 Lastebil U-3382
450-028-M28-B004.jpg Kjøretøy Sneishaugan 1940 til 1949 Lastebil og buss tilhørende Haldor Kjøsnes. Bildet er tatt ved Granholt (Waagans butikk) Sneishaugan Lastebil U-3382 Buss U-4544
450-028-M28-B005.jpg Kjøretøy Sneishaugan 1950-1955 To busser tilhørende Haldor Kjøsnes. Bildet er tatt ved Granly Sneishaugan U-4589
450-028-M28-B006.jpg Kjøretøy Sneishaugan 1950-1955 To busser tilhørende Haldor Kjøsnes. Bildet er tatt ved Granly Sneishaugan Buss U-4575 Buss U-4589
450-028-M28-B007.jpg Kjøretøy Null 1945-1950 Lastebil og to busser tilhørende Haldor Kjøsnes. Bildet er tatt ved Granly Sneishaugan Lastebil U-4532 Buss U-4589 Buss U-4575
450-028-M28-B008.jpg Kjøretøy Null 1950-1960 Rutebil Hommelvik - Mostadmark Rutevogn med Kjøsnes . Sted og personer ukjent U-4589
450-028-M28-B009.jpg Kjøretøy Null 1950-1960 Busstur med Kjøsnes buss. Sted og personer ukjent Buss U-4589
450-028-M28-B010.jpg Kjøretøy Null 1945-1950 Busstur med Kjøsnes buss. Sted og personer ukjent Buss U-4589
450-028-M28-B011.jpg Bygninger Enganvolden 1930 til 1939 Enganvolden på Vennafjellet geiter
450-028-M28-B012.jpg Bygninger Enganvolden 1930 til 1939 Enganvolden på Vennafjellet geiter
450-028-M28-B013.jpg Bygninger Enganvolden 1930 til 1939 Enganvolden på Vennafjellet geiter
450-028-M28-B014.jpg Bygninger Null Null Trondheim Torg Olav Trygvason
450-028-M28-B015.jpg Barn Null Null Erna_ (88)
450-028-M28-B017.jpg Mennesker Null Null Erna_ (112)
450-028-M28-B018.jpg Mennesker Null Null Erna_ (120)
450-028-M28-B019.jpg Bygninger Null Null Finnsk flagg??
450-028-M28-B020.jpg Mennesker Null Null Erna_ (195)
450-028-M28-B021.jpg Mennesker Null Null Erna_ (299)
450-028-M28-B022.jpg Portrett Slåttånd ljå Null Esten Pedersen Moen ( f. i Selbu 1877-?) slåttonn ljå
450-028-M28-B023.jpg Brudebilde Null 1920 til 1929 Fra Bryllupet til Borghild og Torsten H Sneisen hester rytter
450-028-M28-B024.jpg Jakt/Fiske/Fritid Elgjakt Null F.v: Torvald Svedal, Bernhard Øren og Olaf Malvik elgjakt, Krag-Jørgensen gevær jathund
450-028-M28-B025.jpg Arbeidsliv Jernverket 1920-1930 F.v: Kristian Haugen, Arnt Sæter og Richard Kringhaug arbeid med å bygge tømmerrenne ved Mostadmark Jernverk bestyrerboligen kalt Soria Moria i Bakgrunnen
450-028-M28-B026.jpg Arbeidsliv Skogsarbeid Null F.v: .Bjarne Wennberg, Kristen T Sneisen og Kåre Molund, skogsarbeid tølmmerhugst motorsag kjedesag
450-028-M28-B027.jpg Jakt/Fiske/Fritid Elgjakt 1950 til 1959 Elgjakt F.v: Sigvart Molund, Martin Viken, Bjarne Venn, Skytter Sivert Sneisen og Kjører Knut Haugen, Krag Jørgensen gevær
450-028-M28-B028.jpg Bygninger Venn Østre 1930 til 1939 Venn Østre, gammelhusa i Inervenna sett fra sydøst
450-028-M28-B029.jpg Bygninger Setra ved Foldsjøen 1950 til 1959 Gammelhusa i Setra Sæter ved Foldsjøen
450-028-M28-B030.jpg Bygninger Snustadtrøa 1930 til 1939 Gammelhusa Skogly Trøin Snustadtrø ca 1940 vinter
450-028-M28-B031.jpg Bygninger Bakken Bedehus 1930 til 1939 Bakken Bedehus
450-028-M28-B032.jpg Bygninger Danielshaugen 1930 til 1939 Danielshaugen, skuronn, kornband på kornstaur, Gammelstuggu
450-028-M28-B033.jpg Bygninger Danielshaugen 1930 til 1939 Danielshaugen, Gammelstuggu
450-028-M28-B034.jpg Bygninger Danielshaugen 1930 til 1939 Danielshaugen, Gammelstuggu
450-028-M28-B035.jpg Bygninger Venna Østre 1930 til 1939 Gammelstuggu Inervenna Venn Østre
450-028-M28-B036.jpg Bygninger Kjønnåsen 1920 til 1929 Kjønnåsen sett fra Sneisen, postkort 1920-1940?
450-028-M28-B037.jpg Bygninger Kjønnåsen 1920 til 1929 Kjønnåsen sett fra Sneisen, postkort, utsnitt av gammelhusa
450-028-M28-B038.jpg Bygninger Jernverket 1920 til 1929 Mostadmark Jernverk, Kontorbygnin, Contoiret i 1920
450-028-M28-B039.jpg Bygninger Verkensplasse Dalen 1930 til 1939 Gammelstuggu på verkensplassen Dalen (Dala), vinter
450-028-M28-B040.jpg Bygninger Snustad Nedre 1930 til 1939 Snustad Nedre ca 1930, med gammelhusa
450-028-M28-B041.jpg Bygninger Torskjønn 1930 til 1939 Torskjønn med Gammelstuggu
450-028-M28-B042.jpg Bygninger Nedre Viken 1910 til 1919 Viken Nedre med gammelhusa
450-028-M28-B043.jpg Bygninger Viken Øvre 1930 til 1939 Viken Øvre med gammelstuggu t.h
450-028-M28-B044.jpg Arbeidsliv Vennaveien 1930 til 1939 Guttorm Torshaug holder boret og Julius Venn slår med feisel hammer, Veiarbeid på Vennaveien 1937
450-028-M28-B045.jpg Kjøretøy Fossen 1930 til 1939 F.v: Ukjent og Haldor Kjøsnes, bildet er trolig tatt ved gården Fossen Buss med kjettinger
450-028-M28-B046.jpg Mennesker Molund 1950 til 1959 Henrik Venn brøyter snø med Anneus Aarstad sin bulldoser ved Molund en gang på 1950 tallet
450-028-M28-B047.jpg Mennesker Innervenna 1940 til 1949 Husbygging i Innervenna Venn Østre Foran f.v: Kjerstina Venn, Beret Venn, Torvald Venn og Julius Venn. Bak står f.v: John J Venn, Johan J Venn, Jon Volden, og Ole J Venn
450-028-M28-B048.jpg Mennesker Innervenna 1940 til 1949 Husbygging, støping av grunnmur i Innervenna Venn Østre F.v: Jørgen Wenn,Julius Venn. Ole J Venn, Torvald Venn , Ukjent, Ukjent, Ukjent og John J Venn
450-028-M28-B049.jpg Mennesker Ukjent Null Høyberging på gammelmåten på ryggen med reip og det hele
450-028-M28-B050.jpg Mennesker Snustad Øwre 1930 til 1939 Høyonn i Snustad Øvre kjøring med hest og høyvogn Berta Snustad og Håkon Snustad
450-028-M28-B051.jpg Mennesker Danielshaugen 1960 til 1969 Høyonn på Danielshaugen kjøring med hest og høyvogn, Kristian I Haugen med tømmene og Jan Torshaug ved hesten
450-028-M28-B052.jpg Husdyr Bonaunet 1960 til 1969 Slåttonn Bonaunet, hest og slåmaskin
450-028-M28-B053.jpg Mennesker Bonaunet 1950 til 1959 Slåttonn Bonaunet, med hest , Ole E Bonaunet sitter på slåmaskina Håkon Bonaunet med riva.
450-028-M28-B054.jpg Mennesker Molund 1930 til 1939 Høyonn på Molund ca 1939, hest, høyvogn, sleperive
450-028-M28-B055.jpg Mennesker Koinntrøa 1950 til 1959 Høystakker Koinntrøa, Norolf Venn og bestefar Torvald Venn
450-028-M28-B056.jpg Mennesker Tømmerskogen 1930 til 1939 I tømmerskogen, hest, støtting. Forkledning med granskjegg
450-028-M28-B057.jpg Mennesker Tømmerskogen 1930 til 1939 I tømmerskogen, svans, sag, bakespade, øks
450-028-M28-B058.jpg Mennesker Tømmerskogen 1930 til 1939 I tømmerskogen, svans, sag, bakespade, øks
450-028-M28-B059.jpg Mennesker Tømmerskogen 1930 til 1939 I tømmerskogen, hest, støtting, tømmersaks. Forkledning med granskjegg Pedre Molund nr. 3 f.h
450-028-M28-B060.jpg Mennesker Null 1910 til 1919 Iver Grindbak og Gunhild Rolstad, trening, boksing, boksehansker
450-028-M28-B061.jpg Mennesker Tømmerfløting 1940 til 1949 Kaffepause i fløytinga, nærmest sitter Torvald Venn
450-028-M28-B062.jpg Mennesker Bonaunet 1930 til 1939 Ole og Karen Bonaunet foran husa, Foldsjøen i bakgrunn
450-028-M28-B063.jpg Oversikt Lia (innafo Sannan 1900 til 1909 Karslyst Hommelvik sett fra Sannan
450-028-M28-B064.jpg Mennesker Hesteskyss 1960 til 1969 Knut Haugen (1928-2019) med hest og slede sluffe
450-028-M28-B065.jpg Mennesker Tømmertransport 1950 til 1959 Knut Haugen (1928-2019) med hest og tømmerstøtting og hund
450-028-M28-B066.jpg Mennesker Danielshaugen 1950 til 1959 Såttonn på Danielshaugen Kristian Haugen henger gras i hesje
450-028-M28-B067.jpg Mennesker Danielshaugen 1950 til 1959 Høyonn på Danielshaugen Kristian Haugen kjører med hest og høyvogn
450-028-M28-B068.jpg Mennesker Danielshaugen 1960 til 1969 Såttonn på Danielshaugen Kristian Haugen kjører med hest og sleperive
450-028-M28-B069.jpg Mennesker Danielshaugen 1950 til 1959 Såttonn på Danielshaugen Kristian Haugen kjører med hest og sleperive
450-028-M28-B070.jpg Mennesker Danielshaugen 1950 til 1959 Kristian Haugen kjører med hest og lovogn med framstøtting oppi, Danielshaugen
450-028-M28-B071.jpg Mennesker Molund 1950 til 1959 Kåre Molund (1921-200)med tam-reven Mikkel i 1950
450-028-M28-B072.jpg Kjøretøy Null 1945-1955 Lastebil med plankelass. F.v: Melvin Moen, Erling Moen og Peder Moen
450-028-M28-B073.jpg Mennesker Nordheim 1930 til 1939 Mikal Eidem (1904-1976) skuronn, høyrive, Nordheim
450-028-M28-B074.jpg Mennesker Tømmerskogen 1930 til 1939 Mikal Eidem (1904-1976) i tømmerskogen med øks Nordheim
450-028-M28-B075.jpg Mennesker Sneishaugan 1940 til 1949 Mostadmark Sentrum, Sneishaugan, Mostadmark Meieri t.v. butikken filial samvirkelaget t.h. Anneus Aarstad og Jenny Volden(Solem), Beret Moen i bakgrunn
450-028-M28-B076.jpg Mennesker Sneisen 1920 til 1929 Mostadmarkens Ungdomslag og Ungdomshuset på Sneisen
450-028-M28-B077.jpg Sport Hopp Nonstadbakken 1930 til 1939 Hopprenn i Nonstadbakken, Nostadberget i Fossen grenda
450-028-M28-B078.jpg Jakt/Fiske/Fritid Venn Vestre 1920 til 1929 Ole Olsen Venn (1880-1960) med jakthund og Remingtonrifle. Foran gammelstuggu på Venn Vestre
450-028-M28-B079.jpg Kjøretøy Mila 1950 til 1959 Ole P Eidem kjørte av veien nedi Mila Lastebil U-4526
450-028-M28-B080.jpg Kjøretøy Mila 1950 til 1959 Ole P Eidem kjørte av veien nedi Mila Lastebil U-4526
450-028-M28-B081.jpg Mennesker Hansåsen 1960 til 1969 Peder Molund 1965 slåttonn i Hansåsen med to hester , tospann og slåmaskin Snustad Øvre i bakgrunn
450-028-M28-B082.jpg Mennesker Tømmerhogst 1930 til 1939 Petter Jonsen Jøssås (1849-1932) som skogskar med øks og svans sag 82 år
450-028-M28-B083.jpg Mennesker Slottdalen 1930 til 1939 Skogplanting Slottdalen
450-028-M28-B084.jpg Mennesker Vennavolden 1950 til 1959 Skogplanting ved Vennavolden Asbjørn Sneisen ,Odd Venn, Bjarne Vennberg og Ola O Venn
450-028-M28-B087.jpg Mennesker Koinntrøa 1930 til 1939 Potetopptaking i Koinntrøa med hest og potetopptaker. Torvald Venn ved hesten
450-028-M28-B088.jpg Mennesker Null 1950 til 1959 Potetopptaking med hest og potetopptaker
450-028-M28-B089.jpg Mennesker Jernverket 1910 til 1919 Sagbruket ved Mostadmark Jernverk, Foldsjøen og Foldsjødemningen i bakgrunn
450-028-M28-B090.jpg Mennesker Venn Østre 1930 til 1939 Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre
450-028-M28-B091.jpg Mennesker Venn Østre 1920 til 1929 Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre Peder Molund t.v. John J, Johan og Ole J Venn t.h
450-028-M28-B092.jpg Mennesker Venn Østre 1930 til 1939 Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre Peder Molund t.v. Jørgen Venn t.h.
450-028-M28-B093.jpg Mennesker Venn Østre 1930 til 1939 Saging av hustømmer i Innervenna Venn Østre oljemotor som drivkraft Lauvhaugen og Staurhusrabben i bakgrunn
450-028-M28-B094.jpg Mennesker Solhaugen 1930 til 1939 Saging av hustømmer på Solhaugen, hos Julius Venn
450-028-M28-B095.jpg Mennesker Solhaugen 1930 til 1939 Saging av hustømmer på Solhaugen, hos Julius Venn som sitter oppe på sagbenken, oljemotor
450-028-M28-B096.jpg Mennesker Vikaslette 1930 til 1939 Saging av trelast i Vikaslette 1939 F.v: John Leikvold, Guttorm Torshaug, Jon Aarstad, Julius Venn, Olav Viken, Ukjent og Martin Viken
450-028-M28-B097.jpg Mennesker Vikaslette 1930 til 1939 Saging av trelast i Vikaslette 1939
450-028-M28-B098.jpg Mennesker Vikaslette 1930 til 1939 Saging av trelast i Vikaslette 1939
450-028-M28-B099.jpg Mennesker Skogplanting 1940 til 1949 Skogplanting 1945
450-028-M28-B100.jpg Mennesker Skogplanting 1940 til 1949 Skogplanting 1945
450-028-M28-B101.jpg Mennesker Skogplanting 1940 til 1949 Skogplanting 1945
450-028-M28-B103.jpg Mennesker Danielshaugen 1930 til 1939 Skuronn på Danielshaugen. Signe og Kristian Haugen, hest og (sjølbinder selvbinder) dette er ingen selvbinder
450-028-M28-B104.jpg Kjøretøy 1930 til 1939 Snøbrøyting med Lastebil og snøplog
450-028-M28-B105.jpg Jakt/Fiske/Fritid Null 1920 til 1929 Torstein .Snustad og Birger Thorshaug på fuglejakt med en tiur og haglgevær
450-028-M28-B106.jpg Jakt/Fiske/Fritid Null 1910 til 1919 Tiur Jakt Rolstad, Christian L Saxevig Saxvik, Tre tiurer, fuglehund
450-028-M28-B107.jpg Mennesker Dalen 1950 til 1959 Torvald Sivertsen Sneisen (1900-1980) Dalen Dala med hest, vinter
450-028-M28-B108.jpg Mennesker Null 1930 til 1939 Torvald Venn pløyer med hest og plog med treramme
450-028-M28-B109.jpg Mennesker Viken Nedre 1910 til 1919 Ola Ole Pedresen Viken (1858-1930) med hest Viken Nedre
450-028-M28-B110.jpg Mennesker Selbusjøem 1950 til 1959 Tømmerhugging skogsarbeid på sørsida av Selbusjøen
450-028-M28-B111.jpg Mennesker Selbusjøen 1950 til 1959 Tømmerhugging skogsarbeid på sørsida av Selbusjøen
450-028-M28-B112.jpg Mennesker Selbusjøen 1950 til 1959 Tømmerhugging skogsarbeid på sørsida av Selbusjøen
450-028-M28-B113.jpg Mennesker Selbusjøen 1950 til 1959 Tømmerhugging skogsarbeid på sørsida av Selbusjøen
450-028-M28-B114.jpg Mennesker Selbusjøen 1950 til 1959 Tømmerhugging skogsarbeid på sørsida av Selbusjøen
450-028-M28-B115.jpg Mennesker Selbusjøen 1950 til 1959 Tømmerhugging skogsarbeid på sørsida av Selbusjøen
450-028-M28-B116.jpg Mennesker Tømmerkjøring 1930 til 1939 Tømmerkjøring med hest og støtting, ukjent person
450-028-M28-B117.jpg Mennesker Tømmerkjøring 1930 til 1939 Tømmerkjøring med hest og støtting, ukjent person
450-028-M28-B118.jpg Mennesker Moli 1950 til 1959 Tømmermåling på Moli. F.v: . Ottar Sneisen, Håkon Bonaunet, Meråkerbygg, Bjarne Venn og Jon Sneisen
450-028-M28-B119.jpg Arbeidsliv Homla 1930 til 1939 Tømmervål i Homla En utfordring for tømmerfløtere å få dette nedover elva
450-028-M28-B120.jpg Arangemang Homla 1930 til 1939 Tømmervål i Homla Fløtere i sitt våte element
450-028-M28-B121.jpg Arbeidsliv Homla 1930 til 1939 Tømmervål i Homla Ikke så greit å få tømmeret forgi mettifossen
450-028-M28-B122.jpg Arbeidsliv Homla 1930 til 1939 Tømmerfløting tømmervål i Homla ved Dølafossen Fløterne med stakene for å lede tømmeret
450-028-M28-B123.jpg Mennesker Null 1930 til 1939 Arbeidslag med spade ved Kjønnåstjønna
450-028-M28-B124.jpg Transport Null 1940 til 1949 Hador Kjøsnes drivervVedkjøring med lastebil U-3382
450-028-M28-B125.jpg Arbeidsliv Vennavegen 1930 til 1939 Veiarbeid Vennaveien 1937 F.v: Ukjent, John O Venn, Guttorm Torshaug, John J Venn og Pedre Molund
450-028-M28-B126.jpg Arbeidsliv Vennavegen 1930 til 1939 Veiarbeid Vennaveien 1937 Spade, hakke og trillebår (sluskbår)
450-028-M28-B127.jpg Arbeidsliv Vennavegen 1930 til 1939 Veiarbeid Vennaveien 1937 F.v: Ukjent, John J Venn, Jørgen Wenn, John O Venn, Guttorm Torshaug og Julius Venn
450-028-M28-B128.jpg Arbeidsliv Vennavegen 1930 til 1939 Veiarbeid Vennaveien 1936
450-028-M28-B129.jpg Arbeidsliv Vennavegen 1930 til 1939 Veiarbeid Vennaveien 1937 Ved Snustaddammen . Sittende f.v: Peder Molund og Guttorm Torshaug. Stående f.v: John O Venn, John J Venn og Ukjent
450-028-M28-B130.jpg Bygninger Viken Øvre 1930 til 1939 Ola Kjøsnes (1931-1989) i barnevogn med Viken Øvre i bakgrunn
450-028-M28-B131.jpg Bygninger Sneishaugan 1950 til 1959 Hilsen fra Granholt Mostadmark Alfred Waagans hus Granholdt på Sneishaugan
450-028-M28-B132.jpg Bygninger Sneishaugan 1930 til 1939 Sneishaugan kafee lastebil utenfor Alfred Waagans hus Granholdt på Sneishaugan før krigen
450-028-M28-B133.jpg Bygninger Vikaslette 1930 til 1939 Bohuset i Vikaslette 1939
450-036-Anne B.Moen-B000.jpg Gruppe Null Null 4 herrer foran en hytte bygning og en ungdom på trekkspill Fra v: John Gjervan, Arnt Fossen, Harald Haugen, Arnt Sæther, Bjarne Warmdal.
450-036-Anne B.Moen-B001.jpg Sport ski Null Null 2.rekke:nr.1 fra v: Olaf Larsen, nr.3:Ole Fosli. Midt i bildet: Johannes Storvik. Foran fra v: Gudrun Fossen, Brynhild Fossen.
450-036-Anne B.Moen-B002.jpg Sport skøyter Null Null Skøyterenn Mogjerdet. 1 fra v: Reidar Lundberg, nr.3: mulig Erling Andersen.
450-036-Anne B.Moen-B003.jpg Sport ski Null Null Hyttetur til Buaashytta ved Bakktjønna. Personer: 4. fra venstre Bernice Falck , 5. Ulrik Buaas 6 fra vestre Anna Sveian
450-036-Anne B.Moen-B004.jpg Sport fotball Null Null Fotball på Røros. 1.r.nr.3: Bjarne Haldberg. nr. 4 i andre rekke Eiliv Spets, bakerst rekke fra venstre nr. Petter Brandsleth, nr. 6 Einar Brandsleth Hjalmar Lundberg med armene rundt ei foran.
450-036-Anne B.Moen-B005.jpg Utflukt Null Null Bakerst til høyre:Odd Berg og Georg Pettersen. Foran: Jenny Sveian, Ingegjerd Kallseth, Tortleif Pettersen, Petter Sletaune.
450-036-Anne B.Moen-B006.jpg Sport Svømming Null Null Bilde av to svømmere. Oskar Spets og n.n.
450-036-Anne B.Moen-B007.jpg Gruppe Null Null Fredrikke og Sigurd Lindboe.
450-036-Anne B.Moen-B008.jpg Gruppe Null Null Telttur . Sosialt samvær med trekkspillmusikk. Øverst til h. Fridtjof Bostad.
450-036-Anne B.Moen-B010.jpg 2. Verdenskrig Null Null SLETTES ! NB BILDET ØNSKES IKKE OFFENTLIG AV ETTERKOMMERE
450-036-Anne B.Moen-B012.jpg Gruppe Null Null Utflukt. Gerorg Pettersen ytterst i andre rekke. Nr. 4 fra venstre rekke er Torleif Pettersen
450-036-Anne B.Moen-B013.jpg Gruppe Null Null Første rekke N.N, Borghild Bakken, Magnus Nilsen, Selma Sandstrøm, Laura Jakobsen, N.N.. Foran Jon Jakobsen. Bakerst Hjarmar Lundberg og Thomas Nilsen (?)
450-036-Anne B.Moen-B014.jpg Arbeidsliv Null Null seilskuta på havna i Sollia.
450-036-Anne B.Moen-B015.JPG Arbeidsliv Borkdalsammen 1930 til 1939 Pliktarbeid i Borkalsdammen i sommer der vi får vannet fra. Sigurd Melbye, Peder Jøsas, Martin Moan, Lars larsen, Johan Halberg, Peder Moan, Arne Dahl, Kristian Nygaardsvold, Kristian Dahl, Olaf Larsen
450-036-Anne B.Moen-B016.JPG Flyhavna Sannan 1940 til 1949 Tysk fly oppe på slippen ved den nye hangarden på Sannan.
450-036-Anne B.Moen-B017.JPG Oversikt sentrum Sentrum 1930 til 1939 Avisutklipp fra sentrum i Hommelvik, Samvirkelaget Tårngården, Venstre forskerm på en sort bil til Høyre i bildet. Fra Bladet i 2017. Bilen er en Citroen. Helt til høyre i bildekant over bilen er noen damer på vei opp Meieribakken. Første hus på høyre side er Hommelvik Samvirkelag, det som året før het Hommelvik Aktieforening. Det var som skiltet viser Cafe i andre etasje og fruktavdeling på hjørnet av huset. Mellom de to første husene går i dag Johan Nygaardsvolds gate, men den gang het området Stykket. Huset bortenfor tilhører også Samvirkelaget, oppsatt i 1927/28. Her var fiskmat, kolonial og manufakturavdeling. Det lyse huset vi ser litt av, var Wahls kolonialforretning, noe senere drev Ivar Bye butikken der. Det store huset vi ser bakgrunnen var Eidems manufakturavdeling. Til Venstre av riksveien ligger et hvitt hus med jernbaneboliger. Vi ser også inngangen til jernbanestasjonen på venstre side. Informasjonen gitt av: Hans Auran, Brit Randi Reberg, Harald Kullbotn, Per Arne Holtesmo og Herman Jensen
450-036-Anne B.Moen-B018.JPG Portrett Johan Nygaardsvold Null Johan Nygardsvold i Amerika. Står i en inngangsportal
450-036-Anne B.Moen-B019.JPG Bygninger Null Null Johan nygaardsvold ved en bildør utenfor en åpen hageport i amerika
450-036-Anne B.Moen-B020.JPG Gruppe Bergskogen Null Bilde fra Bergskogen. Sittende foran: Bernice Fack og Åse Buaas. Barna bak er ikke kjent. Huset bak er huset som Johan Berg fikk satt opp.
450-036-Anne B.Moen-B021.JPG Gruppe Hommelvik meieri Null Foran Hommelvik Meieri. Fra v. n.n., Harald Midtsand, Reidar Moan, n.n., Morten Moan, W. Halseth(?)
450-036-Anne B.Moen-B022.JPG Arbeidsliv Hommelvik Meieri Null Bakgården på Hommelvik Meieri. Ansatte er Ellen Mæhre, Tordis Hallien Nilsdal og Eli Bostad Landsem
450-036-Anne B.Moen-B023.JPG Hommelvik Bruk Homla Null Anne Berit Moen: Det er min far Reidar Moan på gammel brua over Homla med Kjerratten og potetkjelleren i bakgrunnen.
450-036-Anne B.Moen-B024.JPG Jakt/Fiske/Fritid Blåbærskogen Null Gustav Granås liggende på blåbærtur ute i lynget og sin bøtte
450-036-Anne B.Moen-B025.JPG Utflukt Blåbærskogen Null Avisutklipp "det gamle bilde" innsendt av HHV Fra v. NN, NN(Sjåfør), Gyda Person, Margit, Gyda, Inga, Gudrun Sneisen Forran Reidun Nilsdal
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B000.JPG Hommelvik Manskor Sangerstevne Stjørdal 1930 til 1939 Sangerstevne på Stjørdal 1938?
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B001.JPG Hommelvik Manskor Selbu 1940 til 1949 Hommelvik mannskor på tur til Selbu
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B002.JPG Hommelvik Manskor Mostadmark Null Manskoret synger i mostadmark
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B003.JPG Hommelvik Manskor Selbu Null Viser turnegenskaper Fra v. NN, NN, Jørgen Stensås, Harry Næss, NN,NN, Alf Holberg, Georg Pettersen, Reidar Moan, NN, Petterr Slettaunet
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B004.JPG Hommelvik Manskor Selbusjøen 1940 til 1949 Manskoret på båttur selbusjøen med Kong Sverrei 1943
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B005.JPG Hommelvik Manskor Selbusjøen 1940 til 1949 Manskoret på Selbusjøen i 1943 Hommelvik Mannskor på tur med Kong Sverre på Selbusjøen i 1943 Dirigent Knut Kalseth. Vi ser i front: Håkon Byberg, Erling Loretsen, Hjalmar Jøssås, Odd Berg, Ludvik Aasback, Erling Svingen, Petter Slettaunet, Samuel Widerø, Reidar oan, Georg Pettersen, Torleif Pettersen
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B006.JPG Hommelvik Manskor Selbu 1940 til 1949 Hommelvik Manskor på tur til Selbu, her er noen av damene som var med Fra V. NN, NN, NN, NN,NN, NN, Samuel Widerøe, Torleif Pettersen, NN, NN
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B007.JPG Hommelvik Manskor Selbustrand kirke 1940 til 1949 Hommelvik Mannskor synger i Selbustrand kirke
450-036-M02-Kort-B000.JPG Montasje Null Null Hommelvik "En sol ved sjøen. Tegning
450-036-M02-Kort-B001.JPG Dokument Null Null Baksiden på kort 450-036-M02-kort-B000
450-036-M03-Sport-B000.JPG Sport ski Gymsalen ungdomsskolen 1990 til 1999 Hommelvik Idrettslag Langrennsavdelingen 17.09.1991 Fotografering av aktive og ledere i nye drakter. Presentasjon av nye drakter. 1.Rekke f.v: Roger Moen, Trond Moen, Marit Moen, Lill Bente Moen, Arild Moen, Anders Eggen, Torstein Waldal, Espen Brandslett, Roger Hammer, Ole Erik Thoresen, Marit Sneisen 2.Rekke f.v:.Hjørdis Sesseng, Birgit Viken, Bjørg Hammer, Eldrun Hansen, Gerd Fjellseth, Olaug Moen, Mary Moen, Kari Slind. 3.Rekke f.v: Niklas Morgen, Ellinor Johansen, Magnhild Johansen, Mats Valleraunet, Torun Sneisen, Sindre Eggen, Hans Olav Korsan, Per Erik Fjellseth, Rune Moen, Astri Waldal Are Rønning. 4.Rekke f.v: Sigurd Wullum, Esten Murbrekk, Tommy Sagmyr, David Wåseth, Ola Renå, Oddmund Slind, Frode Aksnes, Ronny Hammer, Christer Haugan, Inge Fjellseth, Helge Øwre, Janne Marita Hansen. 5.Rekke f.v: Ståle Slind, Per Eggen, Frode Johansen, Tor Helge Hansen, Aage Moen, Kåre Hammer, Trond Murbrekk, Kai Ove Moen, Gunnar Sesseng. 6.Rekke f.v: Morten Hammer, Lars Waldal, Aksel Sundt, Bård Aksnes, Håvard Rønning, Arne Moen, Torgeir Aksnes, Harald Sneisen, Villy Valleraunet
450-036-M03-Sport-B001.JPG Sport Friidrett Oslo Frognerparken 1990 til 1999 Hommelvikpian på Grethe Waitzløpet i Oslo 1997. Bildet er tatt i Frognerparken. 1, Rekke f.v.: Kristin Schøll, Inger Skogen, Anita Carlsen, Liv Aksnes, Eva Nilsen, Jorun Brandsleth, Brit Wikmark, Anne Karin Kjøsnes. 2. Rekke f.v.: Anne Berit Moen, Olly Halseth, Kari Haagenstad, Gunhild Brobak, Mary Jullumstrø, Marit Haugan, Solveig Hofstad, Nina Haugan, Eli Moum, Kari Kristiansen, Aasta Malvik, Kari Svare, Wenche Amundsen.
450-036-M03-Sport-B002.jpg Sport ski Jervskogen Null Se tekst på bilde M02
450-036-M03-Sport-B003.jpg Sport ski Jervskogen 1980 til 1989 HIL skiavdelingen arrangerer barneskirenn på Jervskogen skisenter Foran f.v.: Roy Tronstad, Marit Moen, Roger Moen, EgilValle, HildeFuglem. Bak: Liv Fossen Haugen, IngridSandmark. Foran Ingrid er Stine Sandmark og Marit Sandmark og Arne Sandmark.
450-036-M03-Sport-B004.jpg Sport Håndball Idrettsplassen 1960 til 1969 Hommelvik Idrettslag 1. håndball lag. 1. Rekke f.v: Sissel Djupvik, Randi Lundberg, Gunvor Hansen, Anne Helene Bjerknes, Eva Jakobsen, Jorun Øwre, Else Mari Berg og Tove Landsem 2. Rekke f.v: Solveig Hanssen, Torild Pettersen, Toril Bjørkli, Edel Hoås, Liv Stensås, Elin Kvande, Gunn Eggen og Kristin Aune 3. Rekke f.v: Trener Målfrid Nilssen med sønnen Øystein Nilssen
450-036-M03-Sport-B005.jpg Sport Håndball Idrettsplassen 1960 til 1969 Hommelvik Idrettslag 1. håndball lag. 1. Rekke f.v: Sissel Djupvik, Randi Lundberg, Gunvor Hansen, Anne Helene Bjerknes, Eva Jakobsen, Jorun Øwre, Else Mari Berg og Tove Landsem 2. Rekke f.v: Solveig Hanssen, Torild Pettersen, Toril Bjørkli, Edel Hoås, Liv Stensås, Elin Kvande, Gunn Eggen og Kristin Aune 3. Rekke f.v: Trener Målfrid Nilssen med sønnen Øystein Nilssen
450-036-M04-Gruppe-B006.JPG Klassebilde Hommelvik 1980 til 1989 Årgang 1949. 1.rekke fv.: Gretha Flytlie, Gunvor Hansen, Siri Jakobsen, Per Kallset, Magnhild Haugen, Randi Lundberg, Gunn Eggen. 2.rekke f.v.: Per Arnfinn Nilssen, Gerd Røsten, Bjørg Auran, Terje Sveian, Gunnar Halstadtrø, Karl Kristian Haugen, Inger Løveng, Torill Pettersen, Else Mari Berg. 3.rekkefv.: Torleif Hammer, Toril Buaas, Ragnhild Bostad, Liv Stensaas, Ann Elise Brandsleth, Anne Berit Moan, Kirsten Sjøtrø, Kristian Slind. 4. rekke fv.: Hjalmar Pettersen, Nils Aune, Toralv Spets, Arnold Pedersen, Jan Helge Lundberg, Kristian Nesbak, Johnny Grande.
450-036-M04-Gruppe-B007.JPG Brudebilde Nessbakkan 1940 til 1949 Bryllupsbilde Petra Hansen og Sivert Nesbak. Foran fv.: Tor Haldberg, Gunhild Hansen, Leif Hansen, Kari Hansen, NN, Karin Lundberg, NN. 2.rekke f.v.:? Engeseth, Kristine Haldberg, NN, NN, Lars Hansen, Gunhild Hansen, Petra Hansen Nesbak, Sivert Nesbak, Kamilla Nesbak, NN, NN, Margit Lundberg, Øyvind Gjesmo, Hjørdis Engeseth. 3.rekke f.v.: NN, Ellen Mæhre, Aslaug Siim-Wiggen, NN, Solveig Stav, Rolf Stav, NN, Aud Gjesmo, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, Karen Forslund, 4.rekke fv.: NN, NN,Bjarne Haldberg, Johannes Smedplass, Aslaug Auran?, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, Ivar Bye. 5.rekke f.v.: Karen Hansen, Hans Hansen, NN, NN, Bjarne Nesbak, Ottar Lundberg, NN, Fritz Nesbak, Esten Nesbak, Ola Engeseth, Inga Bye.
450-036-M04-Gruppe-B009.JPG Brudebilde Null Null Brudebilde Anna Bergkvist og Erling Bostad Tatt hjemme hos Erling Bostad
450-036-M04-Gruppe-B010.jpg Gruppe Null 1920 til 1929 Rekke 1 f.v: Ingeborg Evenshaug, Martha Sandstrøm, Anna Olsen, Helga Wuttudal, Petra Olsen, Rekke 2 f.v: Valborg Haug, Ingeborg Pedersen, Harda Pedersen, Signe Jøsås, Margit Olsen, Berit Moan. De fleste var bosatt i Stykket/Nessbakkan
450-036-M04-Gruppe-B011.JPG Sport Sykkel Johan Nygaardsvoldsgt. 5 1980 til 1989 Sykkelister med sine sykler utstyrt med Bukkestyre ca.1980. Fra v. Even Valleraunet, Gunnar Moen, Rune Brandslet, Tore Hammer, Terje Lundberg, Jan Moan.
450-036-M04-Gruppe-B012.jpg Konfirmanter Rampa 2010 til 2019 50-Årskonfimanter Først rekke f.v: Anne Bjerknes, Gunn Eggen Frøiland, Liv Stensaas Aksnes, Kirsten Sjøtrø, Inger Løveng Grøtheim, Ann Elise Brandsleth Lutdal,Anne Berit Moan Moen, Toril Buaas Trøan, Bjørn Hesselberg, Randi Lundberg Vordal. Andre rekke f.v: Jonny Grande, Terje Sveian, Gunvor Hansen Verkland, Magnhild Haugen, Anne Karin Jøsaas Haug. Tredje rekke f.v: Per Arnfinn Nilssen, Aage Moan, Toralv Spets, Kristian Nesbak, Jan Helge Lundberg, Thorleif Hammer
450-036-M04-Gruppe-B013.jpg Konfirmanter Malvik kirke 2010 til 2019 Mimret fra gamle dager 50-års knfirmanter ytre Malvik Første rekke f.v: Marit Jansen, John Erik Forbord, Steinar Malvik, Randi Leistad, Andre rekke f.v: Olav Svendsen, Ann Mari Horten, Solfrid Hell, Randi Leistad, Kari Melvold og Randi Kjøsnes Tredje rekke f.v: Torbjørn Spets, Inge Svendsen, Trygve Stuevold, Bjørn Bjerkan, Torulf Engen, Tore Refseth, Elisabeth Smevik og Helge Pettersen
450-036-M04-Gruppe-B014.jpg Barn Null 1950 til 1959 Bildet er tatt i Grustaket (Hommelvik sentrum) Torggata 1954. Foran f.v.:Tove Sletvold, Gerd Nordstrand, Inger Johansen. Bak f.v.: Unni Nielsen, Anne Berit Moan, Ragnhild Nordstrand, Toril Berg, Anne Karin Slind. Nordstrandfamilien bodde i samvirkelagsbygget. Nordstrand var ansatt som fiskehandler.
450-036-M05-Nobø-B000.JPG Nobø Fabrikker Nobø Fabrikker 1960 til 1969 Nobø Fabrikker avd Hommelvik Bilde 1 Randi Lundberg Bilde 2 Jomar Valli Bilde 3 Kåre Renå Bilde 4 Anne Berit Moan
450-036-M05-Nobø-B001.JPG Nobø Fabrikker Nobø Fabrikker 1960 til 1969 Nobø Fabrikker avd Hommelvik Bilde 1 (borte) Bilde 2 Odd Mariell, Astrid Grande og Synnøve Bjørkli Bilde 3 Harald Kåre og Erling
450-036-M05-Nobø-B003.jpg Nobø Fabrikker Nobø Fabrikker 1960 til 1969 Anne Berit tørker og pakker panelovner på Nobø Fabrikker ca 1969-70
450-036-M05-Nobø-B004.jpg Nobø Fabrikker Nobø Fabrikker 1960 til 1969 Anne Berit tørker og pakker panelovner på Nobø Fabrikker ca 1969-70
450-036-M05-Nobø-B031.jpg Arbeidsliv Nobø Null Bildet hentet ut fra en film om Nobå som arbeidsplass. Her sykler fra v. Anne Berit Moen (f Moan) og Randi Vordal (f.Lundberg) bak ser vi fabrikklokalene til Nobø fabrikker avd XX i Hommelvik
450-036-M06-Diverse-B000.jpg Hendelse Hommelvikbukta 1950 til 1959 Kval som oppholdt seg i hommelvikbukta i 1958 "På hvalfangst 1958"
450-036-M06-Diverse-B001.JPG Oversikt sentrum Grustaket 1950 til 1959 Sangen og musikkens dag. Anne Berit Moan hjemme på trappa . i Hestnesgården (posthus) Grustaket med "paradegaten". Samvirkelaget til høyre- Damen i sentrum av bildet er Eli Sandmark (f. Furan) Damen med ryggen til på trappa er Ellen Moan
450-036-M06-Diverse-B002.jpg Barn Moan 1950 til 1959 Barn leker og lager sølekaker Anne Karin Slind, Toril Sneisen, Gerd Nordstrand, Anne Berit Moan, Ragnhild Nordstrand
450-036-M07-B000.jpg Sport ski Gammelvoldsstuggu Null Barmarkstrening Gammelvoldsstuggu
450-036-M07-B001.jpg Sport ski Gammelvoldsstuggu Null Gruppebilde skiavdelingen med trenere på barmarkstrening Gammelvoldsstuggu
450-036-M07-B002.jpg Sport ski Gammelvoldsstuggu Null Gruppebilde skiavdelingen med trenere på barmarkstrening Gammelvoldsstuggu
450-036-M07-B003.jpg Sport ski Jervskogen Null Bjervskogen skisenter før utbygging. Flyfoto
450-036-M07-B004.jpg Sport ski Jervskogen 1990 til 1999 Jervskogen skisenter klar for "Stjernesmellen" 1993 30. mars Midtnorsk langrennsamling.
450-036-M07-B005.jpg Dokument Null 1990 til 1999 Baksiden 450-036-M07-B004.jpg
450-036-M07-B017.jpg Sport ski Høybyveien Null Flytting av huset etter Ola T. Wehn. Huset måtte bort grunnetmotorveiutbygging. Flyttes i seksjoner til Jervskogen skisenter
450-036-M07-B018.jpg Sport ski Høybyveien Null Flytting av huset etter Ola T. Wehn. Huset måtte bort grunnet motorveiutbygging. Flyttes i seksjoner til Jervskogen skisenter
450-036-M07-B019.jpg Sport ski Høybyveien Null Flytting av huset etter Ola T. Wehn. Huset måtte bort grunnet motorveiutbygging. Flyttes i seksjoner til Jervskogen skisenter. Her fraktes siste modul
450-036-M07-B020.jpg Sport ski Null Null Oppmars til Øya idrettsanlegg. Her skal den nye tråkkemaskina vises frem. En langspleis av innbyggere.
450-040-Lerett-B000.JPG Maleri Null 1940 til 1949 Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Lerett-B001.JPG Maleri Null 1940 til 1949 Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Lerett-B002.JPG Maleri Null 1940 til 1949 Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Lerett-B003.JPG Maleri Null 1940 til 1949 Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Lerett-B004.JPG Maleri Null 1940 til 1949 Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Lerett-B005.JPG Maleri Null 1940 til 1949 Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-M02-Kirkevik-B001.jpg Bygninger Kirkevik Null IOGT Landsted Veggmaleri Ivar Pettersen Jeg heter Tone Gro Hugin og er datteren til Ivar Pettersen. Min mann og jeg har vært og tatt noen amatørfoto av veggmaleriene min far malte i 1946 i stuen på hovedhuset. Kirkevik er et nydelig sted helt nede ved sjøen som IOGT har benyttet som leirsted i mange år. Jeg må nok sende fotoene i flere grupper ellers blir sendingen for tung. Min kusine Inga Werenskiold har vært i kontakt med Kåre og har gitt meg mailadressen jeg benytter. Vennlig hilsen Tone Gro Hugin mobil 93 22 57 46. tone.gro.hugin@gmail.com
450-040-M02-Kirkevik-B009.JPG Maleri Kirkevik Null Dans "KOM TROLLPAKK TIL DANS I TYRIDALENS GLANS"
450-041-M01-B000.jpg Landskap Kjønnåsen Null 2 menn speider nedover fossagårdene
450-041-M01-B001.jpg Bruer-Demninger Homla Nessdammen Null Stuper ut i Homla ved nesdammen.
450-041-M01-B002.jpg Oversikt Lia (innafo Sandfjæra Null Sandfjæra med flyhangar og fly oppstilling. Bildet tatt fra kjellandhaugen. Smeplassen i forgrunnen, planunderbgangen. Fjæra sjø.
450-041-M01-B003.jpg 17. Mai Sannan Null Opptog innover mot sannan
450-041-M01-B004.jpg Djupvasskaia Haugenbakken Null Haugenbakken opptog Djupvasskaia under bygging
450-041-M01-B005.jpg Gruppe Langstein 1930 til 1939 3 musikanter fele, trekkspill, gitar, tromme Teltleir langstein
450-041-M01-B007.jpg Arbeidsliv Sannan 1930 til 1939 Fra Sannan ca 1938 1939 i bakgrunnen ser vi husene fra v. Hagenstad(Ottar, Bjarne, Sofie), Økstad, (Sandvang) Haakon Sandmark, (Sverre) Myran, (Sivert) Forsklund (gift med Skauge) Slektskap ? Drosje-eier Palmer Skauge med sin bil. Reiste senere til Orkanger og bosatte seg der.
450-041-M01-B008.jpg Etterkrigsdagene Hommelvik sentrum 1940 til 1949 2 tyske soldater spaserer på jernbanen. Samvirkelaget,hommelvik skole i bakgrunnen. En del av bygdas innbyggere ser mot soldatene.
450-041-M01-B009.jpg Krigsårene Stasjonsfjøra Null Millerkaia Rester av fly
450-041-M01-B010.jpg Djupvasskaia Djupvasskaia Null Djupvasskaia under bygging
450-041-M01-B011.jpg 17. Mai Null Null Opptog Plakat "Fyll er ikke fest"
450-041-M01-B012.jpg 17. Mai Null Null Opptog Innover sannan
450-041-M01-B013.jpg 17. Mai Haugenbakken Null Haugenbakken Opptog
450-041-M01-B014.jpg Situasjon Idrettsplassen Null Mobekken kulvert ved idrettsplassen. Brannstasjonen.
450-041-M02-Maleri-B000.JPG Maleri Grustaket Null Fra Grustaket. Gården "Røsten" med arresten til venstre.
450-041-M02-Maleri-B001.JPG Maleri Grustaket Arresten Null Arresten i Grustaket
450-041-M02-Maleri-B002.JPG Maleri Strømmengården Null Kveldsro (Strømmengården) på Mojalet.
450-041-M02-Maleri-B003.JPG Maleri Stykket Null Fra Stykket. Johan Nygaardsvolds gate.
450-041-M02-Maleri-B004.JPG Maleri Sentrum Null Fra sentrum. Riksvei 50
450-041-M02-Maleri-B005.JPG Maleri Grustaket Null Fra Grustaket. Til høyre Breidablikk(Bykvistgården), Sollihaughuset, Losjelokalet
450-041-M02-Maleri-B006.JPG Maleri Búnntergården Null Fra sentrum. Frydenlund og Brakstadgården
450-041-M02-Maleri-B007.JPG Maleri Grustaket Null Grustaket med Samvirkelaget til venstre
450-041-M02-Maleri-B008.JPG Maleri Kassern Null Brukesgården og Kassern
450-041-M02-Maleri-B009.JPG Maleri Sollielva Null Bensinpumpa og kraftstasjonen v/Sollielva
450-041-M02-Maleri-B010.JPG Maleri Jakobsli Null Nyløfta med Jakobsli
450-041-M02-Maleri-B012.JPG Maleri Wahlgården Null Sentrum. Wahlgården. (kjøpmann Bye)
450-041-M02-Maleri-B013.JPG Maleri Grustaket Null Fra Grustaket. Skomaker Dybvad. Det hvite huset er Boysen. Svedalsbakken til høyre
450-041-M02-Maleri-B014.JPG Maleri Grustaket Null Grustaket Bykvistgården
450-041-M02-Maleri-B015.JPG Maleri Idrettsplassen Null Den gamle idrettsplassen med Folkets Hus
450-041-M02-Maleri-B016.JPG Maleri Idrettens Hus Null Idrettens Hus / Arbeiderforeningen
450-041-M03-Portrett-B000.JPG Portrett Null Null Fortrett av Dag Dygvad
450-041-M03-Portrett-B001.jpg Portrett Null Null Fortrett av Dag Dygvad Redigert
450-042-Arnold Pedersen-B000.jpg Gruppe Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Helen Rose, Johnny Mobakken, karin i hommelvik på besøk i stasjonsgården. Oppstilt i hagen
450-042-Arnold Pedersen-B001.jpg Portrett Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Maj-Lis Hatland også på besøk i stasjonsgården i Hommelvik. Med sin rosa kjole og badminton rekkert i hånden. Den manuelle løftekranen på rampa for lessing av togvogner i bakgrunnen bak klesnor stattivet. Lysmastene på stasjonsområdet.
450-042-Arnold Pedersen-B002.jpg Portrett Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Karl Erik Mobakken og Ann Kristin Hatland i hagen ved stasjonsgårdene. Retning Nord.
450-042-Arnold Pedersen-B003.jpg Bygninger Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Dame sittende på benken i inngangspartiet stasjonsgårdene
450-042-Arnold Pedersen-B004.jpg Portrett Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Arnold pedersen hjemme i stasjonsgårdene lener seg mot stakett gjerdet. Togvogner i bakgrunn retning Grønberg (vest)
450-042-Arnold Pedersen-B005.jpg Portrett Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Bjarne Mobakken i hagen stasjonsmester boligen jernbanevogn i bakgrunnen
450-042-Arnold Pedersen-B006.jpg Portrett Jernbanegårdene 1960 til 1969 Hagen ved jernbanegårdene, Gunvor Mobakken og jente med rosa kjole. Jernbane vogner i bakgrunnen.
450-042-Arnold Pedersen-B007.jpg Portrett Jernbanegårdene 1960 til 1969 Mann står mot stakettet i hagen jernbanegårdene. Togvogner i bakgrunnen. Djupvasskaia til venstre. Het i bakgrunnen Grønberg Tyskerbunkeren uten tak ved gule brakka
450-042-Arnold Pedersen-B008.jpg Bygninger Jernbanegårdene 1960 til 1969 Stasjonsbygningene mann sitter på verandaen h.side
450-042-Arnold Pedersen-B009.jpg Bygninger Jernbanegårdene 1960 til 1969 Jernbanegårdene mann sitter på verandaen
450-042-Arnold Pedersen-B010.jpg Djupvasskaia Moan 1960 til 1969 Stasjonsfjæra "Moan" Djupvass kaia, båt ligger ved kaia
450-042-Arnold Pedersen-B011.jpg Oversikt Grønberg Grønberg 1960 til 1969 Vinterbilde over Grønberg med blåhammeren. Djupvasskaia
450-042-Arnold Pedersen-B012.jpg Oversikt Solbakken Null 1960 til 1969 Vinter Bilde fra toppen solbakken mot sentrum. Hommelvik bruk, sandfjæra, bomman,
450-042-Arnold Pedersen-B013.jpg Oversikt fjæraområde Stasjonsfjæra 1960 til 1969 Stasjonsfjæra Millerkaia
450-042-Arnold Pedersen-B014.jpg Oversikt sentrum Stasjonsfjæra 1960 til 1969 Solnedgang i sort hvit over blåhammeren
450-042-Arnold Pedersen-B015.jpg Gruppe Stasjonsgårdene 1960 til 1969 vinterbilde 6 unger ned mot stasjonsfjera
450-042-Arnold Pedersen-B016.jpg Gruppe Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Vinter mot stasjonsfjæra tyskerbunkeren med tak. Solbakken i det fjerne. 7 unger
450-042-Arnold Pedersen-B017.jpg Gruppe Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Barneflokk i hagen stasjonsbygningene. Foran f.v Kari Jacobsen, Gunn Ragnhild Pettersen «Lillegutt» Bogstrand, Gunn Bjerknes, Sølvi Bogstrand Bak f.v. Arnold Pedersen. Lasse Løvseth, Åge Pedersen, Steinar Pedersen, Gunn Eggen Info gitt av Liv Aksnes
450-042-Arnold Pedersen-B018.jpg Portrett Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Inne stasjonsgårdene, jente på trekkspill foran radioen.
450-042-Arnold Pedersen-B019.jpg Bygninger Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Hagen stasjonsbygningene, bak f. v. Kjøpmann Ivar bye, hommelvik samvirkelag (manufaktur 2.etg)(Torggården) skimter Hommelvik skole mellom bygningene Arne Pettersen Personene på bilde tror jeg er søsterens Karin og Helen Rose som var på bilferie hos Pedersen i jernbaneboliene. De var vist fra Majavatn og kom på ferie noen sommere.
450-042-Arnold Pedersen-B020.jpg Gruppe Stasjonsbygningene 1960 til 1969 Inne stasjonsbygningene, 4 damer i sofaen F.v. nn, nn, Gunvor Hammer, nn, nn,nn,nn
450-042-Arnold Pedersen-B021.jpg Bygninger Null 1960 til 1969 Arne pettersen, Steinar Arnold, Åge, Per Eggen, Gunn Eggen, Magnhild
450-042-Arnold Pedersen-B022.jpg Portrett Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Astri Julie på besøk i Hommelvik
450-042-Arnold Pedersen-B023.jpg Gruppe Jernbanegårdene 1960 til 1969 Hagen i jernbanegårdene retning pakkuset (Kaffe rampa) Nye samvirkelaget er bygget. Krana på lasterampa 2 jenter og 2 gutter
450-042-Arnold Pedersen-B024.jpg Klassebilde Null 1960 til 1969 Arnolds klasse Første rekke fra venstreJanne Svedal ,Torill Pettersen, Siri Jakobsen,Gerd Nordstrand, Gunnar Kristiansen,Håkon Hanche Evensen,Kristian Slind,Karl Kristian Haugen.Andre rekke fra venstre Greta Flytlie,Toril Buaas,Kirsten Sjøtrø, Kjell Allan Westrum,nn,Gunnar Halstadtrø.Tredje rekke fra venstre LivSæter ,Inger Løveng,Jan Helge Lundberg,Torleif Hammer,Arne Krogstad,Arnold Pedersen og lærer Dagrun Gjervan
450-042-Arnold Pedersen-B025.jpg Gruppe Null 1960 til 1969 Inne stasjonsgårdene
450-042-Arnold Pedersen-B026.jpg Gruppe Null 1960 til 1969 Band "Los Amigos" 3 på gitar , en på saksofon og en på slagverk
450-042-Arnold Pedersen-B027.jpg Gruppe Null 1960 til 1969 Band "Los Amigos" 3 på gitar , en på saksofon og en på slagverk
450-042-Arnold Pedersen-B028.jpg Oversikt Mogjerdet Hommelvik sentrum 1960 til 1969 Postkort Oversik Hommelvik sentrum tatt fra "Klokkatihaugen" Idrettsplassen, folkets hus, hommelvik torg, herredshuset, Hommelvik skole, Hommelvik kirke, Hommelvik Bruk, Bruketskaia, Millerkaia, nygården, solbakken
450-042-Arnold Pedersen-B030.jpg Velg Null 1960 til 1969 Klassetreff fra årgangen 1949 Lærer Per Kalset i midten
450-042-Arnold Pedersen-B031.jpg Gruppe Stasjonsgårdene 1950 til 1959 4 jenter og 2 gutter ved stakett gjerdet i hagen i stasjonsgårdene. Togvogner i bakgrunnen.
450-042-Arnold Pedersen-B032.jpg Gruppe Stasjonsgårdene 1960 til 1969 2 jenter og 3 gutter sitter på rygstøet på benken i hagen stasjonsbygningene. Jernbanevogner i bakgrunnen. Tyskerbunkeren med tak i gakgrunnen. Til høyre er solbakken.
450-042-Arnold Pedersen-B033.jpg Gruppe Stasjonsgårdene 1960 til 1969 9 jenter og gutter sitter på benken i hagen stasjonsbygningene. Tog i bakgrunnen
450-042-Arnold Pedersen-B034.jpg Portrett Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Inngangsporten til stasjonsgården 2 herrer står og spiser is. Jernbanevogner i kakgrunnen.
450-042-Arnold Pedersen-B035.jpg Gruppe Jernganegårdene 1960 til 1969 Gunvor og Bjarne eg ein av gutan slapper av i hagen hjemme ved stasjonsbygningene. Bakgrunnet ene bonkersen på v.side av bomtrasseen ned til stasjonsfjæra.
450-042-Arnold Pedersen-B036.jpg Gruppe Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Hjemme i stua. F.v.: Gunvor Hammer (f.Solem) (vennepar spilte mye kort sammen), Molfrid Nilsen (nabo), Kåre Hatland, Jorun Hattland. Med ryggen til ukjent
450-042-Arnold Pedersen-B037.jpg Gruppe Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Hjemme naboer på kakebesøk. F.v. nn, Sølvi Bogstrand, NN (naboer)
450-042-Arnold Pedersen-B038.jpg Portrett Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Syngende dame med mikrofon på besøk
450-042-Arnold Pedersen-B039.jpg Arbeidsliv Stasjonsfjæra 1960 til 1969 Drar opp båten på rulleskinnene opp til Naustet. Trebåt
450-042-Arnold Pedersen-B040.jpg Gruppe Stasjonsfjæra 1960 til 1969 Sittende på benken i stasjonsfjæra. F.v. Dagmar Pedersen, Karin, Arnold Pedersen, Rose Pedersen, Bk f.v. Jorun, Steinar Pedersen
450-042-Arnold Pedersen-B041.jpg Gruppe Stasjonsfjæra 1960 til 1969 På benken i stasjonsfjæra. Rolf Pedersen, Dagmar Pedersen og Rose Pedersen
450-042-Arnold Pedersen-B042.jpg Bygninger Jernbanegårdene 1960 til 1969 På trappa i jernbanegårdene. Arendalsbesøk i Hommelvik hos Gunvor og Bjarne Pedersen Navn?
450-042-Arnold Pedersen-B043.jpg Gruppe Stasjonsgårdene 1960 til 1969 Dette er ute i hagen til stasjonsgårdan. seks ungdommer sitter rundt et bord med platespiller og singelplater. 2 jenter og 4 gutter. Bak til venstre ser vi veggen til Bygården (Kjøpmann Ivar Bye), Hommelvik skole, Posthusgården (hvor Anne Berit Moan bodde), Sam