Vandring i Hommelvik

Kulturminnedagen søndag 9. september 2007. Tildeling av kulturprisen for 2007.

Innledning

Etter 1850-åra kar Hommelvik en rekke kjennetegn på bylignende strøk. Hommelvik lå strategisk til i skjæringspunktet mellom hovedvei, bygdevei, skysstasjon, jernbane og sjøtrafikk

I tillegg til den industrien som allerede var, ble det i 1880-åra etablert en omfattende trelastindustri i Hommelvik. Trelastindustrien bidra sterkt til å gjøre stedet til et av de ledende arbeider og industristed i landsdelen. Da Malvik ble eget herred i 1891 fikk Hommelvik også karakter av å være et administrativt sentrum. Herredet fikk egen lensmann, eget tinglag og eget forliksvesen i 1893 ble dette forsterka. Det er naturlig at Hommelvik også ble et sentrum for organisasjonsvirksomhet og annet sosialt liv i bygda. «småsnusk» og drukkenskap ikke unntatt.

Næringsgrunnlaget i Hommelvik i dag er heit endret, men fortsatt er Hommelvik et tettsted med stor tillfyttng. Vi har bevart de rike tradisjonene innen kultur- og organisasjonsliv, og det finnes fortsatt mange ildsjeler, noe som er en forutsetning for at kulturlivet fortsatt skal blomstre.

Til vandringen ble denne folderen laget.

Folder historisk Vandring
Kart over noen stoppesteder
Program
Jakobsli Museum, Rampa, Bedehuset, Bedehuset i Bakken
Idrettens hus, Frelsesarmen, Folkets hus, Losjen
Båthuset på Nygården, Skytterhuset på Olshaugen, Skytterhuset på Nesbakkan, Skytterhuset på Damgjerdet, Jervskogen skisenter
Klubbhuset til idrettslaget, Skihytta ved Stavsjøbakken, Klubbhuset til Malvik jeger- og fiskeforening, AUF-hytta på Jervskogen
Murvikstua grendahus, Grønberg grendahus, Ivermoen grendahus, ungdomshuset på Nesset, rikets sal i Muruvik
Hommelvik Idrettslag, Hommelvik Båtforening, Malvik jeger- og fiskeforening
Historielaget Hommelviks Venner
Imulvik – Hommelvik
Kulturprisen 2007