Utstilling i Torggården

Moan C i sentrum. Kalt Torggården, Dahlum- gården (etter skredder Dahlum) Finnesgården , Jomfru Hammers Hotell. Gården har mange navn opp igjennom tidene. Er et av de få byggene som står igjen, trengt mellom samvirkelaget og Rådhus II. Bak ligger torget og Rådhus I. Mange av bildene er hentet fra dette strøket «Grustaket», hvor småhusene lå på rekke og rad.

Kjell Jan Dybvad

Født 1924, død 2005. Yrke: Elektriker fra ca. 1950 -1980. Gift med Mary Brandslet 1953. To barn Dag f. 1955 og Kristin f. 1963. Kinomaskinist Hommelvik kino fra 1950 – ca 1980.  Interesser ellers: Heim og hage, fiske og reiser. Startet med å male ca. 1950, størst produksjon etter at Mary døde i 1994.  Flest bilder fra Vika i siste periode.  Generelt stor interesse for malerier.  Formann i idrettslaget på 50-tallet.  Oppvokst i løfta, bygde hus på Brandsletta ca. 1957

Her er et utvalg av Kjell sine bilder


Kari Evenshaug.

Kort fortalt: som 13-åring fikk jeg utlevert et lerrett med fargepensler av min far, som selv malte mye i sin tid. Han mente at jeg hadde tegne-og maleevner.
Dette inspirerte meg.

Kari Evenshaug

Oskar Henry Eriksen

Oskar var født på Opphaug i Ørland den 7. februar 1896. Oskar jobbet mange år som konditor på Samvirkelagets bakeri. Han hadde mange interesser på fritiden, friluftsliv med jakt og fiske. Han var også en av stifterne av Hommelvik jeger- og fiskeforening. Kunstmaling var også en stor hobby og vi viser her noen av hans verk.

Oskar Henry Eriksen