HALSTAD/SOLLIELVA

Hommelvik har lange tradisjoner som industristed. Andelen yrkesaktive hommelvikinger i industrien i 1875 var over 1/4. Dette er 4-5 ganger høyere enn i landet som helhet. Omkring 1890 var andelen enda høyere...