Registreringskortene.

Bildet over er et eksempel på hvordan vi arkiverer hvert bilde med sitt registreringskort. Data fra kortene er søkbart fra en SQL database. Tips drei mobile 90 grader for bedre tabell-visning.

Sist oppdatert 14.09.2021

Dette er under test med data fra helt andre systemer. Fotogruppa holder på med registreringer med tekst i en database. Dette er en gedigen dugnadsjobb som er en løpende dugnadsjobb. (Alle kan delta etter avtale).
Dette vil ikke vise fysiske bildet, men et referanse nr xxx-xxx-xxx-xxx.jpg. Dette gjenspeiler hvor i bildearkivet dette ligger. Eks: 400-401-m32-b008.jpg betyr:
Perm 400 Leverandør, 401 (unikt), M32= mappe32, B008 = bilde nr.

Tar forbehold om flere skrivefeil, en del søke-stikkord. Har kommet opp i 3100 posteringer av ca 19.000. (Noe er det igjen  :). Er det noen som oppdager feil, ev NN o.s.v. Send oss korrigering, husk å oppgi bilde-Nr. ( 1. kolonne).   Se kontakt oss siden

Ved ev feil må dette rettes opp på arkiv-pc i Magasinet slik at det blir riktig på neste oppdatering. Selve bildene blir ikke lagret her. (diskplass), ta kontakt om ønske.
Når det gjelder søkefeltet:
Ola Normann, vil søke opp alt på Ola og alt på Normann.
«Ola Normann» vil søke opp alt som inneholder Ola Normann

Bilde NrKategoriStedTidsperiodeInformasjon
400-401-M01-B001.jpgGruppeGrindbakken1920 til 19293 karer poserer i en oppstilling foran noen busker i hagen. ca 1925 1935 Fra v. Martin Øren, NN, Kristian Haugen.
400-401-M01-B003.jpgPortrettNullNullMann dame foran husveggen Finstasen og armene "arm i arm"
400-401-M01-B005.jpgSport sparkGrindbakken1920 til 1929Spark vinter mann På bildet Sverre Torshaug som bodde i Trongdalen. Far til Magne Torshaug. Greta Thorshaug Hagen og Eli Thorshaug Laugen Står ved sparken foran størhuset på grindbakken. Sverre var snekker av yrke
400-401-M01-B006.jpgDokumentGrindbakken1910 til 1919Boksekamp på Grindbakken. Bilde er fra en glassplate etter Iver Grindbak. Iver Grindbak og Johannes Storvik.
400-401-M01-B007.jpgSport turnGrindbakken1910 til 1919Boksekamp på Grindbakken. Bilde er fra en glassplate etter Iver Grindbak. Iver Grindbak og Johannes Storvik.
400-401-M01-B008.jpgDokumentNull1910 til 1919Bilde er tatt på Grindbakken. Fra venstre: Johannes Storvik, ukjent, og Iver Grindbak. Bildet er tatt med selvutløser
400-401-M01-B009.jpgHobbyGrindbakken1910 til 1919Bilde er tatt på Grindbakken. Fra venstre: Johannes Storvik, ukjent, og Iver Grindbak. Bildet er tatt med selvutløser
400-401-M01-B011.jpgArbeidslivBakken?1920 til 1929Fra er sagbruk, antaglig ved Bakken. Fra venstre: Paul Fosmo, ukjent, ukjent, ukjent, Jøssås,Jøssås, Esten Fosmo Haugen, ukjent, ukjent.
400-401-M01-B013.jpgArbeidslivNullNullSlåttånd Sittende på slåmaskinen 4 damer 3 gutter og mann med hatt sittende på slåmaskinen. Dame med rive og tretinner.
400-401-M01-B015.jpgSport skiNullNullJente på ski
400-401-M01-B017.jpgGruppeHommelvik1920 til 1929Bildet er tatt utenfor Gunthergården i Hommelvik. Bild et er tatt utenfor hovedinngangen, Fra v. Rogathe Julsrud, barn ukjent, ukjent.
400-401-M01-B019.jpgSport turnNullNullViser muskler 2 gutter
400-401-M01-B021.jpgPortrettDanielshaugen1910 til 1919Dette bildet er tatt på Danielshaugen, Mostadmark. Bildet viser Kristian Haugen.
400-401-M01-B023.jpgArbeidslivHomla1920 til 1929Tømmerfløyting i Homla. Tømmerrenne i forkant.
400-401-M01-B025.jpgJordbrukMostadmark1920 til 1929Skpttearbeid i Mostadmark.
400-401-M02-B001.jpgPortrettMalvik1920 til 1929Bildet er tatt i Modalen (Nilsdal) Bildet viser Gyda Nilsdal Sneisen.
400-401-M02-B003.jpgArbeidslivHommelvik verft og støperi1910 til 1919Båt på slippen på Hommelvik verft og støperi rundt 1910-1920.
400-401-M02-B007.jpgBåterHommelvik1910 til 1919Båt på slippen.
400-401-M02-B009.jpgGruppeHommelvik1930 til 1939Tre på tur opp stordalen.
400-401-M02-B011.jpgBåterHommelvik1910 til 1919Båt på slippen i Hommelvik.
400-401-M02-B013.jpgBåterHommelvik1900 til 1909Båt på slippen i Hommelvik.
400-401-M02-B015.jpgPortrettBuaas gård (Storvik)1940 til 1949Bikde av Iver Markus Storvik tatt i 1946. Bildet er tatt på heimgården.
400-401-M02-B017.jpgGruppeHommelvik(?)1920 til 1929Familiebilde fra arkivet til Iver Grindbak. Navn ??
400-401-M02-B023.jpgPortrettBuaas gård( Storvik)1940 til 1949Bilde av Iver Markus Storvik. Bilder er tatt i 1946 på heimgården.
400-401-M02-B025.jpgPortrettBuaas gård ( Storvik)1946Bilde av Iver Markus Storvik. Bildet er tatt på heimgården.
400-401-M02-B029.jpgPortrettGrindbakken1940 til 1949Steinar Grindbak i stua på Grindbakken 1946.
400-401-M02-B031.jpgNullGrindbakken1940 til 1949Grindbakken i snø.
400-401-M03-B003.jpgBåterHommelvik1900 til 1909Seilbåt ved kai Hommelvik under bygging av jernbanen.
400-401-M03-B010.jpgBygningerHommelvik1900 til 1909Hommelvik & Os kobberverk som ble efterfulgt av NSB innpregneringsverk nå nygården båthavn.
400-401-M04-B005.jpgHommelvik BrukHommelvik1900 til 1909Hommelvik Bruk rundt 1900 bildet er tatt fra Kalslyst.
400-401-M04-B011.jpgGruppeGranåsen1910 til 1919Petter Granaas Magnhild Nygardsvoll.
400-401-M04-B017.jpgBygningerHommelvik1930 til 1939Hommelvik skole "Idrettens hus ferdigbygd" Viser j. nygarardsvold gt
400-401-M04-B025.jpgBygningerHommelvik1910 til 1919Oversiktsbilde av Hommelvik ca tidlig 1900 tallet.
400-401-M04-B029.jpgBygningerHommelvik1920 til 1929Utsnitt fra Hommelvik.
400-401-M04-B034.jpgBygningerHommelvik1940 til 1949Utsnitt av Hommelvik med stasjonsgåran til høyre bunkeran nederst ivenstre jørne Hommelvik Bruk mitt i bildet.
400-401-M05-B003.jpgBygningerHommelvik1910 til 1919Utsnitt fra Hommelvik.
400-401-M05-B006.jpgBygningerHommelvik1910 til 1919Utsnitt fra Hommelvik fra Korsveian mot løfta.
400-401-M05-B008.jpgPortrettHommelvik1920 til 1929Britt forslund.
400-401-M07-B001.jpgGruppeMostadmark1920 til 1929Familiebilde fra oppe i Brannan. Besteforeldre Volden- Lina og John. Barnebarn foran Hanna og i mellom besteforeldrene Jenny. Barnebarna hadde etternavn. Sandvik. Mora Marit døde tidlig.
400-401-M07-B003.jpgBygningerHommelvik fjære1940 til 1949Bilde av " Tyske Handelskammer" tatt under krigen. ilustrasjonsbilde .
400-401-M07-B005.jpgBygningerMostadmark1920 til 1929Oversiktsbilde tatt fra Volden mot Øvre Viken.
400-401-M32-B007.jpgSkoleVikhamar Framhaldsskole1950 til 1959Klassebilde, framhaldsskolen skoleåret 1959/60 1. rekke: Anbjørg Halseth, Ingeborg Vikhammermo, Kristine Bostad, vaktmester Ivar Herjuaune, lærer Olav Hammer, lærer Karen A. Jensen, lærer Ivar Stokka, husstellærer Killingbergtrø, lærer Rogstad, lærer Anna Landrød, lærer Even Fossum, Ruth Erlandsen, Heddy Johansson, Borgny Malvik. 2. rekke: Oddny Hansen, Kari Hågenstad, Kirsten Gundersen,Anne Karin Storbekken, Else Grøtan, Ann Judith Jensen, Tordis Olsen, Eli-Karin Clausen, Inger Marie Amdal, Magnhild Leistad, Jorid Kristensen, Åse Stuevold, Brit Røkke, Mary Sandmark, Randi Nevermo, Karin Andersen, Ingrid Stav. 3. rekke: Iver Markus Storvik, Ole Buaas-Hansen, Knut Sundli, Bjarne Forbord, Roar Nevermo, Bård Brøseth, Jarle Haug, Steinar Grindbak, Per Snustad, Per Vollan, Trond Sneisen. 4. rekke: Harald Larsen, Egil Kjølsø, Ingrid Olsen, Judith Lysø, Randi Wahl, Anne-Grete Staven, Solveig Skjølsvold, Karin Aune, Kari Jøsås, Teigseth, Jostein Hammer, Knut Rotabakk, Per Martin Sundt, Per Ove Pettersen, Stein Nørkov, Torstein Langjord. 5. rekke: Svein Fred Buseth, Håkon Brevik, Gunnar Granås, Dagfinn Malvik, Brit Melvold, Brit Halstadtrø, Mildrid Undhjem, Ragnhild Halstadtrø, Tor Røkke, Per Jørgensen, Bjørn Lundberg, Bjarne Hammer, Knut Sjøvold, Arne Herjuaune, Terje Gjersvold, Reidar Winum. Foto: L. Aasback
400-401-M32-B008.jpegSkoleVikhamar Framhaldsskole1950 til 1959Klassebilde, framhaldsskolen skoleåret 1959/60 1. rekke: Anbjørg Halseth, Ingeborg Vikhammermo, Kristine Bostad, vaktmester Ivar Herjuaune, lærer Olav Hammer, lærer Karen A. Jensen, lærer Ivar Stokka, husstellærer Killingbergtrø, lærer Rogstad, lærer Anna Landrød, lærer Even Fossum, Ruth Erlandsen, Heddy Johansson, Borgny Malvik. 2. rekke: Oddny Hansen, Kari Hågenstad, Kirsten Gundersen,Anne Karin Storbekken, Else Grøtan, Ann Judith Jensen, Tordis Olsen, Eli-Karin Clausen, Inger Marie Amdal, Magnhild Leistad, Jorid Kristensen, Åse Stuevold, Brit Røkke, Mary Sandmark, Randi Nevermo, Karin Andersen, Ingrid Stav. 3. rekke: Iver Markus Storvik, Ole Buaas-Hansen, Knut Sundli, Bjarne Forbord, Roar Nevermo, Bård Brøseth, Jarle Haug, Steinar Grindbak, Per Snustad, Per Vollan, Trond Sneisen. 4. rekke: Harald Larsen, Egil Kjølsø, Ingrid Olsen, Judith Lysø, Randi Wahl, Anne-Grete Staven, Solveig Skjølsvold, Karin Aune, Kari Jøsås, Teigseth, Jostein Hammer, Knut Rotabakk, Per Martin Sundt, Per Ove Pettersen, Stein Nørkov, Torstein Langjord. 5. rekke: Svein Fred Buseth, Håkon Brevik, Gunnar Granås, Dagfinn Malvik, Brit Melvold, Brit Halstadtrø, Mildrid Undhjem, Ragnhild Halstadtrø, Tor Røkke, Per Jørgensen, Bjørn Lundberg, Bjarne Hammer, Knut Sjøvold, Arne Herjuaune, Terje Gjersvold, Reidar Winum. Foto: L. Aasback
400-402-M03-B004.jpgJakt/Fiske/FritidFossa1950 til 1959Elgjakt Stolte elgjegere som har skutt en stor elgsokse på Bjørndalsmyra. Året er 1959. Jegerne er Gustav Fossen ved bilen, og Johan E. Fossen. De var en del av 8-mannslaget til Johan E. Fossen. Fotograf: Steinar Grindbak
400-402-M03-B007.jpgSkytterlagNesbakkan1930 til 1939Miniaturskyting på Nesbakken Dette bildet viser aktiviteten på Hommelvik Miniatyrskytterlags bane på en stevnedag i midten av 1930-årene. Miniatyrskytingen ble en egen avdeling i Hommelvik Idrettslag i 1930, men ble senere et selvstendig lag under navnet Hommelvik Miniatyrskytterlag. Laget var aktivt fra rundt 1930 og fram til midten av 1950-årene. Det ble holdt flere stevner på denne banen. Av disse bør nevnes Landsskytterstevnet i juli 1937. Der deltok i alt 230 skyttere fra Oslo i sør til Kopperå i nord. Fotograf: Iver Grindbak
400-402-M03-B008.jpgSkytterlagNesbakkan1930 til 1939Miniaturskyting på Nesbakken Dette bildet viser aktiviteten på Hommelvik Miniatyrskytterlags bane på en stevnedag i midten av 1930-årene. Miniatyrskytingen ble en egen avdeling i Hommelvik Idrettslag i 1930, men ble senere et selvstendig lag under navnet Hommelvik Miniatyrskytterlag. Laget var aktivt fra rundt 1930 og fram til midten av 1950-årene. Det ble holdt flere stevner på denne banen. Av disse bør nevnes Landsskytterstevnet i juli 1937. Der deltok i alt 230 skyttere fra Oslo i sør til Kopperå i nord. Fotograf: Iver Grindbak
400-403-M04-Arbeidsplasser-B000.jpgArbeidslivBrannvesnetNullGruppebilde Malvik Brannvesen
400-403-M04-Arbeidsplasser-B001.jpgArbeidslivButikk1980 til 1989Montasje Torggården bok og papir Forran f.v: Julius Dahle, Christiane Fagertun, Henriette Fagertun og Christian Broholt Øverst f.v: Rolf Johan Bye, Hege Olufsen. bak disken Rigmor Solem Bak til Høyre: Hilde eriksen, Irene Jensen og Liv Fossen
400-403-M04-Arbeidsplasser-B002.jpgArbeidslivHommelvik brukNullArbeiderne på brukestomta. Plankebærerne Hestekusken er Hans Brun Hansen
400-403-M04-Auf-B000.jpgAUFGoksjø1950 til 1959Auf gruppe på tur til Goksjø
400-403-M04-Bruket-B000.jpgHommelvik BrukBommanNullGamle bomman intaket til kjerraten som gikk under riksvei 50 til gamle sagbruket. Sandfjæra og smeplassen i bakgrunnen. Foten av solbakken. Lia oppe bak i midten
400-403-M04-Landskap-B013.jpgOversikt fra LandSentrum1920 til 1929Oversikt fra løfta mot Mogjerdet Hommelvik skole Hommelvik Kirke, Brukeskaia Nygården Grustaket Samvirkelaget under bygging i 1923
400-403-M04-Landskap-B039.jpgOversikt fra LandHommelvik skoleområde1960 til 1969Utsnitt skoleområdet i Hommelvik med nummer på bygningene
400-403-M04-Landskap-B040.jpgOversikt fra LandHommelvik skole1960 til 1969Utsnitt skoleområdet i Hommelvik med nummer på bygningene 1 Prestekontoret 2 Realskolen 3 Hommelvik skole 4 Hommelvik Barnehage 5 Hommelvik Barneskole 6 Hommelvik Ungdomsskole 7 Rådhus 3 8 Bedehuset 9 Frelsesarmen 10 Grusbanen
400-403-M04-Landskap-B041.jpgOversikt fra LandHommelvik skoleområde1960 til 1969Utsnitt skoleområdet i Hommelvik med nummer på bygningene 1 Prestekontoret 2 Realskolen 3 Hommelvik skole 4 Hommelvik Barnehage 5 Hommelvik Barneskole 6 Hommelvik Ungdomsskole 7 Rådhus 3 8 Bedehuset 9 Frelsesarmen 10 Grusbanen
400-403-M30-B000.JPGOversikt fra LandFredheim2000 til 2009E6 Gang sykkelfelt nedenfor Fredheim retning Thoresenberget Vinterbilde
400-403-M30-B001.JPGBygningerMogjerdet2000 til 2009Her bor Geir Johnsen Millers veg 6 Vinter
400-403-M30-B002.JPGBygningerJohan Nygårdsvolls gate2000 til 2009Johan Nygårdsvolds gate mot bedehuset
400-403-M30-B003.JPGBygningerJohan Nygaardsvols gate2000 til 2009Johan Nygårdsvolds gate mot bedehuset
400-403-M30-B004.JPGOversikt fra LandHomla2000 til 2009Homla med åpen vannråk
400-403-M30-B005.JPGOversikt fra LandHomla2000 til 2009Homla med åpen vannråk Vinterbilde
400-403-M30-B006.JPGOversikt fra LandHomlastien2000 til 2009Homlastien like ovenfor Krana bru. Vinterbilde
400-403-M30-B007.JPGBygningerBrukesgården2000 til 2009Brukesgården Leilighetene er under bygging. Vinterbilde
400-403-M30-B008.JPGBygningerHomla Bru2000 til 2009Under homla bru oppført 1938 Vinterbilde Ser også jenbanebrua og homla ut mot fjorden.
400-403-M30-B009.JPGBygningerHomla bru2000 til 2009Under homla bru oppført 1938 Vinterbilde Ser også jenbanebrua og homla ut mot fjorden.
400-403-M30-B010.JPGOversikt fra LandSaliberget2000 til 2009Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Stasjonsfjæra i bakgrunnen
400-403-M30-B011.JPGOversikt fra LandSaliberget2000 til 2009Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Ut over hommelvikbukta med restene av stolpene etter brukeskaia. Vinterbilde
400-403-M30-B012.JPGOversikt fra LandSaliberget2000 til 2009Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Ut over hommelvikbukta mot Solbakken og Båthavna med restene av stolpene etter brukeskaia. Vinterbilde
400-403-M30-B013.JPGOversikt fra LandSaliberget2000 til 2009Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Ut over hommelvikbukta mot Solbakken og Hommelvik bruk. Vinterbilde
400-403-M30-B014.JPGOversikt fra LandStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra bjørketre ved rasteplassen forran saligberget
400-403-M30-B015.JPGOversikt fra LandStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra bjørketre ved rasteplassen forran saligberget
400-403-M30-B016.JPGOversikt fra LandStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjøra en vinterdag ut over hommelvikbukta med Djupvasskaia mellom trærne. Vinterbilde
400-403-M30-B017.JPGOversikt fra LandStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra en vinterdag. Vi ser utover fjorden med stolpene etter Millerkaia. Svartnesset til høyre. Vinterbilde
400-403-M30-B018.JPGBygningerMillers veg2000 til 2009Millers Veg 6 Vinterbilde
400-403-M30-B019.JPGOversikt fra LandHomla2000 til 2009Homla går åpen og isfri nedover danielstrøa mot brua som står der "Kjerratten var en gang for knape 50 år siden " Vinterbilde
400-403-M30-B020.JPGOversikt fra LandHomla2000 til 2009Homla går flommstor. På andre sida ser vi fyrhuset til Hommelvik Bruk, industriverkstedet, Hommelvik jernvare, Gåtteriflata.
400-403-M30-B021.JPGOversikt fra LandHomla2000 til 2009Homla går flommstor. ved brua. "Tomta etter Kjerratten"
400-403-M30-B022.JPGOversikt fra LandGranåshjørnet2000 til 2009Granåshjørnet. Starten på Selbuvegen. Retning mot sentrum. Vinterbilde
400-403-M30-B023.JPGOversikt fra LandHomla2000 til 2009Isflak flyter ut elvemunningen og ut i Hommelvikbukta. Brukesgården i bakgrunnen.
400-403-M30-B024.JPGOversikt fra LandHomla2000 til 2009Ruskette vintervær ved elvemunningen. Retning Djupvasskaia og stolpene etter brukeskaia og Millerkaia. Vinterbilde
400-403-M30-B025.JPGOversikt fra LandStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjøra med saliberget. Barfrost en vinterdag
400-403-M30-B026.JPGOversikt fra LandStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra Nøstene med utsyn over hommelvikbukta en vinterdag
400-403-M30-B027.JPGOversikt fra LandMoan2000 til 2009Moan med lagring av rør til ny vannledning. Hommelvik stasjon i bakgrunnen med Rampa.
400-403-M30-B028.JPGOversikt fra LandSolielva2000 til 2009Flomstor solielva. Vinterbilde Gravemaskin
400-403-M30-B029.JPGOversikt fra LandSolielva2000 til 2009Flom i solielva Vinterbilde
400-403-M31-B000.JPGOversikt fra LandMoan2000 til 2009Oversikt Moan og Hommelvik stasjon Rampa Bildet tatt fra hesthusetHommelvik Bruk Sannan
400-403-M31-B001.JPGOversikt fra LandHommelvik sentrum2000 til 2009Hommelvik sentrum tatt fra Hesthuset
400-403-M31-B002.JPGOversikt fra LandMogjerdet2000 til 2009Hommelvik sentrum Mogjerdet tatt fra Hesthuset
400-403-M31-B003.JPGOversikt fra LandHommelvik sentrum2000 til 2009Hommelvik sentrum tatt fra Hesthuset
400-403-M32-HVIKB2007-B000.JPG1.maiSkolegården2000 til 2009Parkering på skolegården
400-403-M32-HVIKB2007-B001.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Hommelvik Kirke
400-403-M32-HVIKB2007-B002.JPG1.maiHommelvik kirke2000 til 2009Klargjøring for kransenedleggelse. Fanen til Arbeiderpartiet Per Arne Pettersen helt til høyre.
400-403-M32-HVIKB2007-B003.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Folket kommer ut kirkedøra etter gudstjeneste
400-403-M32-HVIKB2007-B004.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Utenfor kirkedøra
400-403-M32-HVIKB2007-B006.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Står klar med kransen og reist fane
400-403-M32-HVIKB2007-B007.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Utenfor kirkeporten
400-403-M32-HVIKB2007-B008.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Tilskuere ved kirkeporten
400-403-M32-HVIKB2007-B009.JPG1.maiNull2000 til 2009Opp mot realfagskolen (Gammelskolen) hvor Edvin Leirvik tar bilder
400-403-M32-HVIKB2007-B010.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Hommelvik Musikkorps spiller ved de fallenes bauta
400-403-M32-HVIKB2007-B011.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Hommelvik Musikkorps spiller ved de fallenes bauta
400-403-M32-HVIKB2007-B012.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B013.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B014.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B015.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B016.JPG1.maiMillers veg 62000 til 2009Millers veg 6
400-403-M32-HVIKB2007-B017.JPG1.maiMillers veg 62000 til 2009Millers veg 6
400-403-M32-HVIKB2007-B018.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-404-M05-B007.jpg17. MaiGranåshjørne1940 til 194917. mai-toget 1945 I år er det 75 år siden 2. verdenskrig ble avsluttet og landets innbyggere fikk igjen friheten. Som bildet viser var det stor feiring 17. mai i fredsåret. Musikkorpset var på plass i sine flotte uniformer, og folket i Hommelvik hadde funnet fram de flaggene som var å oppdrive og deltok i marsjen. Alt som kunne krype og gå var ute i det flotte vårværet. (1) Trygve Lysholm, (2) Bernard Sveian, (3) Ottar Lundberg, (4) Reidar Moan og (5) Ivar Bye. Bildet er tatt idet toget er på vei opp Løfta og passerer Frydenlund. Nå er denne eiendommen kun et minne.
400-404-M08-B009.jpgRevyerFolkets hus1940 til 1949Hommelvik Manskor Revy. Revyene ble spilt i Folkets Hus hvert år fra krigens slutt og i seks-sju år fremover. Fra v. Arvid Lundli, Erling Jensen, Harry NæssJan Lorentsen Fritz Henriksen Nesbakk, Henrik Svedal, Leif Fredriksen, Georg Pettersen, Erling Lorentzen Sigvart Sivertsen og bak Magne Sorte
400-404-M11-Sangerstevne-B000.JPGHommelvik ManskorSangerstevneNullOppmars Sangerstevnet
400-404-M11-Sangerstevne-B001.JPGHommelvik ManskorSangerstevneNullOppmars Sangerstevnet
400-404-M11-Sangerstevne-B002.JPGHommelvik ManskorSangerstevnetNullOppmars Sangerstevnet
400-404-M11-Sangerstevne-B003.JPGDamekoretSangerstevnetNullOppmars Sangerstevnet Sannan
400-404-M11-Sangerstevne-B004.JPGDamekoretSangerstevnetNullOppmars Sangerstevnet igjennom vika
400-404-M12-Muruvik-B000.JPGOversikt fra LandFlatholman1940 til 1949Ku på Flatholman Flere negativer sammen med bildet
400-404-M12-Muruvik-B001.JPGOversikt fra LandMuruvik1940 til 1949E6-før samvirkelaget i muruvik. Muruvikvegen. Postkort
400-404-M12-Muruvik-B002.JPGOversikt fra LandMuruvik1940 til 1949E6-før samvirkelaget i muruvik. Muruvikvegen. Orginalen til påstkortet
400-404-M12-Muruvik-B003.JPGOversikt fra LandMuruvik1940 til 1949Nedre muruvik nedenfor Holmen gård. Arntzenbakken i bakgrunnen. Berget forran hommelviktjønna helt bak
400-404-M12-Muruvik-B004.JPGOversikt fra LandMuruvik1940 til 1949Oppmars musikkorps i muruvik. Nedenfor Holmen gård, Hjemmet til Fotografen i sentrum på bildet
400-404-M13-Flyhavna-B000.JPGFlyhavnaSjøflyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna i Hommelvik. Prøveturen 01.05.1947
400-404-M13-Flyhavna-B001.JPGFlyhavnaSjøflyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna i Hommelvik. Prøveturen 01.05.1947 (annet kvalitet)
400-404-M14-Manskoret 15 år-B000.JPGHommelvik ManskorFolkets hus1950 til 195915 års jubileum i Folkets hus
400-404-M16-Avdukinger-B000.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avduking Fanles bauta ved Hommelvik Kirke. Reist av Malvik Kommune
400-404-M16-Avdukinger-B001.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avduking Falnes bauta ved Hommelvik Kirke. Reist av Malvik Kommune Manskoret i bakgrunnen Kranspålegging
400-404-M16-Avdukinger-B002.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avduking Falnes bauta ved Hommelvik Kirke. Reist av Malvik Kommune Tale av Bjørn Haugan
400-404-M16-Avdukinger-B003.JPGMarkeringHommelvik KirkeNullAvduking bauta over Skatteinspektør Johan Nilsen f 12.08.1892 d 23.10.1943 Avduking med tale av Lærer Kalseth
400-404-M16-Avdukinger-B004.JPGMarkeringHommelvik KirkeNullAvduking bauta over Skatteinspektør Johan Nilsen f 12.08.1892 d 23.10.1943 Tale av Øwre.
400-404-M16-Avdukinger-B005.JPGMarkeringHommelvik KirkeNullAvduking bauta over Skatteinspektør Johan Nilsen f 12.08.1892 d 23.10.1943 Tale av Johan Nilsen
400-404-M16-Avdukinger-B006.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avduking fallne bauta Mannskoret
400-404-M17-Negativer-B000.jpgOversikt fra LandMuruvik1950 til 1959Muruvik Gård Negativmappe 12 Negativer
400-404-M17-Negativer-B001.jpgEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Hommelvik 1945 Freden Gatebilder Falstadfanger Hommelvik stasjon negativmappe med 29 negativer.
400-404-M17-Negativer-B002.jpgEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Fredsdagene Trondheim Falstadfangene kommer til hommelvik, Diverse fredsbilder Julsrud, Stokbakk 39 negativer
400-404-M17-Negativer-B003.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Eksempler på negativbilder til B002
400-404-M17-Negativer-B004.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 19491945 Fredsdagene Diverse fra Hommelvik Kallseth kommer. 31 negativer
400-404-M17-Negativer-B005.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Fredsdagene Stjørdal Amerikanerne. Hommelvik Polititroppen Kalseth Russen 17 mai Trondheim. 31 negativer
400-404-M17-Negativer-B006.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Nygårdsvolds hjemkomst mottakelse i Hommelvik 36 negativer
400-404-M17-Negativer-B007.jpgEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Nygårdsvoll 23 Negativer
400-404-M17-Negativer-B008.jpgEtterkrigsdageneMuruvik1940 til 1949Fredsdagene Muruvik, Bjarne Haugans hjemkomst fra fangenskap 22 negativer
400-404-M17-Negativer-B009.JPGFlyhavnaFlyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna Fly Prøvetur 01.05.1947
400-404-M17-Negativer-B010.JPGFlyhavnaFlyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna Hommelvik Fly Prøvetur 1. mai 1947 Bilder egen mappa
400-404-M17-Negativer-B011.JPGArangemangSangens dag1940 til 1949Sangens dag 1. og 2. juni 1947 i Hommelvik
400-404-M17-Negativer-B012.JPGSport skiHil langrenn1940 til 1949H.I.L. Langrenn i Høybyveien Mars 1949
400-404-M17-Negativer-B013.JPG17. MaiHommelvik1940 til 194917. mai 1948 i hommelvik negativer
400-404-M17-Negativer-B014.JPGUlykkerHommelvikbukta1940 til 1949Sjøflyulykken "Bukken Bruse oktober 1948
400-404-M17-Negativer-B015.JPGHommelvik ManskorSelbutur1940 til 1949Selbutur manskoret 17. august 1947
400-404-M17-Negativer-B016.JPG17. MaiHommelvik1940 til 194917. mai Folketog Hommelvik
400-404-M17-Negativer-B017.JPGHommelvik ManskorManskoret på tur1940 til 1949Manskoret på tur ca 1946
400-404-M17-Negativer-B018.JPGHommelvik ManskorHarryNullHarry manskoret
400-404-M17-Negativer-B019.JPGSport HoppNonstadbakken1940 til 1949Hopprenn Nnstadbakken i hommelvik 6. mars 1949
400-404-M17-Negativer-B020.JPGOversikt fra LandHommelvik oversiktNullHommelvik Oversiktsbilder
400-404-M17-Negativer-B022.JPGSamvirkelagetHommelvik1940 til 1949Styret Hommelvik samvirkelag februar 1948
400-404-M17-Negativer-B023.JPGArbeidslivSjauerlaget1940 til 1949Hommelvik Sjauerlag styret 1948
400-404-M17-Negativer-B024.JPGBåterHavna1940 til 1949Edvart Grieg i Hommelvik 4. mai 1947
400-404-M17-Negativer-B025.JPGFlyhavnaSjøflyhavna1940 til 1949Åpning av sjøflyruta i hommelvik 1-2 juni 1947
400-404-M17-Negativer-B026.JPGMarkeringSolbakken1940 til 1949Odd Wullum Bauta avduking 13 juni 1946
400-404-M17-Negativer-B027.JPGUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Hommelvik Raset materiell på fjorden 1942
400-404-M17-Negativer-B028.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Valgdagen Hommelvik 8. oktober 1945
400-404-M17-Negativer-B029.JPG17. MaiHommelvik kirke1940 til 1949Hommelvik Musikkorps "Skjønsbys" bauta 17. mai 1947
400-404-M17-Negativer-B030.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avdukingj J. Nilsens bauta 1. mai 1947
400-404-M17-Negativer-B031.JPGFlyhavnaSjøflyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna i hommelvik 1 mai 1947
400-404-M17-Negativer-B032.JPG17. MaiHommelvik1940 til 1949Sangens dag 17.mai 1947
400-404-M17-Negativer-B034.JPGOversikt fra LandMuruvikNullLysbilde Muruvik
400-404-M17-Negativer-B036.JPGOversikt fra LandGjevingåsen1960 til 1969Fargebilder gjevingåsen
400-404-M17-Negativer-B037.JPGSkoleMuruvik1940 til 1949Søndagsskolen 25. juni 1946
400-404-M17-Negativer-B038.JPGArbeidslivMuruvikNullPoteton hjemme iversen Johan Lovise Slått Stuberget
400-404-M17-Negativer-B039.JPGOversikt fra LandMuruvikNullOljetanker på havna 6. juni
400-404-M17-Negativer-B040.JPG17. MaiHommelvikNullLysbilder Hommelvik
400-404-M17-Negativer-B041.JPGBygningerHommelvikNullHommelvik Meieri Landskap portrett
400-404-M17-Negativer-B042.JPGBygningerHommelvikNullEksempler Hommelvik Meieri bilde 400-404-M17-Negativer-B041
400-404-M18-Glassplater-B000.JPGHommelvik ManskorHommelvik Kirke1940 til 1949Manskoret forran Hommelvik kirke
400-404-M18-Glassplater-B001.JPGHommelvik ManskorHommelvik Kirke1940 til 1949Manskoret forran Hommelvik kirke
400-404-M18-Glassplater-B002.JPGHommelvik ManskorHommelvik Kirke1940 til 1949Manskoret forran Hommelvik kirke
400-405-M00-B000.jpgDokumentNull1900 til 1909Hylster selvlaget konvolutter. bilde 'Fredheim fra Hismofors's tak
400-405-M00-B001.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvollutt Fredheim's østre side (mangler plate)
400-405-M00-B002.jpgBygningerFredheim1900 til 1909Fredheim fra Hismofors's tak opp mot fredheim. Jernbanespor og riksvei 50 (haugenbakken)
400-405-M00-B003.jpgDokumentFredheim1900 til 1909Konvolutt Fredheim , Arneberg + Solli fra Meraker Bruk's tak (østre flæy)
400-405-M00-B004.jpgBygningerFredheim1900 til 1909Fredheim fra Hismofors's tak opp mot fredheim. Jernbanespor og riksvei 50 (haugenbakken)
400-405-M00-B005.jpgDokumentFredheim1910 til 1919Konvolutt Fredheim, Arneberg + Solli fra Meraker Bruks tak (østre fløy)
400-405-M00-B006.jpgPortrettNull1910 til 1919Anna Sollihaug og Karen Sollihaug i hagen med blomster i hånden
400-405-M00-B007.jpgDokument1900 til 1909Konvolutt Anna + Karen Sollihaug
400-405-M00-B008.jpgPortrettVed en herse1910 til 1919Anna Sollighaug og Karen Sollihaug ved hersen
400-405-M00-B009.jpgDokumentNull1910 til 1919Anna Sollighaug og Karen Sollihaug
400-405-M00-B010.jpgDokumentØstraat1910 til 1919Konvollutt Østraat Ørland Hovedtrapp med taarnet, inde i gaarden. (mangler) Negativ film.
400-405-M00-B011.jpgDokumentØstraat1910 til 1919Konvolutt Østraat Hovedporten. Film. Filmen ødelagt mangler
400-405-M00-B012.jpgDokumentAustråt1910 til 1919Nr 8 Østraat Hovedporten Filmen manger ødelagt. Nr 9 Paa kaien ved Arbeiderstevnet. Filmen ødelagt mangler
400-405-M00-B013.jpgGruppeSolighauggrenda1900 til 1909Solighauggrendens barn (18 stk) Oppstilt foran huset
400-405-M00-B014.jpgDokumentSollihauggrenda1910 til 1919Konvolutt Sollighauggrendens barn (18 stk) Oppstilt foran huset
400-405-M00-B015.jpgGruppeSollihaug1910 til 1919Kristine sollihaug, Anna Sollihaug og Karen Sollihaug. Kristine sitter. Ute i hagen
400-405-M00-B016.jpgDokumentSollihaug1910 til 1919Konvolutt Kristine sollihaug, Anna Sollihaug og Karen Sollihaug. Kristine sitter. Ute i hagen
400-405-M00-B017.jpgPortrettMolla1900 til 1909Karen Haugen (molla) Karl Haugen's Sitter i en stol liten pike.
400-405-M00-B018.jpgDokumentMolla1900 til 1909Konvolutt Karen Haugen (molla) Karl Haugen's
400-405-M00-B019.jpgGruppeLøvaasen1900 til 1909Gruppe ved Løvaasen. (dårlig bilde mørkt)
400-405-M00-B020.jpgDokumentLøvaasen1910 til 1919Konvolutt Gruppe ved Løvaasen. (dårlig bilde mørkt)
400-405-M00-B021.jpgPortrettGustav Hansen1900 til 1909Gustav Hansen (fotografen) Selvportrett
400-405-M00-B022.jpgDokumentGustav Hansen1910 til 1919Konvolutt Gustav Hansen (fotografen) Selvportrett
400-405-M00-B023.jpgGruppeHalstad1900 til 1909Marie Dybdahl, Mali, Petra, Rikke Jakobsen , (Budeien paa Halstad gård) Damer på søndagstur Fra venstre NN (budeie på Halstad), Rikka Hansine Vie f. Jacobsen, Mali Boysen f. Jacobsen, Marie Dybdal, Petra Nilssen f. Aune. Bildet er tatt i 1909. Vi ser Halstad gård i bakgrunnen. Lauritz Nicolai Jenssen - Malvik kommunes første ordfører - flyttet hit fra Mostadmark jernverk i 1868. Huset ble bygd i 1868. Foto: Gustav Hansen
400-405-M00-B024.jpgDokumentHalstad1900 til 1909Marie Dybdahl, Mali, Petra, Rikke Jakobsen , (Budeien paa Halstad gård)
400-405-M00-B025.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Nr 16 Marie Dybdahl, Mali, Petra og Rikke Jakobsen Film ødelagt Nr 18 Marie Dybdahl, Mali, Petra og Rikke Jakobsen Film ødelagt Nr 17 Marie Vikmark og Mathilde Spets Film ødelagt/mangler Nr 19 Marie Vikmark og Mathilde Spets Film ødelagt/mangler
400-405-M00-B026.jpgGruppeNull1900 til 1909Buaas, Jensen og Harrang
400-405-M00-B027.jpgDokumentNull1900 til 1909Konvolutt Buaas, Jensen og Harrang
400-405-M00-B028.jpgGruppeNystrøm1900 til 1909Nystrøm Interiør Ektepar med 2 barn sittende i stua.
400-405-M00-B029.jpgDokumentNystrøm1910 til 1919Konvolutt Nystrøm Interiør
400-405-M00-B030.jpgBygningerElvebakken1900 til 1909Elvebakken Torstein Buaas Elvebakken 1909 Huset ble bygd av Torstein Buaas i 1909. Det var bygd i 2 etasjer av tømmer, hadde 11 rom, 3 kjøkken, veranda og kjeller. Området er kjent som Hommelviks første sentrum med stor økonomisk virksomhet fra 1840-åra (blant annet sagbruk og møllebruk). Eiendommen ble solgt til Malvik kommunale elverk i 1964 (kjøpesum kr 64.000,-), som sørget for at huset ble revet på slutten av året 1982.Historielaget Hommelviks Venner engasjerte seg sterkt for å bevare huset for ettertiden, men forgjeves. (Kilde: Malvik bygdebok - Foto: Gustav Hansen)
400-405-M00-B031.jpgDokumentElvebakken1900 til 1909Konvolutt Elvebakken Torstein Buaas
400-405-M00-B032.jpgGruppeElvebakken1900 til 1909Bak. Othelie Buaas F.v.: Per Buaas, Mikal Buaas Forran hunden "Hektor" urolig
400-405-M00-B033.jpgDokumentElvebakken1900 til 1909Konvolutt, Bak. Othelie Buaas F.v.: Per Buaas, Mikal Buaas Forran hunden "Hektor" urolig
400-405-M00-B034.jpgBygningerElvebakken1910 til 1919Elvebakken Torstein Buaas
400-405-M00-B035.jpgDokumentElvebakken1910 til 1919Konvolutt Elvebakken Torstein Buaas
400-405-M00-B036.jpgGruppeNull1910 til 1919Olga Rimul og Hansine Olsen. (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B037.jpgGruppeNull1910 til 1919Olga Rimul og Hansine Olsen. Bilde 2 (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B038.jpgGruppeNull1910 til 1919Olga Rimul og Hansine Olsen. (bilde3 (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B039.jpgDokumentNull1910 til 1919Olga Rimul og Hansine Olsen. (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B040.jpgGruppeNull1910 til 1919Olga Rimol og Hansine Olsen i furukvistene
400-405-M00-B041.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Olga Rimol og Hansine Olsen i furukvistene
400-405-M00-B042.jpgPortrettGustav Hansen1910 til 1919Gustav Hansen (fotografen) i furukvist haugen Selvportrett
400-405-M00-B043.jpgDokumentGustav Hansen1910 til 1919Gustav Hansen (fotografen) i furukvist haugen Selvportrett
400-405-M00-B044.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Ingebrigt Klefstad
400-405-M00-B047.jpgDokumentNull1910 til 1919Interiør Fredheim
400-405-M00-B048.jpgGruppeFredheim1910 til 1919Interiør Fredheim
400-405-M00-B049.jpgPortrettNull1910 til 1919Interiør fredheim film mangler. Liten unge på et pledd i hagen.
400-405-M00-B050.jpgOversikt fra LandArneborg1910 til 1919Utsikt fra Arneborg retning støperiet
400-405-M00-B051.jpgDokumentNull1910 til 1919Nyheim og Solli
400-405-M00-B052.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Jernbane Stakett 2 hus 1 sittende på gjerdet en annen står ed siden av
400-405-M00-B053.jpgDokumentLitsanget1910 til 1919Konvolutt: "Litsagnet" Mørsil
400-405-M00-B054.jpgDokumentLitsanget1910 til 1919Konvolutt. Gruppe ved "Litsagnet"
400-405-M00-B055.jpgOversikt fra LandLitsagnet1910 til 1919 Litsagnet" og omegn
400-405-M00-B056.jpgDokumentLitsenget1910 til 1919Nr 37 Konvolutt "Litsagnet" ogomegn Nr 38 Jonas Bernhard og Gustav Film Nr 39 Enafors
400-405-M00-B058.jpgGruppeEnafors1910 til 1919Hest slede Enafors ? 2 i sleden og en kusk kak på setet.
400-405-M00-B059.jpgBygningerHalstad1910 til 1919Halstad (fra hagen)
400-405-M00-B060.jpgDokumentHalstad1910 til 1919Konvolutt Halstad fra haven Istykkerbrakt
400-405-M00-B061.jpgDokumentHalstad1910 til 1919Halstad fra gården (mangler)
400-405-M00-B062.jpgBygningerLukespell1910 til 1919Lukespeil (Lukespill) for damluke Står forran wn bygning
400-405-M00-B063.jpgDokumentLukespil1910 til 1919Konvolut: Lukespil (Lukespill) for damluke
400-405-M00-B064.jpgBygningerHalstad1910 til 1919Halstad (fra haven) Hagen
400-405-M00-B065.jpgDokumentHalstad1910 til 1919Halstad (fra haven) Hagen
400-405-M00-B066.jpgDokumentHarrang1910 til 1919Konvolut. Harrang's børn (barn)
400-405-M00-B067.jpgGruppeHarrang1910 til 1919Harrang's børn (barn) 6 barn og 3 hunder (4 jenter og 2 gutter)
400-405-M00-B068.jpgGruppeHarrang1910 til 1919Harrang's børn (barn) 6 barn og 3 hunder (4 jenter og 2 gutter)
400-405-M00-B069.jpg1.maiHaugenbakken1910 til 19191. mai-tog 1910
400-405-M00-B070.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolut 1. mai-tog 1910
400-405-M00-B071.jpgDokumentKraftstasjon1910 til 1919Nr 47 Konvolutt. Kraftstasjon indvendig i ildslys Nr 48 Tomten Nyheim
400-405-M00-B072.jpgBygningerKraftstasjon1910 til 1919Kraftstasjon indvendig i ildslys
400-405-M00-B073.jpgBygningerNystrøm1910 til 1919Tomten Nystrøm
400-405-M00-B074.jpgDokumentSolli1910 til 1919Konvolutt. Gruppe hos Solli
400-405-M00-B075.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Marie Grønbergs mors kiste. Nr 50 uten folk Nr 50 med folk
400-405-M00-B076.jpgBegravelseNull1910 til 1919Marie Grønberg's kiste uten folk
400-405-M00-B077.jpgBegravelseNull1910 til 1919Marie Grønberg's kiste med folk
400-405-M00-B078.jpgPortrettNull1910 til 1919Johanne Pettersen med sønnen på armen. På plenen med en bjørkeskog i bakgrunnen
400-405-M00-B079.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt, Johanne Pettersen + sønn
400-405-M00-B080.jpgPortrettNull1910 til 1919Marta Kulbotten sittende ved en vei i bjørkeskogen
400-405-M00-B081.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Marta Kulbotten
400-405-M00-B082.jpgBygningerSolheim1910 til 1919Solheim Leer
400-405-M00-B083.jpgDokumentSolheim1910 til 1919 Solheim" Leer
400-405-M00-B084.jpgGruppeNull1910 til 1919Wuttudal med familie Mor og Far med 4 jenter og 1 gutt Bjørketrær vei stakett plen
400-405-M00-B085.jpgDokumentNull1910 til 1919Vutudahl m familie.
400-405-M00-B086.jpgGruppeNull1910 til 19193 barn sitter på plenen i en bjørkeskog Stakett gjerde Brobak, Borghild Sollihaug, Kristin Stendahl
400-405-M00-B087.jpgDokumentNull1910 til 19193 barn (Brobak, Skauge, Moan)
400-405-M00-B088.jpgDokumentNull1910 til 1919Hele familien, Ingeborg og Fru Moe
400-405-M00-B089.jpgGruppeNull1910 til 1919Wuttudal med familie Mor og Far med 4 jenter og 1 gutt Bjørketrær
400-405-M00-B090.jpgDokumentNull1910 til 1919Vuttudal m /familie
400-405-M00-B091.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Anna, Karen, Borghild Sollihaug, Kristin Stendahl
400-405-M00-B092.jpgDokumentNull1910 til 1919Nr 60 Signe Aune og sønn, Ella Nes og hennes Svigerinne Nr 61 Ella Nes og svigerinne
400-405-M00-B093.jpgGruppeNull1910 til 1919Signe Aune og sønn, Ella Nes og hennes Svigerinne
400-405-M00-B094.jpgPortrettNull1910 til 1919Ella Nes og svigerinnen
400-405-M00-B095.jpgSport turnNull1910 til 1919Emanuel Klemmetsen i turndrakt
400-405-M00-B096.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Emanuel Klemmetsen i turndrakt
400-405-M00-B097.jpgDokumentNull1910 til 1919konvolutt Nr 63 Nikolai Hulaas i turndrakt Nr 64 Nikolai Hulaas i turn-marschdragt
400-405-M00-B098.jpgSport turnNull1910 til 1919Nikolai Hulaas i turndrakt
400-405-M00-B099.jpgSport turnNull1910 til 1919Nikolai Hulaas i turn-marschdragt
400-405-M00-B100.jpgPortrettNull1910 til 1919Signe Aune med sønnen og hunden på plenen i hagen
400-405-M00-B101.jpgDokumentNull1910 til 1919Signe Aune med sønnen og hunden på plenen i hagen
400-405-M00-B102.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolunt. Nr 66 Nils Kaare Aune på gyngehest Nr 67 Nils Kaare Aune med trillebåre
400-405-M00-B103.jpgPortrettNull1910 til 1919Nils Kaare Aune med trillebåre
400-405-M00-B104.jpgPortrettNull1910 til 1919Nils Kaare Aune på gyngehest
400-405-M00-B105.jpgDokumentNull1910 til 1919Ivar Snustad med familie
400-405-M00-B106.jpgGruppeNull1910 til 1919Ivar Snustad med frue sittende ved et bjørketre
400-405-M00-B107.jpgGruppeNull1910 til 1919Ivar Snustad med frue barna Gutt og jente med en staslig barnevogn i bjørkeskogen
400-405-M00-B108.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt: Nr 70 Alfhild Skjoldvor og Harald Nr 71 "Stav" Vogterbolig
400-405-M00-B109.jpgGruppeNull1910 til 1919Alfhild, Skjoldvor og Harald ute forran noen grantrær
400-405-M00-B110.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Gebursdagsselskap hos Fru Solli
400-405-M00-B111.jpgGruppeSolli1910 til 1919Gebursdagsselskap hos Fru Solli i en gruppe forran huset på gårdsplassen.
400-405-M00-B112.jpgGruppeNull1910 til 1919Gebursdagsselskap hos Fru Solli i en gruppe forran huset på gårdsplassen.
400-405-M00-B113.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Nr 74 Budeien på Halstad gård med datter Nr 75 Alfhild og Skoldvor Haanæs
400-405-M00-B114.jpgPortrettNull1910 til 1919Alfhild Haanæs og Skoldvor Haanæs
400-405-M00-B115.jpgPortrettNull1910 til 1919Budeien på Halstad gård med datter på marken i bjørkeskogen.
400-405-M00-B116.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Nr 76 Halseth's Nr 77 01.08.1910 D/S "Norma" Dårlig plate (Mangler! Dårlig kopi vedlagt)
400-405-M00-B117.jpgGruppeNull1910 til 1919Nr 76 Halseth's 2 piker og 3 barn i bjørkeskogen iført fine hatter.
400-405-M00-B118.jpegBåterHommelvik1910 til 1919D/S "Norma" Dårlig plate (Mangler! Dårlig kopi vedlagt)
400-405-M00-B122.jpgDokumentNull1910 til 1919Nr 78 A. Sollihaug og P.Nilsen (mangler!) Nr 79 2.08.1910 D/S "Norma" dårlige plater
400-405-M00-B123.jpgBåterNull1910 til 1919D/S "Norma" dårlige plater
400-405-M00-B124.jpgBåterNull1910 til 1919D/S "Norma" dårlige plater
400-405-M00-B125.jpgDokumentNull1910 til 1919Martin, Marie og Margit Sornæss (mangler)
400-405-M00-B126.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Nr 82 Stornæss, Sørager's og mor Nr 83 Bredingsberg Vuku 8.8.19110
400-405-M00-B127.jpgGruppeNull1910 til 1919Familie Stornæss, Familje Sørager's og mor
400-405-M00-B128.jpgBygningerVuku1910 til 1919Bredingsberg Vuku
400-405-M00-B129.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Nr 84 Olaug Skansen Vuku Film Nr 85 Vuku kirke interiør film Mangler
400-405-M00-B130.jpgPortrettVuku1910 til 1919Olaug Skansen Vuku i hagen.
400-405-M00-B131.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Nr 86 Kr Sandmark'huse (Mangler) Nr 87 Kr Sandmark med familie.
400-405-M00-B132.jpgGruppeNull1910 til 1919Kr. Sandmark med familie foran huset. stakketgjerde 8 barn
400-405-M00-B133.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Nr 88 En familie som bor hos Kr. Sandmark Nr 89 Ole Sandmark med familie
400-405-M00-B134.jpgGruppeNull1910 til 1919En familie som bor hos Kr. Sandmark. Dame med 3 barn Huset stakketgjerdet.
400-405-M00-B135.jpgGruppeNull1910 til 1919Ole sandmark med familie 11 persjoner
400-405-M00-B136.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Nr 92 og 83 Borghild og Kaare Haugen Mangler
400-405-M00-B137.jpgGruppeNull1910 til 1919Nils Kaare Aune på gyngehest Nils Kaare Aune med Dukkevogn
400-405-M00-B138.jpgGruppeNull1910 til 1919Familien Jøsaas Bestemor, Mor og far og datter
400-405-M00-B139.jpgDokumentNull1910 til 1919Nr 94 Familien Jøsaas Nr 95 A/S Meraker Bruk Hommelvik (mangler)
400-405-M00-B140.jpegDokumentNull1910 til 1919Dokument innhold Nr 1 til 36
400-405-M00-B141.jpegDokumentNull1910 til 1919Dokument innhold Nr 37 til 87
400-405-M00-B142.jpegDokumentNull1910 til 1919Dokument innhold Nr 88 til eske 6
400-405-M00-B143.jpgBygningerElvebakken1910 til 1919Elvebakken 1909 Huset ble bygd av Torstein Buaas i 1909. Det var bygd i 2 etasjer av tømmer, hadde 11 rom, 3 kjøkken, veranda og kjeller. Området er kjent som Hommelviks første sentrum med stor økonomisk virksomhet fra 1840-åra (blant annet sagbruk og møllebruk). Eiendommen ble solgt til Malvik kommunale elverk i 1964 (kjøpesum kr 64.000,-), som sørget for at huset ble revet på slutten av året 1982.Historielaget Hommelviks Venner engasjerte seg sterkt for å bevare huset for ettertiden, men forgjeves. (Kilde: Malvik bygdebok - Foto: Gustav Hansen)
400-405-M00-B144.jpgGruppeHalstad1900 til 1909Damer på søndagstur Fra venstre NN (budeie på Halstad), Rikka Hansine Vie f. Jacobsen, Mali Boysen f. Jacobsen, Marie Dybdal, Petra Nilssen f. Aune. Bildet er tatt i 1909. Vi ser Halstad gård i bakgrunnen. Lauritz Nicolai Jenssen - Malvik kommunes første ordfører - flyttet hit fra Mostadmark jernverk i 1868. Huset ble bygd i 1868.
400-405-M01-B000.jpgDokumentNull1910 til 1919Omslag for glassplatene i denne mappen.
400-405-M01-B003.jpgGruppeFredheim1910 til 1919Fredsheim Sittende rundt bordet i stua. f.v. nn, Johan, Anna, NN
400-405-M01-B005.jpgPortrettNull1910 til 1919Bernhard Hansen med staven sittende i reinkanten med bjørkeskog bak
400-405-M01-B008.jpgGruppeFredheim1910 til 1919I stua på Fredheim hos fam Hansen. F v. under lampa,NN, Bernhard , Anna, NN,Johan Gustav (stående)
400-405-M01-B009.jpgBåterBerlin1910 til 1919Berlin Tatt fra Fredheim, Kaia til Meråker Bruk nedenfor riksveien. (Riksveien og jernbanen mellom gjerdet og bygningen)
400-405-M01-B011.jpgBåterBerlin1910 til 1919Berlin Tatt fra Fredheim, Kaia til Meråker Bruk nedenfor riksveien. (Riksveien og jernbanen mellom gjerdet og bygningen)
400-405-M01-B013.jpgBygningerFredheim1910 til 1919Bakgården/Inngang/artrium Fredheim, der leieboere Anna og Harald er trolig leid i 1.etg.
400-405-M01-B015.jpgOversikt fra LandFredheim1910 til 1919Vinterbilde Fredheim ca midt i bildet, bak fredheim ser vi Morseth, til høyre Arneberg
400-405-M01-B017.jpgBygningerFredheim1910 til 1919Fredheim inngangsparti
400-405-M01-B018.jpgBygningerFredheim1910 til 1919Epletrær i full blomst foran veggen på fredheim.
400-405-M01-B020.jpgOversikt fra LandFredheim1910 til 1919Fredheim fra div posisjoner. Jernbane ser du som markert skjæring. Veien er bak gjerdet
400-405-M01-B021.jpgOversikt fra LandFredheim1910 til 1919Vinterbilde Fredheimmidt i bildet, bak fredheim ser vi Morseth, til høyre Arneberg
400-405-M01-B022.jpgOversikt fra LandFredheim1910 til 1919Vinterbilde Fredheimmidt i bildet, bak fredheim ser vi Morseth, til høyre Arneberg
400-405-M02-B002.jpgNullFredheim1910 til 1919Fredheim fra inngangssiden (Øst)
400-405-M02-B003.jpgBåterFlåttån1910 til 1919Her får flåttån i slep ut fjorden med retning mot england. Denne ble bygd i "Stasjonsfjere" med kompakt materialer fra Meråker Bruk. (trelast i avansert frakt). Beklagelig så gikk det med en under utglidningen. (ble klemt fast og floa tok ham slik at han druknet)
400-405-M02-B004.jpgBåterBerlin1910 til 1919Bilder fra grønberg under 1. verdenskrig "Berlin" ligger på bukta.
400-405-M02-B005.jpgOversikt fra LandFlåttån1910 til 1919Nygårdskaia med utsyn over flåttån der den ligger i fjæra klar for utglidning og sjøsetting
400-405-M02-B006.jpgOversikt fra LandMeråker bruk1910 til 1919Meråker bruk. (tatt fra jernbanebroa)
400-405-M02-B007.jpgOversikt fra LandHommelvikbukta1910 til 1919Kveldsbilde utover Hommelvik bukta. Tatt fra Fredheim
400-405-M02-B009.jpgOversikt fra LandSollihaugen1910 til 1919Fra kalender 2007 I forkant, nede ved sjøen, ser vi lagerskurene som raste ut under siste krig. Ovenfor «Bratt-Kaia» ligger Solli kassefabrikk (med hvitt tak) og våningshuset til Ner-Sollia. Lengre fram langs fjorden har vi «Kis-tomta» med kai og dernest Hommlevik verft og støperi. Elvebakken ligger i forkant av jordet til Hallstad gård.
400-405-M02-B010.jpgOversikt fra LandFlåttån1910 til 1919Flåttån for utskiping
400-405-M02-B011.jpgBåterFlåttån1910 til 1919Slepebåten liggende klar for å frakte flåttån når den kommer på vannet.
400-405-M02-B012.jpgOversikt fra LandBerlin1910 til 1919 Berlin" ligger på fjorden under 1.verdenskrig.
400-405-M02-B013.jpgUlykkerLokkutforkjøring1910 til 1919Damplokket "Eystein" står på sine skinner med 2 stolte lokkførere som posserer foran. På Malvik Stasjon.
400-405-M02-B015.jpgUlykkerMalvik stasjon1910 til 1919Lokomotiv, Leiv, Tog, Togulykke, Avsporing, Malvik stasjon
400-405-M02-B016.jpgUlykkerMalvik stasjon1910 til 1919Lokomotiv, Leiv, Tog, Togulykke, Avsporing, Malvik stasjon
400-405-M02-B018.jpgBygningerSingsås stasjon1910 til 1919Singsås stasjon Gustav Hansen tjenestegjorde som telegrafist her fra 4,11,1912
400-405-M02-B019.jpgBygningerSingsås Stasjon1910 til 1919Singsås stasjon Gustav Hansen tjenestegjorde som telegrafist her fra 4,11,1912
400-405-M10-B042.jpgBygningerHesttrøa 41910 til 1919Hestrøa 4 Byd i 1906 Glassplatenegativ
400-406-M01-B014.jpegKlassebildeHommelvik Skole1950 til 1959Klassebilde tatt i 1955 (avgangsklassen Rekke 1 f.v.: Britt Kristiansen, May p.Bjørkli, Eli Torshaug, Randi Thoresen, Lærer Per Kalseth, Inger Nortømme, Kirsten Sollihaug, Laila Lundli Rekke 2 f.v.: Birgit Hågenstad, Rigmor Hågenstad, Lovise Martha Moan, Gunn Normann, Kirsti Holmen, Mildrid Kringhaug, Ruth Karlsen, Lilly Wish. Rekke 3 f.v.: Greta Skauge, Ragnhild Krogstad, Brigitte Gundersen, Mary Larsen, Eli Røssæg, Brit Jørgensen, Edel Roten. Rekke 4 f.v.: Harry Undhjem, Sigrid Hallseth. Eli Husdal, Noila Gravningen, Liv Lorentsen, Åse Ulvesli, Eva Brandslett, Knut Kallset, Solveig Sneisen. Rekke 5 f.v.: Ingolf Haagenstad, Rolf Egil Aune, Karl Johan Torstensen, Arvid Fredriksen, Agnar Sollihaug, Rolf Werner Hallstadtrø, Bjørn Svingen. Rekke 6 f.v.: Harald Pettersen, Jon Hallien, Erling Moen, Vidar Klefstad, Rolf Valstad, Jon Erling Haug, Finn Hance Evensen.
400-409-B000.jpgBåterDjupvasskaiaNullDjupvasskaia Lasteskipet «Norwachport» ligger til kai. A/S Djupvasskaia startet bygginga av nytt kaianlegg i 1945. Anlegget hadde fra starten i 1946 jevn trafikk basert på svensk transitt. Fra 1947 - 1957 ble det skipet over 430.000 tonn forskjellige typer last, pluss 34.277 tonn standard trelast. (Kilde: Forbord Malvik Bygdebok V - Foto: Henrik Svedahl)
400-409-B031.jpgBåterDjupvasskaiaNullDjupvasskaia Lasteskipet «Norwachport» ligger til kai. A/S Djupvasskaia startet bygginga av nytt kaianlegg i 1945. Anlegget hadde fra starten i 1946 jevn trafikk basert på svensk transitt. Fra 1947 - 1957 ble det skipet over 430.000 tonn forskjellige typer last, pluss 34.277 tonn standard trelast. (Kilde: Forbord Malvik Bygdebok V - Foto: Henrik Svedahl)
412-M01-Bildene-B000.jpgUtstillingRådhuset2010 til 2019Utstillern i Rådhuset 2012 av fotograf Odd Rune Wang. "Nye historier" Historielaget Hommelviks Venner stiller ut bilder av historisk betydning med at det enten har blitt historisk eller er i ferd med å bli historisk. Det kan være at det du ser på bilde ikke lengre er slik det ser ut, eller at det kommer til å forsvinne i nær fremtid. Det kan også være at det er tatt vare på slik at det ikke forsvinner med det første. Bildene er tatt av Historielagets medlem, Odd Rune Wang bosatt på Grønberg, men opprinnelig fra Bodø. Alle bildene er tatt i Malvik Kommune. De fleste bildene er tatt med en forholdsvis ny teknikk som kalles for HDR (High dynamic range) Høyt dynamisk område, og går ut på å ta tre eksponeringer, fortrinnsvis med stativ, hvor en eksponering er overeksponert, en eksponering er normaleksponert og en eksponering er undereksponert. Dvs. et lyst, et normalt og et mørkt bilde som da legges oppå hverandre på datamaskinen og justeres til et akseptabelt resultat. Dette er gjort i et program som heter Photomatix, men det finnes også andre programmer for dette. Bilden er tatt i RAW-format. Bildene kan også ses på facebook: Hommelvik & Malvik-bilder Før & Nå http://www.facebook.com/groups/268178586635149/ Se også Historielaget Hommelviks Venner hjemmeside: http://www.hommelviksvenner.no/ God fornøyelse:
412-M01-Bildene-B001.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Skarv i stasjonsfjæra"
412-M01-Bildene-B002.jpgUtstillingAbrahallen2000 til 2009 Abrahallen Natt
412-M01-Bildene-B003.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Historisk tre stasjonsfjæra
412-M01-Bildene-B006.jpgUtstillingRota2010 til 2019 Naust i Rota
412-M01-Bildene-B007.jpgUtstillingJ.Nygaardsv gt2010 til 2019 Rød trønderlån sentrum
412-M01-Bildene-B009.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Haust & Haust" Stasjonsfjæra
412-M02-utstillingen-B000.jpgUtstillingRådhuset2010 til 2019Utstillern i Rådhuset 2012 av fotograf Odd Rune Wang. "Nye historier" Historielaget Hommelviks Venner stiller ut bilder av historisk betydning med at det enten har blitt historisk eller er i ferd med å bli historisk. Det kan være at det du ser på bilde ikke lengre er slik det ser ut, eller at det kommer til å forsvinne i nær fremtid. Det kan også være at det er tatt vare på slik at det ikke forsvinner med det første. Bildene er tatt av Historielagets medlem, Odd Rune Wang bosatt på Grønberg, men opprinnelig fra Bodø. Alle bildene er tatt i Malvik Kommune. De fleste bildene er tatt med en forholdsvis ny teknikk som kalles for HDR (High dynamic range) Høyt dynamisk område, og går ut på å ta tre eksponeringer, fortrinnsvis med stativ, hvor en eksponering er overeksponert, en eksponering er normaleksponert og en eksponering er undereksponert. Dvs. et lyst, et normalt og et mørkt bilde som da legges oppå hverandre på datamaskinen og justeres til et akseptabelt resultat. Dette er gjort i et program som heter Photomatix, men det finnes også andre programmer for dette. Bilden er tatt i RAW-format. Bildene kan også ses på facebook: Hommelvik & Malvik-bilder Før & Nå http://www.facebook.com/groups/268178586635149/ Se også Historielaget Hommelviks Venner hjemmeside: http://www.hommelviksvenner.no/ God fornøyelse:
412-M02-utstillingen-B001.jpgUtstillingStasjonsfjøra2010 til 2019 Skarv i stasjonsfjæra
412-M02-utstillingen-B002.jpgUtstillingAbrahallen2000 til 2009 Abrahallen natt
412-M02-utstillingen-B003.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Historisk tre stasjonsfjæra
412-M02-utstillingen-B006.jpgUtstillingRota2010 til 2019 Naust i Rota
412-M02-utstillingen-B007.jpgUtstillingJ.Nygaardsv gt2010 til 2019 Rød trønderlån i sentrum
412-M02-utstillingen-B008.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Nust & Høst
412-M02-utstillingen-B009.jpgUtstillingTårngården2010 til 2019 Hommelvik Frisørsenter" Tårngården
412-M02-utstillingen-B010.jpgUtstillingTårngården2010 til 2019 Hommelvik Frisørsenter" Tårngården
450-001-001-M01-B000.jpg17. MaiNullNullBildene er trolig fra Annebjørg Løvås
450-001-001-M01-B006.jpgNullNullNullAnnebjørg Løvås og nn Andersen
450-001-001-M03-B000.jpgNullNullNull8. klasse forran Realskole bygget
450-001-001-M03-B002.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B003.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B004.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B005.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B006.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B008.jpgNullNullNull8. klasse forran Realskole bygget
450-001-001-M08-B008.jpgPortrettSelbuvegen 41950 til 1959Tor Arne Løvås og Randi Lundberg (giftVordal). Tor Arne med ( den berømte) skilpadda til Løvås i hendene. Bildet er tatt i Løfta (Serlbuvegen 4).
450-002-M01-Bonaunet-B000.JPGBrudebilderNullNullGullbryllup Mostadmark Samfunnshus. Gullbryllup til Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B001.JPGBygningerNullNullGård Bonaune Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B002.JPGBygningerNullNullGård Bonaune (Redigert) Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B003.JPGBrudebilderNullNullDiamantbryllup dag Hjemme på Gården Bonaune Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B004.JPGGruppeNullNullGruppebilde søskenflokk Bonaunet. Forran fra Venstre: Margot Sandmark, Karen Hansen Einar Bonaunet Reidun Haugan Olaf Bonaunet Bak fra Venstre: Magne Bonaunet, Haakon Bonaunet,Jørgen Bonaunet, Arne Bonaunet og Rolf Bonaunet (sønn av Jørgen), men vokste opp som en bror.
450-002-M01-Bonaunet-B005.JPGGruppeNullNullSlektstreff etter Karen og Ole Bonaunet på gården Bonaune i Mostadmark.
450-002-M01-Bonaunet-B006.JPGBrudebilderAmdalNullGrupper Menesker Brudebilde Halfrid og Rolf Bonaunet i Amdalin Sitende forran f.v. Ketil Bonaunet, Kåre Sandmark, nn, Brit Bonaunet, Kristin Haugan, NN, Emil Haugan. 1. rekke fra brudepare mot høyre: Karen Bonaunet, Ole Bonaunet, Jørgen Bonaunet, Petra Bonaunet, Reidun Haugan, Gunvor Torshaug, Else Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B007.JPGBrudebilderNullNullDiamantbryllup til Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B008.JPGBygningerNullNullGård Bonaune Karen og Ole Bonaunet
450-002-M02-Sandmark-B000.JPGGruppeNullNullFamiliebilde etter Marie og Haakon Sandmark. Foran fra Venstre: Marie Sandmark, Ingrid Øvre, Signe Hanssen Haakon Sandmark Bak fra Venstre: Oskar Sandmark, Henry Sandmark, Rolf Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B001.JPGGruppeNullNullSøsken Sandmark Foran fra venstre: Ingrid Øwre, Henry Sandmark, Signe Hanssen Bak fra venstre: Oskar Sandmark, Rolf Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B002.JPGBygningerNullNullHus hest menesker Gården Sandvang Mette Sandmark og Meier Sandmark Dette er bygningen før brannen i 1932
450-002-M02-Sandmark-B003.JPGGruppeNullNullSandvang Til v. Marie Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B004.JPGJordbrukNullNullHøy hest høyvogn menesker Høykjøring på gården Sandvang Fra venstre, Henry Sandmark Haakon Sandmark Rolf Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B005.JPGGruppeNullNullMenesker hagebilde gruppe Familiebilde Sandmark Foran fra venstre: Signe Hansen Marie Sandmark, Ingrid Øwre(på fanget), Mette Sandmark Bak fra Venstre: Arne Sandmark, Rolf Sandmark, Oskar Sandmark, Henry Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B006.JPGGruppeSandvang1950 til 1959Potetopptaking i Sandmarka (Sandvang) 1957 1. rekke: Arne Sandmark, Solveig Hanssen, Arvid Hanssen 2. rekke: Harald Eriksen, Randi Spets 3. rekke: Solfrid Eriksen, Margot Sandmark, Kjellrun Eriksen, Signe Hansen, Nelly Lundberg (?) 4. rekke: Aina Øwre og Arvid Fredriksen. Bak til venstre ser vi gården Hågenstad.
450-002-M02-Sandmark-B007.JPGSkoleSandvang1960 til 1969Klassebilde 1. klasse 1961/1962 1. rekke: Joar Mathisen, Oddvar Sundt, Svein Røsten, Jan Ole Jøssås, Turid Bjerkan, Steinar Sandmark, Kåre Sandmark, Jan Haldor Bjørkli Sittende på huk Anne Grete Hagenstad. 2. rekke: Aud Lundlie, Ketil Iversen, Richard Boysen, Grethe Midtsand, Liv Elin Skjølberg, Hilde Berg, Bjørn Høiby, Rolf Økstad, Terje Østvang, Stein Svedahl, Trond Johnny Holm, Torbjørn Stamnestrø, Gerd Inger Jøssås. 3. rekke: Tor Gunnar Solem, Willem Plugge, Lærer Kjeldrun L. Kosberg.
450-002-M03-Landskap 1995-B000.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999E6 utbygging i "litjmarka" Helltunnellen bak fotograffen. Leikeplassen i "Trøa" til høyre.
450-002-M03-Landskap 1995-B001.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Hestmarkdammen mot demningen. Liljer i vannskorpen
450-002-M03-Landskap 1995-B002.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Lia Langåsen, Gartneriet, Ottesen (Sandmark vestre) Sandvang
450-002-M03-Landskap 1995-B003.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Lia, Langåsen, Furan, skatvalslandet, Frostad, Gartneriet
450-002-M03-Landskap 1995-B004.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Hommelvik, Korntrøberget, Sandmarkgrenda, Trøa med bjørkene, Ottesen (Sandmark Vestre)
450-002-M03-Landskap 1995-B005.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Hommelvik, Øya, Gotteriflata, Lunden, Djupvasskaia, Stasjonsfjæra, Brukesgården, Ungdomsskolen
450-002-M03-Landskap 1995-B006.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Hommelvik, Lunden, Brakka på sannan, Hommelvik Bruk, E6-Avkjørsel 1 ettappe ut stavsjøtunell ferdig.
450-002-M03-Landskap 1995-B007.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Korntrøberget, Hommelvik bruk, Båthavna,
450-002-M03-Landskap 1995-B008.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Lunden, Hommelvik Bruk, Brakka på sannan, Gotteriflata, Djupvasskaia, Grønberg. Øverst over grønberg ser vi den nye fyllingen for E-6. Sparkjøp ikke bygget.
450-002-M03-Landskap 1995-B009.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Korntrøberget, Hommelvik Bruk, Båthavna
450-002-M03-Landskap 1995-B010.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Korntrøberget, Hommelvik Bruk, Båthavna, Ottesen (sandmark vestre)
450-002-M04-Dronebilder-B000.JPGOversikt FlyfotoSentrum2020 til 2029Dronebilde "Tårngården" "Pettersengården" Hommelvik kirke J. Nygårdsvolds gate bakkan Nye Ungdomsskolen
450-002-M04-Dronebilder-B001.JPGOversikt fra LandSentrum2020 til 2029 Tårngården" "Pettersengården" Frisørsentret Kakehuset
450-002-M04-Dronebilder-B002.JPGOversikt FlyfotoHommelvik skole2020 til 2029Nye Hommelvik Skole, Byggtorget, Homla, Rester av Fyrhuset Hommelvik Bruk, Sandfjæra, Solbakken, Båthavna, Stilasjehuset, Statssalg, Danielstrøa
450-002-M04-Dronebilder-B003.JPGOversikt FlyfotoHommelvik Skole2020 til 2029Nye Hommelvik Skole, Byggtorget, Homla, Rester av Fyrhuset Hommelvik Bruk, Sandfjæra, Solbakken, Båthavna, Stilasjehuset, Statssalg, Danielstrøa Lunden, Korntrøberget, Sandmarka, Lia og på toppen Bjørnstad. Forbordsfjellet helt i bakgrunnen
450-002-M04-Dronebilder-B004.JPGOversikt FlyfotoSentrum1960 til 1969Hommelvik bruk 1963, Kassern, Moddet, Brukesgården, Bruket, Firrommet med pipa, Homla. Bomman, nysaga, materialtørka, høvleriet, med brikettfabrikken, materialstablene, Hangarden, Sandfjæra, Sandlåven, Nygården, Nedre Solbakken, Øvre Solbakken, Furan, og bak Forbordsfjellet
450-002-M04-Dronebilder-B005.JPGOversikt FlyfotoDjupvasskaia2020 til 2029Dronebilde sammensatt til panorama Djupvasskaia med Metallico. Her tildekkes sandbotten på Hommelvikbukta med mange kubikk sand. Dette for å tildekke tidligere biljøskade med kreosot flytende utover fra Impregneringsverket på Bygården.
450-002-M05-Situasjoner-B000.jpgBygningerSannan2020 til 2029Her rives administrasjonsbygget til Stilasjehuset. Her blir det nå leiligheter. Riving av hus 2020
450-002-M05-Situasjoner-B001.jpgBygningerSannan2020 til 2029Her rives administrasjonsbygget til Stilasjehuset. Her blir det nå leiligheter. Riving av hus 2020
450-002-M05-Situasjoner-B002.jpgBygningerSannan2020 til 2029Her var det et hus, klart for å bygge leiligheter Det tar ikke lang tid å rive et hus. 2020
450-002-M05-Situasjoner-B003.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Sørnesset måtte rives for å få frem 2 nye bruer til 4 felts motorvei. Nå er det bare grunnmuren på det siste huset som står, men bravemaskinen til høyre er klar for å ta den også. Nesset sommerfjøset, lunden i det fjerne. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B004.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Her var det flere bygninger som måtte bøte med livet til fordel for vei. Sørnesset måtte rives for å få frem 2 nye bruer til 4 felts motorvei. Veien bakover ledet opp mot dagens motorvei og v. side på Homla. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B005.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Riving av hus, her er det grunnmuren på Sørnesset som må gå tapt. En murer har lite å stille opp mot slike krefter. Sterk i klypa. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B006.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Sørnesset. Bygningene borte og klar for nye utbygginger. En epoke går over til en annen. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B007.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Sørnesset. Bygningene Før de ble sanert. Bildet fra 6. juni 2020 Utsnitt fra et dronebilde
450-002-M05-Situasjoner-B008.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Sørnesset. Denne måtte bøte for sanneringen. Bildet tatt få dager før rivingen i november 2020
450-002-M05-Situasjoner-B009.JPGSport fotballØya Stadion2020 til 2029Fotballkamp på den nyelagte gressmatten på Øya i flombelysning. Kveldsbilde
450-004-B002.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Matroser fra "Berlin" på utflukt under norsk soldat bevokning.
450-004-B003.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Tysk matros på kaffebesøk
450-004-B013.jpgPortrettNull1910 til 1919Dame på ski ovenfor Halstad
450-004-B016.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Skitrening av "Berlin" matroser
450-004-B017.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Skitrening av "Berlin" matroser
450-004-B020.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Utflukt med robåt
450-004-B021.jpgPortrettNull1910 til 1919Matros fra Berlin sitter i en stol
450-004-B022.jpgPortrettNull1910 til 1919Matros fra Berlin
450-004-B023.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Båten Berlin
450-004-B024.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Hjelpekrysseren Berlin innramet vakker blomsterramme
450-004-B025.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Ung gutt posserer på trappa med lånt lue fra matros på Berlin
450-004-B026.jpgPortrettNull1910 til 19192 Damer med et lite barn på armen. Forran trappen
450-004-B027.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Brokaren slik dem var når broen gikk over Homla. Dame på broen
450-004-B028.jpgOversikt fra LandHommelvik1910 til 1919Oversikt Moan med Eidemgården, Bygården, Jernbanegårdene Grønberg med Rota i bakgrunnen
450-004-B029.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Bilde over Hommelvik med nedre Grønberg Trolig tatt fra Brattalia
450-004-B030.jpgBygningerNull1910 til 1919Kort fra Kølen, Motiv Stjørdal jernbanestasjon og lokkstall
450-004-B031.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Mogjerdet tatt fra Gammelløfta
450-004-B032.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Parti fra Hommelvik Hus under byggin i Reidar J. Gate Hommelvik skole
450-004-B033.jpg1. VerdenskrigBerlin1910 til 1919Manskap om bord ble underholdt med Hornmusikk
450-004-B034.jpgOversikt fra LandMogjerdet1910 til 1919Hommelvik kirke, bruket, Tegelverket
450-004-B035.jpg1. VerdenskrigHjemmebesøk1910 til 1919Matros fra Berlin på damebesøk
450-004-B036.jpgPortrettNull1910 til 1919Matros fra Berlin
450-004-B037.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Utflukt med matroser fra Berlin og damer. Foss i bakgrunnen
450-004-B038.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Offiser fra Berlin sammen med 2 damer. Sitter på en tømmerstokk
450-004-B039.jpgMarkeringNull1910 til 1919Samling rundt kaffebordet under en begivenhet. Matros fra Berlin deltar, Gittarspill
450-004-B040.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Fru Rothfos (frueene fikk komme på besøk til Offiserene på Berlin
450-004-B041.jpg1. VerdenskrigVinterbilde1910 til 1919Hommelvik 1915 Offiser fra Berlin med H.Rothfosmed frue
450-004-B042.jpg1. VerdenskrigLofjorden1910 til 1919Berlin i Lofjorden
450-004-B043.jpgOversikt fra LandMogjerdetMogjerdet Reidar j. Gate
450-004-B044.jpgOversikt fra LandHvalsmoenBygging av midlertidig bro for frakting av millitert personell og utstyr
450-004-B046.jpgOversikt fra LandMogjerdet1910 til 1919Mogjerdet
450-005-B002.jpgBygningerNull1900 til 1909Tårngården først på 1900-tallet Eiendommen (der Frisørsenteret holder til i dag) heter Karlsrud, men ble på folkemunne kalt Tårngården. Damen som står alene til venstre var vertinne i kafeen som lå i kjelleren. På trappa står den svenske butikkinnehaveren. Ved gjerdet står fra venstre Johan Pettersen, datteren Petra, Pauline Pettersen og baker Oskar Johansen. På gjerdet sitter fra venstre Peder Pettersen og Trygve Mikalsen - henholdsvis sønn og nevø av Johan Pettersen. Til høyre ser vi (Øvergården» (Kakehuset i dag). Det var handelsmann Carl Johansen som satte opp Karlsrud i 1890. Da bildet ble tatt, omkring 1906, var det smed Johan Pettersen som eide gården. Han hadde smie i Øvergården der han også bodde med familien på dette tidspunktet. Fra gamle regkort: Karlsrud "Pettersengården" " Tårngården"- I forgrunnen ser vi Johan Pettersen med sønnen Georg ? og Paula Pettersen med to av de øvrige barna
450-005-B014.jpgBygningerNull1900 til 1909Tårngården først på 1900-tallet Eiendommen (der Frisørsenteret holder til i dag) heter Karlsrud, men ble på folkemunne kalt Tårngården. Damen som står alene til venstre var vertinne i kafeen som lå i kjelleren. På trappa står den svenske butikkinnehaveren. Ved gjerdet står fra venstre Johan Pettersen, datteren Petra, Pauline Pettersen og baker Oskar Johansen. På gjerdet sitter fra venstre Peder Pettersen og Trygve Mikalsen - henholdsvis sønn og nevø av Johan Pettersen. Til høyre ser vi (Øvergården» (Kakehuset i dag). Det var handelsmann Carl Johansen som satte opp Karlsrud i 1890. Da bildet ble tatt, omkring 1906, var det smed Johan Pettersen som eide gården. Han hadde smie i Øvergården der han også bodde med familien på dette tidspunktet. Fra gamle regkort: Karlsrud "Pettersengården" " Tårngården"- I forgrunnen ser vi Johan Pettersen med sønnen Georg ? og Paula Pettersen med to av de øvrige barna
450-025-M03-B025.jpgMusikkorpsetHommelvik SkoleNullHommelvik Musikkorps HMK oppstilt på trappa Hommelvik skole. 1.Rekke f.v: John Voldmo, Tor Halberg, Bjørn Jensen, Nils Spets, Løytnant Sigurd Skogstad, Alfred Spets, Egil Hansen, Oskar Stokbak, Olav Brobak, Thormod Larsen. 2. Rekke f.v: Per Pettersen, Peder A. J. Pedersen, Rolf Teigen, Ottar Lundberg, Rolf Smiseth, Harald Lundberg, Bjørn Teigen. 3.Rekke f.v: Birger Sveian, Rolf Aune, Arne Røsten, Leif Brobak, Aksel Østeraas, Herman Sveian, Birger Sivertsen. 4. Rekke f.v: Wilhelm Gundersen, Bernhard Sveian, Sverre Sveian, Øyvind Kristiansen
450-028-M012-B000.jpgNullNull1930 til 1939Ane Kjønnås 1930
450-028-M012-B001.jpgNullNull1930 til 1939Ane Kjønnås 1934
450-028-M012-B002.jpgNullNullNullAne Kjønnås 90 årsdag
450-028-M012-B003.jpgNullNullNullAne Kjønnås Karen Jon
450-028-M012-B004.jpgNullNullNullAne Kjønnås med Nils
450-028-M012-B005.jpgNullNullNullAne Kjønnås
450-028-M012-B006.jpgNullNullNullAne Leikvoll med barnebarn
450-028-M012-B007.jpgNullNull1900 til 1909Ane Leikvoll bryllup 1909
450-028-M012-B008.jpgNullNullNullAnneus Martin Årstad med familie ii
450-028-M012-B009.jpgNullNullNullAnneus Martin Årstad med familie
450-028-M012-B010.jpgNullNull1940 til 1949Anneus Årstad konfirmant 01.07.1945
450-028-M012-B011.jpgNullNullNullAnneus Årstad
450-028-M012-B012.jpgNullNullNullAnton Bye II
450-028-M012-B013.jpgNullNullNullAnton Bye
450-028-M012-B014.jpgNullNullNullAnton og Johanna Bye II
450-028-M012-B015.jpgNullNullNullAnton og Johanna Bye III
450-028-M012-B016.jpgNullNullNullAnton og Johanna Bye
450-028-M012-B017.jpgNullNullNullBasse på besøk
450-028-M012-B019.jpgNullNull1950 til 1959Bjørn 1955
450-028-M012-B020.JPGNullNullNullBjørn 3 år
450-028-M012-B021.jpgNullNullNullBjørn Tydalen
450-028-M012-B022.jpgNullNullNullBorghild Thoresen med familie på besøk
450-028-M012-B023.jpgNullNullNullElgjakt II
450-028-M012-B025.jpgNullNullNullEstrid med diverse barn
450-028-M012-B026.jpgNullNullNullEstrid Nils Rosa Isaksen
450-028-M012-B027.jpgNullNullNullFire Søsken
450-028-M012-B028.jpgNullNull1940 til 1949Fritz påsken 1945
450-028-M012-B029.jpgNullNullNullGerd og Anny
450-028-M012-B030.jpgNullNullNullGerd og Nils
450-028-M012-B032.jpgNullNullNullGunvor Årstad
450-028-M012-B033.jpgNullNullNullHenrik med familie
450-028-M012-B035.jpgNullNull1950 til 1959Ivar Schalin Norolf Bjørn Solgunn julen 1956
450-028-M012-B036.jpgNullNullNullJon Leikvol Anneus
450-028-M012-B037.jpgNullNullNullJon Leikvoll Fritz
450-028-M012-B038.jpgNullNullNullJon Leikvoll Fritz og
450-028-M012-B039.jpgNullNullNullJon Årstad med Basse
450-028-M012-B040.jpgNullNullNullJon Årstad med familie og Tor Thoresen
450-028-M012-B041.jpgNullNullNullJon Årstad med familie
450-028-M012-B042.jpgNullNull1920 til 1929JonÅrstad Skjetlein Landbruksskole 1923
450-028-M012-B044.jpgNullNullNullKaren og Nils
450-028-M012-B045.jpgNullNullNullKari Thoresen med Nils
450-028-M012-B046.jpgNullNull1900 til 1909Kjønnåsen ca 1902
450-028-M012-B047.jpgKjøretøyNull1930 til 1939Kjønnåsen ca 1930 Motorsykkel med sidevogn
450-028-M012-B048.jpgNullNull1940 til 1949Kåre 1932
450-028-M012-B049.jpgNullNullNullKåre og Basse
450-028-M012-B050.jpgNullNullNullLundås besøk I
450-028-M012-B051.jpgNullNullNullLundås besøk II
450-028-M012-B052.jpgNullNullNullNils Årstad
450-028-M012-B053.jpgNullNullNullNorolf Henrik Gerd
450-028-M012-B054.jpgNullNullNullNorolf på Langneset
450-028-M012-B055.jpgNullNullNullNrolf som baby
450-028-M012-B056.jpgNullNullNullNorolf Barnedåp
450-028-M012-B057.jpgNullNullNullNorolf første skoledag Bjørn
450-028-M012-B058.jpgNullNull1930 til 1939Tomas Overvik 1931
450-028-M012-B059.jpgNullNullNullTor og Britts bryllup
450-028-M012-B060.jpgOversikt fra LandNullNullUtsikt fra gården
450-028-M012-B061.jpgOversikt fra LandNullNullUtsikt fra gården
450-028-M03-B000.jpgJordbrukMostadmarkNullPløying hest 2spann Bonaunet Einar Bonaunet pløyer med hestene i 2-spann
450-028-M03-B001.jpgPortrettNullNullPortrett Einar Bonaunet
450-028-M03-B002.jpgBygningerNullNullPå trappa i Bonaunet trekkspill Einar Bonaunet spiller trekkspill på trappa. Gården Bonaunet ved lille foldsjøen. Samboer Gunvor Torshaug lytter. Einar fortalte at dem var forgjengerne til samboerskapet. Han fortalte også på sine siste dager på hjemmet at musa hadde spist opp belgen i trekkspillet med en god latter.
450-028-M03-B003.jpgAndreNullNullSykkel Dame Bro Gård Gunvor Torshaug på Brubakksbrua i Mostadmark
450-028-M03-B004.jpgNullNullNullFoldsjøen stein par Haldor og Solvei Kringhaug
450-028-M03-B005.jpgJordbrukNullNullHersing Gården Bonaunet
450-028-M03-B006.jpgBrudebilderNullNullbrudebilde Jakop og Mary Sneisen
450-028-M03-B007.jpgGruppeNullNullJust Dragsten fra Sandaviken i Draksten. trommer på blikkspann Just Drakstan far til Karen Bonaune gift med Ole Bonaunet
450-028-M03-B008.jpgJordbrukNullNullHest slåmaskin gårdstun. Hest med slåmaskin på tunet Bonunet i mostadmark
450-028-M03-B009.jpgBygningerNullNullMelkerampe sneishaugan mjølk rampe
450-028-M03-B010.jpgGruppeNullNullMelkrampe sneishaugan. Venter på bussen til Hommelvik Fra v. (1)nn (2) nn (3) nn (4) Gunvor Torshaug (5) Håkon Bonaune? (6) nn
450-028-M03-B011.jpgSport HoppStavsjøbakkenNullSkihopp Stavsjøbakken
450-028-M03-B013.jpgGruppeNullNull3 Damer på bakken Gunhild, Ragnhild og Gjertrud
450-028-M03-B014.jpgJordbrukNullNullHøyond hest rive tømmer slåmaskin Bonaunet Ole Bonaunet sitter på slåmaskinen. Tror det er Håkon Bonaunet som står med riva.
450-028-M03-B015.jpgGruppeNullNullMenesker på stein trapp bygning Olina og Martin Torshaug med barna Astrid Gunvor og August
450-028-M03-B016.jpgBygningerNullNullBygning Gårdstun Lille Foldsjøen Bonaunet før påbygging av fjøset.
450-028-M03-B017.jpgGruppeNullNullpar sitter på stein Gunvor Torshaug og Einar Bonaunet
450-028-M03-B018.jpgGruppeNullNullBygning hjemmelaget hjå sandaviken i draksten Ane og Just Draksten forran huset i Sandaviken. Foreldre til Karen Bonaunet gift med Ole Bonaunet
450-028-M03-B019.jpgBygningerNull1940 til 1949Saging. Østeraas Sager til Finnemisjonen i 1946 ute i Rolstan Dette til gjennopobygging av Finnmark etter krigen.
450-028-M03-B020.jpgGruppeNullNullHermann Gunhild og Magnar Sneisen
450-028-M03-B021.jpgGruppeNullNullTømmer Saging Østeraas Sager til Finnemisjonen i 1946 ute i Rolstan
450-028-M03-B022.jpgGruppeNullNullBygning hjemmelaget hjå sandaviken i draksten Ane og Just Draksten forran huset i Sandaviken. Foreldre til Karen Bonaunet gift med Ole Bonaunet
450-028-M04-B000.jpgSermoni/MarkeringNullNullsermoni markering folkesamling Avduking av Arnt Sæter 's bauta
450-028-M04-B001.jpgNullNullNullElv personer Danielshaugen
450-028-M04-B002.jpgNullNullNullKorn-band på staur, hus gårdsbruk Danielshaugen
450-028-M04-B003.jpgNullNullNullGårdstun hus Danielshaugen
450-028-M04-B004.jpgGruppeNullNullFolkegruppe Diverse folk Navn NN
450-028-M04-B005.jpgGruppeNullNullFamilie Gruppe Familien Haugen
450-028-M04-B006.jpgGruppeNullNullFamilie gruppe Gårdstun Danielshaugen Familie haugen
450-028-M04-B007.jpgGruppeNullNullGruppe menn Bil Fra venstre Alfinn Venn Wilhelm Torshaug Hilmar Sandvik
450-028-M04-B008.jpgPortrettNullNullPortrett Ivar Haugen
450-028-M04-B009.jpgPortrettNull1910 til 1919Portrett Arnt Sæter 1899 til 1945
450-028-M04-B010.jpgNullNullNullKapell bil mann August Torshaug
450-028-M04-B011.jpgBrudebilderNullNullBrudebilde Brynhild og Ole Jøssås
450-028-M04-B012.jpgBygningerNullNullBygning Sæter Gammelhusa oppi sætra
450-028-M04-B013.jpgBygningerNullNullJordbruk Bygning Gammelstuggu Danielshaugen
450-028-M04-B014.jpgJordbrukNullNullHøybæring innhøsting Høybæring på gammelmåten
450-028-M04-B015.jpgJakt/Fiske/FritidNullNullJakt Våpen Hund Elghund Iver Snustad
450-028-M04-B016.jpgJordbrukNullNullHersing Herser Staur Tråd Kristian Haugen Herser
450-028-M04-B017.jpgJordbrukNullNullHest Vogn Hund Høyvogn Kristian Haugen kjører inn høyet
450-028-M04-B018.jpgJordbrukNullNullHerser sleprive høy gras hest Kristian Haugen kjører slepriva bak hesten
450-028-M04-B019.jpgJordbrukNullNullHest herser sleprive Kristian Haugen kjører sleprive med hesten
450-030-B000.jpgNullNullNullRød lastebil riving av samvirkelaget tårnet borte
450-036-Anne B.Moen-B000.jpgGruppeNullNull4 herrer foran en hytte bygning og en ungdom på trekkspill Fra v: John Gjervan, Arnt Fossen, Harald Haugen, Arnt Sæther, Bjarne Warmdal.
450-036-Anne B.Moen-B001.jpgNullNullNull2.rekke:nr.1 fra v: Olaf Larsen, nr.3:Ole Fosli. Midt i bildet: Johannes Storvik. Foran fra v: Gudrun Fossen, Brynhild Fossen.
450-036-Anne B.Moen-B002.jpgNullNullNullSkøyterenn Mogjerdet 1 fra v: Reidar Lundberg, nr.3: mulig Erling Andersen.
450-036-Anne B.Moen-B004.jpgNullNullNullFotball på Røros. 1.r.nr.3: Bjarne Haldberg. Hjalmar Lundberg med armene rundt ei foran.
450-036-Anne B.Moen-B005.jpgNullNullNullBakerst til høyre:Odd Berg og Georg Pettersen. Foran: Jenny Sveian, Ingegjerd Kallseth, Tortleif Pettersen, Petter Sletaune.
450-036-Anne B.Moen-B006.jpgNullNullNullOskar Spets t.v.
450-036-Anne B.Moen-B007.jpgNullNullNullFredrikke og Sigurd Lindboe.
450-036-Anne B.Moen-B009.jpgNullNullNullVed Foldsjøen.
450-036-Anne B.Moen-B010.jpgNullNullNullSLETTES !
450-036-Anne B.Moen-B013.jpgNullNullNullNr.2 f.v. Borghild Bakken, nr.2 f.v.bak:Einar Bakken. Magnus Nilsen?, Selma Sandstrøm, Laura, NN og John Jacobsen.
450-036-Anne B.Moen-B021.JPGGruppeHommelvik meieriNull6 herrer på gelendret forran Hommelvik meieri. Vokter dem for at ingen skal sette fast tunga på gelendreret.?
450-036-Anne B.Moen-B022.JPGArbeidslivHommelvik MeieriNullBakgården på Hommelvik Meieri
450-036-Anne B.Moen-B023.JPGHommelvik BrukHomlaNullAnne Berit Moen: Det er min far Reidar Moan på gammel brua over Homla med Kjerratten og potetkjelleren i bakgrunnen.
450-036-Anne B.Moen-B024.JPGJakt/Fiske/FritidBlåbærskogenNullGustav Granås liggende på blåbærtur ute i lynget og sin bøtte
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B000.JPGHommelvik ManskorSangerstevne Stjørdal1930 til 1939Sangerstevne på Stjørdal 1938?
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B001.JPGHommelvik ManskorSelbu1940 til 1949Hommelvik mannskor på tur til Selbu
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B002.JPGHommelvik ManskorMostadmarkNullManskoret synger i mostadmark
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B003.JPGHommelvik ManskorSelbuNullViser turnegenskaper Fra v. NN, NN, Jørgen Stensås, Harry Næss, NN,NN, Alf Holberg, Georg Pettersen, Reidar Moan, NN, Peder Slettaunet
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B004.JPGHommelvik ManskorSelbusjøen1940 til 1949Manskoret på båttur selbusjøen med Kong Sverrei 1943
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B005.JPGHommelvik ManskorSelbusjøen1940 til 1949Manskoret på Selbusjøen i 1943 Hommelvik Mannskor på tur med Kong Sverre på Selbusjøen i 1943 Dirigent Knut Kalseth. Vi ser i front: Håkon Byberg, Erling Loretsen, Hjalmar Jøssås, Odd Berg, Ludvik Aasback, Erling Svingen, Peder Slettaunet, Samuel Widerø, Reidar oan, Georg Pettersen, Torleif Pettersen
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B006.JPGHommelvik ManskorSelbu1940 til 1949Hommelvik Manskor på tur til Selbu, her er noen av damene som var med Fra V. NN, NN, NN, NN,NN, NN, Samuel Widerøe, Torleif Pettersen, NN, NN
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B007.JPGHommelvik ManskorSelbustrand kirke1940 til 1949Hommelvik Mannskor synger i Selbustrand kirke
450-036-M03-Sport-B000.JPGSport skiGymsalen ungdomsskolen1990 til 1999Hommelvik Idrettslag Langrennsavdelingen 17.09.1991 Fotografering av aktive og ledere i nye drakter. Presentasjon av nye drakter. 1.Rekke f.v: Roger Moen, Trond Moen, Marit Moen, Lill Bente Moen, Arild Moen, Anders Eggen, Torstein Waldal, Espen Brandslett, Roger Hammer, Ole Erik Thoresen, Marit Sneisen 2.Rekke f.v:.Hjørdis Sesseng, Birgit Viken, Bjørg Hammer, Eldrun Hansen, Gerd Fjellseth, Olaug Moen, Mary Moen, Kari Slind. 3.Rekke f.v: Niklas Morgen, Ellinor Johansen, Magnhild Johansen, Mats Valleraunet, Torun Sneisen, Sindre Eggen, Hans Olav Korsan, Per Erik Fjellseth, Rune Moen, Astri Waldal Are Rønning. 4.Rekke f.v: Sigurd Wullum, Esten Murbrekk, Tommy Sagmyr, David Wåseth, Ola Renå, Oddmund Slind, Frode Aksnes, Ronny Hammer, Christer Haugan, Inge Fjellseth, Helge Øwre, Janne Marita Hansen. 5.Rekke f.v: Ståle Slind, Per Eggen, Frode Johansen, Tor Helge Hansen, Aage Moen, Kåre Hammer, Trond Murbrekk, Kai Ove Moen, Gunnar Sesseng. 6.Rekke f.v: Morten Hammer, Lars Waldal, Aksel Sundt, Bård Aksnes, Håvard Rønning, Arne Moen, Torgeir Aksnes, Harald Sneisen, Villy Valleraunet
450-040-Ivar Pettersen-B000.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B001.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B002.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B003.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B004.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B005.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-041-Kjell Dybvad-B000.jpgOversikt fra LandKjønnåsenNull2 menn speider nedover fossagårdene
450-041-Kjell Dybvad-B001.jpgOversikt fra LandHomla NessdammenNullStuper ut i Homla ved nesdammen.
450-041-Kjell Dybvad-B002.jpgOversikt fra LandSandfjæraNullSandfjæra med flyhangar og fly oppstilling. Bildet tatt fra kjellandhaugen. Smeplassen i forgrunnen, planunderbgangen. Fjæra sjø.
450-041-Kjell Dybvad-B003.jpg17. MaiSannanNullOpptog innover mot sannan
450-041-Kjell Dybvad-B004.jpgOversikt fra LandHaugenbakkenNullHaugenbakken opptog
450-041-Kjell Dybvad-B005.jpgGruppeLangstein1930 til 19393 musikanter fele, trekkspill, gitar, tromme Teltleir langstein
450-041-Kjell Dybvad-B007.jpgArbeidslivSannanNullDrosje skauge
450-041-Kjell Dybvad-B008.jpgOversikt fra LandHommelvik sentrumNullHommelvik sentrum militær
450-041-Kjell Dybvad-B009.jpgKrigsåreneStasjonsfjøraNullMillerkaia Rester av fly
450-041-Kjell Dybvad-B010.jpgOversikt fra LandDjupvasskaiaNullDjupvasskaia under bygging
450-041-Kjell Dybvad-B011.jpg17. MaiNullNullOpptog Plakat "Fyll er ikke fest"
450-041-Kjell Dybvad-B012.jpg17. MaiNullNullOpptog Innover sannan
450-041-Kjell Dybvad-B013.jpg17. MaiHaugenbakkenNullHaugenbakken Opptog
450-041-Kjell Dybvad-B014.jpgOversikt fra LandNullNullMobekken kulvert ved idrettsplassen. Brannstasjonen.
450-042-Arnold Pedersen-B000.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Helen Rose, Johnny Mobakken, karin i hommelvik på besøk i stasjonsgården. Oppstilt i hagen
450-042-Arnold Pedersen-B001.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Maj-Lis Hatland også på besøk i stasjonsgården i Hommelvik. Med sin rosa kjole og badminton rekkert i hånden. Den manuelle løftekranen på rampa for lessing av togvogner i bakgrunnen bak klesnor stattivet. Lysmastene på stasjonsområdet.
450-042-Arnold Pedersen-B002.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Karl Erik Mobakken og Ann Kristin Hatland i hagen ved stasjonsgårdene. Retning Nord.
450-042-Arnold Pedersen-B003.jpgBygningerStasjonsgårdene1960 til 1969Dame sittende på benken i inngangspartiet stasjonsgårdene
450-042-Arnold Pedersen-B004.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Arnold pedersen hjemme i stasjonsgårdene lener seg mot stakett gjerdet. Togvogner i bakgrunn retning Grønberg (vest)
450-042-Arnold Pedersen-B005.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Bjarne Mobakken i hagen stasjonsmester boligen jernbanevogn i bakgrunnen
450-042-Arnold Pedersen-B006.jpgPortrettJernbanegårdene1960 til 1969Hagen ved jernbanegårdene, Gunvor Mobakken og jente med rosa kjole. Jernbane vogner i bakgrunnen.
450-042-Arnold Pedersen-B007.jpgPortrettJernbanegårdene1960 til 1969Mann står mot stakettet i hagen jernbanegårdene. Togvogner i bakgrunnen. Djupvasskaia til venstre. Het i bakgrunnen Grønberg Tyskerbunkeren uten tak ved gule brakka
450-042-Arnold Pedersen-B008.jpgBygningerJernbanegårdene1960 til 1969Stasjonsbygningene mann sitter på verandaen h.side
450-042-Arnold Pedersen-B009.jpgBygningerJernbanegårdene1960 til 1969Jernbanegårdene mann sitter på verandaen
450-042-Arnold Pedersen-B010.jpgOversikt fra LandMoan1960 til 1969Stasjonsfjæra "Moan" Djupvass kaia, båt ligger ved kaia
450-042-Arnold Pedersen-B011.jpgOversikt fra LandGrønberg1960 til 1969Vinterbilde over Grønberg med blåhammeren. Djupvasskaia
450-042-Arnold Pedersen-B012.jpgOversikt fra LandNull1960 til 1969Vinter Bilde fra toppen solbakken mot sentrum. Hommelvik bruk, sandfjæra, bomman,
450-042-Arnold Pedersen-B013.jpgOversikt fra LandStasjonsfjæra1960 til 1969Stasjonsfjæra Millerkaia
450-042-Arnold Pedersen-B014.jpgOversikt fra LandStasjonsfjæra1960 til 1969Solnedgang i sort hvit over blåhammeren
450-042-Arnold Pedersen-B015.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969vinterbilde 6 unger ned mot stasjonsfjera
450-042-Arnold Pedersen-B016.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Vinter mot stasjonsfjæra tyskerbunkeren med tak. Solbakken i det fjerne. 7 unger
450-042-Arnold Pedersen-B017.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Barneflokk i hagen stasjonsbygningene. Foran f.v Kari Jacobsen, Gunn Ragnhild Pettersen «Lillegutt» Bogstrand, Gunn Bjerknes, Sølvi Bogstrand Bak f.v. Arnold Pedersen. Lasse Løvseth, Åge Pedersen, Steinar Pedersen, Gunn Eggen Info gitt av Liv Aksnes
450-042-Arnold Pedersen-B018.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Inne stasjonsgårdene, jente på trekkspill foran radioen.
450-042-Arnold Pedersen-B019.jpgBygningerStasjonsgårdene1960 til 1969Hagen stasjonsbygningene, bak f. v. Kjøpmann Ivar bye, hommelvik samvirkelag (manufaktur 2.etg)(Torggården) skimter Hommelvik skole mellom bygningene
450-042-Arnold Pedersen-B020.jpgGruppeStasjonsbygningene1960 til 1969Inne stasjonsbygningene, 4 damer i sofaen F.v. nn, nn, Gunvor Hammer, nn, nn,nn,nn
450-042-Arnold Pedersen-B021.jpgBygningerNull1960 til 1969Arne pettersen, Steinar Arnold, Åge, Per Eggen, Gunn Eggen, Magnhild
450-042-Arnold Pedersen-B022.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Astri Julie på besøk i Hommelvik
450-042-Arnold Pedersen-B023.jpgGruppeJernbanegårdene1960 til 1969Hagen i jernbanegårdene retning pakkuset (Kaffe rampa) Nye samvirkelaget er bygget. Krana på lasterampa 2 jenter og 2 gutter
450-042-Arnold Pedersen-B024.jpgSkoleNull1960 til 1969Arnolds klasse Første rekke fra venstreJanne Svedal ,Torill Pettersen, Siri Jakobsen,Gerd Nordstrand, Gunnar Kristiansen,Håkon Hanche Evensen,Kristian Slind,Karl Kristian Haugen.Andre rekke fra venstre Greta Flytlie,Toril Buaas,Kirsten Sjøtrø, Kjell Allan Westrum,nn,Gunnar Halstadtrø.Tredje rekke fra venstre LivSæter ,Inger Løveng,Jan Helge Lundberg,Torleif Hammer,Arne Krogstad,Arnold Pedersen og lærer Dagrun Gjervan
450-042-Arnold Pedersen-B025.jpgGruppeNull1960 til 1969Inne stasjonsgårdene
450-042-Arnold Pedersen-B026.jpgGruppeNull1960 til 1969Band "Los Amigos" 3 på gitar , en på saksofon og en på slagverk
450-042-Arnold Pedersen-B027.jpgGruppeNull1960 til 1969Band "Los Amigos" 3 på gitar , en på saksofon og en på slagverk
450-042-Arnold Pedersen-B028.jpgOversikt fra LandHommelvik sentrum1960 til 1969Postkort Oversik Hommelvik sentrum tatt fra "Klokkatihaugen" Idrettsplassen, folkets hus, hommelvik torg, herredshuset, Hommelvik skole, Hommelvik kirke, Hommelvik Bruk, Bruketskaia, Millerkaia, nygården, solbakken
450-042-Arnold Pedersen-B029.jpgSkoleFolkets hus1960 til 1969Skoleavsluttning bildet er tatt på trappa utenfor folkets hus Avgangsklasse født 1949 Rekke 1 f.v.: Ann Elise Brandslet, Torill Pettersen, Else Mari Berg, Siri Jakobsen, Per kalseth, Randi Lundberg, Bjørg Auran, Anne Berit Moan, Toril Buaas. Rekkke 2. f.v. Gunvor Hansen, Magnhild Haugen, Randi Nilsen, Greta Flytlie, Gerd Røsten, Gunn Egggen, Liv Stensaas, Unni Nielsen. Raekke 3 f.v.: Terje Sveian, Arne Krogstad, Kirsten Sjøtrø, Inger Løveng, Liv Sæter, Anne Bjerknes, Janne Svedal, Gunnar Halstadtrø. Rekke 4 f.v.: Hjalmar Petttersen, Kjell Allan Westum, Gunnar Kristiansen, Kristian Slind, Nils Aune, Håkon Hanke Evensen, Karl Cristian Haugen, Åge Moan, Harry Glørstad, Toralv Spets, Per Arnfinn Nilssen, Rekke 5 f.v.: Johnny Grande,Bjørn Lorvik, Thorleif Hammer, Kristian Nesbakk, Jan Helge Lundberg, Arnold Pedersen Lærer i midten foran er Per Kalsett
450-042-Arnold Pedersen-B030.jpgVelgNull1960 til 1969Klassetreff fra årgangen 1949 Lærer Per Kalset i midten
450-042-Arnold Pedersen-B031.jpgGruppeStasjonsgårdene1950 til 19594 jenter og 2 gutter ved stakett gjerdet i hagen i stasjonsgårdene. Togvogner i bakgrunnen.
450-042-Arnold Pedersen-B032.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 19692 jenter og 3 gutter sitter på rygstøet på benken i hagen stasjonsbygningene. Jernbanevogner i bakgrunnen. Tyskerbunkeren med tak i gakgrunnen. Til høyre er solbakken.
450-042-Arnold Pedersen-B033.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 19699 jenter og gutter sitter på benken i hagen stasjonsbygningene. Tog i bakgrunnen
450-042-Arnold Pedersen-B034.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Inngangsporten til stasjonsgården 2 herrer står og spiser is. Jernbanevogner i kakgrunnen.
450-042-Arnold Pedersen-B035.jpgGruppeJernganegårdene1960 til 1969Gunvor og Bjarne eg ein av gutan slapper av i hagen hjemme ved stasjonsbygningene. Bakgrunnet ene bonkersen på v.side av bomtrasseen ned til stasjonsfjæra.
450-042-Arnold Pedersen-B036.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Hjemme i stua. F.v.: Gunvor Hammer (f.Solem) (vennepar spilte mye kort sammen), Molfrid Nilsen (nabo), Kåre Hatland, Jorun Hattland. Med ryggen til ukjent
450-042-Arnold Pedersen-B037.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Hjemme naboer på kakebesøk. F.v. nn, Sølvi Bogstrand, NN (naboer)
450-042-Arnold Pedersen-B038.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Syngende dame med mikrofon på besøk
450-042-Arnold Pedersen-B039.jpgArbeidslivStasjonsfjæra1960 til 1969Drar opp båten på rulleskinnene opp til Naustet. Trebåt
450-042-Arnold Pedersen-B040.jpgGruppeStasjonsfjæra1960 til 1969Sittende på benken i stasjonsfjæra. F.v. Dagmar Pedersen, Karin, Arnold Pedersen, Rose Pedersen, Bk f.v. Jorun, Steinar Pedersen
450-042-Arnold Pedersen-B041.jpgGruppeStasjonsfjæra1960 til 1969På benken i stasjonsfjæra. Rolf Pedersen, Dagmar Pedersen og Rose Pedersen
450-042-Arnold Pedersen-B042.jpgBygningerJernbanegårdene1960 til 1969På trappa i jernbanegårdene. Arendalsbesøk i Hommelvik hos Gunvor og Bjarne Pedersen Navn?
450-042-Arnold Pedersen-B043.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Dette er ute i hagen til stasjonsgårdan. seks ungdommer sitter rundt et bord med platespiller og singelplater. 2 jenter og 4 gutter. Bak til venstre ser vi veggen til Bygården (Kjøpmann Ivar Bye), Hommelvik skole, Posthusgården (hvor Anne Berit Moan bodde), Samvirkelaget. "Klokkati haugen" helt bak. Bildet er tatt etter at gamle samvirkelaget med Borgården er revet. Dette åpnet opp for gata som er i dag. (kun samvirkelaget er igjen i dag, resten er revet.
450-042-Arnold Pedersen-B044.jpg17. MaiSentrum1960 til 196917 mai toget passering i sentrum. Bak ser vi gamle samvirkelaget med "Torggården" inneholdt trappen opp til manufakturen som lå i andre etasje, Hommelvik skole oppe til høyre. Arnold Pedersen i sentrum bærer sit norske flagg.
450-042-Arnold Pedersen-B045.jpgBegravelseHommelvik Kirke1960 til 1969Kan det være begravelsen til Rolf Pedersen. Del av Hommelvik Musikkorps spiller urenfor kirka, Ser ut til at det er Tor Halberg som står helt til høyre
450-042-Arnold Pedersen-B046.jpgGruppeNull1960 til 1969F.f.v. Dagmar og barna med Birger og Klara Lyng (banemester Stjørdal) Bak f.v. guttene Pedersen Sykler
450-042-Arnold Pedersen-B047.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Hjemme i stasjonsgårdene. Kari Stuevold og mannen, nn har ei datter som heter Åse Stuevold
450-042-Arnold Pedersen-B048.jpgGruppeSolemsgerenda i Selbustrand1960 til 1969Dette er fra en tur til "Stuggun" hjemmplassen til Gunvor Hammer (f.Solem) i solemsgrenda i Selbustrand. F.v. Rolf Pedersen, Gunvor Hammer, Hans Solem, Gurine Solem, Birger Hammer. Forran datteren Mary Hammer (g. Kjevik og bor på sjøsiden i Hommelvik)
450-042-Arnold Pedersen-B049.jpgOrganisasjonerHommelvik1960 til 1969Ap- møte i Hommelvik
450-042-Arnold Pedersen-B050.jpgGruppeStasjonsgårdan1960 til 1969Hjemme i stasjonsgårdene. Kåre spiller opp, Vier spiller med, Rose ser undrende på.
450-042-Arnold Pedersen-B051.jpg17. MaiTorget Hommelvik1960 til 196917. mai på Hommelvik Torg, manskoret synger forran bygningen "Arresten"
450-042-Arnold Pedersen-B052.jpg17. MaiNull1960 til 196917 mai. Ikke stedfestet.
450-043-M01-E6-B000.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Svartløftsbergan før skjeringen i fjellet Stykke ut i byggeperioden
450-043-M01-E6-B001.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Svartløftsbergan med skjeringen i fjellet 1. strekning til Hommelvik er ferdig
450-043-M01-E6-B002.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Høibyveien fra Karslystbakken med sommerfjøset før resturering og før E-6 utbyggingen. Høibydalen
450-043-M01-E6-B003.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Høibyveien fra Karslystbakken med sommerfjøset før resturering og Etter E-6 utbyggingen. Høibydalen
450-043-M01-E6-B004.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Høibyveien strekket før stien ned til hengbrua før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B005.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Høibyveien strekket før stien ned til hengbrua etter e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B006.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Sommerfjøsbakkan før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B007.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Sommerfjøsbakkan etter e-6 utbyggingen.
450-043-M01-E6-B008.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1960 til 1969Jordbruksveien opp sommerfjøsbakkan med Lunden til venstre. Oppe til høyre var det et grustak. Bildet er før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B009.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1980 til 1989Jordbruksveien opp sommerfjøsbakkan med Lunden til venstre. Oppe til høyre var det et grustak. Bildet er etter e-6 utbyggingen første etappe til Hommelvik
450-043-M01-E6-B010.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Jordbruksveien opp sommerfjøsbakkan med Lunden til venstre. Oppe til høyre var det et grustak. Bildet er før e-6 utbyggingen Vinterbilde
450-043-M01-E6-B011.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Jordbruksveien opp sommerfjøsbakkan med Lunden til venstre. Dette er under 2. del av utbyggingen. Tunnelmasse ble brukt til å fylle opp og matjorden ble lagt tilbake. Ny forbedret dyrkamark ble resultatet.
450-043-M01-E6-B012.JPGOversikt fra LandHøibyveien1990 til 1999Høybyveien opp mot bommen og "Bostad" husan før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B013.JPGOversikt fra LandHøibyveien1990 til 1999Høybyveien opp mot bommen etter e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B014.JPGOversikt fra LandHøibyveien1990 til 1999Høybyveien ned mot huset til Ola Wehn før e-6 utbyggingen. Dette huset gikk med under utbyggingen.
450-043-M01-E6-B015.JPGOversikt fra LandHøibyveien1990 til 1999Høybyveien ned mot huset til Ola Wehn sto etter e-6 utbyggingen. De små røde husene er også revet.
450-043-M01-E6-B016.JPGOversikt fra LandHøibyveien1990 til 1999Høibyvegen var stengt med bom også før ny E6 kom og endret landskapet. Her står den imidlertid åpen, like ved avkjørselen opp til Kulbotn som lå oppe til høyre for bildet. På 30- tallet flyttet Ragnfrid og Jørgen Bostad med sine 6 sønner inn i huset nedenfor bommen. De flyttet etter hvert ned på Sørnesset, men sønnen Ragnvald med familie bodde her til ca 1960 da de flyttet til Drammen. Deretter bodde familien Brevik her og til slutt Grethe og Bjørn Rygh som eide huset ved bommen fram til ny E6 trengte seg fram rundt 1990.
450-043-M01-E6-B017.JPGOversikt fra LandHøibyveien1990 til 1999Bostad husene er borte og ble en undergang og dertil parkering til turområdet ved bommen etter e-6 utbyggingen.
450-043-M01-E6-B018.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Øvre del av sommerfjøsbakkan, veien inn til grustaket før utbyggingen av e-6
450-043-M01-E6-B019.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Øvre del av sommerfjøsbakkan, Grustaket borte og fjellskeringen etter e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B020.JPGOversikt fra LandSvartløftsbergan1990 til 1999Svartløftsbergan mot "Litjmarka" før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B021.JPGOversikt fra LandSommerfjøsbakkan1990 til 1999Grustaket på toppen av Sommerfjøs bakkan før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B022.JPGOversikt fra LandBostadhusene1980 til 1989Bostad husene som gikk med under e-6 utbyggingen.
450-043-M01-E6-B023.JPGOversikt fra LandHøybyveien1990 til 1999Parkeringen ved Høybyveiens turområde nedenfor bommen. Etter e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B024.JPGOversikt fra LandBostadhusene1980 til 1989Bostad husene som gikk med under e-6 utbyggingen.
450-043-M01-E6-B025.JPGOversikt fra LandHøibyveien1990 til 1999Parkeringen ved Høybyveiens turområde nedenfor bommen. Etter e-6 utbyggingen. Opp Høibydalen
450-043-M01-E6-B026.JPGOversikt fra LandSvartløftsbergan1970 til 1979Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" før e-6 utbyggingen Vinterbilde
450-043-M01-E6-B027.JPGOversikt fra LandSvartløftsbergan1990 til 1999Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" under e-6 utbyggingen Høstbilde
450-043-M01-E6-B028.JPGOversikt fra LandSvartløftsbergan1990 til 1999Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" før e-6 utbyggingen Vinter bilde. Sandmarka og Haagenstad i det fjerne.
450-043-M01-E6-B029.JPGOversikt fra LandLunden1990 til 1999Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" under e-6 utbyggingen Vinter bilde. Sandmarka og Haagenstad i det fjerne.
450-043-M01-E6-B030.JPGOversikt fra LandLunden2000 til 2009Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" etter e-6 utbyggingen høst bilde. Sandmarka og Haagenstad i det fjerne.
450-044-M01-fjæra-B000.JPGOversikt fra LandBrukeskaiaNullBrukeskaia forfaller
450-044-M01-fjæra-B001.JPGOversikt fra LandBrukeskaiaNullBrukeskaia forfaller
450-044-M01-fjæra-B002.jpgBygningerBrukeskaia1940 til 1949Badeliv i Stasjonsfjæra Brukeskaia inntakt og i bruk fra 1949
450-044-M02-Kassern-B000.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B001.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B002.jpgUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kasern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B003.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B004.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B005.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B006.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann i "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B007.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann i "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B008.JPGBygningerKassern1960 til 1969 Kasern" som var en arbeiderbolig for arbeidere på Hommelvik Bruk. Når den ble satt opp er lit uviss. Men endte sine dager i flammenes rov den 11. februar 1970
450-044-M03-Oversikt-B000.JPGOversikt fra LandHommelvik1960 til 1969Hommelvik 17. mai 1960
450-044-M03-Oversikt-B001.JPGOversikt fra LandNessvegen1950 til 1959Fra hommelvik Nesvegen Bergskogen Marken Før ungdomsskolen i 1952
450-044-M03-Oversikt-B002.JPGOversikt fra LandSolbakkenNullSolbakken med Furan på Toppen Hommelvik Vestre og Hommelvik mellom i midten
450-044-M03-Oversikt-B003.JPGOversikt fra LandØvre Nesbakkan1970 til 1979Øvre Nesbakkan 1972
450-044-M03-Oversikt-B004.JPGOversikt fra LandNullNullHommelvik sentrum og innover sannan Hangarden Bruket lia i bakgrunnen Tatt fra Hesthuset
450-044-M03-Oversikt-B005.JPGOversikt fra LandNygårdsvoldsgataNullParti Hommelvik Johan Nygaardsvolds gate, Nessvegen, Bensinstasjonene, Wigumgården, Plankstablene på brukestomta Berghuset i midten på bildet bodde giveren av disse bildene, som er sønn av Fotografen Oskar Berg. (han var forøvrig meget god til å spille på sin "snekkersag og fiolinbue"
450-044-M03-Oversikt-B006.JPGOversikt fra LandMogjerdet1950 til 1959Parti Hommelvik Hommelvik skole, Realskolen, Barneskolen Nye samvirkelaget, Bygården, Jernbanetomta, millerkaia, bunkeren, jernbanevogner, Brukestomta, Folkets hus, Mogjerdet
450-044-M03-Oversikt-B007.JPGOversikt fra LandHommelvik Sentrum1980 til 1989Hommelvik sentrum og Bensinstasjonene Wigum 10. august 1980
450-044-M03-Oversikt-B008.JPGOversikt fra LandHommelvik sentrumNullHommelvik fra Grønberg ovenfor Brattalia
450-044-M03-Oversikt-B009.JPGOversikt fra LandSmeplassen1970 til 1979Bildet over nedre solbakken. Smeplassen sandfjære Fotball plassen fylt med Impregnerte strømstolper. Taket på "Sandlåven" under riving? Lysbildet er markert 1967, men hvis Sandlåven er under riving så var det i 1979. Sveian huset står som brann i 19xx Tåg på linja
450-044-M03-Oversikt-B010.JPGOversikt fra LandNull1960 til 1969Parti fra Hommelvika mot Nygårdsvols gata, Høyby Snekkerfabrikk, Idrettsplassen, Selbuvegen
450-044-M03-Oversikt-B011.JPGOversikt fra LandDjupvasskaia1980 til 1989Hommelvik Djupvasskaia fra Thoresenberget 10. mai 1981
450-044-M03-Oversikt-B012.JPGOversikt fra LandHommelvik1960 til 1969Hommelvik 17.mai 1960
450-044-M03-Oversikt-B013.JPGOversikt fra LandNullNullBerg, Hommelvik Kirke, Brukeskaia, Husene på brukestomta, Nygården, Smeplassen, Sandlåven, Hommelvik vestre, solbakken med Forbordsfjellet i bakgrunnen
450-044-M03-Oversikt-B014.JPGOversikt fra LandNull1960 til 1969Parti mot Lia Gartneriet lundlivegen Hommelvikhøgda Hommelvik Vestre Til venstre "Ottesen" Sandmark Vestre. ca 1960
450-044-M03-Oversikt-B015.JPGOversikt fra LandKorntrøberget1960 til 1969Korntrøberget våren 1967
450-044-M03-Oversikt-B016.JPGOversikt fra LandSvømmehallen1970 til 1979Parti fra Hommelvik over Hommelvik ungdomsskole. Idrettsbygget og svømmehallen under bygging. Mogjerdet, Folkets hus, Løfta
450-044-M03-Oversikt-B017.JPGOversikt fra LandNessvegen1970 til 1979Parti Hommelvik Nessvegen, Bergskogen, Hommelvik Kirke, Hommelvik Skole, Djupvasskaia, Strømheim
450-044-M03-Oversikt-B018.JPGOversikt fra LandGrønberg1960 til 1969Grønberg med nye sykehjemmeti 1968
450-044-M03-Oversikt-B019.JPGOversikt fra LandKjellandhaugenNullHommelvik vestre og Hommelvik Østre Kjellandhaugen og deler av lia. Nedre Solbakken Smeplassen
450-044-M03-Oversikt-B020.JPGUlykkerSkelstadmarka1960 til 1969Etter leirraset i Skjelstadmarka i 1962
450-044-M03-Oversikt-B021.JPGUlykkerHegra1950 til 1959Ras på Mellomriksveien Hegra 1957
450-044-M03-Oversikt-B022.JPGOversikt fra LandKorntrøberget1970 til 1979Korntrøberget Sandlåven, Sandfjæra, Nygaarden, Hommelvik Bruk, Hommelvikbukta Randi og Terje Nilsen bygger hus i 1979, grunnmuren.
450-044-M03-Oversikt-B023.JPGOversikt fra LandFagratunvegen1970 til 1979Fagratunvegen mot Nessvegen, Passerer huset til Eggen
450-044-M03-Oversikt-B024.JPGOversikt fra LandHommelvik1960 til 1969Parti Hommelvik Hommelvik skole, Realskolen, Barneskolen Nye samvirkelaget, Bygården, Jernbanetomta, millerkaia, bunkeren, jernbanevogner, Brukestomta, Folkets hus, Mogjerdet
450-044-M03-Oversikt-B025.JPGOversikt fra LandMogjerdetNullMogjerdet Ratvollan i bakgrunnen. 17. mai
450-044-M04-u-skolen-B000.JPGBygningerUngdomsskolen1970 til 1979Hommelvik Ungdomsskole Vinter 1979
450-044-M04-u-skolen-B001.JPGBygningerUngdomsskolen1970 til 1979Vinter i 1979
450-044-M04-u-skolen-B002.JPGArangemangUngdomsskolen1970 til 1979Ungdomskole og parkering av busser under turnstevnet i Hommelvik 26-27. mai 1979
450-044-M04-u-skolen-B003.JPGBygningerHommevik Ungdomsskole1970 til 1979Tidlig en vårdag i 1978. Hommelvik Ungdomsskole
450-044-M04-u-skolen-B004.JPGUlykkerHommelvik Ungdomsskole1970 til 1979Påsken i 1970. Vårløsningen førte med seg store vannansamlinger på ungdomsskolen som strømmet over nessvegen ned mot Homla. Vårflom
450-044-M04-u-skolen-B005.JPGBygningerSvømmehallen1970 til 1979Den nye svømmehall-bygget under oppføring i 1973 ved hommelvik ungdomsskole.
450-044-M05-Bygninger-B000.JPGBygningerGammelmarka1960 til 1969Gammelmarkka i 1967
450-044-M05-Bygninger-B001.JPGBygningerNesset1950 til 1959Gamlehjemmet på Nesset Høsten 1957
450-044-M05-Bygninger-B002.JPGOversikt fra LandSentrumNullKveldsbilde Hommelvik Skole Hommelvik kirke lyssatt fra Hesthuset
450-044-M05-Bygninger-B003.JPGBygningerKarslyst1960 til 1969Karslyst 1967
450-044-M05-Bygninger-B004.JPGBygningerIdrettens husNullRiving av Idrettens hus av Peder a.J. Pedersen med sin Brøyt X2 Peder A.J Pedersen til venstre og Einar Møller passerer
450-044-M05-Bygninger-B005.JPGBygningerDjupvasskaia1980 til 1989Over havna djupvasskaia hommelvik 10. mai 1986 (meget blast bilde)
450-044-M05-Bygninger-B006.jpgBygningerDjupvasskaia1980 til 1989Over havna djupvasskaia hommelvik 10. mai 1986
450-044-M05-Bygninger-B007.JPGBygningerBedehuset1950 til 1959Hommelvik Bedehus 15.09 1957
450-044-M06-Nygaardsvold-b000.JPGMarkeringStatue1950 til 1959Etter avdukingen av statue til minne om Johan Nygaardsvold 1. mai 1953
450-044-M07-17mai-B000.JPG17. MaiNessvegen1950 til 195917. Mai toget på tur fra Gamlehjemmet på Nesset. Passerer Berghuset. (her bodde giverenog fotografen av bildene)
450-044-M07-17mai-B001.JPGMusikkorpsetNessvegen1950 til 1959Guttemusikken langs Nessvegen i 17. mai 1955
450-044-M08-Riksvei50-B000.JPGOversikt fra LandGjevingåsen1930 til 1939Gjevingåsen 1949 Riksvei 50
450-044-M08-Riksvei50-B001.jpgOversikt fra LandGjevingåsen1940 til 1949Gjevingåsen 1949 Riksvei 50
450-044-M09-Arbeidsliv-B000.JPGBåterTrondheim1950 til 1959Negrer pusser turistskipet "Coronia" på havna i Trondheim 1953
450-045-Hulaas-B000.JPGPortrettNull1910 til 1919tre gutter en sittende på ovn, en sittende på en stol, en står vedsiden av. Birger Hulaas f. 23.04.1898 døde 1970
450-045-Hulaas-B001.JPGPortrettNullNull2 gutter en sittende på en stol og den andre står bak. Stående: Birger Hulaas
450-045-Hulaas-B002.JPGPortrettNullNullJente og en gutt stående mot en vegg. Ukjent
450-045-Hulaas-B003.JPGPortrettNullNullJente sittende på stol med en gutt i matrosdress ved siden av. Ukjent
450-045-Hulaas-B004.JPGGruppeNullNullSittende rundt kaffebordet i stua Hulaasgården bilder på veggen, oljelampe, dør, finstasen. F. v: Hanna Hulaas, Sigurd Lindboe, Henrik Hulaas, nn, Jacob Hulaas
450-045-Hulaas-B005.JPGGruppeHulaasgårdenNullHenrik og Hanna Hulaas sittende i hver sin stol i stua, bilder på veggen, forran vinduet
450-045-Hulaas-B006.JPGPortrettNullNullBirger Hulaas
450-045-Hulaas-B007.JPGGruppeHulaasgårdenNullBildet er tatt i Hulaasgården. Jacob Hulaas med familie Bak f.v: Hulda Pettersen, Asta Hulaas Hansen, Mikal Pedersen, Harda Pedersen(f.Hulaas) med datteren Ragnhild, Henrik Hulaas. Forran f.v: Jacob Hulaas sen. med dattersønn Gudmund Pedersen, Ingeborg Hulaas, Jacob Hulaas jun, Hanna Hulaas og datteren Lucie.
450-045-Hulaas-B008.JPGGruppeSolligårdenNullBak på bildet. Gitt av Hulaas? Bildetet er fra Solligården? 2 damer med en gutt imellom seg forran døren med blomsterbue inn til huset.
450-045-Hulaas-B009.JPGMarkeringSolli1940 til 1949Bursdag feiring Hanna Hulaas. samme blomster som 450-045-Hulaas-B010 1. rekke f.v: Borghild Krogen, Rosvold?, Janne Hulaas, Hanna Hulaas, Jacob Hulaas, Asta Hulaas Hansen, Helga Volden. 2.Rekke f.v: Martha Dahl, Sigurd Lindboe, Fredrikke Lindboe, Ingeborg Pedersen, Astrid Pedersen, Gudmund Pedersen, Hulda Viken, Johan Viken, Karen Råen, nn Råen, Magdalena Bragstad, Ola Sneisen, Gudrun Sneisen, Oskar Bragstad
450-045-Hulaas-B010.JPGMarkeringHjemme1940 til 1949Hanna Hulaas f. 30.08.1872 pikenavn Laugen. gift med Henrik Hulaas f. 30.11.1869 Muligens hennes 75- årsdag 1947 eller 80-års dag 1952 Sittende ved bordet dekt med blomster, forran står en pyntet stol med en blomsterdekarsjon. Bilder på veggene.
450-045-Hulaas-B011.JPGPortrettNull1910 til 1919Nikolai Hulaas f. 04.02.1891 utvandret til USA. Orginal hilsen. Sendt til bror Jacob ? På baksiden: Kjære lesere! Sender dig et billede som jeg tok l?? i høst. Det er ikke godt, men fortiden det
450-045-Hulaas-B012.JPGDokumentNull1910 til 1919Baksiden av bildet Nicolai Hulaas
450-045-Hulaas-B013.JPGGruppeSneisenNull1.rekke f.v: Tor Hulaas Hansen, Helga Volden (f.Sneisen), Helge Hansen (Helgas sønn), Kristen T. Sneisen, Ruth Berg (f.Hansen), Aina Pedersen (f. Pettersen) (Marie's datter), Marry Sneisen (f.Thorshaug, Signe Jøssås, Harald Hansen. 2. rekke f. v: Henrik Hulaas, Ragna Sneisen (f.Hulaas), Marie Pettersen (f.Hulaas). 3.rekke f.v: Harda Pedersen (f. Hulaas), Mikael Pedersen, Ingeborg Pedersen, Ragnhild Sæther (f.Thorshaug), Hulda Viken (f.Pettersen), Asta Hansen (f.Hulaas), Hanna Hulaas (f.Laugen), Oline Thorshaug (f.Hulaas).
450-045-Hulaas-B014.JPGGruppeSneisen1950 til 1959Familiebilde tatt i 1958. Sneisen "frammer" gnr 75/1 fra v: Mary Sneisen, Eli Sneisen, Jakob Sneisen og Roald Sneisen
450-045-Hulaas-B015.JPGMarkeringSneisen1950 til 1959Bildet mest sannsynlig tatt på Marie Pettersens 80-årsdag i 1955. 1. Asta Hansen, 2, Hanna Hulaas, 3 Hulda Viken, 4 Marie Pettersen, 5 Aina Pedersen, 6 ukjent, 7 Magdalena Brakstad, 8 Oskar Brakstad, 9 Hjørdis Sneisen, 10 Jakob Hulaas, 11 Alma Thorshaug, 12 Johan Viken, Mary Sneisen, 14 Gudmund Pedersen, 15 Tora Sneisen, 16 Sigurd Lindbo, 17 Borghild Krogen, 18 Astid Pedersen, 19 Gudrun Raaen, 20 Ingeborg Pedersen, 21 Helga Volden, 22 Fredrika Lindboe, 23 Martha Dahl, 24 Janne Hulaas, 25 Torleif Sneisen, 26 Ragnhild Sæther, 27 Harald Krogen, 28 Sverre Thorshaug.
450-045-Hulaas-B016.JPGDokumentSneisen1950 til 1959Bildet mest sannsynlig tatt på Marie Pettersens 80-årsdag i 1955. 1. Asta Hansen, 2, Hanna Hulaas, 3 Hulda Viken, 4 Marie Pettersen, 5 Aina Pedersen, 6 ukjent, 7 Magdalena Brakstad, 8 Oskar Brakstad, 9 Hjørdis Sneisen, 10 Jakob Hulaas, 11 Alma Thorshaug, 12 Johan Viken, Mary Sneisen, 14 Gudmund Pedersen, 15 Tora Sneisen, 16 Sigurd Lindbo, 17 Borghild Krogen, 18 Astid Pedersen, 19 Gudrun Raaen, 20 Ingeborg Pedersen, 21 Helga Volden, 22 Fredrika Lindboe, 23 Martha Dahl, 24 Janne Hulaas, 25 Torleif Sneisen, 26 Ragnhild Sæther, 27 Harald Krogen, 28 Sverre Thorshaug.
450-046-M01-B000.jpgJordbrukFotaNullHerman Sveian i "Fota" hadde ikke hest, men det fantes en råd. Han spente like godt kua forran vognen til å dra lasset. Man må jobbe for føden.
450-046-M01-B001.jpgPortrettNullNullHerman Sveian som musikker med sin uniform
450-046-M01-B002.jpgEtterkrigsdageneHommelvik StasjonNullFrigsfangene kommer hjem
450-046-M01-B003.jpgPortrettFotaNullHermann Sveian. Hermann var gårdbruker i "Fota" og dyktig feolinmaker. Hans arbeidstegninger og utstyr er utstilt på Jakobsli Museum.
450-047-M01-Oversikt-B000.jpgOversikt fra LandNull1960 til 1969Info fra Lars Otto på FB Dette bildet tror jeg må være tatt tidlig på 60 tallet. Fremst ser vi Eidem gården med trappa og inngangen til frisør Odd Martinussen. Bak ser vi tårngården, Håvard Renanger hvor min far Odd Berg drev fargehandel. Kanskje noen som kjenner seg igjen i ferd med å parkere sykkelen for å inn å handle? Her står tårnet med veranda under omtrent slik som det var da det ble bygget i 1898. Dessverre var det den gang vanskelig med taktekking når det ble slike kroker og kriker som tårnet hadde, og dette medførte at det hadde vært vannlekkasjer. Husker selv at det sto bøtter og spann i tårnet som samlet opp lekkasjene. Men lekkasjene hadde ført til så store råteskader at det var frykt for at det skulle ramle ned, og økonomien var nok ikke tilstrekkelig til å bygge nytt. Derfor ble tårnet revet, jeg tror det måtte være ca 1964. I dag finns det så my bra byggemateriale så det skulle være morsomt å se det bygget opp igjen Håvard Renanger Det stemmer Håvard Renanger, ble bygd et ark på taket der hvor tårnet sto og slik står det i dag. Tegnet og bygd av Roger Snustad "Tårngården" "Pettersengården"
450-047-M01-Oversikt-B001.jpgOversikt fra LandTårngården1960 til 1969Info fra Lars Otto på FB Dette bildet tror jeg må være tatt tidlig på 60 tallet. Fremst ser vi Eidem gården med trappa og inngangen til frisør Odd Martinussen. Bak ser vi tårngården, Håvard Renanger hvor min far Odd Berg drev fargehandel. Kanskje noen som kjenner seg igjen i ferd med å parkere sykkelen for å inn å handle? Her står tårnet med veranda under omtrent slik som det var da det ble bygget i 1898. Dessverre var det den gang vanskelig med taktekking når det ble slike kroker og kriker som tårnet hadde, og dette medførte at det hadde vært vannlekkasjer. Husker selv at det sto bøtter og spann i tårnet som samlet opp lekkasjene. Men lekkasjene hadde ført til så store råteskader at det var frykt for at det skulle ramle ned, og økonomien var nok ikke tilstrekkelig til å bygge nytt. Derfor ble tårnet revet, jeg tror det måtte være ca 1964. I dag finns det så my bra byggemateriale så det skulle være morsomt å se det bygget opp igjen Håvard Renanger Det stemmer Håvard Renanger, ble bygd et ark på taket der hvor tårnet sto og slik står det i dag. Tegnet og bygd av Roger Snustad "Tårngården" "Pettersengården"
450-048-Johan P. Wigum-B000.jpgBygningerWigum1950 til 1959Hommelvik shell stasjon, Wigumhuset, Enslig mann på sykkel langs riksvei 50. Bensinpumper
450-048-Johan P. Wigum-B001.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet til Wigum Fra venstre Bjarne Wigum og Johan Petter Wigum i lagerfrakk til høyre Per evjen drev vekstedet en periode på 70 tallet
450-048-Johan P. Wigum-B002.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet til Wigum Fra venstre Bjarne Wigum og Johan Petter Wigum i lagerfrakk til høyre Per evjen drev vekstedet en periode på 700 tallet
450-048-Johan P. Wigum-B003.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet til Wigum Fra venstre Bjarne Wigum og Johan Petter Wigum i lagerfrakk til høyre Per evjen drev vekstedet en periode på 70 tallet
450-048-Johan P. Wigum-B004.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet til Wigum Fra venstre Bjarne Wigum og Johan Petter Wigum i lagerfrakk til høyre Per evjen drev vekstedet en periode på 60 tallet
450-048-Johan P. Wigum-B005.jpgArbeidslivWigumhuset1950 til 1959J.P. Wigum sin WW pick-up firmabil "FIAT TRAKTORER" Fiat traktor utstilt forran wigumgården
450-048-Johan P. Wigum-B006.jpgArbeidslivVerksted1950 til 1959Bjarne Wigum borrer stort hull i en metallplate. "Progress" gulvmodell borrmaskin med automatisk mating
450-048-Johan P. Wigum-B007.jpgArbeidslivVerkstedet1950 til 1959Bjarne Wigum borrer stort hull i en metallplate. "Progress" gulvmodell borrmaskin med automatisk mating
450-048-Johan P. Wigum-B008.jpgArbeidslivVerkstedhallen1950 til 1959Verkstedet. Konstruksjon av gravemaskin bommen. Hydralisk ventilstyring. Bjarne Wigum bak til Høyre
450-048-Johan P. Wigum-B009.jpgArbeidslivNorol1980 til 1989Norol stasonen Bensinstasjon Verksted Butikk Bensinpumper
450-048-Johan P. Wigum-B010.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Bilverksted Wigum. (trolig i Per Kato Evjen tiden)
450-048-Johan P. Wigum-B011.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet. Verkstedhallen
450-048-Johan P. Wigum-B012.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Bilverksted Verkstedhallen løftebukk
450-048-Johan P. Wigum-B013.jpgArbeidslivVerkstedhall1950 til 1959Bilverksted løftebukk Rallybilen til Per kato Evjen
450-048-Johan P. Wigum-B014.jpgArbeidslivVerkstedhall1950 til 1959Bilverksted Løftebukken nede. Rød Ford Escort i front
450-048-Johan P. Wigum-B015.jpgArbeidslivStatoil1990 til 1999Statoil Stasjon
450-048-Johan P. Wigum-B016.jpgBygningerWigumbygget1950 til 1959Norol Bilverksted butikk Wigumbygget
450-048-Johan P. Wigum-B017.jpgKjøretøyWigumhuset1950 til 1959Fiat Traktor med Frontlaster laget av "Wigums"
450-048-Johan P. Wigum-B018.jpgKjøretøyButikk1950 til 1959Traktorer på rekke og rad utenfor butikken. Fiat Traktorer av ulike typer 4 traktorer
450-048-Johan P. Wigum-B019.jpgKjøretøyUtstilling1950 til 1959Traktorutstilling "Fiat J.P.Wigum" Johan P. Wigum på traktoren til høyre
450-048-Johan P. Wigum-B020.jpgArbeidslivSteinknuser1950 til 1959Steinknusing Klar for levering fra v. Bjarne Wigum, Johan P..Wigum
450-048-Johan P. Wigum-B021.jpgArbeidslivSteinknuser1950 til 1959Steinknusing Klar for levering fra v. Bjarne Wigum, Johan P..Wigum
450-048-Johan P. Wigum-B022.jpgArbeidslivButikken1950 til 1959Steinknuser F.V. Bjarne Wigum, NN, Johan P. Wigum
450-048-Johan P. Wigum-B023.jpgKjøretøyButikk1950 til 1959Foran butikken 3 fiat traktorer for salg i ulik størrelse og utstyr.
450-048-Johan P. Wigum-B024.jpgArbeidslivButikken1950 til 1959Vel utstyrt traktor med gravemaskin, boggi for belter. Trolig levering
450-048-Johan P. Wigum-B025.jpgKjøretøyWigumhuset1950 til 1959Fiat 411R med frontskjer og boggi. Frontenhet laget av Wigums
450-048-Johan P. Wigum-B026.jpgKjøretøyWigumhuset1950 til 1959Truck klar for levering
450-048-Johan P. Wigum-B027.jpgArbeidslivButikken1950 til 1959Mopeder klar for salg. En Puk i fronten med pedaler for å kjelpe til i motbakkene når motoren ble for svak.I bakre rekke ser vi 2 skutere
450-048-Johan P. Wigum-B029.jpgKjøretøyButikken1950 til 1959Vinter nedsnødd forran butikken
450-048-Johan P. Wigum-B030.jpgArbeidslivJernbanen1950 til 1959Store snømengder på jernbanen, Snøfresen ifull sving for å åpne sporet.
450-048-Johan P. Wigum-B031.jpgBygningerWigumhuset1950 til 1959Wigumhuset tatt fra "Reina" på baksiden
450-048-Johan P. Wigum-B032.jpgBygningerWigumhuset1950 til 1959Inngangen på baksiden, Verkstedhallen i bakgrunnen.
450-048-Johan P. Wigum-B033.jpgKjøretøyNull1950 til 1959Ungdommer og arbeidere ved en WW pickup 6 ungdommer. Jernbanebygg i bakgrunnen
450-048-Johan P. Wigum-B034.jpgArbeidslivNull1950 til 1959Arbeidere på verkstedet
450-048-Johan P. Wigum-B035.jpgArbeidslivNull1950 til 1959Fiat traktormed gravemaskin og boggi Lasteramme forran. På traktoren, NN Sittende forran f.v. Bjarne Wigum, NN
450-048-Johan P. Wigum-B036.jpgGruppeNull1950 til 1959Familiebildet med hund ved trappa forran butikken. Brobakhuset i bakgrunnen ? Herre i uniform.
450-048-Johan P. Wigum-B038.jpgArbeidslivNull1960 til 1969Steinknuser i bakgrunnen, 2 herrer i hagen ved Wigumhuset
450-048-Johan P. Wigum-B040.jpgBygningerBP stasjon1950 til 1959BP Bensinstasjon Brukestomta i bakgrunnen. Huset til Leif Brobakk som hadde en finger innenfor BP Ble Norol, Statoil til den ble lagt ned.
450-048-Johan P. Wigum-B041.jpgBygningerWigumhuset1950 til 1959Wigumhuset forran butikken. Lastebil, motorsykkel, Før bensinstasjonen ble bygget.
450-048-Johan P. Wigum-B042.jpgBygningerWigumhuset1950 til 1959Wigumhuset på baksiden før verkstedutvidelsen.
450-048-Johan P. Wigum-B043.jpgBygningerShellstasjon1950 til 1959Wigumhuset med shell stasjonen i front. Før hus ble revet for å giplass til BP stasjonen.
450-048-Johan P. Wigum-B044.jpgBygningerSentrum1950 til 1959Hommelvik sentrum med stasjonsgårdene til Høyre
450-048-Johan P. Wigum-B045.jpgBygningerSentrum1950 til 1959Sentrum. På v.side Bygården, Samvirkelaget, Meieriet På H. Side stasjonsgårdene, rampa, stasjonen Gjerdet ned mot stasjonsområdet.
450-048-Johan P. Wigum-B046.jpgBygningerNull1950 til 1959Shell stasjonen Postkort av svedahl Mann på sykkel.
450-048-Johan P. Wigum-B047.jpgArbeidslivBP Stasjon1960 til 1969BP Stasjonen Campingvogn Bensin Super og 2-takt blander for bensin til mopeder o.l. Legg merke til mannen mellom pumpene som fylte bensin for kundene og vasket rutene hvis skitten. Drosjeeier Kristian Haugen med Chevrolet. Det er Karl Christian som står ved siden av sin bestefar. Haugen kjørte Chevrolet. Bildet henger også på kafe Homla
450-048-Johan P. Wigum-B048.jpgKjøretøyLastebil1960 til 1969Lastebil u-24341
450-048-Johan P. Wigum-B049.jpgArbeidslivPresse2010 til 2019Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B050.jpgArbeidslivPresse2010 til 2019Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B051.jpgArbeidslivPresse1950 til 1959Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B052.jpgArbeidslivPresse1950 til 1959Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B053.jpgArbeidslivPresse1950 til 1959Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B054.jpgKjøretøybuldoser1970 til 1979Bjarne Wigum kjører Cat buldoser
450-31-Brynulf Fossum-B000.jpgSpeidernNullNulltre Speidergutter. Olaf
450-31-Brynulf Fossum-B001.jpgSamvirkelagetTaket av SamvirkelagetNullArbeidsgjengen på taket under byggingen av samvirkelaget. 14 herrer sittende på Takkonstruksjonen. Postkort
450-31-Brynulf Fossum-B002.jpgSamvirkelagetSneishauganNullBygging av samvikelaget på sneishaugan. Mostadmark samvirkelag.
450-31-Brynulf Fossum-B003.jpgGruppeNullNullSkøyteaktivitet på en innsjø. ni gutter og jenter i en velfortjent hvilepause for trøtte ankler. Sittende i skogholtet. en med en hund i forgrunnen. (sjefer) Skruskøyter og pansere uten sko.
450-31-Brynulf Fossum-B004.jpgBygningerSkolestueNullSkolestua i mostadmark. Mor, bjarne og Brit . Signert BritForsklund
450-31-Brynulf Fossum-B006.jpgSamvirkelagetMostadmark1950 til 1959Mostadmark samvirkelag. (det første) 6.februar 1958 Bygning.
450-31-Brynulf Fossum-B007.jpgBygningerNull1930 til 1939Wåganhuset under bygging. oktober 1930 (forretninger).
450-31-Brynulf Fossum-B008.jpgKlassebildeNullNullSkolen 1930. Alle barna oppstilt i skoletrappa med læreren på verandaen. Vinterhalvåret 1.rekke f.v.. Brit, 2. Rekke f.v. Bjørg, Jenny, Karen, 3. Rekke f.v. Kristine, Anne, Bjørg 4, rekke og Helge, Henrik, Trond, Ola, Ola, Ole, Arvid, Odd, Henrik Annaus og læreren
450-31-Brynulf Fossum-B009.jpgGruppeGruppeboldeNullGruppebilde av barn 10 gutter og jenter.2.r.f.v: Asbjørn Jøssås.
450-31-Brynulf Fossum-B010.jpgGruppeUtfluktNullUtflukt på en skogstur. Mer info under samme bilde P33-M00-B007 Se også P33-M00-B034.jpg (samme bildet, men annen fotograf, byttet)
450-31-Brynulf Fossum-B011.jpgGruppeNullNullUtflukt på en skogstur. Mer info under samme bilde P33-M00-B034.jpg Se også P33-M00-B007.jpg (samme bildet, men annen fotograf, byttet)
450-31-Brynulf Fossum-B012.jpgGruppeFestlig lagNullFem herrer i festlig lag. Parafinlampe i taket.T.h.: John Stokkbak
450-31-Brynulf Fossum-B013.jpgBygningerHommelvik1920 til 1929Mønsås på Samvirkelags-gården. Torggården. 1927 1928 Bildet viser takkonstruksjon og fundamentet til Tårnavslutningen. Norske flagg vaier i vinden. Hommelvik bruk sine lagerbygg i bakgrunnen Bildet er et postkort Thorvald Fossum til høyre. Anders Halstadtrø ?
450-31-Brynulf Fossum-B015.jpgGruppeNullNullfem herrer på skitur. Vennafjellet?
450-31-Brynulf Fossum-B016.jpgGruppeNullNullfem herrer og en gutt og en jente foran hytteveggen. Vinterbilde.
450-31-Brynulf Fossum-B017.jpgArbeidslivNull1930 til 1939Lastebil med bygningsmaterialer. Stroppet og lastet slik at man fikk med seg det meste. Iver Snustad. Materialtransport Sjåfør Iver Snustad har utnyttet lastebilen maksimalt. Bildet er tatt i midten av 1930-åra.
450-31-Brynulf Fossum-B018.jpgBegravelseNullNullLite info ser ut til at det er en begravelse.
450-31-Brynulf Fossum-B019.jpgGruppeNullNullFire herrer og fem jenter på utflukt i naturen. sittende i en gruppe.
450-31-Brynulf Fossum-B020.jpgArbeidslivNull1930 til 1939Ni arbeidskarer flytter og bryter stein ved hjelp av "Spill" Heisebukk. også kalt "Stubbbryter" Her kan man løfte tunge steiner opp på en jaernbane tralle og fraktes til en eller annen tipp. T. Fossum er på bildet og er fra 1933.
500-515-Orange_Album-B000.JPGAlbumBuås1930 til 1939Forsiden på albumen
500-515-Orange_Album-B001.JPGAlbumBuåsli1930 til 19391. Småbruket "Buåslia" ved Selbuvegen. 2. Bygging av uthus til Buåslia. 3. Fossasetra m/uthus for ved, stall, do låve i bakgrunnen kufjøset. 4. Småbruket "Stokbakken" (i bakgrunnen Trøbakken)
500-515-Orange_Album-B002.JPGAlbumFossen1930 til 19391. Fossli (eier Iver Fossen) i bakgrunn Småbruket "Dølan" (eier Olaf Engan) 2. Bakken skole. Ørengården i bakgrunnen. 3. Elva Homla. Ovenfor Bakken skole og Bakken bedehus. Bildet er tatt ved Skaugbrua 4. Sandbekkvatnet
500-515-Orange_Album-B003.JPGAlbumFossen1930 til 19391. Johan E. Fossen på tur oppover Fisktjønndalen. 2. Olaf Larsen i Bakkmarka. Bakktjønna i bakgrunnen. 3. I godt lag nn, nn, Olaf Larsen(trekkspill), Ole Fosli, Arne Fossen, Jon Sæter, nn 4. Gutta på tur: Johan E., Johan I, og Jon Fossen.
500-515-Orange_Album-B004.JPGAlbumJervfjellet1930 til 1939Bilder fra Jervfjellet. 1. 2. Rast i skiløypa, Bakerst f.v. Morten Trøbak, .Halseth, Foran f.v Olaf Larsen.
500-515-Orange_Album-B005.JPGAlbumJervfjellet1930 til 1939Jervfjellet. 1. Rast i Fjelldalen: Olaf Larsen, Gudrun Fossen, nn 2. Flere skiløpere: Johan E.,Einar og Jan Fossen 3. Olaf Larsen, I.Svedal, nn, og Arne Wullum. Ved Fosslivollen (Setervolden tilhører Iver Fossen)
500-515-Orange_Album-B006.JPGAlbumVariabelt1930 til 19391. Lars Buåsli og (Vår) 2. Olaug Solli på skitur. 3. Arnt Fossen og Olaf Larsen på skitur. 4. Johan J. Fossen (Helgekledd festkledd)
500-515-Orange_Album-B007.JPGAlbumFossen1930 til 19391. Jente ungdom. 2. Ungdommer sittende på trappa(søndagskledd): Arne fossen, Manuel Bakmark, Jon Fossen. 3. Arne Fossen, Olaf Larsen, Hjalmar Lundberg og Kristen Engan. Fotografert utenfor Fossen gården. På andre sida av Homla ser vi husene i Dølan. 4. Olaf Larsen
500-515-Orange_Album-B008.JPGAlbumFossasetra1930 til 1939Fossåsetra 1 og 3 Buåsli 4 1. Setra Iver Fossen med en av gårdshestene 2. Hest på vei. Ukjent kusk. 3. "Flere år senere": Foran f.v. Gjertrud(Fossen) Starvik, Thoresen, Nikolai Fossli, Harald Fossen. På benken: Jonetta Fossen, Jonetta(Fossen) Storvik, Iver Fossen, xx. Bak benken: Kristine Fossen, Jon Sæter, Johannes Storvik, Inga Jørgine Fossen, Arne Fossen, Gunvor Fossen 4. Potetopptaking ved Buåslia. Gutt Nikolai Fossli med hest, Kaffepause. Far, Sigrid Fossli, x, Othelie Fossli, Kristine Larsen. Gårdbruker Lars Buåsli står bakerst.
500-515-Orange_Album-B009.JPGAlbumFisketur1930 til 19391. Johan E. Fossen på fisketur/ båttur 2. Båten far unge karer. 3. Johan E og Jan Fossen på fisketur 4. Johan E i Adams drakt prøver fiskelykken. 5. Bildet er tatt fra gården Fossen(Fam). Dølafossen (storfossen). Dølan gård på andre siden av Homla.
500-515-Orange_Album-B010.JPGAlbumFossen1930 til 19391. Bildet er tatt fra Fossen gård(fam) Fra v. Manuel Bakmark, Arne Fossen, Trygve Østerås m/gutt på fanget, Hjalmar Lundberg M/sønnen Gergard på fanget, Kristen Engan m/Marit Lundberg på fanget, Jonetta(Netta) Fossen Lundberg. 2. Sykkeltur over Øifjellet x og Olaf Larsen 3. 4 mann på rotur. 4. Søndagskledde karer fra v.: Arne Fossen, x, x,
500-515-Orange_Album-B011.JPGAlbumBuås1930 til 1939Buås 1. Ung mann henter vann fra brønnen 2. Hestene Ruggen og Svarten i 2 spann pløyer. 3. Høner 4. Mann m/bart
500-515-Orange_Album-B012.JPGAlbumSolemsåsen1930 til 1939Solemsåsen. 1. Anders Løvset 2. Olaf Larsen 3. Olaf Larsen, Kåre Sneisen, x Kringhaug, x. Oskar Sandmark, x Kringhaug?, x 4. Lars Buåsli, ung gutt og Olaf Larsen.
500-515-Orange_Album-B013.JPGAlbumSolemsåsen1930 til 1939Stafettrenn på Solemsåsen i 1939 1. Olaf Larsen(lag4) starter av gårde og kringhaug er ferdig med sitt løp. 2. Kafferast x, x, x, Olaf Larsen, jenta foran er Olaug Engan 3. Olaf Larsen, Johannes Storvik og Lars Buåsli 4. Arne Fossen, Jon Fossen, Manuel Bakmark, Arnt Fossen og Johan e. Fossen
500-515-Orange_Album-B014.JPGAlbumOslo1930 til 1939Biltur fra en tur til Oslo 1.Slottet På Hue Bygsøy Arne Fossen 2. Forsvaret Stjørdalselva 3. Forsvaret Stjørdalselva i sammenbygd båt for transport 4. Mann i uniform.
500-515-Orange_Album-B015.JPGAlbumBlanding1930 til 1939Ingen info rundt bildene
500-515-Orange_Album-B016.JPGAlbumSkjettenbuåsen1930 til 19391. Fra Skettenbuåsen (hytta til Esten Fossen). Fra v. Jon Fossen, Johannes Storvik, Gjertrud Fossen, Jonetta(fossen) Storvik, Arnt Fossen, Netta(Fossen) Lundberg, Rakel (pettersen) Fossen, x, x, Hjalmar Lundberg. Foran Sigvart Sivertsen 2. Skettenbuåsen: Hjalmar Lundberg ordner med ski. 3. Skettenbuåsen ligger ovenfor Bostadvollbakken og Fossa setra. 4 Skiløpere
500-515-Orange_Album-B017.JPGAlbumJervfjellet1930 til 19391. 2. Skiløpere fra Skettenbuåsen og Jervfjellet 3, 4.
500-515-Orange_Album-B018.JPGAlbumJervfjellet1930 til 19391. Kafferast på Jervfjellet. Fjelldalen: Bakfra, Arnt Fossen, Rakel p. Fossen, Kjellrun 2. Bildet tatt forfra: Arnt Fossen, Kjellrun W. Fossen. Rakelp. Fossen, Johan e. Fossen, Martin Øren, x 3. Rakel(Pettersen) Fossen, Arnt Fossen Kjellrun(Wuttdre) Fossen 4. Rakel(Pettersen) Fossen, Arnt Fossen Kjellrun(Wuttdre) Fossen, Olaf Larsen. Fotografer Olaf Larsen og Johan E. Fossen.
500-515-Orange_Album-B019.JPGAlbumVinterbilder1930 til 19391. Vinterbilder/skitur Jon Fossen og Manuell Bakmark 2. x, x, Olaug(Solli) Svedal, Jon Sæter, x, x 3. x (voksen dame). 4. Jon Sæther, Henny(Johanson) Nilsen, Sigurd Kristiansen. 5. Rakel(Pettersen) Fossen
500-515-Orange_Album-B020.JPGAlbumVinterbilde1930 til 19391. Andreas Løvsth, Sigurd Kristiansen og x. 2. Arne Wullum, xx Svedal, x, x, x, 3. x, Olaf Larsen 4. UKJENT
500-515-Orange_Album-B021.JPGAlbumVedarbeid1930 til 19391. Ei lita jente sitter på gjerdet. 2. Olaf Larsen, Arne Fossen, Manuel Bakmark, Martin Haugan 3. Slåttonna er her 4. Ved arbeid. På traktor Manuel Bakmark, x, x, x, Johan E.Fossen, einar Fossen og Gustav Fossen.
500-515-Orange_Album-B022.JPGAlbumSkogsarbeid1930 til 19391. Arne Fossen, Lars Buåsli 2. Arnt Fossen med hesten Guri 3. Olaf Larsen, Lars Buåsli, Arne Fossen og x (Kusken med bart og skjermlue)
500-515-Orange_Album-B023.JPGAlbumTømmerhogst1930 til 1939Skogsarbeid 1. Hestene tar pause (3 hester med støtting og en uten) 2. Hester og skogsarbeidere 3. x, Olaf Larsen, x 4. Kvessing av sagbladet (enkel "svandsen") Kvasst utstyr var halve jobben.
500-515-Orange_Album-B024.JPGAlbumTurbilder Finstas1930 til 19391. Arne Fossen på tur. 2. Gruppebilde: Manuel Bakmark, Gudmun Fossen, Anne Mari Bragstad, Arnt Fossen, Jon Fossen, Brynhild Fossen Nordfjell, Olaf Larsen, Arne Fossen 3. Søndagskledde karer fra Fossen: Hjalmar Lundberg, x, Einar Fossen, Arnt Fossen, Johan E Fossen, Jon Fossen. 4. x, Jon Fossen, Anne Mari Bragstad
500-515-Orange_Album-B025.JPGAlbumHverdagsbilder1930 til 19391. Jon Egil Storvik. (Sønn av Jonetta (donta)(fossen) Storvik og Johannes Storvik. Sitter her oppe i bikk-vogna på returkjøring av lass. 2. Olaf Larsen (skogsrbeider, skiløper) Albumens eier.
500-515-Orange_Album-B026.JPGAlbumVinterbilder1930 til 19391. x, Johannes Storvik, x Gudrun Fossen 2. Olaf Larsen på brua, to karer sitter på rekkverket 3. Olaf Larsen, x, x, Grindbak, x
500-515-Orange_Album-B027.JPGAlbumHverdagsbilde1930 til 19391. 2 karer foran en bygning, Rparerer støttingen for vinteren. 2. Eldre herre ut og går tur.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B000.JPGBygningerHommelvik kirke1970 til 1979Hommelvik Kirke mot Vest
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B001.JPGArbeidslivNygården1970 til 1979Oversikt "Nygården impregnerings verk" Bestyrerbolingen ytterst til høyre Jernbane sviller, Kreosottank, Bygninger. (bildet datert januar 1972)
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B002.JPGOversikt fra LandSentrum1970 til 1979Bildet tatt fra "Svingen" i løfta mot sentrum Hommelvik skole og Hommelvik kirke i sentrum.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B003.JPGBygningerSannan1970 til 1979Brakka på "Sannan" bygges på. Opprinnelig satt opp under krigen. Bak på bildet 26 eie bred J. Chr Kolbotn Polaroid
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B004.JPGBygningerTorget1970 til 1979Hommelvik Torg. Herredshuset (Rådhus 2), skredder Dalums hus, tidligere Finnesgården Moan C G.nr 53, Br Nr 3
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B005.JPGBygningerBedehuset1970 til 1979Bedehuset 1976
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B006.JPGBygningerBykvistgården1970 til 1979 Nøysommet" G.nr 49 Br nr 26 Søbergs hus? Bykvistgården, Breidablikk G.nr 49 Br nr 7
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B007.JPGBygningerSentrum1970 til 1979Sandmark Blomster (Gartneri), har flyttet opp fra "Pettersengårdens" kjeller i 1978. Dette bygget var opprinnelig Hommelvik sitt Fryselager hvor innbyggerne kunne leie kjølebokser i et felles fryserom. Kinoplakatene i skapet på nedsiden. Det store utstillingsvinduet ble satt inn i 1972 av Aslak Danielsen "te-ra" som startet med salg, reparasjon av TV og Radio, salg av elektrisk utstyr etter at Samvirkelaget la ned sin elektriske avdeling.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B008.JPGBygningerHestneshuset1970 til 1979Torvgaten i Hommelvik 1979. Trondos til høyre. Inngangen til kafe forum og trygdekontoret. Til venstre: Hestnes (sneisen) gården, Spetsgården, Fjesethhuset I Hestneshuset var det postkontor.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B009.JPGBygningerbye-gården1970 til 1979Bye- Gården (Wahl) Her var Ivar Bye sin butikk. Plakattavlen på veggen. Ser Malvik Sparebank (Sparebank 1) sitt bygg til høyre. Bak ser vi Bygget som Urmaker/opptikker Hagen holdt ti. Frisør Martinussen hadde også sine lokaler der. Røyken bak stammer fra Bygg-tørken til Hommelvik Bruk B019 er fra andre retningen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B010.JPGBygningerBye-Gården1970 til 1979Bye- Gården (Wahl) Her var Ivar Bye sin butikk. Til venstre ser vi Malvik Sparebank (Sparebank 1) Bak Samvirkelaget s-laget sitt nybygg Ser også Frysebygget. Riksvei 50 Oppkjørselen til Selbuvegen helt bak. B009 fra andre retningen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B011.JPGBygningerHommelvik sentrum1970 til 1979Bildet fra oppkjørsel selbuvegen. (Granåshjørnet) Hommelvik mars 1979 H.side: Herredshuset (Rådhus 2) Torggården, Samvirkelaget, Bye huset. Til venstre Jernbanen med Pakkhuset som ble bygd om til Kafe Rampad
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B012.JPGOversikt fra LandNygårdskaia1980 til 1989Nygårdskaia. Ankringsboya. Rester av nedgrodd båt. Her ligger Båthavna i dag
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B013.JPGOversikt fra LandSandfjæraNullNy fylling i Sandfjøra som dannet muren mot Hommelvikbukta. Det ble mudret opp på innsiden med sand fra bunnen på utsiden. Ble brukt til vei inn til nedre Solbakken. Dette er dagens promenade fra sjøsiden til Båthavna. Hommelvik bruk ettablerte seg på innsiden av denne moloen Sporene til Nordlandsbanen i forgrunn. Hommelvik Sentrum i bakgrunnen.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B014.JPGBygningerNull1970 til 1979 Granåshjørnet" Oppkjørsel til Selbuvegen Fuglem 27 km. Hommelvik mars 1979 Corner matsenter (vivo) Baker Thoresen bak, Thoresenberget, Halstad i bakgrunnen, Riksvei 50
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B015.JPGBygningermaivegen 51970 til 1979Maivegen 5 ca 1979 Utskifting av vinduer, brannhydrant
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B016.JPGBygningerMoveien1970 til 1979Moveien vinter
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B017.JPGBygningerMoveien1970 til 1979Moveien Ny bordkledning Vinter
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B018.JPGOversikt fra LandNygården1970 til 1979 Nygården" Impregneringsverket ble lagt ned i 1972 Nygårdskaia Sveian gård. Mot hommelvik sentrum, Djupvasskaia
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B019.JPGBygningerNygården1970 til 1979Nygården Impregneringsverk ble lagt ned i 1972 Pipen, Kreosottanken,
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B020.JPGBygningerSandlåven1970 til 1979Sandlåven i bunnen av lia ble revet i 1979,¨Låven ble over 100 år. (den lå forran huset etter Øyvind Kristiansen)
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B021.JPGBygningerBrukesgården1970 til 1979Brukesgården som var kontorene til Hommelvik Bruk. Disponent Arnulf Hemb bodde i høyre fløy og 2.etg.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B022.JPGBygningerBrukesgården1970 til 1979Brukesgården som var kontorene til Hommelvik Bruk. Disponent Arnulf Hemb bodde i høyre fløy og 2.etg.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B023.JPGBåterDjupvasskaia1970 til 1979J nale? båt 27000 tonn ved djupvasskaia
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B024.JPGBygningerSveian gård1970 til 1979 Nygården" (Sveian gård). Det lille lysthuset er pusset opp fra som det var opprinnelig. Nygården er over 100 år gammelt. Sørgelige at uthusene brant opp i 11. desember 2019 https://www.bladet.no/nyheter/2019/12/11/Dramatisk-g%C3%A5rdsbrann-%E2%80%93-Det-var-ikke-v%C3%A5r-tur-denne-gangen-20590748.ece
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B025.JPGOversikt fra LandHaugenbakken1970 til 1979Haugenbakken mot strømheim og Halstad ned mot solielva. Vinter
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B026.JPGOversikt fra LandMuruvik1980 til 1989Oversikt Muruvik, Leiret, Flatholman, Muruvik gård, Svartnesset Hommelvikhøgda
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B027.JPGOversikt fra LandMuruvik1980 til 1989Muruvik Havn, Flatholman, Leiret
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B028.JPGBygningerHulåsgården1980 til 1989Hulåsgården rives i 1981 I bakgrunnen Auranhuset på nedsiden av riksvei 50
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B029.JPGBygningerShell stasjon1980 til 1989Shell stasjonen i Hommelvik i 1981. Drivere den gang var Kjell Haugan
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B030.JPGBygningerNorol Stasjon1800 til 1899Norol stasjonen i Hommelvik i 1981.Drivere den gang Jan Haldor Bjørkli. Tidligere BP driver Westrum. Bak ser vi buset til Brobakk som var sterkt inne i BP. Riksvei 50 til venstre Senere Statoil
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B031.JPGSport fotballØya stadion1980 til 1989Fotball kamp på gressmatta på Øya Stadion. Før løpebanen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B032.JPGSport fotballØya Stadion1980 til 1989Fotball kamp på grusbanen/gress på Øya Stadion. Før løpebanen Karslyst i bakgrunnen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B033.JPGBygningerGranåshjørnet1980 til 1989 Granåshjørnet" "Lunden" med Fotograf Aasback i sokkelen. Matvarebutikken Corner (Vivo) på hjørnet ved oppkjørsel Selbuvegen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B034.JPGBygningerGranåshjørnet1980 til 1989 Granåshjørnet" "Lunden" med Fotograf Aasback i sokkelen. Matvarebutikken Corner (Vivo) på hjørnet ved oppkjørsel Selbuvegen Thoresenberget Det hvite huset mellom Aasbak og Corner ble revet senere
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B035.JPGBygningerNSB Snekkerverksted1980 til 1989Riving av NSB Snekkerverksted i 1982 Jernbanevogner, jernbanesport Stasjonsområdet. Riksvei 50 til venstre og Jernbanen til høyre. Bakgrunnen ser vi samvirkelaget og sentrum
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B036.JPGBygningerGranåshjørnet1980 til 1989 Granåshjørnet" Corner matsenter (Vivo) Thoresen bygget, Thoresenberget, Riksvei 50
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B037.JPGBygningerLunden1980 til 1989 Lunden" hvor Fotograf Aasback hadde sine lokaler
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B038.JPGBygningerLunden1980 til 1989 Lunden" med med forrettningen til Ludvik Aasback. Granåshjørnet
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B039.JPGBygningerGranåshjørnet1980 til 1989 Granåshjørnet" Corner matsenter (Vivo) her rives det hvite huset
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B040.JPGMarkeringKirkegården1980 til 1989Her invielse av kirkegården i 1982 Prest osv Hvem?
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B041.JPGBygningerTorget1980 til 1989Torget i Hommelvik, Samvirkelaget, Telefonboksene, Fjeseth huset, biler. Skilt kaffe inngang.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B042.JPGBygningerMalvik Sparebank1980 til 1989Utvidelse av lokalene tilMalvik Sparebank i 1980?
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B043.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget Varehus Kafeteria, utsyn mot Pakkhuset som ble til Kaffe rampa senere. Biler Nylagt asfalt på parkeringstomta hvor huset til Ivar Bye sto. Båt på Dypvasskaia Jernbanevogner.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B044.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget, Hommelvik Skole, Blomster Sandmark, biler
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B045.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Inne i Hommelvik Kirke, Alteret, alterringen, døpefont, Prekestol 1980?
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B046.JPGBygningerSentrum1980 til 1989Lokalene til Urmaker Ivar B. Hagen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B047.JPGBygningerHommelvik Stasjon1980 til 1989Hommelvik stasjon, Togpendlere. Narvesekioskens siste dag. Pakkhuset, sykkelstativene, Rampa, svartnesset i bakgrunnen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B048.JPGBygningerOle Sivertsen1980 til 1989Lille huset mellom Torggården og kirkegården har hatt mange forretninger opp igjennom tidene. Her ser vi Rørlegger Ole sivertsen som hadde avdeling her på 80 tallet. Bildet er trollig fra 1980 (Ole Sivertsen var i Thoresenbygget på slutten av 70 åran)? Sommeren 1980 var det Kakehuset og Hvitt.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B049.JPGBygningerKirkegården1980 til 1989Kirkegården, Torggården, Sigrids "Pettersengården" "Tårngården", Kakehuset
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B050.JPGOversikt fra LandIdrettsplassen1980 til 1989Folkets hus. Tivoli på idrettsplassen, Østeraashuset, (ser ut til at det er startfasen på annleggsveien til den nye E-6
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B051.JPGBygningerJernbanedammen1980 til 1989Den gamle Jernbanedammen Ovenfor "Løfta" nedtappet av sikkerhetsgrunn.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B052.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget Varehus Kaffeteria, Sentrum, Riksvei 50, Pakkuset (Før kaffe Rampa)
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B053.JPGOversikt fra LandØstre kirkevei1980 til 1989Østre kirkevei retning Vest en kveldsstund i 1982
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B054.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Inngangsportal til kirkegården mod døren til kirken. Hommelvik Kirke med "Gammeltrappen" i 1982
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B055.JPGOrganisasjonerDjupvasskaia1980 til 1989Postkort Djupvasskaia, Halstad, Jensengården, Gamlehjemmet, Grønberg, Skiosverk
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B056.JPGTurstiståggånNull Ståggån" Turstien opp til Hommelvikkjønnin
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B057.JPGBygningerSentrum1980 til 1989Blomster Sandmark, Hommelvik Skole
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B058.JPGBegravelseHommelvik Kirke1980 til 1989Begravelse en regnfull dag Når Hvem? Gamle Bårehuset til Høyre. Hommelvik Skole til venstre. 1980?
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B059.JPGBygningerNullNullKiosken ved Selbuvegen 1980? Ser brakkene til komuneadministrasjon i bakgrunnen til venstre
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B060.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget Varehus Kafeteria
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B061.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget Varehus, Hommelvik Skole, Blomster Sandmark
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B062.JPGBygningerTorggården1980 til 1989 Tårngården" "Pettersengården" Sigrids ved Riksvei 50
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B063.JPGBygningerSentrum1800 til 1899 Blomster" Sandmark
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B064.JPGBygningerTorget1980 til 1989Tatt fra Torget ned mot sentrum. S-laget til høyre og Torggården til venstre
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B065.JPGBygningerHommelvik stasjon1980 til 1989Ensom og forlatt står jernbanebommen igjen bak pakkuset. Her er det ingen som åpner den fra stasjonen slik at biler kunne kjøre over linjene og ned til fjæra. Jernbane gårdene er borte, her blir det parkering, vei og gjerder. Bak ser vi fra v: Tårngården, xx, Malvik sparebank med tilbygget, Kirka, og blomster butikken. "Stusselig"
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B066.JPGArbeidslivGryta1980 til 1989Hjelpebru over Homla ved "Gryta" under byggingen av ny E-6 våren 1989
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B067.JPGOversikt fra LandStasjonsfjæraNullStasjonsfjæra mot Millerkaia, Saliberget, solbakken kjellandhaugen, lia, sannan, smeplassen, sandlåven. to gutter i strandsonen ingen bading. Tids 50-60 tallet
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B068.JPGOversikt fra LandStasjonsfjæraNullFlæra mellom Millerkaia og Saliberget. Vi ser 4 gutter på kaia. en på sykkel og 3 på trallen som ble brukt til å frakte materialer ut til båtene for utskiping. Damplokomotiv i bakgrunnen oppe på stasonsområdet. Fjæra sjø. 50-60 tallet?
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B069.JPGOversikt fra LandStasjonsfjæraNullGuttegjeng i fjæra. 2 tester ut kreftene i en brytekamp ved millerkaia. Båtnaust
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B070.JPGBygningerNullNullDen siste ?? (nedenfor jernbanen rives. Her ser vi traktorgraveren i fult arbeid (CASE). Hommelvik Bruk i bakgrunnen. Riksvei 5 til høyre. Brakka på sannan.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B071.JPGBygningerHulåsgården1980 til 1989Hulåsgården siste dager før rivingen i 1981. Her står Hans (Brun) Hansen og tar sine siste farvell med nabohuset
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B072.JPGBygningerHulåsgården1980 til 1989Riving av Hulåsgården 1981 Hulås gården har stått i mange år, men må gi tapt når rå maskinkraft går løs på treverket i 1981. Hans (Brun) Hansen følger med og tenker vel, her var det mange snekker timer og plank som måtte bæres for å sette opp dette.(en som all sin tid jobbet på bruket) På en økt så er det jevnet med jorden og går over i historien. Homla bro kommer tilsyne når huset rives.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B073.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Hommelvik kirke 1983 med steintrappa som skal skiftes ut. Se B074 og B075 arbeidet går fremmover.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B074.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Nå er trappen borte og uttraugingen og klar for å lage ny som er tilpasset rullestol og bårevogn.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B075.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Hommelvik kirke med sin nye trapp, siste hånd på verket i gang med monteringen av rekkverk. 1983
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B076.JPGBygningerHommelvik KirkeNullRiving av Likkapellet ???
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B077.JPGOversikt fra LandHaagenstadbergan1980 til 1989Bilde over Hommelviksett fra Haagenstadbergan er et punkt som heter "Rosenlund" Ikke godkjent navn har sin forklaring.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B078.JPGGruppeStasjonsfjæraNullMillerkaia 3 gutter leker med trallen på Millerkaia
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B079.JPGOversikt fra LandDamjalet1980 til 1989Her er hullet i demningen på Damgjerdet sprengt for å gi en ny trasse for tømmervei og turvei. Den gamle raset igjen. Demningen stammer fra et påtenkt vannmagasin først på 1900 tallet for kraftproduksjon. Det ble det ikke noe av, grunn fundamenteringen var for dårlig . Raste ut under oppfylling med en dertil stor flom av vann
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B080.JPGOversikt fra LandNygården1980 til 1989Nygården Impregneringsverk Nygårdskaia
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B081.JPGOversikt fra LandSannan1980 til 1989Bildet er rett opp for Brakka på Sannan. Her er det startet med planleggingen v den nye veitrasseen til Lia, sandmarkvegen og Korntrøberget. Dette var en del av omleggingen til den nye E-6 avkjøringen. Lia opp mot Bjørnstad i bakgrunnen.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B082.JPGArbeidslivMillerkaiaNullTo traller med materialer trillet ut på Millerkaia klar for ankomst av båt for lossing
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B083.JPGOversikt fra LandSandfjæraNullFylling i Sandfjæra for å gjøre kla for ny vei til Nedre Solbakken. Veien ble sene flyttet mot venstre og denne strekningen er promenadeveien pr i dag (2020) Tid ??
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B084.JPGMarkeringHommelvik Kirke1970 til 1979Innsettelse av res. Kap. Hanna C. Hoff i Hommelvik Kirke 1979
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B085.JPGBygningerSveian gård1980 til 1989 Nygården" Gården Sveian
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B086.JPGOversikt fra LandNygaarden1970 til 1979Nygården Impregneringsverk Nygaardskaia kveldsbilde
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B087.JPGPortrettKommelvik Kirke1970 til 1979Kirketjener Ulf Nilsen tar en hvil på benken utenfor Hommelvik Kirke
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B088.JPGBygningerHommelvik Kirke1970 til 1979Gudstjeneste i Hommelvik Kirke sommeren 1975 Klokker Per Kalset midt i bildet
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B089.JPGUlykkerHaugenkaia1950 til 1959Jernbanespor Lite info, er det fra brannen på Haugenkaia
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B090.JPGBegravelseHommelvik Kirke1970 til 1979Begravelse i Hommelvik Kirke 1976 Hvem?
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B091.JPGGruppeHommelvik Kirke1970 til 1979Menighets formann Ryj\kvin, klokker Johannes Skauge, Sokneprest Fosse forran Hommelvik Kirke 1979
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B092.JPGMarkeringHommelvik Kirke1970 til 1979Fra feiringen av 100 års jubileet for Johan Nygaardsvold fødsel i 1979 Nygaardsvolds statue Hommelvik skole i bakgrunnen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B093.JPGBygningerHommelvik Kirke1970 til 1979Bildet etter restureringen i 1974 Altertavle, Alterring
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B094.JPGBygningerHommelvik Kirke1950 til 1959Bilde etter restureringen 1950 Altertavle, alterring, Døpefont
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B095.JPGOversikt fra LandHommelvik kirke1970 til 1979Parkering i Johan Nygaardsvolds gate under en begravelse i 1979
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B096.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1980 til 1989Konfirmanter i 1980 under innmars Hommelvik skole i bakgrunnen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B097.JPGBegravelseHommelvik Kirke1980 til 1989Begravelse i hommelvik kirke i 1982 Bildet tatt igjennom vinduet
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B098.JPGGruppeHommelvik Kirke1980 til 1989På trappa forran Hommelvik kirke. Biskop Kyrre Bremer, domprost Tron Tronsen, ved en minivisitas i Hommelvik Kirke våren 1980. Biskopen til venstre, Frøken Røkke, Sogneprest Kjell Fosse Domprosten. Bak f.v: Res.kap Hanne Clara Hoff, Stiftskap. Tor Singsås og Kirkeverge Thorleif Bratvold.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B099.JPGPortrettHommelvik Kirke1980 til 1989Sogneprest Tormod Rostad res kap. Hanne Hoff
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B100.JPGMarkeringBakke bedehus1980 til 1989Bakken Bedehus i 1980 Dette er Sogneprest Kjell Fosse som forretter en gudstjeneste
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B101.JPGBygningerHommelvik kirkeNullJ.Nygardsvolds gate Hus borte se B102
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B102.JPGBygningerHommelvik KirkeNullJ.Nygardsvolds gate Hus tilstede Se B101
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B103.JPGUtfluktMostadmark Jernverk1990 til 1999Historielaget Høsttur til jernverkstomta med Gilse Rød (formann i mostadmark Jernverk som guid
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B104.JPGUtfluktMostadmark jernverk1990 til 1999Historielaget Høsttur til jernverkstomta med Gilse Rød (formann i mostadmark Jernverk som guid Grunnmurer
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B105.JPGOversikt fra LandMuruvik1980 til 1989Muruvik havn
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B106.JPGBygningerFlatholman1980 til 1989Nøstan på fFatholman
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B107.JPGBygningerFlatholman1980 til 1989Nøstan på Flatholman Postkort Robåt i forgrunnen med hvite riper Dobbelt rorsett
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B108.JPGBygningerArntzenbakken1980 til 1989Arntzen huset Iversen i bakgrunnen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B109.JPGOversikt fra LandSentrum1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Pakkhuset Jernbanen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B110.JPGOversikt fra LandSentrum1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Herredhuset mot Granåshjørnet
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B111.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra Granåshjørnet mot sentrum
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B112.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen. Fra granåshjørnet mot sentrum
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B113.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra Granåshjørne mot sentrum
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B114.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra granåshjørne opp mot Administrasjonsbrakka til kommunen Veiskilt Fuglem 26
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B115.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra "Tårngården" "Pettersengården" (Sigrids) mot sentrum
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B116.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen. Fra Herredshuset mot Granåshjørne
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B117.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra s-laget mot stasjonen og pakkuset (rampa)
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B118.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra parkeringen ved Selbuvegen mot Stasjonen og Pakkhuset (Rampa)
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B119.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra Malvik sparebank mot Prix ned mot stasjonen og Rampa Prix logo og Hjørne (kafeteria)
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B120.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Bildet er tatt fra oppe i Hommelvik skole mot Torget og Granåshjørnet Ser Administrasjonsbrakka, Legesentret, Fjeseth huset
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B121.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Ser parkeringen på jernbanen hvor Stasjonsmesterboligen var, Jernbanevogner, Fjæra Svartnesset
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B122.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen. Mot sentrum, Postgården, Prix, Jernbanen, Blomster butikken
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B123.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Tatt foran banken mot sentrum Prix, Minibank
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B124.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen. Retning inn mot sentrum fra Torggården Prix, Jernbanen, Jernbanevogner
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B125.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra Granåshjørne mot Herredshuset (Rådhus II) Administrasjonsbrakken, Herredshuset, Torggården, Prix
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B126.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Minibank, Priz, Jernbanen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B127.JPG1. VerdenskrigNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Jernbanen, Prix, Corner
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B128.JPGOversikt fra LandSentrum1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra "Tårnggården" "Pettersengården" mot sentrum
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B129.JPGOversikt fra LandSentrum1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994. Fra Torggården mot sentrum
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B130.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fra Sentrum mot "Tårngården," "Pettersengården" Shell
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B131.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fra Granåshjørnet mot jernbane stasjonen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B132.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Her er man i ferd med å runde av svingen inn til sentrum. Utrolig at man får til å arbeide samtidig som trafikken går sin gang.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B133.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Nå legges gruslagene og avrettingen til parkeringsplassen og ankomst til Stasjonsområdet
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B134.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Her fra Granåshjørnet mot sentrum gamle asføalten skåret opp for å gi bredere vei.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B135.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Her skal det bli nordre rundkjøring. Eldre ektepar ser på som sikkert husker hvordan det var her med samvirkelaget og tårnet osv for bare 40 år siden.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B136.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fra granåshjørnet mot sentrum
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B137.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Nyhøvlet gammel asfalt som venter på ny.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B138.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994' Kantstein og brostein må til. Mot Sentrum fra nord.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B139.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Mot sentrum fra Sør, Her går plenen til vei.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B140.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Mot sentrum fra sør
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B141.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Granåshjørne, det er vel mot tampen at man kan kalle det for et hjørne. Nå er det Bunnpris på hjørne
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B142.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Sentrum
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B143.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Nordre rundkjøringen tar form
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B144.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Kantsteinen plasser og på plass. Parkeringen forran banken markert, veien, rundkjøringen og avkjøringen til Stasjonsområdet. Bygdas innbyggere har i hele anleggsperioden vent seg til å gå i ulent terreng.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B145.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Klart for asvaltering, Nordover fra banken. Urmaker Hagen, "Tårngården" "Pettersengården" Shell ,Norol, Hommelvik Vestre "Furan" Kjellandhaugen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B146.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Granåshjørnet !!, her er det jo en rundkjøring. Bunnpris ble ettablert i denne perioden.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B147.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Daskal topplaget med Asfalt og det hele. Ser sommern er på hell og høsten er rundt hjørnet. Prosjektet begynner å se enden etter en hektisk sommer.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B148.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Trafikken går på den nye veien.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B149.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fortauget avmerket og avrettingen for asvaltering er i gang. Tatt fra Heredshuset mot Samvirkelaget, Banken, Urmaker Hagen, Sigrids "Pettersengården" "Tårngården" Pakkhuset før "Kafe Rmpa"
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B150.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Ser litt kaotisk ut når kantsteinen legges. Tatt fra Torggården mot Urmaker Hage, Sigrids, "Pettersengården", Tårngården" Pakkhuset før "Kafe Rampa" Plakattavle Reklame
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B151.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Rundkjøringen testesved Granåshjørnet!!
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B152.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Så var det avkjørselen til Selbuvegen sin tur til å avsluttes.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B153.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Nei da, ikke overskudd. Det er mange ringer og rør som graves ned. Store kostnader som ligger under bakken. Tatt fra samvirkelaget mot Banken, Urmaker Hagen, Sigrids "Pettersengården" Tårngården"
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B154.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Pukking til vei og Fortau Tatt fra "Granåshjørnet" mot sentrum, Stasjonen, Pakkhuset før "Kaffe Rampa", Samvirkelaget "Pettersenhuset" "Tårngården"
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B155.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Tågene går sin vante gang.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B156.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fra Tårngården inn mot sentrum. Ting tar form. Snøen kommer.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B157.JPGOversikt fra LandNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fra shell og inn mot sentrum
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B158.JPGOversikt fra LandSentrum1990 til 1999Den store ombyggingen av riksvei 50 igjennom hommelvik sommeren 1994. Mot Granåshjørnet Bunnpris
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B159.JPGOversikt fra LandStasjonsfjæra1980 til 1989Rester av Millerkaja. Vinter
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B160.JPGOversikt fra LandDjupvasskaia1980 til 1989Djupvasskaia, flytedokken, strømheim,Gamlehjemmet, grønberg
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B161.JPGOversikt fra LandSjøsiden1980 til 1989Rester etter "Tysk-kaia" utenfor promenadeveien ved "Sjøsiden" Rester står der den dag i dag (2020)
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B162.JPGBegravelseHommelvik Kirke1970 til 1979Begravelse i Hommelvik kirke 1979. Res kapelan Johannes Skauge forretter.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B163.JPGOversikt fra LandNygården1980 til 1989Minner fra Hommelviks Skipsbygge Ttradisjoner. Vrakrester i Nygårdmæln etter uhell vedIngebrigt Andersens suirsbyggeri, hvor en halvpreparert jekt ble trukket av slippen under en storm med springflo i 1870- årene. Bildet er tatt i 1980 Her ser vi Nygårdskaia, Flyte bøyen utenfor kaia, over mot Haugenbakken i bakgrunnen.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B164.JPGUlykkerNygården1980 til 1989Nygården, slik så den ut etter en innvendig brann og lekasje av kreosot. Den ble vippet på fjorden og ferdenn gikk sjøveien til Verdal sommeren 1980 Tanken har i allle bilder vært som et "ICON" til Nygården impregneringsverk.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B165.JPGOversikt fra LandGrønberk1980 til 1989Utsikt fra Grønberg mot Sentrum, trønderverftet, djupvasskaia, stasjonsfjæra.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B166.JPGArbeidslivHomla Bro1990 til 1999Her står vi på den nye Homla bro midt over Homla og speider mot Nord og ser veisårene i naturen etter veiutbyggingen av E-6 motorvei Til venstre på bildet ser vi Nesset går. Her kan det bli lenge til neste skihopper i Nesbakkken.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B167.JPGArbeidslivDjupvasskaia1990 til 1999Her står man på toppen av Bakkan ved gården til "Fossen" ser den nye e-6 broen og den midlertidige anleggsveien En trøstende hånd på skuldrene hjelper lite når man ser inngrepet. Bildet er fra påsken 1990. (nå i 2020 så blir denne revet og erstattet med 2 nye broer)
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B168.JPGBåterDjupvasskaiaNullSeilskute ligger til kaien på Djupvasskaia.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B169.JPGBygningerNullNull Hommelvik bad" Dette lø i bergskogen. Høyre side av kirkegården ca der parkeringsplassen er i dag.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B170.JPGBåterHommelvikbuktaNullHer kommer et stort konteiner skip inn på bukta med slepebåter, Kurs for Djupvasskaia
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B171.JPGArbeidslivSandfjøraNullOppstabling av Jernbanesviller som skal inn til Impregneringsverket på Nygården. Det hvite huset oppe til venstre er huset til Edda og Johan Haagenstad. (heimplassen til Øyvind og Ingolf)
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B172.JPGBygningerNullNullSiste huset på nedsiden av jernbanelinjen ved Homla bro. Rett over for Hulaasgården. Dette ble revet med en traktorgraver (CASE) Se-. 500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B070.JPG
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B173.JPGBygningerLikhusetNullGamle Likhuset ved Hommelvik Kirke. Dette ble revet i :
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B174.JPGTurstiNullNullFrostrim på stien og hunden står som "Grindgutt" og vokter .
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B175.JPGGruppeFolkets Hus1980 til 1989Kaffestund spillepause i Folkets hus Rundt bordet: fra v: NN, NN, NN, NN, Harald Byberg,
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B176.JPGArbeidslivHommelvik Kirke1970 til 1979Organist Tor Halberg ved orgelet i Hommelvik Kirke 3. juledag 1973. Det er Tor som har levert hele denne albumen til HHV. Tor har i alle år vært interisert i foto som hobby og historie. Tor har vørt leder av fotogruppa i en periode.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B177.JPGMarkeringNull1980 til 1989Rollein Heggli (cenbalo), Kari Røwold (sopran), Tor Haldberg (fløyte og Ge. fløyte). Barokk konsert ved åpningen av den nye storsalen på Jøssåsen Landsby i februar 1980
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B178.JPGMarkeringJøssåsen Landsby1800 til 1899Rollein Heggli (cenbalo), Tor Haldberg (fløyte og Ge. fløyte). Barokk konsert ved åpningen av den nye storsalen på Jøssåsen Landsby i februar 1980
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B179.JPGOversikt fra LandBåthavnaNullBåtplassen ved Nygården ble kalt "smeplassen båthavn", Etter petter Smeplass som hadde sine garn og båt her. Båtene ligger der hvor båthavna er i dag.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B180.JPGBygningerDahlums gård1970 til 1979Skreddermester Dahlums hus (Tidligere Finnesgården ,Moan c
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B181.JPGBygningerBrukespipa1970 til 1979Murpipen på Hommelvik Bruk sto rakrygget igjen etter brannen på bruket. Denne falt med bruk av dynamitt etter brannen i 1970. Fyrhuset som det var tilknyttet er tilgjengelid den dag i dag (2020)
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B182.JPGMarkeringSaxevik1980 til 1989Kammerkonsert på Saxevik 9. november 1986
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B183.JPGBygningerHommelvik BedehusNullHommelvik Bedehus før det ble utvidet i ???? Huset er det eldste huset som står igjen i Hommelvik bygd ????
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B184.JPGBygningerHaugenbakkkenNullRiving av Lindbo huset på haugenbakken for å utvide veien og gangbane.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B185.JPGOversikt fra LandNullNullHommelvik sentrum med en enslig mann på sykkel i veien. Jernbanestasjonen, Djupvasskaia, Thoresenberget, Lokkstallen, Halstad Gård
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B186.JPGUlykkerHommelvik brukNullRestene av Hommelvik Bruk etter brannen 1970. Her var det bare Fyrhuset og pipen som sto igjen. Til venstre ser vi også deler av kjerratten som berget, men ble revet under opprenskingen. Pipa ble sprengt ned ietter brannen.. Gården Karslyst på toppen i bakgrunnen, Ser også Huset som Gerda og Erling Kjølsø bodde i før dem bygde eget. Se også huset oppe på bakkke.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B187.JPGBygningerTorgetNullTorget med tent Julegran, Dahlum gården i bakgrunnen, Gamle samvirkelaget, Fjeseth bygget
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B188.JPGOversikt fra Land19751970 til 1979Hommelvik Bruk, bildet er fra Kjellandhaugen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B189.JPGBygningerNullNullHuset på nedsiden av jernbanen. Samme bildet B172 men annen beskjering og rotasjon
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B190.JPGBygningerHommelvik KirkeNullForkynner fra prekestolen. Hvem? Når
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B191.JPGKonfirmanter19801980 til 1989Konfirmanter rundt alterringen i Hommelvik Kirke 1980
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B192.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1970 til 1979Konfirmanter rundt alterringen i 1976 Thoralf Bratvold sitter til Høyre
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B193.JPGOversikt fra LandSentrum1990 til 1999Bildet tatt fra Hommelvik skole Hommelvik sentrum rundt 1994. Hestneshuset, Prixbygget, Jernbanen, Djupvasskaia, Fotograf Aasbak
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B194.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1980 til 1989Utenfor Hommelvik kirke en konfirmasjonsdag i 1980
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B195.JPGMarkeringFrimurerlosjen1970 til 1979Hommelvik Korforening Krigkastingsopptak i Frimurerlosjen i Trondheim. 1974 Dirigent Tor Haldberg. Senebilde langt hold.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B196.JPGMarkeringBårehuset1980 til 1989Innvielse av nytt bårehus i 1982 Hommelvik kirke På trappen ble innvielsen ble ledet av:
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B197.JPGMarkering19741970 til 1979Hommelvik Korforening Krigkastingsopptak i Frimurerlosjen i Trondheim. 1974 Dirigent Tor Haldberg. (ikke på bildet, fotograf) Senebilde nærmere
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B198.JPGBygningerHøybyen1970 til 1979Høybyen (østeraas huset) etter oppussingen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B199.JPGBygningerKullbotn1970 til 1979Kullbotn 1975 tatt fra høybyveien
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B200.JPGBygningerNygården1970 til 1979Nygaarden 1972
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B201.JPGBygningerVigumgården1980 til 1989Vika Biservuce as 1980 Evjen var verksmester. Vigumgården
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B202.JPGBygningerBårehusetNullRiving av bårehuset ved Hommelvik Kirke
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B203.JPGBygningerIndustribrakka1980 til 1989Industribrakka på "Sannan" 1989 like før rivingen.
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B204.JPGBygningerTorget1970 til 1979Torget 1980 Helsehuset, Herredshuset Dalumgården Biler
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B205.JPGBygningerWahlgården1980 til 1989Riving av Bye gården (whal gården) revet i begynnelsen av 1980 S.laget Varehus Riksvei 50, Blomster kinotavle Hestnesbygget Sentrum
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B206.JPGBygningerAuranhuset1980 til 1989Huset på nedsiden av jernbanen (auranplassen) sett fra Hommelvik i 1982 før rivingen
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B207.JPGBygningerNedrer Røsten1970 til 1979 Nedre Røsten" 1974
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B208.JPGBygningerØvre røsten1970 til 1979 Øvre Røsten" i 1974
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B209.JPGBygningerNedre Røsten1970 til 1979 Nedre Røsten" i 1974
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B210.JPGBygningerNedre Røsten1970 til 1979 Nedre Røsten" 1974
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B211.JPGMarkeringHommelvik Kirke1970 til 1979Barnedåp i Hommelvik kirke 1975 Res kap Bjarne Keisane be? Thorleif Bratvld Organist Tor Halberg
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B212.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1970 til 1979Konfirmanter 1976 ved alterringen i Hommelvik Kirke 1976
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B213.JPGMarkeringHommelvik Kirke1970 til 1979Fra feiringen av 100 års jubileet for Johan Nygaardsvold fødsel Bildet fra Klokketårnet ut vinduet
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B214.JPGOversikt fra LandHommelvik gårdene1960 til 1969Hommelvik Østre og Hommelvik Vestre Hommelvikhøgda
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B215.JPGOversikt fra LandHommelvik Vestre1960 til 1969Hommelvik Vestre ca 1965
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B216.JPGOversikt fra LandKullbotn1960 til 1969Høybyen ved bommen. Kullbotn til venstre og bostad husene til Høyre Ny opprustet vei til Høybyen ca 1965
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B217.JPGOversikt fra Landsollielva1970 til 1979Bilde ned mot sollielva, Kraftstasjonen E-6 Haugenbakken, ca 1975 Halstad Elektrisitetsverk nederst til høyre (nedlagt)
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B218.JPGBegravelseHommelvik kirke1980 til 1989Begravelse ved Hommelvik Kirke i 1980
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B219.JPGBegravelseHommelvik Kirke1980 til 1989Begravelse ved Hommelvik Kirke 1982 Bildet tatt fra klokketårnet
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B220.JPGMarkeringBårehuset1980 til 1989Innvielse Nykapellet bårehuset 1982
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B221.JPGBygningerFyrhuset1970 til 1979Fyrhuset ved Hommelvik Bruk etter brannen i 1970
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B222.JPGArbeidslivHommelvik Bruk1960 til 1969Inne på Hommelvik Bruk Materialutkjøringen traller, planker
500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B223.JPGArbeidslivHommelvik Bruk1960 til 1969Hommelvik bruk Bygninger før brannen
500-517-Ellinor Landsem-B053.JPGGruppeNullNullPensjonisene på tur (klassevenner) til Flatholman (læreren va Leif Halse) Fra venstre: Gerd Rekkebo, Anne mari sneisen, Ellinor Landsem, Gunnhild Brobak, Kari Øwre, Aud Sæter, Ruth Fossen, Iris Smiseth, Helga Renå Startet på skolen i 1943 Startet på skole på nesset Gamlehjem i 1. etage
500-525-Hommelvik-B001.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B002.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B003.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B004.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B005.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B006.JPGDokumentNullNullInnholdsfortegnelse over bildene i albumen. PS! Bilde nr 1 MANGLER, noen sider er stokket
500-525-Hommelvik-B007.JPGBygningerNygaardsvollenNullNygårdsvollen (Johan Nygaardsvolds heim)
500-525-Hommelvik-B008.JPGArbeidslivMoan Tomta1900 til 1909Tomtene år 1900
500-525-Hommelvik-B009.JPGOversikt fra LandHavneområdet1930 til 1939Hommelvik havn 1930
500-525-Hommelvik-B010.JPGOversikt fra LandParti HommelvikNullParti fra Hommelvik Tatt fra Løfta, Folkets hus, Hommelvik skole
500-525-Hommelvik-B011.JPGOversikt fra LandHommelvik sentrumNullPanorama Hommelvik sentrum tatt fra hesthuset
500-525-Hommelvik-B012.JPGBygningerSamvirkelagetNullHommelvik Samvirkelag. Bildet tatt fra stasjon opp mot kirka. Borggården, Bye huset
500-525-Hommelvik-B013.JPGOversikt fra LandHommelvik Bruk1940 til 1949Hommelvik Bruk med Evakueringsbrua hvis homla bro ble sprengt, Homla
500-525-Hommelvik-B014.JPGOversikt fra LandNygårdenNullStatsbanenes Impregneringsanlegg på nygården
500-525-Hommelvik-B015.JPGBygningerHommelvik kirkeNullHommelvik kirke. Baksiden
500-525-Hommelvik-B016.JPGOversikt FlyfotoHavneområdet1940 til 1949Havna år 1940
500-525-Hommelvik-B017.JPGFlyhavnaNull1940 til 1949Hommelvik som Tysk flyhavn 8 fly på fjorden og en båt. Bildet tatt fra Nedre Grønberg
500-525-Hommelvik-B018.JPGUlykkerDjupvasskaia1940 til 1949Etter raset i 1942 kaiområdet på djupvasskaia
500-525-Hommelvik-B019.JPGUtfluktNull1940 til 1949Etter raset Haugenområdet Hommelvik bruk
500-525-Hommelvik-B020.JPGUlykkerHaugenområdet1940 til 1949Flytende vrakgods etter raset på haugenbakken
500-525-Hommelvik-B021.JPGUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Jernbaneskinnen henger i luften på haugenbakken
500-525-Hommelvik-B022.JPGBygningerStøperietNullHommelvik Verft & Støperi med nye slippen
500-525-Hommelvik-B023.JPGBygningerDjupvasskaiaNullPanorama Djupvasskaia under bygging
500-526-Solveig Bye-B000.JPGAlbumNullNullAlbum Ark
500-526-Solveig Bye-B002.jpgGruppeNullNull6 damer i rotur Bærplukking Fra v: NN, Solveig Bye, NN, NN.NN,NN
500-526-Solveig Bye-B003.jpgPortrettNullNullThorbjørn Nyhus og Olav Forslund
500-526-Solveig Bye-B005.JPGAlbumNullNullAlbum ark
500-526-Solveig Bye-B006.jpgPortrettNullNullHildur Echman / olafsen
500-526-Solveig Bye-B007.jpgPortrettNullNull? Bekman / Olausen og Steinar Husby
500-526-Solveig Bye-B008.jpgPortrettNullNullSteinar Husby på Viking
500-526-Solveig Bye-B009.jpgPortrettNullNullSolveig Bye og Gunvor
500-526-Solveig Bye-B010.JPGAlbumNull1950 til 1959Album ark
500-526-Solveig Bye-B011.jpgBygningerJ. Nygaardsvolds gate1950 til 1959Magnus og Astrid
500-526-Solveig Bye-B012.jpgBygningerNull1950 til 1959Astrid og Solveig
500-526-Solveig Bye-B013.jpgBygningerNull1950 til 1959Astrid Magnus og Solveig
500-529-Karslyst-B003.jpgGruppeKarslyst1900 til 1909Fra Liven Kjelland Familien på tur i Lunden, Over Karslyst gård Hommelvik, sittende fremst, oldemor, bak henne, oldefar, med barn og svigerbarn. Bildet kan være tatt rundt 1907-1909 Nelly Kielland og Andreas Andersen ble gift 6-6-1908 Ytterst flanke tror jeg er "tante" Dikken (Hun var vist en morsom dame, fant på mye rart. Alle med morsomme hatter
500-529-Karslyst-B013.jpgGruppeNull1900 til 1909Fra Liven Kjelland Familien på tur i Lunden, Over Karslyst gård Hommelvik, sittende fremst, oldemor, bak henne, oldefar, med barn og svigerbarn. Bildet kan være tatt rundt 1907-1909 Nelly Kielland og Andreas Andersen ble gift 6-6-1908 Ytterst flanke tror jeg er "tante" Dikken (Hun var vist en morsom dame, fant på mye rart. Alle med morsomme hatter
500-529-Karslyst-B023.jpgGruppeKarslyst1900 til 1909Fra Liven Kjelland Familien på tur i Lunden, Over Karslyst gård Hommelvik, sittende fremst, oldemor, bak henne, oldefar, med barn og svigerbarn. Bildet kan være tatt rundt 1907-1909 Nelly Kielland og Andreas Andersen ble gift 6-6-1908 Ytterst flanke tror jeg er "tante" Dikken (Hun var vist en morsom dame, fant på mye rart. Alle med morsomme hatter
MissingFil.jpgNullNullNullTest data
P01-M01-B001.jpg17. MaiGunters barn1900 til 190917. mai 1908 Tre av barna til Osvald og Jørgine Günther: Luffi Theodora (f. 1894), Owe Carolius (f. 1896) og Aily (f. 1898). Günther var en kjent byggmester, født og utdannet i Tyskland. Han var spesialist på kirkebygging, og satte opp omkring 25 kirker i Trøndelag. Han var således byggmester for Hommelvik kirke 1885-86. Günther satte også opp flere gårder Hommelvik sentrum, blant annet den han og familien bodde i (som seinere ble kalt Günther-gården).
P01-M01-B003.jpg1.maiReidar Jensens gate1910 til 19191. mai 1913. Demonstrasjonstog på Mojalet (nåværende Reidar Jensens gate). Gutten med flagget helt til høyre er Bjarne Haldberg. Til venstre for ham står Thorvald Øwre. Den midterste av de tre hvitkledde jentene er Hilda Mastad.
P01-M01-B007.jpgNullNullNull1. mai-stevne omkring 1920 Folk er samlet på Folkets Hus-plassen for å høre på talen. I bakgrunnen ser vi fra venstre «Julsrudgården», «Rimolgården», «Nystrømgården» og «Flønesgården».
P01-M01-B047.jpg17.MaiNull1930 til 1939Narsonaldag 17.mai opptog turnforening skytterlag. 17. mai-toget passerer Frydenlund Rikstadgården - Vi ser en del av turnforeningens medlemmer (med skjermlue). Derretter følger Hommelvik Skytterlags fane: Det norske flagg med stiftelsesdatoen på. Midterste rekke: 1: Ole Svedal 2: Trygve Nilsen 3: Arne Buaas 4: Trygve Bjerkan 5: Johannes Storvik 6: nn Bakre rekke: 1: Hjalmar Nilsen Johan Sivertsen helt til venstre (med paraply ?)
P01-M01-B104.jpgNullNullNullDrillpike i 1961 Tove Byberg går foran Hommelvik juniorkorps ved siden av dirigenten Nils Spets. Jenta i 1. rekke med klarinett er Randi Karin Stokke.
P01-M01-B168.jpg1. VerdenskrigKaia1910 til 1919Hjelpekrysseren Berlin i Hommelvikbukta oktober 1916 Hvis hommelvikinger som har opplevd I. verdenskrig, blir spurt om hva de husker fra den tida, vil de aller fleste først nevne Berlin. Skipet var internert f Hommelvik fra november 1914 til høsten 1917. Det ble etter hvert god kontakt mellom besetningen på omlag 450 mann og folket i Hommelvik. Det kom for eksempel i stand fotballturneringer, badeutflukter og skiturer. Da skipet forlot Norge i 1919, ble noen av mannskapet igjen i Hommelvik. Foran på bildet ser vi den norske nøytralitetsvakten oppstilt Jernbanevogner, hommelvikbukta soldater
P01-M01-B172.jpgBrudebilderHommelvik Kirke1910 til 1919Bryllup 1917 Bryllup i Hommelvik kirke mellom Heinrich Ollrogge og Johny-Hildegard Günther. Ollrogge var maskinsjef på hjelpekrysseren Berlin, som var internert i Hommelvik fra november 1914 til høsten 1917. Rogathe Günther står ved siden av brudgommen. Ellers ser vi flere av mannskapet på Berlin.
P01-M01-B182.jpgGruppeFossen gård1940 til 1949Evakuering 1940 Krig medfører ofte drastiske endringer av dagliglivet. Bildet viser hommelvikinger som evakuerte til Fossen gård sommeren 1940. Fra venstre: Marit Lundberg?, Gjertrud Fossen, Esten Fossen (sittende), Gustav Lundberg (bak Esten Fossen), Alfred Lundberg (med Astrid på armen), Reidar Lundberg, ukjent, Arne Fossen, Gudleik Lundberg (med Oddrun på armen). Mannen helt til høyre og gutten foran er ukjent.
P01-M01-B186.jpgUlykkerNygården1940 til 1949Togulykke ved Nygården - 1940 Motorvogna fra Meråker kolliderte med arbeidstoget fra Trondheim om morgenen den 19. november 1940. Personen på bildet er en tysk soldat. 22 personer ble drept, hvorav en kvinne fra Hommelvik, og 45 skadet. Mange arbeidere fra Trondheim dagpendlet til Værnes, der tyskerne hadde satt i gang en storstilt utbygging av flyplassen. Mye tyder på at hovedårsaken til ulykken var blendingspåbudet. Togene skulle krysse ved Hommelvik stasjon som var totalt mørklagt. Føreren av arbeidstoget mente han hadde sett motorvogna inne på stasjonsområdet, og satte kursen mot Værnes. Motorvogna befant seg imidlertid på vei til Hommelvik, og ulykken var ikke til å unngå.
P01-M01-B244.jpgKrigsåreneHommelvik stasjon1940 til 1949Tyttebærsøndagen 5. september Under krigen var bærplukking nyttig matauke. Tyttebærplukldng var tillatt fra en bestemt søndag. Vi ser bærplukkere fra Trondheim ved Hommelvik stasjon.
P01-M01-B262.jpgEtterkrigsdageneHommelvik stasjon1940 til 1949Frigjøringsdagene 8. – 9. mai 1945 Hundrevis av mennesker samlet seg på jernbanestasjonen for å hylle norske krigsfanger. Dette toget fraktet fanger fra Falstad. Helt til venstre i forgrunnen ser vi Sigurd Sorthe. Litt ovenfor ham, med blikket rettet mot fotografen, Rolf Aune. Til høyre for Aune finner vi ei jente med hårsløyfe, og til høyre for henne står Egil O. Svingen. Personen med lys skjermlue omtrent midt på bildet er Folke Johanson. Helt borte ved jernbanevognene står Thorvald Skauge (med sort skjermlue) og samtaler med Anna Sofie Rimol. Bak Skauge skimtes Jørgen Stensaas.
P01-M01-B292.jpgNullNullNullNull
P01-M01-B300.jpgBrudebilderNullNullBrudebilde Albine og Johan Nygaardsvold med alle gjestene Ingeborg Anna Nevermo 2.6 Ann Kristine R.Hoybybrenna 52 Johan Nevermo 2 Jorgthe Normann 27 Gurina Halseth 53 Otto Fossen 3 Ingeborg Melby 28 Malene Svian 54 Bjorn Hoiby 4 Ingeborg Mmhre 29 Ola Svian 55 Paul Olufsen 5 Spillemann NN 30 Jakob Hulaas 56 J.M.O.Fjeseth 6 Mathias Kristiansens mor 31 Kirsti Brandsleth 57 Andreas Olsen 7 Olga Rimol Geving 32 Andrea Nygaardsvold 58 Johan Brandsleth 8 Ane Sian 33 Johan Nilsen 59 ? Jonland 9 Ellen Hatrem 34 Martha Sandmark 66 Alfred Brandsleth 10 Bjorn Svian 35 Thomas Nilsen 61 Sivert Heiby 11 Martin Nygaardsvold(Westby) 36 Martha Nilsen 62 Jon Hoiby 12 Kristian Marken 37 Magnus Nilsen 63 Henrik Heiby 13 Oline Joisaas 38 Mathias Kristiansen 64 Signe Bomberg Erlandsen 14 Margrete Olufsen 39 Ida Sandmark 65 Sverre Hoiby 15 Jorgine Nevermo Auran 40 Asta Hulaas Hansen 66 Andreas Svian 16 Johanna Brandsleth 41 Kristian Nygaardsvold 67 Sigurd Melby 17 Oline Heiby 42 Nils Nilsen 68 Regine Hoiby 18 Sanna Solem 43 Borghild Sandmark 69 Hakon Solem 19 Gunhild Hansen Broen 44 Rikka Sandmark 7o Jakob Olsen 20 Olina Kristiansen 45 Martin Sandmark 71 Magnhild Hoiby 21 Olga Auran 46 Olaf Nevermo 22 Anna Olsen 47 Ole Solem 72 Sven Ratvolden 23 Margit Olsen 48 Odin Borkdal 73 Aagot Nygaardsvold 24 Ingeborg Hulaas 49 Edvard Brandsleth 74 Petter Brandsleth 25 Ellen Heiby ' 50 Anders Osteraas 75 Anna Nilsen 51 Edvard Marken 76 Inga Nilsen 77 Gunda Svian 78 ALBINE NYGAARDSVOLD 79 JOHAN NYGAARDSVOLD
P01-M01-B301.jpegNullNullNullIngeborg Anna Nevermo 2.6 Ann Kristine R.Hoybybrenna 52 Johan Nevermo 2 Jorgthe Normann 27 Gurina Halseth 53 Otto Fossen 3 Ingeborg Melby 28 Malene Svian 54 Bjorn Hoiby 4 Ingeborg Mmhre 29 Ola Svian 55 Paul Olufsen 5 Spillemann NN 30 Jakob Hulaas 56 J.M.O.Fjeseth 6 Mathias Kristiansens mor 31 Kirsti Brandsleth 57 Andreas Olsen 7 Olga Rimol Geving 32 Andrea Nygaardsvold 58 Johan Brandsleth 8 Ane Sian 33 Johan Nilsen 59 ? Jonland 9 Ellen Hatrem 34 Martha Sandmark 66 Alfred Brandsleth 10 Bjorn Svian 35 Thomas Nilsen 61 Sivert Heiby 11 Martin Nygaardsvold(Westby) 36 Martha Nilsen 62 Jon Hoiby 12 Kristian Marken 37 Magnus Nilsen 63 Henrik Heiby 13 Oline Joisaas 38 Mathias Kristiansen 64 Signe Bomberg Erlandsen 14 Margrete Olufsen 39 Ida Sandmark 65 Sverre Hoiby 15 Jorgine Nevermo Auran 40 Asta Hulaas Hansen 66 Andreas Svian 16 Johanna Brandsleth 41 Kristian Nygaardsvold 67 Sigurd Melby 17 Oline Heiby 42 Nils Nilsen 68 Regine Hoiby 18 Sanna Solem 43 Borghild Sandmark 69 Hakon Solem 19 Gunhild Hansen Broen 44 Rikka Sandmark 7o Jakob Olsen 20 Olina Kristiansen 45 Martin Sandmark 71 Magnhild Hoiby 21 Olga Auran 46 Olaf Nevermo 22 Anna Olsen 47 Ole Solem 72 Sven Ratvolden 23 Margit Olsen 48 Odin Borkdal 73 Aagot Nygaardsvold 24 Ingeborg Hulaas 49 Edvard Brandsleth 74 Petter Brandsleth 25 Ellen Heiby ' 50 Anders Osteraas 75 Anna Nilsen 51 Edvard Marken 76 Inga Nilsen 77 Gunda Svian 78 ALBINE NYGAARDSVOLD 79 JOHAN NYGAARDSVOLD
P01-M01-B328.jpgNygaardsvoldDragstsjøen1930 til 1939Statsministeren fra Vika Johan Nygaardsvold dannet regjerning for nøyaktig 75 år siden. Den 20. mars 1935 åpnet han sitt første statsråd. Men det var slett ikke slik at Nygaardsvold med dette fikk realisert en gammel drøm. I boka «Min barndom og ungdom» skriver han om seg selv som 30-åring i 1909: «Dessverre var jeg lettsindig nok til å blande meg inn i spørsmål vedrørende politikk, kommunal forvaltning og foreningsvesen, og dermed var min stilling som fri og forholdsvis uberyktet mann ødelagt». Alle vet at Nygaardsvold ble en «beryktet» mann langt utenfor Hommelvik. Bildet, som er tatt i begynnelsen av 1930-årene, viser Johan og kona Albine utenfor båtnaustet til hytta ved Draktsjøen.
P01-M01-B334.jpgNygaardsvoldNygårdsvold1930 til 1939Statsminister med barnebarn — 1939 Johan Nygaardsvold med barnebarna Gjertrud (3 år) til venstre og Haldis (2 år). Bildet er tart en søndag sommeren 1939.
P01-M01-B341.jpgMinnemarkeringHommelvik Kirke1950 til 1959Avdukinga av bautaen over Johan Nygaardsvold i 1953 For folk utenfor Trøndelag forbindes gjerne Hommelvik med Johan Nygaardsvold - «sagbruksarbeideren som ble statsminister» eller «han som fikk hele folket i arbeid». Et år etter Nygaardsvolds død i 1952 reiste Det Norske Arbeiderparti en minnestein på graven hans. Sønnen, Kristian, holder takketale på vegne av familien. Foran Hommelvik damekor står ordfører Knut Kallseth (som også var dirigent for koret). Mellom koret og monumentet står to av Nygaardsvolds partivenner, Alfred Brandslet og tidligere ordfører Olaf Svingen.
P02-M00-B003.jpgOversikt fra LandElvebakkenNullParti fra Svahyllan og Grønberg omkring 1900 Nærmest ser vi uthusene på Elvebakken, mens Nedre Grønberg gård skimtes i bakgrunnen. Legg merke til telegrafstolpene langs vegen. Ned mot sjøen ligger bygningene til Hommelvik Værft & Støberi. De lave husene helt nederst var lagerbygg. Her lå også et modellsnekkeri som ikke er synlig på bildet. Ovenfor lagerskurene ligger maskinverkstedet. Øverste bygning, som vi ser tverrveggen av, er støperiet. Bygningen som ligger nærmest vegen hette Minde. Den ble satt opp av Nils Pettersen i 1896 og brukt til både bolig og kontor. (På slutten av 1900- tallet fungerte den som kontorbygning for Trønderverftet.) Det lille huset ved siden av var stabbur. Bildet må være tatt før 1901 siden skipsverkstedet av teglstein ennå ikke ser ut til å være påbegynt. Ingen av bygningene som vi ser på bildet eksisterer i dag.
P02-M00-B048.jpgOversikt fra LandSollihaugen1930 til 1939Sollihaugen omkring 1930 I forkant, nede ved sjøen, ser vi lagerskurene som raste ut under siste krig. Ovenfor «Bratt-Kaia» ligger Solli kassefabrikk (med hvitt tak) og våningshuset til Ner-Sollia. Lengre fram langs fjorden har vi «Kis-tomta» med kai og dernest Hommlevik verft og støperi. Elvebakken ligger i forkant av jordet til Hallstad gård.
P02-M00-B054.jpgGruppeSandfjæra1930 til 1939Sandfjæra 1930-35 Omtrent der Kjeldstad har trelastlageret sitt i dag, lå Sandskogen og Sandfjæra som var et mye brukt rekreasjonsområde i Hommelvik. På bildet ser vi Sandfjæra, delt i to av en pælerekke. Det fortelles at i mellomkrigstida badet jentene og guttene på hver sin side av pælerekka - og det var strengt forbudt å trenge seg inn på hverandres område. Personene er fra venstre Ragna Løvseth, Erling og Gunvor Evensen.
P02-M00-B062.jpgNullJakobsliNullHistorielaget Hommelviks Venner er 25 år! Historielaget Hommelviks Venner ble stiftet 27. november 1980. En viktig oppgave for laget har hele tiden vært å samle inn gamle bruksting, gjenstander o.l. og en var tidlig på utkikk etter en egnet bolig som kunne brukes til museum. Høsten 1985 lyktes det laget å få leie eiendommen Jakobsli i Selbuvegen av Malvik kommune. Tomtearbeider Hågen Jakobsen Nilsdal bygde Jakobsli i 1890. Eiendommen fungerte som bolig helt fram til historielaget overtok den. Museets hovedbygning inneholder i dag en 2-roms arbeiderleilighet fra mellomkrigsårene og ulike samlinger i de andre rommene: redskaper/husgeråd, skolestue og kirkerom. De andre husene på eiendommen er også bevart: stabbur, dokkestue og uthus med størhus, boder og stall. Her finner vi blant annet ovnsmodeller fra Hommelvik Verft og Støperi.
P02-M00-B066.jpgNullJakobsliNullHistorielaget Hommelviks Venner er 25 år! Historielaget Hommelviks Venner ble stiftet 27. november 1980. En viktig oppgave for laget har hele tiden vært å samle inn gamle bruksting, gjenstander o.l. og en var tidlig på utkikk etter en egnet bolig som kunne brukes til museum. Høsten 1985 lyktes det laget å få leie eiendommen Jakobsli i Selbuvegen av Malvik kommune. Tomtearbeider Hågen Jakobsen Nilsdal bygde Jakobsli i 1890. Eiendommen fungerte som bolig helt fram til historielaget overtok den. Museets hovedbygning inneholder i dag en 2-roms arbeiderleilighet fra mellomkrigsårene og ulike samlinger i de andre rommene: redskaper/husgeråd, skolestue og kirkerom. De andre husene på eiendommen er også bevart: stabbur, dokkestue og uthus med størhus, boder og stall. Her finner vi blant annet ovnsmodeller fra Hommelvik Verft og Støperi.
P02-M00-B068.jpgGruppeMoan Riksvei 501930 til 1939Søndagstur på Moan Strekningen fra Thoresenberget til Homla elv ble tidligere kalt Moan. Fra venstre John Julsrud, Rogathe Julsrud og Harald Haugen. Harald Haugens sønn sitter i barnevogna. Bildet er tatt ca. 1937 ved riksvegen like innenfor der Statoil ligger i dag. I huset vi ser i bakgrunnen bodde Ingvald og Aslaug Auran. Erik Spets, som kom fra Vasa i Finnland, satte opp denne bygningen i 1890.
P02-M01-B000.jpgOversikt fra LandOversikt Hommelvik1800 til 1899Hommelvik, 1870-71 1 siste halvdel av 1870-åra gjorde Merakerbanen sitt inntog i bygda. Ingen enkeltbegivenhet har verken før eller siden ført til så store forandringer i Hommelvik Jernbaneanlegget krevde stor plass. Det ble nødvendig å flytte både veier og hus. Husmennene som bodde nede ved sjøen ble sterkest rammet. Transportmulighetene av blant annet trelast fra Sverige som jernbanen åpnet skulle også vise seg å gjøre sitt til at industrien avløste jordbruk og fiske som viktigste sysselsetting blant folk. Bildet, som er det eldste oversiktsbildet av Hommelvik vi kjenner til, viser husmannsplassene på Moan slik de lå før jernbanen kom. I forgrunnen ser vi teglverket. Bom ullspinneriet ligger ovenfor Hallstad gård på andre sida av bukta.
P02-M01-B006.jpgOversikt fra LandNygården1800 til 1899Os-Hommelvikens Kobberverk ca. 1890 Da Hommelvik vokste fram som et industristed fra slutten av 1800-tallet, dreide det seg først og fremst om tilast. Men også annen virksomhet så dagens lys. 1 1888 kjøpte et industriselskap eiendommen Nygården nede ved fjorden i Solbakkan. Her ble det bygd ei smeltehytte som skulle utvinne gull og sølv av malm. Malmen skulle kjøpes i Sør-Amerika, men en tenkte seg også å utvinne metaller under behandlingen av norsk råmateriale. For å sikre seg malm, ble det kjøpt flere norske gruve? blant annet kobbergruven i Os i Østerdalen. Utbyttet av driften var derimot så lavt at verket ble nedlagt allerede i 1892.
P02-M01-B030.jpgNullNullNullNull
P02-M01-B042.jpgOversikt fra LandBerlin1910 til 1919Parti fra Hommelvik 1914 Bildet er fra den tida da trelastindustrien blomstret i Hommelvik. Nærmest ser vi Meråkerkaia og Millerkaia. Legg merke til bygningene midt på Millerkaia. Ovenfor strandkanten ligger en mengde trelastskur og rekker med godsvogner befinner seg på jernbanesporene. Ute på fjorden ligger den tyske hjelpekrysseren Berlin, som var internert i Hommelvikbukta fra november 1914 til høsten 1917. Bak forreste masta på båten ser vi øverst bygninger etter Halstadelvens Bomuldspinerie som kom i gang i 1846. På midten av 1800- tallet hadde spinneriet 40-50 arbeidere, hvorav over 90 prosent kvinner.
P02-M01-B047.jpgOversikt fra LandHommelvik Berlin1910 til 1919Hommelvik 1915 I forgrunnen ser vi Folkets Hus som er under oppføring. Til høyre: Moskogen, eller Moparken, som den også ble kalt. Ute på fjorden ligger den tyske hjelpekrysseren Berlin, som var internert i Hommelvik fra november 1914 til høsten 1917.
P02-M01-B089.jpgOversikt fra LandLøfta1930 til 1939Hommelvik ca1935 Bildet tatt fra Høyby i løfta. Brukeskaia, Millerkaia, Nygården, Solbakken, Hommelvik skole, Hommelvik kirke, Folkets hus, ned mot sentru, Huset til høyre er Høyby. Forbordfjellet i bakgrunnen.
P02-M01-B113.jpgOversikt fra LandSolbakken Sveian1940 til 1949Solbakken Sveian Postkort Hommelvik sett fra Solbakkan - 1947 Sveian gård i bildets sentrum med nygården ut til høyre
P02-M01-B114.jpegDokumentNullNullUtsyn over Hommelvik i slutten av 1940-åra. "Stykket" og Marken gård sees i forgrunnen. I mellom Millerkaia og Meråkerkaia ser vi de mange trelastskurene. Ved strandlinja til venstre skimtes taket på Jåmtlandsbruket som brant i august 1951. Bygningene på gamle Grønberg gård er ennå ikke revet, og Djupvasskaia er ikke bygd. Postkort
P02-M01-B115.jpgOversikt fra LandNull1940 til 1949Null
P02-M01-B116.jpegDokumentSolbakken Sveian1940 til 1949Utsyn over Hommelvik i slutten av 1940-åra. "Stykket" og Marken gård sees i forgrunnen. I mellom Millerkaia og Meråkerkaia ser vi de mange trelastskurene. Ved strandlinja til venstre skimtes taket på Jåmtlandsbruket som brant i august 1951. Bygningene på gamle Grønberg gård er ennå ikke revet, og Djupvasskaia er ikke bygd. Postkort
P02-M01-B117.jpgOversikt fra LandNull1940 til 1949Utsyn over Hommelvik i slutten av 1940-åra. "Stykket" og Marken gård sees i forgrunnen. I mellom Millerkaia og Meråkerkaia ser vi de mange trelastskurene. Ved strandlinja til venstre skimtes taket på Jåmtlandsbruket som brant i august 1951. Bygningene på gamle Grønberg gård er ennå ikke revet, og Djupvasskaia er ikke bygd. Postkort
P02-M01-B118.jpegDokumentSolbakken SveianNullSolbakken Sveian
P02-M01-B119.jpgOversikt fra LandStykket Marken1940 til 1949Utsyn over Hommelvik i slutten av 1940-åra. "Stykket" og Marken gård sees i forgrunnen. I mellom Millerkaia og Meråkerkaia ser vi de mange trelastskurene. Ved strandlinja til venstre skimtes taket på Jåmtlandsbruket som brant i august 1951. Bygningene på gamle Grønberg gård er ennå ikke revet, og Djupvasskaia er ikke bygd. Postkort
P02-M01-B121.jpgOversikt fra LandHommelvik1950 til 1959Hommelvik omkring 1950 Til venstre midt på bildet ser vi den gamle idrettsplassen, der Motrøtunet ligger i dag. I forkant har vi «Stykket», som seinere fikk navnet Johan Nygaardsvolds gate. Nygaardsvolds bolig, som nå er blitt museum, ligger helt øverst i gata. Den lange bygningen opp mot skogkanten er snekkerverkstedet til Høiby&Hansen.
P02-M01-B127.jpgOversikt fra LandHommelvik stasjon1950 til 1959Hommelvik sentrum - 1957 Stasjonsbygningen midt på bildet, med Granberg i bakgrunnen. Lokstallen ligger nedenfor riksvegen vis å vis Thoresen sitt bakeri.
P02-M01-B135.jpgOversikt fra LandSolbakken1940 til 1949Sveian postkort
P02-M01-B137.jpgOversikt fra LandHommelvik1900 til 1909Hommelvik først på 1900-tallet Det hvite huset helt til venstre er «Moheim». Helt til høyre har vi «Karlsrud» (der Frisørsenteret holder til). Husene i forgrunnen stod i Grustaket. Av disse er det bare «Hestnes-gården» og «Spets-gården» som står igjen i dag. Mojalet er ennå ubebygd På den andre siden av bukta ser vi bygningene etter Os- Hommelviken kopparvtirk som var i drift i en kort periode, 1889-92.
P02-M02-B012.jpgGruppeGrustaket1910 til 1919Grustaket 1913-17 Grustaket i Hommelvik. Nærmest ser vi Bykvistgården. Så følger boligen til Sollihaug og «Losjen». Den gamle doktorgården ligger på motsatt side av vegen. Personene fra venstre: Inger Hanna Buaas (gift med Robert Bykvist), Ane Kindseth (gift med Anders Buaas), ukjent, Peder Bykvist og Robert Bykvist (Peders far) som innvandret fra Värmland ca. 1890. Hest og slede
P02-M02-B017.jpgBygningerNull1910 til 1919(Fra Kalender 1995 August) Del er ca. 20 år mellom de to bildene vi ser ovenfor. Øverst ser vi Hommelvik Aktie Handelsforenings første eiendom, Moan F, som ble kjøpt i 1897. Butikken ble da flyttet fra «Wellen-gården». Bildet er tatt omkring 1915 og personene foran butikken er bestyrer Ole Haugen og foreningsformann Johan Nygaardsvold. Bildet nederst er tatt etter 1936, noe som framgår av at foreningens navn er endret til Hommelvik Samvirkelag.
P02-M02-B020.jpgOversikt fra LandSentrum1920 til 1929Sentrum i Hommelvik ca. 1920, der Moangårdene ligger på rekke og rad. Nærmest ligger Moan C eller det vi i dag kjenner som Torggården. Her var det tidligere både hotell og poståpneri. Deretter kommer Hommelvik Meieri, Moan D. Så folger handelsforeningens gård, Moan E. Det var på denne tomta «WeNngården » stod tidligere. Videre ser vi Moan F, den forste gården handelsforeningen kjøpte (i 1897). Denne bygningen ble revet i 1928. Vi ser også den karakteristiske aviskiosken som ble drevet av Aksel Sandstrom. (Deretter kommer Moan G eller «Wahl-gården», der blant annet Ivar Bye hadde kolonialbutikk Denne bygningen er skjult på bildet.) Helt i bakgrunnen ses «Dillan-gården», der Ivar B. Hagen holder til i dag.
P02-M02-B023.jpgArbeidslivTorggården1920 til 1929Bygging av Thoresengården i 1923 Bygging av Thoresengården (Lunden vestre) der Eva 's Studio holder til i dag. Fra venstre ser vi en murer som kom fra Stjørdal, murer Karl Olsen, en håndlanger og Ola flammer som hadde ulike arbeidsoppgaver. Læregutten som støtter seg mot muren er Benjamin Indergaard. Jo Aasberg var «kjører». Han fraktet stein, kalk og sement fra jernbanestasjonen og sand fra fjæra.
P02-M02-B030.jpgArbeidslivTårngården1920 til 1929Utgraving av tomta på Moan F i 1928 etter at gammelgården er revet. Legg merke til arbeideren til høyre på bildet som slukker tørsten. Bådes graving og utkjøring ble utført av folk fra stedet. Den 15. januar 1929 hadde styret omvisning i nybygget, som ble kalt «Tårn gården» på folkemunner, for Trondheimspressen og en del innbudte. Dagen etter kunne en lese i Ny Tid at gården var «den vakreste kooperative forretningsgård nordenfjells». Likevel fikk den, som vi seinere skal se, en funksjonstid på bare 35 år. Til venstre ser vi Jernbanebolig no.1, som ble bygd av materialer fra den gamle skolen på Moan. Den hvite bygningen midt på bildet er Moan G eller «Wahl-gården» som ble bygd i 1889/90. Bak denne skimter vi «Dillar gården» og «Pettersen-gården» som begge ble satt opp i 1890.
P02-M02-B041.jpgBygningerTorggården1930 til 1939Del er ca. 20 år mellom de to bildene vi ser ovenfor. Øverst ser vi Hommelvik Aktie Handelsforenings første eiendom, Moan F, som ble kjøpt i 1897. Butikken ble da flyttet fra «Wellen-gården». Bildet er tatt omkring 1915 og personene foran butikken er bestyrer Ole Haugen og foreningsformann Johan Nygaardsvold. Bildet nederst er tatt etter 1936, noe som framgår av at foreningens navn er endret til Hommelvik Samvirkelag.
P02-M02-B043.jpgMusikkorpsetTårnkonsert Samvirkelaget1930 til 1939Konsert i Hommelvik sentrum Hommelvik musikkorps spiller på taket av en av bygningene til Samvirkelaget. De to fremste med klarinett er Trygve Lysholm (t.v.) og Oskar Stokbak. Til venstre ser vi Jernbanebolig nr. I. I dette huset var det skole før 1876. Bildet er tatt i 1930-åra.
P02-M02-B055.jpgBygningerSamvirkelaget1990 til 1999S-laget Hommelvik 1965 Inngangen til S-laget ligger omtrent midt på bygningen. Nærmest er inngangen til garnbutikken «Homla». Til høyre for bilen står bestyrer Olav Almås i samtale med bestyreren ved Mostadmark S-lag, Martin Vollan, begge i dress. Ved inngangsdøra til S-laget, lengst til venstre, står Odd Ivar Haug. I klyngen rundt barnevogna sees Karen Løvås med veske og ryggen til. Randi Karin Stokke kan så vidt skimtes ved inngangen til «Homla». I forgrunnen står Edvard Husdal med stokk. I bakgrunnen den flotte «Borgården» som ble revet, og hvor det i dag er parkeringsplasser. Tekst fra Kalender 1995 November 1 løpet av 1950-åra skjedde del store forandringer innen vareomsetningen. Arbeidstilsynet stilte også nye krav til arbeidsmiljøet i butikkene. En fant ut at det måtte reises et nytt, tidsmessig forretningsbygg. For å gi nok tomteplass, ble det i 1960 fattet vedtak om å rive begge forretningsgårdene, samtidig som at også meieriets eiendom ble ervervet. De øverste bildene viser to faser av rivingsarbeidet, høsten 1964 (Moan E) og våren 1965 ( Moan F). Foran «Tårn-gården» ser vi lastebilen til Ivar Marketi, som kjørte bort murstein. Folk i bygda fikk dra nytte av denne steinen. Nybygget på bildet øverst til venstre ble tatt i bruk på nyåret i 1965. Det nederste bildet er muligens tatt i 1968. Legg merke til at inngangen er midt på bygget. En ser også oppgangen til Forum kafeteria. Mannen til høyre for varebilen er bestyrer Olav Alm ås.
P02-M02-B057.jpgBygningerNull1960 til 1969S-laget 1968 Butikkbygning Samvirkelag Kooperasjon Folkeliv Bil Gate Hommelvik Samvirkelag legg merke til inngangen er midt på bygget. En ser også inngangen til forum kafeteria. Mannen til høyre for varebilen er bestyrer Glen Almås. Bildet er tatt rett etter ferdigstillingen i 1968 Testen på kalender: 1 løpet av 1950-åra skjedde del store forandringer innen vareomsetningen. Arbeidstilsynet stilte også nye krav til arbeidsmiljøet i butikkene. En fant ut at det måtte reises et nytt, tidsmessig forretningsbygg. For å gi nok tomteplass, ble det i 1960 fattet vedtak om å rive begge forretningsgårdene, samtidig som at også meieriets eiendom ble ervervet. De øverste bildene viser to faser av rivingsarbeidet, høsten 1964 (Moan E) og våren 1965 ( Moan F). Foran «Tårn-gården» ser vi lastebilen til Ivar Marketi, som kjørte bort murstein. Folk i bygda fikk dra nytte av denne steinen. Nybygget på bildet øverst til venstre ble tatt i bruk på nyåret i 1965. Det nederste bildet er muligens tatt i 1968. Legg merke til at inngangen er midt på bygget. En ser også oppgangen til Forum kafeteria. Mannen til høyre for varebilen er bestyrer Olav Alm ås.
P03-M01-B008.jpgOversikt fra LandKjønnåsen gård1930 til 1939Kjønnåsen i Mostadmarka På Kjønnaas gård var det skysstasjon fram til 1930. Nabostasjonene var Moheim i Hommelvik og Fuglem i Selbu. Midt på bildet, som er fra tida omkring århundreskiftet, ser vi gårdens sommerfjøs. Til høyre ligger «Botran» der det seinere ble bygd hoppbakke. Her ble de første klubbrennene til idrettslaget arrangert. Bakken hadde kort ovarenn slik at en hoppet bare 20-30 meter. Det ble derfor bygd en ny bakke i Jøssåsen. Vinter
P03-M01-B070.jpgNullNull1920 til 1929«Vatn i arbeid og fritid» 1920 - 25 «Vatn i arbeid og fritid» var temaet for historielagets fotoutstilling på Kulturminnedagen i september 2009. Homla har alltid vært viktig i forbindelse med sportsfiske og friluftsliv. Tidligere hadde den også stor betydning for skogbruks- og trelastnæringen. Store mengder tømmerstokker ble samlet på Foldsjøen. Derfra ble de ledet ved hjelp av en tømmerrenne over tomta til Mostadmarken jernverk.
P03-M01-B072.jpgBygningerSoria Moria1920 til 1929Verkets-gården 1920 – 25 Gården var tidligere bosted for eieren/forvalteren av Mostadmark Jernverk. Hovedbygningen, som ses midt på bildet, er oppført ca. 1600 av tømmer i 2 etasjer. Fjøs og stall er oppført i år 1900 av tømmer og reisverk. Det minste huset i forkant er stabbur. Den store bygningen helt til venstre ble oppført ca. 1900 og går under navnet «Soria Moria».
P03-M01-B089.jpgGruppeSoria Moria1920 til 1929Barn på ski og kjelke 1921 Bildet er tatt utenfor Soria Moria på Verket nedenfor Foldsjøen. Fra venstre: Erik og Reidar Jenssen, Ole Eidem, Christian og Cornelia Saxevik. Barn lek, ski, 3 på kjelken, vinter
P03-M01-B136.jpgBygningerDalavollen1930 til 1939Setring på Dalavollen ca. 1930 Dalavollen lå mellom Mostadmarka og Selbu, i nærheten av vegen til Amdal. Helt til venstre står gjeteren Thorleif Midtsand fra Hommelvik. Seterjenta med flettene er Jenny Viken
P03-M01-B184.jpgArbeidslivTjønnåstjønna1930 til 1939Issaging på Tjønnåstjønna – 29. mars 1932 Isblokkene ble levert til Mostadmark meieri. Fra venstre: Anne Venn Larsen, Bjarne Thorshaug, Adolf Thorshaug og Thorvald Venn.
P03-M01-B197.jpgArbeidslivFuruhaugen1930 til 1939Vegarbeid i Mostadmarka 1936 Vannposten ved Furuhaugen på Vennavegen gjøres i stand. Stubbebryteren kunne også brukes til å løfte stein. Fra venstre: Adolf Thorshaug, Thorleif Volden, Einar Bonaunet og Håkon Rognås.
P03-M01-B210.jpgBygningerMostadmark Samvirkelag1930 til 1939Distriktet som Hommelvik Samvirkelag skulle dekke var relativt stort, og det kom derfor tidlig krav om å opprette filialer. Mostadmark fikk den første filialen høsten 1937 (bildet er talt året etter). Seinere kom filialene i Muruvik og på Grønberg. Omsetningen på filialene var stor. Bjarne Haldberg, som var bestyrer i Muruvik fra 1951 til 1956, hadde for eksempel en betjening på 2 personer. Samvirkelaget hadde egen varebil som brakte varer ut til filialene og til kunder som målte ønske det (uten ekstra betaling fram til først på 1970-tallet). Bjarne Nesbak og Ivar Marken var sjåfører på varebilen de første årene. Seinere hadde blant annet Einar Lier og Nils Bakmark denne jobben. Oktober
P03-M01-B234.jpgBygningerSneishaugan1940 til 1949Sneishaugan i Mostadmarka. Til venstre set- vi samvirkelagets første bygning, oppsatt i 1937. Bestyrer den gang var Sverre Widerø. Det andre huset er Waagans landhandel.
P03-M02-B012.jpgGruppeFlatholman1920 til 1929Eremitten i Muruvika Omkring 1927 bodde en eneboer ved navn Vean i en omhvelvet båt overtrukket med presenning på Flatholman. Foranledningen var visstnok at skuta som tidligere var hans hjem, gikk under. Rekved ble brukt til brensel. Vean livnærte seg med fiske og var ellers kjent for å passe på eggene til ærfuglene på Holman. Men det var smått om mat, og det hendte at folk i Muruvika gav ham brød og flesk. Her blir han intervjuet av Petrus Holberg, «frilans journalist» for Ny Tid og Arbeider-Avisa. Bildet er tatt midt på sommeren - Vean fyrte opp i ovnen til ære for fotografen!
P03-M02-B019.jpgJakt/Fiske/FritidFlatholman1940 til 1949Fuglejakt i Muruvika En søndag i 1948 på Flatholman i 20 kuldegrader. Arild Wehn og Waldemar Forslund (stående).
P04-M01-B004.jpgOversikt fra LandHomla1910 til 1919Bevaring av kulturminner i Vika Historielaget Hommelviks Venner har søkt om midler til istandsetting og bevaring av fire kulturminner i bygda, samt oppsetting av tavler med informasjon: Bjørnrommet i Høyby’n, tyskertrappene i Lundberget, industriminner langs Halstadelva, og brukarene etter den gamle riksvegen over Homla. Mye av arbeidet blir basert på dugnad, og vi håper på god oppslutning etter hvert som vi kommer i gang utover våren 2009. På bildet, som er tatt mellom 1915 og 1920, ser vi den gamle brua over Homla. Ved muren til høyre la det til prammer som fraktet materialer til og fra teglverket. Brua var i bruk til 1938, da den nåværende Homla bru ble åpnet. Sammen med bakken forbi Brukesgården er brukarene de siste restene etter den gamle landevegen gjennom Vika.
P04-M02-B016.jpgBygningerHommelvik Stasjon1900 til 1909Hommelvik stasjon. F.v: Petter Thoresen (gutt), Ole Gunnerius Lindbo (fullmektig), konduktør ?, Hans Hansen (kontorist), Gustav Hansen (telegrafist), Ola Myhre (sporskifter), Alf Bye (sporskifter), ? Saksvik (vognvistør), Anders Løvseth (vognmann).
P04-M02-B017.jpgBygningerPettersengården1900 til 1909Tårngården først på 1900-tallet Eiendommen (der Frisørsenteret holder til i dag) heter Karlsrud, men ble på folkemunne kalt Tårngården. Damen som står alene til venstre var vertinne i kafeen som lå i kjelleren. På trappa står den svenske butikkinnehaveren. Ved gjerdet står fra venstre Johan Pettersen, datteren Petra, Pauline Pettersen og baker Oskar Johansen. På gjerdet sitter fra venstre Peder Pettersen og Trygve Mikalsen - henholdsvis sønn og nevø av Johan Pettersen. Til høyre ser vi (Øvergården» (Kakehuset i dag). Det var handelsmann Carl Johansen som satte opp Karlsrud i 1890. Da bildet ble tatt, omkring 1906, var det smed Johan Pettersen som eide gården. Han hadde smie i Øvergården der han også bodde med familien på dette tidspunktet. Fra gamle regkort: Karlsrud "Pettersengården" " Tårngården"- I forgrunnen ser vi Johan Pettersen med sønnen Georg ? og Paula Pettersen med to av de øvrige barna
P04-M02-B019.jpgAktie HandelsforeninNull1910 til 1919100 års samvirke i Hommelvik Hommelvik Aktie Handelsforening ble konstituert på en generalforsamling 9. juni 1895 og startet butikkdrift 1. september samme år. Butikkdrifta tok til i den gården som vi her ser bilde av, «Welkn-gården» som den ble kalt. Gården var nemlig bygd i 1884 av Christofer Welkn som drev handel her. (WelMn kom til Hommelvik som spinnerimester ved «Hommelvigens Spinderi» ved Sollieelva. Seinere drev han skysstasjon på gården Nesset og var også ordfører i bygda.) Ingeborganna Eggen var imidlertid eier da handelsforeningen den 30. juni 1895 tegnet kontrakt om leie av 1. etasje i huset til butikk. Leieprisen var 500 kroner per år. Handelsforeningen kjøpte gården i 1910 for kr. 13 300 og brukte den slik vi ser den på bildet fram til 1916. Da ble den revet for å gi plass til en ny, ruvende butikkbygning i 3 etasjer. Bildet er tatt omkring 1910 og viser den delen av bygningen som vender mot det som i dag er Torggata. Butikkinngangen var på den motsatte sida, altså med front mot riksvegen. Til høyre ser vi en del av jernbanens pakkhus med den karakteristiske rampa. Til venstre skimtes Hommelvik Meieris bygning som ble satt opp i 1883 på nabotomta.
P04-M02-B030.jpgNullLabbhansenskogen1920 til 1929Fotoatelier Fotograf K. Næss fra Stjørdal hadde også atelier i Hommelvik. Huset lå i «Labbhansenskogen» - omtrent der Statoil holder til i dag. Bildet er tatt 1915-20.
P04-M02-B054.jpgJordbrukBjørnrommet1920 til 1929Bjørnrommet 1922 - 23 Karen Eline (Lina) Høiby på trappa til våningshuset på Bjørnrommet.
P04-M02-B060.jpgBygningerHandelsforeningen1920 til 1929Aktie Handelsforenings "Nye" BRØD-FRUKT-KJØTT Pølsemakerverksted om hjørnet til høyre. I 2.etg Stokbaks kafe. I 3. og 4. etg funksjonærboliger.
P04-M02-B061.jpgBygningerHandelsforeningen1920 til 1929Aktie Handelsforenings "Nye" BRØD-FRUKT-KJØTT Pølsemakerverksted om hjørnet til høyre. I 2.etg Stokbaks kafe. I 3. og 4. etg funksjonærboliger.
P04-M02-B062.jpegDokumentHandelsforeningenNullNull
P04-M02-B068.jpgBygningerBjørnrommet1800 til 1899Bjørnrommet Våningshus, Uthus, Sommerhus
P04-M02-B109.jpgBygningerBomberget1930 til 1939 Bomberget" tidligere Husmannsplass lå nede i sandfjæra ved utløp av Homla. Ble revet for å gi plass til Hommelvik Bruk. Ruth Bomberget (gift med Håkon Bonaune) vokste opp her.
P04-M02-B164.jpgUlykkerKassern1970 til 1979Da «Kassern» brann - 1970 «Kassern» ble satt opp omkring 1902 for å tjene som bolig for arbeidere ved Meraker Bruk. Bygningen, som lå omtrent der Lensmannskontoret ligger i dag, brant ned i februar 1970. Redningsarbeidet foregikk ikke helt uten dramatikk. Det fortelles at en gammel dame som bodde i 2. etasje måtte bæres ned av brannmannskapene. På bildet er det bilen til Asbjørn Jøssås som bringes i sikkerhet. Nærmest ser vi Thorbjørn Øwre. På motsatt side Jan Rosvold og Gunnar Eggen (i skinnlue). Mannen som står bak Eggen er Kjell Haugan.
P05-M02-B010.jpgOversikt fra LandHomla1910 til 1919Tømmerfløting på Homla, 1915-20 Homla har alltid vært viktig i forbindelse med sportsfiske og friluftsliv. Tidligere hadde den også stor betydning for skogbruksnæringen.
P05-M02-B015.jpgOversikt fra LandHomla1910 til 1919Tømmerfløting på Homla, 1915-20 Homla har alltid vært viktig i forbindelse med sportsfiske og friluftsliv. Tidligere hadde den også stor betydning for skogbruksnæringen.
P05-M02-B017.jpgOversikt fra LandHomla1910 til 1919Tømmerfløting i Homla omkring 1910 Tømmeret har samlet seg i Nessdammen. Vi ser Elvedalen og «Artibakkan» i bakgrunnen, Sørnesset til venstre og jordene på Nesset gård til høyre. Helt øverst kan en skimte noen hus på Nessbakkan
P05-M02-B021.jpgJordbrukNull1920 til 1929Pløying på Markajalet Mannen på traktoren kan være Kåre Marken, som eide Marken gård. Øverst i bildet ser vi «bakgårdene» til husene som lå i Stykket (Johan Nygaardsvolds gate). Våren 1966 startet byggingen av Hommelvik ungdomsskole på Markajalet. Andre trinn i byggeprosjektet var svømmehall, som ble oppført på den delen av jordet som bildet viser. I 1973 stod hallen ferdig, og svømmeopplæring kunne bli en del av skolens undervisning. Langs bunnen av skråningen ligger Skolegata i dag. Bildet er sannsynligvis tatt en gang i mellomkrigstida. Traktor med jernhjul
P05-M02-B023.jpgArbeidslivBjørnrommet1920 til 1929Vedsjau ca. 1922 Vedarbeid utenfor skjulet på husmannsplassen Bjørnrommet i Høibygrenda. Arbeidskarene er Bjørn Høiby og Thomas Nytrø fra Selbu som filer saga. Gutten på ski er Ivar Høiby. Thomas Nytrø var på tømmerhogst i Hommelvik
P05-M02-B025.jpgArbeidslivLånkvollen1920 til 1929Seterdrift på Lånkvollen, ca. 1923. Lina Røsten, som sitter på trappa, var budeie. Til venstre står (muligens) Marta Røsten.
P05-M02-B037.jpgJordbrukHallstad1930 til 1939Skuronn - 1930 Gårdsbestyrer Johan Snustad på Hallstad skjærer byggåkeren. Jan Jensen «sitter på».
P05-M02-B048.jpgJakt/Fiske/FritidFjellstuggu1930 til 1939Fuglejegere ca. 1930 Jegere (muligens) utenfor «Fjellstuggu» ved Jervfjellet. Fra venstre: Thorvald Svedal, Petter Brandslet, Paul Brandslet, og Johannes Myhre (7).
P05-M02-B064.jpgArbeidslivRota1930 til 1939Fjordfiskere i Rola - omkring 1935 Svært få har hatt fjordfiske som levevei her i Malvik. Derimot har det vært mange -fra Strindagrensa og helt inn til Muruvika - som har hatt slikt fiske som åttåtnæring. Særlig var det tilfellet i Rota/Midtsand-området. Her ser vi fjordfiskere i Rota i ferd med å gjøre klar garna. Mannen til venstre er muligens Håkon Stav.
P05-M02-B071.jpgArbeidslivGammelåsdalen1930 til 1939Tømmerarbeid 1939 Tømmerhuggere og -kjørere i Gammelåsdalen, sør for Hommelviktjønna. Stående fra venstre: Arne, Johan E., John, Johan I. og Arnt Fossen. Sittende: Ragnvald Bostad, ukjent, Olaf Larsen og ukjent. Iver Fossen (på kne) var tilrettelegger for kjørerne.
P05-M02-B081.jpgJordbrukNessbakkan1950 til 1959Slåttonn - ca. 1950 Slåttonn med hest og vogn hos Esten Nesbak på Bakkar i Hommelvik. Fra venstre: Sigurd Nesbak, Waldemar Forslund, Esten Nesbak og «Blakken».
P05-M03-B005.jpgAktie HandelsforeninNull1910 til 1919Betjeningen ved Hommelvik Aktie Handelsforening i 1912 er her samlet til «forevigelse». Bak fra venstre: Bernt Lovaas, Signe Nilsen (seinere gift Iversen), Ingrid Aarhaug og Kristine Sivertsen (Breen). Foran: Alma Mæhre (Brandslet), Jonetta Wehn (Melbye), Aksel Stokbak, bestyrer Ole Haugen, Gudrun Stokbak og Sanna Solem. Åpningstida på «foreninga» den gang var fra klokka 8 om morgenen til 9 om kvelden. Bernt Lovaas var tilsatt ved Handelsforeningen i 42 år, fra 1902 til 1944.
P05-M03-B006.jpegDokumentNull1910 til 1919Betjeningen ved Hommelvik Aktie Handelsforening i 1912 er her samlet til «forevigelse». Bak fra venstre: Bernt Lovaas, Signe Nilsen (seinere gift Iversen), Ingrid Aarhaug og Kristine Sivertsen (Breen). Foran: Alma Mæhre (Brandslet), Jonetta Wehn (Melbye), Aksel Stokbak, bestyrer Ole Haugen, Gudrun Stokbak og Sanna Solem. Åpningstida på «foreninga» den gang var fra klokka 8 om morgenen til 9 om kvelden. Bernt Lovaas var tilsatt ved Handelsforeningen i 42 år, fra 1902 til 1944.
P05-M03-B094.jpgAktie HandelsforeninHommelvik1950 til 1959Handelsforeningen fikk tidlig spesialavdelinger. Egen manufakturavdeling kom allerede i 1905. Det øverste bildet viser manufakturavdelingen i 2. etasje i «Tårn-gården» muligens i 1950-åra. Helt bakerst i lokalet kan en dra kjensel på Jenny Moan som blir ekspedert av Margit Olsen. Fiskeavdelingen kom i 1919 og frukt- og tobakkavdelingen i 1923. Nederst ser vi Gunvor Haugen på kosmetikkavdelingen i nybygget fra 1965. Det er ingen ting å si på kontakten mellom kunde (Ragnhild Wehn) og betjening (Mary Eriksson) på det andre bildet.
P05-M03-B096.jpgAktie HandelsforeninHommelvik1950 til 1959Handelsforeningen fikk tidlig spesialavdelinger. Egen manufakturavdeling kom allerede i 1905. Det øverste bildet viser manufakturavdelingen i 2. etasje i «Tårn-gården» muligens i 1950-åra. Helt bakerst i lokalet kan en dra kjensel på Jenny Moan som blir ekspedert av Margit Olsen. Fiskeavdelingen kom i 1919 og frukt- og tobakkavdelingen i 1923. Nederst ser vi Gunvor Haugen på kosmetikkavdelingen i nybygget fra 1965. Det er ingen ting å si på kontakten mellom kunde (Ragnhild Wehn) og betjening (Mary Eriksson) på det andre bildet.
P05-M04-B002.jpgPortrettSlindkafeen1910 til 1919Kafibedening 1915 To av betjeningen på «Slindkafeen» i Hommelvik. Kristine Hansen Haldberg (t.v.) og Gudrun Slind.
P05-M05-B013.jpgArbeidslivHommelvik1930 til 1939Nødsarbeid ca. 1936 i 1930-åra ble del også i Hommelvik satt i gang tiltak for å sysselsette arbeidsledig ungdom. Nærmest ser vi Thorvald Skauge (sittende) og Ivar Holby. Mannen stående med spade til venstre er Arnold Thorstensen.
P05-M05-B016.jpegArbeidslivGammelløfta1930 til 1939Ungdomsarbeid i 1930-åra. Også den gang ble det opprettet "tiltak" for å sysselsette arbeidsledig ungdom. Denne arbeidsgjengen er i ferd med å utbedre vegen i Gammelløfta. Fra venstre: Ottar Olufs'en, Torstein Torsteinsen, Ivar Høiby, Johan Lundberg, Olav Eriksen, Aksel Auran, Olaf Landsem. Ved siden av sjåføren, Jørgen Lundberg, står "basen" Oskar Olsen.
P06-M01-B004.jpgSport turnNull1900 til 1909Hommelvik Turnforening 110 år Hommelvik Turnforening ble stiftet 1. mai 1903. Lagets formål skulle være i følge foreningens lov §1 å fremme idrett og friluftsliv i sunne former gjennom samarbeid og kameratskap. Peder Hanssen ble valgt som formann, Johan M. O. Fjeseth som sekretær og instruktør. De første årene var det kun turntropp for menn. Det første damepartiet kom i 1919, samme år som foreningen kjøpte Arbeiderforeningens hus (som seinere endret navn til Idrettens Hus) av Meraker Brug. Bildet er tatt først på 1900-tallet. Turneren til høyre nest øverst i «pyramiden» er trolig Peder Martinsen Moan.
P06-M01-B018.jpgSport turnSkolegården1920 til 1929Turnoppvisning 1924 - 25 Hommelvik turnforening viser sine kunster på skolegården. Den stramme karen med slips og skjermlue til venstre på bildet, er instruktør Jakob Jakobsen.
P06-M01-B020.jpgSport turnSkolegården1920 til 1929Turnoppvisning på skolegården ca. 1925. I. rekke fra venstre: Trygve Nilsen og Harald Hansen. 2. rekke: Per Buås, Hjalmar Nilsen (skjult), Birger Høiby og Sigurd Lindboe (skjult). 3. rekke: Ola Fjeseth, Magnus Larsen og Amund Buaas. Til høyre: Osvald Stokbak. Johan Martin Olsen Fjeseth var trener for troppen fra 1903 til 1924.
P06-M01-B041.jpgSport turnNull1930 til 1939Turn har vært en stor aktivitet både på dame- og herreside i Hommelvik opp gjennom årene. Dette er kanskje ikke den mest brukte øvelsen, men det viser at for å kunne utføre denne øvelsen måtte hun kunne beherske flere ferdigheter. Damen på bildet er Johanne Stokke ( f.1915) og bodde oppe i Modalen ( ved Selbuv.). Her er hun fotografert på hesteryggen i turndrakt.. Hesten het Stella. Bildet tatt ca 1930-1933 Turn i Hommelvik i 1930-årene Turn har vært en stor aktivitet både på dame- og herresiden i Hommelvik opp gjennom årene. Bildet er fra ca. 1930. Dette er kanskje ikke den mest brukte turnøvelsen, men det viser at for å kunne utføre denne øvelsen måtte man kunne beherske flere ferdigheter. Damen på bildet er Johanne Stokke (f. 1915) som bodde oppe i Modalen (ved Selbuveien). Her er hun fotografert på hesteryggen i turndrakt. Hest uten bøyler. Hesten het Stella.
P06-M01-B058.jpgSport turnIdrettsplassen1930 til 1939Turnoppvisning 1934 Mye folk var samlet på den gamle idrettsplassen på Mojalet (der Motrøtunet ligger i dag). Forrest i de fire rekkene ser vi Karen Løvås og Petra Olsen (1. rekke), Alfild Skjetne, Petra Nesbak og Aslaug Næss (2. rekke), Helga Spets og Irene Julsrud (3. rekke) og Gyda Sneisen (4. rekke). I bakgrunnen ser vi det karakteristiske plankegjerdet rundt idrettsplassen foran husene til Øwre og Østerås.
P06-M01-B068.jpgSport turnSkolegården1930 til 1939Turnoppvisning - ca. 1935 Hommelvik Turnforenings dametropp har oppvisning på skolegården. Fra høyre: Fredrikke Snustad Lindboe (Porturner), ukjent, Gudrun Raaen Nilsen, ukjent, muligens Ingeborg Mikalsen Stav, Aina Pettersen, Ragna Widerø, muligens Johanne Stokke og Kirsti Snustad Løvseth.
P06-M01-B074.jpgSport turnNull1930 til 1939Turndamer 1935 To fra dametroppen til Hommelvik turnforening, Fra venstre: Aina Pettersen og Magnhild Granaas Nygaardsvold.
P06-M01-B088.jpgSport turnIdrettsplassen1930 til 1939Turnstevne på idrettsplassen 1935 9 jenter oppstilt i gruppe i sine turndrakter 1. Rekke f.v: Målfrid Skauge, Reidun Lundberg, Astrid Løvseth, Hjørdis Pedersen, Målfrid Jakobsen. 2- Rekke f.v: Ingjerd Kallseth, Gunhild Skjønest, Oddbjørg Hallberg, Målfrid Lundberg
P06-M01-B089.jpgSport turnIdrettsplassen1930 til 1939Turnstevne på idrettsplassen 1935 9 jenter oppstilt i gruppe i sine turndrakter 1. Rekke f.v: Målfrid Skauge, Reidun Lundberg, Astrid Løvseth, Hjørdis Pedersen, Målfrid Jakobsen. 2- Rekke f.v: Ingjerd Kallseth, Gunhild Skjønest, Oddbjørg Hallberg, Målfrid Lundberg
P06-M01-B090.jpgSport turnNullNullTurnstevne oppmars mangler info
P06-M02-B008.jpgSport HoppRøsta1910 til 1919Skihoppere i Røsta ca. 1917. Den organiserte idretten kom til bygda i 1903, da Hommelvik skiklubb ble stiftet. De fleste hopprennene ble holdt i Røsta i Høibygrenda, hvor en hoppet 10-15 m. Der ble også uttakningskonkurransene til Gråkallrennet avviklet. Stående fra venstre: Johan Moan, Per Scether, Oskar Andersen,' Sverre Skjetne, Halvdan Nesbak, Torstein Pettersen, Edvard Brandslet, Aksel Nesbak og Edvard Husdahl. På huk foran: Arne Nygaardsvold, Petter Lundlie, Torvald Øvre oQ Nelber, Sivertsen.
P06-M02-B022.jpgSport skiukjent1920 til 1929Skiløpere 1920-30 Skiløpere, kanskje på jakt? Fra venstre: Einar Lysholen, Johan Nilsen, Johan Rikard Kielland? og Edvard Brandslet med geværet.
P06-M02-B027.jpgSport skiNull1920 til 1929Skiløpere – 1925 Fra venstre: ukjent, Norvald Wuttudal og Gudmund Pedersen.
P06-M02-B037.jpgSport skiNull1930 til 1939I mange år på 1920 og -30 tallet ble det arrangert kretsrenn eller "Storskirenn" i Fossagrenda (4 - 5 km. ovenfor Hommelvik), med deltakere fra hele Trøndelag. Langrennet hadde gjerne start og innkomst ved Fossen gård. Hopprennet foregikk i Nonstadbakken. En hadde også egen kombinertklasse. Storskire.urene kunne også by på hornmusikk og det var kaffesalg på hver en gård i grenda. Etter rennet var det skifest i Folkets Hus med premieutdeling. Bildet viser en av de fremste løperne fra den tida, Bjarne Kringhaug fra Mostadmark, i fint driv.
P06-M02-B052.jpgSport skøyterTrondheim Stadion1930 til 1939Sølvmedaljen på 500 m. skøyter gikk til Hommelvik under de olympiske leker i 1948. Thomas Byberg gjør unna siste langside på spesialdistansen i St. Moritz. Tida ble 43.2 - 1.4 sekunder fra daværende verdensrekord. Han fikk også med seg distanseseire på 500 m. under norgesmesterskapet i 1938 og 1948, og deltakelse i EM og VM.
P06-M02-B056.jpgSport skøyterIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik stadion 1936 Ivar Ballangrud og hommelvikingen Thomas Byberg kjemper om seieren på Hommelvik stadion som lå på Mojalet like ved Folkets hus. Bruket og Hommelvik helsetun ligger på dette området i dag. Byberg gikk til sølv på 500 m under OL i St.Moritz i 1948 på tiden 43,2 sek. Det var stor interesse for blant annet skøyter, ski og fotball i Hommelvik, noe som førte til at Hommelvik Idrettslag ble stiftet i 1924.
P06-M02-B077.jpgSport skøyterSt-Moritz1940 til 1949Sølvmedaljen på 500 m. skøyter gikk til Hommelvik under de olympiske leker i 1948. Thomas Byberg gjør unna siste langside på spesialdistansen i St. Moritz. Tida ble 43.2 - 1.4 sekunder fra daværende verdensrekord. Han fikk også med seg distanseseire på 500 m. under norgesmesterskapet i 1938 og 1948, og deltakelse i EM og VM.
P06-M02-B081.jpgSport skiNull1950 til 1959Langrenn 1950 Jacob Nilsdal, skiløper fra Hommelvik, i fint driv.
P06-M02-B086.jpgSport skøyterNull1950 til 1959Skøytetrening - ca. 1951 Treningen foregikk på Bakktjønna. Fra venstre: Bjarne Wigum, Gunnar Landsem, Eilif Spets, Gudmund Eriksen og Olav Jakobsen. Det fortelles at utøverne sprang de seks kilometerne «opp og ned» denne treningsdagen.
P07-M01-B000.jpgGruppeNygården1900 til 1909Deltakere på engelskkurs i Hommelvik 1902 Initiativtaker til kurset, som ble holdt på Nygaarden, hette Jullin. Han hadde vært bestyrer ved Os- og Hommelviken Kopparverk som var i virksomhet 1889-92. 1. rekke fra venstre: Anne Løvaas, fru Jullin, ukjent, Kristine Klemetsen, Marie Grønberg, ukjent, og muligens Tilla Jacobsen. 2. rekke: Bernt Løvaas, Eirik Spets, læreren (ukjent), bestyrer Jullin, Lovise Schjetne, Jørgine Brandslet, Johan Klemetsen og Richard Spets. 3. rekke: Aksel Spets, Aksel Sandstrøm, Johan Berg, Anton Kveberg, Torstein Grønberg og Alfred Brandslet. Den lille jenta er Agnes Løvaas.
P07-M01-B004.jpgGruppeNygaarden1900 til 1909Deltakere på engelskkurs i Hommelvik 1902 Initiativtaker til kurset, som ble holdt på Nygaarden, hette Jullin. Han hadde vært bestyrer ved Os- og Hommelviken Kopparverk som var i virksomhet 1889-92. 1. rekke fra venstre: Anne Løvaas, fru Jullin, ukjent, Kristine Klemetsen, Marie Grønberg, ukjent, og muligens Tilla Jacobsen. 2. rekke: Bernt Løvaas, Eirik Spets, læreren (ukjent), bestyrer Jullin, Lovise Schjetne, Jørgine Brandslet, Johan Klemetsen og Richard Spets. 3. rekke: Aksel Spets, Aksel Sandstrøm, Johan Berg, Anton Kveberg, Torstein Grønberg og Alfred Brandslet. Den lille jenta er Agnes Løvaas.
P07-M01-B020.jpgPortrettNesbakkan1910 til 1919Kristian Nesset – såpegutt ca. 1915 Kristian Sigurd Nesset var født på Nesbakkan 20. august 1906. Som andre barn, måtte Kristian tidlig stifte bekjentskap med arbeidslivet. Hans jobb ble å såpe inn kundene til barbereren i Rikstadgården (som lå på hjørnet av Selbuvegen og den gamle riksvegen). Som voksen flyttet Kristian til Oslo og virket en tid som barberer. Seinere skiftet han over til sveiseryrket. Kristians store hobby var korpsmusikk. Han spilte trombone i Frelsesarmeens korps i Oslo. Interessen for musikk hadde han sikkert fra sin far som var trombonist i Hommelviks første musikkorps (stiftet i 1892).
P07-M01-B037.jpgArbeidslivMotrøvegen1920 til 1929Syarbeid i det fri 1920-25 Petra (ved symaskina) og Anna Østeraas utenfor boligen i Motrøvegen. Barna er Birger Sivertsen og Beret Østeraas. Arbeidet måtte gjøres, men det var for varmt å sitte inne. Legg merke til at jenta fortsatt har på ullbuksa. Kanskje var det den første vårdagen som skulle markeres?
P07-M01-B039.jpgGruppeGimle1920 til 1929Leik i 1920-åra Gutten til venstre er ukjent. De andre barna er muligens Aina Pettersen og Trygve Nilsen. Kvinnen er mor Marie Hulaas Pettersen, som bodde på eiendommen Gimle. Hun var gift med Nils Pettersen. Den fine bygningen i bakgrunnen er Elvebakken. På jordet i forkant av Elvebakken satte tyskerne opp en brakke, som seinere ble overtatt av Malvik elverk. I dag er det Strømheim Brukssenter som holder til der. Elvebakken ble revet i begynnelsen av 1980-åra – til tross for at Historielaget i brev til kommunale myndigheter og avisinnlegg ivret for bevaring av eiendommen.
P07-M01-B053.jpgPortrettNull1920 til 1929På handletur ca. 1925 Astrid Nygaardsvold med handlekurven på armen utenfor heimen i Stykket. Huset til venstre tilhørte Anna Jøssås, det andre eide lærerinne Marit Reitan.
P07-M01-B060.jpgGruppeSkolesletten F1920 til 1929Hattemote i 1920-årene Fra venstre: Janisa Stokbak, muligens Reidun Røstad, Betzy Anderson Kvam og Gudrun Kveberg Nesbak. Bildet er tatt ca. 1925 utenfor Skolesletten F (Johan Nygaardsvolds gate 10) som ble oppsatt av Hågen Stokbak.
P07-M01-B066.jpgNullStavsjøen1920 til 1929StavsjØen Erik og Jan Jenssen leker på isen påska 1925. Unge sitter på kjelke
P07-M01-B068.jpgGruppeGrønberg1920 til 1929Ungdommer på Grønberg ca. 1925 Ungdommene, som er i alderen 15-17 år, er fra venstre Arne Røsten, Edvard Røsten, Birger Rasvald, Sverre Larsen og Konrad Rosvold. Bildet er tatt på gamle Riksveg 50 ovenfor Grønbergsbakken (like før Blåhammeren), sannsynligvis i forbindelse med en søndagstur. Slips og sløyfe hørte søndagen til. Sverre Larsen har på «blankskjermlue» - en ekstra fin lue, som han brukte bare i tida etter konfirmasjonen.
P07-M01-B093.jpgGruppehytta ?1930 til 1939ass! Ca. 1930 Kortspill på hytta? Fra venstre: Oskar Svingen, Otto Øvre, Ivar og Gunnar Svedahl.
P07-M01-B099.jpgGruppeSjakkparti Hvor?1930 til 1939Sjakkparti ca. 1930 Rolf Hofstad (til venstre) og Hjalmar Lundberg. Barna fra venstre: Brit Lundberg, Claus Hofstad, Gerd Lundberg, Ove Lundberg og Finn Hofstad.
P07-M01-B101.jpgGruppeNeieriet1930 til 1939Unge damer ca. 1930 Fra venstre: Bemice Hatrein Falck, Magnhild Oranaas Nygaardsvold og Åse Moan Buaas. Damene står foran eiendommen til meieriet. I bakgrunnen ser vi en av, bygningene til Hommelvik Aktie Handelsfotening (seinere Hommelvik Samvirkelag).
P07-M01-B108.jpgKjøretøyNull1930 til 1939Motorsykkel– anno 1930 Hjalmar Nilsen poserer stolt på sin Excelsior motorsykkel som var utstyrt med karbidlykt. Sykkelen hadde også plass til en passasjer. Nilsen og kona brukte den blant annet til flere ferieturer til Lillehammer og Mjøstraktene. Hjalmar Nilsen var en meget habil turner og instruktør innen denne idretten. Fra 1920 drev han kassefabrikk sammen med sin bror og far i uthuset på eiendommen Gimle (det hvite huset ved siden av den tidligere Everksbrakka).
P07-M01-B116.jpgGruppeWehn Gården1930 til 1939Folket i Wehn-gården 1930-35 Kvinnene i stående stilling er fra venstre Ella Rolstad, Jorun Grønberg og Gunvor Wehn. Jenta bak henne er Ingrid Jøssås. Mennene i døråpningene er Reidar Wehn og Martin Jøssås. Helt til høyre står Sigvart Næsvold. Sittende i 1. rekke fra venstre: Leif Brobak, ukjent, Jenny Brobak, ukjent, Irene Hansen og Kåre Jøssås. I 2. rekke sitter Bibbi Wehn, Mabel Hansen og en ukjent. Bakerst sitter Jørgen Wehn og Christian Hansen med sønnen Egil på fanget. Christian Hansen arbeidet som sykkelog motorreparatør og hadde verksted i kjelleren. Wehn-gården lå ved gamle E6, mellom Statoil og Havnevegen.
P07-M01-B121.jpgGruppeSandskogen1930 til 1939Sandskogen i 1930-åra Mellom Sandfjæra (innerst på Kjeldstadtomta i dag) og Riksveg 50 (gamle E6) var det tidligere en skog med bjørketrær. Sandskogen, som den ble kalt, var et typisk samlingssted for ungdommen i Vika. Sittende fra venstre: Kristian Nygaardsvold, Egon Sandstrøm, Sivert Nesbak, William Halseth, Erling Evensen og Reidar Brandslet. Liggende foran: Ivar Evenshaug. Han som står bøyd, er ukjent.
P07-M01-B124.jpgGruppeSandskogen1930 til 1939Sandskogen i 1930-åra Mellom Sandfjæra (innerst på Kjeldstadtomta i dag) og Riksveg 50 (gamle E6) var det tidligere en skog med bjørketrær. Sandskogen, som den ble kalt, var et typisk samlingssted for ungdommen i Vika. Sittende fra venstre: Kristian Nygaardsvold, Egon Sandstrøm, Sivert Nesbak, William Halseth, Erling Evensen og Reidar Brandslet. Liggende foran: Ivar Evenshaug. Han som står bøyd, er ukjent.
P07-M01-B133.jpgGruppeNesdammen1930 til 1939Bading i Nessdammen Bading i Homla foregikk vanligvis i «Gryta», på høyde med Nesset gård Lengre nede lå Nessdammen, der dette bildet er tatt muligens en gang i 1930-åra. Til venstre ser vi tømmerrenna. Denne badeplassen ble særlig benyttet når det var lite vatn i elva. På vinters tid gikk barna på skøyter på dammen. Demningen raste ut først på 1940-tallet. Den ble reparert, men sprengt i stykker noen år etter krigens slutt.
P07-M01-B143.jpgGruppeKafe Corner1930 til 1939Damer utenfor Kafé Corner – ca. 1933 Fra venstre: Gjertrud Granaas Gjersvold, Magnhild Granaas Nygaardsvold, Elisabeth Pedersen Sæther, Nelly Løvås Larsen, Lullu Hansen Dahl med datteren Brit (f. 1932, gift Wikmark) på armen og Alfild Løvseth. Bildet er tatt ved trappa til Kafé Corner.
P07-M01-B145.jpgGruppeArresten1930 til 1939Grustaket ca. 1935 Grustaket var navnet på flata der blant annet Malvik kommunes bygninger ligger i dag. Det lave bygget med murpipe er «Arresten». E-verket brukte husene til venstre som lager og verksted. Til høyre ser vi verkstedstua til skomaker Hågen Dybvad. Fra venstre står Hågen Dybvad med sønnen Henry og kona Anna Sofie, Gerd Olsen og Håkon Byberg.
P07-M01-B158.jpgGruppeStykket1940 til 1949Lekekamerater i "Stykke» ca. 1943 (iffiliene som Riller på kaninburet er fra vensire Jostein Willmann, Johan Jensen og Magne Marken (Rygh). Å ale opp kaniner var også en form for matauk under krigen. Gullene det var moro å slikke inn løvetann lil kaninene. Bilder viser gårdsplassen til Johan og Ingebor, Anna Halberg {Johan Nrygsardsvolids gate 9)..Til Høyre skimtes utedtuisen. Der var vanlig å "tynne" ut innholdet eg bruke det som giodsel i potetrennene og rundt bærbarber. I bakgrunnen ser vi uthusel til Jøssås._
P07-M01-B160.jpgNullNull1940 til 1949Endelig snø! Snø gir nye muligheter for utfoldelse – også for barna på Mojalet førjulsvinteren 1940. Foran fra venstre: Greta Roaldseth, Ove Andreas Roaldseth og Carin Lundberg. Jentene på ski er Ruth Fredriksen, Sylvia Lundberg og Astrid Østeraas. Huset i bakgrunnen er Maivegen 11. Der bodde Ove Roaldseth (i 1. etasje) og Einar Stavem (i 2. etasje) med sine familier. På ett rom i 2. etasje bodde også smed Johannes Eriksen med kone og to barn. På kvisten holdt hybelboerne Arne Roness og Finn Jakobsen til.
P07-M01-B167.jpgSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949«Svala» fra Grønberg 1945-47 Fotballaget Svala spilte vanligvis sine kamper på Moddet (sagflisfyllingen til Hommelvik Bruk), Sør-Nesset eller på banen som lå ved trafostasjonen i Stykket. Her er laget fotografert på den tidligere idrettsplassen på Mojalet. I bakgrunnen ser vi huset til John og Thea Myhre. Vi ser at kortsidene av fotballbanen lå den gang mot Millers veg og Motrøvegen. Foran fra venstre: Erling Risan, Johan Ingstad, Hugo Haug, Tor Sæther og Harald Halstadtrø. Bak: Edgar Marken, Toralf Stav, Kåre Sæther, Helge Øwre og Oskar Hallstadtrø.
P07-M01-B175.jpgGruppePotetlageret1940 til 1949Søndagspromenade – 1947 Fra venstre: Margit og Morten Moan (med sønnen Per Olav i vogna), Berit Moan og Åse Moan Buaas (med sønnen Eldar). Berit Moan var mor til Morten og Åse. Bildet er tatt nederst i Stykket. I bakgrunnen ser vi potetlageret som tyskerne satte opp under krigen. Bygningen lå der prestekontoret har hatt tilhold de seinere årene.
P07-M01-B185.jpgGruppeBrukesbakken1940 til 1949 Ola-bil" Trobil anno 1948 Torgeir Moan trakterer trekkspillet, mens Per Helge Rosvold har et godt grep om fotballen. Bildet er tatt utenfor Brukesgården. Hommelvik Bruks bygninger ses i bakgrunnen.
P07-M01-B193.jpgGruppeSaliberget1950 til 1959Badeliv i Stasjonsfjæra 1952 Barna fra venstre: Sissel Moan, Eirik Haugen (delvis skjult), Gunnar Kleive, Terje Garberg (med klær), Rolf Steinar Stav, Torgeir Moan og muligens Per Snustad. Damene: Synnøve Moan, Irene Haugen, Solveig Stav og May Garberg. Karene er Kåre Jøssås og Olaf «Laffen» Garberg. Saligberget og Hommelvik Bruks trelastskur i bakgrunnen.
P07-M01-B195.jpgGruppeGrurtaket1950 til 1959Vinteridyll i Grustaket 1952 Fra venstre: Eldar Buaas, Berit Marii Julsrud (Trelstad), Tove Bye (Knain) og Anne Lise Røstad. Bildet er tatt i hagen til Ulrik Buaas.
P07-M01-B202.jpgGruppeHulaasgården1950 til 1959«Mor og barn» 1953 Historielaget syns det er viktig å formidle informasjon om barns oppvekstmiljø til ulike tider. Derfor har vi satt opp og innredet en lekestue «fra gamle dager» på museet vårt, Jakobsli i Selbuvegen. I hovedbygningen fins også et eget rom med leker og andre gjenstander som er knyttet til barndommen. Bildet viser dokkestua til Sissel Moan Rian. Sissel står til venstre. Den andre jenta er Odny Hansen Leirvik. Bildet er tatt i Hulaasgården som stod ved siden av Brukesgården.
P07-M01-B204.jpgGruppeSandfjæra1950 til 1959Sandfjæra – 1954 En populær badeplass var Bomman inne ved Sandfjæra. Fra venstre: Terje Gjersvold, Inger Anne Spets, Birger Granås, Arthur Sandstrøm, Harry Undhjem og Gunnar Granås. Båt
P07-M02-B002.jpgUlykkerSmeplassen1940 til 1949Heving av " bukken bruse". Trolig Olaf holmen på sykkelen. Sykkel, Motorsykkel, Smeplassen, fly, nygården
P07-M02-B005.jpgBåterNygårdsfjæra1940 til 1949Heving av «Bukken Bruse» - 1948 Flytrafikken mellom Oslo og Nord-Norge foregikk i de første åra etter krigen ved hjelp av sjøfly/flybåter. Flytypene var den tyskproduserte Junker 52 og engelske Sandringham (som var en sivil utgave av krigstidens Sunderland-fly). Et av disse flyene - «Bukken Bruse» - forulykket under landing i Hommelvikbukta den 2. oktober 1948. I alt 19 mennesker omkom, hvorav flere fra Trondheim. En av de som berget livet var den kjente engelske filosofen Bertram Russel, som skulle til Trondheim for å holde foredrag i Studentersamfundet. Bildet er tatt under arbeidet med hevingen av flyet.
P08-M01-B000.jpgSport skiJervfjellet1930 til 1939Skiantrekk anno 1935 Karen Løvås (til venstre), Margit Stav og Herdis Hugaas på tur til Jervfjellet.
P08-M01-B004.jpgNullDrakstsjøen1930 til 1939Påskehelg på Nygaardsvold-hytta 1931 – 35 Johan Nygaardsvold fikk satt opp hytta ved Draktsjøen i 1931. På bildet ser vi tre av hans barn - Arne (sittende i forkant), Astrid og Kristian. Skismøreren er Jakob Brandslet.
P08-M01-B006.jpgVennafjellet.Vennafjellet1950 til 1959Påsketur til Vennafjellet 1954 Bak fra venstre: Per Moan, Ulrik Buaas, Lovise-Marta Moan, Åse Moan Buaas og Olaug Bjørgum Buaas. Foran: Eldar og Lisbeth Buaas.
P08-M01-B012.jpgVennafjellet.Vennafjellet1920 til 1929Skitur - ca. 1920 Skitur til Granåsen. Fra venstre: ukjent, Aina Pettersen, muligens Magnus Svingen, Sigurd Lindboe, ukjent, Harald Hansen og Ola Hofstad. Sistnevnte utvandret til Amerika. Helt til høyre ser vi uthuset på Granåsen.
P08-M01-B014.jpgHobbyGjervan1920 til 1929Medlemmer av klubben "Vika" drar på kanefart til Gjervan. Stående: Johannes og Frida Storvik. I sluffa sitter fra venstre: Astrid Storvik, Jarlfrid Bjerkan og Marie Storvik. Bildet er tatt på vegen ovenfor Bu.aasen i 1920-åra. Klubben hadde også møter med diskusjoner og sang i Idrettens Hus og skirenn i Granåsen. Hest, slede, kusk.Vinter
P08-M01-B023.jpgVennafjellet.Vennafjellet1920 til 1929Påsketur til Vennafjellet Soltilbederne fra venstre: ukjent. Jon Jakobsen, Jørgen Wehn og sannsynligvis John Stokke. Bildet er lan i 1920-åra. Vinter
P08-M01-B056.jpgKjøretøyNullNull6 karer på utflukt med bil
P08-M01-B057.jpgHobbySelbusjøenNullPå fisketur i Selbu 1928 Hommelvikinger prøver fiskelykken i Haukåtjønna i Selbu. Fra venstre: Jørgen Wehn, Ingrid Lysholm Wehn og Ågot Nygaardsvold Bye.
P08-M01-B096.jpgKjøretøyThamshavn1930 til 1939Ferietur 1931 Hommelvikinger på biltur til Molde. Stående: Sverre Larsen (til venstre) og Jakob Hulaas. Olaf Holmen ved rattet. Bildet er tatt ved Thamshavn på Orkanger.
P08-M01-B102.jpgGruppeStavsjøen1930 til 1939Skitur til Stavsjøen 1936 Fra venstre: Marit Buaas Risan, Åse Moan Buaas, Bernice Hatrem Falck og Anna Buaas Sveian.
P08-M01-B108.jpgArbeidslivHommelvik1930 til 1939Hyttebygging 1937 Hytta ble bygd i Hommelvik av Reidar Brandslet (i døråpningen) og Harry Ness. Deretter ble den demontert og satt opp i Jøssåsen i Mostadmarka. Jøssåsen landsby benytter den i dag.
P08-M01-B123.jpgJakt/Fiske/FritidGammelvoldssjøen1940 til 1949Dagens fangst 1945-50 Hommelvikinger på fisketur til Gammelvoldssjøen i Tydal. Fra venstre: Ola Sneisen, Petter Brandslet, Ivar Evenshaug og Reidar Brandslet.
P08-M01-B133.jpgGruppeHåsetdammen1950 til 1959Fottur 1959 Familien Forslund på fottur til Håsetdammen. Fra venstre Asbjørn, far Olav, Heidi, mor Brit og tante Jenny. Fotograf var sikkert onkel Waldemar.
P08-M01-B156.jpgMusikkorpsetGammelskolen1920 til 1929Hommelvik musikkorps ca. 1927 Sittende fra venstre: Sverre Sveian (tromme), Alfred Spets (klarinett), Iver Sveian (basun), Oskar Stokbak (klarinett), Einar Bakken (tenor) og Oskar Spets (stor tromme). Stående fra venstre: Erling Spets (klarinett), Trygve Lysholm (klarinett), Aksel Østeraas (kornett), Bernhard Sveian (basun), Leif Wikmark (trompet), Per Pettersen (ess-kornett), Herman Sveian (horn), Ottar Lundberg (trompet), Ole Holmen (tenorbasun), Ivar Bye (pikkolofløyte) og Petter Lysholm (bass).
P08-M01-B167.jpgNullNullNullIvar bye på saksofon
P08-M01-B184.jpgGruppeSandfjæra1930 til 1939Musikk i Sandfjæra - 1938 Dybvads trio: Henry Dybvad (trekkspill), Peder Pedersen (fiolin) og Ola Engeseth (banjo).
P08-M01-B188.jpgBåterSelbusjøen1940 til 1949Båttur på Selbusjøen 1943 Hommelvik mannskor hadde utflukt til Selbu. Her ser vi noen av medlemmene ombord på båten «Kong Sverre». Håkon Byberg (til venstre) og Erling Olafsen trakterer trekkspillet. Fra venstre sitter Thomas Byberg, ukjent, ukjent, Thorleif Pettersen, ukjent og Georg Pettersen.
P08-M01-B205.jpgMusikkorpsetSentrum1950 til 1959Hommelvik musikkorps 1950 - 55 I forkant fra venstre: Bernhard Sveian (ventilbasun), Olav Brobakk (klarinett), Egil Hansen (klarinett) og Peder A. J. Pedersen (trompet). Thomas Byberg går foran med tamburstaven. Bak Byberg skimtes Nils Spets. Helt til høyre: Per Pettersen (trompet). Bildet er tatt utenfor Hommelvik Samvirkelag. Borgården ses i bakgrunnen.
P08-M01-B216.jpgFolkets HusFolkets Hus1970 til 1979Olaf Ottesen «Fullt hus og stor suksess» var Adresseavisens karakteristikk av korforeningens visekveld i Folkets Hus 14. november 1975. I 1950-60 åra stod mannskoret for en rekke såkalte bygdakvelder Folkets Hus. Seinere fulgte Hommelvik Korforening opp med ulike arrangementer. For det meste var det lokale aktorer som deltok, men av og til kom det «storveies besøk». På denne visekvelden stod «Gerd og Otto» for det meste sammen med vår egen Olaf Ottesen på torader 'n. Til venstre ser vi «Prøysenvinneren», Øivind Sund Til høyre korforeningens formann, Johan Ingstad.
P08-M01-B224.jpgDamekoretHommelvik Kirke1970 til 1979Hommelvik damekor 1973 Bildet er tatt i Hommelvik kirke. 1. rekke fra venstre: Anna Hallien, Karen Hansen, dirigent Tor Haldberg, Aase Buaas og Rigmor Blokkum. 2. rekke: Sigrid Skulbørstad, Rigmor Sneisen, Eli Valleraunet, Målfrid Nilsen, Synnøve Lundberg, Gunn Størseth og Bjørg Breen. 3. rekke: Elisabeth Slettmark, Dagmar Spets, Aslaug Ness, Jorun Lundemo, Margit Berg, Nelly E. Sivertsen og Nelly Sivertsen. 4. rekke: Ingfrid Lundlie, Ellinor Korstad, Brigitte Sæther, Klara Snustad, Kari Evenshaug og Polly Svingen.
P08-M01-B229.jpgHobbyVulusjøen1930 til 1939Null
P09-M02-B003.jpgLosjenNull1900 til 1909Losjeforeningen Hommelviks Lykke 1905 Tida før og etter det forrige århundreskiftet var begynnelsen til mange organisasjoner i Hommelvik - så vel fagforeninger, som humanitære, religiøse og avholdsforeninger Av medlemmene i losje Hommelviks Lykke ser vi i bakerste rekke Lorentz Svingen (nr. 2 fra venstre), Thorstein Grønberg (nr 5), Anton Kveberg (nr. 6), Bernt Løvaas (nr8) og Karl Haugen (nr 9). Blant dem som sitter kjenner vi Anne Løvaas, Hanna Wehn, Bergitte Hallset"), Marie Grønberg, Marta Hommelvik Haugen og Andreas Løvaas.
P09-M02-B111.jpgHobbyKafe Corner1960 til 1969Klubbmøte 1960 Møte i Hommelvik kameraklubb på Corner Café, som lå i Granåsgården. Ved nærmeste bord fra venstre: Tor Haldberg, Asbjørn Brandslett og Egil sund. Ved bordet bak finner vi Henry Røsæg og Tormod Larsen. Ved døra sitter Gunnar Svedal.
P09-M03-B006.jpgPortrettSkijenter1900 til 1909Skijenter - 1909 Johny og Luffi Gfinther - døtre av byggmester Osvald Gfinther. Han var spesialist på kirkebygging, og satte opp omkring 25 kirker i Trøndelag.
P10-M01-B000.jpgHommelvik BrukNull1800 til 1899Arbeidere ved Hommelvik Bruk Fra Høyre Paul Moan f 1875 Martin Røsten nn nn
P10-M01-B002.jpgSolli kassefabrikkNullNullArbeidere ved Sollie kassefabrikk bak fra venstre: Martin Thorshaug og Jo Auran. Midten fra venstre: NN og NN. Foran:Kristian Haugen.
P10-M01-B004.jpgHommelvik BrukNullNullArbeidere ved Hommelvik Bruk. 1910-1920. Gustav Spets-Spets?-Hjalmar Jøssås-Sverre Schjetne-Rikard Stokbak-Ola Svian-Ola Stokbak-Per Jøssås-Oskar Spets-Olaf Undhjem-Harald Hansen-Martin Røsten-Johan Pettersen-Olaf Ottesen-Brandslet-Gustav Olausen-Edvard Husdal-Paul Moan-Jørgen Bostad-Hans P Hansen
P10-M01-B008.jpgHommelvik BrukNullNullArbeidere ved Hommelvik Bruk. 1910-1920. Aksel Løvseth -Ola Iversen-Ole Sandmark-John sen Stokke-Nicolai Evenshaug -Anders Moe -Ole Lundberg-Henry Berg-Gøsta Berg-Hans Hansen Brun-Olaf Svedahl-Harald jørgensen-Formann Berg-Johan Andersen,Orkdal-Tore Husdahl- Johan Nygaardsvold-Petter Brandslet-Martinus Spets-Lars Hansen Brun-Johan Evensen-Aksel Ness-Sivert Wuttudal-Ole Nilsen-Alfred Brandslet-Gustav Forslund.
P10-M01-B012.jpgMeråker Bruk a/sNullNullArbeidere ved Meråker Bruk a/s 1912-1913 Rekke 1 f.v: Halvdan Nesbakk, Oddmar Gråbræk Peder Wuttudal -Arnold Wehn-Ingvald Auran-Oskar Spets -Paul Brandslett -Gunnar Bostad-Petter Lundlie-Henrik Høyby-Tomas Nilsen-Martin Wikmark-Oskar Ness-Knut Wuttudal-Andreas Skauge-Einar Bostad-. fra et løsark Rekke 1 f.v: Halvdan Nesbak, xx berg, Per Wuttudal, Anold Wehn, Ingvald Auran, Paul Bransleth, Gunnar Bostad Rekke 2 f.v: Ingar Hansen, nn Nilsen, Alfred xx, Arnfinn xx, Skjølberg, Knut Wutudal, xx Skauge, axx Skauge Rekke 3 f.v: xx, xx Wuttudal, Mathias Kristiansen Rekke 4 f.v: Jørgen xx, xx Olafsen, Bjørni Garberg
P10-M01-B015.jpgMeråker Bruk a/sNull1914-1915sittende fra v-Wilhelm Wehn-Olaf Haldberg-Gøsta Berg-Peder Wuttudal-Ola Svian-Henrik g Wehn-(Litj-Henrik).Hans Hansen(Brun)-og Kristian Nesset-Stående fra v:Karl Kristiansen-Anders Wehn sagmester,-Johan Johansen-Jørgen Wehn-(Guetav Spets? Sivert Wikmark-Johan Modal-Henrik a Wehn-(stor-Henrik)-Olaus Auran-Tørnberg-Iver h Wehn-Olaf Lundli-HenrikRimol-Jo Høiby-Håkon Auran-John Høiby-Berny Solem og Kristian Høiby. Guttene arbeidet i stavskjæret-Kappet bakved.Bildet ertatti"Saga".
P10-M01-B018.jpgSolli kassefabrikkNullNull Arbeidere ved Solli Kassefabrikk" Sittende foran fra v: Bernhard(?) Øren og NN. Stående fra v: NN-Per Brenna-Gunnar Larsen-NilsPettersen-(formann),Wilhelm Thorshaug?-(Delvis skjult),-Per Hjelseth og Birger Hulaas (Helt bakerst i vnduet) De fleste var på saga,Gunnar Larsen var plankeberer,Per Hjelseth ble høvelpasser,han ble oppfostret påBrannberget i Lånke og begynte på kassefabrikken da han kom til Hommelvik i1912. Han var fodt i 1894. Gunnar Larsen døde i1920,43 år gammel,Birger hulaas og Wilhelm Torshaug var født i 1898.
P10-M01-B020.jpgMeråker Bruk a/sNull1915-1930Gruppe,Sagbruksbolig,Sagbruksdisponent,Hund,trappebenk,Disponentbolig/Kontorbygning ved Meraker Bruk.
P10-M01-B022.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk, Sagbruksbyggning,Trelastindustri,Trelastlager, Saga ved Meraker Bruk.
P10-M01-B024.jpgMeråker Bruk a/sDisponentboligen1920 til 1929Gruppe: 2 Hunder ,Katt, Sagbruksbolig,Sagbruksdisponent, 4 Personer foran disponentbolig/kontorbyggning.
P10-M01-B026.jpegDokumentDisponentboligenNullHusker du
P10-M01-B027.jpgMeråker Bruk a/sNull1915-1920Sagbuk,Trelastindustri,Teglverkstårn,Trelastlager, Meraker Bruk og brua (Riksvei50) til høyre. Hommelvik Bruk 1915 - 20 Trelastlageret til A/S Hommelvik Bruk. Bildet viser også hvor den gamle riksvegen krysset Homla. (De gamle brukarene eksisterer også i dag.) I bakgrunnen ser vi Karlslyst gård og Nesbakkan til høyre.
P10-M01-B029.jpgMeråker Bruk a/sNull1915-1920Treverksindustri,Tegleverk,Sagbruksbyggning. Meraker Bruk,Pipa og (sansynligvis)er bygningenefra tegelverkets dager.Karslyst gård i bakgrunden.,
P10-M01-B031.jpgHommelvik BrukNull1915-1920Sagbruk,Trelastindustri, Hommelvik Bruk.
P10-M01-B033.jpgHommelvik BrukNull1915-1920Sagbruk,Trelastindustri. Hommelvik Bruk.
P10-M01-B034.jpegMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk,Trelastndustri. Meraker Bruk.
P10-M01-B035.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk,Trelastindustri,Trelastlager. Meraker Bruk Saga,Fyrkjelen,I bakgrunnen Bomberget i bakgrunnen, Potetkjelleren til Karlslyst (bak pipa)
P10-M01-B037.jpgNullNullNullSagbruk,Trelastindustri,Trelastlager,Kai,Jernbanelinje. Meraker Bruk med Millerkaia.
P10-M01-B039.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk,Trelastlager,Trelastindustri,Plankestabler. Meraker Bruk
P10-M01-B041.jpgMeråker Bruk a/sNullNullTeglverk,Sagbruk,Trelastindustri. TIl v Teglverket,til h, Sagbruket, omberget i bakgrunnen midt på bildet (sett fra sør)
P10-M01-B043.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk,trlastindustri,kjerrat. Meraker Bruk ,Saga(tatt fra riksveien) Kjerraten helt til venstre.
P10-M01-B045.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk,Trelastindustri,Trelastlager. Meraker Bruk plankestabler.
P10-M01-B047.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk , Trelastindustri ,Trelastlager ,Bebyggelse. Meraker Bruk (tatt fra Karlslyst)
P10-M01-B049.jpgNullNullNullSagbruk,Trelastindustri,Trelastlager. Meraker Bruk.
P10-M01-B051.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk,Trelastindustri,Trelastlager,Plankestabler. Meraker Bruk plankestabler med stavskurene i bakgrunnen.
P10-M01-B053.jpgMeråker Bruk a/sNullNullGruppe,sagbruksbolig,sagbruksdisponent,hund,trappebenk. Disponentbolig/kontorbygning ved Meraker Bruk. Cristian Saxevig til venstre.
P10-M01-B055.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruksbolig,Disponentbolig,mann,gjerde,port. Brukesgården bygd i 1912,Cristian Saxevig i forgrunnen. Avisa "Homla" skrev 24 Aug-1912: Meraker Bruk nye kontorbygg er reist i 2 etarsjer arbeidet er utført av byggmester Hjervan. Malvik kommune kjøpte bygget for en del år siden og overførte drifta til Hommelvik pensjonistforening. Huset går i dag under navnet "Brukesgården".
P10-M01-B057.jpgMeråker Bruk a/sBrukesgården1910 til 1919Sagbruksbolig Disponentbolig Gårdstun, ved Meraker Bruk "Brukesgården" «Brukesgår'n» 1915-20 Avisa «Homla» skriver den 24. august 1912: «Meraker Brug's nye kontorbygg er reist opp i 2 . fulle etasjer. Arbeidet utføres av byggmester Gjervan». Bygget har også tjent som disponentbolig. Malvik kommune kjøpte gården for en del år siden og har overført drifta til Hommelvik pensjonistforening.
P10-M01-B060.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk, Trelastindustri. Merakert Bruk (nyere bygning)
P10-M01-B062.jpgSolli kassefabrikkNullNull Arbeidere ved Solli kassefabrikk" Foran frs v : NN, Ole Øren("Ola Bakka") og Gunnar Larsen Bak fra v : Torstein Fossmo,Per Hjelseth, NN. "Ola Bakka" var en meget god sagmester,han slipte sagbladene så godt at det så ut som de var høvlet.
P10-M01-B064.jpgHommelvik BrukBrukestomta1920 til 1929«Stabbleggere» på Meraker Bruk — 1923 Stabbleggernes oppgave var å stable plank og bord til tørk på Tomta. Den første bordtomta lå for øvrig der Øya idrettsplass ligger i dag. Seinere ble den flyttet til Moan-området (nedenfor jernbanelinjene). Fra venstre ser vi Pelle Stalin, Lars Thyholt, Ingvald Undhjem, Aksel Løvseth, Reidar Slind, Henry Løvseth og Hans Hansen med «Storbron». Stalin var en av flere svensker som arbeidet ved Bruket. Det fortelles at da arbeiderne tok over Bruket i 1930, ble de fleste svenskene og arbeidere fra andre bygder oppsagte. De knappe arbeidsplassene skulle reserveres for arbeiderne som var fra stedet, og en kunne ikke regne med at alle i en familie fikk arbeid. Ofte var det slik at far og eldste sønn ble prioritert. Hest, puter,
P10-M01-B067.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk barnearbeid gutt bering tønnestav trelastlager."Arbeidsgutt ved Meråker Brug" ,Rolf Moan (f 1909) berer tønnestav.Stavstablene lå rett nedenfor riksveien på område som kaltes "Kampen"(på jerbanetomta på høyde med Shellstasjonen ). Bruket laget selv tønner av stavene på teglverktomta.
P10-M01-B069.jpgHulaas kassefabrikkHulaas Kassefabrikk1920 til 1929Kassefabrikkarbeidere,gruppe. Arbeidere ved Hulaas kassefabrikk: Fra v: NN,Torstein Fossmo,Martin Røsten,Harald Hansen,(far til Tor Hulaas Hansen) Fabrikkarbeidere i 1920-åra Arbeidere ved Hulaas kassefabrikk som lå i nærheten av Sollielva. Fra venstre: Ukjent, Torstein Fossmo, Martin Røsten og Harald Hansen.
P10-M01-B071.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruksarbeidere,gruppe,trelast. Arbeidere på sagbruk,fra v:NN,NN,Jørgen Wehn,NN.
P10-M01-B073.jpgHommelvik BrukBrukestomta1920 til 1929Sagbruksarbeidere,Trelast,gruppe,bebyggelse. Første rekke fra v:Harald Wik.Henrik g Wehn,Gustav Midtsand,Ola Lundberg,Paul Olufsen,formand Berg,John (Benjamin ) Inedergård,Sivert Røsten,Tore Husdal,Martin Trøbak.2.rekke Birger Moan,Reidar,Gustav Spets,Anders Berg,Martin Hofstad,Simon Iversen,Stenbom,Ola Sandmark.John Stokke,Hans Hansen, Bakre r:Nore Berg,Ingvald Auran,Oskar Spets,Martin Røsten,(delvis sjult),John Stokbak,Aksel Løvseth,Lars Myran,Birger Berg,Lars Hansen,Paul Moan,og Svein Berg. Tomtearbeidere ved Meraker Brug 1927 - 28 Foran fra venstre: Harald Wiik, Henrik G. Wehn, Gustav Midtsand, Ole Lundberg, Paul Olufsen, formann Nils Berg, John (Benjamin) Indergård (seinere skomaker i arbeiderboligen «Kassern»), Sivert Røsten, Tore Husdal og Martin Trøbak. Andre rekke: Birger Moan, Reidar Røsten, Gustav Spets, Anders Berg, Martin Hofstad, Simon Iversen, Otto Stenbom, Ole Sandmark, John Stokke og Hans Hansen. Bak: Nore Berg, Ingvald Auran, Oskar Spets, Martin Røsten, John Stokbak, Aksel Løvseth, Lars Myran, Birger Berg, Lars Hansen, Paul Moan, Aksel Næss og Sven Berg.
P10-M01-B076.jpgHommelvik BrukNullNullTomtearbeidere vedHommelvik Bruk 1927. 1.rekke fra v:Harald Wik,Henrik G Wehn,Gustav Midtsand,Ole Lundberg,Paul Olufsen,formand Berg,Benjamin Indergård,Sivert Røsten,Tore Husdal,og Martin Trøbak,2.rekke fra v:Birger Moan,Reidar Røsten,Gustav Spets,Anders Berg,Martin Hofstad,Simon Iversen,Stenbom,Ola Sandmark,John Stokke,Hans Hansen,3.rekke fra v:Nore Berg,Ingvald Auran,Oskar Spets,Martin Røsten,John Stokbak,Aksel Løvseth,Lars Myran,Birger Berg,Paul Moan,Aksel Ness og Sven Berg
P10-M01-B077.jpegHommelvik BrukNullNullTomtearbeidere vedHommelvik Bruk 1927. 1.rekke fra v:Harald Wik,Henrik G Wehn,Gustav Midtsand,Ole Lundberg,Paul Olufsen,formand Berg,Benjamin Indergård,Sivert Røsten,Tore Husdal,og Martin Trøbak,2.rekke fra v:Birger Moan,Reidar Røsten,Gustav Spets,Anders Berg,Martin Hofstad,Simon Iversen,Stenbom,Ola Sandmark,John Stokke,Hans Hansen,3.rekke fra v:Nore Berg,Ingvald Auran,Oskar Spets,Martin Røsten,John Stokbak,Aksel Løvseth,Lars Myran,Birger Berg,Paul Moan,Aksel Ness og Sven Berg.
P10-M01-B078.jpgVennafjellet.NullNullSportshytte,Skihytte,Grammafon,gruppe. Tuister foran Nybakkhytta. Fra v : Johan Jakobsen,NN, Peder Jøssås, Jørgen Wehn, NN, NN, John Stokke, sittende foran : Tomas Nilsen.
P10-M01-B080.jpgSport skiNullNullSkisport, ski, skiløpere, mannsgruppe, skidrakt " Skiløpere". Fra venstre : Sigurd Lindboe, Hjalmar Nilsen.
P10-M01-B082.jpgJemtlandsbruketNullNullSagbruksbygning, lagerbygning?, sagbruksbygning?. Jemtlandsbrukets Lagerbygning?.
P10-M01-B084.jpgHommelvikNullNullInger Johanne Brandslet ca. 1931. Bildet er tatt utenfor jernbanegårdene. Skurene til Hommelvik Bruk i bakgrunnen.
P10-M01-B087.jpgØsteraas KassseNullNullKassefabrikk, snekkerverksted,industri,valseklyvsag,gruppe. Valseklyvsaga forran til høyre(den befinner seg hos Sigurd Wullum) fra venstre Trygve,Aksel,far Anders og Ivar Østeraas.Far eide fabrikken på dette tidspunkt. Dette var den første klyven (spikermarskinen kom i1946 om sommeren) ellers hadde de på den tiden en kappsag,og en høvel og en benksag.
P10-M01-B089.jpgFolkets HusNullNullArbeiderforenigsjubileum,sagbruksforening,gruppe. Jubileum,sag,tomt og høvleriforening. Avd 59 15års fest.
P10-M01-B091.jpgØsteraas KassseNullNullKassefabrikk,transport,treindustri,lastebil,mannsgruppe. Transport av kasser fra Østeraas kassefabrikk. Fra venstre Aksel,Ivar og Trygve Østeraas.til høyre sjåfør Jørgen Lundberg. Dennelasten gikk til Nidar sjokkoladefabrikk. På denne tiden hadde de 300-400 kunder(også i England og Skottland fiskekasser).
P10-M01-B093.jpgSport fotballTransporten1930 til 1939Bedriftsidrettslag,fotballag,sport,gruppe. "Bruket": 1,rekke Sverre Lundberg, Willy Haldseth,Norvald Wuttudal,Torleif Pettersen, Per Moan, Magnus Iversen, Arne Nygaardsvolld, Ivar Evenshaug, Alfred Svingen, Martin Johnsen, Reidar Røsten, "Transporten": bak fra v : Jakob Brandslet, Finn Haugen, Sigurd Nesbak, Kristian Dahl, Birger Høyby, Gudleik Lundberg, Hjalmar Lundberg, Bjarne Nesbak, og Johan Halstadtrø. Kampen som var utrolig hard ente uavgjort dommer var Ola Fjeseth. Bedriftsidretslagene :"Transporten" og "Bruket". Fra kalender Bedriftsfotballag, Lagene til "Transporten" og "Bruket" i 1933-34. Mange av spillerne var å finne på H1Ls A-lag på 1920 og -30 tallet. Ifølge dommeren, Ole Fjeseth, var kampen utrolig hard. "Bruket" er oppstilt knestående, fra venstre: Sverre Lundberg, Willy Haldseth, Norvald Wuttudal, Thorleif Pettersen, Per Moan, Magnus Iversen, Arne Nygaardsvold, Ivar Evenshaug, Alfred Svingen, Martin Johnsen og Reidar Røsten. "Transporten": Jakob Brandslet, Finn Haugen, Sigurd Nesbak, Kristian Dahl, Birger Høiby, Gudleik Lundberg, Hjalmar Lundberg ("Treppen"), Karl Sneisen, Hjalmar Lundberg, Bjarne Nesbak og Johan Halstadtrø.
P10-M01-B096.jpgHommelvik BrukBrukestomta1950 til 1959Sagbruksarbeider, arbeid, plankeberer, stabblegger, skulderpute,trelast. "Plankberere" ("stabbleggere") ved Hommelvik Bruk ,fra v : William Haldseth, Simon Iversen, Waldemar Forslund, Birger Moan, Birger Berg, ( Birger Moan vikarierte som plankeberer denne dagen.) Legg merke til "puta" som skulle beskytte skuldrene.
P10-M01-B099.jpgHommelvikNullNullHavn, kai, jernbanekai, sagbruk?, skip, båt. Til høyre: lagerskur der bla, Hismofoss a/b leide. Jernbanekai 2 ble bygd på1930-talletsom djupvasskai. Til venstre Jemtlandsbruket.
P10-M01-B101.jpgGruppeEriksenhytta1930 til 1939Hytte,gruppebilde, menn. "Eriksenhytta" .Eid av Jon og Jossefine Erikson.Står også i dag. Fra v : Oskar Olafsen, Jon Erikson, Gustav Forslund, Erling Olafsen, Waldemar Forslund, Bildet er tatt i påsken 1937. Påska 1937 Fra venstre: Oskar Olafsen, Jon Erikson, Gustav Forslund, Erling Olafsen, Sigurd Nesbakk og Waldemar Forslund. Bildet er tatt utenfor «Eriksonhytta» i Amdal. Hytta var eid av Jon og Josefine Erikson.
P10-M01-B103.jpgFolkets HusNullNullSagbruksstyre, Forbundsstyre, Gruppe. Bildet er tatt i" Hjørnesalen" i Folkets Hus. Fra v : Adolf Gundersen, Ottar Stokbak, HenrikRimol, Per Hjelseth, (formann), Odin Løveng, Sverre Sivertsen og Ola Fjeseth, (kasserer) Styret i sag-,tomt- og høvleriforbundet avd, 59.
P10-M01-B105.jpgFolkets HusNullNullSagbruksjubileum, fest, feiring, musikk, sagbruksfane, scene. Hommelvik Sag-, tomt-og høvleris 20- års jubileum i Folkes Hus 4/3-1939. 1.r, fra v,:Kristian Wikmark, NN, Gustav Wehn, Ola Normann, Martin Moan, NN, NN, Kristian Wehn, Gustav Landsem, Gustav Olausen, (med briller), NN, og NN. (jubileum for avdeling 59).
P10-M01-B107.jpgHommelvikNullNull Veteraner i Hommelvik sag- tomt- og høvleriforening", 25 års medlemskap i avdelingen (avd,59). Forran fra v,:Martin Moan, Gustav Wehn, Haagen Jacobsen, Kristian Wehn? og Ola Normann. Bak fra v,:Sivert Wikmark (eller Torstein Pettersen), Gustav Landsem, Gustav Olausen, Henrik Rimol, Kristian Wikmark og Gustav Granaas. (se ellers Malvik bygdebok).
P10-M01-B109.jpgHommelvik BrukNullNullSagbruksarbeidere, trelast, gruppe, kamera. "Tomta" på Hommelvik Bruk (mexsico-sporet). Bak fra v,:Olaf Wikmark, Reidar Moan, (?) Sundt, Bjarne Olafsen. Midtenf, v.:Kristian Wehn, (?)Haug, Alf Skauge og Bjarne Hågenstad, Forran fra v,: Ola Fjeseth, Harald Haugen, Petter Brandslet, Tormod Gardberg og(?) Sandmark.
P10-M01-B111.jpgØsteraas KassseFabrikken1940 til 1949 Østeraas kassefabrikk". Billass med den nye Mercedersen,Otto Breivang var sjafør. Det fraktes ølkasser til ECdals.Bildet er tatt utenfor fabrikken på mogjerdet. Brødrene Østeraas kassefabrikk ca. 1947 Fabrikken hadde gått til innkjøp av ny Mercedes, og her er den avbildet før første tur til Trondheim med ølkasser til E.C. Dahls Bryggeri. Sjåfør Otto Breivang har tatt plass i passasjersetet – sikkert av fototekniske årsaker.
P10-M01-B113.jpgHommelvikNullNullSagbruksarbeidere, heder, ære, medaljeutdeling. Arbeidere ved Hommelvik Bruk. Utdeling av Norges vells medalje.17.12.1949.1.r f. v. :Henrik Wehn, Gustav Midtsand, Karl Kristiansen, Aksel Ness, Peder Slind, Sivertsen (Merake Bruk-formand i styret i Bruket), Lars Kalseth, Paul Moan, Olaf Svingen, Alfred Andersen ogOlaf Lundli. 2 r f v,: John Garberg, Arnold Wehn, Martin Røsten, Johan Stokke, Torstein Pettersen, Olaf Skauge, Ingvald Auran, Tilbert Larsen, Hans Fossum, Alfred Brandslet og Reidar Slind.3.r.f.v.: Hans Hansen, Joh Myhre, Bror Johanson, Henrik Høyby, Gustav Spets, Nelberg Sivertsen, Edvard Husdahl, NN, NN, Oskar Spets, Arne Nygårdsvold. 4.r.f.v.: Henrik G Wehn, Harald Wik, Birger Berg, Simon Iversen, Peder Moan, Hjalmar Jøsås, Konrad Erikson og Erling Bostad.
P10-M01-B116.jpgØsteraas KassseNullNull Familien Østeraas" Fra venstre :Astri (dater til Aksel og Kasbara), far Anders, Åse(gift med Ivar), Kasbara og Aksel. Kontorbygget tilÆsteraas kassefabrikk i bakgrunnen.
P10-M01-B118.jpgHommelvik Brukelvekanten1950 til 1959Sagbruk, trelastindustri, personer, vannpumpe?. Hommelvik Bruk.
P10-M01-B120.jpgØsteraas Kasssekassefabrikken1950 til 1959Kassefabrikk, Snekkerverkstad, treindustri, trevare, arbeidslag, høvleri Produksjonslokale hos Østeraas Kassefabrikk. (fotograffen ansatt hos Furunes) Fra v: (ved Kapp2-kapping nr 2) Martin Sundt, Gustav Lundberg(i lys skjorte og Trygve Østeraas ved høvelmaskinen. Til h: Thorstein Fossmo(ved Kapp1) Bak i lokalet ved "Kjøyven" fra venstre Gustav Landsem, Olaf Jøssås(Kløyven) og Thorstein Thorstensen. Til høyre med lys skjorte: Kristen Engan eller Aksel Lengst bak(ved kapp3) Han som skimtes helt bak til høyre er muligens Anders Østeraas(far til brødrene Østeraas)
P10-M01-B122.jpgØsteraas KassseProduktkasser1950 til 1959Kassefabrikk, Kasser, treindustri. Reklame. firmanavn Ferdigsnekret kasser klar for levering med kundens navn og adresse trykt på kassene. (fotograffen ansatt hos furunes)
P10-M01-B124.jpgØsteraas KassseFakrikken Østeraas1950 til 1959Kasseproduksjon — 1951 Produksjonslokale ved Osteraas Kassefahrikk som lå ved Mojalet ved den gamle idrettsplassen. Bildet viser Ivar Østeraas ved trykkemaskina. Trykket på treverket til kassene.
P10-M01-B126.jpgØsteraas KassseKassefabrikken1950 til 1959Kassefabrikk, snekkerverksted, treindustri, Spikermaskin, arbeid. Arbeidere ved spikermaskinen, fra v: Egil Svingen, Albert Grønberg. Ferdige margarinkasser til venstre og hermetikkkasser som gikk til Syd-Amerika forran. (fotograffen ansatt til Furunes)
P10-M01-B128.jpgØsteraas KassseKassefabrikken1950 til 1959Kassefabrikk, snekkerverksted, treindustri, boligbebyggelse, hage, idrettsplass, folkets hus. "Mogjerdet" Østeraas Kassefabrikk i forgrunnen, folkets hus midt i bildet, idrettsplassen til høyre
P10-M01-B130.jpgØsteraas KassseSommerfjøset1950 til 1959Kassefabrikk, Snekkerverksted, treindustri, bebyggelse, Brødrene Østeraas kassefabrikk, Sagaf lå en periode ved karslystjordet (ved sommerfjøset). Karslyst Gård til høyre i bildet. Homla nede i dalen, Hommelvik sentrum med løfta bak i bildet.
P10-M01-B132.jpgGruppeVeteraner1960 til 1969Fagforening, mannsgruppe, arbeidsbevegelse, sagarbeidere. "Veteraner fra Sag-, Tomt- og Høvlearbeidere i Hommelvik 1. Rekke f.v: Alfred Spets, Edvard Husdahl, Gustav Landsem, Henrik Høiby. 2. Rekke f.v: Reidar Slind, Gustav Spets, Arne Nygaardsvold, Peder Røberg, Oskar Spets, Hjalmar Jøssås
P10-M01-B134.jpgOversikt fra LandØsteraas på Nesset1980 til 1989Østeraas på Nesset Nesset gård og aldershjemm
P10-M02-B037.jpgArbeidslivStøperiet1920 til 1929Arbeidsstokken ved Hommelvik Verft og Støperi i 1925-26. Sittende fra venstre: A. Mikalsen, Anders Buaas, B. Sandtrø, K. Knutsen, K. Fuglem, Thorsten Buaas, P. Byquist, I. Grindbakk, L. Andersen, J. Packer og A. Bykvist. Stående: L. LØvseth, P. Holberg, I. Haugen, Amund Buaas, T. Hallien, Arnulf Sollihaug, T. Buaas, Arne Sollihaug, E. Olsen, B. Holthe og Adolf Sollihaug.
P10-M02-B050.jpgArbeidslivNygården1930 til 1939Arbeidere på Nygården ca. 1935 Bildet viser personer som trolig var knyttet til arbeidet med å impregnere sviller på Nygården. Fra venstre: Einar Brandslet, Gotfred Boysen, Alfred Klefstad, Willy Skauge (i rutet skjorte) og John Julsrud. Willy Skauge f 1917 Ëinar Spets f. 1914 John Julsrud f. 1905 Godfred f.1909
P10-M02-B066.jpgArbeidslivDjupvasskaia1940 til 1949Sjauerlag – 1942 Kaiarbeiderne losset svovelkis fra båten Sander til jernbanevogner på Jemtlandskaia. Kisen lå som løsmasse i båten og ble øst over i tretønner som ble heist opp og tømt i vognene. Legg merke til at enkelte brukte briller for å beskytte seg mot svovelet. Foran fra venstre: Oskar Dahl og Reidar Øwre. 2. rekke: Martin Jøsaas, Sverre Thorshaug, ukjent, Bjarne Nesbakk, Lorentz Ola Øwre, Henry Haldberg, Sigurd Nesbakk, Bernhard Marken, Leif Øwre og Birger Høyby. Bak: Einar Øwre, Rolf Stav, Bernhard Sveian, Johannes Smedplass, Gustav Roten og Lorentz Iver Øwre.
P10-M02-B079.jpgArbeidslivJamtlandskaia1940 til 1949Hommelvik havn - ca. 1946 Raset på havna i 1943 tok med seg det meste av kaier og bygninger. Det eneste som stod igjen var Jamtlandsbrukets kai og skur. På bildet laster Libertyskipet «Edvard Grieg». Denne skipstypen, som var på 10 700 tonn, ble produsert i over 7 000 eksemplarer av de allierte i perioden 1943-45. Bakgrunnen var de mange skip som hadde gått tapt for tyske u-båter.
P10-M04 Nygården-B000.JPGArbeidslivNygården1930 til 1939Arbeidere på Nygården i 1935 Står forran stabler med uimpregnert sviller f.v: Bernhard Flytli, Kristian Brandslet, Oskar Olafsen, Emil Gjesmo og Kristian Rolstad
P11-M01-B006.jpgSport fotballIdrettsplassen1920 til 1929Hommelviks første A-lag 1926 Bildet er tatt før åpningskampen (1. runde i cupen) mot Ørnulf fra Trondheim, 6. juni 1926. Hommelvik vant 6-2. I bakgrunnen ser vi inngangsporten og plankegjerdet som var satt opp rundt hele idrettsplassen på Mojalet. Hommelvik-spillerne (med stripe på drakten) er fra høyre: Osvald Stokbak (målmann), Ragnar Saksvik (høyre back), Johannes Myhre (venstre back), Ingvald Hansen (center half), Karl Sneisen (venstre half) Arne Nygaardsvold (ytre høyre), Jakob Brandslet (senter), Ola
P11-M01-B008.jpgSport fotballIdrettsplassen1920 til 1929Hommelviks første A-lag i fotball. Laget er fotografert på idrettsplassen (foran Folkets Hus) den 6. juni 1926. Hommelvik vant 6 - 2 i åpningskampen mot Ørnulf fra Trondheim. Lagoppstillingen var, 1. rekke fra venstre: Ragnar Saksvik (høyre back), Osvald Stokbak (målmann), Johannes Myhre (venstre back). 2. rekke: Ole Fjeseth (høyre half og kaptein), Ingvald Hansen (senter half), Karl Sneisen (venstre half. 3. rekke: Arne Nygaardsvold (ytre høyre), Ole Granås (indre høyre), Jakob Branslet (senter), Erling Evensen (indre høyre) og Johan Lundberg (ytre venstre).
P11-M01-B012.jpgOversikt fra LandIdrettsplassen1920 til 1929Idrettsbanen på Mojalet Hommelvik idrettslag feirer 80-årsjubileum i år. Laget ble stiftet 15. september 1924. To år etter stod idrettsbanen på Mojalet ferdig. Arbeidet ble selvsagt gjort på dugnad. Bildet, som er tatt fra Motrøbakken, viser en fotballkamp omkring 1927. I begynnelsen av 1950- årene ble banen snudd. Det frigjorde plass til en liten grusbane mellom Folkets Hus og klubbhuset. Her ble de årlige skolemesterskapene i 60 meter, lengdesprang og ballkast avviklet, under myndig ledelse av skolestyrer og idrettsforkjemper Leif Halse. ”Grusbanen” var også hovedarena for de mange fotballkampene mellom alle guttelagene i Vika. Etter at idrettsanlegget på Øya kom, minket naturlig nok aktiviteten på Mojalet. I dag er det satt opp omsorgsboliger på området.
P11-M01-B018.jpgSport FriidrettIdrettsplassen1920 til 1929Friidrettsstevne på "Plassen" 1928-29 Hommelvik idrettslag ble stiftet i 1924, og en av de første oppgavene laget tok fatt på, var å anlegge idrettsbane. Banen på Mojalet stod ferdig to år etter. Utøverne er fra venstre: Gustav Granaas, Kristian Nygaardsvold, Åsmund Bostad, Jon Julsrud (?), Rolf Nevermo og Birger Høyby. Personen helt til høyre er ukjent.
P11-M01-B054.jpgSport SvømmingStasjonsfjæra1930 til 1939Havnesvømming i Hommelvikbukta, 1930-32. Hommelviks egen Oscar Spets (i ytre bane) i et durabelig spurtoppgjør mot Reidar Lyseth fra Trondheim. Oscar vant som regel stevnene både i Hommelvik og Trondheim. På tidtakerflåten (helt til høyre)ser vi Oscars bror, Gustav, som også var en habil svømmer. Havnesvømming ble arrangert i 1920 og -30 åra og noen år etter krigen. En svømte gjerne fra Brukeskaia til Sollielvas utløp. Etter innkomst var det godt å komme inn i sjauernes spisebrakke, som ble brukt som omkledningsrom. Ved et stevne, da det var 10 grader i vatnet, måtte en smøre inn kroppen med vaselin.
P11-M01-B064.jpgSport FriidrettIdrettsplassen1930 til 1939Åsmund Bostad i et friidrettsstevne på idrettsplassen 1930-35. Bostad var en av de ledende friidrettsutøverne i Hommelvik i mellomkrigstida. Han var først og fremst kjent for sin allsidighet og hadde kretsrekorden i 10-kamp i mange år. Han fikk med seg tre NM-titler på 400 m. hekk innenfor Arbeidernes Idrettsforbund, og ble mester på 800 m. under den antinazistiske olympiaden i Paris i 1934. Det var arbeideridrettsforbundene som arrangerte denne olympiaden.
P11-M01-B079.jpgSport FriidrettIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvikstafetten i 1930-åra Start og innkomst var på HILs stadion på Mojalet. I bakgrunnen ser vi hovedinngangen til stadion og Folkets Hus. Det var også gatestafetter for ungdom i 1930-årene.
P11-M01-B133.jpgSport SykkelSport sykkel1930 til 1939 Mjøsalagene" på treningstur (Hommelvikhøgda, 1936). Hommelvik stilte lag i sykkelrittet "Mjøsa rundt" i 1935 og 1936. I 1935 ble det seier i A-klassen. I 1936 vant B-laget sin klasse. Rittet var 22 mil og var delt inn i fem etapper. Det ble benyttet alminnelige sykler med racerstyre og litt smalere dekk. Fra venstre: Waldemar Forslund, Harry Næss, Georg Brandslet, Bjarne Nesbak, Sivert Nesbak, Edvard Røsten, Arild Wehn, Thomas Dahle, Georg Pettersen, Einar Dahle og Arne Røsten. Mens Malvik Idrettslag nå i flere år har hatt mange gode sykkelryttere som har gjort seg bemerket og vunnet mesterskap, drives ikke denne sporten lenger i Hommelvik Idrettslag. Men i tidligere år samlet sykkelsporten stor intresse i HIL. Vårt bilde er fra 1933, altså for over 50 år siden, og viser en del av idrettslagets sykkelryttere på treningstur.
P11-M01-B151.jpgSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949HIL's juniorlag i fotball 1945 Foran fra venstre: Gudmund Berg, Kolbjørn Schjetne og Øyvind Sæther. Bak: Kåre Søberg, Gudmund Eriksen, Eugen Berg, Henrik Pettersen, Per Spets, Per Lundberg og Bjørn Eriksen.
P11-M01-B158.jpgSport FriidrettStjørdal1950 til 1959Deltakere fra Hommelvik på Stjørdalsstafetten ca. 1956. Stående fra venstre: Nils Eggen (oppmann), Bjørn Svingen, Ragnar Rosback, Torgeir Moan og Øyvind Hågenstad. Foran finner vi John Rikard Høiby, Bjørn Terje Spets og Stein Stensaas.
P11-M01-B162.jpgSkytterlagNessbakkan1950 til 1959Skytterstevne 1956 «Vanlig» søndagsstevne på Nesbakkan, der Hommelvik miniatyrskytterlag hadde skytebane. Det deltok også skyttere fra Trondheim på slike stevner.
P11-M01-B172.jpgSport fotballIdrettsplassen1960 til 1969Guttefotball ca. 1960. Helt fra tidlig i dette århundre var løkkefotball utbredt i Vika. Unger (dvs. gutter) som bodde i samme "område", slo seg sammen og dannet "lag": Mojalet, Bakkan, Utafor, Innafor osv. Navnene kunne skifte fra periode til periode. Foran fra venstre: Erling Aune, Eirik Haugen, Odd Henrik Hagen, Geir Roar Teigen, Johnny Grande og Tor Aune. Bak: Sverre Jensen, Bjørn Lorvik, Åke Brandslet, Aage Moan, Toralv Spets, Sverre Lundberg og Arve Aune.
P12-M02-B013.jpgFrelsesarmenFrelsesarmen1920 til 1929Frelsesarmeens søndagsskole ca. 1922 Frelsesarmeen arrangerte møter i Hommelvik fra 1880-årene, men ikke alle i bygda så med velvillighet og forståelse for foreningens virksomhet. Det første korpset måtte innstille i 1898. Hommelvik korps ble imidlertid reorganisert i 1918 og det ble satt i gang barne- og ungdomsarbeid. Frelsesarmeen fikk blant annet i gang egen søndagsskole. Barna på søndagsskolen er fra venstre Maud Knudsen, Olga Aune, Olaug Skjetne, Petra Moan, Molla Røsten, Olsen (bak), Ingrid Olsen (delvis skjult), Valborg Boysen og Herdis Johansen. Den voksne er trolig løytnant Nygård.
P12-M02-B070.jpgSkoleSøndagsskolen1950 til 1959Søndagsskolebarn 1950 Barn som gikk på søndagsskolen på Bedehuset, oppstilt på trappa til Oskar Berg sin bolig i Nessvegen. 1. rekke fra venstre.: Betsy Berg Krogen, Sissel Moan Rian, Oddny Hansen Leirvik, Ellinor Sivertsen Korstad og Torgeir Moan. 2. rekke: Grete Normann Arntsen, Martha Thyholt Bjørklund og Randi Thoresen Evjen. 3. rekke: Kari Hansen Kristiansen, Solfrid Olsen Endresen og Harald Kulbotn. 4. rekke: Rigmor Berg Trymer, Anne Gerd Røsten Haaland, Jostein Thyholt, Astrid Halstadtrø Stålsmo og Elsa Berg Hallseth. Mange av barna bodde i området Kassern/Hulaasgården.
P13-M01-B002.jpgKlassebildeHommelvik Skole1950 til 1959 Den ene av de to 3. klassene ved Hommelvik skole 1958/-59". Bildet er tatt våren 1959. 1. rekke fra venstre: Anne Berit Moan, Gunn Dagmar Eggen, Liv Stensaas, Else Mara Berg, Unni Nielsen og Bjørg Jørgine Auran. 2. rekke fra venstre: Berit Oline Kvam, Randi Annie Lundberg, Ragnhild Bostad, Gunvor Hansen og Gerd Målfrid Røsten. 3. rekke fra venstre: Magnhild Sofie Haugen, Terje Svelen og Nils Karl Aune. 4.R Bak: Aage Moan, Kristian Nesbak, Hjalmar Pettersen, Bjørn Lorvik og ToraIv Spets.
P13-M01-B032.jpegKlassebildeHommelvik Skole1940 til 1949Klassebilde på trappa Hommelvik skole født 1928 1. Rekke f.v: NN, Åsta Haugen Bakken, Ingstad, Gerd Lundberg Teigen, Jorun Vik Sivertsen, Turid Hagen, Brit Husdal Berg, Jarlfrid Flytlie?(86 år), Åshild Wehn Sollihaug, NN 2.Rekke f.v: Helge Kalseth, Børge Slettaunet, Dagfinn Refseth, Bjørn Eriksen, Olv Jakobsen, Per Kristian Haugen, Henrik Pettersen, Rolf Snustad, John Høyby, NN 4. Rekke f.v: NN, Gudmund Berg, NN, NN, Otto Julsrud, NN, Per Lundberg?, Magnar Sollihaug 5. Rekke Jan Lorentsen, Konrad Hammer, NN, Roald Bye, NN 6.Rekke NN
P13-M01-B035.jpgKlassebildeHommelvik Skole1950 til 1959Klassebilde, tatt på trappa til Hommelvik skole. Første rekke fra venstre: Morten Trøbak, Magnar Bakmark, Per Helge Rosvold, lærer Erling Jøssing, Ragnar Rossbach, Per Nygård og Johan 0. Jensen. Andre rekke: Lorentz Svingen, Asbjørn Andersen, Steinar Sneisen, Helge Hågenstad, Kolbjørn Moum og Oddmund Leinslie. Tredje rekke: Helge Voldmo, Einar Voldmo, Torbjørn Fossmo, Terje Skjønsby og Arne Halseth. Født i 1940
P13-M01-B037.jpgKlassebildeHommelvik skole1960 til 1969Klassebilde, tatt på trappa til Hommelvik skole. Første rekke fra venstre: Jorun Sjøtrø, Kolbjørg Fossen, Hjørdis Pedersen, Bjørg Østerås, Inger Garberg, Signe Halstadtrø, Solrun Skipnes, Liv Iversen, Karin Farslund og Unni Dybvad. Andre rekke: Anne Mari Ingstad, Toril Sneisen, Liv Nielsen, Randi Granås, Berit Andersen, Mary Nuttudal, Eli Lundberg, Aina Øwre og Karin Bjørkli. Tredje rekke: Lisbeth Haug, Brit Hofstad, Eli Haugan, Liv Reidun Bye, Dagrun Stav, Lillian Såsen, Toril Roten, Margaret Stav, Toril Ohren og Eva Skjønberg, Lærer Leif Halse
P13-M01-B039.jpegKlassebildeHommelvik Skole1950 til 1959Klassebilde, tatt på trappa til Hommelvik skole. Første rekke fra venstre: Tor Larsen, Kjell Brandslet, Olav Gilsåmo, Knut Flytlie, Sverre Esten Fossen, Morten Pedersen, Jahn Oddvar Haagenstad, Nils Bakmark. Andre rekke: Terje Jullumstrø, Frode Røsten, Harald Kringhaug, John Richard Høyby, Einar Moum, Tore Husdal, Arne Boysen, Ingar Sollihaug. Tredje rekke: Harald Krogen Nilsen, Egil Hammer, Kjell Overland, Jan Erik Myran, Øystein Hansen, Torgeir Moan, Birger Granås. Barn født 1944
P13-M01-B052.jpgSkoleSkolepatruljen1960 til 19691. rekke Sittende f.v : Karl Kristian Haugen, Per Arnfinn Nilssen, Svein Olav Kindseth, Odd Haug, Per Johan Skjølberg, Terje Såsen, Geir Roar Teigen, Kristian Nesbak, Eirik Haugen, Nils Karl Aune. 2. rekke f.v: Siri Jakobsen, Anne Bjerknes, Gunn Eggen, Asta Berg, Elin Kvande, Inger Jensen, Mary Bente Berg, Grete Larsen, Jorun Olufsen, Edel Hoås, Kristian Sneisen, Viktor Sivertsen, Bjørn Roar Evensen. 3. rekke f v: Eli Randi Ressel, Sissel Djupvik, Tove Landsem, Karin Teigen, Guri Haugen, Liv Stensaas, Stig Berg, Håvard Sandmark, Morten Stokka. 4. rekke f.v.: Unni Nielsen, Einar Bjerkan (instruktør), Henry Røsæg (leder), Randi Lundberg.
P13-M01-B058.jpgSkoleSkolepatruljen1960 til 1969Skolepatruljen oppstilt på trappa ved Hommelvik Skole. Trolig flere alderstrinn. 1. rekke Sittende f.v : Karl Kristian Haugen, Per Arnfinn Nilssen, Svein Olav Kindseth, Odd Haug, Per Johan Skjølberg, Terje Såsen, Geir Roar Teigen, Kristian Nesbak, Eirik Haugen, Nils Karl Aune. 2. rekke f.v: Siri Jakobsen, Anne Bjerknes, Gunn Eggen, Asta Berg, Elin Kvande, Inger Jensen, Mary Bente Berg, Grete Larsen, Jorun Olufsen, Edel Hoås, Kristian Sneisen, Viktor Sivertsen, Bjørn Roar Evensen. 3. rekke f v: Eli Randi Ressel, Sissel Djupvik, Tove Landsem, Karin Teigen, Guri Haugen, Liv Stensaas, Stig Berg, Håvard Sandmark, Morten Stokka. 4. rekke f.v.: Unni Nielsen, Einar Bjerkan (instruktør), Henry Røsæg (leder), Randi Lundberg.
P13-M01-B060.jpgKlassebildeHommelvik skole1960 til 1969Klassebilde, tatt på trappa til Hommelvik skole. Første rekke fra venstre: Jorun Sjøtrø, Kolbjørg Fossen, Hjørdis Pedersen, Bjørg Østerås, Inger Garberg, Signe Halstadtrø, Solrun Skipnes, Liv Iversen, Karin Farslund og Unni Dybvad. Andre rekke: Anne Mari Ingstad, Toril Sneisen, Liv Nielsen, Randi Granås, Berit Andersen, Mary Nuttudal, Eli Lundberg, Aina Øwre og Karin Bjørkli. Tredje rekke: Lisbeth Haug, Brit Hofstad, Eli Haugan, Liv Reidun Bye, Dagrun Stav, Lillian Såsen, Toril Roten, Margaret Stav, Toril Ohren og Eva Skjønberg, Lærer Leif Halse
P13-M02-B000.jpgPortrettHommelvik1900 til 1909Portrett av 2 herrer. Lærer Christian Iversen (sittende). Var lærer fra før 1880 til1899. Var også poståpner (i Dulumsgården) og fatigforstander frem til 1910. Iversen sendte brev med skolebarna som de skulle dele ut til naboene
P13-M02-B003.jpgSkoleGamle Gamle Hommelvik Skole1800 til 1899Hommelvik skole 150 år Den 27. januar 1856 kunne lærer Johan Petter Voldset ønske sine elever velkommen til Hommelviks første fastskole nede på Moan. Men bygningen måtte rives da anleggsarbeidet på Meråkerbanen startet i 1875. Bildet viser den nye skolen som ble satt opp på Skolesletten (ved krysset mellom Johan Nygaardsvolds gate og Nessvegen). De voksne som står oppstilt ved inngangsdøra, er fra venstre Karl Husan, Marit Reitan (lærer i Mostadmark og Hommelvik 1892-1923) og Johan O. Berg (lærer i Hommelvik 1892-1927). Våren 1896 gjorde skolestyret vedtak om at det igjen skulle bygges skole i Hommelvik. Den ble innviet i 1905 og står den dag i dag, under navnene «Gammelskolen» eller «Realskolen». Fra Regkort: Marit Reitan, Karl Husan Skolen sto litt ovenfor huset til Kvande, på høyde med Myhre. Forran skolen var det en stor skoleplass som gikk ned til vegen mot "Gamlehjemmet"(på nesset). Det gikk videre ei rein ned mot Bergs bolig
P13-M02-B005.jpgSkoleSteinvikhsolmen1900 til 1909Skoleutflukt, gruppe, tur, reise, barn, elev Fra skoletur - Hommelvik Folkeskole, tog til Langstein og derfra til fots til Steinviksholmen
P13-M02-B007.jpegDokumentSteinviksholmenNullNavneliste til bilde P13-M02-B005.jpg
P13-M02-B008.jpgSkoleSteinviksholmen1910 til 1919Skoleutflukt, gruppe, tur, reise, barn, elev Fra skoletur - Hommelvik Folkeskole, tog til Langstein og derfra til fots til Steinviksholmen
P13-M02-B020.jpgGruppeFortsettelsesskolen1910 til 1919Malvik Fortsettelsesskole. 1913 1. Rekke f.v: Hristine Hansen (Haldberg), Sigrid Fevold 2. Rekke f.v: Martha Vikaune, Marie Nilsen, Karin Vold, Lærer nn, Liv Leistad, Olga Saxvike, Marie Sivertsen. 3. Rekkef.v: Margit Bjørnstad, Jan Fjølstad, Karen Vold, Oskar Nøstberg, Luise Saksvik, Eliurse Hårsaker, Synøve Slind, Gunnar Haugen.
P13-M02-B045.jpgKlassebildeHommelvik Skole1910 til 1919Skoleklasser 4. og 7. klasse 1917. 1. Rekke f.v: Reidun Nygaardsvold, Klara Brandslet, Ragna Olufsen, Valborg Olsen, Pauline Anfinsen, Dagny Lyng, Ester Søberg, Bertine Horn og skolestyrer Ivar Aarseth. 2.Rekke f. v: Johan Auran, Norvald Wuttudal, Kristian Nesseth og Bernhard Sveian. 3. Rekke f.v: Gunlaug Thorshaug, Lusie Hulaas, Sigrid Wehn, Maria Molander, Dagmar Darell, Petra Thorstensen, Mimmi Grønberg, Ingeborg Nilsen og Ragna Trøbak. 4. Rekke f.v: Egil? Harrang, Jacob Trøbak, Petter Thoresen, Olaf Nesb, Arnulf Sollihaug og Sensorene Karl Eggen og Olaf Lundli. De andre voksne er foreldre.
P13-M02-B046.jpegDokumentNull1910 til 1919Skoleklasser 4. og 7. klasse 1917. 1. Rekke f.v: Reidun Nygaardsvold, Klara Brandslet, Ragna Olufsen, Valborg Olsen, Pauline Anfinsen, Dagny Lyng, Ester Søberg, Bertine Horn og skolestyrer Ivar Aarseth. 2.Rekke f. v: Johan Auran, Norvald Wuttudal, Kristian Nesseth og Bernhard Sveian. 3. Rekke f.v: Gunlaug Thorshaug, Lusie Hulaas, Sigrid Wehn, Maria Molander, Dagmar Darell, Petra Thorstensen, Mimmi Grønberg, Ingeborg Nilsen og Ragna Trøbak. 4. Rekke f.v: Egil? Harrang, Jacob Trøbak, Petter Thoresen, Olaf Nesb, Arnulf Sollihaug og Sensorene Karl Eggen og Olaf Lundli. De andre voksne er foreldre.
P13-M02-B047.jpgKlassebildeHommelvik skole1920 til 1929Skoleklasse 1918-19 Bildet tatt 1921 Lærerinnne Marit Reitan 1. Rekke f.v: NN, NN, Margit Røsten, Greta Berg, Petra Hansen, Ingebjørg Buås, Krismar Stokbak, Jorun Lundberg, Elisabeth Smiseth, Borghild Muruvik, Gudrun Holmen Husdal. 2. Rekke f.v: William Halseth, John Lundli, Georg Pettersen, NN, nn, Pauline Brobak, NN, Reidar Bjørkli, Ivar Hågenstad, Reidar Wehl. 3. Rekke f.v: Magne Sorthe, Ottar Hågenstad, Kåre Jøssås, John Fossmo, Arne Normann, Petter Bjørkli, Johannes Smeplass, Johan Dahle, Odin Brandslet, Lærer Marit Reitan. 4. Rekke f.v. Olaf Svedahl, Birger Moan, Fredrik Moan, Arne Haug
P13-M02-B082.jpgKlassebildeBedehuset1940 til 1949Skoleklasse — 1942 Jentene fra venstre er Aud Gicsmo, Kari Brandsler. Sylua Ovvre, Tordis Brandslet, Astrid Sollihaug og Anne Mari Smiseth. Guttene fra venstre: Kåre Stav, Bjorn Haugen, Ingolf Brovold, Harald Olufsen, Odd Svedahl, Robert Eriksen, Olav Thorshaug og Arne Skjonberg. Lærerinnen er Sigrid Grande. Bildet er tatt utenfor Bedehuset.
P13-M02-B085.jpgSkoleNullNullPå rekke og rad
P13-M02-B090.jpgKlassebildeNullNullPå tur
P13-M02-B103.jpgSkoleHommelvik skole1950 til 1959Bygningen til folkeskolen "Hommelvik Skole", friminutt skole, skolebygning, skoleelever, barn, folkeskole, grunnskole, skolegård
P13-M02-B105.jpgSkoleHommelvik Skole1950 til 1959Skoleklasse, barneskole, Hommelvik skole
P13-M02-B107.jpgBegravelseNull1950 til 1959Begravelsen til lærer Ellingbø 1956 Thorleif Ellingbø var født i Vang i Valdres i 1898 og begynte som lærer ved Bakken skole i 1922. Like etter krigen flyttet han over til Hommelvik folkeskole og virket der til sin død, 6. november 1956. Kollegene ved skolen bar kisten: Fra venstre ser vi Erling Jøssing, Steinar Nilsen, Ivar Stokka, Olav Hammer, Per Kallseth og Leif Halse. Foran står skolestyrer og klokker Knut Kallseth. På trappa fra venstre: Magdalena Bragstad, ukjent, Ingeleiv Ellingbø (søster), Oskar Bragstad, brorsønn til Ellingbø og muligens Nelly Sivertsen. Presten, Brynjolf Ollander Stuve, skimtes bak kista. Fra regkortet Ellingbø var født 1898 3. feb i vang i Valres død 6. nov 1956 Lærer ved Bakken skole fra 1922 , ved Hommelvik folkeskole fra 1946-47
P13-M02-B110.jpgKlassebildeHommelvik Skole1950 til 1959Skoleklasse, barnegruppe, lærer, barnedrakt Skoleklasse lærer er Agnes Jøssing og Dagrun Gjervan
P13-M02-B112.jpgKlassebildeHommelvik Skole1950 til 1959Skoleklasse, barnegruppe, pike, gutt, lærer, barnedrakt Skoleklasse Hommelvik skole
P13-M02-B114.jpgBygningerHommelvik skole1910 til 1919Hommelvik skole bygning (Bygningen var rød) Postkort Bildet er tatt 29.05.1917
P14-M01-Landskap-B000.jpgOversikt fra LandHommelvik nord1950 til 1959Hommelvik, Stykket, Ungdomsskolen, Sannan, Kontrøberget. Ungdomsskolen under bygging den ble ferdig til skoleåret 1968/69. Idrettens Hus ble brukt til gymnastikk de første årene. Bluggbuset til HIL er nylig flyttet, ser konturene av seksjonene som ble lagt til.
P14-M01-Landskap-B001.jpgOversikt fra LandHommelvik Mogjerdet1950 til 1959Hommelvik Postkort mogjerdet mot sentrum, tatt fra "Klokkatihaugen". I forgrunnen "Folkets hus" og idrettsbanen. Kommunehuset (Grått m/rødt tak var nybygd. Idrettens hus med brunbeiset vegg mot Mobekken fortsatt i bruk. Millerkaia med båt og NSB. Brukeskaia inntakt. Nedre Solbakken med impregneringsverket
P14-M01-Landskap-B002.jpgOversikt FlyfotoHommelvik mot vest1970 til 1979Postkort til Asta Bye. Flyfoto over "Gamle Gamlehjemmet", Nye Gamlehjemmet på Grønberg i bakgrunnen. Gårdsbruk, Industriområde på deler av gårdens jorder. Gården til høyre for elva er Karslyst gård. Idrettsbane på samme sted som dagens(2000). Hommelvik u-skole med idrettsbygg midt på bildet. Millerkaia delvis ødelagt. Djupvasskaia og Trønderverftet
P14-M01-Landskap-B003.jpgDokumentNullNullBaksiden påstkortet på P14-M01-Landskap-B002.jpg
P14-M01-Landskap-B004.jpgOversikt fra LandHommelvik bruk1980 til 1989Stor ktivitet ved Bruket sim har fått mange nye bygninger. Hommelvik bruk (meråker bruk) Havnevegen som var hovedvegen inn til nedre solbakken i bruk, Bakerst til venstreser vi Hommelvikbrua (over elva) som er en del av nye E-6. Bildet tatt fra kjellanhaugen
P14-M01-Landskap-B005.jpegOversikt fra LandGammelløfta1980 til 1989Fra Gammelløfta Blå stor bygning Corner hjørne (Vivo) , Brunbeiset hus Snustad-gården (fotograf Aasbak i 1.etg) Hommelvik stasjon og Rampa bakenfor. Til høyre i bildet bak lauvtrærne ser vi kveberghuset (senere Person,
P14-M01-Landskap-B006.jpgOversikt fra LandHavnevegen1980 til 1989Vinterbilde tatt nedenfor Hommelvik stasjon. Jernbanesporet fra Hommelvik bruk er ok. (Havnevegen til Djupvasskaia og Trønderverftet. Strømheim (stor lys bygning og Hilda Viken huset nedenfor Halstad Gård
P14-M01-Landskap-B007.jpegOversikt fra LandHommelvikbukta1980 til 1989Høstbilde av Hommelvik bukta med fritidsbåter ute på fjorden. Djupvasskaia med store båter Trønderverftet er fortsatt i drift
P14-M01-Landskap-B008.jpegOversikt fra LandStasjonsfjæra1980 til 1989Mange kaipåler midt på bildet Nærmest ligger Brukeskaia stor båt ved Djupvasskaia. Trønderverftet fortsatt i drift. Flytedokk bakerst til høyre.
P14-M01-Landskap-B009.jpegOversikt FlyfotoHommelvik sentrum1930 til 1939Flyfoto av Hommelvik sentrum og Gammelløfta + en del av haugen-bakken. Elva Homla renner i sit gamle løp omkring Øya. Løpet ble rettet ut i 1940. Bildet fra Norsk Flyfoto as Oslo. Bildet er stemplet "Tillatt ofentliggjort av Generalstaben 04.05.1955"
P14-M01-Landskap-B010.jpegOversikt fra LandMogjerdet1930 til 1939Oversiktsbilde fra Mojalet. (venstre side) Fra v. Mastad-huset, Aag-huset, øv vegen Høyre side av gata Lundberg, Bakken og (Moum) Lundberg, Margot og Ottar Lundberg, Olafsen, (Julsrud), Nyskolen, Storskolen og kirka de største bygningene.
P14-M01-Landskap-B011.jpegOversikt fra LandHommelvik1960 til 1969Postkort Overskt over Hommelvik sentrum i forgrunnen Folkets Hus med idrettsbanen. Bak til Høyre Stokbak gården med flere leiligheter og skredder i kjeller etasjen. Bak miller-kaia og brukeskaia inntakt. Nystasjonen og herredshuset til venstre på bildet.
P14-M01-Landskap-B012.jpgOversikt fra LandMogjerdet1960 til 1969Bebyggelse på Mojalet (jordet) Hommelvik skole gammelskolen (realfagskolen) og paviljongen fra 160 åra som rommet småklassene 1 t.o.m.3. klasse før hele skoleanlegget ble nedlagt og flyttet. Bruket og solbakken i bakgrunnen. Lia til høyre opp mot Bjørnstad (Hommelvik Østre)
P14-M01-Landskap-B013.jpgOversikt fra LandJ.nygårdsvolds gate1950 til 1959Postkort Parti av vika tatt fra Bakkan. Ola Fjesth sitt hus bidt på bildet Gården til mette og Kåre rygg "Marka" Millerkaia og brukeskaia i orden ved Hommelvikbukta Hommelvik Kirke i sentrum.
P14-M01-Landskap-B014.jpgOversikt FlyfotoØvre Grønberg1950 til 1959Flyfoto Øvre Grønberg, med nyerebebyggelse langs riksvei 50. Bildet er tatt fra bakkene øversr, eller flyfoto? Fin oversikt over Svahyllan med hommelvikbukta og Hommelvik sentrum Kaianleggene Djupvasskaia trønderverftet Bruket Opp mot høybyen og bakkan i bakgrunnen Industri
P14-M01-Landskap-B015.jpegOversikt fra LandMogjerdet1950 til 1959Postkort Parti fra Mogjerdet med Folkets Hus og Idrettsplassen på tvers. Banen ble lagt om med gress 1953. Klubbhuset Hommelvik skole. Bildet er tatt fra klokka ti haugen. Bilde 205. h/5 Norge. Utsikt over Hommelvik
P14-M01-Landskap-B016.jpgOversikt fra LandGrustaket1910 til 1919Parti fra Hommelvik. Midt på bildet til høyre "Nyskolen" Hommelvik skole En bit av Coop'n står midt i bildet. Bildet er tatt fra Løfta (Selbuvegen) Nygården Kaiene med båter
P14-M01-Landskap-B017.jpgOversikt fra LandHommelvik Sentrum1920 til 1929Parti fra Hommelvik. Postkort. Parti fra sentrum: fra v. Eidem gården, Sandstrøm kiosken, Hommelvik Samvirkelag, Meieriet og Dahlum gården (Jomfru Hammers hotell. Eldre bil forran samvirkelaget.
P14-M01-Landskap-B018.jpegOversikt fra LandBerlin1910 til 1919Postkort. Foto av skipet "Berlin" som lå i Hommelvikbukta fra 1915 til 1917 Berlin bak båten Øvre og nedre Halstad. Berlin ankom Hommelvik 16.11.1914 kl 09:00 og gikk høsten oktober 1917 (Står en adresse bak på bildet Margit Øk?? Westby Hommelvik
P14-M01-Landskap-B019.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Postkort. Foto av skipet "Berlin" som lå i Hommelvikbukta fra 1915 til 1917 Berlin bak båten Øvre og nedre Halstad. Berlin ankom Hommelvik 16.11.1914 kl 09:00 og gikk høsten oktober 1917 (Står en adresse bak på bildet Margit Øk?? Westby Hommelvik
P14-M01-Landskap-B020.jpgOversikt fra LandGrustaket1910 til 1919Bilde fra Klokka ti haugen Berlin på bukta. Grustaket
P14-M01-Landskap-B021.jpgOversikt fra LandKarslyst1910 til 19193. Hommelvik Bruk + Administrasjonsbygget (Hvitt) Berlin påhavna Bildet er tatt fra Karslyst
P14-M01-Landskap-B022.jpgOversikt fra LandHommelvik1910 til 1919Postkort "Parti fra Hommelvik" Bildet er tatt fra bakkan med nygårdsvolds gate, folkets hus, Hommelvik skole, Hommelvik Kirke og "Berlin" liggende på fjorden
P14-M01-Landskap-B023.jpgOversikt fra LandHommelvik1910 til 1919Postkort "Vinterparti fra Hommelvik", Bildet er fra bakkan og viser ned Nygårdsvols gt med Hommelvik skole, Hommelvik kirke, Kasern, båten "Berlin" på fjorden
P14-M01-Landskap-B024.jpgOversikt fra LandHommelvik1910 til 1919Postkort. Bildet er tatt fra løfta ned mot granåshjørnet. Viser bebyggelsen i grustaket. "Berlin" ligger på fjorden
P14-M01-Landskap-B025.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset på Haugenbakken. Raset ved Hirsmoforskaia. Båten og kaia dukket opp midt i bukta. Henry Ingstad ble med raset ut og dukket opp midt i bukta med to pappruller under armene. Jenbanelinja ble hengende i løse lufta. De fleste som arbeidet der hadde spisepause i ei brakke lenger unna. H. kaia ble borte for alltid.
P14-M01-Landskap-B026.jpgOversikt FlyfotoHommelvik1930 til 1939Postkort "8207 Hommelvik" Flyfoto av Widerø Flyselskap. Viser Hommelvik bruk, Kassern, Øya, Hommelvik skole, Hommelvik kirke, Mogjerdet, jernbanestasjonen. Hirsmokaia, Karl Røsæg var bestyrer, Jemtlandskaia med Karl Haugen (komisjonær for flere tresliperi i Jemtland, Ingehallen, Kranfors og Dyrnæs)
P14-M01-Landskap-B027.jpegOversikt fra LandSolbakken1910 til 1919Sammensatt bilde "Parti av Hommelvik" Bildet er fra Nygården i solbakken og viser riksveien med stabstenene Sandskogen, mot sentrum og "Berlin på fjorden mot Jemtlandskaia Den gamle riksveien ved "Gardsflata" i Hommelvik mellom. Vegen ble lagt om i 1943-44
P14-M01-Landskap-B028.jpegOversikt fra LandNull1910 til 1919Panorama over Grønberg i 1915 +, I forgrunnen Nygården. omtrent slik så detut da Os og Hommelvik Kopperverkhadde dift der etter århundreskifte. I bakgrunnen Hjelpekrysseren "Berlin"
P14-M01-Landskap-B029.jpegOversikt fra LandSannan1940 til 1949Bildet er tatt fra alleen inn til Karslyst gård.forran nypløyde jorder lokalt navn "Revkulen" Mange nypløyde jorder i solbakken og opp Lia viser at våronna var godt i gang. Brakka på Sannan (bygd under 2. verdenskrig). I nedre enden av Liaveien ser vi Sandlåven(Hommelvik Nedre eller Sanden). Vi ser også Flyhangaren på høyreside av brakka nedenfor jernbanebanen, Smeplassen Oppe i lia ser vi fra venstre Moanhuset, Wuttudal, Larsen, Hansen, Husdal, Bjørnstad og Bjørkli. Kjellanhaugen fra venstre: Sveian Sveian?, Holm Hommelvik mellom. på toppen ser vi Hommelvik Vestre(Furan). Solbakken med gården Sveian. Låvebruen på høyre side av "Sandlåven" var sammlingspunktet for ungdommer.
P14-M01-Landskap-B030.jpgOversikt fra LandSannan1940 til 1949Bildet er tatt fra alleen inn til Karslyst gård.forran nypløyde jorder lokalt navn "Revkulen" Mange nypløyde jorder i solbakken og opp Lia viser at våronna var godt i gang. Brakka på Sannan (bygd under 2. verdenskrig). I nedre enden av Liaveien ser vi Sandlåven(Hommelvik Nedre eller Sanden). Vi ser også Flyhangaren på høyreside av brakka nedenfor jernbanebanen, Smeplassen Oppe i lia ser vi fra venstre Moanhuset, Wuttudal, Larsen, Hansen, Husdal, Bjørnstad og Bjørkli. Kjellanhaugen fra venstre: Sveian Sveian?, Holm Hommelvik mellom. på toppen ser vi Hommelvik Vestre(Furan). Solbakken med gården Sveian. Låvebruen på høyre side av "Sandlåven" var sammlingspunktet for ungdommer.
P14-M01-Landskap-B031.jpegOversikt fra LandSmeplassen1930 til 1939Postkort. Hommelvik Smeplassen, Gamle riksvei 50 neders i Solbakken. Gård/Småbruk Smeplassen vei ned til jernbaneundergang for sykkel, hest og vogn mot nygården impregneringsverk for jernbanesviller. (kreosot) Forran ser vi broen over Sandbekken med sine stabbsteiner. Jeg Kåre Sandmark kan huske først på 60 tallet vi satt på disse steinene og notert bilnummer om sommeren.
P14-M01-Landskap-B032.jpegOversikt fra LandSolbakken1940 til 1949Postkort Fra Solbakken med gamle riksvei 50. Gården Sveian med jorder. Nede til høyre for husene ser vi Impregneringsverket Nygården (tidligere kopperverk) Gården Sveian bygd i 1932. Det er 2 bilder et som er reprodusert (skarpere). Bak ser vi flyhangaren, sandskogen, inngang kjerratten fra bomman, brukeskaia, sentrum, sandfjæra. Helt bakerst Karslyst.
P14-M01-Landskap-B033.jpegOversikt fra LandMuruvik1960 til 1969Muruvik, flatholman
P14-M01-Landskap-B034.jpegOversikt fra LandMuruvik1950 til 1959Montasje av flere bilder.
P14-M01-Landskap-B035.jpegOversikt FlyfotoHommelvik sentrum1930 til 1939kort 8191 Norge, Hommelvik Trøndelag "Mittet Se alternative bilder i mappe P58-M02-Malvik-Positiv-B001
P14-M01-Landskap-B036.jpegOversikt fra LandNull1910 til 1919Hommelvik sentrum 1900. Hommelvik skole ble bygd i 1916. Bygging pågår i Reidar jensens gate.
P14-M01-Landskap-B037.jpegOversikt fra LandStasjonsfjæra1920 til 1929Postkort Hommelvik oversikt, Jernbanestasjon, brukestomta, millerkaia, brukeskaia, samvirkelaget med torggården Kassern Moan
P14-M01-Landskap-B038.jpegOversikt fra LandSannan Sandfjæra1940 til 1949Parti over Sannan (sandfjæra) før det ble bygget flyhangar for Tyske krigsfly. Bly oppe på land ved den lille hangarden. Karslyst i bakgrunnen og smeplass nede til venstre i forgrunnen.
P14-M01-Landskap-B039.jpegOversikt fra LandMogjerdet Nesbakkan1900 til 1909Postkort Mogjerdet og nesbakkan, Folkets hus nygygget Realfagbygget ikke bygget.
P14-M01-Landskap-B040.jpgOversikt fra LandDjupvasskaia1960 til 1969Djupvasskaia, Trønderverftet og grønbergområdet. Bak kaia først tyskerbygget som senere inneholt a/s Nescafor deretter Nobø. Til venstre for veien ser vi Elvebakken og Tyskerbrakka som senere ble strømheim. Bildet tatt fra Stavsjøfjellet Kalender Svahyllan og Blåhammeren 1950-60 Området ble på folkemunnet kalt «Utafor». Ovenfor riksvegen ser vi i forkant deler av Solligrenda, eiendommen Elvebakken og Everkets bygning - «Brakka» - som tyskerne satte opp. Omtrent midt på bildet finner vi gården «Øver-Grønberg» som her er så godt som ferdigbygd. Bygningen på skrå bak skurene til Djupvasskaia er et tidligere tysk flyverksted. Den ble omgjort til fabrikklokale, først for AlS Wascator og deretter for Nobø. Langs sjøen bak støperibygningen ligger det fortsatt flere bolighus.
P14-M01-Landskap-B041.jpegOversikt fra LandHommelvik sentrum1800 til 1899Jernbanestasjonen med pakkhuset og Rampa + toalett bygningen til venstre. Tomten er full med svensk trelast. Fremst til venstre bygningen Lunden. Den brant ned i 1900. Huset med tverrvegg som er panelt første del av det som seinere ble påbygd langs riksveien og ble til Frydenlund. Det store huset til i forgrunnen til høyre er Toller Gulbrandsens hus "Hedvigslund". På den andre siden av fjorden er den ennå ikke bygd fabrikken Nygaarden. Før 1900
P14-M01-Landskap-B042.jpegOversikt fra LandJohan Nygaardsvolds gate1910 til 1919Hommelvik 1914 Vinter. Stykket Johan Nygaardsvolds gt Krysseren Berlin ligger internert på havna. Bildet er tatt fra Borkdalen
P14-M01-Landskap-B043.jpegBygningerSmeplassen1930 til 1939Postkort Smeplassen i Hommelvik. Foten av solbakken ca der Togtunnellen går inn i dag. Bygd av Jon Andresen Smeplas i 1884. Bak husene over jernbanesporet ser vi Impregneringsverket på Nygaarden. Til venstre solbakken veien over gjevingåsen via Muruvik til Stjørdal. Sandbekkken går inn i tunnel under veien via kulvert nedtil sjøen. Det var disse bygningene som vannet var til 2. etg når demningen på Damgjerdet havarerte. (togundergangen ble blokkert med trær og jordmasser)
P14-M01-Landskap-B044.jpegOversikt fra LandJohan Nygaardsvolds gate1930 til 1939Stykket med Nygaardsvoldheimen i forgrunnen. Nærmeste nabo Idrettens hus med svart tjærebiset tak til venstre for kirka og forran storskolen eller Nyskolen. (Hommelvik skole)
P14-M01-Landskap-B045.jpegOversikt fra LandHommelvik Sentrum1930 til 1939Bildet er tatt Søndag 3. september 1939, Den dagen 2. verdenskrig brøt ut. Bildet er tatt fra Løfta Selbuvegen
P14-M01-Landskap-B046.jpegOversikt fra LandMogjerdet1940 til 1949Mogjerdet med Folkets Hus, Brakkene bak huset ble revet ca 1947, Eia av brakkene ble AUF-hytta på Jervskogen. Ei ble tatt som uthus til Kristian Nygardsvold. Til venstre Østeråsbrødrenes kassefabrikk. Fotball banen Øst Vest. Bildet tatt fra Klokka ti haugen.
P14-M01-Landskap-B047.jpegOversikt fra LandHommelvik Sentrum1920 til 1929Kirken, Nyskolen, Samvirkelaget med bakeriet som ble bygd i 1922. Hedvigslund= doktorgården midt i bildet. Rikstad gården langs riksveien, Bergkvist gården(bostad) nærmeste nabo til nyskolen, Rimolgården
P14-M01-Landskap-B048.jpgOversikt fra LandHommelvik sentrum1920 til 1929Postkort Hommelvik. Oversikbilde med Hommelvik s-lag høyre på bildet. Eldste bygning med bakeri, Slakteverksted vis a vis Jernbaneboligene, Heimstad(Eidemgården) bygd av Gurianna Rillan fra Verdal, Tårngården,Karlsrud, Bang(hus) og Wuttudal. Vi ser mye av jernbanen, skur med trelast, Millerkaia og Brukeskaia, Tett granskog ved Bomberget (nå sjøsiden), Ved Horntrøberget ser vihuset til Harald Wågan. Huset bygd av Ole Sveian (Svigerfar til H.V.)
P14-M01-Landskap-B049.jpegOversikt fra LandHalstad Gård1900 til 1909Oversikttbilde med Halstad Gård i forgrunnen. Forran på bildet står eierenmed barna og til høyre tjenestefolkene med lyse skaut. Bildet viser klart skille mellom rike og fattige. Hismoforskaia nedenfor huset. Hommelvik og Os kopperverk AB. Bilde er satt sammen av 3 bilder. Husmannsplass Sivert Halstadtrø Kalar v leder for ei karlemaskin ved ei spinnemaskin ved Halstadelvens ullspinneri.
P14-M01-Landskap-B050.jpegOversikt fra LandHommelvik Sentrum1900 til 1909Panorama af Hommelvik Hommelvik sentrum Foran til venstre flere jernbanevogner med trelast. Bruket med murpipen og Kasern (Bolig for ansatte på bruket). Rampa, Potethus,Karlsrud, jorde, Klemerhusgården (Berg) bygd i 1902
P14-M01-Landskap-B051.jpgOversikt fra LandHommelvik Sentrum1950 til 1959Bildet er et postkort med motiv fra gammelløfta/Hesthuset. Bildet viser Hedviglund-(doktorgården) midt i bildet
P15-M01-Fredsdagene-B000.jpegBegravelseHommelvik Kirke1940 til 1949Begravelse av Gunnar Skjønnsby f xx.xx.19xx Døde 25.04 1940 under slagene i Gratangen i Troms. Flere Malvikinger var med i slagene i Gratangen Bildet tatt 3.mai 1940
P15-M01-Fredsdagene-B001.jpegEtterkrigsdageneRampa Hommelvik1940 til 1949Krigsfangene kommer heim fra tysk fangen-skap. Mange tilskuere tar i mot dem på Rampa. Hommelviks Musikkorps: Fra venstre Ivar Bye, Oskar Stokbak, Trygve Lysholm, Per Pettersen, Edvartd Røsten, Sverre Sveien med flere.
P15-M01-Fredsdagene-B002.jpegKrigsåreneSandfjæra1940 til 1949Tysk Junkerfly i Sandfjæra Vinter
P15-M02-Ulykker-B000.jpegUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Albumsiden Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B001.jpgUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B002.jpgUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B003.jpgUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B004.jpgUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B005.jpgUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B006.jpgUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B007.jpgFlyhavnaNygården1940 til 1949Hommelvikbukta ved Nygården. Flyvrak, Flystyrt, Fly, Heving, Kranbåt, Motorsykkel, Sykkel. Heving av flyet "Bukken Bruse" som styrtet i hommelvikbukta, noe som medførte stans i flyvningene til nordnorge. 19 omkommne i denne ulykken. Det er trolig Petter Smeplass som sitter på sykkelen og beskuer det hele fra sin Garnplass. Stedet han brukte å gjøre opp fiskefangsten og vedlikeholde laksgarnene sine. Stedet er i dag båthavna i Hommelvik.
P16-M01-Fotball-B001.JPGSport fotballNull1950 til 1959Hjemmelaget til Hommelvik I.l 24. juli 1954 1. Rekke f.v: Martin Vollan, Julius Wehn, Torvald Venn, Torstein H. Sneisen. 2. Rekke f. v: Birger Torshaug, Peder Molund, Torvald Sneisen, Adolf Torshaug, Martin Moen, Ottar M. Sneisen?, Olaf Venn
P16-M01-Fotball-B002.JPGSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949Det gamle bildet. Dette bildet er tatt på idretsplassen i Hommelvik
P16-M01-Fotball-B003.JPGSport fotballNullNullHommelviks Bruks Bedriftslag 19 Fra v Sverre Wuttudal, Henrik Wehn, Martin Røsten, Johan Haug, Martinius Spets, Henrik Høiby, Nelberg Sivertsen, Torstein Pettersen, John Garberg, Per Sæther, Petter Lundlie.
P16-M01-Fotball-B004.jpgSport fotballIdrettsplassen1980 til 1989 Viksletta" 1981 Hommelvik Fotbaøll a-laget !. Rekke f.v: Morten Barstad, Sverre Jensen, Trond Fossmo, Kristian Rolstad, Hans B. Ness, Jan Erik Barstad, Roger Brandslet 2.Rekke f.v: Torbjørn Hammer (oppmann), Karl C. Haugen, Morten Bostad, Leif Inge Sommervold, Pål Haugen, Geir Hansen, Geir Larsen, Tom Eriksen, Øyvind Kristiansen (Oppmann)
P16-M01-Fotball-B005.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Det Gamle bildet bildet, Nå er det tid for fotball igjen, og dette bildet er Hommelvik Idrettslag guttelag i 1930. Noen kom seinere med på A-laget og spilte der i flere år. Litt forandring er det nok blitt siden den gang, men her er navnene. 1. Rekke f.v: Reidar Moan, Villy Skauge, Harald Boysen. 2. Rekke f.v: Kåre Sneisen, Torsten Berg, Henry Sneisen. 3. Rekke f.v: Arnstein Dahl, Alfred Lundberg, Richard Nilssen, Martin Sæther, Sven Persson.
P16-M01-Fotball-B008.JPGSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949Hommelvik Idrettslags juniorlag kretsmester 1945
P16-M01-Fotball-B011.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik idrettslag C-lag 1935 Foran f.v: Olaf Garberg, Nils Wikmark, Ole Dahle Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimul, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug.
P16-M01-Fotball-B012.JPGSport fotballIdrettsplassenNullA-Kamp i skuddavlevering. Fra v: Henry Sneisen, Ivar Løvås, Magne Sorthe, Gudleik Lundberg, Sivert Nesbak
P16-M01-Fotball-B013.JPGSport fotballIdrettsplassen1920 til 1929Avisutklipp. Hommelvik første A-lag i fotball. Laget er fotografert på idrettsplassen (bak Folkets Hus) den 6. juni 1926. Hommelvik vant 6-2 i åpningskampen mot Ørnulf fra Trondheim. Lagoppstillingen var: Rekke 1 f.v: Ragnar Saksvik(høyre back), Osvald Stokbak(målmann), Johannes Myhre(venstre back). Rekke 2 f.v: Ole Fjeseth(høyre half og kaptein), Ingvald Hansen(senter half), Karl Sneisen(venstre half) Rekke 1 f.v: Arne Nygaardsvold(ytre høyre), Ole Granås(indre høyre), Jakob Branslet(senter), Erling Evensen(indre høyre) og Johan Lundberg(ytre venstre)
P16-M01-Fotball-B014.JPGSport fotballNullNullInnmars Norske og Svenske flagg. Plankstablene til Østerås.saga i bakgrunnen.
P16-M01-Fotball-B015.JPGSport fotballIdrettsplassenNullFotball kampens hete. Nr 1 og 2i forgrunnen
P16-M01-Fotball-B016.JPGSport fotballNullNullLag foto 11 mann 6+5 Ukjent sted
P16-M01-Fotball-B017.JPGSport fotballNullNullLag foto 11 mann 6+5 Ukjent sted
P16-M01-Fotball-B018.JPGSport fotballIdrettsplassenNullLagfoto i målet 11 mann 8+3
P16-M01-Fotball-B019.JPGSport fotballAllbakan1950 til 1959Lagfoto i stripete drakter til kamp mot Allbakan Sverige i 1957. 1. Rekke f.v: Øyvind Hågenstad, Johan Jensen, Kristian Nevermo, Ivar Spets, Øyvind Kristiansen. 2. Rekke f.v: Ingolf Hågenstad, Arvid Fredriksen, Arne Halseth, Nils Eggen, Harald Lundberg, Sverre G. Kindseth
P16-M01-Fotball-B020.JPGSport fotballAllbakan1950 til 1959Lagfoto i stripete drakter til kamp mot Allbakan Sverige i 1957. 1. Rekke f.v: Øyvind Hågenstad, Johan Jensen, Kristian Nevermo, Ivar Spets, Øyvind Kristiansen. 2. Rekke f.v: Ingolf Hågenstad, Arvid Fredriksen, Arne Halseth, Nils Eggen, Harald Lundberg, Sverre G. Kindseth
P16-M01-Fotball-B021.JPGSport fotballIdrettsplassenNullLagfoto 11 mann 6+5 i lyse drakter.( Utbrentkopi)
P16-M01-Fotball-B022.JPGSport FriidrettNullNullGruppe Friidrett. 5+3 1. Rekke f.v: NN,NN,NN 2. Rekke Nils Eggen(lagleder), NN, NN, NN, Øyvind Hågenstad
P16-M01-Fotball-B023.JPGMarkeringIdrettsplassen1940 til 1949Oppmars på idrettsplassen store folkemengder. Kan ha med Johan Nygårdsvolds hjemkomst. Folkets hus, plankgjerdet, bygninger, Flagging
P16-M01-Fotball-B024.JPGSport fotballIdrettsplassen1950 til 1959Lagfoto i målet 1953 1. Rekke f.v Johan Sivertsen, Olaf Garberg, Reidar Lundberg, Torbjørn Lundberg, Bjørn Sivertsen 2.Rekke f.v: Harald Auran, Thomas Garberg, Eugen Berg, Olav Jakobsen, Gudmund Berg, Reidar Bykvist
P16-M01-Fotball-B025.JPGSport fotballIdrettsplassenNullLagfoto i målet H.I.L.s bane i 1946 1. Rekke f.v: Karl Sneisen, Johannes Myhre, Per Halseth, Ragnar Saxevik, Sigurd Nesbak. 2. Rekke f.v: Ivar Østeraas, Erling Evensen, John Fossmo, Ole Sneisen, Lorents Øwre, Peder Moan
P16-M01-Fotball-B026.JPGSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949Innmars til kamp fra klubbhuset til banen. Ledes an fra h: John Fossmo, Lorents Øwre, resten ikke plassert Karl Sneisen, Johannes Myhre, Per Halseth, Ragnar Saxevik, Sigurd Nesbak, Ivar Østeraas, Erling Evensen, Ole Sneisen, Peder Moan
P16-M01-Fotball-B027.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Lagbilde med Tivoli i bakgrunnen. 11 mann 6+5 bildet fra 1937 1938 1. Rekke f.v: Olaf Nevermo, Sivert Nesbak, Hjalmar Lundberg, Thomas Byberg, Magne Sorthe. 2. Rekke f.v: Ivar Østeraas, Henry Sneisen, Torstein Berg, Ivar Evenshaug, Erling Evensen, Gudleik Lundberg
P16-M01-Fotball-B028.JPGSport fotballNull1950 til 1959Hommelvik Guttelag 1956 1. Rekke f.v: Oddvar Hammer, Johan O. Jensen, Bjørn Svingen, Helge Hågenstad, Kolbjørn Moum. 2. Rekke f.v: Kjell Støli, Gunnar Berg, Ragnar Rossbach, Bjørn Halseth, Arne Halseth, Per Nygard
P16-M01-Fotball-B029.JPGSport fotballIdrettsplassenNullLagfoto i mål Bedriftsfotball KAIA 1. Rekke f.v: Reidar Håkonsen, Kjell Jøssås, Kåre Sneisen, Harald Bykvist, Per Lundberg. 2. Rekke f.v: Magne Sorthe, NN, NN, NN, Jakob Brandslet Ole Lundberg
P16-M01-Fotball-B030.JPGSport fotballNullNullLagbilde med flere 11 mann 6+5 Liten jente imellom i front) 3 ekstra v.side og 2 Høyre side. Nedkjørselen til idrettsplassen med Folkets hus på høyre side. Flagging.
P16-M01-Fotball-B031.JPGSport fotballIdrettsplassenNullFotballen i sving under angrep. Målmannen på prøve
P16-M01-Fotball-B032.JPGSport turnNullNullH.I.L. (AIF) fane under oppmars til turnstevne
P16-M01-Fotball-B033.JPGSport fotballIdrettsplassenNullFolkemngde sitter og ser på fotballkamp
P16-M01-Fotball-B034.JPGSport fotballIdrettsplassenNullFolkemngde sitter og ser på fotballkamp
P16-M01-Fotball-B035.JPGDokumentNullNullHårer til et bilde : side128 Kedriftsfotball før krigen mellom Bruket og Kaia.
P16-M01-Fotball-B036.JPGDokumentNullNullNotater side:133
P16-M01-Fotball-B037.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Lagbilde med Tivoli i bakgrunnen. 11 mann 6+5 bildet fra 1937 1938 1. Rekke f.v: Olaf Nevermo, Sivert Nesbak, Hjalmar Lundberg, Thomas Byberg, Magne Sorthe. 2. Rekke f.v: Ivar Østeraas, Henry Sneisen, Torstein Berg, Ivar Evenshaug, Erling Evensen, Gudleik Lundberg
P16-M01-Fotball-B038.JPGSport fotballIdrettsplassenNullLagfoto 11 mann Trening vinter forran Klubbhuset.
P16-M01-Fotball-B039.JPGSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949 Artikkel" Norsk/Svensk fotball kamp under krigen. I "Feltpost" som ble utgitt i Baggbøle leir ved Sundsvall for norske polititropper i Sverige ........
P16-M01-Fotball-B040.JPGSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949Norsk/Svensk fotball kamp under krigen
P16-M01-Fotball-B041.JPGSport fotballNull1940 til 1949Norsk/Svensk fotball kamp under krigen
P16-M01-Fotball-B042.JPGSport fotballNullNullGruppebilde av 4 fotballag
P16-M01-Fotball-B043.JPGSport fotballNullNullAvspark Fotball Flagg
P16-M01-Fotball-B044.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik Idrettslag Fotball lag 1937 1. Rekke f.v: Ivar Løvås, Nils Spets, John Fossmo 2. Rekke f.v: Norvald Wuttudal, Olaf Nevermo, Iver Evenshaug, Gudleik Lundberg, Magne Sorthe, Kristian Nygårdsvold, Per Moan, Waldemar Forslund
P16-M01-Fotball-B045.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik Idrettslag Fotball lag 1937 1. Rekke f.v: Ivar Løvås, Nils Spets, John Fossmo 2. Rekke f.v: Norvald Wuttudal, Olaf Nevermo, Iver Evenshaug, Gudleik Lundberg, Magne Sorthe, Kristian Nygårdsvold, Per Moan, Waldemar Forslund
P16-M01-Fotball-B046.JPGSport fotballOrkangerNulløyvind Hågenstad Orkanger
P16-M01-Fotball-B047.JPGSport fotballNullGruppebilde Ingen info
P16-M01-Fotball-B048.JPGSport fotballIdrettsplassenNullSpiller i hvit kortbukse hedder ballen Ingen info
P16-M01-Fotball-B049.JPGSport fotballIdrettsplassen?1980 til 1989Lagfoto . Disse er født i 1973. Bildet tatt tidlig på 80-tallet 1. Rekke f.v: Anders Sjøtrø, Morten Sjøtrø og Krister Stav. 2.Rekke f.v: Morten Sollighaug, Esten Kvello, Pål-Didrik Hoff Roland og Ketil Karlsen. Fotballlaget i Tyttebærveien Grønberg. Anders Jøtrø mener han var med for bare å forsterke laget.
P16-M02-Friidrett-B000.JPGSport FriidrettOppdal1930 til 1939Med lastebil til arbeidermesterskapet i friidrett 1933. Fra v: Åsmund Bostad, Rolf Nevermo(Hommelvik), Johs Røttvei(Oppdal), nn, Pedersen(Trondheim), Jon Moen(Tiller), Snoen(Tiller), Alf Svartås(Meråker), NN, NN, Kristian Dahl(Hommelvik) og Lenes(Folldal)
P16-M02-Friidrett-B001.JPGSport FriidrettOppdal1930 til 1939Med lastebil til arbeidermesterskapet i friidrett 1933. Fra v: Åsmund Bostad, Rolf Nevermo(Hommelvik), Johs Røttvei(Oppdal), nn, Pedersen(Trondheim), Jon Moen(Tiller), Snoen(Tiller), Alf Svartås(Meråker), NN, NN, Kristian Dahl(Hommelvik) og Lenes(Folldal)
P16-M02-Friidrett-B002.JPGSport FriidrettIdrettsplassen1930 til 1939Løpere på Hommelvik grusbane 1934 Nr 1 Åsmund Bostad, Nr 2 Rolf Nevermo, Nr 3 NN, Nr 4 Kristian Nygaardsvold, Nr 5 Jon Julsrud, Nr 7 NN
P16-M02-Friidrett-B003.JPGSport FriidrettOppmars Ukjent
P16-M02-Friidrett-B004.JPGSport FriidrettIdrettsplassenOppmars fra Idrettsplassen Ukjent
P16-M02-Friidrett-B005.JPGMarkeringFolkets Hus1930 til 193915 års jubileum Hommelvik Idrettslag 1924 H.I.L. 1939
P16-M03-Ski-B000.JPGUtfluktNull1940 til 1949Bildet på en mail. Uniformerte herrer med damer på busstur. Bussen står forran et eldre hus. Ida Køhler ? Frontsøster!
P16-M03-Ski-B001.JPGSport skiNullNullPåske utfart på ski Ingeninfo
P16-M03-Ski-B002.JPGSport skiNullNullPåske utflukt Kafferast i bakken. Svartkjel bål Mangler info
P16-M03-Ski-B003.JPGSport skiRøsta1930 til 1939Skirenn Røsta 1935 Gruppe 12 menesker bak et bord
P16-M03-Ski-B004.JPGUtfluktNullNullSkientusiaster på utflukt til skirenn? 11 persjoner+ sjåføren Buss Mangler info
P16-M03-Ski-B005.JPGSport skivennafjelletSki tur på vennafjellet. 8 persjoner på rekke
P16-M03-Ski-B006.JPGSport skiVennafjellet1940 til 1949Vennafjellet 1943 Fra v: Alvin Wehn, Odd Berg, Harald Bakken, Erling Olafsen, Johan Sivertsen (ett navn mangler her!)
P16-M03-Ski-B007.JPGSport skiVennafjellet1940 til 1949Vennafjellet 1943 Fra v: Alvin Wehn, Odd Berg, Harald Bakken, Erling Olafsen, Johan Sivertsen (ett navn mangler her!)
P16-M03-Ski-B008.JPGSport skiVennafjellet1930 til 1939Gruppebilde skitur på Vennafjellet 1937-1939 1. Rekke f.v: Marie Ruud Spets, Birger Sivertsen, Jenny Brobak, Eli Stensås, Gerd Lundli, Gerd Haugan, Erling Iversen, Asbjørn Hallseth. 2. Rekke f.v-. Harry Rygg, Henry Sneisen, Sverre Lundli, Morten Moan, Gudrun Fossen, Gunnvor Bartsuie, Odd Berg, Rolf Sandmark, Arnfinn Melby, Arnstein Dahl
P16-M03-Ski-B009.JPGSport skiVennafjellet1930 til 1939Gruppebilde skitur på Vennafjellet 1937-1939 1. Rekke f.v: Marie Ruud Spets, Birger Sivertsen, Jenny Brobak, Eli Stensås, Gerd Lundli, Gerd Haugan, Erling Iversen, Asbjørn Hallseth. 2. Rekke f.v-. Harry Rygg, Henry Sneisen, Sverre Lundli, Morten Moan, Gudrun Fossen, Gunnvor Bartsuie, Odd Berg, Rolf Sandmark, Arnfinn Melby, Arnstein Dahl
P16-M03-Ski-B010.JPGSport skiRøsta1930 til 1939Langrenn Røsta 1934 Ingen info
P16-M04-Sykkel-B000.JPGSport SykkelNullNullSykkelgruppa Fra v: NN, NN, Torleif Pettersen, Georg Pettersen, Adolf Høiby og NN
P16-M05-Svømming-B000.JPGSport SvømmingNullNullSvømmere i gruppeoppstilling 12 stk 4x6x1 Mangler info
P16-M06-Hopp-B000.JPGSport HoppNullNull4 herrer på rekke med sine Hoppski i hånden. Den gan var det ikke noe regler rundt hoppdress. Mangler info
P16-M06-Hopp-B001.JPGSport HoppNullNullHopprenn. Her en gruppe Hoppere og bakkemannskapet. 12 stk Mangler info
P16-M06-Hopp-B002.JPGSport HoppTjønnmyrhammeren1930 til 1939Hopprenn Tjønnmyrhammeren 1938-1939 Fra v: Henry Wiik, Alf Økstad, Kolbjørn Schetne, Olav Lundlie, Erling Økstad, Reidar Molander, Roald Midtsand og Thormod Larsen
P16-M06-Hopp-B003.JPGSport HoppRøstaNullHopprenn Gruppeoppstilling. en med hoppski og resten tilskuere Jente trolig med vinnerpremien, et par strikka vanter. 3 herrer og 4 damer+ 1 hopper. 1. Rekke f.v: 2. Rekke f.v: Johan Moan, Info mangler
P16-M06-Hopp-B004.JPGSport HoppRøstad1910 til 1919Skihoppere i Røsta ca 1917. Den organiserte idretten kom til bygda i 1903, da Hommelvik skiklubb ble stiftet. De fleste hopprennene ble holdt i Røsta i Høibygrenda, hvor en hopper 10-15meter. Der ble også uttakningskonkurransene til Gråkallrennet avviklet. Stående f.v: Johan Moan, Per Sæther, Oskar Andersen, Sverre Skjetne, Halvdan Nesbak, Torstein Pettersen, Edvard Brandslet, Aksel Nesbak og Edvard Husdahl. På huk forran-. Arne Nygaardsvold, Petter Lundlie, Torvald Øvre og Nelberg Sivertsen.
P16-M06-Hopp-B005.JPGSport HoppNullNullHopper i svevet Mangler info
P16-M07 Turn-B000.JPGSport turnNullNullTurngruppa på tur til? Fra v: NN, NN, NN, Solveig Hofstad 2 dobbelbilde med en båt til kaia med 4 lastekraner "Load/Line" "KUNGSBRON"
P17-M01-Fra Bladet-B000.jpgKjøretøyDalumgården1930 til 1939Damen med sykkelen er Rakel Pettersen gift Fossen. Hun arbeidet på Meieriet, som var huset til høyre. Sykkelen er en tidlig 30-talls modell ut fra bruken av blokkbrems og veldig høy styrekrone. Huset til venstre er Dalumgården, med Ole Dalums skredderverksted. Mannen ved siden av bilen er Øivind Haugen, banksjef i Sparebank Midt-Norge. En beskrivelse av bilen er kommet fra Bjarne Vestmo: En Citroën Traction Avant. Den ble lansert i 1934 og var da en sensasjon fordi den var verdens første serieproduserte bil med forhjulstrekk og selv-bærende karosseri (uten egen ramme). Den ble produsert fram til 1957. Ofte brukt i franske krim filmer og omtalt som "gangster-Citron".
P17-M01-Fra Bladet-B001.jpgSport FriidrettFloraleikan1980 til 1989Stolte premievinnere under Floraleikan i 1981. Øvelsen var lengde med tilløp. De to er F.v: Magnus Grendal Fra Hommelvik og Tore Buan fra Hegra Opplysninger gitt av Roar Vikvang
P17-M01-Fra Bladet-B002.jpgMarkeringJernbanekai 1 og 21800 til 1899Bildet viser en kongelig begivenhet i Hommelvik først på 1880-tallet. Vi tar med fra Tor Haldbergs fyldige beskrivelse om bildet: Meråkerbanen, som ble åpnet i 1881-82, gikk i første omgang fra Hommelvik til Storlien. Hommelvik var det første hovedsete for utbyggingen av banen. Alt materiell som lokomotiv, vogner og annet tungt utstyr til banen ble skipet til Hommelvik, og arbeidet i retning Meråker/Storlien begynte der. For å motta det tunge utstyret, ble det bygd to kaier Jernbane kai 1 og 2. Bildet viser et av besøkene kong Oscar II hadde i Hommelvik. I forbindelse med Kongens besøk ble han mottatt av ordføreren i Strinda (Hommelvik var en del av Strinda på den tid). I sin tale til folket antydet kongen at her måtte det komme et landested en gang. Ivrig repliserte ordføreren "en by kjære konge, en by....", hvorpå Kongen svarte "jeg tenker det får holde med et landested". Til venstre opp for kaia skimter vi Halstad gård, der det var spinneri, gjærfabrikk, flere møller, og sagbruk. Ved Halstadelva lå det ei kai som sannsynligvis ble brukt som eksport- og importhavn for Mostadmark Jemverk på 1600-1800-tallet.
P17-M01-Fra Bladet-B003.jpgMusikkorpsetFolkets Hus1950 til 1959Deltakere fra Hommelvik-musikkorps utenfor på plenen til Folkets Hus. Fra v: Birger Sivertsen, Robert Iversen, Kristian Nevermo, Arne Røsten, Tormod Larsen
P17-M01-Fra Bladet-B004.jpgUlykkerMuruvik1960 til 1969Dette bildet viser et kvikkleireras i Muruvika i 1961. I Årbok for historielagene i Malvik 2011 skrev Harald Sveian følgende om den alvorlige rasulykken: Fra Jernbaneverkets egen rapport kan vi lese: "Søndag morgen kl. 7.50, 22 oktober 1961 kjørte tog 421 ut i et ras som var gått ved km 28,5 ved Muruvik mellom Hommelvik og Hell stasjoner". "Raset var 75 m bredt og jembanefyllingen flyttet seg 10-28 m utover mot sjøen. Det meste hadde rast ut momentant noen få minutter før toget kom, men det foregikk små etterras og bevegelser i rasgropa hele neste dag. Det var ingen øyenvitner ifølge rapporten, og videre står det: "Lokomotivføreren som kjørte inn i raset med en hastighet på 7o km/t var den første som oppdaget hva som var skjedd". Tre personer ble sendt til sykehus, ingen alvorlig skadet. Om de materielle skadene heter det: Toget ble trukket av et diesellokomotiv av typen Di 3. Det var nesten uskadd og kunne kjøres vekk for egen maskin, etter at det ved en provisorisk skinnegang var trukket opp på linjen. Det hadde altså ikke veltet. En personvogn var totalskadd og en annen delvis skadet. Utglidningen skjedde i et kvikkleirlag som lå på 6-8 m dyp, og all overliggende masse fulgte med i raset. Rapporten som forelå fra NSB, geoteknisk kontor levner ingen tvil om årsaken: "Det er helt på det rene at det er vekten av utfylte steinmasser innenfor jernbanelinjen, som har belastet leiren til brudd
P17-M01-Fra Bladet-B005.jpgRevyerFolkets hus1950 til 1959Revybilde fra Hommelvik Manskor Hadde flere revyer i perioden 1945-1952 På bildet Leif Fredriksen (bror til Ruth Tellefsen)
P20-M01-Landskap-B000.JPG.jpgOversikt fra LandHommelvik1910 til 1919Panoramabilde hommelvik. Sammensatt bilde. Krysseren "Berlin" ligger på fjorden. Bilde fra toppen på bakkan ovenfor skytterhuset. Bildet står montert i ramme
P20-M01-Landskap-B001.JPG.jpgOversikt fra LandHommelvik sentrumNullPanorama Hommelvik sentrum montera av 3 bilder. Bildet er montert i ramme
P20-M01-Landskap-B002.JPG.jpgOversikt fra LandHommelvik sentrumNullHommelvik Ungdomsskole, øya idrettsbane, gressmatte med grus løpebane. Bruket Nygården avviklet som industriområdet, Småbåthavna i vekst
P20-M02-Utdrag-B000.JPGLosjenNullNullLosjen i Hommelvik Lykke 2000 de møte
P20-M02-Utdrag-B001.JPGPortrettNullNullJohan Fjeset i kjent turutstyr forran en av Turistforeningens hytter
P20-M02-Utdrag-B002.JPGBygningerNullNullForran Fjesethuset som lå som nermeste nabo til "Torget" er nå i 2020 parkeringsplass.
P20-M02-Utdrag-B003.JPGGruppeNullNullForran Inngangen på baksiden til Herredshuset (Rådhus II) Johan nr 2 fra venstre
P20-M02-Utdrag-B004.JPGPortrettNullNullMor til Johan Fjesetp sitter i solveggen.
P20-M02-Utdrag-B005.JPGMarkeringNullNullMor til Johan Fjeseth feirer dag
P20-M02-Utdrag-B006.JPGGruppeBorgsjø Hotell1970 til 1979Bildet er tatt på Borgsjø Hotell våren 1974( april) Innledning til møte med Vennskapskommunen Ånge i Sverige. Fra Venstre Leif Brobak, Leif Muruvik (halvt skult), V.O., Olaf Bye, Johan Fjeseth(over), rep fra Ånge Kommune Johan Fjeseth bak ved speilet Bak på lappen-. 1. Tidl ordførande i Lage Nyhlén 2. Leder i formanskapet Ånge Bildet sto i Sundsvallsporten Fra Malvik Bygdablad 1975. Nr 5 side 5 full artikkel Fra mottakelsen i Sankt Olof’s Värdshus. Fra venstre: Leif Brobak - Leif Muruvik - Olaf Bye - Johan Fjeseth - riksdagsmann Otto Stadling og ordfører Lage Nyhlén.
P20-M02-Utdrag-B007.JPGGruppeRøstad1930 til 1939Gruppe skitur i solveggen på røstad vinter
P20-M02-Utdrag-B008.JPGGruppeRøstad1930 til 1939Gruppe skitur i solveggen på røstad vinter
P20-M02-Utdrag-B009.JPGPortrettKafe RampaNullf. v: Komikker Artur Arntsen "Oluf", Johan Fjeseth på "Rampa"
P20-M02-Utdrag-B010.JPGMarkeringKafe RampaNullMarkering på Kafe Rampa
P20-M02-Utdrag-B011.JPGBygningerDragstsjøenNullHytta til Karl Kristiansen på Draksjøen. F.h: Marie Kristiansen, Anny Øwre Kristiansen, Eva Granaas, Johan K?? og ??
P20-M02-Utdrag-B012.JPGSport HoppRøsta1930 til 1939Hopprenn Røsta 1933- 1934 Fra v: Sverre Skjetne, Ingvald Hågenstad, John Fossmo, Johan Hågenstad, Oskar Normann, Edvard Husdal, Norvald Wuttudal og Willy Haldseth
P20-M02-Utdrag-B013.JPGSport HoppRøsta1930 til 1939Hopprenn Røsta 1933-34 Fra venstre: Sverre Schjetne, Ingvald Haagenstad, John Fossmo, Johan Haagenstad, ukjent, Oskar Nordmann, Edvard Husdal, Norvald Wuttudal og Willy Halseth.
P20-M03-Store_Bilder-B000.JPGAktie HandelsforeninNull1920 til 1929Hommelvik Aktie Handelsforening Styret 1926
P20-M03-Store_Bilder-B001.JPGAktie HandelsforeninNull1920 til 1929Hommelvik Aktie handelsforening styret 1925
P20-M03-Store_Bilder-B002.JPGAktie HandelsforeninNullNullHommelvik Aktiehandelsforenings nye gaard 6.januar 1929
P20-M03-Store_Bilder-B003.JPGArbeidslivNullNullTømmerkjøring med hest
P20-M03-Store_Bilder-B004.JPGBygningerNullNullDemningen på foldsjøen den gamle
P20-M03-Store_Bilder-B009.JPGPortrettPortrettNull' Logo på baksiden Georg Pettersen Glass og innramming Hommelvik
P20-M03-Store_Bilder-B010.JPGAktie HandelsforeninStyret1800 til 1899Hommelvik Aktie Handelsforening styre 1895 Johs. Klemetson, Ole Løvseth, Ole Brobak, Haagen Jakobsen, Ole Nilsen
P20-M04-Lysbilder-B000.jpgOversikt fra LandHommelvik skoeNullOversikt Hommelvik skole
P20-M04-Lysbilder-B001.jpg1.maiNull1950 til 19591. mai tog i sentrum, 1. rekke f.v. Per Ivar Haug, Eli Halseth, Arild Halseth, Liv Nielsen, Toril Bjerkan, Olga Bjerkan, Arild Bjerkan, Einar Møller, Berit Sveian (bærer M), Erna Jensen, NN, Inger Anne Spets 2. Rekke Jon Richard Høyby(bærer F), videre bakover : Heddy Viola Johanson, Bjørn Terje Spets I jernbaneuniform Leif Haugen? Stasjonsmesterboligen, Jernbanegårdene, Krana, R50,
P20-M04-Lysbilder-B002.jpgOversikt fra LandNullNullKorntrøbergvegen. Krysset opp mot karslyst. Bak ser vi Husene f v. ole teigen, Ulf nielsen, Johne Garberg, Waagan, Voldmo (dette brandt ned) Bak John Voldmo. Haagenstadbergan i bakgrunnen
P20-M04-Lysbilder-B003.jpgOversikt fra LandNullNullDjupvasskaia, Elvebakken, Strømheim
P20-M04-Lysbilder-B004.jpgOversikt fra LandNullNullFra Haagenstadbergan retning korntrøberget og Lunden Mot sentrum Homla til venstre
P20-M04-Lysbilder-B005.jpgOversikt fra LandNullNullFra Hågenstadbergan ved "Rosenlund" mot Hommelvik sentrum
P20-M04-Lysbilder-B006.jpgTurstiNullNullPå tur opp "Ståggan" dårlig befatning
P20-M04-Lysbilder-B007.jpgOversikt fra LandNullNullHommelvikbukta med Solbakken i bakgrunnen. Nygården
P20-M04-Lysbilder-B008.jpgOversikt fra LandNullNullMuruvik, Flatholman, Leiret
P20-M04-Lysbilder-B009.jpgOversikt fra LandNullNullFra Hågenstadbergan mot sentrum. Økstad, Sandmark Gartneri, Ottesen
P20-M04-Lysbilder-B010.jpgOversikt fra LandNullNullLandskapsbilde vinter
P20-M04-Lysbilder-B011.jpgOversikt fra LandNullNullFoto tatt fra oven, flere som sitter i røde stoler
P20-M04-Lysbilder-B012.jpgTurstiNullNullHøybyen, Skispor, Saksvik hytta, Sommerfjøset Vinter
P20-M04-Lysbilder-B013.jpgTurstiNullNullHøybyveien, Vinter, Skispor
P20-M04-Lysbilder-B014.jpgBygningerNullNullFra Høybyveien, Nedre Kullbotten, Vinter
P20-M04-Lysbilder-B015.jpgVennafjellet.GammelvoldsstugguNullGammelvoldsstuggu, Skjermene på toppen av Vennafjellet
P20-M04-Lysbilder-B016.jpgTurstiNullNullDen gamle hengbrua over Homla var snarvegen til Høiby- vegen fra sentrum. Den lå litt lenger opp i elva enn dagens hengebru og på oversiden måtte du klatre rett til værs for å komme opp på vegen. På bildet ser vi over mot Br. Østeraas Kassefabrikk som etter oppstarten på Mojalet i 1933 bygde ut sagbruk og fabrikk her på Nesset fra 1955. Bedriften, som på det meste hadde over 40 ansatte, drev her til den ble lagt ned i 1980. Gården Nesset som lå like ved fabrikken ble fram til midten på 60- tallet benyttet som gamlehjem for indre deler av kommunen. Der var det også full gårdsdrift og sommerfjøset vises øverst på bildet i bakkene opp mot Nessbakkan.
P20-M04-Lysbilder-B017.jpgTurstiNullNullHengebrua over Homla
P20-M04-Lysbilder-B018.jpgBygningerNullNullVenterommet på Hommelvik Stasjon Fra v. NN, Arne Sandmark
P21-M00-B030.jpgSport FriidrettFolkets hus1930 til 1939Oppmars av de deltakende idrettslag i den tradisjonelle "Hommelvik-stafetten" Bildet viser utmasjen fra folkets hus gården
P21-M00-B103.jpegBrudebilderHommelvik1900 til 1909Dette bilde er fra Hommelvik og det er tatt i anledning bryllupet til Odin Granaas og Marie Bykvist i 1908. 1.Rekke Sittende f.v: NN, , Jakob Larsen, Ludvik Bykvist, Einar Larsen, NN, Per Bykvist, Per Bykvist, NN, NN, NN, Borghid Asplin 2. Rekke f.v: John Eggen, NN, Petter Granaas, Robert Høiby, Adolf Bykvist, Hjertrud Granaas, Odin Granaas, MarieOthlie Granaas, Hanna Bykvist, "madam" Eggen, Håve Kristine Buaas, Gynter, Marie Buaas, NN 3.Rekke f.v: Sigrid Buaas, Rikstad, Gynter, NN, Margit Buaas, Othine Buaas, Gunhild Rimul, Anna Moheim, Tora Hansen, NN, NN, NN, NN, NN, "datter"Jonetta Buaas, Margot Bykvist, ? Rikstad. 4. Rekke f.v: NN, Rosa Sundt, NN, ? Sundt, Ragna Buaas, Ane Buaas, Ludvig Larsen, Mathias Bjerkan, Josefine Erikson, ? Eriksen, Laurits Leonard Larsen, NN, Jonetta Larsen, NN 5. Rekke f.v: Tella Jakobsen, ? Asplin, NN, NN, Torstein Buaas, John Rikstad, Anders Buaas, Petrus Holberg. 6. Rekke f.v: ? Mikalsen, Esten Fossen, John Modal, NN, NN, NN, ? Rikstad, NN Mannen i midten lengst bak heter John Aasberg mens dem til høyre og venstre for ham er ukjent. Opplysningene kommer fra Gjertrud Gjersvold, Svein Granaas og Marie Gulaker.
P23-M00-B018.jpegOversikt fra LandBostadtomta1980 til 1989Motorvei Slik så det ut! Høibyveien med «Bostadhuset» (omtrent der parkeringa ved veibommen er i dag). Bildet er tatt ved bygging av nye E6 på slutten 1980-tallet. Stavsjøtunellen ble åpnet våren 1990 og i 2019 er det planlagt oppstart av utvidelse til til firefelts motorvei i området. Foto: Aasback
P23-M00-B103.jpegHobbyFilmstudio1970 til 1979Filmstudio i Hommelvik 1977. Her et glimt fra lydstudio med opptak av lyd til filmen "Livet i Nordbakkan" Forran f.v: Per Helge Rosvold, Bjørn Jensen, Roald Bye og Kristian Nevermo Bak f.v: Bodil Gulseth, Tor Halberg, Roger Aasbak, Rolf Bye, Odd Gullseth.
P23-M00-B167.jpgEtterkrigsdageneIdrettsplassen1940 til 1949Nygårdsvolds annkomst til idrettsplassen
P23-M00-B168.jpgMarkeringNullNullTre damer pyntet til feiring med flagg
P23-M00-B169.jpgBrudebilderNullNullNypyntet brud på trappa
P24-M00-B016.jpegBygningerTorget Julegrana1950 til 1959Julegrana på torget i slutten av 1950-åra. Tidligere på 50-tallet sto den på jernbanens område i nærheten av "Rampa". Skredder Dahlum holdt til i huset til venstre på bildet (Torggården i dag). Den høye bygningen til høyre er Samvirkelaget. Midt på bildet ser vi meieriet. I bygningene i forgrunnen ble det lagret isblokker som ble fraktet fra Isdammen (Meieridammen) i Løfta.
P24-M00-B029.jpgFlyhavnaNullNullHommelvik havn 19.april 1940
P24-M00-B120.jpegSamvirkelagetMoan F1920 til 1929Bildet er fra Hommelvik Samvirkelags forretningdaværende Hommelvik Aktie Handelsforening i 1920-åra - som ble stiftet i 1895. Postkort Bildet er tatt i gammelgården på Moan F og i reolene er utstilt kopper og kar som brukelig på den tida. Bak disken står betjeningen, i alt 6, fra venstre: Margit Olsen, Ingrid Lysholm, Bjarne Haldberg, Olaf Ottesen, Julie Berg og Bernt Løvaas.
P24-M00-B150.jpegHommelvik ManskorHommelvik Kirke1940 til 1949Foran på kirketrappa ved Hommelvik Kirke Hommelvik Mannskor synger foran Kirken like etter krigen 1946 -1949 Dirigent Knut Kalset
P25-M02-Plankeberer-B000.jpgHHV-InterntJakobsliNullHistorielaget Hommelviks Venner 40-års jubileum 27. november Øverst til venstre vises historielagets nye logo fra januar 2019. Nest øverst til venstre viser kulturprisen som ble tildelt for lagets arbeid i 2007. Øverst til høyre viser Jakobsli Museum. Nederst viser avdukingen av minne om plankebæreren den 17.06.2000. Fra venstre: Harald Kullbotn, Øyvind Kristiansen, Børge Sletaune, Steinar Halse og Asbjørn Nøstmo.
P25-M04-Homla-B000.JPGDokumentHomlastienNullEn Unik Sti, Avisomtale åpning av Homlastien
P25-M04-Homla-B001.JPGOversikt fra LandNesdammenNullRester av Nesdammen etter 1. kollaps
P25-M04-Homla-B002.JPGOversikt fra LandNesdammenNullSlusespill Nesdammen
P25-M04-Homla-B003.JPGOversikt fra LandNesdammenNullNedsiden av Nesdammen "Vannspruten står)
P25-M04-Homla-B004.jpgOversikt fra LandNesdammenNullNesdammen blikkstille uten tømmer. Taket til karslyst i bakgrunnen
P25-M04-Homla-B005.JPGOversikt fra LandNesdammenNullNesdammen høy vannføring
P25-M05-Ulykker-B000.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset ved haugenbakkken, Jernbaneskinner i lufta. Vrakgods på skjøen. Arbeid i gang med spade Ulykken 14. april 1942
P25-M06-Landskap-B000.JPGOversikt fra LandHommelvik1940 til 1949Parti fra Hommelvik 1950. Bildet fra "Klokkatihaugen", Vinter Annet bilde 1947- 1948
P25-M06-Landskap-B001.jpgOversikt fra LandHalstadNullParti fra Hommelvik Støperiet "Halstad" mot Sentrum
P25-M06-Landskap-B002.JPGOversikt fra LandHalstadNullFra Halstad mot sentrum Støperiet, Elvebakken i front
P26-M00-B002.jpgBygningerGrønberg1910 til 1919Hommelvik Verft & Støberi i tida rundt 1910 A/S Hommelvik Værfi & Støberi ble opprettet i 1901 med Torstein Buaas som disponent og driftsleder. Virksomheten omfattet nybygg og reparasjoner av trefartøyer, og støperi og verksted for blant annet ovner, komfyrer og maskingods. Bedriften som sysselsatte 100 mann på det meste, ble nedlagt i 1958. I 1960 starta det opp ny virksomhet på de samme tomtene under navnet A/S Hommelvik Mekaniske verksted. Produksjonen ble nå basert utelukkende på nybygg, ombygging og reparasjon av båter. Bedriften ble lagt ned i 1968. To år etter kom Trønderverftet med skipsbyggeri og verksted. Gården til høyre på bildet er Grønberg, som tidligere lå nedenfor riksvegen.
P26-M00-B012.jpgArbeidslivNull1910 til 1919Nygårdens kai 1915 Hommelvik sentrum ligger i bakgrunnen hvor kirkespiret sees godt
P26-M00-B025.jpgOversikt fra LandHommelvik1900 til 1909Bildet er tatt før brannen av "Lunden" i 1905
P27-M00-B000.jpgSolli kassefabrikkKassefabrikken1920 til 1929Informasjoner så langt fra FB gruppene Bildet er fra Solli Kassefabrikk på 1920 tallet 1. Rekke f.v: NN, NN, Henry Haldberg, NN, NN, NN, NN, Gustav Landsem? 2. Rekke f.v: NN,Torstein Grindbak, Vilhelm Thorshaug,Sverre Haugen, NN, NN, NN 3. Rekke f.v: Peder Hjelseth, NN Gunnar Larsen Til venstre av de to som står helt bak, Peder Hjelseth. Han bodde på loftet i det huset som i dag er museum.
P27-M00-B001.jpgKlassebildeHommelvik Skole1910 til 1919Klassebildet Sansynlig med bilde av Edvard Sandmark alt mens at bildet er fra ham. Edvard er født i 1907. Læreren til venstre må være Knut Kalseth
P27-M00-B002.jpgArangemangFolkets Hus1950 til 1959Hommelvik Samvirkelag Ungdomsfest 15/9-55
P27-M00-B003.jpgGruppeGruppebilde 30 menn og damer i 5 rekker Ingen Info
P27-M00-B004.jpgKlassebildeMalvikkirkaGruppebilde Skoleklasse ? Malvikkirka ?
P27-M00-B005.jpgKlassebildeHommelvik Skole1980 til 1989Klasse med sin montasje
P27-M00-B006.jpgKlassebilde1980 til 1989Klassebildet? 15 elever i 3 rekker
P27-M00-B007.jpgGruppeSentrum2 herrer utenfor inngangen til Trondos. Reklame tilbud Siflesk 44.90 pr kg. Lam
P29-M02-AUF-B000.JPGAUFFolkets Hus1950 til 1959Ungdomsla. medlemmer utenfor Folkets Hus 1956/57 1. Rekke f.v Randi Fredriksen, Johan Jensen, Kari Evenshaug, Sverre Kindsethgs 2. Rekke f.v: Arne Halseth, Marit Wågan, Helge Hågenstad, Mary Røsten.
P29-M02-AUF-B001.JPGAUFNull1950 til 1959Gutter på Jervskogen 1955/56. Bak: Oskar Halstadtrø, Helge Hågenstad, Arve Halseth, Arne Bjørkli, Thorbjørn Fossmo. Forran v: Tor Kristiansen, Johan Jensen, Guttorm Næss, Per Nygard. Front: Viktor Berg
P29-M02-AUF-B002.jpgFramlagetNevervoldenNullFramlagsleir Nevervolden 19 (nevervollen) Hvite telt Gruppe FRAM skilt
P29-M02-AUF-B003.jpgAUFNull1930 til 1939Det Gamle bildet Avisbilde 1936 Hommelvik Arbeiderungdomslag tramgjeng var meget virksom i 1930-åra. Dette bildet er tatt ved Austråt på Ørlandet der tramgjengen opptrådte med talekor, sang og musikk ved fylkespartiets årsmøte i 1936. 1.rekke f.v. Fritz Eriksen, Kari Sæther Hunnestad, Alfhild Pedersen Johansen 2.rekke: Herlaug Haseth, Karen Svedahl Løvås, Peter Schjetne, Nils Wikmark, Margit Haug Berg, Leif Muruvik, Odd Skauge, Synnøve Slint, Asbjørn Haug (leder), Rolf Sandmark, Solveig Skjønsby Berg, Alfrid Svingen Thoresen og Harald Haugen.
P29-M02-AUF-B004.jpgSport SykkelØstersund1930 til 1939Sykkeltur til Østersund 1938 1. Rekke f.v: Olaf Nevermo, Morten Moan, Ivar Landsem, Thor Skauge, Georg Brandslet. 2. Rekke f.v: Sverre Lundlie, Einar Spets, Arne Haug, Ragnvald Sandstrøm, Magne Sorthe. Forran: Valborg s. Haug Hvite Spisstelt, Camping, Gruppebilde
P29-M02-AUF-B005.jpgAUFJervskogen1950 til 1959Helga-Leir AUF Jervskogen 1957 Bading i "Morshølet". Fra v: Asbjørn Jullumstrø, Sverre Kindseth, Ingolf Hågenstad, Øyvind Hågenstad, Johan Jensen
P29-M02-AUF-B006.jpgAUFMorshølet1950 til 1959Helga-Leir AUF Jervskogen 1957 Bading i "Morshølet". Fra v: Asbjørn Jullumstrø(På land), Johan Jensen, Ingolf Hågenstad, Sverre Kindseth, Øyvind Hågenstad,
P29-M02-AUF-B007.jpg1.maiRiksvei 501940 til 19491. Mai tog ved Pettersengården Jernbanegårdene og snekkerverkstedet til nsb i bakgrunnen Plakater Arb. Utdannelse fritid og Sundt liv Innflytelse Bryt med Franko Freden er Udelelig Fyll er ikke fest 1. Rekke forfra: NN, NN, Rolf Sandmark
P29-M03-Revy-B000.JPGRevyerFolkets Hus1950 til 1959Fra Revyen i 1958 Fra v: Harry Undhjem, Agnar Sollihaug, Helge Fossmo, Sverre Kindseth, Anne Gjørg Løvås, Øyvind Hågenstad, Ingvar Undhjem, Nils Eggen, Arne Halseth, Gunnar Larsen
P29-M03-Revy-B001.JPGRevyerFolkets husNullF.V: Marion Berg, Sverre Lundberg, xx,Åke Brandslet
P29-M04-Revy Vidar-B000.JPGRevyerVidarhallen?1980 til 1989Revy Ungdomslaget Vidar. Revy-84 Bak til høyre med trekkspillet Gunnar Blix
P30-M01-Revy1-B000.JPGRevyerFolkets hus Revy1940 til 19498 revybilder Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Bilde 4 Operetteparodi 1946 Bilde 5 Bilde 6 Olaf Løsset, Sallehaug, Georg Pettersen Bilde 7 Bilde 8
P30-M01-Revy1-B001.JPGRevyerFolkets hus revy1940 til 1949Manskorets revy i 1947 1949 Folkets hus 8 bilder Bilde 1 Harry Næss Bilde 2 Harry Næss, Louise Halberg Bilde 3 Åpningssenen 1947 "Sangerrevyen" Bilde 4 Georg Pettersen Svein Halberg Bilde 5 Harry Næss, Svenn Halberg Bilde 6 1949 Bilde 7 Alf Haldberg, Loise Halberg, Georg Pettersen Bilde 8 1949 Harry Næss
P30-M01-Revy1-B002.JPGRevyerFolkets hus revy1940 til 19498 Bilder revy manskoret 1946 Bilde 1 Alf Haldberg, Harry Næss, Loise Halberg Bilde 2 Bilde 3 Mary Blondset, Georg Pettersen Bilde 4 Georg Pettersen, Alf Halgerg Bilde 5 1946 Bilde 6 1946 Bilde 7 "Opperette Parodi 1947, Arvid Halsvold, Jørgen Stensås Bilde 8 Truls, Nesbak
P30-M01-Revy1-B003.JPGRevyerFolkets Hus revybilder1940 til 19498 bilder Revybilder manskoret 1946 Folkets hus Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3' Bilde 4 Bilde 5 Bilde 6 Bilde 7 Harry Næss, Georg Pettersen Bilde 8 Alf, Loise Halberg, Harry Næss "Lyndykker Pedersen"
P30-M01-Revy1-B004.JPGRevyerFolkets Hus revy1940 til 19498 bilder revy manskoret 1946 Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Bilde 4 Bilde 5 Loise Halberg liggende, Georg Pettersen Bilde 6 Bilde 7 Loise Halberg Bilde 8
P30-M03-Revy3-B003.JPGRevyerFolkets Hus1940 til 1949Flere bilde fra Revy til Manskoret 1946-1949
P30-M03-Revy3-B004.JPGRevyerFolkets Hus1940 til 1949Revybilder manskoret 1946 - 1949
P30-M03-Revy3-B005.JPGRevyerFolkets hus revy1940 til 1949Revy manskoret i Folkets hus 1946 Her ser vi Frits Nesbak i kjole.
P30-M03-Revy3-B009.JPGRevyerFolkets hus revy1940 til 1949Folkets hus revy manskoret 1946 Fra v. Harry Næss, Rolf Sollihaug, Leif Holberg
P30-M03-Revy3-B010.JPGRevyerFolkets hus revy1940 til 1949Revy folkets hus manskoret 1946 Fra v. Sverre Holberg, Alf Holberg, Harry Næss
P30-M03-Revy3-B018.JPGRevyerFolkets hus revy1940 til 1949Folkets hus manskoret revy 1946
P33-M00-B004.JPGNullNullNullBjørnhild Jacobsen, John Jacobsen, Laura Jakobsen, Tina Fossum, Tulli(Mary) Fossen. Thomas Fossum og Olav Jacobsen. Tina Fossum (g.m.Torvald Fossum) bodde oppi stykket, i huset etter Haldberg Jensen. Sønn Thomas Fossum.
P33-M02-B000.JPGAktie HandelsforeninStyret1930 til 1939Hommelvik Aktie Handelsforenings 40-års Jubileum 1934 Styret. 1. rekke f..v.. nn, nn, Olaf Svingen 2. rekke f..v.. Alfred Spets, Johan Nilssen, nn, Iver O. Haugen.
P33-M02-B001.JPGNullNullNull50-årsjubilem Norsk Jern-og Metallarbeiderforening. Folkets Hus.
P33-M02-B002.JPGGruppeKvinneforeningen1940 til 1949Vårt bilde denne gang er fra Hommelvik Sykepleieforenings kvinneforenings jubileumsfest i 1944. Kvinneforeningen som ble stiftet i 1904 feiret sitt 40-årsjubileum under krigen. Både kvinneforeningen og hovedforeningen opphørte i 1974 da kommunen overtok virksomheten. De mannlige personene på bildet representerte hovedforeningen. 1. Rekke f.v. Aslaug Hanssen, Malene Svian, Gunhild Hansen, Sofie Hellberg, Laura Nederli, Ella Næss, Dorthea Nilsen, Dina Julsrud, Thormod Rostad, Arnulv Eggen. 2. Rekke f.v. Paula Pettersen, Mathilde Slind, Ingeborg Anna Haldberg, Marta Sandstrøm, Albertine Sollihaug, Ingeborg Bjerkan, Helga Vaage, Bergitte Lundberg, Emma Grønberg, Petra Jakobsen, Gjertrud Bye. 3. Rekke f.v. : Iver Haugen, Helga Spets, Petra Marken, Hilda Stavem, Dina Voldmo, Ingrid Aas, Anna Gjesmo, Gurine Myran, Mille Pedersen, Julie Schjetne, Gyda Persson, Emma Skauge, Malene Haugen, Oline Høiby, Helene Vuttudal, Hjalmar 0. Lundberg. 4. rekke f.v. Aagot Bye, Borghild Bakken, Inga Smeplass, Harda Pedersen, Agnes Sveian, Dagmar Erlandsen, Inga Lundberg, Sofie Nilsdal, Margit Lundberg, Selma Auran, Johanne Nevermo, Klara Brobak, Hanna Vuttudal, Astrid Eggen, Anna Halstadtrø. 5. Rekke f.v. Gudrun Fjeseth, Astrid Pedersen, Aslaug Næss, Ivara Gjesmo, Ingebjørg Fredriksen, Reidun Sneisen, Gudrun Nesbak, Reidun Nygaardsvold, Bergljot Lysholm, Ingebjørg Bjørkli, Marie Haug, Helga Wuttudal, Edit Knudsen, Marit Lundberg, Johanne Berg Bjørgum. Bildet er utlånt av Gjertrud Gjersvoll.
P33-M02-B003.JPGGruppeKvinneforeningen1940 til 1949Vårt bilde denne gang er fra Hommelvik Sykepleieforenings kvinneforenings jubileumsfest i 1944. Kvinneforeningen som ble stiftet i 1904 feiret sitt 40-årsjubileum under krigen. Både kvinneforeningen og hovedforeningen opphørte i 1974 da kommunen overtok virksomheten. De mannlige personene på bildet representerte hovedforeningen. 1. Rekke f.v. Aslaug Hanssen, Malene Svian, Gunhild Hansen, Sofie Hellberg, Laura Nederli, Ella Næss, Dorthea Nilsen, Dina Julsrud, Thormod Rostad, Arnulv Eggen. 2. Rekke f.v. Paula Pettersen, Mathilde Slind, Ingeborg Anna Haldberg, Marta Sandstrøm, Albertine Sollihaug, Ingeborg Bjerkan, Helga Vaage, Bergitte Lundberg, Emma Grønberg, Petra Jakobsen, Gjertrud Bye. 3. Rekke f.v. : Iver Haugen, Helga Spets, Petra Marken, Hilda Stavem, Dina Voldmo, Ingrid Aas, Anna Gjesmo, Gurine Myran, Mille Pedersen, Julie Schjetne, Gyda Persson, Emma Skauge, Malene Haugen, Oline Høiby, Helene Vuttudal, Hjalmar 0. Lundberg. 4. rekke f.v. Aagot Bye, Borghild Bakken, Inga Smeplass, Harda Pedersen, Agnes Sveian, Dagmar Erlandsen, Inga Lundberg, Sofie Nilsdal, Margit Lundberg, Selma Auran, Johanne Nevermo, Klara Brobak, Hanna Vuttudal, Astrid Eggen, Anna Halstadtrø. 5. Rekke f.v. Gudrun Fjeseth, Astrid Pedersen, Aslaug Næss, Ivara Gjesmo, Ingebjørg Fredriksen, Reidun Sneisen, Gudrun Nesbak, Reidun Nygaardsvold, Bergljot Lysholm, Ingebjørg Bjørkli, Marie Haug, Helga Wuttudal, Edit Knudsen, Marit Lundberg, Johanne Berg Bjørgum. Bildet er utlånt av Gjertrud Gjersvoll.
P33-M02-B006.JPGNullNullNullFra venstre: nn, Margido Haugen, Ola Haugen, Asbjørn Halseth."Vaskator", slutten av 50-tallet(?)
P33-M02-B011.JPGNullNullNull30-årsjubileet til Hommelvik Musikkorps i 1950. Fest i Folkets Hus.
P33-M02-B013.JPGNullNullNullHommelvik Verft og Støperi. Julen 1943.
P33-M02-B015.JPGNullNullNullFra v: Ida Køhler
P33-M02-B016.JPGSkoleHommelvik skole klassebildeNullKlassebilde Brit Husdak foran nr 4 gra høyre Gudmund Berg bakerste rad til venstre
P33-M02-B017.JPGBygningerLiaheimNullEdvard Husdal bak til venstre. Tora (søster av Edvard) til venstre foran. Tora jobbet i mange år på den manuale telefonsentralen til televerket som lå førsti Gyntergården og senere i sokkelen på Herredshuset (rådhus 2). !9xx-1960 åra
P33-M02-B018.JPGBygningerLiaheimNullEdvart husdal sittende til venstre på benken. Gutt til høyre Dame og en gutt ved syklene forran
P33-M02-B019.JPGBygningerLiaheimNullHerre og dame sittende på benken forran huset. Trolig foreldrene til Edvard og Tora Husdal.
P33-M02-B020.JPGUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset ved Haugenbakken i april 1942.
P33-M02-B021.JPGUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset ved Haugenbakken i april 1942.
P33-M02-B022.JPGPortrettNullNullOle Halstadtrø til venstre Iver O Haugen til høyre
P33-M02-B023.JPGGruppeBrukesgården1990 til 1999Fastelavensris "Fjærgjengen" Malvik sykehjem støtteforening. Måtte søke Sanitetsforeningen om å lage fastelavensris grunnet monopolregler. 1. Rekke f.v: Jonetta Lundberg, Kjellrun Eriksen, Karen Pettersen, Mary(Tulli) Fossen, Edel Stokbak Haugen, Birgit Helgebostad, Margit Larsen, Tora Husdal. 2. Rekke f.v: Tordis Nilsdal, Olaug Svedahl, Jorun Sivertsen, Karin Sund, Nelly Sivertsen, Målfrid Bjerkan, Martha Hulås, Brit Berg, Haldis Jakobsen, Anna Aune, Irene Haugen, Sigrid Berg, Iris Smiseth, Karen Hansen, Hansine Olafsen
P33-M02-B024.JPGArbeidslivNullNullArbeidskarer 1. Rekke f.v: NN, Ragnvald Sandstrøm 2. Rekke f.v. NN, NN, NN, NN, Reidar Wehn
P33-M02-B025.JPGArbeidslivNullNullOperatører telefonsentralen Fra v Mary(Tulli) Fossen, Magnhild Nygaardsvold, Ingeborg Pedersen
P34-M01-B000.jpgBygningerHommelvik SkoleNullHommelvik Skole fra Kirkegården
P34-M01-B002.JPGArbeidslivNygårdenNullNSB Omlegging av sporet ved Nygården. (skjæringen) 1. Rekke f.v: Sivert Sorthe, Ivar Haugen, Ole A. Kringen(basen), Nore Berg og vaktmann Karl Holm. På Motorkassen: Einar Brandslet, Ole Atnedal og Vilhelm Gundersen Øverst f.v: Alf Wistveen, Otto Kartum.
P34-M01-B003.JPGBygningerHommelvik SkoleNullHommelvik Skole
P34-M05-B000.JPGPortrettNullNullPortrett Prest
P34-M05-B001.JPGHommelvik BrukNull1950 til 1959Hommelvik Bruk Uredigert (uredigert)
P34-M05-B002.jpgOversikt fra LandHommelvik bruk1960 til 1969Brukestomta med omliggende område rundt 1960 I dette området har det vært trelastindustri siden 1800-tallet. Det har vært flere eiere opp gjennom tidene på grunn av vekslende konjunkturer. Av eiere kan nevnes Meråker Brug, før de ansatte fikk eierkontroll i februar 1930. I 1957 kom Meråker Bruk inn igjen før Bruket ble solgt på nytt. Etter flere eierskifter kom Kjeldstad Sagbruk og Høvleri inn som eiere i 1988. I 2001 avsluttet Kjeldstad trelastvirksomheten og flyttet den til Selbu. Da startet planleggingen for utbyggingen av Hommelvik Sjøside. På bildet finner vi også sjøflyhangaren som ble bygd under 2. verdenskrig. Den ble revet under utbyggingen av jernbanen i 2009. På høyre side ser vi Brukets administrasjonsbygg og Hulaasgården. I 60 årene var det Arnulf Hemb som var disponent. I bakgrunnen ser vi Smedplassen og Sandlåven.
P34-M05-B003.JPGBygningerSentrum1950 til 1959Hester med vogn igjennom vika
P34-M05-B004.JPGHommelvik ManskorNullNullDet gamle bildet Avisutklipp Hommelvik Manskor
P34-M05-B005.JPGBygningerNull1940 til 1949Fra Granås-Hjørnet 1946-1947 En del av Hommelvik mannskor på skitur til vennafjellet. venter på bussen. Fra v: Magne Sorthe(med ryggen til), Georg Pettersen, Henry Iversen, Per Pettersen, Odd Berg, Morten Moan i hvit anorakk
P34-M05-B006.jpgBygningerNull1940 til 1949Fra Granås-Hjørnet 1946-1947 En del av Hommelvik mannskor på skitur til vennafjellet. venter på bussen. Fra v: Magne Sorthe(med ryggen til), Georg Pettersen, Henry Iversen, Per Pettersen, Odd Berg, Morten Moan i hvit anorakk
P34-M05-B008.JPGGruppeFolkets hus1930 til 1939Tramgjengen i Folkets Hus 1937 1. Rekke f.v: Ola Engeseth, Asbjørn Haug, Harald Haugen. 2. Rekke f.v: Odd Skauge, Alfild Pedersen, Kari Sæter, Gerd Eriksen, Frits Eriksen. 3. Rekke f.v: Willy Skauge, Thordis Knutsen, Alfild Svingen, Marie Bakken, Karen Løvås, Solveig Berg. 4. Rekke Kari Sæter, Gunnar Sjønsby, Videre Leif Muruvik, Sigvart Sivertsen, Nils Wikmark
P34-M05-B009.JPGSkoleMalvik Fortsettelsesskole1910 til 1919Malvik Fortsettelsesskole 1913 Sittende med hendene i fanget med rutet bluse og flettet hår var min mor Kristine Mathilde Haldberg)f.Hansen) (født 07.04.1900 d. 22.03.1978) Yterst til Høyre foran Marie Sivertsen Nest ytterst til høyre bak: Signora Slind
P34-M05-B010.jpgSkoleMalvik Fortsettelsesskole1910 til 1919Malvik Fortsettelsesskole 1913 Sittende med hendene i fanget med rutet bluse og flettet hår var min mor Kristine Mathilde Haldberg)f.Hansen) (født 07.04.1900 d. 22.03.1978) Yterst til Høyre foran Marie Sivertsen Nest ytterst til høyre bak: Signora Slind
P35-M02-B075.jpgGruppeNull1910 til 1919Forran Jakobsli. Solveig (Boysen) Snustad på kjelke nedover Løfta. Huset er Jakobsli Postkort (julekort) sendt til Torvald Larsen Gullbergsveien 23 Trondheim. fra Solveig, Frida og Karl Bruvold 02.12.1915
P35-M02-B076.jpgGruppeJakobsli1910 til 1919Se P35-M02-B075.Jpg Postkort
P36-M01-Storvik-B000.JPGGruppeIvermoen1950 til 1959Innvielsesfest på Ivermoen 21.05 1955 4 rekker med feststemt bordsetting.
P36-M01-Storvik-B001.JPGGruppeBakken1920 til 1929Bildet er tatt på gården til Øren ( Bakken). Dette er et familiebilde av fammilien Øren Foran er foreldrene Øren. Bak i militæruniform Martin Øren, Inga Øren Vassås,ukjent, søster Øren, Ole Øren, og Therese Øren Nilsdahl..
P36-M01-Storvik-B002.JPGArbeidslivBakmark1930 til 1939Bilde fra saga oppi Bakken. Bak: Arnt Fossen, Paul Fosmo, ukjent, ukjent ukjent, Foran: ukjent og Ole Øren.
P36-M01-Storvik-B007.JPGNullNullNullKlassebilde 7.1|961 avslutningfest Folketshus 1 f.v Edel Smedplass,Marit Dahle,Eli Olufsen,Anne Karin Slind Lærer Steinar Nilsen,Britt Randi Skjønsby,Brit Byberg,Ann Elisabet Leinslie,Toril Berg. 2 f v Inger Sether,Lise Anna Øwre Ann Boffey,Eli Halseth,Bjørg Fossen,Sissel Moan Ragnild Aunmo,Marie Geanås,Torild Løkken,Elna Jensen,Eirin Smiseth,May Guldseth,Kari Thorshaug Helen Hammer Eli Sorthe Bjørn Kleive. 3 f v Svein Olav Haug,Per J. Johnsen,Arne Pettersen,Lasse Løvseth,Arne Stokka,Per Harald Høiby,Rolf Steinar Stav,Terje Halseth,Per Olav Moan,Tor Arne Løvås,Jan Evert Flønes Viktor Midtsand. 3 f v..Ivar Weisetaune,Jan Svedal Jostein Bostad John Egil Storvik.Gunnar Kleive Bjørn Kristian Brandslet,Sverre Jensen,Olav Svingen,Manuel Normann,Svein Harald Røsæg. 4 f v.Oddmund Slind,Jan Gustavson,Kåre Hammer.Per Jacob Størdal Olaf Lundberg,Jan Petter Langolf Steinar Pedersen Åge Wigum.
P36-M01-Storvik-B022.jpgGruppeNullNullFriluft 3 gutter på tur Fra v. Henrik Svedahl (fotografen), Andreas Løvseth, Sigurd Pettersen Mangler tid og sted
P36-M02-M05-Sport vinter-B021.jpgNullNullNullFriluft 3 gutter på tur Fra v. Henrik Svedahl (fotografen), Andreas Løvseth, Sigurd Pettersen Mangler tid og sted
P36-M03-Storvik Diverse-B045.jpgNullNullNullNull
P37-M01-Enkle-Bilder-B018.jpgAUFHommelvik skole1950 til 1959Husstellkurs 1957 «AUF-jentene i Hommelvik har et alle tiders husstell-kurs» var tittelen på en avisreportasje i 1957. Reportasjen inneholder et intervju med initiativtakeren, studieleder Ruth Grande. Hun forteller at kurset går to kvelder i uka på skolekjøkkenet og frammøtet har hele tiden vært 100 prosent. Noen gutter i laget ønsket også å delta, men ble hindret av militærtjenesten. Bak fra venstre: Gerd Granaas, Kari Lundlie Smiseth, Mary Røsten Hågenstad, Brita Berg, Gunhild Hansen Brobak og lærer Edel Stokbak Haugen. Foran: Kari Sæther Øwre, Gjertrud Bye Drøyli, Ruth Granaas Fossen og Kari Evenshaug.
P37-M04-Blanding-B012.JPGGruppeFolkets husNullAnledning? 3. Rekke f.v: Ivana Haug, Sigrid Røsten Edda Haagenstad 2. Rekke F.v Edit Knutsen, Gudrun Lundberg, Gunhild Rimol, Dorthea Refset 1. Rekke f.v: Sigrid Jøssås, Ingebjørg Bjørkli, Emelie Svedahl, Anna Fredriksen, NN
P37-M04-Blanding-B013.JPGKoperativetNullNullHommelvik Kpoerative forening. Fra v: Jørgine Olafsn, Edda Haagenstad, Gunhild Rimol
P37-M04-Blanding-B014.JPGKoperativetNullNullHommelvik Kpoerative forening. Fra v: Jørgine Olafsn, Edda Haagenstad, Gunhild Rimol
P37-M04-Blanding-B015.JPGBygningerFoldsjøen1970 til 1979Båthuset ved Foldsjøen eier Meråker Bruk. I bakgrunnen Finnplassen, Jervfjellet Meråer bruk drev båtutleie til 1970-80 der Gammel båtmotor
P37-M04-Blanding-B016.JPG17. MaiSelbuvegen1960 til 1969Hommelvik Musikkorps 17 mai 1964 Opp selbuvegen 1. Nørkov, 2. Toralf spets, 3. Hjalmar Pettersen, 4. Sverre Lundberg, 5. Håvard Sandmark, 6. Einar Sveian, 7. Randi Karin Stokke, 8. Harald Sveian, 9. Heidi Høyby, 10. Morten Stokka, 11. Arne Stokka, 12. Svein Haugan, 13. Per Martin Sundt, 14. Bjørn Lorvik, 15 Sture Gundersen, 16. Roar Westum
P37-M04-Blanding-B022.JPGBygningerGrustaket1980 til 1989Grustaket Torggata, Losjen, Legesentret, Fjesetgården, Spetsgården, Gamle Barneskolen, Hommelvik Krke, Brakkene Administrasjon Malvik Kommune, Volvo Amason, 2cv
P37-M04-Blanding-B028.JPGGruppeFolkets HusNullHesteskobesetning i Folkets Hus. Anledning? 1.Rekke f.v: Leif Larsen, NN, NN 2.Rekke f: v: Gunbjørg Sandstrøm, Egon Sandstrøm, Brit Wikmark, Harry Wikmark 3. Rekke f: v: Gustav Spets, Lullie Dahl, Erling Kjøsnes, Gerd Kjøsnes, Kristin Fuglem 4. Rekke f. v: Gudrun Fjeseth, l Fjeseth, Nora Næss, Erik Næss 5. rekke Gunvor Lundli 6. Rekke Emelie Svedahl Enden mot senen f.v: NN, Jørgine Olafsen, Gunhild Rimol, ledig, Sigrid Jøsaas, Ida Spets, Edit Knutsen, Dorthea Refseth, Ola Refseth
P37-M04-Blanding-B034.JPG1.maiStykket1940 til 19491. mai 1946 Potetlageret
P38-M01-Blanding-B000.jpgGruppeNull1930 til 1939Sommeren 1937 Skogstur oppstilling. Harald, (Hans Gjeter), Jan Reidar, Gunnar, Astrid, Hjørdis, Oddbjørn , Bjørn, (m Bikini) Snørlivet til tante Ane
P38-M01-Blanding-B001.jpgFramlagetStavsjøen1930 til 1939Hommelvik Framlag har kurs i 1.hjelp. 1938 gruppebilde sanitet skogenved Stavsjøen Markør på båre. Kolbjørn sk?, Kjell Sand, Kjellrun Stav, Thorleif Haseth, Martin Halstadtrø, Magnus Nilsen, Gunnvor Skjønsby, Erna Pettersen, Rigmor Nesbak, xx Fredriksen, xx Julstrud Jørstad, Molfrid Jakobsen Bjerkan, xx Eriksen, Augen Berg, Egil Hansen, Harald Haugen, Dagmar Gundersen Spets, Arvid Søberg, Olav Jakobsen, Brit lundberg Forslund, Per Torstensen, Gerd Wikmark, Henrik Spets, Jørdis Pedersen, Martha Nilsen, xxsken, xx, xx, Aud Haug, Harald Fuglem, Henry Løvseth, Marit Røsten, Gunvor Svedahl, Torbjørn Pettersen, Rickhard Spets, Sverre Pettersen, Kjell Dygvad, Gunvor Halberg
P38-M01-Blanding-B002.JPGSamvirkelagetNull1930 til 1939Hommelvik Samvirkelag Industrilokale ca 1930 Nye Kjøttforedlingsbygg
P38-M01-Blanding-B003.jpgSamvirkelagetNull1930 til 1939Hommelvik Samvirkelag Industrilokale ca 1930 Nye Bakeriet
P38-M01-Blanding-B004.jpgOversikt fra LandHomla Sørnesset1900 til 1909Tatt over Homla ved Gryta Tømmerfløting Sørnesset til venstre Artibakkan til høyre
P38-M01-Blanding-B005.jpgGruppeNull1930 til 1939Hvor i Hommelvik er ikke klarert Ca 1930 Spaserer på vei, Finstasen Foran Aasa Sneisen Røsæg og Henry Røsæg Bak Magnhild Granaas Nygaardsvold
P38-M01-Blanding-B006.jpgSkoleBakken1950 til 1959Bakken Hommelvik ca 1950 Stua sto tidligere i Modalen og ble flyttet til Nyhus og oppsatt som skolestue av Even Folstad. Stua er nå resturert (1994) av den nåværende eier
P38-M01-Blanding-B007.JPGOversikt fra Landhommelvik bruk gamle1940 til 1949Hommelvik Bruk ca 1940-50 Bru over Homla skulle benyttes i tilfelle Hommelvik Bruk ble sprengt under krigen.
P38-M01-Blanding-B008.jpgHommelvik ManskorBomberget1930 til 1939Hommelvik mannskor i Fjæra.ca 1930 med Millerkaia i bakgrunnen 1. rad ukjent, Wilhelm Gundersen, Kristian Nygaardsvold, Gudmund Pedersen, Peder Moan, ukjent person hviler hodet på armen, Arne Nygaardsvold, ukjent person med hatt, ukjent 2.rad Stående Henry Halberg, Anderas Skauge henger over personene i første rad., Petter Brandslett.
P38-M01-Blanding-B009.jpgHommelvik ManskorSandfjæraNullSandfjæra ved bomberget (saliberget) f,v. ukjent,ukjent,sixspens,Petter Brandslet,Kristian Nygaarvold,ukjent,ukjent, foran ukjent.
P38-M01-Blanding-B010.jpgGruppeGrøttemsvollen1920 til 1929Grøttemsvollen på Selbuskogen ca 1920 -1925 Personene på bildet fra venstr Jon Stokke, Jørgen Venn, Jan Jakobsen, Thomas Nilsen, Sigurd Grøtte (Selbu) Edvart Husdal. Hyttebygging: Nygaardshytta
P38-M01-Blanding-B011.jpgPortrettNullNullPortrett av Markus Johannes Storvik. Han var ansatt i militæret som fanejunker. Kjøpte gården Buaas Indre 3 km fra h.vik retning Mostadmark. Uniformen finnes fortsatt på gården
P38-M01-Blanding-B012.jpgBygningerNesbakkvegen1930 til 1939Eiendomen til Andreas Olsen. Sidevei fra Nesbakkveien Huset er revet ble til 2 hytter Gammelvolsjøen Tydal og nytt hus ble oppsatt som fremdeles står Nåværende eier Grønli
P38-M01-Blanding-B013.jpg1.maiSagelva1940 til 19491. mai toget passerer Sollielva i 1946 Huset til Egil Olsen neste hus oppsatt av Iver Haugen neste Rosvold,Arneberg.
P38-M01-Blanding-B014.jpgFolkets HusFolkets HusNullFolkets Hus Bygd i 1915 Pågygd i 1955 Bildet fra 1958
P38-M01-Blanding-B015.jpgGruppeMostadmark1950 til 1959Sangkoret synger forran filialen i Mostadmark. 1952
P38-M01-Blanding-B016.jpgGruppeNull1950 til 1959Fra Båtsjau ved Millerkaia Hommelvik først på 50 tallet Foran fra venstre Iver Svedal, Erling Sveian Sittende Hans Ona + mannskapet
P38-M01-Blanding-B017.jpgGruppeNull1910 til 1919Gjester fra krysseren "Berlin" som var internert i Hommelvik under 1.verdenskrig 1914 til 1915 Bildet er tatt utenfor eiendomen i Selbuvegen.
P38-M01-Blanding-B018.jpg1.maiNygaardsveien1930 til 19391. mai 1939 med framlaget i sine blåskjorter. Huset i bakgrunnen er Martin Moan gården (Skolesletten V)
P38-M01-Blanding-B019.jpgBygningerNull1940 til 1949Rampa Hommelvik 1945 fredsårene Sitter på rampa En av de første fredsdagene i mai 1945. Fra venstre 4 rusiske krigsfanger som forhåpentlig vis nyter friheten Hil Høyre Kjell Dybvad og Ole Haugen. (O.H. til Høyre)
P38-M01-Blanding-B020.jpgFramlagetNull1930 til 1939Spisstelt Soveposer Framlaget på leir. Trolig tur i Sverge 1939 Muligens Falkenborg i teltåpningen Halvor Dalku
P38-M01-Blanding-B021.jpgSamvirkelagetHommelvik Sentrum1960 til 1969Hommelvik sentrum. Fotografert fra Jerbanestasjonen mor Hommelvik Kirke Til venstre for kirken Moan G. der Handelsmannen Wahl bygde i 1890. Han drev forretningen her i mange år. Senere handelsmann Ivar Bye. Til Høyre Hommelvik samvirkelags forretningsbygg. Tileggs opplysninger Kåre Sandmark (Nå trondos, prix, extra) Foran kirka ser vi Fryselageret, senere: Te&Ra Danielsen (salg rep av Tv først på 1970 tallet) Flomsterforretning (Eli og Henry Sandmark) Foto Johnen Vika Taxi
P38-M01-Blanding-B022.jpgGruppeNull1930 til 1939Hommelvik Sandfjæra Ca 1930 "Belivet" sommerdag i sandfjæra. fra venstre: Petter Brandslet, Ivar Evenshaug, Sivert Nesbak, Anders Skauge, ??, Peder Moan, Olaf Evenshaug (liggende), Reidar Brandsleth Ungdom fra "Bakkan" og "Stykket"
P38-M01-Blanding-B023.jpgGruppeNullNullIdrettsplassen, Plankegjerde, sittende i stol Johan Evensen Han var skole vaktmester ved Hommelvik skole i mange år.
P38-M01-Blanding-B024.jpgFramlagetNull1930 til 1939Folkets hus kor, fiolin, trekkspill 1 rekke f.v: Ole Engseth, Asbjørn Haug, Harald Haugen. 2.rekke f.v. Odd Skauge, Willy Skauge, xx Pedersen, xx Knudsen, Kari Salez, Alfred Svingen, xx Pedersen, Karen Svedahl, Gerd Eriksen, Solveig Berg, Fritz Eriksen, 3.rekke f.v. xx, Tordis Knudsen, xx Bakken, Solveig Berg 4. rekke f.v: xx, Leif Muruvik, Gunnar Skjølberg, Nils Wikmark
P38-M01-Blanding-B025.jpgOversikt fra LandMuruvik1950 til 1959Oversikt Muruvik, Flatholman, Leiret, Holmen gård, Muruvik Gård Muruvik tatt fra Gjevingåsen. Leif Muruviks gård i forgrunnen. Bildet er tatt i 1957 Hun til venster er Bjørg Aasbak (kona til Ludvig Aasbak)
P38-M01-Blanding-B026.jpgBygningerNull1970 til 1979Lensmanns Arresten bildet fra 1970 Aunet Gård Gård Malvik
P38-M01-Blanding-B027.jpgOrganisasjonerNull1950 til 1959Folkets Hus AUF ca 1955 Odd Gulseth overtar klubba til den nyvalgte formann (den første kvinnelige formann i lagets historie. Gjertrud Bye (Drøyli)
P38-M01-Blanding-B028.jpgBygningerNull1930 til 1939Hommelvik folkeskole, Realskolen, Gjerde stakkett, Hommelvik kirke, vinter. damer, mann, finstasen. Ca 1930 Bildet er tatt fra arbeider foreningens hus, viser skoleområdet i Hommelvik. Personene er ukjent, men står i den bakken som ble kalt "Markabakken".Som nå er en del av Reidar Jensens gate.
P38-M01-Blanding-B029.jpgOversikt fra LandFoldsjøen1960 til 1969Follsjøen ca 1960 Motiv fra Follsjøen Finnplassen og Gammelplassen i bakgrunnen
P38-M01-Blanding-B030.jpgOversikt fra LandNull1930 til 1939Hommelvik idrettslag skytterbane på Nessbakkan Skytterbua, ca 1938 skyttere
P38-M01-Blanding-B031.jpgBygningerBakkmark1930 til 1939Bakkmark (i nærheten av "Nonstadbakkan" Vinter ca 1930 Fra v.: Gudmund Pedersen, Karl Sneisen, Martin Bakkmark, Arne Nygaardsvold
P38-M01-Blanding-B032.jpgPortrettNullNullPortrett Torstein Buaas Sønn på Buaas søndre startet Hommelvik Mek Verksted.
P38-M01-Blanding-B033.jpgBygningerHommelvik1990 til 1999Riving av Hus "Losjen" gravemaskin Losjelokaleet (IOGT) ble bygget i 1893
P38-M01-Blanding-B034.jpgJakt/Fiske/FritidNull1920 til 1929Ski Vinter Isfiske ca 1920 Hågen Dyvad
P38-M01-Blanding-B035.jpgBygningerNull1980 til 19892 elefon kiosker, biler infotavle der hvor Klarakiosken sto. Torget "Fjesth Gården" ble gygd i 1899 bildet fra 1980 Bygget ble revet på 80 tallet. Er nå parkeringsplass.
P38-M01-Blanding-B036.jpgBygningerHommelvik1930 til 1939 Bomberget" tidligere Husmannsplass lå nede i sandfjæra ved utløp av Homla. Ble revet for å gi plass til Hommelvik Bruk. Ruth Bomberget (gift med Håkon Bonaune) vokste opp her.
P38-M01-Blanding-B037.jpgJakt/Fiske/FritidNull1950 til 1959Fra et skytterstevne på Nesbakkan. Liggende på standplass med våpen. Fra venstre Thorvald Svedahl, Esten Nesbakk, Iver Svedahl? Ca i 1950
P38-M01-Blanding-B038.jpgBygningerFoslidalen1950 til 1959Skytterstevne i Foslidalen skyttere på standplass knestående. Dispans til å sitte hvis man har dårlige knær. Våpen. ca 1950 Fra Venstre: Arne Julumstrø, Lasse Buåsli, nn, nn
P38-M01-Blanding-B039.jpgBygningerNullNullNygaardsvoldstua "Bakken") ca 1930 Bakken skole
P38-M01-Blanding-B040.jpgOrganisasjonerHommelvik1930 til 1939Hommelvik Arbeiderparti styre 1935 Fra venstre: Torwald Øwre, Dina Julsrud. Arne Nygaardsvold Bak F.V. Johan Nilsen, Karsten Fuglem Sundt.
P38-M01-Blanding-B041.jpgGruppeHommelvik1940 til 1949Skomaker i døra utenfor sitt veksted. Hågen Dybvad 1946
P38-M01-Blanding-B042.jpgBygningerSneishaugan1960 til 1969Sneishaugan. Samvirkelaget i Mostadmark. Krysset på Sneishaugan mot venna og Selbu. Ca 1960
P38-M01-Blanding-B043.jpgGruppeNull1940 til 1949Hyttetur Jøssåsen i 1946 Fra Venstre Leif Øwre, June Nevermo, Erna Vikmark, Olaf Nevermo, Magnus Nilsen
P38-M01-Blanding-B044.jpgBygningerNullNullHytte Dalavolden Fra V. Petra Olsen, Thorbjørn Auran, Ingebjørg Nilsen, Mary Fossen, Martha Nilsen Garner (kan være tolke
P38-M01-Blanding-B045.jpg17. MaiIdrettsplassen1940 til 194917 mai 1945 på Mogjerdet Bygninger i bakgrunnen mot Løfta Vi ser på bildet mot Løfta gamle Løsethuset Huset til Einar Øwre (datter Lise), Østeråshuset, Undjemhuset, Banen gikk øst/vest, Fotball mål Idrettsplassen bak Folkets Hus 17. mai 1945 17. Mai togets endepunkt.
P38-M01-Blanding-B046.jpgRevyerHommelvik1950 til 1959AUL - Møte 1954 Revyøving fra Venstre Nils Eggen, Johan O. Jensen
P38-M01-Blanding-B047.jpgGruppeHommelvik1950 til 1959Vedstabbel, Hagebenk, Leikestue, Uthus Ved Nilsen gården Sittende på benken fra venstre Johan Nilsen(4 år) Terje Nilsen (10 år) ca 1950. Nilsengården Johan Nygardsvolds gt.
P38-M01-Blanding-B048.jpgGruppeNullNullMottatt 3 bilder av Elin Gundersen Hauge, Alte Hovnes er søsteren til Tor Halberg. 4 Menn og 3 damer
P38-M01-Blanding-B049.jpgJakt/Fiske/FritidNull1930 til 1939Skitur ski staver dressjakke og slips. Skitur på Selbuskogen ca 1930 Fra v. Johan Jakobsen, Johan Nilsen, Edvard Husdal, Johan Brrbru
P38-M01-Blanding-B050.jpgOversikt fra LandNull1940 til 1949Saset på Haugenbakken. Bildet er sammensatt av 3 bilder. Bildet er tatt i 1943 etter raset som tok med seg det meste av kaien og opphalingsslippen for fly som tyskerne bygget. Bygget ytterst til høyre ser vi de fremske av de to store brakkene tyskerne bygde nedenfor Halstad. Dem heter i dag "Strømheim". Malvik kommunale e-verk holdt til i dette bygget.
P38-M01-Blanding-B051.jpgFramlagetNullNullKapfenberg Østerike. Hommelvik Framlag på besøk hos søsterorganisasjonen i byen Kapferberg i Østerike. Bak f. v. Roald Bye, Østerisk jente, Anniken Melbye(oslo), Heidi Forslund, Rolf Bye, Asta Bye, Jahn Harry Kristiansen, Bjørn Brobak, Johan Fjeseth, Østeriker, Ingunn Nilsen, Lillian Hansen, Nina Hanssen. 2.rekke Tolk, Halstadtrø, Øystein Kristiansen, Walter Sæter, Olav Lundberg. 1.Rekke Jørgen Næss, Helge Olufsen, 2 jenter fra østlandet, Sverre Tangen Langolf, Steinar Leirvik.
P38-M01-Blanding-B052.jpgBygningerBakkenNullBakken skole. Nyhus, bygd i 1883
P38-M01-Blanding-B053.jpgAULHommelvik1970 til 1979Hommelvik AUL styret. 1970 Lillesalen i Folkets hus. Bak f.v. Jøssås, Korengen, nn,Knut Erling Flataker,nn,Per Barstad, Brobak, Stein Eriksen. Foran: Anderson, Eggen, Dag Dybvad, nn
P38-M01-Blanding-B054.jpgFolkets HusHommelvik1930 til 1939Folkets hus senen. På senen i Folkets hus Hommelvik ca 1928 - 1935 Peder Moan (f.1907) Olaf Evenshaug (f 1908)
P38-M01-Blanding-B055.jpgFramlagetStavsjøfjellet1950 til 1959Framlaget eldstegruppe på dagstur. Stavsjøfjellet med utsikt over Stavsjøen retning Hommelvikbukta. Hentet navn bak på bildet. Fv. Martha Nilsen(sjoner), Kjell Sand Gunnar, Svedahl, Vivian Berg(Jøsaas),, Solveig Nilsen(Bye), Harriet Fredriksen,Kjellrun Stav?
P38-M01-Blanding-B056.jpgKrigsåreneStasjonsfjøra1940 til 1949Bildet er Hommelvik Havn (illegalt) 1942. 6 fly for anker på Hommelvikbukta, samt et fly ved Millerkaia. De fleste er HE 115 torpedofly. Den forreste båten (se påmalte flagg på siden) og heter "Ruth" Forfalsket "Svensk"
P38-M01-Blanding-B057.jpgSamvirkelagetNullNullSamvirkelaget Kjøttfoedling Se P38-Mo1-Blanding-B002.jpg
P38-M01-Blanding-B058.jpgGruppeHommelvikNullEngelske vaktsoldater i 1945 utenfor Kassernen.
P38-M01-Blanding-B059.jpgSport turnNull1980 til 1989Turnstevne Gjøvik 1987 Fra v. Reidun Valle, Eva korsan, Gjertrud Gjersvold Arne Wigum, Maud Strøm Gunn Frøiland Bak f.v. Mette Skaugstad, Rigmor Reppen. Berit Trælnes, Maj Gladsø, Ranveig Kristensen, Liv Aksnes, Solveig Hofstad
P38-M01-Blanding-B060.jpgGruppeJakobsli1920 til 19292 gutter og en jente på Trappa 1920 På trappa på Jakobsli Solveig Boysen Snustad og Harry Nilsen. Sittende bak "Basse" Matteus Velde, som vokste opp hos Tella og Hågen Jakobsen
P38-M01-Blanding-B061.jpgBygningerHommelvik1930 til 1939Hommelvik sentrum 1939 Samvirkelaget, sykkellist Wahlgården, Moan E og Moan F Typisk laste bil fra førkrigstida
P38-M01-Blanding-B062.jpgHommelvik ManskorNull1930 til 1939Hommelvik mannskor i sandfjæra.ca 1936 - 1937 med Solbakken og Lia i bakgrunnen Moan huset, Sveian, Sandlåven, Bjørkli gården Wenn huset. 1. rekke.v Sivert Nesbak, Olaf Evenshaug, Kristian Nygaardsvold, Ukjent, John Fossmo, ukjent, 1.rekke h Willhelm Gundersen, Arne Nygaarsvold, Petter Brandslet, Trim Haugen
P38-M01-Blanding-B063.jpgRevyerNull1940 til 1949Hommelvik manskor revy slutten av 50 tallet. "Det Norske Hoved.." Skilderhus vaktopst Folkets hus Manskoret revy Hommelvik 1945 1946 1947 Dette var en årlig forestilling rett etter 2. verdenskrig Fra venstre Georg pettersen Fritz Nesbakk Alf Holberg
P38-M01-Blanding-B064.jpgBegravelseHommelvik kirke1940 til 1949Begravelse Kistebæring ut av Hommelvik Kirke Begravelse til Gunnar Skjønsby som døde under 2. verdenskrig. Kistebærere: Margido Kvam Høyre 1 Sverre Lorentzen Høyre 2 nn venstre 1 Alfred Smeplas venstre 2 Ole Svedal venstre 3 Begravelse var i mai 1940
P38-M01-Blanding-B065.JPGBygningerGrustaket1990 til 1999Riving av Losjelokale i Hommelvik. Se tidligere bilde Bil, Brøyt, Gravemaskin Bygget i 1889 Montasje "TUSEN BITAR" 10.10.1990
P38-M01-Blanding-B066.jpgGruppeNull1900 til 1909Samvirkelagets første styre med betjeningen i 1903 Jørgen Brandslet f. Jensen ansatt 1899 sluttet 1907 Oline Jøsaas ansatt 1900 sluttet 1909 Hansine Brobak f.Olsen ansatt 1900 sluttet 1905 Bernt Løvås ansatt 1902 sluttet 1944 J. A Julin styremedlem 1903 til 1906 Ola Brobak ormann 1895 til 1890 Bestyrer 1898 til 1906
P38-M01-Blanding-B067.jpgGruppeHommelvik Skole1920 til 1929Hommelvik skole ca 1905 Gitar, Mandolin, fele, trekkspill og flere Sittende på benk forran Hommelvik skole. Oppstilling. Foran f.v. 1. rekke John Julstrud Ivar Halseth, Per Moan, Oskar Stokbak. Fra . 2. rekke Trygve Sandmark, Ottar Olufsen, Rudolf Sandstrøm, Magnus Leangen og Per Halseth
P38-M01-Blanding-B068.jpgBygningerNullNull Bakken skole" fra nedsiden. NYHUS Eier Even Foldstad
P38-M01-Blanding-B069.jpgBygningerJakobsli1910 til 1919Forran Jakobsli i Selbuvegen Solveig (boysen) Snustad på kjelke nedover Løfta. Huset er Jakobsli. Postkort(julekort) sendt til Torvald Larsen Gullbergveien 23 Trondheim fra Solveig, Frida og Karl Bruvold 02.12.1915
P38-M01-Blanding-B070.jpgGruppeNull1930 til 1939Sommeren 1937 Skogstur oppstilling. Harald, (Hans Gjeter), Jan Reidar, Gunnar, Astrid, Hjørdis, Oddbjørn , Bjørn, (m Bikini) Snørlivet til tante Ane
P38-M01-Blanding-B071.jpgDjupvasskaiaNull1950 til 1959Dra Djupvasskaia i 1960 åra Fra Høyre: Edvin Øwre, Bernhard Sveian, Arnfinn Eriksen, Lorens O. Øvre
P38-M01-Blanding-B072.jpgBygningerNystrømsgårdenNullNystrømsgården (Solvang) Johan Nystrøm og hans hustru
P38-M01-Blanding-B073.jpgGruppeSannan1930 til 1939Fra Sannan ca 1938 1939 i bakgrunnen ser vi husene fra v. Hagenstad(Ottar, Bjarne, Sofie), Økstad, (Sandvang) Haakon Sandmark, (Sverre) Myran, (Sivert) Forsklund (gift med Skauge) Slektskap ? Drosje-eier Palmer Skauge med sin bil. Reiste senere til Orkanger og bosatte seg der.
P38-M01-Blanding-B074.jpg17. MaiGranåshjørnetNullKorps (HMK) og folketog igjennom Hommelvik sentrum, svinger opp Selbuvegen Trolig 1945
P38-M01-Blanding-B075.jpgGruppeMillerkaia1960 til 1969Brukeskaia Populert sted for ungene som fisket over kai kanten. Mye pilking og flyndrefisking. Navn
P38-M01-Blanding-B076.jpgSport fotballSørnesset1960 til 1969Fotballkamp på "Sørnesset" Det var mange lokale grender som hadde egne klubblag og spilte på sine respektive hjemmebaner i 1960 tallet Bakkkan - Sørnesset- Kongeørn Kasern - Moddet Ørn - Damgjerdet Selbuvegen- Kongeørn-løfta (Roger Snustad i mål) Andre lag: Stjerneborg Fjæralynet Opplyses at Jomar Wehn var fast ballgutt når ballen havnet på elva, uansett vannstand.
P38-M01-Blanding-B077.jpgSport fotballSørnesset1960 til 1969Fotballkamp på "Sørnesset" Det var mange lokale grender som hadde egne klubblag og spilte på sine respektive hjemmebaner i 1960 tallet Bakkkan - Sørnesset- Kongeørn Kasern - Moddet Ørn - Damgjerdet Selbuvegen- Kongeørn-løfta (Roger Snustad i mål) Andre lag: Stjerneborg Fjæralynet Opplyses at Jomar Wehn var fast ballgutt når ballen havnet på elva, uansett vannstand.
P38-M01-Blanding-B078.jpgSport fotballSørnesset1960 til 1969Fotballkamp på "Sørnesset" Det var mange lokale grender som hadde egne klubblag og spilte på sine respektive hjemmebaner i 1960 tallet Bakkkan - Sørnesset- Kongeørn Kasern - Moddet Ørn - Damgjerdet Selbuvegen- Kongeørn-løfta (Roger Snustad i mål) Andre lag: Stjerneborg Fjæralynet Opplyses at Jomar Wehn var fast ballgutt når ballen havnet på elva, uansett vannstand.
P38-M02-J.Nygaardsvold-B000.jpgBegravelseHommelvik Kirke1950 til 1959Johan Nygardsvold begravelse. 13 bilder levert av ukjente. Statsminister Nygaardsvold begravelse (1952) og hjemkomst (1945)
P38-M02-J.Nygaardsvold-B001.jpgEtterkrigsdageneNull1940 til 1949Damekoret på idrettsplassen. Hjemkomsten Johan Nygaardsvold 1945 Ukjent giver av 13 bilder
P38-M02-J.Nygaardsvold-B002.jpgBegravelseNull1950 til 1959Begravelse Johan Nygaardsvold 1952 Ukjent giver av 13 bilder
P38-M02-J.Nygaardsvold-B003.jpgBegravelseNull1950 til 1959Begravelse Johan Nygaardsvold 1952 Ukjent giver av 13 bilder
P38-M02-J.Nygaardsvold-B004.jpgBegravelseNull1950 til 1959Begravelse Johan Nygaardsvold 1952 Ukjent giver av 13 bilder
P38-M02-J.Nygaardsvold-B005.jpgEtterkrigsdageneNull1940 til 1949Hjemkomsten Johan Nygaardsvold 1945 Leve friheten Idrettsplassen Ukjent giver av 13 bilder
P38-M02-J.Nygaardsvold-B006.JPGEtterkrigsdageneNull1940 til 1949Hjemkomsten (1945) og begravelsen (1952) Johan Nygaardsvold Ukjent giver av 13 bilder
P38-M03-Klassebilder-B001.JPGGruppeNullNullKlassebildet 50 årstreff Steinar kommer med navneliste
P38-M03-Klassebilder-B004.JPGNullNullNullKlassebilde Hommelvik skole
P38-M04-Løse Bilder-B000.JPGOversikt fra LandNullNullOversiktsbilde Hommelvik Sentrum
P38-M04-Løse Bilder-B001.jpgSport fotballNullNullFotball kamp på Idrettsplassen Henry Sneisen, Ivar Løvås, Gudleik Lundberg, Magne Sorte
P38-M04-Løse Bilder-B002.jpgAULNullNullHalvor Kringhaug, Richard Nilsen, Arne Normann, Arnstein Dahle, Harry Nilsen, Kristian Dahl, Magne Sorte, Ole Dahle, Olaf Nevermo
P38-M04-Løse Bilder-B003.jpgAUFNull1930 til 1939Avisutklipp "Det Gamle Bildet" Bildet fra Muruvika Dette er et foto av Hommelvik AUF's tramgjeng i 1937 ledelse av Asbjørn Haug ble meget populær når dem deltok i møter og festlige anledninger med sang, musikk og talekor rudt om i årene før krigen. 1, rekke f.v. Karen Løvås, Johanne Haug, Kari Hunnestad, Gerd Eriksen, Alfrid Johansen. Bakenfor: Gunnar Skjønsby, Asbjørn Haug, Nils Wikmark, Solveig Berg, Rolf Sandmark, Herlaug Hanset, Odd Skauge, Alfrid Thorsen, Sigvart Sivertsen, Margit Berg, Harald Haugen
P38-M04-Løse Bilder-B004.jpgAUFNull1930 til 1939Avisbilde 1936 Hommelvik Arbeiderungdomslag tramgjeng var meget virksom i 1930-åra. Dette bildet er tatt ved Austråt på Ørlandet der tramgjengen opptrådte med talekor, sang og musikk ved fylkespartiets årsmøte i 1936. 1.rekke f.v. Fritz Eriksen, Kari Sæther Hunnestad, Alfhild Pedersen Johansen 2.rekke: Herlaug Haseth, Karen Svedahl Løvås, Peter Schjetne, Nils Wikmark, Margit Haug Berg, Leif Muruvik, Odd Skauge, Synnøve Slint, Asbjørn Haug (leder), Rolf Sandmark, Solveig Skjønsby Berg, Alfrid Svingen Thoresen og Harald Haugen. Bildet er brukt i Cappelens Forlag nye Norges Historie, et verk på 15 bind. Proffessor Edvard Bull har skrevet bind 13 fra 1920-1945, og han har brukt bildet i en omtale av arbeiderbevegelsens kulturvirksomhet. De fleste medlemmene i tramgjengen var ungdom i alderen 16-18 år, og en må vel kunne si at det er godt gjort å komme i norgeshistorien i så ung alder.
P38-M04-Løse Bilder-B005.JPGOversikt fra LandNullNullMuruvik havn Kisverket. Billettholman i bakgrunnen. Jernbanesporet i forgrunnen.
P38-M04-Løse Bilder-B006.JPGGruppeRampa i Hommelvik1930 til 1939På rampa i 1938 Arbeidslyst ungdom sittende på "Rampa" utenfor jernbanens pakkhus for reisegods. Her var en naturlig møteplass for å få tilfeldige jobber. Harald Midtsand, nn, Jonne Garberg, Willy Skauge, Joar Mathisen, Magne Thorshaug, Henry Dybvad, nn, Kjell Jøsaas, Reidar Myhre, Ola Engseth, nn, Heins Pacher, Karin Halse, Kristian Bjerkan, Oddmund Sollihaug, Sigmund Sorthe, Konrad Flyllie, Fritz Eriksen
P38-M04-Løse Bilder-B007.jpgGruppeRampa Hommelvik1930 til 1939På rampa i 1938 Arbeidslyst ungdom sittende på "Rampa" utenfor jernbanens pakkhus for reisegods. Her var en naturlig møteplass for å få tilfeldige jobber. Harald Midtsand, nn, Jonne Garberg, Willy Skauge, Joar Mathisen, Magne Thorshaug, Henry Dybvad, nn, Kjell Jøsaas, Reidar Myhre, Ola Engseth, nn, Heins Pacher, Karin Halse, Kristian Bjerkan, Oddmund Sollihaug, Sigmund Sorthe, Konrad Flyllie, Fritz Eriksen
P38-M04-Løse Bilder-B008.JPGGruppeJakobsli Hommelvik1920 til 1929Huset Jakobsli (nå bygdemuseum) ca 1920 Personene på bildet fra venstre Bernhart Boysen, Mali (kone) og datteren Solveig. Ukjent herre, Jakob Jakobsen, ukjent dame, Laura Jakobsen og Hågen Jakobsen. Bildet er et Postkort (Julekort) sendt til J. Larsen med Frue Innherredsveien 23 Trondheim. Fra Mattilde og Haugen Jakobsen.
P38-M04-Løse Bilder-B009.jpgNullNullNullPiker i gresset. Hvit stakkett gjerde
P38-M04-Løse Bilder-B010.jpgGruppeNull1930 til 1939En dame og 4 menn forran en blomsterbed 1937-1939 xx Moan(mor til Tor), Rolf Moan, Konrad Eriksson, Hjalmar Jøssås, Arne Røsten Ukjent sted
P38-M04-Løse Bilder-B011.jpgGruppeJakobsen Hommelvik1930 til 1939Jakobsli selbuvegen 1938 - 1939 Fra Venstre,Ukjent, Laura Jakobsen. Margit Olsen Barn Ukjent Bak ikke spesifisert
P38-M04-Løse Bilder-B012.jpgGruppeskitur1940 til 1949Skitur vinter 1947 1948 F.V. Erling Haugen. Mary Teigen, Harald Bakken
P38-M04-Løse Bilder-B013.jpgPortrettNull1920 til 1929Herre på sykkel Fyrmester Hommelvik Bruk Arvid Hallsth født 26.07-1899 døde 18/3-1973
P38-M04-Løse Bilder-B014.jpgGruppeNullNull4 gutter sittende forran en skigard finstas.
P38-M04-Løse Bilder-B015.jpgGruppeNullNull3 damer 2 herrer i naturen. Harry Nilsen, Henny Nilsen
P38-M04-Løse Bilder-B016.jpgGruppeBomberget Hommelvik1940 til 1949Bomberget Hommelvik en sommerdag 1947 1948 Foran Eugen Berg, Hubert Berg, Liggende ukjent, Harald Melby, Georg Pettersen. Bak: Thorbjørn Auran, Gudmund Berg, Roald Bye, Kristian Nygaardsvold, Egon Sandstrøm og Thorleif Pettersen
P38-M04-Løse Bilder-B017.jpgGruppeNull1930 til 1939Postkort 2 damer og en herre i uniform. 1933 1935 Ella Person til Høyre
P38-M04-Løse Bilder-B018.jpgGruppeNull1930 til 1939Kassern 1935 - 1937 Gudmund Pedersen, Egil Røsten og Magnus Jensen
P38-M04-Løse Bilder-B019.jpgGruppeNull1940 til 1949Inne på Bomberget 1946 Odd Haugen, Leif Landsem, Jan Morentsen, 2 russere, Bjørn Eriksen, Håkon Byberg, John Daniel Bomberg. i Vogna Harald Byberg
P38-M04-Løse Bilder-B020.jpgGruppeNull1920 til 1929Foran fra venstre: Johan Nilsson, Richard Nilsson, Petter Sletaune Bak Sigfred Dahl og John Jakobsen Bildet er fra 1927 Richard født 1917 (ca 10år)
P38-M04-Løse Bilder-B021.jpgGruppeGranåsen1930 til 1939Bildet fra Granåsen 1937 - 1938 gjerde, sittende i graset elghund. Jo Aasberg Petter Granaas Thorvald Svedahl Ivar Svedahl
P38-M04-Løse Bilder-B022.jpgGruppeNullNullLosjebildet med losje rituale/krave Ingen Info, savnes
P38-M04-Løse Bilder-B023.jpgGruppeNull1910 til 1919Jernbane arbeidere Skinneleggere. Presang fra Gunnvor Jensen 23/6-1967 Bildet er antakelig fra vinteren 1911
P38-M04-Løse Bilder-B025.jpgSport turnNull1950 til 1959Hommelvik Turnforening 50 års jubileum 1953 A-Laget 1903 til 1953 Gallamiddag Korvald Nuttudal Olaf Nevermo, Gudleir Lundberg, Magne sorte, Kristian Nygårdsvold, Per Han, Ivan Røsten, Jon Fossmo
P38-M04-Løse Bilder-B026.jpgGruppeNull1900 til 1909Hommelvik Arbeiderparti Kvinneforening ca 1950-1955 Bildet er tatt utenfor Moan E (Wellingården) Bak f.v. Solveig Berg, Lilly Øvre, Berit Husdal Berg, Sigrid Jøssås, Ingebjørg Nilsson, Henny Johanne Nilsen, Turid Skjetne Brandslet, Marit Lundberg, Odine Teigen, Gerd Berg, Odny Brandslet Ella haug Rekke 2 f.v. Julia Paulsen Haugen, Anine Julsrud Sæter, Tulla Pedersen Sæter, Ingeborg Fredriksen, Oluig Pkjetne Øwre, Inga Lundberg, Reidun Nygaardsvold, Agot Bye, Reidun Sneisen, Laura Haug rekke 3 Karen Svedahl Løvås, Hjørdis Fosmo, Henriette Byberg, Magda Fuglem Gerda Persson, Astrid Nygaardsvold Pedersen, Oline Fosmo, Annie Kristiansen Foran Dorthe Øwre Refseth, helga Wuttudal, Anna Halstadtrø, Dina Julsrud, Ida Midsand, Emma Grønberg, Birgit Lundberg, Oline Høiby, Signe Undhjem
P38-M04-Løse Bilder-B027.jpgGruppeHommelvik1930 til 1939Hommelvik Sag.Tomt 20 års jubileum avd 59 04.02 1939 Gruppebilde Folkets Hus
P38-M04-Løse Bilder-B028.jpgGruppeNullNullLosje gruppebilde Spesial fremkalt. Flere bilder av dette motivet
P38-M04-Løse Bilder-B029.jpgOversikt fra LandKarslystbakken1940 til 1949Vinterstemning på Karlslyst «Brukeit, Sainnan og Nygården i bakgrunnen. Bildet er sannsynligvis talt i sluticn av 1940-årene. Vinterbilde tatt fra karlslyst mot fjæra. Hest med slede. Postkort
P38-M04-Løse Bilder-B030.jpgOversikt fra LandNull1960 til 1969Gjevingåsen på Murviksida i 1960 åra. Riksvei 50 slynger seg opp gjevingåsen. Bilettholman i bakgrunnen
P38-M04-Løse Bilder-B031.jpgOversikt fra LandNull1940 til 1949Bilde av gata foran Frelsesarmen retning mot Johan Nygaardsv. gt Bildet tatt 1.mai 1945. Ingen persjoner.
P38-M04-Løse Bilder-B032.jpgOversikt fra LandNesset1930 til 1939Nesset Aldershjem. Tømmerfløting i Homla samles opp i Nesdammen 1938 Sørnesset i bakgrunnen.
P38-M04-Løse Bilder-B033.JPGHommelvik BrukBruket1930 til 1939Hommelvik bruk ca 1938 - 1939. sittende på plankestabler 1. rad f.v. Reidar Olufsen, Arne Haug, Per Moan, Olaf Nevermo, Jakob Trøbak, Aksel Løseth 2. rad f.v Arvid Wehn, Einar Spets, Erling Bostad, Harry Næss, Arnold Wehn, Sverre Myran 3.rad f.v. John Fosmo, Folke Johanson, Ragnvald Sandstrøm, Arild Wehn, Olaf Garberg og Kristian Wuttudal
P38-M04-Løse Bilder-B034.jpgHommelvik ManskorNull1970 til 1979Hommelvik Manskor gruppebilde fra 1970 1. rekke f.v, Alf Hallberg, Oskar Olafsen, Haldberg, Egil Svingen, Wilhelm Gundersen 2.rekke f.v. Odd Martinussen, Ivar Bjørkli, Arvid Lundli, Peder Lomderk, Kristian Pedersen, Odd Berg, Ole Breen 3.rekke f.v. Peder Moan, Olaf Balstad, Bjarne Blokkum, Kjell Jøssås, Erling Lorentsen 4. rekke f.v. Georg Pettersen, Olaf Holmen, Bjørn Jensen, Morten Moan, Olaf Løseth, Peder Berg, Anders Løvseth, Armand Pettersen Vanskelig å tyde, kan være feil. Navneliste ligger i mappen sammen med bildet.
P38-M04-Løse Bilder-B035.JPGHommelvik BrukNull1930 til 1939Hommelvik bruk ca 1938 - 1939. sittende på plankestabler 1. rad f.v. Reidar Olufsen, Arne Haug, Per Moan, Olaf Nevermo, Jakob Trøbak, Aksel Løseth 2. rad f.v Arvid Wehn, Einar Spets, Erling Bostad, Harry Næss, Arnold Wehn, Sverre Myran 3.rad f.v. John Fosmo, Folke Johanson, Ragnvald Sandstrøm, Arild Wehn, Olaf Garberg og Kristian Wuttudal
P38-M04-Løse Bilder-B036.jpgSolli kassefabrikkSolli Kassefabrikk1920 til 1929Kassefabrikken sittende på en benk foran kasse stablene i 1925 1.rekke f.v. Sune Larsen Peder Hjelseth, Sverre Haugen, Magnus Larsen 2. rekke f.v. Torleif Pettersen, John Søberg, Otto Berg og Hjalmar Jøssås.
P38-M04-Løse Bilder-B037.jpgGruppeNull1930 til 1939Hommelvik Stasjon 1937 Foran f.v. Johanna Jøssås, Jonetta Melby, Ingrid Jøssås, Birgitte Wehn, Jørgine Johnson, Ella Jøssås, Anne Thorshaug, Kåre Jøssås, Martin Jøssås. Avskjed med Jørgine Johnson som reiste til Amerika
P38-M04-Løse Bilder-B038.jpgHomlaNull1930 til 1939Badeplass på berget nedenfor Nessdammen 1931. Homla Fra v. ukjent, ukjent, Åse Sneisen Røsæg, Konrad Brandslet, Aksel Auran, Kristian Nygaardsvold, Sivert Nesbak, Henry Sneisen, Ole "Engeseth" Bak f.v.Olav Røsten, Petter Brandslet .
P38-M04-Løse Bilder-B039.jpgGruppeNull1930 til 1939Bildet fra Danielstråa 1937 1938 Fra v. Ferdinand Midsand, Julie Olafsen, Erling Fredriksen, Henny Johanson, Sverre Myran, Johannes Smeplass
P38-M04-Løse Bilder-B040.jpgHommelvik ManskorNull1930 til 1939Hommelvik mannskor i sandfjæra.ca 1936 - 1937 med Solbakken og Lia i bakgrunnen Moan huset, Sveian, Sandlåven, Bjørkli gården Wenn huset. 1. rekke v. Sivert Nesbak, olaf Evenshaug, Kristian Nygaardsvold, ukjent, John Fossmo, ukjent. 1.rekke h: Waldemar Gundersen, Arne Nygaarsvold, Petter Brandslet, Trim Haugan
P38-M04-Løse Bilder-B041.jpgGruppeNull1930 til 1939Fra Homla ved Danielstrøa "Kassern" i bakgrunnen Ca 1930 - 1935. Fra v. Petra Olsen, Magnus Nilsen, Martha Sjoner (f.Nilsen), Mary Fossen (f.Jakobsen), Selma Auran og Torbjørn Auran.
P38-M05-Nyere bilder-B000.jpgPortrettNull1960 til 1969Olaf Ottesen Fotografert i hagen med sitt trekkspill. Ottesenberget Hommelvika og nesbakkan i bakgrunnen. ca 1960
P38-M05-Nyere bilder-B001.jpgBygningerNull1990 til 1999Frelsesarmens bygning. Var fra først av Frelsesarmenlokale til Hommelvik Avholdsforening. Henry Røseg er fotograf og har skrevet på bildet at han var født her i denne bygningen 29.11.1910. Henry var aktiv som leder av Speideren, Vaktmester ved Hommelvik skole, kirketjener, drev også begravelsesbyrå. Flyttet til stjørdal når barneskolen ble revet. Bildet fra 1990
P38-M05-Nyere bilder-B002.jpgGruppeHomla Gryta1980 til 1989Den Gamle badeplassen "Gryta" ved "Nesset" med hengebrua over elva. Bildet er ca fra 1980. Gryta var en populær badeplass, spesielt før "Nessdammen" forsvant i 1942. Hengebrua er rehabilitert og sikret senere. Det bades fortsatt i Gryta (2019)
P38-M05-Nyere bilder-B003.jpgBygningerKolbotten1970 til 1979Nedre Kolbotten ca 1970.
P38-M05-Nyere bilder-B004.jpgBygningerTorget1980 til 1989Plassen (Torget) forankommunehuset som befinner seg utenfor bildet til venstre. ca 1980 bakgrunn Torggården (moan C) Hommelvik s-lag og Fjesethgården. Biler på parkeringsplassen
P38-M05-Nyere bilder-B005.jpgBygningerBåthavnaNullBåthavna i Hommelvik på Nygården. Hommelvik bruk i bakgrunnen
P38-M05-Nyere bilder-B006.jpgOversikt fra LandNygårdenNullRestene etter forvitret båt skrog i fjæra steinene ved Nygården. Nygårdskaia før båthavna ble laget.
P38-M05-Nyere bilder-B007.jpgOversikt fra LandHommelvikkryssetNullMotorveien ved avkjørsel til Hommelvik under bygging. Sandmarka og Haagenstad i bakgrunnen. Stavsjøtunnellen er åpnet.
P38-M05-Nyere bilder-B008.jpgOversikt fra LandSagelvaNullBilde fra trappa malvik e-verk retning Haugenbakken. Sollielva til Høyre med kraftstasjonen. Undergangen til Djupvasskaia.E-6
P38-M05-Nyere bilder-B009.jpgBygningerMostadmark Kapell1980 til 1989Mostadmark kapell 30 år 5. september 1985 ble grunnsteinen lagt ned. Steinen ble hentet fra Volden eller «Volla» som mostingene sier. Tomta ble gitt av Mary og Jakob Sneisen, og innvielsen fant sted 15. juni 1986. Mostadmark kapell er en langkirke og er tegnet av Lien og Risan arkitektkontor i Trondheim og kapellet har 120 sitteplasser. Bak kapellet ligger Mostadmark Samfunnshus, og i bakgrunnen sees noe av bebyggelsen på Kjønnåsen.
P38-M05-Nyere bilder-B010.jpgBygningerMostadmark Kapell1980 til 1989Mostadmark kapell 30 år 5. september 1985 ble grunnsteinen lagt ned. Steinen ble hentet fra Volden eller «Volla» som mostingene sier. Tomta ble gitt av Mary og Jakob Sneisen, og innvielsen fant sted 15. juni 1986. Mostadmark kapell er en langkirke og er tegnet av Lien og Risan arkitektkontor i Trondheim og kapellet har 120 sitteplasser. Bak kapellet ligger Mostadmark Samfunnshus, og i bakgrunnen sees noe av bebyggelsen på Kjønnåsen.
P39-M01-Samvirkelaget KN-B061.JPGBygningerHommelvik1930 til 1939Montasje. Da «Welkn-gården» ble kjøpt i 1910, ble en del av virksomheten flyttet tilbake dit. Gården ble imidlertid. fol for liten og uhensiktsmessig. 11916-17 ble derfor et større forretningsbygg reist, slik vi ser det på det øverste bildet. Denne gården fikk et tilbygg i mur i 1922, der blant annet et nytt bakeri og konditorverksted ble etablert (se bildet nederst til venstre). Da slakterverkstedet kom i 1934, fikk en et bygg slik det framstår på det siste bildet.
P39-M02-Bjørn K Brandsleth-B008.JPGBåterNull1940 til 1949Hommelvik havn - ca. 1946 Raset på havna i 1943 tok med seg det meste av kaier og bygninger. Det eneste som stod igjen var Jamtlandsbrukets kai og skur. På bildet laster Libertyskipet «Edvard Grieg». Denne skipstypen, som var på 10 700 tonn, ble produsert i over 7 000 eksemplarer av de allierte i perioden 1943-45. Bakgrunnen var de mange skip som hadde gått tapt for tyske u-båter.
P400-407-M001-B001.jpgBygningerMoan E1910 til 1919Moan E/Torggata Dette er et bilde som er tatt av Jørgen Hestnes. Han bygslet tomt hvor huset ble satt opp i 1890, og i 1901 kjøpte han eiendommen. Jørgen Hestnes var skredder og hadde flere medarbeidere opp gjennom årene. I tillegg til sin skreddervirksomhet var han også hobbyfotograf. Han hadde eget mørke-rom på loftet i uthuset som vi ser i bakgrunnen. Familien Hestnes eide Moan E fram til 1947. Da ble eiendommen kjøpt av Torleif Sneisen. Han arbeidet som poståpner, og huset fungerte som posthus fram til ca. 1958. Moan E ble kjøpt av kommunen i 1993 og huset ble revet i 1997. På området hvor huset sto er det i dag parkeringsplass.
P400-407-M001-B003.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Hommelvik sentrum 1910 Her er et bilde fra "gamle" Hommelvik tatt av skredder Jørgen Hestnes ca 1910. Bilde er tatt fra kirketårnet. Til venstre ser vi "Spetsgården" og "Hestnesgården" I "Hestnesgården" var det i en periode fram til 1958 postkontor. Til høyre skimter vi takene på "Günthergården" og "Moan C/Finesgården - i dag Torggården. I "Günthergården" var det bl.a. telegrafstasjon og kafe. (Centralcafèen). Videre ser vi Meieriet, stasjonsbygningene, Hommelvik Aktie Handelsforening og helt til høyre Wahlgården, der Ivar Bye seinere hadde sin forretning. Til høyre Wahlgården, der Ivar Bye seinere hadde sin forretning. Fotograf Hestnes
P400-407-M032B-B018.jpgOversikt fra LandHesthuset1910 til 1919Utsikt over Nessbakkan Bildet viser bebyggelsen på Nessbakkan først på 1900-tallet helt nede fra Fagratun opp til Brandsletta og videre opp til Øverbakkan. Bebyggelsen i Borkdalen og Nevermoreina kan sees delvis skjult i skogen nederst på bildet. Som vi ser gikk det enda veg fra Brandsletta direkte opp til Øverbakkan, men nyvegen er allerede bygd. Nede ved Homla er gården Nesset skjult, men vi ser Nessdammen fra demningen ved Rundberget og opp mot Gryta. Oppe i lia bak Nessdammen ser vi fra venstre sommerfjøset på Karlslyst, videre Brenna, Ratvolden og Kolbotn. Sørnesset bare kan anes som en skygge inne i skogen helt til høyre. Fotograf Hestnes
P400-408-M01-B000.jpgDokumentMuruvik1910 til 19191914 og sto ferdig i 1919. Den første båten som kom var «Bellax» med kull til smelteverket i Kopperå. Johan Iversen begynte som kranfører dette året og jobbet der til 1960, da han ble pensjonist. På Flatholmen rett ovenfor krana ligger et hus. Det tilhørte Ole Strømsem fra Trondheim. Det ble sannsynligvis brukt som lager den gang det ble tørket fisk på Flatholmen. Kaia for lasting og lossing lå der på innsida. Huset ble senere flyttet og bygd om til naust. Klippfiskvirksomheten sluttet i 1905. Johan og Lovise Iversen bodde på Sjøvolden. Vi ser den så vidt der Flatholmen slutter ved jernbanen. Husene vi ser på bildet er forfra: Muruvik, Holmen, Viklund, Sjøvolden, huset vi ser mellom Viklund og Sjøvolden er Hanevold-hytta. Foto: Henry Iversen
P400-408-M01-B001.jpgOversikt fra LandMuruvik1910 til 19191914 og sto ferdig i 1919. Den første båten som kom var «Bellax» med kull til smelteverket i Kopperå. Johan Iversen begynte som kranfører dette året og jobbet der til 1960, da han ble pensjonist. På Flatholmen rett ovenfor krana ligger et hus. Det tilhørte Ole Strømsem fra Trondheim. Det ble sannsynligvis brukt som lager den gang det ble tørket fisk på Flatholmen. Kaia for lasting og lossing lå der på innsida. Huset ble senere flyttet og bygd om til naust. Klippfiskvirksomheten sluttet i 1905. Johan og Lovise Iversen bodde på Sjøvolden. Vi ser den så vidt der Flatholmen slutter ved jernbanen. Husene vi ser på bildet er forfra: Muruvik, Holmen, Viklund, Sjøvolden, huset vi ser mellom Viklund og Sjøvolden er Hanevold-hytta. Foto: Henry Iversen
P400-408-M01-B002.jpgSkoleSøndagsskolen Muruvik1940 til 1949Søndagsskole i Muruvik Det ble startet søndagsskole i Muruvik i 1949 i Meråker Brugs spisebrakke. Johan Iversen, Marie Muruvik og Ingrid Arntzen var ledere. 1. rekke: Ukjent, Tove Johnsen, Inger Lise Sørmo, Jan Wikmark, Jan Eidem, Terje Jullumstrø, Odd Eidem, Sissel Holmen, Tore Husdahl, Helge Husdal, ukjent, Toril Lorentsen, Tone Muruvik. 2. rekke: Arve Holmen, ukjent, Jarle Lorentsen, Anne Brit Weisetaunet, Liv Lorentsen, Sigrid Jullumstrø, Eli Husdal, Kari Arntsen, Marie Muruvik, May Muruvik, Jorunn Solli. 3. rekke: Kirsti Holmen, Randi Holmen, Inger Anne Lorentsen, Randi Lysholm, Aud Eidem, Perry Weisetaunet, Guri Holmen, Liv Eidem, Brita Berg. 4. rekke: Idar Wikmark, Mary Wikmark, Ellinor Julumstrø, Gerd Wikmark, Dagny Forslund, Ruth Dahle. 5. rekke: Johan Iversen, Bjørn Haugan, Mildrid Wiklund, Sigrun Furan, Per Holmen, Klaus Myran, Asbjørn Jullumstrø, Steinar Eidem, Finn Haugan. Foto: Henry Iversen
P400-408-M01-B003.jpgOversikt fra LandMuruvik1910 til 1919Muruvik 1919 Meraker Brugs losse- og lasteanlegg. Byggingen av anlegget startet i 1914 og sto ferdig i 1919. Den første båten som kom var «Bellax» med kull til smelteverket i Kopperå. Johan Iversen begynte som kranfører dette året og jobbet der til 1960, da han ble pensjonist. På Flatholmen rett ovenfor krana ligger et hus. Det tilhørte Ole Strømsem fra Trondheim. Det ble sannsynligvis brukt som lager den gang det ble tørket fisk på Flatholmen. Kaia for lasting og lossing lå der på innsida. Huset ble senere flyttet og bygd om til naust. Klippfiskvirksomheten sluttet i 1905. Johan og Lovise Iversen bodde på Sjøvolden. Vi ser den så vidt der Flatholmen slutter ved jernbanen. Husene vi ser på bildet er forfra: Muruvik, Holmen, Viklund, Sjøvolden, huset vi ser mellom Viklund og Sjøvolden er Hanevold-hytta. Foto: Henry Iversen
P400-408-M01-B007.JPGOversikt fra LandFlatholmanNullNøstan på flatholman
P400-408-M01-B008.jpgOversikt fra LandGjevingåsenNullGjevingåsen med flatholman og Murruvik havn
P400-408-M01-B009.JPGOversikt fra LandGjevingåsenNullGjevingåsen med flatholman og Murruvik havn (rødskjer)
P400-408-M01-B018.JPGMarkeringMuruvikNullJernbanesporet brutt og lagt ned mellom Hommelvik og Muruvik. Hele trasseen blr omregulert til "Malvikstien"
P400-408-M01-B028.JPGSport HoppNullNullHopprenn "Holmenkollen" 1956 (Muruvik) Gutteklassen Foran fra v.: NN, Jan Andersen, Svein Åge Lorenrzen, Reidar Joar Johnsen, Arne Johnsen. Bak fra v: Arild Myran, Jan Wikmark, Tore Husdal, Gunnar Iversen, Jon Eidem, Egil Jullumstrø, Arve Holmen
P400-408-M01-B029.JPGSport HoppNull1950 til 1959Hopprenn i «Holmenkollen» i Muruvika 1956 Det ble arrangert Holmenkollrenn to ganger på midten av 50-tallet. Først på dagen var det hopprenn i Holmenkollen og senere samme dag var det langrenn på Leiret. Det ble konkurrert både i jente- og gutteklasse. Bildet viser deltakerne i jenteklassen: Foran fra venstre: Eli Haugan og Eva Jakobsen. Andre rekke: Sissel Holmen, Inger Lise Sørmo, Tove Johnsen, Toril Lorentzen, Tone Muruvik og Berit Iversen. Foto: H. Iversen
P400-408-M01-B030.JPGArbeidslivMuruvik1950 til 1959Snøbrøyting i Muruvika ca. 1953 Ole Holmen og sønnen Arve kjører snøplogen i Serinabakken.
P400-408-M01-B035.jpgSport skiBakken1940 til 1949Påska 1945 Mannskorets turrenn som gikk fra Hommelvik til Mostadmark. I bakgrunnen gården Nyhus (Folstad). Midt i bildet ser vi skolestua hvor Johan Nygaardsvold gikk sine første skoleår. Vi ønsker tilbakemelding på navn. Foto: H. Iversen
P400-408-M01-B046.JPG17. MaiNessvegen1960 til 1969Fra v.- Trond Johnny Holm, Odd Langolf, Ketil Iversen, Kåre Sandmark Bak f. v: Sylva Lundberg(Kristensen) og Johan Kristensen I bakgrunnen ser vi Kassern og Moddet. Tatt fra Nessvegen
P400-408-M01-B051.JPGSkoleHommelvik Skole1920 til 1929Hommelvik Folkeskole. Juni 1926 Henry Iversen i 1. klasse, og 1. eksamensdag. Sigrid Grande var lærer de 3 første år Anton Sundseth fra 4. til 7. klasse Den gang hadde skolen bare 7 klassetrinn. Det var vanlig at mødre var med på eksamensdagen.
P400-408-M01-B059.JPGSport skiIvermoenNullSkidag på Ivermoen
P400-408-M01-B060.JPGNSBMuruvik1960 til 1969Damplok 23b 460 i Muruvik for siste gang. Gunnar Pettersen (sporskifter), Bjørnar Engan, Edvin Sørmo og Johan Dybvad (sporskifter) På lokomotivet Olaf Nilsen fyrbøter og Viggo Ruud lokfører.
P400-408-M01-B061.JPGBrudebilderHommelvik1900 til 1909Dette bilde er fra Hommelvik og det er tatt i anledning bryllupet til Odin Granaas og Marie Bykvist i 1908. 1.Rekke Sittende f.v: NN, , Jakob Larsen, Ludvik Bykvist, Einar Larsen, NN, Per Bykvist, Per Bykvist, NN, NN, NN, Borghid Asplin 2. Rekke f.v: John Eggen, NN, Petter Granaas, Robert Høiby, Adolf Bykvist, Hjertrud Granaas, Odin Granaas, MarieOthlie Granaas, Hanna Bykvist, "madam" Eggen, Håve Kristine Buaas, Gynter, Marie Buaas, NN 3.Rekke f.v: Sigrid Buaas, Rikstad, Gynter, NN, Margit Buaas, Othine Buaas, Gunhild Rimul, Anna Moheim, Tora Hansen, NN, NN, NN, NN, NN, "datter"Jonetta Buaas, Margot Bykvist, ? Rikstad. 4. Rekke f.v: NN, Rosa Sundt, NN, ? Sundt, Ragna Buaas, Ane Buaas, Ludvig Larsen, Mathias Bjerkan, Josefine Erikson, ? Eriksen, Laurits Leonard Larsen, NN, Jonetta Larsen, NN 5. Rekke f.v: Tella Jakobsen, ? Asplin, NN, NN, Torstein Buaas, John Rikstad, Anders Buaas, Petrus Holberg. 6. Rekke f.v: ? Mikalsen, Esten Fossen, John Modal, NN, NN, NN, ? Rikstad, NN Mannen i midten lengst bak heter John Aasberg mens dem til høyre og venstre for ham er ukjent. Opplysningene kommer fra Gjertrud Gjersvold, Svein Granaas og Marie Gulaker.
P400-408-M01-B063.JPGBrudebilderHommelvikPettersen med familie. Utenfor Hommelvik Kirke
P400-408-M01-B064.JPGBrudebilderHommelvikBryllup Sverre Sveian Nedenfor Eidemhuset med Tårngården i bakgrunn
P400-408-M01-B065.JPGGruppeHommelvik1 Rekke f.v: 2. Rekke f.v: Jørgine Brandslet?, Anna, Sofie Hammerberg?, Bak: Anna Nilsen, Mor, Alma Mæhre
P400-408-M01-B066.JPGSport turnHommelvikTurn på tur
P400-408-M01-B067.JPGSport turnHommelvikHommelvik Turnforening 12 jenter på Mogjerdet
P400-408-M01-B068.JPGHommelvik ManskorHommelvik1940 til 1949Her samles Hommelvik Mannskor forran I.O.G.T. sin losje for en sykkeltur til Mostadmark juni 1943
P400-408-M01-B069.JPGHommelvik ManskorHommelvik1940 til 1949Her samles Hommelvik Mannskor forran I.O.G.T. sin losje for en sykkeltur til Mostadmark juni 1943 Fargelagt sort/hvit Bilde
P400-408-M01-B070.JPGHommelvik ManskorFossen1940 til 1949Hommelvik Mannskor på vei til Mostadmark juni 1943. Her passeres ? Selbuvegen
P400-408-M01-B071.JPGHommelvik ManskorFossen1940 til 1949Hommelvik Mannskor på vei til Mostadmark juni 1943. Her passeres ? Selbuvegen Fargelagt sort/hvit bilde
P400-408-M01-B072.JPGHommelvik ManskorMostadmarkNullManskoret syger ved gamle mostadmark samfunnshus. Dirigent på en stol
P400-408-M01-B073.JPGHommelvik ManskorMostadmarkNullManskoret syger ved gamle mostadmark samfunnshus. Dirigent på en stol Fargelagt sort/hvit bilde
P400-408-M01-B074.JPGHommelvik ManskorMostadmarkNullManskoret syger ved gamle mostadmark samfunnshus. Dirigent på en stol og Trøorgelet til høyre
P400-408-M01-B075.JPGHommelvik ManskorMostadmarkNullManskoret syger ved gamle mostadmark samfunnshus. Dirigent på en stol og Trøorgelet til høyre. Fargelagt sort/hvit bilde
P400-408-M01-B076.JPGGruppeMuruvik1940 til 1949Kaffepause Ved-dugnad for Bjarne Haugan juni 1943
P400-408-M01-B077.JPGGruppeMuruvik1940 til 1949Kaffepause Ved-dugnad for Bjarne Haugan juni 1943 Fargelagt sort/hvit bilde
P400-408-M01-B078.JPGGruppeMuruvik1940 til 1949Kaffepause Ved-dugnad for Bjarne Haugan juni 1943 Servering
P400-408-M01-B079.JPGGruppeHommelvik1940 til 1949Kaffepause Ved-dugnad for Bjarne Haugan juni 1943 Servering Fargelagt sort/hvit bilde
P400-408-M01-B080.JPGArbeidslivMuruvik1940 til 1949Ved-dugnad for Bjarne Haugan juni 1943 ved Sagbladet Alf Aasback. Sagbenk (lite HMS tiltak)
P400-408-M01-B081.JPGArbeidslivMuruvik1940 til 1949Ved-dugnad for Bjarne Haugan juni 1943 ved Sagbladet Alf Aasback. Sagbenk (lite HMS tiltak) Fargelagt sort/hvit bilde
P400-408-M01-B082.JPGOversikt fra LandLitj-Foldsjøen1940 til 1949Litj-foldsjøen med hytta til Magne Sorthe. Bonaunet i bakgrunnen.
P400-408-M01-B083.JPGOversikt fra LandLitj-Foldsjøen1940 til 1949Litj-foldsjøen med hytta til Magne Sorthe. Bonaunet i bakgrunnen. Fargelagt sort/hvit bilde
P400-408-M01-B084.JPGOversikt fra LandHommelvik1940 til 1949Sannan 1942 Sandfjæra, Flyhngar under bygging, Tyske fly. Smeplassen
P400-408-M01-B085.JPGOversikt fra LandSannan1940 til 1949Sannan 1942 Sandfjæra, Flyhngar under bygging, Tyske fly. Smeplassen Fargelagt sort/hvit bilde
P400-408-M01-B086.JPGPortrettSorthe hytta1940 til 1949Birger Sivertsen med sveivegramafonen ved hytta til Magne Sorthe i 1944
P400-408-M01-B087.JPGPortrettSorthe hytta1940 til 1949Birger Sivertsen med sveivegramafonen ved hytta til Magne Sorthe i 1944 farvelagt sort/hvit bilde
P400-408-M01-B088.JPGHommelvik ManskorHommelvik1940 til 1949Manskoret på Selbutur september 1945. 2- dagers tur, her i Vikvarvet
P400-408-M01-B089.JPGHommelvik ManskorHommelvik1940 til 1949Fra korets selbutur september 1945
P400-408-M01-B090.JPGHommelvik ManskorHommelvik1940 til 1949Fra korets selbutur september 1945
P400-408-M01-B091.JPGOversikt fra LandLitj-Folsjøen1940 til 1949Litj-Foldsjøen, nedenfor Bonaunet i 1942
P400-408-M01-B092.JPGOversikt fra LandLitj-Folsjøen1940 til 1949Litj-Foldsjøen, nedenfor Bonaunet i 1942. fargelagt sort/hvit
P400-408-M01-B093.JPGOversikt fra LandHommelvik1990 til 1999En gang etter 1992. "Gammelkrana" den blå ble revet ned av en båt som la fra kai 11.august 1992
P400-408-M04-B005.jpgNullNullNullNull
P40-M01-Diverse-B001.jpgArbeidslivDjupvasskaiaNullLasting av jernbanevogn med celelose pakker med truck
P40-M01-Diverse-B002.jpgUlykkerDjupvasskaiaNullBåt som holder på å synke utenfor kaia på djupvasskaia Skuelystende på kaikanten, Krana kommer til unsetning for å heise den på land
P40-M01-Diverse-B004.JPGArbeidslivDjupvasskaiaNullEn titt i lastelukene på båten Truck på lasterampen
P40-M01-Diverse-B005.JPGArbeidslivDjupvasskaiaNullLossing av båt med truck Lasteluker åpen
P40-M01-Diverse-B006.JPGArbeidslivDjupvasskaiaNullKrana på djupvasskaia med plank i lasta (Hivet) Lasting av båt
P40-M01-Diverse-B007.JPGArangemangØsteraas1950 til 1959Aksel Østeraas 50 års dag 18.02.1957 Gjester-. Bert Grønberg, Kristen Engan, Trygve Østeraas, Aksel Østeraas(jubilant), Anders Østeraas, Ivar Østeraas, Håkon Bonaunet, Helge Fossmo, Alf Skauge, Gustav Landsem, Thorstein Fossmo, Ottar ?, Egil L. Svingen, Wilhelm Thorshaug, Olaf Jøssås, ? Årstad, Harry Undhjem, Ulf Nilssen, Olav Fuglem, John ?, Walter Lundberg, Johannes Matisen, Sverre Pettersen, Torstein Torstensen, Martin Sundt, Svein Bostad, Ole Solem, Thorbjørn ?, Svein Bostad, Ole Solem, Thorbjørn ?, Idar Stamnestrø, Aksel Langolf
P40-M01-Diverse-B008.JPGHommelvik BrukHommelvik bruk1910 til 1919Arbeidere ved A/S Hommelvik bruk Sitter f.v: Wilhelm Wehn, Olaf Holberg, Gjøsta Berg, Peder Wuttudal, Ola Svion, Henrik J. Wehn, Hans Hansen, Kristian Nessbak Stående f.v: Karl Kristiansen, Anders Wehn(Sagmester), Mikal Pedersen, Jørgen Wehn, Sivert Vikmark, Johan Modal, Henrik a. Wehn, Claus Aursan, Tønsberg?, Ivar H. Wehn, Olaf Lundli, Henrik Rimol, Håkon Aursan, John Kørley?, Bernt Solem, Kristian Kørly 9 personer er uten navn. (nummerering bak på bildet)
P40-M01-Diverse-B009.JPGDokumentHommelvik Bruk1910 til 1919Arbeidere ved A/S Hommelvik bruk Baksiden med navnene
P40-M01-Diverse-B010.JPGArbeidslivStøperiet1930 til 1939Arbeiderne ved Hommelvik Verft og Støperi 1935 1. Rekke f.v-. Amund Buås, Torvald Larsen(dansk), Juer Haugan, Thorleif Mikkalsen, Alf Holberg, Per Bykvist, Joan Nystrøm, Adolf Sollihaug. 2. Rekke f.v:Sverre Halstadtrø, Petrus Holberg, Jørgen Slind, Ragnar Aunemo, Georg Nystrøm. nn Vesta(Trondheim)
P40-M01-Diverse-B036.JPGMusikkorpsetReidar Jensens gate1950 til 1959Hommelvik Guttemusikkorps 1955 med dirigent Vilhelm Gundersen Oppmars Reidar Jensens gate 1. Rekke(Nærmeste rekke): Kristian Nevermo, Bjørn Svingen, Gerhard Stokbak, O.Kjevik(stortromme) 2. Rekke: Rolf F. Aune, Kirsten Gundersen, Harald Byberg 3. Rekke: Bjørn T. Spets, Helge Hågenstad, Knut Flytlie(med litjtromme), Robert Iversen
P40-M01-Diverse-B041.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1920 til 1929Dette er konfirmantene i Hommelvik Kirke i 1924. Bildet har vi fått sendt fra Erling Jensen Sliper i New Zealand. 1. Rekke f.v: Einar Volden, Kåre Rygh, Petter Stokbak, Edvard Røsten, Georg Pettersen, Ulrik Buaas, Sivert Nesbak, Ottar Johansen, Wilhelm Grønberg, Rolf Hofstad. 2. Rekke f.v: Solveig Røsten, Anna Lundberg, Ingeborg Lorentzen, Mary Thorshaug, Gunhild Rolstad, Ruth Brandslet, Helga Høiby, Alfred Løvseth, Anne-lise Røssel, Gunvor Vehn, Marit Kringhaug, Petra Kristiansen, Ingebjørg Eriksen, Kaspara Boysen, Ingebjørg Nilsdal, Sigrid Forslund. 3. Rekke f.v: Helga Rognås, Inga Smeplass, Reidun Røstad, Ingeborg Haug, Kristine Fossen, Serine Bakmark, Greta Berg, Nelly Sivertsen, Gunvor Normann, Ragnhild Krogstad, Frida Olsen, Reidun Ottesen, Mali Kringhaug, Pauline Brobak, Turid Schjetne. 4. Rekke f.v: Robert Granaas, Jakob Hulaas, Olaf Snustad, Iver Hågenstad, John Leikvold, Reidat Bjørkli, Harald Wågan, John Myran, Bjarne Nesbak, Gudleik Lundberg, Peder Molund, Ludvik Fjeseth, Torleif Sneisen, Peder Sollihaug, Sverre Halstadtrø. 5. Rekke f.v: Erling Søberg, Lorentz Lorentzen, Arnulf Undhjem, Iver Halseth, Petter Bremseth, Karl Hansen, Ole Svedal, Erling Jensen Sliper.
P40-M01-Diverse-B044.JPGArbeidslivKarslyst1900 til 1909Slipstein drevet med elektrisk kraft Dette er kopier se annen mappe
P40-M01-Diverse-B056.JPGKonfirmanterHommelvik KirkeNullKonfirmantenei hommelvik kirke forran kirketrappa 12 gutter sittende på 1. rekke Presten med hatt
P40-M01-Diverse-B067.JPGSport fotballNull1920 til 1929Fotball 1926 idrettsplassen folkets hus Åpning av Banen ble foretatt 6.juni 1926 med kretskamp i klasse B mot "Ørnulf" fra Trondheim. Hommelvik vant 6-2. Hommelvik stilte med dette laget. 1Rv: Ragnar Saksvik - Oskar Stokkbak - Johannes Myhre 2 Rv Ole Fjeseth - Ingvald Hansen - Karl Sneisen 3 Rv Arne Nygaardsvold - Ove Granaas - Jakob Brandsleth - Erling Evensen - Johan i. Lundberg
P40-M01-Diverse-B081.JPGSport skøyterIdrettsplassen1960 til 1969Skolemesterskapet på skøyter ca. 1960 Idrettsplassen på «Mojalet» ble mye brukt både sommer og vinter. Om sommeren var det fotball og friidrett. Om vinteren var det skøytebane. Dette bildet er fra skolemesterskapet på skøyter ca. 1960. På bildet ser vi Britt Byberg Heia og Torill Berg.
P41-M01-HMK-Kristian N-B000.jpgMusikkorpsetHommelvik Skole1940 til 1949En kulturinstitusjon fyller hundre år Her utenfor Hommelvik Skole i 1947. Hommelvik Musikkorps ble stiftet 20.10.1920. Korpset kan sies å ha vært en sterk kulturell bidragsyter i lokalsamfunnet gjennom alle år. Store og små begivenheter 1. og 17. mai, sangens- og musikkens dag, konserter og arrangering av musikkstevner har preget aktivitetene. I dag forbinder mange HMK med Nyttårskonserten som har blitt arrangert siden 1999. 1. rekke: John Voldmo, Nils Spets, Oskar Stokbak, Alfred Spets, Trygve Lysholm, Per Pettersen, Ottar Lundberg, Oskar Spets. 2. rekke: Rolf Teigen, Aksel Østeraas, Ernst Gundersen, Olav Brobak, Ivar Bye, Edvard Røsten, Peder A.J. Pedersen, Thomas Byberg. 3. rekkke: Arne Røsten, Rolf Smiseth, Herman Sveian, Birger Sivertsen, Børge Sletaune, Bernard Sveian. 4. rekke: Sverre Sveian, Leif Brobak, Knut Walstad, Torgeir Pettersen, Wilhelm Gundersen.
P41-M01-HMK-Kristian N-B001.jpgMusikkorpsetHommelvik skole1940 til 1949En kulturinstitusjon fyller hundre år Her utenfor Hommelvik Skole i 1947. Hommelvik Musikkorps ble stiftet 20.10.1920. Korpset kan sies å ha vært en sterk kulturell bidragsyter i lokalsamfunnet gjennom alle år. Store og små begivenheter 1. og 17. mai, sangens- og musikkens dag, konserter og arrangering av musikkstevner har preget aktivitetene. I dag forbinder mange HMK med Nyttårskonserten som har blitt arrangert siden 1999. 1. rekke: John Voldmo, Nils Spets, Oskar Stokbak, Alfred Spets, Trygve Lysholm, Per Pettersen, Ottar Lundberg, Oskar Spets. 2. rekke: Rolf Teigen, Aksel Østeraas, Ernst Gundersen, Olav Brobak, Ivar Bye, Edvard Røsten, Peder A.J. Pedersen, Thomas Byberg. 3. rekkke: Arne Røsten, Rolf Smiseth, Herman Sveian, Birger Sivertsen, Børge Sletaune, Bernard Sveian. 4. rekke: Sverre Sveian, Leif Brobak, Knut Walstad, Torgeir Pettersen, Wilhelm Gundersen.
P41-M01-HMK-Kristian N-B002.jpgMusikkorpsetNullNullOppmars til fotballkamp, reidar Jensens gate
P41-M01-HMK-Kristian N-B003.JPG1.maiStykket1940 til 19491. mai 1946 Vi ser toget med Hommelvik Musikkorps i spissen på veg nedover Stykket (Johan Nygaardsvolds gate). Først i toget ser vi tamburmajor Alfred Spets. Første rekke fra venstre: Bernhard Sveian (ventilbasun), Trygve Lysholm (klarinett), Per Pettersen (trompet) og Sverre Sveian (bass). Bak Bernhard Sveian ser vi ansiktene til Thomas Byberg og Oskar Spets. Oskar Stokbak går rett bak Lysholm og Olav Brobak bak Pettersen. Damen i forgrunnen er Lava Haug, men vi kjenner ikke igjen noen av barna. HHV tar gjerne i mot navn på flere personer på bildet. Den lave bygningen foran Hallseth-gården er en potetkjeller som tyskerne satte opp.
P41-M01-HMK-Kristian N-B004.JPGNullNullNullKorpset passerer broen over Mobekken. Krysset johan nygårdsvolds gate g Reidar Jensens gate
P41-M01-HMK-Kristian N-B080.jpgMusikkorpsetReidar Jensens Gt1950 til 1959Hommelvik Guttemusikkorps 1955 med dirigent Vilhelm Gundersen Oppmars Reidar Jensens gate 1. Rekke(Nærmeste rekke): Kristian Nevermo, Bjørn Svingen, Gerhard Stokbak, O.Kjevik(stortromme) 2. Rekke: Rolf F. Aune, Kirsten Gundersen, Harald Byberg 3. Rekke: Bjørn T. Spets, Helge Hågenstad, Knut Flytlie(med litjtromme), Robert Iversen (Kalenderen) Juniorkorpset 1954 Hommelvik Juniorkorps – eller «Guttemusikken», som det het den gangen – ble stiftet i 1952. Her marsjerer guttene i taktfaste skritt langs Reidar Jensens gate bak dirigenten Wilhelm Gundersen. Nærmeste rekke: 1. Kristian Nevermo, 2. Bjørn Svingen, 3. Gerhard Stokbak. 4. Oskar Kjevik (med stortromma). 2. rekke: 1. Rolf Egil Aune, 2. Øistein Gundersen, 3. Harald Byberg. 3. rekke: 1. Bjørn Terje Spets, 2. Helge Hågenstad, 4. Knut Flytlie (med litjtromma). 4. rekke: 1. Robert Iversen.
P41-M01-HMK-Kristian N-B096.JPGMusikkorpsetFolkets hus1950 til 195960 år med juniorkorps Hommelvik Guttemusikkorps ble stiftet 6. april 1952., Blant annet å sikre rekrutteringen til Hommelvik Musikkorps. På bilde, som er tatt i 1954 eller 1955, ser vi guttene i sine nye uniformer. Første rekke f. v: Knut Flytli, Klaus Gundersen, Bjørn Terje Spets, Tor Kristiansen, Lorentz Svingen og Kjell Reklev Olsen. 2. rekke f. v: Ingolf Haagenstad(delvis skult), Per Nygaard, Bjørn Svingen, Per Helge Rosvold, Helge Haagenstad, Per Jarle Wigum, Rolf Egil Aune, Rolf Walstad, Torbjørn Fosmo, Knut Faste Walstad, Øistein Gundersen, Harald Byberg og Tor Sollihaug. 3. rekke f. v.: Birger Fosmo, Gerdhard Stokbak, Bjørn Solberg, Per Eriksen, Leif Hansen, Jan Brobak, Arthur Sandstrøm, Johan Jensen og Karl Johan Thoresen. 4. rekke f. v: Robert Iversen, Vidar Klefstad, Oskar Kjevik og Kristian Nevermo. (I dag er det bare Kristian Nevermo og Harald Byberg som er aktive i MHK) De voksne i første rekke er styret i MHK: Peder A.J.Pedersen, Ottar Lundberg, Wilhelm Gundersen (dirigent), Thomas Byberg og Egil Hansen "Guttemusikken endret navn i 1960 til Hommelvik Juniorkorps.
P41-M01-HMK-Kristian N-B097.JPGMusikkorpsetFolkets Hus1950 til 195960 år med juniorkorps Hommelvik Guttemusikkorps ble stiftet 6. april 1952., Blant annet å sikre rekrutteringen til Hommelvik Musikkorps. På bilde, som er tatt i 1954 eller 1955, ser vi guttene i sine nye uniformer. Første rekke f. v: Knut Flytli, Klaus Gundersen, Bjørn Terje Spets, Tor Kristiansen, Lorentz Svingen og Kjell Reklev Olsen. 2. rekke f. v: Ingolf Haagenstad(delvis skult), Per Nygaard, Bjørn Svingen, Per Helge Rosvold, Helge Haagenstad, Per Jarle Wigum, Rolf Egil Aune, Rolf Walstad, Torbjørn Fosmo, Knut Faste Walstad, Øistein Gundersen, Harald Byberg og Tor Sollihaug. 3. rekke f. v.: Birger Fosmo, Gerdhard Stokbak, Bjørn Solberg, Per Eriksen, Leif Hansen, Jan Brobak, Arthur Sandstrøm, Johan Jensen og Karl Johan Thoresen. 4. rekke f. v: Robert Iversen, Vidar Klefstad, Oskar Kjevik og Kristian Nevermo. (I dag er det bare Kristian Nevermo og Harald Byberg som er aktive i MHK) De voksne i første rekke er styret i MHK: Peder A.J.Pedersen, Ottar Lundberg, Wilhelm Gundersen (dirigent), Thomas Byberg og Egil Hansen "Guttemusikken endret navn i 1960 til Hommelvik Juniorkorps.
P41-M01-HMK-Kristian N-B098.JPGMusikkorpsetFolkets Hus1950 til 195960 år med juniorkorps Hommelvik Guttemusikkorps ble stiftet 6. april 1952., Blant annet å sikre rekrutteringen til Hommelvik Musikkorps. På bilde, som er tatt i 1954 eller 1955, ser vi guttene i sine nye uniformer. Første rekke f. v: Knut Flytli, Klaus Gundersen, Bjørn Terje Spets, Tor Kristiansen, Lorentz Svingen og Kjell Reklev Olsen. 2. rekke f. v: Ingolf Haagenstad(delvis skult), Per Nygaard, Bjørn Svingen, Per Helge Rosvold, Helge Haagenstad, Per Jarle Wigum, Rolf Egil Aune, Rolf Walstad, Torbjørn Fosmo, Knut Faste Walstad, Øistein Gundersen, Harald Byberg og Tor Sollihaug. 3. rekke f. v.: Birger Fosmo, Gerdhard Stokbak, Bjørn Solberg, Per Eriksen, Leif Hansen, Jan Brobak, Arthur Sandstrøm, Johan Jensen og Karl Johan Thoresen. 4. rekke f. v: Robert Iversen, Vidar Klefstad, Oskar Kjevik og Kristian Nevermo. (I dag er det bare Kristian Nevermo og Harald Byberg som er aktive i MHK) De voksne i første rekke er styret i MHK: Peder A.J.Pedersen, Ottar Lundberg, Wilhelm Gundersen (dirigent), Thomas Byberg og Egil Hansen "Guttemusikken endret navn i 1960 til Hommelvik Juniorkorps.
P41-M01-HMK-Kristian N-B099.JPGDokumentFolkets Hus1950 til 1959Kalenderbilde
P41-M01-HMK-Kristian N-B140.JPGMusikkorpsetGumsalenNullHommelvik Juniorkorps med drillpiker og flaggpiker. Gruppebilde hele korpset
P41-M02-HMK Konsert-B000.JPGMusikkorpsetNullNullSolister med blomster etter en konsert
P41-M03-HMK-Utklipp-B000.JPGDokumentArbeideravisa1970 til 1979Utklipp "Radikale ideers seier over bondesamfunnet"
P41-M03-HMK-Utklipp-B001.JPGDokumentArbeideravisa1970 til 1979Utklipp "Barneklubben"
P41-M03-HMK-Utklipp-B002.JPGDokumentArbeideravisa1970 til 1979Utklipp "Johan Nygaardsvold"
P41-M03-HMK-Utklipp-B003.JPGDokumentArbeideravisen1970 til 1979Utklipp "Johan Nygaardsvold" Samfunnsbyggeren
P41-M03-HMK-Utklipp-B004.JPGDokumentStjørdals-nytt2000 til 2009Omtale Nyttårskonserten med Liv Inderhaug og Rune Solli
P41-M04-HMK-Jubileum-B000.JPGDokumentHefte2000 til 2009Nyttårskonsert 2005 HMK-Bladet Nr 12 des 2004
P41-M05-Damekoret-B000.JPGDamekoretNull1940 til 1949Hommelvik Damekor 1948
P41-M05-Damekoret-B001.JPGDamekoretNull1940 til 1949Hommelvik Damekor 1948
P41-M05-Damekoret-B002.JPGDokumentNull1940 til 1949Navneliste på bildet
P41-M06-Diverse-B000.JPGArbeidslivMuruvikNullArbeidere i muruvik, sittende på en rusisk båt. Rekke 1 f.v: NN, Håkon Sandmark, NN Rekke 2 f.v: Olaf Holmen,
P41-M06-Diverse-B001.JPGDamekoretHommelvik KirkeNullDamekoret synger ved minnetale. Støtten til Johan Nygaardsvold
P41-M06-Diverse-B002.jpgJakt/Fiske/FritidNullNullMann står og holder en nyfisket ørret på tunet
P41-M06-Diverse-B003.JPGBygningerHommelvik stasjonNullGamle Hommelvik stasjon. Mye folk står og venter på en begivenhet. Aviskiosken, Syklel
P41-M06-Diverse-B004.JPGOversikt fra LandNullNullParti fra Hommelvik Over karslyst mot sentrum. Markajalan, J.Nygårdsvolds gate. Løfta , Homla kranser Øya med Tegelstein lager. Før kassern ble bygd
P41-M06-Diverse-B005.JPG1.maiMaivegen1950 til 19591. mai tog.ned maivegen fra folkets hus. Fanebærer: Simon Iversen, v/snora:Henrik H. Høiby Gutten bak: Odd H. Høiby, Videre ser vi: Reidun Brandslet og Elsa Berg Haldseth. Flaggbærerne: Tor Sæther og Odd Berg. Bak Simon ser vi Aslaug Næss og Rigmor Berg
P42-M01-MJF-B000.JPGMalvik Jeger og FiskNull2000 til 2009Flytting av Hytta til Malvik jeger og fisk til Øye ved siden av Krana Bru Fra v. NN, NN, Per Arne Pettersen
P42-M01-MJF-B005.JPGMalvik Jeger og FiskNull2000 til 2009Fra v. NN, Helge Sandmark. Per Arne Pettersen, Per Arne Andersen.
P43-M00-Folkegrupper-B000.JPGGruppeRøstad Nedre1930 til 1939Røsta Nedre 1937-39. Ski vinter 1. Rekke f.v: Thor Holås Hansen, Arnstein Dahl, Reidar Moan, 2. Rekke f.v: Arntein Melby, Odd Berg, Morten Moan, Steinar Nlilsen, Birger Sivertsen, Asbjørn Halseth, Harry Rygg, Rolf Sandmark
P43-M00-Folkegrupper-B002.JPGPortrettNullNullMann og Dame med en jente mellom seg
P43-M00-Folkegrupper-B003.JPGGruppeNullNullBarn ungdommer i et gruppebilde, 18 stk. mangler info
P43-M00-Folkegrupper-B004.JPGSkoleKristianiaNullKristiania Skolebilde
P43-M00-Folkegrupper-B005.JPGBrudebilder??NullMarit og Hj.Lundbergs brylup 1936 1. Rekke f.v: Edvart Marken, Petra Kristiansen, Gerd Teigen, Borghild Johansen, Brit Lundberg, Ove Lundberg. 2. Rekke f.v: Trine Mikelsen, Aud Bakken, Kirsti Sørtømme, Inga Lundberg, Kari Sørtømme, Karen Bakken, Olaf Lundberg, Birgitte Lundberg, Thea Bostad, Louise Svingen. 3. Rekke f.v: Ole Sørtømme, Petra Marken, Bjarne Grinstadbakk, Arnt Sørtømme, Jørgen Lundberg
P43-M00-Folkegrupper-B007.JPGGruppeNull1930 til 1939Hofstad fammilien 1935 Fra v: Rolf Hofstad, Hjørdis Svingen, Magnus Svingen, Johanne Hofstad og Petter Hofstasd står forran inngangs verandaen i finstasen.
P43-M00-Folkegrupper-B009.JPGGruppeBedehuset1910 til 19191. Rekke f.v: Berget Høiby, NN, Ane Stokbak, Hanna Bykvist, Mathilde Jakobsen, Josefine Erikson, Paula Pettersen, NN, Andrea Sivertsen. 2. Rekke f.v: NN, Oline Bergkvist, Mathilde Slind, Berit Moan, Anna Jøssås, Oline Vehn, Ane Løvås. Bildet er fra 1915
P43-M00-Folkegrupper-B010.JPGGruppeVennafjellet1930 til 1939Vennafjellet påsken 1935 1. Rekke f.v: Ivar Løvås, Karen Svedahl. 2. Rekke f.v: Birger Sivertsen, Tordis Vold, Morten Moan, Herlaug Løvås, Alfhild Smiseth, Harald Melbye. Bakgrunnen: Leif Wikmark
P43-M00-Folkegrupper-B012.JPGGruppeNygaardsvold Hytta1930 til 1939På tur til Nygaardsvold Hytta 1937. Forran: Johan Nilssen 1. Rekke f.v: NN, Gunnvor Evensen, Norvald Wuttudal, Erling Evensen. 2.Rekke f.v: Ingeborg Nilsen, Helga Wuttudal, Tula Haugen, Finn Haugen. Vinter
P43-M00-Folkegrupper-B013.JPGJakt/Fiske/FritidNullNullRype Jakt klar for fjellet forran en gammel "løe" Gustav Kristiansen, Einar Eriksen, Konrad Brandslet, Kåre Sneisen og Jørgen Olufsen
P43-M00-Folkegrupper-B014.JPGGruppeNullNullfire (4) herrer i hytteveggen "Løe"
P43-M00-Folkegrupper-B015.JPGGruppeNullNullfire (4) damer sittende på trappa forran inngangsdøra.
P43-M00-Folkegrupper-B016.JPGGruppeSjømannsmisjonNullMedlemmer Sjømannsmisjonen i Hommelvik. 1. Rekke f.v: Gwendolyn Kvande, Oline Toresen, Signe Jenssen, Astrid Storvik, Solveig, Grøtesen. 2. Rekke f.v: Jonetta Solli, Margit Buaas, Aslaug Ellingsen, Karen Saltnessand, Hulda Viken, Jarlfred Bjerkan og Lovise Svhjetne.
P43-M00-Folkegrupper-B018.JPGMarkeringMuruvikstuaNullSyforeningen "Seksern" opptrer i forbindelse Marys 60 årsdag i Muruvikstua. Fra v: Kari Kristiansen, NN, NN. Gunhild Brobak, NN, NN, NN, NN
P43-M00-Folkegrupper-B019.JPGGruppeMostadmark1930 til 1939Mostadmark sykepleierforening 1935 Fra v: Julius Ven, Bernard Torshaug, Kirsten Vennberg, Haldor Kjøsnes, Aslaug T. Venn, Johanna Jøssås, Torstein Snustad, Guttorm Torshaug, Jon O Volden, Marit s. Thorshaug, Karsten j. Volden. Forran f.v: Torvald Venn og Johan Venn.
P43-M00-Folkegrupper-B020.JPGGruppeStavtrøa1920 til 1929Stavtrøa 1920 - åran 1. Rekke f.v: Anette Stav (barn av Ole og Ragna), Marie Stav, Kristian Olsen Stavstrø, Ragna Stav (g.m. Ole, Steinar Stav (barn av Ole og Ragna) 2. Rekke f.v: Ole stav, Martine Stav, Karl Halden, Karen Stav, Petter Stav
P43-M00-Folkegrupper-B022.JPGDokumentNullNullArbeidsbilde, Påført noen navn
P43-M00-Folkegrupper-B023.JPGGruppeRekstadgården1930 til 1939Bildet er fra Rekstadgården i 1. mai 1938. Foran f.v: Ivar Holte, Finn O. Haugen, Erling Bostad, Arnea Bostad, Ane m. Haugen, Iver Kr. Haugen, Brudeparet Kari og Sverre Holte, Eva Haugen, Birger Holte Eline A. Holte, Bertrom Holte. Bak: Paula Haugen, Reidun Falla, Elbjørg Fiskvik, Ingrid Thyholt. Forran v: Borghild og Olav Richstad, Erika og Lernard Holte
P43-M00-Folkegrupper-B024.JPGGruppeHjørnet1940 til 1949Rastrert bilde "Hjørnet" i Vika har alltid vært et samlingssted når en skulle treffe folk for å høre nytt, utveksle meninger, diskutere utenriks-, lokalpolitikk, eller så å si løseall verdens problemer. Dette bildet er det likevel søndagsstemning over, skjønt det må være tatt i krigens dager. Samvirkelagets glassvinduer er plastret for å stå imot lufttrykk fra eventuelle bombenedslag. De som sto på "Hjørnet" den søndagen var fra venstre----. Arild Wehn, Fredrik Moan, Andreas Skauge, John Voldmo, Asbjørn Haugan, Johan Myran, Martin Haugan, Sverre Lundberg, Reidar Brandslet og Reidar Myhre. Nå er flere av disse gått bort, men de som lever husker sikkert denne søndagen i krigens dager.
P43-M00-Folkegrupper-B026.JPGGruppeRognås1930 til 1939Ragnås gård Mostadmark 1935 Ungdomsforening 1. Rekke f.v: Helga S. Volden, Gudrun R. Nybrodal, Kirsten T. Wehn, Anna Rognås, Signe Sneisen, Marit E. Bonaunet. 2. Rekke f.v: Marie S. Malvik, Kristine Wehn Stokdal, Jenny W. Malvik, Jenny V. Moan. Agnes W. Sjøtrø, Alfild Wehn, Randi S. Svensson, Magnhild S. Nevermo
P43-M00-Folkegrupper-B027.JPGGruppeNullNull6 Gutter i rekke Innmars?
P43-M00-Folkegrupper-B028.JPGGruppeNullNull10 menn på skitur. Ligner på en voll. Vinter Snø Ingen info
P43-M00-Folkegrupper-B030.JPGGruppeBergskogen1930 til 1939Flotte karer fra Hommelvik Ikledd dresser i Bergskogen Fra v: Kristian Nygaardsvold, Ivar Evensen, Reidar Brandslet, Erling Evensen, Sivert Nesbak, Olaf Evenshaug, Per Moan, Ola Sneisen
P43-M00-Folkegrupper-B031.JPGSkytterlagLøkken1930 til 1939Skyttere fra Hommelvik på skyting Løkken 1937 bil U-2136
P43-M00-Folkegrupper-B032.JPGMarkeringFolkets Hus1950 til 1959Redningssaken Fest i Folkets Hus 1955 1956 På senen_. Arne Røsten på gitar og Kristian Haug Trekkspill
P43-M00-Folkegrupper-B033.JPGGruppeBergskogen1940 til 19495 gutter på Markahjalet (der hvor ungdomsskolen er i dag) bak ser vi Bergskogen Fra v: Jan H. Haldberg, Alf Rygg, Børge Sletaune, Olav Jakobsen, Asbjørn Jøssås
P43-M00-Folkegrupper-B034.JPGSkytterlagNullNullSkyttere. Stående Forran f.v: ??, Ola ??, Thorvald Sneisen, Jakob Eidem. Bak Reidar Sæther, NN Forran Same dra Finmark med kofte. "Koipen"
P43-M00-Folkegrupper-B035.JPGGruppeTydalNullBildet fra Tydal 19?? Fra v: Thomas Østbyhaug, Solveig B. Østbyhaug, Reidar Brandslet, Olaf Evensenhaug og Gudmund Pedersen. Foran: Petter Brandslet. Barn: Ellen d. og NN
P43-M13-Arbeidsplasser-B000.JPGMarkeringOla Kafeen1950 til 1959Året er 1959 på Ola Kafeen, Dette bildet er i fra avslutningsfesten for oppsetting og montering av maskinene ved nye Hommelvik Bruk. Han som ledet arbeidet var finsk, hans navn var Esko Pauri. Front f.v: Adolf Sjønsby, Gustav Spets, Einar Spets, Kjell Jøssås, Thorleif Midtsand, Asbjørn Aune, Per Thorstensen, Reidar Olufsen, Håkon Johnsen, Manuel Bakmark, Øyvind Sveian, Rolf Spets Bak f.v: Harald Andersen, Ivar Halseth, Esko Pauri(finne), John Hammer, John Garberg, Arild Halseth, Sigvart Sivertsen, Harald Midtsand, Jonne Garberg. rekke bak bordet f.v: Reidar Lundberg, Johan Halstadtrø, Oskar Solstad, Audun Erlandsen, Gustav Spets, Einar Spets, Kjell Jøssås, Thorleif Midtsand
P43-M13-Arbeidsplasser-B002.JPGDokumentOla Kafeen1950 til 1959Husker du? (malvikbladet) Året er 1959 på Ola Kafeen, Dette bildet er i fra avslutningsfesten for oppsetting og montering av maskinene ved nye Hommelvik Bruk. Han som ledet arbeidet var finsk, hans navn var Esko Pauri. Front f.v: Adolf Sjønsby, Gustav Spets, Einar Spets, Kjell Jøssås, Thorleif Midtsand, Asbjørn Aune, Per Thorstensen, Reidar Olufsen, Håkon Johnsen, Manuel Bakmark, Øyvind Sveian, Rolf Spets Bak f.v: Harald Andersen, Ivar Halseth, Esko Pauri(finne), John Hammer, John Garberg, Arild Halseth, Sigvart Sivertsen, Harald Midtsand, Jonne Garberg. rekke bak bordet f.v: Reidar Lundberg, Johan Halstadtrø, Oskar Solstad, Audun Erlandsen, Gustav Spets, Einar Spets, Kjell Jøssås, Thorleif Midtsand
P43-M13-Arbeidsplasser-B003.JPGArbeidslivHommelvik bruk1920 til 1929Arbeiderne ved Hommelvik Bruk 1920 1. Rekke f.v: Terje Halseth, Per Slind, Jørgen Bostad, Alfred Svingen, Kristian Brandslet, Peder Moan, Rolf Moan, Simon Iversen, Oskar Lundberg, Bror Johanson. 2. Rekke f.v: Richard Stokbak, Peder M. Moan, Olaf Undhjem, Anders Østeraas, Erling Bostad, Konrad Erikson, Ingvald Auran, Petter Hofstad, Sverre Wuttudal, Hjalmar Jøssås
P43-M13-Arbeidsplasser-B006.jpgArbeidslivNullNullDet gamle bildet Arbeidere ved toglinjen
P43-M13-Arbeidsplasser-B007.JPGArbeidslivMalvik BrannvesenNullMalvik Brannvesen.
P43-M13-Arbeidsplasser-B008.JPGArbeidslivNygårdenNullNsb Omlegging av sporet ved Nygården. 1. Rekke f.v: Sivert Sorthe, Ivar Haugen, Ole A. Kringen(basen), Nore Berg og vaktmann Karl Holm. På Motorkassen: Einar Brandslet, Ole Atnedal og Vilhelm Gundersen Øverst f.v: Alf Wistveen, Otto Kartum.
P43-M13-Arbeidsplasser-B009.JPGArbeidslivØsteraas1950 til 1959Aksel Østeraas 50 års dag 18.02.1957 Gjester-. 1. Rekke f.v: Albert Grønberg, Kristen Engan, Trygve Østeraas, Aksel Østeraas(jubilant), Anders Østeraas, Ivar Østeraas, Håkon Bonaunet, 2. Rekke f.v: Helge Fossmo, Alf Skauge, Gustav Landsem, Thorstein Fossmo, Ottar Olufsen, Egil L. Svingen, Wilhelm Thorshaug, Olaf Jøssås, 3. Rekke f.v: Svein Årstad, Harry Undhjem, Ulf Nilssen, Olav Fuglem, John Skauge, Walter Lundberg, Johannes Matisen, Sverre Pettersen, Torstein Torstensen, 4.Rekke f.v: Magnar Fossbakken, Martin Sundt, Svein Bostad, Ole Solem, Thorbjørn Sneisen, Sivert Forslund, Idar Stamnestrø, Aksel Langolf
P43-M15-Daglige hendelser-B000.JPGJakt/Fiske/FritidOngdal1950 til 1959Elgjakt i Lustadvallet Ongdal 1955
P43-M15-Daglige hendelser-B002.JPGHobbyMostadmarkNullLefsebaking i Mostadmark 19?? 1. Rekke f.v: Marit Viken, (kursleder?), Gunvor Eidem. 2. Rekke f.v: Agnes V. Sjøtrø, Jenny Torshaug, Kristine T. Vennberg 3. Rekke f. v: Marit E. Bonaunet, Gudrun R. Nybroda, Kjerstine V. Stokdal, Marit V. Sandvik, Marie Balstad
P43-M15-Daglige hendelser-B004.JPGJakt/Fiske/FritidTydal1940 til 1949Tekst bildet-, Fisketur Tydal (metervis med fisk) F.v: Ola Sneisen,Petter Brandslet, Olaf Evenshaug og Reidar Brandslet Tekst kalender: Dagens fangst 1945-50 Hommelvikinger på fisketur til Gammelvoldssjøen i Tydal. Fra venstre: Ola Sneisen, Petter Brandslet, Ivar Evenshaug og Reidar Brandslet.
P43-M15-Daglige hendelser-B005.JPGArbeidslivNullNullPå hjemtur fra arbeidsplassen i Muruvik med sykkel. Fra v. Erling Fredriksen og Ingvald Hågenstad
P43-M15-Daglige hendelser-B006.JPGGruppeNull1910 til 19193 gutter Fra v: Jakob Trøbak, Egil Svingen, Magnus Larsen Bildet fra 1915
P43-M15-Daglige hendelser-B007.JPGJakt/Fiske/FritidNullNullPer Martin Hofstad på jakt sammen med barnebarnet Kim og hunden Ry. Velfortjent pust i bakken etter en slitsom dag for et barnebarn. Gråsekken, våpen
P43-M15-Daglige hendelser-B008.JPGNullNullNullGruppe markering. Johan Svedahl i uniform, Anny Viken, Einar Stav, Olaug Svedahl 2. rekkke f.v: Eli Rimol, Olaf Imol 3. Rekke Gunhild Rimol, Rolf Sandvik, Inga Jøsås, Helga Svedahl
P43-M15-Daglige hendelser-B009.JPGDokumentNullNullBaksiden av bildene
P43-M15-Daglige hendelser-B010.JPGGruppeBomberget1940 til 1949Bomberget 1948 Badeliv. Fra v. Per Chr. Haugen, Harald Melby, Reidun Holte, Hubert Berg Bomman, Sandfjæra, Smeplassen, Lia
P43-M15-Daglige hendelser-B011.JPGEtterkrigsdageneHommelvik skole1940 til 1949Eterkrigsårene Lastebiler
P43-M15-Daglige hendelser-B012.JPGGruppeNesset1930 til 1939Nesset Aldershjem 1938-39 Fra v: Jørgen Olafsen, Lilly Halstadtrø, Erling Lorentsen, Marie Systad, Kåre Sneisen
P43-M15-Daglige hendelser-B013.JPGGruppeTurNullDobbelbilde Øverst Kristian Nevermo og Johan Fjeseth Nederst I Ingangspartiet Johan Fjeseth og Kristian Nevermo
P43-M15-Daglige hendelser-B014.JPGGruppeLangåsen1980 til 1989Barn fra Langåsen 1980 Mat til Afrika Øverst venstre: Kirsti Venn, Sissel Nevermo, Arny Martinsen, Kristin Nørkov Første rekke V: Hans Jørgen Renå, Hilde Sneisen, Rolf Inge Nevermo, Per Erik Heia, Anne Rossbach Hammer
P43-M15-Daglige hendelser-B015.JPGArbeidslivHaagenstadNullPotetopptaking i Haagenstad. "På Moen" Fra v: Ottar Haagenstad, Birgitte Nevermo, NN, Sofie Haagenstad? Forran NN Ottar står ved hjulet på bikkvogna. Hesten er ikke spent for. Husene til Vik, Wehn og Bjørkli i bakgrunnen.
P43-M15-Daglige hendelser-B016.JPGArbeidslivMuruvikNullBåt til kai i Muruvik
P43-M15-Daglige hendelser-B017.JPGBåterNull1910 til 1919Krysseren "Berlin" i Hommelvik
P44-M01-Blanding-B000.jpgSamvirkelagetHommelvik1960 til 1969Riving av samvirkelaget Årstall :?? Kolonial og manufaktoren i 2 etg faller. taket borte tårnet under riving lastebil lesser opp murstein to biler i forgrunnen parkert på andre siden av riksvei 50 (jernbanen) Blå V-32131 (shevrole) blå wolkswagen U-84332 (Folkevogn) Rød Lastebil Riv rasket!» - 1965 11960-åra - «det gylne tiåret» - var modernisering et av slagordene. Dette gikk hardt ut over mange bygninger i Hommelvik sentrum. Mange har i ettertid beklaget rivingen av de flotte samvirkelagsgårdene. Bildet viser rivingen av «Tårn gården» (Moan F) våren 1965. Til høyre ser vi lastebilen til Ivar Marken, som kjørte bort mursteinen. Legg merke til karene som sikrer seg gratis stein.
P44-M01-Blanding-B001.jpgSamvirkelagetHommelvik1960 til 1969Riving av samvirkelagsbygningene Årstall:?? Vognmann Joar Fleskum til høyre. Et lite ?? og J. Nygaardsvolds gt til høyre.
P44-M01-Blanding-B002.jpgSamvirkelagetHommelvik1960 til 1969Riving av samvirkelagsbygningene Årstall:?? Brød - Frukt og Kjøtt faller.
P44-M01-Blanding-B003.jpgOversikt fra LandHommelvik1950 til 1959Hommelvik Stasjon, 1950 åra Nystasjon Lokstallen Thoresenbergen R50 Meieriet Djupvasskaia jernbanen ensom sykkelist lys bil på stasjon. "Nystasjonen" i hommelvik
P44-M01-Blanding-B004.jpgBygningerMuruvik1950 til 1959Hommelvik Samvirkelag avdeling (fileal) Muruvik 1954 Bestyrer Bjarne Haldberg 1952
P44-M01-Blanding-B005.jpgEtterkrigsdageneHommelvik Kirke1950 til 1959Avdukingen av Johan Nygaardsvolds bauta 195? Olaf Svingen til Høyre Aløfred Brandslet til venstre står "Mmarsfaller"
P44-M01-Blanding-B006.jpgEtterkrigsdageneHommelvik kirke1950 til 1959Avdukingen av Johan Nygaardsvolds bauta 195? Etter avdukingen Er han ikke lik seg.
P44-M01-Blanding-B007.jpgPortrettNullNullTre musikkanter Postkort Hendry Dygvad (Trekkspill) Olaf Engset (Banjo) Gunnar Snustad (Fiolin)
P44-M01-Blanding-B008.jpgPortrettNullNullOm bord på "Berlin" Postkort Fru Bodø og datter Elise.
P44-M01-Blanding-B009.jpgMusikkorpsetNull1930 til 1939Trøndelag Hornmusikkforbund stevne i Hommelvik 25 juni 1933 Hommelvik mussikkorps på bildet under oppmars mot idrettsplassen. Passerer Reidar Jensens gate.
P44-M01-Blanding-B010.jpgOrganisasjonerSangerstevne1940 til 1949S. I. S. Sangerstevne 1948 i Sandfjæra hangarden. Her oppmarsen over Homla Bru anført av Hommelvik Damekor
P44-M01-Blanding-B011.jpgOversikt fra LandHommelvik1940 til 1949Raset i hommelvik ved Haugenbakken i 194 Bildet sammensatt av 3 bilder (orginalbildene)
P44-M01-Blanding-B012.jpgOversikt fra LandHommelvik1940 til 1949Raset i hommelvik ved Haugenbakken i 194 Oppfylling igjen med en hengend Jernbanelinje og Mye vrakgods i fjorden utenfor
P44-M01-Blanding-B013.jpgOversikt fra LandNullNullBildet fra Strømheim hvor vi ser Tipp tårnet og ikke minst ut-skipingen av "flåttån" (hel fløte bygd opp av masiv Bygnings-plank som ble skipet til England. (Dette ble kun utført en gang) Flåttån ble bygd i Hommelvikfjæra. se andre bilder for detaljert info.
P44-M01-Blanding-B014.jpgGruppeNullNullArbeidslag (Jernbanearbeidere?) en på nivigering 2 med spade 3 med hakke 1 bak med Hatt på hodet. "Betsy" Andersen N., M, I, L, K, H.
P44-M01-Blanding-B015.jpgGruppeNullNullArbeidslag (Jernbanearbeidere?) en på nivigering 2 med spade 3 med hakke 1 bak med Hatt på hodet. "Betsy" Andersen N., M, I, L, K, H.
P44-M01-Blanding-B016.jpgGruppeNullVinter Sportsutøvere (Hopp eller langrenn) Oppstilt på Rekke 8 herrer Knestrømper
P44-M01-Blanding-B017.jpgGruppeJulen1940 til 1949Utenfor huset til Bjarne Westbys julen 1944. 1 Halfdan Nesbak 2 Bjarne Westby 3 Olav Hofstad 4 Nils Magnus 5 Keisa Nesbak 7 Mary Borther kommer fra Melhus 8 Gerda Hofstad Olav frue 9 Ebba Nilsen nelso frue 10 Anna Larsen Magnus frue 11 Arline Westbu Bjarne og Jennys fam
P44-M01-Blanding-B018.jpgGruppeGruppebildeNullGruppebilde utenfor huser losje fane "Enges des yetz" ??
P44-M01-Blanding-B019.jpgGruppeNull1950 til 195950 års konfirmantene i 1964 rundt kaffebordet På enden Sokneprest Stuve Nr 2 foran Thorleif Bratvold (menighetsrådet) N4 Bak Klokker Per Kalseth (Per var lærer på Hommelvik skole)
P44-M01-Blanding-B020.jpgBrudebilderNull1940 til 1949Bryllup i Hommelvik kirke 1944
P44-M01-Blanding-B021.jpgGruppehommelvik kirke1960 til 1969Barnedåp i Hommelvik kirke 1966 Prest sogneprest Stuve.
P44-M01-Blanding-B022.jpgGruppeNull1900 til 1909Blandet-kor i Hommelvik ca 1880 - 1905 Koret sang ved Hommelvik Kirkes innvielse i 1889. Dirigenten og grunnlegger av koret var fruen til disponenten på Millerbruket Elinda Warld. Fru Ward flyttet i 1893. Daværende lærer O. Røstad tok over koret. Koret opphørte i 1905 da Røstad flyttet. Bildet er fra en utflukt først på dette århundrede. 1 nn, 2 nn, 3 Johan Hansen, 4 nn, 7 Johan Hommelvik, 10 Iver Hommelvik, 13 Ole A. Røstad (dirigent), 18 Bernhard Spets, 19 Paul AAsberget ?, 23 Jørgine Iversen Brandslet, 24 Anna Sollighaug, 25 Olina Jøssås, 26 Gustav Hansen, 29 Borghild Andressen, 30 Marie Sandmark, 31 Marta Hommelvik, 32 Anton Kveberg, 33 Anna Jullin Westberg, 34 Petra Svingen Høyholt, 35 Lindbo, 36 Helga Hansen, 37 Otelie Buaas
P44-M01-Blanding-B023.jpgGruppeKarirommetNullSanktansaften i "Karirommet" i 19XX Anders Løvås, Knut Kalseth, Karl Haugen, Augusta Haugen, Karen Solighaug, Anna Stokbak, Jenny Wiklund, Nelly Haugen, Margot Bykvist, Agnes Løvås, Jenny Jkobsen, Lena Stokbak, Svanhild Lysholm, Ingrid Wehn, Johan Hansen, Marie Sivertsen, Johan Sveberg.
P44-M01-Blanding-B024.jpgGruppeKirketrappa hommelvik kirkeNullKirketrappa Hommelvik Kirke 19??. Trolig Konfirmanter Karen Solighaug, Anna Stokkbakken, Jenny Viklund Ludvik Viklund, Knut Roaldseth, Marie Sivertsen, Ingrid wehn, Svanhild Packer, Adolf Solighaug, Karl Haugen, Henrik Høiby, Anton Reberg, Jenny Jakobsen Olsen.
P44-M01-Blanding-B025.jpgBygningerKarslyst GårdNullSliping av knivene til slåmaskinen ved hjelp av elektrisk motorkraft. Bildet fra 19?? Mann ved slipsteinen og knivene til slåmaskinen, også en ved slipsteinen i gangen i låveportalen. Reimdrift hastighetsveksling Rotasjonsendring ved å krysse reimene. Elektrisitet se artikkeli folkebladet fra 1905. Ligger i dokumentarkivet.
P44-M01-Blanding-B026.jpgBygningerNullNulluthus stakket gjerde 2 etg våningshus
P44-M01-Blanding-B027.jpgBygningerNull1960 til 1969Bygningene på "Øvre Røsten" i 1960 årene
P44-M01-Blanding-B028.jpgBygningerNedre Røsten1960 til 1969Bygningene på "Nedre Røsten" i 1960 årene
P44-M01-Blanding-B029.jpgBygningerHåsetvollen1960 til 1969Håset vollen 1960 åra (håsetvollen) Bygning, benk flaggstang stige
P44-M01-Blanding-B030.jpgBygningerNull1970 til 1979Smeplassen 1974 (Gnr54,br nr 7) Her bodde fisker Johannes Smeplass gift med Johanna. Sandfjæra og utløpet av sandbekken i bakgrunnen mot høyre. Bakgrunn mot venstre hommelvik bruk og bomman. Helt i bakgrunnen stavsjøflellet og Djupvasskaia.
P44-M01-Blanding-B031.jpgBygningerNull1970 til 1979Smeplassen 1974 (Gnr54,br nr 7) Her bodde fisker Johannes Smeplass gift med Johanna. Bildet tatt fra Sandfjæra gjennom Togundergangen. Luker på v.side markerte kuvvert for Sandbekken. Her sto vannstanden opp til 2.etg når Demningen på Damgjerdet raste sammen og vannet strømmet ned mot sjøen.
P44-M01-Blanding-B032.jpgBygningerHommelvik BrukNullParti av Hommelvik med sagbruket i forgrunnen på høyden ser vi gården Karlslyst. Homla, tømmer, sag
P44-M01-Blanding-B033.jpgBygningerNullNullParti av Hommelvik med sagbruket i forgrunnen på høyden ser vi gården Karlslyst. Homla, tømmer, sag
P44-M01-Blanding-B034.jpgBygningerHaugenkaia1950 til 1959Brannen på HaugenKaia 1951
P44-M01-Blanding-B035.jpgBygningerHaugenkaia1950 til 1959Brannen på HaugenKaia 1951 Branbil, Vannpumpe
P44-M01-Blanding-B036.jpgBygningerNull1950 til 1959Brannen på HaugenKaia 1951
P44-M01-Blanding-B037.jpgHommelvik ManskorKirketrappa Hommelvik Kirke1940 til 1949Hommelvik Mannskor ca 1945 1946 1 rekke f.v. Oskar Olafsen, Peder Pettersen, Arvid Brandslett, Fritz Nesbak. halstadtrø, knut Kallset (dir), Jørgen Stensaas, Georg Pettersen, Egil Svingen, erling Lorentzen, Hjalmar Jøssaas 2.rekke f.v. Torbjørn Pettersen, Alf Holberg, Petter Branslett, Thorleif Pettersen, Johan Viken, Henry Iversen, Wilhelm Gundersen, Odd Berg, Håkon Byberg, Ola Engseth, Kåre Arntzen. 3.rekke f.v. Olaf Løvseth, Egon Sandstrøm, Sigurd Dahl, Petter Slettaune, Sigurd Sorthe, Sverre Bykvest, Gunnar Grønberg, Halvard Aalbu, Per Moan, Hege Kallset. 4 og 5, rekke f.v. Sivert Nesbakk, Per Chr Haugen, Rolf Schetne, Erling Olafsen, Thor Thoresen, Gunnar Horstdli, Ludvig Aasbach, Aksel Østeraas, Alfred Klefstad, Morten Moan, Gunnar Snustad, Jacob Hulaas, Olaf Holmen, Reidar Moan, Hermann Sveian, Samuel Widerøe, Sigurd Lindbo, Kjell Haugen. Koret ble stiftet 09.01-1942 Dirigenter: Knut Kalseth Jørgen Stensaas Steinar Nilsen Tor Haldberg
P450-019-M01-B000.jpgPortrettNull1879-1952Johan Nygaardsvold.
P450-019-M01-B001.jpgOversikt fra LandBuhølen1850 1952Nygårdspennet Buhølen Homla elv.Det var veien folket på Nygårdvollen benyttet som adkomst.Veien kom opp til gården Buås Indre, deretter opp til veien som gikk fra Selbustrand til Hommelvik.
P450-019-M01-B002.jpgOversikt fra LandNygurdsvollenNullBilde er fra Husmannsplassen Nygårdsvollen,1952.
P450-019-M01-B003.jpgPortrettNull1800 til 1899Anders Nygaadsvold Kommunestyre medlem for Venstre.
P450-019-M01-B004.jpgPortrettNull1800 til 1899Andrea Nygaardsvold mor til Johan Nygaardsvold
P450-019-M01-B005.jpgBygningerBakken1800 til 1899Skolestua gården Nyhus eier var Even Folstad Bakken skolekrets som gikk fra Foldsjøen til Fosslibekken.
P450-019-M01-B006.jpgPortrettNullNullEven Folstad?
P450-019-M01-B007.jpgBygningerNygårdsgate, Stykket1950 til 1959Oversiktsbilde. Nygårdsvoldgt(Stykket) Skolesletten
P450-019-M01-B008.jpgBrudebilderNullNullBrylup albine og Joan Nygårdsvoll
P450-019-M01-B009.jpgArbeidslivHommelvik1910 til 1919Arbeidere på Hommelvik Bruk. Brukestomta Johan Nygårdsvoll på bildet hest tralle material, brukesgården, sag
P450-019-M01-B010.jpgOversikt fra LandHommelvik1920 til 1929Oversiktsbilde av utskipskaia for trelast i Hommelvik. Her har det vært flere firma som har holdt til, eks. Hissofors AB og Tegefors Verk.
P450-019-M01-B017.jpgBygningerHommelvik sentrum1800 til 1899Bilde av Hommelvik Aktie Handelsforening. Avis/bladkiosk på trerrveggen.
P450-019-M01-B020.jpgOversikt fra LandHommelvik1800 til 1899Oversiktsbilde over Hommelvik sentrum med utsikt mot fjorden. utskipskaiene for trelast.
P450-019-M03-B000.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Berlin Brukeskaia, Millerkaia
P450-019-M03-B001.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Parti fra Hommmelvik Berlin Bilde tatt fra Karslyst, Hommelvik bruk i forgrunnen
P450-019-M03-B002.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Hommelvik Berlin på fjorden. Tatt fra Klokkatihaugen
P450-019-M03-B003.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Nygården
P450-019-M03-B004.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Vinterbilde nedover stykke fra Nygaardsvolds museet med Berlin på fjorden. Bildet tatt fra bakkan
P450-019-M03-B005.jpgVelgNull1910 til 1919 Fra Hommelvik" Brukeskaia, Millerkaia Berlin
P450-019-M03-B006.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919J Nygaardsvolds gate Hommelvik skole(rød) Hommelvik Kirke, Berlin
P450-019-M03-B007.jpgOversikt fra LandNull1910 til 1919Montasje av 4 bilder Hommelvik fra solbakken til Rota
P450-019-M03-B008.jpgBerlinBerlin1910 til 1919Mannskapet på Berlin
P450-019-M03-B009.jpgGruppeIdrettens hus1910 til 1919Norske styrkensom skulle passe på styrkene på Berlin. Forran idrettens hus
P450-019-M03-B010.jpgVelgNull1910 til 1919P450-019-M03-B000aktstyrke berlin
P450-019-M03-B011.jpgGruppeNull1910 til 1919Norske vaktstyrken for Berlin. Tatt på trappen til Corner kaffe
P450-019-M03-B012.jpgGruppeNull1910 til 1919Fiskebutikken Soldater fra Berlin lører behandling av fisk.
P450-019-M03-B013.jpgGruppeNull1910 til 1919Soldater mannskap på Berlin
P450-019-M03-B014.jpgGruppeGrustaket1910 til 1919Soldater mannskap på Berlin fotografert i Grustaket
P450-019-M03-B015.jpgVelgNull1910 til 1919Soldater mannskap på Berlin
P450-019-M03-B016.jpgGruppeHalstad1910 til 1919Manskap på berlin på aketur skitur ovenfor Halstad.
P450-019-M03-B017.jpgGruppeHalstad gård1910 til 1919Berlin på fjorden
P450-019-M03-B018.jpgBerlinBerlin1910 til 1919Om bord på Berlin
P450-019-M03-B019.jpgGruppeBerlin1910 til 1919Mannskap fra Berlin
P450-019-M03-B020.jpgGruppeNull1910 til 1919Manskap fra Berlin Håndhilser på en hund
P450-019-M05-B000.jpgArbeidslivLinjearbeidere1950 til 1959Linjearbeidere ved Malvik Kommunale Elverk ca 1955. Her ser vi noen av karene som jobbet på "linja" som montører. Fra venstre Torbjørn Granås, Per Kringhaug, Jan Haldberg, Sverre Kindseth, Richard Nilssen Elektrisiteten hadde vært i bruk i kommunen i over 20 år før den kommunale elektrisitetsforsyning kom i gang med Elverket i 1921. Det første private anlegget i Hommelvik var et likestrømsanlegg (eid av Jenssen på Halstad gård) som ble satt i drift i 1899. Det kommunale Elverket hadde store utfordringer med utbygging av høyspent- og lavspentnett i hele kommunen og det gikk mange år før alle i kommunen hadde tilgang på strøm. Først i 1953 kom f.eks. Venna med og ikke før i 1962 var alle innbyggerne knytta til nettet.
P450-019-M05-B001.jpgFritidNullNullBading og soling på saliberget.
P450-019-M05-B002.jpgFritidStasjonsfjæra1950 til 1959Badeliv i Stasjonsfjæra ca 1955 Stasjonsfjæra har i alle år vært populær som badeplass og samlingsplass i etterkrigstiden, muligens også før. Her på bildet ser vi noen av dem som benyttet muligheten på en fin sommerdag. Enkelte familier hadde sine faste plasser. Her ser vi gjengen samlet på "schjetneplassen". F.v: nn, Randi Stokke(bak t.v), Asbjørn Brandslet, Alfild Schjetne, Reidun Sneisen, Gunn Schjetne m/rød sløyfe, Edel Hoås m/hvit sløyfe, Solveig Schjetne, Torgeir Sneisen, Kristian Sneisen.
P450-019-M05-B003.jpgFritidNullNullSoling i Fjera.
P450-019-M05-B004.jpgFritidNullNullBading med Brukeskaia i bakgrunden.
P450-019-M05-B005.jpgBygningerNullNullBrundammen opi Brenna.
P450-019-M05-B006.jpgBygningerGammelløfta1950 til 1959Gammelløfta ca 1956/57 Bildet er tatt nederst i Gammelløfta og viser til venstre eiendommen "Kveberg" gnr. 49/25. Huset ble bygd i 1889 i lafta plank i to etasjer. Tomta ble utskilt fra Moen gård. A/S Hommelvik Trælastkompagni kjøpte i 1937. Her bodde bl.a. helsesøster i Strinda og lokalpolitiker Ella Persson (1915 - 1994). Til høyre: Lunden gnr. 52/2, Snustadgården. Legg merke til bensinpumpa i innkjørselen. Til høyre inne i gården sto det en pumpe nr 2. Rekvisita fra dette befinner seg i HHVs museum i Jakobsli. Over garasjene var det også leilighet (orangefarget). I Lunden var det næringsvirksomhet gjennom flere tiår, (base for tømmer- og drosjebiler). Litt lenger bak (hvitt hus): eiendommen Molund g.nr 49/21. Huset brant ca 1965 og tomta har senere stått ubebygd. Bak dette: Gammelløfta 6 bygd i 1955/56, og helt bakerst ser vi taket på eiendommen Fjeldstuen g.nr 49/30 bygd år 1900.
P450-019-M05-B007.jpgLanskapNullNullGamle E6 på Midtsand.
P450-019-M05-B008.jpgBygningerNullNullRødstua på Karlslyst der drengen bodde.
P450-019-M05-B009.jpgFritidNullNullPå tur til lunden på Karlslyst.
P450-019-M05-B011.jpgLandskapSolbakken1950 til 1959Solbakken på Riksvei 50 En ung gutt på sykkeltur på Riksvei 50 oppover Solbakken. Hva er det en ung gutt tenker på i 1950-årene? Kanskje går tankene om hvordan det så ut her for flere år tilbake. Kanskje er industriområdet en del av en gård som lå der i 1880-årene. Det var noen foretaksomme svensker som tok dette område i bruk. Først ble det et smelteverk for edle metaller som gull, sølv, nikkel og kopper. Firmaet ble registrert i 1891 og fikk navnet Os-Hommelvikens Kopparverk. Etter to og et halvt års drift var konklusjonen at verket ikke var lønnsomt. Området med bygninger ble liggende noen år før det ble startet trelastforretning der i 1919. Dette gikk heller ikke så bra, i 1923 ble eiendommen delt i 3. NSB kjøpte en part og i 1925 startet de med impregneringsverk der. Produksjonen omfattet impregnering av jernbanesviller og teleforstolper. Driften ble avsluttet i 1975. Etter dette har området blitt småbåthavn og en flott tursti. "Malvikstien" går igjennom området. Det bør også nevnes at det i 2020 ble iverksatt omfattende miljøtiltak i Hommelvikbukta etter kreosotforurensningen fra impregneringsverket.
P450-019-M05-B013.jpgArbeidslivSmeplassen1950 til 1959Petter Smedplass 1885 -1973 Her speider Petter mot sin laksenot ved Nygården, omtrent der hvor veien til Nedre Solbakken går i dag. Petter hadde mange historier å fortelle, likte å skrøne full ungene. Han hadde en laksenot stående der innseilingen til båthavna ligger i dag. Han var meget påpasselig med at ingen fisket med stang i nærheten av nota. Loven sa at nota skulle stenges i helgene, men Petter "glemte" ofte det. Han fikk mange muntlige påminnelser fra fiskeoppsynet, men ristet bare på hodet og stengte nota. Han var et daglig syn på veien med trillebåren mellom hjemmet i Smedplassen og båtplassen. Fikk han fisk, så gikk han rundt i nabolaget og solgte. Petter hadde også en stamp og en gryte som han impregnerte garnene sine i og hengte dem på stangen bak for tørk. Dette området viser Petter sitt domene, her fikk ingen ta seg til rette. Bak til venstre ser vi NSB sitt impregneringsverk på Nygården.
P450-019-M05-B014.jpgBygningerNullNullSamvirkelaget i solnedgang.
P450-019-M05-B015.jpgBygningerNullNullHalstad gård.
P450-019-M05-B016.jpgBygningerNullNullNøst isolnedgang
P450-019-M05-B018.jpgFritidNullNullBading i fjera.
P450-019-M05-B019.jpgDjupvasskaiaNullNullStatjonsfjera mot djupvasskaia.
P450-019-M05-B023.jpgVennafjellet.Null1950 til 1959 Varmhølet" ca 1955 En skikkelig fin skisøndag ved Gammelvolltjønna på Vennafjellet. Stedet gikk under navnet "varmhølet" og var et meget populært turmål for hommelvikinger. Fra venstre ser vi: Fredrik Moan, Irene Haugen, Dagmar Lyng, Edel Haugen, Synnøve Moan, Lisbeth og Bernhard Sveian. Foran: Sissel Moan, NN, NN, Olaug Moen, Svend Halstadtrø, Hjørdis og Sverre Halstadtrø, Berit Sveian, Liv Haugen. Personen helt til høyre er ukjent.
P450-019-M05-B033.jpgSkoleHommelvik Skole1960 til 1969Skoleklasse 5.klasse (født 1948) samlet på skoletrappa Hommelvik skole 1.rekke: Jorunn Sjøtrø,, Kolbjørg Fossen,Hjørdis Pedersen, Bjørg Østerås, Inger Garberg, Signe Halstadtrø, Solrunn Skipnes, Liv Iversen, Karin Forslund, Aud Klingen. 2. rekke Anne Marie Ingstad, Toril Sneisen, Liv Nielsen, Randi Granås, Berit Andersen, Mary Nutudal, Eli Lundberg, Aina Øvre, Karin Bjørkli. 3.rekke Lisbeth Haug, Brit Hofstad, Eli Haugan, Liv Bye, Dagrunn Stav, Lillian Såsen, Toril Roten, Margareth Stav, Torill Ohren og Eva Skjølberg.
P450-019-M05-B036.jpgSkoleKlasserommet1960 til 1969Bildet er tatt på Hommelvik skole i andre etasje mot realfagbygget. Barna er født i 1948 Lærer Leif Halse Rekke fra høyre 1. pult osv. Rekke 1: Karin Bjørkli, Liv Reidun Bye, Brit Hofstad. Rekke 2: Lisbeth Haug, Liv Nielsen, Aina Øwre, Bjørg Østeraas, Dagrun Stav. Rekke 3: Anne Mari Ingstad, Toril Ohren, Inger Garberg, Berit Iversen Rekke 4: Randi Granaas, Eli Lundberg, Solrun Skipnes. Rekke 5: Liv Iversen, Margaret Stav, Jorun Sjøtrø
P450-019-M05-B039.jpgSkoleHommelvik skole1950 til 1959Hommelvik Skole i 1958/59 Her ser vi en typisk oppstilling foran trappa inn til klasserommene Barna født i 1949. Oppstilling på rekker. Lærer Dagrun Gjervan. Fra v: Torild Pettersen, Janne Svedahl, Siri Jakobsen, Liv Sæter, Kirsten Sjøtrø, Karl Kristian Haugen, Inger Løveng, Håkon Hanche Evensen, NN, Toril Buaas, Torleif Hammer, Ann Elise Brandslet, Greta Flytli, Gerd Nordstrand, Gunnar Halstadtrø, Kristian Slind.
P450-019-M05-B043.jpgSkoleMogjerdetNullSkoleidrett på «Plassen» høsten 1956 Bildet er sannsynligvis tatt under et av de årlige skoleidrettsstevnene som ble avviklet på det gamle idrettsanlegget. Øvelsene ble gjennomført på «Grusbanen», som grenset til Millers veg og Fokets Hus. I bakgrunnen ser vi HILs klubbhus. Legg merke til Tarzan-buksene som var mote på den tiden. Fra venstre: lærer Steinar Nilsen (typisk funksjonær med skoleveska nede ved bordfoten), Jan Wikmark, Gunnar Larsen, lærer Thorleif Ellingbø, Knut Flytlie, Øivind Svingen, Willy Knudsen, Helge Rykkvin, Ole Lorenz Øwre, Øystein Sneisen, Øystein Gundersen, Steinar Stav (som sannsynligvis har kastet langt med liten ball) Jon Arne Sorte, Ivar Hvitsand, Asbjørn Slind og Leif Røsten.
P450-019-M05-B045.jpgSkoleIdrettsplassen1950 til 1959Idrettsmerkeprøver på idrettsplassen på midten av 50 tallet Bildet er tatt på baksiden av Folkets Hus. Dette er barn født i perioden 1944-46. 3. rekke f.v: Bjørg Svingen, Lisa Høiby, Edel Bjørkli, Vigdis Sjølie, Guri Granås, Kirsten Gundersen, Hedy Johanson, Kari Jøssås, Mary Sandmark, Mildrid Undhjem, Gisken Ohren, Solfrid Stokbak, Liv Haugen, Heidi Høiby, Vigdis Røsten. 2. rekke f.v: Ruth Erlandsen, Inger Anne Spets, Erna Jensen, Oddny Hansen, Ragnhild Halstadtrø. 1. rekke f.v: Jenny Kvam, Elin Larsen, Randi Spets, Ellinor Skipnes, Aud Hofstad, NN, NN, NN, May Kjevik, NN, Inger Anne Westrum
P450-019-M05-B047.jpgSkoleHommelvik Skole1950 til 1959Hommelvik barneskole i 1956. Første r.f.v.: Nils Slind, Tor Larsen, Kjell Brandslet, Olav Gilsåmo, Knut Flytlie, Sverre E. Fossen, Hans M. Pedersen, Jan O. Haagenstad og Nils Bakmark. 2. Rekke f.v.: Frode Røsten, Harald Kringhaug, Jon R. Høiby, Einar Moum, Tore Husdal, Arne Boysen og Ingar Sollihaug. 3.Rekke f.v.: Harald Krogen, Egil Hammer, Kjell Overland, Jan Myran, Øystein Hanssen, Torgeir Moan og Birger Granås
P450-019-M05-B048.jpgArbeidslivAnna Bostad1950 til 1959Fra v.: Anna Bostan, Per Ivar Pedersen og Hans Morten Pedersen.
P450-019-M05-B050.jpgBygningerNygaardsvolds gt1950 til 1959Fra John Nygaaardsvolds gate "Stykke" f.v.: Torgeir Sneisen og Tor Arne Løvås. Sykkel, Hus, Bygninger, Stakket, gutter
P450-019-M05-B051.jpgNullJ. Nygaardsvolds gate1950 til 1959F. v.: NN, Audun Erlandsen, NN. Gående nedover Johan Nygaardsvolds gate retning bedehuset som vi ser i enden av gata.
P450-019-M05-B054.jpgBygningerNesbak1950 til 1959SMÅBRUKET NÆSBAK. Dette bildet viser småbruket Næsbak i 1950-årene. Ifølge bind 3 i Halses bygdebok så bodde det folk her allerede i begynnelsen på 1800-tallet. Småbruket ble selvstendig eiendom i 1917 da det ble fradelt hovedbruket Nesset. Av eierne nevnes Esten Sivertsen Nesbak (f. 1883) som bodde her på gården sammen med kona Kjerstine til 1964. Esten Nesbak var laste- og lossearbeider samtidig som han drev bruket.
P450-019-M05-B058.jpgGruppeSneishaugan1950 til 1959Sneishaugan i Mostadmarka på 50 tallet. Bildet er tatt oppe på haugen der Vennavegen starter. Vi ser Kjønnåsen i bakgrunnen. Huset til Einar og Helga Volden ser vi til høyre. Bildet er tatt før det nye Samfunnshuset ble bygd. På bildet ser vi f. v: Torild Berg, Torstein Berg, Rune Berg, Sixten Berg, Kristen T. Sneisen, NN, Sigvart Molund.
P450-019-M05-B065.jpg17. MaiHommelvik skoleNull17. mai tog i Hommelvik. Elever fra Skolekjøkkenet Lærer (skolekjøkkenet) Karen Agnethe Jensen Bakre rekke: Berit Sveian, May Kjevik, NN, Midre rejkkke med plakat:Randi Spets, Halstadtrø, Bjørg svingen, Inga Fossen, Liv Haugen Høyre rekke Rndi Fevåg m Kjevle (bak Jensen)
P450-019-M05-B072.jpgDamekoretFolkets hus1950 til 1959Hommelvik Jentekor med dirigent Per Kalseth utenfor Folkets Hus. I Bakre rekke drar vi kjensel på fra venstre Loise Martha Moan, Anne Østeraas og Inga Fossen
P450-019-M05-B079.jpgPortrettFjæra1950 til 1959Edvind "Dutte" Strøm
P450-019-M05-B086.jpgFlyhavnaFlyhavna1950 til 1959Flyhavna i Hommelvik ca 1955 Hommelvik sjøflyhavn eller Trondheim flyhavn ble etablert i 1946 og var i drift fram til slutten av 50-åra. I de første åra fra 1947 - fram til 1952 - var det i hovedsak DNL (Det norske luftfartsselskap) som drev flyrute på Hommelvik. Flygningene med disse flyene ble kalt "Den flyvende hurtigrute". Ruten ble fløyet kun i sommerhalvåret og gikk fra Fornebu - Hommelvik - Bodø - Harstad- Tromsø. I oktober 1948 havarerte ett av de tre Sandringhamflyene "Bukken Bruse" på hommelvikbukta og 19 mennesker omkom (26 overlevde). Årsaken til ulykka var dårlig vær. Det hadde også vært en ulykke tidligere (1947) med "Kvitbjørn", ved Lødingen (samme flytype) hvor 35 mennesker omkom. I 1951 opphørte ruten og man gikk etter hvert over til landfly. På bildet ser vi hommelvikingen Sverre Haugen (1898 - 1969). Han var Norsk Brændselsoljes (BPs) servicemann på sjøflyhavna.
P450-019-M05-B092.jpgArbeidslivBomman Hommelvik bruk1950 til 1959Karan på "Bomman" Fra v: Jon Garberg, Karl Rohde, Odd Sundt, Aksel Løvseth, Oskar Stokbak og Arvid Halseth. På bildet ser vi alle utstyrt med en tømmerstake som besto av en lang stang med jernspiss og en klo i enden. Spissen for å skyve tømmer og kloen for å dra med seg. Vi ser også båten som ble brukt innenfor lensene når staken ble for kort. Legg merke til at båten ikke har åregafler, stakingen var fremkomstmidlet. Midt i bildet i bakgrunnen ser vi noen spesielle stolper som markerte marbakken. (dem ser vi deler av den dag i dag utenfor Sjøsiden.) Bomman var kort fortalt et enkelt manuelt sorteringsanlegg. Det besto av en oval flytende en-meters bred vandring rundt inntaket til "Kjeratten". Stengslene i sorteringsanlegget ble kalt for "bomman". Ved siden av "Kjerraten" var det en nedsenket motor med en propell. Denne ble startet for å piske opp vannet på kalde vinter-dager for å hindre isdannelse. På kveldene og helgene utenfor arbeidstid var det mange unger som lå på disse vandringene og fisket "dassmort". På kroken ble det brukt blåskjell, som vokste under vandringene. Morten ble benyttet til agn når torsken skulle fiskes på "Millerkaia". Ofte ble det konkurrert i å springe fra den ene vandringen til den andre. Vanskelighetsgrad var omvendt proporsjonal med diameter på tømmeret. (det endte ofte med knall og fall, "gjennomblaut".)
P450-019-M05-B093.jpgNullNullNullNull
P45-M01-Eli Stensaas-B000.JPGOversikt fra LandDjupvasskaiaNullDjupvasskaia Prospektkort jernbanevogner båter kai M/V "Maer Wind" loding pulp for China M/V 2Nyvonia2 discharging cement
P45-M01-Eli Stensaas-B001.JPGDjupvasskaiaskogn1970 til 1979Avispapirruller Truck Skogn 17. juni 1974
P45-M01-Eli Stensaas-B002.JPGEtterkrigsdageneIdrettsplassenNullIdrettsplassen Johan Nygaardsvold Gamle Brannstasjon Musikkorpset
P45-M01-Eli Stensaas-B003.JPGOversikt fra LandNullNullProspektkort 766 Fra Hommelvik
P45-M01-Eli Stensaas-B004.JPGGruppeNullNullFamiliebilde Petter Gjeving med familie
P45-M01-Eli Stensaas-B005.JPGBygningerHommelvik Stasjon1910 til 1919Hommelvik stasjon oppstilling på parongen ansatte i uniform. Hommelvik Stasjon 1912
P45-M01-Eli Stensaas-B006.JPGBygningerFrydenlund1800 til 1899Frydenlund bygd i 1886 Folk på Granåsjørnet. Bildet er sannsynligvis fra ca 1895 Oline Traaseth Eggen døde 1899 Johan Torstensen Eggen døde 1917 Dette ekteparet til Høyre eide Frydenlund Frydenlund var skyss-stasjon
P45-M01-Eli Stensaas-B007.JPGGruppeHommelvik Stasjon1950 til 1959Betjeningen på Hommelvik Stasjon Gruppebildet foran stasjonsbygningen Rekke 1 sittende f.v.: Reidar Bye, Harald Krogen, Sverre Schjetne og Johan Hansen. Rekke 2 f.v. Johan Dybvad, Torvald Skauge, Gunnar Pettersen, NN, Gunnar Eggen, Jørgen Stensaas Rekke3 f.v.: NN, Ole Breen, NN, NN, Bak, Birger Sivertsen
P45-M01-Eli Stensaas-B008.JPGOversikt fra LandKassern1960 til 1969Kassern Hommelvik Bruk Brukesgården Brunhuset Kassern Bygd i 1902 Arbeiderbolig for brukets arbeidere. Brannt ned i 19xx
P45-M01-Eli Stensaas-B009.JPGGruppeHommelvikNullMenesker på trappa tre damer og en herre på balkongen. Ikke navngitt enda
P45-M01-Eli Stensaas-B010.JPGOversikt fra LandNullNullNygården Berlin
P45-M01-Eli Stensaas-B011.JPGOversikt fra LandKarslystNullKopi av Maleri over Karslyst med en del av Hommelvika
P45-M01-Eli Stensaas-B012.JPGOversikt fra LandDjupvasskaiaNullOversiktsbilde Djupvasskaia Fra stavssjøfjellet grønberg elvebakken everk bygget Trønderverftet
P45-M01-Eli Stensaas-B013.JPGGruppeFamiliebildeNullGruppebilde familiebilde
P45-M01-Eli Stensaas-B014.JPGBygningerNullNullBygning menesker oppstilling
P45-M02-Skolebilder-B000.jpgGruppeHandelsforeningen1930 til 1939Gruppebilder 2 rekker (8 sittende og 9 bakre rekke) Betjeningen og Bestyrer ved Hommelvik Alotie Hndelsforening i 1930 åra. 1. Rekke f.v. Borghild Haugen Rikstad, Dagmar Haugen Erlandsen, Ingrid Øwre Hofstad, Margit Olsen, Agnes Løvås Sveian, Margit Vehn Lysholm, Ingrid Lysholm Vehn, Alma Mæhre Brandslet. 2. Rekke Gudrun Jøssås Sneisen, ukjent, Bernt Løvås, Bestyrer Ole Saltnessand, Bjarne Haldberg, Johan Jacobsen, ukjent, Julie Berg, Ukjent
P45-M02-Skolebilder-B018.jpgPortrettPortrettNullPortrett av 3 gutter Leif Halse, Knut Kallseth?
P45-M02-Skolebilder-B020.jpgGruppeHommelvik sentrumNullGuttegjeng foran Arbeidsformidlingen Herredshuset. (Rådhus 2). ca 1959 Gjenskinn av Hommelvik stasjonsbygning i vinduet. 1.Rekke f.v. Edvin Ditriksen, Per Hammer 2.Rekke f.v. Egil Hammer, Harald Kringen, Oddvar Hammer, Steinar Johansen, Steinar Berg.
P45-M02-Skolebilder-B021.jpgPortrettHommelvik1950 til 1959Tildeling av kongens fortjenestemedalje i gull 1964 Tildelt Lærer Leif Halse (bildet) Ligger også 5 negativer i bildemappen fra sermonien. (Ikke digitalisert)
P45-M02-Skolebilder-B023.jpgGruppeHommelvik skoleNullElevene viser frem resultatet av sløyd-undervisningen ved Hommelvik Skole. Alle med sine trillebårer F.V. Odd Myhre, Rolf Evenshaug, Henry Sneisen, Peder Pedersen, Erling Olafsen, Ivar Landsem, Henry Dybvad, Gunnar Tømmervik, Harald Moksnes, Morten Moan, Tor H..Hansen, Sven Granås
P45-M02-Skolebilder-B029.jpgGruppeNullNullSkoletur? Busstur sittende og stående utenfor bussen Ungdom gutter og jenter). Høye fjell i bakgrunnen (sportpreget) Rekkefølgen ikke klarlagt Morten Trøbak, Per Helge Rosvold, Johan Jensen, Asbjørn Andersen, Per Nygård, Eldar Kjevik, Ragnar Rossback. Olav Brandslet, Helge Brandslet, Lorentz Svingen, Magnar Bakmark, Torbjørn Fosmo, Dagrun Gjervan. Kolbjørn Moum, Helge Hågenstad, Helge Voldmo, Einar Voldmo, Steinar Sneisen, Arne Halseth, ? Langvik
P45-M02-Skolebilder-B033.jpgGruppeHommelvik kirke1930 til 1939Lærerne ved Hommelvik Skole 1936. Tatt på kirkegården med Hommelvik skole i bakgrunnen. Fra venstre. Aslaug Fisknes, Knut Kalseth, Leif Halse, Sigrid Grande, Ryan, Dagrun Gjervan, "J Hulesnev", ?
P45-M02-Skolebilder-B034.jpgOversikt fra LandNullNullHommelvik Vest Montasje 2 like bilder montert på papp. "1040 Hommelvik fra vest, Trondhjem" Sentrum Hommelvik. Merket: "VIKING VIEW COMPANY, Photographers and Publishers." "EDGERTON, WISCONSIN" Dette er egentlig et 3D bilde, som man benyttet en spesiell innretning for å se effekten. (Kikker)
P45-M02-Skolebilder-B035.jpgGruppeNullNullGruppebilder av 17 damer. Oppsett 5 damer i front. Stående f.v. ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, Signe Hanssen, ? Sittende f.v. ?, ?, ?, ?, ?.
P45-M02-Skolebilder-B036.jpgBygningerHommelvik SentrumNullFotograf Aasbak sine lokaler i Selbuvegen. Bunnprisen der hvor kaffe Corner var i sine gamle dager. Vivo var også i disse lokalene Vakten til høyre i forgrunnen er Geir Larsen. Trolig tatt under ST-Olavs løpet.
P45-M02-Skolebilder-B037.jpgBygningerReidar j. GtNullMogjerdet bestilt av lokal-avisa "Homla". Reidar Jensens gate. Bildet ble solg i avisekspedisjonen. Folketog, korps, faner, Norske flagg, Laftet i trekonstruksjon i husene. Hus Nr 1 fra h. Eier Hågen Løvås (Ordfører) Hus Nr 2, Oppsett av Einar Flønes bolig for jernbanefolk. Deretter 2 tomter rid av Hansen. Der lå Moparken brukt ved festlige anledninger. Hus Nr 3, Arntzengården Hus nr 4 Wehn I bakgrunnen Arbeiderforeningen (Turnlokale). Huset som skimtes på venstre side er Lundberg.
P45-M02-Skolebilder-B038.jpgGruppeNull1950 til 1959Bildet tatt utenfor Kafe Corner 1954. Hommelvik stasjon til høyre ned mot kaia og fjæra. Glade gutter fra Hommelvik Fra v. Martin Jøssås, Henry Løvseth, Eilif Spets, Alf Hallseth og elghunden Varg
P45-M02-Skolebilder-B039.jpgPortrettNull1920 til 1929Oskar Nøstvold 1920
P45-M02-Skolebilder-B040.jpgOversikt fra LandHommelvikNullHommelvik, Hommelvik bruk Tegelverket Kassern Homla Nygården Millerkaia Bomberget Solbakken.
P45-M02-Skolebilder-B041.jpgGruppeNullNullOppstilling gruppebilde Norske flagg, Parafinlampe Jostein Sneisen Johan Rolstad Anders Jøssås Marit Thorshaug Johanna Wehn
P45-M02-Skolebilder-B044.jpgSport skiNessvegen1950 til 1959Skoleskirenn krysset nederst i krysset johan Nygaardsvold gate Løypa gikk i Nessvegen. Startområdet Hommelvik kirke, Hommelvik skole, Bedehuset, vinter, ski, langrenn
P45-M02-Skolebilder-B045.jpgSport skiNessvegen1950 til 1959Jostein Sneisen Johan Rolstad Anders Jøssås Marit Thorshaug Johanna Wehn
P45-M02-Skolebilder-B046.jpgBygningerHommelvik skoleHommelvik skole fra kirkegården
P45-M02-Skolebilder-B047.jpgSkoleNessvegen1950 til 1959Gruppebilde skoleavslutning 1955 1. Rekke f.v: Erna Jensen, Randi Fevåg, Solfrid Stokbak, Edel Myran, Inga Fossen, Leif Halse(lærer), May Kjevik, Berit Sveian Eidem, Liv Haugen, Randi Spets, Bjørg Svingen. 2. Rekke f.v: Solfrid Halstadtrø, Jan Oddvar Hågenstad, Arne Boysen, Else Carlson Vigdis Røsten, Sissel Moum, Bjørg Sneisen, Lisa Høiby, Ruth Erlandsen, Aud Hofstad, Ingar Sollihaug, Birger Granås, Hans Morten Pedersen. 3. Rekkke f.v: Tor Larsen, Frode Røsten, Olav Gilsåmo, John Richard Høiby, Sverre Esten Fossen, Øystein Hansen, Egil Hammer, Nils Peder Slind, Knut Flytli, Kjell Brandslett, Harald Kringen. 4. Rekke f.v: Einar Moum, Nils Bakmark, Jan Erik Myran Sveberg?, Kjell Overland, Torgeir Moan, Harald Krogen
P45-M02-Skolebilder-B049.jpgSkoleHommelvik skoleSkolekull på trappa Hommelvik skole jubileumstreff Disse er født i 1946
P45-M02-Skolebilder-B055.jpgSkoleHommelvik SkoleTrolig siste skoledag på gamle Hommelvik skole. Bildet viser elever og ansatte.
P45-M02-Skolebilder-B056.jpgSkoleHommelvik skole1940 til 1949Skoleklasse Gutter født 1945. Lærer Kalset trolig fotograf 4. rekke forfra: nn, Bjarne Hammer
P45-M02-Skolebilder-B057.jpgSkoleHommelvik Skole1940 til 1949Skoleklasse Gutter født 1945. Lærer Kalset trolig fotograf 4. rekke forfra: nn, Bjarne Hammer
P45-M02-Skolebilder-B058.jpgSkoleNessvegen1940 til 1949Klasse kull født 1945 treff på Rampa. Usikkert når
P45-M03-1960-B000.JPGKonfirmanterHommelvik Skole1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1960 3.juli 1960 Mary
P45-M03-1960-B001.JPGKonfirmanterHommelvik Skole1950 til 1959Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1960 3.juli 1960 Mary Sandmark, Bjarne Hammer
P45-M03-1961-B000.JPGKonfirmanterHommelvik Skole1950 til 1959Konfirmanter i Hommelvik Kirke 25. juni 1961 1.Rekke f.v: Tove Stav, Tone Muruvik, MajLiz Haugan, Ellinor Sivertsen, Olaug Moen, Ellinor Skipnes, Sogneprest Stuve, Toril Lorentzen, Heidi Høiby, Liv Svedahl, Kirsten Menne Johnsen, Åse Radmann, Vivianne Plugge 2.Rekke f.v: Rigmor Sveian, Sissel Holmen, Eli Brandslet, Solveig Vennberg, Inger Sæther, Elin Larsen, Lisbet Sveian, Betsy Berg, Tove Sjøli, Jenny Kvam, Guri Granaas, Randi Karin Stokke, Inger Anne Westrum, Bjørg Mette Smeplass, Mildrid Brevik. 3. Rekke f.v: Jon Ketil Trøbak, Øivind Svingen, Jon Hagen, Per Stokbak, Svend Inge Svendsen, Johan Nygaardsvold, Kåre Sjønøst, Einar Bostad, Leif Harald Kindset, Oddvar Moen, Arne Erik Lorvik, Ole Lorentz Øwre, Helge Rykkvin 4.Rekke f.v: Arne Sandmark, Arne Otto Hunnestad, Per Ivar Haug, Leif Røsten, Arve Holmen, Roar Overland, Johan Nilssen, Ole Kristian Røstad, Eldar Buaas, Øystein Sneisen, Halvor Teigen. 5.Rekke f.v: Harald Sveian, Per Vollan, Terje Haugan, Gunnar Iversen, Arne Johansen, Asbjørn Slind, Jon Arne Sorthe, Svend Inge Evenshaug, Helge Husdahl.
P45-M03-1980-B000.JPGKonfirmanterHommelvik Skole1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1980 Rad 1: 1 Sigrid Fremstad, 2 Wenche Helen Heia, 3 Anne Karin Kristiansen, 4 Wenche Barstad, 5 Anita Sørgård, Prest Hanne Hoff, 6 Toril Lien, 7 Ingunn Bigseth, 8 Anne Marie Miland, 9 Elisabeth Lyshaug, 10 Tove Sollihaug. Rad 2: 11 Hildegunn Voldmo, 12 Gry Rognes, 13 Randi Viken, 14 Bente Sneisen, 15 Trine Langolf, 16 Kirsti Sveian, 17 Sissel Lundli, 18 Kari Pettersen, 19 Tove Klokkerhaug, 20 Marianne Bakken, 21 Siri Landsem, 22 Heidi Moen. Rad 3: 23 Åse Sølvi Navelsaker Slind, 24 Eva Andersen, 25 Marit Grendal, 26 Hilde Byberg, 27 Heidi Forslund, 28 Marit Lundberg, 29 Lisa Berg, 30 Lise Nygård, 31 Rita Synnøve Jørgensen, 32 Marit Bakke. Rad 4: 33 Edvard Fossen, 34 Bodil Gullseth, 35 Torgeir Nufsfjord, 36 Nils Johan Lundberg, 37 Stig Ole Teigen, 38 Tor Olav Svingen, 39 Hågen Emil T. Carlsson, 40 Roar Erik Kvam, 41 Øystein Lillesand. Rad 5: 42 Rune Solli, 43 Knut Ivar Wuttudal, 44 Geir Forbord, 45 Karl Ingar Fossbakken, 46 Roger Bjørkli, 47 Frank Bjørkli, 48 Jan Egil Høiby, 49 Jan Tore Bakmark. Rad 6: 50 Geir Rossbach, 51 Stein Tore Nybrodahl, 52 Erlend Moen, 53 Bjørn Tore Elvedal, 54 Nils Petter Sjøholt, 55 Geir Fillingsnes, 56 Bjarne Anders Lein, 57 Finn Oddgeir Fosmo, 58 Kjell Erik Myran, 59 Jan Harald Pettersen.
P45-M03-1980-B001.JPGKonfirmanterHommelvik Skole1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1980 Rad 1: 1 Sigrid Fremstad, 2 Wenche Helen Heia, 3 Anne Karin Kristiansen, 4 Wenche Barstad, 5 Anita Sørgård, Prest Hanne Hoff, 6 Toril Lien, 7 Ingunn Bigseth, 8 Anne Marie Miland, 9 Elisabeth Lyshaug, 10 Tove Sollihaug. Rad 2: 11 Hildegunn Voldmo, 12 Gry Rognes, 13 Randi Viken, 14 Bente Sneisen, 15 Trine Langolf, 16 Kirsti Sveian, 17 Sissel Lundli, 18 Kari Pettersen, 19 Tove Klokkerhaug, 20 Marianne Bakken, 21 Siri Landsem, 22 Heidi Moen. Rad 3: 23 Åse Sølvi Navelsaker Slind, 24 Eva Andersen, 25 Marit Grendal, 26 Hilde Byberg, 27 Heidi Forslund, 28 Marit Lundberg, 29 Lisa Berg, 30 Lise Nygård, 31 Rita Synnøve Jørgensen, 32 Marit Bakke. Rad 4: 33 Edvard Fossen, 34 Bodil Gullseth, 35 Torgeir Nufsfjord, 36 Nils Johan Lundberg, 37 Stig Ole Teigen, 38 Tor Olav Svingen, 39 Hågen Emil T. Carlsson, 40 Roar Erik Kvam, 41 Øystein Lillesand. Rad 5: 42 Rune Solli, 43 Knut Ivar Wuttudal, 44 Geir Forbord, 45 Karl Ingar Fossbakken, 46 Roger Bjørkli, 47 Frank Bjørkli, 48 Jan Egil Høiby, 49 Jan Tore Bakmark. Rad 6: 50 Geir Rossbach, 51 Stein Tore Nybrodahl, 52 Erlend Moen, 53 Bjørn Tore Elvedal, 54 Nils Petter Sjøholt, 55 Geir Fillingsnes, 56 Bjarne Anders Lein, 57 Finn Oddgeir Fosmo, 58 Kjell Erik Myran, 59 Jan Harald Pettersen.
P45-M03-1981-B000.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1981 1 Heidi Sneisen, 2 Rigmor Solvik, 3 Karin Strand, 4 Hanne Hoff, 5 Turid Eidem, 6 Sissel Brobak, 7 Sissel Halseth, 8 Magni Fossbakken, 9 Kirsti Fossen, 10 Rita Renå, 11 Nina Hervik, 12 Vivian Nørkov, 13 Lise Elvedal, 14 Tove Nevermo, 15 Anita Olsen, 16 Inger Kristin Høvik, 17 Jan Kåre Sonflå, 18 Frank Pedersen, 19 Ines Størseth, 20 Ann Mari Øvre, 21 Unni Rossbach, 22 Wenche Røseth, 23 Berit Aune, 24 Jorun Haugan, 25 Lars Kringhaug, 26 Jan Arne Johnsen, 27 Åge Forbord, 28 Terje Thoresen, 29 Roar Jonny Strøm, 30 Frode Bostad, 31 Richard Nilssen, 32 Jan Otto Berg, 33 Jonny Didriksen, 34 Tor Arne Iversen, 35 Geir Knutsen, 36 Karl Tore Steen, 37 Jan Reidar Moan, 38 Arnfinn Bakken, 39 Bjørn Roar Hammer, 40 Per Andre Spets, 41 Gunnar Barstad, 42 Jan Lorvik, 43 Geir Gjevik, 44 Erik Kvam, 45 Arnulf Røkke, 46 Kjetil Ruud.
P45-M03-1981-B001.jpgKonfirmanterHommelvik kirke1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1981 1 Heidi Sneisen, 2 Rigmor Solvik, 3 Karin Strand, 4 Hanne Hoff, 5 Turid Eidem, 6 Sissel Brobak, 7 Sissel Halseth, 8 Magni Fossbakken, 9 Kirsti Fossen, 10 Rita Renå, 11 Nina Hervik, 12 Vivian Nørkov, 13 Lise Elvedal, 14 Tove Nevermo, 15 Anita Olsen, 16 Inger Kristin Høvik, 17 Jan Kåre Sonflå, 18 Frank Pedersen, 19 Ines Størseth, 20 Ann Mari Øvre, 21 Unni Rossbach, 22 Wenche Røseth, 23 Berit Aune, 24 Jorun Haugan, 25 Lars Kringhaug, 26 Jan Arne Johnsen, 27 Åge Forbord, 28 Terje Thoresen, 29 Roar Jonny Strøm, 30 Frode Bostad, 31 Richard Nilssen, 32 Jan Otto Berg, 33 Jonny Didriksen, 34 Tor Arne Iversen, 35 Geir Knutsen, 36 Karl Tore Steen, 37 Jan Reidar Moan, 38 Arnfinn Bakken, 39 Bjørn Roar Hammer, 40 Per Andre Spets, 41 Gunnar Barstad, 42 Jan Lorvik, 43 Geir Gjevik, 44 Erik Kvam, 45 Arnulf Røkke, 46 Kjetil Ruud.
P45-M03-1982-B000.JPGKonfirmanterHommelvik Skole1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1982 Rad 1: 1 Sigrid Fremstad, 2 Wenche Helen Heia, 3 Anne Karin Kristiansen, 4 Wenche Barstad, 5 Anita Sørgård, Prest Hanne Hoff, 6 Toril Lien, 7 Ingunn Bigseth, 8 Anne Marie Miland, 9 Elisabeth Lyshaug, 10 Tove Sollihaug. Rad 2: 11 Hildegunn Voldmo, 12 Gry Rognes, 13 Randi Viken, 14 Bente Sneisen, 15 Trine Langolf, 16 Kirsti Sveian, 17 Sissel Lundli, 18 Kari Pettersen, 19 Tove Klokkerhaug, 20 Marianne Bakken, 21 Siri Landsem, 22 Heidi Moen. Rad 3: 23 Åse Sølvi Navelsaker Slind, 24 Eva Andersen, 25 Marit Grendal, 26 Hilde Byberg, 27 Heidi Forslund, 28 Marit Lundberg, 29 Lisa Berg, 30 Lise Nygård, 31 Rita Synnøve Jørgensen, 32 Marit Bakke. Rad 4: 33 Edvard Fossen, 34 Bodil Gullseth, 35 Torgeir Nufsfjord, 36 Nils Johan Lundberg, 37 Stig Ole Teigen, 38 Tor Olav Svingen, 39 Hågen Emil T. Carlsson, 40 Roar Erik Kvam, 41 Øystein Lillesand. Rad 5: 42 Rune Solli, 43 Knut Ivar Wuttudal, 44 Geir Forbord, 45 Karl Ingar Fossbakken, 46 Roger Bjørkli, 47 Frank Bjørkli, 48 Jan Egil Høiby, 49 Jan Tore Bakmark. Rad 6: 50 Geir Rossbach, 51 Stein Tore Nybrodahl, 52 Erlend Moen, 53 Bjørn Tore Elvedal, 54 Nils Petter Sjøholt, 55 Geir Fillingsnes, 56 Bjarne Anders Lein, 57 Finn Oddgeir Fosmo, 58 Kjell Erik Myran, 59 Jan Harald Pettersen.
P45-M03-1982-B001.JPGKonfirmanterHommelvik Skole1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1982 Rad 1: 1 Sigrid Fremstad, 2 Wenche Helen Heia, 3 Anne Karin Kristiansen, 4 Wenche Barstad, 5 Anita Sørgård, Prest Hanne Hoff, 6 Toril Lien, 7 Ingunn Bigseth, 8 Anne Marie Miland, 9 Elisabeth Lyshaug, 10 Tove Sollihaug. Rad 2: 11 Hildegunn Voldmo, 12 Gry Rognes, 13 Randi Viken, 14 Bente Sneisen, 15 Trine Langolf, 16 Kirsti Sveian, 17 Sissel Lundli, 18 Kari Pettersen, 19 Tove Klokkerhaug, 20 Marianne Bakken, 21 Siri Landsem, 22 Heidi Moen. Rad 3: 23 Åse Sølvi Navelsaker Slind, 24 Eva Andersen, 25 Marit Grendal, 26 Hilde Byberg, 27 Heidi Forslund, 28 Marit Lundberg, 29 Lisa Berg, 30 Lise Nygård, 31 Rita Synnøve Jørgensen, 32 Marit Bakke. Rad 4: 33 Edvard Fossen, 34 Bodil Gullseth, 35 Torgeir Nufsfjord, 36 Nils Johan Lundberg, 37 Stig Ole Teigen, 38 Tor Olav Svingen, 39 Hågen Emil T. Carlsson, 40 Roar Erik Kvam, 41 Øystein Lillesand. Rad 5: 42 Rune Solli, 43 Knut Ivar Wuttudal, 44 Geir Forbord, 45 Karl Ingar Fossbakken, 46 Roger Bjørkli, 47 Frank Bjørkli, 48 Jan Egil Høiby, 49 Jan Tore Bakmark. Rad 6: 50 Geir Rossbach, 51 Stein Tore Nybrodahl, 52 Erlend Moen, 53 Bjørn Tore Elvedal, 54 Nils Petter Sjøholt, 55 Geir Fillingsnes, 56 Bjarne Anders Lein, 57 Finn Oddgeir Fosmo, 58 Kjell Erik Myran, 59 Jan Harald Pettersen.
P45-M03-1982-B002.JPGKonfirmanterHommelvik Skole1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1982 Rad 1: 1 Sigrid Fremstad, 2 Wenche Helen Heia, 3 Anne Karin Kristiansen, 4 Wenche Barstad, 5 Anita Sørgård, Prest Hanne Hoff, 6 Toril Lien, 7 Ingunn Bigseth, 8 Anne Marie Miland, 9 Elisabeth Lyshaug, 10 Tove Sollihaug. Rad 2: 11 Hildegunn Voldmo, 12 Gry Rognes, 13 Randi Viken, 14 Bente Sneisen, 15 Trine Langolf, 16 Kirsti Sveian, 17 Sissel Lundli, 18 Kari Pettersen, 19 Tove Klokkerhaug, 20 Marianne Bakken, 21 Siri Landsem, 22 Heidi Moen. Rad 3: 23 Åse Sølvi Navelsaker Slind, 24 Eva Andersen, 25 Marit Grendal, 26 Hilde Byberg, 27 Heidi Forslund, 28 Marit Lundberg, 29 Lisa Berg, 30 Lise Nygård, 31 Rita Synnøve Jørgensen, 32 Marit Bakke. Rad 4: 33 Edvard Fossen, 34 Bodil Gullseth, 35 Torgeir Nufsfjord, 36 Nils Johan Lundberg, 37 Stig Ole Teigen, 38 Tor Olav Svingen, 39 Hågen Emil T. Carlsson, 40 Roar Erik Kvam, 41 Øystein Lillesand. Rad 5: 42 Rune Solli, 43 Knut Ivar Wuttudal, 44 Geir Forbord, 45 Karl Ingar Fossbakken, 46 Roger Bjørkli, 47 Frank Bjørkli, 48 Jan Egil Høiby, 49 Jan Tore Bakmark. Rad 6: 50 Geir Rossbach, 51 Stein Tore Nybrodahl, 52 Erlend Moen, 53 Bjørn Tore Elvedal, 54 Nils Petter Sjøholt, 55 Geir Fillingsnes, 56 Bjarne Anders Lein, 57 Finn Oddgeir Fosmo, 58 Kjell Erik Myran, 59 Jan Harald Pettersen.
P45-M03-1982-B003.JPGKonfirmanterHommelvik Skole1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1982 Rad 1: 1 Sigrid Fremstad, 2 Wenche Helen Heia, 3 Anne Karin Kristiansen, 4 Wenche Barstad, 5 Anita Sørgård, Prest Hanne Hoff, 6 Toril Lien, 7 Ingunn Bigseth, 8 Anne Marie Miland, 9 Elisabeth Lyshaug, 10 Tove Sollihaug. Rad 2: 11 Hildegunn Voldmo, 12 Gry Rognes, 13 Randi Viken, 14 Bente Sneisen, 15 Trine Langolf, 16 Kirsti Sveian, 17 Sissel Lundli, 18 Kari Pettersen, 19 Tove Klokkerhaug, 20 Marianne Bakken, 21 Siri Landsem, 22 Heidi Moen. Rad 3: 23 Åse Sølvi Navelsaker Slind, 24 Eva Andersen, 25 Marit Grendal, 26 Hilde Byberg, 27 Heidi Forslund, 28 Marit Lundberg, 29 Lisa Berg, 30 Lise Nygård, 31 Rita Synnøve Jørgensen, 32 Marit Bakke. Rad 4: 33 Edvard Fossen, 34 Bodil Gullseth, 35 Torgeir Nufsfjord, 36 Nils Johan Lundberg, 37 Stig Ole Teigen, 38 Tor Olav Svingen, 39 Hågen Emil T. Carlsson, 40 Roar Erik Kvam, 41 Øystein Lillesand. Rad 5: 42 Rune Solli, 43 Knut Ivar Wuttudal, 44 Geir Forbord, 45 Karl Ingar Fossbakken, 46 Roger Bjørkli, 47 Frank Bjørkli, 48 Jan Egil Høiby, 49 Jan Tore Bakmark. Rad 6: 50 Geir Rossbach, 51 Stein Tore Nybrodahl, 52 Erlend Moen, 53 Bjørn Tore Elvedal, 54 Nils Petter Sjøholt, 55 Geir Fillingsnes, 56 Bjarne Anders Lein, 57 Finn Oddgeir Fosmo, 58 Kjell Erik Myran, 59 Jan Harald Pettersen.
P45-M03-1984-B000.JPGKonfirmanterHommelvik Skole1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1984 1. rekke: Åge Kvål, Jan Rune Myhren, Ronny Vilstrand, Trond Reberg, Erlend B. Enger, Kristoffer Brobak, Hanne Hoff (prest), Beate Midtsand, Bente Svarva, Ellen Iversen, Sissel Elisabeth Eriksen, Karianne Solem, Gry Solgaard. 2. rekke: Heidi Slind, Heidi Solberg, Eva Nevermo, Lillian Hammer, Monika Paulsen, Monika Slind, Tore Hammer, Geir Myran, Trond Eliassen, Rita Roaldseth, Tone Reppen, Gerd Unni Hjellum, Astrid Beate Rekkebo, Grete Barstad. 3. rekke: Finn Øyvind Midtsand, Stig Kirkeby, Heidi Blokkum, Bård Bakke, John Erik Næss, Brit Marit Voldmo, Bjørn Hilmar Lundahl, Kristin Nørkov, Ingunn Spets, Camilla Strøm, Anne Drøyli, Sissel Sundet, Anita Gundersen. 4. rekke: Roy Inge Svendsen, Bent Nørkov, Håkon Byberg, Jon Terje Trøbak, Even Valleraunet, Viggo Bakken, Steinar Brobak, Oddbjørn Sæther, Øistein Kristiansen. 5. rekke: Don Hervik,
P45-M03-1985-B000.JPGKonfirmanterHommelvik skoleNullKonfirmanter i Hommelvik Kirke 1985 1. rekke: Einar Christiansen, Marit Røsæg, Kristin Sundet, Randi Klokkerhaug, Trude Myran, Prest Hanne Hoff, Janne Sjåstad, Hege Kroglund, Sissel Nevermo, Hege Sneisen, Therese Moen. 2. rekke: Trine Spets, Monica Pedersen, Randi Wuttudal, Kirsti Venn, Guri Berg, Edel Haagenstad, Randi Sørgård, Terje Fremstad, Walter Sæter, Toril Gjevk, Heidi Johnsen, Kine A. Werenskold, Christer Slind, Nina Kolåseter. 3. rekke: Iren Viken, Bård Stav, Roy Inge Løvås, Bård Bertil Hollås, Rune Wikmark, Ingunn Nisen, Jan Tommy Sagmyr 4. rekke: Kristin Therese Wigum, Kjersti Sneisen, Sverre Tangen Langolf, Roy Endre Hansen, Rune Moen, Per Erik Heia, Rune Kirkeby 5. rekke: Jørgen Ness, Terje Hågenstad, Svein Roger Trøbakk, Ståle Sonflå, Gjermund Weisethaunet, Jan Erik Foss. 6. rekke: Tor Helge Refseth, Per Erik Svendsen, Roar Svengård, Knut Langolf, Bjørn Terje Jullumstrø, Geir Helge Sesseng, Johan Iver Fossen, Finn Roger Hansen, Terje Ivan Kristiansen. Foto: L. Aasback
P45-M03-1985-B004.JPGKonfirmanterHommelvik skoleNullKonfirmanter i Hommelvik Kirke 1985 1. rekke: Einar Christiansen, Marit Røsæg, Kristin Sundet, Randi Klokkerhaug, Trude Myran, Prest Hanne Hoff, Janne Sjåstad, Hege Kroglund, Sissel Nevermo, Hege Sneisen, Therese Moen. 2. rekke: Trine Spets, Monica Pedersen, Randi Wuttudal, Kirsti Venn, Guri Berg, Edel Haagenstad, Randi Sørgård, Terje Fremstad, Walter Sæter, Toril Gjevk, Heidi Johnsen, Kine A. Werenskold, Christer Slind, Nina Kolåseter. 3. rekke: Iren Viken, Bård Stav, Roy Inge Løvås, Bård Bertil Hollås, Rune Wikmark, Ingunn Nisen, Jan Tommy Sagmyr 4. rekke: Kristin Therese Wigum, Kjersti Sneisen, Sverre Tangen Langolf, Roy Endre Hansen, Rune Moen, Per Erik Heia, Rune Kirkeby 5. rekke: Jørgen Ness, Terje Hågenstad, Svein Roger Trøbakk, Ståle Sonflå, Gjermund Weisethaunet, Jan Erik Foss. 6. rekke: Tor Helge Refseth, Per Erik Svendsen, Roar Svengård, Knut Langolf, Bjørn Terje Jullumstrø, Geir Helge Sesseng, Johan Iver Fossen, Finn Roger Hansen, Terje Ivan Kristiansen. Foto: L. Aasback
P45-M03-1986-B000.JPGDokumentMalvik Bygdeblad1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1986 Alle i hele malvik
P45-M03-1986-B001.JPGKonfirmanterHommelvik skole1980 til 1989Konfirmasjonsbilde 11.mai 1986. 1.rekke f.v.: Monica Lundberg, Tove Sandaune, Anne Rigmor Fossen, Wenche Røstad, Arne Bakken (prest), Janne Marie Reberg, Anne-Margrethe Lein, Gunn Elin Landsem, Anne Louise Kindseth. 2.rekke f.v.: Siri Stav, Karin Stav, Hanne Vik, Lillian Sundt, Heidi Brøseth, Lisa Sneisen, Ida Anette Skaaret, Ingeborg Gurine Sesseng, Lene Pedersen, Roger Gundersen, Jan Roger Kråkmo, Kai Petter Håskjold Svingen, Bård Undhjem, Karl Ove Nevermo, Stig Arve Rosvold. 3.rekke f.v.: Randi Leirvik, Evy Westum, Marie Hallien, Solveig Størseth, Cecilie Korsan, Randi Valstad, Janne Charlotte Myran, Lena Margaret Bae, Heidi Gaasø, Ellen Anida Løveng, Trude Garberg, Trude Venn, Turid Beate Strøm. 4.rekke f.v.: Unni Elvedal, Espen Vilstrand, Kurt Høvik, Knut Alfred Miland, Frank Teigen, Jan Børge Stav, Bjørn Ove Wiklund, Rolf Inge Nevermo, Stig-Rune Moan, Geir Broholt, Frode Moen. 5.rekke f.v.: Arne Olav Solbakken, Jan-Erik Bakken, Jan Andre Pettersen, Tor Olav Evenshaug, Espen Knudsen, Jan Tore Kringhaug, Leif Arne Asklund, Ove Skare, Eirik Paulsen, Erlend Birger Fossbakken. 6.rekke f.v.: Johannes Storvik, Christer Halseth, Per Jonny Nutudal, Pål Jullumstrø, Stig Roald Amundsen, Gjermund Walstad, Erlend Nilssen, Stig Ove Gravdal
P45-M03-1987-B000.jpgKonfirmanterHommelvik Kirke1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 24. mai 1987. 1. Rekke F.v: Wenke Haug, Stine Holberg Dahl, Merethe Sandmark, Anne Henriette Byberg, Knut Haugland, Trine Olsen, Solvår Hege Enger, Håvard Lutdal, Gunnar Hammer. 2.Rekke f.v: Christina Rossello, Toril Sneisen, Hilde Synnøve Sneisen, Trine Sneisen, Carstein Jensen, Glenn Ståle Draveng, Roger Tungen, Morten Moen 3,Reke f.v: Sølvi Roaldseth, Tove Ulvik, Morten Sjåstad, Ruben Lundberg, Tom Inge Bakken. 4.Rekke f.v: Olav Johansen, Olve Nelberg Slind, Rune Haugen, Johan Haagenstad, Jan Morten Langolf. 5.Rekke f.v: Ståle Leistad, Arild Hanger, Bjørn Erik Lundberg, Ståle Svendgård, Hans Jørgen Renå
P45-M04-2016-B000.jpgBygningerJernbanestasjonenNullHommelvik jernbanestasjon Hommelvik jernbanestasjon ble åpnet i 1881, og var i kontinuerlig drift fram til 1976. Stasjonen var en klasse 2 stasjon, og var en av landets største jernbanestasjoner, med hele 9 km. sidespor. Stasjonsbygningen er tegnet av Petter A. Blix. På bildet kan vi blant annet se, nr. 1 fra venstre: Reidar Brandslet, nr. 2: Ivar Malvin Landsem, nr. 3: Walther Gøransson, nr. 4: Ingvald Auran, nr. 5: Johan Snustad med hendene på siden. Fra høyre nr. 1: Håkon Johnsen, nr. 2: Ola Stokbakk nr. 3: Nore Berg (bak jente med kjole), nr. 4: Edvard Husdal.
P45-M04-2016-B001.jpgSport skøyterNull1930 til 1939Hommelvik stadion 1936 Ivar Ballangrud og hommelvikingen Thomas Byberg kjemper om seieren på Hommelvik stadion som lå på Mojalet like ved Folkets hus. Bruket og Hommelvik helsetun ligger på dette området i dag. Byberg gikk til sølv på 500 m under OL i St.Moritz i 1948 på tiden 43,2 sek. Det var stor interesse for blant annet skøyter, ski og fotball i Hommelvik, noe som førte til at Hommelvik Idrettslag ble stiftet i 1924.
P45-M04-2016-B002.jpgOversikt fra LandJensen1910 til 1919Mineleggeren/Hjelpekrysseren S/S Berlin 1916 17. november 1914, bare noen uker ut i første verdenskrig, snek S/S Berlin seg forbi Agdenes fyr om natten og tok seg til kai i Trondheim. Skipet nektet å forlate norsk farvann under påskudd av motortrøbbel, men det var mest i frykt for å bli torpedert av britiske skip. Det endte med at Berlin ble tatt i arrest og lå i Hommelvik deler av krigen under bevoktning av et kompani norske soldater. Til å begynne med var ikke tillatt for mannskapet å forlate skipet, men det skjedde fra tid til annen. En del av mannskapet så da sitt snitt til å rømme, og noen bosatte seg blant annet i Trøndelag. Besetningen på skipet da de ankom Hommelvik, var ca 450 mann. På bildet ser vi noen av mannskapet på Berlin som er ute og tester vinterferdighetene sine mellom Brattalia og Halstad gård.
P45-M04-2016-B003.jpgBygningerKorsveian1900 til 1909Huset på Korsveiann Huset stod på samme sted som Hommelvik skole sto fra 1916. Bildet er fra 1907, og fra ca. 1852 ble gården drevet av skomaker og spellmann Lars Paulsen Buås, gift med Beret Halvorsdatter Nævermoen. De tok etterhvert etternavnet Korsveien. De fikk tilsammen åtte barn. Plassen opphørte da Beret Halvorsdatter døde i 1904. I bakgrunnen ligger husrekken langs Movegen, og Moheim skimtes så vidt helt til høyre i bildet, og huset til Eirik og Liv Fossen Haugen (Movegen 3a, Trudvang) er under oppføring.
P45-M04-2016-B004.jpgBygningerMostadmark kapell1980 til 1989Mostadmark kapell 30 år 5. september 1985 ble grunnsteinen lagt ned. Steinen ble hentet fra Volden eller «Volla» som mostingene sier. Tomta ble gitt av Mary og Jakob Sneisen, og innvielsen fant sted 15. juni 1986. Mostadmark kapell er en langkirke og er tegnet av Lien og Risan arkitektkontor i Trondheim og kapellet har 120 sitteplasser. Bak kapellet ligger Mostadmark Samfunnshus, og i bakgrunnen sees noe av bebyggelsen på Kjønnåsen.
P45-M04-2016-B005.jpg1.maiSentrum1940 til 19491. mai i Hommelvik 1946 Det er en lang og god tradisjon når det gjelder 1. maifeiring i Hommelvik. Her passerer toget Tårngården der Hommelvik Frisørsenter holder til nå. Foran går arbeidere fra Trelastforeningen med blant andre Ola Fjeseth, Gustav Landsem, Egil Svingen og Gustav Granaas. Fanebærer i AUF er Leif Landsem, og vi ser også Henrik Pettersen og Jan Rosvold. I rekka til venstre skimtes Torbjørn Auran, Torbjørn Lundberg, Harry Nilssen og Harald Auran. I midtrekka ser vi blant annet Gerd Teigen, Solveig Bye og Elsa Eriksen. I rekka til høyre ser vi blant annet Målfrid Lundberg, Alf Sollihaug og Gudmund Berg.
P45-M04-2016-B006.jpgKonfirmanterHommelvik skole1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1981 1 Heidi Sneisen, 2 Rigmor Solvik, 3 Karin Strand, 4 Hanne Hoff, 5 Turid Eidem, 6 Sissel Brobak, 7 Sissel Halseth, 8 Magni Fossbakken, 9 Kirsti Fossen, 10 Rita Renå, 11 Nina Hervik, 12 Vivian Nørkov, 13 Lise Elvedal, 14 Tove Nevermo, 15 Anita Olsen, 16 Inger Kristin Høvik, 17 Jan Kåre Sonflå, 18 Frank Pedersen, 19 Ines Størseth, 20 Ann Mari Øvre, 21 Unni Rossbach, 22 Wenche Røseth, 23 Berit Aune, 24 Jorun Haugan, 25 Lars Kringhaug, 26 Jan Arne Johnsen, 27 Åge Forbord, 28 Terje Thoresen, 29 Roar Jonny Strøm, 30 Frode Bostad, 31 Richard Nilssen, 32 Jan Otto Berg, 33 Jonny Didriksen, 34 Tor Arne Iversen, 35 Geir Knutsen, 36 Karl Tore Steen, 37 Jan Reidar Moan, 38 Arnfinn Bakken, 39 Bjørn Roar Hammer, 40 Per Andre Spets, 41 Gunnar Barstad, 42 Jan Lorvik, 43 Geir Gjevik, 44 Erik Kvam, 45 Arnulf Røkke, 46 Kjetil Ruud.
P45-M04-2016-B007.jpgOversikt fra LandMuruvikNullMuruvik havn Råstoff ankom Muruvik havn og ble videresendt med tog fra Muruvik til Kopperå for videre foredling. Det ble laget legeringer for framstilling av tilsetningsstoffer til blant annet sluttproduktene betong og kosmetikk. Fra 1981 ble Smelteverket en del av Elkem. De siste 15 år ble det bare produsert Mikrosilika, et tilsetningsstoff til bl.a. til betong og kosmetikk! Sluttprodukt ble så sendt med tog fra Meråker til Muruvik havn for utskiping. Bak til venstre ligger Holmengården.
P45-M04-2016-B008.jpgArbeidslivMillerkaiaNullMillerkaia Ble bygd av den skotske trelasthandleren Lewis Miller, og var et yndet sted for ungene å leke når de voksne hadde avsluttet arbeidsdagen. Disse vognene som sees på bildet gikk på skinner og var svært populære å «kjøre i». På enden av kaia lå det stabler med sviller for at ikke vognene skulle forsvinne over kanten, men det har vist forekommet i følge løse rykter. Millerkaia lå i Stasjonsfjæra og vi ser Thoresenberget og Stavsjøfjellet i bakgrunnen, og til venstre skimtes Lokstallen og Granåshjørnet. Personen som kjører trilla er Håkon Johnsen, og guttene på bildet er Håkons nevø Bjørn Lorvik til venstre og den andre gutten er Terje Sveian.
P45-M04-2016-B009.jpgOversikt fra LandHommelvik skole1920 til 1929Hommelvik skole 100 år Postkortet ble funnet på antikkmesse på Røros høsten 2015, og var adressert til Fru Amtskolebestyrer Foldstad. Kortet er skrevet av en lærerinne ved Hommelvik skole med navn Marit Reitan. Kortet er blitt omadressert og har sannsynligvis aldri kommet fram til Amtskolebestyrerfruen. Tittelen til adressaten viser at læreryrket hadde en annen status på den tiden. Kortet er postlagt i 1923, og Hommelvik skole sees helt til høyre og var den gang rød.
P45-M04-2016-B010.jpgOversikt fra LandHommelvik Bruk1930 til 1939Hommelvik Bruk Hommelvik Bruk lå der Hommelvik skole ligger i dag og var en viktig del av Hommelvik. Bruket var rammet av brann, blant annet i 1898, 1929 og 1958. Gjennom tiden hadde Bruket flere forskjellige eiere, blant annet Meråker bruk, Malvik kommune, og Kjelstad Trelast AS som var de siste eierne. Helt til venstre ligger Bruketsgården som var disponentboligen. Bruketsgården ble restaurert/ombygd til leiligheter i 2006 og nye boliger ble også bygd på tomten. Her ser vi at «nybrua» over Homla er bygd, så årstallet er en gang etter 1938.
P45-M04-2016-B011.jpgOversikt fra LandNull2010 til 2019Bruket Kulturhus Bruket Kulturhus med Hommelvik helsetun i forgrunnen. Bruket Kulturhus ble tatt i bruk i desember 2014, og offisielt åpnet i mars 2015. Rommene i Bruket har fått navn fra gamle Hommelvik Brug som for eksempel Kjerraten, Saga og Råddåkassen. Det er stor fare for at disse navnene vil gå i glemmeboka om de ikke blir tatt vare på. Hommelvik Helsetun ble offisielt åpnet i september 2015. Foto: Odd Rune Wang.
P45-M04-2016-B012.jpgHHV-InterntLogo HHV2010 til 2019Logo Historielaget Hommelviks Venner Historielaget Hommelviks Venner har i 2015 lagd sin egen logo og den er hentet fra en av ovnene til Hommelvik Verft og Støberi, magasinovn «Ovn nr. 23» og «Ovn nr. 24». Motivet er fra luken og er en viking som kjemper mot en drage. «Ovn nr. 23» står på Jakobsli museum i stuen, og kan tas i nærmere øyensyn der. Logo er utformet av Odd Rune Wang. Og med det ønsker vi dere god jul og godt nytt år.
P45-M04-2017-B000.jpgOversikt fra LandSandan1800 til 1899Karlslyst og Sandan ca 1875. Sanden (Hommelvik Nedre) nederst i Lia har gitt navn til Sandan og Sandfjæra. På bildet er arbeidene på Meråkerbanen såvidt igangsatt og de første svillene stablet opp. Ved utløpet av Homla er det stor virksomhet i teglverk, sagbruk og skipsbyggeri og på kaia langs elva ble det losset og lastet. Bak støv eller røyk midt på bildet ligger teglverket som enda er i drift. Bak teglverket ligger jordene på Markajalan og Nesbakkan nærmest ubebygd, men vi ser begge Marken-plassene, Borkdalen og Brandslett. Til høyre for teglverket ligger de innerste Moan-plassene, og foran disse skimtes husmannsplassen Bomberget inne i skogen. Her bodde blant annet Daniel Bomberg som om sommeren slapp dyra på beite - ja nettopp - i Danielstrøa.
P45-M04-2017-B001.jpgArbeidslivSkolesletten1950 til 1959Posten skal fram Bildet er tatt ca. 1960 nederst i Jernbanestykke/Vikstykke eller Gata, i dag en del av Johan Nygaardsvolds gate. (Offisielt navn «Skolesletten».) Harald ble ansatt i «Posten» som 16-åring i 1946, og helt fram til 1995 syklet han rundt med posten til Hommelvikingene. Han var sjelden eller aldri borte fra jobben og mange så nok fram til hans daglige leveranse av brev. I bakgrunnen kan man se Bedehuset som er ett av Vikas eldste hus. Bygningen ble flyttet hit fra Moen gård (som lå på vestsida av Mojalet).
P45-M04-2017-B002.jpgHHV-InterntJakobsli SparkNullGammel sparkstøtting laget i Hommelvik På bildet ser vi Per Arne Pettersen som «prøver» storsparken laget av bestefaren, smed Johan Pettersen. Den barnerike familien eide og bodde i gården Kalsrud ("Tårngården" "Pettersengården") i sentrum av Hommelvik. Sparken har 3 til 5 sitteplasser, inkludert et klappsete som sparkføreren kunne hvile på i unnabakker. Sparken har styring og fotbremser med vire fra rattet til hjørnene foran på sparken. Sparken er utstilt på Jakobsli museum i Hommelvik.
P45-M04-2017-B003.jpgBygningerJakobsli 30 år2010 til 2019Museumsdrift i 30 år HHV kunne åpne eget bygdemuseum på Jakobsli i 1987 etter å ha inngått avtale om drift og vedlikehold av bygningene med Malvik kommune. Dette var starten på et stort dugnadsarbeid som har vært selve kjernevirksomheten i historielaget. Etter en litt famlende start med innsamling av gjenstander og annet historisk materiale, har arbeidet etterhvert kommet inn i fastere former. Historielaget har i tillegg til dyktige egne krefter, hatt verdifull ekstern hjelp først og fremst fra regionkonservator Birgitta Odén i dette arbeidet.
P45-M04-2017-B004.jpgKrigsåreneHaugenbakken1940 til 1949Raset på Djuvasskaia i 1942 Om kvelden den 14. april 1942 gikk arbeidet blant sjauerne sin vante gang. Det var livlig virksomhet på kaiene og stor trafikk.Ved åtte-tida om kvelden svikta plutselig grunnen i sjøen og heile steinslippen, jernbanelinja, kaier og lagerskur raste ut. Sjauerne som var i arbeid sprang for livet mellom lagerskur som knakk sammen og kaier som etterhvert forsvant under føttene på dem. At det ikke gikk med liv blant sjauerne, var et under. Derimot omkom to av mannskapet på ei frakteskute fra Fosen. Rasets lengde var på nærmere 700 meter og hadde en gjennomsnittlig bredde på omlag 50 meter. I alt raste omlag 150 000 kubikkmeter grunn ut i sjøen.
P45-M04-2017-B005.jpgBygningerHommelvik Kirke under bygging1800 til 1899Hommelvik Kirke 130 år Etter hvert som folketallet i Hommelvik vokste raskt fra midten av 1800-tallet, ble planene om en egen kirke på stedet realisert. Eier av Karlslyst gård, Weidemann, hadde lovt ut tomt og penger/materialer (kr. 2000) til formålet allerede i 1877. Byggekomiteen besto av Lauritz Nicolai Jensen, E. Warloe og Jacob Kielland. Det Kongelige Statssecretariat gav i slutten av 1886 klarsignal til bygging. Byggmester Magnus Günther sto for oppføringa og kirka ble innviet 25. mai 1887. (Kilde: Kåre Forbord Malvik Bygdebok bind III 2003).
P45-M04-2017-B006.jpgKonfirmanterNull1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1982 1 Ingrid Kaja Høiby, 2 Jorid Bonaunet, 3 Marit Røkke, 4 Susann Evelyn Leinslie, 5 Hanne Hoff (prest), 6 Marianne Lorentzen, 7 Elisabeth Rødde, 8 Siri Røkkum, 9 Kristin Fevaag, 10 Nina Hanssen, 11 Ann Heidi Svarva, 12 Heidi Slettvik, 13 Inger Moum, 14 Rannveig Sæther, 15 Nina Holm Trælnes, 16 Grete Skjetne, 17 Sandra Anita Draveng, 18 Gørild Haug, 19 Elisabeth Bjordal, 20 Lillian Hansen, 21 Camilla Moen, 22 Nina Garberg, 23 Anita Fosli, 24 Jahn Harry Kristiansen, 25 Adelheid Sæter, 26 Kirsti Hansen, 27 Trine Ingdal, 28 Torgeir Schanke, 29 Bjørn Hammer, 30 Roger Ulvik, 31 Erik Knain, 32 Tor Erling Gaertner, 33 Terje Nygård, 34 Jon Edvind Haugan, 35 Odd Morten Pedersen, 36 Bjørn Faste Walstad, 37 Gaute Midtsand, 38 Tor Kallset, 39 Tom Didriksen, 40 Rune Brandslet, 41 Ola Martin Fillingsnes, 42 Øyvind Sandaune, 43 Paul Bertin Pettersen, 44 Bjørn Magne Myklebust, 45 Lars Larsen, 46 Svein Arild Resell, 47 Stig Terje Strøm, 48 Trond Kvam, 49 Bjørn Ove Moum, 50 Hans Olaf Svedal, 51 Alf Lennart Hammer, 52 Kjell Ove Løveng, 53 Per Ivar Haugen, 54 Tor Ivar Aalberg, 55 Bård Gundersen, 56 Thorbjørn Sneisen, 57 Svein Ole Holmen, 58 Bjørn Brobak og 59 Morten Teigen.
P45-M04-2017-B007.jpgSport fotballØstersund1950 til 1959Fotballturnering i Sverige På bildet ser vi AUFs fotballag som deltok på en turnering i Allbackan utenfor Østersund i 1957. Drakter fikk de lånt av svenskene og dommeren var et meget spesielt syn kledd i ulvepels. Kampen endte 3-1 til hommelvikingene og det tredje målet var et langskudd fra 40 meter fra Nils Eggen. Det var forbundet med stor prestisje å slå svenskene og utskeielser dagen før kampen var utenkelig. En av spillerne fikk tilbud om å følge ei svensk dame hjem, men takket høflig nei ettersom det var kamp den påfølgende dagen. Hommelvikingenes lag bestod av i første rekke fra venstre: Øyvind Haagenstad, Johan Jensen, Kristian Nevermo, Idar Spets og Øivind Kristiansen. Andre rekke fra venstre: Ingolf Haagenstad, Arvid Fredriksen, Arne Halseth, Nils Eggen, Harald Lundberg og Sverre Kindseth.
P45-M04-2017-B008.jpgOversikt fra LandFoldsjøen1960 til 1969Litj-Foldsjøen i Mostadmark ca år 1960 Dette er et bilde som fotograf Ludvig Aasback tok på en av sine mange turer. Vi ser her Litj-Foldsjøen, med mange canadagjess i forgrunnen. I bakgrunnen ser vi gården Bonaunet. Aasback ville forøvrig ha fylt 90 år i 2017.
P45-M04-2017-B009.jpgHHV-InterntKamra fra Gustav Granaas1920 til 1929Ernemann lilliput Foldet sammen var dette ett av de minste kameraene i sin tid, og selv i dag er dette kameraet mindre enn mange digitalkamera. Franskprodusert fra 1914 til 1926, for filmpakker og plater. Kameraet er gitt til HHV av Grete Gjersvold Viken. Det tilhørte hennes onkel Gustav Granaas (1894–1957) også kalt «G». Gustav startet fotofirma i Hommelvik i 1920. Han reparerte «det meste», særlig radioer. G var også medlem av HIL helt fra starten i 1924. Mest kjent er han for et diskoskast på 31 meter fra slutten av 20-åra. «Lang-kastet til han G» ble gjort på et stevne på Løkken.
P45-M04-2017-B010.jpgJakt/Fiske/FritidGranåsen1930 til 1939Høstjakt Oktober er høst og jakttid, og her har vi fire spreke erfarne jegere klare for jakt. Fra venstre: Gustav Granaas, Arne Wullum, Torvald Svedal og Petter Granaas. Bildet er fra Granåsen og er gitt av Trygve Molund til historielagets arkiver. Granåsen var bebodd frem til 1944. Bildet er fra rundt 1930 tallet.
P45-M04-2017-B011.jpgMinnemarkeringOdd Wullums BautaNullKrigsminne Odd Wullum ble arrestert av tyskerne 10.oktober 1943 og dømt til døden. Han rømte og ble lurt til å tro at han skulle smugles over til Sverige. Han ble angitt, og bilen han befant seg i ble stoppet av tyskerne i bakkene opp fra Hommelvik mot Muruvik. Da de åpnet bagasjerommet hvor han lå, skjøt han en tysk sersjant og rømte opp i skogen, hvor han ble truffet og døde. Dette skjedde 18. november 1943. Minnesmerket ble satt opp og avduket etter krigen i 1947, på øvre side av veien, men ble senere flyttet på nedre side i forbindelse med utbedring av veien. Før selve avdukingen var det oppmarsj fra Hommelvik sentrum hvor Hommelvik musikkorps og Hommelvik mannskor ledet an i opptoget. Bak gikk idrettskamerater fra sportsklubben Wing og idrettslaget Trond med sine faner og til slutt fulgte mange skuelystne fra både Vika og Trondheim. Dette ble en stor og verdig markering av bautaen over krigshelten Odd Wullum.
P45-M04-2017-B012.jpgMaleriIvar PettersenNullGod jul Historielaget Hommelviks Venner ønsker alle en riktig god jul med et julekortmotiv laget av hommelvikingen Ivar Pettersen født i 1912 - død i 1985 (sign. Ivar P). Ivar tegnet også i en årrekke bladet «Vangsgutane» av Leif Halse. Se flere malerier og bilder av Ivar Pettersen på www.ivarpettersen-maler.blogspot.no.
P45-M04-2018-B000.jpgBygningerKarlsrud1900 til 1909Hommelvik ca. 1906 Der hvor Østre Kirkeveg møter Malvikvegen ligger gårdene Karlsrud og Heimstad (opprinnelig kalt Dillan) På bildet ser vi også en av Jernbanegårdene på nordsiden av hovedvegen. I bakgrunnen ser vi Millerkaia til venstre og Meråkerkaia. Her har det blitt drevet handel- og servicenæring i ulike former helt fra 1890 da gårdene ble bygd og fram til i dag. Av virksomheter kan nevnes «vask og strygning», smie, fargehandel og sportsforretning, moteklær for damer, bakeriutsalg, avisproduksjon, herrefrisør, damefrisør, landhandel, salg av garn og stoffer, urmaker, optiker og blomsterforretning. Trangboddheten i Vika var stor da disse gårdene var ny. I 1900 bodde det for eksempel ifølge Folketellinga 41 personer på Karlsrud! Bildet er tatt fra kirketårnet trolig rundt 1906-07 og har vært i Iver Grindbaks eie.
P45-M04-2018-B001.jpgBygningerSamvirkelag muruvik1940 til 1949Samvirkelagets filial Muruvik Hommelvik samvirkelag utvidet sitt filialnett med ny butikk i Muruvik i 1948. Første bestyrer var Bjarne Eidem. Fra venstre: Jan Wikmark, Sigrid Jullumstrø, Mai Wikmark, Liv Eidem (datter av den første bestyrer av filialen fra 1948 Bjarne Eidem), Terje Jullumstrø og Ruth Dahle.
P45-M04-2018-B002.jpgNullFrydenlund/Brakstad/Rikstadgår1950 til 1959Frydenlund/Brakstad/Rikstadgården Sagnomsuste Frydenlund med kafe og butikk var opprinnelig skysstasjon. Det første huset sto langs Nyløfta (senere Selbuvegen) og ble bygd av Jon Torstensen Eggen i 1886. Bror hans, Henrik, kjøpte i 1870 eiendommen på andre siden av Nyløfta, Lunden, og søstera Regine og hennes mann Ole Sneisen bygde naboeiendommen Breidablikk (Bykvist-gården) noen år seinere. Det andre huset på Frydenlund, som sto langs Riksveg 50 (nåv. Malvikvegen) ble trolig bygd av Jons svigersønn Ole Rigstad. Det ble også kalt Rigstad-gården og senere også Bragstad-gården. Det er dette huset som vises på bildet som er tatt etter brannen i 1956. Til venstre for bygget kan en se det gamle huset i Lunden og til høyre den gamle lokstallen som sto tett inntil Riksveg 50. Fotograf: Gustav Granås.
P45-M04-2018-B003.jpgArbeidslivHomla bru Bygging1930 til 1939Homla bru 80 år Den gamle hovedvegen som snodde seg innover Moan måtte legges om da Meråkerbanen ble bygd. I nesten 60 år måtte trafikken fortsatt kjøre ned om gammelbrua og opp Brukesbakken. Her et bilde fra 1937 som er tatt under bygginga av nybrua. Gammelbrua til høyre, brukarene etter den står fortsatt. Bak til venstre ser vi husmannsplassen Bomberget. Husmannen Daniel Bomberg slapp dyra sine på beite langs elva og navnet Danielstrøa har kommet for å bli.
P45-M04-2018-B004.jpgOversikt fra LandUngdomsskolen1960 til 1969Hommelvik ungdomsskole 50 år Bildet gir en oversikt over husene i sentrum av Hommelvik i slutten av 1960-åra. Sentralt på bildet ser vi kommunens «nyeste» skole - Hommelvik Ungdomsskole, plassert på jordene til småbruket Marken Vestre. All innendørs idrett foregikk i flere år i gamle Idrettens Hus, og all utendørs idrett på idrettsplassen (nå Hommelvik Helsetun) ved Folkets Hus (Bruket Kulturhus). Det store området midt på bildet var tidligere ei øy omringet av elva Homla. Ca. 1940 fikk elva nytt løp og øya ble ryddet og brukt som lagringsplass for sagmodd fra sagbruket i Hommelvik. I dag er dette området omgjort til flotte arenaer for idrett. Plassen kalles Øya Idrettsanlegg. Nede til venstre på bildet ser vi de gamle skolebygningene: den tidligere Hommelvik skole (Storskolen) og Malvik Kommunale Realskole (Gammelskolen). Gammelskolen brukes i dag som bokverksted for Jøssåsen Landsby.
P45-M04-2018-B005.jpgFramlagetFramlaget leir1960 til 1969Framlaget 80 år Framlaget har vært en aktiv og sentral aktør i kultur- og foreningslivet i Vika. Mange barn har her for eksempel fått stå på en scene for første gang. Bildet er fra 1938 og dermed trolig fra lagets første sommerleir. På bildet ser vi blant annet Dagfinn Refseth, Kjell Jøssås, Berg Saxevik, Brit Berg, -Røsten, Olav Jakobsen, Per Lundberg, Henry Løvseth.
P45-M04-2018-B006.jpgKonfirmanterHommelvik skole1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1983 1 Toril Sandvik, 2 Nina Forbord, 3 Ann Irene Strøm, 4 Anne Irene Moan, 5 Hege Kjøsnes, 6 Hanne Hoff (prest), 7 Marit Hammer, 8 Heidi Sandaune, 9 Inga Berg, 10 Wenche Wenn, 11 Ann Elin Wenn, 12 Edel Næss, 13 Nina Haugan, 14 Tone Høvik, 15 Wenche Johnsen, 16 Annveig Moen, 17 Wenche Ulvik, 18 Wenche Eide, 19 Nina Haugen, 20 Ann-Kristin Kjøsnes, 21 Wenche Amundsen, 22 Kristin Berg, 23 Tove Fossen, 24 Arny Martinsen, 25 Heidi Kristin Korsan, 26 Bjørn Mathisen, 27 Hege Olufsen, 28 Jan Tore Halstadtrø, 29 Gro Kristin Bratvold, 30 Anne Cathrine Høiby Hagen, 31 Camilla Werenskiold, 32 Ingrid Thyholt, 33 Anne Britt Strand, 34 Monica Sandmark, 35 Bård Kirkeby, 36 Per Albert Refseth, 37 Olav Lundberg, 38 Kjell Olaf Fremstad, 39 Steinar Leirvik, 40 Kai Steffen Pedersen, 41 Svein Olav Svingen, 42 Terje Lundberg, 43 Kolbjørn Kyllo, 44 Stig Kolåseter, 45 Rune Lundli, 46 Paul Johan Sundt, 47 Jan Ove Stav, 48 Morten Bakmark, 49 Roy Arne Lundberg, 50 Hans Sigvart Hansen, 51 Svein Inge Røsæg, 52 Rolf Johan Bye, 53 Bård Rosvold, 54 Rune Hanger, 55 Henrik Brøseth, 56 Gunnar Moen, 57 Bård Knutsen, 58 Bent Richard Eidem, 59 Roger Viken.
P45-M04-2018-B007.jpgJakt/Fiske/FritidMJF Malvik jeger og fiskNullMalvik jeger- og fiskeforening 80 år På tur i stiftelsesåret 1938. Bildet er tatt ved «Storsteinen» i Selbu. 1. rekke fra venstre: Fridjof Bostad, Martin Sæther, Jens Mastad, Torstein Fosmo og Bjarne Haldberg (liggende). 2. rekke fra venstre: Gunnar Snustad, Camilla Nesbak, Petter Roten, Sofie Sæther, Edvarda Marken, Oscar Eriksen, ukjent, Ragna Lorentzen og Erling Lorentzen. 3. rekke fra venstre: Sigurd Melby, Magnar Raaen, Karl Kristiansen (delvis skjult), Johan Lundberg, Per Halseth og Torleif Larsen.
P45-M04-2018-B008.jpgØsteraas KassseSentrum1950 til 1959Tømmerbilen som stegla Stort oppstyr ved Folkeskolen da en fullasta tømmerbil stegla på vegen nedom skolen. Bilen, en Mercedes Benz 54- modell, tilhørte Brødrene Østerås Kassefabrikk og fast sjåfør var Otto Breivang. På denne turen var den trolig feil lasta og ble for baktung. Bilen er på tur opp til den nye saga som Brødrene Østerås hadde bygd på Nesset i 1955 til erstatning for gammelsaga oppe på Mojalet. Bildet er tatt av Gustav Granaas og er trolig fra siste halvdel av 50- tallet.
P45-M04-2018-B009.jpgOversikt fra LandNull1800 til 1899Hommelvik sentrum ca. 1890 Bildet stammer fra Gustav Hansens (født i Hommelvik i 1890) fotosamling som HHV har mottatt fra hans sønn Gunnar Hansen. Dette utgjør en stor mengde glassplater fra Hommelvik i perioden ca. 1909 - 1925. Gustav var sønn av Gulbrand Hansen fra Modum som kom til Hommelvik 1875 i forbindelse med bygging av Meråkerbanen, og Anna Johansdatter fra Nedre Bruplass i Hommelvik. På bildet kan vi fremst til venstre se Jakobsli som er bygd i 1890 og til høyre for det, Moheim som er bygd i 1888, Losjen ferdig bygd i 1889, Millerkaia ferdig 1885, Brukeskaia ferdig 1889. Helt i bakgrunnen ser vi Os og Hommelvigs Kopperverk med røyk i pipa. Her var det drift bare fra 1890 - 92. Fotograf ukjent.
P45-M04-2018-B010.jpgGruppeMostadmark Samfunnshus1960 til 1969Mostadmark samfunnshus 60 år Innvielse av «nyhuset» i Mostadmark 25. oktober 1958 etter stor dugnadsinnsats. Byggekomiteen besto av: Olaf Venn (formann), Arne Rein, Adolf Thorshaug, Ottar Sneisen, Martin Vollan. Gammelhuset (sto på flata før du kommer til Sneisengården) ble solgt til Hitra for kr. 10.300,-, der det skulle brukes som bedehus. Kostnadsoverslaget på huset var (ifølge beretninga fra 40-årsjubileet) på kr. 102.000,-. Meråker Brug ga tømmer og dekket utgifter til arkitekt.
P45-M04-2018-B011.jpgMaleriKarolinernes 1718Null300 år siden Karolinernes dødsmarsj I august 1718 startet generalløytnant Carl Gustav Armfeldt sin frammars mot Trondheim med sin 10.000 mann store hær, og med over 6.000 hester og over 2.500 slaktenaut, på ordre fra Carl IIX. Det var dårlig med proviant, og ferden tok lengre tid enn beregnet. I midten av november kom følget via Frigården i Stjørdal og gjennom Høybydalen hvor de skal ha opprettet en leir hvor vi i dag kaller «Svenskelegret». I tillegg skal de også ha hatt leir på Halstad. I og med at de hadde dårlig med proviant, så plyndret de det meste dem kom over. Det ble ikke noe slag om Trondheim, og tilbaketuren kostet rundt 3.000 soldater livet i fjellene i Tydalen. Bildet er malt av Magnar Fossbakken og kan ses på Svenskelegret i Høybydalen.
P45-M04-2018-B012.jpgTømmerflåteTømmerflåte1910 til 1919Meråker Bruk bygger tømmerflåte Under første verdenskrig ble det manko på skip, og i årene rundt 1917 - 1919 bygde Meråker bruk en flåte av tømmer som skulle slepes med båt til England. Under sjøsetting av flåten i februar 1919 gikk det galt for arbeider John Eidem fra Stjørdal da trossen røk og flåten tok til å bevege seg. Eidem var uheldig og snublet og havnet dermed under flåten med begge lårene. Det lyktes ikke arbeiderne å få han løs før han dessverre druknet foran øynene på sine arbeidskamerater. Johns sønn, Rikhard som da var 10 år, bosatte seg senere i Muruvik og fikk en sønn som han oppkalte etter sin far. Flåten ble etterhvert slept til England, men det ble ikke noen suksess, så det ble med denne ene gangen.
P45-M04-2019-B000.jpgOversikt fra LandMuruvik 1919NullMuruvik 1919 Meraker Brugs losse- og lasteanlegg. Byggingen av anlegget startet i 1914 og sto ferdig i 1919. Den første båten som kom var «Bellax» med kull til smelteverket i Kopperå. Johan Iversen begynte som kranfører dette året og jobbet der til 1960, da han ble pensjonist. På Flatholmen rett ovenfor krana ligger et hus. Det tilhørte Ole Strømsem fra Trondheim. Det ble sannsynligvis brukt som lager den gang det ble tørket fisk på Flatholmen. Kaia for lasting og lossing lå der på innsida. Huset ble senere flyttet og bygd om til naust. Klippfiskvirksomheten sluttet i 1905. Johan og Lovise Iversen bodde på Sjøvolden. Vi ser den så vidt der Flatholmen slutter ved jernbanen. Husene vi ser på bildet er forfra: Muruvik, Holmen, Viklund, Sjøvolden, huset vi ser mellom Viklund og Sjøvolden er Hanevold-hytta.
P45-M04-2019-B001.jpgOversikt fra LandMuruvikNullMuruvik 1919 Meraker Brugs losse- og lasteanlegg. Byggingen av anlegget startet i 1914 og sto ferdig i 1919. Den første båten som kom var «Bellax» med kull til smelteverket i Kopperå. Johan Iversen begynte som kranfører dette året og jobbet der til 1960, da han ble pensjonist. På Flatholmen rett ovenfor krana ligger et hus. Det tilhørte Ole Strømsem fra Trondheim. Det ble sannsynligvis brukt som lager den gang det ble tørket fisk på Flatholmen. Kaia for lasting og lossing lå der på innsida. Huset ble senere flyttet og bygd om til naust. Klippfiskvirksomheten sluttet i 1905. Johan og Lovise Iversen bodde på Sjøvolden. Vi ser den så vidt der Flatholmen slutter ved jernbanen. Husene vi ser på bildet er forfra: Muruvik, Holmen, Viklund, Sjøvolden, huset vi ser mellom Viklund og Sjøvolden er Hanevold-hytta.
P45-M04-2019-B002.jpgArbeidslivDjupvasskaia1950 til 1959Djupvasskaia Lasteskipet «Norwachport» ligger til kai. A/S Djupvasskaia startet bygginga av nytt kaianlegg i 1945. Anlegget hadde fra starten i 1946 jevn trafikk basert på svensk transitt. Fra 1947 - 1957 ble det skipet over 430.000 tonn forskjellige typer last, pluss 34.277 tonn standard trelast. (Kilde: Forbord Malvik Bygdebok V - Foto: Henrik Svedahl)
P45-M04-2019-B003.jpgBygningerElvebakken1900 til 1909Elvebakken 1909 Huset ble bygd av Torstein Buaas i 1909. Det var bygd i 2 etasjer av tømmer, hadde 11 rom, 3 kjøkken, veranda og kjeller. Området er kjent som Hommelviks første sentrum med stor økonomisk virksomhet fra 1840-åra (blant annet sagbruk og møllebruk). Eiendommen ble solgt til Malvik kommunale elverk i 1964 (kjøpesum kr 64.000,-), som sørget for at huset ble revet på slutten av året 1982. Historielaget Hommelviks Venner engasjerte seg sterkt for å bevare huset for ettertiden, men forgjeves. (Kilde: Malvik bygdebok - Foto: Gustav Hansen)
P45-M04-2019-B004.jpgGruppeHalstad1900 til 1909Damer på søndagstur Fra venstre NN (budeie på Halstad), Rikka Hansine Vie f. Jacobsen, Mali Boysen f. Jacobsen, Marie Dybdal, Petra Nilssen f. Aune. Bildet er tatt i 1909. Vi ser Halstad gård i bakgrunnen. Lauritz Nicolai Jenssen - Malvik kommunes første ordfører - flyttet hit fra Mostadmark jernverk i 1868. Huset ble bygd i 1868. Foto: Gustav Hansen
P45-M04-2019-B005.jpgSkoleSøndagsskolen Muruvik1940 til 1949Søndagsskole i Muruvik Det ble startet søndagsskole i Muruvik i 1949 i Meråker Brugs spisebrakke. Johan Iversen, Marie Muruvik og Ingrid Arntzen var ledere. 1. rekke: Ukjent, Tove Johnsen, Inger Lise Sørmo, Jan Wikmark, Jan Eidem, Terje Jullumstrø, Odd Eidem, Sissel Holmen, Tore Husdahl, Helge Husdal, ukjent, Toril Lorentsen, Tone Muruvik. 2. rekke: Arve Holmen, ukjent, Jarle Lorentsen, Anne Brit Weisetaunet, Liv Lorentsen, Sigrid Jullumstrø, Eli Husdal, Kari Arntsen, Marie Muruvik, May Muruvik, Jorunn Solli. 3. rekke: Kirsti Holmen, Randi Holmen, Inger Anne Lorentsen, Randi Lysholm, Aud Eidem, Perry Weisetaunet, Guri Holmen, Liv Eidem, Brita Berg. 4. rekke: Idar Wikmark, Mary Wikmark, Ellinor Julumstrø, Gerd Wikmark, Dagny Forslund, Ruth Dahle. 5. rekke: Johan Iversen, Bjørn Haugan, Mildrid Wiklund, Sigrun Furan, Per Holmen, Klaus Myran, Asbjørn Jullumstrø, Steinar Eidem, Finn Haugan. Foto: Henry Iversen
P45-M04-2019-B006.jpgKonfirmanterHommelvik SkoleNullKonfirmanter i Hommelvik Kirke 1984 1. rekke: Åge Kvål, Jan Rune Myhren, Ronny Vilstrand, Trond Reberg, Erlend B. Enger, Kristoffer Brobak, Hanne Hoff (prest), Beate Midtsand, Bente Svarva, Ellen Iversen, Sissel Elisabeth Eriksen, Karianne Solem, Gry Solgaard. 2. rekke: Heidi Slind, Heidi Solberg, Eva Nevermo, Lillian Hammer, Monika Paulsen, Monika Slind, Tore Hammer, Geir Myran, Trond Eliassen, Rita Roaldseth, Tone Reppen, Gerd Unni Hjellum, Astrid Beate Rekkebo, Grete Barstad. 3. rekke: Finn Øyvind Midtsand, Stig Kirkeby, Heidi Blokkum, Bård Bakke, John Erik Næss, Brit Marit Voldmo, Bjørn Hilmar Lundahl, Kristin Nørkov, Ingunn Spets, Camilla Strøm, Anne Drøyli, Sissel Sundet, Anita Gundersen. 4. rekke: Roy Inge Svendsen, Bent Nørkov, Håkon Byberg, Jon Terje Trøbak, Even Valleraunet, Viggo Bakken, Steinar Brobak, Oddbjørn Sæther, Øistein Kristiansen. 5. rekke: Don Hervik, Tore Hammer, John Thomas Renå, Roar Bonaunet, Vidar Pettersen, Roger Fillingsnes, Kjell Tore Helland, Ivar Halseth, Peter Forslund. Foto: L. Aasback
P45-M04-2019-B007.jpgSkoleVikhamar Framhaldsskole1950 til 1959Klassebilde, framhaldsskolen skoleåret 1959/60 1. rekke: Anbjørg Halseth, Ingeborg Vikhammermo, Kristine Bostad, vaktmester Ivar Herjuaune, lærer Olav Hammer, lærer Karen A. Jensen, lærer Ivar Stokka, husstellærer Killingbergtrø, lærer Rogstad, lærer Anna Landrød, lærer Even Fossum, Ruth Erlandsen, Heddy Johansson, Borgny Malvik. 2. rekke: Oddny Hansen, Kari Hågenstad, Kirsten Gundersen,Anne Karin Storbekken, Else Grøtan, Ann Judith Jensen, Tordis Olsen, Eli-Karin Clausen, Inger Marie Amdal, Magnhild Leistad, Jorid Kristensen, Åse Stuevold, Brit Røkke, Mary Sandmark, Randi Nevermo, Karin Andersen, Ingrid Stav. 3. rekke: Iver Markus Storvik, Ole Buaas-Hansen, Knut Sundli, Bjarne Forbord, Roar Nevermo, Bård Brøseth, Jarle Haug, Steinar Grindbak, Per Snustad, Per Vollan, Trond Sneisen. 4. rekke: Harald Larsen, Egil Kjølsø, Ingrid Olsen, Judith Lysø, Randi Wahl, Anne-Grete Staven, Solveig Skjølsvold, Karin Aune, Kari Jøsås, Teigseth, Jostein Hammer, Knut Rotabakk, Per Martin Sundt, Per Ove Pettersen, Stein Nørkov, Torstein Langjord. 5. rekke: Svein Fred Buseth, Håkon Brevik, Gunnar Granås, Dagfinn Malvik, Brit Melvold, Brit Halstadtrø, Mildrid Undhjem, Ragnhild Halstadtrø, Tor Røkke, Per Jørgensen, Bjørn Lundberg, Bjarne Hammer, Knut Sjøvold, Arne Herjuaune, Terje Gjersvold, Reidar Winum. Foto: L. Aasback
P45-M04-2019-B008.jpgOversikt fra LandNesbakkan1900 til 1909Utsikt over Nessbakkan Bildet viser bebyggelsen på Nessbakkan først på 1900-tallet helt nede fra Fagratun opp til Brandsletta og videre opp til Øverbakkan. Bebyggelsen i Borkdalen og Nevermoreina kan sees delvis skjult i skogen nederst på bildet. Som vi ser gikk det enda veg fra Brandsletta direkte opp til Øverbakkan, men nyvegen er allerede bygd. Nede ved Homla er gården Nesset skjult, men vi ser Nessdammen fra demningen ved Rundberget og opp mot Gryta. Oppe i lia bak Nessdammen ser vi fra venstre sommerfjøset på Karlslyst, videre Brenna, Ratvolden og Kolbotn. Sørnesset bare kan anes som en skygge inne i skogen helt til høyre. Fotograf Hestnes
P45-M04-2019-B009.jpgOversikt fra LandHommelvik sentrum1910 til 1919Hommelvik sentrum 1910 Her er et bilde fra «gamle» Hommelvik tatt av skredder Jørgen Hestnes ca. 1910. Bildet er tatt fra kirketårnet. Til venstre ser vi «Spetsgården» og «Hestnesgården». I «Hestnesgården» var det i en periode fram til 1958 postkontor. Til høyre skimter vi takene på «Günthergården» og «Moan C/Finesgården - i dag Torggården. I «Günthergården» var det blant annet telegrafstasjon og kafe. (Centralcafèen). Videre ser vi Meieriet, stasjonsbygningene, Hommelvik Aktie Handelsforening og helt til høyre Wahlgården, der Ivar Bye seinere hadde sin forretning. Til høyre Wahlgården, der Ivar Bye seinere hadde sin forretning. Fotograf Hestnes
P45-M04-2019-B010.jpgJakt/Fiske/FritidElgjaktNullElgjakt Bildet viser henting av elg under elgjakta. Jeger er Torvald Svedal og hestekar er Iver Fossen. Fotograf: Henrik Svedahl
P45-M04-2019-B011.jpgJakt/Fiske/FritidFossa1950 til 1959Elgjakt Stolte elgjegere som har skutt en stor elgsokse på Bjørndalsmyra. Året er 1959. Jegerne er Gustav Fossen ved bilen, og Johan E. Fossen. De var en del av 8-mannslaget til Johan E. Fossen. Fotograf: Steinar Grindbak
P45-M04-2019-B012.jpgSkytterlagNessbakkan1930 til 1939Miniaturskyting på Nesbakken Dette bildet viser aktiviteten på Hommelvik Miniatyrskytterlags bane på en stevnedag i midten av 1930-årene. Miniatyrskytingen ble en egen avdeling i Hommelvik Idrettslag i 1930, men ble senere et selvstendig lag under navnet Hommelvik Miniatyrskytterlag. Laget var aktivt fra rundt 1930 og fram til midten av 1950-årene. Det ble holdt flere stevner på denne banen. Av disse bør nevnes Landsskytterstevnet i juli 1937. Der deltok i alt 230 skyttere fra Oslo i sør til Kopperå i nord. Fotograf: Iver Grindbak
P45-M04-2019-B013.jpgArbeidslivHøibyveien1980 til 1989Motorvei Slik så det ut! Høibyveien med «Bostadhuset» (omtrent der parkeringa ved veibommen er i dag). Bildet er tatt ved bygging av nye E6 på slutten 1980-tallet. Stavsjøtunellen ble åpnet våren 1990 og i 2019 er det planlagt oppstart av utvidelse til til firefelts motorvei i området. Foto: Aasback
P45-M04-2019-B014.jpgOversikt fra LandHommelvik sentrum1910 til 1919Hommelviks første meieriutsalg Et fellesmeieri for Malvik stod ferdig 1. november 1883. Hovedmeieriet var på Malvik og en silingsstasjon i Hommelvik med butikk for salg av melk, fløte, smør og ost, eller som det stod i vedtaket: ...«oprettelse av Bistation eller saakaldt Silingsstation for blot Kjærning i Forbindelse med Melkesalg til den derværende Arbeiderbefolkning». Det er dette utsalget vi ser til venstre på bildet. Videre ser vi Moan C/Finesgården, «Sandstrømkiosken», Günthergården og «Rigstadgården». Foto: Hestnes ca. 1910
P45-M04-2020-B000.jpgOversikt fra LandBrukestomta1960 til 1969Brukestomta med omliggende område rundt 1960 I dette området har det vært trelastindustri siden 1800-tallet. Det har vært flere eiere opp gjennom tidene på grunn av vekslende konjunkturer. Av eiere kan nevnes Meråker Brug, før de ansatte fikk eierkontroll i februar 1930. I 1957 kom Meråker Bruk inn igjen før Bruket ble solgt på nytt. Etter flere eierskifter kom Kjeldstad Sagbruk og Høvleri inn som eiere i 1988. I 2001 avsluttet Kjeldstad trelastvirksomheten og flyttet den til Selbu. Da startet planleggingen for utbyggingen av Hommelvik Sjøside. På bildet finner vi også sjøflyhangaren som ble bygd under 2. verdenskrig. Den ble revet under utbyggingen av jernbanen i 2009. På høyre side ser vi Brukets administrasjonsbygg og Hulaasgården. I 60 årene var det Arnulf Hemb som var disponent. I bakgrunnen ser vi Smedplassen og Sandlåven.
P45-M04-2020-B001.jpgSport skøyterIdrettsplassen1960 til 1969Skolemesterskapet på skøyter ca. 1960 Idrettsplassen på «Mojalet» ble mye brukt både sommer og vinter. Om sommeren var det fotball og friidrett. Om vinteren var det skøytebane. Dette bildet er fra skolemesterskapet på skøyter ca. 1960. På bildet ser vi Britt Byberg Heia og Torill Berg.
P45-M04-2020-B002.jpgSport HoppHolmenkollen Muruvik1980 til 1989Hopprenn i «Holmenkollen» i Muruvika 1956 Det ble arrangert Holmenkollrenn to ganger på midten av 50-tallet. Først på dagen var det hopprenn i Holmenkollen og senere samme dag var det langrenn på Leiret. Det ble konkurrert både i jente- og gutteklasse. Bildet viser deltakerne i jenteklassen: Foran fra venstre: Eli Haugan og Eva Jakobsen. Andre rekke: Sissel Holmen, Inger Lise Sørmo, Tove Johnsen, Toril Lorentzen, Tone Muruvik og Berit Iversen. Foto: H. Iversen
P45-M04-2020-B003.jpgSport skiBakken1940 til 1949Påska 1945 Mannskorets turrenn som gikk fra Hommelvik til Mostadmark. I bakgrunnen gården Nyhus (Folstad). Midt i bildet ser vi skolestua hvor Johan Nygaardsvold gikk sine første skoleår. Vi ønsker tilbakemelding på navn. Foto: H. Iversen
P45-M04-2020-B004.jpgSport turnModalen1930 til 1939Turn i Hommelvik i 1930-årene Turn har vært en stor aktivitet både på dame- og herresiden i Hommelvik opp gjennom årene. Bildet er fra ca. 1930. Dette er kanskje ikke den mest brukte turnøvelsen, men det viser at for å kunne utføre denne øvelsen måtte man kunne beherske flere ferdigheter. Damen på bildet er Johanne Stokke (f. 1915) som bodde oppe i Modalen (ved Selbuveien). Her er hun fotografert på hesteryggen i turndrakt. Hest uten bøyler. Hesten het Stella.
P45-M04-2020-B005.jpg17. MaiGranåshjørnet1940 til 194917. mai-toget 1945 I år er det 75 år siden 2. verdenskrig ble avsluttet og landets innbyggere fikk igjen friheten. Som bildet viser var det stor feiring 17. mai i fredsåret. Musikkorpset var på plass i sine flotte uniformer, og folket i Hommelvik hadde funnet fram de flaggene som var å oppdrive og deltok i marsjen. Alt som kunne krype og gå var ute i det flotte vårværet. (1) Trygve Lysholm, (2) Bernard Sveian, (3) Ottar Lundberg, (4) Reidar Moan og (5) Ivar Bye. Bildet er tatt idet toget er på vei opp Løfta og passerer Frydenlund. Nå er denne eiendommen kun et minne.
P45-M04-2020-B006.jpgKonfirmanterHommelvik skole1980 til 1989Konfirmanter i Hommelvik Kirke 1985 1. rekke: Einar Christiansen, Marit Røsæg, Kristin Sundet, Randi Klokkerhaug, Trude Myran, Prest Hanne Hoff, Janne Sjåstad, Hege Kroglund, Sissel Nevermo, Hege Sneisen, Therese Moen. 2. rekke: Trine Spets, Monica Pedersen, Randi Wuttudal, Kirsti Venn, Guri Berg, Edel Haagenstad, Randi Sørgård, Terje Fremstad, Walter Sæter, Toril Gjevk, Heidi Johnsen, Kine A. Werenskold, Christer Slind, Nina Kolåseter. 3. rekke: Iren Viken, Bård Stav, Roy Inge Løvås, Bård Bertil Hollås, Rune Wikmark, Ingunn Nisen, Jan Tommy Sagmyr 4. rekke: Kristin Therese Wigum, Kjersti Sneisen, Sverre Tangen Langolf, Roy Endre Hansen, Rune Moen, Per Erik Heia, Rune Kirkeby 5. rekke: Jørgen Ness, Terje Hågenstad, Svein Roger Trøbakk, Ståle Sonflå, Gjermund Weisethaunet, Jan Erik Foss. 6. rekke: Tor Helge Refseth, Per Erik Svendsen, Roar Svengård, Knut Langolf, Bjørn Terje Jullumstrø, Geir Helge Sesseng, Johan Iver Fossen, Finn Roger Hansen, Terje Ivan Kristiansen. Foto: L. Aasback
P45-M04-2020-B007.jpgSpeidernNull1950 til 1959Speider’n Speiderbevegelsen hadde stor oppslutning i Hommelvik på 1950-tallet. Det var aktivitet både sommer og vinter. Her er en del speidere samlet til gruppefoto. 1. rekke: Svein Olav Kindseth, Steinar Grindbak, Leif Røsten, Kjell Erik Resell, Egil Kjølsø, Einar Bostad, Bjørn Kleive og Gunnar Kleive. 2. rekke: Trygve Nilsen, Odd Sparby, Arne Henrik Westrum, en frelsesoffiser, leder Henry Røsæg, en frelsesoffiser, ? Refseth, Svein Smeplass, Hans Morten Pedersen. 3. rekke: Ivar Hvidsand, Steinar E. Fosmo, Jostein Rykkvin, Arthur Sandstrøm, Knut Menne Johnsen, Knut Walstad, Jan Erik Myran, Arvid Almås, Asbjørn Røsæg, Kjell Olsen og Arne Boysen. 4. rekke: Einar Moum, Torgeir Moan, Ingar Sollihaug, Gunnar Larsen, Per Hammer, Harald Krogen, Frode Røsten, Jan Wikmark, Kjell Brandslet og Per Snustad.
P45-M04-2020-B008.jpgSkoleHommelvik Skole1960 til 1969Klassebilde 1. klasse 1961/1962 1. rekke: Joar Mathisen, Oddvar Sundt, Svein Røsten, Jan Ole Jøssås, Turid Bjerkan, Steinar Sandmark, Kåre Sandmark, Jan Haldor Bjørkli Sittende på huk Anne Grete Hagenstad. 2. rekke: Aud Lundlie, Ketil Iversen, Richard Boysen, Grethe Midtsand, Liv Elin Skjølberg, Hilde Berg, Bjørn Høiby, Rolf Økstad, Terje Østvang, Stein Svedahl, Trond Johnny Holm, Torbjørn Stamnestrø, Gerd Inger Jøssås. 3. rekke: Tor Gunnar Solem, Willem Plugge, Lærer Kjeldrun L. Kosberg.
P45-M04-2020-B009.jpgGruppeSandmarka1950 til 1959Potetopptaking i Sandmarka 1957 1. rekke: Arne Sandmark, Solveig Hanssen, Arvid Hanssen 2. rekke: Harald Eriksen, Randi Spets 3. rekke: Solfrid Eriksen, Margot Sandmark, Kjellrun Eriksen, Signe Hansen, Nelly Lundberg (?) 4. rekke: Aina Øwre og Arvid Fredriksen. Bak til venstre ser vi gården Hågenstad.
P45-M04-2020-B010.jpgMusikkorpsetHommelvik skole1940 til 1949En kulturinstitusjon fyller hundre år Her utenfor Hommelvik Skole i 1947. Hommelvik Musikkorps ble stiftet 20.10.1920. Korpset kan sies å ha vært en sterk kulturell bidragsyter i lokalsamfunnet gjennom alle år. Store og små begivenheter 1. og 17. mai, sangens- og musikkens dag, konserter og arrangering av musikkstevner har preget aktivitetene. I dag forbinder mange HMK med Nyttårskonserten som har blitt arrangert siden 1999. 1. rekke: John Voldmo, Nils Spets, Oskar Stokbak, Alfred Spets, Trygve Lysholm, Per Pettersen, Ottar Lundberg, Oskar Spets. 2. rekke: Rolf Teigen, Aksel Østeraas, Ernst Gundersen, Olav Brobak, Ivar Bye, Edvard Røsten, Peder A.J. Pedersen, Thomas Byberg. 3. rekkke: Arne Røsten, Rolf Smiseth, Herman Sveian, Birger Sivertsen, Børge Sletaune, Bernard Sveian. 4. rekke: Sverre Sveian, Leif Brobak, Knut Walstad, Torgeir Pettersen, Wilhelm Gundersen.
P45-M04-2020-B011.jpgMinnemarkeringTorget2000 til 2009Historielaget Hommelviks Venner 40-års jubileum 27. november Øverst til venstre vises historielagets nye logo fra januar 2019. Nest øverst til venstre viser kulturprisen som ble tildelt for lagets arbeid i 2007. Øverst til høyre viser Jakobsli Museum. Nederst viser avdukingen av minne om plankebæreren den 17.06.2000. Fra venstre: Harald Kullbotn, Øyvind Kristiansen, Børge Sletaune, Steinar Halse og Asbjørn Nøstmo.
P45-M04-2020-B012.jpgDokumentKulturprisen s0072000 til 2009Kulturprisen 2007 Teksten på kalenderen: Historielaget Hommelviks Venner 40-års jubileum 27. november Øverst til venstre vises historielagets nye logo fra januar 2019. Nest øverst til venstre viser kulturprisen som ble tildelt for lagets arbeid i 2007. Øverst til høyre viser Jakobsli Museum. Nederst viser avdukingen av minne om plankebæreren den 17.06.2000. Fra venstre: Harald Kullbotn, Øyvind Kristiansen, Børge Sletaune, Steinar Halse og Asbjørn Nøstmo
P45-M04-2020-B013.JPGJakobsliNullNullJakobsli: Teksten på kalenderen: Historielaget Hommelviks Venner 40-års jubileum 27. november Øverst til venstre vises historielagets nye logo fra januar 2019. Nest øverst til venstre viser kulturprisen som ble tildelt for lagets arbeid i 2007. Øverst til høyre viser Jakobsli Museum. Nederst viser avdukingen av minne om plankebæreren den 17.06.2000. Fra venstre: Harald Kullbotn, Øyvind Kristiansen, Børge Sletaune, Steinar Halse og Asbjørn Nøstmo
P45-M04-2020-B014.jpgDokumentNull2010 til 2019Nye logoen. Historielaget Hommelviks Venner 40-års jubileum 27. november Øverst til venstre vises historielagets nye logo fra januar 2019. Nest øverst til venstre viser kulturprisen som ble tildelt for lagets arbeid i 2007. Øverst til høyre viser Jakobsli Museum. Nederst viser avdukingen av minne om plankebæreren den 17.06.2000. Fra venstre: Harald Kullbotn, Øyvind Kristiansen, Børge Sletaune, Steinar Halse og Asbjørn Nøstmoi
P45-M04-2020-B015.jpgBygningerMoan E Torggata1910 til 1919Moan E/Torggata Dette er et bilde som er tatt av Jørgen Hestnes. Han bygslet tomt hvor huset ble satt opp i 1890, og i 1901 kjøpte han eiendommen. Jørgen Hestnes var skredder og hadde flere medarbeidere opp gjennom årene. I tillegg til sin skreddervirksomhet var han også hobbyfotograf. Han hadde eget mørke-rom på loftet i uthuset som vi ser i bakgrunnen. Familien Hestnes eide Moan E fram til 1947. Da ble eiendommen kjøpt av Torleif Sneisen. Han arbeidet som poståpner, og huset fungerte som posthus fram til ca. 1958. Moan E ble kjøpt av kommunen i 1993 og huset ble revet i 1997. På området hvor huset sto er det i dag parkeringsplass.
P45-M05-Speidern-B000.jpgSpeidernSpeidern1950 til 1959Speidern Speiderbevegelsen hadde stor oppslutning i Hommelvik på 1950-tallet. Det var aktivitet både sommer og vinter. Her er en del speidere samlet til gruppefoto. 1. rekke: Svein Olav Kindseth, Steinar Grindbak, Leif Røsten, Kjell Erik Resell, Egil Kjølsø, Einar Bostad, Bjørn Kleive og Gunnar Kleive. 2. rekke: Trygve Nilsen, Odd Sparby, Arne Henrik Westrum, en frelsesoffiser, leder Henry Røsæg, en frelsesoffiser, ? Refseth, Svein Smeplass, Hans Morten Pedersen. 3. rekke: Ivar Hvidsand, Steinar E. Fosmo, Jostein Rykkvin, Arthur Sandstrøm, Knut Menne Johnsen, Knut Walstad, Jan Erik Myran, Arvid Almås, Asbjørn Røsæg, Kjell Olsen og Arne Boysen. 4. rekke: Einar Moum, Torgeir Moan, Ingar Sollihaug, Gunnar Larsen, Per Hammer, Harald Krogen, Frode Røsten, Jan Wikmark, Kjell Brandslet og Per Snustad.
P45-M05-Speidern-B001.jpgSpeidernSpeidern1940 til 1949Speidern 1949 Ulvungene og speidere i Hommelvik. Bildet er tatt i Frelsesarmeens lokaler på Mogjerdet ca 1949. Bak fra venstre: NN, Janna Høiby, Bjørg Røaaøg, Birgit Bostad, Åse Ulvesli, Dagrun Holstvold, Mary Lorvik, Mary Røsten, Vinny Klefstad, Marit Waagan, Vera Holm, Grete Gjersvold, Eli Røssg, Edgard Marken og Robert Iversen. 3. Rekke f..v: nn, Per Sivert Røsten, Arne Skauge, Steinar Bostad, Einar Lier, Jan Dahle, Oskar Kjevik, Oskar Halstadtrø, Harald Løvås, Johan Ingstad, Sylvia Lundberg, Åse Røssæg og Gunnhild Kvam. 2. Rekke f.v: Leder Henry Røssæg, Morten Trøbak, Kolbjørn Moum, Erling Røsten, Helge Hågenstad, Vidar Klefstad, Tor Sæther, Asbjørn Røssæg, Johan Sjetne, Egil Hammer, Jørgen Bostad, Frode Røsten, NN. 1. Rekke f.v: Kjell Brandslet, Per O. Hammer, Terje Skjønsby, Helge Fosmo, Rolf Egil Aune, Jon E. Haug, Harry Undhjem, Bjørn Brøndbo, Rolf Walstad, Faste Walstad og Einar Moum.
P45-M06-Sport-B000.jpgSport fotballHumlen På øya1980 til 1989Bildet viser fotballaget til Humlen og er tatt etter en kamp høsten 1985 På bildet ser vi i første rekke fra venstre: Viktor Andersen, Rune Rune Rødfjell , Dag Bones, Frank Fuglem og Geir R. Larsen. I andre rekke fra venstre: Øyvind Røsten, Stig Miland, Per Arild Fossum, Alvik Wehn, Gunnar Auran, Rune Sommervold og Svein Sandvik.
P45-M07-Framlaget-B000.jpgFramlagetGranåshjørnetNullFramlaget 1.mai Rekke til v. forfra: Per Arnfinn Nilsen, Arne Pettersen, Bjørg Auran. Rekke 2 forfra: Inger Jensen, Gunvor Hansen Rekke 3 forfra: Gunn Eggen Rekke 4 forfra: nn, Per Eggen, nn, Toril Pettersen
P45-M08-Gotemplar-B000.jpgVennafjellet.Vennafjellet1930 til 1939Gotemplarungdomslaget 1938 1939 arrangerte busstur fra Hommelvik til Vennafjellet. Vi tror dette er fra påska 1939 Foran fra v: Lullu Hansen Dahl, Svend Solli, Ingegjerd Kallseth, Georg Pettersen, Egil Svingen, Ivar Østeraas, Kåre Halse, Kirsti Snustad Løvseth, Olaf Løvseth. Bak fra.v: Gjertrud Granaas Gjersvold, John Voldmo, Mary Brandslet Dybvad, Torleif Pettersen, Reidar Håkonsen, Ingeborg Hansen Øverkil, Jakob Hulaas, Rakel Pettersen Fossen, Thoralf Mikalsen, Rolf Jakobsen, Tor Rimol, Reidar Bykvist. Fra kalender Hommelvikinger på Vennafjellet – omkring 1945 Skiturene gikk gjerne til Vennafjellet i Selbu. Foran fra venstre: Lullu Hansen Dahl, Svend Solli, Ingegjerd Kallseth, Georg Pettersen, Egil Svingen, Ivar Østeraas, Kåre Halse, Kirsti Snustad Løvseth og Olaf Løvseth. Bak: Gjertrud Granaas (eller Tordis Voll), John Voldmo ?, Mary Brandslet, Thorleif Pettersen, Reidar Håkonsen, Ingeborg Hansen Øverkil, Jacob Hulaas, Rakel Pettersen Fossen, Thorleif Mikalsen, ukjent, Tor Rimol og Reidar Bykvist.
P45-M09-Skytterlaget-B000.jpgSkytterlagFolkets hus1930 til 193960 års jubileumsfest i folkets hus. Hommelvik Skytterlag med frueer. Pynt i taket, Ovn i bakgrunnen
P45-M09-Skytterlaget-B001.JPGSkytterlagDamgjerdet1920 til 1929Skyttere på Damgjerdet fra åpningen i ca 1920 1. Rekke f.v: Petrus Holberg, Ole Harrang, Esten Fossen, Martin Solli, Harald Hansen, Ragnar Saksvik, Iver Fossen, Henrik Høuby. bak Iver Fossen, lars Larsen, Sivert Høyby, Mattias Kristiansen. 2.Rekke f.v: Esten Nesbak, Iver Hågenstad, Alf Holberg. 2 Rekke f.v. alle: Ottar Olufsen, Nore Berg, Arne Sandmark, Petter Brandslet, Ingmar Bjørkli, 3 ukjente, Mathias Bjerkan, Odin Granaas, Thorstein Grindbak, Paul Olufsen, John Asberg, 1 ukjent, Edvard Buaas, Ingvald Haugen, Per Bykwist, sort hatt ukjent, Tilbert Larsen, Lina Høyby, 4 ukjente, Ragnvald Bostad, de 5 guttene forran ukjente. Skytterhuset på Dagjerdet reist på 1800-tallet. Det var det frivillige skytterveseb som eide huset. Under et heftig forsøk på tjurebrenning i 1929 var tjurubøtta plassert på en ovn inne i huset. Bøtta med tjuru og etter hvert hele huset tok fyr og brant ned til grunne. Huset ble reist på nytt. Sivert og Adolf Høyby stod for gjennoppbyggingen av huset, mens kona til Sivert også kjent som Lina Brenna, kokte kaffe til brukerne av huset. Tidlig på 1950-tallet ble huset revet. Materiale ble senere brukt til bolighus på Grønberg. Bildet viser skyttere og tilskuere i reina like nedenfor stannplass. Skytterbanen var aktiv fra 1874 til 1912. Hommelvik Skytterlag ble stiftet her i 1974
P45-M09-Skytterlaget-B002.JPGSkytterlagDamgjerdet1920 til 1929Skyttere på Damgjerdet fra åpningen i ca 1920 1. Rekke f.v: Petrus Holberg, Ole Harrang, Esten Fossen, Martin Solli, Harald Hansen, Ragnar Saksvik, Iver Fossen, Henrik Høuby. bak Iver Fossen, lars Larsen, Sivert Høyby, Mattias Kristiansen. 2.Rekke f.v: Esten Nesbak, Iver Hågenstad, Alf Holberg. 2 Rekke f.v. alle: Ottar Olufsen, Nore Berg, Arne Sandmark, Petter Brandslet, Ingmar Bjørkli, 3 ukjente, Mathias Bjerkan, Odin Granaas, Thorstein Grindbak, Paul Olufsen, John Asberg, 1 ukjent, Edvard Buaas, Ingvald Haugen, Per Bykwist, sort hatt ukjent, Tilbert Larsen, Lina Høyby, 4 ukjente, Ragnvald Bostad, de 5 guttene forran ukjente. Skytterhuset på Dagjerdet reist på 1800-tallet. Det var det frivillige skytterveseb som eide huset. Under et heftig forsøk på tjurebrenning i 1929 var tjurubøtta plassert på en ovn inne i huset. Bøtta med tjuru og etter hvert hele huset tok fyr og brant ned til grunne. Huset ble reist på nytt. Sivert og Adolf Høyby stod for gjennoppbyggingen av huset, mens kona til Sivert også kjent som Lina Brenna, kokte kaffe til brukerne av huset. Tidlig på 1950-tallet ble huset revet. Materiale ble senere brukt til bolighus på Grønberg. Bildet viser skyttere og tilskuere i reina like nedenfor stannplass. Skytterbanen var aktiv fra 1874 til 1912. Hommelvik Skytterlag ble stiftet her i 1974
P45-M09-Skytterlaget-B003.JPGSkytterlagDamgjerdet1920 til 1929Skyttere på Damgjerdet fra åpningen i ca 1920 1. Rekke f.v: Petrus Holberg, Ole Harrang, Esten Fossen, Martin Solli, Harald Hansen, Ragnar Saksvik, Iver Fossen, Henrik Høuby. bak Iver Fossen, lars Larsen, Sivert Høyby, Mattias Kristiansen. 2.Rekke f.v: Esten Nesbak, Iver Hågenstad, Alf Holberg. 2 Rekke f.v. alle: Ottar Olufsen, Nore Berg, Arne Sandmark, Petter Brandslet, Ingmar Bjørkli, 3 ukjente, Mathias Bjerkan, Odin Granaas, Thorstein Grindbak, Paul Olufsen, John Asberg, 1 ukjent, Edvard Buaas, Ingvald Haugen, Per Bykwist, sort hatt ukjent, Tilbert Larsen, Lina Høyby, 4 ukjente, Ragnvald Bostad, de 5 guttene forran ukjente. Skytterhuset på Dagjerdet reist på 1800-tallet. Det var det frivillige skytterveseb som eide huset. Under et heftig forsøk på tjurebrenning i 1929 var tjurubøtta plassert på en ovn inne i huset. Bøtta med tjuru og etter hvert hele huset tok fyr og brant ned til grunne. Huset ble reist på nytt. Sivert og Adolf Høyby stod for gjennoppbyggingen av huset, mens kona til Sivert også kjent som Lina Brenna, kokte kaffe til brukerne av huset. Tidlig på 1950-tallet ble huset revet. Materiale ble senere brukt til bolighus på Grønberg. Bildet viser skyttere og tilskuere i reina like nedenfor stannplass. Skytterbanen var aktiv fra 1874 til 1912. Hommelvik Skytterlag ble stiftet her i 1974
P45-M09-Skytterlaget-B004.JPGSkytterlagDamgjerdet1920 til 1929Damgjerdet ca 1920. 4 skyttere liggende på stanplass i ferdigstilling, standplassleder, 2 tilskuere og sikkerhetsvakt i bakgrunnen.
P45-M09-Skytterlaget-B005.JPGSkytterlagDamgjerdet1920 til 1929Damgjerdet ca 1920 ) skyttere i oppstilt gruppe 5 stående og 4 i knestående på stanplass. 1. Rekke f.v: "Jo Bergom", Iver Hågenstad, Lars Larsen, Sivert Røsten. 2. Rekke f.v: NN, Bjørn Høiby, Mathias Bjerkan, Edvart Buaas
P45-M09-Skytterlaget-B006.JPGDokumentDamgjerdet1920 til 1929Skyttere på Damgjerdet fra åpningen i ca 1920 1. Rekke f.v: Petrus Holberg, Ole Harrang, Esten Fossen, Martin Solli, Harald Hansen, Ragnar Saksvik, Iver Fossen, Henrik Høuby. bak Iver Fossen, lars Larsen, Sivert Høyby, Mattias Kristiansen. 2.Rekke f.v: Esten Nesbak, Iver Hågenstad, Alf Holberg. 2 Rekke f.v. alle: Ottar Olufsen, Nore Berg, Arne Sandmark, Petter Brandslet, Ingmar Bjørkli, 3 ukjente, Mathias Bjerkan, Odin Granaas, Thorstein Grindbak, Paul Olufsen, John Asberg, 1 ukjent, Edvard Buaas, Ingvald Haugen, Per Bykwist, sort hatt ukjent, Tilbert Larsen, Lina Høyby, 4 ukjente, Ragnvald Bostad, de 5 guttene forran ukjente. Skytterhuset på Dagjerdet reist på 1800-tallet. Det var det frivillige skytterveseb som eide huset. Under et heftig forsøk på tjurebrenning i 1929 var tjurubøtta plassert på en ovn inne i huset. Bøtta med tjuru og etter hvert hele huset tok fyr og brant ned til grunne. Huset ble reist på nytt. Sivert og Adolf Høyby stod for gjennoppbyggingen av huset, mens kona til Sivert også kjent som Lina Brenna, kokte kaffe til brukerne av huset. Tidlig på 1950-tallet ble huset revet. Materiale ble senere brukt til bolighus på Grønberg. Bildet viser skyttere og tilskuere i reina like nedenfor stannplass. Skytterbanen var aktiv fra 1874 til 1912. Hommelvik Skytterlag ble stiftet her i 1974
P45-M09-Skytterlaget-B007.JPGMarkering1980 til 1989Sigrid Landsem mottar en av mange premier
P45-M10-Bygninger-B000.JPGBygningerEidemgården1930 til 1939Eidemgården før krigen ca 1935 - 1937 "Tårngården" "Pettersengården" til venstre
P45-M10-Bygninger-B001.JPGBygningerEidemgården1930 til 1939Eidemgården før krigen ca 1935 - 1937 "Tårngården" "Pettersengården" til venstre
P45-M10-Bygninger-B002.JPGBygningerEidemgården1930 til 1939Eidemgården før krigen ca 1935 - 1937 "Tårngården" "Pettersengården" til venstre
P45-M11-Frelsesarmen-B000.JPGFrelsesarmenFrelsesarmen1940 til 1949Frelsesarmen 60 år 1. Rekke f.v. Elsa Brandslet, Gudrun Julsrud, Harriet Fredriksen, Tordis Brandslet, Astrid Skauge, Inger Johanne Brandslet. 2. rekke f.v: Alvde Boysen, Ingeborg Brandslet, løytnant Sørensen, Adjutant Iversen, kaptein Tollås, Mimmi Skauge, Abigael Julsrud 3. Rekke f.v: Hjørdis Pedersen, Gerd Skauge, Oddbjørg Haldberg, Gerd Sand, Mary Brandslet, Helga Ryg, Bjørg Olafsen, Asbjørn Bakken. 4. Rekke f.v: Emmy Boysen, Easter Haseth, Gunhild Sjønøst, Synøve Myhre, Marit Røsten, Edit Haug, Ingeborg Garanson, Målfrid Skauge.
P45-M11-Frelsesarmen-B001.JPGFrelsesarmenFrelsesaren1940 til 19491.rekke fra venstre: Astrid Sandmark f. 1937, Jan Olav Dahle f. 1938, Else Rosvold f. 1934, Edgar Marken f 1938, Ragnfrid Bostad (Lillemor) f. 19.., Johan Ingstad f. 19.., Ingrid Tangen f. 19.., Sally Alise Haug f. 1939 g. Stokbak, Jurgen Wehn f. 1938, Per Helge Rosvold 1. 1940, Kari Lundli f. 1937 g. Smiseth, Eva Slind f. 1939, Astrid Halstadtro f. 1938 g. Stolsmo, Kari Lundberg f. 19.., Harald LovAs f. 1937, Oskar Halstadtro f. 19319.. , Gerd GranAs f. 1939 g. Kallar, Reidun Se ther f. 1934 g. Kristensen, Astrid Nilsen f. 1935 g. Hald, Ruth Granis f. 1936 g. Fossen, Kari &other f. 1936 g. Ovvre, Anne Brit Richstad f. 1938, Kirsten Sivertsen f. 19.. g. Byberg, Anne Mary Andersen f. 19.., Laila Haug f. 1936 g. Bae. 2. rekke: Greta Pedersen f. 19.. g. FevAg, Grete Gjersvold £1940 g. Viken, Mary Rosten f.1939, Bjorg Dalum f.1940, Anne Brit Haugen f. 1939 g. Fossmo, Winnie Klefstad f 19.., Frelsesoffiser Barlien ?, Annebjorg LovAs 1. 1939 g. Rossbach, Frelsesoffiser Hjordis Holmen, Kirsten Sollihaug f. 1941 g. Busellt, Edel Owre f. 1933 Grete Owre f. 1940 g. Sandvik, Signe Specs f. 1940 g. Haavi, Anne Marie Johnsen f. 19.., Jorun Normann f. 19.. g. Bugs-Hansen, Inger Sneisen f 1938 g. Gullseth, Brit Fossmo f 19.. ,Ruth Noss f. 1935, Steinar Johnsen f 1937, Guttorm Ness f. 1937, Toralf Gundersen f. 1937. 3. rekke: Kari Brandslet f. 19.. ,Ellen SofieWehn f. 1932 g. Sandaune, Ragnhild eller Hjordis Wehn f. 19.., Ester Ingstad f. 19.., Kjellrun Owre f. 1930 g. Spets, Brit Johansen f. 19.., Astrid Tangen f. 1932 g. Ressel, Inger Bykvist f. 1930 g. Aune, Marie Sollihaug f 1931 g. Dybwad, Flytli f. 19.. g. Bostad, Tordis Brandslat f. 1930 g. Samstad, Ase Berg 1 19.. , Astrid Bykvist f 1935 g. Nufsfjord, Eva Haugen f. 1935 g. Vikaune, Oddrun Lundberg f. 1935 g. Ostvang, Inger Ingstad f. 19.. , Elsa Sollihaug £1935 g. Sorensen, 4. rekke: Carin Lundberg 1.19.. g. Sund, Astrid OsterAs f. 1933 g. Fossbakken, Anne Lise Stokbak f. 19.. , Brit Dahl f 1939 g. Wikmark, Helga Hoiby f. 1936 g. RenA, Haldis Pedersen f. 1937 g.Berg, Bjerg Rosteg 1.1936 g. Ulstein, Gjertrud Bye 1.1936, Eva Spas f. 1935 g. Bremseth, Rickard Stokbak f. 1936, Helge Owre f. 1935, Bjorn Jensen f. 1936, Asbjom Brandslet f. 1937, Steinar Andersen f. 1938, Ivar Bjorkli f. 1936, Idar Spas f. 1938, Magee Rygh f. 1938, Arne Skauge f. 1938, Oivind Kristiansen f. 1935 5, rekke: Nils Roald Eggen £1930, Kurt Pedersen f. 19.., Kjell Sand f. 19.., Fritz Amet f. 19.., Iver Hoiby f. 1933, Tor Bentsen f. 19.., Alf Rygh f. 19.., Greta Roaldseth 1. 19.. (foran), Karl Ivar "Lillen" Roaldseth f. 19.. (foran), HAkon Renanger eller Steinar Bostad f. 19.., Ivar Spas £1932, Asbjorn Skauge f. 19.., Tor Brandslet f. 1933, Robert Bostad f. 19.., Oddleif Noss f. 1932, Kjell Lundli f. 1936, 6. rekke: Gunnar Landsem f. 1932, Torfinn Fuglem f. 1921, Jorulf Sollihaug f. 1933, Svein Bostad f. 19.., Asbjern Jenks f. 1932, Reidar Molander f. 19.., Gunnar &berg f. 1931 d. 1944, KAre Kristiapsen f. 1933, Egon Rosvold ?? f. 19.., Per Fuglem f. 1932
P45-M11-Frelsesarmen-B002.JPGFrelsesarmenFrelsesarmen1940 til 1949Juletrefest i Losjelokalene i Hommelvik 1943 Frelsesarmens ungdomsliga. 1.Rekke f.v. Erna Pettersen (g Stamnes), Turid Lundberg Auran, Tordis Brandslet Samstad, Agnes Wullm, Astrid Solihaug, Jan Lorentzen, Sverre Bostad. 2.Rekke f.v Arvilde Boysen, Eli Furan Sandmark, Astrid Wehn Sollihaug, Ingrid Sandmark Øwre, Haldis Kindseth Berg, Eli Bostad Landsem, NN, NN, Else Brandslet, Kari Brandslet, NN, ? Bratsve, Ester Ingstad 3. Rekke Kristian Fuglem, Reidar Holander, Snefrid Jøssås Berg, Borghild Lundberg Johansen, Gudrun Julsrud Lundberg, Brit Husdahl Berg, Inger Brandslet Hoås, Oddny Svingen Holberg, Kristen Thoresen Raaen, Gerd Lundberg Teigen, A? Julesild Jønstad, H? Fredriksen, Borghild Fredriksen, Åse Ingstad 4. Rekke Reidar Pedersen, Harald Olufsen, Harald Fuglem, Karl Sollihaug, Heny Ingstad, Asbjørn Haug, Dagfin Refseth, Georg Thorshaug, Sverre Kindseth, Eugen Berg, Henrik Spets, Gudrund Eriksen 5. Rekke Olav Jakobsen, Børge Sletaune, Gudmund Berg, Bjørn Eriksen, Per egon Rosvold, Torfinn Fuglem, Per Lundberg, Henrik Pettersen, Jon Haldberg, Bjørn Haugen, Frits Nesbak
P46-M01-Arbeidsliv-B000.JPGPortrettMuruvikNullMuruvik Holmen gård utsikt mot Muruvik havn. Ole Holmen sitter på tømmerlunden og poserer.
P46-M01-Arbeidsliv-B001.JPGNSBHommelvikNullLinjearbeidere for skinnelegging. 30 arbeidsfolk. "Rallere" oppstilt i en gruppe for fotografering med sine spader. Nypukket jernbaneskinner i forgrunnen. 3 linselus bak å 1 til høyre på riksveien med hus i bakgrunnen. Bildet er tatt på Moan ca ved Pettersen huset. Lunden ved Karslyst helt til venstre på bildet.
P46-M01-Arbeidsliv-B002.jpgNSBHommelvikNullSE P46-M02-Arbeidsliv-B001.jpg samme bildet modifisert. Orginalbildet er meget gult.
P46-M01-Arbeidsliv-B003.JPGArbeidslivHøybytrøaNullLastebil tømmerlass gård 4 mennesker overlesset . Tømmertransport fra Høybyen. Høybygjerdet i bakgrunn Østeraas Gustav Kristiansen på toppen av lasset
P46-M01-Arbeidsliv-B004.JPGHommelvik BrukHommelvikNull4 bilder kontaktkopiering fra negativ. Viser sagmatingen ved gamle Hommelvik bruk. Bildet øverst til venstre f.h. Røsten
P46-M02-Diverse-B000.JPGGruppeDølanNull2 eldre jubilanter. Parfolk sittende i hver sin stol hun med nydelig blomterbukett. Bildet tatt i private hjem Dølan.Pauline og Olaf Engan Pauline Engan,Hommelvik er død i en alder av 102 1/2 år.Hun ble født på gården Østerås i det daglig talte kalt Dølan,nærmere halv mils veg fra Hommelvik.Hun ble i ung alder gift med Olaf Engan fra Selbu og de overtok og drev gårdsbruket.Ved siden av arbeidet Olaf Engan mange år på Støberiet i Hommelvik.Begge hadde opphold alder og sykehjemmet i sine siste år,der Engan døde for to siden.Pauline Engan var ved sin død eldste innvåner i Malvik KN.
P46-M02-Diverse-B001.JPGHobbyHommelvikNullTreskjering Hest med vogn fylt med materialavkapp. Figur som skogsarbeider med sin sag på skulderen. Figur av Johan Nygaardsvold Einar Gerardsen Stasjonsbetjening Alf Prøysen med sin gitar sittende på en stein og spiller. Navn Olaf evenshaug (bakeren)
P46-M02-Diverse-B002.JPGMusikkorpsetHommelvikNull2 musikanter Gutt på sin tromme Knut Flytlie og herre med sin trompet. Navn ?
P46-M02-Diverse-B003.JPGBygningerHommelvik1900 til 1909Bildet er markert med Gratulerer med 28/10-1907 Bygning 2 damer og en herre Hedvikslund ca. 1905 Denne staselige bygningen ble satt opp i 1883 av Johannes Gulbrandsen. Det er noe uklart om han drev som sagmester eller toller. Bygningen lå mellom Selbuvegen og bygningen der folkebiblioteket og teknisk etat holder til i dag. Først på 1900-tallet bodde trelasthandler N. Olson i Hedvikslund. Her er han avbildet sammen med sin frue og datter Nelly Olson Matson. Kommunen kjøpte bygningen i 1917 og den ble fra da av brukt til kontor og bolig for distriktslegen. Følgende distriktsleger har bodd i boligen: Ansgard Øverland, Imanuel Waage, Peter Runde og Håkon Hanche Evensen. Doktor Waage leide egen gartner, Solem, som sørget for en stor hage hvor det ble dyrket alle slags grønsaker. Hedvikslund har også til ulike tider huset kontorer til formannskapet, kommunekassen, det kommunale kraftanlegget og tannlegen, før den ble revet i 1976..
P46-M02-Diverse-B004.JPGFolkets HusHommelvikNullPå senen i folkets Hus Revynummer. Muruvik Vel 20 år Arnt holmen med Sparesset. Plakat 2 Sigrid Skulbørstad Plakat 0 Erling Skei Turid Landsen Venstre for midten Midten Jan Roar Husdal? Helt til høyre Gunnar Iversen
P46-M03-Bruket-B000.JPGHommelvik BrukHommelvikNullPostkort. Bilde av 5 arbeidere forran en jernbanetralle lastet med tynne lekter. Strølekter Navn ?Spets
P46-M03-Bruket-B001.JPGHommelvik BrukHommelvik1960 til 1969Hommelvik Bruk sin nye sag med materiale transporten. 1967 Sammensatt bilde
P46-M03-Bruket-B002.JPGHommelvik BrukHommelvik1960 til 1969Bygging av den nye høvleriet. Montering av de buede lim-tre dragerne. ca 1966
P46-M03-Bruket-B003.JPGHommelvik BrukHommelvik1960 til 1969Høvling av materialet for liming av Limtredragere. Trolig til bygget med den nye saga.
P46-M04-Handel-B000.JPGAktie HandelsforeninHommelvik1930 til 1939Hommelvik Aktie Handelsforening 40-års Jubileum 1935. Funksjonærer og Arbeidere. 1. Rekke f.v: Klara Brandslet, Olaug Bjørgum, Ella Jøssås, Jenny Pettersen(Sveian), Dagmar Haugen(Erlandsen), Margit Bomberg, Minni Grønberg og Borghild Haugen(Richstad) 2. Rekke f.v: Lagerarbeider Bernt Løvaas, slakter Thomas Nilsen, konditor Oskar Eriksen, baker Peter Sletaunet, slakter Kristian Svedahl. baker Paul Blomsø, bestyrer Ole Saltnessand, bokholder John Jakobsen og Ingrid Arntsen. 3. Rekke f.v: Sigfred Dahl, Ole Sneisen, fiskehandler Johan Fredriksen, Laura Jakobsen, Hanna Wuttudal, Gyda Nilsdahl(Sneisen), Margit Olsen og Selma Sandstrøm(Auran)
P46-M04-Handel-B001.JPGSamvirkelagetHommelvik1930 til 1939Styret avd. 59 1937
P46-M04-Handel-B002.JPGAktie HandelsforeninHommelvik1930 til 1939Den mektige bygningen med handelsforeningen i sentrum Hommelvik. Sandstrøms kiosken til høyre før meieriutsalget. Bildet tatt fra oppkjørselen fra Hommelvik stasjon foran planovergangen Da «Welkn-gården» ble kjøpt i 1910, ble en del av virksomheten flyttet tilbake dit. Gården ble imidlertid. fol for liten og uhensiktsmessig. 11916-17 ble derfor et større forretningsbygg reist, slik vi ser det på det øverste bildet. Denne gården fikk et tilbygg i mur i 1922, der blant annet et nytt bakeri og konditorverksted ble etablert (se bildet nederst til venstre). Da slakterverkstedet kom i 1934, fikk en et bygg slik det framstår på det siste bildet.
P46-M05-HHV-B000.JPGHHV-InterntFolkets hus1980 til 1989Historielaget Hommelviks Venner første styre. 1981. Folkets hus II etg. Fra v. Asta Bye Erik Haugen Roger Snustd Åge Moan
P46-M05-HHV-B001.JPGHHV-InterntBuaas1990 til 1999Historielaget Hommelviks Venner Overtakelse av Buaas samling. Hjemme hos Marit Buaas På bildet fra v, Dverre Bykvist, Sivert Buaas, Inga Werdenskjold
P46-M05-HHV-B002.JPGHHV-InterntFolkets hus1980 til 1989Historielaget Hommelviks Venner Overtakelse av Buaas samling. Hjemme hos Marit Buaas På bildet Marit Buaas hjemme i stua.
P46-M05-HHV-B003.JPGHHV-InterntFolkets hus1980 til 1989Historielaget Hommelviks Venner første styre. 1981. Folkets hus II etg. Fra v. Asta Bye Erik Haugen Roger Snustd Åge Moan
P46-M06-Julemøte Jakobsli-B000.JPGHHV-InterntJakobsli1970 til 1979Julemøte i Jakobsli i 1976. Navn?
P46-M06-Julemøte Jakobsli-B001.JPGHHV-InterntJakobsli1960 til 1969Julemøte i Jakobsli i 1976. Navn?
P46-M06-Julemøte Jakobsli-B002.JPGHHV-InterntJakobsli1960 til 1969Julemøte i Jakobsli i 1976. Navn?
P46-M06-Julemøte Jakobsli-B003.JPGHHV-InterntJakobsli1960 til 1969Julemøte i Jakobsli i 1976. Navn?
P46-M06-Julemøte Jakobsli-B004.JPGHHV-InterntJakobsli1970 til 1979Julemøte i Jakobsli i 1976. Navn?
P46-M07-Landskap-B000.JPGOversikt fra LandHommelvik Bruk1960 til 1969Bildet over Hommelvikbukta med gamle Hommelvik Bruk i forgrunnen og nye Hommelvik Bruk i bakgrunnen. Bildet tatt fra "Lunden" venfor karslyst. Bildet er sammensatt av 2 bilder. Spesiel montering.
P46-M07-Landskap-B001.JPGOversikt fra LandHommelvik Bruk2000 til 2009Hommelvik bruk med bark haugene mot Homla Panoramabilde fra plenen ved Saliberget
P46-M07-Landskap-B002.JPGOversikt fra LandHommelvik bruk1960 til 1969Hommelvik bruk Bomman sandfjæra Flyslippen "Bakkan" Stykket . Hangarden Brakka på sannan Gamle Hommelvik bruk Kassern mot sentrum. Bildet tatt fra "Kjellandhaugen"
P46-M08-LO 100 år-B000.JPGOrganisasjonerHommelvikNullLo 100 år tale i flokets hus av Randi Spets
P46-M08-LO 100 år-B001.JPGOrganisasjonerFolkets hus1990 til 1999revyinnslag, konfiransier Wiggo Walle Lo 100 år
P46-M08-LO 100 år-B002.JPGOrganisasjonerHommelvik Kirke1990 til 1999Folketog med stopp for å legge ned blomster tå støtten til Johan Nygaardsvold. Lo-100 år. Viser Div faner og musikkorpset
P46-M08-LO 100 år-B003.JPGOrganisasjonerJ. Nygardsv. gtNullFolketog med stopp for å legge ned blomster tå støtten til Johan Nygaardsvold. Lo-100 år. Viser Div faner og plakkater
P46-M08-LO 100 år-B004.JPGOrganisasjonerHommelvik Skole1990 til 1999Opptobet passerer etter nedleggelse av krans på støtten til Johan Nygaardsvold. Bilde av Hommelvik skole i bakgrunnen.
P46-M09-grupper-B000.JPGMostadmark SkytterlaNullNullMostadmark skytterlag hedrer skyttere. Fra v. nn, nn, nn, nn, Rolf Bonaunet, nn
P46-M09-grupper-B001.JPGOrganisasjonerNullNullBridge klubben. Premieutdeling
P46-M09-grupper-B002.JPG1. VerdenskrigIdrettens Hus1910 til 1919Den Norske vaktstyrken stasjonert i Idrettens Hus under 1.verdenskrig. Bildet er tatt i 1915. Postkort
P46-M09-grupper-B003.JPGGruppeNullNulltre damer sittende på benken en sommerdag i søndagsstasen. Betjening ? Fra v. Ukjent, Johnetta Wehn Melby, Sauna Solem
P46-M09-grupper-B004.JPGGruppeHommelvik1920 til 192913 kvinner oppstilt for gruppefotografering. Kinamisjonens yngre kvinneforening. 1929
P46-M09-grupper-B005.JPGGruppeHommelvik1910 til 1919Firedamer sittende på benken i sine arbeidsklær (betjening ?) Sanne Solem, Jonetha Wehn, Reidun Stokke 1910 1914
P46-M09-grupper-B006.JPGGruppeNull1800 til 1899Gruppeoppstilling med sine vester. Barnelosjen fra 1898 Huler Johan Sivertsen
P46-M09-grupper-B007.JPGGruppeNull1920 til 192918 kvinner oppstilt for gruppefotografering. Kinamisjonens kvinneforening. 1929 Postkort
P46-M09-grupper-B008.JPGGruppeNull1920 til 192917 kvinner oppstilt for gruppefotografering. Kinamisjonens eldre kvinneforening. Ca 1925
P46-M09-grupper-B009.JPGGruppeNull1800 til 1899Gruppeoppstilling med sine vester. Barnelosjen fra 1898 (1895 - 1899) Huler Johan Sivertsen
P46-M09-grupper-B010.JPGGruppeNullNull11 Kvinner møtes 1, en med gitar. 1. Rekke f.v. Martha Sandmark, Johanna Brandslet, Jonetta Mekkbye, Julie Berg, Serine Landsem, Ukjent 2.Rekke f.v. Regine Evenshaug, ukjent, ukjent, Otine Thoresen, Oline Wehn, ukjent
P46-M09-grupper-B011.JPGGruppeNull1920 til 19293 Vikinger: Herrer forran bilen Fra v. Bjarne, Fridolf og Halfdan Nesbak Bildet er tatt på "Nesbakkan" 1924
P46-M09-grupper-B012.JPGGruppeNull1930 til 19394 herrer Foran Hommelvik Stasjon 1935 Fra v. Håkon Solem, Martin Jøssås, John Jakobsen, Per Jøssås
P46-M09-grupper-B013.JPGGruppeNull1930 til 1939Bærtur Tyttbærtur 1934 Fra venstre: Ola Sneisen, Gudrun Sneisen, Marie Svedal, Joar Ramdal, Laura Jakobsen Sittende forran: John Stokke, Kjell Jøssås, Magnus Nilssen, Agnar Haugan
P46-M09-grupper-B014.JPGGruppeGunther-gården1940 til 19492 damer fra vika ved Gunther-gården i 1943 Brit Forslund og Erna Wikmark
P46-M09-grupper-B015.JPGGruppeHommelvik1930 til 1939Hommelvikinger på biltur til Selbu med V1119 i 1936 1937. Forran f. v. Ukjent, Selma Auran, Margit Olsen, Ingrid Arntsen, Per Jæssås, Hjørdis Stokbak, Emilie Svedal, Ole Svedal, Lars Buåsli, Marie Nilsen. Bak f.v. Jenny Pettersen Sveian, Gudmun Sneisen, Thomas Nilssen, Laura Jakobsen, Ole Dahlermo
P46-M09-grupper-B016.JPGVennafjellet.Nybakkhytta1920 til 1929Nybakkhytta på Vennafjellet 1926 1927 Fra v. John Jakobsen, Thomas Nilssne, Jørgen Wehn, Per Jøssas, John Stokke og Edvard Husdal
P46-M10-Nygaardsvold museet-B000.JPGNygaardsv. museetNygaardsv. museet2000 til 2009Arbeiderfestivalen Nygardsvold Museum August 2001
P46-M10-Nygaardsvold museet-B001.JPGNygaardsv. museetNygaardsv. Museum2000 til 2009Arbeiderfestivalen Nygardsvold Museum August 2001
P46-M10-Nygaardsvold museet-B002.JPGNygaardsv. museetNygaardsv. Museet2000 til 2009Arbeiderfestivalen Nygardsvold Museum August 2001
P46-M10-Nygaardsvold museet-B003.JPGNygaardsv. museetNygaardsv. Museet2000 til 2009Arbeiderfestivalen Nygardsvold Museum August 2001
P46-M11-Skole-B000.JPGSkoleNull1900 til 1909Søndagsskole 1900 (Mange barn 200 -300) Orginalbilde + et reprodusert.
P46-M11-Skole-B001.JPGSkoleGruppe1930 til 1939Gruppebilde finnes flere av dette bildet.
P46-M11-Skole-B002.JPGSkoleFlatholman1920 til 1929Søndagsskolen på utflukt med foreldre. Tur til Flatholman i muruvik 1929 1930
P46-M11-Skole-B003.JPGSkoleBedehuset1920 til 1929Søndagsskolen Hommelvik Bedehus 1926 (Postkort)
P46-M11-Skole-B004.JPGSkoleHommelvik Skole1910 til 1919Lærere ved Hommelvik skole 1917 (8.des) 5 kvinner og 5 menn Kongebilder i bakgrunnen på veggen.
P46-M12-Sport-B000.JPGSport HåndballNullNullDame håndball lag. Navn og periode
P46-M12-Sport-B001.JPGSport HåndballUngdomsskolen1990 til 1999Håndball Lagbilde Hommelvik Piker 12 Håndball jenter født 1976. 1.Rekke f.v.: Hanne Fossen, Monica Hoven, Camilla Høvik, Linn Mari Haugan, Elin Murbrekk. 2. Rekke f.v.: Marianne Aalberg, Henriette Fagertun, Marianne Bostad, Mona Fossum, Jannike Lund, Lisbeth Brandslet. Bak: Lagleder Finn Fagertun. Bildet er tatt 1990/91.
P46-M12-Sport-B002.JPGSport fotballUngdomsskolen1970 til 1979Hommelvik idrettslag fotball lag G Oppmann Terje Garberg Trener Karl.C Haugen Foran f.v. Jan Erik Slind, Arne Brobak, Roger Skulbørtad, Jostein Øwre, Morten Bostad, Bjørn Eirk Sitter, Erik Moum Bak f.v. John Inge Resell,Knut Skjetne,Tom Eriksen, Geir Rødde, Ole Bernhard Øwre, Kjell Myran, Tor Helge Hansen
P46-M12-Sport-B003.JPGSport turnNullNullTo damer går ned i spagaten i naturens treningsbane. Aina?
P46-M12-Sport-B004.JPGSport turnNull1930 til 1939Sommeren 1935. to turndamer på idrettsplassen bak folkets hus. Alfild Skjetne Alfild Brandsleth
P46-M12-Sport-B005.JPGSport turnIdrettsplassen Mogjerdet1930 til 1939Turnjenter oppstilling idrettsplassen. Rekke 1 f.v.: nn,nn,nn, Målfrid Bjerkan(1924)?, Rekke 2 f.v. nn, Haldis Jakobsen(f 1922),nn, nn, Martha(1923) Nilsen Sjoner(søster Harry Nilsen)
P46-M13-Utflukt Jernverket-B000.JPGMostadmark jernverkJernverket1980 til 1989Historielaget på befaring Mostadmark Jernverk 1983 Erik Haugen ledet omvisningen
P46-M13-Utflukt Jernverket-B001.JPGMostadmark jernverkJernverket1980 til 1989Historielaget på befaring Mostadmark Jernverk 1983 Erik Haugen ledet omvisningen
P46-M13-Utflukt Jernverket-B002.JPGMostadmark jernverkJernverket1980 til 1989Historielaget på befaring Mostadmark Jernverk 1983 Erik Haugen ledet omvisningen
P46-M13-Utflukt Jernverket-B003.JPGMostadmark jernverkJernverket1980 til 1989Historielaget på befaring Mostadmark Jernverk 1983 Erik Haugen ledet omvisningen
P46-M13-Utflukt Jernverket-B004.JPGMostadmark jernverkJernverket1980 til 1989Historielaget på befaring Mostadmark Jernverk 1983 Erik Haugen ledet omvisningen
P46-M13-Utflukt Jernverket-B005.JPGMostadmark jernverkJernverket1980 til 1989Historielaget på befaring Mostadmark Jernverk 1983 Erik Haugen ledet omvisningen
P46-M13-Utflukt Jernverket-B006.JPGMostadmark jernverkJernverket1980 til 1989Historielaget på befaring Mostadmark Jernverk 1983 Erik Haugen ledet omvisningen
P46-M13-Utflukt Jernverket-B007.JPGMostadmark jernverkJernverket1980 til 1989Historielaget på befaring Mostadmark Jernverk 1983 Erik Haugen ledet omvisningen På bildet Torleif Bratvold med sin datter.
P46-M13-Utflukt Jernverket-B008.JPGMostadmark jernverkJernverket1980 til 1989Historielaget på befaring Mostadmark Jernverk 1983 Erik Haugen ledet omvisningen Nederst Sverre og Ie Jensen bærer begvognei immellom seg.
P46-M13-Utflukt Jernverket-B009.JPGMostadmark jernverkJernverket1980 til 1989Historielaget på befaring Mostadmark Jernverk 1983 Erik Haugen ledet omvisningen En liten lekmed endene i Foldsjøen var det også tid til
P46-M13-Utflukt Jernverket-B010.JPGMostadmark jernverkJernverket1980 til 1989Historielaget på befaring Mostadmark Jernverk 1983 Erik Haugen ledet omvisningen
P46-M14-Åpning av Jakobsli-B000.JPGJakobsliJakobsli Museum1980 til 1989Åpning og overtakelse av Jakobsli Museum. (bygningen) Her låser ordfører Asbjørn Nøstmo opp dørene for lederen av HHV Åge Moan.
P46-M14-Åpning av Jakobsli-B001.JPGJakobsliJakobsli Museum1980 til 1989Thorshaugsamlingen, før den ble flyttet til 1. etg i stabburet 1987
P46-M14-Åpning av Jakobsli-B002.JPGJakobsliJakobsli Museum1980 til 1989Skolestua i 1. etg i hovedhuset. Pulter fra Bakken skole hvor Johan Nygaaarsdvold gikk.
P46-M14-Åpning av Jakobsli-B003.JPGJakobsliJakobsli Museum2000 til 2009Åpning av Kulturminnedagen 9. september 2007 Utdeling av Kulturprisen i 3007. ved Komiteleder Anne-Marie Føide. Programmet vårt: "Hommelvik i alvår, bønn, fest og glede"
P46-M14-Åpning av Jakobsli-B004.JPGJakobsliJakobsli Museum1980 til 1989Åpningen av Jakobsli Museum 1989, Ordfører Nøstmo 3 bilder
P46-M14-Åpning av Jakobsli-B005.JPGJakobsliJakobsli Museum1980 til 1989Åpningen av Jakobsli Museum våren 1987 3 bilder folkedans. Åge Moan
P46-M14-Åpning av Jakobsli-B006.JPGJakobsliJakobsli Museum1980 til 1989Åpningen av Jakobsli museum i 1987 Notat 1980 på kortet?
P46-M14-Åpning av Jakobsli-B007.JPGJakobsliJakobsli Museum1980 til 1989Åpning av Jakobsli Museum 1987. Notat 1980 på kortet? 3 bilder
P46-M14-Åpning av Jakobsli-B008.JPGJakobsliJakobsli Museum1980 til 1989Åpningen av jakobsli Museum 1987 Notat 1980 på kortet? 3 bilder
P46-M14-Åpning av Jakobsli-B009.JPGJakobsliJakobsli Museum1980 til 1989Åpningen av Jakobsli Museum 1987. Notat 1980 på kortet?
P46-M15-Bygninger-B000.jpgBygningerBruketsgården1990 til 1999Hommelvik bruks kontor-bygning. Bruketsgården. Fra v. Kontorbygget, Hulåsgården(Brobakken g.nr 57 br nr 5) og Micual Pedersen- Huset(Gudmund Pettersen). Mellom garagen og hulåsgården ser vi Brunhuset med sittuthus. Her bodde Karen(F.bonaune) og Hans Brun Hansen. Forran ser vi Homla bru som ble bygd i 1938. Tilføyd Kåre Sandmark 2. etg på Garagen hadde Homla Bilbane klubb sine lokaler med 4 spors lang Bilbane. Der ble det holdt mange billøp til og med 24 timers løp. Dette på skifte 60 70 tallet.
P46-M15-Bygninger-B001.jpgBegravelseKakehuset1970 til 1979Byggets eier Odd og Sigrid Berg Kakehuset. Her har det vært mange forskjellige bedrifter opp igjennom tidene. Skobutikk Bakerii (holm utsalg) Kakehuset Klær?
P46-M16-Brann Haugenkaia-B000.jpgBygningerHaugenkaia1950 til 1959Brannen på HaugenKaia 1951 Branbil, Vannpumpe Orginalbilder.
P46-M16-Brann Haugenkaia-B001.jpgBygningerHaugenkaia1950 til 1959Brannen på HaugenKaia 1951 Brannslanger, sammenrast bygning, brannfolk, Politi Orginalbilder.
P46-M16-Brann Haugenkaia-B002.jpgBygningerHaugen kaia1950 til 1959Brannen på HaugenKaia 1951 sammenrast bygning, brannfolk, Etterslukking Orginalbilder.
P46-M16-Brann Haugenkaia-B003.jpgBygningerHaugen kaia1950 til 1959Brannen på HaugenKaia 1951 Avstandsbilde Brannslanger, sammenrast bygning, brannfolk, Resterende hus. Orginalbilder.
P46-M17-Vennafjellet-B000.jpgVennafjellet.Nybakkhytta1930 til 19395 herrer foran hyttveggen på Nybakkhytta Vennaflellet i 1935. Fra v. Jørgen Wehn, Thomas Nilson, Terje Jøsås, John Stokke, Edvard Husdal.
P46-M17-Vennafjellet-B001.jpgVennafjellet.Nybakk Hytta1940 til 1949Fra Nybakkhytta, vennafjellet 1946. Fra v. Kjell Jøssås. Laula Jakobsen, John Stokke, Magnus Nilssen og Grunneier Grøtte fra Selbu
P46-M17-Vennafjellet-B002.jpgVennafjellet.Vennafjellet1930 til 19398 herrer på ski. Vennafjellet 1935. Fra v. John Stokke, Sigfred Dahl, Per Jøssås, Peter Stetaunet, Thomas Nilsen, Johan Jakobsen, Edvald Husdal, Johan Brobak
P46-M17-Vennafjellet-B003.jpgVennafjellet.Vennafjellet1930 til 19395 herrer på skitur. Tar en hvil på plankestabbelen. Vennafjellet 1934 1938. Er dette grunnlaget for en ny hytte. Bak f. v. Per Jøssås, Johan Brobak, John Jakobsen, Peter Sletaunet, Thomas Nilssen. Foran f.v. John Stokke, Edvald Husdal
P47-M01-Arbeidsliv-B000.jpgArbeidslivSkipsverftet1950 til 1959Dolsøy (forlengelse) på slippen i Hommelvik Bygget "Fjordgata" i strandkanten bak spillbrakka. Gården over er Nedre Grønberg. Ser også Øvre Grønberg over. Blåhammaren til høyre
P47-M01-Arbeidsliv-B001.jpgArbeidslivDjupvasskaiaNullLossing av Celose paller på Djupvasskaia
P47-M01-Arbeidsliv-B002.jpgArbeidslivNygården1950 til 1959Lasting av jernbanesviller før den seste opperasjon impregneringen med "Kreosot". Som vi ser ble både jernbanesviller og telefonstolper impregnert her. Legg merke til at det ligger 3 skinner. Det smale sporet til Impregneringsvognene og det ytterste til NSB vognene Til Høyre: Robert Granaas Til Venstre : nn¨ Arbeid med jernbanesviller Arbeidere ved Hommelvik Impregneringsverk inne ved Nygården. Sverre Sivertsen (til venstre) og Robert Granaas. Bildet er sannsynligvis tatt i 1950-årene. Verftet eksisterte fra 1925 til 1976.
P47-M01-Arbeidsliv-B003.jpgArbeidslivNygårdenNullHer Formes jernbanesvillene med avrunding på øvre kantene for at vann skal bare dreneres av. Det ble brukt en stor øks til grovarbeidet. (oppreist tiil høyre) siste finpuss ble det brukt et "to håntak skiffel jern". På bildet Til .h. Ottar Røstad Til v.: NN
P47-M01-Arbeidsliv-B004.jpgArbeidslivNygårdenNullKreosot tanken på Nugården. Se unike opplegget med 3 skinner. Dette er sporgangen ut mot kaia. Nygården fyr ser vi til venstre i fjærasteinan.
P47-M01-Arbeidsliv-B005.jpgArbeidslivDjupvasskaiaNullHer er det Lasting/lossing av Celelose pakker. En av de første truckene. Ukjent fører
P47-M01-Arbeidsliv-B006.jpgArbeidslivHommelvik Mek verkstedNullKranene på Kaia, Hommelvik Mek verksted/ Trønderverftet. Djupvasskaia til venstre.
P47-M01-Arbeidsliv-B007.jpgArbeidslivTrønderverftetNullTrønderverftet, Samlig på kaia. Kranene Tårnkraner med travers, jernbanevogner
P47-M01-Arbeidsliv-B008.jpgArbeidslivTrønderverftetNullKranene på Trønderverftet båt på slippen
P47-M01-Arbeidsliv-B009.jpgArbeidslivHommelvik StøperiNullHommelvik Støperi. Inne på støperiet. Sandformer
P47-M01-Arbeidsliv-B010.jpgArbeidslivTrønderverftetNullBåt M205H "Gunnar Langa" forlengelse
P47-M01-Arbeidsliv-B011.jpgArbeidslivTrønderverftetNullUngdomsarbeid i 1930-åra. Også den gang ble det opprettet "tiltak" for å sysselsette arbeidsledig ungdom. Denne arbeidsgjengen er i ferd med å utbedre vegen i Gammelløfta. Fra venstre: Ottar Olufs'en, Torstein Torsteinsen, Ivar Høiby, Johan Lundberg, Olav Eriksen, Aksel Auran, Olaf Landsem. Ved siden av sjåføren, Jørgen Lundberg, står "basen" Oskar Olsen.
P47-M02-Bruket-B000.jpgArbeidslivHommelvik BrukNullHestekjøring materialtransport fra Saga. Arbeidsstokken på "Tomta" Nr 6 fra venstre Johan Nygaardsvold Johan Brandslet nederst høyre
P47-M03-Bygninger-B000.jpgBygningerHommelvik stasjonNullHommelvik Stasjon. (gamlebygget) to spor og en vogn lastet opp med jernbane sviller. Prospektkort (Hommelvik stasjon)
P47-M03-Bygninger-B001.jpgBygningerHelseNullEiendommen "Helse" på bildet Matias Kristiansen. Randi Olufsen og Bjørn Olufsen bodde der. Siste eier er Rolf Erling Teigen
P47-M03-Bygninger-B002.jpgBygningerNullNullHus bil utflukt
P47-M03-Bygninger-B003.jpgBygningerFjesethbyggetNullDette huset måtte vike for parkeringsplassen til Rådhuset. Her bodde Johan Fjeseth. (lederen for Nygårdsvoll museet i mange år). Bak så ser vi brakken som Administrasjon holdt til i. Bak der igjen er Rådhus II som rommer teknisk kontor. I kjeller her var det Frisør (Tor Helge) televerkets sentral såkalt XY velgere. Tora Husdal jobbet som opperatør. posthus og biblotek.
P47-M03-Bygninger-B004.jpgBygningerNullNullNull
P47-M03-Bygninger-B005.jpgBygningerHommelvik Bruk1980 til 1989 Fyrhuset" på bruket Hommelvik Bruk
P47-M03-Bygninger-B006.jpgArbeidslivTrønderverftet1980 til 1989Trønderverftet avdeling Motor & industri Avdeling av trønderverftet fra 1984 Tidliger holdt Nøbø fabrikker til i denne bygningen før dem flyttet til lokalene på Stjørdal. Nobø Produserte Ovner og søppelstativ her med egen galvaniseringspanne.
P47-M03-Bygninger-B007.jpgBygningerGrustaket1970 til 1979Tomt i Vika før kommunehuset ble bygget i 1970 Moheim bak og krokomgården samt Jakobsli til høyre for Moheim.
P47-M03-Bygninger-B008.jpgBygningerBye1980 til 1989Bye- (Wahl) gården like før den rives i begynnelsen av 1980. Bildet tatt fra "Rampa" opp mot kirka, folkeskolen, blomsterbutikken, Kinoplakkatene i skapet på veggen, Banken til venstre.
P47-M03-Bygninger-B009.jpgBygningerMoheimNullMoheim fra nedsida. fra Vika
P47-M03-Bygninger-B010.jpgBygningerNullNullBygning Postkort
P47-M03-Bygninger-B011.jpgBygningerNullNullMogjerdet bestilt av lokal-avisa "Homla". Reidar Jensens gate. Bildet ble solg i avisekspedisjonen. Folketog, korps, faner, Norske flagg, Laftet i trekonstruksjon i husene. Hus Nr 1 fra h. Eier Hågen Løvås (Ordfører) Hus Nr 2, Oppsett av Einar Flønes bolig for jernbanefolk. Deretter 2 tomter rid av Hansen. Der lå Moparken brukt ved festlige anledninger. Hus Nr 3, Arntzengården Hus nr 4 Wehn I bakgrunnen Arbeiderforeningen (Turnlokale). Huset som skimtes på venstre
P47-M03-Bygninger-B012.jpgBygningerSentrumNullJernbanegårdan. Var i indre svingen på RV50 rett over for Banken
P47-M03-Bygninger-B013.jpgBygningerSamvirkelagetNullSamvirkelaget med Borggården Hommelvik Handelsforening
P47-M03-Bygninger-B014.jpgBygningerNull1970 til 1979Bye-Gården mot sentrum i 1978
P47-M03-Bygninger-B015.jpgBygningerMuruvik1950 til 1959Heimgården til Alf Aasbak i muruvik tatt 1957 Bildet tatt fra Samvirkelaget i Muruvik retning mot Kvislabakken. Vi ser litt ti Billedholman på Hell like over taket på høyre hus.
P47-M03-Bygninger-B016.jpgBygningerSentrumNullDame og Herre i Hommelvik sentrum bærer en kurv imellom seg. Postkort
P47-M03-Bygninger-B017.jpgBygningerHommelvik sentrumNullSentrumsbilde. Torggården Samvirkelaget, Kafe, Sandstrøm kiosken, Hommelvik Meieri
P47-M03-Bygninger-B018.jpgBygningerHommelvik SentrumNullSentrumsbilde Samvirkelaget Torggården Cafe Postkort
P47-M03-Bygninger-B019.jpgBygningerHommelvik Sentrum1980 til 1989Nye samvirkelaget Varehus, Rampa Pakkhuset, Kafeteria Biler Folk Jernbanestasjon Grønberg i bakgrunnen 1980
P47-M03-Bygninger-B020.jpgBygningerNesset1920 til 1929Fra Nesset i Hommelvik til Høyre Solberget (Brenna) Tømmer i "Nesdammen" (Homla) i bakgrunnen. Huset lenger oppe til venstre er sommerfjøset på Karslyst gård. Ca 1920 Nesset gård 1937 På 1600-tallet hørte Nesset gård med til Hommelvikens og Mostadmarkens jordegods. Siste private eier var kirkesanger og poståpner Kristian Iversen. Etter hans død ble gården solgt til Malvik kommune i 1917 og brukt som gamlehjem fram til 1967, da sykehjemmet på Halstad ble tatt i bruk. Bygningsmassen ble overtatt av Teknisk etats uteavdeling til blant annet garasjer, lager, verksted og spiserom. Kulturetaten disponerte bygningene til Ungdomshus fra 1991. Det ble etablert kafé, TV-rom, biljardrom, mekkeverksted og bandrom.
P47-M03-Bygninger-B021.jpgBygningerHommelvik Sentrum1990 til 1999 Moheim" .- Skyss-stasjon fra århundredeskiftet ved selbuvegen. Tatt i 1990
P47-M03-Bygninger-B022.jpgBygningerHommelvik Sentrum1970 til 1979Saksvik Landhandel som lå midt i "Hansen Svingen" mellom Vikhamar og Hundhammeren
P47-M03-Bygninger-B023.jpgBygningerHommelvik Sentrum1980 til 1989Dahl Gården
P47-M03-Bygninger-B024.jpgBygningerHommelvik Sentrum1990 til 1999 Moheim" .- Skyss-stasjon fra århundredeskiftet ved selbuvegen. Tatt i 1990
P47-M03-Bygninger-B025.jpgBygningerHommelvik Sentrum1950 til 1959Sentrumsbilde Samvirkelaget Torggården Cafe Moan E og Moan F Postkort
P47-M04-Diverse-B000.jpgArbeidslivKontaktkopi fra filmNullDette virker som arbeidsdokument. Bilder av Roald Bye mye privat. Kun kontaktkopiering. (Negativoversikt)
P47-M04-Diverse-B001.jpgArbeidslivBåtNullBåten Leda-Norge Ingen info
P47-M04-Diverse-B002.jpgArbeidslivEtasjeovnNullBilde av en etasjeovn. Arbeidsdokument
P47-M05-Grupper-B000.jpgKrigsåreneHommelvik Jernbanestasjon1940 til 1949Etterkrigsårene. Fangene komer hjem til Hommelvik. (hjemkomsten)
P47-M05-Grupper-B001.jpgPortrettHommelvikNullOlaf Haldberg Julen 1944 i San Pedro U.S.A. Sitat fra bak på bildet: "Her ser du mig i Julen 1944 og det er dressen jeg sendte dig som jeg har på mig." Annika
P47-M05-Grupper-B002.jpgPortrettUkjentNullUkjent 2 Herrer i uniform ved 2 bjørke stammer. Foran dem 6 barn (jenter). Postkort
P47-M05-Grupper-B003.jpgPortrettUkjentNullPar-folk Herre sittende på en stol og fruen stående bak. Bildet er tatt i privatboligen
P47-M05-Grupper-B004.jpgPortrettNullNullFør inn informasjon
P47-M05-Grupper-B005.jpgArbeidslivGamelåsdalen1930 til 1939Tømmerhoggere og kjørere i Gamelåsdalen, sør for Hommelvik-tjønna. Dalen fra Hommelvik til Furangårdene i Lånke. Stående fra venstre: Arne Fossen, Johan e. Fossen, ? , Johan Fossen, Johan I. Fossen, Arnt Fossen. Sittende f.v. Ragnvald Bostad, nn, Olaf Larsen, nn, Iver fossen (stående på kne) vår tilrettelegger for kjørerne.
P47-M05-Grupper-B006.jpgGruppeBrukesgårdenNull50 Års konfirmantene i Hommelvik. 1. Rekke f.v. Ellen Marie Mære, Målfrid Jakobsen, Gunvor Haldberg, Thormod Rostad, Gunnvor Wikmark og Åse Brattsve. 2. Rekke f.v. Elvin Overvik, Olav Forslund, Dagmar Gundersen, Brit Lundberg, Sylvia Furan, Harald Bykvist, Erling Andersen, Ola Haugen og Alf Aasback. Bakerste rekke: Odd Sundt, Kjell Dybvad, Thorbjørn Iversen, Leif Landsem, Sverre Holberg og Magne Thorshaug. Av et kull på 35 var : 2 piker og 3 gutter døde. 2 piker og 1 gutt bosatt utenfor landet. 3 piker og 4 gutter ikke tilstede av andre grunner
P47-M05-Grupper-B007.jpgMarkeringOla kafeen1950 til 1959Året er 1959 på Ola Kafeen, Dette bildet er i fra avslutningsfesten for oppsetting og montering av maskinene ved nye Hommelvik Bruk. Han som ledet arbeidet var finsk, hans navn var Esko Pauri. Front f.v: Adolf Sjønsby, Gustav Spets, Einar Spets, Kjell Jøssås, Thorleif Midtsand, Asbjørn Aune, Per Thorstensen, Reidar Olufsen, Håkon Johnsen, Manuel Bakmark, Øyvind Sveian, Rolf Spets Bak f.v: Harald Andersen, Ivar Halseth, Esko Pauri(finne), John Hammer, John Garberg, Arild Halseth, Sigvart Sivertsen, Harald Midtsand, Jonne Garberg. rekke bak bordet f.v: Reidar Lundberg, Johan Halstadtrø, Oskar Solstad, Audun Erlandsen, Gustav Spets, Einar Spets, Kjell Jøssås, Thorleif Midtsand
P47-M05-Grupper-B008.jpgGruppeNullNull3 Herrer rundt kjøkkenbordet disket med mat. Dame bak i hvitt forkle og hvitt skaut. Parafinlampe i taket. Kurvstol og krakk med ryggstø. Postkort Ukjente
P47-M05-Grupper-B009.jpgArbeidslivNullNullKredderverksted 4 herrer og en dame ved symaskinen. Herre med dress og klokkekjede følger spent med. Ukjent
P47-M05-Grupper-B010.jpgGruppeNullNull7 oppdressede herrer på trappa foran en dør. Postkort Merket Roger
P47-M05-Grupper-B011.jpgAULFolkets Hus1920 til 1929Stiftelsesfesten AUL i 1923 i Folkets hus Postkort
P47-M05-Grupper-B012.jpgGruppeNullNullGruppe med 14 menn i matrosdresser, Skips mannskap. Postkort
P47-M05-Grupper-B013.jpgGruppeFossli1930 til 19396 menn samlet i en hytte. Benk med påmalt "FOSSLI VOLD 1938" En i løytnant uniform
P47-M05-Grupper-B014.jpgGruppeEplehagenNull2 damer og en liten gutt i eplehagen under blomstringstiden. Loise med Odd i armene Mella til høyre. Postkort
P47-M05-Grupper-B015.jpgGruppeLundenNullNorske vakter Berlin? på utflukt i Lunden Postkort
P47-M05-Grupper-B016.jpgAktie HandelsforeninPeder Uthus1930 til 1939Handelsforeningen på tur Biltur og skirenn hos Peder Uthus. 12. mars 1934
P47-M05-Grupper-B017.jpgSport turnTurnstevne1930 til 1939Turn tropp under oppmars. 9 herrer i turndrakt Fra v.: Ulrik Kvam, Arne Kvam, Finn Jakobsen, Are Svedahl, Georg Risan, Erling Iversen, Hjalmar Nillsen, Sicurn Lindboe. 1938
P47-M05-Grupper-B018.jpgAUFAUF HyttaNullSykkeltur og arbeidshelg på AUF hytta, Kaffepause rundt bordet som er flyttet ut på tunet 4 damer og 1 herrer
P47-M05-Grupper-B019.jpgGruppeNull1930 til 1939Kanatur og skirenn hos Johan Nilsdal 12. mars 1933
P47-M05-Grupper-B020.jpgGruppeNullNullUtflukt i Hommelvik av ukjent forening
P47-M05-Grupper-B021.jpgGruppeNullNullUtflukt i skogen 9 damer og 4 menn
P47-M05-Grupper-B022.jpgGruppeSandfjæra1930 til 19393 musikanter i Sandfjæra i 1938 Henry ??, (Banjo) Ola Engeseth (Fiolin) Peder Pedersen (trekkspill)
P47-M05-Grupper-B023.jpgGruppeNullNullUtflukt med bil
P47-M05-Grupper-B024.jpgGruppeNullNullUtflukt ukjent gruppe. (Grand Hotel på et skilt på veggen)
P47-M05-Grupper-B025.jpgSolli kassefabrikkSolli1920 til 1929Solli Kassefabrikk 8 herrer i en gruppe forran kassene. 1925 - 1927 1 Rekke f.v. Sverre Larsen, Peder Hjelseth, Sverre Haugen, Magnus Larsen. 2. Rekke f.v. Torleif Pettersen, Johan Søberg, Otto Berg og Hjalmar Jøssås
P47-M05-Grupper-B026.jpgGruppeSykehjemmetNullBildet er tatt ved sykehjemmet på grønberg i 1980. Fra v. Kari-Lisbet Onsøyen, Maja Kindseth, Gerd Teigen, Sverre Pettersen, Lilly Trøbakk, Lilly Haugan og Odny Leirvik( f.brun Hansen)
P47-M05-Grupper-B027.jpgFrelsesarmenFrelsesarmen1940 til 1949Juletrefest i Losjelokalene i Hommelvik 1943 Frelsesarmens ungdomsliga. 1.Rekke f.v. Erna Pettersen (g Stamnes), Turid Lundberg Auran, Tordis Brandslet Samstad, Agnes Wullm, Astrid Solihaug, Jan Lorentzen, Sverre Bostad. 2.Rekke f.v Arvilde Boysen, Eli Furan Sandmark, Astrid Wehn Sollihaug, Ingrid Sandmark Øwre, Haldis Kindseth Berg, Eli Bostad Landsem, NN, NN, Else Brandslet, Kari Brandslet, NN, ? Bratsve, Ester Ingstad 3. Rekke Kristian Fuglem, Reidar Holander, Snefrid Jøssås Berg, Borghild Lundberg Johansen, Gudrun Julsrud Lundberg, Brit Husdahl Berg, Inger Brandslet Hoås, Oddny Svingen Holberg, Kristen Thoresen Raaen, Gerd Lundberg Teigen, A? Julesild Jønstad, H? Fredriksen, Borghild Fredriksen, Åse Ingstad 4. Rekke Reidar Pedersen, Harald Olufsen, Harald Fuglem, Karl Sollihaug, Heny Ingstad, Asbjørn Haug, Dagfin Refseth, Georg Thorshaug, Sverre Kindseth, Eugen Berg, Henrik Spets, Gudrund Eriksen 5. Rekke Olav Jakobsen, Børge Sletaune, Gudmund Berg, Bjørn Eriksen, Per egon Rosvold, Torfinn Fuglem, Per Lundberg, Henrik Pettersen, Jon Haldberg, Bjørn Haugen, Frits Nesbak
P47-M05-Grupper-B028.jpgGruppeDemonstrasjonstogNullOpptog med plakater og ablegøyer. Program: Demonstrasjonstog ?? Hækeløpb ??, Præmieblæsing. Poteterplukning Trilbårkjøring Baal Præmieuddeling ALLE VELKOMMEN Kjæmpekvinden Senorita Olea Bukse-Generalen Han spør Hvor er t??? Hua er stort nokk Stop! Stop! Stop! Ja, Da får lad de "goa i Vasken"
P47-M05-Grupper-B029.jpgGruppeNullNullOpptog med plakater og ablegøyer. Program: Demonstrasjonstog ?? Hækeløpb ??, Præmieblæsing. Poteterplukning Trilbårkjøring Baal Præmieuddeling ALLE VELKOMMEN Kjæmpekvinden Senorita Olea Bukse-Generalen Han spør Hvor er t??? Hua er stort nokk Stop! Stop! Stop! Ja, Da får lad de "goa i Vasken"
P47-M05-Grupper-B030.jpgGruppeLevangerNullLosjestevne i Levanger. Hommelvikinger
P47-M05-Grupper-B031.jpgGruppeUkjentNullIngen info
P47-M05-Grupper-B032.jpgGruppeFolkets hus1930 til 193920 års jubileum Avd 59 04.02.1939
P47-M05-Grupper-B033.jpgGruppeNull1940 til 1949Hommelvik Husmorlag folkets hus i 1946 til bords. Nærmeste bord til høyre: Dru Dahlum?, nn, Marit Haugen, Beret Bykvist Nærmeste bord til Venstre: Oline Thoresen?, Martha Tyholt, N.N. Styret er oppstilt foran scenen formann: Magdalena Bragstad i bunad i midten
P47-M05-Grupper-B034.jpgGruppeNullNullSkiturister oppstilt for fotografering i solveggen. 11 ungdommer
P47-M05-Grupper-B035.jpgGruppeNullNull3 skijenter står for fotografen i snøen. Med skisko
P47-M05-Grupper-B036.jpgGruppeNullNull3 herrer Ukjent situasjon
P47-M05-Grupper-B037.jpgGruppeMoan 181800 til 1899Moan 18 Hommelvik Eiere:Juri Olsen Moan. Hogrus, Edviske Torine Tronds datter, f. Hunås er neste eier. Deres datter Emilie står mellom sin mor og farmor på bildet. Bildet er tatt like etter 1880 Olaus Iversen's søster Serina gift Varmbo reiste til Amerika. Det er kommet tilbake derfra.
P47-M05-Grupper-B038.jpgAULFolkets Hus1930 til 1939A.U.L. Piketropp 7.01.1937 Leder Niels Spets. Musikker Henry Dybvad, Fra v. Tullie Fossen, Gunhild Kvam, Reidun Lundberg, Gerd Sand, Marit Røsten, Oddbjørn Haldberg, Gunvor Skjønsby, Gunvor Haldberb, Karen Auremo, Nils Spets, Henry Dybvad, Mary Branslet, Astri Teigen, Målfrid Bjerkan, Helga Rygh, Astri Flytli, Edit Haug, Heldur Ingstad, Ingeborg Gjøranson, Hjørdis Pedersen og Ingrid Sveian.
P47-M05-Grupper-B039.jpgGruppeHommelvik KirkeAvdukingen av bauta over Johan Nygardsvold Æresvakter er Fra v. Alfred Brandslet, Olaf Svingen som begge var tidligere arbeidskollegaer
P47-M05-Grupper-B040.jpg17. MaiJ. Nygaardsvolds gt1940 til 1949Defelering 17. mai 1945 Hjemmefronten i Malvik
P47-M05-Grupper-B041.jpg1.maiFolkets Hus1930 til 1939Framlagets Tramgjeng (Talekor) forran Folkets Hus på Arbeiderungdommens dag (Sept) i første rekke f.v. A. Samdal,\(Julsrud), Roald Bye, Otto Julsrud, Harald Fuglem, 2.Reke f.v. Pedersen. . . . Martha Nilsen, Kolbjørn Solyelne, Røsten, , Haug, Gunvor Skjønsby, Rigmor Nesbak, , Lenger bak i rekkene kjenner jeg ikke igjen. Tramgjengen – 1. mai 1939 Hommelvik Framlags Talekor opptrer på Folkets Hus-plassen. Gutten i første rekke til venstre (som er delvis skjult) er ukjent. Deretter følger Abigel Julsrud, Roald Bye, Asbjørn Otto Julsrud og Harald Fuglem. 2. rekke: Hjørdis Pedersen, Brit Lundberg Forslund (til høyre for fanesnora), ukjent, Martha Nilsen Sjoner, ukjent, Marit Røsten, Ola Haugen, Aud Haug og Gunvor Skjønsby. I mellom Marit Røsten og Ola Haugen ses Solveig Nilsen Bye. Bak Gunvor Skjønsbye står Rigmor Nesbak. Til høyre for henne: Ester Ingstad.
P47-M06-Handel-B000.jpgAktie HandelsforeninHommelvik1910 til 1919Aktie Handelsforening gruppebilde forran butikken. Fra v. Gudrun Stokbakk (datter av Jørgen og Ingeborg Stokbakk) John Jakobsen, Julie Berg, Berit Løvås, Alfeld Skenstad (ble gift med Axsel Auken nordgjerdet) Karen Evenshaug (Ble gift med G. Nyhus i USA Johan Sveberg (på grønberg) Postkort
P47-M06-Handel-B001.jpgAktie HandelsforeninHommelvikNullStyret i Hommelvik Aktie Handelsforening 7 velkledde menn på trappa foran en dør fra v. Adolf Solighaug, Iver Øwre, Oskar Johansen, Ole Saltnesand, Anders Halstadtrø, Arne Dahl, Iver Sveian
P47-M06-Handel-B002.jpgAktie HandelsforeninBrattalia1920 til 1929Utflukt Hommelvik Aktie Handelsforening. Bjarne Haldberg, Ingeborg Halstadtrø, Ole Svedahl, Olaf ottesen, Haakon Solem, Anders Halstadtrø, Margit Olsen, Johan Fredriksen, Ingrid Wehn, Emelie Svedahl, Petter Sletaune, Ole altnesand, Ivar Løvås, Johan Jakobsen, Sverre Ottesen, Hanna Ottesen, Laura Jakobsen, Bergjot Lysholm, Agnes Sveian, Ingrid Hofstad, Julie Berg, Dagmar Erlandsen, Kristian Svedahl, Gudrun Sneisen, Bernt Løvaas Samvirkeskirenn i midten av 1920-åra. Ansatte ved Hommelvik Handelsforening på utflukt til Brattalia (noen hundre meter ovenfor Hallstad gård). Personen med trekkspillet er Olaf Ottesen.
P47-M06-Handel-B003.jpgAktie HandelsforeninHommelvikNullBetjeningen med styret Fra v. Julie Berg, Petter Sletaune, Ingrid Hofstad(født Øwre), Bjarne Halberg, Bjørnhild Jakobsen (f.Moan), Olaf Ottesen, Alma Moksnes Brandslet (f.Stære). Jon Jakobsen, Bernt Løvaas, Johan Fredriksen, Ingrid Vehn (f.Lysholm), Ole Saltnesand, Sigfid Dahl, Magnhild Berg (f.Sneisen), Thomas Nilsen, Margit Olsen
P47-M06-Handel-B004.jpgAktie HandelsforeninHommelvikNullStyret i Hommelvik Aktie Handelsforening 7 velkledde menn på trappa foran en dør fra v. Adolf Solighaug, Iver Øwre, Oskar Johansen, Ole Saltnesand, Anders Halstadtrø, Arne Dahl, Iver Sveian Postkort
P47-M06-Handel-B005.jpgSamvirkelagetNullNullBetjeningen på samvirkelaget. vekten for oppveiing på disken 3 damer bak disken Postkort Ukjent
P47-M06-Handel-B006.jpgAktie HandelsforeninHommelvikNullBetjeningen med styret Fra v. Julie Berg, Petter Sletaune, Ingrid Hofstad(født Øwre), Bjarne Halberg, Bjørnhild Jakobsen (f.Moan), Olaf Ottesen, Alma Moksnes Brandslet (f.Stære). Jon Jakobsen, Bernt Løvaas, Johan Fredriksen, Ingrid Vehn (f.Lysholm), Ole Saltnesand, Sigfid Dahl, Magnhild Berg (f.Sneisen), Thomas Nilsen, Margit Olsen
P47-M06-Handel-B007.jpgSamvirkelagetHandelsforeningenNullBetjeningen på samvirkelaget. vekten for oppveiing på disken 3 damer bak disken Postkort Ukjent
P47-M06-Handel-B008.jpgSamvirkelagetSamvirkelagetNullGruppe menesker i skobutikken
P47-M06-Handel-B009.jpgAktie HandelsforeninSentrum1920 til 1929Hommelvik Sentrum. Hommelvik Aktie Handelsforening i forgrunnen. Til venstre for dette bygget ligger Wahl-gården. Personene på bildet: to menn ved kiosken "Sandstrøm-kiosken" den ene kan være baker Sigfred Dahl. Ca 1920 - 1925 Opp til høyre ser vi "Moan Huset" og Folkeskolen Postkort
P47-M06-Handel-B010.jpgSamvirkelagetSamvirkelaget1930 til 1939Arbeiderne på Hommelvik Samvirkelag kjøtt-fordeling. Fra v. Alma Brandslet, Thomas Nilsen og Kristian Svedahl. Postkort Allerede i 1897 fikk foreningen sitt første produksjonsverksted, idet det ble leid et bakeri. Men ambisjonene vokste og i 1909 ble et provisorisk slakteri innrettet i et størhus i bakgården på Moan F. I 1921 ble så eget slakteri oppført på Elevemo (se bildet nederst til høyre). Det store bildet er fra slakterverkstedet i Moan E som ble opprettet i 1934. Vi ser fra venstre Alma Mæhre (Brandslet), Thomas Nilsen og Kristian Svedahl.
P47-M07-HMK-B000.jpgMusikkorpsetNullNullHommelvik Musikkorps holder konsert i Tårnet på samvirkelaget. "Tårnkonsert"
P47-M07-HMK-B001.jpgMusikkorpsetReidar j. gate1940 til 1949Mommelvik Musikkorps spiller til oppmasj for fotballkamp. Spillere bak korpset. ca 1948 1949
P47-M07-HMK-B002.jpgMusikkorpsetReidar j. gateMommelvik Musikkorps spiller Forran Fotoforretningen til Ludvik Aasbak
P47-M08-Homla-B000.jpgOversikt fra LandStorfossenNullStorfossen i Homla med tømmerrenna og slusedammen på toppen. Fossagålan i bakgrunnen. Postkort
P47-M08-Homla-B001.jpgArbeidslivFoldsjøenNullKaffekoking under tømmerfløtingen på Foldsjåen fra venstr: Einar Bonaunet og Sverre Sneisen
P47-M08-Homla-B002.jpgArbeidslivVennaelvaNullVennaelva.Tømmerfløting
P47-M08-Homla-B003.jpgArbeidslivHomlaNullTømmerfløting i Homla. Mitti Fossen i Dølan
P47-M08-Homla-B004.JPGArbeidslivFoldsjøenNullTømmerfløting Oppsamling på Foldsjøen. 1 herre i båt og 2 fløtere på brygga med sine tømmerstaker
P47-M09-Kirka-B000.jpgBygningerHommelvik KirkeNullBilde av Hommelvik kirke Postkort
P47-M09-Kirka-B001.jpgBygningerHommelvik kirke1900 til 1909Hommelvik kirke omkring år 1900.
P47-M10-Landskap-B000.jpgOversikt fra LandSentrum1950 til 1959Bildet er tatt fra Hommelvik sentrum nordover mot Nygården (1957). Vi ser jernbanebommen som er i evegelse Opp/Ned? Ene bonkersen, jernbanesporene, Millerkaia, Brukeskaia, Nygården med Solbakken.
P47-M10-Landskap-B001.jpgOversikt fra LandSannan1960 til 1969Bildet er en del av en montasje til fotografen. Vi ser "Brakka på sannan", Nygården, Hommelvik bruk, Hangarden, Solbakken. Skatvalslandet
P47-M10-Landskap-B002.jpgOversikt fra LandHomlaNullBrua over Homla (før nybrua i 1938) Brokarene står som kulturminne i dag. Bakgrunnen bruksegården med dertil brukesbakken. Arbeiderboligene Trapp nede til venstre. Postkort
P47-M10-Landskap-B003.jpgOversikt fra LandTegelverketNullBildet over Tegelverket med Hommelvik Bruk i bak. Vi ser en masse tegelstein som ligger for tørking før dem blir brent i ovnene. Bakgrunnen ser vi Lunden og veien opp mot karslyst
P47-M10-Landskap-B004.jpgOversikt fra LandHommelvik sentrum1910 til 1919Bildet over Hommelvik sentrum fra 1916, Vi ser Togstallen, bruket, Jernbane stasjonen, pakkhuset, kassern lunden Kirka
P47-M10-Landskap-B005.jpgOversikt fra LandHommelvik1910 til 1919Bildet er en julehilsen til Offiserene Frelsesarmen Løkken Verk Sendt fra Sandstrøm Aspirant. Motivet er "Parti fra Hommelvik"
P47-M10-Landskap-B006.jpgOversikt fra LandKassern1960 til 1969Oversikt over Hommelvik Bruk det gamle og det nye. Kassern fremtredende i senter på bildet med Moddet ned mot Homla som slynger seg før omleggingen av elva. Bildet fra 1960 tallet like før kassern sto i brann.
P47-M10-Landskap-B007.jpgOversikt fra LandHommelvikNullOversikt mot hommelvik sentrum fra Grønberg. Brukeskaia, Millerkaia, Haugenkaia, sjøfly havna. (før raset) Postkort 199, h/s Horge Hommelvik
P47-M10-Landskap-B008.jpgOversikt fra LandHommelvik sentrumNullHommelvik Sentrum Postkort E.Hommelvik Tatt fra Thoresenberget
P47-M10-Landskap-B009.jpgOversikt fra LandNygårdsvollsgata1900 til 1909Bilde fra Nesbakkan ned mot Hommelvik sentrum Før utvidelse av kirkegård og bygging av folkeskolen.
P47-M10-Landskap-B010.jpgFlyhavnaSjøflyhavna1950 til 1959Hommelvik, med flyhavna. Postkort Sjøflyhavna fly på tur ut. Ompring 1950 Hommelvik, med flyhavna Svahyllan og Blåhammeren - omkring 1950 Onrådet ble på folkenninnet kalk "Utafor". I Forgrunneni ser vi sjøflyhavna og Djupvasskaia. Bygningen på skrå bak skurene til Djupvasskaia er et tidligere tysk flyverksted. Den ble omgjorl til fabrikklukiik.ført for A7S Waskator og deretter for Nobø. Bygningene til Hommelvik Verft & støperi ser vi midt i bilde. Langs sjøen bak støperibygningen ligger det fortsatt flere boliger. I bakgrunnen finner vi gårdene "Nedre Grønberg" og "Øvre Grønberg" A/S Hommelvik Værft & Støperi ble opprettet i 1901 med Torstein Buaas som disponenet og driftsleder. Virksomheten omfattet nybygg og reparasjoner av trefartøy. og støperi og verksted for blant annet ovner, komfyrer og maskingods.
P47-M10-Landskap-B011.jpgOversikt fra LandHommelvik1940 til 1949Hommelvik, sett fra Nesbakkan Postkort ca 1946 Tror nokk det er tidligere, Haugenkaia står der inntakt. Postkortet er sendt som julehilsen til Olaf Halberg p.o. box 962 San Pedri california U.S.A. fra Herr Svedal m f. Porto 50 åre 18.12.50 (stemplet)
P47-M10-Landskap-B012.jpgOversikt fra LandHommelvik1800 til 1899Hommelvik sentrum med båt liggende ved kaia. Gamle jernbanestasjon. 1880
P47-M10-Landskap-B013.jpgOversikt FlyfotoHommelvikbuktaNullBildet tatt fra fly ut sidevinduet.
P47-M10-Landskap-B014.jpgOversikt fra LandHommelvik skoleNullBildet er gjenskapt fra en glassplate. viser Hommelvik skoleog omliggende bygninger. Bildet tatt fra løfta.
P47-M10-Landskap-B015.jpgOversikt fra LandNygården1950 til 1959Nygården og Nygårdskaia i 1957 Hommelvik sentrum i bakgrunnen.
P47-M10-Landskap-B016.jpgOversikt fra LandSkipsverftetNullBildet mot skipsverftet, Elvebakken (trolig rekopiert et postkort)
P47-M10-Landskap-B017.jpgOversikt fra LandHommelvikNullOversikt mot Hommelvik skole fra løfta
P47-M10-Landskap-B018.jpgOversikt fra LandHommelvik1950 til 1959Hommelvik mogjerdet, nygårdsvols gt. Høyby snekkerfabrikk Idrettsplassen Folkets Hus. Hommelvik skole. Fine orginal bilder. Postkort
P47-M10-Landskap-B019.jpgOversikt fra LandHommelvik sentrum1800 til 1899Oversikt mot Hommelvik kirke.Folkeskolen ikke bygget ca 1890 Bildet fremkalt fra en dårlig glassplate.
P47-M10-Landskap-B020.jpgOversikt fra LandHommelvik1930 til 1939Oversikt Hommelvik (Montasje) satt sammen av 2 bilder. fra ca 1939 1940 medio august
P47-M10-Landskap-B021.jpgOversikt fra LandHommelvik raset1940 til 1949Montasje med 3 bilder tatt fra Stavsjøfjellet viser rasstedet i 1943
P47-M10-Landskap-B022.jpgOversikt fra LandHommelvik SentrumOversikt Hommelvik, Grustaket, gamle samvirkelaget før barneskolen. Postkort Bildet tatt fra Hesthuset
P47-M10-Landskap-B023.jpgOversikt fra LandMogjerdetPostkort hommelvik, Idrettsplassen (før roteringen av banen) Folkets Hus, Mogjerdet. Bildet tatt fra Klokkatihaugen. Brukeskaia og Millerkaia
P47-M10-Landskap-B024.jpgOversikt fra LandHommelvik raset1940 til 1949Postkort Fra klokkatihaugen. Folkets hus, Hommelvik skole, Brukeskaia og Millerkaia
P47-M10-Landskap-B025.jpgOversikt fra LandHommelvik rasetBilde fra Lunden mot sentrum. Kassern
P47-M10-Landskap-B026.jpgOversikt fra LandMoangårdanHommelvik. Første bildet med Moangårdan. Tegelberket. Halstad som den gang var sentrum i Hommelvika. Rundt Solielva. Dette er før Jernbanen kom.
P47-M10-Landskap-B027.jpgOversikt fra LandMoangårdan1950 til 1959Hommelvik Øya, Kassern, Brukeskaia, Millerkaia Nygården Hommelvik skole, Hommelvik Kirke, Hommelvik bruk, Bergskogen Postkort 4984 Postkort 4984 Widerø Flyfoto
P47-M11-Mostadmark-B000.jpgOversikt fra LandFoldsjøenNullTømmerrenne i forgrunnen, Vannrenne til driften av sagbruket i midten av bildet, Bygninger ved enden av vannrenne v.side.Demning, (ved jernverket)
P47-M11-Mostadmark-B001.jpgBygningerKarlstadNullBygdetun mellom Karlstad og Foldsjøen. 7 bygninger.
P47-M11-Mostadmark-B002.jpgGruppeMostadmark skytter lag1930 til 193950 års Jubileum i Mostadmark Skytterlag 1937
P47-M11-Mostadmark-B003.jpgGruppeVenna2000 til 2009Postkort Julekort med hilsning fra slektstreffet Vennaslekta 8.juli 2000 Postkortet er sendt til Asta Bye v/ Roald Bye (porto 4,20) På Bildet: Stein Kåre Nybrodal, Liv Hilde Molund, Stig Oddbjørn Aas, Tor Viken, Jon Sneisen Ruth Schanke, Oddrund Nybrodahl, Gjertrud Knutsen, Bjørg Skanke, Anita Gundersen, Kristine Nevermo
P47-M11-Mostadmark-B004.jpgGruppeVenna2000 til 2009Postkort Julekort med hilsning fra slektstreffet Vennaslekta 8.juli 2000 Postkortet er sendt til Asta Bye v/ Roald Bye (porto 4,20) Baksida av P47-M11-Mostadmark-B003.jpg
P47-M11-Mostadmark-B005.jpgOversikt FlyfotoJøssåsen Landsby2010 til 2019Postkort Luftfoto over Jøssåsen Landsby. Usikker på årstall
P47-M12-Muruvik-B000.jpgBygningerMuruvik1910 til 1919 Nordkap" i Muruvik ca 1910 Hus med en Dame på Terassen
P47-M12-Muruvik-B001.jpgOversikt fra LandMuruvik1960 til 1969Muruvik tatt fra Gjevingåsen i 160 åra. Gården Muruvik hvor Leif Muruvik bodde litt til venstre på midten av bildet.
P47-M12-Muruvik-B002.jpgGruppeFlatholman1940 til 1949Bilde fra Flatholman i Muruvik ca 1939 - 1941. Fra v. Olaf Nevermo, Gunnar Snustad, Ola Engseth, Helle Byberg, Håkon Byberg, Gunvor Iversen Vesla Hansen Iversen, Eigil Iversen
P47-M12-Muruvik-B003.jpgOversikt fra LandMuruvik1950 til 1959Montasje bilde sammensatt av to bilder. Oversikt over Muruvik med Flatholman. Gartneriet til Alf Aasbak i forkant mot skogkanten. Holmen gård bak til venstre. Oppsamling i bukta utenfor "Leiret" Bildet er trolig tatt fra "Utsikten" Muruvika rundt 1950. Alf Aasbacks gartneri sees i forkant midt på bildet. Tømmeret ved "Leiret" tilhører Ranheim Papirfabrikk. De lagret råstoffet til sin produksjon blandt annet i Muruvik.
P47-M12-Muruvik-B004.jpgGruppeFlatholman1900 til 1909Arbeiderne på fiskeberga i Muruvik rundt 1900 Bakre rekke fra v.: nn,nn,nn,nn,Paula Pettersen Resten er ukjente Bildet er tatt på Flatholman rett ut for naustene.
P47-M12-Muruvik-B005.jpgOversikt fra LandGevingåsen1950 til 1959Oversikt bilde fra Gjevingåsen med riksvei 50 i forgrunnen. Retning Muruvik Hommelvik høgda i bakgrunnen, Ytterst bak ser vi Utover Rota. ca 1950. Vi ser Leiret, Muruvik Gård hvor Leif Muruvik bodde. Postkort.
P47-M12-Muruvik-B006.jpgOversikt fra LandGjevingåsen1950 til 1959Utsikt fra Gevingåsen mot Muruvik havn. Bil i forgrunnen på riksvei 50. Stabsteiner høyre side av veien. bildet fra 1950 tallet Postkort
P47-M12-Muruvik-B007.jpgOversikt fra LandGjevingåsen1950 til 1959Utsikt fra Gevingåsen Solnedgang
P47-M13-Portrett-B000.jpgBrudebilderNullNullBrudepar en vårdag i hagen
P47-M13-Portrett-B001.jpgPortrettHommelvikNullEn herre i uniform (NSB) foran bladkiosken.
P47-M13-Portrett-B002.jpgPortrettOslo1930 til 19393t.Havnegata 35 Oslo 1937
P47-M13-Portrett-B003.jpgBrudebilderHommelvik KirkeNullBrude vigsel i Hommelvik Kirke ved alteret. Prest:
P47-M13-Portrett-B004.jpgPortrettKallstadNullBarnebilder rundt og i en stol. Matrosdress Erik Nikolai Jensen, Kallstad Reidar Jensen, Kallstad Jon Boltivar Møller Jensen, Kallstad
P47-M13-Portrett-B005.jpgPortrettNullNull3 Jenter i en gruppe 2 sitter og en står. (studio fotografert)
P47-M13-Portrett-B006.jpgPortrettNullNull2 Gutter ved en stol. (Studio fotograf)
P47-M14-Sport-B000.jpgSport turnTorget i HommelvikNullTurnoppvisning Skolegården
P47-M14-Sport-B001.jpgSport turnSkolegårdenNullTurnoppvisning skolegården ved "Gammelskolen" . C
P47-M14-Sport-B002.jpgSport fotballIdrettsplassen MogjerdetNullDugnadsjengen lager Grusbanen på Mogjerdet bak Folkets hus. Spader trillebårer og plan rull ble benyttet.
P47-M14-Sport-B003.jpgSport turnNullNullTurnoppvisning på Skolegården
P47-M14-Sport-B004.jpgSport FriidrettMogjerdetNull60 m eller 100 m løping på Mogjerdet fotball bane. Folkets hus i bakgrunnen.
P48-M01-J. Nygaardsvold-B000.jpgNullDrakstsjøen1940 til 1949Aagot Bye med Gjertrud Bye og Johan Nygaardsvold dy Bildet er antagelig tatt i Myggbukta på Drakstsjøen 1947
P48-M01-J. Nygaardsvold-B001.jpgNullNull1940 til 1949Fra frigjøringsdagene våren 1945. En engelsk? offiser hilser på Knut Kallset m/frue. Sigurd Lindboe (konstituert lensmann) til venstre.
P48-M01-J. Nygaardsvold-B002.jpgJordbrukNull1930 til 1939Postkort til Statsminister Nygaardsvold og familie. Hommelvik. (skrevet slik) Porto Norge 7 øre. Sendt 23,12,1935 fra Sparbu. God jul 1935 Katrine og Hans Ystgaard.
P48-M01-J. Nygaardsvold-B003.jpgNullNullNullFru Bye Farmor til Roald Bye.
P48-M01-J. Nygaardsvold-B004.jpgNullNullNullKong Haakon VII( med flosshatt). Til høyre Johan Nygaardsvold
P48-M01-J. Nygaardsvold-B005.jpgNullNull1950 til 1959Helt til venstre Rolf Bye, Roald Bye, Arne Nygaardsvol, Jakob Brandsleth,NN, Astri Pedersen , Magnhild Nygaardsvold, NN, Kristian Nygaardsvold, Aagot Bye, NN To barnebarn av J. Nygaardsvold: Haldis Pedersen og Gjertrud.
P48-M01-J. Nygaardsvold-B006.jpgNullNull1930 til 1939Rolf og Aagot Byemed Gjertrud og Roald.Bildet er tatt i Johan Nygaardsvolds gt. Konfirmasjon?
P48-M01-J. Nygaardsvold-B008.jpgNullNullNullFamilieselskap. Helt i forgrunnen Toralf og Bjørn T. Spets
P48-M01-J. Nygaardsvold-B013.jpgNullNull1940 til 1949Fra venstre:Stortingspresident Hambro,Johan Nygaartdsvold, Trygve Lie, NN. Damen foran Hambro er ukjent.
P48-M01-J. Nygaardsvold-B014.jpgNullNullNullHaldis Berg f. Pedersen. Konfirmasjon?
P48-M01-J. Nygaardsvold-B015.jpgNullNullNullOscar Torp på talerstolen
P48-M01-J. Nygaardsvold-B016.jpgBegravelseHommelvik Kirke1950 til 1959Begravelse Johan Nygardsvold i Hommelvik Kirke. Bårefoto
P48-M01-J. Nygaardsvold-B017.jpgBegravelseHommelvik kirke1950 til 1959Begravelse Johan Nygardsvold i Hommelvik Kirke.
P48-M01-J. Nygaardsvold-B018.jpgBegravelseHommelvik KirkeNullBegravelse Johan Nygardsvold i Hommelvik Kirke.
P48-M01-J. Nygaardsvold-B019.jpgBegravelseJ. Nygardsvold1950 til 1959Begravelse Johan Nygardsvold. Kong Haakon og kronprins Olav kondolerer slekten etter bisettelsen. Stort oppmøte fra regjeringen og folket. Postkort.
P48-M01-J. Nygaardsvold-B020.jpgNullNullNullDampskibet Tasso
P48-M01-J. Nygaardsvold-B021.jpgGruppeDragstsjøenNullAvisutklipp (artikkel) Jokan Nygårdsvold på hyttetrappa i Dragstsjøen. "Dragstsjøen har både øya Patos og Myggbukta"
P48-M01-J. Nygaardsvold-B022.jpgGruppeOslo1940 til 1949Landsmøtet Arbeiderpartiet 1947 ? (fra J. Nygardsvold)
P48-M01-J. Nygaardsvold-B023.jpgMinnemarkeringHommelvik Kirkegård1980 til 1989Johan Nygardsvold bauta født 1879 døde 1952 Gunnar Lie LO Trondheim legger ned blomster på graven 1985
P48-M01-J. Nygaardsvold-B024.jpgMinnemarkeringOslo1940 til 1949Avis kopi fra Bladet "Grenda" 6.des 2008 Odelspresident Olav Myklebust (d.1938): På spasertur i Oslo med statsminister Johan Nygaardsvoldl og Johan Ludwig Mowinchel. Myklebust (t.V.) kom på Stortinget 1912 og hadde flere peroder i nasjonalforsamlingea. (Privat foto)
P48-M01-J. Nygaardsvold-B025.jpgMinnemarkeringSannan1940 til 1949Oppmars tog med plankebærer på R50 (E6) i 1979 i anledning feiring av 100 års dag for Johan Nygardsvoll
P48-M03-Hommelvik Bruk-B000.JPGNullFolkets HusNullHommelvik Bruk
P48-M03-Hommelvik Bruk-B001.JPGNullVikhammer1940 til 1949Hommelvik Bruks Arbeidere og funksjonærer. Fest på Vikhov 17/12-49 i anledning utdeling av Norges Vel's medalje for lang og tro tjeneste. Liste over deltakere ligger arkivert sammen med originalbilde.
P48-M03-Hommelvik Bruk-B002.JPGNullVikhammer1940 til 1949Mottakere av Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Arbeidere ved As Hommelvik Bruk .
P48-M03-Hommelvik Bruk-B003.JPGNullNull1940 til 1949Mottakere av NorgesVels medalje for lang og tro tjeneste . Arbeidere ved Hommelvi Bruk 17.12.49
P48-M03-Hommelvik Bruk-B004.JPGNullHommelvik1930 til 1939Arbeidere ved Hommelvik Bruk 1938/39
P48-M03-Hommelvik Bruk-B005.JPGMeråker Bruk a/sKjerratten1930 til 1939Arbeidslaget på "Kjerratten" ved sjøen Meråker Bruk. 1939/40 Fra v. Hans Fossum, John Haug, Oskar Stokbak, Audun Erlandsen, Aksel Sandstrøm, Johne Garberg og Ola Lundberg. Kjerrat betyr løpehjul, og det var en kjetting som gikk i sløyfe medenkelte kroker som tømmeret ble skyvet inn til sagen på bruket. Arbeidslaget ble dirigert og hadde som oppgave å mate riktig tømmer til sagmesteren til en hver tid. Sakke dimmensjon slik at riktig produksjon gikk sin gang og minst mulig skre av stokken som ble kalt "Bakved"
P48-M06-Grupper-B016.JPGKjøretøySelbu Utflukt1930 til 1939Storflommen Selbu 1934. Lastebil De ansatte og deres familier hadde ofte sosial kontakt i fritida. Det var vanlig at de dro på helgaturer sammen både sommer og vinter. Her fra en tur med Oluf Nilsdahls lastebil omkring 1930. De voksne er fra venstre: Thomas Nilsen, Marie B.Nilsen, Sivert Nesbak, Petra Hansen (Nesbak), Per Jassås, Kristine Haldberg, sjåfør Oluf Nilsdahl (med skjermlue bakerst), Bjørnhild Jakobsen, John Jakobsen, Bernt Løvaas, Bjarne Haldberg og Sigrid Jassås. Barna er fra venstre Magnus Nilsen, Gunvor Haldberg, Magne Nilsdahl, Olav Jakobsen, Målfrid Jakobsen (bakerst) og Kjell Jassås.
P48-M09-Bilder av Bilder-B000.jpgKrigsåreneNull1940 til 19492. juledag 1944 Lytting på radio og pyntet juletre med norske flagg. 3 damer og 1 herre
P48-M09-Bilder av Bilder-B002.jpgGruppeHommelvik sentrumNullJente og gutt på ski i sentrum langs riksvei 50 nedenfor granåshjørnet.
P48-M09-Bilder av Bilder-B003.jpgKrigsåreneStasjonsfjæraNullSjøfly, Dobbeldekker krigsfly ligger i strandsonen. flere ute på skjøen.
P48-M09-Bilder av Bilder-B004.jpgKrigsåreneStasjonsfjæra1940 til 1949Sjøfly/ Dobbeldekker krigsply oppe på land i strandsonen. Millerkaia i bakgrunnen.
P48-M09-Bilder av Bilder-B005.jpgArbeidslivBrukeskaiaNullBrukeskaia. Tralle med trelast, fraktebåt ved kaia for lossing
P48-M09-Bilder av Bilder-B006.jpgGruppeNull1900 til 1909Losje på tur vinter. Fra bak på bildet Olaf Ottesen 12 årf. 1890 Gustav Hansen 12 år (f 1890) far Gullbrand Hansen fra Mo?? banemester: bodde i Fredheim (side 60 nr 28) hos Halse side 56 Fredheim mor: Anne Johansd Moan fra Nedre Bruplass far Birger Ottesen g.m. Anne Marie Mikalsen f 1861 mor Karen Glen Sørnes f 1805
P48-M09-Bilder av Bilder-B007.jpgArbeidslivNullNullfrakting av stein på tralle
P48-M09-Bilder av Bilder-B008.jpgArbeidslivStøyperietNullHommelvik Støperi
P48-M09-Bilder av Bilder-B009.jpgGruppeNedenfor Nessdammen1940 til 1949Utflukt til nedenfor nesdammen
P48-M09-Bilder av Bilder-B010.jpgGruppeNullNullUtflukt med bil
P48-M09-Bilder av Bilder-B011.jpgMaleriKarslystNullMaleri Karslyst gård
P48-M09-Bilder av Bilder-B012.jpgGruppeNedenfor NesdammenNullGruppe nedenfor Nessdammen Homla
P48-M09-Bilder av Bilder-B013.jpgBygningerHommelvik sentrumNullHommelvik Samvirkelag ferdig
P48-M09-Bilder av Bilder-B014.jpgGruppeGranåshjørnetNullBuss opp løfta ved granåshjørnet
P48-M09-Bilder av Bilder-B015.jpgBygningerKarslyst gårdNullGårdstun Karslyst gård
P49-M01-Sport-B000.JPGSport HoppFrigården1940 til 1949Hopprenn i Junlåsen Frigården 1947. Deltakere fra Hommelvik. 1 f.v. Johan Fossen, Steinar Halse, Magne Nilsdal, Roald Midtsand, Sjåfør: Alfred Andersen. 2. f.v.: Victor Berg, Asbjørn Haug, Tor Melhus, Bjørn Eriksen, Jan Lorentsen, Erling Økstad, Olav Lundli, Ole Dahle 3.rekke f.v: Kåre Stav, John Fossmo, Nicolai Fossli, Ingvar Hllien, Øyvind Smiseth, Arild Holstvold, Egil Smiseth På bussen står det Hommelvik - Mostadmark Bussen var Haldor Kjøsnes
P49-M01-Sport-B001.JPGSport skiVennafjellet1930 til 1939Skitur på Vennafjellet 1936- 1937. Fra v. Einar Øwre, Klara Brandslet, Astrid Nygaardsvold, Jørgen Olufsen, Rolf Nevermo. Bak Åsmund Bostad
P49-M01-Sport-B002.JPGSport fotballIdrettsplassen Mogjerdet1940 til 1949Fotball lag 1947 1948 Foran f.v. Gudmund Berg, Reidar Bykwist, Reidar Lundberg, Bjørn Eriksen og Henry Sneisen Bak f.v. Eugen Berg, Thorbjørn Lundberg, Olaf Nevermo, Per Lundberg, Johan Sivertsen, Harald Auran. Hommelviks A-lag 1947/48 Spillerne kjenner vi navnet på, men hvem er barna i bakgrunnen? Stående fra venstre: Eugen Berg, Thorbjørn Lundberg, Olaf Nevermo, Per Lundberg, Johan Sivertsen og Harald Auran. Foran: Gudmund Berg, Reidar Bykvist, Reidar Lundberg, Bjørn Eriksen og Henry Sneisen.
P49-M01-Sport-B003.JPGGruppeIdrettsplassen1930 til 1939Dugnad Idrettsplassen 1938. Her skal fotball banen bygges med håndmakt trillebår og spade var verktøyet den gangen. Her er 4 dugnadsgutter som tar en pust i bakken. Fra v. Petter Schetne, Lorents Øwre, Karl Sneisen, Kåre Sneisen
P49-M01-Sport-B004.JPGSport fotballRosenborgbanen1940 til 1949H.I.L. Juniorlag kretsmestre 1945 Lagoppstilling. Trener Kjell Dybwad Foran f.v. Søberg, Øyvind Sæter, Henrik Spets(m. ballen), Bjørn Eriksen og Per Spets. Bak f.v.: Eugen Berg, Gudmund Eriksen, Olav Jakobsen, Gudmund Berg, Per Lundberg, Egil Hansen.
P49-M01-Sport-B005.JPGSport turnIdrettsplassen Mogjerdet1930 til 1939Hommelvik Turnforening Oppvisning på gressbanen bak Folkets Hus i 1935 - 1938
P49-M01-Sport-B006.JPGSport turnIdrettsplassen Mogjerdet1930 til 1939Turnstevne i Hommelvik. 1937 Oppstilling og klar for opptreden. (Dametropp) Til venstre på bildet ser vi klubbhuset og bak ser vi uthuset til Marie og ? Ruud.
P49-M01-Sport-B007.JPGSport turnIdrettens husNullHommelvik Turnforening Oppstilt i Matrosdresser,