Bildetekster

Fotogruppa holder på med registreringer med tekst i en database. Dette er en gedigen dugnadsjobb som pågår. (Alle kan delta etter avtale).
Dette vil ikke vise fysiske bildet, men et referanse nr xxx-xxx-xxx-xxx.jpg. Dette gjenspeiler hvor i bildearkivet dette ligger. Eks: 400-401-m32-b008.jpg betyr: Perm 400 Leverandør, 401 (unikt), M32= mappe32, B008 = bilde nr. Spørsmål ? Se kontakt oss 
Tips drei mobile 90 grader for bedre tabell-visning. Sist oppdatert 25.04.2022

Bilde NrKategoriStedTidsperiodeInformasjon
400-401-M01-B001.jpgGruppeGrindbakken1920 til 19293 karer poserer i en oppstilling foran noen busker i hagen. ca 1925 1935 Fra v. Martin Øren, NN, Kristian Haugen.
400-401-M01-B003.jpgPortrettMostadmark1920 til 1929Foran husveggen finstasen "arm i arm" Alma og Sverre Thorshaug brudebilde ( på 1920-tallet).
400-401-M01-B005.jpgSport sparkGrindbakken1920 til 1929Spark vinter mann På bildet Sverre Thorshaug som bodde i Borkdalen. Far til Magne Thorshaug. Greta Thorshaug Hagen og Eli Thorshaug Laugen Står ved sparken foran størhuset på Grindbakken. Sverre var snekker av yrke.
400-401-M01-B007.jpgSport turnGrindbakken1910 til 1919Boksekamp på Grindbakken. Bilde er fra en glassplate etter Iver Grindbak. Iver Grindbak og Johannes Storvik.
400-401-M01-B009.jpgHobbyGrindbakken1910 til 1919Bilde er tatt på Grindbakken. Fra venstre: Johannes Storvik, ukjent, og Iver Grindbak. Bildet er tatt med selvutløser.
400-401-M01-B011.jpgArbeidslivBakken?1920 til 1929Fra er sagbruk, antaglig ved Bakken. Fra venstre: Paul Fosmo, ukjent, ukjent, ukjent, Jøssås,Jøssås, Esten Fosmo Haugen, ukjent, ukjent.
400-401-M01-B013.jpgArbeidslivNull1920 til 1929Slåttånd Sittende på slåmaskinen 4 damer 3 gutter og mann med hatt sittende på slåmaskinen. Dame med rive og tretinner. Bildet er med stor sannsynlighet tatt på Buaas Indre.
400-401-M01-B015.jpgSport skiNullNullJente på ski
400-401-M01-B017.jpgGruppeHommelvik1920 til 1929Bildet er tatt utenfor Gunthergården i Hommelvik. Bild et er tatt utenfor hovedinngangen, Fra v. Rogathe Julsrud, barn ukjent, ukjent.
400-401-M01-B019.jpgSport turnNullNullViser muskler 2 gutter
400-401-M01-B021.jpgPortrettDanielshaugen1910 til 1919Dette bildet er tatt på Danielshaugen, Mostadmark. Bildet viser Kristian Haugen.
400-401-M01-B023.jpgArbeidslivHomla1920 til 1929Tømmerfløyting i Homla. Tømmerrenne i forkant.
400-401-M01-B025.jpgJordbrukMostadmark1920 til 1929Skpttearbeid i Mostadmark.
400-401-M02-B001.jpgPortrettMalvik1920 til 1929Bildet er tatt i Modalen (Nilsdal) Bildet viser Gyda Nilsdal Sneisen.
400-401-M02-B003.jpgArbeidslivHommelvik verft og støperi1910 til 1919Båt på slippen på Hommelvik verft og støperi rundt 1910-1920.
400-401-M02-B007.jpgBåterHommelvik1910 til 1919Båt på slippen.
400-401-M02-B009.jpgGruppeHommelvik1930 til 1939Tre på tur opp stordalen.
400-401-M02-B011.jpgBåterHommelvik1910 til 1919Båt på slippen i Hommelvik.
400-401-M02-B013.jpgBåterHommelvik1900 til 1909Båt på slippen i Hommelvik.
400-401-M02-B015.jpgPortrettBuaas gård (Storvik)1940 til 1949Bikde av Iver Markus Storvik tatt i 1946. Bildet er tatt på heimgården.
400-401-M02-B017.jpgGruppeHommelvik(?)1920 til 1929Familiebilde fra arkivet til Iver Grindbak. Navn ??
400-401-M02-B019.jpgPortrettNull1930 til 1939Bildet viser en barn(gutt) som er tatt av Iver Grindbak. . Ukjent?
400-401-M02-B021.jpgPortrettNull1920 til 1929Dette viser datter av Bernt Wigen som utvandret til Ada, Minnesota. Marit Grindbak og Pauline Berg er tante til denne damen. Iver Grindbak har fått det sendt etter krigen.
400-401-M02-B023.jpgPortrettBuaas gård( Storvik)1940 til 1949Bilde av Iver Markus Storvik. Bilder er tatt i 1946 på heimgården.
400-401-M02-B025.jpgPortrettBuaas gård ( Storvik)1946Bilde av Iver Markus Storvik. Bildet er tatt på heimgården.
400-401-M02-B027.jpgNullNullNullIkke arkivverdig
400-401-M02-B029.jpgPortrettGrindbakken1940 til 1949Steinar Grindbak i stua på Grindbakken 1946.
400-401-M02-B031.jpgBygningerGrindbakken1940 til 1949Grindbakken i snø.
400-401-M02-B033.jpgBarnebildeNull1947Bilde av Steinar Grindbak. Tatt inne på kammerset i Gammelstua på Grindbak. Steinar var et yndet fotomotiv .
400-401-M03-B001.jpgSituasjonNull1930 til 1939Bilde av viser en gutt som er på sykkeltur. Er usikker på hvor bildet er tatt. Dette bildet er fra en gammel glassplate.
400-401-M03-B003.jpgBåterHommelvik1900 til 1909Seilbåt ved kai Hommelvik under bygging av jernbanen.
400-401-M03-B005.jpgArbeidslivNull1920 til 1929Bildet viser en arbeidsgjeng ved en av trelastfirmaene i Hommelvik
400-401-M03-B010.jpgBygningerHommelvik1900 til 1909Hommelvik & Os kobberverk som ble efterfulgt av NSB innpregneringsverk nå nygården båthavn.
400-401-M04-B003.jpgBygningerHell1920 til 1929Hell jernbanestasjon. Antatt rundt 1920
400-401-M04-B004.jpgHommelvik BrukNull1910 til 1919Brukets industriområde
400-401-M04-B005.jpgHommelvik BrukHommelvik1900 til 1909Hommelvik Bruk rundt 1900 bildet er tatt fra Kalslyst.
400-401-M04-B006.jpgHommelvik BrukNull1920 til 1929Bildet viser Hommelvik Bruk. I forgrunn fyrhuset. Vi ser også utskipskaiene.
400-401-M04-B011.jpgGruppeGranåsen1910 til 1919Dette bildet er tatt oppe i Granåsen, Plass ute på Jervskogen/Bakken. Personen er Petter Granås og Magnhild Granås Nygårdsvold. Bildet er brukt i flere sammenhenger.
400-401-M04-B013.jpgPortrettNull1920 til 1929Bildet viser Therese Øren, (Nilsdal)
400-401-M04-B016.jpgBygningerIdrettens hus1930 til 1939Idrettens hus, Reidar jensens gate, Hommelvik skole Hommelvik skole "Idrettens hus ferdigbygd" Viser j. nygarardsvold gt
400-401-M04-B021.jpgLandskapNull1920 til 1929Oversiktsbilde over Hommelvik Sentrum med bebyggelsen i 1920-årene. Vi ser Løfta, jernbanestasjonen, grustaket, kirka og skolen. I bakgrunnen Hommelvik Brug ( Meråker Brug).
400-401-M04-B023.jpgBåterNull1920 til 1929Bildet viser båter ute på Trondheimsfjorden. Usikker på sted.
400-401-M04-B025.jpgBygningerHommelvik1910 til 1919Oversiktsbilde av Hommelvik ca tidlig 1900 tallet.
400-401-M04-B027.jpgGruppeNullNullMannskap på Berlin?
400-401-M04-B028.jpgBygningerNull1920 til 1929Oversiktsbilde over Hommelvik sentrum. I bakgrunn Løfta( Selbuvegen ) og Gammeløfta. I
400-401-M04-B029.jpgBygningerHommelvik1920 til 1929Oversiktsbilde over Hommelvik Sentrum med utsnitt mot Gammelløfta (Selbuvegen), og Grønberg.
400-401-M04-B034.jpgBygningerHommelvik1940 til 1949Utsnitt av Hommelvik med stasjonsgåran til høyre bunkeran nederst ivenstre jørne Hommelvik Bruk mitt i bildet.
400-401-M05-B001.jpgGruppeHommelvik1930 til 1939Gruppebilde av 4 jenter.
400-401-M05-B003.jpgBygningerHommelvik1910 til 1919Utsnitt fra Hommelvik.
400-401-M05-B006.jpgBygningerHommelvik1910 til 1919Utsnitt fra Hommelvik fra Korsveian mot løfta.
400-401-M05-B008.jpgPortrettHommelvik1920 til 1929Brit Lundberg Forslund..Tatt oppe på Gammelløfta
400-401-M05-B010.jpgBygningerHommelvik1900 til 1909Der hvor Østre Kirkeveg møter Malvikvegen ligger gårdene Karlsrud og Heimstad (opprinnelig kalt Dillan) På bildet ser vi også en av Jernbanegårdene på nordsiden av hovedvegen. I bakgrunnen ser vi Millerkaia til venstre og Meråkerkaia. Her har det blitt drevet handel- og servicenæring i ulike former helt fra 1890 da gårdene ble bygd og fram til i dag. Av virksomheter kan nevnes «vask og strygning», smie, fargehandel og sportsforretning, moteklær for damer, bakeriutsalg, avisproduksjon, herrefrisør, damefrisør, landhandel, salg av garn og stoffer, urmaker, optiker og blomsterforretning. Trangboddheten i Vika var stor da disse gårdene var ny. I 1900 bodde det for eksempel ifølge Folketellinga 41 personer på Karlsrud! Bildet er tatt fra kirketårnet trolig rundt 1906-07 og har vært i Iver Grindbaks eie.
400-401-M07-B001.jpgGruppeMostadmark1920 til 1929Familiebilde fra oppe i Brannhaugen. Besteforeldre Volden- Lina og John. Barnebarn foran Hanna og i mellom besteforeldrene Jenny. Barnebarna hadde etternavn. Sandvik. Mora Marit døde tidlig.
400-401-M07-B003.jpgBygningerHommelvik fjære1940 til 1949Bilde av " Tyske Handelskammer" tatt under krigen. ilustrasjonsbilde .
400-401-M07-B005.jpgBygningerMostadmark1920 til 1929Oversiktsbilde over Vikenegårdene i Mostadmark. I forgrunn Nedre Viken og øverste med den hvite hovedbygningen Øvre Viken.
400-401-M07-B007.jpgPortrettNullNullUkjent. Fra arkivet til Iver Grindbak
400-401-M07-B009.jpgPortrettNullNullBilde tatt med selvutløser. Iver Grindbak og en ukjent dame.
400-401-M07-B011.jpgGruppeNullNullHer ser vi Marit Grindbak og barnebarnet Fred Steinar Grindbak. Bildet er tatt i 1945 i stua i Gammelhuset.
400-401-M07-B013.jpgPortrettNullNullBarnebilde fra Iver Grindbaks arkiv. Gutten er på flere bilder.
400-401-M07-B015.jpgBygningerNull1920 til 1929Bildet viser husene Brannhaugen. Heimplassen til John og Karoline Volden. Plassen ligger i Vikengrenda i Mostadmark
400-401-M07-B017.jpgGruppeMostadmark1945Her er det bilde av Thorvald og Marit Viken, Mikal og Gunvor Eiden samt sistenevntes elste sønn Olav. Bildet er tatt på Nordheim, plassen til Mikael og Gunvor
400-401-M07-B019.jpgBygningerNull1930 til 1939Bildet viser Øvre Viken i Mostadmark ( Bildet er speilvendt)
400-401-M07-B021.jpgGruppeNull1946Familien Storvik. Jonetta og Johannes med en elste sønnen, Iver Markus. Bildet er tatt oppe i hagen
400-401-M07-B025.jpgPortrettNull1940 til 1949Bildet er tatt på Buaas Indre (Storvik). Barn på besøk. Fra Iver Grindbaks arkiv
400-401-M07-B027.jpgGruppeNull1920 til 1929Bildet er en montasje laget av Iver Grindbak. Bldet er tatt med selvutløser. Iver i hagen heime.
400-401-M07-B029.jpgGruppeNull1920 til 1929Bilde av familien Molund i Mostadmark. Litt usikker på navnene. Se familiebilde av samme bilde i bygdeboka bikd 3, side 698.
400-401-M08-B003.jpgGruppe1945NullBildet viser Marit Grindbak (bestemor) med Fred Steinar på fanget.
400-401-M08-B005.jpgGruppeNull1920 til 1929Montasje laget av Iver Grindbak. Tatt med selvutløser. (Iver Grindbak)
400-401-M08-B007.jpgGruppeNull1920 til 1929Montasje av Iver Grindbak tatt med selvutløser.
400-401-M08-B009.jpgPortrettNull1920 til 1929Bilde av Magnhild Granaas Nygårdsvold. Hun arbeidet på kafeen i andre etasje på samvirkelaget( Sentralkaffeen?).
400-401-M08-B011.jpgGruppeNullNullMontasje av Iver Grindbak. Bildene er tatt med selvutløser og montert sammen i mørkerommet
400-401-M08-B013.jpgGruppeNullNullMontasje av Iver Grindbak. Bildet er tatt i hagen på Grindbakken og sammensatt i eget mørkerom.
400-401-M09-B001.jpgLandskapNullNullHer kommer Marit Grindbak med ku og kalv opp gårdsveien til Grindbak. Husene på Stokkbakken sees i bakgrunn.
400-401-M10-B007.jpgBygningerNullNullOppsatt 1938 av Thorshaug O Milstad
400-401-M10-B021.jpgAktie HandelsforeninSentrumNullAktie Handelsforening sitt bygg, Hommelvik kirke, Eidemgården, Mann i gata
400-401-M11-B022.jpgLandskapNullNullJohan Nygaardsvolds gate Hommelvik kirke på høyden
400-401-M12-B030.jpgGruppeNullNullNull
400-401-M32-B007.jpgKlassebildeVikhamar Framhaldsskole1950 til 1959Klassebilde, framhaldsskolen skoleåret 1959/60 1. rekke: Anbjørg Halseth, Ingeborg Vikhammermo, Kristine Bostad, vaktmester Ivar Herjuaune, lærer Olav Hammer, lærer Karen A. Jensen, lærer Ivar Stokka, husstellærer Killingbergtrø, lærer Rogstad, lærer Anna Landrød, lærer Even Fossum, Ruth Erlandsen, Heddy Johansson, Borgny Malvik. 2. rekke: Oddny Hansen, Kari Hågenstad, Kirsten Gundersen,Anne Karin Storbekken, Else Grøtan, Ann Judith Jensen, Tordis Olsen, Eli-Karin Clausen, Inger Marie Amdal, Magnhild Leistad, Jorid Kristensen, Åse Stuevold, Brit Røkke, Mary Sandmark, Randi Nevermo, Karin Andersen, Ingrid Stav. 3. rekke: Iver Markus Storvik, Ole Buaas-Hansen, Knut Sundli, Bjarne Forbord, Roar Nevermo, Bård Brøseth, Jarle Haug, Steinar Grindbak, Per Snustad, Per Vollan, Trond Sneisen. 4. rekke: Harald Larsen, Egil Kjølsø, Ingrid Olsen, Judith Lysø, Randi Wahl, Anne-Grete Staven, Solveig Skjølsvold, Karin Aune, Kari Jøsås, Teigseth, Jostein Hammer, Knut Rotabakk, Per Martin Sundt, Per Ove Pettersen, Stein Nørkov, Torstein Langjord. 5. rekke: Svein Fred Buseth, Håkon Brevik, Gunnar Granås, Dagfinn Malvik, Brit Melvold, Brit Halstadtrø, Mildrid Undhjem, Ragnhild Halstadtrø, Tor Røkke, Per Jørgensen, Bjørn Lundberg, Bjarne Hammer, Knut Sjøvold, Arne Herjuaune, Terje Gjersvold, Reidar Winum. Foto: L. Aasback
400-402-M03-B004.jpgJakt/Fiske/FritidFossa1950 til 1959Elgjakt Stolte elgjegere som har skutt en stor elgsokse på Bjørndalsmyra. Året er 1959. Jegerne er Gustav Fossen ved bilen, og Johan E. Fossen. De var en del av 8-mannslaget til Johan E. Fossen. Fotograf: Steinar Grindbak
400-402-M03-B007.jpgSkytterlagNesbakkan1930 til 1939Miniaturskyting på Nesbakken Dette bildet viser aktiviteten på Hommelvik Miniatyrskytterlags bane på en stevnedag i midten av 1930-årene. Miniatyrskytingen ble en egen avdeling i Hommelvik Idrettslag i 1930, men ble senere et selvstendig lag under navnet Hommelvik Miniatyrskytterlag. Laget var aktivt fra rundt 1930 og fram til midten av 1950-årene. Det ble holdt flere stevner på denne banen. Av disse bør nevnes Landsskytterstevnet i juli 1937. Der deltok i alt 230 skyttere fra Oslo i sør til Kopperå i nord. Fotograf: Iver Grindbak
400-402-M03-B008.jpgSkytterlagNesbakkan1930 til 1939Miniaturskyting på Nesbakken Dette bildet viser aktiviteten på Hommelvik Miniatyrskytterlags bane på en stevnedag i midten av 1930-årene. Miniatyrskytingen ble en egen avdeling i Hommelvik Idrettslag i 1930, men ble senere et selvstendig lag under navnet Hommelvik Miniatyrskytterlag. Laget var aktivt fra rundt 1930 og fram til midten av 1950-årene. Det ble holdt flere stevner på denne banen. Av disse bør nevnes Landsskytterstevnet i juli 1937. Der deltok i alt 230 skyttere fra Oslo i sør til Kopperå i nord. Fotograf: Iver Grindbak
400-402-M04-Støperiet-B000.jpgHommelvik verft & stNull1930 til 1939Bilder viser Kristian Haug med motorsykkel. Bildet er tatt på Grønberg. Bopel til Kristian Haug
400-402-M04-Støperiet-B001.jpgHommelvik verft & stStøperiet1920 til 1929Bildet er tatt inne i støperihallen til Hommelvik Verft og Støberi. Bildet viser noen av ferdigstøpte deler til en ovn
400-402-M04-Støperiet-B002.jpgHommelvik verft & stStøperietNullBildet er tatt inne i støperihallen. Ferdig produkter til ev ovn.
400-402-M04-Støperiet-B003.jpgHommelvik verft & stNull1940 til 1949Bilde viser et av produktene til Vaskator.
400-402-M04-Støperiet-B005.jpgHommelvik verft & stNull1930 til 1939Bilder viser fra v. Per Stav, Arnulf Sollihaug, resten ukjent. De er arbeidere ved Hommelvik Verft og Støberi. Bildet er fra samlingen til Iver Grindbak
400-402-M04-Støperiet-B006.jpgHommelvik verft & stVerftet1930 til 1939Bildet viser båt som er under bygging ved Hommelvik Veft og støberi, Bedriftens kontorbygg vises i bakgrunn.
400-402-M04-Støperiet-B007.jpgHommelvik verft & stNull1930 til 1939Bildet er fra produksjonshallen ved Hommelvik Vefft og Støberi.
400-402-M04-Støperiet-B008.jpgHommelvik verft & stNull1920 til 1929Bildet er tatt ute på tomta til Støberiet. En ansatt
400-402-M04-Støperiet-B009.jpgHommelvik verft & stNull1920 til 1929Bildet er fra maskinverksted ved Hommelvik Verft og Støberi.
400-402-M04-Støperiet-B010.jpgHommelvik verft & stNull1920 til 1929Ansatte ved "Støberiet". Ansatte Arnulf Sollihaug, Odd Snustad,N.N. og Iver Grindbak.
400-402-M04-Støperiet-B011.jpgHommelvik verft & stNullNullBilde fra støperihallen ved Støperiet. Iver Grindbak
400-402-M04-Støperiet-B012.jpgHommelvik verft & stNull1920 til 1929Bilder er av Harald Waagan, ansatt ved Hommelvik Vefft og Støberi. Bildet er tatt inne i støperihallen.
400-402-M04-Støperiet-B013.jpgHommelvik verft & stHommelvik1930 til 1939Bildet viser deltakere på tur. Kan være i regi av Stæberiet.
400-402-M04-Støperiet-B014.jpgHommelvik verft & stNull1920 til 1929Fra produksjonshallen ved Støperiet. Annsatt antas å være Iver Grindbak.
400-402-M04-Støperiet-B015.JPGHommelvik verft & stNull1920 til 1929Bildet er fra kontoret ved Hommelvik Verft og Støberi. Bildet viser leder Gøtesen (?).
400-402-M04-Støperiet-B016.jpgHommelvik verft & stNull1920 til 1929Bildet er fra dykking ved kaia utenfor Støperiet. Personene er ikke kjent.
400-403-M03-B003.jpegBygningerRiving Hommelvik skole2000 til 2009Riving av Hommelvik barneskole 2003, barneskolen sto ferdig i 1916 og de første fire årene var skolen rød
400-403-M04-Arbeidsplasser-B000.jpgArbeidslivMalvik Brannvesen1980 til 1989Gruppebilde Malvik Brannvesen tildelt nye uniformer Bodil Løvås inform: 1.rad fra venstre:Sturla Lervik,Per Stokbak, Idar Lundemo,Egil Fremstad,Edvin Lervik,.2.rekke :Leif Sollihaug,Jan Bjørkli ,Frank kindseth,Tor Arne Løvås,Ola venn,Ivar Bjørkli.3.rekke:Tor Harald Auran,Helge Brobak,Gudmund Kjøsnes,Asbjørn Hervik ,Asbjørn Jøssås.4.rekke:Gunnar Auran,Kristian Nevermo,Bjørn Nesbak,Helge Skogen. Mener at det skal være nogenlunde riktige navn
400-403-M04-Arbeidsplasser-B001.jpgArbeidslivButikk1980 til 1989Montasje Torggården bok og papir Forran f.v: Julius Dahle, Christiane Fagertun, Henriette Fagertun og Christian Broholt Øverst f.v: Rolf Johan Bye, Hege Olufsen. bak disken Rigmor Solem Bak til Høyre: Hilde eriksen, Irene Jensen og Liv Fossen
400-403-M04-Arbeidsplasser-B002.jpgArbeidslivHommelvik brukNullArbeiderne på brukestomta. Plankebærerne Hestekusken er Hans Brun Hansen
400-403-M04-Arbeidsplasser-B003.jpgArbeidslivStøyperiet1950 til 1959Arbeidere på støyperiet
400-403-M04-Auf-B000.jpgAUFGoksjø1950 til 1959Auf gruppe på tur til Goksjø
400-403-M04-Bruket-B000.jpgHommelvik BrukBommanNullGamle bomman intaket til kjerraten som gikk under riksvei 50 til gamle sagbruket. Sandfjæra og smeplassen i bakgrunnen. Foten av solbakken. Lia oppe bak i midten
400-403-M04-Bruket-B001.jpgDokumentNull1940 til 1949Navneliste til bilde 400-403-M04-Bruket-B002.jpg
400-403-M04-Bruket-B002.jpgArbeidslivHommelvik bruk1940 til 1949Arbeiderne på Hommelvik Bruk
400-403-M04-Bruket-B003.jpgHommelvik BrukHommelvik brukNullHommelvik bruk med homla i forgrunnen Brokarene til høyre fra Glassplate
400-403-M04-Bygninger-B000.jpgBygningerNesset1950 til 1959Nesset aldershjem
400-403-M04-Bygninger-B001.jpgBygningerShell stasjonNullHommelvik Shell stasjon i den tiden Kjell Haugan drev den
400-403-M04-Bygninger-B002.jpgBygningerMalvik HandelslaglNullMalvik Handelslag mann med håndkjerre
400-403-M04-Bygninger-B003.jpgBygningerShell stasjonNullHommelvik Shell stasjon Brakke med Wigum huset i bakgrunnen og lenger bak Sandmark
400-403-M04-Bygninger-B004.jpgBygningerNullNullNarvesen kiosken på Jernbanestasjonen
400-403-M04-Bygninger-B005.jpgLandskapNullNullPå benken utenfor samvirkelaget. ? berg og Olaf Garberg (Laffen)
400-403-M04-Bygninger-B006.jpgGruppeNullNull3 karer utenfor samvirkelaget løser verdensproblemer f.v: Sverre Kindseth, NN, Henry Iversen
400-403-M04-Bygninger-B007.jpgBygningerShell StasjonNullHommelvik Shell stasjon
400-403-M04-Foldsjøen-B000.jpgLandskapFoldsjøenNullFoldsjøen demningen av trestokker
400-403-M04-Homla-B000.jpgLandskapNesdammenNullNesdammen mye folk
400-403-M04-Kirka-B000.jpgBygningerHommelvik KirkeNullHommelvik Kirke i nattetimene
400-403-M04-Kirka-B001.jpgOrganisasjonerHommelvik kirkeNullBlandakor "Capella" Terje Snustad til venstre
400-403-M04-Kirka-B002.jpgBygningerHommelvik kirkeNullHommelvik Kirke i tåke
400-403-M04-Kirka-B003.jpgBygningerHommelvik kirkeNullHommelvik kirke opplyst en vinterdag i nattetimene
400-403-M04-Kirka-B004.jpgBygningerHommelvik kirkeNullHommelvik Kirke ferdigbygget
400-403-M04-Kirka-B005.jpgBygningerHommelvik KirkeNullHommelvik kirke ferdigbygget
400-403-M04-Landskap-B000.jpgLandskapSentrumNullOversikt hommelvik sentrum Hommelvik skole rød, støperiet
400-403-M04-Landskap-B001.jpgLandskapMalvik SykehjemNullMalvik Sykehjem
400-403-M04-Landskap-B002.jpgLandskapSentrumNullHommelvik sentrum fra Hesthuset innover mot Hommelvik Bruk, Moantomta
400-403-M04-Landskap-B003.jpgLandskapSentrumNullHommelvik sentrum Rådhus 1
400-403-M04-Landskap-B004.jpgLandskapNedre SolbakkenNullNedre Solbakken
400-403-M04-Landskap-B006.jpgLandskapSentrum1920 til 1929Panorama Hommelvik sentrum
400-403-M04-Landskap-B007.jpgLandskapVikhammerløkkaNullVikhammerløkka og Vikhov
400-403-M04-Landskap-B008.jpgLandskapSentrumNullHommelvik Sentrum
400-403-M04-Landskap-B009.jpgLandskapSentrumNullHommelvik sentrum
400-403-M04-Landskap-B010.jpgFlyfotoHommelvik Bruk1950 til 1959Hommelvik bruk Flyfoto
400-403-M04-Landskap-B011.jpgLandskapMoanNullMoan
400-403-M04-Landskap-B012.jpgDokumentNull1920 til 1929Bilder er fra 1923 Samvirkelaget er under oppføring til bilde 400-403-M04-Landskap-B013.jp
400-403-M04-Landskap-B013.jpgLandskapSentrum1920 til 1929Oversikt fra løfta mot Mogjerdet Hommelvik skole Hommelvik Kirke, Brukeskaia Nygården Grustaket Samvirkelaget under bygging i 1923
400-403-M04-Landskap-B015.jpgLandskapNullNullHommelvik kirke ferdigbygget Sentrum
400-403-M04-Landskap-B016.jpgLandskapNullNullMuruvik med leiret og tømmerlundene Gården til Leif Muruvik i front
400-403-M04-Landskap-B017.jpgLandskapNullNullKommelvik sentrum, Hommelvik skole, Folkets hus fra klokkatihaugen
400-403-M04-Landskap-B018.jpgLandskapMotrøtunet2000 til 2009Hommelvik Motrøtunet
400-403-M04-Landskap-B019.jpgLandskapNygårdenNullNygården impregneringsverk, Nygårdskaia
400-403-M04-Landskap-B020.jpgLandskapMillerkaiaNullMillerkaia, Brukestomta, Stasjonsfjæra
400-403-M04-Landskap-B021.jpgLandskapNullNullØvre del av solbakken, Gartneri, gården Weisetaune i bakre del
400-403-M04-Landskap-B022.jpgLandskapNullNullHommelvik Sentrum, Rampa Shell, nye samvirkelaget Tatt fra Hesthuset
400-403-M04-Landskap-B023.jpgLandskapBrukestomtaNullHommelvik bruk, Brukestomta, Trelast utsalg, Millerkaia, Kasern
400-403-M04-Landskap-B024.jpgLandskapNullNullMalvik sykehjem, Trønderverftet, Grønberg
400-403-M04-Landskap-B025.jpgLandskapSentrumNullHommelvik Nygaardsvolds gate, Ungdomsskolen, Hommelvik Kirke, Øya gressmatte, løpebane ikke anbrakt
400-403-M04-Landskap-B026.jpgLandskapSentrumNullHommelvik Nygaardsvolds gate, Ungdomsskolen, Hommelvik Kirke, Øya gressmatte, løpebane ikke anbrakt
400-403-M04-Landskap-B027.jpgLandskapNullNullHommelvik Sentrum Rampa, Herredshuset, samvirkelaget,Rådhus 1, Moan, Hommelvik bruk, sannan
400-403-M04-Landskap-B028.jpgLandskapFolkets husNullFolkets hus, Ungdomsskolen, Stykke
400-403-M04-Landskap-B029.jpgLandskapSentrum2000 til 2009Hommelvik Sentrum Produsert for Malvik Kommune
400-403-M04-Landskap-B030.jpgLandskapBrukestomtaNullBrukestomta, Millerkaia, Brukeskaia, Saliberget, Homla, Bomberget
400-403-M04-Landskap-B031.jpgLandskapHommelvik skoleNullHommelvik sentrum, Hommelvik skole, Samvirkelaget, Hommelvik Bruk, Homla i sløyfe rundt øya, Karslyst
400-403-M04-Landskap-B032.jpgLandskapNesbakkanNullFolkets hus Nessbakkan, før ungdomsskolen
400-403-M04-Landskap-B033.jpgLandskapNesbakkkanNullFolkets hus Nessbakkan, før ungdomsskolen
400-403-M04-Landskap-B034.jpgLandskapSentrumNullBrukestomta, Millerkaia, Brukeskaia, Saliberget, Homla, Bomberget
400-403-M04-Landskap-B035.jpgLandskapMojaletNullHommelvik sentrum, Mogjerdet, Hommelvik skole, Hommelvik Kirke, Grustaket
400-403-M04-Landskap-B036.jpgLandskapHommelvik1910 til 1919Oversikt Hommelvik med Berlin på fjorden Montasje 3 bilder
400-403-M04-Landskap-B037.jpgLandskapSentrumNullHommelvik sentrum, Rampa, Moan, Brukestomta
400-403-M04-Landskap-B038.jpgLandskapBåthavnaNullBåthavna, sveian, Nygården, Båthavna, Hommelvik bruk, sentrum, Grønberg
400-403-M04-Landskap-B039.jpgLandskapHommelvik skoleområde1960 til 1969Utsnitt skoleområdet i Hommelvik med nummer på bygningene
400-403-M04-Landskap-B040.jpgLandskapHommelvik skole2000 til 2009Her ser vi "skoleområdet" i Hommelvik med 10 skolebygg. 1. Nessvegen 1/Skoleslettea, "Gammelskolen" 2. Realskolebygget 1905..) 3 Hommelvik Barneskole(1916-1993, 4 Idrettens hus, her barnehage. 5. "Gulskolen" bygd 1959, og revet på 2000 tallet. 6. Hommelvik ungdomsskole(1968-2018), 7. "Gråbrakka" nå Malvik kommune IT avdeling med mere. 8. Hommelvik bedehus, 9. Frelsesarmen. !0. Hommelvik nye barneskole(2003--) oppe i venstre hjørne av bildet)ikke bygd når bildet ble tatt) Alle plasser har vært brukt i skolesammenheng. Utsnitt skoleområdet i Hommelvik med nummer på bygningene 1 Prestekontoret 2 Realskolen 3 Hommelvik skole 4 Hommelvik Barnehage 5 Hommelvik Barneskole 6 Hommelvik Ungdomsskole 7 Rådhus 3 8 Bedehuset 9 Frelsesarmen 10 Grusbanen
400-403-M04-Landskap-B041.jpgLandskapHommelvik skoleområde1960 til 1969Utsnitt skoleområdet i Hommelvik med nummer på bygningene 1 Prestekontoret 2 Realskolen 3 Hommelvik skole 4 Hommelvik Barnehage 5 Hommelvik Barneskole 6 Hommelvik Ungdomsskole 7 Rådhus 3 8 Bedehuset 9 Frelsesarmen 10 Grusbanen
400-403-M04-Malvik Kommune-B000.jpgPolitikkKommunestyreNullKommunestyre med Ordfører Nøstmo
400-403-M04-Malvik Kommune-B001.jpgPolitikkFormannskapetNullFormannskapet med ordfører Nøstmo i sentrum
400-403-M04-Markeringer-B000.jpgMarkeringFolkets hus1950 til 195950 års jubileum 1905 til 1955 N.J. & M.F i Folkets Hus
400-403-M04-Markeringer-B001.jpgSkytterlagIvermoen1950 til 1959Jubileumsfest på Ivermoen 21/5-1955
400-403-M04-Markeringer-B003.jpgHILFolkets HusNullJubileumsmiddag i Folkets hus
400-403-M04-Markeringer-B004.jpgMarkeringFolkets HusNullHommelvik Samvirkelag\s Ungdomsfest 15/9 - 55
400-403-M04-Portrett-B002.jpgPortrettGrimsmoNullDokter Grimsmo
400-403-M04-Riving Hus-B000.jpgHendelseFjesethgårdenNullRiving av Fjeseth gården
400-403-M04-Riving Hus-B001.jpgHendelseFjesethgårdenNullRiving av Fjesethgården
400-403-M04-Riving Hus-B002.jpgHendelseHestneshusetNullRiving av Hestnes huset
400-403-M04-Sentrum-B000.jpgLandskapSentrumNullSentrum, Ivar Bye, Samvirkelaget tårngården, Samvirkelaget, Meieriet
400-403-M04-Sentrum-B001.jpgBygningerNullNullSamvirkelaget Borggården opp mot Hommelvik skole fra jernbanestasjon
400-403-M04-Sentrum-B002.jpgLandskapKirkegårdenNull Gaten uten navn" Eidemgården, ned mot Torggården. Her er det kirkegård nå.
400-403-M05-Album-1995-96-B000.jpegBygningerHommelvik skole1990 til 19994 bilder Hommelvik musikkorps Hommelvik skole med jernbanevogner i front Ovversikt fra Hesthuset mot sentrum
400-403-M06-Album-1996-97-B000.jpgSkoleHommelvik skole2000 til 2009Siste elever og lærere ved Hommelvik skole 19.06.2003 før den ble revet.
400-403-M07-Album-1997-98-B000.jpegBygningerNull1990 til 19993 bilder Hommelvik skole Sparebank 1 baksiden mot Blomsterbutikken Tårngården "Sigrids" Eidemgården
400-403-M08-Album-2002-B000.jpegBygningerHommelvik kirke2000 til 20093 bilder Reidar jensens gate flagget fra Folkets hus. Hommelvik kirke Hommelvik kirke
400-403-M09-Album-1997-B000.jpeg1.maiJohan Nygaardsvolds gt1990 til 19993 bilder fra Demonstrasjonstoget mellom Hommelvik skole og Hommelvik kirke. En regnfull dag
400-403-M09-Album-1997-B017.jpeg17. MaiHommelvik skole1990 til 19993 bilder Utmars av Folketoget fra Hommelvik skole på tur til Grønberg
400-403-M09-Album-1997-B030.jpeg17. MaiAldershjemmet Grønberg1990 til 19993 bilder ute ved aldershjemmet på Grønberg
400-403-M11-B000.jpgFlyfotoHommelvik Bruk1960 til 1969Hommelvik bruk, Millerkaia, Brukeskaia i oppløsning, Brukestomta, Kassern, Idrettsbanen på øya under grovplanering, Nygården
400-403-M11-B002.jpgDronebilderHommelvik Bruk1960 til 1969Hommelvik Bruk
400-403-M11-B003.jpgDronebilderHommelvik Bruk1960 til 1969Hommelvik Bruk
400-403-M12-B000.JPGBygningerNull1990 til 1999Vinterbilde maivegen
400-403-M12-B001.JPGBygningerNull1990 til 1999Vinterbilde Johan Nygaardsvolds gate mot bedehuset
400-403-M12-B002.JPGBygningerJohan Nygaardsvolds gt1990 til 1999Vinterbilde Johan Nygaardsvolds gate mot bedehuset
400-403-M12-B003.JPGSituasjonHomla1990 til 1999Homla i en åpen råk. Vinterbilde fra Krana bru
400-403-M12-B004.JPGSituasjonNull1990 til 1999Homla i åpen råk opp fra krana bru
400-403-M12-B005.JPGSituasjonDanielstrøa1990 til 1999Vinterbilde fra krana bru mot Danielstrøa
400-403-M12-B006.JPGBygningerBrukesbården1990 til 1999Brukesgården Rehabilitering med nye leiligheter.
400-403-M12-B007.JPGSituasjonHomla bro1990 til 1999Homla bro fra undersiden med Holla
400-403-M12-B008.JPGSituasjonHomla bro1990 til 1999Homla bro og Jernbanebroen
400-403-M12-B009.JPGLandskapSaliberget1990 til 1999Saliberget en vinterdag
400-403-M12-B010.JPGLandskapSaliberget1990 til 1999Ut mot stolpene etter brukeskaia mot Rota en vinterdag
400-403-M12-B011.JPGLandskapSaliberget1990 til 1999Saliberget med restene fra brukeskaia mot Svartnesset
400-403-M12-B012.JPGLandskapHommelvik bruk1990 til 1999Nye broa mot Hommelvik Bruk som senere ble promenaden mot Malvikstien en vinterdag.
400-403-M12-B013.JPGLandskapSaligberget1990 til 1999Saligberget med det berømte Treet
400-403-M12-B015.JPGLandskapStasjonsfjæra1990 til 1999Stasjonsflæa mot Djupvasskaia en vinterdag
400-403-M12-B016.JPGLandskapStasjonsfjæra1990 til 1999Stasjonsfjæra med restene etter Millerkaia en vinterdag ut mot Frosta og Skatval, Sørnesset
400-403-M12-B017.JPGBygningerMaivegen1990 til 1999Maivegen, Hommelvik barneskole i bakgrunnen
400-403-M12-B018.JPGSituasjonTurbinhølen1990 til 1999Homla fra Turbinhølen mot Hommelvik bruk
400-403-M12-B019.JPGBygningerNull1990 til 1999Over Homla mot Tyrrommet til Hommelvik Bruk. Pipa sto på venstre side av bygget og ble revet på 60 tallet. Bygget brukte industriverkstedet som verksted under Viktor Andersens sin ledelse.
400-403-M12-B020.JPGBygningerHomla1990 til 1999Homla med broa ovenfor Homla bro
400-403-M12-B021.JPGBygningerNull1990 til 1999Granåshjørnet mot sentrum. Herredhuset, Stasjonen, Homla
400-403-M12-B022.JPGLandskapHomla1990 til 1999Opp Homla sitt utløp en vinterdag, med brukesgården i bakgrunnen
400-403-M12-B023.JPGLandskapHomla1990 til 1999Utløpet til Homla en vinterdag med Grønberg i bakgrunnet
400-403-M12-B024.JPGLandskapStasjonsfjæra1990 til 1999Stasjonsfjæra mot Saliberget en vinterdag
400-403-M12-B025.JPGLandskapStasjonsfjæra1990 til 1999Naustan i Stasjonsfjæra en vinterdag med rota i det fjærne
400-403-M12-B026.JPGSituasjonMoantomta1990 til 1999Her lagres rår på Moan tomta
400-403-M12-B027.JPGSituasjonSollielva1990 til 1999Flom i Solielva, gravemaskin er i full gang
400-403-M12-B029.JPGLandskapHaugenbakken1990 til 1999Haugenbakken mot sentrum
400-403-M13-B000.jpg1.maiNygaardsvoldsmuseet2000 til 2009Ordfører Nøstmo og Jens Stoltenberg
400-403-M13-B001.jpg1.maiNygardsvoldsmuseet2000 til 2009Ordfører Nøstmo og Jens Stoltenberg
400-403-M13-B002.jpg1.maiNygardsvoldsmuseet2000 til 2009Jens Stoltenberg
400-403-M13-B003.jpg1.maiNygardsvoldsmuseet2000 til 2009Jens Stoltenberg, Nøstmo, Terje Granmo
400-403-M13-B004.jpg1.maiNygardsvoldsmuseet2000 til 2009Jens Stoltenberg, Nøstmo, Terje Granmo
400-403-M14-B000.JPGLandskapNull2000 til 2009Stolpene etter Millerkaia
400-403-M14-B008.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra mot saliberget en høstdag
400-403-M15-B000.jpgUtviklingSveberg1980 til 1989Utbygging av E6 Motorveien i gang på Sveberg over gården til Rekkebo.
400-403-M16-B000.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Folkets Hus Maiveien, Reidar Jensens gate, Mogjerdet
400-403-M16-B001.jpgLandskapNull1990 til 1999Hommelvik Ungdomsskole, Gamle barneskolen, Rådhus 3
400-403-M16-B002.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Fra Hesthuset mot nesbakkan
400-403-M16-B003.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum, Brukestomta, Hommelvik bruk, Rødhus 1, Brakkene på torget, Administrasjonsbrakken ved Herreshuset, Stasjonen, Rampa
400-403-M16-B004.jpgLandskapFolkets hus1990 til 1999Folkets Hus Vinterbilde, Idrettsplassen, Mogjerdet
400-403-M16-B005.jpgLandskapHommelvik skole1990 til 1999Hommelvik skole, barneskolen, rådhus 3
400-403-M16-B006.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum, Banken, Eidemgården, Tårngården, Jakobsen, Evensen, Shell, Wigum, Noroil, Brobak, Havnevegen(gt)
400-403-M16-B007.jpgLandskapMoan1990 til 1999Sentrum, Brukestomta, Moan, Hommelvik bruk en vinterdag
400-403-M16-B008.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Hommelvik sentrum Hommelvik skole, rådhus 3, øya en vinterdag
400-403-M16-B009.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum, brakkene forran Fesethhuset
400-403-M16-B010.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Mogjerdet Folkets hus, Nesbakkan, ungdomsskolen, idrettsplassen i dvale før byggeprosessen for motrøtunet
400-403-M16-B011.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Mogjerdet Folkets hus, Nesbakkan, ungdomsskolen, idrettsplassen i dvale før byggeprosessen for motrøtunet
400-403-M16-B012.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Mogjerdet Folkets hus, Hommelvik skole, Hommelvik ungdomsskole. Nessbakkan Boysenbakken
400-403-M16-B013.jpgLandskapMojalet1990 til 1999Hommelvik kirke, Hommelvik skole, Hommelvik barneskole, Rådhus 3, Hommelvik Ungdomsskole, Mauivegen, Millers vei, Boysenbakke, Reidar Jensens gata
400-403-M16-B014.jpgLandskapNull1990 til 1999Mogjerdet, Folkets hus, fraflyttet Idrettsplass, Nesbakkan
400-403-M16-B015.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum, Moan, Brukestomta
400-403-M16-B016.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum Hommelvik skole, Hommelvik barneskole, Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M16-B017.jpgLandskapNull1990 til 1999Sentrum, Rampa, Stasjonen, Brukestomta, Hommelvik Bruk, rester av Brukeskaia
400-403-M16-B020.jpgBygningerDjupvasskaia1990 til 1999Djupvasskaia med flytedokken en vinterdag. Stille på arbeidsfronten, etter trønderverftets nedleggelse.
400-403-M16-B021.jpgBygningerDjupvasskaia1990 til 1999Djupvasskaia, Nobøbygget, maskinhallen til Trønderverftet, E-6 slynger seg opp mot Grønberg med Aldershjemmet oppe til venstre.
400-403-M17-B000.jpgLandskapNull1990 til 1999Sentrum inn mot Sannan Nye e-6 under bygging i bakgrunnen. Den midlertidige brakkene på Fjesethtomta er demonter Fotballbanen på Øya begynner å ta form.
400-403-M17-B001.jpgBygningerHommelvik bruk1940 til 1949Hommelvik Bruk, Plankestabler Korntrøberget i bakgrunnen. Husene i front f.v:Skimter Byberg og huset til Elbjørg og Fred Olsen. Videre: Alf Sllighaug, Skauge, Ruth og Olaf Bonaunet, Brobak, John Garberg (laffen), Harald Wagan, Gerda og Erling Kjølsø På Toppen: Oddleif Ness (Odd Langolf), Teigen og Spets Til høyre: Brakka på sannan hvor Stetty hadde lakeringsverksted.
400-403-M17-B002.jpgBåterDjupvasskaia1990 til 1999Store båter ankommer Djupvasskaia. Da blir bygningene små. Denne gangen så er det trolig rundt forhåndslagringen. Også en ferje i flytedokken til sammenligning. Grønberg i bakgrunnen Bildet er tatt fra plattået oppe ved Tyskertrappene.
400-403-M17-B003.jpgBåterDjupvasskaia1990 til 1999Grønberg, Djupvasskaia, stor båt ved kaia, ferje i flytedokken. (Forhåndslagring"
400-403-M17-B004.jpgBåterDjupvasskaia1990 til 1999Store båter ankommer Djupvasskaia. Da blir bygningene små. Denne gangen så er det trolig rundt forhåndslagringen. Også en ferje i flytedokken til sammenligning. Grønberg i bakgrunnen Bildet er tatt fra plattået oppe ved Tyskertrappene. E-5 slynger seg opp fra Halstad
400-403-M17-B005.jpgBåterDjupvasskaia1990 til 1999Store båter ankommer Djupvasskaia. Da blir bygningene små. Denne gangen så er det trolig rundt forhåndslagringen. Også en ferje i flytedokken til sammenligning. Grønberg i bakgrunnen Bildet er tatt fra plattået oppe ved Tyskertrappene. E-5 slynger seg opp fra Halstad
400-403-M17-B006.jpgLandskapGrønberg1990 til 1999E-6 Slynger seg opp halstad forbi Samvirkelaget avd. Grønberg
400-403-M17-B007.jpgLandskapGrønberg1990 til 1999E-6 Slynger seg opp halstad forbi Samvirkelaget avd. Grønberg
400-403-M17-B008.jpgLandskapGrønberg gård1990 til 1999Grønberg gård, E-6
400-403-M17-B009.jpgLandskapGrønberg gård1990 til 1999Grønberg gård, E-6
400-403-M17-B010.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Omlegging av Sentrum, her bygges en rundkjøring. Hommelvik skole i bakgrunnen se vika i utvikling
400-403-M17-B011.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Omlegging av Sentrum, her bygges en rundkjøring. Hommelvik skole i bakgrunnen se vika i utvikling
400-403-M17-B012.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Omlegging av Sentrum, her utvides veien og fortau. se vika i utvikling
400-403-M17-B013.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Omlegging av Sentrum, her utvides veien og fortau. se vika i utvikling
400-403-M17-B014.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Omlegging av Sentrum, her utvides veien og fortau. se vika i utvikling
400-403-M17-B015.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Omlegging av Sentrum, her utvides veien og fortau. Rampa og jernbanen i bakgrunn se vika i utvikling
400-403-M17-B016.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum, Moan
400-403-M17-B017.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Rådhuset, Brakkene på torget borte og Fjesethhuset Hommelvik skole,
400-403-M17-B018.jpgLandskapSentrum1990 til 1999Sentrum Hommelvik Stasjon, Rampa, Moan Brakkene til Administrasjon i Malvik kommune
400-403-M17-B019.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Nesbakkan, Folkets hus, Mogjerdet
400-403-M17-B020.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Gamle brannstasjonen, Gressmatte mogjerdet idrettsbane
400-403-M17-B021.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Mogjeret, Nesbakkan, Folkets Hus, idrettsplassen
400-403-M17-B022.jpgLandskapStasjonsfjæra1990 til 1999Saliberget, stasjonsfjæra, sentrum, løfta, moan
400-403-M17-B023.jpgLandskapNull1990 til 1999Nedre Solbakken, "Litjmon" Der malvikstien går nå etter jenbanesporet som u ser på bildet.
400-403-M17-B024.jpgLandskapHommelvik Bruk1990 til 1999Hommelvik bruk med Tømmerlundene klar for måling og saging,, Liaveien og Lundliveien i bakgrunnen. På toppen til venstre ser vi Hommelvik Østre (Bjørnstad) Brakka på sannan står enda.Flyhangaren
400-403-M17-B025.jpgLandskapGrønberg1990 til 1999Grønberg, Oppkjørsel til Dalabakkan, Grønberg gård til høyre
400-403-M17-B026.jpgLandskapMogjerdet1990 til 1999Mogjerdet, Folkets hus. Hommelvik Skole, med Solbakken i bakgrunn
400-403-M17-B027.jpgLandskapSolbakken1990 til 1999Nedre Solbakken
400-403-M17-B027_pan.jpgLandskapSolbakken1990 til 1999Panorama Nedre Solbakken
400-403-M17-B028.jpgLandskapNedre Solbakken1990 til 1999Langåsen med masta, nedre solbakken, Båthavna, Sveian(Nygården) På toppen til høyre Hommelvik Vestre (Furan)
400-403-M17-B029.jpgLandskapUngdomsskolen1990 til 1999Ungdomsskolen. Øya fotball med gressmatte, men uten løpebane Hommelvik bruk, Solbakken, Lia, Danielstrøa
400-403-M19-B000.jpgLandskapHommelvik bruk1990 til 1999Hommelvik bruk
400-403-M19-B001.jpgBygningerHestneshuset1990 til 1999Gata bak samvirkelaget Hestneshuset, Spetshuset, Fjesethhuset
400-403-M19-B002.jpgBygningerHestneshuset1990 til 1999Hestneshuset, Spetshuset
400-403-M19-B003.jpgBygningerHommelvik Skole1990 til 1999Hommelvik skole, starten på riving
400-403-M19-B004.jpgBygningerHestneshuset1990 til 1999Hestneshuset, Plakattavla
400-403-M19-B006.jpgBygningerRampa1990 til 1999Ned mot rundkjøringen og jernbanen riksvei 50
400-403-M19-B007.jpgBygningerSpetshuset1990 til 1999Hestneshuset borte, Spetshuset
400-403-M19-B008.jpgBygningerBanken1990 til 1999Nedenfor banken
400-403-M19-B009.jpgBygningerMalvikvegen1990 til 1999Rundkjøringen riksvei Malvikvegen
400-403-M19-B018.jpgBygningerJohnsen foto1990 til 1999Johnsen foto i bygget etter blomsterbutikken. Rett over for Prix Hestnes huset står
400-403-M19-B019.jpgBygningerFotograf Aasback1990 til 1999Fotograf Aasback, Flytting Johnsen foto til blomsterbutkken
400-403-M19-B124.JPGLandskapJernbanefjæra1990 til 1999Jernbanefjæra. Restene etter kaia
400-403-M19-B125.JPGBygningerMalvikvegen1990 til 1999Rundkjøringen ved selbuvegen, Stor tankbil fra felleskjøpet Plakat Bunnpris Grillpølser 19.90
400-403-M20-B021.jpgBygningerNygaardsvolds gate1990 til 1999Hommelvik kirke og Hommelvik skole opp Nygaardsvolds gate i krysset kirkegata
400-403-M21-B000.jpgBygningerMillers vei1990 til 1999Millers vei stengt ned mot torget
400-403-M22-B000.jpgBygningerSpetshuset1990 til 1999Riving av Fjesethhuset
400-403-M22-B001.jpgBygningerFjesethhuset1990 til 1999Riving av Fjesethhuset
400-403-M23-B000.jpgNullNull2000 til 2009Hommelvik kirke
400-403-M23-B005.jpgMarkeringHommelvik kirke2000 til 2009Johan Nygaardsvold bauta 1879 - 1952, Blomsternedlegging
400-403-M24-B000.jpg1.maiNull2000 til 2009Nrk filmer Roald bye Jens Stoltenberg besøk (årets taler)
400-403-M25-B001.JPGSituasjonHommelvik stasjon2000 til 2009Jernbanestasjonen lokaltog 92 59
400-403-M26-B001.JPGBygningerHengbrua2000 til 2009Homla ved hengbrua
400-403-M26-B002.JPGLandskapBomstasjon2000 til 2009Bildet viser avkjørsel motorvei til Hommelvik. Hågenstadbergan til venstre og Svartløftberget til høyre. Opp dalen som leder inn til Furan som var den førte transport åren nordover.
400-403-M26-B003.JPGLandskapKarslyst2000 til 2009Opp "Revkula" med Karslyst gård.
400-403-M26-B004.JPGKjøretøyNull2000 til 2009Ivar Bjørkli rygger ut med sin spesielle bil. Blå huset Sparebank 1, Eidemgårde
400-403-M26-B005.JPGSituasjonSentrum2000 til 2009Rundkjøringen Malvikvegen
400-403-M26-B006.JPGBygningerEidemgården2000 til 2009Eidemgården under rehabilitering
400-403-M26-B007.JPGBygningerSamvirkelaget2000 til 2009COOP Prix Samvirkelaget Bunnpris i det fjerne ved granåshjørnet
400-403-M26-B008.JPGBygningerCafe Rampa2000 til 2009Cafe Rampa
400-403-M26-B009.JPGSituasjonSentrum2000 til 2009Nedenfor samvirkelaget, Cafe Rampa
400-403-M26-B010.JPGSituasjonNull2000 til 2009Cafe rampa, Blå varebil
400-403-M26-B011.JPGBygningerHommelvik Stasjon2000 til 2009Hommelvik stasjon
400-403-M26-B012.JPGBygningerSentrum2000 til 2009Forran Herredshuset, Bygget Aasback og Bunnpris(Lunden), Granåshjørnet, Malvivegen
400-403-M26-B013.JPGSituasjonSentrum2000 til 2009Forran Samvirkelaget, Malvikvegen
400-403-M26-B014.JPGBygningerTorget2000 til 2009Torget mellom Rådhuset og Herredshuset, Den midlertidige brakken skuler Hommelvik skole
400-403-M26-B015.JPGBygningerMaivegen2000 til 2009Bak rådhuset opp Maivegen.
400-403-M26-B016.JPGBygningerJakobsli2000 til 2009Selbuvegen, Jakobsli
400-403-M26-B017.JPGBygningerJakobsli2000 til 2009Selbuvegen, Jakobsli
400-403-M26-B018.JPGBygningerLunden2000 til 2009Bunnpris 9-21(18) Lunden, Granåshjørnet
400-403-M26-B019.JPGBygningerThoresen2000 til 2009Thoresen (Baker Einar Thoresen)
400-403-M26-B020.JPGBygningerJakobsli2000 til 2009Sentrum, Jakobsli Før dokkestua er flyttet på Jakobsli.
400-403-M26-B021.JPGBygningerSentrum2000 til 2009Rådhuset, Jakobsli, Sentrum, Hommelvik skole, Havnevegen 1,
400-403-M26-B022.JPGBygningerMillers veg2000 til 2009Hommelvik skole, huset til fotografen i Millers veg.
400-403-M26-B023.JPGBygningerGammelløfta2000 til 2009Platå bak Snustad i Gammelløfta, Fra h: Thoresen, Sixten Berg
400-403-M26-B024.JPGBygningerMillers vei2000 til 2009Hommelvik skole
400-403-M26-B026.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Krans nedleggelse Johan Nygaardsvold
400-403-M26-B027.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Tale ved støtten til Johan Nygaardsvold av ? Terje Granmo holder mikrofonen
400-403-M26-B028.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Krans nedleggelse Johan Nygaardsvold
400-403-M26-B029.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Krans nedleggelse Johan Nygaardsvold
400-403-M26-B030.JPGBygningerMillers vei2000 til 2009Fra millers vei, bosted fotograf
400-403-M26-B031.JPGBygningerMillers vei2000 til 2009Huset til fotografen i Millers veg 6
400-403-M26-B032.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Glade musikanter fra MHK utenfor gjerdet til kirkegården Fra v: NN, NN. Robert Iversen, ? Eggen
400-403-M26-B034.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Hmk spiller ved siden av fallenes bauta
400-403-M26-B035.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Blomsternedleggelse Johan Nygaardsvold Terje Granmo
400-403-M26-B036.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Terje Granmo
400-403-M26-B037.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Tale av Terje Granmo holder mikrifonen
400-403-M26-B038.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Fotograf i arbeid
400-403-M26-B039.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Tale av Terje Granmo holder mikrofonen
400-403-M26-B040.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Tala av Terje granmo holder mikrofonen
400-403-M26-B041.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Kirkeporten med Hommelvik skole i bakgrunnen
400-403-M26-B042.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B043.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B044.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen HMK med Tor Byberg i spissen.
400-403-M26-B045.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen HMK
400-403-M26-B046.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen HMK Ketil Trøbakk med stortromma
400-403-M26-B047.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B048.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B049.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen Nøstmo holder snoren til fanen Hommelvik barneskole bak til høyre i Millers vei.
400-403-M26-B050.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B051.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B052.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B053.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B054.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen
400-403-M26-B055.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen Drillpikene i Juniorkorpset
400-403-M26-B056.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen Drillpikene
400-403-M26-B057.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen Drillpikene
400-403-M26-B058.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen Juniorkorpset
400-403-M26-B059.JPG1.maiMaivegen2000 til 20091. mai toget opp Maivegen Aspirantene
400-403-M26-B060.JPG1.maiFolkets hus2000 til 20091. mai toget oppstilt forran folkets hus
400-403-M26-B061.JPG1.maiFolkets hus2000 til 20091. mai toget oppstilt forran folkets hus
400-403-M26-B062.JPG1.maiFolkets hus2000 til 20091. mai toget oppstilt forran folkets hus Hommelvik Juniorkorps
400-403-M26-B063.JPG1.maiFolkets Hus2000 til 20091. mai toget oppstilt forran folkets hus Juniorkorpset
400-403-M26-B064.JPG1.maiFolkets hus2000 til 20091. Maitoget forran Folkets hus Hommelvik Juniorkorps
400-403-M26-B067.JPGLandskapHommelvik skole2000 til 2009Oversikt skolegården, Hommelvik skole, Hommelvik Barneskole, Paviliongen, Hommelvik Kirke Bilder tatt fra Hesthuset
400-403-M26-B068.JPGBygningerCafe Rampa2000 til 2009Cafe rampa
400-403-M26-B069.JPGLandskapKorntrøberget2000 til 2009Havneveien 1, Korntrøberget, Sandmarka, Haagenstad, Lundlivegen Hommelvik Bruk, Tjelstad, Bygget for Tømmermålingen. Virksomheten er stanset. Brukestomta tom for materialer
400-403-M26-B070.JPGLandskapLia2000 til 2009Lia, Lundlivegen, Bjørklia, Kojen, Ingdal. Hanssen, Welva, Sveian, Hommelvik bruk
400-403-M26-B071.JPGLandskapKorntrøberget2000 til 2009Korntrøberget, Sannan, Sandmarka
400-403-M26-B072.JPGLandskapLitjmon2000 til 2009Litjmon Nedre Solbakken
400-403-M26-B073.JPGLandskapNedre Solbakken2000 til 2009Nedre Solbakken, Moloen, Båthavna, Høgda
400-403-M26-B074.JPGLandskapBåthavna2000 til 2009Nedre Solbakken og Øvre Solbakken, Langåsen, Båthavna
400-403-M26-B075.JPGLandskapStykke2000 til 2009Opp mot Nesbakkan
400-403-M26-B076.JPGLandskapHommelvik Ungdomsskole2000 til 2009Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M26-B077.JPGLandskapMotrøbygget2000 til 2009Mogjerdet, Folkets hus, Motrøtunet er under byggig
400-403-M26-B078.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Folkets hus, Motrøtunet under bygging, Nessbakkan
400-403-M26-B079.jpg1.maiKirkegården2000 til 2009Blomsternedleggelse Bjørn Stuevold på bauta til Johan Hygaardsvold
400-403-M26-B080.JPG1.maiKirkegården2000 til 2009Blomsternedleggelse Bjørn Stuevold
400-403-M26-B081.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Rådhuset med brakkene bak torget Hommelvik Kirke
400-403-M26-B082.JPGLandskapSannan2000 til 2009Sentrum og innover Sannan mot Solbakkken og Lia
400-403-M26-B083.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Hommelvik Ungdomsskole, Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B084.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet, Hommelvik Ungdomsskolen Motrøtunet under bygging, Sentrum, Sannan, Lundlivegen
400-403-M26-B085.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B088.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet, Hommelvik Ungdomsskole, bakkan, Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B089.JPGLandskapMotrøtunet2000 til 2009Mogjerdet, Motrøtunet, Hommelvik Ungdomsskole, Nessbakkan, Folkets Hus, Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B090.JPGLandskapLøfta2000 til 2009Opp mot Isdammen
400-403-M26-B091.JPGLandskapLøfta2000 til 2009Motrøtunet, Løfta opp mot Isdammen, Klokkatihaugen
400-403-M26-B095.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla opp fra Krana bro
400-403-M26-B096.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra mot saliberget
400-403-M26-B097.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Nedre solbakken
400-403-M26-B098.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Fjæra, Naustene, Hommelvik Bruk, Lundlivegen
400-403-M26-B099.JPGLandskapDjupvasskaia2000 til 2009Djupvasskaia, Båt ved kaia
400-403-M26-B100.JPG17. MaiNull2000 til 2009Hommelvik skole sine siste dager
400-403-M26-B101.JPG17. MaiHommelvik Skole2000 til 2009Toget går ut av Hommelvik skole
400-403-M26-B102.JPG17. MaiHommelvik skole2000 til 2009Toget ned Johan Nygardsvolds gate mot sentrum
400-403-M26-B103.JPGBygningerHommelvik skole2000 til 2009Alt har sin ende, Her fraflyttet Hommelvik skole
400-403-M26-B104.JPGBygningerMillers vei 62000 til 2009Millers vei 6 Fotografens hjem
400-403-M26-B107.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum, Solbakken i bakgrunnen
400-403-M26-B108.JPGLandskapLøfta2000 til 2009Løfta, Opp mot isdammen
400-403-M26-B109.JPGLandskapLøfta2000 til 2009Nedover Selbuvegen løfta i Djupvik svingen
400-403-M26-B110.JPGBygningerMotrøtunet2000 til 2009Motrøtunet under bygging
400-403-M26-B111.JPGSolnedgangFjæra2000 til 2009Solnedgang i brokonstruksjonen over homla
400-403-M26-B112.JPGSolnedgangFjæra2000 til 2009Solnedgang i fjæra
400-403-M26-B115.JPGLandskapHengbroa2000 til 2009Homla Hengbroa
400-403-M26-B116.JPGBygningerMillers vei2000 til 2009Millers vei 6
400-403-M26-B117.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla opp fra Krana bro
400-403-M26-B118.JPGBygningerKrana Bro2000 til 2009Krana bro
400-403-M26-B119.JPGLandskapHengebroa2000 til 2009Hengebroa (den nye)
400-403-M26-B121.JPGLandskapHommelvik2000 til 2009Hommelvik bruk, mot sentrum, båthavna, løfta Bildet tatt fra Langåsen Øvre Solbakken
400-403-M26-B122.JPGLandskapHommelvik2000 til 2009Hommelvik bruk, mot sentrum, båthavna, løfta Bildet tatt fra Langåsen Øvre Solbakken
400-403-M26-B123.JPGLandskapHommelvik2000 til 2009Hommelvik bruk, mot sentrum, båthavna, løfta Bildet tatt fra Langåsen Øvre Solbakken
400-403-M26-B124.JPGLandskapGrønberg2000 til 2009Grønberg med Svebergtunet på toppen
400-403-M26-B130.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra fra solbakken
400-403-M26-B131.JPGLandskapBrukestomta2000 til 2009Brukestomta ryddes, bare målebrakka står igjen
400-403-M26-B132.JPGLandskapBrattalia2000 til 2009Grønberg Malvik Sykehjemm, Fryselageret, Brattalia tatt fra Solbakken
400-403-M26-B133.JPGLandskapGrønberg2000 til 2009Grønberg fra Solbakken
400-403-M26-B134.JPGLandskapRota2000 til 2009Rota, Tatt fra Langåsen (200mm)
400-403-M26-B135.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet mot Bakkan. Hommelvik skole, Hommelvik Ungdomsskole, Motrøtunet, Folkets hus Tatt fra Hesthuset
400-403-M26-B136.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B137.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Hommelvik skole, Ungdomsskolen
400-403-M26-B138.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B139.JPGLandskapBåthavna2000 til 2009Båthavna fra Hesthuset
400-403-M26-B140.JPGMarkeringPlankebæreren2000 til 2009Plankebereren i kveldslys
400-403-M26-B141.JPGSituasjonHesthuset2000 til 2009Lyngblomster oppe på Hesthuset
400-403-M26-B142.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum fra hesthuset
400-403-M26-B143.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet tatt fra Hesthuset
400-403-M26-B144.jpgLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B145.jpgLandskapNull2000 til 2009Sentrum vinterbilde tatt fra Hesthuset
400-403-M26-B148.JPGBygningerNull2000 til 2009Millers vei 16
400-403-M26-B149.JPGBygningerVed badet2000 til 2009Der badet var. Bilen til Ivar Bjørkli
400-403-M26-B151.JPGSituasjonNull2000 til 2009Miljøstasjon i Nessvegen
400-403-M26-B152.JPGBygningerHavnevegen 12000 til 2009Wigumhuset rimi butikken og Havnevegen 1
400-403-M26-B153.JPGSituasjonøya gressbane2000 til 2009Øya Gressmatta, Shell
400-403-M26-B155.JPGBygningerGressmatta Øya2000 til 2009Gressmatta Øya, Havnevegen 1, brannstasjon
400-403-M26-B156.JPGSituasjonTribunen øya2000 til 2009Tribunen på øya
400-403-M26-B157.JPGLandskapHomla2000 til 2009Opp Homla fra Krana bro
400-403-M26-B158.JPGLandskapGrytberget2000 til 2009Homla ved grytberget
400-403-M26-B160.JPGBygningerSommerfjøset2000 til 2009Sommerfjøset Karslyst
400-403-M26-B164.JPGLandskapSannan2000 til 2009Sannan, Kjellandhaugen
400-403-M26-B165.JPGBygningerSmeplassen2000 til 2009Undergangen på Sannan. Her lå smeplass
400-403-M26-B167.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla opp mot Gryta
400-403-M26-B168.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Fjøra ved Saliberget ut mot Djupvasskaia. Rester av kaiene
400-403-M26-B169.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Fjøra ved Saliberget ut mot Nygården. Rester av kaiene
400-403-M26-B170.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Fjøra ved Saliberget ut mot Djupvasskaia. Rester av kaiene
400-403-M26-B171.JPGBygningerFjæra2000 til 2009Nedre broa over homla sitt utløp
400-403-M26-B172.JPGBygningerBergskogen2000 til 2009Gressmatta på øya med Hommelvik kirke. Huset i bergskogen
400-403-M26-B173.JPGBygningerBergskogen2000 til 2009Huset i bergskogen
400-403-M26-B174.JPGBygningerHommelvik Skole2000 til 2009Leikeapparatene på Hommelvik skole
400-403-M26-B175.JPGBygningerHommelvik skoleby2000 til 2009Hommelvik skole sine siste dager
400-403-M26-B176.JPGBygningerMillers vei2000 til 2009Millers vei 16
400-403-M26-B177.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra nøstene, djupvasskaia
400-403-M26-B184.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Vinterbilde sentrum Stasjonen, Rampa, Herredshuset Tatt fra Granåshjørnet
400-403-M26-B185.JPGLandskapFjæra2000 til 2009fjæra
400-403-M26-B186.JPGLandskapFredheim2000 til 2009Fredheim (Breivang) fra moan
400-403-M26-B187.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra mot svartnesset
400-403-M26-B188.JPGBygningerHengbrua2000 til 2009Hengbrua over Homla
400-403-M26-B189.JPGSituasjonFjæra2000 til 2009Trapp ned til vannet i fjæra nedenfor haugenbakken
400-403-M26-B190.JPGLandskapSolbakken2000 til 2009Nedre solbakken
400-403-M26-B191.JPGLandskapSolbakken2000 til 2009Nedre Solbakken
400-403-M26-B192.JPGLandskapBåthavna2000 til 2009Nedre solbakken Båthavna
400-403-M26-B193.JPGLandskapSolbakken2000 til 2009Nedre Solbakken Tog på Litjmoen
400-403-M26-B194.JPGLandskapHommelvik Bruk2000 til 2009Hommelvik bruk i opphør (Kjelstad)
400-403-M26-B195.JPGBygningerHommelvik Ungdomsskole2000 til 2009Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M26-B196.JPGLandskapNull2000 til 2009Øvre solbakken med godstog på linja
400-403-M26-B197.JPGBygningerMillers vei 62000 til 2009Millers vei 6 Hommelvik skole
400-403-M26-B198.JPGLandskapNesbakkan2000 til 2009Nesbakkan opp mot leikeplassen
400-403-M26-B200.JPGBygningerMotrøtunet2000 til 2009Motrøtunet tar form Flyttet inn
400-403-M26-B201.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum Moan, Brukestomta, Sannan
400-403-M26-B202.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum, rampa, moan
400-403-M26-B203.JPGLandskapNesset2000 til 2009Nesset broa over homla motorveien
400-403-M26-B205.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Fjæra sterkt maltraktert i strandsonen
400-403-M26-B206.JPGBygningerFjæra2000 til 2009Bryggen ned for haugenbakken i strandsonen
400-403-M26-B207.JPGLandskapFjæra2000 til 2009Hvelvet båt i strandsonen
400-403-M26-B208.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum fra Hesthuset
400-403-M26-B209.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet nesbakkan ungdomsskolen en vinterdag
400-403-M26-B211.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Mogjerdet, Nesbakkan Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M26-B212.JPGLandskapNull2000 til 2009Motrøtunet, selbuvegen opp mot isdammen
400-403-M26-B214.JPGLandskapNull2000 til 2009Sentrum, Shell, Ica, Havnevegen 1, Nye Hommelvik barneskole
400-403-M26-B215.JPGLandskapHommelvik kirke2000 til 2009Hommelvik Gamle Homelvik skole borte, Hommelvik kirke
400-403-M26-B216.JPGLandskapNull2000 til 2009Korntrøberget, Sandmarka(sandvang) nye E-6
400-403-M26-B217.JPGLandskapNordbakkan2000 til 2009Nordbakkan Fagratunvegen, Nesbakkan
400-403-M26-B218.JPGLandskapStasjonsfjøra2000 til 2009Plannering på moan, noen har kjørt 8-tall
400-403-M26-B219.JPGLandskapBjørklia2000 til 2009Lia, Bjørklia
400-403-M26-B220.JPGLandskapØvre Solbakken2000 til 2009Øvre solbakken, Røde huset øverst tilhører Odny og Kåre Sveian Hvite huset til venstre Merethe Sandmark
400-403-M26-B221.JPGBygningerMillers vei 62000 til 2009Millers vei 6
400-403-M26-B222.JPGLandskapåthavna2000 til 2009Langåsen med masta, båthavna
400-403-M26-B223.JPGLandskapLitjmoen2000 til 2009Solbakken, Litjmoen
400-403-M26-B224.JPGLandskapSolbakken2000 til 2009Nedre solbakken
400-403-M26-B225.JPGLandskapSolbakken2000 til 2009Bøthavna, nedre solbakken
400-403-M26-B226.JPGLandskapSolbakken2000 til 2009Båthavna Nygården(sveian). Nedre solbakken
400-403-M26-B227.JPGLandskapØya2000 til 2009Øya idrettsanlegg
400-403-M26-B228.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum, Shell, Havnevegen 1, Ica, Nye Hommelvik barneskole
400-403-M26-B230.JPGLandskapHommelvik skole2000 til 2009Hommelvik skole, Hommelvik kirke
400-403-M26-B231.JPGLandskapDanielstrøa2000 til 2009Danielstrøa Nye e-6
400-403-M26-B232.JPGLandskapSelbuvegen2000 til 2009Selbuvegen opp mot isdammen
400-403-M26-B233.JPGLandskapHommelvik Ungdomsskole2000 til 2009Hommelvik Ungdomsskole
400-403-M26-B234.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum, Rampa, Tog inn på parongen
400-403-M26-B235.JPGLandskapKjelstad2000 til 2009Moan, Hommelvik bruk(Kjelstad) avviklet
400-403-M26-B236.JPGLandskapHommelvik Kirke2000 til 2009Hommelvik skole, Hommelvik Kirke
400-403-M26-B238.JPGLandskapHommelvik kirke2000 til 2009Hommelvik Kirke
400-403-M26-B239.JPGLandskapKjelstad2000 til 2009Hommelvik bruk(kjelstad) avviklet
400-403-M26-B240.JPGLandskapCafe Rampa2000 til 2009Sentrum Cafe rampa
400-403-M26-B241.jpgLandskapMillers vei 62000 til 2009Millers vei 6
400-403-M26-B244.JPGSituasjonDansarstein2000 til 2009Dansarstein i høybyveien
400-403-M26-B245.JPGBygningerHommelvik kirke2000 til 2009Hommelvik kirke
400-403-M26-B271.JPGLandskapNygården2000 til 2009Båthavna, Sveian, Nygården
400-403-M26-B287.JPGLandskapSentrum2000 til 2009Sentrum fra Hesthuset
400-403-M27-B000.JPGBygningerSkolegården2000 til 2009Hommelvik kirke, Hommelvik skole
400-403-M28-B000.JPG1.maiStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra fra saliberget
400-403-M28-B001.JPG1.maiStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra fra Bomberget
400-403-M28-B002.JPG1.maiHaugenfjæra2000 til 2009Båtbrygge i stasjonsfjæra
400-403-M28-B003.JPG1.maiStasjonsfjæra2000 til 2009Kvelvet båter i stasjonsfjæra
400-403-M28-B090.JPG1.maiSolbakken2000 til 2009Solbakken Båthavna Pasasjertog
400-403-M28-B091.JPG1.maiSolbakken2000 til 2009Nedre Solbakken, Tog
400-403-M28-B092.JPG1.maiHommelvik Bruk2000 til 2009Hommelvik Bruk, Lia, Lundlivegen, Haagenstad
400-403-M28-B093.JPG1.maiUngdomsskolen2000 til 2009Ungdomsskolen, Nessvegen
400-403-M28-B094.JPG1.maiNull2000 til 2009Øvre Solbakken, Båthavn Godstog
400-403-M28-B095.JPG1.maiHommelvik Skole2000 til 2009Hommelvik skole (buset til Geir Johnsen
400-403-M28-B096.JPG1.maiNesbakkan2000 til 2009Nesbakkan, starten på nessbakkan (øvre johan nygaardsvolds gate)
400-403-M28-B097.JPG1.maiNesbakkan2000 til 2009Nesbakkan Nordbakkan
400-403-M28-B098.JPG1.maiMotrøtunet2000 til 2009Motrøtunet, Folkets hus
400-403-M28-B099.JPG1.maiSentrum2000 til 2009Sentrum, Rampa, Herredshuset, Samvirkelaget, Moan
400-403-M28-B100.JPG1.maiRampa2000 til 2009Sentrum, rampa, tog, Stasjon
400-403-M28-B101.JPG1.maiNesset2000 til 2009Nesset, bro over Homla
400-403-M29-B000.JPG1.maiThoresenberget2000 til 2009Thoresenberget Islagt
400-403-M30-B000.JPGLandskapFredheim2000 til 2009E6 Gang sykkelfelt nedenfor Fredheim retning Thoresenberget Vinterbilde
400-403-M30-B001.JPGBygningerMogjerdet2000 til 2009Her bor Geir Johnsen Millers veg 6 Vinter
400-403-M30-B002.JPGBygningerJohan Nygårdsvolls gate2000 til 2009Johan Nygårdsvolds gate mot bedehuset
400-403-M30-B003.JPGBygningerJohan Nygaardsvols gate2000 til 2009Johan Nygårdsvolds gate mot bedehuset
400-403-M30-B004.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla med åpen vannråk
400-403-M30-B005.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla med åpen vannråk Vinterbilde
400-403-M30-B006.JPGLandskapHomlastien2000 til 2009Homlastien like ovenfor Krana bru. Vinterbilde
400-403-M30-B007.JPGBygningerBrukesgården2000 til 2009Brukesgården Leilighetene er under bygging. Vinterbilde
400-403-M30-B008.JPGBygningerHomla Bru2000 til 2009Under homla bru oppført 1938 Vinterbilde Ser også jenbanebrua og homla ut mot fjorden.
400-403-M30-B009.JPGBygningerHomla bru2000 til 2009Under homla bru oppført 1938 Vinterbilde Ser også jenbanebrua og homla ut mot fjorden.
400-403-M30-B010.JPGLandskapSaliberget2000 til 2009Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Stasjonsfjæra i bakgrunnen
400-403-M30-B011.JPGLandskapSaliberget2000 til 2009Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Ut over hommelvikbukta med restene av stolpene etter brukeskaia. Vinterbilde
400-403-M30-B012.JPGLandskapSaliberget2000 til 2009Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Ut over hommelvikbukta mot Solbakken og Båthavna med restene av stolpene etter brukeskaia. Vinterbilde
400-403-M30-B013.JPGLandskapSaliberget2000 til 2009Snødekt plenen over saliberget. Vinterbilde. Ut over hommelvikbukta mot Solbakken og Hommelvik bruk. Vinterbilde
400-403-M30-B014.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra bjørketre ved rasteplassen forran saligberget
400-403-M30-B015.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra bjørketre ved rasteplassen forran saligberget
400-403-M30-B016.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjøra en vinterdag ut over hommelvikbukta med Djupvasskaia mellom trærne. Vinterbilde
400-403-M30-B017.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra en vinterdag. Vi ser utover fjorden med stolpene etter Millerkaia. Svartnesset til høyre. Vinterbilde
400-403-M30-B018.JPGBygningerMillers veg2000 til 2009Millers Veg 6 Vinterbilde
400-403-M30-B019.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla går åpen og isfri nedover danielstrøa mot brua som står der "Kjerratten var en gang for knape 50 år siden " Vinterbilde
400-403-M30-B020.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla går flommstor. På andre sida ser vi fyrhuset til Hommelvik Bruk, industriverkstedet, Hommelvik jernvare, Gåtteriflata.
400-403-M30-B021.JPGLandskapHomla2000 til 2009Homla går flommstor. ved brua. "Tomta etter Kjerratten"
400-403-M30-B022.JPGLandskapGranåshjørnet2000 til 2009Granåshjørnet. Starten på Selbuvegen. Retning mot sentrum. Vinterbilde
400-403-M30-B023.JPGLandskapHomla2000 til 2009Isflak flyter ut elvemunningen og ut i Hommelvikbukta. Brukesgården i bakgrunnen.
400-403-M30-B024.JPGLandskapHomla2000 til 2009Ruskette vintervær ved elvemunningen. Retning Djupvasskaia og stolpene etter brukeskaia og Millerkaia. Vinterbilde
400-403-M30-B025.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjøra med saliberget. Barfrost en vinterdag
400-403-M30-B026.JPGLandskapStasjonsfjæra2000 til 2009Stasjonsfjæra Nøstene med utsyn over hommelvikbukta en vinterdag
400-403-M30-B027.JPGLandskapMoan2000 til 2009Moan med lagring av rør til ny vannledning. Hommelvik stasjon i bakgrunnen med Rampa.
400-403-M30-B028.JPGLandskapSolielva2000 til 2009Flomstor solielva. Vinterbilde Gravemaskin
400-403-M30-B029.JPGLandskapSolielva2000 til 2009Flom i solielva Vinterbilde
400-403-M31-B000.JPGLandskapMoan2000 til 2009Oversikt Moan og Hommelvik stasjon Rampa Bildet tatt fra hesthusetHommelvik Bruk Sannan
400-403-M31-B001.JPGLandskapHommelvik sentrum2000 til 2009Hommelvik sentrum tatt fra Hesthuset
400-403-M31-B002.JPGLandskapMogjerdet2000 til 2009Hommelvik sentrum Mogjerdet tatt fra Hesthuset
400-403-M31-B003.JPGLandskapHommelvik sentrum2000 til 2009Hommelvik sentrum tatt fra Hesthuset
400-403-M31-B018.JPGNullNull2000 til 2009Null
400-403-M32-HVIKB2007-B000.JPG1.maiSkolegården2000 til 2009Parkering på skolegården
400-403-M32-HVIKB2007-B001.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Hommelvik Kirke
400-403-M32-HVIKB2007-B002.JPG1.maiHommelvik kirke2000 til 2009Klargjøring for kransenedleggelse. Fanen til Arbeiderpartiet Per Arne Pettersen helt til høyre.
400-403-M32-HVIKB2007-B003.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Folket kommer ut kirkedøra etter gudstjeneste
400-403-M32-HVIKB2007-B004.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Utenfor kirkedøra
400-403-M32-HVIKB2007-B006.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Står klar med kransen og reist fane
400-403-M32-HVIKB2007-B007.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Utenfor kirkeporten
400-403-M32-HVIKB2007-B008.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Tilskuere ved kirkeporten
400-403-M32-HVIKB2007-B009.JPG1.maiNull2000 til 2009Opp mot realfagskolen (Gammelskolen) hvor Edvin Leirvik tar bilder
400-403-M32-HVIKB2007-B010.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Hommelvik Musikkorps spiller ved de fallenes bauta
400-403-M32-HVIKB2007-B011.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Hommelvik Musikkorps spiller ved de fallenes bauta
400-403-M32-HVIKB2007-B012.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B013.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B014.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B015.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-403-M32-HVIKB2007-B016.JPG1.maiMillers veg 62000 til 2009Millers veg 6
400-403-M32-HVIKB2007-B017.JPG1.maiMillers veg 62000 til 2009Millers veg 6
400-403-M32-HVIKB2007-B018.JPG1.maiHommelvik Kirke2000 til 2009Per Arne Pettersen holder tale ved nedleggelsen av krans ved bauta over Johan Nygaardsvold
400-404-M03-B032.jpegMarkeringHommelvik stasjon1940 til 1949Krigsfangenes hjemkomst
400-404-M03-B034.jpegMarkeringNull1940 til 1949Kong Olav V hjemkomst
400-404-M05-B007.jpg17. MaiGranåshjørne1940 til 194917. mai-toget 1945 I år er det 75 år siden 2. verdenskrig ble avsluttet og landets innbyggere fikk igjen friheten. Som bildet viser var det stor feiring 17. mai i fredsåret. Musikkorpset var på plass i sine flotte uniformer, og folket i Hommelvik hadde funnet fram de flaggene som var å oppdrive og deltok i marsjen. Alt som kunne krype og gå var ute i det flotte vårværet. (1) Trygve Lysholm, (2) Bernard Sveian, (3) Ottar Lundberg, (4) Reidar Moan og (5) Ivar Bye. Bildet er tatt idet toget er på vei opp Løfta og passerer Frydenlund. Nå er denne eiendommen kun et minne.
400-404-M06-M02-B003.jpgNullNullNullNull
400-404-M08-B009.jpgRevyerFolkets hus1940 til 1949Hommelvik Manskor Revy. Revyene ble spilt i Folkets Hus hvert år fra krigens slutt og i seks-sju år fremover. Fra v. Arvid Lundli, Erling Jensen, Harry NæssJan Lorentsen Fritz Henriksen Nesbakk, Henrik Svedal, Leif Fredriksen, Georg Pettersen, Erling Lorentzen Sigvart Sivertsen og bak Magne Sorte
400-404-M11-Sangerstevne-B000.JPGHommelvik ManskorSangerstevneNullOppmars Sangerstevnet
400-404-M11-Sangerstevne-B001.JPGHommelvik ManskorSangerstevneNullOppmars Sangerstevnet
400-404-M11-Sangerstevne-B002.JPGHommelvik ManskorSangerstevnetNullOppmars Sangerstevnet
400-404-M11-Sangerstevne-B003.JPGDamekoretSangerstevnetNullOppmars Sangerstevnet Sannan
400-404-M11-Sangerstevne-B004.JPGDamekoretSangerstevnetNullOppmars Sangerstevnet igjennom vika
400-404-M12-Muruvik-B000.JPGLandskapFlatholman1940 til 1949Ku på Flatholman Flere negativer sammen med bildet
400-404-M12-Muruvik-B001.JPGLandskapMuruvik1940 til 1949E6-før samvirkelaget i muruvik. Muruvikvegen. Postkort
400-404-M12-Muruvik-B002.JPGLandskapMuruvik1940 til 1949E6-før samvirkelaget i muruvik. Muruvikvegen. Orginalen til påstkortet
400-404-M12-Muruvik-B003.JPGLandskapMuruvik1940 til 1949Nedre muruvik nedenfor Holmen gård. Arntzenbakken i bakgrunnen. Berget forran hommelviktjønna helt bak
400-404-M12-Muruvik-B004.JPGEtterkrigsdageneMuruvik1940 til 1949Hjemmkomst Bjarne Haugan Oppmars musikkorps i muruvik. Nedenfor Holmen gård, Hjemmet til Fotografen i sentrum på bildet Iversen gård
400-404-M13-Flyhavna-B001.JPGFlyhavnaSjøflyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna i Hommelvik. Prøveturen 01.05.1947 (annet kvalitet)
400-404-M14-Manskoret 15 år-B000.JPGHommelvik ManskorFolkets hus1950 til 195915 års jubileum i Folkets hus
400-404-M16-Avdukinger-B000.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avduking Fanles bauta ved Hommelvik Kirke. Reist av Malvik Kommune
400-404-M16-Avdukinger-B001.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avduking Falnes bauta ved Hommelvik Kirke. Reist av Malvik Kommune Manskoret i bakgrunnen Kranspålegging
400-404-M16-Avdukinger-B002.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avduking Falnes bauta ved Hommelvik Kirke. Reist av Malvik Kommune Tale av Bjørn Haugan
400-404-M16-Avdukinger-B003.JPGMarkeringHommelvik KirkeNullAvduking bauta over Skatteinspektør Johan Nilsen f 12.08.1892 d 23.10.1943 Avduking med tale av Lærer Kalseth
400-404-M16-Avdukinger-B004.JPGMarkeringHommelvik KirkeNullAvduking bauta over Skatteinspektør Johan Nilsen f 12.08.1892 d 23.10.1943 Tale av Øwre.
400-404-M16-Avdukinger-B005.JPGMarkeringHommelvik KirkeNullAvduking bauta over Skatteinspektør Johan Nilsen f 12.08.1892 d 23.10.1943 Tale av Johan Nilsen
400-404-M16-Avdukinger-B006.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avduking fallne bauta Mannskoret
400-404-M17-Negativer-B000.jpgLandskapMuruvik1950 til 1959Muruvik Gård Negativmappe 12 Negativer
400-404-M17-Negativer-B001.jpgEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Hommelvik 1945 Freden Gatebilder Falstadfanger Hommelvik stasjon negativmappe med 29 negativer.
400-404-M17-Negativer-B002.jpgEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Fredsdagene Trondheim Falstadfangene kommer til hommelvik, Diverse fredsbilder Julsrud, Stokbakk 39 negativer
400-404-M17-Negativer-B003.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Eksempler på negativbilder til B002
400-404-M17-Negativer-B004.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 19491945 Fredsdagene Diverse fra Hommelvik Kallseth kommer. 31 negativer
400-404-M17-Negativer-B005.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Fredsdagene Stjørdal Amerikanerne. Hommelvik Polititroppen Kalseth Russen 17 mai Trondheim. 31 negativer
400-404-M17-Negativer-B006.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Nygårdsvolds hjemkomst mottakelse i Hommelvik 36 negativer
400-404-M17-Negativer-B007.jpgEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Nygårdsvoll 23 Negativer
400-404-M17-Negativer-B008.jpgEtterkrigsdageneMuruvik1940 til 1949Fredsdagene Muruvik, Bjarne Haugans hjemkomst fra fangenskap 22 negativer
400-404-M17-Negativer-B009.JPGFlyhavnaFlyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna Fly Prøvetur 01.05.1947
400-404-M17-Negativer-B010.JPGFlyhavnaFlyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna Hommelvik Fly Prøvetur 1. mai 1947 Bilder egen mappa
400-404-M17-Negativer-B011.JPGArangemangSangens dag1940 til 1949Sangens dag 1. og 2. juni 1947 i Hommelvik
400-404-M17-Negativer-B012.JPGSport skiHil langrenn1940 til 1949H.I.L. Langrenn i Høybyveien Mars 1949
400-404-M17-Negativer-B013.JPG17. MaiHommelvik1940 til 194917. mai 1948 i hommelvik negativer
400-404-M17-Negativer-B014.JPGUlykkerHommelvikbukta1940 til 1949Sjøflyulykken "Bukken Bruse oktober 1948
400-404-M17-Negativer-B015.JPGHommelvik ManskorSelbutur1940 til 1949Selbutur manskoret 17. august 1947
400-404-M17-Negativer-B016.JPG17. MaiHommelvik1940 til 194917. mai Folketog Hommelvik
400-404-M17-Negativer-B017.JPGHommelvik ManskorManskoret på tur1940 til 1949Manskoret på tur ca 1946
400-404-M17-Negativer-B018.JPGHommelvik ManskorHarryNullHarry manskoret
400-404-M17-Negativer-B019.JPGSport HoppNonstadbakken1940 til 1949Hopprenn Nnstadbakken i hommelvik 6. mars 1949
400-404-M17-Negativer-B020.JPGLandskapHommelvik oversiktNullHommelvik Oversiktsbilder
400-404-M17-Negativer-B022.JPGSamvirkelagetHommelvik1940 til 1949Styret Hommelvik samvirkelag februar 1948
400-404-M17-Negativer-B023.JPGArbeidslivSjauerlaget1940 til 1949Hommelvik Sjauerlag styret 1948
400-404-M17-Negativer-B024.JPGBåterHavna1940 til 1949Edvart Grieg i Hommelvik 4. mai 1947
400-404-M17-Negativer-B025.JPGFlyhavnaSjøflyhavna1940 til 1949Åpning av sjøflyruta i hommelvik 1-2 juni 1947
400-404-M17-Negativer-B026.JPGMarkeringSolbakken1940 til 1949Odd Wullum Bauta avduking 13 juni 1946
400-404-M17-Negativer-B027.JPGUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Hommelvik Raset materiell på fjorden 1942
400-404-M17-Negativer-B028.JPGEtterkrigsdageneHommelvik1940 til 1949Valgdagen Hommelvik 8. oktober 1945
400-404-M17-Negativer-B029.JPG17. MaiHommelvik kirke1940 til 1949Hommelvik Musikkorps "Skjønsbys" bauta 17. mai 1947
400-404-M17-Negativer-B030.JPGMarkeringHommelvik Kirke1940 til 1949Avdukingj J. Nilsens bauta 1. mai 1947
400-404-M17-Negativer-B031.JPGFlyhavnaSjøflyhavna1940 til 1949Sjøflyhavna i hommelvik 1 mai 1947
400-404-M17-Negativer-B032.JPG17. MaiHommelvik1940 til 1949Sangens dag 17.mai 1947
400-404-M17-Negativer-B034.JPGLandskapMuruvikNullLysbilde Muruvik
400-404-M17-Negativer-B036.JPGLandskapGjevingåsen1960 til 1969Fargebilder gjevingåsen
400-404-M17-Negativer-B037.JPGSkoleMuruvik1940 til 1949Søndagsskolen 25. juni 1946
400-404-M17-Negativer-B038.JPGArbeidslivMuruvikNullPoteton hjemme iversen Johan Lovise Slått Stuberget
400-404-M17-Negativer-B039.JPGLandskapMuruvikNullOljetanker på havna 6. juni
400-404-M17-Negativer-B040.JPG17. MaiHommelvikNullLysbilder Hommelvik
400-404-M17-Negativer-B041.JPGBygningerHommelvikNullHommelvik Meieri Landskap portrett
400-404-M17-Negativer-B042.JPGBygningerHommelvikNullEksempler Hommelvik Meieri bilde 400-404-M17-Negativer-B041
400-404-M18-Glassplater-B000.JPGHommelvik ManskorHommelvik Kirke1940 til 1949Manskoret forran Hommelvik kirke
400-404-M18-Glassplater-B001.JPGHommelvik ManskorHommelvik Kirke1940 til 1949Manskoret forran Hommelvik kirke
400-404-M18-Glassplater-B002.JPGHommelvik ManskorHommelvik Kirke1940 til 1949Manskoret forran Hommelvik kirke
400-405-M00-B000.jpgDokumentNull1900 til 1909Hylster selvlaget konvolutter. bilde 'Fredheim fra Hismofors's tak
400-405-M00-B001.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvollutt Fredheim's østre side (mangler plate)
400-405-M00-B002.jpgBygningerFredheim1900 til 1909Fredheim fra Hismofors's tak opp mot fredheim. Jernbanespor og riksvei 50 (haugenbakken)
400-405-M00-B003.jpgDokumentFredheim1900 til 1909Konvolutt Fredheim , Arneberg + Solli fra Meraker Bruk's tak (østre flæy)
400-405-M00-B004.jpgBygningerFredheim1900 til 1909Fredheim fra Hismofors's tak opp mot fredheim. Jernbanespor og riksvei 50 (haugenbakken)
400-405-M00-B005.jpgDokumentFredheim1910 til 1919Konvolutt Fredheim, Arneberg + Solli fra Meraker Bruks tak (østre fløy)
400-405-M00-B006.jpgPortrettNull1910 til 1919Anna Sollihaug og Karen Sollihaug i hagen med blomster i hånden
400-405-M00-B007.jpgDokument1900 til 1909Konvolutt Anna + Karen Sollihaug
400-405-M00-B008.jpgPortrettVed en herse1910 til 1919Anna Sollighaug og Karen Sollihaug ved hersen
400-405-M00-B009.jpgDokumentNull1910 til 1919Anna Sollighaug og Karen Sollihaug
400-405-M00-B010.jpgDokumentØstraat1910 til 1919Konvollutt Østraat Ørland Hovedtrapp med taarnet, inde i gaarden. (mangler) Negativ film.
400-405-M00-B011.jpgDokumentØstraat1910 til 1919Konvolutt Østraat Hovedporten. Film. Filmen ødelagt mangler
400-405-M00-B012.jpgDokumentAustråt1910 til 1919Nr 8 Østraat Hovedporten Filmen manger ødelagt. Nr 9 Paa kaien ved Arbeiderstevnet. Filmen ødelagt mangler
400-405-M00-B013.jpgGruppeSolighauggrenda1900 til 1909Solighauggrendens barn (18 stk) Oppstilt foran huset
400-405-M00-B014.jpgDokumentSollihauggrenda1910 til 1919Konvolutt Sollighauggrendens barn (18 stk) Oppstilt foran huset
400-405-M00-B015.jpgGruppeSollihaug1910 til 1919Kristine sollihaug, Anna Sollihaug og Karen Sollihaug. Kristine sitter. Ute i hagen
400-405-M00-B016.jpgDokumentSollihaug1910 til 1919Konvolutt Kristine sollihaug, Anna Sollihaug og Karen Sollihaug. Kristine sitter. Ute i hagen
400-405-M00-B017.jpgPortrettMolla1900 til 1909Karen Haugen (molla) Karl Haugen's Sitter i en stol liten pike.
400-405-M00-B018.jpgDokumentMolla1900 til 1909Konvolutt Karen Haugen (molla) Karl Haugen's
400-405-M00-B019.jpgGruppeLøvaasen1900 til 1909Gruppe ved Løvaasen. (dårlig bilde mørkt)
400-405-M00-B020.jpgDokumentLøvaasen1910 til 1919Konvolutt Gruppe ved Løvaasen. (dårlig bilde mørkt)
400-405-M00-B021.jpgPortrettGustav Hansen1900 til 1909Gustav Hansen (fotografen) Selvportrett
400-405-M00-B022.jpgDokumentGustav Hansen1910 til 1919Konvolutt Gustav Hansen (fotografen) Selvportrett
400-405-M00-B023.jpgGruppeHalstad1900 til 1909Marie Dybdahl, Mali, Petra, Rikke Jakobsen , (Budeien paa Halstad gård) Damer på søndagstur Fra venstre NN (budeie på Halstad), Rikka Hansine Vie f. Jacobsen, Mali Boysen f. Jacobsen, Marie Dybdal, Petra Nilssen f. Aune. Bildet er tatt i 1909. Vi ser Halstad gård i bakgrunnen. Lauritz Nicolai Jenssen - Malvik kommunes første ordfører - flyttet hit fra Mostadmark jernverk i 1868. Huset ble bygd i 1868. Foto: Gustav Hansen
400-405-M00-B024.jpgDokumentHalstad1900 til 1909Marie Dybdahl, Mali, Petra, Rikke Jakobsen , (Budeien paa Halstad gård)
400-405-M00-B025.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Nr 16 Marie Dybdahl, Mali, Petra og Rikke Jakobsen Film ødelagt Nr 18 Marie Dybdahl, Mali, Petra og Rikke Jakobsen Film ødelagt Nr 17 Marie Vikmark og Mathilde Spets Film ødelagt/mangler Nr 19 Marie Vikmark og Mathilde Spets Film ødelagt/mangler
400-405-M00-B026.jpgGruppeNull1900 til 1909Buaas, Jensen og Harrang
400-405-M00-B027.jpgDokumentNull1900 til 1909Konvolutt Buaas, Jensen og Harrang
400-405-M00-B028.jpgGruppeNystrøm1900 til 1909Nystrøm Interiør Ektepar med 2 barn sittende i stua.
400-405-M00-B029.jpgDokumentNystrøm1910 til 1919Konvolutt Nystrøm Interiør
400-405-M00-B030.jpgBygningerElvebakken1900 til 1909Elvebakken Torstein Buaas Elvebakken 1909 Huset ble bygd av Torstein Buaas i 1909. Det var bygd i 2 etasjer av tømmer, hadde 11 rom, 3 kjøkken, veranda og kjeller. Området er kjent som Hommelviks første sentrum med stor økonomisk virksomhet fra 1840-åra (blant annet sagbruk og møllebruk). Eiendommen ble solgt til Malvik kommunale elverk i 1964 (kjøpesum kr 64.000,-), som sørget for at huset ble revet på slutten av året 1982.Historielaget Hommelviks Venner engasjerte seg sterkt for å bevare huset for ettertiden, men forgjeves. (Kilde: Malvik bygdebok - Foto: Gustav Hansen)
400-405-M00-B031.jpgDokumentElvebakken1900 til 1909Konvolutt Elvebakken Torstein Buaas
400-405-M00-B032.jpgGruppeElvebakken1900 til 1909Bak. Othelie Buaas F.v.: Per Buaas, Mikal Buaas Forran hunden "Hektor" urolig
400-405-M00-B033.jpgDokumentElvebakken1900 til 1909Konvolutt, Bak. Othelie Buaas F.v.: Per Buaas, Mikal Buaas Forran hunden "Hektor" urolig
400-405-M00-B034.jpgBygningerElvebakken1910 til 1919Elvebakken Torstein Buaas
400-405-M00-B035.jpgDokumentElvebakken1910 til 1919Konvolutt Elvebakken Torstein Buaas
400-405-M00-B036.jpgGruppeNull1910 til 1919Olga Rimul og Hansine Olsen. (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B037.jpgGruppeNull1910 til 1919Olga Rimul og Hansine Olsen. Bilde 2 (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B038.jpgGruppeNull1910 til 1919Olga Rimul og Hansine Olsen. (bilde3 (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B039.jpgDokumentNull1910 til 1919Olga Rimul og Hansine Olsen. (Hansine Olsen er datter til Anna Hansens bror Hans Johan Olsen)
400-405-M00-B040.jpgGruppeNull1910 til 1919Olga Rimol og Hansine Olsen i furukvistene
400-405-M00-B041.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Olga Rimol og Hansine Olsen i furukvistene
400-405-M00-B042.jpgPortrettGustav Hansen1910 til 1919Gustav Hansen (fotografen) i furukvist haugen Selvportrett
400-405-M00-B043.jpgDokumentGustav Hansen1910 til 1919Gustav Hansen (fotografen) i furukvist haugen Selvportrett
400-405-M00-B044.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Ingebrigt Klefstad
400-405-M00-B045.jpgArbeidslivNull1910 til 1919Støperiet
400-405-M00-B047.jpgDokumentNull1910 til 1919Interiør Fredheim
400-405-M00-B048.jpgGruppeFredheim1910 til 1919Interiør Fredheim
400-405-M00-B049.jpgPortrettNull1910 til 1919Interiør fredheim film mangler. Liten unge på et pledd i hagen.
400-405-M00-B050.jpgLandskapArneborg1910 til 1919Utsikt fra Arneborg retning støperiet
400-405-M00-B051.jpgDokumentNull1910 til 1919Nyheim og Solli
400-405-M00-B052.jpgLandskapNull1910 til 1919Jernbane Stakett 2 hus 1 sittende på gjerdet en annen står ed siden av
400-405-M00-B053.jpgDokumentLitsanget1910 til 1919Konvolutt: "Litsagnet" Mørsil
400-405-M00-B054.jpgDokumentLitsanget1910 til 1919Konvolutt. Gruppe ved "Litsagnet"
400-405-M00-B055.jpgLandskapLitsagnet1910 til 1919 Litsagnet" og omegn
400-405-M00-B056.jpgDokumentLitsenget1910 til 1919Nr 37 Konvolutt "Litsagnet" ogomegn Nr 38 Jonas Bernhard og Gustav Film Nr 39 Enafors
400-405-M00-B058.jpgGruppeEnafors1910 til 1919Hest slede Enafors ? 2 i sleden og en kusk kak på setet.
400-405-M00-B059.jpgBygningerHalstad1910 til 1919Halstad (fra hagen)
400-405-M00-B060.jpgDokumentHalstad1910 til 1919Konvolutt Halstad fra haven Istykkerbrakt
400-405-M00-B061.jpgDokumentHalstad1910 til 1919Halstad fra gården (mangler)
400-405-M00-B062.jpgBygningerLukespell1910 til 1919Lukespeil (Lukespill) for damluke Står forran wn bygning
400-405-M00-B063.jpgDokumentLukespil1910 til 1919Konvolut: Lukespil (Lukespill) for damluke
400-405-M00-B064.jpgBygningerHalstad1910 til 1919Halstad (fra haven) Hagen
400-405-M00-B065.jpgDokumentHalstad1910 til 1919Halstad (fra haven) Hagen
400-405-M00-B066.jpgDokumentHarrang1910 til 1919Konvolut. Harrang's børn (barn)
400-405-M00-B067.jpgGruppeHarrang1910 til 1919Harrang's børn (barn) 6 barn og 3 hunder (4 jenter og 2 gutter)
400-405-M00-B068.jpgGruppeHarrang1910 til 1919Harrang's børn (barn) 6 barn og 3 hunder (4 jenter og 2 gutter)
400-405-M00-B069.jpg1.maiHaugenbakken1910 til 19191. mai-tog 1910
400-405-M00-B070.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolut 1. mai-tog 1910
400-405-M00-B071.jpgDokumentKraftstasjon1910 til 1919Nr 47 Konvolutt. Kraftstasjon indvendig i ildslys Nr 48 Tomten Nyheim
400-405-M00-B072.jpgBygningerKraftstasjon1910 til 1919Kraftstasjon indvendig i ildslys
400-405-M00-B073.jpgBygningerNystrøm1910 til 1919Tomten Nystrøm
400-405-M00-B074.jpgDokumentSolli1910 til 1919Konvolutt. Gruppe hos Solli
400-405-M00-B075.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Marie Grønbergs mors kiste. Nr 50 uten folk Nr 50 med folk
400-405-M00-B076.jpgBegravelseNull1910 til 1919Marie Grønberg's kiste uten folk
400-405-M00-B077.jpgBegravelseNull1910 til 1919Marie Grønberg's kiste med folk
400-405-M00-B078.jpgPortrettNull1910 til 1919Johanne Pettersen med sønnen på armen. På plenen med en bjørkeskog i bakgrunnen
400-405-M00-B079.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt, Johanne Pettersen + sønn
400-405-M00-B080.jpgPortrettNull1910 til 1919Marta Kulbotten sittende ved en vei i bjørkeskogen
400-405-M00-B081.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Marta Kulbotten
400-405-M00-B082.jpgBygningerSolheim1910 til 1919Solheim Leer
400-405-M00-B083.jpgDokumentSolheim1910 til 1919 Solheim" Leer
400-405-M00-B084.jpgGruppeNull1910 til 1919Wuttudal med familie Mor og Far med 4 jenter og 1 gutt Bjørketrær vei stakett plen
400-405-M00-B085.jpgDokumentNull1910 til 1919Vutudahl m familie.
400-405-M00-B086.jpgGruppeNull1910 til 19193 barn sitter på plenen i en bjørkeskog Stakett gjerde Brobak, Borghild Sollihaug, Kristin Stendahl
400-405-M00-B087.jpgDokumentNull1910 til 19193 barn (Brobak, Skauge, Moan)
400-405-M00-B088.jpgDokumentNull1910 til 1919Hele familien, Ingeborg og Fru Moe
400-405-M00-B089.jpgGruppeNull1910 til 1919Wuttudal med familie Mor og Far med 4 jenter og 1 gutt Bjørketrær
400-405-M00-B090.jpgDokumentNull1910 til 1919Vuttudal m /familie
400-405-M00-B091.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Anna, Karen, Borghild Sollihaug, Kristin Stendahl
400-405-M00-B092.jpgDokumentNull1910 til 1919Nr 60 Signe Aune og sønn, Ella Nes og hennes Svigerinne Nr 61 Ella Nes og svigerinne
400-405-M00-B093.jpgGruppeNull1910 til 1919Signe Aune og sønn, Ella Nes og hennes Svigerinne
400-405-M00-B094.jpgPortrettNull1910 til 1919Ella Nes og svigerinnen
400-405-M00-B095.jpgSport turnNull1910 til 1919Emanuel Klemmetsen i turndrakt
400-405-M00-B096.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Emanuel Klemmetsen i turndrakt
400-405-M00-B097.jpgDokumentNull1910 til 1919konvolutt Nr 63 Nikolai Hulaas i turndrakt Nr 64 Nikolai Hulaas i turn-marschdragt
400-405-M00-B098.jpgSport turnNull1910 til 1919Nikolai Hulaas i turndrakt
400-405-M00-B099.jpgSport turnNull1910 til 1919Nikolai Hulaas i turn-marschdragt
400-405-M00-B100.jpgPortrettNull1910 til 1919Signe Aune med sønnen og hunden på plenen i hagen
400-405-M00-B101.jpgDokumentNull1910 til 1919Signe Aune med sønnen og hunden på plenen i hagen
400-405-M00-B102.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolunt. Nr 66 Nils Kaare Aune på gyngehest Nr 67 Nils Kaare Aune med trillebåre
400-405-M00-B103.jpgPortrettNull1910 til 1919Nils Kaare Aune med trillebåre
400-405-M00-B104.jpgPortrettNull1910 til 1919Nils Kaare Aune på gyngehest
400-405-M00-B105.jpgDokumentNull1910 til 1919Ivar Snustad med familie
400-405-M00-B106.jpgGruppeNull1910 til 1919Ivar Snustad med frue sittende ved et bjørketre
400-405-M00-B107.jpgGruppeNull1910 til 1919Ivar Snustad med frue barna Gutt og jente med en staslig barnevogn i bjørkeskogen
400-405-M00-B108.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt: Nr 70 Alfhild Skjoldvor og Harald Nr 71 "Stav" Vogterbolig
400-405-M00-B109.jpgGruppeNull1910 til 1919Alfhild, Skjoldvor og Harald ute forran noen grantrær
400-405-M00-B110.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Gebursdagsselskap hos Fru Solli
400-405-M00-B111.jpgGruppeSolli1910 til 1919Gebursdagsselskap hos Fru Solli i en gruppe forran huset på gårdsplassen.
400-405-M00-B112.jpgGruppeNull1910 til 1919Gebursdagsselskap hos Fru Solli i en gruppe forran huset på gårdsplassen.
400-405-M00-B113.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Nr 74 Budeien på Halstad gård med datter Nr 75 Alfhild og Skoldvor Haanæs
400-405-M00-B114.jpgPortrettNull1910 til 1919Alfhild Haanæs og Skoldvor Haanæs
400-405-M00-B115.jpgPortrettNull1910 til 1919Budeien på Halstad gård med datter på marken i bjørkeskogen.
400-405-M00-B116.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Nr 76 Halseth's Nr 77 01.08.1910 D/S "Norma" Dårlig plate (Mangler! Dårlig kopi vedlagt)
400-405-M00-B117.jpgGruppeNull1910 til 1919Nr 76 Halseth's 2 piker og 3 barn i bjørkeskogen iført fine hatter.
400-405-M00-B118.jpegBåterHommelvik1910 til 1919D/S "Norma" Dårlig plate (Mangler! Dårlig kopi vedlagt)
400-405-M00-B122.jpgDokumentNull1910 til 1919Nr 78 A. Sollihaug og P.Nilsen (mangler!) Nr 79 2.08.1910 D/S "Norma" dårlige plater
400-405-M00-B123.jpgBåterNull1910 til 1919D/S "Norma" dårlige plater
400-405-M00-B124.jpgBåterNull1910 til 1919D/S "Norma" dårlige plater
400-405-M00-B125.jpgDokumentNull1910 til 1919Martin, Marie og Margit Sornæss (mangler)
400-405-M00-B126.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Nr 82 Stornæss, Sørager's og mor Nr 83 Bredingsberg Vuku 8.8.19110
400-405-M00-B127.jpgGruppeNull1910 til 1919Familie Stornæss, Familje Sørager's og mor
400-405-M00-B128.jpgBygningerVuku1910 til 1919Bredingsberg Vuku
400-405-M00-B129.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Nr 84 Olaug Skansen Vuku Film Nr 85 Vuku kirke interiør film Mangler
400-405-M00-B130.jpgPortrettVuku1910 til 1919Olaug Skansen Vuku i hagen.
400-405-M00-B131.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Nr 86 Kr Sandmark'huse (Mangler) Nr 87 Kr Sandmark med familie.
400-405-M00-B132.jpgGruppeNull1910 til 1919Kr. Sandmark med familie foran huset. stakketgjerde 8 barn
400-405-M00-B133.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt. Nr 88 En familie som bor hos Kr. Sandmark Nr 89 Ole Sandmark med familie
400-405-M00-B134.jpgGruppeNull1910 til 1919En familie som bor hos Kr. Sandmark. Dame med 3 barn Huset stakketgjerdet.
400-405-M00-B135.jpgGruppeNull1910 til 1919Ole sandmark med familie 11 persjoner
400-405-M00-B136.jpgDokumentNull1910 til 1919Konvolutt Nr 92 og 83 Borghild og Kaare Haugen Mangler
400-405-M00-B137.jpgGruppeNull1910 til 1919Nils Kaare Aune på gyngehest Nils Kaare Aune med Dukkevogn
400-405-M00-B138.jpgGruppeNull1910 til 1919Familien Jøsaas Bestemor, Mor og far og datter
400-405-M00-B139.jpgDokumentNull1910 til 1919Nr 94 Familien Jøsaas Nr 95 A/S Meraker Bruk Hommelvik (mangler)
400-405-M00-B140.jpegDokumentNull1910 til 1919Dokument innhold Nr 1 til 36
400-405-M00-B141.jpegDokumentNull1910 til 1919Dokument innhold Nr 37 til 87
400-405-M00-B142.jpegDokumentNull1910 til 1919Dokument innhold Nr 88 til eske 6
400-405-M00-B144.jpgGruppeHalstad1900 til 1909Damer på søndagstur Fra venstre NN (budeie på Halstad), Rikka Hansine Vie f. Jacobsen, Mali Boysen f. Jacobsen, Marie Dybdal, Petra Nilssen f. Aune. Bildet er tatt i 1909. Vi ser Halstad gård i bakgrunnen. Lauritz Nicolai Jenssen - Malvik kommunes første ordfører - flyttet hit fra Mostadmark jernverk i 1868. Huset ble bygd i 1868.
400-405-M01-B000.jpgDokumentNull1910 til 1919Omslag for glassplatene i denne mappen.
400-405-M01-B003.jpgGruppeFredheim1910 til 1919Fredsheim Sittende rundt bordet i stua. f.v. nn, Johan, Anna, NN
400-405-M01-B005.jpgPortrettNull1910 til 1919Bernhard Hansen med staven sittende i reinkanten med bjørkeskog bak
400-405-M01-B008.jpgGruppeFredheim1910 til 1919I stua på Fredheim hos fam Hansen. F v. under lampa,NN, Bernhard , Anna, NN,Johan Gustav (stående)
400-405-M01-B009.jpgBåterBerlin1910 til 1919Berlin Tatt fra Fredheim, Kaia til Meråker Bruk nedenfor riksveien. (Riksveien og jernbanen mellom gjerdet og bygningen)
400-405-M01-B011.jpgBåterBerlin1910 til 1919Berlin Tatt fra Fredheim, Kaia til Meråker Bruk nedenfor riksveien. (Riksveien og jernbanen mellom gjerdet og bygningen)
400-405-M01-B013.jpgBygningerFredheim1910 til 1919Bakgården/Inngang/artrium Fredheim, der leieboere Anna og Harald er trolig leid i 1.etg.
400-405-M01-B015.jpgLandskapFredheim1910 til 1919Vinterbilde Fredheim ca midt i bildet, bak fredheim ser vi Morseth, til høyre Arneberg
400-405-M01-B017.jpgBygningerFredheim1910 til 1919Fredheim inngangsparti
400-405-M01-B018.jpgBygningerFredheim1910 til 1919Epletrær i full blomst foran veggen på fredheim.
400-405-M01-B020.jpgLandskapFredheim1910 til 1919Fredheim fra div posisjoner. Jernbane ser du som markert skjæring. Veien er bak gjerdet
400-405-M01-B021.jpgLandskapFredheim1910 til 1919Vinterbilde Fredheimmidt i bildet, bak fredheim ser vi Morseth, til høyre Arneberg
400-405-M01-B022.jpgLandskapFredheim1910 til 1919Vinterbilde Fredheimmidt i bildet, bak fredheim ser vi Morseth, til høyre Arneberg
400-405-M02-B002.jpgNullFredheim1910 til 1919Fredheim fra inngangssiden (Øst)
400-405-M02-B003.jpgBåterFlåttån1910 til 1919Her får flåttån i slep ut fjorden med retning mot england. Denne ble bygd i "Stasjonsfjere" med kompakt materialer fra Meråker Bruk. (trelast i avansert frakt). Beklagelig så gikk det med en under utglidningen. (ble klemt fast og floa tok ham slik at han druknet)
400-405-M02-B004.jpgBåterBerlin1910 til 1919Bilder fra grønberg under 1. verdenskrig "Berlin" ligger på bukta.
400-405-M02-B005.jpgLandskapFlåttån1910 til 1919Nygårdskaia med utsyn over flåttån der den ligger i fjæra klar for utglidning og sjøsetting
400-405-M02-B006.jpgLandskapMeråker bruk1910 til 1919Meråker bruk. (tatt fra jernbanebroa)
400-405-M02-B007.jpgLandskapHommelvikbukta1910 til 1919Kveldsbilde utover Hommelvik bukta. Tatt fra Fredheim
400-405-M02-B009.jpgLandskapSollihaugen1910 til 1919Fra kalender 2007 I forkant, nede ved sjøen, ser vi lagerskurene som raste ut under siste krig. Ovenfor «Bratt-Kaia» ligger Solli kassefabrikk (med hvitt tak) og våningshuset til Ner-Sollia. Lengre fram langs fjorden har vi «Kis-tomta» med kai og dernest Hommlevik verft og støperi. Elvebakken ligger i forkant av jordet til Hallstad gård.
400-405-M02-B010.jpgLandskapFlåttån1910 til 1919Flåttån for utskiping
400-405-M02-B011.jpgBåterFlåttån1910 til 1919Slepebåten liggende klar for å frakte flåttån når den kommer på vannet.
400-405-M02-B012.jpgLandskapBerlin1910 til 1919 Berlin" ligger på fjorden under 1.verdenskrig.
400-405-M02-B013.jpgUlykkerLokkutforkjøring1910 til 1919Damplokket "Eystein" står på sine skinner med 2 stolte lokkførere som posserer foran. På Malvik Stasjon.
400-405-M02-B015.jpgUlykkerMalvik stasjon1910 til 1919Lokomotiv, Leiv, Tog, Togulykke, Avsporing, Malvik stasjon
400-405-M02-B016.jpgUlykkerMalvik stasjon1910 til 1919Lokomotiv, Leiv, Tog, Togulykke, Avsporing, Malvik stasjon
400-405-M02-B018.jpgBygningerSingsås stasjon1910 til 1919Singsås stasjon Gustav Hansen tjenestegjorde som telegrafist her fra 4,11,1912
400-405-M02-B019.jpgBygningerSingsås Stasjon1910 til 1919Singsås stasjon Gustav Hansen tjenestegjorde som telegrafist her fra 4,11,1912
400-405-M10-B042.jpgBygningerHesttrøa 41910 til 1919Hestrøa 4 Byd i 1906 Glassplatenegativ
400-409-B000.jpgBåterDjupvasskaiaNullDjupvasskaia Lasteskipet «Norwachport» ligger til kai. A/S Djupvasskaia startet bygginga av nytt kaianlegg i 1945. Anlegget hadde fra starten i 1946 jevn trafikk basert på svensk transitt. Fra 1947 - 1957 ble det skipet over 430.000 tonn forskjellige typer last, pluss 34.277 tonn standard trelast. (Kilde: Forbord Malvik Bygdebok V - Foto: Henrik Svedahl)
400-409-B001.jpgKjøretøyNullNullMotorsykkler med sidevogn. Ene registrert på eier i Fanrem (U-65)
400-409-B031.jpgBåterDjupvasskaiaNullDjupvasskaia Lasteskipet «Norwachport» ligger til kai. A/S Djupvasskaia startet bygginga av nytt kaianlegg i 1945. Anlegget hadde fra starten i 1946 jevn trafikk basert på svensk transitt. Fra 1947 - 1957 ble det skipet over 430.000 tonn forskjellige typer last, pluss 34.277 tonn standard trelast. (Kilde: Forbord Malvik Bygdebok V - Foto: Henrik Svedahl)
400-411-M01-Glassplater-B000.JPGArbeidslivBommanNullKjerrattens oppsamling av tømmer fra tømmerlensene Bomman Sandfjæra og Sveian i bakgrunnen.
400-411-M01-Glassplater-B001.jpgArbeidslivHommelvik BrukNullKjerrattens oppsamling av tømmer fra tømmerlensene Bomman Sandfjæra og Sveian i bakgrunnen.
400-411-M01-Glassplater-B002.jpgArbeidslivHommelvik brukNullUtsnitt Sandfjæra, Smeplassen, Sveian, Lia, Moan, Wutudal, Bjørklia, Husdal.
400-411-M01-Glassplater-B003.JPGHommelvik BrukHommelvik bruk1910 til 1919Hommelvik Bruk Tatt fra Riksveien retning Karslyst. se spesielt på broen over Homla
400-411-M01-Glassplater-B004.jpgHommelvik BrukHommelvik brukNullHommelvik Bruk Tatt fra Riksveien retning Karslyst. se spesielt på broen over Homla
400-411-M01-Glassplater-B005.jpgHommelvik BrukHommelvik BrukNullHommelvik Bruk Tatt fra Riksveien retning Karslyst. se spesielt på broen over Homla
400-411-M01-Glassplater-B006.JPGHommelvik BrukHommelvik BrukNullHommelvik Bruk Tatt fra Riksveien retning Karslyst. Utsnitt
400-411-M01-Glassplater-B007.JPGHommelvik BrukHommelvik BrukNullHommelvik bruk. Utsnitt "Slusesystem over Homla. Lite omtale
400-411-M01-Glassplater-B008.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik idrettslag C-lag 1935 Foran f.v: Olaf Garberg, Nils Wikmark, Ole Dahle Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimul, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug.
400-411-M01-Glassplater-B009.jpgSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik idrettslag C-lag 1935 Foran f.v: Olaf Garberg, Nils Wikmark, Ole Dahle Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimul, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug.
400-411-M01-Glassplater-B010.jpgSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik idrettslag C-lag 1935 Foran f.v: Olaf Garberg, Nils Wikmark, Ole Dahle Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimul, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug.
400-411-M04-Landskap-B000.jpgLandskapBostadhuset1900 til 1909Utbygging ny E-6 Bostadhuset
412-M01-Bildene-B000.jpgUtstillingRådhuset2010 til 2019Utstillern i Rådhuset 2012 av fotograf Odd Rune Wang. "Nye historier" Historielaget Hommelviks Venner stiller ut bilder av historisk betydning med at det enten har blitt historisk eller er i ferd med å bli historisk. Det kan være at det du ser på bilde ikke lengre er slik det ser ut, eller at det kommer til å forsvinne i nær fremtid. Det kan også være at det er tatt vare på slik at det ikke forsvinner med det første. Bildene er tatt av Historielagets medlem, Odd Rune Wang bosatt på Grønberg, men opprinnelig fra Bodø. Alle bildene er tatt i Malvik Kommune. De fleste bildene er tatt med en forholdsvis ny teknikk som kalles for HDR (High dynamic range) Høyt dynamisk område, og går ut på å ta tre eksponeringer, fortrinnsvis med stativ, hvor en eksponering er overeksponert, en eksponering er normaleksponert og en eksponering er undereksponert. Dvs. et lyst, et normalt og et mørkt bilde som da legges oppå hverandre på datamaskinen og justeres til et akseptabelt resultat. Dette er gjort i et program som heter Photomatix, men det finnes også andre programmer for dette. Bilden er tatt i RAW-format. Bildene kan også ses på facebook: Hommelvik & Malvik-bilder Før & Nå http://www.facebook.com/groups/268178586635149/ Se Historielaget Hommelviks Venner hjemmeside: http://www.hommelviksvenner.no/ God fornøyelse:
412-M01-Bildene-B001.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Skarv i stasjonsfjæra"
412-M01-Bildene-B002.jpgUtstillingAbrahallen2000 til 2009 Abrahallen Natt
412-M01-Bildene-B003.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Historisk tre stasjonsfjæra
412-M01-Bildene-B006.jpgUtstillingRota2010 til 2019 Naust i Rota
412-M01-Bildene-B007.jpgUtstillingJ.Nygaardsv gt2010 til 2019 Rød trønderlån sentrum
412-M01-Bildene-B009.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Haust & Haust" Stasjonsfjæra
412-M02-utstillingen-B001.jpgUtstillingStasjonsfjøra2010 til 2019 Skarv i stasjonsfjæra
412-M02-utstillingen-B002.jpgUtstillingAbrahallen2000 til 2009 Abrahallen natt
412-M02-utstillingen-B003.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Historisk tre stasjonsfjæra
412-M02-utstillingen-B006.jpgUtstillingRota2010 til 2019 Naust i Rota
412-M02-utstillingen-B007.jpgUtstillingJ.Nygaardsv gt2010 til 2019 Rød trønderlån i sentrum
412-M02-utstillingen-B008.jpgUtstillingStasjonsfjæra2010 til 2019 Nust & Høst
412-M02-utstillingen-B009.jpgUtstillingTårngården2010 til 2019 Hommelvik Frisørsenter" Tårngården
412-M02-utstillingen-B010.jpgUtstillingTårngården2010 til 2019 Hommelvik Frisørsenter" Tårngården
450-001-001-M01-B000.jpg17. MaiNullNullBildene er trolig fra Annebjørg Løvås
450-001-001-M01-B006.jpgNullNullNullAnnebjørg Løvås og nn Andersen
450-001-001-M01-B007.jpgMusikkorpsetTårngårdenNullHommelvik Musikkorps med Thomas Byberg i spissen ned fra kakehuset mellom Tårngården og Edemhuset . Ketil Bonaunet til høyre,
450-001-001-M03-B000.jpgNullNullNull8. klasse forran Realskole bygget
450-001-001-M03-B002.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B003.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B004.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B005.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B006.jpgNullNullNullHuset til Sverre Larsen
450-001-001-M03-B008.jpgNullNullNull8. klasse forran Realskole bygget
450-001-001-M08-B002.jpgNullNullNullNull
450-001-001-M08-B008.jpgPortrettSelbuvegen 41950 til 1959Tor Arne Løvås og Randi Lundberg (giftVordal). Tor Arne med ( den berømte) skilpadda til Løvås i hendene. Bildet er tatt i Løfta (Serlbuvegen 4).
450-002-M01-Bonaunet-B000.JPGBrudebilderNullNullGullbryllup Mostadmark Samfunnshus. Gullbryllup til Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B001.JPGBygningerNullNullGård Bonaune Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B002.JPGBygningerNullNullGård Bonaune (Redigert) Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B003.JPGBrudebilderNullNullDiamantbryllup dag Hjemme på Gården Bonaune Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B004.JPGGruppeNullNullGruppebilde søskenflokk Bonaunet. Forran fra Venstre: Margot Sandmark, Karen Hansen Einar Bonaunet Reidun Haugan Olaf Bonaunet Bak fra Venstre: Magne Bonaunet, Haakon Bonaunet,Jørgen Bonaunet, Arne Bonaunet og Rolf Bonaunet (sønn av Jørgen), men vokste opp som en bror.
450-002-M01-Bonaunet-B005.JPGGruppeNullNullSlektstreff etter Karen og Ole Bonaunet på gården Bonaune i Mostadmark.
450-002-M01-Bonaunet-B006.JPGBrudebilderAmdalNullGrupper Menesker Brudebilde Halfrid og Rolf Bonaunet i Amdalin Sitende forran f.v. Ketil Bonaunet, Kåre Sandmark, nn, Brit Bonaunet, Kristin Haugan, NN, Emil Haugan. 1. rekke fra brudepare mot høyre: Karen Bonaunet, Ole Bonaunet, Jørgen Bonaunet, Petra Bonaunet, Reidun Haugan, Gunvor Torshaug, Else Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B007.JPGBrudebilderMostadmark Samfunnshus1970 til 1979Karen og Ole hadde diamant bryllupsdag 23. april 1972. hadde 9 barn, 21 barnebarn og 24 oldebarn på dagen. Karen er født i Dagsten i 1891 og Ole er født i Amdal 1888 overtok gården Bonaunet i Mostadmark i 1918. Overlot gården til Einar for noen år siden(1972) På bildet er forsamlingen som var med å feire dagen i Mostadmark Samfunshus den -----1972 1.Rekke f.v: Steinar Leirvik, Per Kristian Gjølmesli, Ole Jørgen Austli, Roar Helge Bonaunet, Jorunn Haugan, Jorid Bente Bonaunet, Jan Erik Sæheim, Jahn Harry Kristiansen, Anne Karin Kristiansen, Ann Marit Bonaunet, Kristin Bonaunet, Eli Anita Bonaunet, Tove Bonaunet, Bjørn Roar Hammer, Bjørn Brobak, Stein Rønne, Eli Rønne, Svein Erik Gjølmesli. 2.Rekke f.v: Margot Sandmark, Olaf Bonaunet, Håkon Bonaunet, Magne Bonaunet, Helga Draksten, Karen Bonaunet, Ole Bonaunet Karen Hansen, Øistein Kristiansen (på fanget), Einar Bonaunet, Jørgen Bonaunet, Arne Bonaunet, Reidun Haugan. 3.Rekke f.v: Magli Ansnes(f.Nutudal), Rolf Sandmark, Ruth Bonaunet, Ruth Bonaunet, Paul Nutudal, Åse Nutudal, Marit Bonaunet, Hans Hansen, Gunvor Thorshaug, Petra Bonaunet, Else Bonaunet, Birger Haugan. 4.Rekke f.v: Arne Ansnes Nutudal, Liv Sandmark, Brit Bonaunet Thoresen, Mary Hammer, Ingrid Austli (f.Bonaunet), Ester Rønne (f.Bonaunet),Turid Gjølmesli (f.Bonaunet), Inger Astrid Sæheim, Halfrid Bonaunet. Kari Kristiansen, Oddny Leirvik, Karin Nikolaisen, (Marit Nikolaisen i armene), Kristin Haugan 5.Rekke f.v: Øivind Kristiansen, Otto Rønne, Haldor Kringhaug, Svein Olav Nikolaisen, Gerd Bonaunet, Bjarne Hammer, Gunhild Brobak, Helge Brobak, Emil Haugan, Arne Brobak 6.Rekke f.v: Arnstein Bonaunet, Torleif Austli, Einar Sæheim, Ketil Bonaunet, Rolf Bonaunet, Arne Sandmark, Kjell Bonaunet, Kåre Sandmark, Leif Hansen, Edvin Leirvik, (Randi Leirvik i armene), John Harald Brobak
450-002-M01-Bonaunet-B008.JPGBygningerNullNullGård Bonaune Karen og Ole Bonaunet
450-002-M01-Bonaunet-B009.JPGBrudebilderMostadmark Samfunnshus1970 til 1979Karen og Ole hadde diamant bryllupsdag 23. april 1972. hadde 9 barn, 21 barnebarn og 24 oldebarn på dagen. Karen er født i Dagsten i 1891 og Ole er født i Amdal 1888 overtok gården Bonaunet i Mostadmark i 1918. Overlot gården til Einar for noen år siden(1972) På bildet er forsamlingen som var med å feire dagen i Mostadmark Samfunshus den -----1972 1.Rekke f.v: Steinar Leirvik, Per Kristian Gjølmesli, Ole Jørgen Austli, Roar Helge Bonaunet, Jorunn Haugan, Jorid Bente Bonaunet, Jan Erik Sæheim, Jahn Harry Kristiansen, Anne Karin Kristiansen, Ann Marit Bonaunet, Kristin Bonaunet, Eli Anita Bonaunet, Tove Bonaunet, Bjørn Roar Hammer, Bjørn Brobak, Stein Rønne, Eli Rønne, Svein Erik Gjølmesli. 2.Rekke f.v: Margot Sandmark, Olaf Bonaunet, Håkon Bonaunet, Magne Bonaunet, Helga Draksten, Karen Bonaunet, Ole Bonaunet Karen Hansen, Øistein Kristiansen (på fanget), Einar Bonaunet, Jørgen Bonaunet, Arne Bonaunet, Reidun Haugan. 3.Rekke f.v: Magli Ansnes(f.Nutudal), Rolf Sandmark, Ruth Bonaunet, Ruth Bonaunet, Paul Nutudal, Åse Nutudal, Marit Bonaunet, Hans Hansen, Gunvor Thorshaug, Petra Bonaunet, Else Bonaunet, Birger Haugan. 4.Rekke f.v: Arne Ansnes Nutudal, Liv Sandmark, Brit Bonaunet Thoresen, Mary Hammer, Ingrid Austli (f.Bonaunet), Ester Rønne (f.Bonaunet),Turid Gjølmesli (f.Bonaunet), Inger Astrid Sæheim, Halfrid Bonaunet. Kari Kristiansen, Oddny Leirvik, Karin Nikolaisen, (Marit Nikolaisen i armene), Kristin Haugan 5.Rekke f.v: Øivind Kristiansen, Otto Rønne, Haldor Kringhaug, Svein Olav Nikolaisen, Gerd Bonaunet, Bjarne Hammer, Gunhild Brobak, Helge Brobak, Emil Haugan, Arne Brobak 6.Rekke f.v: Arnstein Bonaunet, Torleif Austli, Einar Sæheim, Ketil Bonaunet, Rolf Bonaunet, Arne Sandmark, Kjell Bonaunet, Kåre Sandmark, Leif Hansen, Edvin Leirvik, (Randi Leirvik i armene), John Harald Brobak
450-002-M02-Sandmark-B000.JPGGruppeNullNullFamiliebilde etter Marie og Haakon Sandmark. Foran fra Venstre: Marie Sandmark, Ingrid Øvre, Signe Hanssen Haakon Sandmark Bak fra Venstre: Oskar Sandmark, Henry Sandmark, Rolf Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B001.JPGGruppeSandvang1940 til 1949Søsken Sandmark Foran fra venstre: Ingrid Øwre, Henry Sandmark, Signe Hanssen Bak fra venstre: Oskar Sandmark, Rolf Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B002.JPGBygningerSandvang1920 til 1929Hus hest Rolf Sandmark sitter på hesten Gården Sandvang Mette Sandmark og Meier Sandmark Dette er bygningen før brannen i 1932
450-002-M02-Sandmark-B003.JPGGruppeSandvangNullSandvang Bak f v. Marie Sandmark Gunvor Sandmark (f.Lundberg) I stolen Mette Sandmark og NN
450-002-M02-Sandmark-B004.JPGJordbrukSandvangNullHøy hest høyvogn menesker Høykjøring på gården Sandvang Fra venstre, Henry Sandmark Haakon Sandmark Rolf Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B005.JPGGruppeSandvang1920 til 1929Menesker hagebilde gruppe Familiebilde Sandmark Foran fra venstre: Signe Hanssen(f 1924), Marie Sandmark, Ingrid Øwre(på fanget), Mette Sandmark Bak fra Venstre: Arne Sandmark, Rolf Sandmark, Oskar Sandmark, Henry Sandmark
450-002-M02-Sandmark-B006.JPGGruppeSandvang1950 til 1959Potetopptaking i Sandmarka (Sandvang) 1957 1. rekke: Arne Sandmark, Solveig Hanssen, Arvid Hanssen 2. rekke: Harald Eriksen, Randi Spets 3. rekke: Solfrid Eriksen, Margot Sandmark, Kjellrun Eriksen, Signe Hanssen, Nelly Lundberg (?) 4. rekke: Aina Øwre og Arvid Fredriksen. Bak til venstre ser vi gården Hågenstad.
450-002-M02-Sandmark-B007.JPGKlassebildeSandvang1960 til 1969Klassebilde 1. klasse 1961/1962 1. rekke: Joar Mathisen, Oddvar Sundt, Svein Røsten, Jan Ole Jøssås, Turid Bjerkan, Steinar Sandmark, Kåre Sandmark, Jan Haldor Bjørkli Sittende på huk Anne Grete Hagenstad. 2. rekke: Aud Lundlie, Ketil Iversen, Richard Boysen, Grethe Midtsand, Liv Elin Skjølberg, Hilde Berg, Bjørn Høiby, Rolf Økstad, Terje Østvang, Stein Svedahl, Trond Johnny Holm, Torbjørn Stamnestrø, Gerd Inger Jøssås. 3. rekke: Tor Gunnar Solem, Willem Plugge, Lærer Kjeldrun L. Kosberg.
450-002-M02-Sandmark-B008.jpgGruppeNull1940 til 1949Sandmarka 1947 "Sandvang Hei, Må vel gi en navneliste: 1. rekke f.v: Marie Sandmark(f.Røkke), Øystein Hanssen, Arne Sandmark, Haakon Sandmark. 2- Rekke f.v: Oskar Sandmark, Elin Sandmark(f.Elin Kristina Anderson fra Leksand) Signe Sandmark(g.Hanssen), Mary Sandmark (g.Hammer), Margot Sandmark (f.Bonaunet) Antar bildet er fra ca 1947. Fra Hushjørnet til Sandvang. (husan står på nåde enda)
450-002-M03-Landskap 1995-B000.JPGLandskapNull1990 til 1999E6 utbygging i "litjmarka" Helltunnellen bak fotograffen. Leikeplassen i "Trøa" til høyre.
450-002-M03-Landskap 1995-B001.JPGLandskapNull1990 til 1999Hestmarkdammen mot demningen. Liljer i vannskorpen
450-002-M03-Landskap 1995-B002.JPGLandskapNull1990 til 1999Lia Langåsen, Gartneriet, Ottesen (Sandmark vestre) Sandvang
450-002-M03-Landskap 1995-B003.JPGLandskapNull1990 til 1999Lia, Langåsen, Furan, skatvalslandet, Frostad, Gartneriet
450-002-M03-Landskap 1995-B004.JPGLandskapNull1990 til 1999Hommelvik, Korntrøberget, Sandmarkgrenda, Trøa med bjørkene, Ottesen (Sandmark Vestre)
450-002-M03-Landskap 1995-B005.JPGLandskapNull1990 til 1999Hommelvik, Øya, Gotteriflata, Lunden, Djupvasskaia, Stasjonsfjæra, Brukesgården, Ungdomsskolen
450-002-M03-Landskap 1995-B006.JPGLandskapNull1990 til 1999Hommelvik, Lunden, Brakka på sannan, Hommelvik Bruk, E6-Avkjørsel 1 ettappe ut stavsjøtunell ferdig.
450-002-M03-Landskap 1995-B007.JPGLandskapNull1990 til 1999Korntrøberget, Hommelvik bruk, Båthavna,
450-002-M03-Landskap 1995-B008.JPGLandskapNull1990 til 1999Lunden, Hommelvik Bruk, Brakka på sannan, Gotteriflata, Djupvasskaia, Grønberg. Øverst over grønberg ser vi den nye fyllingen for E-6. Sparkjøp ikke bygget.
450-002-M03-Landskap 1995-B009.JPGLandskapNull1990 til 1999Korntrøberget, Hommelvik Bruk, Båthavna
450-002-M03-Landskap 1995-B010.JPGLandskapNull1990 til 1999Korntrøberget, Hommelvik Bruk, Båthavna, Ottesen (sandmark vestre)
450-002-M04-Dronebilder-B000.JPGDronebilderSentrum2020 til 2029Dronebilde "Tårngården" "Pettersengården" Hommelvik kirke J. Nygårdsvolds gate bakkan Nye Ungdomsskolen
450-002-M04-Dronebilder-B001.JPGDronebilderSentrum2020 til 2029 Tårngården" "Pettersengården" Frisørsentret Kakehuset
450-002-M04-Dronebilder-B002.JPGDronebilderHommelvik skole2020 til 2029Nye Hommelvik Skole, Byggtorget, Homla, Rester av Fyrhuset Hommelvik Bruk, Sandfjæra, Solbakken, Båthavna, Stilasjehuset, Statssalg, Danielstrøa
450-002-M04-Dronebilder-B003.JPGDronebilderHommelvik Skole2020 til 2029Nye Hommelvik Skole, Byggtorget, Homla, Rester av Fyrhuset Hommelvik Bruk, Sandfjæra, Solbakken, Båthavna, Stilasjehuset, Statssalg, Danielstrøa Lunden, Korntrøberget, Sandmarka, Lia og på toppen Bjørnstad. Forbordsfjellet helt i bakgrunnen
450-002-M04-Dronebilder-B004.JPGFlyfotoSentrum1960 til 1969Hommelvik bruk 1963, Kassern, Moddet, Brukesgården, Bruket, Fyrrommet med murpipa, Homla. Bomman, nysaga, materialtørka, høvleriet, med brikettfabrikken, materialstablene, Hangarden, Sandfjæra, Sandlåven, Nygården, Nedre Solbakken, Øvre Solbakken, Furan, og bak Forbordsfjellet
450-002-M04-Dronebilder-B005.JPGDronebilderDjupvasskaia2020 til 2029Dronebilde sammensatt til panorama Djupvasskaia med Metallico. Her tildekkes sandbotten på Hommelvikbukta med mange kubikk sand. Dette for å tildekke tidligere biljøskade med kreosot flytende utover fra Impregneringsverket på Bygården.
450-002-M04-Dronebilder-B006.JPGDronebilderMoan2020 til 2029Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan
450-002-M04-Dronebilder-B007.JPGDronebilderMoan2020 til 2029Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan
450-002-M04-Dronebilder-B008.JPGDronebilderSentrum2020 til 2029Dronebilde Sentrum Hommelvik kirke
450-002-M04-Dronebilder-B009.JPGDronebilderØya2020 til 2029Dronebilde Øya stadion løpebanen mot vest
450-002-M04-Dronebilder-B010.JPGDronebilderMoan2020 til 2029Dronebilde Stsjonsfjæra mot sørvest, Sjøsiden, Hommelvik bro, Saliberget
450-002-M04-Dronebilder-B011.JPGDronebilderMoan2010 til 2019Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan, sentrum, extra
450-002-M04-Dronebilder-B012.JPGDronebilderMoan2010 til 2019Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan Øya, Tårngården, Kirkegården nordre
450-002-M04-Dronebilder-B013.JPGDronebilderMoan2020 til 2029Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan, Saliberget, Sjøsiden, Solbakken, mot Nord
450-002-M04-Dronebilder-B014.JPGDronebilderMoan2020 til 2029Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan
450-002-M04-Dronebilder-B015.JPGDronebilderMoan2020 til 2029Dronebilde Stsjonsfjæra, Moan, Rampa, Extra, Rådhus 1, Rådhus 2. Malvik Kirke, Lunden, Tårngården,Jernbanen, Stasjonsbygningen
450-002-M05-Situasjoner-B000.jpgBygningerSannan2020 til 2029Her rives administrasjonsbygget til Stilasjehuset. Her blir det nå leiligheter. Riving av hus 2020
450-002-M05-Situasjoner-B001.jpgBygningerSannan2020 til 2029Her rives administrasjonsbygget til Stilasjehuset. Her blir det nå leiligheter. Riving av hus 2020
450-002-M05-Situasjoner-B002.jpgBygningerSannan2020 til 2029Her var det et hus, klart for å bygge leiligheter Det tar ikke lang tid å rive et hus. 2020
450-002-M05-Situasjoner-B003.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Sørnesset måtte rives for å få frem 2 nye bruer til 4 felts motorvei. Nå er det bare grunnmuren på det siste huset som står, men bravemaskinen til høyre er klar for å ta den også. Nesset sommerfjøset, lunden i det fjerne. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B004.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Her var det flere bygninger som måtte bøte med livet til fordel for vei. Sørnesset måtte rives for å få frem 2 nye bruer til 4 felts motorvei. Veien bakover ledet opp mot dagens motorvei og v. side på Homla. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B005.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Riving av hus, her er det grunnmuren på Sørnesset som må gå tapt. En murer har lite å stille opp mot slike krefter. Sterk i klypa. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B006.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Sørnesset. Bygningene borte og klar for nye utbygginger. En epoke går over til en annen. 2020 Riving av hus
450-002-M05-Situasjoner-B007.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Sørnesset. Bygningene Før de ble sanert. Bildet fra 6. juni 2020 Utsnitt fra et dronebilde
450-002-M05-Situasjoner-B008.JPGBygningerSørnesset2020 til 2029Sørnesset. Denne måtte bøte for sanneringen. Bildet tatt få dager før rivingen i november 2020
450-002-M05-Situasjoner-B009.JPGSport fotballØya Stadion2020 til 2029Fotballkamp på den nyelagte gressmatten på Øya i flombelysning. Kveldsbilde
450-004-B002.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Matroser fra "Berlin" på utflukt under norsk soldat bevokning.
450-004-B003.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Tysk matros på kaffebesøk
450-004-B013.jpgPortrettNull1910 til 1919Dame på ski ovenfor Halstad
450-004-B016.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Skitrening av "Berlin" matroser
450-004-B017.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Skitrening av "Berlin" matroser
450-004-B020.jpgLandskapNull1910 til 1919Utflukt med robåt
450-004-B021.jpgPortrettNull1910 til 1919Matros fra Berlin sitter i en stol
450-004-B022.jpgPortrettNull1910 til 1919Matros fra Berlin
450-004-B023.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Båten Berlin
450-004-B024.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Hjelpekrysseren Berlin innramet vakker blomsterramme
450-004-B025.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Ung gutt posserer på trappa med lånt lue fra matros på Berlin
450-004-B026.jpgPortrettNull1910 til 19192 Damer med et lite barn på armen. Forran trappen
450-004-B027.jpgLandskapNull1910 til 1919Brokaren slik dem var når broen gikk over Homla. Dame på broen
450-004-B028.jpgLandskapHommelvik1910 til 1919Oversikt Moan med Eidemgården, Bygården, Jernbanegårdene Grønberg med Rota i bakgrunnen
450-004-B029.jpgLandskapNull1910 til 1919Bilde over Hommelvik med nedre Grønberg Trolig tatt fra Brattalia
450-004-B030.jpgBygningerNull1910 til 1919Kort fra Kølen, Motiv Stjørdal jernbanestasjon og lokkstall
450-004-B032.jpgLandskapNull1910 til 1919Parti fra Hommelvik Hus under byggin i Reidar J. Gate Hommelvik skole
450-004-B033.jpg1. VerdenskrigBerlin1910 til 1919Manskap om bord ble underholdt med Hornmusikk
450-004-B034.jpgLandskapMogjerdet1910 til 1919Hommelvik kirke, bruket, Tegelverket
450-004-B035.jpg1. VerdenskrigHjemmebesøk1910 til 1919Matros fra Berlin på damebesøk
450-004-B036.jpgPortrettNull1910 til 1919Matros fra Berlin
450-004-B037.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Utflukt med matroser fra Berlin og damer. Foss i bakgrunnen
450-004-B038.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Offiser fra Berlin sammen med 2 damer. Sitter på en tømmerstokk
450-004-B039.jpgMarkeringNull1910 til 1919Samling rundt kaffebordet under en begivenhet. Matros fra Berlin deltar, Gittarspill
450-004-B040.jpg1. VerdenskrigNull1910 til 1919Fru Rothfos (frueene fikk komme på besøk til Offiserene på Berlin
450-004-B041.jpg1. VerdenskrigVinterbilde1910 til 1919Hommelvik 1915 Offiser fra Berlin med H.Rothfosmed frue
450-004-B042.jpg1. VerdenskrigLofjorden1910 til 1919Berlin i Lofjorden
450-004-B043.jpgLandskapMogjerdetMogjerdet Reidar j. Gate
450-004-B044.jpgLandskapHvalsmoenBygging av midlertidig bro for frakting av millitert personell og utstyr
450-004-B045.jpgLandskapMogjerdet1910 til 1919Mogjerdet tatt fra Gammelløfta
450-005-B002.jpgBygningerNull1900 til 1909Tårngården først på 1900-tallet Eiendommen (der Frisørsenteret holder til i dag) heter Karlsrud, men ble på folkemunne kalt Tårngården. Damen som står alene til venstre var vertinne i kafeen som lå i kjelleren. På trappa står den svenske butikkinnehaveren. Ved gjerdet står fra venstre Johan Pettersen, datteren Petra, Pauline Pettersen og baker Oskar Johansen. På gjerdet sitter fra venstre Peder Pettersen og Trygve Mikalsen - henholdsvis sønn og nevø av Johan Pettersen. Til høyre ser vi (Øvergården» (Kakehuset i dag). Det var handelsmann Carl Johansen som satte opp Karlsrud i 1890. Da bildet ble tatt, omkring 1906, var det smed Johan Pettersen som eide gården. Han hadde smie i Øvergården der han også bodde med familien på dette tidspunktet. Fra gamle regkort: Karlsrud "Pettersengården" " Tårngården"- I forgrunnen ser vi Johan Pettersen med sønnen Georg ? og Paula Pettersen med to av de øvrige barna
450-025-M00-B000.jpgKlassebildeHommelvik skole1930 til 19393. Klasse Hommelvik Folkeskole 1935 1. Rekke f.v: Ingeborg Brandsleth, Signe Flytliw, Reidun Larsen, Minni Skauge?, Ruth Hammer, Aslaug Fisknes(lærerinne) 2. Rekke f.b: Bjørg Olafsen, Borghild Fredriksen, Gerd Skauge, Målfrid Lundberg, Alfred Bostad, Alf sollihaug. 3. Rekke fra v: Sverre Pettersen, Jørgen Bostad, Kolbjørn Skjetne, Per Torstensen?, Georg Thorshaug
450-025-M00-B002.jpgDokumentNullNull3. Klasse Hommelvik Folkeskole 1935
450-025-M01-B001.jpgKlassebildeHommelvik skole1940 til 1949Klassebilde på trappa Hommelvik skole født 1928 1. Rekke f.v: NN, Åsta Haugen Bakken, Ingstad, Gerd Lundberg Teigen, Jorun Vik Sivertsen, Turid Hagen, Brit Husdal Berg, Jarlfrid Flytlie?(86 år), Åshild Wehn Sollihaug, NN 2.Rekke f.v: Helge Kalseth, Børge Slettaunet, Dagfinn Refseth, Bjørn Eriksen, Olv Jakobsen, Per Kristian Haugen, Henrik Pettersen, Rolf Snustad, John Høyby, NN 4. Rekke f.v: NN, Gudmund Berg, NN, NN, Otto Julsrud, NN, Per Lundberg?, Magnar Sollihaug 5. Rekke Jan Lorentsen, Konrad Hammer, NN, Roald Bye, NN 6.Rekke NN
450-025-M01-B002.jpgKjøretøyNullNull5 menn, 1 dame og en gutt påkjøretur
450-025-M01-B003.jpgGruppeNullNull9 menn på hytta
450-025-M01-B004.jpgUlykkerMeråkerkaia1940 til 1949Vrakrestene av Meråkerkaia, bakenden på en stor båt
450-025-M01-B005.jpgJakt/Fiske/FritidNullMalvikJegere Poster på. 1.Rekke f.v: NN, Petter Granås, NN, NN Hund, Skigard
450-025-M01-B007.jpgGruppesandskogenNullUngdommer i Sandskogen
450-025-M01-B008.jpgMusikkorpsetNullNull1. mai ved togstallen
450-025-M01-B011.jpgGruppeNullNullFeren 1939
450-025-M01-B012.jpgArbeidslivNullNullSkredder, sydame og herrer
450-025-M01-B013.jpgSamvirkelagetNullNullStyret avd. 59 1937
450-025-M01-B014.jpgGruppeNullNull4 herrer
450-025-M01-B016.jpgGruppeNullNullGustav Granaas
450-025-M01-B017.jpgGruppeNullNullUtflukt med buss
450-025-M01-B018.jpgGruppeNullNullDame sammen med bjørketrær
450-025-M01-B019.jpgGruppeNullNullHerrer sittende 4 stk Står bak 6 stk
450-025-M01-B020.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset på Haugenbakken. vrakgods på bukta
450-025-M02-B000.jpgGruppeGustav Granaas1930 til 1939Toddylag hos Gustav Granaas, Kristian Nygaardsvold, Einar Øwre og Petter Brandslet 1934
450-025-M02-B001.jpgGruppeNull1930 til 1939Hommelvik Sjauerlag 1937 1. Rekke f.v: Martin Lundberg, Gudleik Lundberg, og Arne Økstad 2. Rekke f.v: Ola Stokbak, Martin Sundt, Petter Stokbak, NN, Hjalmar Lundberg, Paul Brandslet
450-025-M02-B002.jpgGruppeNullNull5 herrer på haugen
450-025-M02-B003.jpgLandskapNesdammenNullNesdammen
450-025-M02-B004.jpgGruppeNullNullPå setra
450-025-M02-B005.jpgGruppeBomberget1940 til 1949Bomberget Hommelvik en sommerdag 1947 1948 Foran Eugen Berg, Hubert Berg, Liggende ukjent, Harald Melby, Georg Pettersen. Bak: Thorbjørn Auran, Gudmund Berg, Roald Bye, Kristian Nygaardsvold, Egon Sandstrøm og Thorleif Pettersen
450-025-M02-B006.jpgLandskapBrukestomta1920 til 1929Parti fra Hommelvik 1924
450-025-M02-B008.jpgLandskapStykke1960 til 1969Hommelvik omkring 1950 Til venstre midt på bildet ser vi den gamle idrettsplassen, der Motrøtunet ligger i dag. I forkant har vi «Stykket», som seinere fikk navnet Johan Nygaardsvolds gate. Nygaardsvolds bolig, som nå er blitt museum, ligger helt øverst i gata. Den lange bygningen opp mot skogkanten er snekkerverkstedet til Høiby&Hansen.
450-025-M02-B009.jpgBygningerHommelvik BrukNullHommelvik Bruk, Kaia ved Homla
450-025-M02-B010.jpgGruppeNullNullGruppe ved flaggstanga
450-025-M02-B011.jpgBygningerIdrettens hus1910 til 1919Nøytraliseringsvakta forran huset
450-025-M02-B013.jpgKulturminnerNullNullBjørnrommet "Slik så det ut her for ca 70-80 år siden"
450-025-M02-B015.jpgArbeidslivGrustaket1930 til 1939Torghandel i Grustaket ca. 1937 Personene på bildet er fra venstre Olaf Løvseth med sykkel, Bjarne Olafsen, Ottar Lundberg, Finn Haugen, Torstein Berg (bak ham Kåre Halse), Torbjørn Granås, Asbjørn Haug, Gudmund Berg, muligens Reidar Moan, Ivar Auran, Sverre Skjetne og Ragnhild Skauge Fra kalender Torghandel i Grustaket ca. 1937 Personene på bildet er fra venstre Olaf Løvseth med sykkel, Bjarne Olafsen, Ottar Lundberg, Finn Haugen, Torstein Berg (bak ham Kåre Halse), Torbjørn Granås, Asbjørn Haug, Gudmund Berg, muligens Reidar Moan, Ivar Auran, Sverre Skjetne og Ragnhild Skauge
450-025-M02-B016.jpgLandskapNullNullFoldsjøen, Gamle demningen, Tømmerrenna
450-025-M02-B017.jpgLandskapNullNullNesdammen stor vannføring
450-025-M02-B018.jpgArbeidslivBrukestomtaNullStableggerne 1993? Sverre Lundberg, NN, Jonne Garberg, NN, Aenold Olafsen, Willy Halseth, NN, Olaf Løvseth, NN, Birger Berg, NN, Oskar Spets og ? Ser ut for at det er på fritiden, Mimrestund
450-025-M02-B021.jpgEtterkrigsdageneNullNullNygaardsvolds hjemkomst 2 eldre menn og en Dame. Herrene med stokk
450-025-M02-B022.jpgBygningerNullNullHommelvik Skole
450-025-M02-B023.jpgKjøretøyNullNullMaterialer surret på bil
450-025-M02-B026.jpgArbeidslivHommelvik BrukNullHommelvik bruk
450-025-M02-B027.jpgBygningerHommelvik brukNullHommelvik Bruk, Karslyst i bakgrunnen, Tømmerrennen, Vandringene, Vedstabler, Lemme broa?
450-025-M02-B028.jpgArbeidslivNullNullHommelvik bruk Arbeidere sitter på plankestabbel
450-025-M02-B029.jpgGruppeStøperietNullArbeidere ved støperiet?
450-025-M02-B030.jpgArbeidslivBrukestomtaNullPlankebæreren. Arbeiderne på Brukestomta med pute på skuldra og plank på skulderen. Bomberget og smeplassen i bakgrunnen. F.v: Willy Halseth, Simon Iversen, Waldemar Forslund, Birger Moan
450-025-M02-B031.jpgHommelvik BrukHommelvik BrukNullArbeidere ved Hommelvik bruk 1920 1. Rekke f.v: Peder Halseth, Per Slind, Jørgen Bostad, Alfred Svingen, Kristian Brandslet, Peder Moan, Rolf Moan, Simon Iversen, Oskar Lundberg, Bror Johanson. 2.Rekke fra v: Richard Stokbak, Peder m. Moan, Olaf Undhjem, Anders Østeraas, Erling Bostad, Konrad Erikson,-
450-025-M02-B033.jpgNullNullNullHomla med gammelbrua, Brokarene, Pottetkjelleren, Kjerratten
450-025-M02-B036.jpgHommelvik BrukNull1930 til 1939Arbeidere ved Hommelvik bruk ca 1930
450-025-M02-B037.jpgHommelvik BrukNull1920 til 1929Sagbruksarbeidere,Trelast,gruppe,bebyggelse. Første rekke fra v:Harald Wik.Henrik g Wehn,Gustav Midtsand,Ola Lundberg,Paul Olufsen,formand Berg,John (Benjamin ) Inedergård,Sivert Røsten,Tore Husdal,Martin Trøbak.2.rekke Birger Moan,Reidar,Gustav Spets,Anders Berg,Martin Hofstad,Simon Iversen,Stenbom,Ola Sandmark.John Stokke,Hans Hansen, Bakre r:Nore Berg,Ingvald Auran,Oskar Spets,Martin Røsten,(delvis sjult),John Stokbak,Aksel Løvseth,Lars Myran,Birger Berg,Lars Hansen,Paul Moan,og Svein Berg. Tomtearbeidere ved Meraker Brug 1927 - 28 Foran fra venstre: Harald Wiik, Henrik G. Wehn, Gustav Midtsand, Ole Lundberg, Paul Olufsen, formann Nils Berg, John (Benjamin) Indergård (seinere skomaker i arbeiderboligen «Kassern»), Sivert Røsten, Tore Husdal og Martin Trøbak. Andre rekke: Birger Moan, Reidar Røsten, Gustav Spets, Anders Berg, Martin Hofstad, Simon Iversen, Otto Stenbom, Ole Sandmark, John Stokke og Hans Hansen. Bak: Nore Berg, Ingvald Auran, Oskar Spets, Martin Røsten, John Stokbak, Aksel Løvseth, Lars Myran, Birger Berg, Lars Hansen, Paul Moan, Aksel Næss og Sven Berg.
450-025-M02-B044.jpgArbeidslivMuruvikNullArbeidere Muruvik oppstilt i gruppe på Rusisk båt. 1.rekke f.v. Ludvik Arntzen, Håkon Sandmark,Sivert Vikmark, 2.rekke f.v.. Ole Holmen, Hågen Byberg, Arne Arntzen, Edvard Muruvik, Kristoffer Holmen, ? Forslund, Sivert Høyby, Bernhard Ottesen. 3.Rekke f.v. ?, Martin Wikmark, Alfred Wiklund, Erling Fredriksen, Henry Ingstad, Andreas Aasbak, Tomas Byberg, Petter Hagenstad. 4.Rekke f.v. Jon Myran, Ingvild Hågenstad, Bjarne Sveian, Sverre Sveian, Tomas Eggen, ? (kalenderen)
450-025-M03-B007.jpgMusikkorpsetHommelvik skole1930 til 1939HMK anno 1938. På trappa til "Nyskolen" fra 1915 1. Rekke f.v: John Voldmo. Birger Hulaas, Erik Spets. Alfred Spets, Trygve Lysholm. Per Pettersen, Oskar Stokbak og Nils Vikmark. 2. Rekke f.v Arne Røsten, Kristian Dybvik, Einar Nevermo, Ottar Lundberg, Olav Brobak, Edvard Røsten og Thomas Byberg. 3. Rekke f.v: Rolf Aune, Erling Olafsen, Hermann Sveian, Rolf Smiseth og Bernhard Sveian
450-025-M03-B025.jpgMusikkorpsetHommelvik SkoleNullHommelvik Musikkorps HMK oppstilt på trappa Hommelvik skole. 1.Rekke f.v: John Voldmo, Tor Halberg, Bjørn Jensen, Nils Spets, Løytnant Sigurd Skogstad, Alfred Spets, Egil Hansen, Oskar Stokbak, Olav Brobak, Thormod Larsen. 2. Rekke f.v: Per Pettersen, Peder A. J. Pedersen, Rolf Teigen, Ottar Lundberg, Rolf Smiseth, Harald Lundberg, Bjørn Teigen. 3.Rekke f.v: Birger Sveian, Rolf Aune, Arne Røsten, Leif Brobak, Aksel Østeraas, Herman Sveian, Birger Sivertsen. 4. Rekke f.v: Wilhelm Gundersen, Bernhard Sveian, Sverre Sveian, Øivind Kristiansen
450-025-M07-B000.jpgArbeidslivNygården1940 til 1949Bedriftsfotograferi fra 1947 1. Rekkke f.v: Alfred Klefstad, Adolf Gundersen, Karl Aas(bestyrer, Sverre Dreier(kontorfullmektig) og Nils Woldmo. 2. Rekke f.v: Håkon Rygg, Hilmar Gøransson, Odin Løveng, Odin Brandslet, Hans Julsrud, Kristian Wikmark, Nore Berg og John Søberg. 3. Rekke f.v: Arvid Falck, Bernhard Flytli, Robert Granaas, Arne Sollihaug, Peder Reberg, Gustav Sellin, Johannes Myhre. 4. Rekke f.v: Sverre Sivertsen, John Julsrud, Ole Hammer, Oskar Normann, Einar Brandslet Kristian Brandslet, Wilhem Gundersen og Ingvar Røsæg.
450-025-M11-B000.jpgSport fotballIdrettsplassen1920 til 1929Hommelviks første A-lag i fotball. Laget er fotografert på idrettsplassen (foran Folkets Hus) den 6. juni 1926. Hommelvik vant 6 - 2 i åpningskampen mot Ørnulf fra Trondheim. Lagoppstillingen var, 1. rekke fra venstre: Ragnar Saksvik (høyre back), Osvald Stokbak (målmann), Johannes Myhre (venstre back). 2. rekke: Ole Fjeseth (høyre half og kaptein), Ingvald Hansen (senter half), Karl Sneisen (venstre half. 3. rekke: Arne Nygaardsvold (ytre høyre), Ole Granås (indre høyre), Jakob Branslet (senter), Erling Evensen (indre høyre) og Johan Lundberg (ytre venstre).
450-025-M14-B000.jpgDokumentNullNullKlassebilde Knut Kallseth. Disse er født 1907-1908
450-025-M14-B001.jpgKlassebildeHommelvik skoleNullKlassebilde Knut Kallseth. Disse er født 1907-1908 Rekke1 f.v.: Alma Halseth, Mary Brandslet Dybvad, Jenny Pettersen Sveian, Gerd Jøssås Lundli, Emma Karlsen, Tordis Hålland Nilsdale, Antonie Økstad, Magnhild Lundli Haukelberg Rekke2 f.v,: Helga Brandslet Spets, Svanhild Buaas, Lisbeth Pedersen Sæther, Ingrid Haugen Thyholt, Ingeborg Moheim Søberg, Knut Kallseth, Aud Kallseth, Per Kallseth, Ester Breivang, leva Granaas, xx, Haldis Kindseth Berg Rekke 3 f.v.: Ingrid Røsten, Eline Løseth Stokbak, Karen Welvang Pettersen, Kristen Haugen, Dagmar Gundersen Spets, Walborg Sivertsen Haug, Nelly Lundberg, Ingeborg Hofstad, nn, Sigrid Slind Røsten, Marie Holstvold. Rekke 4 f.v.: Karen Bonaunet Hansen, Lillie Dahl, Nelly Sivertsen, Walborg Normann, Nora Lundli Næss, Margit Haug Berg, Irene Julsrud Nevermo, Synøve Berg Lundberg, Astrid Løvseth Teigen, Einar Pettersen, Helmer Aas Almås, Snefrid Jøssås Berg, Kjellfrid Wiklund Løvseth. Rekke 5 f.v.: Renate Gunter Julsrud, Hjørdis Lysholm Sneisen, Arma Hallien, Paula Pederen Haugen, Kasa Snustad, Aslaug Brandslet Næss. Nelly Evenshaug, Ulla Haug, Kristine Hansen Halslleng, Peter Hansen Nesbakk
450-026-B008.jpgKlassebildeKommelvik Skole1930 til 1939Skoleelever Hommelvik skole Trolig avgangsklassen 7. klasse elevene er født i 1917-1918 1.Rekke f.v: Hanna Stav, Olga Holberg, Margit Haug, Aud Modahl og Ella Gøranson. 2. Rekke f.v: Erling Olafsen, Peder Pedersen, Morten Moan, Åse Skauge, Mildrid Eidem, Karen Svedahl, Hildur Melby, Sofie Lillemo, Svein Granaas og Rolf Evenshaug. 3. Rekke f.v: Harald Moksnes, Tor Hulås, Henry Dybwad, Henry Sneisen og Arnstein Dahl, Leif Halse(lærer)
450-028-M012-B000.jpgNullNull1930 til 1939Ane Kjønnås 1930
450-028-M012-B001.jpgNullNull1930 til 1939Ane Kjønnås 1934
450-028-M012-B002.jpgNullNullNullAne Kjønnås 90 årsdag
450-028-M012-B003.jpgNullNullNullAne Kjønnås Karen Jon
450-028-M012-B004.jpgNullNullNullAne Kjønnås med Nils
450-028-M012-B005.jpgNullNullNullAne Kjønnås
450-028-M012-B006.jpgNullNullNullAne Leikvoll med barnebarn
450-028-M012-B007.jpgNullNull1900 til 1909Ane Leikvoll bryllup 1909
450-028-M012-B008.jpgNullNullNullAnneus Martin Årstad med familie ii
450-028-M012-B009.jpgNullNullNullAnneus Martin Årstad med familie
450-028-M012-B010.jpgNullNull1940 til 1949Anneus Årstad konfirmant 01.07.1945
450-028-M012-B011.jpgNullNullNullAnneus Årstad
450-028-M012-B012.jpgNullNullNullAnton Bye II
450-028-M012-B013.jpgNullNullNullAnton Bye
450-028-M012-B014.jpgNullNullNullAnton og Johanna Bye II
450-028-M012-B015.jpgNullNullNullAnton og Johanna Bye III
450-028-M012-B016.jpgNullNullNullAnton og Johanna Bye
450-028-M012-B017.jpgNullNullNullBasse på besøk
450-028-M012-B019.jpgNullNull1950 til 1959Bjørn 1955
450-028-M012-B020.JPGNullNullNullBjørn 3 år
450-028-M012-B021.jpgNullNullNullBjørn Tydalen
450-028-M012-B022.jpgNullNullNullBorghild Thoresen med familie på besøk
450-028-M012-B023.jpgNullNullNullElgjakt II
450-028-M012-B025.jpgNullNullNullEstrid med diverse barn
450-028-M012-B026.jpgNullNullNullEstrid Nils Rosa Isaksen
450-028-M012-B027.jpgNullNullNullFire Søsken
450-028-M012-B028.jpgNullNull1940 til 1949Fritz påsken 1945
450-028-M012-B029.jpgNullNullNullGerd og Anny
450-028-M012-B030.jpgNullNullNullGerd og Nils
450-028-M012-B032.jpgNullNullNullGunvor Årstad
450-028-M012-B033.jpgNullNullNullHenrik med familie
450-028-M012-B035.jpgNullNull1950 til 1959Ivar Schalin Norolf Bjørn Solgunn julen 1956
450-028-M012-B036.jpgNullNullNullJon Leikvol Anneus
450-028-M012-B037.jpgNullNullNullJon Leikvoll Fritz
450-028-M012-B038.jpgNullNullNullJon Leikvoll Fritz og
450-028-M012-B039.jpgNullNullNullJon Årstad med Basse
450-028-M012-B040.jpgNullNullNullJon Årstad med familie og Tor Thoresen
450-028-M012-B041.jpgNullNullNullJon Årstad med familie
450-028-M012-B042.jpgNullNull1920 til 1929JonÅrstad Skjetlein Landbruksskole 1923
450-028-M012-B044.jpgNullNullNullKaren og Nils
450-028-M012-B045.jpgNullNullNullKari Thoresen med Nils
450-028-M012-B046.jpgNullNull1900 til 1909Kjønnåsen ca 1902
450-028-M012-B047.jpgKjøretøyNull1930 til 1939Kjønnåsen ca 1930 Motorsykkel med sidevogn Z-267
450-028-M012-B048.jpgNullNull1940 til 1949Kåre 1932
450-028-M012-B049.jpgNullNullNullKåre og Basse
450-028-M012-B050.jpgNullNullNullLundås besøk I
450-028-M012-B051.jpgNullNullNullLundås besøk II
450-028-M012-B052.jpgNullNullNullNils Årstad
450-028-M012-B053.jpgNullNullNullNorolf Henrik Gerd
450-028-M012-B054.jpgNullNullNullNorolf på Langneset
450-028-M012-B055.jpgNullNullNullNrolf som baby
450-028-M012-B056.jpgNullNullNullNorolf Barnedåp
450-028-M012-B057.jpgNullNullNullNorolf første skoledag Bjørn
450-028-M012-B058.jpgNullNull1930 til 1939Tomas Overvik 1931
450-028-M012-B059.jpgNullNullNullTor og Britts bryllup
450-028-M012-B060.jpgLandskapNullNullUtsikt fra gården
450-028-M012-B061.jpgLandskapNullNullUtsikt fra gården
450-028-M03-B000.jpgJordbrukMostadmarkNullPløying hest 2spann Bonaunet Einar Bonaunet pløyer med hestene i 2-spann
450-028-M03-B001.jpgPortrettNullNullPortrett Einar Bonaunet
450-028-M03-B002.jpgBygningerNullNullPå trappa i Bonaunet trekkspill Einar Bonaunet spiller trekkspill på trappa. Gården Bonaunet ved lille foldsjøen. Samboer Gunvor Torshaug lytter. Einar fortalte at dem var forgjengerne til samboerskapet. Han fortalte også på sine siste dager på hjemmet at musa hadde spist opp belgen i trekkspillet med en god latter.
450-028-M03-B003.jpgAndreNullNullSykkel Dame Bro Gård Gunvor Torshaug på Brubakksbrua i Mostadmark
450-028-M03-B004.jpgNullNullNullFoldsjøen stein par Haldor og Solvei Kringhaug
450-028-M03-B005.jpgJordbrukNullNullHersing Gården Bonaunet
450-028-M03-B006.jpgBrudebilderNullNullbrudebilde Jakop og Mary Sneisen
450-028-M03-B007.jpgGruppeNullNullJust Dragsten fra Sandaviken i Draksten. trommer på blikkspann Just Drakstan far til Karen Bonaune gift med Ole Bonaunet
450-028-M03-B008.jpgJordbrukNullNullHest slåmaskin gårdstun. Hest med slåmaskin på tunet Bonunet i mostadmark
450-028-M03-B009.jpgBygningerNullNullMelkerampe sneishaugan mjølk rampe
450-028-M03-B010.jpgGruppeNullNullMelkrampe sneishaugan. Venter på bussen til Hommelvik Fra v. (1)nn (2) nn (3) nn (4) Gunvor Torshaug (5) Håkon Bonaune? (6) nn
450-028-M03-B011.jpgSport HoppStavsjøbakkenNullSkihopp Stavsjøbakken
450-028-M03-B013.jpgGruppeNullNull3 Damer på bakken Gunhild, Ragnhild og Gjertrud
450-028-M03-B014.jpgJordbrukNullNullHøyond hest rive tømmer slåmaskin Bonaunet Ole Bonaunet sitter på slåmaskinen. Tror det er Håkon Bonaunet som står med riva.
450-028-M03-B015.jpgGruppeNullNullMenesker på stein trapp bygning Olina og Martin Torshaug med barna Astrid Gunvor og August
450-028-M03-B016.jpgBygningerNullNullBygning Gårdstun Lille Foldsjøen Bonaunet før påbygging av fjøset.
450-028-M03-B017.jpgGruppeNullNullpar sitter på stein Gunvor Torshaug og Einar Bonaunet
450-028-M03-B018.jpgGruppeDragstenNullBygning hjemmelaget hjå sandaviken i draksten Ane og Just Draksten forran huset i Sandaviken. Foreldre til Karen Bonaunet gift med Ole Bonaunet
450-028-M03-B019.jpgBygningerNull1940 til 1949Saging. Østeraas Sager til Finnemisjonen i 1946 ute i Rolstan Dette til gjennopobygging av Finnmark etter krigen.
450-028-M03-B020.jpgGruppeNullNullHermann Gunhild og Magnar Sneisen
450-028-M03-B021.jpgGruppeNullNullTømmer Saging Østeraas Sager til Finnemisjonen i 1946 ute i Rolstan
450-028-M04-B000.jpgSermoni/MarkeringNullNullsermoni markering folkesamling Avduking av Arnt Sæter 's bauta
450-028-M04-B001.jpgNullNullNullElv personer Danielshaugen
450-028-M04-B002.jpgNullNullNullKorn-band på staur, hus gårdsbruk Danielshaugen
450-028-M04-B003.jpgNullNullNullGårdstun hus Danielshaugen
450-028-M04-B004.jpgGruppeNullNullFolkegruppe Diverse folk Navn NN
450-028-M04-B005.jpgGruppeNullNullFamilie Gruppe Familien Haugen
450-028-M04-B006.jpgGruppeNullNullFamilie gruppe Gårdstun Danielshaugen Familie haugen
450-028-M04-B007.jpgGruppeNullNullGruppe menn Bil Fra venstre Alfinn Venn Wilhelm Torshaug Hilmar Sandvik
450-028-M04-B008.jpgPortrettNullNullPortrett Ivar Haugen
450-028-M04-B009.jpgPortrettNull1910 til 1919Portrett Arnt Sæter 1899 til 1945
450-028-M04-B010.jpgNullNullNullKapell bil mann August Torshaug
450-028-M04-B011.jpgBrudebilderNullNullBrudebilde Brynhild og Ole Jøssås
450-028-M04-B012.jpgBygningerNullNullBygning Sæter Gammelhusa oppi sætra
450-028-M04-B013.jpgBygningerNullNullJordbruk Bygning Gammelstuggu Danielshaugen
450-028-M04-B014.jpgJordbrukNullNullHøybæring innhøsting Høybæring på gammelmåten
450-028-M04-B015.jpgJakt/Fiske/FritidNullNullJakt Våpen Hund Elghund Iver Snustad
450-028-M04-B016.jpgJordbrukNullNullHersing Herser Staur Tråd Kristian Haugen Herser
450-028-M04-B017.jpgJordbrukNullNullHest Vogn Hund Høyvogn Kristian Haugen kjører inn høyet
450-028-M04-B018.jpgJordbrukNullNullHerser sleprive høy gras hest Kristian Haugen kjører slepriva bak hesten
450-028-M04-B019.jpgJordbrukNullNullHest herser sleprive Kristian Haugen kjører sleprive med hesten
450-036-Anne B.Moen-B000.jpgGruppeNullNull4 herrer foran en hytte bygning og en ungdom på trekkspill Fra v: John Gjervan, Arnt Fossen, Harald Haugen, Arnt Sæther, Bjarne Warmdal.
450-036-Anne B.Moen-B001.jpgNullNullNull2.rekke:nr.1 fra v: Olaf Larsen, nr.3:Ole Fosli. Midt i bildet: Johannes Storvik. Foran fra v: Gudrun Fossen, Brynhild Fossen.
450-036-Anne B.Moen-B002.jpgNullNullNullSkøyterenn Mogjerdet. 1 fra v: Reidar Lundberg, nr.3: mulig Erling Andersen.
450-036-Anne B.Moen-B003.jpgNullNullNullHyttetur til Buaashytta ved Bakktjønna. Personer: 4. fra venstre Bernice Falck , 5. Ulrik Buaas 6 fra vestre Anna Sveian
450-036-Anne B.Moen-B004.jpgNullNullNullFotball på Røros. 1.r.nr.3: Bjarne Haldberg. nr. 4 i andre rekke Eiliv Spets, bakerst rekke fra venstre nr. Petter Brandsleth, nr. 6 Einar Brandsleth Hjalmar Lundberg med armene rundt ei foran.
450-036-Anne B.Moen-B005.jpgNullNullNullBakerst til høyre:Odd Berg og Georg Pettersen. Foran: Jenny Sveian, Ingegjerd Kallseth, Tortleif Pettersen, Petter Sletaune.
450-036-Anne B.Moen-B006.jpgSport SvømmingNullNullBilde av to svømmere. Oskar Spets og n.n.
450-036-Anne B.Moen-B007.jpgGruppeNullNullFredrikke og Sigurd Lindboe.
450-036-Anne B.Moen-B008.jpgGruppeNullNullTelttur . Sosialt samvær med trekkspillmusikk. Øverst til h. Fridtjof Bostad.
450-036-Anne B.Moen-B010.jpgNullNullNullSLETTES !
450-036-Anne B.Moen-B012.jpgGruppeNullNullUtflukt. Gerorg Pettersen ytterst i andre rekke. Nr. 4 fra venstre rekke er Torleif Pettersen
450-036-Anne B.Moen-B013.jpgGruppeNullNullFørste rekke N.N, Borghild Bakken, Magnus Nilsen, Selma Sandstrøm, Laura Jakobsen, N.N.. Foran Jon Jakobsen. Bakerst Hjarmar Lundberg og Thomas Nilsen (?)
450-036-Anne B.Moen-B014.jpgArbeidslivNullNullseilskuta på havna i Sollia.
450-036-Anne B.Moen-B015.JPGArbeidslivBorkdalsammen1930 til 1939Pliktarbeid i Borkalsdammen i sommer der vi får vannet fra. Sigurd Melbye, Peder Jøsas, Martin Moan, Lars larsen, Johan Halberg, Peder Moan, Arne Dahl, Kristian Nygaardsvold, Kristian Dahl, Olaf Larsen
450-036-Anne B.Moen-B016.JPGFlyhavnaSannan1940 til 1949Tysk fly oppe på slippen ved den nye hangarden på Sannan.
450-036-Anne B.Moen-B017.JPGLandskapSentrum1930 til 1939Avisutklipp fra sentrum i Hommelvik, Samvirkelaget Tårngården, Venstre forskerm på en sort bil til Høyre i bildet. Fra Bladet i 2017. Bilen er en Citroen. Helt til høyre i bildekant over bilen er noen damer på vei opp Meieribakken. Første hus på høyre side er Hommelvik Samvirkelag, det som året før het Hommelvik Aktieforening. Det var som skiltet viser Cafe i andre etasje og fruktavdeling på hjørnet av huset. Mellom de to første husene går i dag Johan Nygaardsvolds gate, men den gang het området Stykket. Huset bortenfor tilhører også Samvirkelaget, oppsatt i 1927/28. Her var fiskmat, kolonial og manufakturavdeling. Det lyse huset vi ser litt av, var Wahls kolonialforretning, noe senere drev Ivar Bye butikken der. Det store huset vi ser bakgrunnen var Eidems manufakturavdeling. Til Venstre av riksveien ligger et hvitt hus med jernbaneboliger. Vi ser også inngangen til jernbanestasjonen på venstre side. Informasjonen gitt av: Hans Auran, Brit Randi Reberg, Harald Kullbotn, Per Arne Holtesmo og Herman Jensen
450-036-Anne B.Moen-B018.JPGPortrettJohan NygaardsvoldNullJohan Nygardsvold i Amerika. Står i en inngangsportal
450-036-Anne B.Moen-B019.JPGBygningerNullNullJohan nygaardsvold ved en bildør utenfor en åpen hageport i amerika
450-036-Anne B.Moen-B020.JPGGruppeBergskogenNullBilde fra Bergskogen. Sittende foran: Bernice Fack og Åse Buaas. Barna bak er ikke kjent. Huset bak er huset som Johan Berg fikk satt opp.
450-036-Anne B.Moen-B021.JPGGruppeHommelvik meieriNullForan Hommelvik Meieri. Fra v. n.n., Harald Midtsand, Reidar Moan, n.n., Morten Moan, W. Halseth(?)
450-036-Anne B.Moen-B022.JPGArbeidslivHommelvik MeieriNullBakgården på Hommelvik Meieri. Ansatte er Ellen Mæhre, Tordis Hallien Nilsdal og Eli Bostad Landsem
450-036-Anne B.Moen-B023.JPGHommelvik BrukHomlaNullAnne Berit Moen: Det er min far Reidar Moan på gammel brua over Homla med Kjerratten og potetkjelleren i bakgrunnen.
450-036-Anne B.Moen-B024.JPGJakt/Fiske/FritidBlåbærskogenNullGustav Granås liggende på blåbærtur ute i lynget og sin bøtte
450-036-Anne B.Moen-B025.JPGUtfluktBlåbærskogenNullAvisutklipp "det gamle bilde" innsendt av HHV Fra v. NN, NN(Sjåfør), Gyda Person, Margit, Gyda, Inga, Gudrun Sneisen Forran Reidun Nilsdal
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B000.JPGHommelvik ManskorSangerstevne Stjørdal1930 til 1939Sangerstevne på Stjørdal 1938?
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B001.JPGHommelvik ManskorSelbu1940 til 1949Hommelvik mannskor på tur til Selbu
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B002.JPGHommelvik ManskorMostadmarkNullManskoret synger i mostadmark
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B003.JPGHommelvik ManskorSelbuNullViser turnegenskaper Fra v. NN, NN, Jørgen Stensås, Harry Næss, NN,NN, Alf Holberg, Georg Pettersen, Reidar Moan, NN, Petterr Slettaunet
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B004.JPGHommelvik ManskorSelbusjøen1940 til 1949Manskoret på båttur selbusjøen med Kong Sverrei 1943
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B005.JPGHommelvik ManskorSelbusjøen1940 til 1949Manskoret på Selbusjøen i 1943 Hommelvik Mannskor på tur med Kong Sverre på Selbusjøen i 1943 Dirigent Knut Kalseth. Vi ser i front: Håkon Byberg, Erling Loretsen, Hjalmar Jøssås, Odd Berg, Ludvik Aasback, Erling Svingen, Petter Slettaunet, Samuel Widerø, Reidar oan, Georg Pettersen, Torleif Pettersen
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B006.JPGHommelvik ManskorSelbu1940 til 1949Hommelvik Manskor på tur til Selbu, her er noen av damene som var med Fra V. NN, NN, NN, NN,NN, NN, Samuel Widerøe, Torleif Pettersen, NN, NN
450-036-M01-Manskoret på Selbutur-B007.JPGHommelvik ManskorSelbustrand kirke1940 til 1949Hommelvik Mannskor synger i Selbustrand kirke
450-036-M03-Sport-B000.JPGSport skiGymsalen ungdomsskolen1990 til 1999Hommelvik Idrettslag Langrennsavdelingen 17.09.1991 Fotografering av aktive og ledere i nye drakter. Presentasjon av nye drakter. 1.Rekke f.v: Roger Moen, Trond Moen, Marit Moen, Lill Bente Moen, Arild Moen, Anders Eggen, Torstein Waldal, Espen Brandslett, Roger Hammer, Ole Erik Thoresen, Marit Sneisen 2.Rekke f.v:.Hjørdis Sesseng, Birgit Viken, Bjørg Hammer, Eldrun Hansen, Gerd Fjellseth, Olaug Moen, Mary Moen, Kari Slind. 3.Rekke f.v: Niklas Morgen, Ellinor Johansen, Magnhild Johansen, Mats Valleraunet, Torun Sneisen, Sindre Eggen, Hans Olav Korsan, Per Erik Fjellseth, Rune Moen, Astri Waldal Are Rønning. 4.Rekke f.v: Sigurd Wullum, Esten Murbrekk, Tommy Sagmyr, David Wåseth, Ola Renå, Oddmund Slind, Frode Aksnes, Ronny Hammer, Christer Haugan, Inge Fjellseth, Helge Øwre, Janne Marita Hansen. 5.Rekke f.v: Ståle Slind, Per Eggen, Frode Johansen, Tor Helge Hansen, Aage Moen, Kåre Hammer, Trond Murbrekk, Kai Ove Moen, Gunnar Sesseng. 6.Rekke f.v: Morten Hammer, Lars Waldal, Aksel Sundt, Bård Aksnes, Håvard Rønning, Arne Moen, Torgeir Aksnes, Harald Sneisen, Villy Valleraunet
450-040-Ivar Pettersen-B000.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B001.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B002.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B003.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B004.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-040-Ivar Pettersen-B005.JPGMaleriNull1940 til 1949Lerett maleri fra Ivar Pettersen foto av lerretsruller. Motiv inspirert av versene på "mellom bakkar og berg av Ivar Aasen" orginal 6 vers,¨ Malt i 1943 Dette er en gave fra datteren til Ivar Pettersen. Orginalbilene på oljemaleri (veggmaleri), Orginalene ble overlevert HHV i mai 2019. Har vært montert på veggene i en avholdslosje i Oslo
450-041-Kjell Dybvad-B000.jpgLandskapKjønnåsenNull2 menn speider nedover fossagårdene
450-041-Kjell Dybvad-B001.jpgLandskapHomla NessdammenNullStuper ut i Homla ved nesdammen.
450-041-Kjell Dybvad-B002.jpgLandskapSandfjæraNullSandfjæra med flyhangar og fly oppstilling. Bildet tatt fra kjellandhaugen. Smeplassen i forgrunnen, planunderbgangen. Fjæra sjø.
450-041-Kjell Dybvad-B003.jpg17. MaiSannanNullOpptog innover mot sannan
450-041-Kjell Dybvad-B004.jpgLandskapHaugenbakkenNullHaugenbakken opptog
450-041-Kjell Dybvad-B005.jpgGruppeLangstein1930 til 19393 musikanter fele, trekkspill, gitar, tromme Teltleir langstein
450-041-Kjell Dybvad-B007.jpgArbeidslivSannanNullDrosje skauge
450-041-Kjell Dybvad-B008.jpgEtterkrigsdageneHommelvik sentrum1940 til 19492 tyske soldater spaserer på jernbanen. Samvirkelaget,hommelvik skole i bakgrunnen. En del av bygdas innbyggere ser mot soldatene.
450-041-Kjell Dybvad-B009.jpgKrigsåreneStasjonsfjøraNullMillerkaia Rester av fly
450-041-Kjell Dybvad-B010.jpgLandskapDjupvasskaiaNullDjupvasskaia under bygging
450-041-Kjell Dybvad-B011.jpg17. MaiNullNullOpptog Plakat "Fyll er ikke fest"
450-041-Kjell Dybvad-B012.jpg17. MaiNullNullOpptog Innover sannan
450-041-Kjell Dybvad-B013.jpg17. MaiHaugenbakkenNullHaugenbakken Opptog
450-041-Kjell Dybvad-B014.jpgLandskapNullNullMobekken kulvert ved idrettsplassen. Brannstasjonen.
450-042-Arnold Pedersen-B000.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Helen Rose, Johnny Mobakken, karin i hommelvik på besøk i stasjonsgården. Oppstilt i hagen
450-042-Arnold Pedersen-B001.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Maj-Lis Hatland også på besøk i stasjonsgården i Hommelvik. Med sin rosa kjole og badminton rekkert i hånden. Den manuelle løftekranen på rampa for lessing av togvogner i bakgrunnen bak klesnor stattivet. Lysmastene på stasjonsområdet.
450-042-Arnold Pedersen-B002.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Karl Erik Mobakken og Ann Kristin Hatland i hagen ved stasjonsgårdene. Retning Nord.
450-042-Arnold Pedersen-B003.jpgBygningerStasjonsgårdene1960 til 1969Dame sittende på benken i inngangspartiet stasjonsgårdene
450-042-Arnold Pedersen-B004.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Arnold pedersen hjemme i stasjonsgårdene lener seg mot stakett gjerdet. Togvogner i bakgrunn retning Grønberg (vest)
450-042-Arnold Pedersen-B005.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Bjarne Mobakken i hagen stasjonsmester boligen jernbanevogn i bakgrunnen
450-042-Arnold Pedersen-B006.jpgPortrettJernbanegårdene1960 til 1969Hagen ved jernbanegårdene, Gunvor Mobakken og jente med rosa kjole. Jernbane vogner i bakgrunnen.
450-042-Arnold Pedersen-B007.jpgPortrettJernbanegårdene1960 til 1969Mann står mot stakettet i hagen jernbanegårdene. Togvogner i bakgrunnen. Djupvasskaia til venstre. Het i bakgrunnen Grønberg Tyskerbunkeren uten tak ved gule brakka
450-042-Arnold Pedersen-B008.jpgBygningerJernbanegårdene1960 til 1969Stasjonsbygningene mann sitter på verandaen h.side
450-042-Arnold Pedersen-B009.jpgBygningerJernbanegårdene1960 til 1969Jernbanegårdene mann sitter på verandaen
450-042-Arnold Pedersen-B010.jpgLandskapMoan1960 til 1969Stasjonsfjæra "Moan" Djupvass kaia, båt ligger ved kaia
450-042-Arnold Pedersen-B011.jpgLandskapGrønberg1960 til 1969Vinterbilde over Grønberg med blåhammeren. Djupvasskaia
450-042-Arnold Pedersen-B012.jpgLandskapNull1960 til 1969Vinter Bilde fra toppen solbakken mot sentrum. Hommelvik bruk, sandfjæra, bomman,
450-042-Arnold Pedersen-B013.jpgLandskapStasjonsfjæra1960 til 1969Stasjonsfjæra Millerkaia
450-042-Arnold Pedersen-B014.jpgLandskapStasjonsfjæra1960 til 1969Solnedgang i sort hvit over blåhammeren
450-042-Arnold Pedersen-B015.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969vinterbilde 6 unger ned mot stasjonsfjera
450-042-Arnold Pedersen-B016.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Vinter mot stasjonsfjæra tyskerbunkeren med tak. Solbakken i det fjerne. 7 unger
450-042-Arnold Pedersen-B017.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Barneflokk i hagen stasjonsbygningene. Foran f.v Kari Jacobsen, Gunn Ragnhild Pettersen «Lillegutt» Bogstrand, Gunn Bjerknes, Sølvi Bogstrand Bak f.v. Arnold Pedersen. Lasse Løvseth, Åge Pedersen, Steinar Pedersen, Gunn Eggen Info gitt av Liv Aksnes
450-042-Arnold Pedersen-B018.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Inne stasjonsgårdene, jente på trekkspill foran radioen.
450-042-Arnold Pedersen-B019.jpgBygningerStasjonsgårdene1960 til 1969Hagen stasjonsbygningene, bak f. v. Kjøpmann Ivar bye, hommelvik samvirkelag (manufaktur 2.etg)(Torggården) skimter Hommelvik skole mellom bygningene
450-042-Arnold Pedersen-B020.jpgGruppeStasjonsbygningene1960 til 1969Inne stasjonsbygningene, 4 damer i sofaen F.v. nn, nn, Gunvor Hammer, nn, nn,nn,nn
450-042-Arnold Pedersen-B021.jpgBygningerNull1960 til 1969Arne pettersen, Steinar Arnold, Åge, Per Eggen, Gunn Eggen, Magnhild
450-042-Arnold Pedersen-B022.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Astri Julie på besøk i Hommelvik
450-042-Arnold Pedersen-B023.jpgGruppeJernbanegårdene1960 til 1969Hagen i jernbanegårdene retning pakkuset (Kaffe rampa) Nye samvirkelaget er bygget. Krana på lasterampa 2 jenter og 2 gutter
450-042-Arnold Pedersen-B024.jpgKlassebildeNull1960 til 1969Arnolds klasse Første rekke fra venstreJanne Svedal ,Torill Pettersen, Siri Jakobsen,Gerd Nordstrand, Gunnar Kristiansen,Håkon Hanche Evensen,Kristian Slind,Karl Kristian Haugen.Andre rekke fra venstre Greta Flytlie,Toril Buaas,Kirsten Sjøtrø, Kjell Allan Westrum,nn,Gunnar Halstadtrø.Tredje rekke fra venstre LivSæter ,Inger Løveng,Jan Helge Lundberg,Torleif Hammer,Arne Krogstad,Arnold Pedersen og lærer Dagrun Gjervan
450-042-Arnold Pedersen-B025.jpgGruppeNull1960 til 1969Inne stasjonsgårdene
450-042-Arnold Pedersen-B026.jpgGruppeNull1960 til 1969Band "Los Amigos" 3 på gitar , en på saksofon og en på slagverk
450-042-Arnold Pedersen-B027.jpgGruppeNull1960 til 1969Band "Los Amigos" 3 på gitar , en på saksofon og en på slagverk
450-042-Arnold Pedersen-B028.jpgLandskapHommelvik sentrum1960 til 1969Postkort Oversik Hommelvik sentrum tatt fra "Klokkatihaugen" Idrettsplassen, folkets hus, hommelvik torg, herredshuset, Hommelvik skole, Hommelvik kirke, Hommelvik Bruk, Bruketskaia, Millerkaia, nygården, solbakken
450-042-Arnold Pedersen-B030.jpgVelgNull1960 til 1969Klassetreff fra årgangen 1949 Lærer Per Kalset i midten
450-042-Arnold Pedersen-B031.jpgGruppeStasjonsgårdene1950 til 19594 jenter og 2 gutter ved stakett gjerdet i hagen i stasjonsgårdene. Togvogner i bakgrunnen.
450-042-Arnold Pedersen-B032.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 19692 jenter og 3 gutter sitter på rygstøet på benken i hagen stasjonsbygningene. Jernbanevogner i bakgrunnen. Tyskerbunkeren med tak i gakgrunnen. Til høyre er solbakken.
450-042-Arnold Pedersen-B033.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 19699 jenter og gutter sitter på benken i hagen stasjonsbygningene. Tog i bakgrunnen
450-042-Arnold Pedersen-B034.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Inngangsporten til stasjonsgården 2 herrer står og spiser is. Jernbanevogner i kakgrunnen.
450-042-Arnold Pedersen-B035.jpgGruppeJernganegårdene1960 til 1969Gunvor og Bjarne eg ein av gutan slapper av i hagen hjemme ved stasjonsbygningene. Bakgrunnet ene bonkersen på v.side av bomtrasseen ned til stasjonsfjæra.
450-042-Arnold Pedersen-B036.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Hjemme i stua. F.v.: Gunvor Hammer (f.Solem) (vennepar spilte mye kort sammen), Molfrid Nilsen (nabo), Kåre Hatland, Jorun Hattland. Med ryggen til ukjent
450-042-Arnold Pedersen-B037.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Hjemme naboer på kakebesøk. F.v. nn, Sølvi Bogstrand, NN (naboer)
450-042-Arnold Pedersen-B038.jpgPortrettStasjonsgårdene1960 til 1969Syngende dame med mikrofon på besøk
450-042-Arnold Pedersen-B039.jpgArbeidslivStasjonsfjæra1960 til 1969Drar opp båten på rulleskinnene opp til Naustet. Trebåt
450-042-Arnold Pedersen-B040.jpgGruppeStasjonsfjæra1960 til 1969Sittende på benken i stasjonsfjæra. F.v. Dagmar Pedersen, Karin, Arnold Pedersen, Rose Pedersen, Bk f.v. Jorun, Steinar Pedersen
450-042-Arnold Pedersen-B041.jpgGruppeStasjonsfjæra1960 til 1969På benken i stasjonsfjæra. Rolf Pedersen, Dagmar Pedersen og Rose Pedersen
450-042-Arnold Pedersen-B042.jpgBygningerJernbanegårdene1960 til 1969På trappa i jernbanegårdene. Arendalsbesøk i Hommelvik hos Gunvor og Bjarne Pedersen Navn?
450-042-Arnold Pedersen-B043.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Dette er ute i hagen til stasjonsgårdan. seks ungdommer sitter rundt et bord med platespiller og singelplater. 2 jenter og 4 gutter. Bak til venstre ser vi veggen til Bygården (Kjøpmann Ivar Bye), Hommelvik skole, Posthusgården (hvor Anne Berit Moan bodde), Samvirkelaget. "Klokkati haugen" helt bak. Bildet er tatt etter at gamle samvirkelaget med Tårngården er revet. Dette åpnet opp for gata som er i dag. (kun samvirkelaget er igjen i dag, resten er revet.
450-042-Arnold Pedersen-B044.jpg17. MaiSentrum1960 til 196917 mai toget passering i sentrum. Bak ser vi gamle samvirkelaget med "Torggården" inneholdt trappen opp til manufakturen som lå i andre etasje, Hommelvik skole oppe til høyre. Arnold Pedersen i sentrum bærer sit norske flagg.
450-042-Arnold Pedersen-B045.jpgBegravelseHommelvik Kirke1960 til 1969Kan det være begravelsen til Rolf Pedersen. Del av Hommelvik Musikkorps spiller urenfor kirka, Ser ut til at det er Tor Halberg som står helt til høyre
450-042-Arnold Pedersen-B046.jpgGruppeNull1960 til 1969F.f.v. Dagmar og barna med Birger og Klara Lyng (banemester Stjørdal) Bak f.v. guttene Pedersen Sykler
450-042-Arnold Pedersen-B047.jpgGruppeStasjonsgårdene1960 til 1969Hjemme i stasjonsgårdene. Kari Stuevold og mannen, nn har ei datter som heter Åse Stuevold
450-042-Arnold Pedersen-B048.jpgGruppeSolemsgerenda i Selbustrand1960 til 1969Dette er fra en tur til "Stuggun" hjemmplassen til Gunvor Hammer (f.Solem) i solemsgrenda i Selbustrand. F.v. Rolf Pedersen, Gunvor Hammer, Hans Solem, Gurine Solem, Birger Hammer. Forran datteren Mary Hammer (g. Kjevik og bor på sjøsiden i Hommelvik)
450-042-Arnold Pedersen-B049.jpgOrganisasjonerHommelvik1960 til 1969Ap- møte i Hommelvik
450-042-Arnold Pedersen-B050.jpgGruppeStasjonsgårdan1960 til 1969Hjemme i stasjonsgårdene. Kåre spiller opp, Vier spiller med, Rose ser undrende på.
450-042-Arnold Pedersen-B051.jpg17. MaiTorget Hommelvik1960 til 196917. mai på Hommelvik Torg, manskoret synger forran bygningen "Arresten"
450-042-Arnold Pedersen-B052.jpg17. MaiNull1960 til 196917 mai. Ikke stedfestet.
450-043-M01-E6-B000.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Svartløftsbergan før skjeringen i fjellet Stykke ut i byggeperioden
450-043-M01-E6-B001.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Svartløftsbergan med skjeringen i fjellet 1. strekning til Hommelvik er ferdig
450-043-M01-E6-B002.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Høibyveien fra Karslystbakken med sommerfjøset før resturering og før E-6 utbyggingen. Høibydalen
450-043-M01-E6-B003.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Høibyveien fra Karslystbakken med sommerfjøset før resturering og Etter E-6 utbyggingen. Høibydalen
450-043-M01-E6-B004.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Høibyveien strekket før stien ned til hengbrua før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B005.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Høibyveien strekket før stien ned til hengbrua etter e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B006.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Sommerfjøsbakkan før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B007.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Sommerfjøsbakkan etter e-6 utbyggingen.
450-043-M01-E6-B008.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1960 til 1969Jordbruksveien opp sommerfjøsbakkan med Lunden til venstre. Oppe til høyre var det et grustak. Bildet er før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B009.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1980 til 1989Jordbruksveien opp sommerfjøsbakkan med Lunden til venstre. Oppe til høyre var det et grustak. Bildet er etter e-6 utbyggingen første etappe til Hommelvik
450-043-M01-E6-B010.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Jordbruksveien opp sommerfjøsbakkan med Lunden til venstre. Oppe til høyre var det et grustak. Bildet er før e-6 utbyggingen Vinterbilde
450-043-M01-E6-B011.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Jordbruksveien opp sommerfjøsbakkan med Lunden til venstre. Dette er under 2. del av utbyggingen. Tunnelmasse ble brukt til å fylle opp og matjorden ble lagt tilbake. Ny forbedret dyrkamark ble resultatet.
450-043-M01-E6-B012.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Høybyveien opp mot bommen og "Bostad" husan før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B013.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Høybyveien opp mot bommen etter e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B014.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Høybyveien ned mot huset til Ola Wehn før e-6 utbyggingen. Dette huset gikk med under utbyggingen.
450-043-M01-E6-B015.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Høybyveien ned mot huset til Ola Wehn sto etter e-6 utbyggingen. De små røde husene er også revet.
450-043-M01-E6-B016.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Høibyvegen var stengt med bom også før ny E6 kom og endret landskapet. Her står den imidlertid åpen, like ved avkjørselen opp til Kulbotn som lå oppe til høyre for bildet. På 30- tallet flyttet Ragnfrid og Jørgen Bostad med sine 6 sønner inn i huset nedenfor bommen. De flyttet etter hvert ned på Sørnesset, men sønnen Ragnvald med familie bodde her til ca 1960 da de flyttet til Drammen. Deretter bodde familien Brevik her og til slutt Grethe og Bjørn Rygh som eide huset ved bommen fram til ny E6 trengte seg fram rundt 1990.
450-043-M01-E6-B017.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Bostad husene er borte og ble en undergang og dertil parkering til turområdet ved bommen etter e-6 utbyggingen.
450-043-M01-E6-B018.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Øvre del av sommerfjøsbakkan, veien inn til grustaket før utbyggingen av e-6
450-043-M01-E6-B019.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Øvre del av sommerfjøsbakkan, Grustaket borte og fjellskeringen etter e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B020.JPGLandskapSvartløftsbergan1990 til 1999Svartløftsbergan mot "Litjmarka" før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B021.JPGLandskapSommerfjøsbakkan1990 til 1999Grustaket på toppen av Sommerfjøs bakkan før e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B022.JPGLandskapBostadhusene1980 til 1989Bostad husene som gikk med under e-6 utbyggingen.
450-043-M01-E6-B023.JPGLandskapHøybyveien1990 til 1999Parkeringen ved Høybyveiens turområde nedenfor bommen. Etter e-6 utbyggingen
450-043-M01-E6-B024.JPGLandskapBostadhusene1980 til 1989Bostad husene som gikk med under e-6 utbyggingen.
450-043-M01-E6-B025.JPGLandskapHøibyveien1990 til 1999Parkeringen ved Høybyveiens turområde nedenfor bommen. Etter e-6 utbyggingen. Opp Høibydalen
450-043-M01-E6-B026.JPGLandskapSvartløftsbergan1970 til 1979Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" før e-6 utbyggingen Vinterbilde
450-043-M01-E6-B027.JPGLandskapSvartløftsbergan1990 til 1999Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" under e-6 utbyggingen Høstbilde
450-043-M01-E6-B028.JPGLandskapSvartløftsbergan1990 til 1999Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" før e-6 utbyggingen Vinter bilde. Sandmarka og Haagenstad i det fjerne.
450-043-M01-E6-B029.JPGLandskapLunden1990 til 1999Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" under e-6 utbyggingen Vinter bilde. Sandmarka og Haagenstad i det fjerne.
450-043-M01-E6-B030.JPGLandskapLunden2000 til 2009Svartløftsbergan fra "Lunden" retning "Litjmarka" etter e-6 utbyggingen høst bilde. Sandmarka og Haagenstad i det fjerne.
450-044-M01-fjæra-B000.JPGLandskapBrukeskaiaNullBrukeskaia forfaller
450-044-M01-fjæra-B001.JPGLandskapBrukeskaiaNullBrukeskaia forfaller
450-044-M01-fjæra-B002.jpgBygningerBrukeskaia1940 til 1949Badeliv i Stasjonsfjæra Brukeskaia inntakt og i bruk fra 1949
450-044-M02-Kassern-B000.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B001.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B002.jpgUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kasern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B003.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B005.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B006.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann i "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B007.JPGUlykkerKassern1970 til 1979Brann i "Kassern" 11. februar 1970
450-044-M02-Kassern-B008.JPGBygningerKassern1960 til 1969 Kasern" som var en arbeiderbolig for arbeidere på Hommelvik Bruk. Når den ble satt opp er lit uviss. Men endte sine dager i flammenes rov den 11. februar 1970
450-044-M03-Oversikt-B000.JPGLandskapHommelvik1960 til 1969Hommelvik 17. mai 1960
450-044-M03-Oversikt-B001.JPGLandskapNessvegen1950 til 1959Fra hommelvik Nesvegen Bergskogen Marken Før ungdomsskolen i 1952
450-044-M03-Oversikt-B002.JPGLandskapSolbakkenNullSolbakken med Furan på Toppen Hommelvik Vestre og Hommelvik mellom i midten
450-044-M03-Oversikt-B003.JPGLandskapØvre Nesbakkan1970 til 1979Øvre Nesbakkan 1972
450-044-M03-Oversikt-B004.JPGLandskapNullNullHommelvik sentrum og innover sannan Hangarden Bruket lia i bakgrunnen Tatt fra Hesthuset
450-044-M03-Oversikt-B005.JPGLandskapNygårdsvoldsgataNullParti Hommelvik Johan Nygaardsvolds gate, Nessvegen, Bensinstasjonene, Wigumgården, Plankstablene på brukestomta Berghuset i midten på bildet bodde giveren av disse bildene, som er sønn av Fotografen Oskar Berg. (han var forøvrig meget god til å spille på sin "snekkersag og fiolinbue"
450-044-M03-Oversikt-B006.JPGLandskapMogjerdet1950 til 1959Parti Hommelvik Hommelvik skole, Realskolen, Barneskolen Nye samvirkelaget, Bygården, Jernbanetomta, millerkaia, bunkeren, jernbanevogner, Brukestomta, Folkets hus, Mogjerdet
450-044-M03-Oversikt-B007.JPGLandskapHommelvik Sentrum1980 til 1989Hommelvik sentrum og Bensinstasjonene Wigum 10. august 1980
450-044-M03-Oversikt-B008.JPGLandskapHommelvik sentrumNullHommelvik fra Grønberg ovenfor Brattalia
450-044-M03-Oversikt-B009.JPGLandskapSmeplassen1970 til 1979Bildet over nedre solbakken. Smeplassen sandfjære Fotball plassen fylt med Impregnerte strømstolper. Taket på "Sandlåven" under riving? Lysbildet er markert 1967, men hvis Sandlåven er under riving så var det i 1979. Sveian huset står som brann i 19xx Tåg på linja
450-044-M03-Oversikt-B010.JPGLandskapNull1960 til 1969Parti fra Hommelvika mot Nygårdsvols gata, Høyby Snekkerfabrikk, Idrettsplassen, Selbuvegen
450-044-M03-Oversikt-B011.JPGLandskapDjupvasskaia1980 til 1989Hommelvik Djupvasskaia fra Thoresenberget 10. mai 1981
450-044-M03-Oversikt-B012.JPGLandskapHommelvik1960 til 1969Hommelvik 17.mai 1960
450-044-M03-Oversikt-B013.JPGLandskapStykke1950 til 1959Berg, Hommelvik Kirke, Brukeskaia, Husene på brukestomta, Nygården, Smeplassen, Sandlåven, Hommelvik vestre, solbakken med Forbordsfjellet i bakgrunnen
450-044-M03-Oversikt-B014.JPGLandskapNull1960 til 1969Parti mot Lia Gartneriet lundlivegen Hommelvikhøgda Hommelvik Vestre Til venstre "Ottesen" Sandmark Vestre. ca 1960
450-044-M03-Oversikt-B015.JPGLandskapKorntrøberget1960 til 1969Korntrøberget våren 1967
450-044-M03-Oversikt-B016.JPGLandskapSvømmehallen1970 til 1979Parti fra Hommelvik over Hommelvik ungdomsskole. Idrettsbygget og svømmehallen under bygging. Mogjerdet, Folkets hus, Løfta
450-044-M03-Oversikt-B017.JPGLandskapNessvegen1970 til 1979Parti Hommelvik Nessvegen, Bergskogen, Hommelvik Kirke, Hommelvik Skole, Djupvasskaia, Strømheim
450-044-M03-Oversikt-B018.JPGLandskapGrønberg1960 til 1969Grønberg med nye sykehjemmeti 1968
450-044-M03-Oversikt-B019.JPGLandskapKjellandhaugenNullHommelvik vestre og Hommelvik Østre Kjellandhaugen og deler av lia. Nedre Solbakken Smeplassen
450-044-M03-Oversikt-B020.JPGUlykkerSkelstadmarka1960 til 1969Etter leirraset i Skjelstadmarka i 1962
450-044-M03-Oversikt-B021.JPGUlykkerHegra1950 til 1959Ras på Mellomriksveien Hegra 1957
450-044-M03-Oversikt-B022.JPGLandskapKorntrøberget1970 til 1979Korntrøberget Sandlåven, Sandfjæra, Nygaarden, Hommelvik Bruk, Hommelvikbukta Randi og Terje Nilsen bygger hus i 1979, grunnmuren.
450-044-M03-Oversikt-B023.JPGLandskapFagratunvegen1970 til 1979Fagratunvegen mot Nessvegen, Passerer huset til Eggen
450-044-M03-Oversikt-B024.JPGLandskapHommelvik1960 til 1969Parti Hommelvik Hommelvik skole, Realskolen, Barneskolen Nye samvirkelaget, Bygården, Jernbanetomta, millerkaia, bunkeren, jernbanevogner, Brukestomta, Folkets hus, Mogjerdet
450-044-M03-Oversikt-B025.JPGLandskapMogjerdetNullMogjerdet Ratvollan i bakgrunnen. 17. mai
450-044-M04-u-skolen-B000.JPGBygningerUngdomsskolen1970 til 1979Hommelvik Ungdomsskole Vinter 1979
450-044-M04-u-skolen-B001.JPGBygningerUngdomsskolen1970 til 1979Vinter i 1979
450-044-M04-u-skolen-B002.JPGArangemangUngdomsskolen1970 til 1979Ungdomskole og parkering av busser under turnstevnet i Hommelvik 26-27. mai 1979
450-044-M04-u-skolen-B003.JPGBygningerHommevik Ungdomsskole1970 til 1979Tidlig en vårdag i 1978. Hommelvik Ungdomsskole
450-044-M04-u-skolen-B004.JPGUlykkerHommelvik Ungdomsskole1970 til 1979Påsken i 1970. Vårløsningen førte med seg store vannansamlinger på ungdomsskolen som strømmet over nessvegen ned mot Homla. Vårflom
450-044-M04-u-skolen-B005.JPGBygningerSvømmehallen1970 til 1979Den nye svømmehall-bygget under oppføring i 1973 ved hommelvik ungdomsskole.
450-044-M05-Bygninger-B000.JPGBygningerGammelmarka1960 til 1969Gammelmarkka i 1967
450-044-M05-Bygninger-B001.JPGBygningerNesset1950 til 1959Gamlehjemmet på Nesset Høsten 1957
450-044-M05-Bygninger-B002.JPGLandskapSentrumNullKveldsbilde Hommelvik Skole Hommelvik kirke lyssatt fra Hesthuset
450-044-M05-Bygninger-B003.JPGBygningerKarslyst1960 til 1969Karslyst 1967
450-044-M05-Bygninger-B004.JPGBygningerIdrettens husNullRiving av Idrettens hus av Peder a.J. Pedersen med sin Brøyt X2 Peder A.J Pedersen til venstre og Einar Møller passerer
450-044-M05-Bygninger-B005.JPGBygningerDjupvasskaia1980 til 1989Over havna djupvasskaia hommelvik 10. mai 1986 (meget blast bilde)
450-044-M05-Bygninger-B006.jpgBygningerDjupvasskaia1980 til 1989Over havna djupvasskaia hommelvik 10. mai 1986
450-044-M05-Bygninger-B007.JPGBygningerBedehuset1950 til 1959Hommelvik Bedehus 15.09 1957
450-044-M06-Nygaardsvold-b000.JPGMarkeringStatue1950 til 1959Etter avdukingen av statue til minne om Johan Nygaardsvold 1. mai 1953
450-044-M07-17mai-B000.JPG17. MaiNessvegen1950 til 195917. Mai toget på tur fra Gamlehjemmet på Nesset. Passerer Berghuset. (her bodde giverenog fotografen av bildene)
450-044-M07-17mai-B001.JPGMusikkorpsetNessvegen1950 til 1959Guttemusikken langs Nessvegen i 17. mai 1955
450-044-M08-Riksvei50-B000.JPGLandskapGjevingåsen1930 til 1939Gjevingåsen 1949 Riksvei 50
450-044-M08-Riksvei50-B001.jpgLandskapGjevingåsen1940 til 1949Gjevingåsen 1949 Riksvei 50
450-044-M09-Arbeidsliv-B000.JPGBåterTrondheim1950 til 1959Negrer pusser turistskipet "Coronia" på havna i Trondheim 1953
450-045-Hulaas-B000.JPGPortrettNull1910 til 1919tre gutter en sittende på ovn, en sittende på en stol, en står vedsiden av. Birger Hulaas f. 23.04.1898 døde 1970
450-045-Hulaas-B001.JPGPortrettNullNull2 gutter en sittende på en stol og den andre står bak. Stående: Birger Hulaas
450-045-Hulaas-B002.JPGPortrettNullNullJente og en gutt stående mot en vegg. Ukjent
450-045-Hulaas-B003.JPGPortrettNullNullJente sittende på stol med en gutt i matrosdress ved siden av. Ukjent
450-045-Hulaas-B004.JPGGruppeNullNullSittende rundt kaffebordet i stua Hulaasgården bilder på veggen, oljelampe, dør, finstasen. F. v: Hanna Hulaas, Sigurd Lindboe, Henrik Hulaas, nn, Jacob Hulaas
450-045-Hulaas-B005.JPGGruppeHulaasgårdenNullHenrik og Hanna Hulaas sittende i hver sin stol i stua, bilder på veggen, forran vinduet
450-045-Hulaas-B006.JPGPortrettNullNullBirger Hulaas
450-045-Hulaas-B007.JPGGruppeHulaasgårdenNullBildet er tatt i Hulaasgården. Jacob Hulaas med familie Bak f.v: Hulda Pettersen, Asta Hulaas Hansen, Mikal Pedersen, Harda Pedersen(f.Hulaas) med datteren Ragnhild, Henrik Hulaas. Forran f.v: Jacob Hulaas sen. med dattersønn Gudmund Pedersen, Ingeborg Hulaas, Jacob Hulaas jun, Hanna Hulaas og datteren Lucie.
450-045-Hulaas-B008.JPGGruppeSolligårdenNullBak på bildet. Gitt av Hulaas? Bildetet er fra Solligården? 2 damer med en gutt imellom seg forran døren med blomsterbue inn til huset.
450-045-Hulaas-B009.JPGMarkeringSolli1940 til 1949Bursdag feiring Hanna Hulaas. samme blomster som 450-045-Hulaas-B010 1. rekke f.v: Borghild Krogen, Rosvold?, Janne Hulaas, Hanna Hulaas, Jacob Hulaas, Asta Hulaas Hansen, Helga Volden. 2.Rekke f.v: Martha Dahl, Sigurd Lindboe, Fredrikke Lindboe, Ingeborg Pedersen, Astrid Pedersen, Gudmund Pedersen, Hulda Viken, Johan Viken, Karen Råen, nn Råen, Magdalena Bragstad, Ola Sneisen, Gudrun Sneisen, Oskar Bragstad
450-045-Hulaas-B010.JPGMarkeringHjemme1940 til 1949Hanna Hulaas f. 30.08.1872 pikenavn Laugen. gift med Henrik Hulaas f. 30.11.1869 Muligens hennes 75- årsdag 1947 eller 80-års dag 1952 Sittende ved bordet dekt med blomster, forran står en pyntet stol med en blomsterdekarsjon. Bilder på veggene.
450-045-Hulaas-B011.JPGPortrettNull1910 til 1919Nikolai Hulaas f. 04.02.1891 utvandret til USA. Orginal hilsen. Sendt til bror Jacob ? På baksiden: Kjære lesere! Sender dig et billede som jeg tok l?? i høst. Det er ikke godt, men fortiden det
450-045-Hulaas-B012.JPGDokumentNull1910 til 1919Baksiden av bildet Nicolai Hulaas
450-045-Hulaas-B013.JPGGruppeSneisenNull1.rekke f.v: Tor Hulaas Hansen, Helga Volden (f.Sneisen), Helge Hansen (Helgas sønn), Kristen T. Sneisen, Ruth Berg (f.Hansen), Aina Pedersen (f. Pettersen) (Marie's datter), Marry Sneisen (f.Thorshaug, Signe Jøssås, Harald Hansen. 2. rekke f. v: Henrik Hulaas, Ragna Sneisen (f.Hulaas), Marie Pettersen (f.Hulaas). 3.rekke f.v: Harda Pedersen (f. Hulaas), Mikael Pedersen, Ingeborg Pedersen, Ragnhild Sæther (f.Thorshaug), Hulda Viken (f.Pettersen), Asta Hansen (f.Hulaas), Hanna Hulaas (f.Laugen), Oline Thorshaug (f.Hulaas).
450-045-Hulaas-B014.JPGGruppeSneisen1950 til 1959Familiebilde tatt i 1958. Sneisen "frammer" gnr 75/1 fra v: Mary Sneisen, Eli Sneisen, Jakob Sneisen og Roald Sneisen
450-045-Hulaas-B015.JPGMarkeringSneisen1950 til 1959Bildet mest sannsynlig tatt på Marie Pettersens 80-årsdag i 1955. 1. Asta Hansen, 2, Hanna Hulaas, 3 Hulda Viken, 4 Marie Pettersen, 5 Aina Pedersen, 6 ukjent, 7 Magdalena Brakstad, 8 Oskar Brakstad, 9 Hjørdis Sneisen, 10 Jakob Hulaas, 11 Alma Thorshaug, 12 Johan Viken, Mary Sneisen, 14 Gudmund Pedersen, 15 Tora Sneisen, 16 Sigurd Lindbo, 17 Borghild Krogen, 18 Astid Pedersen, 19 Gudrun Raaen, 20 Ingeborg Pedersen, 21 Helga Volden, 22 Fredrika Lindboe, 23 Martha Dahl, 24 Janne Hulaas, 25 Torleif Sneisen, 26 Ragnhild Sæther, 27 Harald Krogen, 28 Sverre Thorshaug.
450-045-Hulaas-B016.JPGDokumentSneisen1950 til 1959Bildet mest sannsynlig tatt på Marie Pettersens 80-årsdag i 1955. 1. Asta Hansen, 2, Hanna Hulaas, 3 Hulda Viken, 4 Marie Pettersen, 5 Aina Pedersen, 6 ukjent, 7 Magdalena Brakstad, 8 Oskar Brakstad, 9 Hjørdis Sneisen, 10 Jakob Hulaas, 11 Alma Thorshaug, 12 Johan Viken, Mary Sneisen, 14 Gudmund Pedersen, 15 Tora Sneisen, 16 Sigurd Lindbo, 17 Borghild Krogen, 18 Astid Pedersen, 19 Gudrun Raaen, 20 Ingeborg Pedersen, 21 Helga Volden, 22 Fredrika Lindboe, 23 Martha Dahl, 24 Janne Hulaas, 25 Torleif Sneisen, 26 Ragnhild Sæther, 27 Harald Krogen, 28 Sverre Thorshaug.
450-046-M01-B000.jpgJordbrukFotaNullHerman Sveian i "Fota" hadde ikke hest, men det fantes en råd. Han spente like godt kua forran vognen til å dra lasset. Man må jobbe for føden.
450-046-M01-B001.jpgPortrettNullNullHerman Sveian som musikker med sin uniform
450-046-M01-B002.jpgEtterkrigsdageneHommelvik StasjonNullFrigsfangene kommer hjem
450-046-M01-B003.jpgPortrettFotaNullHermann Sveian. Hermann var gårdbruker i "Fota" og dyktig feolinmaker. Hans arbeidstegninger og utstyr er utstilt på Jakobsli Museum.
450-047-M01-Oversikt-B000.jpgLandskapNull1960 til 1969Info fra Lars Otto på FB Dette bildet tror jeg må være tatt tidlig på 60 tallet. Fremst ser vi Eidem gården med trappa og inngangen til frisør Odd Martinussen. Bak ser vi tårngården, Håvard Renanger hvor min far Odd Berg drev fargehandel. Kanskje noen som kjenner seg igjen i ferd med å parkere sykkelen for å inn å handle? Her står tårnet med veranda under omtrent slik som det var da det ble bygget i 1898. Dessverre var det den gang vanskelig med taktekking når det ble slike kroker og kriker som tårnet hadde, og dette medførte at det hadde vært vannlekkasjer. Husker selv at det sto bøtter og spann i tårnet som samlet opp lekkasjene. Men lekkasjene hadde ført til så store råteskader at det var frykt for at det skulle ramle ned, og økonomien var nok ikke tilstrekkelig til å bygge nytt. Derfor ble tårnet revet, jeg tror det måtte være ca 1964. I dag finns det så my bra byggemateriale så det skulle være morsomt å se det bygget opp igjen Håvard Renanger Det stemmer Håvard Renanger, ble bygd et ark på taket der hvor tårnet sto og slik står det i dag. Tegnet og bygd av Roger Snustad "Tårngården" "Pettersengården"
450-047-M01-Oversikt-B001.jpgLandskapTårngården1960 til 1969Info fra Lars Otto på FB Dette bildet tror jeg må være tatt tidlig på 60 tallet. Fremst ser vi Eidem gården med trappa og inngangen til frisør Odd Martinussen. Bak ser vi tårngården, Håvard Renanger hvor min far Odd Berg drev fargehandel. Kanskje noen som kjenner seg igjen i ferd med å parkere sykkelen for å inn å handle? Her står tårnet med veranda under omtrent slik som det var da det ble bygget i 1898. Dessverre var det den gang vanskelig med taktekking når det ble slike kroker og kriker som tårnet hadde, og dette medførte at det hadde vært vannlekkasjer. Husker selv at det sto bøtter og spann i tårnet som samlet opp lekkasjene. Men lekkasjene hadde ført til så store råteskader at det var frykt for at det skulle ramle ned, og økonomien var nok ikke tilstrekkelig til å bygge nytt. Derfor ble tårnet revet, jeg tror det måtte være ca 1964. I dag finns det så my bra byggemateriale så det skulle være morsomt å se det bygget opp igjen Håvard Renanger Det stemmer Håvard Renanger, ble bygd et ark på taket der hvor tårnet sto og slik står det i dag. Tegnet og bygd av Roger Snustad "Tårngården" "Pettersengården"
450-048-Johan P. Wigum-B000.jpgBygningerWigum1950 til 1959Hommelvik shell stasjon, Wigumhuset, Enslig mann på sykkel langs riksvei 50. Bensinpumper
450-048-Johan P. Wigum-B001.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet til Wigum Fra venstre Bjarne Wigum og Johan Petter Wigum i lagerfrakk til høyre Per evjen drev vekstedet en periode på 70 tallet
450-048-Johan P. Wigum-B002.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet til Wigum Fra venstre Bjarne Wigum og Johan Petter Wigum i lagerfrakk til høyre Per evjen drev vekstedet en periode på 700 tallet
450-048-Johan P. Wigum-B003.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet til Wigum Fra venstre Bjarne Wigum og Johan Petter Wigum i lagerfrakk til høyre Per evjen drev vekstedet en periode på 70 tallet
450-048-Johan P. Wigum-B004.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet til Wigum Fra venstre Bjarne Wigum og Johan Petter Wigum i lagerfrakk til høyre Per evjen drev vekstedet en periode på 60 tallet
450-048-Johan P. Wigum-B005.jpgArbeidslivWigumhuset1950 til 1959J.P. Wigum sin WW pick-up firmabil "FIAT TRAKTORER" Fiat traktor utstilt forran wigumgården
450-048-Johan P. Wigum-B006.jpgArbeidslivVerksted1950 til 1959Bjarne Wigum borrer stort hull i en metallplate. "Progress" gulvmodell borrmaskin med automatisk mating
450-048-Johan P. Wigum-B007.jpgArbeidslivVerkstedet1950 til 1959Bjarne Wigum borrer stort hull i en metallplate. "Progress" gulvmodell borrmaskin med automatisk mating
450-048-Johan P. Wigum-B008.jpgArbeidslivVerkstedhallen1950 til 1959Verkstedet. Konstruksjon av gravemaskin bommen. Hydralisk ventilstyring. Bjarne Wigum bak til Høyre
450-048-Johan P. Wigum-B009.jpgArbeidslivNorol1980 til 1989Norol stasonen Bensinstasjon Verksted Butikk Bensinpumper
450-048-Johan P. Wigum-B010.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Bilverksted Wigum. (trolig i Per Kato Evjen tiden)
450-048-Johan P. Wigum-B011.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Inne på bilverkstedet. Verkstedhallen
450-048-Johan P. Wigum-B012.jpgArbeidslivBilverksted1950 til 1959Bilverksted Verkstedhallen løftebukk
450-048-Johan P. Wigum-B013.jpgArbeidslivVerkstedhall1950 til 1959Bilverksted løftebukk Rallybilen til Per kato Evjen
450-048-Johan P. Wigum-B014.jpgArbeidslivVerkstedhall1950 til 1959Bilverksted Løftebukken nede. Rød Ford Escort i front
450-048-Johan P. Wigum-B015.jpgArbeidslivStatoil1990 til 1999Statoil Stasjon
450-048-Johan P. Wigum-B016.jpgBygningerWigumbygget1950 til 1959Norol Bilverksted butikk Wigumbygget
450-048-Johan P. Wigum-B017.jpgKjøretøyWigumhuset1950 til 1959Fiat Traktor med Frontlaster laget av "Wigums"
450-048-Johan P. Wigum-B018.jpgKjøretøyButikk1950 til 1959Traktorer på rekke og rad utenfor butikken. Fiat Traktorer av ulike typer 4 traktorer
450-048-Johan P. Wigum-B019.jpgKjøretøyUtstilling1950 til 1959Traktorutstilling "Fiat J.P.Wigum" Johan P. Wigum på traktoren til høyre
450-048-Johan P. Wigum-B020.jpgArbeidslivSteinknuser1950 til 1959Steinknusing Klar for levering fra v. Bjarne Wigum, Johan P..Wigum
450-048-Johan P. Wigum-B021.jpgArbeidslivSteinknuser1950 til 1959Steinknusing Klar for levering fra v. Bjarne Wigum, Johan P..Wigum
450-048-Johan P. Wigum-B022.jpgArbeidslivButikken1950 til 1959Steinknuser F.V. Bjarne Wigum, NN, Johan P. Wigum
450-048-Johan P. Wigum-B023.jpgKjøretøyButikk1950 til 1959Foran butikken 3 fiat traktorer for salg i ulik størrelse og utstyr.
450-048-Johan P. Wigum-B024.jpgArbeidslivButikken1950 til 1959Vel utstyrt traktor med gravemaskin, boggi for belter. Trolig levering
450-048-Johan P. Wigum-B025.jpgKjøretøyWigumhuset1950 til 1959Fiat 411R med frontskjer og boggi. Frontenhet laget av Wigums
450-048-Johan P. Wigum-B026.jpgKjøretøyWigumhuset1950 til 1959Truck klar for levering
450-048-Johan P. Wigum-B027.jpgArbeidslivButikken1950 til 1959Mopeder klar for salg. En Puk i fronten med pedaler for å kjelpe til i motbakkene når motoren ble for svak.I bakre rekke ser vi 2 skutere
450-048-Johan P. Wigum-B029.jpgKjøretøyButikken1950 til 1959Vinter nedsnødd forran butikken
450-048-Johan P. Wigum-B030.jpgArbeidslivJernbanen1950 til 1959Store snømengder på jernbanen, Snøfresen ifull sving for å åpne sporet.
450-048-Johan P. Wigum-B031.jpgBygningerWigumhuset1950 til 1959Wigumhuset tatt fra "Reina" på baksiden
450-048-Johan P. Wigum-B032.jpgBygningerWigumhuset1950 til 1959Inngangen på baksiden, Verkstedhallen i bakgrunnen.
450-048-Johan P. Wigum-B033.jpgKjøretøyNull1950 til 1959Ungdommer og arbeidere ved en WW pickup 6 ungdommer. Jernbanebygg i bakgrunnen
450-048-Johan P. Wigum-B034.jpgArbeidslivNull1950 til 1959Arbeidere på verkstedet
450-048-Johan P. Wigum-B035.jpgArbeidslivNull1950 til 1959Fiat traktormed gravemaskin og boggi Lasteramme forran. På traktoren, NN Sittende forran f.v. Bjarne Wigum, NN
450-048-Johan P. Wigum-B036.jpgGruppeNull1950 til 1959Familiebildet med hund ved trappa forran butikken. Brobakhuset i bakgrunnen ? Herre i uniform.
450-048-Johan P. Wigum-B038.jpgArbeidslivNull1960 til 1969Steinknuser i bakgrunnen, 2 herrer i hagen ved Wigumhuset
450-048-Johan P. Wigum-B040.jpgBygningerBP stasjon1950 til 1959BP Bensinstasjon Brukestomta i bakgrunnen. Huset til Leif Brobakk som hadde en finger innenfor BP Ble Norol, Statoil til den ble lagt ned.
450-048-Johan P. Wigum-B041.jpgBygningerWigumhuset1950 til 1959Wigumhuset forran butikken. Lastebil, motorsykkel, Før bensinstasjonen ble bygget.
450-048-Johan P. Wigum-B042.jpgBygningerWigumhuset1950 til 1959Wigumhuset på baksiden før verkstedutvidelsen.
450-048-Johan P. Wigum-B043.jpgBygningerShellstasjon1950 til 1959Wigumhuset med shell stasjonen i front. Før hus ble revet for å giplass til BP stasjonen.
450-048-Johan P. Wigum-B044.jpgBygningerSentrum1950 til 1959Hommelvik sentrum med stasjonsgårdene til Høyre
450-048-Johan P. Wigum-B045.jpgBygningerSentrum1950 til 1959Sentrum. På v.side Bygården, Samvirkelaget, Meieriet På H. Side stasjonsgårdene, rampa, stasjonen Gjerdet ned mot stasjonsområdet.
450-048-Johan P. Wigum-B047.jpgArbeidslivBP Stasjon1960 til 1969BP Stasjonen Campingvogn Bensin Super og 2-takt blander for bensin til mopeder o.l. Legg merke til mannen mellom pumpene som fylte bensin for kundene og vasket rutene hvis skitten. Drosjeeier Kristian Haugen med Chevrolet. Det er Karl Christian som står ved siden av sin bestefar. Haugen kjørte Chevrolet. Bildet henger også på kafe Homla
450-048-Johan P. Wigum-B048.jpgKjøretøyLastebil1960 til 1969Lastebil u-24341
450-048-Johan P. Wigum-B049.jpgArbeidslivPresse2010 til 2019Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B050.jpgArbeidslivPresse2010 til 2019Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B051.jpgArbeidslivPresse1950 til 1959Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B052.jpgArbeidslivPresse1950 til 1959Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B053.jpgArbeidslivPresse1950 til 1959Presseutklipp Malvikbladet. Et Intervju med Jarle Wigum "Sola skinner på Gårdeier" 14.mai 2011
450-048-Johan P. Wigum-B054.jpgKjøretøybuldoser1970 til 1979Bjarne Wigum kjører Cat buldoser
450-049-Bjørn Roald Evensen-B000.jpgPortrettNullNullFamiliebilde Kone, mann, gutt, jente
450-049-Bjørn Roald Evensen-B002.jpegPortrettNullNullJente vedsiden av en stol
450-049-Bjørn Roald Evensen-B006.jpegPortrettNullNullDame Fra baksiden Johan Evensen Ragnar Evensen
450-049-Bjørn Roald Evensen-B007.jpegPortrettNullNullMann På bildet innpreget Olaf scrødahl (fotograf) Johan Evensen
450-049-Bjørn Roald Evensen-B011.jpgGruppeNullNullGruppebilde ute i hagen
450-049-Bjørn Roald Evensen-B013.jpgGruppeNullNullGruppebilde en eller annen markering
450-049-Bjørn Roald Evensen-B015.jpgPortrettNullNullFamiliebilde
450-049-Bjørn Roald Evensen-B016.jpegGruppeNullNullGruppebilde en eller annen markering
450-049-Bjørn Roald Evensen-B017.jpgKlassebildeHommelvik skole1920 til 1929Skoleklasse 1918-19 Bildet tatt 1921 Lærerinnne Marit Reitan 1. Rekke f.v: NN, NN, Margit Røsten, Greta Berg, Petra Hansen, Ingebjørg Buås, Krismar Stokbak, Jorun Lundberg, Elisabeth Smiseth, Borghild Muruvik, Gudrun Holmen Husdal. 2. Rekke f.v: William Halseth, John Lundli, Georg Pettersen, NN, nn, Pauline Brobak, NN, Reidar Bjørkli, Ivar Hågenstad, Reidar Wehl. 3. Rekke f.v: Magne Sorthe, Ottar Hågenstad, Kåre Jøssås, John Fossmo, Arne Normann, Petter Bjørkli, Johannes Smeplass, Johan Dahle, Odin Brandslet, Lærer Marit Reitan. 4. Rekke f.v. Olaf Svedahl, Birger Moan, Fredrik Moan, Arne Haug
450-049-Bjørn Roald Evensen-B020.jpgBygningerNullNullFamiliebilde forran huset
450-049-Bjørn Roald Evensen-B021.jpegSamvirkelagetFolkets husNullGruppebilde forran folkets hus Samvirkelaget
450-049-Bjørn Roald Evensen-B024.jpegBygningerNullNull6 herrer foran tømmerkoia
450-049-Bjørn Roald Evensen-B025.jpegPortrettNullNullDame
450-049-Bjørn Roald Evensen-B026.jpegPortrettNullNullHerre
450-049-Bjørn Roald Evensen-B027.jpgPortrettNullNullPar dame og mann
450-049-Bjørn Roald Evensen-B028.jpegPortrettNullNullHerre
450-049-Bjørn Roald Evensen-B030.jpegPortrettNullNullJente vedsiden av en stol
450-051-OLGA BJERKAN-B000.jpgDokumentFagratunvegen 11NullByggekontrakt Lensmand Bjerkan Gaard side 1
450-051-OLGA BJERKAN-B001.jpgDokumentFagratunvegen 11NullByggekontrakt Lensmand Bjerkan Gaard side 2
450-051-OLGA BJERKAN-B002.jpgBygningerFagratunvegen 111910 til 1919Gårdstunet fagratunvegen 11 Fra høyre: Mathias Bjerkan, Johanna Bjerkan, Kristian Bjerkan, Ingeborg Bjerkan, Aslaug Bjerkan Hansen, Jarlfrid Bjerkan, Karen Bjerkan(John Bjerkans datter), John Bjerkans kone, John Bjerkan(Bror av Kristian Bjerkan), Mathias Bjerkan(Far til Kristian Bjerkan, Mathias Bakkan(far til Kristian Bjerkan), Trygve Bjerkan(i vinduet 2.etg)
450-051-OLGA BJERKAN-B003.jpgDokumentFagratunvegen 111910 til 1919Baksiden av 450-051-Olga Bjerkan-B002 Fra høyre: Mathias Bjerkan, Johanna Bjerkan, Kristian Bjerkan, Ingeborg Bjerkan, Aslaug Bjerkan Hansen, Jarlfrid Bjerkan, Karen Bjerkan(John Bjerkans datter), John Bjerkans kone, John Bjerkan(Bror av Kristian Bjerkan), Mathias Bjerkan(Far til Kristian Bjerkan, Mathias Bakkan(far til Kristian Bjerkan), Trygve Bjerkan(i vinduet 2.etg)
450-051-OLGA BJERKAN-B004.jpgPortrettFagratunvegen 111910 til 1919Johanna Bjerkan? og Mathias Bjerkan?
450-051-OLGA BJERKAN-B005.jpgLandskapFagratunvegen 111910 til 1919Ute på jordet med byrene. markajordet
450-051-OLGA BJERKAN-B006.jpgKjøretøyNull1910 til 1919Familien Bjerkan på biltur med U-83
450-051-OLGA BJERKAN-B007.jpgKjøretøyNull1910 til 1919Familien Bjerkan på biltur med U-83
450-051-OLGA BJERKAN-B008.jpgKjøretøyNull1910 til 1919Familien Bjerkan på biltur med U-83 på landevegen
450-051-OLGA BJERKAN-B009.jpgPortrettFagratunvegen 111910 til 1919Mathias Bjerkan?
450-051-OLGA BJERKAN-B010.jpgSpeidernNullNullGruppepilde med Olga Bjerkan speidern
450-051-OLGA BJERKAN-B011.jpgKjøretøyNullNullEinar Bjerkan Motorsykler Y-3850 og Y-3893
450-051-OLGA BJERKAN-B012.jpgJakt/Fiske/FritidNullNullEinar Bjerkan speider ut vinduet i kikkert og Nattkjikkert, Rifla i vinduskarmen tegner på jakt.
450-051-OLGA BJERKAN-B013.jpg17. MaiJ. Nygaardsvolds gtNullEinar Bjerkan i uniform forran i 17. mai toget.
450-051-OLGA BJERKAN-B014.jpgPortrettNullNullEinar Bjerkan i unifiorm
450-051-OLGA BJERKAN-B015.jpgGruppeNullNullFamiliebilde Einar Bjerkan med failie
450-051-OLGA BJERKAN-B016.jpgBygningerFagratunvegen 111900 til 1909Byggefase på slutten hovedbygget Fagratunvegen 11
450-051-OLGA BJERKAN-B017.jpgBygningerFagratunvegen 111900 til 1909Fagratunvegen 11 gårdstunet med hest og vogn
450-051-OLGA BJERKAN-B018.jpgBygningerFagratunvegen 111900 til 1909Fagratunvegen 11
450-051-OLGA BJERKAN-B019.jpgBygningerFagratunvegen 111900 til 1909Fagratunvegen 11 Vinterbilde
450-051-OLGA BJERKAN-B020.jpgBygningerFagratunvegen 111900 til 1909Julekort fra Kristian Bjerkan "Herved ønsker eder en gledelig jul og et godt nyår! Hilsen fra oss alle vi er freske og raske. 24.12-04 Kristian"
450-051-OLGA BJERKAN-B021.jpgBygningerFagratunvegen 11NullFagratunvegen 11 Bygningsmasse
450-051-OLGA BJERKAN-B022.jpgGruppeFagratunvegen 11NullBare damer inne
450-051-OLGA BJERKAN-B023.jpgGruppeFagratunvegen 1NullGamle drakter fra loftet Kristian Bjerkan til høyre
450-051-OLGA BJERKAN-B024.jpgPortrettFagratunvegen 11NullGunhild Brun Hansen tjenestepike hos Bjerkan
450-051-OLGA BJERKAN-B025.JPGHommelvik verft & stFagratunvegen 11NullOvn fra støperiet
450-051-OLGA BJERKAN-B026.JPGHommelvik verft & stFagratunvegen 11NullOvn fra Støperiet Dekormalt
450-051-OLGA BJERKAN-B027.JPGInteriørFagratunvegen 11NullInteriør bord, lampe og speil
450-051-OLGA BJERKAN-B028.JPGInteriørNullNullInteriør bord, lampe og speil
450-051-OLGA BJERKAN-B029.JPGInteriørFageratunvegen 11NullStoler, bord, lysestake og speil
450-051-OLGA BJERKAN-B030.jpgInteriørfagratunvegen 11NullSalogng, sofa, bord stoler, skap
450-051-OLGA BJERKAN-B032.jpgInteriørFagratunvegen 11NullMøbler piano
450-051-OLGA BJERKAN-B033.jpgInteriørFagratunvegen 11NullMøbler stoler piano
450-051-OLGA BJERKAN-B035.jpgInteriørFagratunvegen 11NullKlokke, bord, bilde
450-051-OLGA BJERKAN-B037.jpgPortrettHolmenkollenNullKristian Bjerkan med frue "Hilsen fra Holmenkollen"
450-051-OLGA BJERKAN-B038.jpgPortrettFagratunvegen 11NullKristian Bjerkan med frue
450-051-OLGA BJERKAN-B039.jpgPortrettFagratunvegen 11NullKristian Bjerkan
450-051-OLGA BJERKAN-B040.jpgSpeidernFagratunvegen 11NullOlga Bjerkan speidern
450-051-OLGA BJERKAN-B041.jpgSpeidernFagratunvegen 11NullOlga Bjerkan Speidern
450-051-OLGA BJERKAN-B042.JPGInteriørFagratunvegen 11NullOlga Bjerkan med gammel brannvarsler
450-051-OLGA BJERKAN-B043.JPGHommelvik verft & stFagratunvegenNullTrappeneser fra Støperiet
450-051-OLGA BJERKAN-B044.jpgSport turnFagratunvegen 11NullTurnere fra Hommelvik
450-051-OLGA BJERKAN-B045.jpgDokumentHommelvik Buekorps2000 til 2009Omtale i mavikbladet om funn av fane fra Hommelvik Buekorps side 1 av 2
450-051-OLGA BJERKAN-B046.jpgDokumentHommelvik Buekorps2000 til 2009Omtale i mavikbladet om funn av fane fra Hommelvik Buekorps side 2 av 2
450-051-OLGA BJERKAN-B047.JPGInteriørFagratunvegen 112000 til 2009Olga Bjerkan og Thor Byberg med den omtalte fanen "Hommelviks Buekorps"
450-31-Brynulf Fossum-B000.jpgSpeidernNullNulltre Speidergutter. Fra v: NN, NN, Olav Jakobsen?
450-31-Brynulf Fossum-B001.jpgSamvirkelagetTaket av SamvirkelagetNullArbeidsgjengen på taket under byggingen av samvirkelaget. 14 herrer sittende på Takkonstruksjonen. Postkort
450-31-Brynulf Fossum-B002.jpgSamvirkelagetSneishauganNullBygging av samvikelaget på sneishaugan. Mostadmark samvirkelag.
450-31-Brynulf Fossum-B003.jpgGruppeNullNullSkøyteaktivitet på en innsjø. ni gutter og jenter i en velfortjent hvilepause for trøtte ankler. Sittende i skogholtet. en med en hund i forgrunnen. (sjefer) Skruskøyter og pansere uten sko.
450-31-Brynulf Fossum-B004.jpgBygningerSkolestueNullSkolestua i mostadmark. Mor, bjarne og Brit . Signert BritForsklund
450-31-Brynulf Fossum-B006.jpgSamvirkelagetMostadmark1950 til 1959Mostadmark samvirkelag. (det første) 6.februar 1958 Bygning.
450-31-Brynulf Fossum-B007.jpgBygningerNull1930 til 1939Wåganhuset under bygging. oktober 1930 (forretninger).
450-31-Brynulf Fossum-B008.jpgKlassebildeNullNullSkolen 1930. Alle barna oppstilt i skoletrappa med læreren på verandaen. Vinterhalvåret 1.rekke f.v.. Brit, 2. Rekke f.v. Bjørg, Jenny, Karen, 3. Rekke f.v. Kristine, Anne, Bjørg 4, rekke og Helge, Henrik, Trond, Ola, Ola, Ole, Arvid, Odd, Henrik Annaus og læreren
450-31-Brynulf Fossum-B009.jpgGruppeGruppeboldeNullGruppebilde av barn 10 gutter og jenter.2.r.f.v: Asbjørn Jøssås.
450-31-Brynulf Fossum-B010.jpgGruppeUtfluktNullUtflukt på en skogstur.
450-31-Brynulf Fossum-B011.jpgGruppeNullNullUtflukt på en skogstur.
450-31-Brynulf Fossum-B012.jpgGruppeFestlig lagNullFem herrer i festlig lag. Parafinlampe i taket.T.h.: John Stokkbak
450-31-Brynulf Fossum-B013.jpgBygningerSamvirkelaget1920 til 1929Mønsås på Samvirkelags-gården. Torggården. 1927 1928 Bildet viser takkonstruksjon og fundamentet til Tårnavslutningen. Norske flagg vaier i vinden. Hommelvik bruk sine lagerbygg i bakgrunnen Bildet er et postkort Thorvald Fossum til høyre. Anders Halstadtrø ?
450-31-Brynulf Fossum-B015.jpgGruppeNullNullfem herrer på skitur. Vennafjellet?
450-31-Brynulf Fossum-B016.jpgGruppeNullNullfem herrer og en gutt og en jente foran hytteveggen. Vinterbilde.
450-31-Brynulf Fossum-B017.jpgArbeidslivNull1930 til 1939Lastebil med bygningsmaterialer. Stroppet og lastet slik at man fikk med seg det meste. Iver Snustad. Materialtransport Sjåfør Iver Snustad har utnyttet lastebilen maksimalt. Bildet er tatt i midten av 1930-åra.
450-31-Brynulf Fossum-B018.jpgBegravelseNullNullLite info ser ut til at det er en begravelse.
450-31-Brynulf Fossum-B019.jpgGruppeNullNullFire herrer og fem jenter på utflukt i naturen. sittende i en gruppe.
450-31-Brynulf Fossum-B020.jpgArbeidslivDjupvasskaia1940 til 1949Fra en annen info: Jernbanekaia i Hommelvik raste på sjøen under krigen. Det var sjøbotten som sviktet, men det ble også sagt at tyskernes uvettige beslutning på kaia var en medvirkende årsak. Etter krigen kom arbeidet i gang med bygging av nytt kaianlegg, vest for ra. sstedet, den nåværende Djupvasskaia. Bildet viser anleggsarbeidet er begynt med utsprengning av et stort bergområde for å gi kaia plass. Det var vante karer som kunne håntere feisel, bor, og spett. De brukte stubbryter med tralle for å frakte fort stein. Her har arbeidslaget tatt en hvilepause mellom feiselens klang og dynamittens brak. Fra v: Torvald Fossum, Anders Halstadtrø, Paul Haug, Gustav Lundberg, Oskar Olsen, Gustav Haseth og arkitekt Husby som er på inspeksjon. Bakenfor ser vi John Eriksson og John Holm
500-510-B001.jpegHommelvik BrukHommelvik brukNullHommelvik bruk
500-510-B002.jpegBygningerSoria MoriaNullSoria Moria på Karlstad
500-510-B003.jpegLandskapNesdammenNullDmningen til Nesdammen
500-510-B004.jpegLandskapBrokaranNullBrokarene med broa over Homla,
500-510-B005.jpegLandskapBrokaranNullBroa mellom brokarene med Hommelvik bruk
500-510-B006.jpgLandskapNesdammenNullNesdammen
500-510-B007.jpegLandskapTegelverketNullHommelvik bruk og tegelverket
500-510-B008.jpegLandskapNesdammenNullNesdammen
500-510-B009.jpgLandskapFoldsjøenNullFoldsjøen med tømmerrenna og den 1. demningen i trestokker
500-515-Orange_Album-B000.JPGAlbumBuås1930 til 1939Forsiden på albumen
500-515-Orange_Album-B001.JPGAlbumBuåsli1930 til 19391. Småbruket "Buåslia" ved Selbuvegen. 2. Bygging av uthus til Buåslia. 3. Fossasetra m/uthus for ved, stall, do låve i bakgrunnen kufjøset. 4. Småbruket "Stokbakken" (i bakgrunnen Trøbakken)
500-515-Orange_Album-B002.JPGAlbumFossen1930 til 19391. Fossli (eier Iver Fossen) i bakgrunn Småbruket "Dølan" (eier Olaf Engan) 2. Bakken skole. Ørengården i bakgrunnen. 3. Elva Homla. Ovenfor Bakken skole og Bakken bedehus. Bildet er tatt ved Skaugbrua 4. Sandbekkvatnet
500-515-Orange_Album-B003.JPGAlbumFossen1930 til 19391. Johan E. Fossen på tur oppover Fisktjønndalen. 2. Olaf Larsen i Bakkmarka. Bakktjønna i bakgrunnen. 3. I godt lag nn, nn, Olaf Larsen(trekkspill), Ole Fosli, Arne Fossen, Jon Sæter, nn 4. Gutta på tur: Johan E., Johan I, og Jon Fossen.
500-515-Orange_Album-B004.JPGAlbumJervfjellet1930 til 1939Bilder fra Jervfjellet. 1. 2. Rast i skiløypa, Bakerst f.v. Morten Trøbak, .Halseth, Foran f.v Olaf Larsen.
500-515-Orange_Album-B005.JPGAlbumJervfjellet1930 til 1939Jervfjellet. 1. Rast i Fjelldalen: Olaf Larsen, Gudrun Fossen, nn 2. Flere skiløpere: Johan E.,Einar og Jan Fossen 3. Olaf Larsen, I.Svedal, nn, og Arne Wullum. Ved Fosslivollen (Setervolden tilhører Iver Fossen)
500-515-Orange_Album-B006.JPGAlbumVariabelt1930 til 19391. Lars Buåsli og (Vår) 2. Olaug Solli på skitur. 3. Arnt Fossen og Olaf Larsen på skitur. 4. Johan J. Fossen (Helgekledd festkledd)
500-515-Orange_Album-B007.JPGAlbumFossen1930 til 19391. Jente ungdom. 2. Ungdommer sittende på trappa(søndagskledd): Arne fossen, Manuel Bakmark, Jon Fossen. 3. Arne Fossen, Olaf Larsen, Hjalmar Lundberg og Kristen Engan. Fotografert utenfor Fossen gården. På andre sida av Homla ser vi husene i Dølan. 4. Olaf Larsen
500-515-Orange_Album-B008.JPGAlbumFossasetra1930 til 1939Fossåsetra 1 og 3 Buåsli 4 1. Setra Iver Fossen med en av gårdshestene 2. Hest på vei. Ukjent kusk. 3. "Flere år senere": Foran f.v. Gjertrud(Fossen) Starvik, Thoresen, Nikolai Fossli, Harald Fossen. På benken: Jonetta Fossen, Jonetta(Fossen) Storvik, Iver Fossen, xx. Bak benken: Kristine Fossen, Jon Sæter, Johannes Storvik, Inga Jørgine Fossen, Arne Fossen, Gunvor Fossen 4. Potetopptaking ved Buåslia. Gutt Nikolai Fossli med hest, Kaffepause. Far, Sigrid Fossli, x, Othelie Fossli, Kristine Larsen. Gårdbruker Lars Buåsli står bakerst.
500-515-Orange_Album-B009.JPGAlbumFisketur1930 til 19391. Johan E. Fossen på fisketur/ båttur 2. Båten far unge karer. 3. Johan E og Jan Fossen på fisketur 4. Johan E i Adams drakt prøver fiskelykken. 5. Bildet er tatt fra gården Fossen(Fam). Dølafossen (storfossen). Dølan gård på andre siden av Homla.
500-515-Orange_Album-B010.JPGAlbumFossen1930 til 19391. Bildet er tatt fra Fossen gård(fam) Fra v. Manuel Bakmark, Arne Fossen, Trygve Østerås m/gutt på fanget, Hjalmar Lundberg M/sønnen Gergard på fanget, Kristen Engan m/Marit Lundberg på fanget, Jonetta(Netta) Fossen Lundberg. 2. Sykkeltur over Øifjellet x og Olaf Larsen 3. 4 mann på rotur. 4. Søndagskledde karer fra v.: Arne Fossen, x, x,
500-515-Orange_Album-B011.JPGAlbumBuås1930 til 1939Buås 1. Ung mann henter vann fra brønnen 2. Hestene Ruggen og Svarten i 2 spann pløyer. 3. Høner 4. Mann m/bart
500-515-Orange_Album-B012.JPGAlbumSolemsåsen1930 til 1939Solemsåsen. 1. Anders Løvset 2. Olaf Larsen 3. Olaf Larsen, Kåre Sneisen, x Kringhaug, x. Oskar Sandmark, x Kringhaug?, x 4. Lars Buåsli, ung gutt og Olaf Larsen.
500-515-Orange_Album-B013.JPGAlbumSolemsåsen1930 til 1939Stafettrenn på Solemsåsen i 1939 1. Olaf Larsen(lag4) starter av gårde og kringhaug er ferdig med sitt løp. 2. Kafferast x, x, x, Olaf Larsen, jenta foran er Olaug Engan 3. Olaf Larsen, Johannes Storvik og Lars Buåsli 4. Arne Fossen, Jon Fossen, Manuel Bakmark, Arnt Fossen og Johan e. Fossen
500-515-Orange_Album-B014.JPGAlbumOslo1930 til 1939Biltur fra en tur til Oslo 1.Slottet På Hue Bygsøy Arne Fossen 2. Forsvaret Stjørdalselva 3. Forsvaret Stjørdalselva i sammenbygd båt for transport 4. Mann i uniform.
500-515-Orange_Album-B015.JPGAlbumBlanding1930 til 1939Ingen info rundt bildene
500-515-Orange_Album-B016.JPGAlbumSkjettenbuåsen1930 til 19391. Fra Skettenbuåsen (hytta til Esten Fossen). Fra v. Jon Fossen, Johannes Storvik, Gjertrud Fossen, Jonetta(fossen) Storvik, Arnt Fossen, Netta(Fossen) Lundberg, Rakel (pettersen) Fossen, x, x, Hjalmar Lundberg. Foran Sigvart Sivertsen 2. Skettenbuåsen: Hjalmar Lundberg ordner med ski. 3. Skettenbuåsen ligger ovenfor Bostadvollbakken og Fossa setra. 4 Skiløpere
500-515-Orange_Album-B017.JPGAlbumJervfjellet1930 til 19391. 2. Skiløpere fra Skettenbuåsen og Jervfjellet 3, 4.
500-515-Orange_Album-B018.JPGAlbumJervfjellet1930 til 19391. Kafferast på Jervfjellet. Fjelldalen: Bakfra, Arnt Fossen, Rakel p. Fossen, Kjellrun 2. Bildet tatt forfra: Arnt Fossen, Kjellrun W. Fossen. Rakelp. Fossen, Johan e. Fossen, Martin Øren, x 3. Rakel(Pettersen) Fossen, Arnt Fossen Kjellrun(Wuttdre) Fossen 4. Rakel(Pettersen) Fossen, Arnt Fossen Kjellrun(Wuttdre) Fossen, Olaf Larsen. Fotografer Olaf Larsen og Johan E. Fossen.
500-515-Orange_Album-B019.JPGAlbumVinterbilder1930 til 19391. Vinterbilder/skitur Jon Fossen og Manuell Bakmark 2. x, x, Olaug(Solli) Svedal, Jon Sæter, x, x 3. x (voksen dame). 4. Jon Sæther, Henny(Johanson) Nilsen, Sigurd Kristiansen. 5. Rakel(Pettersen) Fossen
500-515-Orange_Album-B020.JPGAlbumVinterbilde1930 til 19391. Andreas Løvsth, Sigurd Kristiansen og x. 2. Arne Wullum, xx Svedal, x, x, x, 3. x, Olaf Larsen 4. UKJENT
500-515-Orange_Album-B021.JPGAlbumVedarbeid1930 til 19391. Ei lita jente sitter på gjerdet. 2. Olaf Larsen, Arne Fossen, Manuel Bakmark, Martin Haugan 3. Slåttonna er her 4. Ved arbeid. På traktor Manuel Bakmark, x, x, x, Johan E.Fossen, einar Fossen og Gustav Fossen.
500-515-Orange_Album-B022.JPGAlbumSkogsarbeid1930 til 19391. Arne Fossen, Lars Buåsli 2. Arnt Fossen med hesten Guri 3. Olaf Larsen, Lars Buåsli, Arne Fossen og x (Kusken med bart og skjermlue)
500-515-Orange_Album-B023.JPGAlbumTømmerhogst1930 til 1939Skogsarbeid 1. Hestene tar pause (3 hester med støtting og en uten) 2. Hester og skogsarbeidere 3. x, Olaf Larsen, x 4. Kvessing av sagbladet (enkel "svandsen") Kvasst utstyr var halve jobben.
500-515-Orange_Album-B024.JPGAlbumTurbilder Finstas1930 til 19391. Arne Fossen på tur. 2. Gruppebilde: Manuel Bakmark, Gudmun Fossen, Anne Mari Bragstad, Arnt Fossen, Jon Fossen, Brynhild Fossen Nordfjell, Olaf Larsen, Arne Fossen 3. Søndagskledde karer fra Fossen: Hjalmar Lundberg, x, Einar Fossen, Arnt Fossen, Johan E Fossen, Jon Fossen. 4. x, Jon Fossen, Anne Mari Bragstad
500-515-Orange_Album-B025.JPGAlbumHverdagsbilder1930 til 19391. Jon Egil Storvik. (Sønn av Jonetta (donta)(fossen) Storvik og Johannes Storvik. Sitter her oppe i bikk-vogna på returkjøring av lass. 2. Olaf Larsen (skogsrbeider, skiløper) Albumens eier.
500-515-Orange_Album-B026.JPGAlbumVinterbilder1930 til 19391. x, Johannes Storvik, x Gudrun Fossen 2. Olaf Larsen på brua, to karer sitter på rekkverket 3. Olaf Larsen, x, x, Grindbak, x
500-515-Orange_Album-B027.JPGAlbumHverdagsbilde1930 til 19391. 2 karer foran en bygning, Rparerer støttingen for vinteren. 2. Eldre herre ut og går tur.
500-516-Vikas utvikling-B000.JPGBygningerHommelvik kirke1970 til 1979Hommelvik kirke mot sør
500-516-Vikas utvikling-B001.JPGArbeidslivNygården1970 til 1979Oversikt NSB`s impregneringsverk på Nygården. Bestyrerboligen helt til høyre på oversiden av jernbanesporet. Meråkerbanen, jernbanespor, jernbanesviller, kreosottank, bygninger. (bildet datert januar 1972)
500-516-Vikas utvikling-B002.JPGUtviklingSentrum1970 til 1979Bildet tatt fra Selbuvegen, fra den gamle vegtrasseen ved Sivertsen/ Solem. Markante bygg er NSB`s impregneringsverksted, 1916- bygget ved Hommelvik skole, Hommelvik kirke og Folkets Hus
500-516-Vikas utvikling-B003.JPGBygningerSannan1970 til 1979Brakka på "Sannan" bygges på. Opprinnelig satt opp under krigen. Bak på bildet står: 26 eie bred J. Chr Kolbotn Polaroid
500-516-Vikas utvikling-B004.JPGBygningerTorget1970 til 1979Hommelvik Torg. Herredshuset av 1957, Torggården, tidligere skredder Dalums hus, tidligere Finnesgården Moan C G.nr 53, Br Nr 3
500-516-Vikas utvikling-B005.JPGBygningerBedehuset1970 til 1979Bedehuset
500-516-Vikas utvikling-B006.JPGBygningerBykvistgården1970 til 1979Breidablikk gnr 49 bnr 7 (Bykvistgården) revet ca 1981 Til høyre Nøysomhet gnr 49 bnr 26, familien Søbergs eiendom
500-516-Vikas utvikling-B007.JPGBygningerSentrum1970 til 1979Dette bygget var opprinneligden bakre delen av samvirkelagets nybygg fra 1929. Det inneholdt Hommelvik sitt fryselager hvor innbyggerne kunne leie kjølebokser . Kinoplakatene i skapet på nedsiden. Det store utstillingsvinduet ble satt inn i 1972 av Aslak Danielsen "te-ra" som startet med salg, reparasjon av TV og Radio, salg av elektrisk utstyr etter at Samvirkelaget la ned sin elektriske avdeling. Det har senere hatt flere leietakere bl a Sandmark Blomster, Stjørdal Taxi og pt (2022) Vika Landhandel.
500-516-Vikas utvikling-B008.JPGBygningerHestneshuset1970 til 1979Torggata i Hommelvik 1979. Trondos til høyre. Inngangen til kafe Forum og Trygdekontoret. Fra venstre: Hestnesgården, Spetsgården og Fjesethhuset (skjult bak trærne) I Hestnes- huset var det opprinnelig skredderi, senere postkontor i tillegg til bolig.
500-516-Vikas utvikling-B009.JPGBygningerbye-gården1970 til 1979Wahlgården (Moan G) Familien Wahl drev forretning her i mange år. I 1955 tok Ivar Bye over eiendommen og fortsatte forretningsdrifta. Plakattavlen på veggen. Malvik Sparebank (Sparebank 1) sitt bygg til høyre. Bak ser vi bygget til urmaker og optiker Hagen. Frisør Martinussen hadde tidligere sine lokaler der. Røyken bak stammer fra byggtørka til Hommelvik Bruk B019 er fra andre retningen
500-516-Vikas utvikling-B010.JPGBygningerBye-Gården1970 til 1979Wahlgården (Moan G) Familien Wahl drev forretning her i mange år. I 1955 tok Ivar Bye over eiendommen og fortsatte forretningsdrifta. Malvik Sparebank (Sparebank 1) sitt bygg til venstre. Bak ser vi Samvirkelagsbygget som ble bygd på 60- tallet. Riksvei 50, E6, Malvikvegen til høyre. B009 fra andre retningen
500-516-Vikas utvikling-B011.JPGBygningerHommelvik sentrum1970 til 1979Bildet fra oppkjørsel Selbuvegen. (Granåshjørnet) Hommelvik mars 1979 Høyre side: Herredshuset, Torggården, Samvirkelaget, Bye- huset. Til venstre jernbanestasjonen med stasjonsbygget og pakkhuset som ble bygd om til Kafe Rampa midt på 1990- tallet,
500-516-Vikas utvikling-B012.JPGUtviklingNygårdskaia1980 til 1989Nygårdskaia med rester av ei jekt liggende halvt nedgravd i fjærasanda. Jekta var til reparasjon ved Ingebrigt Andersens båtbyggeri da den ble trukket bort fra slippen under en storm med springflo i 1870- åra. Bøye fra 2. verdenskrig lå enda utenfor kaia.
500-516-Vikas utvikling-B013.JPGUtviklingSandfjæraNullNy fylling i Sandfjæra som dannet ny sjøkant mot Hommelvikbukta. Det ble mudret opp på innsiden med sand fra bunnen på utsiden. Ble brukt til vei inn til nedre Solbakken, senere Malvikstien. Hommelvik bruk etablerte seg på innsiden av moloen, senere brukt som utbyggingsområde Hommelvik Sjøside. Nordlandsbanen i forgrunn.
500-516-Vikas utvikling-B014.JPGBygningerNull1970 til 1979 Granåshjørnet" krysset E6/ Selbuvegen med Lunden Østre. Hommelvik mars 1979 Bygd 1908 av slakter Granås som hadde slakteri med utsalg her. Senere brukt til ulike virksomheter bl a Cafe Corner og Hommelvik Frukt- og Tobakk (eller bare "Karen og Hilda") Lensmannen hadde kontor her i 1950- åra. Bildet tatt i 1979 da Corner Matsenter (VIVO) hadde dagligvarebutikk her.
500-516-Vikas utvikling-B015.JPGBygningermaivegen 51970 til 1979Maivegen 5 ca 1979. En av NSB`s eiendommer på Mojalet. Utskifting av vinduer, brannhydrant.
500-516-Vikas utvikling-B016.JPGBygningerMoveien1970 til 1979Movegen 5, 7 og 9.
500-516-Vikas utvikling-B017.JPGBygningerMoveien1970 til 1979Movegen 3a og 3b, Selbuvegen 2 og 4.
500-516-Vikas utvikling-B018.JPGUtviklingNygården1970 til 1979 Nygården" Impregneringsverket ble lagt ned i 1974/75. Nygårdskaia Sveian gård. Mot Hommelvik sentrum, Djupvasskaia
500-516-Vikas utvikling-B019.JPGBygningerNygården1970 til 1979Nygården Impregneringsverk ble lagt ned i 1974/ 75. Pipen, Kreosottanken,
500-516-Vikas utvikling-B020.JPGBygningerSandlåven1970 til 1979Sandlåven i bunnen av lia ble revet i 1979,¨Låven ble over 100 år. (den lå forran huset etter Øivind Kristiansen)
500-516-Vikas utvikling-B021.JPGBygningerBrukesgården1970 til 1979Brukesgården. Kontorene til Hommelvik Bruk lå i 1. etasje. 2. etasje var bolig til "disponenten" på Bruket. Disponent Kallseth og sist disponent Hemb. På slutten av 1900- tallet brukt til møterom for Pensjonistforeninga. Senere ombygd til boligbygg.
500-516-Vikas utvikling-B022.JPGBygningerBrukesgården1970 til 1979Brukesgården som var kontorene til Hommelvik Bruk. Disponent Arnulf Hemb bodde i høyre fløy og 2.etg.
500-516-Vikas utvikling-B023.JPGBåterDjupvasskaia1970 til 1979J nale? båt 27000 tonn ved djupvasskaia
500-516-Vikas utvikling-B024.JPGBygningerSveian gård1970 til 1979Nygården. Gården ble utskilt fra Hommelvik mellom i 1853 Det lille lysthuset er flyttet opp fra opprinnelig plassering på Nygården, det er over 100 år gammelt. Uthusene brant ned i 11. desember 2019 https://www.bladet.no/nyheter/2019/12/11/Dramatisk-g%C3%A5rdsbrann-%E2%80%93-Det-var-ikke-v%C3%A5r-tur-denne-gangen-20590748.ece
500-516-Vikas utvikling-B025.JPGUtviklingHaugenbakken1970 til 1979Haugenbakken mot den gamle tyskerbrakka pt (2022) kalt for Strømheim. Halstad gård skimtes oppe til venstre. Sollielva i kulvert under Malvikvegen.
500-516-Vikas utvikling-B026.JPGUtviklingMuruvik1980 til 1989Oversikt Muruvik, Leiret, Flatholman, Muruvik gård, Svartnesset Hommelvikhøgda
500-516-Vikas utvikling-B027.JPGUtviklingMuruvik1980 til 1989Muruvik Havn, Flatholman, Leiret
500-516-Vikas utvikling-B028.JPGBygningerHulåsgården1980 til 1989Hulåsgården rives i 1981 I bakgrunnen Moan 1 på nedsiden av riksvei 50. Familien Auran bodde der fra 1901. Revet etter 1980.
500-516-Vikas utvikling-B029.JPGBygningerShell stasjon1980 til 1989Shell stasjonen i Hommelvik i 1981. Drivere den gang var Kjell Haugan
500-516-Vikas utvikling-B030.JPGBygningerNorol Stasjon1800 til 1899Norol stasjonen i Hommelvik i 1981.Drivere den gang Jan Haldor Bjørkli. Tidligere BP driver Westrum. Bak ser vi buset til Brobakk som var sterkt inne i BP. Riksvei 50 til venstre Senere Statoil
500-516-Vikas utvikling-B031.JPGSport fotballØya stadion1980 til 1989Fotball kamp på gressmatta på Øya Stadion. Før løpebanen
500-516-Vikas utvikling-B032.JPGSport fotballØya Stadion1980 til 1989Fotball kamp på grusbanen/gress på Øya Stadion. Før løpebanen Karslyst i bakgrunnen
500-516-Vikas utvikling-B033.JPGBygningerGranåshjørnet1980 til 1989 Granåshjørnet" "Lunden" med Fotograf Aasback i sokkelen. Matvarebutikken Corner (Vivo) på hjørnet ved oppkjørsel Selbuvegen
500-516-Vikas utvikling-B034.JPGBygningerGranåshjørnet1980 til 1989Granåshjørnet med Lunden Østre og Lunden. Fotograf Aasback i sokkelen i Lunden og Matvarebutikken Corner (Vivo) i Lunden Østre på hjørnet ved oppkjørsel Selbuvegen Thoresenberget Det hvite uyhuset på Lunden Østre ble senere revet og erstattet av et nytt forretningsbygg.
500-516-Vikas utvikling-B035.JPGBygningerNSB Snekkerverksted1980 til 1989Riving av NSB Snekkerverksted i 1982 Jernbanevogner, jernbanesport Stasjonsområdet. Riksvei 50 til venstre og Jernbanen til høyre. Bakgrunnen ser vi samvirkelaget og sentrum
500-516-Vikas utvikling-B036.JPGBygningerGranåshjørnet1980 til 1989 Granåshjørnet" Corner matsenter (Vivo) Thoresen bygget, Thoresenberget, Riksvei 50
500-516-Vikas utvikling-B037.JPGBygningerLunden1980 til 1989Lunden. I sokkelen har det vært flere ulike virksomheter bl a fiskmatbutikk, kassefabrikk, skomakerverksted og damefrisør. Da bildet ble tatt hadde fotograf Aasback sine lokaler her. Før ham drev Henrik Svedal fotoforretning og etter Aasback tok Geir Johnsen over drifta.
500-516-Vikas utvikling-B038.JPGBygningerLunden1980 til 1989 Lunden" med med forretningen til Ludvik Aasback. Gammelløfta og Kveberg i bakgrunnen.
500-516-Vikas utvikling-B039.JPGBygningerGranåshjørnet1980 til 1989 Granåshjørnet" Lunden østre med Corner matsenter (Vivo) Her rives uthuset og gjør plass til nytt forretningsbygg.
500-516-Vikas utvikling-B040.JPGMarkeringKirkegården1980 til 1989Innvielse av ny del av kirkegården og nytt gravkapell i 1982. Fra v sokneprest Kjell Fosse, kapellan Hanne Hoff og vikarprest Johannes Skauge.
500-516-Vikas utvikling-B041.JPGBygningerTorget1980 til 1989 Torget" i Hommelvik, Samvirkelaget, Telefonboksene, Fjeseth huset, biler. Skilt kaffe inngang. Samvirkelagsbygget: opprinnelig inngang til bestyrerbolig i hjørnet deretter inngang til Kafe Forum.
500-516-Vikas utvikling-B042.JPGBygningerMalvik Sparebank1980 til 1989Utvidelse av lokalene tilMalvik Sparebank i 1980?
500-516-Vikas utvikling-B043.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget Varehus Kafeteria, utsyn mot Pakkhuset som ble til Kaffe rampa senere. Biler Nylagt asfalt på parkeringstomta hvor huset til Ivar Bye sto. Båt på Dypvasskaia Jernbanevogner.
500-516-Vikas utvikling-B045.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Inne i Hommelvik Kirke, Alteret, alterringen, døpefont, Prekestol 1980?
500-516-Vikas utvikling-B046.JPGBygningerSentrum1980 til 1989Lokalene til Urmaker Ivar B. Hagen
500-516-Vikas utvikling-B047.JPGBygningerHommelvik Stasjon1980 til 1989Hommelvik stasjon, Togpendlere. Narvesekioskens siste dag. Pakkhuset, sykkelstativene, Rampa, Svartnesset i bakgrunnen
500-516-Vikas utvikling-B048.JPGBygningerOle Sivertsen1970 til 1979Det minste huset på Karlsrud, opprinnelig brukt til smie (Pettersen). Gården har huset mange forretninger opp igjennom tidene. Her ser vi Rørlegger Ole Sivertsen som hadde avdeling her på 70- tallet. På 80- tallet hadde baker Holm utsalg her og huset ble kalt Kakehuset. Deretter brukt som bolig i begge etasjer.
500-516-Vikas utvikling-B049.JPGBygningerKirkegården1980 til 1989Kirkegården, Karlsrud med "Sigrids" og malerforretning. Bygget også kalt "Pettersengården" og "Tårngården", "Kakehuset" i huset til høyre. Urmaker Ivar B Hagen i huset til venstre.
500-516-Vikas utvikling-B050.JPGUtviklingIdrettsplassen1980 til 1989Bebyggelsen rundt idrettsplassen på Mojalet. Folkets hus. Hus langs Millers veg og Motrrøvegen. Tivoli på idrettsplassen,
500-516-Vikas utvikling-B051.JPGBygningerJernbanedammen1980 til 1989Den nyeste av de 3 dammene (Jernbanedamman) nedtappet av sikkerhetsmessige årsaker. Ikke offisielt navn, men ble av enkelte kalt Nydammen. Ligger et par hundre meter nedenfor Svartdalsdammen.
500-516-Vikas utvikling-B052.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget Varehus, Kafeteria (Kafe Forum) Sentrum, Riksvei 50, Pakkhuset på Jernbanestasjonen med Rampa. Granåshjørnet i bakgrunnen.
500-516-Vikas utvikling-B053.JPGUtviklingØstre kirkevei1980 til 1989Østre Kirkeveg retning nord en kveldsstund i 1982
500-516-Vikas utvikling-B054.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Inngang til kirkegården mot kirkedøra.. Hommelvik Kirke med gammeltrappa i 1982
500-516-Vikas utvikling-B055.JPGOrganisasjonerDjupvasskaia1980 til 1989Postkort Djupvasskaia, Halstad, Sollia, Sykehjemmet, Grønberg, Trønderverftet, Elvebakken, Brakka (senere Strømheim)
500-516-Vikas utvikling-B056.JPGTurstiståggånNull Ståggån" Turstien opp til Hommelviktjønna
500-516-Vikas utvikling-B057.JPGBygningerSentrum1980 til 1989Blomster Sandmark, Hommelvik Skole
500-516-Vikas utvikling-B058.JPGBegravelseHommelvik Kirke1980 til 1989Begravelse en regnfull dag Gamle Bårehuset til Høyre. Hommelvik Skole til venstre.
500-516-Vikas utvikling-B059.JPGBygningerNullNullKiosken på parkeringsplassen ved Selbuvegen 1980 Brakka til kommuneadministrasjon i bakgrunnen til venstre og huset til familien Odd Sollighaug til høyre.
500-516-Vikas utvikling-B060.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget Varehus Kafeteria
500-516-Vikas utvikling-B061.JPGBygningerSentrum1980 til 1989S-laget Varehus, Hommelvik Skole, Blomster Sandmark
500-516-Vikas utvikling-B062.JPGBygningerTorggården1980 til 1989 Tårngården" "Pettersengården" Bygget har huset ulike virksomheter opp ghjennom åra. På dette tidspunkt "Sigrids" som solgte dameklær. I krysset Østre Kirkeveg/ Riksvei 50 (E6)
500-516-Vikas utvikling-B063.JPGBygningerSentrum1800 til 1899 Blomster" Sandmark
500-516-Vikas utvikling-B064.JPGBygningerTorget1980 til 1989Tatt fra Torget ned mot sentrum. S-laget til høyre og Torggården til venstre
500-516-Vikas utvikling-B065.JPGBygningerHommelvik stasjon1980 til 1989Ensom og forlatt står jernbanebommen igjen bak pakkhuset, kjørevegen ned til fjøra er stengt Jernbanegårdene er borte og området har blitt en trist parkeringsplass. Bak ser vi fra v: Tårngården (Pettersengården) Eidemgården, Malvik Sparebank, kirka, og blomsterbutikken.
500-516-Vikas utvikling-B066.JPGArbeidslivGryta1980 til 1989Hjelpebru over Homla nedom Gryta under byggingen av ny E-6 våren 1989
500-516-Vikas utvikling-B067.JPGUtviklingStasjonsfjæraNullStasjonsfjæra mot Millerkaia, Saliberget, Solbakken, Kjellandhaugen, lia, Sandan, Smeplassen, Sandlåven. To gutter i fjæra. Tids 50-60 tallet
500-516-Vikas utvikling-B068.JPGUtviklingStasjonsfjæraNullFlæra mellom Millerkaia og Saliberget. Vi ser 4 gutter på kaia. en på sykkel og 3 på trallen som ble brukt til å frakte materialer ut til båtene for utskiping. Damplokomotiv i bakgrunnen oppe på stasonsområdet. Fjæra sjø. 50-60 tallet?
500-516-Vikas utvikling-B069.JPGUtviklingStasjonsfjæraNullGuttegjeng i fjæra. 2 tester ut kreftene i en brytekamp ved millerkaia. Båtnaust
500-516-Vikas utvikling-B070.JPGBygningerNull1980 til 1989Moan 1 rives (nedenfor jernbanen ved brua over Homla). Erik Spets fra Oravais i Finland var den første som bodde her. Også kalt Broplads. Her ser vi traktorgraveren i fult arbeid (CASE). Hommelvik Bruk i bakgrunnen. E6 til høyre. Brakka på Sandan..
500-516-Vikas utvikling-B071.JPGBygningerHulåsgården1980 til 1989Hulåsgården siste dager før rivingen i 1981. Her står Hans (Brun) Hansen og tar sine siste farvell med nabohuset
500-516-Vikas utvikling-B072.JPGBygningerHulåsgården1980 til 1989Riving av Hulåsgården 1981 Hulås gården har stått i mange år, men må gi tapt når rå maskinkraft går løs på treverket i 1981. Hans (Brun) Hansen følger med og tenker vel, her var det mange snekker timer og plank som måtte bæres for å sette opp dette.(en som all sin tid jobbet på bruket) På en økt så er det jevnet med jorden og går over i historien. Homla bro kommer tilsyne når huset rives.
500-516-Vikas utvikling-B073.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Hommelvik kirke 1983 med steintrappa som ble erstattet av rullestolrampe på 80- tallet. Se B074 og B075 arbeidet går fremmover.
500-516-Vikas utvikling-B074.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Nå er trappen borte og uttraugingen og klar for å lage ny som er tilpasset rullestol og bårevogn.
500-516-Vikas utvikling-B075.JPGBygningerHommelvik Kirke1980 til 1989Hommelvik kirke med sin nye trapp, siste hånd på verket i gang med monteringen av rekkverk. 1983
500-516-Vikas utvikling-B076.JPGBygningerHommelvik KirkeNullRiving av Bårehuset. (Lik- kapellet"
500-516-Vikas utvikling-B077.JPGUtviklingHaagenstadbergan1980 til 1989Bilde over Hommelvik sett fra Haagenstadbergan fra et punkt som kalles "Rosenlund"
500-516-Vikas utvikling-B078.JPGGruppeStasjonsfjæraNullMillerkaia 3 gutter leker med trallen på Millerkaia
500-516-Vikas utvikling-B079.JPGUtviklingDamjalet1980 til 1989Her er hullet i demningen på Damgjerdet sprengt for å gi en ny trasse for tømmervei og turvei. Den gamle raset igjen. Demningen stammer fra et påtenkt vannmagasin først på 1900 tallet for kraftproduksjon. Det ble det ikke noe av, grunn fundamenteringen var for dårlig . Raste ut under oppfylling med en dertil stor flom av vann
500-516-Vikas utvikling-B080.JPGUtviklingNygården1980 til 1989Nygården Impregneringsverk Nygårdskaia
500-516-Vikas utvikling-B081.JPGUtviklingSannan1980 til 1989Bildet er rett opp for Brakka på Sannan. Her er det startet med planleggingen v den nye veitrasseen til Lia, sandmarkvegen og Korntrøberget. Dette var en del av omleggingen til den nye E-6 avkjøringen. Lia opp mot Bjørnstad i bakgrunnen.
500-516-Vikas utvikling-B082.JPGArbeidslivMillerkaiaNullTo traller med materialer trillet ut på Millerkaia klar for ankomst av båt for lossing
500-516-Vikas utvikling-B083.JPGUtviklingSandfjæraNullFylling i Sandfjæra for å bygge ny vei til Nedre Solbakken. Ytterligere utfylling senere for bygging av "Sjøsiden" Ny bilveg lenger mot sør og gangveg ytterst på fyllinga (Malvikstien) Tid ??
500-516-Vikas utvikling-B084.JPGMarkeringHommelvik Kirke1970 til 1979Innsettelse av res. Kap. Hanna C. Hoff i Hommelvik Kirke 1979
500-516-Vikas utvikling-B085.JPGBygningerSveian gård1980 til 1989Nygården. Gården ble utskilt fra Hommelvik mellom i 1853 Det lille lysthuset er flyttet opp fra opprinnelig plassering på Nygården, det er over 100 år gammelt. Uthusene brant ned i 11. desember 2019
500-516-Vikas utvikling-B086.JPGUtviklingNygaarden1970 til 1979Nygården Impregneringsverk Nygaardskaia kveldsbilde
500-516-Vikas utvikling-B087.JPGPortrettKommelvik Kirke1970 til 1979Kirketjener Ulf Nilsen tar en hvil på benken utenfor Hommelvik Kirke
500-516-Vikas utvikling-B088.JPGBygningerHommelvik Kirke1970 til 1979Gudstjeneste i Hommelvik Kirke sommeren 1975 Klokker Per Kalset midt i bildet
500-516-Vikas utvikling-B089.JPGUlykkerHaugenkaia1950 til 1959Ruiner etter brann på Jemtlandsbruket (1950) Jernbanespor
500-516-Vikas utvikling-B090.JPGBegravelseHommelvik Kirke1970 til 1979Begravelse i Hommelvik Kirke 1976 Hvem?
500-516-Vikas utvikling-B091.JPGGruppeHommelvik Kirke1970 til 1979Menighetsrådets formann Oddmund Rykkvin, vikarprest Johannes Skauge, Sokneprest Fosse foran Hommelvik kirke 1979
500-516-Vikas utvikling-B092.JPGMarkeringHommelvik Kirke1970 til 1979Fra feiringen av 100 års jubileet for Johan Nygaardsvold fødsel i 1979 Nygaardsvolds statue Hommelvik skole i bakgrunnen
500-516-Vikas utvikling-B093.JPGBygningerHommelvik Kirke1970 til 1979Bildet etter restureringen i 1974 Altertavle, Alterring
500-516-Vikas utvikling-B094.JPGBygningerHommelvik Kirke1950 til 1959Bilde etter restureringen 1950 Altertavle, alterring, Døpefont
500-516-Vikas utvikling-B095.JPGUtviklingHommelvik kirke1970 til 1979Parkering i Johan Nygaardsvolds gate under en begravelse i 1979
500-516-Vikas utvikling-B096.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1980 til 1989Konfirmanter i 1980 under innmars Hommelvik skole i bakgrunnen
500-516-Vikas utvikling-B097.JPGBegravelseHommelvik Kirke1980 til 1989Begravelse i hommelvik kirke i 1982 Bildet tatt igjennom vinduet
500-516-Vikas utvikling-B098.JPGGruppeHommelvik Kirke1980 til 1989På trappa foran Hommelvik kirke. Biskop Kyrre Bremer, domprost Tron Tronsen, ved en minivisitas i Hommelvik Kirke våren 1980. Foran til v. Biskop Kyrre Bremer, sogneprest Kjell Fosse og domprost Tron Tronsen, Bak f.v: Res.kap Hanne Clara Hoff, Stiftskap. Tor Singsås og kirkeverge Thorleif Bratvold.
500-516-Vikas utvikling-B099.JPGPortrettHommelvik Kirke1980 til 1989Sogneprest Tormod Rostad res kap. Hanne Hoff
500-516-Vikas utvikling-B100.JPGMarkeringBakke bedehus1980 til 1989Bakken Bedehus Dette er Sogneprest Kjell Fosse som forretter en gudstjeneste 2. pinsedag 1980.
500-516-Vikas utvikling-B101.JPGBygningerHommelvik kirkeNullJOhan Nygardsvolds gate / Kirkegata
500-516-Vikas utvikling-B102.JPGBygningerHommelvik KirkeNullJohan Nygardsvolds gate/ Kirkegata. Det gamle bårehuset til høyre.
500-516-Vikas utvikling-B103.JPGUtfluktMostadmark Jernverk1990 til 1999Historielagets høsttur til jernverkstomta med Gisle Rød, formann i Mostadmark Jernverks Venner, som guide.
500-516-Vikas utvikling-B104.JPGUtfluktMostadmark jernverk1990 til 1999Historielagets høsttur til jernverkstomta med Gisle Rød, formann i Mostadmark Jernverks Venner, som guide. Ruiner fra jernverket og sagbruksdrift.
500-516-Vikas utvikling-B105.JPGUtviklingMuruvik1980 til 1989Muruvik havn
500-516-Vikas utvikling-B106.JPGBygningerFlatholman1980 til 1989Nøstan på Flatholman
500-516-Vikas utvikling-B107.JPGBygningerFlatholman1980 til 1989Nøstan på Flatholman Postkort Robåt i forgrunnen med hvite riper Dobbelt rorsett
500-516-Vikas utvikling-B108.JPGBygningerArntzenbakken1980 til 1989Arntzen -huset i Muruvik. Iversen-huset i bakgrunnen
500-516-Vikas utvikling-B109.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Pakkhuset Jernbanen
500-516-Vikas utvikling-B110.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Herredhuset mot Granåshjørnet
500-516-Vikas utvikling-B111.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra Granåshjørnet mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B112.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen. Fra Granåshjørnet mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B113.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra Granåshjørne mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B114.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra granåshjørne opp mot Administrasjonsbrakka til kommunen Veiskilt Fuglem 26
500-516-Vikas utvikling-B115.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra "Tårngården" "Pettersengården" (Sigrids) mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B116.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen. Fra Herredshuset mot Granåshjørne
500-516-Vikas utvikling-B117.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra s-laget mot stasjonen og pakkuset (rampa)
500-516-Vikas utvikling-B118.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra parkeringen ved Selbuvegen mot Stasjonen og Pakkhuset (Rampa)
500-516-Vikas utvikling-B119.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra Malvik sparebank mot Prix ned mot stasjonen og Rampa Prix logo og Hjørne (kafeteria)
500-516-Vikas utvikling-B120.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Bildet er tatt fra oppe i Hommelvik skole mot Torget og Granåshjørnet Ser Administrasjonsbrakka, Legesentret, Fjeseth huset
500-516-Vikas utvikling-B121.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Ser parkeringen på jernbanen hvor Stasjonsmesterboligen var, Jernbanevogner, Fjæra Svartnesset
500-516-Vikas utvikling-B122.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen. Mot sentrum, Postgården, Prix, Jernbanen, Blomster butikken
500-516-Vikas utvikling-B123.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Tatt foran banken mot sentrum Prix, Minibank
500-516-Vikas utvikling-B124.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen. Retning inn mot sentrum fra Torggården Prix, Jernbanen, Jernbanevogner
500-516-Vikas utvikling-B125.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra Granåshjørne mot Herredshuset (Rådhus II) Administrasjonsbrakken, Herredshuset, Torggården, Prix
500-516-Vikas utvikling-B126.JPGUtviklingNull1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Minibank, Priz, Jernbanen
500-516-Vikas utvikling-B127.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Jernbanen, Prix, Corner
500-516-Vikas utvikling-B128.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Oversikt Hommelvik sentrum før den store veiombyggingen Fra "Tårnggården" "Pettersengården" mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B129.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994. Fra Torggården mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B130.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fra Sentrum mot "Tårngården," "Pettersengården" Shell
500-516-Vikas utvikling-B131.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fra Granåshjørnet mot jernbane stasjonen
500-516-Vikas utvikling-B132.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Her er man i ferd med å runde av svingen inn til sentrum. Utrolig at man får til å arbeide samtidig som trafikken går sin gang.
500-516-Vikas utvikling-B133.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Nå legges gruslagene og avrettingen til parkeringsplassen og ankomst til Stasjonsområdet
500-516-Vikas utvikling-B134.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Her fra Granåshjørnet mot sentrum gamle asføalten skåret opp for å gi bredere vei.
500-516-Vikas utvikling-B135.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Her skal det bli nordre rundkjøring. Eldre ektepar ser på som sikkert husker hvordan det var her med samvirkelaget og tårnet osv for bare 40 år siden.
500-516-Vikas utvikling-B136.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fra granåshjørnet mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B137.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Nyhøvlet gammel asfalt som venter på ny.
500-516-Vikas utvikling-B138.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994' Kantstein og brostein må til. Mot Sentrum fra nord.
500-516-Vikas utvikling-B139.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Mot sentrum fra Sør, Her går plenen til vei.
500-516-Vikas utvikling-B140.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Mot sentrum fra sør
500-516-Vikas utvikling-B141.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Granåshjørne, det er vel mot tampen at man kan kalle det for et hjørne. Nå er det Bunnpris på hjørne
500-516-Vikas utvikling-B142.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Sentrum
500-516-Vikas utvikling-B143.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Nordre rundkjøringen tar form
500-516-Vikas utvikling-B144.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Kantsteinen plasser og på plass. Parkeringen forran banken markert, veien, rundkjøringen og avkjøringen til Stasjonsområdet. Bygdas innbyggere har i hele anleggsperioden vent seg til å gå i ulent terreng.
500-516-Vikas utvikling-B145.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Klart for asvaltering, Nordover fra banken. Urmaker Hagen, "Tårngården" "Pettersengården" Shell ,Norol, Hommelvik Vestre "Furan" Kjellandhaugen
500-516-Vikas utvikling-B146.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Granåshjørnet !!, her er det jo en rundkjøring. Bunnpris ble ettablert i denne perioden.
500-516-Vikas utvikling-B147.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Daskal topplaget med Asfalt og det hele. Ser sommern er på hell og høsten er rundt hjørnet. Prosjektet begynner å se enden etter en hektisk sommer.
500-516-Vikas utvikling-B148.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Trafikken går på den nye veien.
500-516-Vikas utvikling-B149.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fortauget avmerket og avrettingen for asvaltering er i gang. Tatt fra Heredshuset mot Samvirkelaget, Banken, Urmaker Hagen, Sigrids "Pettersengården" "Tårngården" Pakkhuset før "Kafe Rmpa"
500-516-Vikas utvikling-B150.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Ser litt kaotisk ut når kantsteinen legges. Tatt fra Torggården mot Urmaker Hage, Sigrids, "Pettersengården", Tårngården" Pakkhuset før "Kafe Rampa" Plakattavle Reklame
500-516-Vikas utvikling-B151.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Rundkjøringen testesved Granåshjørnet!!
500-516-Vikas utvikling-B152.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Så var det avkjørselen til Selbuvegen sin tur til å avsluttes.
500-516-Vikas utvikling-B153.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Nei da, ikke overskudd. Det er mange ringer og rør som graves ned. Store kostnader som ligger under bakken. Tatt fra samvirkelaget mot Banken, Urmaker Hagen, Sigrids "Pettersengården" Tårngården"
500-516-Vikas utvikling-B154.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Pukking til vei og Fortau Tatt fra "Granåshjørnet" mot sentrum, Stasjonen, Pakkhuset før "Kaffe Rampa", Samvirkelaget "Pettersenhuset" "Tårngården"
500-516-Vikas utvikling-B155.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Tågene går sin vante gang.
500-516-Vikas utvikling-B156.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fra Tårngården inn mot sentrum. Ting tar form. Snøen kommer.
500-516-Vikas utvikling-B157.JPGUtviklingNull1990 til 1999Under den store ombyggingen av veien igjennom sentrum sommeren 1994 Fra shell og inn mot sentrum
500-516-Vikas utvikling-B158.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Den store ombyggingen av riksvei 50 igjennom hommelvik sommeren 1994. Mot Granåshjørnet Bunnpris
500-516-Vikas utvikling-B159.JPGUtviklingStasjonsfjæra1980 til 1989Rester av Millerkaja. Vinter
500-516-Vikas utvikling-B160.JPGUtviklingDjupvasskaia1980 til 1989Djupvasskaia, flytedokken, strømheim,Gamlehjemmet, grønberg
500-516-Vikas utvikling-B161.JPGUtviklingSjøsiden1980 til 1989Rester etter "Tysk-kaia" utenfor promenadeveien ved "Sjøsiden" Rester står der den dag i dag (2020)
500-516-Vikas utvikling-B162.JPGBegravelseHommelvik Kirke1970 til 1979Begravelse i Hommelvik kirke 1979. Res kapelan Johannes Skauge forretter.
500-516-Vikas utvikling-B163.JPGUtviklingNygården1980 til 1989Minner fra Hommelviks Skipsbygge Ttradisjoner. Vrakrester i Nygårdmæln etter uhell vedIngebrigt Andersens suirsbyggeri, hvor en halvpreparert jekt ble trukket av slippen under en storm med springflo i 1870- årene. Bildet er tatt i 1980 Her ser vi Nygårdskaia, Flyte bøyen utenfor kaia, over mot Haugenbakken i bakgrunnen.
500-516-Vikas utvikling-B164.JPGUlykkerNygården1980 til 1989Nygården, slik så den ut etter en innvendig brann og lekasje av kreosot. Den ble vippet på fjorden og ferdenn gikk sjøveien til Verdal sommeren 1980 Tanken har i allle bilder vært som et "ICON" til Nygården impregneringsverk.
500-516-Vikas utvikling-B165.JPGUtviklingGrønberk1980 til 1989Utsikt fra Grønberg mot Sentrum, trønderverftet, djupvasskaia, stasjonsfjæra.
500-516-Vikas utvikling-B166.JPGArbeidslivHomla Bro1990 til 1999Her står vi på den nye Homla bro midt over Homla og speider mot Nord og ser veisårene i naturen etter veiutbyggingen av E-6 motorvei Til venstre på bildet ser vi Nesset går. Her kan det bli lenge til neste skihopper i Nesbakkken.
500-516-Vikas utvikling-B167.JPGArbeidslivDjupvasskaia1990 til 1999Her står man på toppen av Bakkan ved gården til "Fossen" ser den nye e-6 broen og den midlertidige anleggsveien En trøstende hånd på skuldrene hjelper lite når man ser inngrepet. Bildet er fra påsken 1990. (nå i 2020 så blir denne revet og erstattet med 2 nye broer)
500-516-Vikas utvikling-B168.JPGBåterDjupvasskaiaNullSeilskute ligger til kaien på Djupvasskaia.
500-516-Vikas utvikling-B169.JPGBygningerNullNull Hommelvik bad" Dette lø i bergskogen. Høyre side av kirkegården ca der parkeringsplassen er i dag.
500-516-Vikas utvikling-B170.JPGBåterHommelvikbuktaNullHer kommer et stort konteiner skip inn på bukta med slepebåter, Kurs for Djupvasskaia
500-516-Vikas utvikling-B171.JPGArbeidslivSandfjøraNullOppstabling av Jernbanesviller som skal inn til Impregneringsverket på Nygården. Det hvite huset oppe til venstre er huset til Edda og Johan Haagenstad. (heimplassen til Øyvind og Ingolf)
500-516-Vikas utvikling-B172.JPGBygningerNullNullSiste huset på nedsiden av jernbanelinjen ved Homla bro. Rett over for Hulaasgården. Dette ble revet med en traktorgraver (CASE) Se-. 500-516-Tor Halberg Vikas utvikling-B070.JPG
500-516-Vikas utvikling-B173.JPGBygningerLikhusetNullGamle Likhuset ved Hommelvik Kirke. Dette ble revet i :
500-516-Vikas utvikling-B174.JPGTurstiNullNullFrostrim på stien og hunden står som "Grindgutt" og vokter .
500-516-Vikas utvikling-B175.JPGGruppeFolkets Hus1980 til 1989Kaffestund spillepause i Folkets hus Rundt bordet: fra v: NN, NN, NN, NN, Harald Byberg,
500-516-Vikas utvikling-B176.JPGArbeidslivHommelvik Kirke1970 til 1979Organist Tor Halberg ved orgelet i Hommelvik Kirke 3. juledag 1973. Det er Tor som har levert hele denne albumen til HHV. Tor har i alle år vært interisert i foto som hobby og historie. Tor har vørt leder av fotogruppa i en periode.
500-516-Vikas utvikling-B177.JPGMarkeringNull1980 til 1989Rollein Heggli (cenbalo), Kari Røwold (sopran), Tor Haldberg (fløyte og Ge. fløyte). Barokk konsert ved åpningen av den nye storsalen på Jøssåsen Landsby i februar 1980
500-516-Vikas utvikling-B178.JPGMarkeringJøssåsen Landsby1800 til 1899Rollein Heggli (cenbalo), Tor Haldberg (fløyte og Ge. fløyte). Barokk konsert ved åpningen av den nye storsalen på Jøssåsen Landsby i februar 1980
500-516-Vikas utvikling-B179.JPGUtviklingBåthavnaNullBåtplassen ved Nygården ble kalt "smeplassen båthavn", Etter petter Smeplass som hadde sine garn og båt her. Båtene ligger der hvor båthavna er i dag.
500-516-Vikas utvikling-B180.JPGBygningerDahlums gård1970 til 1979Skreddermester Dahlums hus (Tidligere Finnesgården ,Moan c
500-516-Vikas utvikling-B181.JPGBygningerBrukespipa1970 til 1979Murpipen på Hommelvik Bruk sto rakrygget igjen etter brannen på bruket. Denne falt med bruk av dynamitt etter brannen i 1970. Fyrhuset som det var tilknyttet er tilgjengelid den dag i dag (2020)
500-516-Vikas utvikling-B182.JPGMarkeringSaxevik1980 til 1989Kammerkonsert på Saxevik 9. november 1986
500-516-Vikas utvikling-B183.JPGBygningerHommelvik BedehusNullHommelvik Bedehus før det ble utvidet i ???? Huset er det eldste huset som står igjen i Hommelvik bygd ????
500-516-Vikas utvikling-B184.JPGBygningerHaugenbakkkenNullRiving av Lindbo huset på haugenbakken for å utvide veien og gangbane.
500-516-Vikas utvikling-B185.JPGUtviklingNullNullHommelvik sentrum med en enslig mann på sykkel i veien. Jernbanestasjonen, Djupvasskaia, Thoresenberget, Lokkstallen, Halstad Gård
500-516-Vikas utvikling-B186.JPGUlykkerHommelvik brukNullRestene av Hommelvik Bruk etter brannen 1970. Her var det bare Fyrhuset og pipen som sto igjen. Til venstre ser vi også deler av kjerratten som berget, men ble revet under opprenskingen. Pipa ble sprengt ned ietter brannen.. Gården Karslyst på toppen i bakgrunnen, Ser også Huset som Gerda og Erling Kjølsø bodde i før dem bygde eget. Ser også huset oppe til venstre innimellom trærne
500-516-Vikas utvikling-B187.JPGBygningerTorgetNullTorget med tent Julegran, Dahlum gården i bakgrunnen, Gamle samvirkelaget, Fjeseth bygget
500-516-Vikas utvikling-B188.JPGUtvikling19751970 til 1979Hommelvik Bruk, bildet er fra Kjellandhaugen
500-516-Vikas utvikling-B189.JPGBygningerNullNullHuset på nedsiden av jernbanen. Samme bildet B172 men annen beskjering og rotasjon
500-516-Vikas utvikling-B190.JPGBygningerHommelvik KirkeNullForkynner fra prekestolen. Hvem? Når
500-516-Vikas utvikling-B191.JPGKonfirmanter19801980 til 1989Konfirmanter rundt alterringen i Hommelvik Kirke 1980
500-516-Vikas utvikling-B192.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1970 til 1979Konfirmanter rundt alterringen i 1976 Thoralf Bratvold sitter til Høyre
500-516-Vikas utvikling-B193.JPGUtviklingSentrum1990 til 1999Bildet tatt fra Hommelvik skole Hommelvik sentrum rundt 1994. Hestneshuset, Prixbygget, Jernbanen, Djupvasskaia, Fotograf Aasbak
500-516-Vikas utvikling-B194.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1980 til 1989Utenfor Hommelvik kirke en konfirmasjonsdag i 1980
500-516-Vikas utvikling-B195.JPGMarkeringFrimurerlosjen1970 til 1979Hommelvik Korforening Krigkastingsopptak i Frimurerlosjen i Trondheim. 1974 Dirigent Tor Haldberg. Senebilde langt hold.
500-516-Vikas utvikling-B196.JPGMarkeringBårehuset1980 til 1989Innvielse av nytt bårehus i 1982 Hommelvik kirke På trappen ble innvielsen ble ledet av:
500-516-Vikas utvikling-B197.JPGMarkering19741970 til 1979Hommelvik Korforening Krigkastingsopptak i Frimurerlosjen i Trondheim. 1974 Dirigent Tor Haldberg. (ikke på bildet, fotograf) Senebilde nærmere
500-516-Vikas utvikling-B198.JPGBygningerHøybyen1970 til 1979Høybyen (østeraas huset) etter oppussingen
500-516-Vikas utvikling-B199.JPGBygningerKullbotn1970 til 1979Kullbotn 1975 tatt fra høybyveien
500-516-Vikas utvikling-B200.JPGBygningerNygården1970 til 1979Nygaarden 1972
500-516-Vikas utvikling-B201.JPGBygningerVigumgården1980 til 1989Vika Biservuce as 1980 Evjen var verksmester. Vigumgården
500-516-Vikas utvikling-B202.JPGBygningerBårehusetNullRiving av bårehuset ved Hommelvik Kirke
500-516-Vikas utvikling-B203.JPGBygningerIndustribrakka1980 til 1989Industribrakka på "Sannan" 1989 like før rivingen.
500-516-Vikas utvikling-B204.JPGBygningerTorget1970 til 1979Torget 1980 Helsehuset, Herredshuset Dalumgården Biler
500-516-Vikas utvikling-B205.JPGBygningerWahlgården1980 til 1989Riving av Bye gården (whal gården) revet i begynnelsen av 1980 S.laget Varehus Riksvei 50, Blomster kinotavle Hestnesbygget Sentrum
500-516-Vikas utvikling-B206.JPGBygningerAuranhuset1980 til 1989Huset på nedsiden av jernbanen (auranplassen) sett fra Hommelvik i 1982 før rivingen
500-516-Vikas utvikling-B207.JPGBygningerNedrer Røsten1970 til 1979 Nedre Røsten" 1974
500-516-Vikas utvikling-B208.JPGBygningerØvre røsten1970 til 1979 Øvre Røsten" i 1974
500-516-Vikas utvikling-B209.JPGBygningerNedre Røsten1970 til 1979 Nedre Røsten" i 1974
500-516-Vikas utvikling-B210.JPGBygningerNedre Røsten1970 til 1979 Nedre Røsten" 1974
500-516-Vikas utvikling-B211.JPGMarkeringHommelvik Kirke1970 til 1979Barnedåp i Hommelvik kirke 1975 Res kap Bjarne Keisane be? Thorleif Bratvld Organist Tor Halberg
500-516-Vikas utvikling-B212.JPGKonfirmanterHommelvik Kirke1970 til 1979Konfirmanter 1976 ved alterringen i Hommelvik Kirke 1976
500-516-Vikas utvikling-B213.JPGMarkeringHommelvik Kirke1970 til 1979Fra feiringen av 100 års jubileet for Johan Nygaardsvold fødsel Bildet fra Klokketårnet ut vinduet
500-516-Vikas utvikling-B214.JPGUtviklingHommelvik gårdene1960 til 1969Hommelvik Østre og Hommelvik Vestre Hommelvikhøgda
500-516-Vikas utvikling-B215.JPGUtviklingHommelvik Vestre1960 til 1969Hommelvik Vestre ca 1965
500-516-Vikas utvikling-B216.JPGUtviklingKullbotn1960 til 1969Høybyen ved bommen. Kullbotn til venstre og bostad husene til Høyre Ny opprustet vei til Høybyen ca 1965
500-516-Vikas utvikling-B217.JPGUtviklingsollielva1970 til 1979Bilde ned mot sollielva, Kraftstasjonen E-6 Haugenbakken, ca 1975 Halstad Elektrisitetsverk nederst til høyre (nedlagt)
500-516-Vikas utvikling-B218.JPGBegravelseHommelvik kirke1980 til 1989Begravelse ved Hommelvik Kirke i 1980
500-516-Vikas utvikling-B219.JPGBegravelseHommelvik Kirke1980 til 1989Begravelse ved Hommelvik Kirke 1982 Bildet tatt fra klokketårnet
500-516-Vikas utvikling-B220.JPGMarkeringBårehuset1980 til 1989Innvielse Nykapellet bårehuset 1982
500-516-Vikas utvikling-B221.JPGBygningerFyrhuset1970 til 1979Fyrhuset ved Hommelvik Bruk etter brannen i 1970
500-516-Vikas utvikling-B222.JPGArbeidslivHommelvik Bruk1960 til 1969Inne på Hommelvik Bruk Materialutkjøringen traller, planker
500-516-Vikas utvikling-B223.JPGArbeidslivHommelvik Bruk1960 til 1969Hommelvik bruk Bygninger før brannen
500-517-Ellinor Landsem-B053.JPGGruppeNullNullPensjonistene på tur (klassevenner) til Flatholman (læreren va Leif Halse) Fra venstre: Gerd Rekkebo, Anne mari sneisen, Ellinor Landsem, Gunnhild Brobak, Kari Øwre, Aud Sæter, Ruth Fossen, Iris Smiseth, Helga Renå Startet på skolen i 1943 Startet på skole på nesset Gamlehjem i 1. etage
500-525-Hommelvik-B001.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B002.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B003.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B004.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B005.jpgDokumentNullNullDenne tekstener digitalisert og dokumentet ligger i dokumentarkivet. Teksten er brukt til å lage et innlegg på websiden hhv
500-525-Hommelvik-B006.JPGDokumentNullNullInnholdsfortegnelse over bildene i albumen. PS! Bilde nr 1 MANGLER, noen sider er stokket
500-525-Hommelvik-B007.JPGBygningerNygaardsvollenNullNygårdsvollen (Johan Nygaardsvolds heim)
500-525-Hommelvik-B008.JPGArbeidslivMoan Tomta1900 til 1909Tomtene år 1900
500-525-Hommelvik-B009.JPGLandskapHavneområdet1930 til 1939Hommelvik havn 1930
500-525-Hommelvik-B010.JPGLandskapParti HommelvikNullParti fra Hommelvik Tatt fra Løfta, Folkets hus, Hommelvik skole
500-525-Hommelvik-B011.JPGLandskapHommelvik sentrumNullPanorama Hommelvik sentrum tatt fra hesthuset
500-525-Hommelvik-B012.JPGBygningerSamvirkelagetNullHommelvik Samvirkelag. Bildet tatt fra stasjon opp mot kirka. Tårngården, Bye huset
500-525-Hommelvik-B013.JPGLandskapHommelvik Bruk1940 til 1949Hommelvik Bruk med Evakueringsbrua hvis homla bro ble sprengt, Homla
500-525-Hommelvik-B014.JPGLandskapNygårdenNullStatsbanenes Impregneringsanlegg på nygården
500-525-Hommelvik-B015.JPGBygningerHommelvik kirkeNullHommelvik kirke. Baksiden
500-525-Hommelvik-B016.JPGFlyfotoHavneområdet1940 til 1949Havna år 1940
500-525-Hommelvik-B017.JPGFlyhavnaNull1940 til 1949Hommelvik som Tysk flyhavn 8 fly på fjorden og en båt. Bildet tatt fra Nedre Grønberg
500-525-Hommelvik-B018.JPGUlykkerDjupvasskaia1940 til 1949Etter raset i 1942 kaiområdet på djupvasskaia
500-525-Hommelvik-B019.JPGUlykkerNull1940 til 1949Etter raset Haugenområdet Hommelvik bruk
500-525-Hommelvik-B020.JPGUlykkerHaugenområdet1940 til 1949Flytende vrakgods etter raset på haugenbakken
500-525-Hommelvik-B021.JPGUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Jernbaneskinnen henger i luften på haugenbakken
500-525-Hommelvik-B022.JPGBygningerStøperietNullHommelvik Verft & Støperi med nye slippen
500-525-Hommelvik-B023.JPGBygningerDjupvasskaiaNullPanorama Djupvasskaia under bygging
500-526-Solveig Bye-B000.JPGAlbumNullNullAlbum Ark
500-526-Solveig Bye-B002.jpgGruppeNullNull6 damer i rotur Bærplukking Fra v: NN, Solveig Bye, NN, NN.NN,NN
500-526-Solveig Bye-B003.jpgPortrettNullNullThorbjørn Nyhus og Olav Forslund
500-526-Solveig Bye-B005.JPGAlbumNullNullAlbum ark
500-526-Solveig Bye-B006.jpgPortrettNullNullHildur Echman / olafsen
500-526-Solveig Bye-B007.jpgPortrettNullNull? Bekman / Olausen og Steinar Husby
500-526-Solveig Bye-B008.jpgPortrettNullNullSteinar Husby på Viking
500-526-Solveig Bye-B009.jpgPortrettNullNullSolveig Bye og Gunvor
500-526-Solveig Bye-B010.JPGAlbumNull1950 til 1959Album ark
500-526-Solveig Bye-B011.jpgBygningerJ. Nygaardsvolds gate1950 til 1959Magnus og Astrid
500-526-Solveig Bye-B012.jpgBygningerNull1950 til 1959Astrid og Solveig
500-526-Solveig Bye-B013.jpgBygningerNull1950 til 1959Astrid Magnus og Solveig
500-529-Karslyst-B003.jpgGruppeKarslyst1900 til 1909Fra Liven Kjelland Familien på tur i Lunden, Over Karslyst gård Hommelvik, sittende fremst, oldemor, bak henne, oldefar, med barn og svigerbarn. Bildet kan være tatt rundt 1907-1909 Nelly Kielland og Andreas Andersen ble gift 6-6-1908 Ytterst flanke tror jeg er "tante" Dikken (Hun var vist en morsom dame, fant på mye rart. Alle med morsomme hatter
500-529-Karslyst-B013.jpgGruppeNull1900 til 1909Fra Liven Kjelland Familien på tur i Lunden, Over Karslyst gård Hommelvik, sittende fremst, oldemor, bak henne, oldefar, med barn og svigerbarn. Bildet kan være tatt rundt 1907-1909 Nelly Kielland og Andreas Andersen ble gift 6-6-1908 Ytterst flanke tror jeg er "tante" Dikken (Hun var vist en morsom dame, fant på mye rart. Alle med morsomme hatter
500-529-Karslyst-B023.jpgGruppeKarslyst1900 til 1909Fra Liven Kjelland Familien på tur i Lunden, Over Karslyst gård Hommelvik, sittende fremst, oldemor, bak henne, oldefar, med barn og svigerbarn. Bildet kan være tatt rundt 1907-1909 Nelly Kielland og Andreas Andersen ble gift 6-6-1908 Ytterst flanke tror jeg er "tante" Dikken (Hun var vist en morsom dame, fant på mye rart. Alle med morsomme hatter
500-531-Album1-B000.jpegAlbumForside Album1930 til 1939Forside album Til Steinar Grindbak. Iver hadde lånt "Homla" fra Reidar Håkonsen - ikke fått igjen. Ring til Roar Øverland, Sverre Larsen spør - Melbye Det er også en kopi av disse med gule lapper på hvor. Kan være utført av Inga Werenskold?
500-531-Album1-B001.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B002.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B003.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B004.jpgAlbumNull1930 til 1939Venstre side Bilde1 Bilde 2 Bilde 3 Bilde 4 Bilde 5 Høyre side Bilde 1 Bryllup- Olga og Ingmar "Rikstadgården?" Bilde 2 Finnemisjon Bilde 3 Lunden Bilde 4
500-531-Album1-B005.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B006.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B007.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B008.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album1-B009.jpegAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B000.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B001.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B002.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B003.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B004.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B006.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album2-B007.jpgAlbumNull1930 til 1939Null
500-531-Album3-B001.jpeg17. MaiHommelvik1940 til 1949Bilde 1 17.mai tog "Fyll er ikke fest" Bilde 2 17.mai tog Halstad. Djupvasskaia under bygging Bilde 3 17. mai tog innover "Sannan" Bilde 4 17. mai tog "Haugenbakken" Bilde 5 Sandfjæra Flyhangard, "speilvendt" Bilde 6 Mobekken på mogjerdet Bilde 7 Fjæra med Millerkaia
500-531-Album3-B003.jpegAlbumNull1940 til 1949Bilde 1 Bil "Skauge" på Sannan Bilde 2 Fredsdagene 2 tyske offiserer på stasjonen Bilde 3 Landskap Bilde 4 Fredsdagene 17 mai tog Haugenbakken Bilde 5 Sandfjæra med flyhangar under bygging Bilde 6 17 mai tog innover Sannan
500-531-Album3-B005.jpegAlbumNull1930 til 1939Bilde 1 Busikk band Bilde 2 Bil "Skauge" på Sannan Bilde 3 Fredsdagene 2 tyske offiserer på stasjonen Bilde 4 Toget med retur av krigsfanger/soldater Bilde 5 17 Mai tog Haugenbakken Bilde 6 Landskap Bilde 7 17 mai tog på Sannan Bilde 8 Bading/stuping i Nesdammen Bilde 9 Sannfjøra med Flyhangar under bygging.
500-531-B000.jpgGruppeNull1930 til 1939Gruppebilde i Album 1
MissingFil.jpgNullNullNullTest data
P01-M01-B000.jpg17. MaiHommelvik kirke1960 til 1969Bauta Johan Nygaardsvold Damekoret synger
P01-M01-B001.jpg17. MaiGunters barn1900 til 190917. mai 1908 Tre av barna til Osvald og Jørgine Günther: Luffi Theodora (f. 15.11.1894 d 1935), Owe Carolius (f. 04.10.1896 d.22.01.1930) begge døde i Vancouverog , Aily (f. 10.12.1898).Rogathe (f 18.11.1902) Günther var en kjent byggmester, født og utdannet i Tyskland. Han var spesialist på kirkebygging, og satte opp omkring 25 kirker i Trøndelag. Han var således byggmester for Hommelvik kirke 1885-86. Günther satte også opp flere gårder Hommelvik sentrum, blant annet den han og familien bodde i (som seinere ble kalt Günther-gården).
P01-M01-B007.jpg1.maiFolkets hus plass1920 til 19291. mai-stevne omkring 1920 Folk er samlet på Folkets Hus-plassen for å høre på talen. I bakgrunnen ser vi fra venstre" Eggengården", «Julsrudgården», «Rimolgården», «Nystrømgården» og «Flønesgården».
P01-M01-B010.jpg1.maiSannan1920 til 19291. mai-opptog på "Sannan" inn mot sentrum Material stabler nede på brukestomta.
P01-M01-B012.jpg1.maiLokomotivstallen1920 til 1929Opptog 1. mai 1922 "Hornmusikken i Hommelvik spiller om morgenen 1. mai 1922" De passerer her lokomotivstallen. Til høyre sees lagerskur på Jemtlandsbrukets kai. i bakgrunnen-. "Øvre- og Ner-Grønberg" og noen av husa i Svahyllan. Nr 1 til høyre i rekken Petter Svahn Lysholm og nr 3 i samme rekke: Alfred Spets Musikkorpset foran Togstallen 1. mai 1922 Riksvei 50 Granårhjørnet Togstallen ble revet i 1973
P01-M01-B014.jpg1.maiSvahyllan1920 til 19291. mai opptog av barn på Svahyllan i 1922-23 Toget snudde utenfor smia til Haug. Korpset: 1. rekke f.h: Petter Lysholm, Oskar Spets, Alfred Spets og Iver Sveian. 3. rekke (på tenor): Martin Røsten
P01-M01-B017.jpgBygningerHallstad Gård1920 til 1929Haven på halstad gård pinsen 1924. Fra v: Reidar, Far, Jan og Erik Jenssen
P01-M01-B021.jpg17. MaiSelbuvegen1930 til 193917.mai-tog i Hommelvik. 17 mai toget svinger fra Movegen til Selbuvegen
P01-M01-B023.jpg17. MaiHalstad gård1920 til 1929Barn i 17.mai stas- Ved Halstad gård Fra v: Sigrid Saxevik, Christian Saxevik, Reidar Jenssen, Jan Jenssen, og Cornelia Saxevik
P01-M01-B025.jpg17. MaiSkolegården1920 til 192917. mai toget på skolegården
P01-M01-B027.jpg17. MaiSentrum1920 til 19291. - eller 17 maitog gjennom Hommelvik Sentrum Reidar Moan ( f. 1915) med skjermlue går forran musikkorpset
P01-M01-B029.jpgUtfluktHalstad Gård1920 til 1929Pinsemorro på Halstad Gård. Jan Jenssen sitter bak kurven
P01-M01-B031.jpg17. MaiReidar Jensens Gate1920 til 192917. mai tog . Hommelvik skytterlag bak flagget. I forreste rekke på høyre side går Odin Granaas og Mathias Bjerkan på venstre side. Ned bakken reidar Jensens gate mellom idrettens hus og Hommelvik skole
P01-M01-B033.jpg17. MaiHommelvik skole1920 til 1929!7 mai ved Hommelvik skole Klar for avmars skoleklassene
P01-M01-B035.jpg17. MaiSentrum1920 til 192917. mai 1927 Mens 17. mai - toget gikk, laget ungdomslagene i komunistpartiet og Arbeiderpartiet sitt eget demonstrasjonstog på samme tid. De to togene møttes på veien og det var etter det ble fortalt, ikke helt "fredelig" da de passerte hverandre "Mot-demontrasjonen" ble oppløst utenfor Hommelvik .....forts Sentrum. Sandstrømkiosken
P01-M01-B037.jpg17. MaiSentrum1920 til 192917. mai? Fra v: Henry Løvseth, NN, (søster av Ragna Løvseth) Ragna Skjønsby Løvseth, Eline Løvseth Stokbak, Solveig Snustad, Molla Andersen og NN Barna til venstre: NN, Annelise Stokbak og NN
P01-M01-B039.jpg17. MaiGranåshjørnet1920 til 192917. mai ved Granåshjørnet Fra v: Berit Øidahl Bykvist og Selma Valvik (som hadde en fruktbutikk på Granåshjørnet).
P01-M01-B041.jpg17. MaiGranåshjørnet1930 til 193917.mai 1930 ved Granåshjørnet Dr. Waage i hatt til venstre i forgrunnen. Hans kone til høyre for ham. Gutten til venstre for Waage er Ole? Folden Kvam
P01-M01-B043.jpg17. MaiGranåshjørnet1930 til 193917. mai 1930. Bildet er tatt ved Frydenlund (Rikstad-gården) Hommelvik turnforening med sin fane - dametroppen. Sverre Widerø går i fremste rekke med lys kappe. Kvinnen ved siden av er hans kone (søster til Sivert Buaas). Turndamene i nærmest rekke er Marit Buaas Risan, Fredrike Haugen Lindboe, Anna Hallien og Huda Pettersen Viken. Gudrun Raaen Nilsen går først i borteste rekke
P01-M01-B045.jpg1.maiFolkets hus1930 til 1939Demonstrasjonstoget går ut fra Folkets Hus
P01-M01-B047.jpg17.MaiGranåshjørnet1930 til 1939Narsonaldag 17.mai opptog turnforening skytterlag. 17. mai-toget passerer Frydenlund Rikstadgården - Vi ser en del av turnforeningens medlemmer (med skjermlue). Derretter følger Hommelvik Skytterlags fane: Det norske flagg med stiftelsesdatoen på. Midterste rekke: 1: Ole Svedal 2: Trygve Nilsen 3: Arne Buaas 4: Trygve Bjerkan 5: Johannes Storvik 6: nn Bakre rekke: 1: Hjalmar Nilsen Johan Sivertsen helt til venstre (med paraply ?)
P01-M01-B049.jpg1.maiFolkets hus1930 til 19391. mai toget innkomst ved Folkets Hus
P01-M01-B051.jpg1.maiFolkets Hus1930 til 19391. mai-toget. Innkomst ved Folkets Hus
P01-M01-B053.jpg1.maiFolkets hus1930 til 19391.mai- feiring. Ivar Skjånes på talestolen. Gården i bakgrunnen er den s.k. "Nystrøm-gården".
P01-M01-B055.jpg17. MaiSentrum1930 til 193917. - mai tog på riksvei 50 ved Tårngården. Musikkorpset, turngruppa
P01-M01-B057.jpg1.maiNull1930 til 19391. mai tog Fane "Sag-, Tomt- og Høvleriarbeiderforeningens (stiftet 21.01.1919)" fane 1. mai i 1930-årene" Fanebærer: Gustav Granaas, Vakter: Petter Brandsleth (t.v.) og Håkon Rygh (t.h.)
P01-M01-B059.jpg17. MaiSannan1930 til 193917. Mai feiring. Riksvei 50 ved Torggården Brukestomta
P01-M01-B061.jpgAUFNull1930 til 1939Hommelvik AUL innviet sin nye fane 1. mai 1932. En del medlemmer med fanen forran plankegjerdet inne på HIL's idrettsbane. Det var den gang tillatt å bruke uniformer og AUF hadde blå skjorte med AUF i rødt på brystet (senere, i 1935, ble det uniformforbud for politiske organisasjoner i Norge. 1. rekke f.v: NN, Jenny Fossmo Harrang, NN, Polly Vangsmo Svingen, Einar Øwre, Ruth Brandslet, Åse Sneisen, Henry Røsæg, Harry Sneisen, Jørgen Olufsen, Ingeborg Haldberg. 2. Rekke f.v. NN. ? Stokbak Hofstad, Solveig Brandslet, Nils Spets, Helga Brandslet, Asbjørn Haug, Tulla Pedersen Sæther, Kåre Sneisen, Konrad Brandslet, Irene Julsrud Nevermo, Rikard Nilsen, Kristian Nygaardsvold, Ivar Evenshaug(svarte klær). 3. Rekke f.v: NN, Aslaug Auran, Ragnvald Sandstrøm (med åpen skjorte), Georg Brandslet, Sverre Sollihaug, Leif Muruvik, Petter Brandslet (med sort jakke).
P01-M01-B066.jpg17. MaiBykvistgården1930 til 193917. mai - festkledde jenter utenfor Bykvistgården. Forran fra venstre: Solveig Marta Bykvist Saksvik, Borghild Fredriksen, Mora? (g. Kvande), Inger Bykvist Aune, Kirsten Thoresen Raaen og Kirsten Haugen. Bak fra v: Gjertrud Granaas og Anne Marie Bragstad.
P01-M01-B068.jpg17. MaiJernbaneparken1930 til 1939 Hommelvik Turnforening i 17. mai-tog. Ca . 1935" Bildet er tatt fra 2. etg i Samvirkelagets bygning på Moan E. Til høyre: parken rundt jernbanestasjonen.
P01-M01-B069.jpg1.maiFolkets hus1930 til 1939Framlagets Tramgjeng (Talekor) forran Folkets Hus på Arbeiderungdommens dag (Sept) i første rekke f.v. A. Samdal,\(Julsrud), Roald Bye, Otto Julsrud, Harald Fuglem, 2.Reke f.v. Pedersen. . . . Martha Nilsen, Kolbjørn Solyelne, Røsten, , Haug, Gunvor Skjønsby, Rigmor Nesbak, , Lenger bak i rekkene kjenner jeg ikke igjen. Tramgjengen – 1. mai 1939 Hommelvik Framlags Talekor opptrer på Folkets Hus-plassen. Gutten i første rekke til venstre (som er delvis skjult) er ukjent. Deretter følger Abigel Julsrud, Roald Bye, Asbjørn Otto Julsrud og Harald Fuglem. 2. rekke: Hjørdis Pedersen, Brit Lundberg Forslund (til høyre for fanesnora), ukjent, Martha Nilsen Sjoner, ukjent, Marit Røsten, Ola Haugen, Aud Haug og Gunvor Skjønsby. I mellom Marit Røsten og Ola Haugen ses Solveig Nilsen Bye. Bak Gunvor Skjønsbye står Rigmor Nesbak. Til høyre for henne: Ester Ingstad.
P01-M01-B073.jpgMarkeringGuntergården1930 til 1939Juletrefest i Guntergården. Benedicte Håkonsen skjenker sjokolade?. Rogathe Gunter står ved siden av. Barna fra v rundt bordet: Ivar? Spets, Eva Spets, Gudrun Julsrud, Borghild Lundberg, Ruth Fredriksen (Tellefsen)?, Abiel Jørstad, Otto Julsrud og Tor Byberg.
P01-M01-B074.jpgMarkeringGyntergården1930 til 1939Juletrefest i Giinthergården ca. 1939 Fra venstre: Ingrid Runde, Abiel Sunndal Jørstad, Borghild Lundberg Johansen, Gudrun Julsrud Lundberg, Rogathe Gfinther Julsrud, Benedicte Håkonsen, Otto Julsrud, Ivar Spets, Eva Marthe Spets Bremset og Thor Byberg.
P01-M01-B077.jpg17. MaiSentrum1930 til 193917. mai toget i 1945. Hommelvik sentrum. Bildet er tatt fra 2. etg i "Thoresengården". En tysk bil med knott-installasjon og tilhenger må vike plass utenfor "Granåshjørnet"
P01-M01-B080.jpg17. Maijohan Nygaardsvolds gt1940 til 194917-mai tog Banneret til den "Avdeling Alfhild" (radiostasjon for den engelske Høyre rekke: Gunhild Rimol, Olaf Rimol, Olaug Sollie (Svedahl), Eli Stensås (Rimol) Bærer bannersnora), militær fra Stjørdal, Arne Wuull?, Willy I? Venstre rekke: Halvdan Svedahl, NN, NN, Johan Svedahl i uniform Fanebærer Henrik T. Sneisen
P01-M01-B082.jpg17. MaiJohan Nygaardsvolds gt1940 til 1949 17. mai-tog med komiteen i spissen" Fra v: Leif Halse, Reidar Brandslet, Bjarne Haugan (med flagget), Arnulf Gjervan og Ragna Løvseth. Alfred Spets (forran i musikken) med Bernhard Sveian ytterst t.v. i første rekke og Sverre Sveian helt til høyre i samme rekke. Bygningen midt i bildet er potetkjelleren og Halsethhuset. Bildet er tatt på broen over "Mobekken" Forts?
P01-M01-B083.jpg1.maiHaugenbakken1940 til 19491. mai 1947. Hommelvik Kommunistiske Ungdomslag med sin fane under oppmarsjen. Bak: Hommelvik Kommunistiskei. Bilde er ant tatt i 1947 idet den ene av brakkene på Halstad er revet, noe som skjedde i 1946. Djupvasskaia under bygging. Sted: Hommelvik, Riksvegen ved Sollihaugen
P01-M01-B086.jpg17. MaiGranaashjørnet1950 til 195917. mai tog Toget passerer eiendommen Frydenlund ? (Rikstad-gården) opp Selbuvegen
P01-M01-B088.jpg17. MaiHaugenbakken1950 til 195917. mai toget opp haugenbakken
P01-M01-B090.jpg17. MaiHaugenbakken1950 til 195917. mai toget opp haugenbakken
P01-M01-B092.jpg17. MaiJohan Nygaardsvolds gt1950 til 195917. mai tog i Hommelvik kommer opp fra Johan Nygaardsvolds gate 17 mai kommitee i front forran musikkorpset. Bakgrunnen huset til xx
P01-M01-B094.jpg17. MaiJohan Nygaardsvolds gate1950 til 195917 . mai toget opp fra Johan Nygaardsvolds gate Synlige kjente musikkanter: 1. Rekke: Torbjørn Fossmo 2. rekke: Helge Haagenstad, Øystein Gundersen og Rolf Walstad 3. Rekke: Per Erik på tuba Russetoget: Grønnruss fra Malvik kommunale realskole Plakater: Venstre: "Rykker HIL opp i Hovedserien" Plakat bæres av Ola Kvernmo, videre bakover ser vi Elin Snustad og Kari Hansen Høyre: "Oljesjeiken Muruvik får sin siste olje" Plakatbærer ser vi Leif Buseth, Ingrid Bromseth, Jarle Dalamomo Bakerste plakatbærer: Arne Martin Karlsen Anna Sofie Dybwad f. Skjølberg
P01-M01-B096.jpeg1.maiNullNullNull
P01-M01-B097.jpg1.maiNull1950 til 19591. mai tog i Hommelvik. Framlaget masjerer inn mot Folkets hus ca 1955 Fra høyre: Else Rosvold, Roald Bye, Svein Helge Wuttudal, NN, Bjørn Haug, Johan Schjetne, Fredrik Kvam, Halseth, Bjarne Hammer og Jørgen Bostad
P01-M01-B100.jpg17. MaiSentrum1950 til 195917. mai tog 1956-58 Forran Politi Sigurd Lindboe Komiteen først, Flaggbærer Sverre Esten Fossen, Tambur Nils Spets, til høyre for Nils Spets: Bjørn Terje Spets. Til venstre for flaggbærer: Per Kallseth Bildet er tatt ved krysset Riksvei 50 og Selbuvegen. "Granaashjørne"
P01-M01-B103.jpg17. MaiNull1950 til 195917.mai tog Øystein Hansen bærer flagget, Torgeir Moan bak ham
P01-M01-B104.jpg17. MaiNull1960 til 1969Drillpike i 1961 Tove Byberg går foran Hommelvik juniorkorps ved siden av dirigenten Nils Spets. Drill piken forran er datra til Thomas: Tove Byberg Jenta i 1. rekke med klarinett er Randi Karin Stokke. Jernbanegårdene i bakgrunnen
P01-M01-B168.jpg1. VerdenskrigKaia1910 til 1919Hjelpekrysseren Berlin i Hommelvikbukta oktober 1916 Hvis hommelvikinger som har opplevd I. verdenskrig, blir spurt om hva de husker fra den tida, vil de aller fleste først nevne Berlin. Skipet var internert f Hommelvik fra november 1914 til høsten 1917. Det ble etter hvert god kontakt mellom besetningen på omlag 450 mann og folket i Hommelvik. Det kom for eksempel i stand fotballturneringer, badeutflukter og skiturer. Da skipet forlot Norge i 1919, ble noen av mannskapet igjen i Hommelvik. Foran på bildet ser vi den norske nøytralitetsvakten oppstilt Jernbanevogner, hommelvikbukta soldater
P01-M01-B172.jpgBrudebilderHommelvik Kirke1910 til 1919Bryllup 1917 Bryllup i Hommelvik kirke mellom Heinrich Ollrogge og Johny-Hildegard Günther. Ollrogge var maskinsjef på hjelpekrysseren Berlin, som var internert i Hommelvik fra november 1914 til høsten 1917. Rogathe Günther står ved siden av brudgommen. Ellers ser vi flere av mannskapet på Berlin.
P01-M01-B175.jpgBerlinBerlin1910 til 1919Berlin i Lofjorden
P01-M01-B177.jpgBerlinNull1910 til 1919Berlin i lofjorden
P01-M01-B179.jpg2. VerdenskrigNull1940 til 1949Krigsfly på hommelvikbukta. Bøten "Ruth" i forgrunnen
P01-M01-B181.jpg2. VerdenskrigNull1940 til 1949Krigsfly på Hommelvikbukta
P01-M01-B182.jpgGruppeFossen gård1940 til 1949Evakuering 1940 Krig medfører ofte drastiske endringer av dagliglivet. Bildet viser hommelvikinger som evakuerte til Fossen gård sommeren 1940. Fra venstre: Marit Lundberg?, Gjertrud Fossen, Esten Fossen (sittende), Gustav Lundberg (bak Esten Fossen), Alfred Lundberg (med Astrid på armen), Reidar Lundberg, ukjent, Arne Fossen, Gudleik Lundberg (med Oddrun på armen). Mannen helt til høyre og gutten foran er ukjent.
P01-M01-B185.jpg2. VerdenskrigNull1940 til 1949Krigsfly på Hommelvikbukta
P01-M01-B186.jpgUlykkerNygården1940 til 1949Togulykke ved Nygården - 1940 Motorvogna fra Meråker kolliderte med arbeidstoget fra Trondheim om morgenen den 19. november 1940. Personen på bildet er en tysk soldat. 22 personer ble drept, hvorav en kvinne fra Hommelvik, og 45 skadet. Mange arbeidere fra Trondheim dagpendlet til Værnes, der tyskerne hadde satt i gang en storstilt utbygging av flyplassen. Mye tyder på at hovedårsaken til ulykken var blendingspåbudet. Togene skulle krysse ved Hommelvik stasjon som var totalt mørklagt. Føreren av arbeidstoget mente han hadde sett motorvogna inne på stasjonsområdet, og satte kursen mot Værnes. Motorvogna befant seg imidlertid på vei til Hommelvik, og ulykken var ikke til å unngå.
P01-M01-B188.jpgArbeidslivTobakksdyrking1940 til 1949Tobakksdyrking i Lia under krigen Tobakksplantene kunne bli et par meter. Bladene ble levert i Trondheim ok en fikk ferdig tobakk til gjengjeld. Fra venstre: Hjørdis Wehn, Frøydis Hofstad, Martin Hofstad med datteren på armen og Ragnhild Wehn. I bakgrunnen ser vi huset til Henrik A. Wehn, Vårheim.
P01-M01-B244.jpgKrigsåreneHommelvik stasjon1940 til 1949Tyttebærsøndagen 5. september Under krigen var bærplukking nyttig matauke. Tyttebærplukldng var tillatt fra en bestemt søndag. Vi ser bærplukkere fra Trondheim ved Hommelvik stasjon.
P01-M01-B262.jpgEtterkrigsdageneHommelvik stasjon1940 til 1949Frigjøringsdagene 8. – 9. mai 1945 Hundrevis av mennesker samlet seg på jernbanestasjonen for å hylle norske krigsfanger. Dette toget fraktet fanger fra Falstad. Helt til venstre i forgrunnen ser vi Sigurd Sorthe. Litt ovenfor ham, med blikket rettet mot fotografen, Rolf Aune. Til høyre for Aune finner vi ei jente med hårsløyfe, og til høyre for henne står Egil O. Svingen. Personen med lys skjermlue omtrent midt på bildet er Folke Johanson. Helt borte ved jernbanevognene står Thorvald Skauge (med sort skjermlue) og samtaler med Anna Sofie Rimol. Bak Skauge skimtes Jørgen Stensaas.
P01-M01-B292.jpg17. MaiSentrum1940 til 194917. mai toget i 1945. Hommelvik sentrum. Bildet er tatt fra 2. etg i "Thoresengården". En tysk bil med knott-installasjon og tilhenger må vike plass utenfor "Granåshjørnet"
P01-M01-B300.jpgBrudebilderNullNullBrudebilde Albine og Johan Nygaardsvold med alle gjestene Ingeborg Anna Nevermo 2.6 Ann Kristine R.Hoybybrenna 52 Johan Nevermo 2 Jorgthe Normann 27 Gurina Halseth 53 Otto Fossen 3 Ingeborg Melby 28 Malene Svian 54 Bjorn Hoiby 4 Ingeborg Mmhre 29 Ola Svian 55 Paul Olufsen 5 Spillemann NN 30 Jakob Hulaas 56 J.M.O.Fjeseth 6 Mathias Kristiansens mor 31 Kirsti Brandsleth 57 Andreas Olsen 7 Olga Rimol Geving 32 Andrea Nygaardsvold 58 Johan Brandsleth 8 Ane Sian 33 Johan Nilsen 59 ? Jonland 9 Ellen Hatrem 34 Martha Sandmark 66 Alfred Brandsleth 10 Bjorn Svian 35 Thomas Nilsen 61 Sivert Heiby 11 Martin Nygaardsvold(Westby) 36 Martha Nilsen 62 Jon Hoiby 12 Kristian Marken 37 Magnus Nilsen 63 Henrik Heiby 13 Oline Joisaas 38 Mathias Kristiansen 64 Signe Bomberg Erlandsen 14 Margrete Olufsen 39 Ida Sandmark 65 Sverre Hoiby 15 Jorgine Nevermo Auran 40 Asta Hulaas Hansen 66 Andreas Svian 16 Johanna Brandsleth 41 Kristian Nygaardsvold 67 Sigurd Melby 17 Oline Heiby 42 Nils Nilsen 68 Regine Hoiby 18 Sanna Solem 43 Borghild Sandmark 69 Hakon Solem 19 Gunhild Hansen Broen 44 Rikka Sandmark 7o Jakob Olsen 20 Olina Kristiansen 45 Martin Sandmark 71 Magnhild Hoiby 21 Olga Auran 46 Olaf Nevermo 22 Anna Olsen 47 Ole Solem 72 Sven Ratvolden 23 Margit Olsen 48 Odin Borkdal 73 Aagot Nygaardsvold 24 Ingeborg Hulaas 49 Edvard Brandsleth 74 Petter Brandsleth 25 Ellen Heiby ' 50 Anders Osteraas 75 Anna Nilsen 51 Edvard Marken 76 Inga Nilsen 77 Gunda Svian 78 ALBINE NYGAARDSVOLD 79 JOHAN NYGAARDSVOLD
P01-M01-B328.jpgNygaardsvoldDragstsjøen1930 til 1939Statsministeren fra Vika Johan Nygaardsvold dannet regjerning for nøyaktig 75 år siden. Den 20. mars 1935 åpnet han sitt første statsråd. Men det var slett ikke slik at Nygaardsvold med dette fikk realisert en gammel drøm. I boka «Min barndom og ungdom» skriver han om seg selv som 30-åring i 1909: «Dessverre var jeg lettsindig nok til å blande meg inn i spørsmål vedrørende politikk, kommunal forvaltning og foreningsvesen, og dermed var min stilling som fri og forholdsvis uberyktet mann ødelagt». Alle vet at Nygaardsvold ble en «beryktet» mann langt utenfor Hommelvik. Bildet, som er tatt i begynnelsen av 1930-årene, viser Johan og kona Albine utenfor båtnaustet til hytta ved Draktsjøen.
P01-M01-B331.jpgGruppeDraksjøen1930 til 1939Kristian og Johan Nygaardsvold sitter på hyttetrappa (Drakssjøen)
P01-M01-B333.jpgGruppeStykket1930 til 1939Jordbærhøsting hos Johan Nygaardsvold i "Stykket". "Olsen huset" i bakgrunnen
P01-M01-B334.jpgNygaardsvoldNygårdsvold1930 til 1939Statsminister med barnebarn — 1939 Johan Nygaardsvold med barnebarna Gjertrud (3 år) til venstre og Haldis (2 år). Bildet er tart en søndag sommeren 1939.
P01-M01-B337.jpg1.maiNull1950 til 1959Kransnedlegging Johan Nygaardsvold av Knut Kallset
P01-M01-B340.jpgMarkeringNull1950 til 1959Forhenværende utenriksminister Halvdan Koht holder tale ved avdukingen av Johan Nygaardsvoldmonument på Hommelvik kirkegård. Hommelvik Musikkorps (mus). Løytnant Sigurd Skogstad, og for Hommelvik Damekor Knut Kallseth
P01-M01-B341.jpgMinnemarkeringHommelvik Kirke1950 til 1959Avdukinga av bautaen over Johan Nygaardsvold i 1953 For folk utenfor Trøndelag forbindes gjerne Hommelvik med Johan Nygaardsvold - «sagbruksarbeideren som ble statsminister» eller «han som fikk hele folket i arbeid». Et år etter Nygaardsvolds død i 1952 reiste Det Norske Arbeiderparti en minnestein på graven hans. Sønnen, Kristian, holder takketale på vegne av familien. Foran Hommelvik damekor står ordfører Knut Kallseth (som også var dirigent for koret). Mellom koret og monumentet står to av Nygaardsvolds partivenner, Alfred Brandslet og tidligere ordfører Olaf Svingen.
P01-M01-B345.jpgMarkeringNull1950 til 1959Avduking bauta Johan Nygaardsvold
P02-M00-B002.jpgLandskapNullNullFra Hommelvik Båt ved Haugenkaia
P02-M00-B048.jpgLandskapSollihaugen1930 til 1939Sollihaugen omkring 1930 I forkant, nede ved sjøen, ser vi lagerskurene som raste ut under siste krig. Ovenfor «Bratt-Kaia» ligger Solli kassefabrikk (med hvitt tak) og våningshuset til Ner-Sollia. Lengre fram langs fjorden har vi «Kis-tomta» med kai og dernest Hommlevik verft og støperi. Elvebakken ligger i forkant av jordet til Hallstad gård.
P02-M00-B054.jpgGruppeSandfjæra1930 til 1939Sandfjæra 1930-35 Omtrent der Kjeldstad har trelastlageret sitt i dag, lå Sandskogen og Sandfjæra som var et mye brukt rekreasjonsområde i Hommelvik. På bildet ser vi Sandfjæra, delt i to av en pælerekke. Det fortelles at i mellomkrigstida badet jentene og guttene på hver sin side av pælerekka - og det var strengt forbudt å trenge seg inn på hverandres område. Personene er fra venstre Ragna Løvseth, Erling og Gunvor Evensen.
P02-M00-B068.jpgGruppeMoan Riksvei 501930 til 1939Søndagstur på Moan Strekningen fra Thoresenberget til Homla elv ble tidligere kalt Moan. Fra venstre John Julsrud, Rogathe Julsrud og Harald Haugen. Harald Haugens sønn sitter i barnevogna. Bildet er tatt ca. 1937 ved riksvegen like innenfor der Statoil ligger i dag. I huset vi ser i bakgrunnen bodde Ingvald og Aslaug Auran. Erik Spets, som kom fra Vasa i Finnland, satte opp denne bygningen i 1890.
P02-M01-B000.jpgLandskapOversikt Hommelvik1800 til 1899Hommelvik, 1870-71 1 siste halvdel av 1870-åra gjorde Merakerbanen sitt inntog i bygda. Ingen enkeltbegivenhet har verken før eller siden ført til så store forandringer i Hommelvik Jernbaneanlegget krevde stor plass. Det ble nødvendig å flytte både veier og hus. Husmennene som bodde nede ved sjøen ble sterkest rammet. Transportmulighetene av blant annet trelast fra Sverige som jernbanen åpnet skulle også vise seg å gjøre sitt til at industrien avløste jordbruk og fiske som viktigste sysselsetting blant folk. Bildet, som er det eldste oversiktsbildet av Hommelvik vi kjenner til, viser husmannsplassene på Moan slik de lå før jernbanen kom. I forgrunnen ser vi teglverket. Bom ullspinneriet ligger ovenfor Hallstad gård på andre sida av bukta.
P02-M01-B006.jpgLandskapNygården1800 til 1899Os-Hommelvikens Kobberverk ca. 1890 Da Hommelvik vokste fram som et industristed fra slutten av 1800-tallet, dreide det seg først og fremst om tilast. Men også annen virksomhet så dagens lys. 1 1888 kjøpte et industriselskap eiendommen Nygården nede ved fjorden i Solbakkan. Her ble det bygd ei smeltehytte som skulle utvinne gull og sølv av malm. Malmen skulle kjøpes i Sør-Amerika, men en tenkte seg også å utvinne metaller under behandlingen av norsk råmateriale. For å sikre seg malm, ble det kjøpt flere norske gruve? blant annet kobbergruven i Os i Østerdalen. Utbyttet av driften var derimot så lavt at verket ble nedlagt allerede i 1892.
P02-M01-B028.jpegLandskapGrustaket1900 til 1909Hommelvik først på 1900-tallet Det hvite huset helt til venstre er «Moheim». Helt til høyre har vi «Karlsrud» (der Frisørsenteret holder til). Husene i forgrunnen stod i Grustaket. Av disse er det bare «Hestnes-gården» og «Spets-gården» som står igjen i dag. Mojalet er ennå ubebygd På den andre siden av bukta ser vi bygningene etter Os- Hommelviken kopparvtirk som var i drift i en kort periode, 1889-92.
P02-M01-B030.jpgNullNullNullNull
P02-M01-B042.jpgLandskapBerlin1910 til 1919Parti fra Hommelvik 1914 Bildet er fra den tida da trelastindustrien blomstret i Hommelvik. Nærmest ser vi Meråkerkaia og Millerkaia. Legg merke til bygningene midt på Millerkaia. Ovenfor strandkanten ligger en mengde trelastskur og rekker med godsvogner befinner seg på jernbanesporene. Ute på fjorden ligger den tyske hjelpekrysseren Berlin, som var internert i Hommelvikbukta fra november 1914 til høsten 1917. Bak forreste masta på båten ser vi øverst bygninger etter Halstadelvens Bomuldspinerie som kom i gang i 1846. På midten av 1800- tallet hadde spinneriet 40-50 arbeidere, hvorav over 90 prosent kvinner.
P02-M01-B047.jpgLandskapHommelvik Berlin1910 til 1919Hommelvik 1915 I forgrunnen ser vi Folkets Hus som er under oppføring. Til høyre: Moskogen, eller Moparken, som den også ble kalt. Ute på fjorden ligger den tyske hjelpekrysseren Berlin, som var internert i Hommelvik fra november 1914 til høsten 1917.
P02-M01-B089.jpgLandskapLøfta1930 til 1939Hommelvik ca1935 Bildet tatt fra Høyby i løfta. Brukeskaia, Millerkaia, Nygården, Solbakken, Hommelvik skole, Hommelvik kirke, Folkets hus, ned mot sentru, Huset til høyre er Høyby. Forbordfjellet i bakgrunnen.
P02-M01-B113.jpgLandskapSolbakken Sveian1940 til 1949Solbakken Sveian Postkort Hommelvik sett fra Solbakkan - 1947 Sveian gård i bildets sentrum med nygården ut til høyre Utsyn over Hommelvik i slutten av 1940-åra. "Stykket" og Marken gård sees i forgrunnen. I mellom Millerkaia og Meråkerkaia ser vi de mange trelastskurene. Ved strandlinja til venstre skimtes taket på Jåmtlandsbruket som brant i august 1951. Bygningene på gamle Grønberg gård er ennå ikke revet, og Djupvasskaia er ikke bygd. Postkort Utsyn over Hommelvik i slutten av 1940-åra. "Stykket" og Marken gård sees i forgrunnen. I mellom Millerkaia og Meråkerkaia ser vi de mange trelastskurene. Ved strandlinja til venstre skimtes taket på Jåmtlandsbruket som brant i august 1951. Bygningene på gamle Grønberg gård er ennå ikke revet, og Djupvasskaia er ikke bygd. Postkort
P02-M01-B119.jpgLandskapStykket Marken1940 til 1949Utsyn over Hommelvik i slutten av 1940-åra. "Stykket" og Marken gård sees i forgrunnen. I mellom Millerkaia og Meråkerkaia ser vi de mange trelastskurene. Ved strandlinja til venstre skimtes taket på Jåmtlandsbruket som brant i august 1951. Bygningene på gamle Grønberg gård er ennå ikke revet, og Djupvasskaia er ikke bygd. Postkort
P02-M01-B121.jpgLandskapHommelvik1950 til 1959Hommelvik omkring 1950 Til venstre midt på bildet ser vi den gamle idrettsplassen, der Motrøtunet ligger i dag. I forkant har vi «Stykket», som seinere fikk navnet Johan Nygaardsvolds gate. Nygaardsvolds bolig, som nå er blitt museum, ligger helt øverst i gata. Den lange bygningen opp mot skogkanten er snekkerverkstedet til Høiby&Hansen.
P02-M01-B127.jpgLandskapHommelvik stasjon1950 til 1959Hommelvik sentrum - 1957 Stasjonsbygningen midt på bildet, med Granberg i bakgrunnen. Lokstallen ligger nedenfor riksvegen vis å vis Thoresen sitt bakeri.
P02-M01-B137.jpgLandskapHommelvik1900 til 1909Hommelvik først på 1900-tallet Det hvite huset helt til venstre er «Moheim». Helt til høyre har vi «Karlsrud» (der Frisørsenteret holder til). Husene i forgrunnen stod i Grustaket. Av disse er det bare «Hestnes-gården» og «Spets-gården» som står igjen i dag. Mojalet er ennå ubebygd På den andre siden av bukta ser vi bygningene etter Os- Hommelviken kopparvtirk som var i drift i en kort periode, 1889-92.
P02-M02-B012.jpgGruppeGrustaket1910 til 1919Grustaket 1913-17 Grustaket i Hommelvik. Nærmest ser vi Bykvistgården. Så følger boligen til Sollihaug og «Losjen». Den gamle doktorgården ligger på motsatt side av vegen. Personene fra venstre: Inger Hanna Buaas (gift med Robert Bykvist), Ane Kindseth (gift med Anders Buaas), ukjent, Peder Bykvist og Robert Bykvist (Peders far) som innvandret fra Värmland ca. 1890. Hest og slede
P02-M02-B017.jpgBygningerNull1910 til 1919(Fra Kalender 1995 August) Del er ca. 20 år mellom de to bildene vi ser ovenfor. Øverst ser vi Hommelvik Aktie Handelsforenings første eiendom, Moan F, som ble kjøpt i 1897. Butikken ble da flyttet fra «Wellen-gården». Bildet er tatt omkring 1915 og personene foran butikken er bestyrer Ole Haugen og foreningsformann Johan Nygaardsvold. Bildet nederst er tatt etter 1936, noe som framgår av at foreningens navn er endret til Hommelvik Samvirkelag.
P02-M02-B023.jpgArbeidslivTorggården1920 til 1929Bygging av Thoresengården i 1923 Bygging av Thoresengården (Lunden vestre) der Eva 's Studio holder til i dag. Fra venstre ser vi en murer som kom fra Stjørdal, murer Karl Olsen, en håndlanger og Ola flammer som hadde ulike arbeidsoppgaver. Læregutten som støtter seg mot muren er Benjamin Indergaard. Jo Aasberg var «kjører». Han fraktet stein, kalk og sement fra jernbanestasjonen og sand fra fjæra.
P02-M02-B030.jpgArbeidslivTårngården1920 til 1929Utgraving av tomta på Moan F i 1928 etter at gammelgården er revet. Legg merke til arbeideren til høyre på bildet som slukker tørsten. Bådes graving og utkjøring ble utført av folk fra stedet. Den 15. januar 1929 hadde styret omvisning i nybygget, som ble kalt «Tårn gården» på folkemunner, for Trondheimspressen og en del innbudte. Dagen etter kunne en lese i Ny Tid at gården var «den vakreste kooperative forretningsgård nordenfjells». Likevel fikk den, som vi seinere skal se, en funksjonstid på bare 35 år. Til venstre ser vi Jernbanebolig no.1, som ble bygd av materialer fra den gamle skolen på Moan. Den hvite bygningen midt på bildet er Moan G eller «Wahl-gården» som ble bygd i 1889/90. Bak denne skimter vi «Dillar gården» og «Pettersen-gården» som begge ble satt opp i 1890.
P02-M02-B041.jpgBygningerTorggården1930 til 1939Del er ca. 20 år mellom de to bildene vi ser ovenfor. Øverst ser vi Hommelvik Aktie Handelsforenings første eiendom, Moan F, som ble kjøpt i 1897. Butikken ble da flyttet fra «Wellen-gården». Bildet er tatt omkring 1915 og personene foran butikken er bestyrer Ole Haugen og foreningsformann Johan Nygaardsvold. Bildet nederst er tatt etter 1936, noe som framgår av at foreningens navn er endret til Hommelvik Samvirkelag.
P02-M02-B055.jpgBygningerSamvirkelaget1990 til 1999S-laget Hommelvik 1965 Inngangen til S-laget ligger omtrent midt på bygningen. Nærmest er inngangen til garnbutikken «Homla». Til høyre for bilen står bestyrer Olav Almås i samtale med bestyreren ved Mostadmark S-lag, Martin Vollan, begge i dress. Ved inngangsdøra til S-laget, lengst til venstre, står Odd Ivar Haug. I klyngen rundt barnevogna sees Karen Løvås med veske og ryggen til. Randi Karin Stokke kan så vidt skimtes ved inngangen til «Homla». I forgrunnen står Edvard Husdal med stokk. I bakgrunnen den flotte «Tårngården» som ble revet, og hvor det i dag er parkeringsplasser. Tekst fra Kalender 1995 November 1 løpet av 1950-åra skjedde del store forandringer innen vareomsetningen. Arbeidstilsynet stilte også nye krav til arbeidsmiljøet i butikkene. En fant ut at det måtte reises et nytt, tidsmessig forretningsbygg. For å gi nok tomteplass, ble det i 1960 fattet vedtak om å rive begge forretningsgårdene, samtidig som at også meieriets eiendom ble ervervet. De øverste bildene viser to faser av rivingsarbeidet, høsten 1964 (Moan E) og våren 1965 ( Moan F). Foran «Tårn-gården» ser vi lastebilen til Ivar Marketi, som kjørte bort murstein. Folk i bygda fikk dra nytte av denne steinen. Nybygget på bildet øverst til venstre ble tatt i bruk på nyåret i 1965. Det nederste bildet er muligens tatt i 1968. Legg merke til at inngangen er midt på bygget. En ser også oppgangen til Forum kafeteria. Mannen til høyre for varebilen er bestyrer Olav Alm ås.
P02-M02-B057.jpgBygningerNull1960 til 1969S-laget 1968 Butikkbygning Samvirkelag Kooperasjon Folkeliv Bil Gate Hommelvik Samvirkelag legg merke til inngangen er midt på bygget. En ser også inngangen til forum kafeteria. Mannen til høyre for varebilen er bestyrer Glen Almås. Bildet er tatt rett etter ferdigstillingen i 1968 Testen på kalender: 1 løpet av 1950-åra skjedde del store forandringer innen vareomsetningen. Arbeidstilsynet stilte også nye krav til arbeidsmiljøet i butikkene. En fant ut at det måtte reises et nytt, tidsmessig forretningsbygg. For å gi nok tomteplass, ble det i 1960 fattet vedtak om å rive begge forretningsgårdene, samtidig som at også meieriets eiendom ble ervervet. De øverste bildene viser to faser av rivingsarbeidet, høsten 1964 (Moan E) og våren 1965 ( Moan F). Foran «Tårn-gården» ser vi lastebilen til Ivar Marketi, som kjørte bort murstein. Folk i bygda fikk dra nytte av denne steinen. Nybygget på bildet øverst til venstre ble tatt i bruk på nyåret i 1965. Det nederste bildet er muligens tatt i 1968. Legg merke til at inngangen er midt på bygget. En ser også oppgangen til Forum kafeteria. Mannen til høyre for varebilen er bestyrer Olav Alm ås.
P03-M01-B008.jpgLandskapKjønnåsen gård1930 til 1939Kjønnåsen i Mostadmarka På Kjønnaas gård var det skysstasjon fram til 1930. Nabostasjonene var Moheim i Hommelvik og Fuglem i Selbu. Midt på bildet, som er fra tida omkring århundreskiftet, ser vi gårdens sommerfjøs. Til høyre ligger «Botran» der det seinere ble bygd hoppbakke. Her ble de første klubbrennene til idrettslaget arrangert. Bakken hadde kort ovarenn slik at en hoppet bare 20-30 meter. Det ble derfor bygd en ny bakke i Jøssåsen. Vinter
P03-M01-B070.jpgNullNull1920 til 1929«Vatn i arbeid og fritid» 1920 - 25 «Vatn i arbeid og fritid» var temaet for historielagets fotoutstilling på Kulturminnedagen i september 2009. Homla har alltid vært viktig i forbindelse med sportsfiske og friluftsliv. Tidligere hadde den også stor betydning for skogbruks- og trelastnæringen. Store mengder tømmerstokker ble samlet på Foldsjøen. Derfra ble de ledet ved hjelp av en tømmerrenne over tomta til Mostadmarken jernverk.
P03-M01-B072.jpgBygningerSoria Moria1920 til 1929Verkets-gården 1920 – 25 Gården var tidligere bosted for eieren/forvalteren av Mostadmark Jernverk. Hovedbygningen, som ses midt på bildet, er oppført ca. 1600 av tømmer i 2 etasjer. Fjøs og stall er oppført i år 1900 av tømmer og reisverk. Det minste huset i forkant er stabbur. Den store bygningen helt til venstre ble oppført ca. 1900 og går under navnet «Soria Moria».
P03-M01-B089.jpgGruppeSoria Moria1920 til 1929Barn på ski og kjelke 1921 Bildet er tatt utenfor Soria Moria på Verket nedenfor Foldsjøen. Fra venstre: Erik og Reidar Jenssen, Ole Eidem, Christian og Cornelia Saxevik. Barn lek, ski, 3 på kjelken, vinter
P03-M01-B136.jpgBygningerDalavollen1930 til 1939Setring på Dalavollen ca. 1930 Dalavollen lå mellom Mostadmarka og Selbu, i nærheten av vegen til Amdal. Helt til venstre står gjeteren Thorleif Midtsand fra Hommelvik. Seterjenta med flettene er Jenny Viken
P03-M01-B184.jpgArbeidslivTjønnåstjønna1930 til 1939Issaging på Tjønnåstjønna – 29. mars 1932 Isblokkene ble levert til Mostadmark meieri. Fra venstre: Anne Venn Larsen, Bjarne Thorshaug, Adolf Thorshaug og Thorvald Venn.
P03-M01-B197.jpgArbeidslivFuruhaugen1930 til 1939Vegarbeid i Mostadmarka 1936 Vannposten ved Furuhaugen på Vennavegen gjøres i stand. Stubbebryteren kunne også brukes til å løfte stein. Fra venstre: Adolf Thorshaug, Thorleif Volden, Einar Bonaunet og Håkon Rognås.
P03-M01-B210.jpgBygningerMostadmark Samvirkelag1930 til 1939Distriktet som Hommelvik Samvirkelag skulle dekke var relativt stort, og det kom derfor tidlig krav om å opprette filialer. Mostadmark fikk den første filialen høsten 1937 (bildet er talt året etter). Seinere kom filialene i Muruvik og på Grønberg. Omsetningen på filialene var stor. Bjarne Haldberg, som var bestyrer i Muruvik fra 1951 til 1956, hadde for eksempel en betjening på 2 personer. Samvirkelaget hadde egen varebil som brakte varer ut til filialene og til kunder som målte ønske det (uten ekstra betaling fram til først på 1970-tallet). Bjarne Nesbak og Ivar Marken var sjåfører på varebilen de første årene. Seinere hadde blant annet Einar Lier og Nils Bakmark denne jobben. Oktober
P03-M01-B234.jpgBygningerSneishaugan1940 til 1949Sneishaugan i Mostadmarka. Til venstre set- vi samvirkelagets første bygning, oppsatt i 1937. Bestyrer den gang var Sverre Widerø. Det andre huset er Waagans landhandel.
P03-M02-B012.jpgGruppeFlatholman1920 til 1929Eremitten i Muruvika Omkring 1927 bodde en eneboer ved navn Vean i en omhvelvet båt overtrukket med presenning på Flatholman. Foranledningen var visstnok at skuta som tidligere var hans hjem, gikk under. Rekved ble brukt til brensel. Vean livnærte seg med fiske og var ellers kjent for å passe på eggene til ærfuglene på Holman. Men det var smått om mat, og det hendte at folk i Muruvika gav ham brød og flesk. Her blir han intervjuet av Petrus Holberg, «frilans journalist» for Ny Tid og Arbeider-Avisa. Bildet er tatt midt på sommeren - Vean fyrte opp i ovnen til ære for fotografen!
P03-M02-B019.jpgJakt/Fiske/FritidFlatholman1940 til 1949Fuglejakt i Muruvika En søndag i 1948 på Flatholman i 20 kuldegrader. Arild Wehn og Waldemar Forslund (stående).
P04-M01-B004.jpgLandskapHomla1910 til 1919Bevaring av kulturminner i Vika Historielaget Hommelviks Venner har søkt om midler til istandsetting og bevaring av fire kulturminner i bygda, samt oppsetting av tavler med informasjon: Bjørnrommet i Høyby’n, tyskertrappene i Lundberget, industriminner langs Halstadelva, og brukarene etter den gamle riksvegen over Homla. Mye av arbeidet blir basert på dugnad, og vi håper på god oppslutning etter hvert som vi kommer i gang utover våren 2009. På bildet, som er tatt mellom 1915 og 1920, ser vi den gamle brua over Homla. Ved muren til høyre la det til prammer som fraktet materialer til og fra teglverket. Brua var i bruk til 1938, da den nåværende Homla bru ble åpnet. Sammen med bakken forbi Brukesgården er brukarene de siste restene etter den gamle landevegen gjennom Vika.
P04-M02-B016.jpgBygningerHommelvik Stasjon1900 til 1909Hommelvik stasjon. F.v: Petter Thoresen (gutt), Ole Gunnerius Lindbo (fullmektig), konduktør ?, Hans Hansen (kontorist), Gustav Hansen (telegrafist), Ola Myhre (sporskifter), Alf Bye (sporskifter), ? Saksvik (vognvistør), Anders Løvseth (vognmann).
P04-M02-B030.jpgNullLabbhansenskogen1920 til 1929Fotoatelier Fotograf K. Næss fra Stjørdal hadde også atelier i Hommelvik. Huset lå i «Labbhansenskogen» - omtrent der Statoil holder til i dag. Bildet er tatt 1915-20.
P04-M02-B054.jpgJordbrukBjørnrommet1920 til 1929Bjørnrommet 1922 - 23 Karen Eline (Lina) Høiby på trappa til våningshuset på Bjørnrommet.
P04-M02-B060.jpgBygningerHandelsforeningen1920 til 1929Aktie Handelsforenings "Nye" BRØD-FRUKT-KJØTT Pølsemakerverksted om hjørnet til høyre. I 2.etg Stokbaks kafe. I 3. og 4. etg funksjonærboliger.
P04-M02-B061.jpgBygningerHandelsforeningen1920 til 1929Aktie Handelsforenings "Nye" BRØD-FRUKT-KJØTT Pølsemakerverksted om hjørnet til høyre. I 2.etg Stokbaks kafe. I 3. og 4. etg funksjonærboliger.
P04-M02-B062.jpegDokumentHandelsforeningenNullNull
P04-M02-B068.jpgBygningerBjørnrommet1800 til 1899Bjørnrommet Våningshus, Uthus, Sommerhus
P04-M02-B164.jpgUlykkerKassern1970 til 1979Da «Kassern» brann - 1970 «Kassern» ble satt opp omkring 1902 for å tjene som bolig for arbeidere ved Meraker Bruk. Bygningen, som lå omtrent der Lensmannskontoret ligger i dag, brant ned i februar 1970. Redningsarbeidet foregikk ikke helt uten dramatikk. Det fortelles at en gammel dame som bodde i 2. etasje måtte bæres ned av brannmannskapene. På bildet er det bilen til Asbjørn Jøssås som bringes i sikkerhet. Nærmest ser vi Thorbjørn Øwre. På motsatt side Jan Rosvold og Gunnar Eggen (i skinnlue). Mannen som står bak Eggen er Kjell Haugan.
P05-M02-B010.jpgLandskapHomla1910 til 1919Tømmerfløting på Homla, 1915-20 Homla har alltid vært viktig i forbindelse med sportsfiske og friluftsliv. Tidligere hadde den også stor betydning for skogbruksnæringen.
P05-M02-B015.jpgLandskapHomla1910 til 1919Tømmerfløting på Homla, 1915-20 Homla har alltid vært viktig i forbindelse med sportsfiske og friluftsliv. Tidligere hadde den også stor betydning for skogbruksnæringen.
P05-M02-B017.jpgLandskapHomla1910 til 1919Tømmerfløting i Homla omkring 1910 Tømmeret har samlet seg i Nessdammen. Vi ser Elvedalen og «Artibakkan» i bakgrunnen, Sørnesset til venstre og jordene på Nesset gård til høyre. Helt øverst kan en skimte noen hus på Nessbakkan
P05-M02-B021.jpgJordbrukNull1920 til 1929Pløying på Markajalet Mannen på traktoren kan være Kåre Marken, som eide Marken gård. Øverst i bildet ser vi «bakgårdene» til husene som lå i Stykket (Johan Nygaardsvolds gate). Våren 1966 startet byggingen av Hommelvik ungdomsskole på Markajalet. Andre trinn i byggeprosjektet var svømmehall, som ble oppført på den delen av jordet som bildet viser. I 1973 stod hallen ferdig, og svømmeopplæring kunne bli en del av skolens undervisning. Langs bunnen av skråningen ligger Skolegata i dag. Bildet er sannsynligvis tatt en gang i mellomkrigstida. Traktor med jernhjul
P05-M02-B023.jpgArbeidslivBjørnrommet1920 til 1929Vedsjau ca. 1922 Vedarbeid utenfor skjulet på husmannsplassen Bjørnrommet i Høibygrenda. Arbeidskarene er Bjørn Høiby og Thomas Nytrø fra Selbu som filer saga. Gutten på ski er Ivar Høiby. Thomas Nytrø var på tømmerhogst i Hommelvik
P05-M02-B025.jpgArbeidslivLånkvollen1920 til 1929Seterdrift på Lånkvollen, ca. 1923. Lina Røsten, som sitter på trappa, var budeie. Til venstre står (muligens) Marta Røsten.
P05-M02-B037.jpgJordbrukHallstad1930 til 1939Skuronn - 1930 Gårdsbestyrer Johan Snustad på Hallstad skjærer byggåkeren. Jan Jensen «sitter på».
P05-M02-B048.jpgJakt/Fiske/FritidFjellstuggu1930 til 1939Fuglejegere ca. 1930 Jegere (muligens) utenfor «Fjellstuggu» ved Jervfjellet. Fra venstre: Thorvald Svedal, Petter Brandslet, Paul Brandslet, og Johannes Myhre (7).
P05-M02-B064.jpgArbeidslivRota1930 til 1939Fjordfiskere i Rola - omkring 1935 Svært få har hatt fjordfiske som levevei her i Malvik. Derimot har det vært mange -fra Strindagrensa og helt inn til Muruvika - som har hatt slikt fiske som åttåtnæring. Særlig var det tilfellet i Rota/Midtsand-området. Her ser vi fjordfiskere i Rota i ferd med å gjøre klar garna. Mannen til venstre er muligens Håkon Stav.
P05-M02-B071.jpgArbeidslivGammelåsdalen1930 til 1939Tømmerarbeid 1939 Tømmerhuggere og -kjørere i Gammelåsdalen, sør for Hommelviktjønna. Stående fra venstre: Arne, Johan E., John, Johan I. og Arnt Fossen. Sittende: Ragnvald Bostad, ukjent, Olaf Larsen og ukjent. Iver Fossen (på kne) var tilrettelegger for kjørerne.
P05-M02-B081.jpgJordbrukNessbakkan1950 til 1959Slåttonn - ca. 1950 Slåttonn med hest og vogn hos Esten Nesbak på Bakkar i Hommelvik. Fra venstre: Sigurd Nesbak, Waldemar Forslund, Esten Nesbak og «Blakken».
P05-M03-B005.jpgAktie HandelsforeninNull1910 til 1919Betjeningen ved Hommelvik Aktie Handelsforening i 1912 er her samlet til «forevigelse». Bak fra venstre: Bernt Lovaas, Signe Nilsen (seinere gift Iversen), Ingrid Aarhaug og Kristine Sivertsen (Breen). Foran: Alma Mæhre (Brandslet), Jonetta Wehn (Melbye), Aksel Stokbak, bestyrer Ole Haugen, Gudrun Stokbak og Sanna Solem. Åpningstida på «foreninga» den gang var fra klokka 8 om morgenen til 9 om kvelden. Bernt Lovaas var tilsatt ved Handelsforeningen i 42 år, fra 1902 til 1944.
P05-M03-B006.jpegDokumentNull1910 til 1919Betjeningen ved Hommelvik Aktie Handelsforening i 1912 er her samlet til «forevigelse». Bak fra venstre: Bernt Lovaas, Signe Nilsen (seinere gift Iversen), Ingrid Aarhaug og Kristine Sivertsen (Breen). Foran: Alma Mæhre (Brandslet), Jonetta Wehn (Melbye), Aksel Stokbak, bestyrer Ole Haugen, Gudrun Stokbak og Sanna Solem. Åpningstida på «foreninga» den gang var fra klokka 8 om morgenen til 9 om kvelden. Bernt Lovaas var tilsatt ved Handelsforeningen i 42 år, fra 1902 til 1944.
P05-M03-B094.jpgAktie HandelsforeninHommelvik1950 til 1959Handelsforeningen fikk tidlig spesialavdelinger. Egen manufakturavdeling kom allerede i 1905. Det øverste bildet viser manufakturavdelingen i 2. etasje i «Tårn-gården» muligens i 1950-åra. Helt bakerst i lokalet kan en dra kjensel på Jenny Moan som blir ekspedert av Margit Olsen. Fiskeavdelingen kom i 1919 og frukt- og tobakkavdelingen i 1923. Nederst ser vi Gunvor Haugen på kosmetikkavdelingen i nybygget fra 1965. Det er ingen ting å si på kontakten mellom kunde (Ragnhild Wehn) og betjening (Mary Eriksson) på det andre bildet.
P05-M03-B096.jpgAktie HandelsforeninHommelvik1950 til 1959Handelsforeningen fikk tidlig spesialavdelinger. Egen manufakturavdeling kom allerede i 1905. Det øverste bildet viser manufakturavdelingen i 2. etasje i «Tårn-gården» muligens i 1950-åra. Helt bakerst i lokalet kan en dra kjensel på Jenny Moan som blir ekspedert av Margit Olsen. Fiskeavdelingen kom i 1919 og frukt- og tobakkavdelingen i 1923. Nederst ser vi Gunvor Haugen på kosmetikkavdelingen i nybygget fra 1965. Det er ingen ting å si på kontakten mellom kunde (Ragnhild Wehn) og betjening (Mary Eriksson) på det andre bildet.
P05-M04-B002.jpgPortrettSlindkafeen1910 til 1919Kafibedening 1915 To av betjeningen på «Slindkafeen» i Hommelvik. Kristine Hansen Haldberg (t.v.) og Gudrun Slind.
P05-M05-B013.jpgArbeidslivHommelvik1930 til 1939Nødsarbeid ca. 1936 i 1930-åra ble del også i Hommelvik satt i gang tiltak for å sysselsette arbeidsledig ungdom. Nærmest ser vi Thorvald Skauge (sittende) og Ivar Holby. Mannen stående med spade til venstre er Arnold Thorstensen.
P05-M05-B016.jpegArbeidslivGammelløfta1930 til 1939Ungdomsarbeid i 1930-åra. Også den gang ble det opprettet "tiltak" for å sysselsette arbeidsledig ungdom. Denne arbeidsgjengen er i ferd med å utbedre vegen i Gammelløfta. Fra venstre: Ottar Olufs'en, Torstein Torsteinsen, Ivar Høiby, Johan Lundberg, Olav Eriksen, Aksel Auran, Olaf Landsem. Ved siden av sjåføren, Jørgen Lundberg, står "basen" Oskar Olsen.
P06-M01-B004.jpgSport turnNull1900 til 1909Hommelvik Turnforening 110 år Hommelvik Turnforening ble stiftet 1. mai 1903. Lagets formål skulle være i følge foreningens lov §1 å fremme idrett og friluftsliv i sunne former gjennom samarbeid og kameratskap. Peder Hanssen ble valgt som formann, Johan M. O. Fjeseth som sekretær og instruktør. De første årene var det kun turntropp for menn. Det første damepartiet kom i 1919, samme år som foreningen kjøpte Arbeiderforeningens hus (som seinere endret navn til Idrettens Hus) av Meraker Brug. Bildet er tatt først på 1900-tallet. Turneren til høyre nest øverst i «pyramiden» er trolig Peder Martinsen Moan.
P06-M01-B018.jpgSport turnSkolegården1920 til 1929Turnoppvisning 1924 - 25 Hommelvik turnforening viser sine kunster på skolegården. Den stramme karen med slips og skjermlue til venstre på bildet, er instruktør Jakob Jakobsen.
P06-M01-B020.jpgSport turnSkolegården1920 til 1929Turnoppvisning på skolegården ca. 1925. I. rekke fra venstre: Trygve Nilsen og Harald Hansen. 2. rekke: Per Buås, Hjalmar Nilsen (skjult), Birger Høiby og Sigurd Lindboe (skjult). 3. rekke: Ola Fjeseth, Magnus Larsen og Amund Buaas. Til høyre: Osvald Stokbak. Johan Martin Olsen Fjeseth var trener for troppen fra 1903 til 1924.
P06-M01-B041.jpgSport turnNull1930 til 1939Turn har vært en stor aktivitet både på dame- og herreside i Hommelvik opp gjennom årene. Dette er kanskje ikke den mest brukte øvelsen, men det viser at for å kunne utføre denne øvelsen måtte hun kunne beherske flere ferdigheter. Damen på bildet er Johanne Stokke ( f.1915) og bodde oppe i Modalen ( ved Selbuv.). Her er hun fotografert på hesteryggen i turndrakt.. Hesten het Stella. Bildet tatt ca 1930-1933 Turn i Hommelvik i 1930-årene Turn har vært en stor aktivitet både på dame- og herresiden i Hommelvik opp gjennom årene. Bildet er fra ca. 1930. Dette er kanskje ikke den mest brukte turnøvelsen, men det viser at for å kunne utføre denne øvelsen måtte man kunne beherske flere ferdigheter. Damen på bildet er Johanne Stokke (f. 1915) som bodde oppe i Modalen (ved Selbuveien). Her er hun fotografert på hesteryggen i turndrakt. Hest uten bøyler. Hesten het Stella.
P06-M01-B058.jpgSport turnIdrettsplassen1930 til 1939Turnoppvisning 1934 Mye folk var samlet på den gamle idrettsplassen på Mojalet (der Motrøtunet ligger i dag). Forrest i de fire rekkene ser vi Karen Løvås og Petra Olsen (1. rekke), Alfild Skjetne, Petra Nesbak og Aslaug Næss (2. rekke), Helga Spets og Irene Julsrud (3. rekke) og Gyda Sneisen (4. rekke). I bakgrunnen ser vi det karakteristiske plankegjerdet rundt idrettsplassen foran husene til Øwre og Østerås.
P06-M01-B068.jpgSport turnSkolegården1930 til 1939Turnoppvisning - ca. 1935 Hommelvik Turnforenings dametropp har oppvisning på skolegården. Fra høyre: Fredrikke Snustad Lindboe (Porturner), ukjent, Gudrun Raaen Nilsen, ukjent, muligens Ingeborg Mikalsen Stav, Aina Pettersen, Ragna Widerø, muligens Johanne Stokke og Kirsti Snustad Løvseth.
P06-M01-B074.jpgSport turnNull1930 til 1939Turndamer 1935 To fra dametroppen til Hommelvik turnforening, Fra venstre: Aina Pettersen og Magnhild Granaas Nygaardsvold.
P06-M01-B088.jpgSport turnIdrettsplassen1930 til 1939Turnstevne på idrettsplassen 1935 9 jenter oppstilt i gruppe i sine turndrakter 1. Rekke f.v: Målfrid Skauge, Reidun Lundberg, Astrid Løvseth, Hjørdis Pedersen, Målfrid Jakobsen. 2- Rekke f.v: Ingjerd Kallseth, Gunhild Skjønest, Oddbjørg Hallberg, Målfrid Lundberg
P06-M01-B089.jpgSport turnIdrettsplassen1930 til 1939Turnstevne på idrettsplassen 1935 9 jenter oppstilt i gruppe i sine turndrakter 1. Rekke f.v: Målfrid Skauge, Reidun Lundberg, Astrid Løvseth, Hjørdis Pedersen, Målfrid Jakobsen. 2- Rekke f.v: Ingjerd Kallseth, Gunhild Skjønest, Oddbjørg Hallberg, Målfrid Lundberg
P06-M01-B090.jpgSport turnNullNullTurnstevne oppmars mangler info
P06-M02-B008.jpgSport HoppRøsta1910 til 1919Skihoppere i Røsta ca. 1917. Den organiserte idretten kom til bygda i 1903, da Hommelvik skiklubb ble stiftet. De fleste hopprennene ble holdt i Røsta i Høibygrenda, hvor en hoppet 10-15 m. Der ble også uttakningskonkurransene til Gråkallrennet avviklet. Stående fra venstre: Johan Moan, Per Scether, Oskar Andersen,' Sverre Skjetne, Halvdan Nesbak, Torstein Pettersen, Edvard Brandslet, Aksel Nesbak og Edvard Husdahl. På huk foran: Arne Nygaardsvold, Petter Lundlie, Torvald Øvre oQ Nelber, Sivertsen.
P06-M02-B022.jpgSport skiukjent1920 til 1929Skiløpere 1920-30 Skiløpere, kanskje på jakt? Fra venstre: Einar Lysholen, Johan Nilsen, Johan Rikard Kielland? og Edvard Brandslet med geværet.
P06-M02-B027.jpgSport skiNull1920 til 1929Skiløpere – 1925 Fra venstre: ukjent, Norvald Wuttudal og Gudmund Pedersen.
P06-M02-B037.jpgSport skiNull1930 til 1939I mange år på 1920 og -30 tallet ble det arrangert kretsrenn eller "Storskirenn" i Fossagrenda (4 - 5 km. ovenfor Hommelvik), med deltakere fra hele Trøndelag. Langrennet hadde gjerne start og innkomst ved Fossen gård. Hopprennet foregikk i Nonstadbakken. En hadde også egen kombinertklasse. Storskire.urene kunne også by på hornmusikk og det var kaffesalg på hver en gård i grenda. Etter rennet var det skifest i Folkets Hus med premieutdeling. Bildet viser en av de fremste løperne fra den tida, Bjarne Kringhaug fra Mostadmark, i fint driv.
P06-M02-B052.jpgSport skøyterTrondheim Stadion1930 til 1939Thomas Byberg i full skøytedrakt på isen
P06-M02-B056.jpgSport skøyterIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik stadion 1936 Ivar Ballangrud og hommelvikingen Thomas Byberg kjemper om seieren på Hommelvik stadion som lå på Mojalet like ved Folkets hus. Bruket og Hommelvik helsetun ligger på dette området i dag. Byberg gikk til sølv på 500 m under OL i St.Moritz i 1948 på tiden 43,2 sek. Det var stor interesse for blant annet skøyter, ski og fotball i Hommelvik, noe som førte til at Hommelvik Idrettslag ble stiftet i 1924.
P06-M02-B077.jpgSport skøyterSt-Moritz1940 til 1949Sølvmedaljen på 500 m. skøyter gikk til Hommelvik under de olympiske leker i 1948. Thomas Byberg gjør unna siste langside på spesialdistansen i St. Moritz. Tida ble 43.2 - 1.4 sekunder fra daværende verdensrekord. Han fikk også med seg distanseseire på 500 m. under norgesmesterskapet i 1938 og 1948, og deltakelse i EM og VM.
P06-M02-B081.jpgSport skiNull1950 til 1959Langrenn 1950 Jacob Nilsdal, skiløper fra Hommelvik, i fint driv.
P06-M02-B086.jpgSport skøyterNull1950 til 1959Skøytetrening - ca. 1951 Treningen foregikk på Bakktjønna. Fra venstre: Bjarne Wigum, Gunnar Landsem, Eilif Spets, Gudmund Eriksen og Olav Jakobsen. Det fortelles at utøverne sprang de seks kilometerne «opp og ned» denne treningsdagen.
P07-M01-B000.jpgGruppeNygården1900 til 1909Deltakere på engelskkurs i Hommelvik 1902 Initiativtaker til kurset, som ble holdt på Nygaarden, hette Jullin. Han hadde vært bestyrer ved Os- og Hommelviken Kopparverk som var i virksomhet 1889-92. 1. rekke fra venstre: Anne Løvaas, fru Jullin, ukjent, Kristine Klemetsen, Marie Grønberg, ukjent, og muligens Tilla Jacobsen. 2. rekke: Bernt Løvaas, Eirik Spets, læreren (ukjent), bestyrer Jullin, Lovise Schjetne, Jørgine Brandslet, Johan Klemetsen og Richard Spets. 3. rekke: Aksel Spets, Aksel Sandstrøm, Johan Berg, Anton Kveberg, Torstein Grønberg og Alfred Brandslet. Den lille jenta er Agnes Løvaas.
P07-M01-B020.jpgPortrettNesbakkan1910 til 1919Kristian Nesset – såpegutt ca. 1915 Kristian Sigurd Nesset var født på Nesbakkan 20. august 1906. Som andre barn, måtte Kristian tidlig stifte bekjentskap med arbeidslivet. Hans jobb ble å såpe inn kundene til barbereren i Rikstadgården (som lå på hjørnet av Selbuvegen og den gamle riksvegen). Som voksen flyttet Kristian til Oslo og virket en tid som barberer. Seinere skiftet han over til sveiseryrket. Kristians store hobby var korpsmusikk. Han spilte trombone i Frelsesarmeens korps i Oslo. Interessen for musikk hadde han sikkert fra sin far som var trombonist i Hommelviks første musikkorps (stiftet i 1892).
P07-M01-B037.jpgArbeidslivMotrøvegen1920 til 1929Syarbeid i det fri 1920-25 Petra (ved symaskina) og Anna Østeraas utenfor boligen i Motrøvegen. Barna er Birger Sivertsen og Beret Østeraas. Arbeidet måtte gjøres, men det var for varmt å sitte inne. Legg merke til at jenta fortsatt har på ullbuksa. Kanskje var det den første vårdagen som skulle markeres?
P07-M01-B039.jpgGruppeGimle1920 til 1929Leik i 1920-åra Gutten til venstre er ukjent. De andre barna er muligens Aina Pettersen og Trygve Nilsen. Kvinnen er mor Marie Hulaas Pettersen, som bodde på eiendommen Gimle. Hun var gift med Nils Pettersen. Den fine bygningen i bakgrunnen er Elvebakken. På jordet i forkant av Elvebakken satte tyskerne opp en brakke, som seinere ble overtatt av Malvik elverk. I dag er det Strømheim Brukssenter som holder til der. Elvebakken ble revet i begynnelsen av 1980-åra – til tross for at Historielaget i brev til kommunale myndigheter og avisinnlegg ivret for bevaring av eiendommen.
P07-M01-B053.jpgPortrettNull1920 til 1929På handletur ca. 1925 Astrid Nygaardsvold med handlekurven på armen utenfor heimen i Stykket. Huset til venstre tilhørte Anna Jøssås, det andre eide lærerinne Marit Reitan.
P07-M01-B060.jpgGruppeSkolesletten F1920 til 1929Hattemote i 1920-årene Fra venstre: Janisa Stokbak, muligens Reidun Røstad, Betzy Anderson Kvam og Gudrun Kveberg Nesbak. Bildet er tatt ca. 1925 utenfor Skolesletten F (Johan Nygaardsvolds gate 10) som ble oppsatt av Hågen Stokbak.
P07-M01-B066.jpgNullStavsjøen1920 til 1929StavsjØen Erik og Jan Jenssen leker på isen påska 1925. Unge sitter på kjelke
P07-M01-B068.jpgGruppeGrønberg1920 til 1929Ungdommer på Grønberg ca. 1925 Ungdommene, som er i alderen 15-17 år, er fra venstre Arne Røsten, Edvard Røsten, Birger Rasvald, Sverre Larsen og Konrad Rosvold. Bildet er tatt på gamle Riksveg 50 ovenfor Grønbergsbakken (like før Blåhammeren), sannsynligvis i forbindelse med en søndagstur. Slips og sløyfe hørte søndagen til. Sverre Larsen har på «blankskjermlue» - en ekstra fin lue, som han brukte bare i tida etter konfirmasjonen.
P07-M01-B093.jpgGruppehytta ?1930 til 1939ass! Ca. 1930 Kortspill på hytta? Fra venstre: Oskar Svingen, Otto Øvre, Ivar og Gunnar Svedahl.
P07-M01-B099.jpgGruppeSjakkparti Hvor?1930 til 1939Sjakkparti ca. 1930 Rolf Hofstad (til venstre) og Hjalmar Lundberg. Barna fra venstre: Brit Lundberg, Claus Hofstad, Gerd Lundberg, Ove Lundberg og Finn Hofstad.
P07-M01-B101.jpgGruppeNeieriet1930 til 1939Unge damer ca. 1930 Fra venstre: Bemice Hatrein Falck, Magnhild Oranaas Nygaardsvold og Åse Moan Buaas. Damene står foran eiendommen til meieriet. I bakgrunnen ser vi en av, bygningene til Hommelvik Aktie Handelsfotening (seinere Hommelvik Samvirkelag).
P07-M01-B108.jpgKjøretøyNull1930 til 1939Motorsykkel– anno 1930 Hjalmar Nilsen poserer stolt på sin Excelsior motorsykkel som var utstyrt med karbidlykt. Sykkelen hadde også plass til en passasjer. Nilsen og kona brukte den blant annet til flere ferieturer til Lillehammer og Mjøstraktene. Hjalmar Nilsen var en meget habil turner og instruktør innen denne idretten. Fra 1920 drev han kassefabrikk sammen med sin bror og far i uthuset på eiendommen Gimle (det hvite huset ved siden av den tidligere Everksbrakka). U-138
P07-M01-B116.jpgGruppeWehn Gården1930 til 1939Folket i Wehn-gården 1930-35 Kvinnene i stående stilling er fra venstre Ella Rolstad, Jorun Grønberg og Gunvor Wehn. Jenta bak henne er Ingrid Jøssås. Mennene i døråpningene er Reidar Wehn og Martin Jøssås. Helt til høyre står Sigvart Næsvold. Sittende i 1. rekke fra venstre: Leif Brobak, ukjent, Jenny Brobak, ukjent, Irene Hansen og Kåre Jøssås. I 2. rekke sitter Bibbi Wehn, Mabel Hansen og en ukjent. Bakerst sitter Jørgen Wehn og Christian Hansen med sønnen Egil på fanget. Christian Hansen arbeidet som sykkelog motorreparatør og hadde verksted i kjelleren. Wehn-gården lå ved gamle E6, mellom Statoil og Havnevegen.
P07-M01-B121.jpgGruppeSandskogen1930 til 1939Sandskogen i 1930-åra Mellom Sandfjæra (innerst på Kjeldstadtomta i dag) og Riksveg 50 (gamle E6) var det tidligere en skog med bjørketrær. Sandskogen, som den ble kalt, var et typisk samlingssted for ungdommen i Vika. Sittende fra venstre: Kristian Nygaardsvold, Egon Sandstrøm, Sivert Nesbak, William Halseth, Erling Evensen og Reidar Brandslet. Liggende foran: Ivar Evenshaug. Han som står bøyd, er ukjent.
P07-M01-B133.jpgGruppeNesdammen1930 til 1939Bading i Nessdammen Bading i Homla foregikk vanligvis i «Gryta», på høyde med Nesset gård Lengre nede lå Nessdammen, der dette bildet er tatt muligens en gang i 1930-åra. Til venstre ser vi tømmerrenna. Denne badeplassen ble særlig benyttet når det var lite vatn i elva. På vinters tid gikk barna på skøyter på dammen. Demningen raste ut først på 1940-tallet. Den ble reparert, men sprengt i stykker noen år etter krigens slutt.
P07-M01-B143.jpgGruppeKafe Corner1930 til 1939Damer utenfor Kafé Corner – ca. 1933 Fra venstre: Gjertrud Granaas Gjersvold, Magnhild Granaas Nygaardsvold, Elisabeth Pedersen Sæther, Nelly Løvås Larsen, Lullu Hansen Dahl med datteren Brit (f. 1932, gift Wikmark) på armen og Alfild Løvseth. Bildet er tatt ved trappa til Kafé Corner.
P07-M01-B145.jpgGruppeArresten1930 til 1939Grustaket ca. 1935 Grustaket var navnet på flata der blant annet Malvik kommunes bygninger ligger i dag. Det lave bygget med murpipe er «Arresten». E-verket brukte husene til venstre som lager og verksted. Til høyre ser vi verkstedstua til skomaker Hågen Dybvad. Fra venstre står Hågen Dybvad med sønnen Henry og kona Anna Sofie, Gerd Olsen og Håkon Byberg.
P07-M01-B158.jpgGruppeStykket1940 til 1949Lekekamerater i "Stykke» ca. 1943 (iffiliene som Riller på kaninburet er fra vensire Jostein Willmann, Johan Jensen og Magne Marken (Rygh). Å ale opp kaniner var også en form for matauk under krigen. Gullene det var moro å slikke inn løvetann lil kaninene. Bilder viser gårdsplassen til Johan og Ingebor, Anna Halberg {Johan Nrygsardsvolids gate 9)..Til Høyre skimtes utedtuisen. Der var vanlig å "tynne" ut innholdet eg bruke det som giodsel i potetrennene og rundt bærbarber. I bakgrunnen ser vi uthusel til Jøssås._
P07-M01-B160.jpgNullNull1940 til 1949Endelig snø! Snø gir nye muligheter for utfoldelse – også for barna på Mojalet førjulsvinteren 1940. Foran fra venstre: Greta Roaldseth, Ove Andreas Roaldseth og Carin Lundberg. Jentene på ski er Ruth Fredriksen, Sylvia Lundberg og Astrid Østeraas. Huset i bakgrunnen er Maivegen 11. Der bodde Ove Roaldseth (i 1. etasje) og Einar Stavem (i 2. etasje) med sine familier. På ett rom i 2. etasje bodde også smed Johannes Eriksen med kone og to barn. På kvisten holdt hybelboerne Arne Roness og Finn Jakobsen til.
P07-M01-B167.jpgSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949«Svala» fra Grønberg 1945-47 Fotballaget Svala spilte vanligvis sine kamper på Moddet (sagflisfyllingen til Hommelvik Bruk), Sør-Nesset eller på banen som lå ved trafostasjonen i Stykket. Her er laget fotografert på den tidligere idrettsplassen på Mojalet. I bakgrunnen ser vi huset til John og Thea Myhre. Vi ser at kortsidene av fotballbanen lå den gang mot Millers veg og Motrøvegen. Foran fra venstre: Erling Risan, Johan Ingstad, Hugo Haug, Tor Sæther og Harald Halstadtrø. Bak: Edgar Marken, Toralf Stav, Kåre Sæther, Helge Øwre og Oskar Hallstadtrø.
P07-M01-B175.jpgGruppePotetlageret1940 til 1949Søndagspromenade – 1947 Fra venstre: Margit og Morten Moan (med sønnen Per Olav i vogna), Berit Moan og Åse Moan Buaas (med sønnen Eldar). Berit Moan var mor til Morten og Åse. Bildet er tatt nederst i Stykket. I bakgrunnen ser vi potetlageret som tyskerne satte opp under krigen. Bygningen lå der prestekontoret har hatt tilhold de seinere årene.
P07-M01-B185.jpgGruppeBrukesbakken1940 til 1949 Ola-bil" Trobil anno 1948 Torgeir Moan trakterer trekkspillet, mens Per Helge Rosvold har et godt grep om fotballen. Bildet er tatt utenfor Brukesgården. Hommelvik Bruks bygninger ses i bakgrunnen.
P07-M01-B193.jpgGruppeSaliberget1950 til 1959Badeliv i Stasjonsfjæra 1952 Barna fra venstre: Sissel Moan, Eirik Haugen (delvis skjult), Gunnar Kleive, Terje Garberg (med klær), Rolf Steinar Stav, Torgeir Moan og muligens Per Snustad. Damene: Synnøve Moan, Irene Haugen, Solveig Stav og May Garberg. Karene er Kåre Jøssås og Olaf «Laffen» Garberg. Saligberget og Hommelvik Bruks trelastskur i bakgrunnen.
P07-M01-B195.jpgGruppeGrurtaket1950 til 1959Vinteridyll i Grustaket 1952 Fra venstre: Eldar Buaas, Berit Marii Julsrud (Trelstad), Tove Bye (Knain) og Anne Lise Røstad. Bildet er tatt i hagen til Ulrik Buaas.
P07-M01-B202.jpgGruppeHulaasgården1950 til 1959«Mor og barn» 1953 Historielaget syns det er viktig å formidle informasjon om barns oppvekstmiljø til ulike tider. Derfor har vi satt opp og innredet en lekestue «fra gamle dager» på museet vårt, Jakobsli i Selbuvegen. I hovedbygningen fins også et eget rom med leker og andre gjenstander som er knyttet til barndommen. Bildet viser dokkestua til Sissel Moan Rian. Sissel står til venstre. Den andre jenta er Odny Hansen Leirvik. Bildet er tatt i Hulaasgården som stod ved siden av Brukesgården.
P07-M01-B204.jpgGruppeSandfjæra1950 til 1959Sandfjæra – 1954 En populær badeplass var Bomman inne ved Sandfjæra. Fra venstre: Terje Gjersvold, Inger Anne Spets, Birger Granås, Arthur Sandstrøm, Harry Undhjem og Gunnar Granås. Båt
P07-M02-B002.jpgUlykkerSmeplassen1940 til 1949Heving av " bukken bruse". Trolig Olaf holmen på sykkelen. Sykkel, Motorsykkel, Smeplassen, fly, nygården
P07-M02-B005.jpgBåterNygårdsfjæra1940 til 1949Heving av «Bukken Bruse» - 1948 Flytrafikken mellom Oslo og Nord-Norge foregikk i de første åra etter krigen ved hjelp av sjøfly/flybåter. Flytypene var den tyskproduserte Junker 52 og engelske Sandringham (som var en sivil utgave av krigstidens Sunderland-fly). Et av disse flyene - «Bukken Bruse» - forulykket under landing i Hommelvikbukta den 2. oktober 1948. I alt 19 mennesker omkom, hvorav flere fra Trondheim. En av de som berget livet var den kjente engelske filosofen Bertram Russel, som skulle til Trondheim for å holde foredrag i Studentersamfundet. Bildet er tatt under arbeidet med hevingen av flyet.
P08-M01-B000.jpgSport skiJervfjellet1930 til 1939Skiantrekk anno 1935 Karen Løvås (til venstre), Margit Stav og Herdis Hugaas på tur til Jervfjellet.
P08-M01-B004.jpgNullDrakstsjøen1930 til 1939Påskehelg på Nygaardsvold-hytta 1931 – 35 Johan Nygaardsvold fikk satt opp hytta ved Draktsjøen i 1931. På bildet ser vi tre av hans barn - Arne (sittende i forkant), Astrid og Kristian. Skismøreren er Jakob Brandslet.
P08-M01-B006.jpgVennafjellet.Vennafjellet1950 til 1959Påsketur til Vennafjellet 1954 Bak fra venstre: Per Moan, Ulrik Buaas, Lovise-Marta Moan, Åse Moan Buaas og Olaug Bjørgum Buaas. Foran: Eldar og Lisbeth Buaas.
P08-M01-B012.jpgVennafjellet.Vennafjellet1920 til 1929Skitur - ca. 1920 Skitur til Granåsen. Fra venstre: ukjent, Aina Pettersen, muligens Magnus Svingen, Sigurd Lindboe, ukjent, Harald Hansen og Ola Hofstad. Sistnevnte utvandret til Amerika. Helt til høyre ser vi uthuset på Granåsen.
P08-M01-B014.jpgHobbyGjervan1920 til 1929Medlemmer av klubben "Vika" drar på kanefart til Gjervan. Stående: Johannes og Frida Storvik. I sluffa sitter fra venstre: Astrid Storvik, Jarlfrid Bjerkan og Marie Storvik. Bildet er tatt på vegen ovenfor Bu.aasen i 1920-åra. Klubben hadde også møter med diskusjoner og sang i Idrettens Hus og skirenn i Granåsen. Hest, slede, kusk.Vinter
P08-M01-B023.jpgVennafjellet.Vennafjellet1920 til 1929Påsketur til Vennafjellet Soltilbederne fra venstre: ukjent. Jon Jakobsen, Jørgen Wehn og sannsynligvis John Stokke. Bildet er lan i 1920-åra. Vinter
P08-M01-B056.jpgKjøretøyNullNull6 karer på utflukt med bil
P08-M01-B057.jpgHobbySelbusjøenNullPå fisketur i Selbu 1928 Hommelvikinger prøver fiskelykken i Haukåtjønna i Selbu. Fra venstre: Jørgen Wehn, Ingrid Lysholm Wehn og Ågot Nygaardsvold Bye.
P08-M01-B096.jpgKjøretøyThamshavn1930 til 1939Ferietur 1931 Hommelvikinger på biltur til Molde. Stående: Sverre Larsen (til venstre) og Jakob Hulaas. Olaf Holmen ved rattet. Bildet er tatt ved Thamshavn på Orkanger.
P08-M01-B102.jpgGruppeStavsjøen1930 til 1939Skitur til Stavsjøen 1936 Fra venstre: Marit Buaas Risan, Åse Moan Buaas, Bernice Hatrem Falck og Anna Buaas Sveian.
P08-M01-B108.jpgArbeidslivHommelvik1930 til 1939Hyttebygging 1937 Hytta ble bygd i Hommelvik av Reidar Brandslet (i døråpningen) og Harry Ness. Deretter ble den demontert og satt opp i Jøssåsen i Mostadmarka. Jøssåsen landsby benytter den i dag.
P08-M01-B133.jpgGruppeHåsetdammen1950 til 1959Fottur 1959 Familien Forslund på fottur til Håsetdammen. Fra venstre Asbjørn, far Olav, Heidi, mor Brit og tante Jenny. Fotograf var sikkert onkel Waldemar.
P08-M01-B156.jpgMusikkorpsetGammelskolen1920 til 1929Hommelvik musikkorps ca. 1927 Sittende fra venstre: Sverre Sveian (tromme), Alfred Spets (klarinett), Iver Sveian (basun), Oskar Stokbak (klarinett), Einar Bakken (tenor) og Oskar Spets (stor tromme). Stående fra venstre: Erling Spets (klarinett), Trygve Lysholm (klarinett), Aksel Østeraas (kornett), Bernhard Sveian (basun), Leif Wikmark (trompet), Per Pettersen (ess-kornett), Herman Sveian (horn), Ottar Lundberg (trompet), Ole Holmen (tenorbasun), Ivar Bye (pikkolofløyte) og Petter Lysholm (bass).
P08-M01-B167.jpgNullNullNullIvar bye på saksofon
P08-M01-B184.jpgGruppeSandfjæra1930 til 1939Musikk i Sandfjæra - 1938 Dybvads trio: Henry Dybvad (trekkspill), Peder Pedersen (fiolin) og Ola Engeseth (banjo). Dybvads trio Henry Dygvad (Trekkspill) Ole Engeset (Banjo) Gunnar Snustad (Fiolin)
P08-M01-B188.jpgBåterSelbusjøen1940 til 1949Båttur på Selbusjøen 1943 Hommelvik mannskor hadde utflukt til Selbu. Her ser vi noen av medlemmene ombord på båten «Kong Sverre». Håkon Byberg (til venstre) og Erling Olafsen trakterer trekkspillet. Fra venstre sitter Thomas Byberg, ukjent, ukjent, Thorleif Pettersen, ukjent og Georg Pettersen.
P08-M01-B205.jpgMusikkorpsetSentrum1950 til 1959Hommelvik musikkorps 1950 - 55 I forkant fra venstre: Bernhard Sveian (ventilbasun), Olav Brobakk (klarinett), Egil Hansen (klarinett) og Peder A. J. Pedersen (trompet). Thomas Byberg går foran med tamburstaven. Bak Byberg skimtes Nils Spets. Helt til høyre: Per Pettersen (trompet). Bildet er tatt utenfor Hommelvik Samvirkelag. Tårngården ses i bakgrunnen.
P08-M01-B216.jpgFolkets HusFolkets Hus1970 til 1979Olaf Ottesen «Fullt hus og stor suksess» var Adresseavisens karakteristikk av korforeningens visekveld i Folkets Hus 14. november 1975. I 1950-60 åra stod mannskoret for en rekke såkalte bygdakvelder Folkets Hus. Seinere fulgte Hommelvik Korforening opp med ulike arrangementer. For det meste var det lokale aktorer som deltok, men av og til kom det «storveies besøk». På denne visekvelden stod «Gerd og Otto» for det meste sammen med vår egen Olaf Ottesen på torader 'n. Til venstre ser vi «Prøysenvinneren», Øivind Sund Til høyre korforeningens formann, Johan Ingstad.
P08-M01-B224.jpgDamekoretHommelvik Kirke1970 til 1979Hommelvik damekor 1973 Bildet er tatt i Hommelvik kirke. 1. rekke fra venstre: Anna Hallien, Karen Hansen, dirigent Tor Haldberg, Aase Buaas og Rigmor Blokkum. 2. rekke: Sigrid Skulbørstad, Rigmor Sneisen, Eli Valleraunet, Målfrid Nilsen, Synnøve Lundberg, Gunn Størseth og Bjørg Breen. 3. rekke: Elisabeth Slettmark, Dagmar Spets, Aslaug Ness, Jorun Lundemo, Margit Berg, Nelly E. Sivertsen og Nelly Sivertsen. 4. rekke: Ingfrid Lundlie, Ellinor Korstad, Brigitte Sæther, Klara Snustad, Kari Evenshaug og Polly Svingen.
P08-M01-B229.jpgHobbyVulusjøen1930 til 1939Null
P09-M02-B003.jpgLosjenNull1900 til 1909Losjeforeningen Hommelviks Lykke 1905 Tida før og etter det forrige århundreskiftet var begynnelsen til mange organisasjoner i Hommelvik - så vel fagforeninger, som humanitære, religiøse og avholdsforeninger Av medlemmene i losje Hommelviks Lykke ser vi i bakerste rekke Lorentz Svingen (nr. 2 fra venstre), Thorstein Grønberg (nr 5), Anton Kveberg (nr. 6), Bernt Løvaas (nr8) og Karl Haugen (nr 9). Blant dem som sitter kjenner vi Anne Løvaas, Hanna Wehn, Bergitte Hallset"), Marie Grønberg, Marta Hommelvik Haugen og Andreas Løvaas.
P09-M03-B006.jpgPortrettSkijenter1900 til 1909Skijenter - 1909 Johny og Luffi Gfinther - døtre av byggmester Osvald Gfinther. Han var spesialist på kirkebygging, og satte opp omkring 25 kirker i Trøndelag.
P1001-M01-B000.jpegNullNullNullNull
P1001-M01-B002.jpegNullNullNullNull
P10-M01-B000.jpgHommelvik BrukNull1800 til 1899Arbeidere ved Hommelvik Bruk Fra Høyre Paul Moan f 1875 Martin Røsten nn nn
P10-M01-B002.jpgSolli kassefabrikkNullNullArbeidere ved Sollie kassefabrikk bak fra venstre: Martin Thorshaug og Jo Auran. Midten fra venstre: NN og NN. Foran:Kristian Haugen.
P10-M01-B004.jpgHommelvik BrukHommelvik bruk1910 til 1919Arbeidere ved Hommelvik Bruk. 1910-1920. Gustav Spets-Spets?-Hjalmar Jøssås-Sverre Schjetne-Rikard Stokbak-Ola Svian-Ola Stokbak-Per Jøssås-Oskar Spets-Olaf Undhjem-Harald Hansen-Martin Røsten-Johan Pettersen-Olaf Ottesen-Brandslet-Gustav Olausen-Edvard Husdal-Paul Moan-Jørgen Bostad-Hans P Hansen Fra Bak på bildet tatt i 1912 levert av j.Pettersen pris Kr 1,50 fra v: Aksel Løvseth, Ole Iversen, Ole Sandmark, John Stokke(sme) Nie Evenshaug, Andreas Moe, Ole Lundberg, Olaf Svedahl, Harald Jørgensen, (Formann) Berg, Johan Andersen Orkdal, Tore Husdahl, Johan Nygaardsvold, Petter Brandsleth, M.Spets, Lars Hansen Brun, Johan Evensen, Aksel Ness, Sivert Wuttudal, Ole Nilsen, Alf Brandslet, Gustav Forslund, Oliver Kvam, Johan Moan Johan Brandslet, John Stokka, Ole Stokbak, Alf Andersen, Tilbert Larsen Gutter: Henry Berg, Gusta Berg, Hans Hansen Brun
P10-M01-B008.jpgHommelvik BrukTomta1910 til 1919Arbeidere ved Hommelvik Bruk. 1910-1920. Aksel Løvseth -Ola Iversen-Ole Sandmark-John sen Stokke-Nicolai Evenshaug -Anders Moe -Ole Lundberg-Henry Berg-Gøsta Berg-Hans Hansen Brun-Olaf Svedahl-Harald jørgensen-Formann Berg-Johan Andersen,Orkdal-Tore Husdahl- Johan Nygaardsvold-Petter Brandslet-Martinus Spets-Lars Hansen Brun-Johan Evensen-Aksel Ness-Sivert Wuttudal-Ole Nilsen-Alfred Brandslet-Gustav Forslund.
P10-M01-B012.jpgMeråker Bruk a/sHommelvik Bruk1910 til 1919Arbeidere ved Meråker Bruk a/s 1912-1913 (sagbruksarbeidere, trelast, gruppe, barnearbeid.) Rekke 1 f.v: Halvdan Nesbakk, Oddmar Gråbræk Peder Wuttudal -Arnold Wehn-Ingvald Auran-Oskar Spets -Paul Brandslet -Gunnar Bostad 2.r fv-Petter Lundlie-Henrik Høyby-Tomas Nilsen-Martin Wikmark-Oskar Ness-Knut Wuttudal- 3.r fv.:Andreas Skauge-Einar Bostad- Bjarne Haldberg, Sverre Wuttudal, Erik Tørnberg, Elof Tørnberg, Oskar Olafsen, Reidar Slind, , Mathias Kristiansen. I døråpning: Aksel Løvseth. Plankene kom inn fra Saga og inn i huset til høyre, deretter til "bordkastet". Bak ser vi kjerraten, kappphuset til høyre.
P10-M01-B018.jpgSolli kassefabrikkNullNull Arbeidere ved Solli Kassefabrikk" Sittende foran fra v: Bernhard(?) Øren og NN. Stående fra v: NN-Per Brenna-Gunnar Larsen-NilsPettersen-(formann),Wilhelm Thorshaug?-(Delvis skjult),-Per Hjelseth og Birger Hulaas (Helt bakerst i vnduet) De fleste var på saga,Gunnar Larsen var plankeberer,Per Hjelseth ble høvelpasser,han ble oppfostret påBrannberget i Lånke og begynte på kassefabrikken da han kom til Hommelvik i1912. Han var fodt i 1894. Gunnar Larsen døde i1920,43 år gammel,Birger hulaas og Wilhelm Torshaug var født i 1898.
P10-M01-B020.jpgMeråker Bruk a/sNull1915-1930Gruppe,Sagbruksbolig,Sagbruksdisponent,Hund,trappebenk,Disponentbolig/Kontorbygning ved Meraker Bruk.
P10-M01-B022.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk, Sagbruksbyggning,Trelastindustri,Trelastlager, Saga ved Meraker Bruk.
P10-M01-B024.jpgMeråker Bruk a/sDisponentboligen1920 til 1929Gruppe: 2 Hunder ,Katt, Sagbruksbolig,Sagbruksdisponent, 4 Personer foran disponentbolig/kontorbyggning.
P10-M01-B031.jpgHommelvik BrukNull1915-1920Sagbruk,Trelastindustri, Hommelvik Bruk.
P10-M01-B033.jpgHommelvik BrukNull1915-1920Sagbruk,Trelastindustri. Hommelvik Bruk.
P10-M01-B034.jpegMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk,Trelastndustri. Meraker Bruk.
P10-M01-B035.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk,Trelastindustri,Trelastlager. Meraker Bruk Saga,Fyrkjelen,I bakgrunnen Bomberget i bakgrunnen, Potetkjelleren til Karlslyst (bak pipa)
P10-M01-B037.jpgNullNullNullSagbruk,Trelastindustri,Trelastlager,Kai,Jernbanelinje. Meraker Bruk med Millerkaia.
P10-M01-B039.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk,Trelastlager,Trelastindustri,Plankestabler. Meraker Bruk
P10-M01-B041.jpgMeråker Bruk a/sNullNullTeglverk,Sagbruk,Trelastindustri. TIl v Teglverket,til h, Sagbruket, omberget i bakgrunnen midt på bildet (sett fra sør)
P10-M01-B045.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk,Trelastindustri,Trelastlager. Meraker Bruk plankestabler.
P10-M01-B047.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk , Trelastindustri ,Trelastlager ,Bebyggelse. Meraker Bruk (tatt fra Karlslyst)
P10-M01-B049.jpgNullNullNullSagbruk,Trelastindustri,Trelastlager. Meraker Bruk.
P10-M01-B051.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk,Trelastindustri,Trelastlager,Plankestabler. Meraker Bruk plankestabler med stavskurene i bakgrunnen.
P10-M01-B053.jpgMeråker Bruk a/sNullNullGruppe,sagbruksbolig,sagbruksdisponent,hund,trappebenk. Disponentbolig/kontorbygning ved Meraker Bruk. Cristian Saxevig til venstre.
P10-M01-B055.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruksbolig,Disponentbolig,mann,gjerde,port. Brukesgården bygd i 1912,Cristian Saxevig i forgrunnen. Avisa "Homla" skrev 24 Aug-1912: Meraker Bruk nye kontorbygg er reist i 2 etarsjer arbeidet er utført av byggmester Hjervan. Malvik kommune kjøpte bygget for en del år siden og overførte drifta til Hommelvik pensjonistforening. Huset går i dag under navnet "Brukesgården".
P10-M01-B057.jpgMeråker Bruk a/sBrukesgården1910 til 1919Sagbruksbolig Disponentbolig Gårdstun, ved Meraker Bruk "Brukesgården" «Brukesgår'n» 1915-20 Avisa «Homla» skriver den 24. august 1912: «Meraker Brug's nye kontorbygg er reist opp i 2 . fulle etasjer. Arbeidet utføres av byggmester Gjervan». Bygget har også tjent som disponentbolig. Malvik kommune kjøpte gården for en del år siden og har overført drifta til Hommelvik pensjonistforening.
P10-M01-B060.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk, Trelastindustri. Merakert Bruk (nyere bygning)
P10-M01-B062.jpgSolli kassefabrikkNullNull Arbeidere ved Solli kassefabrikk" Foran frs v : NN, Ole Øren("Ola Bakka") og Gunnar Larsen Bak fra v : Torstein Fossmo,Per Hjelseth, NN. "Ola Bakka" var en meget god sagmester,han slipte sagbladene så godt at det så ut som de var høvlet.
P10-M01-B064.jpgHommelvik BrukBrukestomta1920 til 1929«Stabbleggere» på Meraker Bruk — 1923 Stabbleggernes oppgave var å stable plank og bord til tørk på Tomta. Den første bordtomta lå for øvrig der Øya idrettsplass ligger i dag. Seinere ble den flyttet til Moan-området (nedenfor jernbanelinjene). Fra venstre ser vi Pelle Stalin, Lars Thyholt, Ingvald Undhjem, Aksel Løvseth, Reidar Slind, Henry Løvseth og Hans Hansen med «Storbron». Stalin var en av flere svensker som arbeidet ved Bruket. Det fortelles at da arbeiderne tok over Bruket i 1930, ble de fleste svenskene og arbeidere fra andre bygder oppsagte. De knappe arbeidsplassene skulle reserveres for arbeiderne som var fra stedet, og en kunne ikke regne med at alle i en familie fikk arbeid. Ofte var det slik at far og eldste sønn ble prioritert. Hest, puter,
P10-M01-B067.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruk barnearbeid gutt bering tønnestav trelastlager."Arbeidsgutt ved Meråker Brug" ,Rolf Moan (f 1909) berer tønnestav.Stavstablene lå rett nedenfor riksveien på område som kaltes "Kampen"(på jerbanetomta på høyde med Shellstasjonen ). Bruket laget selv tønner av stavene på teglverktomta.
P10-M01-B069.jpgHulaas kassefabrikkHulaas Kassefabrikk1920 til 1929Kassefabrikkarbeidere,gruppe. Arbeidere ved Hulaas kassefabrikk: Fra v: NN,Torstein Fossmo,Martin Røsten,Harald Hansen,(far til Tor Hulaas Hansen) Fabrikkarbeidere i 1920-åra Arbeidere ved Hulaas kassefabrikk som lå i nærheten av Sollielva. Fra venstre: Ukjent, Torstein Fossmo, Martin Røsten og Harald Hansen.
P10-M01-B071.jpgMeråker Bruk a/sNullNullSagbruksarbeidere,gruppe,trelast. Arbeidere på sagbruk,fra v:NN,NN,Jørgen Wehn,NN.
P10-M01-B073.jpgHommelvik BrukBrukestomta1920 til 1929Sagbruksarbeidere,Trelast,gruppe,bebyggelse. Første rekke fra v:Harald Wik.Henrik g Wehn,Gustav Midtsand,Ola Lundberg,Paul Olufsen,formand Berg,John (Benjamin ) Inedergård,Sivert Røsten,Tore Husdal,Martin Trøbak.2.rekke Birger Moan,Reidar,Gustav Spets,Anders Berg,Martin Hofstad,Simon Iversen,Stenbom,Ola Sandmark.John Stokke,Hans Hansen, Bakre r:Nore Berg,Ingvald Auran,Oskar Spets,Martin Røsten,(delvis sjult),John Stokbak,Aksel Løvseth,Lars Myran,Birger Berg,Lars Hansen,Paul Moan,og Svein Berg. Tomtearbeidere ved Meraker Brug 1927 - 28 Foran fra venstre: Harald Wiik, Henrik G. Wehn, Gustav Midtsand, Ole Lundberg, Paul Olufsen, formann Nils Berg, John (Benjamin) Indergård (seinere skomaker i arbeiderboligen «Kassern»), Sivert Røsten, Tore Husdal og Martin Trøbak. Andre rekke: Birger Moan, Reidar Røsten, Gustav Spets, Anders Berg, Martin Hofstad, Simon Iversen, Otto Stenbom, Ole Sandmark, John Stokke og Hans Hansen. Bak: Nore Berg, Ingvald Auran, Oskar Spets, Martin Røsten, John Stokbak, Aksel Løvseth, Lars Myran, Birger Berg, Lars Hansen, Paul Moan, Aksel Næss og Sven Berg.
P10-M01-B076.jpgHommelvik BrukBrukestomta1920 til 1929Tomtearbeidere vedHommelvik Bruk 1927. 1.rekke fra v:Harald Wik,Henrik G Wehn,Gustav Midtsand,Ole Lundberg,Paul Olufsen,formand Berg,Benjamin Indergård,Sivert Røsten,Tore Husdal,og Martin Trøbak,2.rekke fra v:Birger Moan,Reidar Røsten,Gustav Spets,Anders Berg,Martin Hofstad,Simon Iversen,Stenbom,Ola Sandmark,John Stokke,Hans Hansen,3.rekke fra v:Nore Berg,Ingvald Auran,Oskar Spets,Martin Røsten,John Stokbak,Aksel Løvseth,Lars Myran,Birger Berg,Paul Moan,Aksel Ness og Sven Berg
P10-M01-B077.jpegDokumentBrukestomta1920 til 1929Tomtearbeidere vedHommelvik Bruk 1927. 1.rekke fra v:Harald Wik,Henrik G Wehn,Gustav Midtsand,Ole Lundberg,Paul Olufsen,formand Berg,Benjamin Indergård,Sivert Røsten,Tore Husdal,og Martin Trøbak,2.rekke fra v:Birger Moan,Reidar Røsten,Gustav Spets,Anders Berg,Martin Hofstad,Simon Iversen,Stenbom,Ola Sandmark,John Stokke,Hans Hansen,3.rekke fra v:Nore Berg,Ingvald Auran,Oskar Spets,Martin Røsten,John Stokbak,Aksel Løvseth,Lars Myran,Birger Berg,Paul Moan,Aksel Ness og Sven Berg.
P10-M01-B078.jpgVennafjellet.NullNullSportshytte,Skihytte,Grammafon,gruppe. Tuister foran Nybakkhytta. Fra v : Johan Jakobsen,NN, Peder Jøssås, Jørgen Wehn, NN, NN, John Stokke, sittende foran : Tomas Nilsen.
P10-M01-B080.jpgSport skiNullNullSkisport, ski, skiløpere, mannsgruppe, skidrakt " Skiløpere". Fra venstre : Sigurd Lindboe, Hjalmar Nilsen.
P10-M01-B082.jpgJemtlandsbruketJagerbygningNullSagbruksbygning, lagerbygning?, sagbruksbygning?. Jemtlandsbrukets Lagerbygning?.
P10-M01-B084.jpgHommelvikNullNullInger Johanne Brandslet ca. 1931. Bildet er tatt utenfor jernbanegårdene. Skurene til Hommelvik Bruk i bakgrunnen.
P10-M01-B087.jpgØsteraas KassseNullNullKassefabrikk, snekkerverksted,industri,valseklyvsag,gruppe. Valseklyvsaga forran til høyre(den befinner seg hos Sigurd Wullum) fra venstre Trygve,Aksel,far Anders og Ivar Østeraas.Far eide fabrikken på dette tidspunkt. Dette var den første klyven (spikermarskinen kom i1946 om sommeren) ellers hadde de på den tiden en kappsag,og en høvel og en benksag.
P10-M01-B089.jpgFolkets HusNullNullArbeiderforenigsjubileum,sagbruksforening,gruppe. Jubileum,sag,tomt og høvleriforening. Avd 59 15års fest.
P10-M01-B091.jpgØsteraas KassseNullNullKassefabrikk,transport,treindustri,lastebil,mannsgruppe. Transport av kasser fra Østeraas kassefabrikk. Fra venstre Aksel,Ivar og Trygve Østeraas.til høyre sjåfør Jørgen Lundberg. Dennelasten gikk til Nidar sjokkoladefabrikk. På denne tiden hadde de 300-400 kunder(også i England og Skottland fiskekasser).
P10-M01-B093.jpgSport fotballTransporten1930 til 1939Bedriftsidrettslag,fotballag,sport,gruppe. "Bruket": 1,rekke Sverre Lundberg, Willy Haldseth,Norvald Wuttudal,Torleif Pettersen, Per Moan, Magnus Iversen, Arne Nygaardsvolld, Ivar Evenshaug, Alfred Svingen, Martin Johnsen, Reidar Røsten, "Transporten": bak fra v : Jakob Brandslet, Finn Haugen, Sigurd Nesbak, Kristian Dahl, Birger Høyby, Gudleik Lundberg, Hjalmar Lundberg, Bjarne Nesbak, og Johan Halstadtrø. Kampen som var utrolig hard ente uavgjort dommer var Ola Fjeseth. Bedriftsidretslagene :"Transporten" og "Bruket". Fra kalender Bedriftsfotballag, Lagene til "Transporten" og "Bruket" i 1933-34. Mange av spillerne var å finne på H1Ls A-lag på 1920 og -30 tallet. Ifølge dommeren, Ole Fjeseth, var kampen utrolig hard. "Bruket" er oppstilt knestående, fra venstre: Sverre Lundberg, Willy Haldseth, Norvald Wuttudal, Thorleif Pettersen, Per Moan, Magnus Iversen, Arne Nygaardsvold, Ivar Evenshaug, Alfred Svingen, Martin Johnsen og Reidar Røsten. "Transporten": Jakob Brandslet, Finn Haugen, Sigurd Nesbak, Kristian Dahl, Birger Høiby, Gudleik Lundberg, Hjalmar Lundberg ("Treppen"), Karl Sneisen, Hjalmar Lundberg, Bjarne Nesbak og Johan Halstadtrø.
P10-M01-B096.jpgHommelvik BrukBrukestomta1950 til 1959Sagbruksarbeider, arbeid, plankeberer, stabblegger, skulderpute,trelast. "Plankberere" ("stabbleggere") ved Hommelvik Bruk ,fra v : William Haldseth, Simon Iversen, Waldemar Forslund, Birger Moan, Birger Berg, ( Birger Moan vikarierte som plankeberer denne dagen.) Legg merke til "puta" som skulle beskytte skuldrene.
P10-M01-B099.jpgHommelvikNullNullHavn, kai, jernbanekai, sagbruk?, skip, båt. Til høyre: lagerskur der bla, Hismofoss a/b leide. Jernbanekai 2 ble bygd på1930-talletsom djupvasskai. Til venstre Jemtlandsbruket.
P10-M01-B101.jpgGruppeEriksenhytta1930 til 1939Hytte,gruppebilde, menn. "Eriksenhytta" .Eid av Jon og Jossefine Erikson.Står også i dag. Fra v : Oskar Olafsen, Jon Erikson, Gustav Forslund, Erling Olafsen, Waldemar Forslund, Bildet er tatt i påsken 1937. Påska 1937 Fra venstre: Oskar Olafsen, Jon Erikson, Gustav Forslund, Erling Olafsen, Sigurd Nesbakk og Waldemar Forslund. Bildet er tatt utenfor «Eriksonhytta» i Amdal. Hytta var eid av Jon og Josefine Erikson.
P10-M01-B103.jpgFolkets HusNullNullSagbruksstyre, Forbundsstyre, Gruppe. Bildet er tatt i" Hjørnesalen" i Folkets Hus. Fra v : Adolf Gundersen, Ottar Stokbak, HenrikRimol, Per Hjelseth, (formann), Odin Løveng, Sverre Sivertsen og Ola Fjeseth, (kasserer) Styret i sag-,tomt- og høvleriforbundet avd, 59.
P10-M01-B105.jpgFolkets HusNullNullSagbruksjubileum, fest, feiring, musikk, sagbruksfane, scene. Hommelvik Sag-, tomt-og høvleris 20- års jubileum i Folkes Hus 4/3-1939. 1.r, fra v,:Kristian Wikmark, NN, Gustav Wehn, Ola Normann, Martin Moan, NN, NN, Kristian Wehn, Gustav Landsem, Gustav Olausen, (med briller), NN, og NN. (jubileum for avdeling 59).
P10-M01-B107.jpgHommelvikNullNull Veteraner i Hommelvik sag- tomt- og høvleriforening", 25 års medlemskap i avdelingen (avd,59). Forran fra v,:Martin Moan, Gustav Wehn, Haagen Jacobsen, Kristian Wehn? og Ola Normann. Bak fra v,:Sivert Wikmark (eller Torstein Pettersen), Gustav Landsem, Gustav Olausen, Henrik Rimol, Kristian Wikmark og Gustav Granaas. (se ellers Malvik bygdebok).
P10-M01-B109.jpgHommelvik BrukNullNullSagbruksarbeidere, trelast, gruppe, kamera. "Tomta" på Hommelvik Bruk (mexsico-sporet). Bak fra v,:Olaf Wikmark, Reidar Moan, (?) Sundt, Bjarne Olafsen. Midtenf, v.:Kristian Wehn, (?)Haug, Alf Skauge og Bjarne Hågenstad, Forran fra v,: Ola Fjeseth, Harald Haugen, Petter Brandslet, Tormod Gardberg og(?) Sandmark.
P10-M01-B111.jpgØsteraas KassseFabrikken1940 til 1949 Østeraas kassefabrikk". Billass med den nye Mercedersen,Otto Breivang var sjafør. Det fraktes ølkasser til ECdals.Bildet er tatt utenfor fabrikken på mogjerdet. Brødrene Østeraas kassefabrikk ca. 1947 Fabrikken hadde gått til innkjøp av ny Mercedes, og her er den avbildet før første tur til Trondheim med ølkasser til E.C. Dahls Bryggeri. Sjåfør Otto Breivang har tatt plass i passasjersetet – sikkert av fototekniske årsaker.
P10-M01-B116.jpgØsteraas KassseNullNull Familien Østeraas" Fra venstre :Astri (dater til Aksel og Kasbara), far Anders, Åse(gift med Ivar), Kasbara og Aksel. Kontorbygget tilÆsteraas kassefabrikk i bakgrunnen.
P10-M01-B118.jpgHommelvik Brukelvekanten1950 til 1959Sagbruk, trelastindustri, personer, vannpumpe?. Hommelvik Bruk.
P10-M01-B120.jpgØsteraas Kasssekassefabrikken1950 til 1959Kassefabrikk, Snekkerverkstad, treindustri, trevare, arbeidslag, høvleri Produksjonslokale hos Østeraas Kassefabrikk. (fotograffen ansatt hos Furunes) Fra v: (ved Kapp2-kapping nr 2) Martin Sundt, Gustav Lundberg(i lys skjorte og Trygve Østeraas ved høvelmaskinen. Til h: Thorstein Fossmo(ved Kapp1) Bak i lokalet ved "Kjøyven" fra venstre Gustav Landsem, Olaf Jøssås(Kløyven) og Thorstein Thorstensen. Til høyre med lys skjorte: Kristen Engan eller Aksel Lengst bak(ved kapp3) Han som skimtes helt bak til høyre er muligens Anders Østeraas(far til brødrene Østeraas)
P10-M01-B122.jpgØsteraas KassseProduktkasser1950 til 1959Kassefabrikk, Kasser, treindustri. Reklame. firmanavn Ferdigsnekret kasser klar for levering med kundens navn og adresse trykt på kassene. (fotograffen ansatt hos furunes)
P10-M01-B124.jpgØsteraas KassseFakrikken Østeraas1950 til 1959Kasseproduksjon — 1951 Produksjonslokale ved Osteraas Kassefahrikk som lå ved Mojalet ved den gamle idrettsplassen. Bildet viser Ivar Østeraas ved trykkemaskina. Trykket på treverket til kassene.
P10-M01-B126.jpgØsteraas KassseKassefabrikken1950 til 1959Kassefabrikk, snekkerverksted, treindustri, Spikermaskin, arbeid. Arbeidere ved spikermaskinen, fra v: Egil Svingen, Albert Grønberg. Ferdige margarinkasser til venstre og hermetikkkasser som gikk til Syd-Amerika forran. (fotograffen ansatt til Furunes)
P10-M01-B128.jpgØsteraas KassseKassefabrikken1950 til 1959Kassefabrikk, snekkerverksted, treindustri, boligbebyggelse, hage, idrettsplass, folkets hus. "Mogjerdet" Østeraas Kassefabrikk i forgrunnen, folkets hus midt i bildet, idrettsplassen til høyre
P10-M01-B130.jpgØsteraas KassseSommerfjøset1950 til 1959Kassefabrikk, Snekkerverksted, treindustri, bebyggelse, Brødrene Østeraas kassefabrikk, Sagaf lå en periode ved karslystjordet (ved sommerfjøset). Karslyst Gård til høyre i bildet. Homla nede i dalen, Hommelvik sentrum med løfta bak i bildet.
P10-M01-B132.jpgGruppeVeteraner1960 til 1969Fagforening, mannsgruppe, arbeidsbevegelse, sagarbeidere. "Veteraner fra Sag-, Tomt- og Høvlearbeidere i Hommelvik 1. Rekke f.v: Alfred Spets, Edvard Husdahl, Gustav Landsem, Henrik Høiby. 2. Rekke f.v: Reidar Slind, Gustav Spets, Arne Nygaardsvold, Peder Røberg, Oskar Spets, Hjalmar Jøssås
P10-M01-B134.jpgLandskapØsteraas på Nesset1980 til 1989Østeraas på Nesset Nesset gård og aldershjemm
P10-M02-B000.jpgArbeidslivSjauere på kaiaNullSjauere på kaia
P10-M02-B004.jpegBygningerNullNullHommelvik verft og Støperi Bygninger
P10-M02-B006.jpgGruppeFormerforeningenNullJubileumstilstelning formerforeningen
P10-M02-B012.jpgGruppeMeråkerkaiaNullArbeiderne på Hommelvik verft & støperi
P10-M02-B014.jpgGruppeTrønderverftetNullVerkstedarbeidere
P10-M02-B016.jpgArbeidslivHestnesNullHos skredder Hestnes i Hommelvik
P10-M02-B018.jpgArbeidslivStøperietNullHommelvik verft &støperi Formene ligger i sandkassene
P10-M02-B021.jpegArbeidslivReformNullArbeidere utenfor bygget til Reform på nygården
P10-M02-B023.jpgArbeidslivStøperietNullArbeidere ved Hommelvik Verft & støperi Sandhauger
P10-M02-B025.jpgArbeidslivStøperietNullArbeidere ved Hommelvik Verft & støperi 5 herrer sitter på gjerdet
P10-M02-B029.jpgArbeidslivStøperiet1920 til 1929Arbeidere ved Hommelvik Verft & Støperi sitter forran gjerdet med kontorbygningen i bakgrunnen. Fra v: Thomas Buås, Per Stav, Arnulf Sollihaug
P10-M02-B031.jpgNullNullNullNull
P10-M02-B037.jpgArbeidslivStøperiet1920 til 1929Arbeidsstokken ved Hommelvik Verft og Støperi i 1925-26. Sittende fra venstre: A. Mikalsen, Anders Buaas, B. Sandtrø, K. Knutsen, K. Fuglem, Thorsten Buaas, P. Byquist, I. Grindbakk, L. Andersen, J. Packer og A. Bykvist. Stående: L. LØvseth, P. Holberg, I. Haugen, Amund Buaas, T. Hallien, Arnulf Sollihaug, T. Buaas, Arne Sollihaug, E. Olsen, B. Holthe og Adolf Sollihaug.
P10-M02-B050.jpgArbeidslivNygården1930 til 1939Arbeidere på Nygården ca. 1935 Bildet viser personer som trolig var knyttet til arbeidet med å impregnere sviller på Nygården. Fra venstre: Einar Brandslet, Gotfred Boysen, Alfred Klefstad, Willy Skauge (i rutet skjorte) og John Julsrud. Willy Skauge f 1917 Ëinar Spets f. 1914 John Julsrud f. 1905 Godfred f.1909
P10-M02-B066.jpgArbeidslivDjupvasskaia1940 til 1949Sjauerlag – 1942 Kaiarbeiderne losset svovelkis fra båten Sander til jernbanevogner på Jemtlandskaia. Kisen lå som løsmasse i båten og ble øst over i tretønner som ble heist opp og tømt i vognene. Legg merke til at enkelte brukte briller for å beskytte seg mot svovelet. Foran fra venstre: Oskar Dahl og Reidar Øwre. 2. rekke: Martin Jøsaas, Sverre Thorshaug, ukjent, Bjarne Nesbakk, Lorentz Ola Øwre, Henry Haldberg, Sigurd Nesbakk, Bernhard Marken, Leif Øwre og Birger Høyby. Bak: Einar Øwre, Rolf Stav, Bernhard Sveian, Johannes Smedplass, Gustav Roten og Lorentz Iver Øwre.
P10-M02-B079.jpgArbeidslivJamtlandskaia1940 til 1949Hommelvik havn - ca. 1946 Raset på havna i 1943 tok med seg det meste av kaier og bygninger. Det eneste som stod igjen var Jamtlandsbrukets kai og skur. På bildet laster Libertyskipet «Edvard Grieg». Denne skipstypen, som var på 10 700 tonn, ble produsert i over 7 000 eksemplarer av de allierte i perioden 1943-45. Bakgrunnen var de mange skip som hadde gått tapt for tyske u-båter.
P10-M04 Nygården-B000.JPGArbeidslivNygården1930 til 1939Arbeidere på Nygården i 1935 Står forran stabler med uimpregnert sviller f.v: Bernhard Flytli, Kristian Brandslet, Oskar Olafsen, Emil Gjesmo og Kristian Rolstad
P11-M01-B006.jpgSport fotballIdrettsplassen1920 til 1929Hommelviks første A-lag 1926 Bildet er tatt før åpningskampen (1. runde i cupen) mot Ørnulf fra Trondheim, 6. juni 1926. Hommelvik vant 6-2. I bakgrunnen ser vi inngangsporten og plankegjerdet som var satt opp rundt hele idrettsplassen på Mojalet. Hommelvik-spillerne (med stripe på drakten) er fra høyre: Osvald Stokbak (målmann), Ragnar Saksvik (høyre back), Johannes Myhre (venstre back), Ingvald Hansen (center half), Karl Sneisen (venstre half) Arne Nygaardsvold (ytre høyre), Jakob Brandslet (senter), Ola
P11-M01-B012.jpgSport fotballIdrettsplassen1920 til 1929Idrettsbanen på Mojalet Hommelvik idrettslag feirer 80-årsjubileum i år. Laget ble stiftet 15. september 1924. To år etter stod idrettsbanen på Mojalet ferdig. Arbeidet ble selvsagt gjort på dugnad. Bildet, som er tatt fra Motrøbakken, viser en fotballkamp omkring 1927. I begynnelsen av 1950- årene ble banen snudd. Det frigjorde plass til en liten grusbane mellom Folkets Hus og klubbhuset. Her ble de årlige skolemesterskapene i 60 meter, lengdesprang og ballkast avviklet, under myndig ledelse av skolestyrer og idrettsforkjemper Leif Halse. ”Grusbanen” var også hovedarena for de mange fotballkampene mellom alle guttelagene i Vika. Etter at idrettsanlegget på Øya kom, minket naturlig nok aktiviteten på Mojalet. I dag er det satt opp omsorgsboliger på området.
P11-M01-B015.jpgSport fotballNullNullFotballlaget "Fjell"
P11-M01-B018.jpgSport FriidrettIdrettsplassen1920 til 1929Friidrettsstevne på "Plassen" 1928-29 Hommelvik idrettslag ble stiftet i 1924, og en av de første oppgavene laget tok fatt på, var å anlegge idrettsbane. Banen på Mojalet stod ferdig to år etter. Utøverne er fra venstre: Gustav Granaas, Kristian Nygaardsvold, Åsmund Bostad, Jon Julsrud (?), Rolf Nevermo og Birger Høyby. Personen helt til høyre er ukjent.
P11-M01-B027.jpgSport fotballNullNullIdrettshuset Mogjerdet med "Klubbhuset i bakgrunnen"
P11-M01-B054.jpgSport SvømmingStasjonsfjæra1930 til 1939Havnesvømming i Hommelvikbukta, 1930-32. Hommelviks egen Oscar Spets (i ytre bane) i et durabelig spurtoppgjør mot Reidar Lyseth fra Trondheim. Oscar vant som regel stevnene både i Hommelvik og Trondheim. På tidtakerflåten (helt til høyre)ser vi Oscars bror, Gustav, som også var en habil svømmer. Havnesvømming ble arrangert i 1920 og -30 åra og noen år etter krigen. En svømte gjerne fra Brukeskaia til Sollielvas utløp. Etter innkomst var det godt å komme inn i sjauernes spisebrakke, som ble brukt som omkledningsrom. Ved et stevne, da det var 10 grader i vatnet, måtte en smøre inn kroppen med vaselin.
P11-M01-B061.jpgSkytterlagNullNullNull
P11-M01-B064.jpgSport FriidrettIdrettsplassen1930 til 1939Åsmund Bostad i et friidrettsstevne på idrettsplassen 1930-35. Bostad var en av de ledende friidrettsutøverne i Hommelvik i mellomkrigstida. Han var først og fremst kjent for sin allsidighet og hadde kretsrekorden i 10-kamp i mange år. Han fikk med seg tre NM-titler på 400 m. hekk innenfor Arbeidernes Idrettsforbund, og ble mester på 800 m. under den antinazistiske olympiaden i Paris i 1934. Det var arbeideridrettsforbundene som arrangerte denne olympiaden.
P11-M01-B076.jpgSkytterlagSmuttukleiva1930 til 1939Miniatyr skytterstevne foregår hos Esten Nesbak i Smuttukleiva. Skyttere fra Sør- og Nord-Trøndelag deltok. Her ser vi skyttere på 300 m standplass
P11-M01-B078.jpgHobbyNull1930 til 1939Skotthyllkasting "Skothyll tevling"
P11-M01-B079.jpgSport FriidrettIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvikstafetten i 1930-åra Start og innkomst var på HILs stadion på Mojalet. I bakgrunnen ser vi hovedinngangen til stadion og Folkets Hus. Det var også gatestafetter for ungdom i 1930-årene.
P11-M01-B082.jpgSkytterlagNull1930 til 1939Nessbakkan skytterbane
P11-M01-B084.jpgSkytterlagNessbakkanNull3 skyttere på stanplass 300 m Nesbakkan miniatyr skytterbane
P11-M01-B088.jpgSkytterlagDamhaugan1930 til 19395 skyttere Skytterstevne på Damhaugan. Kristian Gjervan (?) i uniform.
P11-M01-B090.jpgSport SykkelMjøsa RundtNullFra "Mjøsa rundt" etapperitt på sykkel. "Mjøsalagene" Hommelvik stilte lag i sykkelrittet "Mjøsa rundt" i 1935 og 1936. I 1935 ble det seier i A-klassen. I 1936 vant B-laget sin klasse Sykkelritt deltakere sykkelritt
P11-M01-B100.jpgSport fotball1930 til 1939Fotballspillere Gruppe
P11-M01-B104.jpgSport fotballMogjerdet1930 til 1939Hommelvik A-lag i fotball på idrettsplassen på Mogjerdet
P11-M01-B110.jpgSkytterlagNull1930 til 1939Hommelvik Skytterlag, muligens 60-års jubileum Bak f.v: Alfred Hansen, Esten Fossen og Per Bykvist Forran f.v: Sivert Høiby, Mattias Bjerkan og Odin Granås
P11-M01-B112.jpgSkytterlagNullNull Samlagsstevne (?) på Damhaugan
P11-M01-B114.jpgSkytterlagNull1930 til 1939Hommelvik Skytterlag 60-års jubileum
P11-M01-B116.jpgSport FriidrettIdrettsplassen1930 til 1939Løper på oppløpet en regnfull dag på idrettsplassen. Forran Folkets hus. 2 damer med paraply. Tilskuere på rekke og rad på tribunen. Halvor Kringhaug sees i forgrunnen
P11-M01-B118.jpgSport fotballNull1930 til 1939Tilskuere til fotballkamp. Fra v: Sigurd Nesbakk, NN, Ola Fjeseth, Asbjørn Haug, Leif Halse og Johan Skjetne
P11-M01-B120.jpgSport FriidrettIdrettsplassen Mogjerdet1930 til 1939 Defelering til stafettløp (500m). Lag fra hele Sør-Trøndelag var med
P11-M01-B122.jpgSport fotballNullNull Fotballlag" Bak fra venstre: Sixten Berg, Georg Brandslet, Torstein Berg, Kåre Sneisen, Aksel Evenshaug, Henry Sneisen, Thorvald Skauge og Thomas Byberg. Foran fra v: Reidar Moan, Willy Skauge og Ivar Løvaas (f.1915)
P11-M01-B124.jpgSkytterlagukjent1930 til 1939Miniatyrskytterlaget fra HIL's skytterlag. Ytterst til v: Karl Kristiansen, deretter Nelberg Sivertsen. Nr 8 fra v: er Esten Nesbak.
P11-M01-B126.jpgSkytterlagNesbakkan1930 til 1939Skytterstevne på HIL's skytterlags bane på Nessbakkan. (miniatyr 50m - 100m - 150m -200m) Panorama bildet er satt sammen av 2 bilder
P11-M01-B128.jpgSport FriidrettMogjerdet1930 til 1939Sprinteren Kristian Dahl i aksjon på HIL's bane på Mogjerdet. Hadde lenge kretsrekord på 60m
P11-M01-B130.jpgSkytterlagNull1930 til 1939Fra HIL's skytterbane på eiendommen til Esten Nesbakk. Han sees midt på bildet. fra v: NN, Esten Nesbakk, NN Fra et skytterstevne på Nesbakkan. Liggende på standplass med våpen. Fra venstre Thorvald Svedahl, Esten Nesbakk, Iver Svedahl? Ca i 1950
P11-M01-B132.jpgSkytterlagNesbakkan1930 til 1939HIL's skytterbane på eiendommen til Esten Nesbakk. "Funksjoner-Bua" Skyttere til høyre på bildet.
P11-M01-B133.jpgSport SykkelSport sykkel1930 til 1939 Mjøsalagene" på treningstur (Hommelvikhøgda, 1936). Hommelvik stilte lag i sykkelrittet "Mjøsa rundt" i 1935 og 1936. I 1935 ble det seier i A-klassen. I 1936 vant B-laget sin klasse. Rittet var 22 mil og var delt inn i fem etapper. Det ble benyttet alminnelige sykler med racerstyre og litt smalere dekk. Fra venstre: Waldemar Forslund, Harry Næss, Georg Brandslet, Bjarne Nesbak, Sivert Nesbak, Edvard Røsten, Arild Wehn, Thomas Dahle, Georg Pettersen, Einar Dahle og Arne Røsten. Mens Malvik Idrettslag nå i flere år har hatt mange gode sykkelryttere som har gjort seg bemerket og vunnet mesterskap, drives ikke denne sporten lenger i Hommelvik Idrettslag. Men i tidligere år samlet sykkelsporten stor intresse i HIL. Vårt bilde er fra 1933, altså for over 50 år siden, og viser en del av idrettslagets sykkelryttere på treningstur.
P11-M01-B137.jpgSkytterlagLøkken1930 til 1939Skyttere fra Hommelvik idrettslag miniatyrskytterlag. Jørgen Lundberg sin bil. Fra v: Åstrøm (Larsen),skult, Jørgen Lundberg, Birger Høyby, Nelberg Sivertsen, Karl Kristiansen, en fra Muruvik Jørgen Olufsen,NN,Hjalmar Lundberg og Gustav Granaas står også 2005
P11-M01-B139.jpgSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Preparering av fotballbane. Stående fra v: Lorentz J. Øwre, Kåre Sneisen, Ragvald Sandstrøm, Erling Evensen, Harry Nilsen og Arnold Olufsen. Sittende fra v: Thorvald "Jppa" Skauge, Henry Sneisen, Lyder Undhjem, og Konrad Branslet. Banen er nå snudd for åfå den noe lengere (var tidligere bare 90 m)
P11-M01-B142.jpgHILFolkets husNullHil 1924 - 1939 15 års jubileum
P11-M01-B144.jpgSport fotballFolkets hus1930 til 1939Bildet er tatt i Folkets hus (under senen) Foran f.v: Aksel Auran, Thomas Byberg, Sivert Nesbak, Alfred Lundberg, Gudlei Lundberg, Magne Sorthe. Bak f.v: Johan Sivertsen, Henry Sneisen, Reidar Bykvist, Ivar Evenshaug, Olaf Nevermo, Tormod Garberg. Laget kom til 5. runde i NM i arbeidermesterskapet. (kamp om kvartfinaleplass). Spilte 5. runde mot Hamar Idrettslag 1. oktober 1939. Tapte 5-2. Dette er Hommelvik Idrettslag a-lag i fotball.
P11-M01-B147.jpgHILFolkets hus1930 til 1939HIL Idrettslagets styre i 1939 Bildet er tatt i hjørnesalen i Folkets Hus. Fra v: Nelberg Sivertsen (fra skytteeravdelingen), Per Moan, Georg Branslet, Åsmund Bostad, Tor Hulaas Hansen og Leif Halse.
P11-M01-B149.jpgSkytterlagNull1940 til 1949Hommelvik skytterlags styre Forran f.v: Jo Bergum?, Lars Buåsli og Sivert Høiby Bak f.v: Oskar Bragstad og Matias Bjerkan
P11-M01-B151.jpgSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949HIL's juniorlag i fotball 1945 Foran fra venstre: Gudmund Berg, Kolbjørn Schjetne og Øyvind Sæther. Bak: Kåre Søberg, Gudmund Eriksen, Eugen Berg, Henrik Pettersen, Per Spets(Sverre Kindseth?), Per Lundberg og Bjørn Eriksen.
P11-M01-B153.jpgSport fotballNull1940 til 1949Gamle fotballspillere som trommet sammen et lag like etter krigen. Bak f.v: Ivar Østeraas, Erling Evensen, John Fossmo, Ole Sneisen, Lorentz Iver Øvre, Per Moan, Forran f.v: Karl Sneisen, Johannes Myhre, Per Hallseth, Ragnar Saksvik, Sigurd Nesbakk. De spilte mot et sammensatt lag fra Malvik. 3-2 til Hommelvik
P11-M01-B158.jpgSport FriidrettStjørdal1950 til 1959Deltakere fra Hommelvik på Stjørdalsstafetten ca. 1956. Stående fra venstre: Nils Eggen (oppmann), Bjørn Svingen, Ragnar Rosback, Torgeir Moan og Øyvind Hågenstad. Foran finner vi John Rikard Høiby, Bjørn Terje Spets og Stein Stensaas.
P11-M01-B162.jpgSkytterlagNessbakkan1950 til 1959Skytterstevne 1956 «Vanlig» søndagsstevne på Nesbakkan, der Hommelvik miniatyrskytterlag hadde skytebane. Det deltok også skyttere fra Trondheim på slike stevner.
P11-M01-B172.jpgSport fotballIdrettsplassen1960 til 1969Guttefotball ca. 1960. Helt fra tidlig i dette århundre var løkkefotball utbredt i Vika. Unger (dvs. gutter) som bodde i samme "område", slo seg sammen og dannet "lag": Mojalet, Bakkan, Utafor, Innafor osv. Navnene kunne skifte fra periode til periode. Foran fra venstre: Erling Aune, Eirik Haugen, Odd Henrik Hagen, Geir Roar Teigen, Johnny Grande og Tor Aune. Bak: Sverre Jensen, Bjørn Lorvik, Åke Brandslet, Aage Moan, Toralv Spets, Sverre Lundberg og Arve Aune.
P12-M02-B013.jpgFrelsesarmenSøndagsskole1920 til 1929Frelsesarmeens søndagsskole ca. 1922 Frelsesarmeen arrangerte møter i Hommelvik fra 1880-årene, men ikke alle i bygda så med velvillighet og forståelse for foreningens virksomhet. Det første korpset måtte innstille i 1898. Hommelvik korps ble imidlertid reorganisert i 1918 og det ble satt i gang barne- og ungdomsarbeid. Frelsesarmeen fikk blant annet i gang egen søndagsskole. Barna på søndagsskolen er fra venstre Maud Knudsen, Olga Aune, Olaug Skjetne, Petra Moan, Molla Røsten, Olsen (bak), Ingrid Olsen (delvis skjult), Valborg Boysen og Herdis Johansen. Den voksne er trolig løytnant Nygård. Barn fra frelsesarmen søndagsskole. Bildet er tatt ca 1922-23.
P12-M02-B038.jpgAULNullNullHommelvik AUL's Tramgjeng i Muruvik
P12-M02-B040.jpgAULNullNullHommelvik AUL's Tramgjeng i Muruvik
P12-M02-B047.jpgAULFolkets HusNullArbeiderungdommens dag underholdning av Tramgjengen utenfor folkets hus
P12-M02-B049.jpgAULNullNullArbeiderungdommens dag underholdning av Tramgjengen utenfor folkets hus
P12-M02-B051.jpgAULNullNullArbeiderungdommens øving
P12-M02-B053.jpgAULNullNullArbeiderungdommens øving
P12-M02-B060.jpgAULNullNullArbeiderungdommens dag
P12-M02-B064.jpgSpeidernNullNullSpeiderleir på Gjøvik
P12-M02-B066.jpgFramlagetNullNullAul klar til tur
P12-M02-B070.jpgSkoleSøndagsskolen1950 til 1959Søndagsskolebarn 1950 Barn som gikk på søndagsskolen på Bedehuset, oppstilt på trappa til Oskar Berg sin bolig i Nessvegen. 1. rekke fra venstre.: Betsy Berg Krogen, Sissel Moan Rian, Oddny Hansen Leirvik, Ellinor Sivertsen Korstad og Torgeir Moan. 2. rekke: Grete Normann Arntsen, Martha Thyholt Bjørklund og Randi Thoresen Evjen. 3. rekke: Kari Hansen Kristiansen, Solfrid Olsen Endresen og Harald Kulbotn. 4. rekke: Rigmor Berg Trymer, Anne Gerd Røsten Haaland, Jostein Thyholt, Astrid Halstadtrø Stålsmo og Elsa Berg Hallseth. Mange av barna bodde i området Kassern/Hulaasgården.
P12-M02-B075.jpgFrelsesarmenNullNullFrelsesarmens pikelag på sykkeltur
P13-M01-B000.jpegKlassebildeNullNull2 bilder
P13-M01-B002.jpgKlassebildeHommelvik Skole1950 til 1959 Den ene av de to 3. klassene ved Hommelvik skole 1958/-59". Bildet er tatt våren 1959. 1. rekke fra venstre: Anne Berit Moan, Gunn Dagmar Eggen, Liv Stensaas, Else Mara Berg, Unni Nielsen og Bjørg Jørgine Auran. 2. rekke fra venstre: Berit Oline Kvam, Randi Annie Lundberg, Ragnhild Bostad, Gunvor Hansen og Gerd Målfrid Røsten. 3. rekke fra venstre: Magnhild Sofie Haugen, Terje Svelen og Nils Karl Aune. 4.R Bak: Aage Moan, Kristian Nesbak, Hjalmar Pettersen, Bjørn Lorvik og ToraIv Spets. Fra kalender--. Skoleklasse ca. 1958 Småskoleklasse ved Hommelvik skole i slutten av 1950-åra. Foran fra venstre: Anne Berit Moan, Gunn Eggen, Liv Stensaas, Else Marii Berg, Unni Nielsen og Bjørg Auran. 2. rekke: Berit Oline Kvam, Randi Lundberg, Ragnhild Bostad, Gunvor Hansen og Gerd Røsten. 3. rekke: Magnhild Haugen, Terje Sveian og Nils Aune. Bak: Aage Moan, Kristian Nesbak, Hjalmar Pettersen, Bjørn Lorvik og Toralv Spets.
P13-M01-B009.jpgSkoleHommelvik skoleNullLærere ved hommelvik skole
P13-M01-B010.jpgPortrettNullNullLeif Halse, Knut Kalseth og NN
P13-M01-B011.jpgSkoleNull1950 til 1959Malvik Kommunale realskole
P13-M01-B014.jpegKlassebildeNullNullAvgangsklasse ca 1950/51 1. Rekke f.v: Iris Øwre, Gjertrud Bye, Anne Mari Johnsen, Kari Sæther, Leif Halse(lærer), Helga Høyby, Ruth Granås, Laila Haug, Bjørg Røsæg . 2. Rekke f.v: Ellinor Jullumstrø, Ellinor Bostad, Ruth Næss, Jorun Stavem, Gunhild Hansen, Ruth Dahle Ydse, Mary Wikmark, Thora Sneisen. 3. Rekke f.v: Erling Røsten, Kåre Wuttudal, Tor Haldberg, Tore Fossmo, Bjørn Teigen. 4. Rekke f.v: Toralf Gundersen, Odd Fossli, Ivar Bjørkli, Einar Waagan
P13-M01-B017.jpegKlassebildeHommelvik skole1940 til 19491943 årgang Klassebilde av 4. klasse ved Hommelvik skole fra 1954. 1. Rekke f.v: Leif Lundberg, hans Eriksen, Faste Walstad, Steinar Stav, Bjørn Terje Spets, ArneH. Westrum, Asbjørn Røsæg, Jan Wikmark og Ivar Midtsand. 2. Rekke f.v: Bjørn Halseth, Leif Andersen, Per Lundli, Nils Erik Næss, Per Hammer, Gunnar Larsen, Kjell Osen og Klaus Gundersen. 3. Rekke f.v: Trygve Nilssen, Harald Byberg, Øystein Gundersen, Bjørn Haug, lærer Steinar Nilsen, Arthur Sandstrøm og Jostein Rykkvin
P13-M01-B035.jpgKlassebildeHommelvik Skole1950 til 1959Klassebilde, tatt på trappa til Hommelvik skole. 1953-55 Første rekke fra venstre: Morten Trøbak, Magnar Bakmark, Per Helge Rosvold, lærer Erling Jøssing, Ragnar Rossbach, Per Nygård og Johan 0. Jensen. Andre rekke: Lorentz Svingen, Asbjørn Andersen, Steinar Sneisen, Helge Hågenstad, Kolbjørn Moum og Oddmund Leinslie. Tredje rekke: Helge Voldmo, Einar Voldmo, Torbjørn Fossmo, Terje Skjønsby og Arne Halseth. Født i 1940
P13-M01-B039.jpegKlassebildeHommelvik Skole1950 til 1959Klassebilde, tatt på trappa til Hommelvik skole. Første rekke fra venstre: Tor Larsen, Kjell Brandslet, Olav Gilsåmo, Knut Flytlie, Sverre Esten Fossen, Morten Pedersen, Jahn Oddvar Haagenstad, Nils Bakmark. Andre rekke: Terje Jullumstrø, Frode Røsten, Harald Kringhaug, John Richard Høyby, Einar Moum, Tore Husdal, Arne Boysen, Ingar Sollihaug. Tredje rekke: Harald Krogen Nilsen, Egil Hammer, Kjell Overland, Jan Erik Myran, Øystein Hansen, Torgeir Moan, Birger Granås. Barn født 1944
P13-M01-B041.jpgSkoleNullNullFra klasserommet
P13-M01-B052.jpgSkoleSkolepatruljen1960 til 19691. rekke Sittende f.v : Karl Kristian Haugen, Per Arnfinn Nilssen, Svein Olav Kindseth, Odd Haug, Per Johan Skjølberg, Terje Såsen, Geir Roar Teigen, Kristian Nesbak, Eirik Haugen, Nils Karl Aune. 2. rekke f.v: Siri Jakobsen, Anne Bjerknes, Gunn Eggen, Asta Berg, Elin Kvande, Inger Jensen, Mary Bente Berg, Grete Larsen, Jorun Olufsen, Edel Hoås, Kristian Sneisen, Viktor Sivertsen, Bjørn Roar Evensen. 3. rekke f v: Eli Randi Ressel, Sissel Djupvik, Tove Landsem, Karin Teigen, Guri Haugen, Liv Stensaas, Stig Berg, Håvard Sandmark, Morten Stokka. 4. rekke f.v.: Unni Nielsen, Einar Bjerkan (instruktør), Henry Røsæg (leder), Randi Lundberg.
P13-M01-B058.jpgSkoleSkolepatruljen1960 til 1969Skolepatruljen oppstilt på trappa ved Hommelvik Skole. Trolig flere alderstrinn. Patruljen besto av elever født i 1949, 1950 og 1951. 1. rekke Sittende f.v : Karl Kristian Haugen, Per Arnfinn Nilssen, Svein Olav Kindseth, Odd Haug, Per Johan Skjølberg, Terje Såsen, Geir Roar Teigen, Kristian Nesbak, Eirik Haugen, Nils Karl Aune. 2. rekke f.v: Siri Jakobsen, Anne Bjerknes, Gunn Eggen, Asta Berg, Elin Kvande, Inger Jensen, Mary Bente Berg, Grete Larsen, Jorun Olufsen, Edel Hoås, Kristian Sneisen, Viktor Sivertsen, Bjørn Roar Evensen. 3. rekke f v: Eli Randi Ressel, Sissel Djupvik, Tove Landsem, Karin Teigen, Guri Haugen, Liv Stensaas, Stig Berg, Håvard Sandmark, Morten Stokka. 4. rekke f.v.: Unni Nielsen, Einar Bjerkan (instruktør), Henry Røsæg (leder), Randi Lundberg.
P13-M02-B000.jpgPortrettHommelvik1900 til 1909Portrett av 2 herrer. Lærer Christian Iversen (sittende). Var lærer fra før 1880 til1899. Var også poståpner (i Dulumsgården) og fatigforstander frem til 1910. Iversen sendte brev med skolebarna som de skulle dele ut til naboene
P13-M02-B003.jpgSkoleGamle Gamle Hommelvik Skole1800 til 1899Hommelvik skole 150 år Den 27. januar 1856 kunne lærer Johan Petter Voldset ønske sine elever velkommen til Hommelviks første fastskole nede på Moan. Men bygningen måtte rives da anleggsarbeidet på Meråkerbanen startet i 1875. Bildet viser den nye skolen som ble satt opp på Skolesletten (ved krysset mellom Johan Nygaardsvolds gate og Nessvegen). De voksne som står oppstilt ved inngangsdøra, er fra venstre Karl Husan, Marit Reitan (lærer i Mostadmark og Hommelvik 1892-1923) og Johan O. Berg (lærer i Hommelvik 1892-1927). Våren 1896 gjorde skolestyret vedtak om at det igjen skulle bygges skole i Hommelvik. Den ble innviet i 1905 og står den dag i dag, under navnene «Gammelskolen» eller «Realskolen». Fra Regkort: Marit Reitan, Karl Husan Skolen sto litt ovenfor huset til Kvande, på høyde med Myhre. Forran skolen var det en stor skoleplass som gikk ned til vegen mot "Gamlehjemmet"(på nesset). Det gikk videre ei rein ned mot Bergs bolig
P13-M02-B005.jpgSkoleSteinvikhsolmen1900 til 1909Skoleutflukt, gruppe, tur, reise, barn, elev Fra skoletur - Hommelvik Folkeskole, tog til Langstein og derfra til fots til Steinviksholmen
P13-M02-B007.jpegDokumentSteinviksholmenNullNavneliste til bilde P13-M02-B005.jpg
P13-M02-B008.jpgSkoleSteinviksholmen1910 til 1919Skoleutflukt, gruppe, tur, reise, barn, elev Fra skoletur - Hommelvik Folkeskole, tog til Langstein og derfra til fots til Steinviksholmen
P13-M02-B017.jpgskoleHommelvik Skole1910 til 1919Hommelvik skole ca 1910-1913. På bildet kjenner vi Klara Lundberg Øwre (nr 3 fra venstre i rutete kjole) Hun er født i 1899. Lærer Berg sitter på verandaen. Huset til venstre er Korsvegan.
P13-M02-B047.jpgKlassebildeHommelvik skole1920 til 1929Skoleklasse 1918-19 Bildet tatt 1921 Lærerinnne Marit Reitan 1. Rekke f.v: NN, NN, Margit Røsten, Greta Berg, Petra Hansen, Ingebjørg Buås, Krismar Stokbak, Jorun Lundberg, Elisabeth Smiseth, Borghild Muruvik, Gudrun Holmen Husdal. 2. Rekke f.v: William Halseth, John Lundli, Georg Pettersen, NN, nn, Pauline Brobak, NN, Reidar Bjørkli, Ivar Hågenstad, Reidar Wehl. 3. Rekke f.v: Magne Sorthe, Ottar Hågenstad, Kåre Jøssås, John Fossmo, Arne Normann, Petter Bjørkli, Johannes Smeplass, Johan Dahle, Odin Brandslet, Lærer Marit Reitan. 4. Rekke f.v. Olaf Svedahl, Birger Moan, Fredrik Moan, Arne Haug
P13-M02-B049.jpgKlassebildeHommelvik skole1920 til 1929Skoleklasse 1918-19 Bildet tatt 1921 Lærerinnne Marit Reitan 1. Rekke f.v: NN, NN, Margit Røsten, Greta Berg, Petra Hansen, Ingebjørg Buås, Krismar Stokbak, Jorun Lundberg, Elisabeth Smiseth, Borghild Muruvik, Gudrun Holmen Husdal. 2. Rekke f.v: William Halseth, John Lundli, Georg Pettersen, NN, nn, Pauline Brobak, NN, Reidar Bjørkli, Ivar Hågenstad, Reidar Wehl. 3. Rekke f.v: Magne Sorthe, Ottar Hågenstad, Kåre Jøssås, John Fossmo, Arne Normann, Petter Bjørkli, Johannes Smeplass, Johan Dahle, Odin Brandslet, Lærer Marit Reitan. 4. Rekke f.v. Olaf Svedahl, Birger Moan, Fredrik Moan, Arne Haug
P13-M02-B070.jpgKlassebildeNull1930 til 1939Klassebilde på skolegården ved tidligere realskolen 1934 Rekke 1 f.v: Gerd Sand, Gunvor Halberg, Hjørdis Pedersen, Reidun Lundberg(Roel), Petrine Jakobsen, Aslaug Aas, Astrid Løvseth(Teigen), Signe Sandmark(Hansen), Reidun Moan(Strand) Rekke 2 f.v: Alf Aasback, Reidar Lundberg, Martin Haugan, Gerd Myran(Tøndel), Gerd Økstad(Bye), Brit Lundberg(Forslund) Rekke 3 f.v. Odd Sundt, Øyvind Schjønberg, Kjell Dybvad, Henry Wik, Sigurd Kristiansen, Harald Bykvist
P13-M02-B082.jpgKlassebildeBedehuset1940 til 1949Skoleklasse — 1942 Jentene fra venstre er Aud Gicsmo, Kari Brandsler. Sylua Ovvre, Tordis Brandslet, Astrid Sollihaug og Anne Mari Smiseth. Guttene fra venstre: Kåre Stav, Bjorn Haugen, Ingolf Brovold, Harald Olufsen, Odd Svedahl, Robert Eriksen, Olav Thorshaug og Arne Skjonberg. Lærerinnen er Sigrid Grande. Bildet er tatt utenfor Bedehuset.
P13-M02-B085.jpgSkoleNullNullPå rekke og rad
P13-M02-B090.jpgKlassebildeNullNullPå tur
P13-M02-B095.jpgKlassebildeNull1940 til 1949Klassebilde 5.klasse ved Hommelvik barneskole i 1949 1. Rekke f.v: Lars Kallseth, Oskar Halstadtrø, Idar Spets, Kristian Nevermo, Birger Fossmo, Johan Ingstad og Gustav Stav. 2. Rekke f.v: Idar Wikmark, Steinar Andersen, Einar Lier, Leif(brun) Hansen, Asbjørn Jullumstrø, Jørgen Wehn og Per Arne Hofstad. 3. Rekke f.v: Bjørn Løset. Arne Skauge, Robert Iversen, Oskar Kjevik og lærer Torleif Ellingbø
P13-M02-B099.jpgKlassebildeHommelvik Skole1940 til 1949Klassebilde 5.klasse ved Hommelvik barneskole i 1949 1. Rekke f.v: Lars Kallseth, Oskar Halstadtrø, Idar Spets, Kristian Nevermo, Birger Fossmo, Johan Ingstad og Gustav Stav. 2. Rekke f.v: Idar Wikmark, Steinar Andersen, Einar Lier, Leif(brun) Hansen, Asbjørn Jullumstrø, Jørgen Wehn og Per Arne Hofstad. 3. Rekke f.v: Bjørn Løset. Arne Skauge, Robert Iversen, Oskar Kjevik og lærer Torleif Ellingbø
P13-M02-B103.jpgSkoleHommelvik skole1950 til 1959Bygningen til folkeskolen "Hommelvik Skole", friminutt skole, skolebygning, skoleelever, barn, folkeskole, grunnskole, skolegård
P13-M02-B105.jpgKlassebildeHommelvik Skole1950 til 1959Skoleklasse, barneskole, Hommelvik skole
P13-M02-B107.jpgBegravelseNull1950 til 1959Begravelsen til lærer Ellingbø 1956 Thorleif Ellingbø var født i Vang i Valdres i 1898 og begynte som lærer ved Bakken skole i 1922. Like etter krigen flyttet han over til Hommelvik folkeskole og virket der til sin død, 6. november 1956. Kollegene ved skolen bar kisten: Fra venstre ser vi Erling Jøssing, Steinar Nilsen, Ivar Stokka, Olav Hammer, Per Kallseth og Leif Halse. Foran står skolestyrer og klokker Knut Kallseth. På trappa fra venstre: Magdalena Bragstad, ukjent, Ingeleiv Ellingbø (søster), Oskar Bragstad, brorsønn til Ellingbø og muligens Nelly Sivertsen. Presten, Brynjolf Ollander Stuve, skimtes bak kista. Fra regkortet Ellingbø var født 1898 3. feb i vang i Valres død 6. nov 1956 Lærer ved Bakken skole fra 1922 , ved Hommelvik folkeskole fra 1946-47
P13-M02-B110.jpgKlassebildeHommelvik Skole1950 til 1959Skoleklasse, barnegruppe, lærer, barnedrakt Skoleklasse lærer er Agnes Jøssing og Dagrun Gjervan
P13-M02-B112.jpgKlassebildeHommelvik Skole1950 til 1959Skoleklasse, barnegruppe, pike, gutt, lærer, barnedrakt Skoleklasse Hommelvik skole
P13-M02-B114.jpgBygningerHommelvik skole1910 til 1919Hommelvik skole bygning (Bygningen var rød) Postkort Bildet er tatt 29.05.1917
P13-M02-B116.jpgSkoleFortsettelskole1910 til 1919Malvik Fortsettelsesskole. 1913 Sittende med hendene i fanget med rutet bluse og flettet hår var min mor Kristine Mathilde Haldberg)f.Hansen) (født 07.04.1900 d. 22.03.1978 1. Rekke f.v: Kristine Hansen (Haldberg), Sigrid Fevold 2. Rekke f.v: Martha Vikaune, Marie Nilsen, Karin Vold, Lærer nn, Liv Leistad, Olga Saxvike, Marie Sivertsen. 3. Rekkef.v: Margit Bjørnstad, Jan Fjølstad, Karen Vold, Oskar Nøstberg, Luise Saksvik, Eliurse Hårsaker, Synøve Slind, Gunnar Haugen.
P13-M03-Hommelvik skole-B000.JPGBygningerHommelvik skoleNullBildet tatt fra Hommelvik Kirke
P14-M01-Landskap-B000.jpgLandskapHommelvik nord1950 til 1959Hommelvik, Stykket, Ungdomsskolen, Sannan, Kontrøberget. Ungdomsskolen under bygging den ble ferdig til skoleåret 1968/69. Idrettens Hus ble brukt til gymnastikk de første årene. Bluggbuset til HIL er nylig flyttet, ser konturene av seksjonene som ble lagt til.
P14-M01-Landskap-B001.jpgLandskapHommelvik Mogjerdet1950 til 1959Hommelvik Postkort mogjerdet mot sentrum, tatt fra "Klokkatihaugen". I forgrunnen "Folkets hus" og idrettsbanen. Kommunehuset (Grått m/rødt tak var nybygd. Idrettens hus med brunbeiset vegg mot Mobekken fortsatt i bruk. Millerkaia med båt og NSB. Brukeskaia inntakt. Nedre Solbakken med impregneringsverket
P14-M01-Landskap-B002.jpgFlyfotoHommelvik mot vest1970 til 1979Postkort til Asta Bye. Flyfoto over "Gamle Gamlehjemmet", Nye Gamlehjemmet på Grønberg i bakgrunnen. Gårdsbruk, Industriområde på deler av gårdens jorder. Gården til høyre for elva er Karslyst gård. Idrettsbane på samme sted som dagens(2000). Hommelvik u-skole med idrettsbygg midt på bildet. Millerkaia delvis ødelagt. Djupvasskaia og Trønderverftet
P14-M01-Landskap-B003.jpgDokumentNullNullBaksiden påstkortet på P14-M01-Landskap-B002.jpg
P14-M01-Landskap-B004.jpgLandskapHommelvik bruk1980 til 1989Stor ktivitet ved Bruket sim har fått mange nye bygninger. Hommelvik bruk (meråker bruk) Havnevegen som var hovedvegen inn til nedre solbakken i bruk, Bakerst til venstreser vi Hommelvikbrua (over elva) som er en del av nye E-6. Bildet tatt fra kjellanhaugen
P14-M01-Landskap-B005.jpegLandskapGammelløfta1980 til 1989Fra Gammelløfta Blå stor bygning Corner hjørne (Vivo) , Brunbeiset hus Snustad-gården (fotograf Aasbak i 1.etg) Hommelvik stasjon og Rampa bakenfor. Til høyre i bildet bak lauvtrærne ser vi kveberghuset (senere Person,
P14-M01-Landskap-B006.jpgLandskapHavnevegen1980 til 1989Vinterbilde tatt nedenfor Hommelvik stasjon. Jernbanesporet fra Hommelvik bruk er ok. (Havnevegen til Djupvasskaia og Trønderverftet. Strømheim (stor lys bygning og Hilda Viken huset nedenfor Halstad Gård
P14-M01-Landskap-B007.jpegLandskapHommelvikbukta1980 til 1989Høstbilde av Hommelvik bukta med fritidsbåter ute på fjorden. Djupvasskaia med store båter Trønderverftet er fortsatt i drift
P14-M01-Landskap-B008.jpegLandskapStasjonsfjæra1980 til 1989Mange kaipåler midt på bildet Nærmest ligger Brukeskaia stor båt ved Djupvasskaia. Trønderverftet fortsatt i drift. Flytedokk bakerst til høyre.
P14-M01-Landskap-B009.jpegFlyfotoHommelvik sentrum1930 til 1939Flyfoto av Hommelvik sentrum og Gammelløfta + en del av haugen-bakken. Elva Homla renner i sit gamle løp omkring Øya. Løpet ble rettet ut i 1940. Bildet fra Norsk Flyfoto as Oslo. Bildet er stemplet "Tillatt ofentliggjort av Generalstaben 04.05.1955"
P14-M01-Landskap-B010.jpegLandskapMogjerdet1930 til 1939Oversiktsbilde fra Mojalet. (venstre side) Fra v. Mastad-huset, Aag-huset, øv vegen Høyre side av gata Lundberg, Bakken og (Moum) Lundberg, Margot og Ottar Lundberg, Olafsen, (Julsrud), Nyskolen, Storskolen og kirka de største bygningene.
P14-M01-Landskap-B011.jpegLandskapHommelvik1960 til 1969Postkort Overskt over Hommelvik sentrum i forgrunnen Folkets Hus med idrettsbanen. Bak til Høyre Stokbak gården med flere leiligheter og skredder i kjeller etasjen. Bak miller-kaia og brukeskaia inntakt. Nystasjonen og herredshuset til venstre på bildet.
P14-M01-Landskap-B012.jpgLandskapMogjerdet1960 til 1969Bebyggelse på Mojalet (jordet) Hommelvik skole gammelskolen (realfagskolen) og paviljongen fra 160 åra som rommet småklassene 1 t.o.m.3. klasse før hele skoleanlegget ble nedlagt og flyttet. Bruket og solbakken i bakgrunnen. Lia til høyre opp mot Bjørnstad (Hommelvik Østre)
P14-M01-Landskap-B013.jpgLandskapJ.nygårdsvolds gate1950 til 1959Postkort Parti av vika tatt fra Bakkan. Ola Fjesth sitt hus bidt på bildet Gården til mette og Kåre rygg "Marka" Millerkaia og brukeskaia i orden ved Hommelvikbukta Hommelvik Kirke i sentrum.
P14-M01-Landskap-B014.jpgFlyfotoØvre Grønberg1950 til 1959Flyfoto Øvre Grønberg, med nyerebebyggelse langs riksvei 50. Bildet er tatt fra bakkene øversr, eller flyfoto? Fin oversikt over Svahyllan med hommelvikbukta og Hommelvik sentrum Kaianleggene Djupvasskaia trønderverftet Bruket Opp mot høybyen og bakkan i bakgrunnen Industri
P14-M01-Landskap-B015.jpegLandskapMogjerdet1950 til 1959Postkort Parti fra Mogjerdet med Folkets Hus og Idrettsplassen på tvers. Banen ble lagt om med gress 1953. Klubbhuset Hommelvik skole. Bildet er tatt fra klokka ti haugen. Bilde 205. h/5 Norge. Utsikt over Hommelvik
P14-M01-Landskap-B016.jpgLandskapGrustaket1910 til 1919Parti fra Hommelvik. Midt på bildet til høyre "Nyskolen" Hommelvik skole En bit av Coop'n står midt i bildet. Bildet er tatt fra Løfta (Selbuvegen) Nygården Kaiene med båter
P14-M01-Landskap-B017.jpgLandskapHommelvik Sentrum1920 til 1929Parti fra Hommelvik. Postkort. Parti fra sentrum: fra v. Eidem gården, Sandstrøm kiosken, Hommelvik Samvirkelag, Meieriet og Dahlum gården (Jomfru Hammers hotell. Eldre bil forran samvirkelaget. Sentrum i Hommelvik ca. 1920, der Moangårdene ligger på rekke og rad. Nærmest ligger Moan C eller det vi i dag kjenner som Torggården. Her var det tidligere både hotell og poståpneri. Deretter kommer Hommelvik Meieri, Moan D. Så folger handelsforeningens gård, Moan E. Det var på denne tomta «WeNngården» stod tidligere. Videre ser vi Moan F, den forste gården handelsforeningen kjøpte (i 1897). Denne bygningen ble revet i 1928. Vi ser den karakteristiske aviskiosken som ble drevet av Aksel Sandstrom. (Deretter kommer Moan G eller «Wahl-gården», der blant annet Ivar Bye hadde kolonialbutikk Denne bygningen er skjult på bildet.) Helt i bakgrunnen ses «Dillan-gården», der Ivar B. Hagen holder til i dag.
P14-M01-Landskap-B018.jpegLandskapBerlin1910 til 1919Postkort. Foto av skipet "Berlin" som lå i Hommelvikbukta fra 1915 til 1917 Berlin bak båten Øvre og nedre Halstad. Berlin ankom Hommelvik 16.11.1914 kl 09:00 og gikk høsten oktober 1917 (Står en adresse bak på bildet Margit Øk?? Westby Hommelvik
P14-M01-Landskap-B019.jpgLandskapNull1910 til 1919Postkort. Foto av skipet "Berlin" som lå i Hommelvikbukta fra 1915 til 1917 Berlin bak båten Øvre og nedre Halstad. Berlin ankom Hommelvik 16.11.1914 kl 09:00 og gikk høsten oktober 1917 (Står en adresse bak på bildet Margit Øk?? Westby Hommelvik
P14-M01-Landskap-B020.jpgLandskapGrustaket1910 til 1919Bilde fra Klokka ti haugen Berlin på bukta. Grustaket
P14-M01-Landskap-B021.jpgLandskapKarslyst1910 til 19193. Hommelvik Bruk + Administrasjonsbygget (Hvitt) Berlin påhavna Bildet er tatt fra Karslyst
P14-M01-Landskap-B022.jpgLandskapHommelvik1910 til 1919Postkort "Parti fra Hommelvik" Bildet er tatt fra bakkan med nygårdsvolds gate, folkets hus, Hommelvik skole, Hommelvik Kirke og "Berlin" liggende på fjorden
P14-M01-Landskap-B023.jpgLandskapHommelvik1910 til 1919Postkort "Vinterparti fra Hommelvik", Bildet er fra bakkan og viser ned Nygårdsvols gt med Hommelvik skole, Hommelvik kirke, Kasern, båten "Berlin" på fjorden
P14-M01-Landskap-B024.jpgLandskapHommelvik1910 til 1919Postkort. Bildet er tatt fra løfta ned mot granåshjørnet. Viser bebyggelsen i grustaket. "Berlin" ligger på fjorden
P14-M01-Landskap-B025.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset på Haugenbakken. Raset ved Hirsmoforskaia. Båten og kaia dukket opp midt i bukta. Henry Ingstad ble med raset ut og dukket opp midt i bukta med to pappruller under armene. Jenbanelinja ble hengende i løse lufta. De fleste som arbeidet der hadde spisepause i ei brakke lenger unna. H. kaia ble borte for alltid.
P14-M01-Landskap-B026.jpgFlyfotoHommelvik1930 til 1939Postkort "8207 Hommelvik" Flyfoto av Widerø Flyselskap. Viser Hommelvik bruk, Kassern, Øya, Hommelvik skole, Hommelvik kirke, Mogjerdet, jernbanestasjonen. Hirsmokaia, Karl Røsæg var bestyrer, Jemtlandskaia med Karl Haugen (komisjonær for flere tresliperi i Jemtland, Ingehallen, Kranfors og Dyrnæs)
P14-M01-Landskap-B027.jpegLandskapSolbakken1910 til 1919Sammensatt bilde "Parti av Hommelvik" Bildet er fra Nygården i solbakken og viser riksveien med stabstenene Sandskogen, mot sentrum og "Berlin på fjorden mot Jemtlandskaia Den gamle riksveien ved "Gardsflata" i Hommelvik mellom. Vegen ble lagt om i 1943-44
P14-M01-Landskap-B028.jpegLandskapNull1910 til 1919Panorama over Grønberg i 1915 +, I forgrunnen Nygården. omtrent slik så detut da Os og Hommelvik Kopperverkhadde dift der etter århundreskifte. I bakgrunnen Hjelpekrysseren "Berlin"
P14-M01-Landskap-B029.jpegLandskapSannan1940 til 1949Bildet er tatt fra alleen inn til Karslyst gård.forran nypløyde jorder lokalt navn "Revkulen" Mange nypløyde jorder i solbakken og opp Lia viser at våronna var godt i gang. Brakka på Sannan (bygd under 2. verdenskrig). I nedre enden av Liaveien ser vi Sandlåven(Hommelvik Nedre eller Sanden). Vi ser også Flyhangaren på høyreside av brakka nedenfor jernbanebanen, Smeplassen Oppe i lia ser vi fra venstre Moanhuset, Wuttudal, Larsen, Hansen, Husdal, Bjørnstad og Bjørkli. Kjellanhaugen fra venstre: Sveian Sveian?, Holm Hommelvik mellom. på toppen ser vi Hommelvik Vestre(Furan). Solbakken med gården Sveian. Låvebruen på høyre side av "Sandlåven" var sammlingspunktet for ungdommer.
P14-M01-Landskap-B030.jpgLandskapSannan1940 til 1949Bildet er tatt fra alleen inn til Karslyst gård.forran nypløyde jorder lokalt navn "Revkulen" Mange nypløyde jorder i solbakken og opp Lia viser at våronna var godt i gang. Brakka på Sannan (bygd under 2. verdenskrig). I nedre enden av Liaveien ser vi Sandlåven(Hommelvik Nedre eller Sanden). Vi ser også Flyhangaren på høyreside av brakka nedenfor jernbanebanen, Smeplassen Oppe i lia ser vi fra venstre Moanhuset, Wuttudal, Larsen, Hansen, Husdal, Bjørnstad og Bjørkli. Kjellanhaugen fra venstre: Sveian Sveian?, Holm Hommelvik mellom. på toppen ser vi Hommelvik Vestre(Furan). Solbakken med gården Sveian. Låvebruen på høyre side av "Sandlåven" var sammlingspunktet for ungdommer.
P14-M01-Landskap-B031.jpegLandskapSmeplassen1930 til 1939Postkort. Hommelvik Smeplassen, Gamle riksvei 50 neders i Solbakken. Gård/Småbruk Smeplassen vei ned til jernbaneundergang for sykkel, hest og vogn mot nygården impregneringsverk for jernbanesviller. (kreosot) Forran ser vi broen over Sandbekken med sine stabbsteiner. Jeg Kåre Sandmark kan huske først på 60 tallet vi satt på disse steinene og notert bilnummer om sommeren.
P14-M01-Landskap-B033.jpegLandskapMuruvik1960 til 1969Muruvik, flatholman
P14-M01-Landskap-B034.jpegLandskapMuruvik1950 til 1959Montasje av flere bilder.
P14-M01-Landskap-B035.jpegFlyfotoHommelvik sentrum1930 til 1939kort 8191 Norge, Hommelvik Trøndelag "Mittet Se alternative bilder i mappe P58-M02-Malvik-Positiv-B001
P14-M01-Landskap-B036.jpegLandskapNull1910 til 1919Hommelvik sentrum 1900. Hommelvik skole ble bygd i 1916. Bygging pågår i Reidar jensens gate.
P14-M01-Landskap-B037.jpegLandskapStasjonsfjæra1920 til 1929Postkort Hommelvik oversikt, Jernbanestasjon, brukestomta, millerkaia, brukeskaia, samvirkelaget med torggården Kassern Moan
P14-M01-Landskap-B038.jpegLandskapSannan Sandfjæra1940 til 1949Parti over Sannan (sandfjæra) før det ble bygget flyhangar for Tyske krigsfly. Bly oppe på land ved den lille hangarden. Karslyst i bakgrunnen og smeplass nede til venstre i forgrunnen.
P14-M01-Landskap-B039.jpegLandskapMogjerdet Nesbakkan1900 til 1909Postkort Mogjerdet og nesbakkan, Folkets hus nygygget Realfagbygget ikke bygget.
P14-M01-Landskap-B040.jpgLandskapDjupvasskaia1960 til 1969Djupvasskaia, Trønderverftet og grønbergområdet. Bak kaia først tyskerbygget som senere inneholt a/s Nescafor deretter Nobø. Til venstre for veien ser vi Elvebakken og Tyskerbrakka som senere ble strømheim. Bildet tatt fra Stavsjøfjellet Kalender Svahyllan og Blåhammeren 1950-60 Området ble på folkemunnet kalt «Utafor». Ovenfor riksvegen ser vi i forkant deler av Solligrenda, eiendommen Elvebakken og Everkets bygning - «Brakka» - som tyskerne satte opp. Omtrent midt på bildet finner vi gården «Øver-Grønberg» som her er så godt som ferdigbygd. Bygningen på skrå bak skurene til Djupvasskaia er et tidligere tysk flyverksted. Den ble omgjort til fabrikklokale, først for AlS Wascator og deretter for Nobø. Langs sjøen bak støperibygningen ligger det fortsatt flere bolighus.
P14-M01-Landskap-B041.jpegLandskapHommelvik sentrum1800 til 1899Jernbanestasjonen med pakkhuset og Rampa + toalett bygningen til venstre. Tomten er full med svensk trelast. Fremst til venstre bygningen Lunden. Den brant ned i 1900. Huset med tverrvegg som er panelt første del av det som seinere ble påbygd langs riksveien og ble til Frydenlund. Det store huset til i forgrunnen til høyre er Toller Gulbrandsens hus "Hedvigslund". På den andre siden av fjorden er den ennå ikke bygd fabrikken Nygaarden. Før 1900
P14-M01-Landskap-B042.jpegLandskapJohan Nygaardsvolds gate1910 til 1919Hommelvik 1914 Vinter. Stykket Johan Nygaardsvolds gt Krysseren Berlin ligger internert på havna. Bildet er tatt fra Borkdalen
P14-M01-Landskap-B043.jpegBygningerSmeplassen1930 til 1939Postkort Smeplassen i Hommelvik. Foten av solbakken ca der Togtunnellen går inn i dag. Bygd av Jon Andresen Smeplas i 1884. Bak husene over jernbanesporet ser vi Impregneringsverket på Nygaarden. Til venstre solbakken veien over gjevingåsen via Muruvik til Stjørdal. Sandbekkken går inn i tunnel under veien via kulvert nedtil sjøen. Det var disse bygningene som vannet var til 2. etg når demningen på Damgjerdet havarerte. (togundergangen ble blokkert med trær og jordmasser)
P14-M01-Landskap-B044.jpegLandskapJohan Nygaardsvolds gate1930 til 1939Stykket med Nygaardsvoldheimen i forgrunnen. Nærmeste nabo Idrettens hus med svart tjærebiset tak til venstre for kirka og forran storskolen eller Nyskolen. (Hommelvik skole)
P14-M01-Landskap-B045.jpegLandskapHommelvik Sentrum1930 til 1939Bildet er tatt Søndag 3. september 1939, Den dagen 2. verdenskrig brøt ut. Bildet er tatt fra Løfta Selbuvegen
P14-M01-Landskap-B047.jpegLandskapHommelvik Sentrum1920 til 1929Kirken, Nyskolen, Samvirkelaget med bakeriet som ble bygd i 1922. Hedvigslund= doktorgården midt i bildet. Rikstad gården langs riksveien, Bergkvist gården(bostad) nærmeste nabo til nyskolen, Rimolgården
P14-M01-Landskap-B048.jpgLandskapHommelvik sentrum1920 til 1929Postkort Hommelvik. Oversikbilde med Hommelvik s-lag høyre på bildet. Eldste bygning med bakeri, Slakteverksted vis a vis Jernbaneboligene, Heimstad(Eidemgården) bygd av Gurianna Rillan fra Verdal, Tårngården,Karlsrud, Bang(hus) og Wuttudal. Vi ser mye av jernbanen, skur med trelast, Millerkaia og Brukeskaia, Tett granskog ved Bomberget (nå sjøsiden), Ved Horntrøberget ser vihuset til Harald Wågan. Huset bygd av Ole Sveian (Svigerfar til H.V.)
P14-M01-Landskap-B049.jpegLandskapHalstad Gård1900 til 1909Oversikttbilde med Halstad Gård i forgrunnen. Forran på bildet står eierenmed barna og til høyre tjenestefolkene med lyse skaut. Bildet viser klart skille mellom rike og fattige. Hismoforskaia nedenfor huset. Hommelvik og Os kopperverk AB. Bilde er satt sammen av 3 bilder. Husmannsplass Sivert Halstadtrø Kalar v leder for ei karlemaskin ved ei spinnemaskin ved Halstadelvens ullspinneri.
P14-M01-Landskap-B050.jpegLandskapHommelvik Sentrum1900 til 1909Panorama af Hommelvik Hommelvik sentrum Foran til venstre flere jernbanevogner med trelast. Bruket med murpipen og Kasern (Bolig for ansatte på bruket). Rampa, Potethus,Karlsrud, jorde, Klemerhusgården (Berg) bygd i 1902
P14-M01-Landskap-B051.jpgLandskapHommelvik Sentrum1950 til 1959Bildet er et postkort med motiv fra gammelløfta/Hesthuset. Bildet viser Hedviglund-(doktorgården) midt i bildet
P15-M01-Fredsdagene-B000.jpegBegravelseHommelvik Kirke1940 til 1949Begravelse av Gunnar Skjønnsby f xx.xx.19xx Døde 25.04 1940 under slagene i Gratangen i Troms. Flere Malvikinger var med i slagene i Gratangen Bildet tatt 3.mai 1940
P15-M01-Fredsdagene-B001.jpegEtterkrigsdageneRampa Hommelvik1940 til 1949Krigsfangene kommer heim fra tysk fangen-skap. Mange tilskuere tar i mot dem på Rampa. Hommelviks Musikkorps: Fra venstre Ivar Bye, Oskar Stokbak, Trygve Lysholm, Per Pettersen, Edvartd Røsten, Sverre Sveien med flere.
P15-M01-Fredsdagene-B002.jpegKrigsåreneSandfjæra1940 til 1949Tysk Junkerfly i Sandfjæra Vinter
P15-M02-Ulykker-B000.jpegUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Albumsiden Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B001.jpgUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B002.jpgUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B003.jpgUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B004.jpgUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B005.jpgUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B006.jpgUlykkerNygaardsulykken1940 til 1949Nygaardsulykken 17 September 1940
P15-M02-Ulykker-B007.jpgFlyhavnaNygården1940 til 1949Hommelvikbukta ved Nygården. Flyvrak, Flystyrt, Fly, Heving, Kranbåt, Motorsykkel, Sykkel. Heving av flyet "Bukken Bruse" som styrtet i hommelvikbukta, noe som medførte stans i flyvningene til nordnorge. 19 omkommne i denne ulykken. Det er trolig Petter Smeplass som sitter på sykkelen og beskuer det hele fra sin Garnplass. Stedet han brukte å gjøre opp fiskefangsten og vedlikeholde laksgarnene sine. Stedet er i dag båthavna i Hommelvik.
P16-M01-Fotball-B001.JPGSport fotballNull1950 til 1959Hjemmelaget til Hommelvik I.l 24. juli 1954 1. Rekke f.v: Martin Vollan, Julius Wehn, Torvald Venn, Torstein H. Sneisen. 2. Rekke f. v: Birger Torshaug, Peder Molund, Torvald Sneisen, Adolf Torshaug, Martin Moen, Ottar M. Sneisen?, Olaf Venn
P16-M01-Fotball-B002.JPGSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949Det gamle bildet. Dette bildet er tatt på idretsplassen i Hommelvik
P16-M01-Fotball-B003.JPGSport fotballIdrettsplassenNullHommelviks Bruks Bedriftslag 19 Fra v Sverre Wuttudal, Henrik Wehn, Martin Røsten, Johan Haug, Martinius Spets, Henrik Høiby, Nelberg Sivertsen, Torstein Pettersen, John Garberg, Per Sæther, Petter Lundlie. Forran med ballen: Karl Kristiansen Fra bak på bildet: Fra v Sverre Wuttudal, Martin Røsten, Johan Haug, Martinius Spets, Henrik Høiby, Karl Kristiansen(med ball), Nelberg Sivertsen, Jorstein Pettersen, John Garberg, Per Sæther, Petter Lundlie.
P16-M01-Fotball-B004.jpgSport fotballIdrettsplassen1980 til 1989 Viksletta" 1981 Hommelvik Fotbaøll a-laget !. Rekke f.v: Morten Barstad, Sverre Jensen, Trond Fossmo, Kristian Rolstad, Hans B. Ness, Jan Erik Barstad, Roger Brandslet 2.Rekke f.v: Torbjørn Hammer (oppmann), Karl C. Haugen, Morten Bostad, Leif Inge Sommervold, Pål Haugen, Geir Hansen, Geir Larsen, Tom Eriksen, Øivind Kristiansen (Oppmann)
P16-M01-Fotball-B005.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Det Gamle bildet bildet, Nå er det tid for fotball igjen, og dette bildet er Hommelvik Idrettslag guttelag i 1930. Noen kom seinere med på A-laget og spilte der i flere år. Litt forandring er det nok blitt siden den gang, men her er navnene. 1. Rekke f.v: Reidar Moan, Villy Skauge, Harald Boysen. 2. Rekke f.v: Kåre Sneisen, Torsten Berg, Henry Sneisen. 3. Rekke f.v: Arnstein Dahl, Alfred Lundberg, Richard Nilssen, Martin Sæther, Sven Persson. Bilde av Torsten Berg på P34-M03-Portrett-B000.jpg
P16-M01-Fotball-B008.JPGSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949Hommelvik Idrettslags juniorlag kretsmester 1945
P16-M01-Fotball-B011.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik idrettslag C-lag 1935 Foran f.v: Olaf Garberg, Nils Wikmark, Ole Dahle Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimul, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug.
P16-M01-Fotball-B012.JPGSport fotballIdrettsplassenNullA-Kamp i skuddavlevering. Fra v: Henry Sneisen, Ivar Løvås, Magne Sorthe, Gudleik Lundberg, Sivert Nesbak
P16-M01-Fotball-B014.JPGSport fotballNullNullInnmars Norske og Svenske flagg. Plankstablene til Østerås.saga i bakgrunnen.
P16-M01-Fotball-B015.JPGSport fotballIdrettsplassenNullFotball kampens hete. Nr 1 og 2i forgrunnen
P16-M01-Fotball-B016.JPGSport fotballMogjerdet1950 til 1959Hommelvik Guttelag 1956 Foran f.v: Oddvar Hammer, Johan O. Jensen, Bjørn Svingen, Helge Hågenstad, Kolbjørn Moum. Bak f.v: Kjell Størli, Gunnar Berg, Ragnar Rossbach, Bjørn Halseth, Arne Halseth, Per Nygard
P16-M01-Fotball-B017.JPGSport fotballNullNullLag foto 11 mann 6+5 Ukjent sted
P16-M01-Fotball-B018.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939HIL's Fotballag C-lag 1935 Foran f.v: Olaf Garberg, Nild Wikmark, Ole Dahle Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimul, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug
P16-M01-Fotball-B019.JPGSport fotballAllbakan1950 til 1959Lagfoto i stripete drakter til kamp mot Allbakan Sverige i 1957. 1. Rekke f.v: Øyvind Hågenstad, Johan Jensen, Kristian Nevermo, Ivar Spets, Øivind Kristiansen. 2. Rekke f.v: Ingolf Hågenstad, Arvid Fredriksen, Arne Halseth, Nils Eggen, Harald Lundberg, Sverre G. Kindseth
P16-M01-Fotball-B020.JPGSport fotballAllbakan1950 til 1959Lagfoto i stripete drakter til kamp mot Allbakan Sverige i 1957. 1. Rekke f.v: Øyvind Hågenstad, Johan Jensen, Kristian Nevermo, Ivar Spets, Øivind Kristiansen. 2. Rekke f.v: Ingolf Hågenstad, Arvid Fredriksen, Arne Halseth, Nils Eggen, Harald Lundberg, Sverre G. Kindseth
P16-M01-Fotball-B021.JPGSport fotballIdrettsplassenNullLagfoto 11 mann 6+5 i lyse drakter.( Utbrentkopi)
P16-M01-Fotball-B022.JPGSport FriidrettNullNullGruppe Friidrett. 5+3 1. Rekke f.v: NN,NN,NN 2. Rekke Nils Eggen(lagleder), NN, NN, NN, Øyvind Hågenstad
P16-M01-Fotball-B023.JPGSport fotballMojalet1920 til 1929Hommelvik første A-lag 1926 Bildet er tatt før åpningskampen(1.runde i cupen) mot Ørnulf fra Trondheim 6.juni 1926. Hommelvik vant 6-2. I bakgrunnen ser vi inngangsporten og plankegjerdet som var satt opp rundt hele idrettsplassen på Mojalet. Hommelvik-spillerne (med stripe pådraktene) er fra h: Osvald Stokbak(målmann), Ragnar Saksvik(bøyre back), Johannes Myhre(venstre back), Ingvald Hansen(center half), Karl Sneisen(venstre half), Arne Nygaardsvold(ytre høyre), Jacob Brandslet(senter), Ola Fjeseth(høyre half og kaptein) Erling Evensen(indre venstre), Johan I. Lundberg(ytre venstre) og Ola Granås(indre høyre).
P16-M01-Fotball-B024.JPGSport fotballIdrettsplassen1950 til 1959Lagfoto i målet 1953 1. Rekke f.v Johan Sivertsen, Olaf Garberg, Reidar Lundberg, Torbjørn Lundberg, Bjørn Sivertsen 2.Rekke f.v: Harald Auran, Thomas Garberg, Eugen Berg, Olav Jakobsen, Gudmund Berg, Reidar Bykvist
P16-M01-Fotball-B025.JPGSport fotballIdrettsplassenNullLagfoto i målet H.I.L.s bane i 1946 1. Rekke f.v: Karl Sneisen, Johannes Myhre, Per Halseth, Ragnar Saxevik, Sigurd Nesbak. 2. Rekke f.v: Ivar Østeraas, Erling Evensen, John Fossmo, Ole Sneisen, Lorents Øwre, Peder Moan
P16-M01-Fotball-B026.JPGSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949Innmars til kamp fra klubbhuset til banen. Ledes an fra h: John Fossmo, Lorents Øwre, resten ikke plassert Karl Sneisen, Johannes Myhre, Per Halseth, Ragnar Saxevik, Sigurd Nesbak, Ivar Østeraas, Erling Evensen, Ole Sneisen, Peder Moan
P16-M01-Fotball-B028.JPGSport fotballNull1950 til 1959Hommelvik Guttelag 1956 1. Rekke f.v: Oddvar Hammer, Johan O. Jensen, Bjørn Svingen, Helge Hågenstad, Kolbjørn Moum. 2. Rekke f.v: Kjell Støli, Gunnar Berg, Ragnar Rossbach, Bjørn Halseth, Arne Halseth, Per Nygard
P16-M01-Fotball-B029.JPGSport fotballIdrettsplassenNullLagfoto i mål Bedriftsfotball KAIA 1. Rekke f.v: Reidar Håkonsen, Kjell Jøssås, Kåre Sneisen, Harald Bykvist, Per Lundberg. 2. Rekke f.v: Magne Sorthe, NN, NN, NN, Jakob Brandslet Ole Lundberg
P16-M01-Fotball-B030.JPGSport fotballNullNullLagbilde med flere 11 mann 6+5 Liten jente imellom i front) 3 ekstra v.side og 2 Høyre side. Nedkjørselen til idrettsplassen med Folkets hus på høyre side. Flagging.
P16-M01-Fotball-B031.JPGSport fotballIdrettsplassenNullFotballen i sving under angrep. Målmannen på prøve
P16-M01-Fotball-B032.JPGSport turnNullNullH.I.L. (AIF) fane under oppmars til turnstevne
P16-M01-Fotball-B033.JPGSport fotballIdrettsplassenNullFolkemngde sitter og ser på fotballkamp
P16-M01-Fotball-B034.JPGSport fotballIdrettsplassenNullFolkemngde sitter og ser på fotballkamp
P16-M01-Fotball-B035.JPGDokumentNullNullHårer til et bilde : side128 Kedriftsfotball før krigen mellom Bruket og Kaia.
P16-M01-Fotball-B036.JPGDokumentNullNullNotater side:133
P16-M01-Fotball-B037.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Lagbilde med Tivoli i bakgrunnen.bildet fra 1937 1938 1. Rekke f.v: Olaf Nevermo, Sivert Nesbak, Hjalmar Lundberg, Thomas Byberg, Magne Sorthe. 2. Rekke f.v: Ivar Østeraas, Henry Sneisen, Torstein Berg, Ivar Evenshaug, Erling Evensen, Gudleik Lundberg
P16-M01-Fotball-B038.JPGSport fotballIdrettsplassenNullLagfoto 11 mann Trening vinter forran Klubbhuset.
P16-M01-Fotball-B039.JPGSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949 Artikkel" Norsk/Svensk fotball kamp under krigen. I "Feltpost" som ble utgitt i Baggbøle leir ved Sundsvall for norske polititropper i Sverige ........
P16-M01-Fotball-B040.JPGSport fotballIdrettsplassen1940 til 1949Norsk/Svensk fotball kamp under krigen
P16-M01-Fotball-B041.JPGSport fotballNull1940 til 1949Norsk/Svensk fotball kamp under krigen
P16-M01-Fotball-B042.JPGSport fotballNullNullGruppebilde av 4 fotballag
P16-M01-Fotball-B043.JPGSport fotballNullNullAvspark Fotball Flagg
P16-M01-Fotball-B044.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik Idrettslag Fotball lag 1937 1. Rekke f.v: Ivar Løvås, Nils Spets, John Fossmo 2. Rekke f.v: Norvald Wuttudal, Olaf Nevermo, Iver Evenshaug, Gudleik Lundberg, Magne Sorthe, Kristian Nygårdsvold, Per Moan, Waldemar Forslund
P16-M01-Fotball-B045.JPGSport fotballIdrettsplassen1930 til 1939Hommelvik Idrettslag Fotball lag 1937 1. Rekke f.v: Ivar Løvås, Nils Spets, John Fossmo 2. Rekke f.v: Norvald Wuttudal, Olaf Nevermo, Iver Evenshaug, Gudleik Lundberg, Magne Sorthe, Kristian Nygårdsvold, Per Moan, Waldemar Forslund
P16-M01-Fotball-B046.JPGSport fotballOrkangerNulløyvind Hågenstad Orkanger På bildet fra venstre ser vi: Kjell Sjølie, Tor Sollihaug, Helge Hagenstad, Perry Weisetaune, Harald Hammer m/ball, Kolbjørn Moum, Ragnar Rosback, halve ansiktet bak-Nils Eggen, NN, Erling Røsten m/briller, Arne Halseth, Tor Sæther, Øyvind Haagenstad Kampen spiltes i Idrettsparken, Orkanger
P16-M01-Fotball-B047.JPGSport fotballNullGruppebilde Ingen info
P16-M01-Fotball-B048.JPGSport fotballIdrettsplassenNullSpiller i hvit kortbukse hedder ballen Ingen info
P16-M01-Fotball-B049.JPGSport fotballIdrettsplassen?1980 til 1989Lagfoto . Disse er født i 1973. Bildet tatt tidlig på 80-tallet 1. Rekke f.v: Anders Sjøtrø, Morten Sjøtrø og Krister Stav. 2.Rekke f.v: Morten Sollighaug, Esten Kvello, Pål-Didrik Hoff Roland og Ketil Karlsen. Fotballlaget i Tyttebærveien Grønberg. Anders Jøtrø mener han var med for bare å forsterke laget.
P16-M01-Fotball-B050.JPGSport fotballIdrettsplassen?1950 til 1959Hommelvik Idrettslag A Lag 1953/1954 Foran f.v: Tormod Garberg, Thorbjørn Lundberg, Henrik Spets, Gudmund Berg, Torgeir Pettersen Bak f.v: Helge Øwre, Gunnar Eggen, Eugen Berg, Bjørn Eriksen, Olav Jakobsen, Harald Auran
P16-M01-Fotball-B051.JPGSport fotballHamar1930 til 1939I 1939 reiste laget til Hamar for å møte Hamar I.L. i finalen, der ble det 5-1 tap. Laget besto av følgende spillere: 1. Rekke f.v: Aksel Auran, Thomas Bygerg, Sivert Nesbak, Alfred Lundberg, Gudleik Lundberg og Magne Sorthe. 2. Rekke f.v:Johan Sivertsen, Henry Sneisen, Reidar Bykvist, Ivar Evenshaug, Olaf Nevermo og Tormod Garberg. Erling Evensen deltok også på laget, men er ikke med på bildet.
P16-M01-Fotball-B052.JPGSport fotballModdet1950 til 1959Kassern- gjengen 1950 Bildet er fra "Moddet" 1. Rekke fra v: Jan Brobak, Thoralf Gundersen, Gerhart Lundberg, Leif Hansen, Birger Fossmo, Oddny Hansen 2. Rekke f.v: Svein Wuttudal, Robert Iversen, Lars Kalseth, Åge Fevåg, Ellinor Øwre, Jan Wullum, Per Jarle Wigum. 3.Rekke f.v: Ivar Bjørkli, Arne Stavem?, og Haldis Pedersen
P16-M01-Fotball-B053.JPGSport fotballMogjerdetFotballkamp med Folkets hus i bakgrunnen
P16-M01-Fotball-B054.JPGSport fotballSelbu1950 til 1959Fotballkamp mot Selbu-Ballklubb 1955 Forran f.v: Helge Østvik, Øyvind Kristiansen, Klaus Myran, Asbjørn Jøssås, Spiller nr 11 tar bildet Kristian Nevermo Bak f.v: Viktor Berg, Tor Hallberg, Bjørn Teigen, Roald Bye, Asbjørn Brandslet, Bjørn Jensen
P16-M02-Friidrett-B000.JPGSport FriidrettOppdal1930 til 1939Med lastebil til arbeidermesterskapet i friidrett 1933. Fra v: Åsmund Bostad, Rolf Nevermo(Hommelvik), Johs Røttvei(Oppdal), nn, Pedersen(Trondheim), Jon Moen(Tiller), Snoen(Tiller), Alf Svartås(Meråker), NN, NN, Kristian Dahl(Hommelvik) og Lenes(Folldal)
P16-M02-Friidrett-B001.JPGSport FriidrettOppdal1930 til 1939Med lastebil til arbeidermesterskapet i friidrett 1933. Fra v: Åsmund Bostad, Rolf Nevermo(Hommelvik), Johs Røttvei(Oppdal), nn, Pedersen(Trondheim), Jon Moen(Tiller), Snoen(Tiller), Alf Svartås(Meråker), NN, NN, Kristian Dahl(Hommelvik) og Lenes(Folldal)
P16-M02-Friidrett-B002.JPGSport FriidrettIdrettsplassen1930 til 1939Løpere på Hommelvik grusbane 1934 Nr 1 Åsmund Bostad, Nr 2 Rolf Nevermo, Nr 3 NN, Nr 4 Kristian Nygaardsvold, Nr 5 Jon Julsrud, Nr 7 NN
P16-M02-Friidrett-B003.JPGSport FriidrettOppmars Ukjent
P16-M02-Friidrett-B004.JPGSport FriidrettIdrettsplassenOppmars fra Idrettsplassen Ukjent
P16-M02-Friidrett-B005.JPGMarkeringFolkets Hus1930 til 193915 års jubileum Hommelvik Idrettslag 1924 H.I.L. 1939
P16-M03-Ski-B000.JPGUtfluktNull1940 til 1949Bildet på en mail. Uniformerte herrer med damer på busstur. Bussen står forran et eldre hus. Ida Køhler ? Frontsøster!
P16-M03-Ski-B001.JPGSport skiNullNullPåske utfart på ski Ingeninfo
P16-M03-Ski-B002.JPGSport skiNullNullPåske utflukt Kafferast i bakken. Svartkjel bål Mangler info
P16-M03-Ski-B003.JPGSport skiRøsta1930 til 1939Skirenn Røsta 1935 Gruppe 12 menesker bak et bord
P16-M03-Ski-B004.JPGUtfluktNullNullSkientusiaster på utflukt til skirenn? 11 persjoner+ sjåføren Buss Mangler info
P16-M03-Ski-B005.JPGSport skivennafjelletSki tur på vennafjellet. 8 persjoner på rekke
P16-M03-Ski-B006.JPGSport skiVennafjellet1940 til 1949Vennafjellet 1943 Fra v: Alvin Wehn, Odd Berg, Harald Bakken, Erling Olafsen, Johan Sivertsen (ett navn mangler her!)
P16-M03-Ski-B007.JPGSport skiVennafjellet1940 til 1949Vennafjellet 1943 Fra v: Alvin Wehn, Odd Berg, Harald Bakken, Erling Olafsen, Johan Sivertsen (ett navn mangler her!)
P16-M03-Ski-B008.JPGSport skiVennafjellet1930 til 1939Gruppebilde skitur på Vennafjellet 1937-1939 1. Rekke f.v: Marie Ruud Spets, Birger Sivertsen, Jenny Brobak, Eli Stensås, Gerd Lundli, Gerd Haugan, Erling Iversen, Asbjørn Hallseth. 2. Rekke f.v-. Harry Rygg, Henry Sneisen, Sverre Lundli, Morten Moan, Gudrun Fossen, Gunnvor Bartsuie, Odd Berg, Rolf Sandmark, Arnfinn Melby, Arnstein Dahl
P16-M03-Ski-B010.JPGSport skiRøsta1930 til 1939Langrenn Røsta 1934 Ingen info
P16-M04-Sykkel-B000.JPGSport SykkelNullNullSykkelgruppa Fra v: NN, NN, Torleif Pettersen, Georg Pettersen, Adolf Høiby og NN
P16-M05-Svømming-B000.JPGSport SvømmingNullNullSvømmere i gruppeoppstilling 12 stk 4x6x1 Mangler info
P16-M06-Hopp-B000.JPGSport HoppNullNull4 herrer på rekke med sine Hoppski i hånden. Den gan var det ikke noe regler rundt hoppdress. Mangler info
P16-M06-Hopp-B001.JPGSport HoppNullNullHopprenn. Her en gruppe Hoppere og bakkemannskapet. 12 stk Mangler info
P16-M06-Hopp-B002.JPGSport HoppTjønnmyrhammeren1930 til 1939Hopprenn Tjønnmyrhammeren 1938-1939 Fra v: Henry Wiik, Alf Økstad, Kolbjørn Schetne, Olav Lundlie, Erling Økstad, Reidar Molander, Roald Midtsand og Thormod Larsen
P16-M06-Hopp-B003.JPGSport HoppRøsta1910 til 1919Hopprenn Gruppeoppstilling. en med hoppski og resten tilskuere Jente trolig med vinnerpremien, et par strikka vanter. 3 herrer og 4 damer+ 1 hopper. 1. Rekke f.v: Fra v. Gundlaug f.1902 - ( gift m. Birger Thorshaug ) - Dagny f. 1907 ( ugift ) - Frida f. 1905 - ( gift m. Thomas Buås ) 2. Rekke med premien: bak m/ vottene - Marie f. 1904 - gift m. Reidar Bjerkan 3. Rekke f.v: Johan Moan, Fra Iver M. Storvik: 16.10.21 Kjenner ikke noen av herrene, men de 4 damene er søstrene Storvik, mine tanter. (Ført inn i rekkene) Info mangler
P16-M06-Hopp-B004.JPGSport HoppRøstad1910 til 1919Skihoppere i Røsta ca 1917. Den organiserte idretten kom til bygda i 1903, da Hommelvik skiklubb ble stiftet. De fleste hopprennene ble holdt i Røsta i Høibygrenda, hvor en hopper 10-15meter. Der ble også uttakningskonkurransene til Gråkallrennet avviklet. Stående f.v: Johan Moan, Per Sæther, Oskar Andersen, Sverre Skjetne, Halvdan Nesbak, Torstein Pettersen, Edvard Brandslet, Aksel Nesbak og Edvard Husdahl. På huk forran-. Arne Nygaardsvold, Petter Lundlie, Torvald Øvre og Nelberg Sivertsen.
P16-M06-Hopp-B005.JPGSport HoppNullNullHopper i svevet Mangler info
P16-M07 Turn-B000.JPGSport turnNullNullTurngruppa på tur til? Fra v: NN, NN, NN, Solveig Hofstad 2 dobbelbilde med en båt til kaia med 4 lastekraner "Load/Line" "KUNGSBRON"
P16-M07 Turn-B001.JPGSport turnNullNull8 damer på tur Liv Aksnes til Høyre
P16-M07 Turn-B002.JPGSport turnIdrettenshus1980 til 1989Juleavslutning turngruppa
P16-M07 Turn-B003.jpgSport turnKM turn1990 til 1999Medaljedryss i KM Pål Kvello, Kim Wiggo Svendsen, Lars A. Stolpnes, Radmin Lofti, Roy Tronstad og Vegard Stav gjorde det bra i KM i turn.
P17-M01-Fra Bladet-B000.jpgKjøretøyDalumgården1930 til 1939Damen med sykkelen er Rakel Pettersen gift Fossen. Hun arbeidet på Meieriet, som var huset til høyre. Sykkelen er en tidlig 30-talls modell ut fra bruken av blokkbrems og veldig høy styrekrone. Huset til venstre er Dalumgården, med Ole Dalums skredderverksted. Mannen ved siden av bilen er Øivind Haugen, banksjef i Sparebank Midt-Norge. En beskrivelse av bilen er kommet fra Bjarne Vestmo: En Citroën Traction Avant. Den ble lansert i 1934 og var da en sensasjon fordi den var verdens første serieproduserte bil med forhjulstrekk og selv-bærende karosseri (uten egen ramme). Den ble produsert fram til 1957. Ofte brukt i franske krim filmer og omtalt som "gangster-Citron".
P17-M01-Fra Bladet-B001.jpgSport FriidrettFloraleikan1980 til 1989Stolte premievinnere under Floraleikan i 1981. Øvelsen var lengde med tilløp. De to er F.v: Magnus Grendal Fra Hommelvik og Tore Buan fra Hegra Opplysninger gitt av Roar Vikvang
P17-M01-Fra Bladet-B002.jpgMarkeringJernbanekai 1 og 21800 til 1899Bildet viser en kongelig begivenhet i Hommelvik først på 1880-tallet. Vi tar med fra Tor Haldbergs fyldige beskrivelse om bildet: Meråkerbanen, som ble åpnet i 1881-82, gikk i første omgang fra Hommelvik til Storlien. Hommelvik var det første hovedsete for utbyggingen av banen. Alt materiell som lokomotiv, vogner og annet tungt utstyr til banen ble skipet til Hommelvik, og arbeidet i retning Meråker/Storlien begynte der. For å motta det tunge utstyret, ble det bygd to kaier Jernbane kai 1 og 2. Bildet viser et av besøkene kong Oscar II hadde i Hommelvik. I forbindelse med Kongens besøk ble han mottatt av ordføreren i Strinda (Hommelvik var en del av Strinda på den tid). I sin tale til folket antydet kongen at her måtte det komme et landested en gang. Ivrig repliserte ordføreren "en by kjære konge, en by....", hvorpå Kongen svarte "jeg tenker det får holde med et landested". Til venstre opp for kaia skimter vi Halstad gård, der det var spinneri, gjærfabrikk, flere møller, og sagbruk. Ved Halstadelva lå det ei kai som sannsynligvis ble brukt som eksport- og importhavn for Mostadmark Jemverk på 1600-1800-tallet.
P17-M01-Fra Bladet-B003.jpgMusikkorpsetFolkets Hus1950 til 1959Deltakere fra Hommelvik-musikkorps utenfor på plenen til Folkets Hus. Fra v: Birger Sivertsen, Robert Iversen, Kristian Nevermo, Arne Røsten, Tormod Larsen
P17-M01-Fra Bladet-B004.jpgUlykkerMuruvik1960 til 1969Dette bildet viser et kvikkleireras i Muruvika i 1961. I Årbok for historielagene i Malvik 2011 skrev Harald Sveian følgende om den alvorlige rasulykken: Fra Jernbaneverkets egen rapport kan vi lese: "Søndag morgen kl. 7.50, 22 oktober 1961 kjørte tog 421 ut i et ras som var gått ved km 28,5 ved Muruvik mellom Hommelvik og Hell stasjoner". "Raset var 75 m bredt og jembanefyllingen flyttet seg 10-28 m utover mot sjøen. Det meste hadde rast ut momentant noen få minutter før toget kom, men det foregikk små etterras og bevegelser i rasgropa hele neste dag. Det var ingen øyenvitner ifølge rapporten, og videre står det: "Lokomotivføreren som kjørte inn i raset med en hastighet på 7o km/t var den første som oppdaget hva som var skjedd". Tre personer ble sendt til sykehus, ingen alvorlig skadet. Om de materielle skadene heter det: Toget ble trukket av et diesellokomotiv av typen Di 3. Det var nesten uskadd og kunne kjøres vekk for egen maskin, etter at det ved en provisorisk skinnegang var trukket opp på linjen. Det hadde altså ikke veltet. En personvogn var totalskadd og en annen delvis skadet. Utglidningen skjedde i et kvikkleirlag som lå på 6-8 m dyp, og all overliggende masse fulgte med i raset. Rapporten som forelå fra NSB, geoteknisk kontor levner ingen tvil om årsaken: "Det er helt på det rene at det er vekten av utfylte steinmasser innenfor jernbanelinjen, som har belastet leiren til brudd
P17-M01-Fra Bladet-B005.jpgRevyerFolkets hus1950 til 1959Revybilde fra Hommelvik Manskor Hadde flere revyer i perioden 1945-1952 På bildet Leif Fredriksen (bror til Ruth Tellefsen)
P20-M01-Landskap-B000.JPG.jpgLandskapHommelvik1910 til 1919Panoramabilde hommelvik. Sammensatt bilde. Krysseren "Berlin" ligger på fjorden. Bilde fra toppen på bakkan ovenfor skytterhuset. Bildet står montert i ramme
P20-M01-Landskap-B001.JPG.jpgLandskapHommelvik sentrumNullPanorama Hommelvik sentrum montera av 3 bilder. Bildet er montert i ramme
P20-M01-Landskap-B002.JPG.jpgLandskapHommelvik sentrumNullHommelvik Ungdomsskole, øya idrettsbane, gressmatte med grus løpebane. Bruket Nygården avviklet som industriområdet, Småbåthavna i vekst
P20-M02-Utdrag-B000.JPGLosjenNullNullLosjen i Hommelvik Lykke 2000 de møte
P20-M02-Utdrag-B001.JPGPortrettNullNullJohan Fjeset i kjent turutstyr forran en av Turistforeningens hytter
P20-M02-Utdrag-B002.JPGBygningerNullNullForran Fjesethuset som lå som nermeste nabo til "Torget" er nå i 2020 parkeringsplass.
P20-M02-Utdrag-B003.JPGGruppeNullNullForran Inngangen på baksiden til Herredshuset (Rådhus II) Johan nr 2 fra venstre
P20-M02-Utdrag-B004.JPGPortrettNullNullMor til Johan Fjesetp sitter i solveggen.
P20-M02-Utdrag-B005.JPGMarkeringNullNullMor til Johan Fjeseth feirer dag
P20-M02-Utdrag-B006.JPGGruppeBorgsjø Hotell1970 til 1979Bildet er tatt på Borgsjø Hotell våren 1974( april) Innledning til møte med Vennskapskommunen Ånge i Sverige. Fra Venstre Leif Brobak, Leif Muruvik (halvt skult), V.O., Olaf Bye, Johan Fjeseth(over), rep fra Ånge Kommune Johan Fjeseth bak ved speilet Bak på lappen-. 1. Tidl ordførande i Lage Nyhlén 2. Leder i formanskapet Ånge Bildet sto i Sundsvallsporten Fra Malvik Bygdablad 1975. Nr 5 side 5 full artikkel Fra mottakelsen i Sankt Olof’s Värdshus. Fra venstre: Leif Brobak - Leif Muruvik - Olaf Bye - Johan Fjeseth - riksdagsmann Otto Stadling og ordfører Lage Nyhlén.
P20-M02-Utdrag-B007.JPGGruppeRøstad1930 til 1939Gruppe skitur i solveggen på røstad vinter
P20-M02-Utdrag-B008.JPGGruppeRøstad1930 til 1939Gruppe skitur i solveggen på røstad vinter
P20-M02-Utdrag-B009.JPGPortrettKafe RampaNullf. v: Komikker Artur Arntsen "Oluf", Johan Fjeseth på "Rampa"
P20-M02-Utdrag-B010.JPGMarkeringKafe RampaNullMarkering på Kafe Rampa
P20-M02-Utdrag-B011.JPGBygningerDragstsjøenNullHytta til Karl Kristiansen på Draksjøen. F.h: Marie Kristiansen, Anny Øwre Kristiansen, Eva Granaas, Johan K?? og ??
P20-M02-Utdrag-B012.JPGSport HoppRøsta1930 til 1939Hopprenn Røsta 1933- 1934 Fra v: Sverre Skjetne, Ingvald Hågenstad, John Fossmo, Johan Hågenstad, Oskar Normann, Edvard Husdal, Norvald Wuttudal og Willy Haldseth
P20-M02-Utdrag-B013.JPGSport HoppRøsta1930 til 1939Hopprenn Røsta 1933-34 Fra venstre: Sverre Schjetne, Ingvald Haagenstad, John Fossmo, Johan Haagenstad, ukjent, Oskar Nordmann, Edvard Husdal, Norvald Wuttudal og Willy Halseth.
P20-M03-Store_Bilder-B000.JPGAktie HandelsforeninNull1920 til 1929Hommelvik Aktie Handelsforening Styret 1926
P20-M03-Store_Bilder-B001.JPGAktie HandelsforeninNull1920 til 1929Hommelvik Aktie handelsforening styret 1925
P20-M03-Store_Bilder-B002.JPGAktie HandelsforeninTårngården1920 til 1929Hommelvik Aktiehandelsforenings nye gaard 6.januar 1929
P20-M03-Store_Bilder-B003.JPGArbeidslivNullNullTømmerkjøring med hest
P20-M03-Store_Bilder-B004.JPGBygningerNullNullDemningen på foldsjøen den gamle
P20-M03-Store_Bilder-B005.JPGArbeidslivNull1950 til 1959Arbeidere ved Hommelvik Verft og Støberi. Foran f.v. Lars Halstadtrø,N.N., N.N, Sverre Bykvist og Iver Grindbak. Bak. N.N, N.N., Egil Olsen, Håkon Ulvesli og Olav Fuglem. Bildet er tatt utenfor støperihallen på industritomta.
P20-M03-Store_Bilder-B007.JPGPortrettNull1930 til 1939Bildet viser Torstein Grindbak som arbeidet ved Malvik komm. El.verk.Torstein var tillitsvalgt og arbeidet der til sin død i 1947..
P20-M03-Store_Bilder-B009.JPGPortrettPortrettNull' Logo på baksiden Georg Pettersen Glass og innramming Hommelvik
P20-M03-Store_Bilder-B010.JPGAktie HandelsforeninStyret1800 til 1899Hommelvik Aktie Handelsforening styre 1895 Johs. Klemetson, Ole Løvseth, Ole Brobak, Haagen Jakobsen, Ole Nilsen
P20-M04-Lysbilder-B000.jpgLandskapHommelvik skoeNullOversikt Hommelvik skole
P20-M04-Lysbilder-B001.jpg1.maiNull1950 til 19591. mai tog i sentrum, 1. rekke f.v. Per Ivar Haug, Eli Halseth, Arild Halseth, Liv Nielsen, Toril Bjerkan, Olga Bjerkan, Arild Bjerkan, Einar Møller, Berit Sveian (bærer M), Erna Jensen, NN, Inger Anne Spets 2. Rekke Jon Richard Høyby(bærer F), videre bakover : Heddy Viola Johanson, Bjørn Terje Spets I jernbaneuniform Leif Haugen? Stasjonsmesterboligen, Jernbanegårdene, Krana, R50,
P20-M04-Lysbilder-B002.jpgLandskapNullNullKorntrøbergvegen. Krysset opp mot karslyst. Bak ser vi Husene f v. ole teigen, Ulf nielsen, Johne Garberg, Waagan, Voldmo (dette brant ned) Bak John Voldmo. Haagenstadbergan i bakgrunnen Mannen me kamra i front er Karl Ingvald Stav
P20-M04-Lysbilder-B003.jpgLandskapNullNullDjupvasskaia, Elvebakken, Strømheim
P20-M04-Lysbilder-B004.jpgLandskapNullNullFra Haagenstadbergan retning korntrøberget og Lunden Mot sentrum Homla til venstre
P20-M04-Lysbilder-B005.jpgLandskapNullNullFra Hågenstadbergan ved "Rosenlund" mot Hommelvik sentrum
P20-M04-Lysbilder-B006.jpgTurstiNullNullPå tur opp "Ståggan" dårlig befatning
P20-M04-Lysbilder-B007.jpgLandskapNullNullHommelvikbukta med Solbakken i bakgrunnen. Nygården
P20-M04-Lysbilder-B008.jpgLandskapNullNullMuruvik, Flatholman, Leiret
P20-M04-Lysbilder-B009.jpgLandskapNullNullFra Hågenstadbergan mot sentrum. Økstad, Sandmark Gartneri, Ottesen
P20-M04-Lysbilder-B010.jpgLandskapNullNullLandskapsbilde vinter
P20-M04-Lysbilder-B011.jpgLandskapNullNullFoto tatt fra oven, flere som sitter i røde stoler
P20-M04-Lysbilder-B012.jpgTurstiNullNullHøybyen, Skispor, Saksvik hytta, Sommerfjøset Vinter
P20-M04-Lysbilder-B013.jpgTurstiNullNullHøybyveien, Vinter, Skispor
P20-M04-Lysbilder-B014.jpgBygningerNullNullFra Høybyveien, Nedre Kullbotten, Vinter
P20-M04-Lysbilder-B015.jpgVennafjellet.GammelvoldsstugguNullGammelvoldsstuggu, Skjermene på toppen av Vennafjellet
P20-M04-Lysbilder-B016.jpgTurstiNullNullDen gamle hengbrua over Homla var snarvegen til Høiby- vegen fra sentrum. Den lå litt lenger opp i elva enn dagens hengebru og på oversiden måtte du klatre rett til værs for å komme opp på vegen. På bildet ser vi over mot Br. Østeraas Kassefabrikk som etter oppstarten på Mojalet i 1933 bygde ut sagbruk og fabrikk her på Nesset fra 1955. Bedriften, som på det meste hadde over 40 ansatte, drev her til den ble lagt ned i 1980. Gården Nesset som lå like ved fabrikken ble fram til midten på 60- tallet benyttet som gamlehjem for indre deler av kommunen. Der var det også full gårdsdrift og sommerfjøset vises øverst på bildet i bakkene opp mot Nessbakkan. Mannen på broa er Karl Ingvar Stav
P20-M04-Lysbilder-B017.jpgTurstiNullNullHengebrua over Homla Mannen på broa er Karl Ingvar Stav
P20-M04-Lysbilder-B018.jpgBygningerNullNullVenterommet på Hommelvik Stasjon Fra v. NN, Arne Sandmark
P21-M00-B000.jpgKlassebildeNull1910 til 1919Klassebildet Sansynlig med bilde av Edvard Sandmark alt mens at bildet er fra ham. Edvard er født i 1907. Læreren til venstre må være Knut Kalseth
P21-M00-B003.jpgSport FriidrettReina idrettsplass1920 til 1929Kristian Nygaardsvold løper 110 m hekk på Reina Idrettsplass i Trondheim
P21-M00-B005.jpgSport FriidrettMogjerdet1930 til 1939Ingjer Kallsett var en av Norges beste kvinnelige friidrettsutøver i tiden like før krigen. Her som ung jente på Hils's bane
P21-M00-B007.jpgSport FriidrettReina1920 til 1929Forran start i en løpsøvelse på Reina, helt til møyre: Rolf Nevermo i HIL's drakt.
P21-M00-B009.jpgSport FriidrettNull1920 til 1929Egon Sandstrøm i HIL's Friidrettsdrakt med klubbhuset på idrettsplassen i bakgrunnen.
P21-M00-B011.jpgSport Friidrettreina idrrettsplass1930 til 1939Banestafett på Reina i Trondheim. Her med HIL's sin innsats på banen
P21-M00-B013.jpgSport fotballNull1930 til 1939Lagbilde med Tivoli i bakgrunnen.bildet fra 1937 1938 1. Rekke f.v: Olaf Nevermo, Sivert Nesbak, Hjalmar Lundberg, Thomas Byberg, Magne Sorthe. 2. Rekke f.v: Ivar Østeraas, Henry Sneisen, Torstein Berg, Ivar Evenshaug, Erling Evensen, Gudleik Lundberg
P21-M00-B015.jpgSport fotballMogjerdet1940 til 1949Bedriftslag - Transport Bak f.v: Alf Sollihaug, Kåre Sneisen, Kjellb Jøsaas, Erling Sveian, magne Sorthe, Lorntz J. Øwre, Ove Lundberg, Foran f.v: Reidar Håkonsen, Alfred Lundberg, Per Lundberg, harry Sneisen
P21-M00-B017.jpgSport FriidrettIdrettsplassen1920 til 1929Åsmund Bostad hopper lengde på Mogjerdet idrettsplass.
P21-M00-B019.jpgSport FriidrettNull1930 til 1939Kristian Nygaardsvold hopper stav på mogjerdet idrettsplass i 1930
P21-M00-B021.jpgSport fotballIdrettsplassen Mogjerdet1930 til 1939Hil's juniorlag ca 1935 Bak f.v: Konrad Auran, Georg Wehn, Tor Rimol, Otto Sorthe, Reidar Øwre, Birger Sivertsen, Bjarne Olafsen, Rolf Evenshaug. Forran f.v: Olaf Garberg, Nils Wikmark, Ole Dahle
P21-M00-B023.jpgSport FriidrettMostadmark1930 til 1939Terrenglæp i Mostadmark ca 1935. F.V: Ragnvald Barstad, henry Røsæg, Gunnar Svedahl, Rolf Nevermo, NN, Asmund Broland?, NN, Thomas Dahl, Arne Normann, John Sæther, Johan Snustad, NN
P21-M00-B025.jpgSport SykkelRotvollskogen1930 til 1939Sykkellister fra Trondheimsområdet "Rotvollskogen" før starten på et sykkelritt 1. Einar Stav, 2, Harry Næss, 3. Arne ræsten, 4. Waldemar Forslund, 5. Thomas Dahle, 6. Georg Pettersen, 7. Bjarne Nesbak, 8. Adolf Høiby, 9. Edvard Ræsten
P21-M00-B027.jpegSport SykkelRotvollskogen1930 til 1939Sykkellister fra Trondheimsområdet "Rotvollskogen" før starten på et sykkelritt 1. Einar Stav, 2, Harry Næss, 3. Arne ræsten, 4. Waldemar Forslund, 5. Thomas Dahle, 6. Georg Pettersen, 7. Bjarne Nesbak, 8. Adolf Høiby, 9. Edvard Ræsten
P21-M00-B028.jpgSport FriidrettIdrettsplassen Mogjerdet1920 til 1929Kristian Nygaardsvold i høydehopp
P21-M00-B030.jpgSport FriidrettFolkets hus1930 til 1939Oppmars av de deltakende idrettslag i den tradisjonelle "Hommelvik-stafetten" Bildet viser utmasjen fra folkets hus gården
P21-M00-B032.jpgSport fotballukjent1920 til 1929Hommelvik A/L med hvite trenstripe, Det andre laget er ukjent. Hommelvikingene er fra venstre: Arne Sollihaug, Karl Sneisen, Ingvald Larsen, Arne Nygaardsvold, Jakob Brandslet, Ole Fjeseth, Erling Evensen, Ole Granaas Forran f.v: Johannes Myhre, Osvald Stokbak, Ragnar Saksvik
P21-M00-B034.jpgPortrettHommelvik1930 til 1939Aasmund Bostad Allsidig idrettsutøver, spesielt i friidrett, men deltok også på ski og boksing
P21-M00-B036.jpgBygningerHommelvik1920 til 1929Postkort Hommelvik station (b47).ca 1925 Nærmeste bygning er toilet, derretter stasjonsbygningen med stasjonsmesteens leilighet / og park som almenheten ikke hadde adgang til) og til sist Pakkhuset
P21-M00-B038.jpgBygningerSentrum1930 til 1939Hommelvik. Nærmest de to bygningene på Frydenlund Bygget med veranda ble bygd først, ca 1886. Det andre bygget ble antagelig bygd i det det ble kalt Rikstadgården etter eieren Ole Brakstad. Bakgrunn Gunther gården
P21-M00-B040.jpgLandskapMogjerdet1920 til 1929Mogjerdet med Folkets Hus
P21-M00-B042.jpeg1. VerdenskrigMillers veg 121910 til 1919Forreste rekke fra venstre: 2 tyskere, Lauritz Nevermo, Johannna Nevermo, NN, NN, I bakre rekke er offiseren fra vaktstyrken Bildet er tatt forran Millers vei nr 12, der bor Valle bodde.
P21-M00-B044.jpgGruppeCorner Cafe1910 til 1919CentralCafeens Brakstadgården? ca 1915 Fra v: Jenny Skjønnberg(sveian), Alfred Gjeving, Hjørdis Nilsen (Stenbak), Kristine Modal, Borghild Løvås (bakken)
P21-M00-B046.jpgSport fotballIdrettsplassen Mogjerdet1930 til 1939Fotballkamp på Idrettsplassen Mogjerdet Moanhuset, Lagene kan ikke identifiseres
P21-M00-B047.jpgSport fotballNull1930 til 1939Fotballkamp på Idrettsplassen Mogjerdet Moanhuset, Lagene kan ikke identifiseres
P21-M00-B049.jpgGruppeNull1920 til 1929Gammelbrua over homla (Brokarene) ca 1922 Borghild Røsten, Dagny Nilsen (Lyng), Klara Nilsen(Lien), Edel Stokbakk(haugen), NN Kjerratten og potetkjelleren til Karslyst i bakgrunnen
P21-M00-B051.jpgGruppeBombergetNullSolveig Bomberg Kringhaug, Petra Hansen Nesbak (1909 - 2001), Gunhild Malvik Hansen (1877-1974) Eiendommen brovoll på bomberget
P21-M00-B053.jpgGruppeNull1940 til 1949Lars Fredrik Hansen (f1866) Gunhild Marie Hansen (1877-1974) Utenfor eiendommen gården Brovold i 40 åran
P21-M00-B055.jpgPortrettNull1920 til 1929F.v: Klara Nilsen(Lien), Borghild Thorsteinsen , Dybvad, ? til Kjell
P21-M00-B057.jpgGruppeMoan x1920 til 1929Fra v: Klara Nilsen(Lien) (f:1903), Hjærdis Nilsen(stokbakk) (f:1897), Dagny Nilsen(Lyng) (f: 1906), Signe Jøssås (ca 1927-28 Moan X i Bakgrunnen)
P21-M00-B059.jpgGruppeNull1930 til 1939Petra Hansen Nesbak, Ingvard Auran, Solveig Røsten Stav
P21-M00-B061.jpgGruppeHommelvikfjæra1920 til 1929Hommelvikfjæra ca 1928-30 Eva Sivertsen forran m/Lie, ytterst til høyre Klara Nilsen (Lien)
P21-M00-B063.jpggruppeNull1910 til 1919Familien Nesbak ca 1916 Bak f.v: Ivera? (Gjøsmo), Olaf, Erna (grer?) Forran f.v: Margit (Lundberg?), Sivert Nesbakk, Henny Nesbakk, Karolina Nesbakk(Hed)
P21-M00-B065.jpgBygningerFjordgata1900 til 1909Bebyggelse langs "Fjordbata". Gata lå mellom jernbanen og støperiet Bildet er fra Nord mot
P21-M00-B067.jpgGruppeWenstad1930 til 1939Fra v: Sverre Sveian, Ivar Bye, Wilhelm Gundersen Husene i bakgrunnen fra v: Brobak, Wenstad(Wengården)
P21-M00-B069.jpgSport FriidrettMostadmark1930 til 1939Deltakere i terrengløp i Mostadmark Første. rekke f.v: Ragnvald Bostad, Odd Skauge, (bak Petter? Brandslet), Olaf Nilsdal(sjåfær), Rolf Nevermo Bak fra v: John Salten, Thomas Dahle, Arne Normann, Kristian Dahl, Richard Nilson, Kristian Nygaardsvold, Ole Fjeseth, Johan Snustad
P21-M00-B071.jpgGruppeBomberget1920 til 1929Fra v: Edel Stokbakk(haugen) (3 år), Borghild Røsten, Klara? Nilsen(Lien), NN, Dagna Nilsen(Lunb?) Riksvei 50 ved Grinda over til Bomberget (ca 1925)
P21-M00-B073.jpgKjøretøyBallstad-rutenNullBuss tur til Selbustrand OSV med Balstad-Ruten Fra v: NN, NN, Målfrid Størseth Evenshaug og Petra Martin Nesbakk
P21-M00-B075.jpgHommelvik ManskorLosjen1940 til 1949Første Styremøte i Hommelvik Mannskor Fra v: Georg Pettersen, Olaf Holmen, Magne Sorthe(formann), Jørgen Stensaas og Antagelig er det Odd Berg som tar bildet Bildet er muligens tatt i Losjen, Lillesalen
P21-M00-B077.jpgGruppeSandfjæra1920 til 1929Sandfjæra ca 1925 "På Damesia" mot solbakken. "Herrer lå nærmere vika" Korntrøberget og Smalhuset? bak Bak fra v: Borghild Røsten, NN, Dagny Nilsen(Lien) Forran fra v: Klara Nilsen (Lien), Edel Stokbak(Haugen)
P21-M00-B079.jpgArbeidslivHommelvik Meieri1930 til 1939Meieribetjeningen (06.1930) Fra v: Alffhild Bratsve, Rakel Pettersen(fossen), Petra Hansen(Nesbakk) Bak ser vi Finnes, Dalum, Torggården
P21-M00-B081.jpgBygningerMeråker Brug1930 til 1939meråker Bruk-Tomta mot Nord ca 1930 Maskinist Nils Ingolf Nilsen og formann Berg på riksveg 50
P21-M00-B083.jpgUlykkerSentrum1950 til 1959Guntergården nedbrent i Høsten 1953. her står reste igjen av gården
P21-M00-B085.jpgBygningerRoten Mellom1980 til 1989Roten Mellom
P21-M00-B087.jpgBygningerBedehuset1970 til 1979Bedehuset i Hommelvik bygget ca 1888. Huset var tidligere våningshuset på Moan Gård
P21-M00-B089.jpg2. VerdenskrigNull1940 til 1949Fra 'Gustav Granaas' arkiv. Fotografering av Tysk wistalasjon? og f. eks fly var STRENGT FORBUDT Her har "G" fra sin bolig i "winduet" fotografert et tysk fly -"Blohn & Voss" flybål over Hommelvik
P21-M00-B091.jpgSkytterlagNessbakkan1930 til 1939Miniatyrskyttere på skytterbanen på Nessbakkan ca 1935 i midten: Esten Nesbak
P21-M00-B093.jpgBygningerNer Røsta1980 til 1989Ner Røsta Ligger like ved kommunegrensen mot Malvik
P21-M00-B095.jpgBygningerBykvisthuset1980 til 1989Bykvistgården (nå revet) ca 1985
P21-M00-B097.jpgArbeidslivVognmann1930 til 1939Vognmann Ingvald Undhjem med hesten og vognen. Nederst i Selbuvegen
P21-M00-B099.jpgBygningerGrustaket1930 til 1939Huset til Hågen Dybvad i Grustaket
P21-M00-B101.jpgEtterkrigsdageneHommelvik jernbanestasjon1940 til 1949Toget med tysklandsfangene fra Sverige på vei til Trondheim. Bjarne Haugan og Christian Saxevik var med dette toget
P21-M00-B105.jpegHobbyPrivat1970 til 1979 AMATØRMALEREN" Pensjonert Jernbanemann Rolf Bye med egne bilder Malerier på veggen og Rolf Bye sitter i stolen
P21-M00-B107.jpgGruppeSandfjæra1930 til 1939Badegjester i Sandfjæra Fra v: Klara Nilsen Lien Dagny Nilsen Lien NN Borghild Rikstad Hjørdis Nilsen Stokbak(Eier av Stokbak-Kafeen.
P21-M00-B109.jpgBygningerLokkstallen1970 til 1979Riving av Lokstallen med vannfyllingen i forgrunnen. Thoresenbygget bak lokstallen
P21-M00-B111.jpegBygningerSelbuvegen1930 til 1939Vinterdag i Selbuveien Frydenlund i bakgrunnen. Søberg huset til venstre og Bykvisthuset til høyre Mannen til høyre er Hjalmar G. Lundberg
P21-M00-B112.jpgSkytterlagNessbakkan1930 til 1939Ståplass med tilskuere for Hommelviks kretslag miniatyr-skytterbane på Nesbakkan bildet er fra ca 1931
P21-M00-B114.jpgBygningerHommelvik stasjon1960 til 1969Narvesen kiosken på Hommelvik Stasjon. Den tredje utgaven. De to eldste er revet Kiosken på bildet er nå revet
P21-M00-B116.jpgBygningerElvebakkenNullEt av Hommelviks eldste bygg: Elvebakken ved Sollielva. Revet omkring 1980 på tross av protester i kommunen
P21-M00-B118.jpgBygningerTilfluktsrom1940 til 1949Tilfluktsrom (med skilt) for tyskerne. Bildet er tatt i nærheten av Hulaasgården på tomta til Hans Hansen
P21-M00-B120.jpegBygningerMoan G1980 til 1989Riving av Wahl-gården. Moan G på starten av 1980 årene Wahl hadde ????? her, bygd i 1889 tatt over av Ivar Bye som drev kolonial butikk.
P21-M00-B122.jpgPortrettElgjeger1990 til 1999Alf Halseth f 1916 aktiv elgjeger gjennom mange år
P21-M00-B124.jpgPortrettDybvads trio1930 til 1939Dybvads trio Henry Dygvad (Trekkspill) Ole Engeset (Banjo) Gunnar Snustad (Fiolin)
P21-M00-B126.jpgPortrettDybvads trio1930 til 1939Dybvads trio Postkort Henry Dygvad (Trekkspill) Ole Engeset (Banjo) Gunnar Snustad (Fiolin)
P21-M00-B127.jpgFolkets HusDybdals trio1930 til 1939Dybvads trio under opptreden senen i folkets hus Henry Dygvad (Trekkspill) Ole Engeset (Banjo) Gunnar Snustad (Fiolin)
P21-M00-B129.jpgBygningerRøsta1990 til 1999 Røsta" eller "Skogløst" som det egentlig heter, Eiendommen ble lagt øde da Lina Røsten gikk bort på 50-tallet. Eiendommen ligger like ved grensa mellom Malvik og Lånke /stjærdal) Brukt som utfartssted, særlig om vinteren. På jordet ned mot "Røstkleiva" hadde Hommelvik skiklubb sine hoppbakke.
P21-M00-B131.jpegArbeidslivstokkbakk-kafeeNullArbeidere på Stokkbak-kafeen Fra v: Benny Hofstad(gift lundberg), Ågot Bye (f Nygaardsvold), Petra Pettersen, Anno Stokbak
P21-M00-B133.jpgMusikkorpsetReidar Jensens Gate1950 til 1959Hommelvik Musikkorps 1. mai 1951-52. Tambormajor Thomas Byberg, 1. Rekke f.v: Bernhard Sveian, Egil Hansen, Nils Spets og Per Pettersen 2. Rekke f.v: Arne Røsten, Olav Brobak, Peder a.J. Pedersen Stortromme : Tormod Larsen Bak til venstre med tuba Øyvind Kristiansen
P21-M00-B135.jpgSport turnIdrettsplassen Mogjerdet1930 til 1939Hommelvik idrettslag (HIL) piketropp i turn 1933 1. Rekke f.v: Astrid Lævseth Teigen, Gerd Økstad Fuglem, Kari Bakken, Målfrid Jakobsen Bjerkan, Gerd Myran Tøndel, Ingjerd Kalseth Lysø, Mary Brandslet Dybvad, Ruth Stokbakk Sveian, Gerd Sand, Helga Rygg, Astrid Flytlid Bigseth 2.Rekke f.v: Gunvor Haldberg, Haldis Wuttudal Jakobsen, Edel Stokbakk Haugen, Jorun Haug, Martha Nilsen Sjoner, Ingeborg Gøranson Forslund, Erna Wikmark, Oddbjørg Haldberg, Marit Røsten, Dagmar Gundersen Spets, Nora Reberg Størdal
P21-M00-B137.jpegGruppeMuruvik1920 til 1929Familien Holmen Muruvik Kristoffer Holmen gift med Petrine Skjerve(død) Anna g. Jakobsen Sofie g. Aalbu Ole Johan Iris g.m. John Auran Levanger Olaf Gudrun g. Husdal Muruvik Forran f.v: Gudrun (Husdal), Kristoffer, Olaf Bak f.v:: Iris,(G.Johan Auran levanger) Johan, de, Sofie(g.Aalbu) Anna (g.Jakobsen)
P21-M00-B139.jpg1.maiJohan Nygaardsvolds gate1930 til 1939Toget forbi Skolesletten 1 mai
P21-M00-B142.jpgSkytterlagNesbakkan1930 til 1939Panorama bilde Hommelvik idrettslag (HIL) miniatyrskytebane på nesbakkan. (Eiendommen i bakgrunnen er Nesbak) Man skøt på 4 distanser: Fra venstre ser vi skytemålene: 50 meter, 100 meter, 150 meter og rett fram 200 meter
P22-M00-B077.jpgMontasjeJohan Nygaardsvold1950 til 1959Eiendeler Johan Nygaardsvold Er i Glass og ramme Bilde av avisen Hommelvikingen 30.september 1911, Gubbens klokke, Tobakk, Pipe, Fyrstikker, Briller
P23-M00-B000.jpegGruppeNesdammen1930 til 1939Bading ved Nessdammen 1934/35 Foran f.v: NN, NN, Åse Sneisen, Konrad Brandslet, Ivar Auran, Kristian Nygaardsvold, Sivert Nesbak, Henry Sneisen, Jørgen Olafsen. Bak f.v: Petter Brandslet
P23-M00-B002.jpegUlykkerHaugenbakken1940 til 19492 delt bilde raset i hommelvik "A/S Meråer Brug" Rester av bygget
P23-M00-B003.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 19493 delt bilde raset i Hommelvik
P23-M00-B004.jpegUlykkerHaugenbakken1940 til 19493 delt bilde Rasulykken på haugenbakken
P23-M00-B005.jpegUlykkeHaugenbakken1940 til 1949Raset på haugenbakken jernbaneskinner stuper ned i skjøen Brakke på raskanten
P23-M00-B006.jpegSport fotballMogjerdet1940 til 1949Innmars oppstilling på mogjerdet. Bedriftskamp mot sverige "Hissmofors" transportlag og sjauerlaget Brannstasjon i bakgrunnen Slutten av 1940 åran
P23-M00-B008.jpgHommelvik verft & stGrønberg1940 til 1949Båt på Slippen. Hommelvik Mek Verksted med slip midt på bildet husa til Ner-Grønberg. De tre husa i Fjordgata er i rekkefølge 1. Josefstuggu 2. Kattløing "(aur- stuggu) 3. Røustuggu Tilhører HMV (Bygd av Lier)
P23-M00-B012.jpgBygningerJernbaneboligNullJernbaneboligen lengst vest av 3 stk (Brattsve)
P23-M00-B016.jpeg1.maiHaugenbakkken1950 til 1959!. mai toget på tur fra haugenbakken mot sentrum
P23-M00-B018.jpegLandskapBostadtomta1980 til 1989Slik så det ut! Høibyveien med «Bostadhuset» (omtrent der parkeringa ved veibommen er i dag). Bildet er tatt ved bygging av nye E6 på slutten 1980-tallet. Stavsjøtunellen ble åpnet våren 1990 og i 2019 er det planlagt oppstart av utvidelse til til firefelts motorvei i området. Foto: Aasback
P23-M00-B020.jpegArbeidslivHomlaNullGraving av nytt løp for Homla som Forbygging mot elvas graving i det gamle løpet mot sannan/Moan
P23-M00-B022.jpeg17. MaiSentrum1930 til 1939Opptog 1931 17 mai. Hommelvik Turnforening
P23-M00-B024.jpegUtfluktStasjonsfjæra1960 til 1969Fjæra med saliberget i bakgrunnen 1966 er signert bilde Badeliv en vakker sommerdag 3 nøst. Millerkaia borte
P23-M00-B026.jpegSport skiNullNullSkigåere Foran f.v: Six Berg, Aksel Auran, Edvard Marken, John Krogstad, Konrad Brandslet, Jørgen Olufsen Bak f.v: Ola Sneisen, Henry Røsæg, Alfred Svingen, Egon Sandstrøm, Kristian Nygaardsvold, Rolf Nevermo, Willy Halseth og Olaf Nevermo
P23-M00-B028.jpegGruppej.Nygaardsvolds gate1920 til 1929Johan nygaardsvoldsgate Moangården og Myhregården Torgeir Sneisen og tor arne Løvås på sykkel
P23-M00-B030.jpegUtfluktNullNullHarry Nilsen på skogstur
P23-M00-B032.jpegUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Kvikkleire raset på haugenbakken. Vrakgods utover bukta. Bildet tatt fra Thoresenberget.
P23-M00-B033.jpegUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Reperasjonsarbeid i full gang, Tyske offiserer står på veien og ser på arbeidet. (først trodde tyskerne dette raset var en sabotasje)
P23-M00-B034.jpegPortrettJohan NygaardsvoldNullPortrett bilde av statsminister Johan Nygaardsvold
P23-M00-B035.jpegPortrettJohan Nygaardsvold1940 til 1949Portrett bilde av statsminister Johan Nygaardsvold
P23-M00-B036.jpegPortrettNullNullPortrett bilde av statsminister Johan Nygaardsvold
P23-M00-B037.jpegPortrettNullNullPortrett bilde av statsminister Johan Nygaardsvold
P23-M00-B038.jpeg2. VerdenskrigLondon1940 til 1949Rorwegian Official photo No. L.9373 Bilde er tatt ved avsluttningen av gudstjeneste i St. Martin's London 12.4.44 Johan Nygaardsvold i sentrum på bildet
P23-M00-B039.jpeg2. VerdenskrigLondon1940 til 1949Rorwegian Official photo No. L.9373 Bilde er tatt ved avsluttningen av gudstjeneste i St. Martin's London 12.4.44
P23-M00-B040.jpegEtterkrigsdageneStortinget1940 til 1949Venner fra krigens dager treffes igjen i Stortinget da Churchill besøkte Norge etter innvitasjon fra Stortinget mellom Churchill og Johan Nygaardsvold. Her ser vi statsråd Lars Evensen. Bak Nygaardsvold skimtes statsråd Brofoss. Nr 3 fra høyre stortingsmann Holte Nr 2 fra Høyre Statsråd Reidar Charrlsen
P23-M00-B042.jpegKonfirmanterBedehuset1930 til 1939Hommelvik skole 1930 Disse er fædt 1915-16 1 Rekke f.v::Boghild Tangvold, Maja Kvam, Molicen Landsem, Paula Haugen, Ragnhild Stokbak, Valborg Haug, Nelly Sivertsen, Hildur Olafsen, Magda Haugen,Gunvor Thorshaug. 1.Rekke f.v: Ingrid Holberg, Inga Fossen, Jærgine Svedahl, anna Olsen, Asta Kleive, Alfild Svingen, Skoldvår Johansen, Margit Larsen, Margit Søberg Ida Køhler, Ingeborg Nilsdal 3. Rekke f.v: Thoralf Buaas, Harald Midtsand, Alf Halseth, Halvor Kringhaug, Jonne Garberg, Kåre Andersen, Petter Shjetne, Jon J. Volden, Leif Larsen, Alfred Smeplass, Osvald Halstad. 4. Rekke f.v: Prest Rognerud, Alfhild Wehn, Asbjørn Vormdal, Bjarne Hågenstad, Georg Wehn, Sverre Grønli, Reidar Kristiansen, Rolf Smiseth, Harald Boysen, Jørgen Slind 5. Rekke f.v Torstein Berg, Olav Røsten, Knut Walstad, Olaf Nevermo, Leif Muruvik, Jørgen Bonaunet, John I. Wehn, Ragnar Skauge, Ole Eidem, Olav Balstad? (Peder Balstad)
P23-M00-B044.jpegGruppeSandfjæra1940 til 1949Bading i Sandfjæra ca 1950 Ser hangarden, byggene i sandskogen som ble bygd av tyskerne under krigen. I bakgrunn ser vi husene i liavegen, (Midsand, Wehn, Næss) Fra V. Hjørdis Lian Engelseth, Olaf Engelseth f 1944, Henry Arnfinssen, Petra Hansen Nesbak, Aslaug Auran Lian, Kari Hansen (Gristiansen), Gunnhild Hansen (Brobak), Gunnhild Malvik Hansen, Pauline Hansen Arnfinnsen og NN
P23-M00-B046.jpegMusikkorpsetNull1930 til 1939Hommelvik Musikkorps (HHK) på trappa hommelvik skole 1930 -32 1. Rekke f.v: Sverre Sveian, Alfred Spets, Trygve Lysholm, Oskar Stokbak, Nils Spets, Per Pettersen, Sverre Myran. 2. Rekke f.v: Ole Holmen, Leif Wikmark, Arne Arntse, Ottar Lundberg, Ivar Bye, Bernhard Sveian. 3. Rekke f.v: Martin Røsten, Hermann Sveian, Wilhelm Gundersen, Arne Røsten, Einar Bakken, Wilhelm Hansen
P23-M00-B048.jpegArbeidslivRolstadsaga1940 til 1949Rolstadsaga Vinteren 1947 Fra v. Gunnerus Varmdal, John Bonaunet og Steinhammer(Sjefen fra Finnemisjonen) Materialene ble kjørt til Hommelvik. Kjørerne var Per Amdal, John og Ole Bonaunet, Martin Viken Anders og Petter Rolstad, John Rolstad og Henrik k. Sneisen.
P23-M00-B050.jpegArbeidslivRolstadsaga1940 til 1949Rolstadsaga Vinteren 1947 Erling Fransen
P23-M00-B052.jpegArbeidslivRolstadsaga1940 til 1949Rolstadsaga vinteren 1947 Fra v: Magnus Larsen, Svein Granaas, Olaf Jøssås, Martin Jøsås og "Sjefen fOla Steinhamer" fra Finemisjonen
P23-M00-B054.jpegFramlagetTrondheim1940 til 1949Deltakere på Norisk FRAM-leir i Roskilde med avreise fra Trondheim. Deltakere er fra Trondheim, Steinkjer og Hommelvik. Hommelvik deltakerne er vist på skissen 1. Eva Haugen, 2. Inger Fredriksen, 3. Brit Johanssen Kindseth, 4 Marit Dalbuu, 5 Else Husdahl Eriksen, 6 Mone Solihaug Dybvad, 7 Solveig Nilsen Bye, 8. Brit Wikmark, 9 Roald Bye, 10. Ashul Tangen Ressel, 11 Edel Øvre, 12 Kristin Lundberg, 13 Haldis Waagan Lundberg, 14 Bente Løvseth, 15 Henry Løvseth, Sigrid Snustad Berg, 17 Torgeir Pettersen, 18 Inghild Hofstad, 19 Gerd Røssæg, 20 Arvid Fjeseth, 21 ? Halseth, 22 Robert Bostad, 23 Iver Høiby, 24 Jan Wullum
P23-M00-B057.jpegPolitikkLosjen1930 til 1939Arbeiderpartiets valgkontor i losjen under i 1983 F.V. Magnar Lundberg, Roald Bye, Dag Dybvad
P23-M00-B059.jpegBygningerMolund1950 til 1959Vennagrenda Mostadmark (Postkort) Nærmeste gården Molund
P23-M00-B061.jpegAUFFolkets hus1980 til 1989Styret i Hommelvik AUF 1981-82 Forran f.v: Wenche Barstad, Heidi Forslund, Rune Solli. Bak f.v. Finn O. Fomo, Terje Stav, Brita Bye, Annekarin Kristiansen, Knut Erling Flataker var ikke tilstede.
P23-M00-B063.jpegBygningerSkolesletten B1930 til 1939 Halseth-gård" Skolesletten B sett fra hagen hos Oskar Berg (Veisletten)
P23-M00-B066.jpegGruppeSandfjæra1940 til 1949Sandfjæra ca 1950 Fra v: He.sau? Arnfinsen, Hjørdis Lian Engeseth, Olav Engeseth f 1944, Petra Hansen Nesbak, på fanget NN, Gunhild Hansen (Brobak), Kari Hansen (Kristiansen), Ola Engeseth, NN, Gunnhild Malvik Hansen
P23-M00-B068.jpegGruppeNedre Røsten1930 til 1939Nedre Røsten i Høybyen Fra V: Audun Erlandsen, Dagmar Erlandsen, Bjarne Halberg f 1900, og Henry Lævseth
P23-M00-B070.jpegGruppeFruktbutikken1930 til 1939Stramme karer fra "Frukt-butikken" Fra v: Oskar Stokbak, Johan Evensen, Kristian Nygaardsvold, Willian? Hallseth, Alfred Svingen og Egon Sandstræm
P23-M00-B072.jpegGruppeBomberget1940 til 1949Bading på bomberget Foran fra v: Eugen Berg, Gudmund Berg, Hubert Berg, NN, Thorleif Pettersen, Georg Pettersen Bak fra v: Torbjørn Auran, Roald Bye, Harald Melbye og Egon Sandstrøm. Nedenfor skimtes uthuset på Bomberget.
P23-M00-B074.jpegGruppeNull1930 til 1939Parti fra Hommelvik Gebursdagen min 50 årsdag ????? Fra v: Gerd Johansen, Bernice Hattrem Falck, Magnhild Nygaardsvold Granaas, Elbjørg Haugen Fiskevik Nærmest til høyre skimtes murtrappa til "Karen og Hilda" Nærmest huset på andre siden av Selbuvegen er "Frydenlind" bortenfor der "Bragstadgården"(Rikstad gården)
P23-M00-B077.jpegBygningerBunkerne1980 til 1989Bunkerene ble satt opp i begynnelsen av krigen før 1942. Denne lå nærmest jernbanen. Det lå 3 bunkere på jernbanetomta. Her forbereder heimevernet sprenging av den ene.
P23-M00-B079.jpegSport turnIdrettsplassen Mogjerdet1930 til 1939Hommelvik Idrettslags dameturn tropp holder oppvisning, antagelig i forbindelse med "Hommelvik stafetten" i 1934
P23-M00-B081.jpegBygningerNilsengården1930 til 1939Nilsen-gården revet i 1963 Gården lå på tomta til Roald Bye. Fra v: Thomas Nilsen f 1894 med Astrid (brordatter) på fanget, Ingeborg og Johan Nilsen. Bak fra v: Magnus Nilsen f. 1924, Solveig ? og Martha Nilsen
P23-M00-B083.jpegBygningerVolden Nedre1920 til 1929Volden Nedre (eies i dag av John Volden f 1916 fra v: John Wehn, John Volden og Kåre Nybrodal f. 1924
P23-M00-B085.jpegBygningerFossen i sandbekken1900 til 1909Bilde fra generatorhuset som sto nedenfor Fossen til Sandbekken ( i dag under motorveien) Her ser vi Brukseier Jacob Kielland (nærmest fossen) og Husmann Svend Ratwold. Bildet er fra 1900 karslyst elektrisitetsverk
P23-M00-B087.jpgBygningerNullNullBaksiden til Wehn (Havnevegen nnå)
P23-M00-B088.jpgBygningerWehngårdenNullBaksiden til Wehn (Havnevegen nnå)
P23-M00-B089.jpegGruppeSneisenNullPostkort til Jakob Hulaas Jubileumsfest Ungdomslaget UL i Mostadmark i nytt hus i Sneisen
P23-M00-B090.jpegDokumentNullNullPostkort til Jakob Hulaas
P23-M00-B093.jpegRevyerTeppet Går1970 til 1979Fra revyen "Teppet Går" i 1979. Helge Øwre og Brigitte Sæhter i en parodi på Ivar Sinnastuens vise "Brunen" vi kaller den "Blakken"
P23-M00-B095.jpegRevyerJo-Jo1970 til 1979Fra revyen "Jo - Jo" i 1973 Her Bores det fra en "Boreplattform" ute i Foldsjøen. Fra v: Bjærn Jensen som Oljesjeikk, Harald Eriksen som laburant, Åke Branslett som borrer, Sverre Lundberg og Trond Sivertsen som borremannskap.
P23-M00-B096.jpegBygningerNesset gård1930 til 1939Nesset gård på Nesbakkan "Kristian Nesset- gården" Fra venstre Oline Pettersen, Beret Østeraas (f.1918), Edvard Østeraas, Petra Pettersen Kullbotn
P23-M00-B098.jpegLandskapMotorvei trasse1980 til 1989Bilde med tenkt motorveitrasse i 1981
P23-M00-B101.jpegSport FriidrettNygaardsvoldsmasjen1980 til 19892 delt bilde Nygaardsvoll masjen / Løpet 1981 Bilde 1 I forkant: Nyhus, Thorleif Rekkebo, Jens Nicolai Jensen, Håvard Fuglem. Bilde 2 Fra v: Stein Eriksen, Sverre Næss, Oddny Leirvik,
P23-M00-B103.jpegHobbyFilmstudio1970 til 1979Filmstudio i Hommelvik 1977. Her et glimt fra lydstudio med opptak av lyd til filmen "Livet i Nordbakkan" Forran f.v: Per Helge Rosvold, Bjørn Jensen, Roald Bye og Kristian Nevermo Bak f.v: Bodil Gulseth, Tor Halberg, Roger Aasbak, Rolf Bye, Odd Gullseth.
P23-M00-B108.jpegBygningerÆvre Høiby1950 til 1959Øvre Høiby, Kjøpt av Aksel Østeraas i 1951 til fritidsbruk, etter Hanna og Kristian Høiby's dødsbo. Huset er ca 200 år Aksel Østeraas betalte 50.000,- for fritidsboligen
P23-M00-B110.jpegBygningerLøfta1930 til 1939Familien Hofstad utenfor boligen i løfta Fra v: Rolf Hofstad, Hjørdis Svingen, Magnus Svingen, Johanne Hofstad, Petter Hofstad
P23-M00-B113.jpeg17. MaiHommelvik1950 til 195917. mai i Hommelvik 1956 Vi ser fra v.: Jarle Haug, Bjørn Lundberg, Kjell Brandslet Moum, Jon Høiby, Bjørn Lorvik og Roal Nevermo
P23-M00-B114.jpegBygningerHaugenkaiaNullBakke båt ved "Haugenkaia" og bygget til "A/S MERAKER BRUG" Stæperiet i bakgrunnen
P23-M00-B116.jpegPolitikkNullNullJohan Nygaardsvold, Sovjetisk ambassadør (tidligere utenriksminister) Litvimor, ambassadør hurgenshiane? (USA)
P23-M00-B118.jpegPolitikkNullNullJohan Nygaardsvold på talestolen.dekorert med Norges flagg. Hvolhen og når vites ikke
P23-M00-B120.jpegPortrettNull1910 til 1919Barn fra Nygaardsvold familie 1 Ågot f 1897 2 Anne f 1901 3 Astrid f 1902 4 Kristian f 1911
P23-M00-B124.jpegBegravelseHommelvik Kirke1950 til 1959Montasje fra Begravelsen til Johan Nygaardsvold Fra bak på bildet: Nederst til Høyre:Haldis Pedersen Frydenlund,Bye, Drøyli, Roald Bye, Rolf Bye, Gudmund Pedersen, Kong Håkon, Kristian Nygaardsvold, Kronprins Olav
P23-M00-B125.jpegBygningerJohan Nyggardsvolds gata1940 til 1949Johan Nygaardsvols gate i 1947 "STYKKET" Gubben selv på veg redover utenfor sin egen bolig
P23-M00-B127.jpegBygningerRårommet1930 til 1939Johan Nygaardsvolds\s hytte i Dragstsjøen "Rårommet" Hytta bygget i 1931 av bl. a. Anders Halstadtrø, Nikolai Slind
P23-M00-B129.jpegBegravelseHommelvik kirke1940 til 1949Begravelse Johan Nygaardsvold i Hommelvik Kirke 1952 22/3-52 Kristian Nygaardsvold Henry Røsæg, Johan Falkberget til høyre Johan Aa
P23-M00-B131.jpegBegravelseHommelvik kirke1950 til 1959Johan Nygaardsvolds Bisettelse. Bærerne er fælgende fra v: Nr 1. Jakob Brandslet, Nr 2 Kristian Nygaardsvold, Nr 3 Arne Nygaardsvold Fra høyre nr 1: Rolf Nevermo, Gudmund Pedersen, Rolf Bye Bak kista: Aagot, Albine, Magnhild
P23-M00-B133.jpgPortrettamerika1940 til 1949Johan Nygaardsvold i amerika 1941 sammen med Nils Nilsen? Under portalen inn til hagen
P23-M00-B137.jpegGruppeSkolesletten1910 til 1919 Aunet" Nilsengården, Skolesletten ca 1910 Fra v: Magnus Nilsen , NN, Martha Nilsen, Johan Nilsen, NN Forran Margit Olsen
P23-M00-B139.jpegPortrettNull1800 til 1899Andrea Nygaardsvold. f 1845 - f 19 Mor ti Johan Nygaardsvold Bildet er fra før 1900
P23-M00-B141.jpegBegravelseHommelvik Kirke1950 til 1959Johan Nygaardsvolds begravelse Kong Håkon, kronprins Olav og stortingets presidentskap. Nærmest kongen stortingspresident Pettersen., helt til venstre Einar Gerhardsen. Helt til Høyre Partisekretær i Sør Tr. lag Wormdal. Bak stortingsgruppa BJ Hambro, Ved Einar G- Terje Wold
P23-M00-B143.jpegPortrettNull1800 til 1899Anders Nygaardsvold f 18xx dæde 1897 Far til Johan Nygaardsvold
P23-M00-B145.jpegMarkeringStykke1940 til 194970 års dagen til Johan Nygaardsvold med nærmeste familie Bildet tatt i heimen Bak f.v: Haldis Pedersen, Gudmund Pedersen, Reidun Nygaardsvold, Roald Bye, Magnhild Nygaardsvold, Rolf Bye, Gjertrud Bye. Forran f.v: Arne Nygaardsvold, Astrid Pedersen, Albine Nygaardsvold, Johan Nygaardsvold m/ Johan på fanget, Ågot Bye og Kristian Nygaardsvold
P23-M00-B148.jpegMaleriNullNullFestmiddag Fra v: Ragna Haga, sekretær hos Johan, Johan Nygaardsvold, Magnhild Nygaardsvold, Kristian Nygaardsvold, Albine Nygaardsvold, Trygve Lie
P23-M00-B150.jpegBrudebilderTrondheim1940 til 1949Brudebilde Magnhild og Kristian Nygaardsvold giftet seg 1943 i den Norske Sjømanskulen
P23-M00-B152.jpeg2. Verdenskrigusa1940 til 1949Johan Nygårdsvold holder tale under 3. verdenskrig i 1942
P23-M00-B154.jpegFredsdageneIdrettsplassen Mogjerdet1940 til 1949Johan Nygaardsvold tilbakekomst til Hommelvik etter krigen. Her ser vi: Politi: Sigurd Lindboe (kst. lensmann) Delvis skult: Johan Nygardsvold, ordfører Knut Kalseth og den engelske kommandanten (Kaptein Langford fra England) i Hommelvik
P23-M00-B157.jpegGruppeStykke1910 til 1919Familiebilde Albine og Johan Nygaardsvold med barna Bak Anne og Aagot Forran Kristian og Astrid
P23-M00-B159.jpegUtfluktNullNullMalvik jeger- og fiskeforening 80 år På tur i stiftelsesåret 1938. Bildet er tatt ved «Storsteinen» i Selbu. 1. rekke fra venstre: Fridjof Bostad, Martin Sæther, Jens Mastad, Torstein Fosmo og Bjarne Haldberg (liggende). 2. rekke fra venstre: Gunnar Snustad, Camilla Nesbak, Petter Roten, Sofie Sæther, Edvarda Marken, Oscar Eriksen, ukjent, Ragna Lorentzen og Erling Lorentzen. 3. rekke fra venstre: Sigurd Melby, Magnar Raaen, Karl Kristiansen (delvis skjult), Johan Lundberg, Per Halseth og Torleif Larsen.
P23-M00-B161.jpegMarkeringLosjenNullIvar Pettersen har maleriutstilling på sitt hjemsted i Hommelvik etter 2. verdenskrig. Han drev reklamebyrået Gøyken i youngstorget i Oslo. Han tegnet tinen som er Norske Meieriers logo.
P23-M00-B163.jpegUlykkerhaugenbakken1940 til 1949Raset i hommelvik
P23-M00-B165.jpegSport turnNullNullMedlemmer av Hommelvik Turnforening Foreningen ble stiftet 1902
P23-M00-B167.jpgEtterkrigsdageneIdrettsplassen1940 til 1949Nygårdsvolds annkomst til idrettsplassen
P23-M00-B168.jpgMarkeringNullNullTre damer pyntet til feiring med flagg
P23-M00-B169.jpgBrudebilderNullNullNypyntet brud på trappa
P24-M00-B016.jpegBygningerTorget Julegrana1950 til 1959Julegrana på torget i slutten av 1950-åra. Tidligere på 50-tallet sto den på jernbanens område i nærheten av "Rampa". Skredder Dahlum holdt til i huset til venstre på bildet (Torggården i dag). Den høye bygningen til høyre er Samvirkelaget. Midt på bildet ser vi meieriet. I bygningene i forgrunnen ble det lagret isblokker som ble fraktet fra Isdammen (Meieridammen) i Løfta.
P24-M00-B029.jpg2. VerdenskrigStasjonsfjæra1940 til 1949Fly i strandkanten i stasjonsfjæra. Hommelvik havn 19.april 1940
P24-M00-B120.jpegAktie HandelsforeninMoan F1920 til 1929Bildet er fra Hommelvik Samvirkelags forretningdaværende Hommelvik Aktie Handelsforening i 1920-åra - som ble stiftet i 1895. Postkort Bildet er tatt i gammelgården på Moan F og i reolene er utstilt kopper og kar som brukelig på den tida. Bak disken står betjeningen, i alt 6, fra venstre: Margit Olsen, Ingrid Lysholm, Bjarne Haldberg, Olaf Ottesen, Julie Berg og Bernt Løvaas.
P24-M00-B150.jpegHommelvik ManskorHommelvik Kirke1940 til 1949Foran på kirketrappa ved Hommelvik Kirke Hommelvik Mannskor synger foran Kirken like etter krigen 1946 -1949 Dirigent Knut Kalset
P25-M02-Plankeberer-B000.jpgHHV-InterntJakobsliNullHistorielaget Hommelviks Venner 40-års jubileum 27. november Øverst til venstre vises historielagets nye logo fra januar 2019. Nest øverst til venstre viser kulturprisen som ble tildelt for lagets arbeid i 2007. Øverst til høyre viser Jakobsli Museum. Nederst viser avdukingen av minne om plankebæreren den 17.06.2000. Fra venstre: Harald Kullbotn, Øivind Kristiansen, Børge Sletaune, Steinar Halse og Asbjørn Nøstmo.
P25-M04-Homla-B000.JPGDokumentHomlastienNullEn Unik Sti, Avisomtale åpning av Homlastien
P25-M04-Homla-B001.JPGLandskapNesdammenNullRester av Nesdammen etter 1. kollaps
P25-M04-Homla-B002.JPGLandskapNesdammenNullSlusespill Nesdammen
P25-M04-Homla-B003.JPGLandskapNesdammenNullNedsiden av Nesdammen "Vannspruten står)
P25-M04-Homla-B004.jpgLandskapNesdammenNullNesdammen blikkstille uten tømmer. Taket til karslyst i bakgrunnen
P25-M04-Homla-B005.JPGLandskapNesdammenNullNesdammen høy vannføring
P25-M05-Ulykker-B000.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset ved haugenbakkken, Jernbaneskinner i lufta. Vrakgods på skjøen. Arbeid i gang med spade Ulykken 14. april 1942
P25-M06-Landskap-B000.JPGLandskapHommelvik1940 til 1949Parti fra Hommelvik 1950. Bildet fra "Klokkatihaugen", Vinter Annet bilde 1947- 1948
P25-M06-Landskap-B001.jpgLandskapHalstad1800 til 1899Parti fra Hommelvik (havneområde i Sollia) ca 1890
P25-M06-Landskap-B002.JPGLandskapHalstadNullFra Halstad mot sentrum Støperiet, Elvebakken i front
P26-M00-B002.jpgBygningerGrønberg1910 til 1919Hommelvik Verft & Støberi i tida rundt 1910 A/S Hommelvik Værfi & Støberi ble opprettet i 1901 med Torstein Buaas som disponent og driftsleder. Virksomheten omfattet nybygg og reparasjoner av trefartøyer, og støperi og verksted for blant annet ovner, komfyrer og maskingods. Bedriften som sysselsatte 100 mann på det meste, ble nedlagt i 1958. I 1960 starta det opp ny virksomhet på de samme tomtene under navnet A/S Hommelvik Mekaniske verksted. Produksjonen ble nå basert utelukkende på nybygg, ombygging og reparasjon av båter. Bedriften ble lagt ned i 1968. To år etter kom Trønderverftet med skipsbyggeri og verksted. Gården til høyre på bildet er Grønberg, som tidligere lå nedenfor riksvegen.
P26-M00-B012.jpgArbeidslivNull1910 til 1919Nygårdens kai 1915 Hommelvik sentrum ligger i bakgrunnen hvor kirkespiret sees godt
P26-M00-B016.jpgLandskapSannan1920 til 1929Sannanområdet og Solbakken, Korntrøbergetnederst til høyre med "Waaganhuset". Huset på Sannan der riksveien gjør en krapp sving er Sandlåven de to nærmeste husene er Solstad (t.v.) og Sandberg (t.h.) . (Sandlåven - fra gården "Sandan" lå der, før sammenslåingen med Haset til Carslyst). Ofte dans v/låven og mål for søndagsturen. Tilføyd av Kåre Sandmark Nederst til venstre ser vi "Lunden" en vakker bjørkeskog med mye småfugler. Huset nedenfor Sannlåven mellom riksveien og jernbanen ligger Smeplassen, her var det undergang ned til fjøra og videre ut til nygården. Bak Sanlåven ligger "Sveian" Bildet merket "Parti fra Hommelvik"
P26-M00-B025.jpgLandskapHommelvik1900 til 1909Bildet er tatt før brannen av "Lunden" i 1905
P27-M00-B000.jpgHulaas kassefabrikkKassefabrikken1920 til 1929Informasjoner så langt fra FB gruppene Bildet er fra Hulaas Kassefabrikk på 1920 tallet 1. Rekke f.v: Gustav Landsem,, NN, Henry Haldberg, NN,NN,NN, Martin Jøssås, Birger Hulaas, 2. Rekke f.v:,Torstein Grindbak, Vilhelm Thorshaug, NN, Sverre Haugen, NN, NN, NN 3. Rekke f.v: Peder Hjelseth, Gunnar Larsen Til venstre av de to som står helt bak, Peder Hjelseth. Han bodde på loftet i det huset som i dag er museum.
P27-M00-B002.jpgArangemangFolkets Hus1950 til 1959Hommelvik Samvirkelag Ungdomsfest 15/9-55
P27-M00-B003.jpgGruppeGruppebilde 30 menn og damer i 5 rekker Ingen Info
P27-M00-B004.jpgKlassebildeMalvikkirkaGruppebilde Skoleklasse ? Malvikkirka ?
P27-M00-B005.jpgKlassebildeHommelvik Skole1980 til 1989Klasse med sin montasje
P27-M00-B006.jpgKlassebilde1980 til 1989Klassebildet? 15 elever i 3 rekker
P27-M00-B007.jpgGruppeSentrum2 herrer utenfor inngangen til Trondos. Reklame tilbud Siflesk 44.90 pr kg. Lam
P28-M00-Nyere bilder-B003.jpgHommelvik ManskorHommelvik skoleNullOpptak til koraspiranter Rekke 1. NN Rekke 2 sittende f.v: Thor Haldor Thoresen, Harald Larsen, Rekke 3.f.v: Stein Hofstad, Odd Martinussen og Wilhelm Gundersen
P29-M02-AUF-B000.JPGAUFFolkets Hus1950 til 1959Ungdomsla. medlemmer utenfor Folkets Hus 1956/57 1. Rekke f.v Randi Fredriksen, Johan Jensen, Kari Evenshaug, Sverre Kindsethgs 2. Rekke f.v: Arne Halseth, Marit Wågan, Helge Hågenstad, Mary Røsten.
P29-M02-AUF-B001.JPGAUFNull1950 til 1959Gutter på Jervskogen 1955/56. Bak: Oskar Halstadtrø, Helge Hågenstad, Arve Halseth, Arne Bjørkli, Thorbjørn Fossmo. Forran v: Tor Kristiansen, Johan Jensen, Guttorm Næss, Per Nygard. Front: Viktor Berg
P29-M02-AUF-B002.jpgFramlagetNevervoldenNullFramlagsleir Nevervolden 19 (nevervollen) Hvite telt Gruppe FRAM skilt
P29-M02-AUF-B003.jpgAULNull1930 til 1939Det Gamle bildet Avisbilde 1936 Hommelvik Arbeiderungdomslag tramgjeng var meget virksom i 1930-åra. Dette bildet er tatt ved Austråt på Ørlandet der tramgjengen opptrådte med talekor, sang og musikk ved fylkespartiets årsmøte i 1936. 1.rekke f.v. Fritz Eriksen, Kari Sæther Hunnestad, Alfhild Pedersen Johansen 2.rekke: Herlaug Haseth, Karen Svedahl Løvås, Peter Schjetne, Nils Wikmark, Margit Haug Berg, Leif Muruvik, Odd Skauge, Synnøve Slint, Asbjørn Haug (leder), Rolf Sandmark, Solveig Skjønsby Berg, Alfrid Svingen Thoresen og Harald Haugen.
P29-M02-AUF-B004.jpgSport SykkelØstersund1930 til 1939Sykkeltur til Østersund 1938 1. Rekke f.v: Olaf Nevermo, Morten Moan, Ivar Landsem, Thor Skauge, Georg Brandslet. 2. Rekke f.v: Sverre Lundlie, Einar Spets, Arne Haug, Ragnvald Sandstrøm, Magne Sorthe. Forran: Valborg s. Haug Hvite Spisstelt, Camping, Gruppebilde
P29-M02-AUF-B005.jpgAUFJervskogen1950 til 1959Helga-Leir AUF Jervskogen 1957 Bading i "Morshølet". Fra v: Asbjørn Jullumstrø, Sverre Kindseth, Ingolf Hågenstad, Øyvind Hågenstad, Johan Jensen
P29-M02-AUF-B006.jpgAUFMorshølet1950 til 1959Helga-Leir AUF Jervskogen 1957 Bading i "Morshølet". Fra v: Asbjørn Jullumstrø(På land), Johan Jensen, Ingolf Hågenstad, Sverre Kindseth, Øyvind Hågenstad,
P29-M02-AUF-B007.jpg1.maiRiksvei 501940 til 19491. Mai tog ved Pettersengården Jernbanegårdene og snekkerverkstedet til nsb i bakgrunnen Plakater Arb. Utdannelse fritid og Sundt liv Innflytelse Bryt med Franko Freden er Udelelig Fyll er ikke fest 1. Rekke forfra: NN, NN, Rolf Sandmark
P29-M03-Revy-B000.JPGRevyerFolkets Hus1950 til 1959Fra Revyen i 1958 Senearbeidere. Fra Hommelvik AUL's revy "Toget Kjæm" fra 1958. Fra v: Harry Undhjem, Agnar Sollihaug, Helge Fosmo, Sverre Kindseth, Anne-Bjørg Løvås, Øyvind Hågenstad, NN, (med hjelm), Ingvar Undhjem, Nils Eggen, Arne Halseth, Gunnar Larsen
P29-M03-Revy-B001.JPGRevyerFolkets hus1970 til 1979Revy i hommelvik Sene fra en sydenreise "Los Caneros" F.V: Marion Berg, NN,Sverre Lundberg,, Åke Brandslet
P29-M04-Revy Vidar-B000.JPGRevyerVidarhallen?1980 til 1989Revy Ungdomslaget Vidar. Revy-84 Bak til høyre med trekkspillet Gunnar Blix
P300-1004-00-P01-B012.jpegGruppeElverket LosjenNullAnsatte malvik komm elverk
P300-1004-00-P01-B014.jpegDokumentNullNullMalvik Komm Elverk 60 år
P30-M01-Revy1-B000.JPGRevyerFolkets hus Revy1940 til 19498 revybilder Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Bilde 4 Operetteparodi 1946 Bilde 5 Bilde 6 Olaf Løsset, Sallehaug, Georg Pettersen Bilde 7 Bilde 8
P30-M01-Revy1-B001.JPGRevyerFolkets hus revy1940 til 1949Manskorets revy i 1947 1949 Folkets hus 8 bilder Bilde 1 Harry Næss Bilde 2 Harry Næss, Louise Halberg Bilde 3 Åpningssenen 1947 "Sangerrevyen" Bilde 4 Georg Pettersen Svein Halberg Bilde 5 Harry Næss, Svenn Halberg Bilde 6 1949 Bilde 7 Alf Haldberg, Loise Halberg, Georg Pettersen Bilde 8 1949 Harry Næss
P30-M01-Revy1-B002.JPGRevyerFolkets hus revy1940 til 19498 Bilder revy manskoret 1946 Bilde 1 Alf Haldberg, Harry Næss, Loise Halberg Bilde 2 Bilde 3 Mary Blondset, Georg Pettersen Bilde 4 Georg Pettersen, Alf Halgerg Bilde 5 1946 Bilde 6 1946 Bilde 7 "Opperette Parodi 1947, Arvid Halsvold, Jørgen Stensås Bilde 8 Truls, Nesbak
P30-M01-Revy1-B003.JPGRevyerFolkets Hus revybilder1940 til 19498 bilder Revybilder manskoret 1946 Folkets hus Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3' Bilde 4 Bilde 5 Bilde 6 Bilde 7 Harry Næss, Georg Pettersen Bilde 8 Alf, Loise Halberg, Harry Næss "Lyndykker Pedersen"
P30-M01-Revy1-B004.JPGRevyerFolkets Hus revy1940 til 19498 bilder revy manskoret 1946 Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Bilde 4 Bilde 5 Loise Halberg liggende, Georg Pettersen Bilde 6 Bilde 7 Loise Halberg Bilde 8
P30-M03-Revy3-B003.JPGRevyerFolkets Hus1940 til 1949Flere bilde fra Revy til Manskoret 1946-1949 Bilde 9. Fra v: NN, Alf Holberg, Georg Pettersen, Rolf Sollihaug, Harry Næss
P30-M03-Revy3-B004.JPGRevyerFolkets Hus1940 til 1949Revybilder Hommelvk Mannskor 1946 - 1949 Bilde 5 Fra v: Frits Nesbak som dame, Georg Pettersen
P30-M03-Revy3-B005.JPGRevyerFolkets hus revy1940 til 1949Revy manskoret i Folkets hus 1946 Her ser vi Frits Nesbak i kjole.
P30-M03-Revy3-B009.JPGRevyerFolkets hus revy1940 til 1949Folkets hus revy manskoret 1946 Fra v. Harry Næss, Rolf Sollihaug, Leif Holberg
P30-M03-Revy3-B010.JPGRevyerFolkets hus revy1940 til 1949Revy folkets hus manskoret 1946 Fra v. Sverre Holberg, Alf Holberg, Harry Næss
P30-M03-Revy3-B018.JPGRevyerFolkets hus revy1940 til 1949Folkets hus manskoret revy 1946
P33-M00-B000.JPGFlyhavnaNullNullBåt til Flyhavna
P33-M00-B004.JPGUtfluktNullNullBjørnhild Jacobsen, John Jacobsen, Laura Jakobsen, Tina Fossum, Tulli(Mary) Fossen. Thomas Fossum og Olav Jacobsen. Tina Fossum (g.m.Torvald Fossum) bodde oppi stykket, i huset etter Haldberg Jensen. Sønn Thomas Fossum. Gramofon
P33-M00-B005.JPGDokumentNullNullBaksiden til bilde P33-M00-B004.JPG
P33-M01-B000.JPGSkoleHommelvik skoleNullHommelvik folkeskole Elevene i skolegården. Skolen er rød på dette stadiet
P33-M01-B001.JPGSkoleHommelvik skoleNullHommelvik folkeskole Elevene i skolegården. Skolen er rød på dette stadiet
P33-M02-B000.JPGAktie HandelsforeninStyret1930 til 1939Hommelvik Aktie Handelsforenings 40-års Jubileum 1934 Styret. 1. rekke f..v.. nn, nn, Olaf Svingen 2. rekke f..v.. Alfred Spets, Johan Nilssen, nn, Iver O. Haugen.
P33-M02-B001.JPGNullNullNull50-årsjubilem Norsk Jern-og Metallarbeiderforening. Folkets Hus.
P33-M02-B002.JPGGruppeKvinneforeningen1940 til 1949Vårt bilde denne gang er fra Hommelvik Sykepleieforenings kvinneforenings jubileumsfest i 1944. Kvinneforeningen som ble stiftet i 1904 feiret sitt 40-årsjubileum under krigen. Både kvinneforeningen og hovedforeningen opphørte i 1974 da kommunen overtok virksomheten. De mannlige personene på bildet representerte hovedforeningen. 1. Rekke f.v. Aslaug Hanssen, Malene Svian, Gunhild Hansen, Sofie Hellberg, Laura Nederli, Ella Næss, Dorthea Nilsen, Dina Julsrud, Thormod Rostad, Arnulv Eggen. 2. Rekke f.v. Paula Pettersen, Mathilde Slind, Ingeborg Anna Haldberg, Marta Sandstrøm, Albertine Sollihaug, Ingeborg Bjerkan, Helga Vaage, Bergitte Lundberg, Emma Grønberg, Petra Jakobsen, Gjertrud Bye. 3. Rekke f.v. : Iver Haugen, Helga Spets, Petra Marken, Hilda Stavem, Dina Voldmo, Ingrid Aas, Anna Gjesmo, Gurine Myran, Mille Pedersen, Julie Schjetne, Gyda Persson, Emma Skauge, Malene Haugen, Oline Høiby, Helene Vuttudal, Hjalmar 0. Lundberg. 4. rekke f.v. Aagot Bye, Borghild Bakken, Inga Smeplass, Harda Pedersen, Agnes Sveian, Dagmar Erlandsen, Inga Lundberg, Sofie Nilsdal, Margit Lundberg, Selma Auran, Johanne Nevermo, Klara Brobak, Hanna Vuttudal, Astrid Eggen, Anna Halstadtrø. 5. Rekke f.v. Gudrun Fjeseth, Astrid Pedersen, Aslaug Næss, Ivara Gjesmo, Ingebjørg Fredriksen, Reidun Sneisen, Gudrun Nesbak, Reidun Nygaardsvold, Bergljot Lysholm, Ingebjørg Bjørkli, Marie Haug, Helga Wuttudal, Edit Knudsen, Marit Lundberg, Johanne Berg Bjørgum. Bildet er utlånt av Gjertrud Gjersvoll.
P33-M02-B006.JPGNullNullNullFra venstre: nn, Margido Haugen, Ola Haugen, Asbjørn Halseth."Vaskator", slutten av 50-tallet(?)
P33-M02-B010.JPGAktie HandelsforeninNull1930 til 193940 års jubileum
P33-M02-B011.JPGMusikkorpsetNullNull30-årsjubileet til Hommelvik Musikkorps i 1950. Fest i Folkets Hus. Bord 2 og Bord 1
P33-M02-B014.JPGDokumentLauvåsgjerdetNullSkiløp 1930/31 Lauvåsgjerdet
P33-M02-B015.JPGSport skiStavsjøen1920 til 1929Med "Jenssenhytta" som bakgrunn ser vi her deltakere i et skirenn som ble holdt ved Stavsjøen, visstnok i 1930 Fra v: Ida Køhler, Osvald Halstadtrø, Ola Kringhaug, Gunnar Snustad, Thorleif Mikalsen, Margido Haugen, Halvor Kringhaug, Karl Køhler, Sverre Grønli og Jan Jenssen, Bak: Kirsti Snustad(Løvseth), Thorolf Buaas, Reidar Jenssen og Erik Jenssen
P33-M02-B016.JPGKlassebildeHommelvik skole klassebildeNullKlassebilde Brit Husdak foran nr 4 gra høyre Gudmund Berg bakerste rad til venstre
P33-M02-B017.JPGBygningerLiaheimNullEdvard Husdal bak til venstre. Tora (søster av Edvard) til venstre foran. Tora jobbet i mange år på den manuale telefonsentralen til televerket som lå førsti Gyntergården og senere i sokkelen på Herredshuset (rådhus 2). !9xx-1960 åra
P33-M02-B018.JPGBygningerLiaheimNullEdvart husdal sittende til venstre på benken. Gutt til høyre Dame og en gutt ved syklene forran
P33-M02-B019.JPGBygningerLiaheimNullHerre og dame sittende på benken forran huset. Trolig foreldrene til Edvard og Tora Husdal.
P33-M02-B020.JPGUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset ved Haugenbakken i april 1942.
P33-M02-B021.JPGUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset ved Haugenbakken i april 1942.
P33-M02-B022.JPGPortrettNullNullOle Halstadtrø til venstre Iver O Haugen til høyre
P33-M02-B023.JPGGruppeBrukesgården1990 til 1999Fastelavensris "Fjærgjengen" Malvik sykehjem støtteforening. Måtte søke Sanitetsforeningen om å lage fastelavensris grunnet monopolregler. 1. Rekke f.v: Jonetta Lundberg, Kjellrun Eriksen, Karen Pettersen, Mary(Tulli) Fossen, Edel Stokbak Haugen, Birgit Helgebostad, Margit Larsen, Tora Husdal. 2. Rekke f.v: Tordis Nilsdal, Olaug Svedahl, Jorun Sivertsen, Karin Sund, Nelly Sivertsen, Målfrid Bjerkan, Martha Hulås, Brit Berg, Haldis Jakobsen, Anna Aune, Irene Haugen, Sigrid Berg, Iris Smiseth, Karen Hansen, Hansine Olafsen
P33-M02-B024.JPGArbeidslivNullNullArbeidskarer 1. Rekke f.v: NN, Ragnvald Sandstrøm 2. Rekke f.v. NN, NN, NN, NN, Reidar Wehn
P33-M02-B025.JPGArbeidslivNullNullOperatører telefonsentralen Fra v Mary(Tulli) Fossen, Magnhild Nygaardsvold, Ingeborg Pedersen
P34-M01-Bygninger-B000.jpgBygningerSkolesletten1900 til 1909Skolesletten Ø/Stykket senere Johan Nygaardsvolds gt1. ( "Myrehuset" nåværende eier Terje Granmo) til høyre. Til venstre Hommelvik skole fra 1875 - 1905 Ellers ser vi rekkverket på brua over Mobekken i forgrunnen. I følge Bygdeboka bind 1. s219, ble i 1875 skolen på Moan flyttet og brukt til Jernbanebolig nr 1, 2 og 3 da byggingen av Meråkerbanen startet. Det medførte at skolen måtte ha et annet bygg, og det ble i den annledning kjøpt et hus fra Stjørdal og flyttet til Skolesletta. . Huset var i temmelig dårlig forfatning og trengte en del vedlikehold. Skolen ble revet en gang på begynnelsen av 1910-20-30 tallet, noe usikkert. Johan Nygaardsvolds gt, Gammelskolen på venstre side, Mobekken gikk under vegen
P34-M01-Bygninger-B001.jpgBygningerBrattalia1950 til 1959Brattalia ble revet i 2021 for å gi plass til ny motorvei.
P34-M01-Bygninger-B002.jpgBygningerBarneskolen1960 til 1969Bildet er tatt fra 2.etg i Hommelvik barneskole. Til venstre: skolebygning fra 1959 (småskolen/ gulbygget). Til høyre Strømmengården og fiskehandler Fredriksens hus (Rut Tellefsens barndomshjem).
P34-M01-Bygninger-B003.jpgKrigsåreneNesset gamlehjem1940 til 1949Nesset Gamlehjem 1944/45. Viser bl.a finnmarkinger som ble evakuert hit da tyskerne brente Finnmark og Nord-Troms. Klara Brandslet foran til høyre. Harda Bonaunet i hvitt midt på bildet.
P34-M01-Bygninger-B004.jpgBygningerNygaardsvolds gt 1NullSkolesletten Ø (Johan Nygaardsvoldsgt 1)
P34-M01-Bygninger-B005.jpgBygningerNygaardsvolds gt 11990 til 1999Skolesletten Æ (Johan Nygaardsvoldsgt 1) Melvin Oddvar Undhjem. På vestsida av huset år1997
P34-M02-Arbeidsliv-B000.jpgArbeidslivMostadmark1920 til 1929Tømmerkjøring med hest, (bukken og geita) i Mostadmark på 1920-tallet. Petter Jonsen Jøsås. Hodeplaggg: Hatt
P34-M02-Arbeidsliv-B001.jpgArbeidslivKarslyst1910 til 1919Slåttonn med 4 hester, På åkeren mellom Korntrøberget og svartløftsbergan retning Hågenstadbergan. 2 hester for slåmaskina, 1 med sleperive, og en med hjulrive. Bildeter tatt mens hjelpekrysseren Berlin var internert i Hommelvikbukta (1914-1917) Arbeidsfolk ( 3 - 4 mann fra mannskapet) Antakelig fra høsten 1916
P34-M02-Arbeidsliv-B002.jpgHommelvik verft & stStøperiet1940 til 1949Arbeidsgruppe Ledelse og kontor ansatte 1. Rekke f.v: Jørgen Slind, Thorvald Larsen(Danske), Amund Buås, Karl Sollihaug, Sverre Holberg, Erling Slind, Birger Hammer, Oddmund Kjevik, Aksel Kvam. 2. Rekke f.v: Sverre Sveian, Oskar Sorte, Kristian Haug, Martin Kleive, Annar Vestrum, Arvid Søberg, Kristian Fuglem. 3. Rekke f.v: Arvid Jakobsen, Arne Norman, Torbjørn Svedal, Jan Rosvold, Erling Andersen, Egil Smiseth, Olaf Fossmo, Otto Hunnestad 4. Rekke f.v: Erling Jensen, Gunnar Brandsleth, Alf Holberg, Per Torsteinsen, Øyvind Smiseth, Palmer Sæter, Harald Wågan, Mikal Gulseth, John Høyby, Ottar Røstad 4 rekke usikker Kåre/Gunnar Brandsleth 5. Rekke f.v: Ola Haugen, Arnold Torsteinsen
P34-M02-Arbeidsliv-B003.jpgArbeidslivKarslyst1930 til 1939Karslyst bak låven med klokketårnet. Arbeidsfolk. Foran: Åsmund Bostad Fra v: NN, Cornelia Saxevik, Torleif Midtsand?, Harald Wågan,Jon Voldmo, Harald Kindset? ,NN. Henry Røsæg?. Arne Normann
P34-M02-Arbeidsliv-B004.jpgArbeidslivMuruvik1960 til 1969Havna i Muruvik Lossing av stor grabbe-krok på jernbaneskinner Til Meråker Smelteverk Bak f.v. Arne Arntzen, Erling Fredriksen, Adolf Høiby, Petter Børkli(?), Høyre side: Hermann Sveian, Per Pettersen, Ole Holmen Forran f.v: Martin Wikmark(?) og Martin Hofstad
P34-M02-Arbeidsliv-B005.jpgArbeidslivKarslystNullDemonstrasjon av plog ved karslyst gård.Agronom A. Venger. Plogkar ??, Hestene Leo og Gubben.
P34-M02-Arbeidsliv-B006.jpgDokumentKarslystNullPloghjørn Tekst må tolkes
P34-M02-Arbeidsliv-B007.jpgArbeidslivIngridvollen1940 til 1949Ingridvollen i Selbu 1943 (Vennafjellet). Setra tilhører gården Sandvik nordre) Fv Torolv Buaas, Marit Buaas, Marit Sandvik (budeie), Petter Brandslet
P34-M02-Arbeidsliv-B008.jpgArbeidslivKjellandsaga1800 til 1899Kjellandsaga (ved den nåværende brua mot sannan). Kjerratten gikk der en gang. Info bak på bildet: Fra v: Gunerus Lundberg, (lilj Goinna), Bjørn Høiby, Petter Høiby Brandslet og Iver Ratvold.
P34-M02-Arbeidsliv-B009.jpgDokumentKjellandsagaNullKjelland - saga (ved den nåværende brua mot sannan). Der Kjerratten gikk en gang. Info bak på bildet: Fra v: Gunerus Lundberg, (lilj Goinna), Bjørn Høiby, Petter Høiby Brandslet og Iver Ratvold
P34-M02-Arbeidsliv-B010.jpgArbeidslivBjørnrommetNullNull
P34-M03-Portrett-B000.jpgPortrettHissmofors/Krokom1930 til 1939Torsten Berg født 1915 . Kom til Hommelvik i 1915. flyttet til Sverige ca 1950/51. Bodde senere i Hissmofors og Krokom Død 1985. Se bilde "Det gamle bildet" guttelag 1930 P16-M01-Fotball-B005.JPG
P34-M03-Portrett-B001.jpgPortrettNullNullDette er et bilde av mine oldeforeldre Magnus og Marta Nielsen med barn. Jeg er blitt fortalt at barnet som sitter på fanget til Marta var et barn som tilfeldigvis var tilstede da de skulle ta familiebilde og fikk være med. Jeg husker imidlertid ikke hvem det er. Noen som kjenner igjen barnet? Forventer ikke at noen var tilstede da bildet ble tatt ...det er ei stund sia....
P34-M04-Utflukt-B000.jpgUtfluktNull1950 til 1959Fra v: John Fosmo og Rolf Nevermo John Fosmo er farfar til Finn O.Fossmo (giver)
P34-M04-Utflukt-B001.jpgUtfluktNull1950 til 1959Kjentfolk fra "Kassern" fra v: Turid Auran, Karen Fosmo, Harald Auran. Bak f.v: Rolf Nevermo og Magnhild Nevermo
P34-M04-Utflukt-B002.jpgUtfluktHåsetdammen1950 til 1959Fra v-: Harald Auran, Karen Fosmo, med kaffekjel, Rolf Nevermo, Magnhild Nevermo, Turid Auran Foran Thor Harald Auran Karen Fosmo farmor til Finn. O. Fosmo
P34-M04-Utflukt-B003.jpgUtfluktSaliberget1960 til 1969Saliberget. Fra høyre: Leif Halse, Sigrun Halse, Kåre Halse. Astrid Krogh Halse skjult bak Leif.
P34-M04-Utflukt-B004.jpgJakt/Fiske/FritidFoldsjøen1960 til 1969Manuel Normann og Dagfinn Arntzen med "Kurer" radio på ørretfiske. Foldsjøen Mars1963 Isfiske m/barkspade, isbor Kurer radio og ørret ble d på mæ og Dagfinn.
P34-M04-Utflukt-B005.jpgNullNullNullNull
P34-M05-Gruppe-B000.jpgGruppeFolkets Hus1950 til 1959Karneval Hommelvik koperative kvinneforening arrangerte karnevalsfest for sine medlemmer Bak f.v. Gunhild Rimol, Lullu Dahl Forran f.v. Edit Knutsen, Ivarna Haug, Gudrun Lundberg, Anna Fredriksen, Ingebjørg Fredriksen
P34-M05-Gruppe-B001.jpgGruppeVikhamar skole1950 til 1959Årgang 1942-43. Framhaldsskolen på Vikhammer. 1. Rekke f.v. Randi Råen Nilsen, Laila Søberg, Inger Lise Wullum, NN, Ivar Stokka, NN, NN, NN, Else Marie Refseth 2. Rekke f.v. NN, Marta Helene Tyholt, Eva Evenshaug, NN, Solveig Engan Leistad, Astrid Kallseth Nybrodal, NN, NN, NN, Brit Wågan
P34-M05-Gruppe-B002.jpgGruppeNull1930 til 1939Fra Haagenstad i Hommelvik. Bildet er tatt med Klovningan i bakgrunnen. Fv.: NN, Johan Haagenstad, Reidar Bjørkli, Ivar Haagenstad. Foran Solveig Nilsen (gift Bye)
P34-M05-Gruppe-B003.jpgGruppeNullNullIngen opplysninger
P34-M05-Gruppe-B004.jpgGruppeNull1940 til 1949Klara Brandslet i midten. To damer fra Finnmark i pesk. Pesk er et samisk ytterplagg av reinsdyrskinn gjerne kalv (beaska).Pelsen vender med hårene ut ogplagget er til å trekke over hodet. Belte rundt livet. Under pesken brukes innerpelsen Dork. Dorken har hårene vendt inn.
P34-M05-Gruppe-B005.jpgGruppeGrønberg1950 til 1959Sandkassen på Grønberg Fra v: Sverre Lundberg, Svein Sollighaug, Ann Elise Brandslet, Johan Nilsen, Bjørn Kristian Bransleth
P34-M05-Gruppe-B006.jpgGruppeGrønberg1950 til 1959Sverre Lundberg, Johan Nilsen, Bjørn Kristian Bransleth, Svein Sollighaug
P34-M05-Gruppe-B007.jpgGruppeSelbuvegen1940 til 1949Gutter foran Moheim. Fv Arvid Søberg, Harald Bykvist, Arnfinn Sollihaug, Kurt Pedersen. Sistnevntes foreldre reiste rundt med tivoli, men de bodde i Hommelvik under krigen
P34-M05-Gruppe-B008.jpgSkoleHommelvik Skole1980 til 1989Hommelvik skolegård: Verdens største Ludo. Sittende foran fv: NN, NN, Guro Dønjar, Liv Aksnes, Randi Eidem, Andreas Hamran. Bak: Sverre >Inge
P34-M05-Gruppe-B009.jpgMarkeringNullNull60 års Jubileum Torstein og Olina Fosmo tre barn ei datter Jenny gift med Ivar Bernhard Harrang i hvit kjole ved Torstein. To sønner John og Olaf til h.for Olina.Barn foran nr 2 fv Torbjørn helt til høyre søster Brit? Olaf og Hjørdis sine barn. Første f v. bak kan det være Hanna Ottesen ,Johan Lundberg(feier) Foran fra v.Edit Knutsen. Bak fra v. nr.4 Karen Fossmo,nr.7gamle fru Søberg,Olaf Ottesen,Gerda Berg ser er Dortea Refset,Gyda Person,Hjørdis Fossmo og Gudrun Sneisen bak der.
P34-M05-Gruppe-B011.jpgGruppeMostadmark1940 til 1949Under krigen i 1940-45 ble disse innlosjert på verket i Mostadmark hos mine besteforelder Hanna og Petter Eidem. Fra v. Margit Olsen, Selma Auran, Marta Moan (g.Sandstrøm), Anna Moan(g.Olsen), Petra Olsen Bak f.V. NN, Petter Eidem?, NN, NN
P34-M06-Landskap-B000.jpgLandskapHommelvik1910 til 1919Skolesletten/Stykke Til venstre (nærmest) Johan Nygaardsvold heim.
P34-M06-Landskap-B001.jpgLandskapHommelvik1910 til 1919Bilde av Hommelvik sentrum ca 1912
P34-M06-Landskap-B002.jpgLandskapMogjerdet1910 til 1919Idrettsplassen, Sommerfjøset, Bjerkanhusan, Opp mot svian, Høybydalen, Nesbakkan, Mobekken?
P34-M07-Ulykker-B000.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset i hommelvik 1942
P34-M08-Mostadmark-M001.jpgKlassebildeSneisen skole1930 til 1939Sneisen skole 1. rekke Bjørg Widerøe 2. Rekke f.v: Brit Torshaug, Anna Sneisen, Kristine Nilsdal. 3. Rekke f.v: Bjørg Snustad, Jenny Sandvik Volden, Karen Aarstad 4.Rekke f:v: Anneus Aarstad, Ola T. Venn 5. Rekke f.v: Arvid Wennberg, Ola Kjøsnes, Henrik Viken, Ole T. Eidem 6. Reke f.v: Henrik Sneisen, Odd Venn, Trond Venn, Helge Hansen
P34-M09-Sport-B000.jpgSport turnHommelvikskolegård1930 til 1939Turnoppvisning - ca. 1935 Hommelvik Turnforenings dametropp har oppvisning på skolegården.
P34-M09-Sport-B001.jpgSport turnHommelvik skolegård1930 til 1939Hommelvik turnforening oppvisning på skolegården 1935Fra høyre: Fredrikke Snustad Lindboe (Porturner), ukjent, Gudrun Raaen Nilsen, ukjent, muligens Ingeborg Mikalsen Stav, Aina Pettersen, Ragna Widerø, muligens Johanne Stokke og Kirsti Snustad Løvseth.
P34-M09-Sport-B004.jpgSport skiKorntrøberget1950 til 1959Korntrøberget huset bak er hos Ingebjørg og Erling Fredriksen. Hjemmplassen til Randi og Arvid Fredriksen. Vi ser langåsen bak i det fjerne. Bak Øyvind Haagenstad, Einar Vågan og Olav Halseth. Foran: Einar Voldmo, Helge Voldmo, Arvid Fredriksen, Ingolf Haagenstad, Marit Vågan, Randi Fredriksen og Arne Halseth. Koinntrøgjegen pluss Øyvind og Ingolf Haagenstad.
P34-M10-Transport-B000.jpgTransportGranåshjørnet1930 til 1939Bussen til Mostadmark Haldor Kjøsnes med "bussen" på Granåshjørnet (Corner) i Hommelvik, Thoresen bakeri og konditori i bakgrunnen. Bildet trolig tatt siste halvdel av 30 tallet. Lokstallen til høyre
P34-M10-Transport-B001.jpgTransportVenna1950 til 1959Snøbrøyting i Venna med buldoser. Henrik Venn. Eier av bulldoser: Anneus Årstad
P34-M10-Transport-B002.jpg2.VerdenskrigHommelvik1940 til 1949Kåre Søberg på stigbrettet. Helt til hæyre Gunnar Søberg(?) Tyske soldater i uniform.
P34-M10-Transport-B007.jpgTransportSelbuskogen1930 til 1939Langås Fotosamling 20. april kl. 21:44 · Et upassende bilde i dag, kanskje? Når alle ser slutten på en "lurvete" vinter. Men ingen kjenner våren før sommeren er her. Dagens foto som er tatt på Selbuskogen, ble nemlig tatt 14. mai 1938. Så ennå skal vi ikke være for trygge! Materialtransporten er det hølondinger som sørger for. På døra til bilen til venstre står det: J. Kjøsen, og Jørgen er det som står ved døra, lengst til venstre. Av de øvrige tror jeg det er hans bror Magnar (født 1922) som står i midten ved den neste bilen. Jørgen drev som sjåfør og bileier hele livet med Gåsbakken som base.
P35-M02-B001.JPGFlyhavnaFlyhavnaNull3 fly på havna, BP drivstoff
P35-M02-B002.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Opprydding etter raset, vrakgods på bukta
P35-M02-B003.jpgUlykkerDjupvasskaia1940 til 1949Raskanten på djupvasskaia
P35-M02-B004.jpgHommelvik BrukNesdammenNullTømmer i homla ved Nesdammen
P35-M02-B005.jpgSamvirkelagetSamvirkelagetNullManufakturen 2. etg
P35-M02-B006.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset på Haugenbakken, Vrakgods på bukta
P35-M02-B007.jpgUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Raset på Haugenbakken, Vrakgods på bukta
P35-M02-B008.jpgMarkeringHommelvik kirkegård1950 til 1959Avduking Johan Nygaardsvolds bauta HMK og Damekoret deltar, Tale ved Kalseth
P35-M02-B009.jpgLandskapHalstadNullHaugenkaia fra Halstad går, Kornnekene på staur, Hommelvik
P35-M02-B010.jpgLandskapHalstadNullHaugenkaia fra Halstad går, Kornnekene på staur, Hommelvik
P35-M02-B011.jpgBygningersentrumNullPostkort Hommelvik sentrum. "Fra Hommelvik" 845 en herre og en Dame med 2 kurver
P35-M02-B012.jpgBygningerThoresenNullThoresen ?
P35-M02-B013.jpgBygningerLundenNullLunden "Hesthuset i bakgrunnen" Landhandel
P35-M02-B014.jpgBygningerSentrumNullHommelvik sentrum, Meieriet, Sandstrøm kiosken
P35-M02-B015.jpgBygningerSamvirkelagetNullHommelvik Samvirkelag
P35-M02-B016.jpgBygningerSamvirkelagetNullHommelvik Samvirkelag
P35-M02-B017.jpgBygningerBrannstasjonNullMalvik Brannvesen med 4 biler forran brannstasjon på Mogjerdet
P35-M02-B018.jpgMusikkorpsetSamvirkelagetNullKonsert på taket
P35-M02-B019.jpgBygningersentrumNullPostkort fra sentrum
P35-M02-B020.JPGLandskapHalstadNullHalstad, Solielva , Støperiet, Elvebakken
P35-M02-B021.JPGLandskapHalstadNullHalstad, Solielva , Støperiet, Elvebakken
P35-M02-B022.JPGLandskapHalstadNullSollielva, 1 bensinstasjon
P35-M02-B024.jpgBerlinHommelvik1910 til 1919Borfest S.M.H. Berlin Hommelvik 01.10.1916 Hele vaktstyrken, Båten Berlin i bakgrunnen
P35-M02-B025.jpgLandskapHalstadNullHaugenbakken FØR raset, Elvebakken, Halstad, Støperiet
P35-M02-B075.jpgGruppeNull1910 til 1919Forran Jakobsli. Solveig (Boysen) Snustad på kjelke nedover Løfta. Huset er Jakobsli Postkort (julekort) sendt til Torvald Larsen Gullbergsveien 23 Trondheim. fra Solveig, Frida og Karl Bruvold 02.12.1915
P35-M02-B076.jpgDokumentJakobsli1910 til 1919Se P35-M02-B075.Jpg Postkort
P36-M01-Storvik-B000.JPGGruppeIvermoen1950 til 1959Innvielsesfest på Ivermoen 21.05 1955 4 rekker med feststemt bordsetting.
P36-M01-Storvik-B001.JPGGruppeBakken1920 til 1929Bildet er tatt på gården til Øren ( Bakken). Dette er et familiebilde av fammilien Øren Foran er foreldrene Øren. Bak i militæruniform Martin Øren, Inga Øren Vassås,ukjent, søster Øren, Ole Øren, og Therese Øren Nilsdahl..
P36-M01-Storvik-B002.JPGArbeidslivBakmark1930 til 1939Bilde fra saga oppi Bakken. Bak: Arnt Fossen, Paul Fosmo, ukjent, ukjent ukjent, Foran: ukjent og Ole Øren.
P36-M01-Storvik-B007.JPGNullNullNullKlassebilde 7.1|961 avslutningfest Folketshus 1 f.v Edel Smedplass,Marit Dahle,Eli Olufsen,Anne Karin Slind Lærer Steinar Nilsen,Britt Randi Skjønsby,Brit Byberg,Ann Elisabet Leinslie,Toril Berg. 2 f v Inger Sether,Lise Anna Øwre Ann Boffey,Eli Halseth,Bjørg Fossen,Sissel Moan Ragnild Aunmo,Marie Geanås,Torild Løkken,Elna Jensen,Eirin Smiseth,May Guldseth,Kari Thorshaug Helen Hammer Eli Sorthe Bjørn Kleive. 3 f v Svein Olav Haug,Per J. Johnsen,Arne Pettersen,Lasse Løvseth,Arne Stokka,Per Harald Høiby,Rolf Steinar Stav,Terje Halseth,Per Olav Moan,Tor Arne Løvås,Jan Evert Flønes Viktor Midtsand. 3 f v..Ivar Weisetaune,Jan Svedal Jostein Bostad John Egil Storvik.Gunnar Kleive Bjørn Kristian Brandslet,Sverre Jensen,Olav Svingen,Manuel Normann,Svein Harald Røsæg. 4 f v.Oddmund Slind,Jan Gustavson,Kåre Hammer.Per Jacob Størdal Olaf Lundberg,Jan Petter Langolf Steinar Pedersen Åge Wigum.
P36-M01-Storvik-B022.jpgGruppeNullNullFriluft 3 gutter på tur Fra v. Henrik Svedahl (fotografen), Andreas Løvseth, Sigurd Pettersen Mangler tid og sted
P36-M02-M05-Sport vinter-B021.jpgNullNullNullFriluft 3 gutter på tur Fra v. Henrik Svedahl (fotografen), Andreas Løvseth, Sigurd Pettersen Mangler tid og sted
P36-M03-Storvik Diverse-B045.jpgNullNullNullNull
P37-M01-Enkle-Bilder-B000.jpgMarkeringFolkets Hus1970 til 1979Olaf Ottesen «Fullt hus og stor suksess» var Adresseavisens karakteristikk av korforeningens visekveld i Folkets Hus 14. november 1975. I 1950-60 åra stod mannskoret for en rekke såkalte bygdakvelder Folkets Hus. Seinere fulgte Hommelvik Korforening opp med ulike arrangementer. For det meste var det lokale aktorer som deltok, men av og til kom det «storveies besøk». På denne visekvelden stod «Gerd og Otto» for det meste sammen med vår egen Olaf Ottesen på torader 'n. Til venstre ser vi «Prøysenvinneren», Øivind Sund Til høyre korforeningens formann, Johan Ingstad.
P37-M01-Enkle-Bilder-B002.jpg2. VerdenskrigNull1940 til 1949Avdeling " Alfhild" Fenrik Svedal i opperativ tjeneste ved morsesenderen, sendte/mottar meldinger med London Telegrafisten ?
P37-M01-Enkle-Bilder-B003.jpg2. VerdenskrigSkottland1940 til 1949Kong Haakon og Kronprins Olav inspiserer Norske tropper i skottland. (til venstre general Fleischer)
P37-M01-Enkle-Bilder-B004.jpgEtterkrigsdageneNull1940 til 1949Avdeling " Alfhild" Fenrik Svedal
P37-M01-Enkle-Bilder-B006.jpgBygningerLånkvollenNullSætra Geiter på tunet
P37-M01-Enkle-Bilder-B007.jpgAktie Handelsforeninaktie HandelsforeningNullForeningens funktionærer Julie Berg, Ingrid G. Hofstad, Bjørnhild Moen, Alma Brandslet, Ingrid Wehn, Magnhild s. Berg, Margit Olsen
P37-M01-Enkle-Bilder-B008.jpgEtterkrigsdageneNull1940 til 1949Avdeling " Alfhild" Fenrik Svedal
P37-M01-Enkle-Bilder-B010.jpgSport skiRimikjønna1930 til 1939Mannlige skigåere."Det gamle bilde" Fra v: Adolf Høiby, Torleif Pettersen, Petter Kringhaug, Nellberg Sivertsen, Torstein Pettersen og Per Pettersen
P37-M01-Enkle-Bilder-B011.jpgBygningerShell stasjonNullSkehell stasjon Hvite bygget og brakken på v.side. Helt til venstre Wigumgården.
P37-M01-Enkle-Bilder-B012.jpgAUFHommelvik skole1950 til 1959Skolekjøkken omkring 1950 Bak f.v: ser vi Gerd Granaas, Kari Lundlie Smiseth, Mary Røsten Haagenstad, Brita Berg?, Gunhild Hansen Brobak, Edel Stokbak Haugen(lærer) Forran f.v: Kari Sæther Øwre, Gjertrud Bye Drøyli, Ruth Granaas Fossen, Kari Evenshaug(f1939)
P37-M01-Enkle-Bilder-B013.jpgAULMuruvik1930 til 1939Hommelvik A.U.L's Tramgjeng (Postkort) Dette er et foto av Hommelvik AUF's tramgjeng i 1937 ledelse av Asbjørn Haug ble meget populær når dem deltok i møter og festlige anledninger med sang, musikk og talekor rudt om i årene før krigen. 1, rekke f.v. Karen Løvås, Johanne Haug, Kari Hunnestad, Gerd Eriksen, Alfrid Johansen. Bakenfor: Gunnar Skjønsby, Asbjørn Haug, Nils Wikmark, Solveig Berg, Rolf Sandmark, Herlaug Hanset, Odd Skauge, Alfrid Thorsen, Sigvart Sivertsen,
P37-M01-Enkle-Bilder-B014.jpgMontasjeNygården1940 til 1949Avisutklipp Malvik Bygdeblad. Togulykken på Nygården
P37-M01-Enkle-Bilder-B015.jpgKjøretøyNullNullLastebil med turfølge
P37-M01-Enkle-Bilder-B016.jpgLandskapNullNullSandfjæra, Sandskogen, Bomberget, Hommelvik Bruk, Brukestomta. fra Kjellandhaugen.
P37-M01-Enkle-Bilder-B017.jpgUtfluktNullNull4 Herrer på hyttetur. Fra v: Odd Berg, Harald Banken, Erling Haugen, Harald Haugen?
P37-M01-Enkle-Bilder-B018.jpgAUFHommelvik skole1950 til 1959Husstellkurs 1957 «AUF-jentene i Hommelvik har et alle tiders husstell-kurs» var tittelen på en avisreportasje i 1957. Reportasjen inneholder et intervju med initiativtakeren, studieleder Ruth Grande. Hun forteller at kurset går to kvelder i uka på skolekjøkkenet og frammøtet har hele tiden vært 100 prosent. Noen gutter i laget ønsket også å delta, men ble hindret av militærtjenesten. Bak fra venstre: Gerd Granaas, Kari Lundlie Smiseth, Mary Røsten Hågenstad, Brita Berg, Gunhild Hansen Brobak og lærer Edel Stokbak Haugen. Foran: Kari Sæther Øwre, Gjertrud Bye Drøyli, Ruth Granaas Fossen og Kari Evenshaug.
P37-M01-Enkle-Bilder-B019.jpgUtfluktNull1930 til 19394 damer "Gilde Stue" Fra v: Laura Jakobsen, NN, Tora Husdal, Margit Olsen Bildet er fra en tur til Sverige 1938/39
P37-M01-Enkle-Bilder-B020.jpgGruppeVennafjellet1940 til 1949På skitur Vennafjellet Bjarne Halberg og Odd Sollighaug
P37-M01-Enkle-Bilder-B021.jpgGruppeNull1930 til 1939Fra v: Marie Husdal, Laura Jakobsen, Margit Olsen, NN
P37-M01-Enkle-Bilder-B022.jpgUtfluktNullNullFolkegruppe og en Turbil/buss
P37-M01-Enkle-Bilder-B023.jpgUtfluktMeråker1930 til 1939Tur til Meråker 1938 Laura Jakobsen, Tora Husdal, Margit Olsen og Marie Husdal
P37-M01-Enkle-Bilder-B024.jpgSport skiGranaasen1940 til 1949Granåsen april 1945
P37-M01-Enkle-Bilder-B025.jpgGruppeLillehammerNullPå tur i Lillehammer Naturpark Fra v: Margit Olsen, Marie Husdal, Karin Skauge Soldat bak ukjent
P37-M02-Enkle-Bilder-Johan.N-B000.jpgEtterkrigsdageneNull1940 til 1949Johan Nygaardsvold ankommer Idrettsplassen. Æredsvakter på aksel gjevær utenfor Folkets Hus. Bak skimter vi tyskerbrakken som ble flyttet til Gjervskogen som AUF ungdomshus.
P37-M04-Blanding-B000.JPGGruppeSentrum1930 til 1939Hommelvik sentrum. Riksvei 50 I bakgrunnen Thoresengården, Rikstadgården og bak gjerdet hagen til distriktslegen. Bakerst til høyre lokstallen. Personene bakfra: Hanna Ottesen, Karen Sollihaug m/hatt og Sigrid Grande m/hatt. Ukjent jente og den gamle damen
P37-M04-Blanding-B001.JPGMalvik ElverkMalvik ElverkNullKommunestyret? 1. Rekke f.v: Harald Vågan, Arne Jullumstrø, Olaf Rimol, Arnulf Eggen, Reidar Branslet, Per Stav, Alf Bye 2. rekke Jakob Trøbak, Paul Herjuaune, Jan Halberg, Per Kringhaug, Nils Berg, Harry Nilssen, Torbjørn Granaas, Trygve Lysholm, nn, Helge Øvre 3. Rekke Nils Eggen, Øyvind Kristiansen, Sverre Kindseth, Kjell Dybvad, Magne Nilsdahl, Reidar Ressel, Jens? Sæther
P37-M04-Blanding-B002.JPGGruppeGrytberget1930 til 1939På Grytberget Ungdommer fra "Bakkan" og "Stykke" Fra v: Hildur Olafsen, Alfild Schetne, Olaf Nevermo, Aase Sneisen, Ola Sneisen, Konrad Branslet (forran), Kristian Nygaardsvold forran Erling Olafsen, Petter Branslet forran Henry Sneisen, Jørgen Olufsen, Ivar Auran
P37-M04-Blanding-B003.JPGUlykkerHaugenkaiaNullEtter brannen på Haugenkaia
P37-M04-Blanding-B004.JPGUlykkerHaugenkaiaNullBrannen på haugenkaia
P37-M04-Blanding-B005.jpgHommelvik BrukHommelvik brukNullTårnet på Bruket (Kjellandsaga) Her ser vi druvtaugene som drev sagbruket. Kraften fra Vannturbin
P37-M04-Blanding-B006.JPGUlykkerHaugenbakken1940 til 1949Etter raset på haugenbakken Husene fra venstre: Borghild Krogan, Huset til høyre Haugen og Lindbo
P37-M04-Blanding-B007.JPGArbeidslivReform Støperi & Mek Verksted1910 til 1919A/S Reform Støperi & Mek Verksted Hommelvik som lå på Nygården (Postkort)
P37-M04-Blanding-B008.jpgKonfirmanterMostadmark kapell1980 til 1989Konfirmasjonsbilde ttt utenfor Mostadmark kapell i 1989. Rekke 1 f.v: Therese Barstad, Beate Venn, Hilde Børseth, Morten Eidem'. Rekke 2 f.v: Vikarprest Hauge, Knut Morten Sneisen, Kari Aarstad, Knut Haugland
P37-M04-Blanding-B009.JPGLandskapKulbotnNullØya, før omleggingen av Homla. Gjenngrodd sumpområde Hus i nessvegen, Brenna, Nurman(kulbotn)
P37-M04-Blanding-B010.JPGLandskapFoldsjøenNullAndeflokk på vannet Foldsjøen m/Bonaunet i bakgrunnen
P37-M04-Blanding-B011.JPGKjøretøyFossen gård1920 til 1929Veihøvel i Fossagården Fossen Veivesnet i Sør Trøndelag Vegskrape. En av de første veghøvler som gikk for egen maskin. Tilsvarende veghøvel står på Norske Vegnuseum i Hunderfossen. Vegarbeiderene var losjert på Fossen Gård.
P37-M04-Blanding-B012.JPGSamvirkelagetFolkets husNullHommelvik koperative forening 3. Rekke f.v: Ivana Haug, Sigrid Røsten Edda Haagenstad 2. Rekke F.v Edit Knutsen, Gudrun Lundberg, Gunhild Rimol, Dorthea Refset 1. Rekke f.v: Sigrid Jøssås, Ingebjørg Bjørkli, Emelie Svedahl, Anna Fredriksen, Martha Haug
P37-M04-Blanding-B013.JPGKoperativetFolkets husNullHommelvik Kpoerative forening. Fra v: Jørgine Olafsn, Edda Haagenstad, Gunhild Rimol
P37-M04-Blanding-B015.JPGBygningerFoldsjøen1970 til 1979Båthuset ved Foldsjøen., eier Meråker Bruk. Det ble leid ut båter der i 1970 - 1980 årene. I bakgrunnen ser vi Finnplassen, Gammelplassen og Jervfjellet
P37-M04-Blanding-B016.JPGMusikkorpsetSelbuvegen1960 til 1969Hommelvik Musikkorps 17 mai 1964 Opp selbuvegen 1. Stein Nørkov, 2. Toralv Spets, 3. Hjalmar Pettersen, 4. Sverre Lundberg, 5. Håvard Sandmark, 6. Einar Sveian, 7. Randi Karin Stokke, 8. Harald Sveian, 9. Heidi Høyby, 10. Morten Stokka, 11. Arne Stokka, 12. Svein Haugan, 13. Per Martin Sundt, 14. Bjørn Lorvik, 15 Sture Gundersen, 16. Åge Wigum, 17 Geir Roar Teigen ("rundt" horn)
P37-M04-Blanding-B017.JPGLandskapHomla1990 til 1999Motorvei e-6 nye bro over Homla, Vi ser Nesset gård. Uthuset og deler av det "gamle sykehjemmet på Nesset" i forkant til høyre. Bildet er tatt venfor Høybyveien ved sommerfjøset.
P37-M04-Blanding-B018.JPGMusikkorpsetJuniorkorpset1980 til 1989Hommelvik Juniorkorps 1987 35- års jubileum Juniorkorpset med drill gruppen. Oppstilt i gymsalen i Hommelvik Komplett navneliste ligger sammen med bilde: 1. rekke f.v: Maria Sivertsen. Kristin Eriksen, Merete Kindseth, Stine Sæther, Maiken Sæther, Ellen Iversen, Kristina Nørkov, Monica Slind, Monica Paulsen, Sissel Eriksen, Lena Baa, Heidi Kvål, Linda Kjøsnes, Janikke Johansen. 2. Rekke f.v: Jan Erik Eggen, Morten Johansen, Tom Inge Bakken, Tore Broholt, NN, Kjell Tore Bakken, Karianne Solem. Osv. Se i mappen til bilde
P37-M04-Blanding-B019.JPGBygningerStøperiet1940 til 1949Hommelvik Verft & Støperi Båt på den nye slippen Halstad går og Stavsjøfjellet i bakgrunnen
P37-M04-Blanding-B020.JPGLandskapDølafossen1930 til 1939Tømmerfløting i Homla Tømmerrenne v. side i Dølafossen
P37-M04-Blanding-B021.JPGPortrettNullFra v. Lina Røsten og Henny Johanson Nilsen
P37-M04-Blanding-B022.JPGBygningerGrustaket1980 til 1989Torggata,"Grustaket" Fra v: Brakka midlertidig kontorer for Malvik Kommune., Administrasjonsbygget(rådhus II), Dulum gården, Spetsgården, Fjesethgår"den, Lege og tannlege kontor (tilbygg Rådhus 1) IOGT Losjen, Hommelvik Lykke" Bak ser vi også Hommelvik Skole . Biler parkert Volvo Amason, 2cv
P37-M04-Blanding-B023.JPGHommelvik BrukNullNullGamle Hommelvik Bruk med tømmer på Homla i forkant. Det ryker godt ut av fyrrommet
P37-M04-Blanding-B024.JPGLandskapMuruvikNullOljetanker på oljehavna i Muruvik NAKSKØY?
P37-M04-Blanding-B025.JPG1. VerdenskrigNygården1910 til 1919Impregneringsverket på Nygården. Tyske krysseren "Berlin" sees til venstre på bildet (1.verdenskrig) Den lå på fjorden fra 1914 til 1917 da den ble flyttet til Lofjorden. Vi ser Stavsjøfjellet, Grønberg i bakgrunnen
P37-M04-Blanding-B027.JPGBygningerMostadmark Samfunnshus1910 til 1919Mostadmark Samfunnshus ca 1970
P37-M04-Blanding-B028.JPGGruppeFolkets HusNullHommelvik Koperative forening 1.Rekke f.v: Leif Larsen, Marie Larsen, NN(bare hårlugg) 2.Rekke f: v: Gunborg Sandstrøm, Egon Sandstrøm, Brit R. Wikmark, Harry Wikmark 3. Rekke f: v: Gustav Spets, Lullie Dahl, Erling Kjøsnes, Gerda Kjølsø, Kristian Fuglem 4. Rekke f. v: Gudrun Fjeseth, Ola Fjeseth, Nora Næss, Erik Næss 5. rekke Gunvor Lundli 6. Rekke Emelie Svedahl Enden mot senen f.v: NN, Jørgine Olafsen, Gunhild Rimol, ledig(til formann Edda Haagenstad), Sigrid Jøsaas, Ida Spets, Edit Knutsen, Dorthea Refseth, Ola Refseth
P37-M04-Blanding-B029.JPGLandskapSalibergetNullStasjonsfjæra m/Saliberget og et naust en vinterdag. Solbakken i bakgrunnen
P37-M04-Blanding-B030.JPGLandskapMuruvikNullMuruvik Aasback, leiret, Holmen Midsandtangen i bakgrunnen. Bildet er tatt fra Utsikten på Gamle veien Muruvik-Hell
P37-M04-Blanding-B031.JPGHommelvik ManskorStasjonsfjæra1930 til 1939Noen fra Mannskoret i en båt på land i Stasjonsfjæra vedsiden av nauset. Fra v: Petter Brandslet, Arne Nygaardsvold, Ivar Evenshaug, Sverre Thorshaug, Kristian Nygaardsvold, Bjarne Halberg, Per Moan, Wilhelm Gundersen
P37-M04-Blanding-B032.JPGFredsdageneSentrum1940 til 1949Folkesamling på jernbanestasjonen i fredsdagene 1945 Rampa, Pakkhuset,Kiosk, Stasjonsbygning, Gjerde til området.
P37-M04-Blanding-B033.JPGBygningerGrustaket1930 til 1939Fra Grustaket. ved hushjørnet Fra v: Hågen Dybvad, Henky, og Fru Dybvad. Henriette Byberg og Håkon Byberg.
P37-M04-Blanding-B034.JPG1.maiStykket1940 til 19491. mai 1946 Musikk-korpset passerer jrysset mellom Nessveien og Johan Nygaardsvolds gt. I bakgrunnen - der nå prestegården ligger og som ble kalt gammelskoletomta, bygde tyskerne en stor potetkjeller som vises godt til venstre for Halseth-gården og 1. mai toget
P37-M04-Blanding-B035.JPG2.VerdenskrigHommelvik Bruk1940 til 1949Russiske krigsfanger 1943 på arbeid på Hommelvik Bruk Svanhild Garberg sitter forran
P37-M04-Blanding-B036.JPGUlykkerNygården1940 til 1949Togulykken på nygården 19. november 1940
P37-M04-Blanding-B037.JPGArbeidslivMostadmark1910 til 1919Tømmerkjøring med hest i Mostadmark omkring 1910(roalds tidspunkt). (bukken og geita) i Mostadmark på 1920-tallet(odd Bjørkli tidspunkt) Petter Jonsen Jøsås. Hodeplaggg: Hatt
P37-M04-Blanding-B038.JPG1.maiSentrum1950 til 1959AUF under 1. mai tog i sentrum, litt deformert med uheldig bruk av Tape
P37-M04-Blanding-B039.JPGSport skiNullNullPå skitur: Fra v: Sigurd Nesbak, N Andersen?, Ottar Olafsen, Bakgrunn ukjent, Rolf Nevermo, Waldemar Forslund og ukjent person muligens Siksten Berg
P37-M05-Dagligliv-B000.jpgKjøretøyMostadmarkbussenNullMostadmarkbussen svinger opp på riksvei 50 fra Jernbanestasjonen. Lørdager dro folk opp til sine hytter i Mostadmark og trengselen var stor. Det satt passasjerer både på tak og motorkasse Her på veien opp Selbuvegen
P38-M01-Blanding-B000.jpgGruppeNull1930 til 1939Sommeren 1937 Skogstur oppstilling. Harald, (Hans Gjeter), Jan Reidar, Gunnar, Astrid, Hjørdis, Oddbjørn , Bjørn, (m Bikini) Snørlivet til tante Ane
P38-M01-Blanding-B001.jpgFramlagetStavsjøen1930 til 1939Hommelvik Framlag har kurs i 1.hjelp. 1938 gruppebilde sanitet skogenved Stavsjøen Markør på båre. Kolbjørn sk?, Kjell Sand, Kjellrun Stav, Thorleif Haseth, Martin Halstadtrø, Magnus Nilsen, Gunnvor Skjønsby, Erna Pettersen, Rigmor Nesbak, xx Fredriksen, xx Julstrud Jørstad, Molfrid Jakobsen Bjerkan, xx Eriksen, Augen Berg, Egil Hansen, Harald Haugen, Dagmar Gundersen Spets, Arvid Søberg, Olav Jakobsen, Brit lundberg Forslund, Per Torstensen, Gerd Wikmark, Henrik Spets, Jørdis Pedersen, Martha Nilsen, xxsken, xx, xx, Aud Haug, Harald Fuglem, Henry Løvseth, Marit Røsten, Gunvor Svedahl, Torbjørn Pettersen, Rickhard Spets, Sverre Pettersen, Kjell Dygvad, Gunvor Halberg
P38-M01-Blanding-B002.JPGSamvirkelagetNull1930 til 1939Hommelvik Samvirkelag Industrilokale ca 1930 Nye Kjøttforedlingsbygg
P38-M01-Blanding-B003.jpgSamvirkelagetNull1930 til 1939Hommelvik Samvirkelag Industrilokale ca 1930 Nye Bakeriet
P38-M01-Blanding-B004.jpgLandskapHomla Sørnesset1900 til 1909Tatt over Homla ved Gryta Tømmerfløting Sørnesset til venstre Artibakkan til høyre
P38-M01-Blanding-B005.jpgGruppeNull1930 til 1939Hvor i Hommelvik er ikke klarert Ca 1930 Spaserer på vei, Finstasen Foran Aasa Sneisen Røsæg og Henry Røsæg Bak Magnhild Granaas Nygaardsvold
P38-M01-Blanding-B006.jpgSkoleBakken1950 til 1959Bakken Hommelvik ca 1950 Stua sto tidligere i Modalen og ble flyttet til Nyhus og oppsatt som skolestue av Even Folstad. Stua er nå resturert (1994) av den nåværende eier
P38-M01-Blanding-B007.JPGLandskaphommelvik bruk gamle1940 til 1949Hommelvik Bruk ca 1940-50 Bru over Homla skulle benyttes i tilfelle Hommelvik Bruk ble sprengt under krigen.
P38-M01-Blanding-B008.jpgHommelvik ManskorBomberget1930 til 1939Hommelvik mannskor i Fjæra.ca 1930 med Millerkaia i bakgrunnen 1. rad ukjent, Wilhelm Gundersen, Kristian Nygaardsvold, Gudmund Pedersen, Peder Moan, ukjent person hviler hodet på armen, Arne Nygaardsvold, ukjent person med hatt, ukjent 2.rad Stående Henry Halberg, Anderas Skauge henger over personene i første rad., Petter Brandslett.
P38-M01-Blanding-B009.jpgHommelvik ManskorSandfjæraNullSandfjæra ved bomberget (saliberget) f,v. ukjent,ukjent,sixspens,Petter Brandslet,Kristian Nygaarvold,ukjent,ukjent, foran ukjent.
P38-M01-Blanding-B010.jpgGruppeGrøttemsvollen1920 til 1929Grøttemsvollen på Selbuskogen ca 1920 -1925 Personene på bildet fra venstr Jon Stokke, Jørgen Venn, Jan Jakobsen, Thomas Nilsen, Sigurd Grøtte (Selbu) Edvart Husdal. Hyttebygging: Nygaardshytta
P38-M01-Blanding-B011.jpgPortrettNullNullPortrett av Markus Johannes Storvik. Han var ansatt i militæret som fanejunker. Kjøpte gården Buaas Indre 3 km fra h.vik retning Mostadmark. Uniformen finnes fortsatt på gården
P38-M01-Blanding-B012.jpgBygningerNesbakkvegen1930 til 1939Eiendomen til Andreas Olsen. Sidevei fra Nesbakkveien Huset er revet ble til 2 hytter Gammelvolsjøen Tydal og nytt hus ble oppsatt som fremdeles står Nåværende eier Grønli
P38-M01-Blanding-B013.jpg1.maiSagelva1940 til 19491. mai toget passerer Sollielva i 1946 Huset til Egil Olsen neste hus oppsatt av Iver Haugen neste Rosvold,Arneberg.
P38-M01-Blanding-B014.jpgFolkets HusFolkets HusNullFolkets Hus Bygd i 1915 Pågygd i 1955 Bildet fra 1958
P38-M01-Blanding-B015.jpgGruppeMostadmark1950 til 1959Sangkoret synger forran filialen i Mostadmark. 1952
P38-M01-Blanding-B016.jpgGruppeNull1950 til 1959Fra Båtsjau ved Millerkaia Hommelvik først på 50 tallet Foran fra venstre Iver Svedal, Erling Sveian Sittende Hans Ona + mannskapet
P38-M01-Blanding-B017.jpgGruppeNull1910 til 1919Gjester fra krysseren "Berlin" som var internert i Hommelvik under 1.verdenskrig 1914 til 1915 Bildet er tatt utenfor eiendomen i Selbuvegen.
P38-M01-Blanding-B018.jpg1.maiNygaardsveien1930 til 19391. mai 1939 med framlaget i sine blåskjorter. Huset i bakgrunnen er Martin Moan gården (Skolesletten V)
P38-M01-Blanding-B019.jpgBygningerNull1940 til 1949Rampa Hommelvik 1945 fredsårene Sitter på rampa En av de første fredsdagene i mai 1945. Fra venstre 4 rusiske krigsfanger som forhåpentlig vis nyter friheten Hil Høyre Kjell Dybvad og Ole Haugen. (O.H. til Høyre)
P38-M01-Blanding-B020.jpgFramlagetNull1930 til 1939Spisstelt Soveposer Framlaget på leir. Trolig tur i Sverge 1939 Muligens Falkenborg i teltåpningen Halvor Dalku
P38-M01-Blanding-B021.jpgSamvirkelagetHommelvik Sentrum1960 til 1969Hommelvik sentrum. Fotografert fra Jerbanestasjonen mor Hommelvik Kirke Til venstre for kirken Moan G. der Handelsmannen Wahl bygde i 1890. Han drev forretningen her i mange år. Senere handelsmann Ivar Bye. Til Høyre Hommelvik samvirkelags forretningsbygg. Tileggs opplysninger Kåre Sandmark (Nå trondos, prix, extra) Foran kirka ser vi Fryselageret, senere: Te&Ra Danielsen (salg rep av Tv først på 1970 tallet) Flomsterforretning (Eli og Henry Sandmark) Foto Johnen Vika Taxi
P38-M01-Blanding-B022.jpgGruppeNull1930 til 1939Hommelvik Sandfjæra Ca 1930 "Belivet" sommerdag i sandfjæra. fra venstre: Petter Brandslet, Ivar Evenshaug, Sivert Nesbak, Anders Skauge, ??, Peder Moan, Olaf Evenshaug (liggende), Reidar Brandsleth Ungdom fra "Bakkan" og "Stykket"
P38-M01-Blanding-B023.jpgGruppeNullNullIdrettsplassen, Plankegjerde, sittende i stol Johan Evensen Han var skole vaktmester ved Hommelvik skole i mange år.
P38-M01-Blanding-B024.jpgAULFolkets Hus1930 til 1939Tramgjengen Folkets hus 1937 1 rekke f.v: Ole Engseth, Asbjørn Haug, Harald Haugen. 2.rekke f.v. Odd Skauge, Willy Skauge, Alfild Pedersen, Kari Knudsen, Kari Sæter, Alfred Svingen, xx Pedersen, Karen Svedahl, Gerd Eriksen, Solveig Berg, Fritz Eriksen, 3.rekke f.v. xx, Tordis Knudsen, xx Bakken, Solveig Berg 4. rekke f.v: xx, Leif Muruvik, Gunnar Skjølberg, Nils Wikmark Folkets hus kor, fiolin, trekkspill
P38-M01-Blanding-B025.jpgLandskapMuruvik1950 til 1959Oversikt Muruvik, Flatholman, Leiret, Holmen gård, Muruvik Gård Muruvik tatt fra Gjevingåsen. Leif Muruviks gård i forgrunnen. Bildet er tatt i 1957 Hun til venster er Bjørg Aasbak (kona til Ludvig Aasbak)
P38-M01-Blanding-B026.jpgBygningerNull1970 til 1979Lensmanns Arresten bildet fra 1970 Aunet Gård Gård Malvik
P38-M01-Blanding-B027.jpgOrganisasjonerNull1950 til 1959Folkets Hus AUF ca 1955 Odd Gulseth overtar klubba til den nyvalgte formann (den første kvinnelige formann i lagets historie. Gjertrud Bye (Drøyli)
P38-M01-Blanding-B028.jpgBygningerNull1930 til 1939Hommelvik folkeskole, Realskolen, Gjerde stakkett, Hommelvik kirke, vinter. damer, mann, finstasen. Ca 1930 Bildet er tatt fra arbeider foreningens hus, viser skoleområdet i Hommelvik. Personene er ukjent, men står i den bakken som ble kalt "Markabakken".Som nå er en del av Reidar Jensens gate.
P38-M01-Blanding-B029.jpgLandskapFoldsjøen1960 til 1969Follsjøen ca 1960 Motiv fra Follsjøen Finnplassen og Gammelplassen i bakgrunnen
P38-M01-Blanding-B030.jpgLandskapNull1930 til 1939Hommelvik idrettslag skytterbane på Nessbakkan Skytterbua, ca 1938 skyttere
P38-M01-Blanding-B031.jpgBygningerBakkmark1930 til 1939Bakkmark (i nærheten av "Nonstadbakkan" Vinter ca 1930 Fra v.: Gudmund Pedersen, Karl Sneisen, Martin Bakkmark, Arne Nygaardsvold
P38-M01-Blanding-B032.jpgPortrettNullNullPortrett Torstein Buaas Sønn på Buaas søndre startet Hommelvik Mek Verksted.
P38-M01-Blanding-B033.jpgBygningerHommelvik1990 til 1999Riving av Hus "Losjen" gravemaskin Losjelokaleet (IOGT) ble bygget i 1893
P38-M01-Blanding-B034.jpgJakt/Fiske/FritidNull1920 til 1929Ski Vinter Isfiske ca 1920 Hågen Dyvad
P38-M01-Blanding-B035.jpgBygningerNull1980 til 19892 elefon kiosker, biler infotavle der hvor Klarakiosken sto. Torget "Fjesth Gården" ble gygd i 1899 bildet fra 1980 Bygget ble revet på 80 tallet. Er nå parkeringsplass.
P38-M01-Blanding-B036.jpgBygningerHommelvik1930 til 1939 Bomberget" tidligere Husmannsplass lå nede i sandfjæra ved utløp av Homla. Ble revet for å gi plass til Hommelvik Bruk. Ruth Bomberget (gift med Håkon Bonaune) vokste opp her.
P38-M01-Blanding-B037.jpgSkytterlagNesbakkan1950 til 1959Fra et skytterstevne på Nesbakkan. Liggende på standplass med våpen. Fra venstre Thorvald Svedahl, Esten Nesbakk, Iver Svedahl? Ca i 1950
P38-M01-Blanding-B038.jpgBygningerFoslidalen1950 til 1959Skytterstevne i Foslidalen skyttere på standplass knestående. Dispans til å sitte hvis man har dårlige knær. Våpen. ca 1950 Fra Venstre: Arne Julumstrø, Lasse Buåsli, nn, nn
P38-M01-Blanding-B039.jpgBygningerNullNullNygaardsvoldstua "Bakken") ca 1930 Bakken skole
P38-M01-Blanding-B040.jpgOrganisasjonerHommelvik1930 til 1939Hommelvik Arbeiderparti styre 1935 Fra venstre: Torwald Øwre, Dina Julsrud. Arne Nygaardsvold Bak F.V. Johan Nilsen, Karsten Fuglem Sundt.
P38-M01-Blanding-B041.jpgGruppeHommelvik1940 til 1949Skomaker i døra utenfor sitt veksted. Hågen Dybvad 1946
P38-M01-Blanding-B042.jpgBygningerSneishaugan1960 til 1969Sneishaugan. Samvirkelaget i Mostadmark. Krysset på Sneishaugan mot venna og Selbu. Ca 1960
P38-M01-Blanding-B043.jpgGruppeNull1940 til 1949Hyttetur Jøssåsen i 1946 Fra Venstre Leif Øwre, June Nevermo, Erna Vikmark, Olaf Nevermo, Magnus Nilsen
P38-M01-Blanding-B044.jpgBygningerNullNullHytte Dalavolden Fra V. Petra Olsen, Thorbjørn Auran, Ingebjørg Nilsen, Mary Fossen, Martha Nilsen Garner (kan være tolke
P38-M01-Blanding-B045.jpg17. MaiIdrettsplassen1940 til 194917 mai 1945 på Mogjerdet Bygninger i bakgrunnen mot Løfta Vi ser på bildet mot Løfta gamle Løsethuset Huset til Einar Øwre (datter Lise), Østeråshuset, Undjemhuset, Banen gikk øst/vest, Fotball mål Idrettsplassen bak Folkets Hus 17. mai 1945 17. Mai togets endepunkt.
P38-M01-Blanding-B046.jpgRevyerHommelvik1950 til 1959AUL - Møte 1954 Revyøving fra Venstre Nils Eggen, Johan O. Jensen
P38-M01-Blanding-B047.jpgGruppeHommelvik1950 til 1959Vedstabbel, Hagebenk, Leikestue, Uthus Ved Nilsen gården Sittende på benken fra venstre Johan Nilsen(4 år) Terje Nilsen (10 år) ca 1950. Nilsengården Johan Nygardsvolds gt.
P38-M01-Blanding-B048.jpgGruppeNullNullMottatt 3 bilder av Elin Gundersen Hauge, Alte Hovnes er søsteren til Tor Halberg. 4 Menn og 3 damer
P38-M01-Blanding-B049.jpgJakt/Fiske/FritidNull1930 til 1939Skitur ski staver dressjakke og slips. Skitur på Selbuskogen ca 1930 Fra v. Johan Jakobsen, Johan Nilsen, Edvard Husdal, Johan Brrbru
P38-M01-Blanding-B050.jpgLandskapNull1940 til 1949Saset på Haugenbakken. Bildet er sammensatt av 3 bilder. Bildet er tatt i 1943 etter raset som tok med seg det meste av kaien og opphalingsslippen for fly som tyskerne bygget. Bygget ytterst til høyre ser vi de fremske av de to store brakkene tyskerne bygde nedenfor Halstad. Dem heter i dag "Strømheim". Malvik kommunale e-verk holdt til i dette bygget.
P38-M01-Blanding-B051.jpgFramlagetNullNullKapfenberg Østerike. Hommelvik Framlag på besøk hos søsterorganisasjonen i byen Kapferberg i Østerike. Bak f. v. Roald Bye, Østerisk jente, Anniken Melbye(oslo), Heidi Forslund, Rolf Bye, Asta Bye, Jahn Harry Kristiansen, Bjørn Brobak, Johan Fjeseth, Østeriker, Ingunn Nilsen, Lillian Hansen, Nina Hanssen. 2.rekke Tolk, Halstadtrø, Øystein Kristiansen, Walter Sæter, Olav Lundberg. 1.Rekke Jørgen Næss, Helge Olufsen, 2 jenter fra østlandet, Sverre Tangen Langolf, Steinar Leirvik.
P38-M01-Blanding-B052.jpgBygningerBakkenNullBakken skole. Nyhus, bygd i 1883
P38-M01-Blanding-B053.jpgAULHommelvik1970 til 1979Hommelvik AUL styret. 1970 Lillesalen i Folkets hus. Bak f.v. Solvår Jøssås (g.Fuglem), Korengen, nn,Knut Erling Flataker,nn,Per Barstad, Brobak, Stein Eriksen. Foran: Anderson, Eggen, Dag Dybvad, nn
P38-M01-Blanding-B054.jpgFolkets HusHommelvik1930 til 1939Folkets hus senen. På senen i Folkets hus Hommelvik ca 1928 - 1935 Peder Moan (f.1907) Olaf Evenshaug (f 1908)
P38-M01-Blanding-B055.jpgFramlagetStavsjøfjellet1950 til 1959Framlaget eldstegruppe på dagstur. Stavsjøfjellet med utsikt over Stavsjøen retning Hommelvikbukta. Hentet navn bak på bildet. Fv. Martha Nilsen(sjoner), Kjell Sand Gunnar, Svedahl, Vivian Berg(Jøsaas),, Solveig Nilsen(Bye), Harriet Fredriksen,Kjellrun Stav?
P38-M01-Blanding-B056.jpgKrigsåreneStasjonsfjøra1940 til 1949Bildet er Hommelvik Havn (illegalt) 1942. 6 fly for anker på Hommelvikbukta, samt et fly ved Millerkaia. De fleste er HE 115 torpedofly. Den forreste båten (se påmalte flagg på siden) og heter "Ruth" Forfalsket "Svensk"
P38-M01-Blanding-B057.jpgSamvirkelagetNullNullSamvirkelaget Kjøttfoedling Se P38-Mo1-Blanding-B002.jpg
P38-M01-Blanding-B058.jpgGruppeHommelvikNullEngelske vaktsoldater i 1945 utenfor Kassernen.
P38-M01-Blanding-B059.jpgSport turnNull1980 til 1989Turnstevne Gjøvik 1987 Fra v. Reidun Valle, Eva korsan, Gjertrud Gjersvold Arne Wigum, Maud Strøm Gunn Frøiland Bak f.v. Mette Skaugstad, Rigmor Reppen. Berit Trælnes, Maj Gladsø, Ranveig Kristensen, Liv Aksnes, Solveig Hofstad
P38-M01-Blanding-B060.jpgGruppeJakobsli1920 til 19292 gutter og en jente på Trappa 1920 På trappa på Jakobsli Solveig Boysen Snustad og Harry Nilsen. Sittende bak "Basse" Matteus Velde, som vokste opp hos Tella og Hågen Jakobsen
P38-M01-Blanding-B061.jpgBygningerHommelvik1930 til 1939Hommelvik sentrum 1939 Samvirkelaget, sykkellist Wahlgården, Moan E og Moan F Typisk laste bil fra førkrigstida
P38-M01-Blanding-B062.jpgHommelvik ManskorNull1930 til 1939Hommelvik mannskor i sandfjæra.ca 1936 - 1937 med Solbakken og Lia i bakgrunnen Moan huset, Sveian, Sandlåven, Bjørkli gården Wenn huset. 1. rekke.v Sivert Nesbak, Olaf Evenshaug, Kristian Nygaardsvold, Ukjent, John Fossmo, ukjent, 1.rekke h Willhelm Gundersen, Arne Nygaarsvold, Petter Brandslet, Finn Haugen
P38-M01-Blanding-B063.jpgRevyerNull1940 til 1949Hommelvik manskor revy slutten av 50 tallet. "Det Norske Hoved.." Skilderhus vaktopst Folkets hus Manskoret revy Hommelvik 1945 1946 1947 Dette var en årlig forestilling rett etter 2. verdenskrig Fra venstre Georg pettersen Fritz Nesbakk Alf Holberg
P38-M01-Blanding-B064.jpgBegravelseHommelvik kirke1940 til 1949Begravelse Kistebæring ut av Hommelvik Kirke Begravelse til Gunnar Skjønsby som døde under 2. verdenskrig. Kistebærere: Margido Kvam Høyre 1 Sverre Lorentzen Høyre 2 nn venstre 1 Alfred Smeplas venstre 2 Ole Svedal venstre 3 Begravelse var i mai 1940
P38-M01-Blanding-B065.JPGBygningerGrustaket1990 til 1999Riving av Losjelokale i Hommelvik. Se tidligere bilde Bil, Brøyt, Gravemaskin Bygget i 1889 Montasje "TUSEN BITAR" 10.10.1990
P38-M01-Blanding-B066.jpgGruppeNull1900 til 1909Samvirkelagets første styre med betjeningen i 1903 Jørgen Brandslet f. Jensen ansatt 1899 sluttet 1907 Oline Jøsaas ansatt 1900 sluttet 1909 Hansine Brobak f.Olsen ansatt 1900 sluttet 1905 Bernt Løvås ansatt 1902 sluttet 1944 J. A Julin styremedlem 1903 til 1906 Ola Brobak ormann 1895 til 1890 Bestyrer 1898 til 1906
P38-M01-Blanding-B067.jpgGruppeHommelvik Skole1920 til 1929Hommelvik skole ca 1905 Gitar, Mandolin, fele, trekkspill og flere Sittende på benk forran Hommelvik skole. Oppstilling. Foran f.v. 1. rekke John Julstrud Ivar Halseth, Per Moan, Oskar Stokbak. Fra . 2. rekke Trygve Sandmark, Ottar Olufsen, Rudolf Sandstrøm, Magnus Leangen og Per Halseth
P38-M01-Blanding-B068.jpgBygningerBakken skoleNull Bakken skole" fra nedsiden. NYHUS Eier Even Foldstad Denne skolen på Nyhus(Bakken) ble satt opp og tatt i bruk i 1883. Bygningen ble flyttet fra Modalen. Her gikk barn tilhørende Bakken skolekrets som gikk fra Trøbakken til Mostadverket. Den mest kjente eleven var Johan Nygaardsvold. Lærer var Even Folstad.
P38-M01-Blanding-B069.jpgBygningerJakobsli1910 til 1919Forran Jakobsli i Selbuvegen Solveig (boysen) Snustad på kjelke nedover Løfta. Huset er Jakobsli. Postkort(julekort) sendt til Torvald Larsen Gullbergveien 23 Trondheim fra Solveig, Frida og Karl Bruvold 02.12.1915
P38-M01-Blanding-B070.jpgGruppeNull1930 til 1939Sommeren 1937 Skogstur oppstilling. Harald, (Hans Gjeter), Jan Reidar, Gunnar, Astrid, Hjørdis, Oddbjørn , Bjørn, (m Bikini) Snørlivet til tante Ane
P38-M01-Blanding-B071.jpgDjupvasskaiaNull1950 til 1959Dra Djupvasskaia i 1960 åra Fra Høyre: Edvin Øwre, Bernhard Sveian, Arnfinn Eriksen, Lorens O. Øvre
P38-M01-Blanding-B072.jpgBygningerNystrømsgårdenNullNystrømsgården (Solvang) Johan Nystrøm og hans hustru
P38-M01-Blanding-B073.jpgGruppeSannan1930 til 1939Fra Sannan ca 1938 1939 i bakgrunnen ser vi husene fra v. Hagenstad(Ottar, Bjarne, Sofie), Økstad, (Sandvang) Haakon Sandmark, (Sverre) Myran, (Sivert) Forsklund (gift med Skauge) Slektskap ? Drosje-eier Palmer Skauge med sin bil. Reiste senere til Orkanger og bosatte seg der.
P38-M01-Blanding-B074.jpg17. MaiGranåshjørnetNullKorps (HMK) og folketog igjennom Hommelvik sentrum, svinger opp Selbuvegen Trolig 1945
P38-M01-Blanding-B075.jpgGruppeMillerkaia1960 til 1969Brukeskaia Populert sted for ungene som fisket over kai kanten. Mye pilking og flyndrefisking. Navn
P38-M01-Blanding-B076.jpgSport fotballSørnesset1960 til 1969Fotballkamp på "Sørnesset" Det var mange lokale grender som hadde egne klubblag og spilte på sine respektive hjemmebaner i 1960 tallet Bakkkan - Sørnesset- Kongeørn Kasern - Moddet Ørn - Damgjerdet Selbuvegen- Kongeørn-løfta (Roger Snustad i mål) Andre lag: Stjerneborg Fjæralynet Opplyses at Jomar Wehn var fast ballgutt når ballen havnet på elva, uansett vannstand.
P38-M01-Blanding-B077.jpgSport fotballSørnesset1960 til 1969Fotballkamp på "Sørnesset" Det var mange lokale grender som hadde egne klubblag og spilte på sine respektive hjemmebaner i 1960 tallet Bakkkan - Sørnesset- Kongeørn Kasern - Moddet Ørn - Damgjerdet Selbuvegen- Kongeørn-løfta (Roger Snustad i mål) Andre lag: Stjerneborg Fjæralynet Opplyses at Jomar Wehn var fast ballgutt når ballen havnet på elva, uansett vannstand.
P38-M01-Blanding-B078.jpgSport fotballSørnesset1960 til 1969Fotballkamp på "Sørnesset" Det var mange lokale grender som hadde egne klubblag og spilte på sine respektive hjemmebaner i 1960 tallet Bakkkan - Sørnesset- Kongeørn Kasern - Moddet Ørn - Damgjerdet Selbuvegen- Kongeørn-løfta (Roger Snustad i mål) Andre lag: Stjerneborg Fjæralynet Opplyses at Jomar Wehn var fast ballgutt når ballen havnet på elva, uansett vannstand.
P38-M02-J.Nygaardsvold-B000.jpgBegravelseHommelvik Kirke1950 til 1959Johan Nygardsvold begravelse. 13 bilder levert av ukjente. Statsminister Nygaardsvold begravelse (1952) og hjemkomst (1945)
P38-M02-J.Nygaardsvold-B001.jpgEtterkrigsdageneNull1940 til 1949Damekoret på idrettsplassen. Hjemkomsten Johan Nygaardsvold 1945 Ukjent giver av 13 bilder
P38-M02-J.Nygaardsvold-B002.jpgBegravelseNull1950 til 1959Begravelse Johan Nygaardsvold 1952 Ukjent giver av 13 bilder
P38-M02-J.Nygaardsvold-B003.jpgBegravelseNull1950 til 1959Begravelse Johan Nygaardsvold 1952 Ukjent giver av 13 bilder
P38-M02-J.Nygaardsvold-B004.jpgBegravelseNull1950 til 1959Begravelse Johan Nygaardsvold 1952 Ukjent giver av 13 bilder
P38-M02-J.Nygaardsvold-B005.jpgEtterkrigsdageneNull1940 til 1949Hjemkomsten Johan Nygaardsvold 1945 Leve friheten Idrettsplassen Ukjent giver av 13 bilder
P38-M02-J.Nygaardsvold-B006.JPGEtterkrigsdageneNull1940 til 1949Hjemkomsten (1945) og begravelsen (1952) Johan Nygaardsvold Ukjent giver av 13 bilder
P38-M03-Klassebilder-B000.JPGArbeidslivTegelverketNullArbeidere på Tegelverket, Tegelsteinene i hjellene for tørk
P38-M03-Klassebilder-B001.JPGKlassebildeHommelvik SkoleNullKlassebildet 50 årstreff Steinar kommer med navneliste
P38-M04-Løse Bilder-B000.JPGLandskapSentrum1940 til 1949Oversiktsbilde Hommelvik Sentrum Grustaket Samvirkelaget Hommelvik skole Hommelvik kirke Brakstadgården Bildet er tatt mellom 1945 og 1950
P38-M04-Løse Bilder-B001.jpgSport fotballNullNullFotball kamp på Idrettsplassen Henry Sneisen, Ivar Løvås, Gudleik Lundberg, Magne Sorte
P38-M04-Løse Bilder-B002.jpgAULNullNullHalvor Kringhaug, Richard Nilsen, Arne Normann, Arnstein Dahle, Harry Nilsen, Kristian Dahl, Magne Sorte, Ole Dahle, Olaf Nevermo
P38-M04-Løse Bilder-B003.jpgAULNull1930 til 1939Avisutklipp "Det Gamle Bildet" Bildet fra Muruvika Dette er et foto av Hommelvik AUF's tramgjeng i 1937 ledelse av Asbjørn Haug ble meget populær når dem deltok i møter og festlige anledninger med sang, musikk og talekor rudt om i årene før krigen. 1, rekke f.v. Karen Løvås, Johanne Haug, Kari Hunnestad, Gerd Eriksen, Alfrid Johansen. Bakenfor: Gunnar Skjønsby, Asbjørn Haug, Nils Wikmark, Solveig Berg, Rolf Sandmark, Herlaug Hanset, Odd Skauge, Alfrid Thorsen, Sigvart Sivertsen, Margit Berg, Harald Haugen
P38-M04-Løse Bilder-B004.jpgAULNull1930 til 1939Avisbilde 1936 Hommelvik Arbeiderungdomslag tramgjeng var meget virksom i 1930-åra. Dette bildet er tatt ved Austråt på Ørlandet der tramgjengen opptrådte med talekor, sang og musikk ved fylkespartiets årsmøte i 1936. 1.rekke f.v. Fritz Eriksen, Kari Sæther Hunnestad, Alfhild Pedersen Johansen 2.rekke: Herlaug Haseth, Karen Svedahl Løvås, Peter Schjetne, Nils Wikmark, Margit Haug Berg, Leif Muruvik, Odd Skauge, Synnøve Slint, Asbjørn Haug (leder), Rolf Sandmark, Solveig Skjønsby Berg, Alfrid Svingen Thoresen og Harald Haugen. Bildet er brukt i Cappelens Forlag nye Norges Historie, et verk på 15 bind. Proffessor Edvard Bull har skrevet bind 13 fra 1920-1945, og han har brukt bildet i en omtale av arbeiderbevegelsens kulturvirksomhet. De fleste medlemmene i tramgjengen var ungdom i alderen 16-18 år, og en må vel kunne si at det er godt gjort å komme i norgeshistorien i så ung alder.
P38-M04-Løse Bilder-B005.JPGLandskapNullNullMuruvik havn Kisverket. Billettholman i bakgrunnen. Jernbanesporet i forgrunnen.
P38-M04-Løse Bilder-B006.JPGGruppeRampa i Hommelvik1930 til 1939På rampa i 1938 Arbeidslyst ungdom sittende på "Rampa" utenfor jernbanens pakkhus for reisegods. Her var en naturlig møteplass for å få tilfeldige jobber. Harald Midtsand, nn, Jonne Garberg, Willy Skauge, Joar Mathisen, Magne Thorshaug, Henry Dybvad, nn, Kjell Jøsaas, Reidar Myhre, Ola Engseth, nn, Heins Pacher, Karin Halse, Kristian Bjerkan, Oddmund Sollihaug, Sigmund Sorthe, Konrad Flyllie, Fritz Eriksen
P38-M04-Løse Bilder-B007.jpgGruppeRampa Hommelvik1930 til 1939På rampa i 1938 Arbeidslyst ungdom sittende på "Rampa" utenfor jernbanens pakkhus for reisegods. Her var en naturlig møteplass for å få tilfeldige jobber. Harald Midtsand, nn, Jonne Garberg, Willy Skauge, Joar Mathisen, Magne Thorshaug, Henry Dybvad, nn, Kjell Jøsaas, Reidar Myhre, Ola Engseth, nn, Heins Pacher, Karin Halse, Kristian Bjerkan, Oddmund Sollihaug, Sigmund Sorthe, Konrad Flyllie, Fritz Eriksen
P38-M04-Løse Bilder-B008.JPGGruppeJakobsli Hommelvik1920 til 1929Huset Jakobsli (nå bygdemuseum) ca 1920 Personene på bildet fra venstre Bernhart Boysen, Mali (kone) og datteren Solveig. Ukjent herre, Jakob Jakobsen, ukjent dame, Laura Jakobsen og Hågen Jakobsen. Bildet er et Postkort (Julekort) sendt til J. Larsen med Frue Innherredsveien 23 Trondheim. Fra Mattilde og Haugen Jakobsen.
P38-M04-Løse Bilder-B009.jpgNullNullNullPiker i gresset. Hvit stakkett gjerde
P38-M04-Løse Bilder-B010.jpgGruppeNull1930 til 1939En dame og 4 menn forran en blomsterbed 1937-1939 xx Moan(mor til Tor), Rolf Moan, Konrad Eriksson, Hjalmar Jøssås, Arne Røsten Ukjent sted
P38-M04-Løse Bilder-B011.jpgGruppeJakobsen Hommelvik1930 til 1939Jakobsli selbuvegen 1938 - 1939 Fra Venstre,Ukjent, Laura Jakobsen. Margit Olsen Barn Ukjent Bak ikke spesifisert
P38-M04-Løse Bilder-B012.jpgGruppeskitur1940 til 1949Skitur vinter 1947 1948 F.V. Erling Haugen. Mary Teigen, Harald Bakken
P38-M04-Løse Bilder-B013.jpgPortrettNull1920 til 1929Herre på sykkel Fyrmester Hommelvik Bruk Arvid Hallsth født 26.07-1899 døde 18/3-1973
P38-M04-Løse Bilder-B014.jpgGruppeNullNull4 gutter sittende forran en skigard finstas.
P38-M04-Løse Bilder-B015.jpgGruppeNullNull3 damer 2 herrer i naturen. Harry Nilsen, Henny Nilsen
P38-M04-Løse Bilder-B016.jpgGruppeBomberget Hommelvik1940 til 1949Bomberget Hommelvik en sommerdag 1947 1948 Foran Eugen Berg, Hubert Berg, Liggende ukjent, Harald Melby, Georg Pettersen. Bak: Thorbjørn Auran, Gudmund Berg, Roald Bye, Kristian Nygaardsvold, Egon Sandstrøm og Thorleif Pettersen
P38-M04-Løse Bilder-B017.jpgGruppeNull1930 til 1939Postkort 2 damer og en herre i uniform. 1933 1935 Ella Person til Høyre
P38-M04-Løse Bilder-B018.jpgGruppeNull1930 til 1939Kassern 1935 - 1937 Gudmund Pedersen, Egil Røsten og Magnus Jensen
P38-M04-Løse Bilder-B019.jpgGruppeNull1940 til 1949Inne på Bomberget 1946 Odd Haugen, Leif Landsem, Jan Morentsen, 2 russere, Bjørn Eriksen, Håkon Byberg, John Daniel Bomberg. i Vogna Harald Byberg
P38-M04-Løse Bilder-B020.jpgGruppeNull1920 til 1929Foran fra venstre: Johan Nilsson, Richard Nilsson, Petter Sletaune Bak Sigfred Dahl og John Jakobsen Bildet er fra 1927 Richard født 1917 (ca 10år)
P38-M04-Løse Bilder-B021.jpgGruppeGranåsen1930 til 1939Bildet fra Granåsen 1937 - 1938 gjerde, sittende i graset elghund. Jo Aasberg Petter Granaas Thorvald Svedahl Ivar Svedahl
P38-M04-Løse Bilder-B022.jpgGruppeNullNullLosjebildet med losje rituale/krave Ingen Info, savnes
P38-M04-Løse Bilder-B023.jpgGruppeNull1910 til 1919Jernbane arbeidere Skinneleggere. Presang fra Gunnvor Jensen 23/6-1967 Bildet er antakelig fra vinteren 1911
P38-M04-Løse Bilder-B025.jpgSport turnNull1950 til 1959Hommelvik Turnforening 50 års jubileum 1953 A-Laget 1903 til 1953 Gallamiddag Korvald Nuttudal Olaf Nevermo, Gudleir Lundberg, Magne sorte, Kristian Nygårdsvold, Per Han, Ivan Røsten, Jon Fossmo
P38-M04-Løse Bilder-B027.jpgGruppeHommelvik1930 til 1939Hommelvik Sag.Tomt 20 års jubileum avd 59 04.02 1939 Gruppebilde Folkets Hus
P38-M04-Løse Bilder-B028.jpgGruppeNullNullLosje gruppebilde Spesial fremkalt. Flere bilder av dette motivet
P38-M04-Løse Bilder-B029.jpgLandskapKarslystbakken1940 til 1949Vinterstemning på Karlslyst «Brukeit, Sainnan og Nygården i bakgrunnen. Bildet er sannsynligvis talt i sluticn av 1940-årene. Vinterbilde tatt fra karlslyst mot fjæra. Hest med slede. Postkort
P38-M04-Løse Bilder-B030.jpgLandskapNull1960 til 1969Gjevingåsen på Murviksida i 1960 åra. Riksvei 50 slynger seg opp gjevingåsen. Bilettholman i bakgrunnen
P38-M04-Løse Bilder-B031.jpgLandskapNull1940 til 1949Bilde av gata foran Frelsesarmen retning mot Johan Nygaardsv. gt Bildet tatt 1.mai 1945. Ingen persjoner.
P38-M04-Løse Bilder-B032.jpgLandskapNesset1930 til 1939Nesset Aldershjem. Tømmerfløting i Homla samles opp i Nesdammen 1938 Sørnesset i bakgrunnen.
P38-M04-Løse Bilder-B034.jpgHommelvik ManskorLosjen1970 til 1979Hommelvik Manskor gruppebilde fra 1970 1. rekke f.v, Alf Hallberg, Oskar Olafsen, Haldberg, Egil Svingen, Wilhelm Gundersen 2.rekke f.v. Odd Martinussen, Ivar Bjørkli, Arvid Lundli, Peder Lomderk, Kristian Pedersen, Odd Berg, Ole Breen 3.rekke f.v. Peder Moan, Olaf Balstad, Bjarne Blokkum, Kjell Jøssås, Erling Lorentsen 4. rekke f.v. Georg Pettersen, Olaf Holmen, Bjørn Jensen, Morten Moan, Olaf Løseth, Peder Berg, Anders Løvseth, Armand Pettersen Vanskelig å tyde, kan være feil. Navneliste ligger i mappen sammen med bildet.
P38-M04-Løse Bilder-B035.JPGHommelvik BrukBruketstomta1930 til 1939Hommelvik bruk ca 1938 - 1939. sittende på plankestabler 1. rad f.v. Reidar Olufsen, Arne Haug, Per Moan, Olaf Nevermo, Jakob Trøbak, Aksel Løseth 2. rad f.v Arvid Wehn, Einar Spets, Erling Bostad, Harry Næss, Arnold Wehn, Sverre Myran 3.rad f.v. John Fosmo, Folke Johanson, Ragnvald Sandstrøm, Arild Wehn, Olaf Garberg og Kristian Wuttudal
P38-M04-Løse Bilder-B036.jpgSolli kassefabrikkSolli Kassefabrikk1920 til 1929Kassefabrikken sittende på en benk foran kasse stablene i 1925 1.rekke f.v. Sune Larsen Peder Hjelseth, Sverre Haugen, Magnus Larsen 2. rekke f.v. Torleif Pettersen, John Søberg, Otto Berg og Hjalmar Jøssås.
P38-M04-Løse Bilder-B037.jpgGruppeNull1930 til 1939Hommelvik Stasjon 1937 Foran f.v. Johanna Jøssås, Jonetta Melby, Ingrid Jøssås, Birgitte Wehn, Jørgine Johnson, Ella Jøssås, Anne Thorshaug, Kåre Jøssås, Martin Jøssås. Avskjed med Jørgine Johnson som reiste til Amerika
P38-M04-Løse Bilder-B038.jpgHomlaNull1930 til 1939Badeplass på berget nedenfor Nessdammen 1931. Homla Fra v. ukjent, ukjent, Åse Sneisen Røsæg, Konrad Brandslet, Aksel Auran, Kristian Nygaardsvold, Sivert Nesbak, Henry Sneisen, Ole "Engeseth" Bak f.v.Olav Røsten, Petter Brandslet .
P38-M04-Løse Bilder-B039.jpgGruppeNull1930 til 1939Bildet fra Danielstråa 1937 1938 Fra v. Ferdinand Midsand, Julie Olafsen, Erling Fredriksen, Henny Johanson, Sverre Myran, Johannes Smeplass
P38-M04-Løse Bilder-B040.jpgHommelvik ManskorNull1930 til 1939Hommelvik mannskor i sandfjæra.ca 1936 - 1937 med Solbakken og Lia i bakgrunnen Moan huset, Sveian, Sandlåven, Bjørkli gården Wenn huset. 1. rekke v. Sivert Nesbak, olaf Evenshaug, Kristian Nygaardsvold, ukjent, John Fossmo, ukjent. 1.rekke h: Waldemar Gundersen, Arne Nygaarsvold, Petter Brandslet, Finn Haugen
P38-M04-Løse Bilder-B041.jpgGruppeNull1930 til 1939Fra Homla ved Danielstrøa "Kassern" i bakgrunnen Ca 1930 - 1935. Fra v. Petra Olsen, Magnus Nilsen, Martha Sjoner (f.Nilsen), Mary Fossen (f.Jakobsen), Selma Auran og Torbjørn Auran.
P38-M05-Nyere bilder-B000.jpgPortrettNull1960 til 1969Olaf Ottesen Fotografert i hagen med sitt trekkspill. Ottesenberget Hommelvika og nesbakkan i bakgrunnen. ca 1960
P38-M05-Nyere bilder-B001.jpgBygningerNull1990 til 1999Frelsesarmens bygning. Var fra først av Frelsesarmenlokale til Hommelvik Avholdsforening. Henry Røseg er fotograf og har skrevet på bildet at han var født her i denne bygningen 29.11.1910. Henry var aktiv som leder av Speideren, Vaktmester ved Hommelvik skole, kirketjener, drev også begravelsesbyrå. Flyttet til stjørdal når barneskolen ble revet. Bildet fra 1990
P38-M05-Nyere bilder-B002.jpgGruppeHomla Gryta1980 til 1989Den Gamle badeplassen "Gryta" ved "Nesset" med hengebrua over elva. Bildet er ca fra 1980. Gryta var en populær badeplass, spesielt før "Nessdammen" forsvant i 1942. Hengebrua er rehabilitert og sikret senere. Det bades fortsatt i Gryta (2019)
P38-M05-Nyere bilder-B003.jpgBygningerKolbotten1970 til 1979Nedre Kolbotten ca 1970.
P38-M05-Nyere bilder-B004.jpgBygningerTorget1980 til 1989Plassen (Torget) forankommunehuset som befinner seg utenfor bildet til venstre. ca 1980 bakgrunn Torggården (moan C) Hommelvik s-lag og Fjesethgården. Biler på parkeringsplassen
P38-M05-Nyere bilder-B005.jpgBygningerBåthavnaNullBåthavna i Hommelvik på Nygården. Hommelvik bruk i bakgrunnen
P38-M05-Nyere bilder-B006.jpgLandskapNygårdenNullRestene etter forvitret båt skrog i fjæra steinene ved Nygården. Nygårdskaia før båthavna ble laget.
P38-M05-Nyere bilder-B007.jpgLandskapHommelvikkryssetNullMotorveien ved avkjørsel til Hommelvik under bygging. Sandmarka og Haagenstad i bakgrunnen. Stavsjøtunnellen er åpnet.
P38-M05-Nyere bilder-B008.jpgLandskapSagelvaNullBilde fra trappa malvik e-verk retning Haugenbakken. Sollielva til Høyre med kraftstasjonen. Undergangen til Djupvasskaia.E-6
P38-M05-Nyere bilder-B009.jpgBygningerMostadmark Kapell1980 til 1989Mostadmark kapell 30 år 5. september 1985 ble grunnsteinen lagt ned. Steinen ble hentet fra Volden eller «Volla» som mostingene sier. Tomta ble gitt av Mary og Jakob Sneisen, og innvielsen fant sted 15. juni 1986. Mostadmark kapell er en langkirke og er tegnet av Lien og Risan arkitektkontor i Trondheim og kapellet har 120 sitteplasser. Bak kapellet ligger Mostadmark Samfunnshus, og i bakgrunnen sees noe av bebyggelsen på Kjønnåsen.
P38-M05-Nyere bilder-B010.jpgBygningerMostadmark Kapell1980 til 1989Mostadmark kapell 30 år 5. september 1985 ble grunnsteinen lagt ned. Steinen ble hentet fra Volden eller «Volla» som mostingene sier. Tomta ble gitt av Mary og Jakob Sneisen, og innvielsen fant sted 15. juni 1986. Mostadmark kapell er en langkirke og er tegnet av Lien og Risan arkitektkontor i Trondheim og kapellet har 120 sitteplasser. Bak kapellet ligger Mostadmark Samfunnshus, og i bakgrunnen sees noe av bebyggelsen på Kjønnåsen.
P39-M01-Samvirkelaget KN-B000.JPGGruppeSamvirkelaget1930 til 1939Betjening ved hommelvik samvirkelag 1936 Ffra v: Dagmar Erlandsn, Olaug Bjørgum, Jørgine Svedahl, Margit Bomberg, Ella Jøssås, Jenny Sveian og ingrid Arntsen
P39-M01-Samvirkelaget KN-B002.JPGGruppekristiansundNullPå tur til kristiansund 19xx Fra v: Petra Olsen, Jenny Sveian, Anna B. Sveian, Annebjørg L. Rossbach, Klara Branslet og Margit Olsen
P39-M01-Samvirkelaget KN-B004.JPGUtfluktNull1930 til 1939Bilde fra 193x Rekke 1 f.v: Thomas Fossum, Olav Jakobsen Rekke 2 f.v: Bjørghild Jakobsen, John Jakobsen, Laura Jakobsen, Tina Fossum og Mary Jakobsen
P39-M01-Samvirkelaget KN-B007.jpgGruppeNullNullCorner kafe Langaa
P39-M01-Samvirkelaget KN-B009.JPGGruppeNullNullVed porten til jernbanestasjonen
P39-M01-Samvirkelaget KN-B010.jpgBygningerSentrumNullHommelvik meieri
P39-M01-Samvirkelaget KN-B011.jpgMusikkorpsetSamvirkelagetNullHMK Konsert i rotunden
P39-M01-Samvirkelaget KN-B013.JPGUtfluktSelbu1930 til 1939Bilde fra storflommen i selbu i 1934 rekke 1 f.v: Sivert Nesbak, Petra Nesbak, Magnus Nilsen, Magne Nilsdal, Bjørnhild Jakobsen, Kjell Jøssås, Bjarne Halberg og Signe Jøssås. Rekke 2 f.v: Thomas Nilssen, Marie B. Nilssen, Per Jøssås, Kristine Halberg, Gunnvor Halberg, Målfrid Jakobsen, John Jakobsen m/Olav Jakobsen på armen og Bernt Løvås Helt kak Olaf Nilsdal
P39-M01-Samvirkelaget KN-B014.JPGSamvirkelagetIvar Bye1950 til 1959Handel over disk 1956 Bak disken ser vi fra venstre Eli-May Nilson Wullum, Inga og Ivar Bye. Kunden i mørk kåpe er Margit Lundberg. Ivar Bye tok over forretningsdrifta på eiendommen Moan G i 1938 etter Benjamin Christian Wahl. Moan G lå der parkeringsplassen til COOP ligger i dag (nedenfor blomsterbutikken, ved siden av Sparebank1 Midt-Norge). Bye og frue drev kolonial- og kjøtt/fiskhandel fram til begynnelsen av 1970-årene. Gården ble revet i 1980.
P39-M01-Samvirkelaget KN-B017.jpgArbeidslivSamvirkelaget1920 til 1929På taket av nybygget av Moan F Bygget 1928-29 Bakerst nr 2 Arne Dahl, Bak han Nils Voldmo. Forran: Torvald Fossum 1.rekke f.v: 3 murere fra Trondheim Cementstøperi, Ludvig Haug, Kristian Wikmark, Olaf Rimol. Forran sitter Thorvald Fossum Bakerste rekke: Jens Mastad, Nils Voldmo, Anders Halstadtrø, ukjent murer, Edvard Kleive, Martin Jøssås, Harald Hansen
P39-M01-Samvirkelaget KN-B020.JPG17. MaiGranaashjørnetNull17 mai 1945
P39-M01-Samvirkelaget KN-B021.JPGArbeidslivSamvirkelagetNullBetjeningen på bakeriet
P39-M01-Samvirkelaget KN-B022.JPGLandskapSentrum1920 til 1929Sentrum i Hommelvik ca 1920. .. Utklipp
P39-M01-Samvirkelaget KN-B023.JPGGruppeSentrumNull2 damer ved gelenderet
P39-M01-Samvirkelaget KN-B024.JPGSport skiNullNull6 herrer på ski
P39-M01-Samvirkelaget KN-B025.JPGArbeidslivSamvirkelagetNullBetjening bakeriet
P39-M01-Samvirkelaget KN-B026.JPGArbeidslivSamvirkelagetNullBetjening samvirkelaget
P39-M01-Samvirkelaget KN-B027.JPGArbeidslivSamvirkelagetNullBetjening samvirkelaget
P39-M01-Samvirkelaget KN-B028.JPGGruppeSamvirkelaget1940 til 1949Alle ansatte I Handelsforeningen i jubileumsåret 1945 (1895-1945) Første rekke fra v Bjarne Halberg, Georg Pettersen, Sverre Sollihaug, Oskar Eriksen, Peder Sjønøst, Sigurd Lindboe. Andre r.f.v: Margit Olsen, Selma Auran, Laura Jakobsen, John Jakobsen(bestyrer), Borhild Rikstad, Solveig Stav, Reidun Holthe Tredje f.v:: Herdis Wehn, Edvarda Skulstad, Åse Auran, Gerd Lundli, Regine Hagen,Ingrid Arntzen, Anna Sveian-Hanna Wutudal. Fjerde f.v:: Kristian Svedahl, Baker Blomsø, Ola Sneisen, Thomas Nilsenn, Petter Slettaunet, Sigfred Dahl, Johan Fredriksen.
P39-M01-Samvirkelaget KN-B030.JPGBygningerSamvirkelaget1920 til 1929Mønsås på Samvirkelags-gården. Torggården. 1927 1928 Bildet viser takkonstruksjon og fundamentet til Tårnavslutningen. Norske flagg vaier i vinden. Hommelvik bruk sine lagerbygg i bakgrunnen Bildet er et postkort Thorvald Fossum til høyre. Anders Halstadtrø ?
P39-M01-Samvirkelaget KN-B031.JPGDokumentSamvirkelaget1990 til 1999Avisutklipp fra Trondos Nytt Samvirkelaget 100 år Stiftet 1895
P39-M01-Samvirkelaget KN-B032.JPGDokumentSamvirkelaget1990 til 1999Avisutklipp fra Trondos Nytt Samvirkelaget 100 år Stiftet 1895
P39-M01-Samvirkelaget KN-B033.JPGBygningerSentrumNullDet Gamle bildet Samvirkelaget Begge samvirkelag byggene, Sandstrømkiosken, Hommelvik Meieri
P39-M01-Samvirkelaget KN-B034.JPGBygningerHommelvik StasjonNullHommelvik Stasjon Postkort 847 Gamle stasjonsbygningen
P39-M01-Samvirkelaget KN-B035.JPGLandskapHommelvikNullFra Hommelvik Postkort Sandskogen, Bomberget, Bomman, Vika
P39-M01-Samvirkelaget KN-B036.JPGLandskapMogjerdetNullOversikt Mogjerdet fra Hesthuset, Hommelvik skole, Pavilingen \, Barneskolen, Realskolen
P39-M01-Samvirkelaget KN-B038.JPGBygningerSentrumNullPostkort Hommelvik sentrum. "Fra Hommelvik" 845 en herre og en Dame med 2 kurver
P39-M01-Samvirkelaget KN-B039.JPGSport skiNullNull5 Herrer på ski
P39-M01-Samvirkelaget KN-B040.JPGSport skiNull1930 til 1939Skitur på Hallaflata 1936 Mary fossen, Karen Larsen Olsen, Gjertrud Granaas Gjersvold, Brynhild Fossen, Jenny Sorthe Forslund og Jorun Pedersen Larsen
P39-M01-Samvirkelaget KN-B041.JPGBygningerSentrun1940 til 1949Dobbelbilde Hommelvik sentrum 1947 Parti fra Hommelvik sentrum omkring 1850
P39-M01-Samvirkelaget KN-B042.JPGBygningerSentrum1940 til 1949Hommelvik Samvirkelag 1947 Sandstrømskiosken, Samvirkelagsgårdene, Bye(Wahlgården), Eidemgården
P39-M01-Samvirkelaget KN-B043.JPGDokumentSentrumNullHandel i Hommelvik
P39-M01-Samvirkelaget KN-B044.JPGAktie HandelsforeninAktie Handelsforening1910 til 1919Betjeningen på Aktie Handelsforening Karen 18 år f 1896 fra v: Gudrun Stokkbakk, John Jakobsen, Julie Berg, Svanhild Lysholm, Bernt Løvås, Alfhild Skovstad, Karen Evenshøy, Johan Sveberg
P39-M01-Samvirkelaget KN-B046.JPGGruppeNullNullGruppe på tur
P39-M01-Samvirkelaget KN-B047.JPGGruppesamvirkelaget1990 til 1999Funksjonærer samvirkelaget i jubileumsåret
P39-M01-Samvirkelaget KN-B057.JPGAktie HandelsforeninAktie Handelsforening1930 til 1939Funksjonærer og arbeidere ved Hommelvik Aktie Handelsforenings 40-års jubileum i 1935. 1. rekke fra venstre: Klara Brandslet, Olaug Bjørgum, Ella Jøssås, Jennny Pettersen (Sveian), Dagmar Haugen (Erlandsen), Margit Bomberg, Minni Grønberg og Borghild Haugen (Richstad). 2. rekke: lagerarbeider Bernt Løvaas, slakter Thomas Nilsen, konditor Oskar Eriksen, baker Peter Sletaunet, slakter Kristian Svedahl, baker Paul Blomsø, bestyrer Ole Saltnessand, bokholder John Jakobsen og Ingrid Arntsen. 3. rekke: baker Sigfred Dahl, Ole Sneisen, fiskehandler Johan Fredriksen, Laura Jakobsen, Hanna Wuttudal, Gyda Nilsdahl (Sneisen), Margit Olsen og Selma Sandstrøm (Auran).
P39-M01-Samvirkelaget KN-B060.JPGGruppeSamvirkelaget1930 til 1939Styret Hommelvik Aktie Handelsforening 40- års Jubileum 1935
P39-M01-Samvirkelaget KN-B061.JPGBygningerHommelvik1930 til 1939Montasje. Da «Welkn-gården» ble kjøpt i 1910, ble en del av virksomheten flyttet tilbake dit. Gården ble imidlertid. fol for liten og uhensiktsmessig. 11916-17 ble derfor et større forretningsbygg reist, slik vi ser det på det øverste bildet. Denne gården fikk et tilbygg i mur i 1922, der blant annet et nytt bakeri og konditorverksted ble etablert (se bildet nederst til venstre). Da slakterverkstedet kom i 1934, fikk en et bygg slik det framstår på det siste bildet.
P39-M01-Samvirkelaget KN-B064.JPGEtterkrigsdageneSentrum1940 til 1949Russerfangene kommer tilbake, Hvite bussene
P39-M01-Samvirkelaget KN-B065.JPGJakt/Fiske/FritidNea1930 til 1939Utflukt og fiske i Nea sommeren 1938 (Jeger og fisk) Fra v: Harald Andersen, Sigurd Kristiansen, Martin Sæther, Gunnar smiseth, Gustav Granaas, Peder Halseth, Sverre Lundberg, John Erikson og Annar Westum. Den første fisketuren i regi av laget. Hvite spisstelt
P39-M01-Samvirkelaget KN-B066.JPGGruppeNullNull4 herrer og en gutt Ene har et fotoapparat i hånden Jernbanespor Kaia?
P39-M01-Samvirkelaget KN-B067.JPGMeråker Bruk a/sMeråker brukNull4 karer og en gutt sitter på plankestabelen
P39-M01-Samvirkelaget KN-B068.JPGBygningerSentrumNullHommelvik sentrum Samvirkelaget
P39-M01-Samvirkelaget KN-B069.JPGBygningersentrumNullHommelvik Samvirkelag, Sort felt på skrå
P39-M01-Samvirkelaget KN-B071.JPGAktie HandelsforeninFolkets hus1920 til 1929Hommelvik Aktie Handelsforening 30 års jubileum 11.juli 1925
P39-M01-Samvirkelaget KN-B073.JPGBygningerSamvirkelaget1930 til 1939Det er 20 år mellom de to bildene vi ser ovenfor. Øverst er Hommelvik Aktie Handelsforening første eiendom. Moan F, som ble kjøpt i 1887. Buttikken ble flyttet fra "Wellen-gården" Bildet er tatt omkring 1915 og personene forran butikken er bestyrer Ole Haugen og foreningsformann Johan Nygaardsvold. Bildet nederst er tatt etter 1936, noe som framgår av at foreningens navn endret til Hommelvik Samvirkelag
P39-M01-Samvirkelaget KN-B074.JPGMarkeringNullNullMerkeutdeling Samvirkelaget 1. Rekke f.v: Margit Olsen, Bjarne Halberg 2. Rekke f.v: Fridtjof Bostad, Ole Sneisen, Peter Sletaune, John Magne Fredriksen
P39-M01-Samvirkelaget KN-B075.JPGBygningerGranaashjørnetNullBrakstadgården ved Granaashjørnet
P39-M01-Samvirkelaget KN-B076.JPGEtterkrigsdageneSentrum1940 til 1949Hvite Busser, Vedlageret på Rampa
P39-M01-Samvirkelaget KN-B077.JPGPortrettFoldsjøenNullBirgit Nevermo i robåten på Foldsjøen
P39-M01-Samvirkelaget KN-B078.JPGEtterkrigsdageneNullNullStasjonen, hvite busser
P39-M01-Samvirkelaget KN-B079.JPGBygningersentrumNullParti Hommelvik," Begge" Hommelvik Samvirkelags bygningene Postkort Cafe sentrum
P39-M01-Samvirkelaget KN-B080.JPGBygningerSentrum1930 til 1939Parti fra Hommelvik Hommelvik Aktie Handelsforening, Cafe sentrum
P39-M01-Samvirkelaget KN-B081.JPGBygningerSentrumNullSentrum Hommelvik ca 1920 der moangårdene ligger på rekke og rad. Nærmest ligger moan C eller det vi i dag kjenner som Torggården.
P39-M02-Bjørn K Brandsleth-B008.JPGBåterNull1940 til 1949Hommelvik havn - ca. 1946 Raset på havna i 1943 tok med seg det meste av kaier og bygninger. Det eneste som stod igjen var Jamtlandsbrukets kai og skur. På bildet laster Libertyskipet «Edvard Grieg». Denne skipstypen, som var på 10 700 tonn, ble produsert i over 7 000 eksemplarer av de allierte i perioden 1943-45. Bakgrunnen var de mange skip som hadde gått tapt for tyske u-båter.
P400-407-M001-B001.jpgBygningerMoan E1910 til 1919Moan E/Torggata Dette er et bilde som er tatt av Jørgen Hestnes. Han bygslet tomt hvor huset ble satt opp i 1890, og i 1901 kjøpte han eiendommen. Jørgen Hestnes var skredder og hadde flere medarbeidere opp gjennom årene. I tillegg til sin skreddervirksomhet var han også hobbyfotograf. Han hadde eget mørke-rom på loftet i uthuset som vi ser i bakgrunnen. Familien Hestnes eide Moan E fram til 1947. Da ble eiendommen kjøpt av Torleif Sneisen. Han arbeidet som poståpner, og huset fungerte som posthus fram til ca. 1958. Moan E ble kjøpt av kommunen i 1993 og huset ble revet i 1997. På området hvor huset sto er det i dag parkeringsplass.
P400-407-M001-B003.jpgLandskapHommelvik kirkegård1910 til 1919Hommelvik sentrum 1910 Her er et bilde fra "gamle" Hommelvik tatt av skredder Jørgen Hestnes ca 1910. Bilde er tatt fra kirketårnet. Til venstre ser vi "Spetsgården" og "Hestnesgården" I "Hestnesgården" var det i en periode fram til 1958 postkontor. Til høyre skimter vi takene på "Günthergården" og "Moan C/Finesgården - i dag Torggården. I "Günthergården" var det bl.a. telegrafstasjon og kafe. (Centralcafèen). Videre ser vi Meieriet, stasjonsbygningene, Hommelvik Aktie Handelsforening og helt til høyre Wahlgården, der Ivar Bye seinere hadde sin forretning. Til høyre Wahlgården, der Ivar Bye seinere hadde sin forretning. Fotograf Hestnes
P400-407-M001-B008.jpgBygningerHommelvik skole1900 til 1909Hommelvik skole ferdigstillet i 1905. Det ble vedtatt å bygge ny skole i 1896. Dette bildet er sannsynligvis tatt i 1905 og vi ser at bygget ikke har fått ytterkledning.
P400-407-M017-B000.jpgBygningerHommelvik skole1900 til 1909Hommelvik skole under oppføring ca 1903-1905. Huset i forgrunnen er Korsvegan. Mellom skolen og Korsvegan sees Arbeiderforeningen (senere idrettens Hus) og til venstre "gammelskoen"
P400-407-M032B-B018.jpgLandskapHesthuset1910 til 1919Utsikt over Nessbakkan Bildet viser bebyggelsen på Nessbakkan først på 1900-tallet helt nede fra Fagratun opp til Brandsletta og videre opp til Øverbakkan. Bebyggelsen i Borkdalen og Nevermoreina kan sees delvis skjult i skogen nederst på bildet. Som vi ser gikk det enda veg fra Brandsletta direkte opp til Øverbakkan, men nyvegen er allerede bygd. Nede ved Homla er gården Nesset skjult, men vi ser Nessdammen fra demningen ved Rundberget og opp mot Gryta. Oppe i lia bak Nessdammen ser vi fra venstre sommerfjøset på Karlslyst, videre Brenna, Ratvolden og Kolbotn. Sørnesset bare kan anes som en skygge inne i skogen helt til høyre. Fotograf Hestnes
P400-407-M033-B001.jpgBygningerSkolesletten1900 til 1909Skolesletten/Stykket senere Johan Nygaardsvolds gt. I Forgrunnen skole til venstre og "Myrhuset" til høyre. Elles ser vi rekkverket på brua over Mobekken i forgrunnen. I følge Bygdeboka bind 1. s219, ble i 1875 eksisterende skole og dertilhørende boliger flyttet og brukt til Jernbanebolig nr 1, 2 og 3 når byggingen av Meråkerbanen startet. Det medførte at skolen måtte ha et annet bygg, og det ble i den annledning kjøpt et hus fra Stjørdal og flyttet til Skolesletta hvor det ble tildelt en tomt. Huset var temmelig dårlig forfatning og trengte en del vedlikehold. Skolen ble revet en gang på begynnelsen av 1910-20-30 tallet, noe usikkert. (nessvegen 1)
P400-407-M033-B002.jpgBygningerSkolesletten1900 til 1909Skolesletten/Stykket senere Johan Nygaardsvolds gt. I Forgrunnen skole til venstre og "Myrhuset" til høyre. Elles ser vi rekkverket på brua over Mobekken i forgrunnen. I følge Bygdeboka bind 1. s219, ble i 1875 eksisterende skole og dertilhørende boliger flyttet og brukt til Jernbanebolig nr 1, 2 og 3 når byggingen av Meråkerbanen startet. Det medførte at skolen måtte ha et annet bygg, og det ble i den annledning kjøpt et hus fra Stjørdal og flyttet til Skolesletta hvor det ble tildelt en tomt. Huset var temmelig dårlig forfatning og trengte en del vedlikehold. Skolen ble revet en gang på begynnelsen av 1910-20-30 tallet, noe usikkert. (nessvegen 1)
P400-408-M01-B000.jpgDokumentMuruvik1910 til 19191914 og sto ferdig i 1919. Den første båten som kom var «Bellax» med kull til smelteverket i Kopperå. Johan Iversen begynte som kranfører dette året og jobbet der til 1960, da han ble pensjonist. På Flatholmen rett ovenfor krana ligger et hus. Det tilhørte Ole Strømsem fra Trondheim. Det ble sannsynligvis brukt som lager den gang det ble tørket fisk på Flatholmen. Kaia for lasting og lossing lå der på innsida. Huset ble senere flyttet og bygd om til naust. Klippfiskvirksomheten sluttet i 1905. Johan og Lovise Iversen bodde på Sjøvolden. Vi ser den så vidt der Flatholmen slutter ved jernbanen. Husene vi ser på bildet er forfra: Muruvik, Holmen, Viklund, Sjøvolden, huset vi ser mellom Viklund og Sjøvolden er Hanevold-hytta. Foto: Henry Iversen
P400-408-M01-B001.jpgLandskapMuruvik1910 til 19191914 og sto ferdig i 1919. Den første båten som kom var «Bellax» med kull til smelteverket i Kopperå. Johan Iversen begynte som kranfører dette året og jobbet der til 1960, da han ble pensjonist. På Flatholmen rett ovenfor krana ligger e