Årboklansering 2021

Det var Historielaget Hommelviks Venner som hadde ansvaret for arrangementet, og de vartet opp med kaffe, smultringer og pepperkaker til publikum. 

Bildet viser: Olav Fossen ønsket velkommen til lanseringen på vegne av HHV som sto for å arrangere årets lansering.
Bildet viser: Odd Bjørkli leder av årbokkomiteen ledet presentasjonen av Årboka

Den 22. utgaven av Årboka fra historielagene i Malvik ble presentert for publikum på et møte i Hommelvik Bibliotek mandag 29. nov. 2021. Sjøl om det var kaldt, og sikkert kollisjon med andre førjulsarrangementer møtte det opp ca. 35 personer.

Redaksjonskomite

En redaksjonskomite, sammensatt av to representanter fra hvert av de tre historielagene, har i løpet av året samlet og redigert stoff, som i 2021 resulterte i ei fyldig bok på 166 sider. Formatet er likt med alle foregående utgaver, og på forsiden har Magnar Fossbakken (som for øvrig har tegnet forsidebildet på alle de 22 årbøkene) tegnet jordmor Emma Sletaune på sykkel, -på vei til en vordende mor og en framtidig malvikbygg. Tegninga er illustrasjon til en portrett-artikkel om jordmora som er å finne inne i boka. Etter en kortfattet velkomst og innledning ved Olav Fossen, ble innholdet i boka ble gjennomgått av de to redaktørene, Joralf Halgunset og Odd Bjørkli. De av forfatterne som var tilstede, fikk selv komme med utfyllende kommentarer til artiklene.  Det frammøtte publikum, fikk med seg flere fargerike skildringer, – som ble positive tillegg til det trykte stoffet som finnes i boka.

Årbokkomiteen retter også en takk til Hommelvik Bibliotek, som velvillig stilte egnet lokale til disposisjon.

Bildet viser: Solveig Sjetne

Fjærdaman

Solveig Skjetne kommenterte en artikkel om Hommelvik Sykepleierforening «Fjærdaman» som over en periode på 67 år samlet inn til sammen 1,5 mill. kroner ble gitt som velferdsmidler til Malvik Sykehjem. De produserte og solgte fastelavensris. Solveig avsluttet med å donere en tidstypisk klesdrakt fra perioden da «Fjærdaman» startet opp, på slutten av 1940-tallet, til museet på Jakobsli.

Bildet viser: Kristin og Solveig prøver antrekket.

Årboka inneholder dette året 16 artikler, og ikke mindre enn 7 av disse handler om sterke kvinneskikkelser fra Malvik. Dessuten har 45 bedrifter fra lokalt næringsliv i kommunen betalt for en annonse i boka. Også i denne utgaven av årboka hadde man fått med stoff fra alle grendene i kommunen, og man kunne merke seg at den samme geografiske spredningen, også gjaldt de som var møtt opp for å få med seg denne årboklanseringa.