Maidagene 1945

Nå i dette «Coronnaåret 2020» er samfunnet i starten på en oppbygging etter en usynlig fiende. Det er naturlig å tenke tilbake på fredesdagene i 1945

Morgenen 8.mai 1945. Freden er et faktum.
8.mai 1945 Hommelvik Musikkorps henter frem instrumentene og danner et tog.
Fra venstre: Johan M. Holst og Arvid Johansen
17. mai 1945
17. mai 1945