Historisk Vandring 2007

Historisk vandring med bilder, ord og toner
På kulturminnedagen
Søndag 9. September 2007