Før og Nå

Hommelvik (Vika) i utvikling over tid. Hentet fra arkivet.

Hommelvik slik vi opplever sentrum i 2018 Foto K.S.
Retning vika sentrum fra Kirketårnet rundt 1900 Foto Hestnes
Retning vika sentrum fra ca samme retning i 2018 Foto K.S.
Sentrum mot Øst Ca 19xx
Sentrum mot Øst 2018 Foto K,S
Realfagbygget rundt 1910 (gammelskolen) Foto Hestnes
Realfagbygget 2018 (gammelskolen) Foto K.S.
Sentrum mot Nord Ca 19xx
Sentrum mot Nord 2018 Foto K.S.