Dugnad på Jakobsli

Eiendommen ble overtatt av Malvik kommune i 1985. Samme år inngikk Historielaget Hommelviks Venner en avtale med kommunen om leie av Jakobsli til oppbevaring av museumsgjenstander