Årboklansering 2021

Det var Historielaget Hommelviks Venner som hadde ansvaret for arrangementet, og de vartet opp med kaffe, smultringer og pepperkaker til publikum.  Den 22. utgaven av Årboka fra historielagene i Malvik ble presentert...

HALSTAD/SOLLIELVA

Hommelvik har lange tradisjoner som industristed. Andelen yrkesaktive hommelvikinger i industrien i 1875 var over 1/4. Dette er 4-5 ganger høyere enn i landet som helhet. Omkring 1890 var andelen enda høyere...