Årbok 2020

Årbok 2020 Forfatter Omhandler Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset Ungdomslaget Vidar – nok et hundreársjubileum Joar Tapper Brobakk Et gavebrev fra Nils Naustan i 1920 løste finansiering for bygging av Ungdomshuset...

Årbok 2019

Årbok 2019 Forfatter Omhandler Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset Malvik Skytterlags historie Christen Sjøvold Lagets historikk basert på Levin Svartås 100 års Jubileumsberetning 1985, og supplement Minner fra Malvikmarka Johan Svedal...

Årbok 2018

Årbok 2018 Forfatter Omhandler Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset Mostadmark Samfunnshus 60 ár Bjørg Schanke Ei kortfattet beskrivelse av prosessen med á fá bygd nytt samfunnshus i Mostadmark i 1958 Revytekst...

Årbok 2017

Årbok 2017 Forfatter Omhandler Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset Midtsand-Midtsandan –hva er navnet? Per Arne Midtsand Ei drøfting rundt korrekt navnebruk Hengebøka på Midtsand gård Armand Valstad Det store tuntreet, som...

Årbok 2016

Årbok 2016 Forfatter Omhandler Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset Minneord for Øivind Kristiansen Odd Bjørkli Den første redaktøren av Historisk Årbok for Malvik gikk bort i 2016 Alsace – Malvik. Et...

Årbok 2015

Årbok 2015 Forfatter Omhandler Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset Litt om travsportens historie I Malvik Joar Tapper Brobakk Første del av historien om travhester, hesteeiere og travsportinteresserte i Malvik. Interneringen av...

Årbok 2014

Årbok 2014 Forfatter Omhandler Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset Midtsand Vel 50 år Armand Valstad og Bjørn Herjuan Historien om velforening og grendahus på Midtsand Malvik sentrum slik jeg minnes det…...

Årbok 2013

Årbok 2013 Forfatter Omhandler Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset Carl Halck Finn O. Fossmo Historien om han som bygget Karlslyst Fortsettelseskolen/Fra mhalsskolen i Malvik Berit Vikhammer Historien om Framhaldsskolen i Malvik...

Årbok 2012

Årbok 2012 Forfatter Omhandler Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset Dovre Olaf Jonsen Bjerkan Armand Walstad Om Dovre Bjerkan som bodde på småbruket Svedal på Midtsand Jørgine Pål Almås, Gjertrud Ek og...