Årbok 2020

Ungdomslaget Vidar-nok et hundreårsjubileum, Arbeidssted Raugrinda, En Statsminister i krig, Oppfølging til fortellingen om Sina og Betzy Ovedie, Det va’itj lang vei te’ nå’n ting, Motstandskamp og våpensmugling, Nytt spontak på sommerfjøset på Karslyst, Bjørnholt på Vikhammer ferieheim for jernbanefolk, Fredsdagene i 1945, Takk for navnet, Blind-Bernt, En drukningsulykke i Muruvik -et 60 års minne, Frelsesarmen i Hommelvik, Hoppbaker i Malvik del 1, Martin Bakmark, Vikingenes bryner, Hommelvik Musikkorps 100 år,.

Årbok 2019

Malvik Skytterlags historie, Minner fra Malvikmarka, John Molund(1912-1993) «Jo Moa», Gammelløftagjengen, En ildsjel på østkanten av Malvik Kommune, Anna Andersdatter Fjølstadtrø, Faner i Malvik del 4, Produksjon og produkter fra Mostadmark Jernverk, Gullvogna i Rabilbakken, Den store hogsten i Bakkskogen 1948, Forminner på Bostad, Nonstadlaget 75 år, Vi som vokste opp på 50-tallet. Skriver om «Mora mi», Villasau i Vika, Glimt fra bildearkivet til Hommelviks Venner, Arne Espelund til minne

Årbok 2018

Mostadmark Samfunnshus 60 år, Revytekst»Kopplaget», Johan Ant Østmo, Barndomsminner fra Mostadmark, Faner i Malvik, del3, Karolinerne-felttog gjennom Malvik 1718, Erling Nilsen, et fosterbarns historie, Mostadmark skytterlag, Ingebrigt Engen, Vi som vokste opp i Vika del 6 og 7, Min far fotograf Ludvik Aasback, Dialektord og uttrykk fra ytre Malvik(sSaksvik) del 3

Årbok 2017

Midsand-Midtsandan-hva er navnet?, Hengebjørka på Midsand gård, Huspostillen på Knotten, Fagerli Hotell, Bolette Hansdatter Fjølstadtrø, Grendabekken, Utfart fra Hommelvik, Faner i Malvik del 1, Dialektord og uttrykk fra ytre Malvik(saksvik) de 2, Thoresen Bakeri, Faner i Malvik del 2, Finnheim, Edvin»Dutte» Strøm, Gjertrud Knutsen, Solsvarte smårollinger og fortvilte mødre, Hommelvik Skytterlag, Mildrid Kristine Kvegjerdet, Min barndom og oppvekst på Korntrøberget

Årbok 2016

Minneord for Øyvind Kristiansen, Alsace-Malvik. Et krigsminne, Franske tvangsutskrevne ungdommer i den tyske hær/marine 1940-45, Bjørnstad Østre g.nr.23 B.nr.6, Haustan Kafe. Taksteinproduksjon påBjørnstad Nordre, Olaf Midtsand 1884-1972, Faner i Malvik del 1, Gamle Riksvei 50 gjennom Mavik i mellomkrigsårene, Litt mer om Jørgine og Per Almås, Utviklingen av Saksvik de siste 65 åra, Jernbanegårdan på 1950 og -60 tallet, Travsportens historie i Malvik del 2, Leikte gjemsel- det endte i en tragedie i september 1947, Malvik Bakeri 1934-1978. Dialektord og uttrykk fra Malvik(saksvik), Min far Leif Muruvik, Muruvikvisa

Årbok 2015

Litt om travsportens historie i Malvik, Internering av «Berlin», Setervollene i Malvik Del 3. Husfruen på Bjørnstad 1909-1983. En æra er over i Forbordsgrena, Bruk av dialekt, Lyrikeren Jørgi, Hva skjedde med Sina og Betsy Oveide, Noen Erindringer- Om gode naboer, Lina Røsten, Hanna Høyby ,Lina og Sivert Høyby, Lina Røsten til minne, Bakgrunn for navnet Malvik, Historier om Malvik Kirkestue, Min bestefar Edvard Muruvik

Årbok 2014

Midsand Vel 50 år, Malvik sentrum slik jeg minnes det.., Nedpå kaffen på Hundhammeren, Historien om Brødrene Østerås, Grustaket, Kaillan i Bakkgrenda, Gutan fra Hundhammer’n, John Erikson, Harda Bonaunet 1892-1966, Torpaune Mølle, Torvstrøfabrikken ved Vikhammervollen, Gullskatten i Malvik. Petter Jøsås, Setervollene i Malvik Del 2, Gullringmoen,Lokale nyhetsformidlere i forrige århundre

Årbok 2013

Carl Halch, Fortsettelsesskolen/Framhaldsskolen i Malvik, Malvik kommunale Realskole, Kvinnestemmeretten 100 år, Kvinner til kamp, Leistadmoen Kvinneforening for sykepleien, To enkle tekster om forsvunne stoppesteder, Seterdrift i Malvik, Jordfres fra Solheim Gartneri, Brev fra Johan Nygårdsvold til Per Bolstad 1918-1922, Torleif Herne, en fargerik Midtsandbygg, Personer med særpreg i Vika, Sedevart Tulluan 1976-1960. Torbedring av trekullproduksjon ved Mostadmark Jernverk i 1780- årene, To læregutter i Hommelvik, Friidrettspionerer

Årbok 2012

Dovre Olaf Jonsen Bjerkan, Jørgine, Normann-slekt, Bjørnstad krets og Leistadmoen skole, Minner fra min tid ved Leistadmoen skole, Skole på Herjuan og Jonsvatnet, Rassian i Mostadmarka 1943, Saksvik Skole, En tragisk hendelse, John og Thea Myhre, Saksvik Gård, A/S Hommelvik værft og Støberi, Vikhamaråsen Grendaskole