Årbok 2020

Ungdomslaget Vidar-nok et hundreårsjubileum, Arbeidssted Raugrinda, En Statsminister i krig, Oppfølging til fortellingen om Sina og Betzy Ovedie, Det va'itj lang vei te' nå'n ting, Motstandskamp og våpensmugling, Nytt spontak på sommerfjøset...

Årbok 2019

Malvik Skytterlags historie, Minner fra Malvikmarka, John Molund(1912-1993) "Jo Moa", Gammelløftagjengen, En ildsjel på østkanten av Malvik Kommune, Anna Andersdatter Fjølstadtrø, Faner i Malvik del 4, Produksjon og produkter fra Mostadmark Jernverk,...

Årbok 2018

Mostadmark Samfunnshus 60 år, Revytekst"Kopplaget", Johan Ant Østmo, Barndomsminner fra Mostadmark, Faner i Malvik, del3, Karolinerne-felttog gjennom Malvik 1718, Erling Nilsen, et fosterbarns historie, Mostadmark skytterlag, Ingebrigt Engen, Vi som vokste opp...

Årbok 2017

Midsand-Midtsandan-hva er navnet?, Hengebjørka på Midsand gård, Huspostillen på Knotten, Fagerli Hotell, Bolette Hansdatter Fjølstadtrø, Grendabekken, Utfart fra Hommelvik, Faner i Malvik del 1, Dialektord og uttrykk fra ytre Malvik(saksvik) de 2,...

Årbok 2016

Minneord for Øyvind Kristiansen, Alsace-Malvik. Et krigsminne, Franske tvangsutskrevne ungdommer i den tyske hær/marine 1940-45, Bjørnstad Østre g.nr.23 B.nr.6, Haustan Kafe. Taksteinproduksjon påBjørnstad Nordre, Olaf Midtsand 1884-1972, Faner i Malvik del 1,...

Årbok 2015

Litt om travsportens historie i Malvik, Internering av "Berlin", Setervollene i Malvik Del 3. Husfruen på Bjørnstad 1909-1983. En æra er over i Forbordsgrena, Bruk av dialekt, Lyrikeren Jørgi, Hva skjedde med...

Årbok 2014

Midsand Vel 50 år, Malvik sentrum slik jeg minnes det.., Nedpå kaffen på Hundhammeren, Historien om Brødrene Østerås, Grustaket, Kaillan i Bakkgrenda, Gutan fra Hundhammer'n, John Erikson, Harda Bonaunet 1892-1966, Torpaune Mølle,...

Årbok 2013

Carl Halch, Fortsettelsesskolen/Framhaldsskolen i Malvik, Malvik kommunale Realskole, Kvinnestemmeretten 100 år, Kvinner til kamp, Leistadmoen Kvinneforening for sykepleien, To enkle tekster om forsvunne stoppesteder, Seterdrift i Malvik, Jordfres fra Solheim Gartneri, Brev...

Årbok 2012

Dovre Olaf Jonsen Bjerkan, Jørgine, Normann-slekt, Bjørnstad krets og Leistadmoen skole, Minner fra min tid ved Leistadmoen skole, Skole på Herjuan og Jonsvatnet, Rassian i Mostadmarka 1943, Saksvik Skole, En tragisk hendelse,...