Årbok 2003

Litt om navnebruk i gamle dager og to gamle julebrev. Et tragisk minne fra Jonsvatnet, Fra husmannsgrend til villastrøk, En spesiell skoledag, Sverre Saugen i Fjølstadtrøa, Jørgine og Sverre Saugen, Potatos-potatis-potet, Veien hjem fra Hegra festning 6. mai 1940, Flykninger i eget land, Russerfangene i Forbord Bedehus, Sølvkranser i gravstøtter på Malvik kirkegård, Arbeidstjeneste(AT) under krigen, Eiler Hernes- Gårdbruker og mekaniker, Når det kommer en båt med …, Ut fra Knotten, På Knotten, Om spekepølsa og andre falihet, Tyttebærtur med fortellinger

Årbok 2002

Historielagene presenterer seg, I Jula, Saltvrgin, Auntrøa, en husmannsplass, Muntre historier om Ola Moe, Gruver og Skjerp ved Svetjønna, Tyskerne kommer til Malvik, Tømmerfløting i Homla, Historie om gjerder i Malvik, Frelsesarmen i Hommelvik, Hommelvik og Mostadmark Jordegods, På skoletur, Malvik Sykepleieforening, Gamle Malvig Stav, Reidar Malvik forteller, Haset søndre og husmannsplassen Hasetgjerdet

Årbok 2001

Jul i gammeldagan, Sagnet fra Aunåsan, Solurene på Vollvollen, Minner fra barndom pg ungdom, Gamle dagers kjøleteknikk. Et kvart århundre etter at Midsandan stasjon ble nedlagt, Jøssåsgrenda. Revgården i Jøssåsen. Vika sagbruk, Hommelvik jernbanestasjon, Mari og Elgen, En tist hendelse under krigen, Hommelvik Mannskor, Krigsminne, Ærverdig gårssmie på Torp Øwre. Barndomsminner fra Bjørnrommet

Årbok 2000

Truls og kirka, Sjauer og fjordfiske, Mostadmark Jernverk, Vargvinter, Ulvetider i Trøndelag, Kristelig moral og sædeligt liv, Elgjakt, Fjølstadtrøa, Martin Skomaker, En ordet mester og livets glade gut, Vennaslekta, Slakting i gamle dager, Mostadmark Jernverk og familien Lund frå Sverige, Handtverkere som omkom i bygdene. Hans Eriksen- Sedevart Tulluan, Minner frå Mostadmark, Jubileer i 1999, 40 skyttere samlet seg på Bakken, Jubileeer i 2000, Malvik Arbeiderparti 90 år 27. feb 2000