HOMLA

Konvertert fra hefte til Journalistklubben. Tar forbehold om noen konverteringsfeil og formatfeil. Tilpasset for web visning av Kåre […]

Dugnad på Jakobsli

Eiendommen ble overtatt av Malvik kommune i 1985. Samme år inngikk Historielaget Hommelviks Venner en avtale med kommunen om leie av Jakobsli til oppbevaring av museumsgjenstander

Årbok 2020

Ungdomslaget Vidar-nok et hundreårsjubileum, Arbeidssted Raugrinda, En Statsminister i krig, Oppfølging til fortellingen om Sina og Betzy Ovedie, Det va’itj lang vei te’ nå’n ting, Motstandskamp og våpensmugling, Nytt spontak på sommerfjøset på Karslyst, Bjørnholt på Vikhammer ferieheim for jernbanefolk, Fredsdagene i 1945, Takk for navnet, Blind-Bernt, En drukningsulykke i Muruvik -et 60 års minne, Frelsesarmen i Hommelvik, Hoppbaker i Malvik del 1, Martin Bakmark, Vikingenes bryner, Hommelvik Musikkorps 100 år,.