Hommervik juniorkorps

Forfatteren forteller her om oppstarten av korpset. Ungdommene som tok initiativet ble møtt med skepsis, men de overvant vanskene. Da det ble klart at korpset var liv laga, kom de voksne og mer etablerte på banen, og ungdommene ble skjøvet ut.

Reise til Steinkjer

Av Håkon Bonaunet.
(Stil skrevet i januar 1945 da han var elev ved Skogskolen i Steinkjer)
En dag straks før jul kommer et brev fra Skogskolen til meg. Det er med spenning jeg åpner brevet. Men av det som står i brevet, blir jeg ikke skuffet. Jeg er opptatt som elev ved skolen. Den første tanke som slår ned i meg, er å begynne å forberede seg til turen. Alt jeg kunne komme til å få bruk for, måtte jeg ha med. Det ene etter det andre ble gjort i stand, og alt var klart.