Søkesiden

Info fra HHV

24. september 2021

Rydding i «Bjørnrommet«

Her vises grunnmurene etter det ene huset.
Fra.v: Toralf Spets, Geir Larsen, Kåre Sandmark og Olav Fossen.

 

1. september 2021
Fotogruppa har startet på igjen. Treffes hver Onsdag i våre lokaler, brannstasjonen øvre plan, Ring på HHV.
Jobber med innholdet til Kalender 2022/Årbok 2021 er i full gang. Ukens bilde blir forsøkt lagt ut hver onsdag. Gjentar igjen: vi tar imot alle typer bilder/dokumenter for arkivering. Gjerne låne oss bilder eller en album, så scanner vi den og leverer tilbake.
Morsomme bilder til ukens bilde?
Fotogruppa


6. mars 2021
Årsmøtet 2021 avlyses pga Koronasituasjonen. 

Styret i HHV vedtok på styremøte den 2.mars at årsmøte i laget i år avlyses pga den pågående pandemien. Dette begrunnes med at vi ikke ser noen mulighet til å avholde årsmøte før sommeren i første omgang. Det betyr at alle som har tillitsverv i laget fortsetter til nytt årsmøte kan bli avholdt i slutten av januar 2022.
Hvis noen er uenige i vedtaket, bes de ta kontakt med styret.

HHV

Olav Fossen.