Utgitte årbøker

Siden 2000 har Historielaga i Malvik som et samarbeidsprosjekt gitt ut ei årbok hvert år.
Boka inngår som en del av kontingenten til de som er medlemmer av historielaget.
Dessuten selges boka i lokale butikker det første året etter at de er utgitt.
Pris for sist utgitte årbok er kr. 150,-
De tidligere utgitte bøkene selges til redusert pris av historielaga.
Årboka for 2003 og 2010 er utsolgt.
Prisen for disse eldre bøkene er kr. 50,-
Merk: Alle forsidebildene er tegnet av Magnar Fossbakken.
 
Klikk på bildet for å se innholdsfortegnelsen ev. gå direkte på innlegget for aktuelle året
 
Dersom du ønsker å kjøpe ei bok, så har du følgende muligheter: (trykk på navnet for å sende mail)
Malvik Historielag v/ Joralf Halgunset på telefon 413 16 432
Historielaget Hommelviks Venner v/ Iver M. Storvik på telefon 452 02 113
Historielaget Mostadmark Jernverks Venner v/ Odd Bjørkli på telefon 928 03 921