Årbok 2020

Årbok 2020 Forfatter Omhandler
Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset
Ungdomslaget Vidar – nok et
hundreársjubileum
Joar Tapper Brobakk Et gavebrev fra Nils Naustan i 1920 løste finansiering for bygging av Ungdomshuset Vidarhall
Arbeidssted Raugrinda Káre Halse Arbeid som grindgutt i mellomkrigstida
En Statsminister i krig Einar Lysholm Et intervju med Johan Nygaardsvold i august 1945
Oppfølger til
fortellinga om Sina og Betzy Ovedie
Ragnar Kokkvoll Sina med familie utvandret til Amerika og slo seg ned pá prærien i Canada
Det va’ itj lang vei te’ ná’n ting Inger Anne Spets Firing En tale til klassekamerater som møttes etter 60 ár.
Her minnes næringsvirksomhet i Hommelvik sentrum
Motstandskamp og Vápensmugling Tor Busch En fyldig beretning om motstandsaktører i Malvik under den tyske okkupasjonen 1940-1945
Nytt spontak pá sommerfjøset pá Karlslyst Malvikbladet / Odd Bjørkli Spontekking av tak er en utdøende tekkemetode. Sommerfjøset pá Karlslyst fikk nytt spontak i 2013
Bjørkholt pá Vikhammer – ferieheim for jernbanefolk Einar Rædergárd Jernbanefolkets Interessekontor leide ut Bjørkholtvillaen som feriehus ti NSB-ansatte pá 1950- og 1960-tallet.
Fredsdagene 1945 Fotogruppa HHV En fotomontasje med bilder Henry Iversen tok
Takk for navnet Jon Harald Eidem En slektskrønike som fører oss fra Selbu via Stjørdal til Malvik
Blind-Bernt Øivind
Vikhammermo
Ei historie om en svaksynt spillemann som levde i Lánke, Malvik og Strinda
En drukningsulykke i Muruvik- et 60-árs minne Jon Harald Eidem To unge gutter bader og svømmer en sommerkveld i fjæra i Muruvik. Den ene av dem, Terje Jullumstrø, drukner
Frelsesarmeen I Hommelvik Liv Aksnes Historien om Frelsesarmeen virksomhet i Hommelvik 1918 – 2011
Hoppbakker I Malvik, del 1 Joralf Halgunset Hoppsporten hadde godt fotfeste i Malvik, men ná er det historie
Martin Bakmark Odd Bjørkli En biografi om en arbeidets mann. Vegvokter’n som brukte sykkel som transportmiddel
Vikingenes bryner Irene Baug og Tom Heldal Brynesteiner brutt ut i Mostadmarka i bronsealder og jernalder er blitt gjenfunnet flere steder i Europa
Hommelvik
Musikkorps 100 ár
Roger Snustad En jubileumsberetning om 100 árs virksomhet for á glede folket i Hommelvik med korps-musikk
Støtteannonser Annonser fra næringslivet i Malvik til støtte for utgivelsen av árboka i 2019
Tidligere utgaver av Årbok for Historielaga i Malvik En oversikt over árbøkene som er utgitt i perioden 2000-2019. Det angis ogsá hvordan disse kan bestilles.