Årbok 2019

Årbok 2019 Forfatter Omhandler
Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset
Malvik Skytterlags historie Christen Sjøvold Lagets historikk basert på Levin Svartås 100 års Jubileumsberetning 1985, og supplement
Minner fra Malvikmarka Johan Svedal Redigert artikkel fra Malvik Bygdeblad 1980 om motstandskarene som lå på Hasetkammen
John Molund (1912- 1993)
«Jo Moa»
Odd Bjørkli Forfatteren minnes en mosting med slagferdige svar, og som skapte og fortalte gode historier.
Gammelløftagjengen Olav Fossen Noen minner fra oppvekst på 1950-tallet i ei bratt gate i Hommelvik
En ildsjel på østkanten av Malvik Kommune Ellinor Landsem Konrad Kristensen skapte og trente håndball-lagene til Muruvik Lyn i perioden 1948 – 1956. Det var både jentelag og guttelag
Anna Andersdatter Fjølstadtrø Joar Tapper Brobakk Her gir forfatteren oss ei historie som beskriver Sverre Saugens mor, hun som reiste til USA mens sønnen ble igjen heime i Fjølstadtrøa.
Faner i Malvik, del 4 Joralf Halgunset Siste del av artikkelserien om lagsfaner i Malvik. Denne gang er det barnaghagenes faner som blir beskrevet og vist bilder av.
Produksjon og produkter fra Mostadmark Jernverk Odd Bjørkli Her er samlet en del dokumentasjon om det som ble produsert ved Mostadmark Jernverk (1657-1880) og litt om hvordan denne produksjonen foregikk
Gullvogna i Rabillbakken Liv Swengaard Et sagn fra Forbordsgrenda i Malvik
Den store hogsten i Bakkskogen 1948 Petter Auran (Roten) Malvik kommune satte i gang hogst i skogen de eide ved Bakken. Petter Auran var med på denne hogsten, og skrev en sang om folka som var med på dette
Fornminner på Bostad Joralf Halgunset Ved Bostadgårdene og på Kvegjerdet er det funnet spor etter bosetting allerede i tidlig jernalder
Nonstadlaget 75 år Åge Fossen og Roger Engan Her oppsummeres 75 års historikk fra ungdomslaget i Fossen-grenda mellom Hommelvik og Mostadmark. Magnar Fossbakkens forsidebilde dette året er knyttet til denne artikkelen.
Vi som vokste opp i Vika på 50-tallet. Skriver om “Mora mi” Lise Anna Øwre, Liv Aksnes, Aud Tyholt, Eva Nilssen, Kari Kristiansen og Ellinor Korstad 6 middelaldrende damer fra Hommelvik skriver hver si erindringshistorie fra barndom og oppvekst i «Vika». Fokus er lagt på hva Mor gjorde og sa.
Villasau I Vika Øyvind Haagenstad I flere av arbeider-villaene i Hommelvik holdt de sau
Glimt fra bildearkivet til Hommelviks Venner Steiinar Grindbak Her har man funnet fra bilder fra tømmerfløtinga som ble drevet fra Foldsjøen nedover til Hommelvik
Arne Espelund til minne Odd Bjørkli Æresmedlem av Historielaget Mostadmark Jernverks Venner, Arne Espelund gikk bort i august 2019, nær 90 år gammel
Støtteannonser Annonser fra næringslivet i Malvik til støtte for utgivelsen av årboka i 2019
Tidligere utgaver av Årbok for Historielaga i Malvik En oversikt over årbøkene som er utgitt i perioden 2000-2018. Det angis også hvordan disse kan bestilles.