Årbok 2018

Årbok 2018 Forfatter Omhandler
Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset
Mostadmark Samfunnshus 60 ár Bjørg Schanke Ei kortfattet beskrivelse av prosessen med á fá bygd nytt samfunnshus i Mostadmark i 1958
Revytekst «Kopplaget>> Kristin Haugan Et av innslagene i Mostadmarkrevyen 2017 var kalt «Kopplaget>>. Teksten gjengis her.
Johan Arnt Østmo Joralf Halgunset En kortfattet biografi om han som dreiv fiskebilrute i Malvik i omtrent 40 ár
Barndomsminner fra Mostadmark Gjertrud Knutsen Noen minner fra oppvekst i ei utkantgrend i Malvik først pá 1950-tallet
Faner i Malvik, del 3 Joralf Halgunset Her presenteres tredje del av en artikkel som med ord og fargebilder beskriver faner som finnes i Malvik
Karolinernes felttog gjennom Malvik 1718 Kristin Haugan og Odd Bjørkli En artikkel som beskriver general Armfeldts felttog i Trøndelag for 300 ár siden, – med vekt pá det som skjedde i Malvik.
Erling Nilsen, et fosterbarns historie Marit Synnøve Størseth Johansen En rørende biografi om han som var kjent som «Veivokter Nilsen>>, skrevet av ei som kalte ham bestefar.
Mostadmark Skytterlag Stig Oddbjørn Aas Her presenteres historien til det andre av de tre DFS- skytterlagene i Malvik. Laget ble stiftet i 1887 og lever fortsatt i beste velgáende
Ingebrigt Engen Joralf Halgunset En biografi over en «bærebjelke>> i kulturlivet i Malvik i et tidsrom pá to mannsaldre
Vi som vokste opp i Vika, del 6 og 7 Káre Halse Her gjengis to artikler som var skrevet for Malvik Bygdeblad i 1985 og 86.
Min far fotograf Ludvik Aasback Roger Aasback Dette er 1. del av en biografi over han som dreiv fotoforretning i Hommelvik fra 1955 til 2000
Dialektord og uttrykk fra ytre Malvik (Saksvik) del 3 Brit Vikhammermo Johnsen Del 3 av ei liste med forklaring til en del dialektuttrykk fra Saksvik
Støtteannonser Annonser fra næringslivet i Malvik til støtte for utgivelsen av árboka 2018