Årbok 2016

Årbok 2016 Forfatter Omhandler
Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset
Minneord for Øivind Kristiansen Odd Bjørkli Den første redaktøren av Historisk Årbok for Malvik gikk bort i 2016
Alsace – Malvik. Et krigsminne Audun Øfsti En artikkel om franske soldater som ble internert i Malvik ved krigens slutt 1945
Franske
tvangsutskrevne ungdommer
I den tyske hær/marine 1940-45
Karl Erik Lium Nok en artikkel om franske soldater som ble internert i Malvik ved krigens slutt 1945, – og som fikk god kontakt med lokalbefolkningen
Bjørnstad Østre
G.nr. 23 B.nr. 6
Brynjar og Jostein Engan Brødrene Engan gir en biografi om sine foreldre som var nybrottsbyggere i Malvik
Naustan Kafé Tordis Stokdahl Om den lille kafeen som lå ved riksvei 50 i Malvik sentrum
Taksteinproduksjon på Bjørnstad Nordre Johan Ludvik Bjørnstad En sønn forteller historien om fars betongvarefabrikk på Bjørnstad
Olaf Midtsand
1884- 1972
Per Arne Midtsand Et barnebarns erindringer om en arbeidssom bestefar
Faner i Malvik, del 1 Joralf Halgunset Her presenteres første del av en artikkel som med ord og fargebilder beskriver faner som finnes i Malvik
Gamle Riksvei 50 gjennom Malvik
I mellomkrigsårene
Paul Leister Hagen Her beskrives en parsell (Ranheim – Midtsand) av den gamle riksveien gjennom Malvik, – og litt om hva som befant seg langs denne veien
Litt mer om Jørgine og Per Almås Joar Tapper Brobakk Her gjengis mer av korrespondansen mellom søskenparet, og flere dikt av «Jørgi»
Utviklingen av Saksvik de siste 65 år Gjertrud Leistad En beskrivelse av utviklingen av tettstedet Saksvik
Jernbanegårdan på 1950- og 60 tallet Liv Aksnes Bolighusene ved Hommelvik stasjon, og de som bodde der
Travsportens historie i Malvik, del 2 Joar Tapper Brobakk Andre og siste del av historien om travhester, hesteeiere og travsportinteresserte i Malvik.
Leikte gjemsel – det endte i en tragedie i september 1947 Odd Bjørkli (Adresseavisen) En avisartikkel om ei tragisk ulykke i Muruvik
Malvik Bakeri
1934 – 1978
Ove Johan Winum Bakeriet og et par generasjoner av bakere beskrives av sønn til den siste.
Dialektord og uttrykk fra ytre Malvik (Saksvik) Brit Vikhammermo Johnsen En liste med forklaring til en del dialektuttrykk fra Saksvik
Min far LeifMuruvik May Muruvik Vonen Historien om gårdbrukeren, smelteverksarbeideren og politikeren, – fortalt av eldste datter
Muruvikvisa Leif Muruvik En hyllest til grenda Muruvik
Støtteannonser Annonser fra næringslivet i Malvik til støtte for utgivelsen av årboka 2016