Årbok 2014

Årbok 2014 Forfatter Omhandler
Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset
Midtsand Vel 50 år Armand Valstad og Bjørn Herjuan Historien om velforening og grendahus på Midtsand
Malvik sentrum slik jeg minnes det… Jan Arne Malvik Beskrivelse av bebyggelse og næringsaktivitet i Malvik Sentrum på fra krigens dager og utover 1950- åra
Nedpå kaffen på Hundhammeren Trygve Stuevold Ei vise fra Saksvikrevyens forestilling «Ryggen fri» 2002
Historien om Brødrene Østerås Magnar Fossbakken Om den ene av flere kassefabrikker i Hommelvik og om folkene som eide og ledet den
Grustaket Bjørg Brekken En som vokste opp i Hommelvik sentrum midt på 1900-tallet forteller om hus og folk her.
Kaillan i Bakkgrenda Øivind Kristiansen Johan (Litl-Johan) Fossen forteller om noen av karfolka som bodde i Bakkgrenda i Mostadmarka
Gutan ifra
Hundhammer’n
Trygve Stuevold Nok en tekst fra Saksvikrevyen. Nå fra forestillinga «Nåkkå i det» 2000
John Erikson Olaf Evenshaug En fargerik biografi av en svensk rallare som kom til Hommelvika ca. 1915, og slo seg ned der
Harda Bonaunet
1892 – 1966
Kristin Haugan Kristin gir oss en biografi av gammeltanta si, – som ble bestyrerinne på aldersheimen på Nesset
Torpaune Mølle Paul Leister Hagen Historien om møllebedriften på Torp
Torvstrøfabrikken ved Vikhammervollen Joralf Halgunset Om en industribedrift langt ute i skogen
Gullskatten i Malvik Berit Vikhammer Historien om en nedgravd skatt med gull og sølv, som ble funnet av en gjetergutt på Vullum i 1862
Petter Jøsås Odd Bjørkli Historien om Petter, som var gårdbruker på Rolset i Mostadmarka, og en «fargeklatt» i lokalsamfunnet
Setervollene i Malvik Del 2 Øyvind
Vikhammermo
Mer stoff om seterdrift på vollene i Malvikmarka, samt beskrivelse av noen av veiene fra bygda og dit
Gullringmoen Øivind Kristiansen Om plassen oppe i Høibygrenda som har fått et noe eksotisk navn
Lokale
nyhetsformidlere i forrige århundre
Øivind Kristiansen Her får vi gjengitt litt av historien om, – og litt av stoffet fra de to lokalavisene Homla og Hommelviken, som ble gitt ut i Hommelvika først på 1900-tallet
Støtteannonser Annonser fra næringslivet i Malvik til støtte for utgivelsen av årboka 2014