Årbok 2013

Årbok 2013 Forfatter Omhandler
Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset
Carl Halck Finn O. Fossmo Historien om han som bygget Karlslyst
Fortsettelseskolen/Fra mhalsskolen i Malvik Berit Vikhammer Historien om Framhaldsskolen i Malvik
Malvik kommunale Realskole Øivind Kristiansen Historien om Realskolen i Malvik
Kvinnestemmeretten 100 år Marianne Zeiner Aarstrand Om den politiske prosessen rundt at kvinner fikk stemmerett i Norge
Kvinner til Kamp Øivind Kristiansen Om noen av de kvinnene som kjempet for alminnelig stemmerett først på 1900-tallet
Leistadmoen Kvinneforening for sykepleien Berit Vikhammer Om ei aktiv kvinneforening, – og med biografi av mange av medlemmene
To enkle tekster om forsvunne stoppesteder Trygve Stuevold Et par tekster fra Saksvikrevyen som har med stoppeteder for toget å gjøre
Seterdrift i Malvik Øyvind
Vikhammermo
Historier om ei for lengst svunnen tid, da det var viktig å få husdyra på utmarksbeite om sommeren.
Jordfres fra Solheim Gartneri Joralf Halgunset Om gartneriet på Hundhammeren og en jordfreser som Malvik Historielag har fått til sin samling
Brev fra Johan Nygårdsvold til Peter Bolstad 1918 – 1922 Bergitta Odén Vi får innblikk i en ung stortingsrepresentant fra Hommelvik og hans kameratskap med en kollega fra Hattfjelldal
Torleif Hernes, en fargerik Midtsandbygg Armand Valstad Om en småbruker og krøtterhandler på Stav Vestre på Midtsand
Personer med særpreg i Vika Olaf Evenshaug / Øivind Kristiansen Her gjengis noen av fortellingene Olaf Evenshaug skrev om sine sambygdinger i Hommelvik.
Sedevart Tulluan
1876 – 1960
Joralf Halgunset Historien om Sedevart som fikk skarlagensfeber som barn og mistet hørselen
Forbedring av trekullproduksjonen ved Mostadmark Jernverk i 1780-årene Gisle Rø Om produksjonsforbedring i den tidligste industri i Malvik
To læregutter i Hommelvik Øivind Kristiansen Om Johan Bojer og Fritz Enge som begge var handels-lærlinger i butikk i Hommelvik
Friidrettspionerer Øivind Kristiansen Om Åsmund Bostad og Birger Høiby. To Hommelvik-gutter som gjorde seg bemerket på landsnivå i friidrett på 1930-tallet.