Årbok 2011

Årbok 2011 Forfatter Omhandler
Forord Odd Bjørkli og Joralf Halgunset  
Hommelvik Juniorkorps Øivind Kristiansen Tilbakeblikk pá oppstarten av juniorkorpset i Hommelvik som skjedde i 1962. Forfatteren var første formann i korpset.
Skoler i Malvik Flere forfattere Her gjengis historie og fortelles historier fra mange av skolene i Malvik
Hain «G» – Gustav Granaas Øivind Kristiansen Gustav Granaas var en kjent skikkelse i Hommelvik
Fjølstadásen husmannsplass Berit og Marianne Aarstrand En husmannsplass under gárden Fjølstad lá oppe i ásen, – ikke langt fra Fjølstadtrøa.
Husmannsplasser pá gárden Stokdal Anders Lauglo Gjervan Litt om hvor plassene lá, og om folka som bodde der.
Minner om barndom og oppvekst pá Brottan Ingrid Grimestad Gárdsbruket Brottan lá i Malvik før man endret kommunegrensen i 1953
Kvikkleireraset i Muruvik 1962 Harald Sveian Tilbakeblikk pá ei dramatisk hendelse i Muruvik, – 50 ár etter.
Glimt fra Bostad Meieris histrorie Joar Tapper Brobakk Det lá tidligere et meieri ved Bostadkrysset i Markabygda.
Uoffisielle historier og myter om Adolf Øyen pá Midtsand Armand Valstad Forfatteren forteller oss en rekke historier om aristokraten Adolf Øyen som eide Midtsand Gárd
Mors historie del 2 Petter Auran (Roten) En fortsettelse av fortellingen som startet i árboka 2010
Bruket Øivind Kristiansen Om Hommelvik Bruk og de bedriftene som fulgte opp med sagbruksvirksomhet pá det omrádet som ná er blitt bolig- og næringsomrádet Hommelvik Sjøside