Årbok 2007

Årbok 2007 Forfatter Omhandler
Forord Odd Bjørkli
Midtsandtangen før og nå Joralf Halgunset Historien om området som fra å være ei beitetrø, ble militærleir, for så å bli tilbakeført som et friluftsområde.
Barndom i Selbu og ungdom i Mostadmark Peder Slind En husmannsgutt kommer i ti-årsalderen til Mostadmark som gjeter. Erindringer fra barndom og ungdomstid 1890 – 1920
Meråkerbanen 125 år Trond Sivertsen Historikk omkring jerbaneutbygginga gjennom Malvik kommune på 1870 og 1880-tallet
«Forhandlingsbog for Malvik Liberale Forening» Odd Bjørkli Protokoll fra stiftelsesmøtet i 1896, samt første valgliste for det som idag er partilaget Malvik Venstre
Hommelvikbukta Leif Fredriksen Historien om en rotur på Hommelvikbukta som endte på Skatval
Familien Lyng på Bjønstadbakk Geir Edvard Lyng Familiehistorie for familien Lyng som bodde på en husmannsplass under Bjørnstad Søndre.
Om hester, travkjøring og vognmenn i Malvik Harald Kulbotn Minner og historier nedskrevet en av de som i en mannsalder har vært aktiv i heste- og travmiljøet i Malvik
Mellomkrigsår i Glen Flora Joar Tapper Brobak En ny episode i føljetongen om familiene til to brødre som utvandret fra gården Vollan til USA
Spets-slektens vandring fra Vasa/Oravais i Finland til Hommelvik Henrik Spets Her får vi historien om hvordan Spets-slekten kom til Hommelvik. Ferden fra Finland på 1800-tallet gikk delvis til fots.
De gamle juleskikkene
dør ut- også i
Vennagrenda
Odd Bjørkli En reportasje om juleforberedelser i Vennagrenda i Mostadmark som sto i Arbeideravisa oppunder jul i 1961
Om navn i vår kommune Leif Fredriksen En beskrivelse av bakgrunnen for endel stedsnavn vi finner i Malvik kommune
Avisrute i Løfta Øyvind Kristiansen Om en guttunge som fikk mulighet for en betalt jobb i 1945
Historier om mye og mangt Martin Bakmark En husmannsgutt fra Mostadmarka minnes likt og ulikt fra barndom, ungdom og voksen alder