Årbok 2005

Årbok 2005 Forfatter Omhandler
Forord Odd Bjørkli
Vikhammer- Sommerlandet Per Olav Tiller Skildring av hvordan unger fra byen opplevde sommerferieliv på Vikhammer
Sagnet om Sølvgruva i Svuluskaret Kristian Nygårdsvold Her gjenfortelles et gammelt sagn om ei særdeles rik sølvgruve i Svulusakaret, og om mystiske omstendigheter rundt den
Et hundreårsminne Ungdomslaget Vidar Joar Tapper Brobakk Utdrag fra en 100 år gammel protokoll for Ungdomslaget Vidar. Joar Tapper Brobakks bestefar Johan Tapper var med å stifte dette laget i 1899
Folkets Hus i Hommelvik Roald Bye og Øyvind Kristiansen Historien om da Arbeiderlaget og Fagbevegelen gikk sammen om å bygge Folkets Hus i Hommelvik. Årstallet er 1915
Fra min barndom- Skoletid Mary Svee Om lang skolevei, fra gården Stokkdalen til Leistadmoen skole.
Sålaupen fra Leistadsand Lilly Hønstad Om såkona Jonetta Leistadsand og sålaupen hennes fra omkring år 1850.
Såing i gammeltida Berit Vikhammer Skikker og tradisjoner rundt det å så korn i åkeren.
Politistyrkene i Sverige Harald Midtsand En av de som deltok forteller om sin tjeneste som politisoldat under trening i Sverige og ved gjenerobringen av Norge i 1945
Aktiviteter på Nygården i Hommelvik Leif Fredriksen På Nygården i Hommelvik var det tidligere en mangeartet næringsvirksomhet.
Veivokter Nilsen og de gamle ploghusene Berit Vikhammer Ploghusene er nå en saga blott, men de hadde sin misjon den tid da veiene ble brøytet med hest om vinteren.
Gjervan Skole Kåre Hugås Noen elever som hørte Malvik til, fikk på 1920-tallet sin skolegang ved Gjervan Skole som lå ved Øvre Gjervan ved Jonsvatnet i Trondheim
Drømmen om et bedre liv- Andre del Joar Tapper Brobakk Fortsettelse av historien som kan gjenskapes ut i fra brevveksling mellom de om reiste til Amerika, og de som ble igjen heime på gården Vollan.
Da leilendingene i Mostadmark kjøpte seg fri Odd Bjørkli og Trygve Molund I 1898 fikk gårdene i Mostadmark kjøpe ut innmarka, samt litt skog fra eieren av «Verket», L. N. Jensen. Flere dokumenter fra denne prosessen er samlet her.
Indeks over tidligere utgitte årbøker Innholdsfortegnelsene fra årbokas 5 første utgaver 2000 – 2004