Årbok 2004

Årbok 2004 Forfatter Omhandler
Forord Ole Chr. Iversen Øyvind Kristiansen
Husmordrøm fra femtitallet Bjørg Hernes Om Wascator vaskemaskiner, som ble produsert i Hommelvik på 1950-tallet
Drømmen om et bedre liv, drømmen om Amerika Joar Tapper Brobakk Et tidsbilde fra Markabygda, der det skildres flere familier som utvandrer til Amerika. Basert på brev som er sendt heim til familien på Vollan
Oliver Rinnan på gården Forbord Edith Forbord En fortelling om da Henry Oliver Rinnan høsten 1943 ransaket hytta til Asbjørn Haug på «Kikut» i Forbordsgrenda
Bostad Meieri og Markabygda Lilly Hønstad En fortelling om meieriet som var en sosial institusjon i Markabygda
John Erikson – en rallare Øyvind Kristiansen Ø.K. forteller om den svenske rallaren J. E. , som slo seg ned i Hommelvik, og giftet seg der
En Forstmesters frustrasjoner i 1863 Odd Bjørkli Utdrag fra og kommentarer til forstmester Johannes Schiøtz’s innberetning til Søndre Trondhjems Amt .
Mitt barndoms Vikhammer Solveig (Lorvik) Svendahl Barndomsminner fra Vikhammer
Kasser i fleng Tor Haldberg En fortelling om flere kassefabrikker som eksisterte i Hommelvik i perioden fram til ca. 1960.
Midtsand gård og tangen fra gammelt av Børg Hernes Harald Midtsand forteller om Midtsand Gård, som nå eies av Adolf Øiens Legat
Hommelvik Jazz- Circle – et 50-års- minne Øyvind Kristiansen Fortelling om en jazzklubb og et jazzmiljø som eksisterte i Hommelvik på 1950-tallet
Tømmermålingsdagen Henrik Sneisen Erindringer fra tømmermålingsdager i Mostadmark. Disse dagene var årlige høydepunkt for både skogeiere og skogsarbeidere
Saksvik Nedre fra gammelt av Synnøve Nervik Bjørg Hernes S.N. forteller til B.H. om kvardagsliv og tildragelser på gården Saksvik Nedre, der hun vaks opp
Kølbrenning i Mostadmark Sivert Buaas Køl var et viktig råvareprodukt for Mostadmark Jernverk. S.B. forteller om hvordan man framstilte køl, og om hvor mye de brukte på «Verket»
En spesiell kvinne i Leistadgrenda Audun Øfsti A.Ø. forteller om sin oldemor Roberta Hornemann Øfsti, som var sanglærerinne og gårdbrukerkone på Leistad Lille
Mogjerdet – Mojale – Mojordet Leif Fredriksen Historikk omkring boligområdet Mogjerdet i Hommelvik
Ved sentralbordet Jorid Arnstad En sentralbetjent forteller om arbeidet på Malvik telefonsentral på 1950-tallet