Årbok 2002

Årbok 2002 Forfatter Omhandler
Forord Ole Chr. Iversen Øivind Kristiansen
Historielagene presenterer seg Ellen Zirr Brox Asbjørn Vikhammer Per Werenskiold Presentasjon av Historielaget Hommelviks Venner, Malvik Historielag og Mostadmark Jernverks Venner
I jula Olaf Evenshaug Erindringer fra julefeiring i gamle dager
Saltvegin Sivert Buaas Historie om salteksport til Sverige gjennom Tydal
Auntrøa, en husmannsplass Berit Vikhammer Historikk fra plassen Auntrøa, som var husmannsplass under gården Aune
Muntre historier om Ola Moe Bjørg Hernes Historier om Ola Moe fra Vasseljmoen, fortalt av Reidar Malvik
Gruver og Skjerp ved Svetjønna Gisle Rø og Nils bakmark Beskrivelse av gruver ved Svetjønna som ble drevet også etter at Mostadmark Jernverk var nedlagt
Tyskerne kommer til Malvik Leif Fredriksen Erindringer og fortellinger fra Malvik under okkupasjonsårene 1940 – 1945
Tømmerfløting i Homla Henrik Sneisen Litt historikk rundt tømmerfløtinga som foregikk i Homlavassdraget i tida fram til 1960
Historier om gjerder i Malvik Arnfinn
Vikhammermo
Historikk omkring gjerdeskikker i Malvik
Frelsesarmeen i Hommelvik Tor Haldberg Historikk rundt Frelsesarmeens forening i Hommelvik
Hommelvik og Mostadmarken Jordegods Sivert Buaas Historikk rund jordeiendommen som omfattet store deler av Hommelvik, og omtrent hele Mostadmark. Det som er igjen idag eies av Meraker Brug.
På skoleskitur Kjell Bonaunet Fortelling om en skoleskitur til Storlien i 1952
Malvik
Sykepleieforening
Bjørg Hernes Om Malviks sykepleieforeninger og opptakten til den hjemmesykepleien vi har idag.
Gamle Malvig Sav Odd Bjørkli Historien om ei oppgangssag som lå inne i dalen sør for Hønstad og var i drift fra før 1600 til ca. 1750
Reidar Malvik forteller Bjørg Hernes Fortellinger fra gamle dager om julevask, skirenn, familieliv, skyting, jakt, travkjøring og amerikaturer
Haset Søndre og husmannsplassen Hasetgjerdet Bjørg Hernes Reidar malvik forteller om gården sin og andre bruk i nabolaget