Årbok 2001

Årbok 2001 Forfatter Omhandler
Forord Harald Kullbotn, Per Werenskiold og Kjell Forbord
Jul i gammeldagan Johan E. Fossen og Bjørg Hernes Litj-Johan Fossen forteller til Bjørg Hernes om juleforberedelser i gamle dager
Sagnet fra Aunåsan Jørgen Wenn og Sivert Buaas Gamle sagn om folk som har bodd på boplasser i Aunåsan innafor Vennagrenda.
Solurene på Vollavollen Gisle Rø og Nils Bakmark På Vollavollen i Mostadmark er det risset både solur og signaturer i et berg.
Minner fra min barndom og ungdom Christian Nevermo Minner fra oppvekst på husmannsplassen Evenshaug, også kalt Knotten i Mostadmark
Gamle dagers kjøleteknikk Sivert Buaas Om da meieriene brukte is de skar på tjern og vatn om vinteren, for å ha til kjølemedium på sommeren
Et kvart århundre etter at Midtsandan stasjon ble nedlagt Roald E. Berg og Bjørg Hernes Roald E. Berg som arbeidet her i nesten 30 år, forteller om drifta på stasjonen i perioden 1947 til 1976.
Jøssåsgrenda Jørgen Wenn og Sivert Buaas Historikk fra grenda som ligger i Stjørdal, men som likevel er en del av Malvik
Revgården i Jøssåsen Gisle Rø og Nils Bakmark I Jøssåsen ble det drevet revefarm i perioden 1916 til ca. 1950
Vika og Sagbruket Leif Fredriksen Historikk omkring Hommelvik Bruk
Hommelvik jernbanestasjon Leif Fredriksen En kortversjon av Hommelvik jernbanestasjons historie
Marie og Elgen Øyvind Kristiansen Om Marie Granaas, som hadde et lite trivelig møte med skogens konge
En trist hendelse under krigen Øyvind Kristiansen På seinhøsten i 1944 ble to gutter i Hommelvik drept, da de fiklet med en tysk handgranat de hadde funnet
Hommelvik Mannskor Leif Fredriksen Hommelvik Mannskors historie
Krigsminne Jon Leistad og Bjørg Hernes Jon Leistad forteller om da et tysk bombefly falt ned på Torp i august 1943. Ni tyskere omkom.
Ærverdig gårdssmie på Torp Øvre Jon Leistad og Bjørg Hernes Om ei hundre år gammel smie, som fortsatt er fullt ut intakt
Barndomsminner fra Bjørnrommet Ivar Høiby Ivar Høiby forteller om folka som bodde i Høibygrenda, og spesielt om de som bodde på Høibytrøa, eller Bjørnrommet, som plassen ble kalt. Dette var plassen der Kronprinsesse Mette Marit’s bestefar ble født