Årbok 2000

Årbok 2000 Forfatter Omhandler
Forord Harald Kulbotn, Arnfinn Vikhammermo og Gisle Røe
Truls og kirka Stig Herjuaune Gamle sagn fra Malvik
Sjauer og fjordfisker Leif Fredriksen En samtale med Johannes Smedplass
Mostadmark Jernverk Gisle Rø En historisk oversikt over jernverksdrifta i Mostadmark
Vargvintre Stig Herjuaune Ulvehistorier fra Malvik fortalt av Torstein Herjuaune
Ulvetider i Trøndelag Peder Sæther En ulvehistorie fra Mostadmark og Selbu
Kristelig Moral og sædeligt liv Stig Herjuaune Ungdomslaget «Vidar» 100 år. Et tilbakeblikk på lagets historie
Elgjakt John Gjervan Elgjegeren forteller om jakta i gamle dager, spesielt fra 1917
Fjølstadtrøa Leif Fredriksen Et historisk tilbakeblikk på husmannsplassen.
Martin Skomaker Øivind Kristiansen Fortelling om skomakeren Martin Arntsen i Hommelvik
En ordets mester og livets glade gutt Stig Herjuaune Flere fortellinger om Ola Moe som bodde på Vasseljmoen i Markabygda
Vennaslekta Jan Sneisen Et resyme av slektsboka som ble utgitt i forbindelse med Vennaslektes slektsstevne på juli i 2000
Slakting i gamle dager John Gjervan Erindringer om heimeslakting i gamle dager
Mostadmark Jernverk og familien Lund fra Sverige Gisle Rø En oversikt over tre generasjoner av familen Lund, som kom fra Svewrige, og virket som forvaltere og funksjonærer ved Jernverket i Mostadmark
Handtverkere som for omkring i bygdene John Gjervan Erindringer om skreddere, sydamer, skomakere og andre yrkesgrupper som reiste rundt i bygdene i gamle dager
Hans Eriksen – Sedevart Tulluan John Gjervan Erindringer om to skomakerne som virket i Malvik
Minner fra Mostadmark Jacob Hulaas Et utdrag fra J.H’s nedtegnelser om kvardagslivet i Mostadmark på 1800-tallet
Jubileer i 1999 En opplisting av organisasjoner og lag i Malvik som feiret jubileum i løpet av 1999
40 skyttere samlet seg på Bakken Stig Herjuaune En historisk beretning om Hommelvik Skytterlag som ble dannet 16. august 1874
Jubileer i 2000 En opplisting av organisasjoner og lag i Malvik som skal feire jubileum i løpet av 2000
Malvik Arbeiderparti 90 år 27. febr. 2000 Øivind Kristiansen En kort historikk om Malvik Arbeiderparti